Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske."

Transkript

1 Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland er arbejdsløsheden aktuelt blandt de laveste i EU. Det tyske arbejdsmarked og de Tyske Hartz-reformer er dog ikke en god inspirationskilde for den kommende beskæftigelsesreform. På trods af at Tyskland er gået hele vejen med -årig dagpengeperiode, lavere ledighedsydelser mm. har Tyskland ikke formået at skabe et sundere arbejdsmarked end Danmark f.eks. er markant flere af de tyske arbejdsløse langtidsledige, ligesom den strukturelle ledighed er højere i Tyskland end i Danmark. af chefanalytiker Erik Bjørsted & kommunikationsmedarbejder Sarah Steinitz. april il Analysens hovedkonklusioner De tyske Hartz-reformer fra -, der bl.a. handlede om forkortede dagpengeperioder, reducerede ledighedsydelser og udvidet muligheder for lavlønsjob, har ikke skabt et arbejdsmarked som er sundere end det danske arbejdsmarked. Selv om den tyske ledighed aktuelt er lavere end den danske og beskæftigelsesfrekvensen højere, peger flere forhold i retning af, at det danske arbejdsmarked grundlæggende er sundere end det tyske. Danmark klarer sig bedre end Tyskland på eksempelvis langtidsledighed, strukturel arbejdsløshed og arbejdsmarkedets fleksibilitet. Den høje tyske beskæftigelsesfrekvens skyldes især, at der er kommet en større andel af ansatte der arbejder på deltid. Kontakt Chefanalytiker Erik Bjørsted Tlf. Mobil 9 Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf. Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade, sal. København V

2 Tysklands Hartz-reformer er ikke en god inspirationskilde for nye reformer Det danske arbejdsmarked lever i høj grad i en reformtid. Reformer af efterløn, folkepension, førtidspension, dagpenge, kontanthjælp, folkeskoler og erhvervsskoler er bare nogle af de store ændringer, der har fyldt den politiske dagsorden de senere år. Der er nu annonceret en reform af beskæftigelsessystemet. I den sammenhæng er der nogle, der har kigget til Tyskland. På overfladen ser det tyske arbejdsmarked da også mere velfungerende ud end det danske. Arbejdsløsheden i Tyskland er således lavere end i Danmark også for de unge. Samtidig er en større andel af de - årige kommet i arbejde gennem de senere år. Ofte får de tyske Hartz-reformer æren. Reformerne satte fokus på aktiv arbejdsmarkedspolitik, dagpengeperioden blev forkortet, ledighedsydelser blev reduceret især for langtidsledige, reglerne for midlertidigt ansatte blev lempet betydeligt og der blev indført såkaldte minijobs, som er lavtlønnede job, der til gengæld er fritaget for skattebetaling. I bilag er der en gennemgang af de tyske Hartzreformer. Der er dog flere forhold, der peger i retning af, at det danske arbejdsmarked faktisk fungerer bedre end det tyske. Den strukturelle ledighed, som beskriver arbejdsløsheden i en normal-konjunktur-situation, er højere i Tyskland, end den er i Danmark. Samtidig er pct. af de arbejdsløse i Tyskland langtidsledige, mens det i Danmark kun er pct. Og sidst hvis man ser på fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked viser tallene, at Danmark grundlæggende har et mere dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked end Tyskland. Når arbejdsmarkedstallene i Tyskland på overfladen ser bedre ud end de danske, skyldes det især, at Tyskland ikke har haft en boligprisboble, som Danmark har kæmpet med. På overfladen klarer Tyskland sig lige nu bedre end Danmark Tyskland var i mange år Europas syge mand på en række forskellige, økonomiske nøgletal. Hvad angår arbejdsløsheden, lå den tyske arbejdsløshed markant over den danske op gennem 9 erne og erne. I toppede den tyske ledighed på, pct., hvorefter den er faldet støt. Lige før krisens udbrud i udgjorde den tyske ledighed ca., pct., mens den danske ledighed udgjorde, pct. Indtil før krisen havde Danmark altså en markant lavere ledighed end Tyskland. Siden krisen er billedet imidlertid vendt på hovedet. Arbejdsløsheden i Tyskland er i dag lavere end i Danmark:, pct. i Tyskland mod, pct. i Danmark. Det fremgår af figur. I Tyskland steg arbejdsløsheden kun kortvarigt fra til 9, hvorefter den faldt igen, mens arbejdsløsheden herhjemme voksede kraftigt frem til, hvorefter den har været næsten uændret.

3 Figur. Faktisk ledighed i Danmark og Tyskland Faktisk ledighed, DK Faktisk ledighed, Anm.: Redaktionen afsluttet --. Kilde: AE på baggrund Eurostat Også målt på ungdomsledigheden ligger den tyske ledighed i dag lavere end den danske. Der er således procentvist færre tyske unge, der er arbejdsløse, end danske unge og det gælder både for de - -årige og de -9-årige. At Tyskland i øjeblikket oplever lavere arbejdsløshed end Danmark må ses i lyset af, at Tyskland stort set har været upåvirket af krisen bl.a. fordi Tyskland i modsætning til Danmark ikke har haft en boble på boligmarkedet. Andre arbejdsmarkedsindikatorer viser et tilsvarende billede nemlig, at Danmark op gennem 9 erne erne og frem til krisen klarede sig bedre end Tyskland, men at Tyskland er kommet bedre gennem krisen end Danmark. Ser man på beskæftigelsesfrekvensen, som er antallet af beskæftigede som andel af personer i den arbejdsdygtige alder mellem og år, er beskæftigelsesfrekvensen i Danmark og Tyskland i dag nogenlunde den samme. Det fremgår af figur. Historisk har beskæftigelsesfrekvensen herhjemme været højere end i Tyskland, men bl.a. fordi krisen har ramt Danmark hårdere end Tyskland, er Tyskland kommet op på siden af Danmark, hvor beskæftigelsesfrekvensen siden krisens udbrud er faldet markant.

4 Figur. Beskæftigelsesfrekvensen i DK og Tyskland DK Anm.: Redaktionen afsluttet --. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Bag om den tyske beskæftigelse Dykker man lidt ned i tallene for beskæftigelsesfrekvensen, viser det sig, at den markante stigning i antallet af beskæftigede i arbejdsstyrken efter Hartz-reformerne i høj grad skyldes en stigning i deltidsarbejde. I året før den første Hartz-reform var godt pct. af de - årige ansat på deltid. I var det lige under 9 pct. Det fremgår af figur, som viser andelen af de - årige, der arbejder på deltid. Det er især kvinderne, der arbejder på deltid i Tyskland. Ca. pct. af de beskæftigede kvinder i Tyskland arbejder i dag på deltid. Figur. Stigning i omfanget af deltidsarbejde i Tyskland Andel af de - årige der arbejder deltid Anm.: Redaktionen afsluttet --. Kilde: AE på baggrund af Eurostat.

5 I forhold til beskæftigelsesfrekvensen for de - årige er det også værd at bemærke, at de unge herhjemme under år i stort omfang har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet under krisen. Ser man bort fra de unge under år, og i stedet betragter den del af arbejdsstyrken, der er mellem - år, kan man se, at andelen af - årige, som er i fuldtidsbeskæftigelse faktisk er større i Danmark end i Tyskland. Det fremgår af figur. Den stigende tyske beskæftigelsesfrekvens dækker altså dels over en stærk vækst i deltidsbeskæftigelsen, dels over at de helt unge i Danmark har været hårdere ramt af krisen end i Tyskland. Figur. Andel af - årige i fuldtidsbeskæftigelse DK-fuldtid -fuldtid Anm.: Redaktionen afsluttet --. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Det tyske arbejdsmarked ser på overfladen med hensyn til arbejdsløsheden og beskæftigelsesfrekvensen meget flot og sundt ud. Men fra en lav arbejdsløshed og en høj beskæftigelsesfrekvens (som i øvrigt dækker over et stort antal deltidsbeskæftigede), er der langt til at konkludere, at Hartz-reformer med stærkt reducerede dagpengeperioder og lavtlønnede minijobs har fået skabt et bedre arbejdsmarked end det danske. At Tyskland lige nu klarer sig rigtig godt i diverse statistikker, skal i høj grad ses i sammenhæng med, at de er sluppet væsentligt bedre gennem krisen end Danmark. Dykker man ned i nogle af de mere bagvedliggende arbejdsmarkedsindikatorer så som strukturel arbejdsløshed, langtidsledighed og arbejdsmarkedets fleksibilitet så ser det danske arbejdsmarked faktisk ud til at være sundere end det tyske.

6 Det danske arbejdsmarked er grundlæggende sundt trods krisen Danmark og Tyskland har gennemgået meget forskellige faser op gennem 9 erne og erne. Tyskland havde efter genforeningen nogle relativt hårde år, mens arbejdsløsheden herhjemme faldt gennem 9 erne og frem til krisens udbrud i. Efter krisen er arbejdsløsheden herhjemme vokset, mens Tyskland stort set ikke har været ramt af krisen. Hvis man derfor skal vurdere, om det tyske arbejdsmarked grundlæggende er sundere end f.eks. det danske, kan sammenligninger af den faktiske arbejdsløshed el. lign. ikke anvendes. Man er i stedet nødt til at se på, hvad arbejdsløsheden i Tyskland og Danmark ville have været i en normal konjunktursituation. Den strukturelle ledighed måler netop arbejdsløsheden i en normal konjunktursituation. OECD beregner strukturelle ledighedsniveauer for de enkelte OECD-lande. Disse strukturelle ledighedsniveauer er vist i figur for Danmark og Tyskland. Figur. Strukturel ledighed i Danmark og Tyskland DK Kilde: AE på baggrund af OECD. Som det fremgår af figur, har den strukturelle ledighed i Danmark op gennem 9 erne og erne været lavere end i Tyskland. Og det er den stadig i dag. I var den strukturelle ledighed i Danmark således, pct., mens den var, pct. i Tyskland. I en normal konjunktursituation vil Tyskland således have en højere arbejdsløshed end Danmark. Det indikerer, at de underliggende strukturer på det danske arbejdsmarked faktisk er bedre end på det tyske arbejdsmarked. Flere langtidsledige i Tyskland En anden indikation af, at de underliggende strukturer på det tyske arbejdsmarked ikke umiddelbart er bedre end på det danske arbejdsmarked er, at Tyskland har en forholdsvis tung arbejdsløshed. Andelen af de ledige i Tyskland, som er langtidsledige, er nemlig markant højere end i Danmark.

7 Figur. Andelen af langtidsledige i Danmark og Tyskland DK Anm.: Redaktionen afsluttet --. er baseret på de tre første kvartaler af. Kilde: AE på baggrund af OECD. I var andelen af ledige, som havde været ledige i et år eller mere, på pct., mens den tilsvarende andel i Danmark kun var pct. Historisk har Tyskland også haft en højere andel af langtidsledige end i Danmark. Det fremgår af figur. Det ses, at efter Hartz-reformerne, hvor ledigheden faldt markant i Tyskland, er der også gjort et stærkt indhug i andelen af langtidsledige. Den tyske langtidsledighed ligger dog fortsat ca. ½ pct. point over den danske langtidsledighed, når man måler langtidsledigheden i pct. af arbejdsstyrken. Det fremgår af figur. Figur. Langtidsledigheden i Danmark og Tyskland DK Anm.: Redaktionen afsluttet --. er baseret på de tre første kvartaler af. Kilde: AE på baggrund af OECD.

8 Det danske arbejdsmarked er mere dynamisk og fleksibelt end det tyske Én af grundene til, at arbejdsløsheden herhjemme ikke er så tung, og andelen af langtidsledige er relativt lav i Danmark i forhold til Tyskland, er formentlig, at vi i Danmark har et mere dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked. Iflg. World Economic Forum (WEF) har Danmark det. mest fleksible arbejdsmarked i OECD i forhold til at ansætte og fyre medarbejdere. Danmark er kun overgået af Schweiz og Island. Det fremgår af figur, som viser det indeks WEF har beregnet, over hvor fleksibelt det er at hyre og fyre på det danske arbejdsmarked. Indekset går fra -, hvor er mest fleksibelt. Tyskland har, som det fremgår af figuren, et markant mindre fleksibelt arbejdsmarked end Danmark. Andre undersøgelser fra fx OECD viser også, at Danmark har et mere fleksibelt arbejdsmarked end Tyskland selvom Danmarks placering her ikke er ligeså god som placeringen i figur. Figur. Hvor fleksibelt er det at hyre og fyre Indeks (-) Indeks (-) SVN FRA ITA NOR BEL AUS JPN NLD SVK PRT ESP CZE LUX AUT SWE POL KOR GRC FIN CHL NZL ISR IRL GBR EST CAN USA DNK ISL CHE Indeks Kilde: AE på baggrund af World Economic Forum. Samtidig med at det danske arbejdsmarked er mere fleksibelt end det tyske arbejdsmarked, er der også flere jobåbninger på det danske arbejdsmarked, som potentielt kan komme de arbejdsløse til gode. Det fremgår af figur 9, som viser andelen af de beskæftigede, der har været ansat i mindre end tre måneder. Selvom andelen af nyansatte er faldet i Danmark i løbet af krisen, er fortsat, pct. af de beskæftigede nyansatte, mens det i Tyskland kun er lidt over pct.

9 Figur 9. Andelen af nyansatte beskæftigede 9 ROM GRC SVK CRO CZE MAL ITA LIT LUX BUL POL SVN UK HUN IRE BEL EU- NLD POR CYP Euro- AUT EST ESP LAT FRA DEN FIN SWE 9 Anm.: Redaktionen afsluttet --. Kilde: AE på baggrund af Eurostat. Reformer skal ikke diskuteres på falske præmisser Når vi i den kommende tid skal diskutere beskæftigelsesreform, er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at den danske arbejdsmarkedsmodel grundlæggende klarer sig godt. AE hilser en kommende beskæftigelsesreform velkommen, men det er meget afgørende, når vi diskuterer reformer herhjemme, at vi ikke kommer til at idealisere det tyske arbejdsmarked på falske præmisser. De pæne tyske arbejdsmarkedstal fortæller ikke hele historien om det tyske arbejdsmarked. Selv om det tyske arbejdsmarked på overfladen ser ud til at fungere bedre end det danske, peger flere forhold den strukturelle ledighed, langtidsledigheden og den udbredte brug af deltidsarbejde i Tyskland på det modsatte. Nemlig, at det danske arbejdsmarked underliggende er sundere end det tyske arbejdsmarked. Tyskland er dog kommet væsentligt bedre igennem krisen end Danmark. En vigtig lærdom fra de tyske økonomi- og arbejdsmarkedstal er, at oppustede boligpriser og en ekspansiv finanspolitik i en højkonjunktur er en dårlig idé. Det giver nemlig økonomiske tømmermænd i en krisetid, hvilket smitter af på bl.a. ledigheden og beskæftigelsesfrekvensen. 9

10 Bilag. De tyske Harz-reformer Boks. Kort beskrivelse af de tyske Harz-reformer Harz-reformerne, der blev gennemført i årene -, kan inddeles i fire punkter: Aktiv arbejdsmarkedspolitik, ledighedskompensation, fleksibilitet og beskyttelse i ansættelsen samt effektivisering af arbejdsformidlingen. Aktiv arbejdsmarkedspolitik Skærpede rådighedsforpligtigelser - Skærpet forpligtigelse til at registrere sig som jobsøgende og krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (Hartz I). - Ledige skal acceptere ethvert tilbud om rimeligt arbejde, og definitionen heraf blev gjort bredere bl.a. med større krav til geografisk mobilitet (Hartz I). - Skærpede og mere fleksible sanktionsformer over for ledige, der ikke samarbejder med arbejdsformidlingen (Hartz I). Aktivering - - euro-job indføres for kontanthjælpsmodtagere, der får - euro i timen for aktiveringen i tillæg til kontanthjælpen (ALG II). Støttet beskæftigelse - Tilskud til ledige, der etablerer egen virksomhed (ich-ag, Hartz II). - Indtægtsgrænse for mini-job støttede job, hvor den ansatte er fritaget fra at betale skat og socialforsikringsbidrag hæves fra til euro, og det ugentlige timemaksimum på timer fjernes (Hatz II). - Der oprettes medi-job støttede job til en månedsløn på - euro, hvor fritagelse fra skat og socialsikringsbidrag gradvist aftrappes (Hartz II). Ledighedskompensation - Ledighedskompensationen reduceres især for langtidsledige. Det skyldes bl.a., at det tidligere mellemtrin mellem dagpengesatsen og kontanthjælpen afskaffes (Harz IV). - Dagpengeperioden forkortes fra måneder til måneder for ledige under år og fra måneder til måneder for de - årige () - ALG II til hjemmeboende unge under år reduceres fra fuld takst (). Fleksibilitet og beskyttelse i ansættelsen - Regler vedr. vikararbejde dereguleres, herunder bortfald af genansættelsesforbud og loftet for ansættelseslængden (Hartz I). - Betingelserne for midlertidige ansættelser dereguleres bl.a. ved at afskaffe begrænsninger for forlængelser af midlertidige kontrakter og længden af midlertidige ansættelser (løbende proces siden slutningen af 99 erne). Effektivisering af arbejdsformidlingen - Koordinationen i jobformidlingsprocessen styrkes gennem omstruktureringer (Hartz III). - Organisationsstrukturen i arbejdsformidlingen moderniseres. - Individuelle mål for de enkelte jobcentre konkretiseres, og centrene blev givet større frihed i forhold til at nå målene. - Individduel handlingsplan, som specificerer tilbud og krav til den jobsøgende og jobtræning, kræves. - Konkurrencen i jobformidlingsservice styrkes bl.a. ved, at ledige, der ikke finder job via den offentlige arbejdsformidling, kan benytte private jobformidlingsselskaber. Disse modtager en bonus for hver ledig, de hjælper i arbejde. - Der blev indført statsstøtte til, at vikarbureauer kan ansætte ledige. Kilde: Gengivet oversigt udarbejdet af Nationalbanken, Kvartalsoversigt. kvt., del.

Tyske erfaringer: Job til lav løn bliver permanent

Tyske erfaringer: Job til lav løn bliver permanent Tyske erfaringer: Job til lav løn bliver permanent Ideen bag en indslusningsløn er, at personer gradvist stiger i løn, således at de i løbet af en kortere årrække kan deltage på det ordinære arbejdsmarked.

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Arbejdsløsheden i Europa har haft en faldende tendens set over det seneste år. Mange er dog fortsat fanget i langtidsledighed og har været arbejdsløse

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

5 millioner europæere har opgivet håbet om et job

5 millioner europæere har opgivet håbet om et job millioner europæere har opgivet håbet om et job Arbejdsløsheden i EU er fortsat meget høj, og samtidig er ca. halvdelen af de arbejdsløse i EU fanget i langtidsledighed og har været uden arbejde i et år

Læs mere

Stor andel af danskerne er i job

Stor andel af danskerne er i job I Danmark går næsten tre ud af fire voksne danskere på arbejde. Det er en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser i Europa, og før krisen lå vi med en beskæftigelsesgrad på 78 pct., faktisk på en 1. plads

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU

Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Andelen af langtidsledige unge i Danmark er blandt de laveste i EU Arbejdsløsheden er for de unge faldende. Samtidige er den danske ungdomsledighed blandt de laveste i EU. Mindst lige så positivt er det

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Markant færre overførselsmodtagere

Markant færre overførselsmodtagere Debatten om antallet af overførselsmodtagere Markant færre overførselsmodtagere de seneste 2 år Debatten om antallet af overførselsmodtagere er blusset op igen efter at Dansk Arbejdsgiverforening konkluderede,

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

Danmark er mester i at få folk i job

Danmark er mester i at få folk i job Den danske flexicurity-model Danmark er mester i at få folk i job Danmark har ifølge World Economic Forum det mest fleksible arbejdsmarked i Europa målt på, hvor let det er at hyre og fyre medarbejdere.

Læs mere

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked

Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Lav grad af marginalisering på det danske arbejdsmarked Under krisen steg arbejdsløsheden i Danmark voldsommere end i mange af de andre lande, vi normalt sammenligner os med. Men selv om mange blev arbejdsløse,

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt 1 F A K O N F E R E N C E UDFORDRIN GE R NE PÅ FREMTIDENS ARBEJDSM A RK ED - HVORDAN TACKLER VI DEM? 1 4. J A N U A R, 2 0 1 6 J E S P E R R A N G V

Læs mere

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk

Over på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk Over 12. på kontanthjælp: Gevinsten fra de gode år er næsten væk På trods af, at den registrerede arbejdsløshed er faldet siden juli 21, er antallet af kontanthjælpsmodtagere vokset. Samlet er der nu over

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed De seneste tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU er på ca. 26 mio. personer. Det svarer til, at,6 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. I Euroområdet

Læs mere

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed

Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed Opsvinget i Europa tynges af høj langtidsledighed I foråret 1 boblede økonomerne af optimisme og EU-kommissionens økonomikommissær dristede sig endda til at tale om det lyseste forår i mange år. Opsvinget

Læs mere

Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte

Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte Debatten om de dovne arbejdsløse hviler på en myte Modsat det indtryk man ofte får i den offentlige og politiske debat, er der ikke noget der tyder på, at det danske arbejdsmarked fungerer dårligt. Der

Læs mere

Arbejdsmarkedsreformer i Danmark og

Arbejdsmarkedsreformer i Danmark og 71 Arbejdsmarkedsreformer i Danmark og Tyskland Jacob Isaksen, Uffe Mikkelsen og Peter Beck Nellemann, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Udviklingen de senere år på det tyske arbejdsmarked

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015

11.500.000 langtidsledige EU-borgere i 2015 11.00.000 langtidsledige EU-borgere i 01 Langtidsledigheden i EU er den højeste, der er målt siden midten/slutningen af 1990 erne. En ny prognose, som AE har udarbejdet i fællesskab med OFCE fra Frankrig

Læs mere

Ungdomsledigheden i EU. Chefanalytiker Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ungdomsledigheden i EU. Chefanalytiker Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Ungdomsledigheden i EU Chefanalytiker Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Hvordan måler man ungdomsledighed? Hvordan måler man ungdomsledighed? Først et par begreber: Befolkningen i en given

Læs mere

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn

Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn Arbejdsmarkedet viser vigtige livstegn let af varslede fyringer har siden 2. kvartal 212 overordnet haft en faldende tendens og ligger i dag på et relativt lavt niveau. Dermed er presset på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tusindvis af skjulte ledige

Tusindvis af skjulte ledige Den relativt lave arbejdsløshed har fået flere til at frygte, at vi om kort tid kommer til at mangle hænder på arbejdsmarkedet. Flere aktører har derfor kaldt på reformer, som løfter udbuddet af arbejdskraft,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden

62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden 62.000 skyggeledige tælles ikke med i bruttoledigheden Tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse viser, at der er en stor gruppe på 62.000 arbejdsløse, som ikke regnes med i den officielle registrerede

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling 11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling Fra d. 1. oktober træder kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i kraft. Ser man på antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling i Jobnet, som er

Læs mere

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke

Nyrup fik 10 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Udviklingen i ledigheden fra 198 og frem til i dag Nyrup fik 1 gange så mange ud af arbejdsløshedskøen som Fogh/Løkke Der har de seneste dage hersket uklarhed i debatten om, hvordan udviklingen i ledigheden

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet

Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Svage grupper udstødes i stigende grad fra arbejdsmarkedet Antallet af såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere stiger fortsat og med forstærket styrke. Inden for det sidste år er der kommet

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet Den registrerede bruttoledighed er aktuelt på ca. pct. og relativt tæt på sit strukturelle niveau. Det har udløst bekymring for om arbejdsmarkedet allerede nu står over for flaskehalsproblemer. Bruttoledigheden,

Læs mere

Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet

Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet Tema: Den danske flexicurity-model Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet Den danske flexicurity-model Udgivet af AE

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Visioner for EUD - fra krisestyring til fremtidssikring

Visioner for EUD - fra krisestyring til fremtidssikring Visioner for EUD - fra krisestyring til fremtidssikring Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm torsdag den 28. oktober 21 Nye perspektiver på erhvervsuddannelserne Arbejdsstyrken frem til 24 1 9 8 7 6 5 4

Læs mere

Danmark lysår fra græske tilstande

Danmark lysår fra græske tilstande Danmark lysår fra græske tilstande Danmark ligger fortsat i Superligaen målt på de offentlige finanser, når vi sammenligner os med de europæiske lande. Hvad angår den økonomiske stilling, har vi i den

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere Over 1. skjulte ledige kontanthjælpsmodtagere 3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse De seneste arbejdsløshedstal viser, at der i juni 212 var ca. 34. kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FREM MOD 2025

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FREM MOD 2025 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FREM MOD 2025 Erhvervskonference i Thisted 21. november 2016 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DANMARK ER UDFORDRET

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten

De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten De nordeuropæiske lande har råderum til at stimulere væksten EU-kommissionens helt nye prognose afslører, at den europæiske økonomi fortsat sidder fast i krisen. EU s hårde sparekurs har bremset den økonomiske

Læs mere

4. Erhvervsinvesteringer

4. Erhvervsinvesteringer 4. 4. Erhvervsinvesteringer Erhvervsinvesteringer 1 Erhvervslivets investeringer i nye maskiner og teknologiske fremskridt bidrager til at øge og forbedre kapitalapparatet og derigennem produktivitet og

Læs mere

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016

Skatteudvalget 17. november Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 2016 Skatteudvalget 1-17 SAU Alm.del Bilag Offentligt Skatteudvalget 17. november 1 Teknisk gennemgang af Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Fordeling og incitamenter 1 Indhold: Indkomstudvikling

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer

Langtidsledighed og initiativer Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed Ledighedens anatomi Konsekvenser af langtidsledighed Danmark og langtidsledighed Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Dansk eksport har klaret sig relativt godt

Dansk eksport har klaret sig relativt godt Dansk eksport har klaret sig relativt godt Tal fra OECD viser, at Danmarks eksport af varer sidste år steg med 16½ pct. Det var lidt mindre end i Sverige, men lidt mere end i både Tyskland og Finland.

Læs mere

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010

Høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010 . oktober 9 Høj vækst i de offentlige investeringer i 9 og I 9 og er der planlagt en historisk høj vækst i de offentlige investeringer. Ikke siden udbygningen af velfærdsstaten i 9 erne har der været tocifrede

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter Ud af 152.000 nyledige dagpengemodtagere, der trådte ind i ledighedskøen fra oktober 2009 til september 2010, var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét

Læs mere

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd Statuskonference for de strategiske analyser d. 12. april 2010 Udfordringer

Læs mere

Stigende markedsandele for dansk eksport

Stigende markedsandele for dansk eksport Stigende markedsandele for dansk eksport Danmarks konkurrenceevne analyseres typisk med udgangspunkt i opgørelser fra inputsiden, dvs. løn korrigeret for produktivitet og valutakurs. Denne analyse kigger

Læs mere