Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag?"

Transkript

1 Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag? Og hvilke uddannelser tager de i fremtiden? / 0 - Opdateret 8/ 0 Af Lars Lützhøft/Henrik Hinding, YouFuture.dk YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

2 Baggrund og opsummering. NB: Denne reviderede udgave bygger på nye tal for youfuture-søgninger (ca. x større materiale). Prognosegrundlag er ellers uændret. Nye tal og eventuelt nye konklusioner er i teksten vist med kursiv. Denne rapport søger at tegne et billede af den fremtidige "forsyning" af uddannede fra forskellige uddannelsesområder. Rapportens målgruppe er private og offentlige virksomheder, brancheforeninger og videreuddannelsesinstitutioner, der kan bruge rapporten som udgangspunkt for nærmere undersøgelse og eventuel strategiændring indenfor deres egne interessefelter, m.a.o.: "Bliver der knaphed på dem, vi skal bruge om -0 år? Hvis ja, hvad gør vi? Desuden er vejledere, forældre - og elever velkomne til at bruge rapporten som baggrundsmateriale for diskussioner om uddannelse og fremtid mv. Til prognose-delen er brugt en klar metodik, som dog ikke foregiver at bringe den endelige sandhed om fremtidens forsyning af uddannede. Vi vurderer dog, at metoden er valid nok til, at man bør tjekke egne aktuelle forventninger op mod rapportens konklusioner. Hvor stor "forsyning" af uddannede har vi i dag? Dagens forsyning af potentielle produktions-, kontor- og handelselever samt færdiguddannede på ungdoms- og videregående uddannelser vises nedenstående. Desuden er vist "fødekæden", nemlig antal elever i 9/0 klasse (00 og 006). (Figur ). Procent fuldførte på ungdoms- og videregående uddannelser 009 Uddannelsesniveau Elever i 9/0 klasse 00 (E) Elever i 9/0 klasse 006 Fuldført ungdomsudd. 009 Fuldført videgående 009 Antal fuldført uddannelse % af antal i ,0% 8,% 9/0.klasse- Kilde: Danmarks Statistik Elever i 00 er estimeret udfra 006 reguleret med index antal 6-7 årige "Forsyningen" fra 006, har tre år senere resulteret i at godt 67% har taget en ungdomsuddannelse, i 009. Af "forsyningen" fra 00 har ca.. 8% har fuldført en videregående uddannelse (gennemsnitligt) 7 år senere. Over 60% af aktuelle uddannelsessøgninger på youfuture.dk handler om videregående uddannelser. Sammenligner man med dagens realiteter (009) kan man groft sige: "60% af de unge overvejer en videregående uddannelse, 8% tager én." Ud over denne generelle observation vil man i rapporten finde ganske store ændringer i "forsyningen" fra forskellige uddannelsesområder. På visse områder vil man også finde potentielle ændringer, der ikke stemmer med historiske trends fra andre kilder. YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

3 Formål med rapporten. Tegne en profil af YouFuture.dk s brugeres uddannelsesmæssige interesser i dag.. Tegne et fremtidsbillede (0-00) af arbejdskraftforsyningen fra de forskellige uddannelsesområder 0. Metodik: Formål opnås ved en nedbrydning af youfuture-søgninger på Ungdoms- og Videregående uddannelser, og igen på fagområder. (Se bilag for detaljerede søgeresultater). Formål : Forudsat youfuture.dk s brugere repræsenterer den uddannelsessøgende befolkning som helhed, kan fordelingen af søgninger fra dagens brugere betragtes som en nøgle til fordelingen af fuldførte uddannelser i fremtiden: Hovedmodellen til estimering af den fremtidige "forsyning" er at bruge fordelingen af youfuture-søgninger til at estimere, hvilke ungdomsuddannelser (faggrupper) "dagens årgang 9/0 klasse-elever" vil fuldføre omkring 0 og hvilke videregående uddannelser årgangen forventes at fuldføre omkring 06 (KVU), 08 (MVU) og 00 (LVU). 0.. Andre kilder og målinger. Vi har tjekket metodens resultater mod aktuelle optagelsestal hos KOT, Den Koordinerede Tilmelding. Fx konstateres en kraftig stigning inden for det Pædagogiske område (MVU), især lærer, fra 008 til 00 (bilag ). Denne stigning reflekteres ikke i denne undersøgelse. Hertil er så bemærke, at metoden her bygger på interesse, tilkendegivet i 0, ikke på optagne i 00. Interessen for lærerjobbet kan have ændret sig siden marts 00 - ligesom antal i den skolepligtig alder også gør. 0.. Validiteten af YouFuture.dk s univers og undersøgelsens målinger. Youfuture.dk er gratis for brugerne. Bortset fra et par enkelte sponsor-universiteter sker der ingen systematisk promovering af nogle uddannelser frem for andre. Portalens eneste andet "bias" er, at vejledere fra ca. 00 uddannelsessteder bruger portalen. Det store flertal af brugere er elever, som skal overveje og beslutte "deres næste skridt". D.v.s. afgangsklasse-elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Denne målgruppe udgør over personer, jf figur. I måleperioden, 7/ 00-5/ 0, har der på været besøg og sidevisninger. Brugerne søger efter mange forskellige oplysninger: nyhedsartikler om skole, uddannelse og karriere, SU-satser, tips til jobsøgning, aktuelle elevstillinger hos sponsorer - og efter de uddannelser, der giver adgang til job og karriere. Søgning på uddannelser har i måleperioden resulteret i.56 visninger. Samtlige uddannelser (ca. 50 ungdoms- og 550 videregående) er på youfuture.dk repræsenteret ved uddannelsesprofiler. Profilerne er betegnet, beskrevet og kategoriseret helt i overensstemelse med Undervisningsministeriets officielle beskrivelser. Undersøgelsens klare styrke er, at "spørge-bias" er minimeret. Der er ikke stillet spørgsmål. Formulering af spørgsmål er derfor ikke kilde til misfortolkning. Ingen ser resultatet af den enkelte brugers søgninger. Der måles m.a.o. på "uhjulpet og ærlig interesse". potentielle ændringer, der ikke stemmer med historiske trends fra andre kilder.

4 . Profil af Youfuture.dk s brugere. Her er søgt på alt fra studentereksamen stx, stukkatør, og psykomotoruddannelse til fysik og nanoteknologi blandt de mere end 700 officielt anerkendte uddannelser, der findes i dag. Individuelle top hits: (Antal visninger): 9 (LVU) Husdyrvidenskab 95 (MVU) Professionsbachelor i kommunikation 76 (LVU) Master i Positiv Psykologi 5 (LVU) Civilingeniør, Bygningsdesign 9 (LVU) Anvendt filosofi 9 (EUD) Pædagogisk Assistent (MVU) Visuel kommunikation (LVU) Civilingeniør, Energiteknologi 00 (EUD) Detailhandel (Se liste over tophits ned til 0 søgninger, bilag.) En specifik uddannelse kan føre til mange forskellige jobs indenfor et fagområde. Til prognoseformål vil det derfor give mere mening at måle på uddannelseskategorier (hovedog undergrupper), som sker efterfølgende. Figur : Youfuture-søgninger på hovedudannelsesgrupper og antal fuldførte, hele befolkningen. Uddannelsestrin Youfuture univers 0 Hele befolkningen 009 # visninger % # fuldført % fuldført Grundskole (9/0 klasse) ,0 Gymnasium (stx, hf, hhx, stx mv.) EUD -Ungdom/ Erhverv KVU - Akademiudd. MVU - Professionsbach. udd LVU Universitetsudd. POLF - Politi & Forsvar 6, ,.0, ,8 98 9,5.6,0.8 7,7.09,7.70 5, 7.0,5 86,8 68 0,6 I alt , ,0 Kilde: YouFuture.dk/Google Analytics og Danmarks Statistik. Tallene for 9/0 klasse er elevoptællinger pr.. oktober 009. Øvrige opgørelser er antal, der har fuldført en uddannelse i 009. jf Danmarks Statistik.. Den mest markante observation i figur er, at søgning på gymnasieuddannelser er klart underrepræsenteret i forhold til faktisk fuldførte uddannelser i befolkningen. Forklaringen er højst sandsynligt, at "der ikke er så meget at undersøge". De gymnasiale uddannelser

5 består jo kun af få grene, primært den klassiske studentereksamen(stx), Højere For- 5 beredelseseksamen (hf), Højere Handelseksamen (hhx) og Højere Teknisk Eksamen (htx). De øvrige ungdomsuddannelser erhvervsuddannelserne (EUD) dækker derimod over ca. 0 forskellige uddannelsestitler, der er fordelt under "De hovedindgange" til erhvervsuddannelserne:" Produktion & udvikling, Mad til mennesker osv, jvf. figur 5.. Status i dag og fremskrivning Status i dag er vist i figur, der samtidig udgør hovedmodellen for fremskrivningen, nemlig hvordan det vil gå fødekæden - altså 9/0 klasse-elever - i fremtiden. Fuldført videgående 009 Antal fuldført uddannelse Figur. Status: Procent fuldførte på ungdoms- og videregående uddannelser 009. Elever i Elever i Fuldført Uddannelsesniveau 9/0 klasse 9/0 klasse ungdomsudd. 00 (E) (006) 009 % af antal i ,0% 8,% 9/0.klasse- Kilde: Danmarks Statistik Elever i 00 er estimeret udfra 006 reguleret med index antal 6-7 årige Af 9/0 klasse-elever fra 006 har ca. 67% fuldført en ungdomsuddannelse i 009. Af 9/0. klasse-elever fra 00 har 8% fuldført videregående uddannelse (gennemsnitligt syv år senere), i 009. Man vil måske bemærke, at antallet afl 9/0. klasse-elever vokser - helt op til i 009, jvf. figur. Fra et rekrutteringssynspunkt er det dog en kortvarig glæde. Væksten topper nemlig omkring år 0, hvorefter antallet igen falder med ca mod år 00, som vist figur. Fremskrivning Metoden er som tidligere beskrevet at anvende %-fordelingen af aktuelle youfuturesøgninger at indikere den fremtidige fordeling i procent og absolutte tal. For at finde realistiske, absolutte tal er totalerne reguleret med en faktor 0,965, som repræsenterer den forventede udvikling i antal 6-5 årige fra 00-00, jf figur. Figur : Fremskrivning af befolkningen, 6-5 år Hele DK Aldersgruppe # personer # personer 6-5 år Index 00 96,5% Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning er højst sandsynligt, at "der ikke er så meget at undersøge". De gymnasiale uddannelser

6 .. Fremtiden for Ungdomsuddannelserne 6 I 009 har fuldført en ungdomsuddannelse. Heraf har fuldført en gymnasial uddannelse og 0.78 fuldført en erhvervsuddannelse. Nedbrydning og forventet udvikling beskrives i det følgende.... Forsyning fra de gymnasiale uddannelser Den overordnede fordeling af youfuture-søgninger indenfor de gymnasiale uddannelser og faktiske tal ses i figur. Figur.: Youfuture-søgninger på gymnasiale uddannelser, fuldførte uddannelser og prognose (E) GYMNASIUM Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldførte % # fuldf Alment (stx hf, IB, mv.) 6, ,5.8 hhx 77, , 7.8 htx 6 7,.6 9,0 6.0 I alt 6 00, ,0.6 EUX (% 55 5, Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. Alment består af stx, hf, studenterkursus mv. For htx er medtaget antal fuldførte med adgangseksamen til diplomingeniøruddannelserne. Som tidligere nævnt er det totale antal youfuture- søgninger på de gymnasiale uddannelser urealistisk lavt i forhold til den reelle interesse, d.v.s. antal fuldførte. Det antages dog, at den relative fordeling er repræsentativ. I modsætning til tidligere rapport, der viste en stabil fordelling mellem de gymnasiale uddannelser ser det ud til, at der kan ske en vis forskydning fra den almen gymnasiale uddanelse over mod hhx og noget nær en fordobling af unge, der fuldfører en htx. Det skal dog nævnes, at den nye, studieadgangsgivende EUX-overbygning på erhvervsuddannelserne muligvis kan give htx og hhx mere konkurrence til fordel for erhvervsuddannelserne. Nye tal for youftuture-søgninger viser, at der er næsten lige så mange, der har søgt på EUX som fx htx og det giver en umiddelbar fremskrivning på 5.9 personer med en EUX-overbygning, jf figur. Sættes dette tal imidlertid i forhold til antal youfuture-søgninger på erhvervsuddannelserne, bliver tallet knapt så imponerende, nemlig 7, jf figur 5. Udviklingen for EUX kan således ikke forudsiges specielt sikkert, p.t. Et (middel-)gæt kunne være et par tusinde EUXér i år 0.

7 ... Forsyning fra Erhvervsuddannelserne (EUD) 7 I figur 5 er vist status og estimeret udvikling, indenfor erhvervsuddannelserne, fordelt på "De indgange", der i alt rummer mere end 0 kompetencegivende special-uddannelser. Figur 5: Youfuture søgninger på erhvervsuddannelser (EUD), fuldførte uddannelser og prognose (E) EUD - De indgange Bil, fly, andre transportm. Byggeog anlæg Bygningsog brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil (sundh,finan, detail-) Produktion og udvikling strøm styring og it Sundhed omsorg pædagogik Transport og logistik Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldf (E) % # fuldf 7 5,8 60 8, , ,6.699,0 0, 59 6, , ,7 87, , 7 0,.7 5,9 8, , 75, ,8 7, ,9 7 8,9. 7, 868 9, , 755,5. I alt EUD 0 00, , EUX (gym. 55, overbygn) Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. Antal fuldførte EUD uddannelser i hele befolkningen er estimeret på basis af fordelingen af påbegyndte på EUD indenfor "de indgange" (i alt påbegyndt. 5,70) sat i forhold til samlet antal EUD fuldførte i 009 (0.78).

8 Fremtidig forsyning fra Erhvervsuddannelserne - Highlights 8 Produktion og udvikling (tidligere håndværk og teknik) vil fordobles Dette område vil muligvis blive det største, gående fra en forsyning på. i 009 til estimeret 5.00 (noget lavere end ca i første rapport). Tendensen stemmer overens med tendensen indenfor de videregående uddannelser. Sundhed, omsorg og pædagogik vil stige med over 50% Fra.868 dimitterende i 009 til ca. 700 i 0. Dette hænger logisk sammen med den øgede ældre-andel. Transport og Logistik stiger radikalt Fra små 800 i 009 til estimeret.00 i 0. Muligvis grundet øget globalisering indenfor produktionssektoren. Bygge og anlæg vil falde Det ud til at antal fuldførte med uddannelse inden for bygge- og anlæg vil falde drastisk i de nærmeste år (0 og frem). Det er næppe overraskende, finanskrisen og det nuværende "bygge-minimum" taget i betragtning. Strøm styring og It falder En del er formodentlig relateret til faldet i byggeriet. Men, hvis disse tal er udtryk for en reel tendens, så skal der muligvis gøres noget for at sikre tilgang til dette område, som næppe kan forventes at falde på længere sigt... Forsyningen fra videregående uddannelser De videregående uddannelser forudsætter som regel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse plus gymnasialt suppleringskursus o.lign. eller den nye EUXoverbygning. I alt.9 personer fuldførte en videregående uddannelse i 009. De videregående uddannelser deles, jvf. Undervisningsministeriet, op i: Korte Videregående (KVU), officielt kaldet Akademiuddannelser (.6 fuldførte) Mellemlange Videregående (MVU), officielt Proefessionsbacheloruddannelser (.09 fuldførte) Lange Videregående (LVU), officielt benævnt Universitetsuddannelser (7.0 fuldførte)* * Universitetsuddannelser dækker alle Lange Videregående uddannelser (Bachelor og Kandidatniveau), både på universiteter og handelshøjskoler.

9 Figur 6. Youfuture søgninger, videregående udd, fuldførte og prognose for 06, 08, 00 (E) 9 KVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldf (E) % # fuldf Tekniske, teknologiske 88 9,7.75 5,8.069 It og design 09, 677 0, 58 Handel og økonomi 89 9, 5, Sundhedsud dannelser 95 9,7 0, 08 I alt KVU 98 00,0.6 00,0.8 MVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) Tekniske og teknologiske 66 9,0.0,9.6 Medie- & komm. 70 9,7 8, 5.9 Sundhedsfaglige 99 6,.60 5,6.09 Film og teater 5,7 0,9.588 Pædagogisk område 68 9, 6.8 8,. Samfundsfaglige omr. 75, 775 5,5 55 Økonomisk Merkantil 98 5, 79 0,6 7 Designfaglig område 90,9 58, 665 I alt MVU 8 00, ,0.600 LVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) Humanistiske udd. 558, , Teknisk, videnskab 8, , Naturvidenskabelige 95 0,.07, 5.0 Samfundsvi densk, Øk 709 5, ,9.96 Sundhedsvid enskabelige 65,5.88 0,5 98 Arkitektur, kunst,design, 80,8 6 Udd. på ITUK IT vest 76,6 5,6 I alt LVU 70 00, ,0 6.7 Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. ITUK, står for IT-Universitet København.

10 Videregående uddannelser - Highlights 0 KVU - Akademiuddannelser (I alt.6 fuldført i 009) It- og Designuddannelser vil falde let (små tal) Fra 677 til 58 i 06 (E) (Tiidl. rapport viste stigning til 856) Handel og økonomi vil stige drastisk (små tal) Fra 5 i 009 til 58 i 06 (E). Til gengæld falder det langt større økonomiområde på LVU. Tekniske og teknologiske stabil/fald (små tal) Denne gruppe består overvejende af produktions- og byggeorienterede tekniske uddannelser og er antalsmæssigt lille. I absolutte tal ser det ud til at området falder fra 75 personer i 009 til estimeret 069 personer. Derimod stiger Produktion & Udvikling under EUD fra. til estimeret 5.99 dimitterende. Hertil kommer at Teknik på MVU og Teknisk Videnskabelige uddannelser på LVU fordobles og -dobles. MVU - Professionsbachelor (I alt.09 fuldført i 009) Medie- og kommunikation vil 5-dobles (E) - NB: Fejlkilde: Antal youfuture-søgninger på MVU medie- og kommunikation har i perioden været 70. Dette svarer til.7% af alle søgninger inden for MVU og vil antyde en 0-dobling af forsyningen af mediekommunikationsuddannede med en MVU. Selv om dette område utvivlsom vil og "bør" stige, er vi dog ikke i tvivl om at publiceringen af de nye Professionsbachelor-Kommunikation-uddannelser har tiltrukket sig megen opmærksomhed - også qua vores egen nyhedsservice,, som vi kan se umiddelbart har givet voldsom søgning blandt brugere. Denne nyhedens interesse må derfor betegnes som en fejlkilde i prognose-sammenhæng. Vi har derfor sat antal søgninger til 00, hvorefter kategorien ikke desto mindre spås en stigning fra 8 fuldførte til.5. (Øvrige absolutte tal for MVU er bibeholdt - og MVU-totalen er altså reduceret med 0 søgninger, hvilket giver de viste procentfordelinger og estimater i figur 6.). Tekniske og teknologiske uddannelser vil næsten fordobles. Nye tal viser stigning fra ca..0 til 80 i 08. Og hermed potentielt blive den største gruppe indenfor MVU. Det pædagogisk område vil falde drastisk - også ifølge de nye tal Det er her vi blandt andet vi finder folkeskolelæreruddannelsen. Prognosen indikerer, at hele området falder kraftigt fra en forsyning på små 7000 til estimeret.8 i 08. Selv om der, som tidligere nævnt p.t. er fremgang optagne på læreruddannelsen, jvf. KOT, så betyder det ikke at trenden holder. For det første har der været megen debat og sat adskillige spørgmålstegn ved folkeskolen i det seneste år. For det andet falder antal unge i den skolepligtige alder (ca. 7-6) allerede nu. En nedgang vil derfor virke sandsynlig. Men om prognosen holder, hvad angår nedgangens størrelse, vil vi nok (fortsat) sætte (endnu) et stort spørgsmåltegn ved...

11 LVU - Universitetsuddannelser (I alt 7.0 fuldført i 009) Sundhedsvidenskab vil falde? (også ifølge nye tal) Ifølge prognosen vil dimittender med medicin og andre sundhedsvidenskabelige discipliner falde med to tredjedele fra.88 til estimeret 98 i 00. Der er ikke noget i de seneste års KOT tal, der tyder på et fald - og der er heller ingen logisk grund til det, givet stigningen i den ældre, behandlingskrævende andel af befolkningen. Går man ned i sygeplejerskeuddannelsen (MVU) ser man heller ikke noget fald i KOT-tallene, p.t. En mulig forklaring på det tilsyneladende fald indenfor søgninger på sundhedsvidenskab kan muligvis være at det tæt beslægtede område - Naturvidenskaben - nyder stigende opmærksomhed p.t. Naturvidenskab stiger med over 60% Fra en forsyning på.07 i 009 til estimeret 5.0 omkring år 00. Her har vi blandt andet biologi, biokemi, miljøkemi etc, hvorfor en stigning vil virke sandsynlig.. Teknisk Videnskabelige uddannelser vil fordobles (tidl. estimat -dobling) Fra en forsyning på.865 i 009 til estimeret 6.78 i år 00. Det er her, vi har de fleste (civil-)ingeniøruddannelser. Samfundsvidenskab og Økonomi vil falde drastisk (også ifølge nye tal) Da det samlede antal LVU er estimeres til at være svagt faldende skal der jo være en stor taber, der giver til de store vindere inden for teknologi og naturvidenskab. Mange SAMFØK-uddannelser retter sig desuden mod job i den offentlige sektor, der ligesom folkeskoleområdet har eller nok vil få svære tider. Resultatet er, at dimittender med en samfundsvidenskabelig og/eller erhvervsøknomisk uddannelse ifølge prognosen vil falde fra 0.69 i 009 til estimeret.96 i år 00. Størrelsen af dette estimerede fald er formodentligt overdrevet. Samlet trend? Fokuserer vi blandt alle uddannelsesgrupper på dem med de store antal dimittender, kunne det ligne en tendens til, at økonomiske uddannelser fremover vælges kortere, mens teknologiske og naturfaglige uddannelser fremover vælges længere. Hvis denne prognose holder, er det måske ikke så skidt. Den estimerede fremgang indenfor "teknik med videnskabelig vægt" kan fx give håb om mere innovation og endnu større dansk konkurrencedygtighed fremover Spørgsmål og kommentarer til denne rapport, henvendelse til: Lars Lützhøft YouFuture.dk YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

12 BIlag Bilag. Uddannelsesvisninger på 7/ 00-6/ 0 Bilag. Den koordinerende tilmelding, KOT, Optagelses-statistik Bilag. Tophits, youfuture-visninger 7/ 00-6/ 0 YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

13 Bilag (Google Analytics) youfuture.dk Indhold på topniveau (Uddannelsesprofiler m/u stier) 7. nov feb. 0 Kat. Sidenavn: Sidevisninger Andre addiction_counselor 8 Andre addiction_counselor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre addiction_counselor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom Andre agraroekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre amu_kontraktuddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre amu_kontraktuddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 6 Andre balletdanser Andre balletdanser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 Andre balletdanser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre balletdanser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre bevaegelsespaedagog Andre bevaegelsespaedagog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre bevaegelsespaedagog/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre bevaegelsespaedagog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre computerspiluddannelser 0 Andre computerspiluddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre computerspiluddannelser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre computerspiluddannelser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre diakon Andre diakon/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre diakon/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre diakon/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre dykker Andre dykker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre fitnessinstruktoer Andre fitnessinstruktoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 Andre fitnessinstruktoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre flyveleder/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre fodterapeut 5 Andre fodterapeut/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre fodterapeut/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forfatter Andre forfatter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre forfatter/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forfatter/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler Andre forsikringsmaegler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre industriel_designer 9 Andre industriel_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre industriel_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre kaospilot 5 Andre kaospilot/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 Andre kaospilot/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre kaospilot/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre kirkesanger 7 Andre kirkesanger Andre kirkesanger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre klinisk_ingenioer Andre klokkenist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre koerelaerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kosmetolog Andre kosmetolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kystskipper_og_saetteskipper 8 Andre kystskipper_og_saetteskipper/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kystskipper_og_saetteskipper/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre lokomotivfoerer 6 Andre lokomotivfoerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 Andre musicaluddannelsen Andre musikalsk_grundkursus 9 Andre musikalsk_grundkursus/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 Andre musikprofil/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre musikprofil/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_de_almene_gymnasiale_uddannelser

14 Andre paedagogikum_ved_de_almene_gymnasiale_uddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne 5 Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre pianostemmer Andre pianostemmer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre pilot 5 Andre pilot/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre pilot/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre praeliminaer_organistuddannelse Andre praeliminaer_organistuddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre praest_i_folkekirken Andre praest_i_folkekirken/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre registreret_revisor Andre registreret_revisor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre registreret_revisor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre rudolf_steiner_uddannelser Andre rudolf_steiner_uddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre rudolf_steiner_uddannelser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre skibsassistent Andre skibsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre statens_kursus_for_skibskokke Andre statens_kursus_for_skibskokke/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre sundhedsplejerske Andre sundhedsplejerske/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre sundhedsplejerske/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre translatoereksamen Andre translatoereksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre violinbygger Andre violinbygger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 97 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen 6 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer 8 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer&prev=/translate_s?hl=fi&q=bus+driver+job&tq=buschauffø EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer 8 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/content/view/full/ EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder 0 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/togklargoerer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/togklargoerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer 9 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom/hospitalsteknisk_assistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu 6 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent 5 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu 0 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/tandklinikassistent EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/tandklinikassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen 7

15 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektriker EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektriker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektronik_og_svagstroemsuddannelsen 9 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektronik_og_svagstroemsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_pc_supporter 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_pc_supporter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_radio_tv_supporter EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_radio_tv_supporter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer 6 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/teater_og_udstillingstekniker 07 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelmetalstoeber EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelsmed 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelsmed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelstensfatter EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/s EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/baadserviceassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beklaedningshaandvaerker 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beklaedningshaandvaerker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/class=""pagelink EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/class=""pagelink"" EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/elektronikoperatoer 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/finmekaniker 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/finmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/former/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/former/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/forsyningsoperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/forsyningsoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrioperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrisvejser EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrisvejser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industriteknikeruddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industriteknikeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker+køletekniker&cd=0&hl=da&ct=clnk&gl=dk&source=www.g EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannels EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udd EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/metalsmed EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/modelsnedker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/modelsnedker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/oliefyrstekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/oliefyrstekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ortopaedist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/overfladebehandler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastmager EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastmager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastsvejser EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastsvejser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse

16 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler+porcelænsmaler+uddannelse&cd=&hl=da&ct=clnk&gl= EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/pottemager EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/pottemager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsbygger EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmekaniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmontoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmontoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skomager 0 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skomager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/smed 8 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/smed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/urmager/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vindmoelletekniker 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vindmoelletekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel 5 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel/(url)/content/view/full/ EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_dekoratoer EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_dekoratoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent 8 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/i_9_0_klasse/class=""pagelink"" EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/class=""pagelink"" EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen 0 EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/handelsuddannelsen EUD merkantil_ungdom_erhverv/handelsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer 89 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer&prev=/search?q=speditør+og+shipping+uddannelse++herning&hl=ru&rlz=cav EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer&rurl=translate.google.com&twu=&anno=&usg=alkjrhg-ss5dboar9cu8yls EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 66 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse

17 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker 0 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/skiltetekniker EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/skiltetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/so EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/detailslagter 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/detailslagter/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannels EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/so EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_udd EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udda EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddanne 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soe EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannel EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/industrislagter EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/mejerist 0 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/mejerist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udd EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tarmrenser5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tarmrenser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tjener 80 EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/frisoer EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/frisoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 59 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser 8 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent 5 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landbrugsuddannelsen 8 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landbrugsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landmand 9 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landmand/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/produktionsgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/produktionsgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/skov_og_naturtekniker EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/skov_og_naturtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/vaeksthusgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/vaeksthusgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/veterinaersygeplejerske

18 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/veterinaersygeplejerske/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/ejendomsservicetekniker EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/ejendomsservicetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/ejendomsservicetekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/serviceassistent 5 EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/serviceassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/sikkerhedsvagt 8 EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/sikkerhedsvagt/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/sikkerhedsvagt/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse?objectid=7&ca EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/boligmontering 7 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/boligmontering/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/boligmontering/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/byggemontagetekniker 5 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/byggemontagetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/byggemontagetekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/bygningsmaler 8 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/bygningsmaler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/glarmester/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/maskinsnedker_traedrejer_produktionsassistent 9 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/maskinsnedker_traedrejer_produktionsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/murer 9 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/skorstensfejer EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/snedker EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/snedker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stenhugger EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stenhugger/(url)/content/view/full/ EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stenhugger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stukkatoer EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stukkatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/teknisk_isolatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/teknisk_isolatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/traefagenes_byggeuddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/vvs_uddannelsen 7 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/vvs_uddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/baadmekaniker EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/baadmekaniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/baadmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/cykel_og_motorcykelmekanikeruddannelsen6 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/cykel_og_motorcykelmekanikeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/entreprenoer_og_landbrugsmaskinuddannelsen EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/entreprenoer_og_landbrugsmaskinuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/flymekaniker 9 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/flymekaniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/flymekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/karrosserismed EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/karrosseriuddannelsen_eud/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/mekaniker 59 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/mekaniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/mekaniker/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/vognmaler 7 GYM hoejere_forberedelseseksamen_hf GYM eux 5 GYM eux/ GYM eux/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 GYM eux/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse GYM gymnasiale_uddannelser_og_eux GYM gymnasiale_uddannelser_og_eux/ 7 GYM gymnasiale_uddannelser_og_eux/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM stx_standard_test GYM stx_studentereksamen 7 GYM stx_studentereksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM stx_studentereksamen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse GYM stx_studentereksamen GYM international_baccalaureate 5

19 GYM international_baccalaureate/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM studentereksamen_paa_kursus 8 GYM studentereksamen_paa_kursus/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM gymnasial_supplering_gs GYM gymnasial_supplering_gs/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM gymnasial_supplering_gs/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse GYM hf_enkeltfag GYM hf_enkeltfag/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 GYM hf_hoejere_forberedelseseksamen 5 GYM hf_hoejere_forberedelseseksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM hf_hoejere_forberedelseseksamen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse GYM hhx_hoejere_handelseksamen 7 GYM hhx_hoejere_handelseksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM htx_hoejere_teknisk_eksamen 5 GYM htx_hoejere_teknisk_eksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 GYM htx_hoejere_teknisk_eksamen+htx+struer&cd=9&hl=da&ct=clnk&gl=dk GYM hoejere_teknisk_eksamen_htx/(url)/content/view/full/ 57 IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/erhvervsgrunduddannelse_egu IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/erhvervsgrunduddannelse_egu/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/produktionsskoler 9 IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/tamu/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/ungdomsuddannelse_for_unge_med_saerlige_behov IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/ungdomsuddannelse_for_unge_med_saerlige_behov/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 5 KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker+betegnelse+datamatiker+ak&cd=&hl=da&ct=clnk KVU it_og_designuddannelser_kdesignteknolog 0 KVU it_og_designuddannelser_kdesignteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 KVU it_og_designuddannelser_kdesignteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_ke_designer 7 KVU it_og_designuddannelser_ke_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_ke_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kit_og_elektronikteknolog 9 KVU it_og_designuddannelser_kit_og_elektronikteknolog/(url)/content/view/full/88 KVU it_og_designuddannelser_kit_og_elektronikteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kit_teknolog 0 KVU it_og_designuddannelser_kit_teknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 KVU it_og_designuddannelser_kit_teknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 5 09 KVU designfaglige_omraade/design_og_business_professionsbachelor KVU designfaglige_omraade/design_og_business_professionsbachelor/(url)/content/view/full/ KVU designfaglige_omraade/professionsbachelor_i_e_konceptudvikling KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 5 KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling 0 KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 90 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kadministrationsoekonom KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kadministrationsoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kadministrationsoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom 5 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/content/view/full/ KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 6 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_khandelsoekonom 5 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_khandelsoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_khandelsoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_klogistikoekonom_transportlogistiker 8 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_klogistikoekonom_transportlogistiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kmarkedsfoeringsoekonom 5 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kmarkedsfoeringsoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5

20 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kmarkedsfoeringsoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 9 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kserviceoekonom 9 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kserviceoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kserviceoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 89 KVU sundhedsuddannelser_kernaeringsteknolog KVU sundhedsuddannelser_kernaeringsteknolog KVU sundhedsuddannelser_kernaeringsteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 KVU sundhedsuddannelser_kfarmakonom 6 KVU sundhedsuddannelser_kfarmakonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU sundhedsuddannelser_kklinisk_tandtekniker 5 KVU sundhedsuddannelser_kklinisk_tandtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU sundhedsuddannelser_kklinisk_tandtekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU sundhedsuddannelser_ktandplejer 8 KVU sundhedsuddannelser_ktandplejer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 95 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautomationsteknolog_ak 0 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautomationsteknolog_ak/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautoteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautoteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautoteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kbyggetekniker KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kbyggetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kdriftsteknolog_offshore/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kenergiteknolog_erhvervsakademi 9 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kfiskeriteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kfiskeriteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kfiskeriteknolog/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kinstallatoer 8 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kinstallatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kinstallatoer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kjordbrugsteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kjordbrugsteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kjordbrugsteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kkort_og_landmaalingstekniker 0 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kkort_og_landmaalingstekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kkort_og_landmaalingstekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_klaborant 5 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_klaborant/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_klaborant/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kautomationsteknolog_ak 6 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kautoteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kenergiteknolog_erhvervsakademi KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kenergiteknolog_erhvervsakademi/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kfiskeriteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kkort_og_landmaalingstekniker KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kprocesteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kproduktionsteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_ksprogofficer KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kprocesteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kprocesteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kprocesteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kproduktionsteknolog 5 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kproduktionsteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 8 LVU arkitektur_kunst_og_design_larkitekt LVU arkitektur_kunst_og_design_larkitekt/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 LVU arkitektur_kunst_og_design_larkitekt/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lbilledkunstner LVU arkitektur_kunst_og_design_lbilledkunstner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_ldesigner 9 LVU arkitektur_kunst_og_design_ldesigner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lfilmkomposition_kandidat 8 LVU arkitektur_kunst_og_design_lfilmkomposition_kandidat/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkonservator 0 LVU arkitektur_kunst_og_design_lkonservator/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunstformidler LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunstformidler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunsthaandvaerker 5 LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunsthaandvaerker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunsthaandvaerker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lvu

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2008 er en opgørelse over de unges tilmeldinger til ungdomsuddannelserne (FTU). Der er tale

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Ringsted Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Ringsted Kommune 1. Elevers søgning i Ringsted Kommune pr.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) Slagelse Kommune 2011 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Slagelse Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 14-04-2011 Indledning... 3 Kapitel 1. Slagelse Kommune 1. Elevers søgning i Slagelse Kommune pr.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet

Økonomisk Råd. Fremskrivning af uddannelsesniveauet Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Fremskrivning af uddannelsesniveauet Teknisk baggrundsnotat 2016-2 1. Indledning Der er i de sidste ti år sket en beskeden fremgang i befolkningens

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg?

Minianalyse: Hvad påvirker de unges uddannelsesvalg? Minianalyse: Hvad påvirker de unges svalg? har i samarbejde med Epinion og Pluss Leadership udarbejdet en analyse af faktorer, der påvirker de unge svalg. Analysen fokuserer særligt på, hvor afstandsfølsomme

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU)

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse (FTU) 2012 Fælles Tilmelding til Ungdoms (FTU) Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland 04-04-2012 Indledning... 3 Kapitel 1. UU Vestsjælland og kommuner på overordnet niveau 1. Elevers søgning i UU Vestsjælland

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Opdateringer af uddannelsesregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken

Opdateringer af uddannelsesregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken Opdateringer af sregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette notat omhandler, hvilken betydning ændringer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående 20. februar 2017 2017:3 Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse Af Lars Peter Smed Christensen, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Siden foråret 2010 er antallet af offentligt

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Af Thomas Lange En modeljustering, foretaget i forbindelse med udviklingen af en kommende kommunal uddannelsesprofil,

Læs mere