Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag?"

Transkript

1 Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag? Og hvilke uddannelser tager de i fremtiden? / 0 - Opdateret 8/ 0 Af Lars Lützhøft/Henrik Hinding, YouFuture.dk YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

2 Baggrund og opsummering. NB: Denne reviderede udgave bygger på nye tal for youfuture-søgninger (ca. x større materiale). Prognosegrundlag er ellers uændret. Nye tal og eventuelt nye konklusioner er i teksten vist med kursiv. Denne rapport søger at tegne et billede af den fremtidige "forsyning" af uddannede fra forskellige uddannelsesområder. Rapportens målgruppe er private og offentlige virksomheder, brancheforeninger og videreuddannelsesinstitutioner, der kan bruge rapporten som udgangspunkt for nærmere undersøgelse og eventuel strategiændring indenfor deres egne interessefelter, m.a.o.: "Bliver der knaphed på dem, vi skal bruge om -0 år? Hvis ja, hvad gør vi? Desuden er vejledere, forældre - og elever velkomne til at bruge rapporten som baggrundsmateriale for diskussioner om uddannelse og fremtid mv. Til prognose-delen er brugt en klar metodik, som dog ikke foregiver at bringe den endelige sandhed om fremtidens forsyning af uddannede. Vi vurderer dog, at metoden er valid nok til, at man bør tjekke egne aktuelle forventninger op mod rapportens konklusioner. Hvor stor "forsyning" af uddannede har vi i dag? Dagens forsyning af potentielle produktions-, kontor- og handelselever samt færdiguddannede på ungdoms- og videregående uddannelser vises nedenstående. Desuden er vist "fødekæden", nemlig antal elever i 9/0 klasse (00 og 006). (Figur ). Procent fuldførte på ungdoms- og videregående uddannelser 009 Uddannelsesniveau Elever i 9/0 klasse 00 (E) Elever i 9/0 klasse 006 Fuldført ungdomsudd. 009 Fuldført videgående 009 Antal fuldført uddannelse % af antal i ,0% 8,% 9/0.klasse- Kilde: Danmarks Statistik Elever i 00 er estimeret udfra 006 reguleret med index antal 6-7 årige "Forsyningen" fra 006, har tre år senere resulteret i at godt 67% har taget en ungdomsuddannelse, i 009. Af "forsyningen" fra 00 har ca.. 8% har fuldført en videregående uddannelse (gennemsnitligt) 7 år senere. Over 60% af aktuelle uddannelsessøgninger på youfuture.dk handler om videregående uddannelser. Sammenligner man med dagens realiteter (009) kan man groft sige: "60% af de unge overvejer en videregående uddannelse, 8% tager én." Ud over denne generelle observation vil man i rapporten finde ganske store ændringer i "forsyningen" fra forskellige uddannelsesområder. På visse områder vil man også finde potentielle ændringer, der ikke stemmer med historiske trends fra andre kilder. YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

3 Formål med rapporten. Tegne en profil af YouFuture.dk s brugeres uddannelsesmæssige interesser i dag.. Tegne et fremtidsbillede (0-00) af arbejdskraftforsyningen fra de forskellige uddannelsesområder 0. Metodik: Formål opnås ved en nedbrydning af youfuture-søgninger på Ungdoms- og Videregående uddannelser, og igen på fagområder. (Se bilag for detaljerede søgeresultater). Formål : Forudsat youfuture.dk s brugere repræsenterer den uddannelsessøgende befolkning som helhed, kan fordelingen af søgninger fra dagens brugere betragtes som en nøgle til fordelingen af fuldførte uddannelser i fremtiden: Hovedmodellen til estimering af den fremtidige "forsyning" er at bruge fordelingen af youfuture-søgninger til at estimere, hvilke ungdomsuddannelser (faggrupper) "dagens årgang 9/0 klasse-elever" vil fuldføre omkring 0 og hvilke videregående uddannelser årgangen forventes at fuldføre omkring 06 (KVU), 08 (MVU) og 00 (LVU). 0.. Andre kilder og målinger. Vi har tjekket metodens resultater mod aktuelle optagelsestal hos KOT, Den Koordinerede Tilmelding. Fx konstateres en kraftig stigning inden for det Pædagogiske område (MVU), især lærer, fra 008 til 00 (bilag ). Denne stigning reflekteres ikke i denne undersøgelse. Hertil er så bemærke, at metoden her bygger på interesse, tilkendegivet i 0, ikke på optagne i 00. Interessen for lærerjobbet kan have ændret sig siden marts 00 - ligesom antal i den skolepligtig alder også gør. 0.. Validiteten af YouFuture.dk s univers og undersøgelsens målinger. Youfuture.dk er gratis for brugerne. Bortset fra et par enkelte sponsor-universiteter sker der ingen systematisk promovering af nogle uddannelser frem for andre. Portalens eneste andet "bias" er, at vejledere fra ca. 00 uddannelsessteder bruger portalen. Det store flertal af brugere er elever, som skal overveje og beslutte "deres næste skridt". D.v.s. afgangsklasse-elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Denne målgruppe udgør over personer, jf figur. I måleperioden, 7/ 00-5/ 0, har der på været besøg og sidevisninger. Brugerne søger efter mange forskellige oplysninger: nyhedsartikler om skole, uddannelse og karriere, SU-satser, tips til jobsøgning, aktuelle elevstillinger hos sponsorer - og efter de uddannelser, der giver adgang til job og karriere. Søgning på uddannelser har i måleperioden resulteret i.56 visninger. Samtlige uddannelser (ca. 50 ungdoms- og 550 videregående) er på youfuture.dk repræsenteret ved uddannelsesprofiler. Profilerne er betegnet, beskrevet og kategoriseret helt i overensstemelse med Undervisningsministeriets officielle beskrivelser. Undersøgelsens klare styrke er, at "spørge-bias" er minimeret. Der er ikke stillet spørgsmål. Formulering af spørgsmål er derfor ikke kilde til misfortolkning. Ingen ser resultatet af den enkelte brugers søgninger. Der måles m.a.o. på "uhjulpet og ærlig interesse". potentielle ændringer, der ikke stemmer med historiske trends fra andre kilder.

4 . Profil af Youfuture.dk s brugere. Her er søgt på alt fra studentereksamen stx, stukkatør, og psykomotoruddannelse til fysik og nanoteknologi blandt de mere end 700 officielt anerkendte uddannelser, der findes i dag. Individuelle top hits: (Antal visninger): 9 (LVU) Husdyrvidenskab 95 (MVU) Professionsbachelor i kommunikation 76 (LVU) Master i Positiv Psykologi 5 (LVU) Civilingeniør, Bygningsdesign 9 (LVU) Anvendt filosofi 9 (EUD) Pædagogisk Assistent (MVU) Visuel kommunikation (LVU) Civilingeniør, Energiteknologi 00 (EUD) Detailhandel (Se liste over tophits ned til 0 søgninger, bilag.) En specifik uddannelse kan føre til mange forskellige jobs indenfor et fagområde. Til prognoseformål vil det derfor give mere mening at måle på uddannelseskategorier (hovedog undergrupper), som sker efterfølgende. Figur : Youfuture-søgninger på hovedudannelsesgrupper og antal fuldførte, hele befolkningen. Uddannelsestrin Youfuture univers 0 Hele befolkningen 009 # visninger % # fuldført % fuldført Grundskole (9/0 klasse) ,0 Gymnasium (stx, hf, hhx, stx mv.) EUD -Ungdom/ Erhverv KVU - Akademiudd. MVU - Professionsbach. udd LVU Universitetsudd. POLF - Politi & Forsvar 6, ,.0, ,8 98 9,5.6,0.8 7,7.09,7.70 5, 7.0,5 86,8 68 0,6 I alt , ,0 Kilde: YouFuture.dk/Google Analytics og Danmarks Statistik. Tallene for 9/0 klasse er elevoptællinger pr.. oktober 009. Øvrige opgørelser er antal, der har fuldført en uddannelse i 009. jf Danmarks Statistik.. Den mest markante observation i figur er, at søgning på gymnasieuddannelser er klart underrepræsenteret i forhold til faktisk fuldførte uddannelser i befolkningen. Forklaringen er højst sandsynligt, at "der ikke er så meget at undersøge". De gymnasiale uddannelser

5 består jo kun af få grene, primært den klassiske studentereksamen(stx), Højere For- 5 beredelseseksamen (hf), Højere Handelseksamen (hhx) og Højere Teknisk Eksamen (htx). De øvrige ungdomsuddannelser erhvervsuddannelserne (EUD) dækker derimod over ca. 0 forskellige uddannelsestitler, der er fordelt under "De hovedindgange" til erhvervsuddannelserne:" Produktion & udvikling, Mad til mennesker osv, jvf. figur 5.. Status i dag og fremskrivning Status i dag er vist i figur, der samtidig udgør hovedmodellen for fremskrivningen, nemlig hvordan det vil gå fødekæden - altså 9/0 klasse-elever - i fremtiden. Fuldført videgående 009 Antal fuldført uddannelse Figur. Status: Procent fuldførte på ungdoms- og videregående uddannelser 009. Elever i Elever i Fuldført Uddannelsesniveau 9/0 klasse 9/0 klasse ungdomsudd. 00 (E) (006) 009 % af antal i ,0% 8,% 9/0.klasse- Kilde: Danmarks Statistik Elever i 00 er estimeret udfra 006 reguleret med index antal 6-7 årige Af 9/0 klasse-elever fra 006 har ca. 67% fuldført en ungdomsuddannelse i 009. Af 9/0. klasse-elever fra 00 har 8% fuldført videregående uddannelse (gennemsnitligt syv år senere), i 009. Man vil måske bemærke, at antallet afl 9/0. klasse-elever vokser - helt op til i 009, jvf. figur. Fra et rekrutteringssynspunkt er det dog en kortvarig glæde. Væksten topper nemlig omkring år 0, hvorefter antallet igen falder med ca mod år 00, som vist figur. Fremskrivning Metoden er som tidligere beskrevet at anvende %-fordelingen af aktuelle youfuturesøgninger at indikere den fremtidige fordeling i procent og absolutte tal. For at finde realistiske, absolutte tal er totalerne reguleret med en faktor 0,965, som repræsenterer den forventede udvikling i antal 6-5 årige fra 00-00, jf figur. Figur : Fremskrivning af befolkningen, 6-5 år Hele DK Aldersgruppe # personer # personer 6-5 år Index 00 96,5% Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning er højst sandsynligt, at "der ikke er så meget at undersøge". De gymnasiale uddannelser

6 .. Fremtiden for Ungdomsuddannelserne 6 I 009 har fuldført en ungdomsuddannelse. Heraf har fuldført en gymnasial uddannelse og 0.78 fuldført en erhvervsuddannelse. Nedbrydning og forventet udvikling beskrives i det følgende.... Forsyning fra de gymnasiale uddannelser Den overordnede fordeling af youfuture-søgninger indenfor de gymnasiale uddannelser og faktiske tal ses i figur. Figur.: Youfuture-søgninger på gymnasiale uddannelser, fuldførte uddannelser og prognose (E) GYMNASIUM Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldførte % # fuldf Alment (stx hf, IB, mv.) 6, ,5.8 hhx 77, , 7.8 htx 6 7,.6 9,0 6.0 I alt 6 00, ,0.6 EUX (% 55 5, Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. Alment består af stx, hf, studenterkursus mv. For htx er medtaget antal fuldførte med adgangseksamen til diplomingeniøruddannelserne. Som tidligere nævnt er det totale antal youfuture- søgninger på de gymnasiale uddannelser urealistisk lavt i forhold til den reelle interesse, d.v.s. antal fuldførte. Det antages dog, at den relative fordeling er repræsentativ. I modsætning til tidligere rapport, der viste en stabil fordelling mellem de gymnasiale uddannelser ser det ud til, at der kan ske en vis forskydning fra den almen gymnasiale uddanelse over mod hhx og noget nær en fordobling af unge, der fuldfører en htx. Det skal dog nævnes, at den nye, studieadgangsgivende EUX-overbygning på erhvervsuddannelserne muligvis kan give htx og hhx mere konkurrence til fordel for erhvervsuddannelserne. Nye tal for youftuture-søgninger viser, at der er næsten lige så mange, der har søgt på EUX som fx htx og det giver en umiddelbar fremskrivning på 5.9 personer med en EUX-overbygning, jf figur. Sættes dette tal imidlertid i forhold til antal youfuture-søgninger på erhvervsuddannelserne, bliver tallet knapt så imponerende, nemlig 7, jf figur 5. Udviklingen for EUX kan således ikke forudsiges specielt sikkert, p.t. Et (middel-)gæt kunne være et par tusinde EUXér i år 0.

7 ... Forsyning fra Erhvervsuddannelserne (EUD) 7 I figur 5 er vist status og estimeret udvikling, indenfor erhvervsuddannelserne, fordelt på "De indgange", der i alt rummer mere end 0 kompetencegivende special-uddannelser. Figur 5: Youfuture søgninger på erhvervsuddannelser (EUD), fuldførte uddannelser og prognose (E) EUD - De indgange Bil, fly, andre transportm. Byggeog anlæg Bygningsog brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil (sundh,finan, detail-) Produktion og udvikling strøm styring og it Sundhed omsorg pædagogik Transport og logistik Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldf (E) % # fuldf 7 5,8 60 8, , ,6.699,0 0, 59 6, , ,7 87, , 7 0,.7 5,9 8, , 75, ,8 7, ,9 7 8,9. 7, 868 9, , 755,5. I alt EUD 0 00, , EUX (gym. 55, overbygn) Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. Antal fuldførte EUD uddannelser i hele befolkningen er estimeret på basis af fordelingen af påbegyndte på EUD indenfor "de indgange" (i alt påbegyndt. 5,70) sat i forhold til samlet antal EUD fuldførte i 009 (0.78).

8 Fremtidig forsyning fra Erhvervsuddannelserne - Highlights 8 Produktion og udvikling (tidligere håndværk og teknik) vil fordobles Dette område vil muligvis blive det største, gående fra en forsyning på. i 009 til estimeret 5.00 (noget lavere end ca i første rapport). Tendensen stemmer overens med tendensen indenfor de videregående uddannelser. Sundhed, omsorg og pædagogik vil stige med over 50% Fra.868 dimitterende i 009 til ca. 700 i 0. Dette hænger logisk sammen med den øgede ældre-andel. Transport og Logistik stiger radikalt Fra små 800 i 009 til estimeret.00 i 0. Muligvis grundet øget globalisering indenfor produktionssektoren. Bygge og anlæg vil falde Det ud til at antal fuldførte med uddannelse inden for bygge- og anlæg vil falde drastisk i de nærmeste år (0 og frem). Det er næppe overraskende, finanskrisen og det nuværende "bygge-minimum" taget i betragtning. Strøm styring og It falder En del er formodentlig relateret til faldet i byggeriet. Men, hvis disse tal er udtryk for en reel tendens, så skal der muligvis gøres noget for at sikre tilgang til dette område, som næppe kan forventes at falde på længere sigt... Forsyningen fra videregående uddannelser De videregående uddannelser forudsætter som regel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse plus gymnasialt suppleringskursus o.lign. eller den nye EUXoverbygning. I alt.9 personer fuldførte en videregående uddannelse i 009. De videregående uddannelser deles, jvf. Undervisningsministeriet, op i: Korte Videregående (KVU), officielt kaldet Akademiuddannelser (.6 fuldførte) Mellemlange Videregående (MVU), officielt Proefessionsbacheloruddannelser (.09 fuldførte) Lange Videregående (LVU), officielt benævnt Universitetsuddannelser (7.0 fuldførte)* * Universitetsuddannelser dækker alle Lange Videregående uddannelser (Bachelor og Kandidatniveau), både på universiteter og handelshøjskoler.

9 Figur 6. Youfuture søgninger, videregående udd, fuldførte og prognose for 06, 08, 00 (E) 9 KVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldf (E) % # fuldf Tekniske, teknologiske 88 9,7.75 5,8.069 It og design 09, 677 0, 58 Handel og økonomi 89 9, 5, Sundhedsud dannelser 95 9,7 0, 08 I alt KVU 98 00,0.6 00,0.8 MVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) Tekniske og teknologiske 66 9,0.0,9.6 Medie- & komm. 70 9,7 8, 5.9 Sundhedsfaglige 99 6,.60 5,6.09 Film og teater 5,7 0,9.588 Pædagogisk område 68 9, 6.8 8,. Samfundsfaglige omr. 75, 775 5,5 55 Økonomisk Merkantil 98 5, 79 0,6 7 Designfaglig område 90,9 58, 665 I alt MVU 8 00, ,0.600 LVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) Humanistiske udd. 558, , Teknisk, videnskab 8, , Naturvidenskabelige 95 0,.07, 5.0 Samfundsvi densk, Øk 709 5, ,9.96 Sundhedsvid enskabelige 65,5.88 0,5 98 Arkitektur, kunst,design, 80,8 6 Udd. på ITUK IT vest 76,6 5,6 I alt LVU 70 00, ,0 6.7 Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. ITUK, står for IT-Universitet København.

10 Videregående uddannelser - Highlights 0 KVU - Akademiuddannelser (I alt.6 fuldført i 009) It- og Designuddannelser vil falde let (små tal) Fra 677 til 58 i 06 (E) (Tiidl. rapport viste stigning til 856) Handel og økonomi vil stige drastisk (små tal) Fra 5 i 009 til 58 i 06 (E). Til gengæld falder det langt større økonomiområde på LVU. Tekniske og teknologiske stabil/fald (små tal) Denne gruppe består overvejende af produktions- og byggeorienterede tekniske uddannelser og er antalsmæssigt lille. I absolutte tal ser det ud til at området falder fra 75 personer i 009 til estimeret 069 personer. Derimod stiger Produktion & Udvikling under EUD fra. til estimeret 5.99 dimitterende. Hertil kommer at Teknik på MVU og Teknisk Videnskabelige uddannelser på LVU fordobles og -dobles. MVU - Professionsbachelor (I alt.09 fuldført i 009) Medie- og kommunikation vil 5-dobles (E) - NB: Fejlkilde: Antal youfuture-søgninger på MVU medie- og kommunikation har i perioden været 70. Dette svarer til.7% af alle søgninger inden for MVU og vil antyde en 0-dobling af forsyningen af mediekommunikationsuddannede med en MVU. Selv om dette område utvivlsom vil og "bør" stige, er vi dog ikke i tvivl om at publiceringen af de nye Professionsbachelor-Kommunikation-uddannelser har tiltrukket sig megen opmærksomhed - også qua vores egen nyhedsservice,, som vi kan se umiddelbart har givet voldsom søgning blandt brugere. Denne nyhedens interesse må derfor betegnes som en fejlkilde i prognose-sammenhæng. Vi har derfor sat antal søgninger til 00, hvorefter kategorien ikke desto mindre spås en stigning fra 8 fuldførte til.5. (Øvrige absolutte tal for MVU er bibeholdt - og MVU-totalen er altså reduceret med 0 søgninger, hvilket giver de viste procentfordelinger og estimater i figur 6.). Tekniske og teknologiske uddannelser vil næsten fordobles. Nye tal viser stigning fra ca..0 til 80 i 08. Og hermed potentielt blive den største gruppe indenfor MVU. Det pædagogisk område vil falde drastisk - også ifølge de nye tal Det er her vi blandt andet vi finder folkeskolelæreruddannelsen. Prognosen indikerer, at hele området falder kraftigt fra en forsyning på små 7000 til estimeret.8 i 08. Selv om der, som tidligere nævnt p.t. er fremgang optagne på læreruddannelsen, jvf. KOT, så betyder det ikke at trenden holder. For det første har der været megen debat og sat adskillige spørgmålstegn ved folkeskolen i det seneste år. For det andet falder antal unge i den skolepligtige alder (ca. 7-6) allerede nu. En nedgang vil derfor virke sandsynlig. Men om prognosen holder, hvad angår nedgangens størrelse, vil vi nok (fortsat) sætte (endnu) et stort spørgsmåltegn ved...

11 LVU - Universitetsuddannelser (I alt 7.0 fuldført i 009) Sundhedsvidenskab vil falde? (også ifølge nye tal) Ifølge prognosen vil dimittender med medicin og andre sundhedsvidenskabelige discipliner falde med to tredjedele fra.88 til estimeret 98 i 00. Der er ikke noget i de seneste års KOT tal, der tyder på et fald - og der er heller ingen logisk grund til det, givet stigningen i den ældre, behandlingskrævende andel af befolkningen. Går man ned i sygeplejerskeuddannelsen (MVU) ser man heller ikke noget fald i KOT-tallene, p.t. En mulig forklaring på det tilsyneladende fald indenfor søgninger på sundhedsvidenskab kan muligvis være at det tæt beslægtede område - Naturvidenskaben - nyder stigende opmærksomhed p.t. Naturvidenskab stiger med over 60% Fra en forsyning på.07 i 009 til estimeret 5.0 omkring år 00. Her har vi blandt andet biologi, biokemi, miljøkemi etc, hvorfor en stigning vil virke sandsynlig.. Teknisk Videnskabelige uddannelser vil fordobles (tidl. estimat -dobling) Fra en forsyning på.865 i 009 til estimeret 6.78 i år 00. Det er her, vi har de fleste (civil-)ingeniøruddannelser. Samfundsvidenskab og Økonomi vil falde drastisk (også ifølge nye tal) Da det samlede antal LVU er estimeres til at være svagt faldende skal der jo være en stor taber, der giver til de store vindere inden for teknologi og naturvidenskab. Mange SAMFØK-uddannelser retter sig desuden mod job i den offentlige sektor, der ligesom folkeskoleområdet har eller nok vil få svære tider. Resultatet er, at dimittender med en samfundsvidenskabelig og/eller erhvervsøknomisk uddannelse ifølge prognosen vil falde fra 0.69 i 009 til estimeret.96 i år 00. Størrelsen af dette estimerede fald er formodentligt overdrevet. Samlet trend? Fokuserer vi blandt alle uddannelsesgrupper på dem med de store antal dimittender, kunne det ligne en tendens til, at økonomiske uddannelser fremover vælges kortere, mens teknologiske og naturfaglige uddannelser fremover vælges længere. Hvis denne prognose holder, er det måske ikke så skidt. Den estimerede fremgang indenfor "teknik med videnskabelig vægt" kan fx give håb om mere innovation og endnu større dansk konkurrencedygtighed fremover Spørgsmål og kommentarer til denne rapport, henvendelse til: Lars Lützhøft YouFuture.dk YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

12 BIlag Bilag. Uddannelsesvisninger på 7/ 00-6/ 0 Bilag. Den koordinerende tilmelding, KOT, Optagelses-statistik Bilag. Tophits, youfuture-visninger 7/ 00-6/ 0 YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

13 Bilag (Google Analytics) youfuture.dk Indhold på topniveau (Uddannelsesprofiler m/u stier) 7. nov feb. 0 Kat. Sidenavn: Sidevisninger Andre addiction_counselor 8 Andre addiction_counselor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre addiction_counselor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom Andre agraroekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre amu_kontraktuddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre amu_kontraktuddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 6 Andre balletdanser Andre balletdanser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 Andre balletdanser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre balletdanser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre bevaegelsespaedagog Andre bevaegelsespaedagog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre bevaegelsespaedagog/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre bevaegelsespaedagog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre computerspiluddannelser 0 Andre computerspiluddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre computerspiluddannelser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre computerspiluddannelser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre diakon Andre diakon/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre diakon/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre diakon/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre dykker Andre dykker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre fitnessinstruktoer Andre fitnessinstruktoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 Andre fitnessinstruktoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre flyveleder/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre fodterapeut 5 Andre fodterapeut/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre fodterapeut/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forfatter Andre forfatter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre forfatter/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forfatter/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler Andre forsikringsmaegler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre industriel_designer 9 Andre industriel_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre industriel_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre kaospilot 5 Andre kaospilot/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 Andre kaospilot/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre kaospilot/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre kirkesanger 7 Andre kirkesanger Andre kirkesanger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre klinisk_ingenioer Andre klokkenist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre koerelaerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kosmetolog Andre kosmetolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kystskipper_og_saetteskipper 8 Andre kystskipper_og_saetteskipper/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kystskipper_og_saetteskipper/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre lokomotivfoerer 6 Andre lokomotivfoerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 Andre musicaluddannelsen Andre musikalsk_grundkursus 9 Andre musikalsk_grundkursus/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 Andre musikprofil/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre musikprofil/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_de_almene_gymnasiale_uddannelser

14 Andre paedagogikum_ved_de_almene_gymnasiale_uddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne 5 Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre pianostemmer Andre pianostemmer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre pilot 5 Andre pilot/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre pilot/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre praeliminaer_organistuddannelse Andre praeliminaer_organistuddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre praest_i_folkekirken Andre praest_i_folkekirken/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre registreret_revisor Andre registreret_revisor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre registreret_revisor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre rudolf_steiner_uddannelser Andre rudolf_steiner_uddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre rudolf_steiner_uddannelser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre skibsassistent Andre skibsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre statens_kursus_for_skibskokke Andre statens_kursus_for_skibskokke/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre sundhedsplejerske Andre sundhedsplejerske/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre sundhedsplejerske/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre translatoereksamen Andre translatoereksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre violinbygger Andre violinbygger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 97 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen 6 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer 8 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer&prev=/translate_s?hl=fi&q=bus+driver+job&tq=buschauffø EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer 8 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/content/view/full/ EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder 0 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/togklargoerer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/togklargoerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer 9 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom/hospitalsteknisk_assistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu 6 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent 5 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu 0 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/tandklinikassistent EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/tandklinikassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen 7

15 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektriker EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektriker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektronik_og_svagstroemsuddannelsen 9 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektronik_og_svagstroemsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_pc_supporter 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_pc_supporter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_radio_tv_supporter EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_radio_tv_supporter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer 6 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/teater_og_udstillingstekniker 07 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelmetalstoeber EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelsmed 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelsmed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelstensfatter EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/s EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/baadserviceassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beklaedningshaandvaerker 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beklaedningshaandvaerker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/class=""pagelink EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/class=""pagelink"" EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/elektronikoperatoer 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/finmekaniker 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/finmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/former/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/former/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/forsyningsoperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/forsyningsoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrioperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrisvejser EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrisvejser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industriteknikeruddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industriteknikeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker+køletekniker&cd=0&hl=da&ct=clnk&gl=dk&source=www.g EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannels EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udd EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/metalsmed EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/modelsnedker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/modelsnedker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/oliefyrstekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/oliefyrstekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ortopaedist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/overfladebehandler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastmager EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastmager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastsvejser EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastsvejser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse

16 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler+porcelænsmaler+uddannelse&cd=&hl=da&ct=clnk&gl= EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/pottemager EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/pottemager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsbygger EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmekaniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmontoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmontoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skomager 0 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skomager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/smed 8 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/smed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/urmager/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vindmoelletekniker 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vindmoelletekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel 5 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel/(url)/content/view/full/ EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_dekoratoer EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_dekoratoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent 8 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/i_9_0_klasse/class=""pagelink"" EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/class=""pagelink"" EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen 0 EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/handelsuddannelsen EUD merkantil_ungdom_erhverv/handelsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer 89 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer&prev=/search?q=speditør+og+shipping+uddannelse++herning&hl=ru&rlz=cav EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer&rurl=translate.google.com&twu=&anno=&usg=alkjrhg-ss5dboar9cu8yls EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 66 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse

17 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker 0 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/skiltetekniker EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/skiltetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/so EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/detailslagter 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/detailslagter/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannels EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/so EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_udd EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udda EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddanne 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soe EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannel EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/industrislagter EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/mejerist 0 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/mejerist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udd EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tarmrenser5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tarmrenser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tjener 80 EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/frisoer EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/frisoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 59 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser 8 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent 5 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landbrugsuddannelsen 8 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landbrugsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landmand 9 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landmand/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/produktionsgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/produktionsgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/skov_og_naturtekniker EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/skov_og_naturtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/vaeksthusgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/vaeksthusgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/veterinaersygeplejerske

18 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/veterinaersygeplejerske/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/ejendomsservicetekniker EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/ejendomsservicetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/ejendomsservicetekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/serviceassistent 5 EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/serviceassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/sikkerhedsvagt 8 EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/sikkerhedsvagt/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygnings_og_brugerservice_ungdom_erhverv/sikkerhedsvagt/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse?objectid=7&ca EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/anlaegsstruktoer_bygningsstruktoer_og_brolaegger/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/boligmontering 7 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/boligmontering/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/boligmontering/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/byggemontagetekniker 5 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/byggemontagetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/byggemontagetekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/bygningsmaler 8 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/bygningsmaler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/glarmester/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/maskinsnedker_traedrejer_produktionsassistent 9 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/maskinsnedker_traedrejer_produktionsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/murer 9 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/skorstensfejer EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/snedker EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/snedker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stenhugger EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stenhugger/(url)/content/view/full/ EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stenhugger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stukkatoer EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/stukkatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/teknisk_isolatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/teknisk_isolatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/traefagenes_byggeuddannelse EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/vvs_uddannelsen 7 EUD bygge_og_anlaeg_ungdom_erhverv/vvs_uddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/baadmekaniker EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/baadmekaniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/baadmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/cykel_og_motorcykelmekanikeruddannelsen6 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/cykel_og_motorcykelmekanikeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/entreprenoer_og_landbrugsmaskinuddannelsen EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/entreprenoer_og_landbrugsmaskinuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/flymekaniker 9 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/flymekaniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/flymekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/karrosserismed EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/karrosseriuddannelsen_eud/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/mekaniker 59 EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/mekaniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/mekaniker/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD bil_fly_og_andre_transportmidler_ungdom_erhverv/vognmaler 7 GYM hoejere_forberedelseseksamen_hf GYM eux 5 GYM eux/ GYM eux/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 GYM eux/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse GYM gymnasiale_uddannelser_og_eux GYM gymnasiale_uddannelser_og_eux/ 7 GYM gymnasiale_uddannelser_og_eux/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM stx_standard_test GYM stx_studentereksamen 7 GYM stx_studentereksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM stx_studentereksamen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse GYM stx_studentereksamen GYM international_baccalaureate 5

19 GYM international_baccalaureate/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM studentereksamen_paa_kursus 8 GYM studentereksamen_paa_kursus/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM gymnasial_supplering_gs GYM gymnasial_supplering_gs/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM gymnasial_supplering_gs/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse GYM hf_enkeltfag GYM hf_enkeltfag/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 GYM hf_hoejere_forberedelseseksamen 5 GYM hf_hoejere_forberedelseseksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM hf_hoejere_forberedelseseksamen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse GYM hhx_hoejere_handelseksamen 7 GYM hhx_hoejere_handelseksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse GYM htx_hoejere_teknisk_eksamen 5 GYM htx_hoejere_teknisk_eksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 GYM htx_hoejere_teknisk_eksamen+htx+struer&cd=9&hl=da&ct=clnk&gl=dk GYM hoejere_teknisk_eksamen_htx/(url)/content/view/full/ 57 IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/erhvervsgrunduddannelse_egu IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/erhvervsgrunduddannelse_egu/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/produktionsskoler 9 IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/tamu/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/ungdomsuddannelse_for_unge_med_saerlige_behov IND individuelle_forloeb_ungdom_erhverv/ungdomsuddannelse_for_unge_med_saerlige_behov/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 5 KVU it_og_designuddannelser_kdatamatiker+betegnelse+datamatiker+ak&cd=&hl=da&ct=clnk KVU it_og_designuddannelser_kdesignteknolog 0 KVU it_og_designuddannelser_kdesignteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 KVU it_og_designuddannelser_kdesignteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_ke_designer 7 KVU it_og_designuddannelser_ke_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_ke_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kit_og_elektronikteknolog 9 KVU it_og_designuddannelser_kit_og_elektronikteknolog/(url)/content/view/full/88 KVU it_og_designuddannelser_kit_og_elektronikteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kit_teknolog 0 KVU it_og_designuddannelser_kit_teknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 KVU it_og_designuddannelser_kit_teknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU it_og_designuddannelser_kmultimediedesigner/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 5 09 KVU designfaglige_omraade/design_og_business_professionsbachelor KVU designfaglige_omraade/design_og_business_professionsbachelor/(url)/content/view/full/ KVU designfaglige_omraade/professionsbachelor_i_e_konceptudvikling KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU designfaglige_omraade_kdesign_og_business_professionsbachelor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 5 KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling 0 KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU designfaglige_omraade_kprofessionsbachelor_i_e_konceptudvikling/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 90 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kadministrationsoekonom KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kadministrationsoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kadministrationsoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom 5 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/content/view/full/ KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kfinansoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 6 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_khandelsoekonom 5 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_khandelsoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_khandelsoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_klogistikoekonom_transportlogistiker 8 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_klogistikoekonom_transportlogistiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kmarkedsfoeringsoekonom 5 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kmarkedsfoeringsoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5

20 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kmarkedsfoeringsoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 9 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kserviceoekonom 9 KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kserviceoekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU handelsuddannelser_og_oekonomiske_uddannelser_kserviceoekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 89 KVU sundhedsuddannelser_kernaeringsteknolog KVU sundhedsuddannelser_kernaeringsteknolog KVU sundhedsuddannelser_kernaeringsteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 KVU sundhedsuddannelser_kfarmakonom 6 KVU sundhedsuddannelser_kfarmakonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU sundhedsuddannelser_kklinisk_tandtekniker 5 KVU sundhedsuddannelser_kklinisk_tandtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU sundhedsuddannelser_kklinisk_tandtekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU sundhedsuddannelser_ktandplejer 8 KVU sundhedsuddannelser_ktandplejer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 95 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautomationsteknolog_ak 0 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautomationsteknolog_ak/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautoteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautoteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kautoteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kbyggetekniker KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kbyggetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kdriftsteknolog_offshore/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kenergiteknolog_erhvervsakademi 9 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kfiskeriteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kfiskeriteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kfiskeriteknolog/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kinstallatoer 8 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kinstallatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kinstallatoer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kjordbrugsteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kjordbrugsteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kjordbrugsteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kkort_og_landmaalingstekniker 0 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kkort_og_landmaalingstekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kkort_og_landmaalingstekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_klaborant 5 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_klaborant/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_klaborant/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kautomationsteknolog_ak 6 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kautoteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kenergiteknolog_erhvervsakademi KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kenergiteknolog_erhvervsakademi/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kfiskeriteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kkort_og_landmaalingstekniker KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kprocesteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_kproduktionsteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_korte_ksprogofficer KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kprocesteknolog KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kprocesteknolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kprocesteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kproduktionsteknolog 5 KVU tekniske_og_teknologiske_uddannelser_kproduktionsteknolog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 8 LVU arkitektur_kunst_og_design_larkitekt LVU arkitektur_kunst_og_design_larkitekt/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 LVU arkitektur_kunst_og_design_larkitekt/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lbilledkunstner LVU arkitektur_kunst_og_design_lbilledkunstner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_ldesigner 9 LVU arkitektur_kunst_og_design_ldesigner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lfilmkomposition_kandidat 8 LVU arkitektur_kunst_og_design_lfilmkomposition_kandidat/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkonservator 0 LVU arkitektur_kunst_og_design_lkonservator/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunstformidler LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunstformidler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunsthaandvaerker 5 LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunsthaandvaerker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lkunsthaandvaerker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse LVU arkitektur_kunst_og_design_lvu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden?

Erhvervsuddannelse med ekstra bonus. Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med ekstra bonus ELEKTRIKER Vil du have flere kort på hånden? Erhvervsuddannelse med flere muligheder En EUX Elektriker er et nyt tilbud, der giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Opgaver til www.ug.dk

Opgaver til www.ug.dk Opgaver til www.ug.dk Side 1 af 5 Opgaver til www.ug.dk 1.a I højre spalte under Noget med søges på Dyr, planter Klik Vis klik Vis uddannelser Skriv 3 erhvervsuddannelser: 1.b I højre spalte under Noget

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere