Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag?"

Transkript

1 Hvilke uddannelser interesserer de unge i dag? Og hvilke uddannelser tager de i fremtiden? / 0 - Opdateret 8/ 0 Af Lars Lützhøft/Henrik Hinding, YouFuture.dk YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

2 Baggrund og opsummering. NB: Denne reviderede udgave bygger på nye tal for youfuture-søgninger (ca. x større materiale). Prognosegrundlag er ellers uændret. Nye tal og eventuelt nye konklusioner er i teksten vist med kursiv. Denne rapport søger at tegne et billede af den fremtidige "forsyning" af uddannede fra forskellige uddannelsesområder. Rapportens målgruppe er private og offentlige virksomheder, brancheforeninger og videreuddannelsesinstitutioner, der kan bruge rapporten som udgangspunkt for nærmere undersøgelse og eventuel strategiændring indenfor deres egne interessefelter, m.a.o.: "Bliver der knaphed på dem, vi skal bruge om -0 år? Hvis ja, hvad gør vi? Desuden er vejledere, forældre - og elever velkomne til at bruge rapporten som baggrundsmateriale for diskussioner om uddannelse og fremtid mv. Til prognose-delen er brugt en klar metodik, som dog ikke foregiver at bringe den endelige sandhed om fremtidens forsyning af uddannede. Vi vurderer dog, at metoden er valid nok til, at man bør tjekke egne aktuelle forventninger op mod rapportens konklusioner. Hvor stor "forsyning" af uddannede har vi i dag? Dagens forsyning af potentielle produktions-, kontor- og handelselever samt færdiguddannede på ungdoms- og videregående uddannelser vises nedenstående. Desuden er vist "fødekæden", nemlig antal elever i 9/0 klasse (00 og 006). (Figur ). Procent fuldførte på ungdoms- og videregående uddannelser 009 Uddannelsesniveau Elever i 9/0 klasse 00 (E) Elever i 9/0 klasse 006 Fuldført ungdomsudd. 009 Fuldført videgående 009 Antal fuldført uddannelse % af antal i ,0% 8,% 9/0.klasse- Kilde: Danmarks Statistik Elever i 00 er estimeret udfra 006 reguleret med index antal 6-7 årige "Forsyningen" fra 006, har tre år senere resulteret i at godt 67% har taget en ungdomsuddannelse, i 009. Af "forsyningen" fra 00 har ca.. 8% har fuldført en videregående uddannelse (gennemsnitligt) 7 år senere. Over 60% af aktuelle uddannelsessøgninger på youfuture.dk handler om videregående uddannelser. Sammenligner man med dagens realiteter (009) kan man groft sige: "60% af de unge overvejer en videregående uddannelse, 8% tager én." Ud over denne generelle observation vil man i rapporten finde ganske store ændringer i "forsyningen" fra forskellige uddannelsesområder. På visse områder vil man også finde potentielle ændringer, der ikke stemmer med historiske trends fra andre kilder. YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

3 Formål med rapporten. Tegne en profil af YouFuture.dk s brugeres uddannelsesmæssige interesser i dag.. Tegne et fremtidsbillede (0-00) af arbejdskraftforsyningen fra de forskellige uddannelsesområder 0. Metodik: Formål opnås ved en nedbrydning af youfuture-søgninger på Ungdoms- og Videregående uddannelser, og igen på fagområder. (Se bilag for detaljerede søgeresultater). Formål : Forudsat youfuture.dk s brugere repræsenterer den uddannelsessøgende befolkning som helhed, kan fordelingen af søgninger fra dagens brugere betragtes som en nøgle til fordelingen af fuldførte uddannelser i fremtiden: Hovedmodellen til estimering af den fremtidige "forsyning" er at bruge fordelingen af youfuture-søgninger til at estimere, hvilke ungdomsuddannelser (faggrupper) "dagens årgang 9/0 klasse-elever" vil fuldføre omkring 0 og hvilke videregående uddannelser årgangen forventes at fuldføre omkring 06 (KVU), 08 (MVU) og 00 (LVU). 0.. Andre kilder og målinger. Vi har tjekket metodens resultater mod aktuelle optagelsestal hos KOT, Den Koordinerede Tilmelding. Fx konstateres en kraftig stigning inden for det Pædagogiske område (MVU), især lærer, fra 008 til 00 (bilag ). Denne stigning reflekteres ikke i denne undersøgelse. Hertil er så bemærke, at metoden her bygger på interesse, tilkendegivet i 0, ikke på optagne i 00. Interessen for lærerjobbet kan have ændret sig siden marts 00 - ligesom antal i den skolepligtig alder også gør. 0.. Validiteten af YouFuture.dk s univers og undersøgelsens målinger. Youfuture.dk er gratis for brugerne. Bortset fra et par enkelte sponsor-universiteter sker der ingen systematisk promovering af nogle uddannelser frem for andre. Portalens eneste andet "bias" er, at vejledere fra ca. 00 uddannelsessteder bruger portalen. Det store flertal af brugere er elever, som skal overveje og beslutte "deres næste skridt". D.v.s. afgangsklasse-elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Denne målgruppe udgør over personer, jf figur. I måleperioden, 7/ 00-5/ 0, har der på været besøg og sidevisninger. Brugerne søger efter mange forskellige oplysninger: nyhedsartikler om skole, uddannelse og karriere, SU-satser, tips til jobsøgning, aktuelle elevstillinger hos sponsorer - og efter de uddannelser, der giver adgang til job og karriere. Søgning på uddannelser har i måleperioden resulteret i.56 visninger. Samtlige uddannelser (ca. 50 ungdoms- og 550 videregående) er på youfuture.dk repræsenteret ved uddannelsesprofiler. Profilerne er betegnet, beskrevet og kategoriseret helt i overensstemelse med Undervisningsministeriets officielle beskrivelser. Undersøgelsens klare styrke er, at "spørge-bias" er minimeret. Der er ikke stillet spørgsmål. Formulering af spørgsmål er derfor ikke kilde til misfortolkning. Ingen ser resultatet af den enkelte brugers søgninger. Der måles m.a.o. på "uhjulpet og ærlig interesse". potentielle ændringer, der ikke stemmer med historiske trends fra andre kilder.

4 . Profil af Youfuture.dk s brugere. Her er søgt på alt fra studentereksamen stx, stukkatør, og psykomotoruddannelse til fysik og nanoteknologi blandt de mere end 700 officielt anerkendte uddannelser, der findes i dag. Individuelle top hits: (Antal visninger): 9 (LVU) Husdyrvidenskab 95 (MVU) Professionsbachelor i kommunikation 76 (LVU) Master i Positiv Psykologi 5 (LVU) Civilingeniør, Bygningsdesign 9 (LVU) Anvendt filosofi 9 (EUD) Pædagogisk Assistent (MVU) Visuel kommunikation (LVU) Civilingeniør, Energiteknologi 00 (EUD) Detailhandel (Se liste over tophits ned til 0 søgninger, bilag.) En specifik uddannelse kan føre til mange forskellige jobs indenfor et fagområde. Til prognoseformål vil det derfor give mere mening at måle på uddannelseskategorier (hovedog undergrupper), som sker efterfølgende. Figur : Youfuture-søgninger på hovedudannelsesgrupper og antal fuldførte, hele befolkningen. Uddannelsestrin Youfuture univers 0 Hele befolkningen 009 # visninger % # fuldført % fuldført Grundskole (9/0 klasse) ,0 Gymnasium (stx, hf, hhx, stx mv.) EUD -Ungdom/ Erhverv KVU - Akademiudd. MVU - Professionsbach. udd LVU Universitetsudd. POLF - Politi & Forsvar 6, ,.0, ,8 98 9,5.6,0.8 7,7.09,7.70 5, 7.0,5 86,8 68 0,6 I alt , ,0 Kilde: YouFuture.dk/Google Analytics og Danmarks Statistik. Tallene for 9/0 klasse er elevoptællinger pr.. oktober 009. Øvrige opgørelser er antal, der har fuldført en uddannelse i 009. jf Danmarks Statistik.. Den mest markante observation i figur er, at søgning på gymnasieuddannelser er klart underrepræsenteret i forhold til faktisk fuldførte uddannelser i befolkningen. Forklaringen er højst sandsynligt, at "der ikke er så meget at undersøge". De gymnasiale uddannelser

5 består jo kun af få grene, primært den klassiske studentereksamen(stx), Højere For- 5 beredelseseksamen (hf), Højere Handelseksamen (hhx) og Højere Teknisk Eksamen (htx). De øvrige ungdomsuddannelser erhvervsuddannelserne (EUD) dækker derimod over ca. 0 forskellige uddannelsestitler, der er fordelt under "De hovedindgange" til erhvervsuddannelserne:" Produktion & udvikling, Mad til mennesker osv, jvf. figur 5.. Status i dag og fremskrivning Status i dag er vist i figur, der samtidig udgør hovedmodellen for fremskrivningen, nemlig hvordan det vil gå fødekæden - altså 9/0 klasse-elever - i fremtiden. Fuldført videgående 009 Antal fuldført uddannelse Figur. Status: Procent fuldførte på ungdoms- og videregående uddannelser 009. Elever i Elever i Fuldført Uddannelsesniveau 9/0 klasse 9/0 klasse ungdomsudd. 00 (E) (006) 009 % af antal i ,0% 8,% 9/0.klasse- Kilde: Danmarks Statistik Elever i 00 er estimeret udfra 006 reguleret med index antal 6-7 årige Af 9/0 klasse-elever fra 006 har ca. 67% fuldført en ungdomsuddannelse i 009. Af 9/0. klasse-elever fra 00 har 8% fuldført videregående uddannelse (gennemsnitligt syv år senere), i 009. Man vil måske bemærke, at antallet afl 9/0. klasse-elever vokser - helt op til i 009, jvf. figur. Fra et rekrutteringssynspunkt er det dog en kortvarig glæde. Væksten topper nemlig omkring år 0, hvorefter antallet igen falder med ca mod år 00, som vist figur. Fremskrivning Metoden er som tidligere beskrevet at anvende %-fordelingen af aktuelle youfuturesøgninger at indikere den fremtidige fordeling i procent og absolutte tal. For at finde realistiske, absolutte tal er totalerne reguleret med en faktor 0,965, som repræsenterer den forventede udvikling i antal 6-5 årige fra 00-00, jf figur. Figur : Fremskrivning af befolkningen, 6-5 år Hele DK Aldersgruppe # personer # personer 6-5 år Index 00 96,5% Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning er højst sandsynligt, at "der ikke er så meget at undersøge". De gymnasiale uddannelser

6 .. Fremtiden for Ungdomsuddannelserne 6 I 009 har fuldført en ungdomsuddannelse. Heraf har fuldført en gymnasial uddannelse og 0.78 fuldført en erhvervsuddannelse. Nedbrydning og forventet udvikling beskrives i det følgende.... Forsyning fra de gymnasiale uddannelser Den overordnede fordeling af youfuture-søgninger indenfor de gymnasiale uddannelser og faktiske tal ses i figur. Figur.: Youfuture-søgninger på gymnasiale uddannelser, fuldførte uddannelser og prognose (E) GYMNASIUM Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldførte % # fuldf Alment (stx hf, IB, mv.) 6, ,5.8 hhx 77, , 7.8 htx 6 7,.6 9,0 6.0 I alt 6 00, ,0.6 EUX (% 55 5, Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. Alment består af stx, hf, studenterkursus mv. For htx er medtaget antal fuldførte med adgangseksamen til diplomingeniøruddannelserne. Som tidligere nævnt er det totale antal youfuture- søgninger på de gymnasiale uddannelser urealistisk lavt i forhold til den reelle interesse, d.v.s. antal fuldførte. Det antages dog, at den relative fordeling er repræsentativ. I modsætning til tidligere rapport, der viste en stabil fordelling mellem de gymnasiale uddannelser ser det ud til, at der kan ske en vis forskydning fra den almen gymnasiale uddanelse over mod hhx og noget nær en fordobling af unge, der fuldfører en htx. Det skal dog nævnes, at den nye, studieadgangsgivende EUX-overbygning på erhvervsuddannelserne muligvis kan give htx og hhx mere konkurrence til fordel for erhvervsuddannelserne. Nye tal for youftuture-søgninger viser, at der er næsten lige så mange, der har søgt på EUX som fx htx og det giver en umiddelbar fremskrivning på 5.9 personer med en EUX-overbygning, jf figur. Sættes dette tal imidlertid i forhold til antal youfuture-søgninger på erhvervsuddannelserne, bliver tallet knapt så imponerende, nemlig 7, jf figur 5. Udviklingen for EUX kan således ikke forudsiges specielt sikkert, p.t. Et (middel-)gæt kunne være et par tusinde EUXér i år 0.

7 ... Forsyning fra Erhvervsuddannelserne (EUD) 7 I figur 5 er vist status og estimeret udvikling, indenfor erhvervsuddannelserne, fordelt på "De indgange", der i alt rummer mere end 0 kompetencegivende special-uddannelser. Figur 5: Youfuture søgninger på erhvervsuddannelser (EUD), fuldførte uddannelser og prognose (E) EUD - De indgange Bil, fly, andre transportm. Byggeog anlæg Bygningsog brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil (sundh,finan, detail-) Produktion og udvikling strøm styring og it Sundhed omsorg pædagogik Transport og logistik Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldf (E) % # fuldf 7 5,8 60 8, , ,6.699,0 0, 59 6, , ,7 87, , 7 0,.7 5,9 8, , 75, ,8 7, ,9 7 8,9. 7, 868 9, , 755,5. I alt EUD 0 00, , EUX (gym. 55, overbygn) Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. Antal fuldførte EUD uddannelser i hele befolkningen er estimeret på basis af fordelingen af påbegyndte på EUD indenfor "de indgange" (i alt påbegyndt. 5,70) sat i forhold til samlet antal EUD fuldførte i 009 (0.78).

8 Fremtidig forsyning fra Erhvervsuddannelserne - Highlights 8 Produktion og udvikling (tidligere håndværk og teknik) vil fordobles Dette område vil muligvis blive det største, gående fra en forsyning på. i 009 til estimeret 5.00 (noget lavere end ca i første rapport). Tendensen stemmer overens med tendensen indenfor de videregående uddannelser. Sundhed, omsorg og pædagogik vil stige med over 50% Fra.868 dimitterende i 009 til ca. 700 i 0. Dette hænger logisk sammen med den øgede ældre-andel. Transport og Logistik stiger radikalt Fra små 800 i 009 til estimeret.00 i 0. Muligvis grundet øget globalisering indenfor produktionssektoren. Bygge og anlæg vil falde Det ud til at antal fuldførte med uddannelse inden for bygge- og anlæg vil falde drastisk i de nærmeste år (0 og frem). Det er næppe overraskende, finanskrisen og det nuværende "bygge-minimum" taget i betragtning. Strøm styring og It falder En del er formodentlig relateret til faldet i byggeriet. Men, hvis disse tal er udtryk for en reel tendens, så skal der muligvis gøres noget for at sikre tilgang til dette område, som næppe kan forventes at falde på længere sigt... Forsyningen fra videregående uddannelser De videregående uddannelser forudsætter som regel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse plus gymnasialt suppleringskursus o.lign. eller den nye EUXoverbygning. I alt.9 personer fuldførte en videregående uddannelse i 009. De videregående uddannelser deles, jvf. Undervisningsministeriet, op i: Korte Videregående (KVU), officielt kaldet Akademiuddannelser (.6 fuldførte) Mellemlange Videregående (MVU), officielt Proefessionsbacheloruddannelser (.09 fuldførte) Lange Videregående (LVU), officielt benævnt Universitetsuddannelser (7.0 fuldførte)* * Universitetsuddannelser dækker alle Lange Videregående uddannelser (Bachelor og Kandidatniveau), både på universiteter og handelshøjskoler.

9 Figur 6. Youfuture søgninger, videregående udd, fuldførte og prognose for 06, 08, 00 (E) 9 KVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) # visninger % visninger # fuldf (E) % # fuldf Tekniske, teknologiske 88 9,7.75 5,8.069 It og design 09, 677 0, 58 Handel og økonomi 89 9, 5, Sundhedsud dannelser 95 9,7 0, 08 I alt KVU 98 00,0.6 00,0.8 MVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) Tekniske og teknologiske 66 9,0.0,9.6 Medie- & komm. 70 9,7 8, 5.9 Sundhedsfaglige 99 6,.60 5,6.09 Film og teater 5,7 0,9.588 Pædagogisk område 68 9, 6.8 8,. Samfundsfaglige omr. 75, 775 5,5 55 Økonomisk Merkantil 98 5, 79 0,6 7 Designfaglig område 90,9 58, 665 I alt MVU 8 00, ,0.600 LVU Youfuture univers 0 Hele befolkningen (E) Humanistiske udd. 558, , Teknisk, videnskab 8, , Naturvidenskabelige 95 0,.07, 5.0 Samfundsvi densk, Øk 709 5, ,9.96 Sundhedsvid enskabelige 65,5.88 0,5 98 Arkitektur, kunst,design, 80,8 6 Udd. på ITUK IT vest 76,6 5,6 I alt LVU 70 00, ,0 6.7 Kilde: Youfuture.dk/Google Analytics og DS. ITUK, står for IT-Universitet København.

10 Videregående uddannelser - Highlights 0 KVU - Akademiuddannelser (I alt.6 fuldført i 009) It- og Designuddannelser vil falde let (små tal) Fra 677 til 58 i 06 (E) (Tiidl. rapport viste stigning til 856) Handel og økonomi vil stige drastisk (små tal) Fra 5 i 009 til 58 i 06 (E). Til gengæld falder det langt større økonomiområde på LVU. Tekniske og teknologiske stabil/fald (små tal) Denne gruppe består overvejende af produktions- og byggeorienterede tekniske uddannelser og er antalsmæssigt lille. I absolutte tal ser det ud til at området falder fra 75 personer i 009 til estimeret 069 personer. Derimod stiger Produktion & Udvikling under EUD fra. til estimeret 5.99 dimitterende. Hertil kommer at Teknik på MVU og Teknisk Videnskabelige uddannelser på LVU fordobles og -dobles. MVU - Professionsbachelor (I alt.09 fuldført i 009) Medie- og kommunikation vil 5-dobles (E) - NB: Fejlkilde: Antal youfuture-søgninger på MVU medie- og kommunikation har i perioden været 70. Dette svarer til.7% af alle søgninger inden for MVU og vil antyde en 0-dobling af forsyningen af mediekommunikationsuddannede med en MVU. Selv om dette område utvivlsom vil og "bør" stige, er vi dog ikke i tvivl om at publiceringen af de nye Professionsbachelor-Kommunikation-uddannelser har tiltrukket sig megen opmærksomhed - også qua vores egen nyhedsservice,, som vi kan se umiddelbart har givet voldsom søgning blandt brugere. Denne nyhedens interesse må derfor betegnes som en fejlkilde i prognose-sammenhæng. Vi har derfor sat antal søgninger til 00, hvorefter kategorien ikke desto mindre spås en stigning fra 8 fuldførte til.5. (Øvrige absolutte tal for MVU er bibeholdt - og MVU-totalen er altså reduceret med 0 søgninger, hvilket giver de viste procentfordelinger og estimater i figur 6.). Tekniske og teknologiske uddannelser vil næsten fordobles. Nye tal viser stigning fra ca..0 til 80 i 08. Og hermed potentielt blive den største gruppe indenfor MVU. Det pædagogisk område vil falde drastisk - også ifølge de nye tal Det er her vi blandt andet vi finder folkeskolelæreruddannelsen. Prognosen indikerer, at hele området falder kraftigt fra en forsyning på små 7000 til estimeret.8 i 08. Selv om der, som tidligere nævnt p.t. er fremgang optagne på læreruddannelsen, jvf. KOT, så betyder det ikke at trenden holder. For det første har der været megen debat og sat adskillige spørgmålstegn ved folkeskolen i det seneste år. For det andet falder antal unge i den skolepligtige alder (ca. 7-6) allerede nu. En nedgang vil derfor virke sandsynlig. Men om prognosen holder, hvad angår nedgangens størrelse, vil vi nok (fortsat) sætte (endnu) et stort spørgsmåltegn ved...

11 LVU - Universitetsuddannelser (I alt 7.0 fuldført i 009) Sundhedsvidenskab vil falde? (også ifølge nye tal) Ifølge prognosen vil dimittender med medicin og andre sundhedsvidenskabelige discipliner falde med to tredjedele fra.88 til estimeret 98 i 00. Der er ikke noget i de seneste års KOT tal, der tyder på et fald - og der er heller ingen logisk grund til det, givet stigningen i den ældre, behandlingskrævende andel af befolkningen. Går man ned i sygeplejerskeuddannelsen (MVU) ser man heller ikke noget fald i KOT-tallene, p.t. En mulig forklaring på det tilsyneladende fald indenfor søgninger på sundhedsvidenskab kan muligvis være at det tæt beslægtede område - Naturvidenskaben - nyder stigende opmærksomhed p.t. Naturvidenskab stiger med over 60% Fra en forsyning på.07 i 009 til estimeret 5.0 omkring år 00. Her har vi blandt andet biologi, biokemi, miljøkemi etc, hvorfor en stigning vil virke sandsynlig.. Teknisk Videnskabelige uddannelser vil fordobles (tidl. estimat -dobling) Fra en forsyning på.865 i 009 til estimeret 6.78 i år 00. Det er her, vi har de fleste (civil-)ingeniøruddannelser. Samfundsvidenskab og Økonomi vil falde drastisk (også ifølge nye tal) Da det samlede antal LVU er estimeres til at være svagt faldende skal der jo være en stor taber, der giver til de store vindere inden for teknologi og naturvidenskab. Mange SAMFØK-uddannelser retter sig desuden mod job i den offentlige sektor, der ligesom folkeskoleområdet har eller nok vil få svære tider. Resultatet er, at dimittender med en samfundsvidenskabelig og/eller erhvervsøknomisk uddannelse ifølge prognosen vil falde fra 0.69 i 009 til estimeret.96 i år 00. Størrelsen af dette estimerede fald er formodentligt overdrevet. Samlet trend? Fokuserer vi blandt alle uddannelsesgrupper på dem med de store antal dimittender, kunne det ligne en tendens til, at økonomiske uddannelser fremover vælges kortere, mens teknologiske og naturfaglige uddannelser fremover vælges længere. Hvis denne prognose holder, er det måske ikke så skidt. Den estimerede fremgang indenfor "teknik med videnskabelig vægt" kan fx give håb om mere innovation og endnu større dansk konkurrencedygtighed fremover Spørgsmål og kommentarer til denne rapport, henvendelse til: Lars Lützhøft YouFuture.dk YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

12 BIlag Bilag. Uddannelsesvisninger på 7/ 00-6/ 0 Bilag. Den koordinerende tilmelding, KOT, Optagelses-statistik Bilag. Tophits, youfuture-visninger 7/ 00-6/ 0 YouFuture.dk brandpoint Tuborg Boulevard DK-900 Hellerup

13 Bilag (Google Analytics) youfuture.dk Indhold på topniveau (Uddannelsesprofiler m/u stier) 7. nov feb. 0 Kat. Sidenavn: Sidevisninger Andre addiction_counselor 8 Andre addiction_counselor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre addiction_counselor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom Andre agraroekonom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre agraroekonom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre amu_kontraktuddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre amu_kontraktuddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 6 Andre balletdanser Andre balletdanser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 Andre balletdanser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre balletdanser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre bevaegelsespaedagog Andre bevaegelsespaedagog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 Andre bevaegelsespaedagog/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre bevaegelsespaedagog/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre computerspiluddannelser 0 Andre computerspiluddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre computerspiluddannelser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre computerspiluddannelser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre diakon Andre diakon/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre diakon/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre diakon/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre dykker Andre dykker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre fitnessinstruktoer Andre fitnessinstruktoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 Andre fitnessinstruktoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre flyveleder/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre fodterapeut 5 Andre fodterapeut/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre fodterapeut/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forfatter Andre forfatter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre forfatter/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forfatter/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler Andre forsikringsmaegler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre forsikringsmaegler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre industriel_designer 9 Andre industriel_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre industriel_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre kaospilot 5 Andre kaospilot/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 Andre kaospilot/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre kaospilot/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre kirkesanger 7 Andre kirkesanger Andre kirkesanger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre klinisk_ingenioer Andre klokkenist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre koerelaerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kosmetolog Andre kosmetolog/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kystskipper_og_saetteskipper 8 Andre kystskipper_og_saetteskipper/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre kystskipper_og_saetteskipper/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre lokomotivfoerer 6 Andre lokomotivfoerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 Andre musicaluddannelsen Andre musikalsk_grundkursus 9 Andre musikalsk_grundkursus/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 Andre musikprofil/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre musikprofil/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_de_almene_gymnasiale_uddannelser

14 Andre paedagogikum_ved_de_almene_gymnasiale_uddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne 5 Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre paedagogikum_ved_erhvervsskolerne/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre pianostemmer Andre pianostemmer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre pilot 5 Andre pilot/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre pilot/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre praeliminaer_organistuddannelse Andre praeliminaer_organistuddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre praest_i_folkekirken Andre praest_i_folkekirken/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre registreret_revisor Andre registreret_revisor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre registreret_revisor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre rudolf_steiner_uddannelser Andre rudolf_steiner_uddannelser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre rudolf_steiner_uddannelser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre skibsassistent Andre skibsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre statens_kursus_for_skibskokke Andre statens_kursus_for_skibskokke/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre sundhedsplejerske Andre sundhedsplejerske/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 Andre sundhedsplejerske/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse Andre translatoereksamen Andre translatoereksamen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse Andre violinbygger Andre violinbygger/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 97 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen 6 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lager_og_teminaluddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer 8 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/lufthavnsuddannelsen_lufthavnsoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer&prev=/translate_s?hl=fi&q=bus+driver+job&tq=buschauffø EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/personbefordringsuddannelsen_buschauffoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer 8 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/content/view/full/ EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/postuddannelsen_postoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder 0 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/redder/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/togklargoerer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/togklargoerer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer 9 EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer EUD transport_og_logistik_ungdom_erhverv/vejgodstransportuddannelsen_chauffoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom/hospitalsteknisk_assistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu 6 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent 5 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/hospitalsteknisk_assistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu 0 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/paedagogisk_assistentuddannelse_tidl_pgu/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/social_og_sundhedsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/tandklinikassistent EUD sundhed_omsorg_og_paedagogik_sosu_ungdom_erhverv/tandklinikassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/automatik_og_procesuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen 7

15 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/data_og_kommunikationsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektriker EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektriker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektronik_og_svagstroemsuddannelsen 9 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/elektronik_og_svagstroemsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_pc_supporter 7 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_pc_supporter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_radio_tv_supporter EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/frontline_radio_tv_supporter/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer 6 EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/industriel_reparatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD stroem_styring_og_it_ungdom_erhverv/teater_og_udstillingstekniker 07 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelmetalstoeber EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelsmed 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelsmed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aedelstensfatter EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/aluminiumsoperatoeruddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/s EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/baadserviceassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beklaedningshaandvaerker 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beklaedningshaandvaerker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/beslagsmed/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/class=""pagelink EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/class=""pagelink"" EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/cnc_teknikuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/elektronikoperatoer 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/finmekaniker 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/finmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/former/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/former/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/forsyningsoperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/forsyningsoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrioperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrisvejser EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industrisvejser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industriteknikeruddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/industriteknikeruddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/koeletekniker+køletekniker&cd=0&hl=da&ct=clnk&gl=dk&source=www.g EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laaseassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/laboratorietandtekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannels EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/maritime_haandvaerksfag/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udd EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/metalsmed EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/modelsnedker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/modelsnedker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/montageoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ndt_tekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/oliefyrstekniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/oliefyrstekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/ortopaedist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/overfladebehandler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastmager EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastmager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastsvejser EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/plastsvejser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse

16 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/porcelaensmaler+porcelænsmaler+uddannelse&cd=&hl=da&ct=clnk&gl= EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/pottemager EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/pottemager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/procesoperatoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsbygger EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmekaniker EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmekaniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmontoer EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skibsmontoer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skomager 0 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/skomager/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/smed 8 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/smed/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer 9 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/teknisk_designer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/urmager/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejssliber/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vaerktoejsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddan EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vindmoelletekniker 7 EUD produktion_og_udvikling_tidl_haandvaerk_og_teknik_ungdom_erhverv/vindmoelletekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannels 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel 5 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel/(url)/content/view/full/ EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_dekoratoer EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_dekoratoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent 8 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD merkantil_ungdom_erhverv/detailhandel_salgsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/i_9_0_klasse/class=""pagelink"" EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/eventkoordinator_eud/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/class=""pagelink"" EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen 0 EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/finansuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD merkantil_ungdom_erhverv/generel_kontoruddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/handelsuddannelsen EUD merkantil_ungdom_erhverv/handelsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontorserviceuddannelsen/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer 89 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer&prev=/search?q=speditør+og+shipping+uddannelse++herning&hl=ru&rlz=cav EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer&rurl=translate.google.com&twu=&anno=&usg=alkjrhg-ss5dboar9cu8yls EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/kontoruddannelse_med_specialer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/kundekontaktcenteruddannelse/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer 7 EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD merkantil_ungdom_erhverv/sundhedsservicesekretaer/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 66 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/digital_media/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 9 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/film_og_tv_produktionsuddannelsen/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse

17 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/fotograf/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/grafisk_tekniker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker 0 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/mediegrafiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/skiltetekniker EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/skiltetekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator 5 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD medieproduktion_ungdom_erhverv/web_integrator/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/bager_og_konditor/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/so EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/detailslagter 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/detailslagter/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannels EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ernaeringsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/so EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/ferskvareassistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_udd EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 8 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/gastronom/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udda EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddanne 6 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soe EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/hotel_og_fritidsassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannel EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/industrislagter EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/mejerist 0 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/mejerist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/receptionist/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_udd EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tarmrenser5 EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tarmrenser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD mad_til_mennesker_tidl_jord_til_bord_hotel_koekken_levnedsmid_ungdom_erhverv/tjener 80 EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/frisoer EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/frisoer/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 0 EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD krop_og_stil_ungdom_erhverv/kosmetiker/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse 59 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/anlaegsgartner/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser 8 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/paa_ungdomsuddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/dyrepasser/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent 5 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/greenkeeperassistent/(url)/paa_videregaaende_uddannelse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landbrugsuddannelsen 8 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landbrugsuddannelsen/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse 5 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landmand 9 EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/landmand/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/produktionsgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/produktionsgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/skov_og_naturtekniker EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/skov_og_naturtekniker/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/vaeksthusgartner EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/vaeksthusgartner/(url)/i_9_0_klasse/soeg_uddannelse EUD dyr_planter_og_natur_ungdom_erhverv/veterinaersygeplejerske

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked Materiale om de universitetetsuddannedes arbejdsmarked udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Netpublikation 2. udgave September

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. Rapport. September2013 Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Videregående voksenuddannelse (VVU)

Videregående voksenuddannelse (VVU) Videregående voksenuddannelse (VVU) Brug af VVU i forhold til job og videreuddannelse 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Videregående voksenuddannelse (VVU) 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for Region Nordjylland,

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked?

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Kvinders og mænds uddannelser og job Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Redegørelse fra den tværministerielle arbejdsgruppe til nedbrydelse

Læs mere

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER

MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER MERKANTILE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE UDDANNELSER UDDANNELSE ARBEJDSMARKED FREMSKRIVNINGER SAMMENFATNING OG FORSLAG TIL INITIATIVER INDHOLD Baggrund og konklusion... 5 1. Efterspørgsel efter arbejdskraft...

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Danmarks Kvalifikationsbalance

Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen GYLDENDAL Danmarks Kvalifikationsbalance Rockwool Fondens Forskningsenhed og

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel

6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser Nyt kapitel 6.1 Indledning Uddannelsesniveauet i Danmark er generelt højt, både målt i forhold til andre lande og i et historisk perspektiv. Det bidrager til

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere