Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad."

Transkript

1 Vedrørende: Kompetenceudvikling i Randers kommune Sagsnavn: Møde i hovedudvalget d. 22. februar 2013 Sagsnummer: A Skrevet af: Thomas Holm Forvaltning: HR team Dato: Sendes til: Hovedudvalget Nedenstående giver status på tværgående kompetenceudviklingsaktiviteter i Randers Kommune i 2012 og fremad. Kompetenceudvikling Ny Koncernløsning Randers Kommune har fra 2013 taget nye økonomi og indkøbs- samt personaleadministrationssystem i brug. Det har medført en del kompetenceudviklingsaktiviteter. Det har været i form af såkaldte superbrugeraktiviteter, hvor medarbejdere fra centrale stabe, sekretariaterne og i visse tilfælde også decentrale medarbejdere har været inddraget i at forberede de nye systemer. Som en del af denne forberedelse har medarbejderne deltaget i såkaldt superbrugeruddannelse, hvor leverandørerne har præsenteret de nye systemer og deres muligheder og deltagerne har lært hvordan de kan anvendes. Det har også været i form af såkaldte slutbrugerkurser. Nedenstående tabel viser en opgørelse pr. 23. januar af kurser, hold og antal tilmeldte. Kursus varighed timer hands on = H Info-møde = I antal hold antal deltagere SD - Løn Ansættelse af nye medarbejdere og indberetning i Silkeborg Løn 3 I Min Ansættelse - introduktion til elektronisk indberetning 1 I SD Tjenestetid 4 dg H Prisme Intro til indkøb og betaling 3 I Indkøb og betaling i praksis - workshop 3 H Faktura og bilagsbehandling 3 H Regningsudskrivning - fritekstfakturaer 1 H 8 78 Oprettelse af bærere i Prisme 1 I 1 54 Betaling og fakturabehandling for Borgerservice 3 H 2 24 Varemodtagelse og betaling for medarbejdere i M&T 1 I 1 44

2 Der vil fortsat blive udbudt slutbrugerkurser. Fra slutningen af februar vil der f.eks. blive tilbudt kurser vedr. rapporter og ledelsestilsyn. Slutbrugeruddannelsen har været bygget op på princippet om, at alle starter på et introduktionsmøde og derefter selv vælger de moduler der er relevante for lige netop deres opgaver og funktioner. Kurserne suppleres af workshop f.eks. den åbne support fredag formiddag i E.0.78, hvor man kan møde op og få hjælp til netop det man har brug. Der er udarbejdet vejledninger til det meste af det, som gennemgås på kurserne. I enkelte tilfælde er vejledningerne suppleret af små videoklip, som illustrerer, hvordan man gør. Da det ligger på Broen, vil alle have adgang til de sidste nye opdateringer. Kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter Som følge af AKUT midler i perioden øremærket kompetenceudvikling af kommunens tillidsrepræsentanter er der afholdt 1 arrangement i 2012 samt planlagt 1 arrangement i april I 2012 blev der afholdt et ½ dags seminar med fokus på de kommunikative opgaver der ligger i rollen som tillidsrepræsentant. I april 2013 afholdes der en innovationskonference for tillidsrepræsentanter og ledere, hvor fokus er på innovation, herunder forudsætningerne for at skabe den innovative arbejdsplads. Kompetenceudvikling og jobrotation Randers kommune har siden 2010 haft fokus på at kompetenceudvikle medarbejderne i forbindelse med jobrotationsaktiviteter. Indsatsen er blevet yderligere intensiveret i tilknytning til, at det med budgetforliget for blev angivet den målsætning, at der til stadighed skal være op mod 500 medarbejdere på efteruddannelse. Aktiviteterne skal også ses i sammenhæng med den øgede anvendelse af job med løntilskud, idet de ledige, som ansættes i løntilskudsjob kan fungere som vikarer i forbindelse med jobrotationsforløb. Der er i tiden siden 2010 sket en stærk indlejring vedrørende jobrotation på alle niveauer i organisationen, hvilket også afspejler sig i det høje aktivitetsniveau. Nedenfor angives de igangværende aktiviteter samt forløb under planlægning. Det skal bemærkes, at en række af projekterne er planlagt til at skulle løbe over en årrække. Medarbejdergruppe Antal medarbejdere i Projektperiode målgruppen for jobrotationsaktiviteter Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter Sygeplejersker Meritsygeplejersker Ejendomsserviceteknikere Ernæringsassistenter Lærere Pædagoger og pæd. medhjælpere, dagtilbud Familierådgivere Medarbejdere på HK s overenskomstområde Pædagoger og assistenter på socialområdet Driftsafdelingen i Miljø og Teknik Øvrige enkeltpladsrotationer Bag hvert projekt ligger et grundigt planlægningsarbejde, hvor de økonomiske aspekter, tidsplan, praktisk planlægning og indholdet i uddannelsesforløbene spiller en væsentlig rolle. Og hvert forløb rummer en mængde innovative og kvalitative aspekter vedrørende serviceudvikling, medarbejderudvikling og rekruttering

3 af ny arbejdskraft til Randers kommune. Det skal også fremhæves, at nogle forløb er tilrettelagt og gennemføres i samarbejde med nabokommunerne. Det gælder aktiviteterne for ejendomsserviceteknikere og ernæringsassistenter. DOL og Østjysk Ledelsesakademi Randers Kommune indgår i Østjysk Ledelsesakademi sammen med Syddjurs, Norddjurs, Mariagerfjord og Favrskov omkring Den offentlige lederuddannelse (DOL), som blev etableret juni 2009 i samarbejde med COK. Dette samarbejder forstætter for en treårig periode fra med en ny aftale med COK og VIA University. Oversigten over antal DOL studerende er vist i tabellen nedenfor. Tabel 1. Status DOL Studerende november 2012 Randers Kommune Hold Antal studerende Færdig 6 grundmoduler Færdig DOL marts juni februar februar oktober februar april juni I alt 91 Antal studerende på valgmoduler Færdig DOL Antal studerende på specialemodul I alt 19 Færdig DOL 3 januar juni januar 2014 Ud over de 6 grundmoduler består DOL uddannelsen af 3 valgmoduler og 1 specialemodul Der er i 2012 startet 12 valgmoduler og det første specialemodul blev udbudt. Der blev i 2012 gennemført 2 lederafklaringsforløb med ialt 40 kursister fra de 5 kommuner. Master Randers Kommune har i 2012 fået refunderet kr. i forbindelse med Fleksibel Master Uddannelse i Offentlig Ledelse, hvilket har omfattet 13 ledere. Fra 2013 er det ikke længere muligt at søge støtte til Master Uddannelsen i Offentlig Ledelse.

4 Ledernetværk for ledere i Randers kommune Der oprettes tværgående ledernetværk i 2013 (5 halve dage) på tværs af fagområder for ledere i Randers Kommune med minimum 2 års ledererfaringer. Der er tale om et hold på ca. 7 personer. Der har ligeledes kørt forløb i Ligeledes for ledere udbydes kuser (af 3 dage i alt) i 2013 i tydelig kommunikation. Trepartsmidler Kompetenceudvikling Randers Kommune fik i 2008 tildelt følgende midler inden for de 3 områder til kompetenceudvikling af medarbejderne jf. tabel 2 Tabel 2. Trepartsmidler kompetenceudvikling OAO FTF AC I alt Disse midler er fordelt gennem 4 ansøgningsrunder fra til over 200 ansøgere på forskellige arbejdspladser. Der er givet bevilling til meget forskellige former for kompetenceudvikling, men rettesnoren har været, at kurser/uddannelser skal være aftalt i de årlige MUS-samtaler. Der sker løbende intern afregning af disse midler, der er uden for kommunens regnskab. Alle midler er fordelt og der kommer ikke nye ansøgningsrunder. Midlerne inden for AC området er afregnet. Der mangler afregning inden for FTF området for ca kr. og inden for OAO området ca kr. Der bliver løbende fulgt op på de enkelte bevillinger, der ikke er afregnet med hensyn til om de fortsat er aktive. Såfremt der kommer midler til overs vil det koordinerende udvalg blive indkaldt til drøftelse af, hvordan disse midler skal anvendes. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og individuelle kompetenceudviklingsplaner (IKU) Trepartsaftalen foreskriver, at alle medarbejdere i kommunen har krav på en medarbejderudviklingssamtale én gang årligt. Jævnfør aftalen, skal hovedudvalget beslutte, hvordan der følges op på MUS. Det er besluttet i hovedudbvalget, at brug og afholdelse af MUS-samtaler, herunder individuelle kompetenceudviklingsplaner (IKU) evaluereres minimum hvert 3 år i forbindelse med APV og trivselsmåling. Dette er gjort i 2010 ved den sidste APV og trivselsmåling. Der laves APV og trivselsmåling igen i Personale og HR har siden efteråret 2010 udbudt 1-dags kurser for ledere i afholdelse af MUS- samtaler, herunder planlægning af individuel kompetenceudviklingsplan (IKU). I 2011 har der været udbudt to kurser i marts og november. 30 har deltaget. I 2012 er der udbudt 2 kurser i januar og maj. Der udbydes ligeledes kurser i På broen findes information om MUS og individuelle kompetenceudviklingsplaner. Her kan man også finde skemaer, som de enkelte afdelinger og institutioner kan anvende. Flere arbejdspladser/afdelinger i organisationen har gjort erfaringer med elektronisk håndtering af MUS og IKU. Med udgangspunkt i erfaringerne overvejes mulighederne for at brede den elektroniske håndtering ud til i organisationen.

5 MED organisationen Obligatorisk MED uddannelse Randers Kommunes 2-dags MED-grundmodul er en obligatorisk uddannelse for alle nye medlemmer (såvel leder som medarbejder) i MED-udvalg på alle niveauer. MED-arbejdsmiljømodul er et 2-dags uddannelsesforløb, som giver en grundlæggende viden om arbejdsmiljøet. Modulet er for de MED-repræsentanter som ikke har den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Tilbud til MED organisationen Klippekortmoduler som er tilbud til MED-udvalg/enkelt personer: Budget modul MED-udvalgets opgaver. Det gode MED-møde som gør en forskel kommunikation, konflikthåndtering, effektivitet m.m. MED-udvalgets sekretær planlægning og effektivissering af dagsorden og mødet MED-bestemmelsen udarbejdelse af retningslinjer og procedurer f.eks.udmøntning af Hovedudvalgets overordnede retningslinjer Ovenstående kan afvikles lokalt på den enkelte arbejsplads som hel- eller halvdags kurser. Kompetenceudvikling af MED organisationen som følge af revideret MED aftale Der pågår p.t. en revidering af den eksisterende MED aftale i Randers Kommune. Efter endt revidering som forventes færdiggjort i 1-2 kvartal 2013 sættes der fokus på et brus up af MED systemet. Dette vil sige, at der rettes fokus på hvordan MED bedst muligt kan understøtte udviklingen af arbejdspladsen, ud fra et effektivt kvalificerende samarbejde med medindflydelse og medbestemmelse. Dette i form af tilbud til MED udvalg om mindre seminarer. Uddannelse og kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentanten i arbejdsmiljøgruppen skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter, at den pågældende arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder er valgt/udpeget. Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO, som har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 2 dages varighed i deres første funktionsår. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelses afslutning og være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. De 2 dages supplerende uddannelse udbydes i sammenhæng med de 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterfølgende funktionsår tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO supplerende uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Formålet med den supplerende arbejdsmiljøuddannelse er at sikre en løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerene hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Det gælder både for de 2 dages supplerende uddannelse og for de 1½ dag. Kompetenceudviklingsplanen drøftes og besluttes på Hovedudvalget i forbindelse med den årlige strategiske arbejdsmiljødrøftelse.

6 Innovation Der er i marts-oktober 2012 afviklet et tværgående projektforløb for AC-konsulenter fra forskellige fagforvaltninger med henblik på udvikling af konsulenternes kompetencer i forhold til projektsyring, innovative processer mv. Forløbet har taget udgangspunkt i konkrete tværgående projekter for Randers Kommune. Projekterne er overdraget til opdragsgiverne med henblik på færdiggørelse af disse. Forløbet er evalueret i december Konsulenterne tænkes ind i fremtidige innovationsforløb og opgaver på tværs i organisationen. Innovation er et stort fokusområde i Randers kommune i For at understøtte dette udbydes der i 2013 forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter for ledere og medarbejdere, hvor der rettes fokus på hvordan man skaber forudsætningerne for innovation på arbejdspladsen. Innovation tænkes også ind i håndtering af MUS og IKU. KompetenceBroen I forbindelse med kompetenceudvikling har Randers Kommune et fælles kursusadministrationssystem, i daglig tale kaldet KompetenceBroen. Dette system skaber overblik over afholdte samt fremtidige kurser i Randers Kommune. Ligeledes er det med til at afdække behov for kurser blandt kommunens ansatte. Antallet af kursister, dvs. personer der er oprettet i systemet er steget med ca. 950 pers. i 2012 til i alt ca pers. Det viser, at der er sket en stigning i udbuddet af kurser på KompetenceBroen.

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse 2010

Personalepolitisk Redegørelse 2010 Personalepolitisk Redegørelse 2010 Udarbejdet af HR og Projekt Maj 2010 Indhold Forord... 2 1. Rig eller fattig der er flere slags kapital... 3 2. Arbejdspladsen Rebild Kommune et portræt af organisationen..

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

HR Redegørelsen 2013

HR Redegørelsen 2013 Indhold Indledning... 3 Kommunens personale... 4 Udviklingen i antallet af ansatte... 4 Bosætning og pendling... 5 Personaleomsætning... 5 Opsigelser... 6 Aldersfordeling... 6 som attraktiv arbejdsplads...

Læs mere

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden.

Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Forord Dette er Roskilde Kommunes 6. Personalepolitiske Redegørelse, som du har i hånden. Redegørelsen giver en årlig personale- og organisationsmæssig status samtidig med, at den angiver det kommende

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Emne Nr Forslag Tovholder Status Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer om budget, regnskab

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere