Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS"

Transkript

1 Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS

2 Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt om formueordningen Om forholdet til skatteretten Registreret partnerskab Nationale begrænsninger 22 Kapitel 3. Fælleseje eller særeje To former for særeje Betydningen af fælleseje eller særeje Etablering af fælleseje eller særeje Særeje ifølge ægtepagt Særeje ifølge gaveyders bestemmelse Særeje ifølge testamentarisk bestemmelse Særeje ved båndlagte kapitaler Andre bestemmelser om særeje Aktiver, der træder i stedet for særeje Indtægter af særeje Ophør af særeje Særlig om ægtepagter Oprettelse Tinglysning Ugyldighed af ægtepagter 39 Kapitel 4. Rådigheden Underholdspligt Begrænsninger i rådigheden over fælleseje Fast ejendom Løsøre 45

3 3. Særligt om lejemål m.m Raden med virkning for den anden ægtefælle Indkøb til husholdningen Uanmodet forretningsførelse mv Ekstinktion ved erhvervsløsøre Øvrige legitimationstilfælde 50 Kapitel 5. Dispositioner mellem ægtefæller Formkrav Overførsler mellem fælleseje - særeje Gaver Overskudsreglen Udelukkede aftaler Almindelige gensidigt bebyrdende aftaler Aftaler om køb Arbejdsaftaler Forskellige selskabs- og samejeaftaler Lån Erstatningskrav uden for kontraktsforhold 67 Kapitel 6. Forholdet til kreditorerne Afgrænsning af ægtefællernes rådighedssfære Aktiver, der er overdraget Ugyldige dispositioner Omstødelse 72 Kapitel 7. Skifte mellem ægtefæller Skiftegrundene Boets aktiver og passiver Personlige genstande og rettigheder Pensioner Den kvantitative fordeling Skævdelingsregler Vederlagskrav Den kvalitative fordeling Krydsende udtagelsesret Lejligheden Ægtefællebidrag Bevarelse af ret til enkepension Ændring af aftaler Særejets behandling på skifte 777 8

4 III. Faste samlivsforhold 727 Kapitel 8. Faste samlivsforhold Underholdet Overførsler i øvrigt under samlivet Aftalerom "formueordning" Formuedeling i mangel af aftale Forholdet til kreditorerne Øvrige problemer 131 IV. Børnenes formueretlige stilling 733 Kapitel 9. Børnenes formueretlige stilling Hvem er værge? Rådigheden på den mindreåriges vegne Aktiver undtaget fra sædvanlig bestyrelse Om nogle specielle aftaler Anbringelse af midlerne Barnets forsørgelse 748 V. Arveret 757 Kapitel 10. Legal arv Nationale begrænsninger Generelt om arveretten Livsarvingers arveret Slægtens arveret Børn født uden for ægteskab Adoptivforhold Ægtefællens arveret og skiftefordele konkurrence med førstafdødes livsarvinger Ægtefællen som enearving Arv, der tilfalder staten 765 Kapitel 11. Testamentsarv Ugyldighed - nullitet eller anfægtelighed Formkrav Notartestamenter Vidnetestamenter Nødtestamenter 770

5 2.4. Indbotestamenter Fremsættelse af indsigelser Habilitet Utilbørlig påvirkning - vildfarelse - fortolkning Indholdsmangler Ulovligt eller urimeligt formål Ulovlig delegation Ulovligt ndeikommis - successionsrækkefølger Testationskompetencen Den kvantitative kompetence Den kvalitative kompetence Udvidelser af testationskompetencen Båndlæggelse ved testamente Udvidet samlevertestamente Betingelser for et udvidet samlevertestamente Samlivstestationskompetencen 789 Kapitel 12. Bortfald af arveadkomst, ændring af testamenter og aftaler om arv - herunder forskud på arv Fradømmelse af arveret Separation, skilsmisse mv Tilbagekaldelse og ændring af testamente Bortfald af testamente Aftaler om arv Uigenkaldelige testamenter Overdragelse af arv Afkald på arv Arveforskud 207 Kapitel 13. Dødsgaver Gaver ved nært forestående død Dødsgaver Livsgaver ctr. dødsgaver Dødsgaver ctr. gensidigt bebyrdende aftaler 270 VI. Dødsboskifte 273 Kapitel 14. Oversigt over skifteformer og dødsbobeskatning - Indledning til skifte Foreløbige virkninger og foranstaltninger Forholdet til efterlevende ægtefælles formue

6 3. Om skattemæssige forhold Nationale begrænsninger 220 Kapitel 15. Afslutning uden egentligt skifte 222 l.boudlæg Udlæg til en efterlevende ægtefælle Forenklet privat skifte med ægtefællen som enearving Øvrige summariske boer 225 Kapitel 16. Boer der skiftes Skifte ved bobestyrer Valget af bobestyrer Behandlingen af boet Insolvente boer Realisation af aktiverne Privat skifte Forenklet privat skifte Proklama 239 Kapitel 17. Boopgørelsen Om boopgørelsen Ved bobestyrerskifte Ved privat skifte Aktiverne Passiverne Særligt om beløb, der kommer til udbetaling i anledning af dødsfaldet Særligt om livsforsikring Pensionsopsparing m.m. 252 Kapitel 18. Arveudlæg, afslutning af boet - omgørelse og genoptagelse Arveudlæg - afslutning af boet Frigørelse fra hæftelse - omgørelse og genoptagelse 256 Kapitel 19. Boafgift og retsafgift Boafgift Den almindelige boafgift Tillægsboafgift Fritagelse for afgift De afgiftspligtige erhvervelser Den afgiftspligtige værdi - beregning af afgiften

7 1.6. Særligt om afgift ved arveafkald Hæftelse for afgiften 264 2, Retsafgift 264 VIL Uskiftet bo 265 Kapitel 20. Uskiftet bo Betingelser for uskiftet bo Virkning - raden Ophør Vederlagskrav - omstødelse af gaver Skifte af det uskiftede bo Førstafdøde afgået ved døden efter 1. april 1964 og inden 1. januar Førstafdøde afgået ved døden efter 1. januar Successivt skifte 287 Fortegnelse over anvendte forkortelser 285 Litteraturliste 287 Lovregister 297 Domsregister 299 Stikordsregister

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere