Budget , Prioriteringsbidrag. Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Budget Nr Reduceret rengøringsniveau i lokaler som anvendes af SFOer - ensretning til niveauet på skoler Dato: 7. august 2014 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Økonomiudvalget Center: CEIS Politikområde: 222 bygninger og arealer Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-0,6-0,6-0,6 1. Status Klasselokaler på skoler får i dag vasket gulv én gang ugentligt. Lokaler, der benyttes af SFOer, får vasket gulv 3 gange ugentligt. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at lokaler, der benyttes af SFOer, skal have samme rengøringsniveau som klasselokaler dvs. gulvvask én gang ugentligt. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget kan have en konsekvens i forhold til, hvor rent lokalet opleves. Som følge af folkeskolereformen øges og ændres brugen af lokalerne fra 1. august 2014.

2 Det reducerede antal rengøringstimer på hver enkelt SFO svarer til 0,6 årsværk. Reduktion af medarbejdernes timeantal kan få konsekvens for flere medarbejdere, der enten må opsiges eller får reduceret ugentligt timetal. For at opnå ugentligt timetal på 30 timer, har mange rengøringsassistenter op til flere steder på en arbejdsdag. Der tilstræbes, at den enkelte medarbejder som minimum opnår et ugentligt timeantal på 30 timer. 4. Tidshorisont Ved fuldt gennemslag fra budget 2015 forudsættes reduktion af medarbejdere svarende til 0,6 årsværk. Der kan ikke opnås fuld effekt i 2015 ved naturlig afgang. Ved opsigelse af medarbejdere samt ved nedsættelse af ugentligt timetal, skal overenskomstens bestemmelser respekteres ift. partshøring og opsigelsesvarsel på op til 6 måneder. 5. Relevante dokumenter

3 Budget Nr Besparelse på vej- og parkområdet Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Teknisk udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: 30 Trafik og grønne områder Dato: 4. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Service Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status En besparelse på kr. kræver nedlæggelse af 1-2 ekstra stillinger. Derudover mangler Driftsbyen implementering af tidligere vedtagne besparelser på 1,8 mio. kr. Det var planlagt, at disse besparelser skulle gennemføres via naturlig afgang af en række medarbejdere og samtidige serviceforringelser. Der mangler forsat nedlæggelse af 4 stillinger på parkområdet. 2. Ændringsforslag I en periode på 2-3 år medfører den samlede besparelsen, at der udføres færre slidlagsfornyelser og fortovsrenovering. Samtidig reduceres medarbejderstaben på vej- og parkområdet løbende ved naturlig afgang svarende til den samlede besparelse på 2,25 mio. kr.

4 3. Konsekvenser ved forslaget Budget , Prioriteringsbidrag Når medarbejderstaben er tilpasset efter 2 3 år, vil der generelt være et mærkbart lavere serviceniveau på parkområdet. På vejområdet vil der blive gennemført færre istandsættelsesarbejder, hvilket på kort sigt ikke vil være mærkbart, men på længere sigt medføre nedslidning. Driftsbyen vil fortsat arbejde med effektiviseringer, som i en hvis grad vil kompensere for personalereduceringen på 5-6 mand. De konkrete serviceforringelser vil blive drøftet og aftalt med TU på de årlige temadage i november. 4. Tidshorisont Besparelsen implementeres i løbet af 2 3 år. 5. Relevante dokumenter

5 Budget Nr Reduktion i antal medarbejdere på dagtilbuddet Solsortevej Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder inden for lovens rammer. 2. Ændringsforslag Dagtilbuddet på Solsortevej råder i dag over 6,2 årsværk til kommunens psykisk sårbare (det tidligere Gasværket). Af de 6,2 årsværk vedrører 2 årsværk en ungegruppe, som blev etableret i forbindelse med et satspuljeprojekt og som Byrådet siden har givet en varig bevilling til at drifte.

6 Det foreslås at nedlægge ungegruppen som selvstændig enhed og integrere de unge i den øvrige del af dagtilbuddet. I øjeblikket er fremmødet i ungetilbuddet begrænset. 3. Konsekvenser ved forslaget Der vil ikke længere være et selvstændigt dagtilbud i kommunen til unge psykisk sårbare. De unge er velkomne i tilbuddet og vil kunne benytte dagtilbuddets forskellige værksteder og aktiviteter på lige fod med øvrige brugere. Da antallet af brugere aktuelt er meget begrænset vil forslaget ikke få større konsekvenser for nuværende brugere. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

7 Budget Nr Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser. I de senere år er en del af købene vedr. botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne.

8 Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på de tilbud hvor kommunen selv er driftsherre ved den fortsatte faglige omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Kommunens to bomiljøer for psykisk sårbare unge, som blev etableret i 2012 råder hver over en støtte-lejlighed, som fungerer som kontor samt samtalerum for personale og borgere. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at støttelejligheden i det ene af de to bomiljøer opsiges, og de to bomiljøer herefter deles om den ene støttelejlighed. På den måde frigives en lejlighed, som i stedet kan tilbydes til en borger udover de fem borgere der i forvejen bor i bomiljøet. På den måde optimeres udnyttelsen af det personale, som i forvejen er til stede i bomiljøet. Porsehaven er et bomiljø til unge med psykiske udfordringer. Administrationen oplever et stort behov for boligerne. Der er afstandsmæssigt ca. 100 m. mellem de to bomiljøer, så de to bomiljøer samarbejder i forvejen tæt og har fælles personale. 3. Konsekvenser ved forslaget Det vil være muligt at tilbyde en plads i et bomiljø i nærområdet til en ung med psykiske udfordringer. Alternativt ville pladsen skulle købes i en anden kommune. Såfremt støttelejligheden i det ene bomiljø nedlægges vil medarbejderne befinde sig lidt mere i det ene bomiljø end i det andet, når de skal udføre arbejdsopgaver som løbende dokumentation, håndtering af medicin mv. Det pågældende bomiljø vil desuden mangle et neutralt sted til samtaler med de unge, men vil i de situationer kunne benytte støttelejligheden i det andet bomiljø. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

9 Budget Nr Reduktion i antal hverdage med fællesspisning på Sønderby Torv fra 3 til 1 pr. uge Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne 2014 Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-0,3-0,3-0,3 1. Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser. I de senere år er en del af købene vedr. botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne.

10 Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på tilbud hvor kommunen selv er driftsherre ved den fortsatte faglige omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Bemandingen i bomiljøet på Sønderby Torv er baseret på, at der er mulighed for fælles madlavning og fællesspisning for borgerne tre dage om ugen, dvs. at der på de tre dage er to medarbejdere til stede om aftenen i stedet for en. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at antallet af dage med mulighed for at træne madlavning og for fællesspisning i bomiljøet reduceres fra 3 dage om ugen til 1 dag om ugen. 3. Konsekvenser ved forslaget Borgerne som er visiterede til Sønderby Torv har alle behov for støtte til at mestre sociale sammenhænge, til at danne sig et netværk og til at få vejledning i sunde kostvaner. Til hjælp for dette arbejde er der oprettet 3 aftener med fællesspisning og ekstra personaleressourcer. Med en reduktion af antallet af dage med fællesspisning reduceres muligheden for at træne de pågældende kompetencer. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

11 Budget Nr Reduktion i antallet af aftener med to medarbejdere i bomiljøet Porsehaven Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-0,3-0,3-0,3 1. Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser.

12 I de senere år er en del af købene vedr. botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på området. Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på de tilbud hvor kommunen selv er driftsherre ved den fortsatte faglige omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Bemandingen i kommunens to bomiljøer i Porsehaven er baseret på, at der er to medarbejdere til stede hver dag i aftentimerne, således at der er mulighed for at facilitere madlavnings- og spisesituationen i hvert af husene. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at antallet af dage med to medarbejdere til stede i bomiljøet om aftenen reduceres fra fem hverdage om ugen til tre. Således vil der to dage om ugen kun være en medarbejder til stede og dermed kun mulighed for at støtte op om madlavningen i et af husene. 3. Konsekvenser ved forslaget De unge som bor i Porsehaven har brug for botræning, at optræne færdigheder i forhold til eksempelvis at lave mad med alt hvad det indebærer, med henblik på at flytte i et mindre indgribende tilbud egen bolig. Dernæst har de brug for støtte til at deltage i fællesskabet på en måde, som er konstruktiv for alle beboerne. Denne træning vil fremover finde sted tre hverdage om ugen i stedet for fem. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

13 Budget Nr Nedlæggelse af en stilling i SKP korps Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Socialudvalget Center: Social- og Handicapcentret Politikområde: 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget kan indebære at Planens intentioner om at arbejde forebyggende og støtte borgerne i egen bolig forsinkes Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Anm: ¾ effekt i Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser. I de senere år er en del af købene på botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne.

14 Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne ved den fortsatte faglige omstilling, på de tilbud hvor kommunen er driftsherre, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Støttekontaktpersonordningen er en lovpligtig ordning, men der er ikke en nedre grænse for, hvor stort et omfang ordningen skal tilbyde. Støttekontaktpersonerne sikrer, at borgere, som er isoleret i egen bolig, ikke kan opholde sig i egen bolig eller ikke har egen bolig får hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser. Formålet med støttekontakt-personordningen er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, herunder netværk og etablerede kommunale og regionale tilbud. Målgruppen for ordningen er borgere, der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til og som lever i en synlig nød eller som lever i en belastende psykisk isolation samt hjemløse. 2. Ændringsforslag Det foreslås at antallet af medarbejdere i ordningen reduceres fra 2 til Konsekvenser ved forslaget Konsekvenserne ved at gennemføre forslaget er at muligheden for at lave opsøgende arbejde i forhold til kommunens mest udsatte borgere vil blive reduceret. Der vil være længere svartider på henvendelser fra boligforeninger og ejendomsinspektører i forhold til bekymringer for borgere, som isolerer sig, og hvor der eventuelt er lugtgener mv. Det opsøgende arbejde i forhold til hjemløse vil ligeledes blive reduceret. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

15 Budget Nr Reduceret hjemmevejledning Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget kan indebære, at Planens intentioner om at arbejde forebyggende og støtte borgerne i egen bolig forsinkes. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Anm.: ¾års effekt i Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser.

16 I de senere år er en del af disse køb til botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne. Administrationen vurderer at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne ved den fortsatte faglige omstilling på de tilbud hvor kommunen selv er driftsherre. 2. Ændringsforslag Borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, der bor i egen selvstændig bolig tilbydes socialpædagogisk støtte efter 85, såfremt de visiteres hertil efter kommunens gældende kvalitetsstandarder. I dag anvendes der 12 årsværk til denne funktion. Administrationen forslår at antallet af timer til at løse den opgave, som borgeren er visiteret til reduceres med 25 pct. Det vil betyde en reduktion i antallet af medarbejdere med 3 årsværk. 3. Konsekvenser ved forslaget Der er i dag forskel på, hvor mange timer socialpædagogisk støtte de enkelte kommuner visiterer til borgere i egen bolig, og der er ikke et entydigt svar på hvilket niveau, der giver den ønskede effekt. I Høje-Taastrup kommune er en del af strategien for socialområdet for voksne, at prioritere at støtte borgere der bor i selvstændige boliger frem for at tilbyde borgere mere indgribende tilbud i f.eks. bomiljøer eller botilbud. Såfremt der reduceres i antallet af timer, som de udgående korps har til rådighed, kan det betyde at arbejdet med den enkelte borgers mål kommer til at strække sig over en længere periode end det gør i dag. Der er dog ingen faktuel viden omkring dette. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

17 Budget Nr Reduktion af rammebeløb i daginstitutioner Dato: Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 660 Institutioner for børn og unge Sammenhæng til andre bidrag: Nr Nedsættelse af børnehavealderen Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Der tildeles et fast årligt rammebeløb pr. barn, der dækker alle udgifter til forplejning, inventar, beskæftigelsesmaterialer, indkøb af bleer, udflugter m.v. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at rammebeløbet pr. barn i daginstitutioner reduceres med 5 pct., hvilket svarer til gennemsnitligt kr. pr. institution.

18 og frem Bruttoreduktion Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct. af grundlag inkl. moms Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være knap 0,4 mio. kr. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Reduceres rammebeløbet pr. barn således med 2,5 pct., vil besparelsen være knap 0,2 mio. kr. Reduceres rammebeløbet pr. barn med 10 pct., vil besparelsen være knap 0,8 mio. kr. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer behov for øget fokus på den pædagogiske planlægning med flere tiltag i retning af ture uden entréudgifter, transportomkostninger o. lign. Reduktionen vil betyde færre ture med fx entréudgifter for børnene, mindre indkøb af beskæftigelsesmaterialer og legetøj mv. 4. Tidshorisont Besparelsen kan træde i kraft pr. 1. januar Relevante dokumenter

19 Budget Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 660 Institutioner for børn og unge Dato: 2. juli 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr Nedsættelse af børnehavealderen Nr Lavere normering til vuggestuebørn Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner Såfremt alle de fire forslag vælges, bliver den samlede besparelse reduceret med ca. 0,8 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdi af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -5,5-10,9-10,9-10,9 1. Status Høje-Taastrup Kommunes daginstitutioners åbningstid varierer. Daginstitutionerne har en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 53,25 timer inklusiv virksomhedsinstitutionen MiniGiro,

20 der også har åbent om aftenen. Eksklusiv MiniGiro er den gennemsnitlige åbningstid på 52,9 timer. Åbningstiden indgår i beregningsgrundlaget for tildeling af budgetmidler til løn og påvirker dermed udgiftsniveauet og belastningsgraden. 2. Ændringsforslag Det foreslås at reducere den gennemsnitlige ugentlige åbningstid med én time og frem Løn, pædagogisk personale Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være 2,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 10,9 fuldtidsstillinger. Beregningsgrundlaget for forældrebetalingen nedsættes tilsvarende, hvorfor der må forventes mindreindtægter på 25 pct. af bruttoændringen. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at åbningstiden pr. uge nedsættes med ½ time, vil besparelsen være 1,4 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 5,4. Nedsættes åbningstiden pr. uge med 1½ time, vil besparelsen være 4,4 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 16,4. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer mindre personale i daginstitutionerne og børnene vil derfor få tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil være færre medarbejdere til at modtage og aflevere et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I en institution som Bakketoppen vil besparelsen være lidt over 13 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til ca. 2 timer og 30 minutter dagligt. I kommunens pt. største institution vil besparelsen svare til 17 timer og 45 minutter og i kommunens pt. mindste institution vil den være tre timer og 30 minutter ugentligt. Forslaget indebærer, at forældre skal tilpasse aflevering og afhentning af børn i daginstitutionerne i forhold til den ændrede åbningstid. For nogle forældre kan det blive en udfordring i forhold til egne arbejdstider afhængigt af hvordan den ændrede åbningstid/lukketid placeres.

21 4. Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

22 Budget Nr Lavere normering til vuggestuebørn Dato: Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 660 Institutioner for børn og unge Sammenhæng til andre bidrag: Nr Nedsættelse af børnehavealderen Nr (A) Ændring af dagplejens funktion Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner Såfremt alle fem forslag vælges, bliver den samlede besparelse på disse forslag reduceret med ca. 0,5 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdi af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -8,5-16,8-16,8-16,8

23 1. Status Budgettildelingen i daginstitutioner sker i forhold til antal børneenheder og påvirker dermed udgiftsniveauet og belastningsgraden. På nuværende tidspunkt tæller børn under 3 år med 2 børneenheder, og børn over 3 år tæller med 1 enhed. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at normeringen ændres så vuggestuebørn i daginstitutioner tæller med 1,9 enhed. Herved opnås følgende besparelse: og frem Løn, pædagogisk personale Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være 4,6 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 16,8 fuldtidsstillinger. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at vuggestuebørn i daginstitutioner tæller med 1,85 enhed, vil besparelsen være 6,8 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 25,2. Vælges det, at vuggestuebørn tæller med 1,95 enhed, vil besparelsen være 2,3 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 8,4 fuldtidsstillinger. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer færre personaler i institutionerne og børnene vil få tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil være færre medarbejdere til at modtage og aflevere et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I institutionen Bakketoppen vil besparelsen være 20 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til fire timer dagligt. Fx møder en medarbejder to timer senere ind og går to timer tidligere. I kommunens pt. største institution vil besparelsen svare til 27 timer og 30 minutter om ugen og i kommunens pt. mindste institution vil besparelsen svare til fem timer og 20 minutter. 4. Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

24 Budget Nr Nedsættelse af børnehavealderen Dato: Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: Institutioner for børn og unge (660) Sammenhæng til andre bidrag: Nr (A) Ændring af dagplejens funktion Nr Reduktion af rammebeløb i daginstitutioner Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Nr Lavere normering til vuggestuebørn Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner. Såfremt alle seks forslag vælges, bliver den samlede besparelse af disse forslag reduceret med ca. 0,5 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdien af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -10,5-20,9-20,9-20,9

25 1. Status Den nuværende børnehavealder er 3 år og 0 måneder. Det vil sige, at børn i daginstitutioner og dagpleje i dag indskrives eller overflyttes til børnehavegrupper i institutionerne den måned, de fylder 3 år. Forældrebetalingen følger ligeledes dette mønster, således at der betales vuggestuetakst for 0-2årige børn og børnehavetakst for 3-5årige børn. Budgettildelingen i daginstitutioner sker i forhold til om barnet er et vuggestue- eller et børnehavebarn. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at børnehavealderen sættes ned til 2 år og 9 måneder, således at børn indskrives eller overflyttes til børnehavegrupper i institutionerne den måned, de fylder 2 år og 9 måneder. På baggrund af indskrevne børn i perioden januar til juni 2014 og forventede indskrevne børn for juli til december 2014, kan det beregnes, at ændringen forventes at medføre et behov for ca. 128 færre vuggestue-/dagplejepladser og en tilsvarende stigning på ca. 128 børnehavepladser. Forslaget medfører følgende økonomiske ændringer: og frem Løn, pædagogisk personale Løn, køkkenpersonale Løn, dagplejen Rammebeløb Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Mindreindtægter vuggestuebørn Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være 3,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 20,9 fuldtidsstillinger. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at børnehavealderen nedsættes til 2 år og 11 måneder, vil besparelsen være 1,5 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 7,7. Nedsættes den til 2 år og 10 måneder, vil besparelsen være 2,7 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 14,4. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer færre personaler i institutionerne, da børnene i en tidligere alder starter i børnehaven og derfor tildeles færre ressourcer. På grund af den tidligere start i børnehaven skal der være opmærksomhed på fokuserede pædagogiske indsatser. Forslaget indebærer ligeledes at børnene bliver tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil være færre medarbejdere til at modtage et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I institutionen Bakketoppen vil besparelsen svare til 25 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til 5 timer dagligt. Altså møder en medarbejder fx 2,5 timer senere ind og en medarbejder går 2,5 timer tidligere. I kommunens største institution vil besparelsen svare til ca. 34 timer om ugen og i kommunens mindste institution vil besparelsen svare til 7 timer. Forslaget indebærer, at den fremtidige gruppestruktur og fysiske rammer skal analyseres i forhold til den ændrede børnesammensætning og overholdelse af kommunens pladsgaranti.

26 Andre kommuner vælger forskellige løsninger og har andre budgetmodeller, som giver anderledes ressourcetildelinger, så en direkte sammenligning er ikke mulig. 4. Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

27 Budget Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner Dato: 3. juli 2014 Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 660 Institutioner for børn og unge Sammenhæng til andre bidrag: Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Nr Nedsættelse af børnehavealderen Nr Lavere normering til vuggestuebørn Såfremt alle fire forslag vælges, bliver den samlede besparelse af disse forslag reduceret med godt 0,8 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdi af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -6,0-11,9-11,9-11,9 1. Status Byrådet har besluttet følgende lukkedage i daginstitutionerne: 3 dage før Påske

28 Budget , Prioriteringsbidrag Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag 23. december Mellem jul og nytår (24. december til 31. december begge dage incl.) 1 lukkedag (2 lukkedage hvis den 23. december er en lørdag eller søndag) aftales i områderne. Dog skal de(n) placeres på indeklemte arbejdsdage eller i skoleferierne jf. aftale mellem Regeringen og KL. For de familier, der har behov for pasning på lukkedagene, tilbydes dette i en anden institution i kommunen. Der tilbydes dog ikke pasning på Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december. Antal åbningsdage indgår i beregningsgrundlaget for tildeling af budgetmidler til løn og påvirker dermed udgiftsniveauet og belastningsgraden. 2. Ændringsforslag Det foreslås at der ud over nuværende lukkedage placeres en uges ferielukning i daginstitutioner. Lukkeugen bør placeres i industriferien af hensyn til borgerne og frem Løn, pædagogisk personale Nødåbne institutioner Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være godt 2,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 11,9 fuldtidsstillinger. Effekten må forventes at blive 50 pct. i 2015 som følge af opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge. Det forventes, at en eller flere institutioner skal holde åbent for de familier, der ikke har mulighed for at holde ferie i den tvungne lukkeuge. Det forventes, at 10 pct. af de indskrevne børn vil være til stede, og der er indregnet 0,4 mio. kr. hertil. Beregningsgrundlaget for forældrebetalingen nedsættes, hvorfor der må forventes mindreindtægter på 25 pct. af bruttoændringen. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at holde sommerferielukket i 3 arbejdsdage, vil besparelsen være 1,8 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 7,2. Ved sommerferielukning i f.eks. 7 arbejdsdage fås en besparelse på 4,1 mio. kr., svarende til 16,7 fuldtidsstillinger. Ved 2 ugers sommerferielukning, vil besparelsen være 5,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 23,9.

29 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer, at den gennemsnitlige årlige normering reduceres. Derved får børnene tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil ligeledes være færre medarbejdere til at modtage og aflevere et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I institutionen Bakketoppen vil besparelsen være ca. 14 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til ca. 2 timer og tre kvarter dagligt. Fx møder en medarbejder to timer senere ind og går tre kvarter tidligere. I kommunens største institution vil besparelsen svare til 19 timer og 30 minutter om ugen og i kommunens mindste institution vil besparelsen svare til fire timer. Forslaget indebærer desuden en øget ferieafvikling med eventuel vikardækning i de to uger før og de to uger efter den tvungne lukkeuge, da medarbejderne har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 1. september. For medarbejderne betyder forslaget, at en del ferieplanlægning vil blive påvirket. Hvert år sender KL et spørgeskema ud til kommunerne omkring løsrevne lukkedage og placeringen af lukkedage. Dette sker jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2013: Der er enighed om (mellem Regeringen og KL) at følge op på udviklingen i omfanget og placeringen af lukkedage frem mod økonomiaftalen for Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

30 Budget Nr Afskaffelse af honorar til skolebestyrelser Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 7.august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Høje-Taastrup Kommune yder i dag et tilskud til forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på kr. årligt (i 2011-priser) og til elevvalgte bestyrelsesmedlemmer på kr. årligt (i 2011-priser), svarende til i alt kr. for det samlede skolevæsen i Ændringsforslag Administrationen foreslår, at Høje-Taastrup Kommune afskaffer udbetalingen af honorar for skolebestyrelsesarbejdet, da der, jf. Folkeskolelovens 17, stk. 3, er tale om en kanbestemmelse. Til sammenligning kan det oplyses, at Høje-Taastrup Kommune ikke udbetaler honorarer for fx forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i daginstitutionerne.

31 3. Konsekvenser ved forslaget Administrationen vurderer, at det vil få beskeden betydning, hvis Byrådet afskaffer honoraret for skolebestyrelsesarbejdet, da administrationen formoder, at forældre eller elever, der indtræder i en skolebestyrelse, indtræder grundet interessen for bestyrelsesarbejdet og ikke en honorarbetaling. Hvis Byrådet afskaffer honoraret for skolebestyrelsesarbejdet på skoleområdet, vil det harmonisere bestyrelsesarbejdet på skoleområdet med bestyrelsesarbejdet på daginstitutionsområdet, hvor der ikke sker honorering. 4. Tidshorisont Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2015/16, det vil sige med 5/12 virkning i Relevante dokumenter Ingen.

32 Budget Nr Afskaffelse af pulje til børne rigsdag Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Administrationen afholder hvert år en børnerigsdag, hvor elever fra skolerne for mulighed for at agere politiker for en dag. Eleverne skal med en pulje på kr. behandle de indkomne forslag fra skolerne og herigennem i praksis lære om de demokratiske spilleregler. Hvert år inviteres 2 skolebørn fra hver skole til at deltage i rigsdagen. Det er primært elever fra udskolingen, der deltager, men forud herfor har skolerne arbejdet med emner relateret til dagen. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver afskaffet.

33 3. Konsekvenser ved forslaget Hvis puljen til børnerigsdag bliver afskaffet, betyder det, at der ikke er midler i centralt regi, som eleverne kan bevilge fra i forbindelse med at agere politiker. Alternativ kan arrangementet gennemføres uden budget. 4. Tidshorisont Det er muligt at afskaffe puljen med virkning fra 1. januar Relevante dokumenter Ingen.

34 Budget Nr Afskaffelse af central pulje til skoleudvikling Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Der er i dag afsat en pulje til udvikling af skoleområdet. Pulje har i 2014 fx været anvendt til medfinansiering af KMD Education på Fløng skole og et IPAD forskningsforsøg i samarbejde med UC-Sjælland på Fløng skole samt samarbejde mellem Fløng Skole og klubben Engvadgård. Tidligere år er puljen blevet delt ud til andre områder. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver afskaffet. 3. Konsekvenser ved forslaget Hvis puljen bliver afskaffet, vil der ikke være afsat midler centralt til at understøtte udviklingen i skolevæsenet. Det betyder, at skolerne selv må forestå finansieringen.

35 4. Tidshorisont Det er muligt at afskaffe puljen med virkning fra 1. januar Relevante dokumenter Ingen.

36 Budget Nr Afskaffelse af finansierede kantineordninger på skolerne Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -1,1-4,3-4,3-4,3 1. Status Skolerne har i dag en kantinemedarbejder på 20 timer pr. uge til indkøb, tilberedning og salg af mad. Enkelte skoler er i gang med at udvide salget til også at omfatte et eftermiddagsmåltid jf. den længere skoledag. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at budgettet til kantinemedarbejdere bliver afskaffet. 3. Konsekvenser ved forslaget Hvis forslaget vedtages, er der ikke længere ressourcer til indkøb, tilberedning og salg af mad på skolerne. Finansiering af anden madordning vil foregå via ren brugerbetaling.

37 4. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,4 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 5. Relevante dokumenter Kommunens kostpolitik. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

38 Budget Nr Reduktion af bufferpulje på Selsmoseskolen Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0, Status I forbindelse med etableringen af Selsmoseskolen som heldagsskole, blev der af restbeløbet fra skolens eksisterende konti dannet en pulje, kaldt Bufferpuljen, som ISC skulle administrerede i samarbejde med skolen i forsøgsperioden. Bufferpuljen skulle dække ekstra udgifter i forbindelse med at drive en heldagsskole, fx udgifter til løn i forbindelse med morgenpasning og udgifter til gratis havregrød om morgenen og frugt om eftermiddagen. Derudover har Byrådet besluttet, at højne elevernes faglige, sproglige og kulturelle niveau. Det gør skolen ved at tage på ekstra ture med eleverne, hvilket kræver ekstra HT-kort og penge til entre. Skolen har endvidere et forpligtende samarbejde med produktionsskolen, billedskolen, dramaskolen og Tåstrup teater samt Gokartklubben og andre eksterne samarbejdspartnere, som indebærer en økonomisk byrde for skolen, der bliver dækket via Bufferpulje.

39 Endelig er skolens skole/hjem koordinator delvist lønnet fra denne pulje. Skole/hjem koordinatoren udfører et vigtigt arbejde for skolen som bindeled mellem skole og forældre. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver reduceret med kr. 3. Konsekvenser ved forslaget En reduktion på kr. kan betyde, at der skal prioriteres mellem de nuværende aktiviteter. 4. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,1 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 5. Relevante dokumenter Ingen. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

40 Budget Nr Afskaffelse af ekstra lærertime Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr Tovoksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i udskolingen (sforslag) Nr Tovoksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale på mellemtrinnet (sforslag) Nr Tovoksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i 2. og 3. klasse (sforslag) Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -1,0-3,9-3,9-3,9 1. Status Der bliver i dag udløst én ekstra lærertime pr. uge pr. klasse fra den 24. elev, fx til holddeling eller traditionel to-lærer ordning. På den måde gives der mulighed for differentiering af undervisningen også i store klasser. Der er i budgetforslag 2015 med udgangspunkt i elev- og klassetallet pr. 1. marts 2014 indarbejdet et budget på 1,8 mio. kr. til ekstra lærerressourcer, hvilket svarer til 1,7 pct. af de samlede fagundervisningstimer.

41 Ændringsforslag Administrationen foreslår, at ressourcen til ekstra lærertimer fra den 24. elev pr. klasse afskaffes. 2. Konsekvenser ved forslaget Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det, at skolerne ikke har ekstra ressourcer til holddeling og to-lærerordning. 3. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,46 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 4. Relevante dokumenter Ingen. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

42 Budget Nr Reduktion i elevernes timetal på Linie 10 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,1-0,4-0,4-0,4 1. Status Linie 10s tilbud giver de unge mulighed for at hente meget af den viden, de ikke fik opsamlet på den afgivne skole. Linie 10 har i dag en tildeling på 33 lektioner pr. klasse. Loven foreskriver, at der skal være 28 lektioner, som eleverne skal følge. De resterende 5 lektioner pr. klasse bruges til valghold, som gør, at skolen kan lave et spændende og udfordrende tilbud til de unge særligt skolens UTA hold. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår at reducere elevernes undervisningstimetal til 31 lektioner (i lighed med det faglige undervisningstimetal i 9. klasse), svarende til en reduktion på to lektioner pr. uge.

43 3. Konsekvenser ved forslaget Besparelsen på to ugentlige lektioner vil reducere Linie 10s muligheder i forhold til undervisningsforløbet for eleverne. 4. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,05 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 5. Relevante dokumenter Ingen. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

44 Budget Nr Nedlæggelse af central pulje til Reading Recovery Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-1,2-1,2-1,2 1. Status Der blev i forbindelse med budgetforliget for budget 2010 afsat en pulje på kr. (2010-priser) til styrkelse af læseindsatsen. Der har været en læseindsats med Reading Recovery på to udvalgte skoler, og der er ved at blive udarbejdet en evaluering af indsatsen. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver afskaffet.

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

HANDLEKATALOG 2012-15

HANDLEKATALOG 2012-15 HANDLEKATALOG 2012-15 31. AUGUST 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune 31.08.2011 HANDLEKATALOG 2012-15 Total 1 SKOLER -8.925-22.383-26.258-26.516-84.082 2 BØRN -10.601-14.602-16.228-16.028-57.459 3 FRITID -691-1.021-1.043-1.064-3.819

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse

Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Perspektiveringer 2012 Den 11. august 2011 Perspektiveringer Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget... 1 Administrationen... 1 Udvalget for familie og institutioner... 6 Skoleområdet...

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 AUGUST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. MILJØ- OG PLANOMRÅDET... 6 2.1. BOLIGADMINISTRATION... 6 2.2. TRAFIK OG MILJØ...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011

Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 Kommunaldirektøren 15. marts 2011 Katalog til sikring af budgetoverholdelse budget 2011 I 2011 er budgetoverholdelse endnu vigtigere end tidligere år. Årsagen til dette er, at kommunerne risikerer at skulle

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Forslag til at skabe omprioriteringspuljen

Forslag til at skabe omprioriteringspuljen til at skabe Nr. Område sstiller 2015 2016 2017 2018 2019 Inv. behov 1 S1022POL01 POL (TMU) Øge brug af pesticider -700-700 -700-700 2 S1028CHE01 Chef Opsigelse af medlemskab af Gate 21-250 -250-250 Omkostningsreduktion

Læs mere

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Prioriteringsskema 2011 2012 2013 2014 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Sum af grønne blokke -24.722-24.792-24.792-24.792

Prioriteringsskema 2011 2012 2013 2014 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Sum af grønne blokke -24.722-24.792-24.792-24.792 p markering Tilvalgs- 23 4 (K2) (K3) (K4) og reduktionsblokke = Bloknummer Underopdeling Blokkens størrelse inden af blok. i for.000 i ikke NyAssens politikområdet i kr. Kort beskrivelse Kommune Kolonne

Læs mere