Budget , Prioriteringsbidrag. Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Budget Nr Reduceret rengøringsniveau i lokaler som anvendes af SFOer - ensretning til niveauet på skoler Dato: 7. august 2014 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Økonomiudvalget Center: CEIS Politikområde: 222 bygninger og arealer Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-0,6-0,6-0,6 1. Status Klasselokaler på skoler får i dag vasket gulv én gang ugentligt. Lokaler, der benyttes af SFOer, får vasket gulv 3 gange ugentligt. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at lokaler, der benyttes af SFOer, skal have samme rengøringsniveau som klasselokaler dvs. gulvvask én gang ugentligt. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget kan have en konsekvens i forhold til, hvor rent lokalet opleves. Som følge af folkeskolereformen øges og ændres brugen af lokalerne fra 1. august 2014.

2 Det reducerede antal rengøringstimer på hver enkelt SFO svarer til 0,6 årsværk. Reduktion af medarbejdernes timeantal kan få konsekvens for flere medarbejdere, der enten må opsiges eller får reduceret ugentligt timetal. For at opnå ugentligt timetal på 30 timer, har mange rengøringsassistenter op til flere steder på en arbejdsdag. Der tilstræbes, at den enkelte medarbejder som minimum opnår et ugentligt timeantal på 30 timer. 4. Tidshorisont Ved fuldt gennemslag fra budget 2015 forudsættes reduktion af medarbejdere svarende til 0,6 årsværk. Der kan ikke opnås fuld effekt i 2015 ved naturlig afgang. Ved opsigelse af medarbejdere samt ved nedsættelse af ugentligt timetal, skal overenskomstens bestemmelser respekteres ift. partshøring og opsigelsesvarsel på op til 6 måneder. 5. Relevante dokumenter

3 Budget Nr Besparelse på vej- og parkområdet Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Teknisk udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: 30 Trafik og grønne områder Dato: 4. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Service Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status En besparelse på kr. kræver nedlæggelse af 1-2 ekstra stillinger. Derudover mangler Driftsbyen implementering af tidligere vedtagne besparelser på 1,8 mio. kr. Det var planlagt, at disse besparelser skulle gennemføres via naturlig afgang af en række medarbejdere og samtidige serviceforringelser. Der mangler forsat nedlæggelse af 4 stillinger på parkområdet. 2. Ændringsforslag I en periode på 2-3 år medfører den samlede besparelsen, at der udføres færre slidlagsfornyelser og fortovsrenovering. Samtidig reduceres medarbejderstaben på vej- og parkområdet løbende ved naturlig afgang svarende til den samlede besparelse på 2,25 mio. kr.

4 3. Konsekvenser ved forslaget Budget , Prioriteringsbidrag Når medarbejderstaben er tilpasset efter 2 3 år, vil der generelt være et mærkbart lavere serviceniveau på parkområdet. På vejområdet vil der blive gennemført færre istandsættelsesarbejder, hvilket på kort sigt ikke vil være mærkbart, men på længere sigt medføre nedslidning. Driftsbyen vil fortsat arbejde med effektiviseringer, som i en hvis grad vil kompensere for personalereduceringen på 5-6 mand. De konkrete serviceforringelser vil blive drøftet og aftalt med TU på de årlige temadage i november. 4. Tidshorisont Besparelsen implementeres i løbet af 2 3 år. 5. Relevante dokumenter

5 Budget Nr Reduktion i antal medarbejdere på dagtilbuddet Solsortevej Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder inden for lovens rammer. 2. Ændringsforslag Dagtilbuddet på Solsortevej råder i dag over 6,2 årsværk til kommunens psykisk sårbare (det tidligere Gasværket). Af de 6,2 årsværk vedrører 2 årsværk en ungegruppe, som blev etableret i forbindelse med et satspuljeprojekt og som Byrådet siden har givet en varig bevilling til at drifte.

6 Det foreslås at nedlægge ungegruppen som selvstændig enhed og integrere de unge i den øvrige del af dagtilbuddet. I øjeblikket er fremmødet i ungetilbuddet begrænset. 3. Konsekvenser ved forslaget Der vil ikke længere være et selvstændigt dagtilbud i kommunen til unge psykisk sårbare. De unge er velkomne i tilbuddet og vil kunne benytte dagtilbuddets forskellige værksteder og aktiviteter på lige fod med øvrige brugere. Da antallet af brugere aktuelt er meget begrænset vil forslaget ikke få større konsekvenser for nuværende brugere. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

7 Budget Nr Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser. I de senere år er en del af købene vedr. botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne.

8 Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på de tilbud hvor kommunen selv er driftsherre ved den fortsatte faglige omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Kommunens to bomiljøer for psykisk sårbare unge, som blev etableret i 2012 råder hver over en støtte-lejlighed, som fungerer som kontor samt samtalerum for personale og borgere. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at støttelejligheden i det ene af de to bomiljøer opsiges, og de to bomiljøer herefter deles om den ene støttelejlighed. På den måde frigives en lejlighed, som i stedet kan tilbydes til en borger udover de fem borgere der i forvejen bor i bomiljøet. På den måde optimeres udnyttelsen af det personale, som i forvejen er til stede i bomiljøet. Porsehaven er et bomiljø til unge med psykiske udfordringer. Administrationen oplever et stort behov for boligerne. Der er afstandsmæssigt ca. 100 m. mellem de to bomiljøer, så de to bomiljøer samarbejder i forvejen tæt og har fælles personale. 3. Konsekvenser ved forslaget Det vil være muligt at tilbyde en plads i et bomiljø i nærområdet til en ung med psykiske udfordringer. Alternativt ville pladsen skulle købes i en anden kommune. Såfremt støttelejligheden i det ene bomiljø nedlægges vil medarbejderne befinde sig lidt mere i det ene bomiljø end i det andet, når de skal udføre arbejdsopgaver som løbende dokumentation, håndtering af medicin mv. Det pågældende bomiljø vil desuden mangle et neutralt sted til samtaler med de unge, men vil i de situationer kunne benytte støttelejligheden i det andet bomiljø. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

9 Budget Nr Reduktion i antal hverdage med fællesspisning på Sønderby Torv fra 3 til 1 pr. uge Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne 2014 Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-0,3-0,3-0,3 1. Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser. I de senere år er en del af købene vedr. botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne.

10 Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på tilbud hvor kommunen selv er driftsherre ved den fortsatte faglige omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Bemandingen i bomiljøet på Sønderby Torv er baseret på, at der er mulighed for fælles madlavning og fællesspisning for borgerne tre dage om ugen, dvs. at der på de tre dage er to medarbejdere til stede om aftenen i stedet for en. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at antallet af dage med mulighed for at træne madlavning og for fællesspisning i bomiljøet reduceres fra 3 dage om ugen til 1 dag om ugen. 3. Konsekvenser ved forslaget Borgerne som er visiterede til Sønderby Torv har alle behov for støtte til at mestre sociale sammenhænge, til at danne sig et netværk og til at få vejledning i sunde kostvaner. Til hjælp for dette arbejde er der oprettet 3 aftener med fællesspisning og ekstra personaleressourcer. Med en reduktion af antallet af dage med fællesspisning reduceres muligheden for at træne de pågældende kompetencer. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

11 Budget Nr Reduktion i antallet af aftener med to medarbejdere i bomiljøet Porsehaven Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Der henvises til Plan for socialområdet for voksne Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-0,3-0,3-0,3 1. Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser.

12 I de senere år er en del af købene vedr. botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på området. Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på de tilbud hvor kommunen selv er driftsherre ved den fortsatte faglige omstilling, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Bemandingen i kommunens to bomiljøer i Porsehaven er baseret på, at der er to medarbejdere til stede hver dag i aftentimerne, således at der er mulighed for at facilitere madlavnings- og spisesituationen i hvert af husene. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at antallet af dage med to medarbejdere til stede i bomiljøet om aftenen reduceres fra fem hverdage om ugen til tre. Således vil der to dage om ugen kun være en medarbejder til stede og dermed kun mulighed for at støtte op om madlavningen i et af husene. 3. Konsekvenser ved forslaget De unge som bor i Porsehaven har brug for botræning, at optræne færdigheder i forhold til eksempelvis at lave mad med alt hvad det indebærer, med henblik på at flytte i et mindre indgribende tilbud egen bolig. Dernæst har de brug for støtte til at deltage i fællesskabet på en måde, som er konstruktiv for alle beboerne. Denne træning vil fremover finde sted tre hverdage om ugen i stedet for fem. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

13 Budget Nr Nedlæggelse af en stilling i SKP korps Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Socialudvalget Center: Social- og Handicapcentret Politikområde: 551 Sociale Serviceydelser Dato: 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget kan indebære at Planens intentioner om at arbejde forebyggende og støtte borgerne i egen bolig forsinkes Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Anm: ¾ effekt i Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser. I de senere år er en del af købene på botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med, at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne.

14 Administrationen vurderer, at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne ved den fortsatte faglige omstilling, på de tilbud hvor kommunen er driftsherre, som beskrevet i Plan for Socialområdet for Voksne. Støttekontaktpersonordningen er en lovpligtig ordning, men der er ikke en nedre grænse for, hvor stort et omfang ordningen skal tilbyde. Støttekontaktpersonerne sikrer, at borgere, som er isoleret i egen bolig, ikke kan opholde sig i egen bolig eller ikke har egen bolig får hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser. Formålet med støttekontakt-personordningen er ved opsøgende arbejde at opbygge og skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende, misbrugere og hjemløse, som ikke selv magter at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, herunder netværk og etablerede kommunale og regionale tilbud. Målgruppen for ordningen er borgere, der ikke umiddelbart kan opnås kontakt til og som lever i en synlig nød eller som lever i en belastende psykisk isolation samt hjemløse. 2. Ændringsforslag Det foreslås at antallet af medarbejdere i ordningen reduceres fra 2 til Konsekvenser ved forslaget Konsekvenserne ved at gennemføre forslaget er at muligheden for at lave opsøgende arbejde i forhold til kommunens mest udsatte borgere vil blive reduceret. Der vil være længere svartider på henvendelser fra boligforeninger og ejendomsinspektører i forhold til bekymringer for borgere, som isolerer sig, og hvor der eventuelt er lugtgener mv. Det opsøgende arbejde i forhold til hjemløse vil ligeledes blive reduceret. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

15 Budget Nr Reduceret hjemmevejledning Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale Serviceydelser Dato 9. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget kan indebære, at Planens intentioner om at arbejde forebyggende og støtte borgerne i egen bolig forsinkes. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Anm.: ¾års effekt i Status Administrationen har gennemgået hvilke muligheder der er for at reducere udgifterne på Socialudvalgets områder. I forbindelse med Plan for socialområdet for voksne godkendte Byrådet en række handlinger, som skal sikre en gradvis udgiftsreduktion på området. Handlingerne skal understøtte, at der sker en faglig omstilling i retning mod mindre indgribende indsatser.

16 I de senere år er en del af disse køb til botilbud og dagtilbud vedr. samvær og beskæftigelse hjemtaget i takt med at der er etableret lokale tilbud, og der er sket store udgiftsreduktioner på områderne. Administrationen vurderer at der fortsat er mulighed for at reducere udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne ved den fortsatte faglige omstilling på de tilbud hvor kommunen selv er driftsherre. 2. Ændringsforslag Borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, der bor i egen selvstændig bolig tilbydes socialpædagogisk støtte efter 85, såfremt de visiteres hertil efter kommunens gældende kvalitetsstandarder. I dag anvendes der 12 årsværk til denne funktion. Administrationen forslår at antallet af timer til at løse den opgave, som borgeren er visiteret til reduceres med 25 pct. Det vil betyde en reduktion i antallet af medarbejdere med 3 årsværk. 3. Konsekvenser ved forslaget Der er i dag forskel på, hvor mange timer socialpædagogisk støtte de enkelte kommuner visiterer til borgere i egen bolig, og der er ikke et entydigt svar på hvilket niveau, der giver den ønskede effekt. I Høje-Taastrup kommune er en del af strategien for socialområdet for voksne, at prioritere at støtte borgere der bor i selvstændige boliger frem for at tilbyde borgere mere indgribende tilbud i f.eks. bomiljøer eller botilbud. Såfremt der reduceres i antallet af timer, som de udgående korps har til rådighed, kan det betyde at arbejdet med den enkelte borgers mål kommer til at strække sig over en længere periode end det gør i dag. Der er dog ingen faktuel viden omkring dette. 4. Tidshorisont Januar Relevante dokumenter

17 Budget Nr Reduktion af rammebeløb i daginstitutioner Dato: Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 660 Institutioner for børn og unge Sammenhæng til andre bidrag: Nr Nedsættelse af børnehavealderen Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Der tildeles et fast årligt rammebeløb pr. barn, der dækker alle udgifter til forplejning, inventar, beskæftigelsesmaterialer, indkøb af bleer, udflugter m.v. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at rammebeløbet pr. barn i daginstitutioner reduceres med 5 pct., hvilket svarer til gennemsnitligt kr. pr. institution.

18 og frem Bruttoreduktion Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct. af grundlag inkl. moms Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være knap 0,4 mio. kr. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Reduceres rammebeløbet pr. barn således med 2,5 pct., vil besparelsen være knap 0,2 mio. kr. Reduceres rammebeløbet pr. barn med 10 pct., vil besparelsen være knap 0,8 mio. kr. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer behov for øget fokus på den pædagogiske planlægning med flere tiltag i retning af ture uden entréudgifter, transportomkostninger o. lign. Reduktionen vil betyde færre ture med fx entréudgifter for børnene, mindre indkøb af beskæftigelsesmaterialer og legetøj mv. 4. Tidshorisont Besparelsen kan træde i kraft pr. 1. januar Relevante dokumenter

19 Budget Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 660 Institutioner for børn og unge Dato: 2. juli 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr Nedsættelse af børnehavealderen Nr Lavere normering til vuggestuebørn Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner Såfremt alle de fire forslag vælges, bliver den samlede besparelse reduceret med ca. 0,8 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdi af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -5,5-10,9-10,9-10,9 1. Status Høje-Taastrup Kommunes daginstitutioners åbningstid varierer. Daginstitutionerne har en gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 53,25 timer inklusiv virksomhedsinstitutionen MiniGiro,

20 der også har åbent om aftenen. Eksklusiv MiniGiro er den gennemsnitlige åbningstid på 52,9 timer. Åbningstiden indgår i beregningsgrundlaget for tildeling af budgetmidler til løn og påvirker dermed udgiftsniveauet og belastningsgraden. 2. Ændringsforslag Det foreslås at reducere den gennemsnitlige ugentlige åbningstid med én time og frem Løn, pædagogisk personale Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være 2,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 10,9 fuldtidsstillinger. Beregningsgrundlaget for forældrebetalingen nedsættes tilsvarende, hvorfor der må forventes mindreindtægter på 25 pct. af bruttoændringen. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at åbningstiden pr. uge nedsættes med ½ time, vil besparelsen være 1,4 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 5,4. Nedsættes åbningstiden pr. uge med 1½ time, vil besparelsen være 4,4 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 16,4. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer mindre personale i daginstitutionerne og børnene vil derfor få tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil være færre medarbejdere til at modtage og aflevere et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I en institution som Bakketoppen vil besparelsen være lidt over 13 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til ca. 2 timer og 30 minutter dagligt. I kommunens pt. største institution vil besparelsen svare til 17 timer og 45 minutter og i kommunens pt. mindste institution vil den være tre timer og 30 minutter ugentligt. Forslaget indebærer, at forældre skal tilpasse aflevering og afhentning af børn i daginstitutionerne i forhold til den ændrede åbningstid. For nogle forældre kan det blive en udfordring i forhold til egne arbejdstider afhængigt af hvordan den ændrede åbningstid/lukketid placeres.

21 4. Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

22 Budget Nr Lavere normering til vuggestuebørn Dato: Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 660 Institutioner for børn og unge Sammenhæng til andre bidrag: Nr Nedsættelse af børnehavealderen Nr (A) Ændring af dagplejens funktion Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner Såfremt alle fem forslag vælges, bliver den samlede besparelse på disse forslag reduceret med ca. 0,5 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdi af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -8,5-16,8-16,8-16,8

23 1. Status Budgettildelingen i daginstitutioner sker i forhold til antal børneenheder og påvirker dermed udgiftsniveauet og belastningsgraden. På nuværende tidspunkt tæller børn under 3 år med 2 børneenheder, og børn over 3 år tæller med 1 enhed. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at normeringen ændres så vuggestuebørn i daginstitutioner tæller med 1,9 enhed. Herved opnås følgende besparelse: og frem Løn, pædagogisk personale Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være 4,6 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 16,8 fuldtidsstillinger. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at vuggestuebørn i daginstitutioner tæller med 1,85 enhed, vil besparelsen være 6,8 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 25,2. Vælges det, at vuggestuebørn tæller med 1,95 enhed, vil besparelsen være 2,3 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 8,4 fuldtidsstillinger. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer færre personaler i institutionerne og børnene vil få tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil være færre medarbejdere til at modtage og aflevere et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I institutionen Bakketoppen vil besparelsen være 20 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til fire timer dagligt. Fx møder en medarbejder to timer senere ind og går to timer tidligere. I kommunens pt. største institution vil besparelsen svare til 27 timer og 30 minutter om ugen og i kommunens pt. mindste institution vil besparelsen svare til fem timer og 20 minutter. 4. Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

24 Budget Nr Nedsættelse af børnehavealderen Dato: Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: Institutioner for børn og unge (660) Sammenhæng til andre bidrag: Nr (A) Ændring af dagplejens funktion Nr Reduktion af rammebeløb i daginstitutioner Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Nr Lavere normering til vuggestuebørn Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner. Såfremt alle seks forslag vælges, bliver den samlede besparelse af disse forslag reduceret med ca. 0,5 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdien af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -10,5-20,9-20,9-20,9

25 1. Status Den nuværende børnehavealder er 3 år og 0 måneder. Det vil sige, at børn i daginstitutioner og dagpleje i dag indskrives eller overflyttes til børnehavegrupper i institutionerne den måned, de fylder 3 år. Forældrebetalingen følger ligeledes dette mønster, således at der betales vuggestuetakst for 0-2årige børn og børnehavetakst for 3-5årige børn. Budgettildelingen i daginstitutioner sker i forhold til om barnet er et vuggestue- eller et børnehavebarn. 2. Ændringsforslag Det foreslås, at børnehavealderen sættes ned til 2 år og 9 måneder, således at børn indskrives eller overflyttes til børnehavegrupper i institutionerne den måned, de fylder 2 år og 9 måneder. På baggrund af indskrevne børn i perioden januar til juni 2014 og forventede indskrevne børn for juli til december 2014, kan det beregnes, at ændringen forventes at medføre et behov for ca. 128 færre vuggestue-/dagplejepladser og en tilsvarende stigning på ca. 128 børnehavepladser. Forslaget medfører følgende økonomiske ændringer: og frem Løn, pædagogisk personale Løn, køkkenpersonale Løn, dagplejen Rammebeløb Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Mindreindtægter vuggestuebørn Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være 3,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 20,9 fuldtidsstillinger. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at børnehavealderen nedsættes til 2 år og 11 måneder, vil besparelsen være 1,5 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 7,7. Nedsættes den til 2 år og 10 måneder, vil besparelsen være 2,7 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 14,4. 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer færre personaler i institutionerne, da børnene i en tidligere alder starter i børnehaven og derfor tildeles færre ressourcer. På grund af den tidligere start i børnehaven skal der være opmærksomhed på fokuserede pædagogiske indsatser. Forslaget indebærer ligeledes at børnene bliver tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil være færre medarbejdere til at modtage et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I institutionen Bakketoppen vil besparelsen svare til 25 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til 5 timer dagligt. Altså møder en medarbejder fx 2,5 timer senere ind og en medarbejder går 2,5 timer tidligere. I kommunens største institution vil besparelsen svare til ca. 34 timer om ugen og i kommunens mindste institution vil besparelsen svare til 7 timer. Forslaget indebærer, at den fremtidige gruppestruktur og fysiske rammer skal analyseres i forhold til den ændrede børnesammensætning og overholdelse af kommunens pladsgaranti.

26 Andre kommuner vælger forskellige løsninger og har andre budgetmodeller, som giver anderledes ressourcetildelinger, så en direkte sammenligning er ikke mulig. 4. Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

27 Budget Nr uges sommerferielukning i daginstitutioner Dato: 3. juli 2014 Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 660 Institutioner for børn og unge Sammenhæng til andre bidrag: Nr Reduktion af åbningstiden i daginstitutioner Nr Nedsættelse af børnehavealderen Nr Lavere normering til vuggestuebørn Såfremt alle fire forslag vælges, bliver den samlede besparelse af disse forslag reduceret med godt 0,8 mio. kr. i helårseffekt i forhold til den summerede værdi af de enkelte forslag. Det skyldes indbyrdes sammenhæng mellem forslagene. Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -6,0-11,9-11,9-11,9 1. Status Byrådet har besluttet følgende lukkedage i daginstitutionerne: 3 dage før Påske

28 Budget , Prioriteringsbidrag Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag 23. december Mellem jul og nytår (24. december til 31. december begge dage incl.) 1 lukkedag (2 lukkedage hvis den 23. december er en lørdag eller søndag) aftales i områderne. Dog skal de(n) placeres på indeklemte arbejdsdage eller i skoleferierne jf. aftale mellem Regeringen og KL. For de familier, der har behov for pasning på lukkedagene, tilbydes dette i en anden institution i kommunen. Der tilbydes dog ikke pasning på Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december. Antal åbningsdage indgår i beregningsgrundlaget for tildeling af budgetmidler til løn og påvirker dermed udgiftsniveauet og belastningsgraden. 2. Ændringsforslag Det foreslås at der ud over nuværende lukkedage placeres en uges ferielukning i daginstitutioner. Lukkeugen bør placeres i industriferien af hensyn til borgerne og frem Løn, pædagogisk personale Nødåbne institutioner Bruttobesparelse i alt Tab på beregningsgrundlag forældrebetaling 25 pct Nettobesparelse i alt Nettobesparelsen vil således være godt 2,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til 11,9 fuldtidsstillinger. Effekten må forventes at blive 50 pct. i 2015 som følge af opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge. Det forventes, at en eller flere institutioner skal holde åbent for de familier, der ikke har mulighed for at holde ferie i den tvungne lukkeuge. Det forventes, at 10 pct. af de indskrevne børn vil være til stede, og der er indregnet 0,4 mio. kr. hertil. Beregningsgrundlaget for forældrebetalingen nedsættes, hvorfor der må forventes mindreindtægter på 25 pct. af bruttoændringen. Der er tale om et såkaldt budgethåndtag, som kan drejes mere eller mindre. Vælges der således, at holde sommerferielukket i 3 arbejdsdage, vil besparelsen være 1,8 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 7,2. Ved sommerferielukning i f.eks. 7 arbejdsdage fås en besparelse på 4,1 mio. kr., svarende til 16,7 fuldtidsstillinger. Ved 2 ugers sommerferielukning, vil besparelsen være 5,9 mio. kr. med helårseffekt, svarende til en besparelse på fuldtidsstillinger på 23,9.

29 3. Konsekvenser ved forslaget Forslaget indebærer, at den gennemsnitlige årlige normering reduceres. Derved får børnene tilbudt færre strukturerede læringsforløb, mere tid til fri leg og mindre tid sammen med voksne. Der vil ligeledes være færre medarbejdere til at modtage og aflevere et barn og til at orientere barnets forældre. Eksempel I institutionen Bakketoppen vil besparelsen være ca. 14 medarbejdertimer om ugen. Dette svarer til ca. 2 timer og tre kvarter dagligt. Fx møder en medarbejder to timer senere ind og går tre kvarter tidligere. I kommunens største institution vil besparelsen svare til 19 timer og 30 minutter om ugen og i kommunens mindste institution vil besparelsen svare til fire timer. Forslaget indebærer desuden en øget ferieafvikling med eventuel vikardækning i de to uger før og de to uger efter den tvungne lukkeuge, da medarbejderne har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 1. september. For medarbejderne betyder forslaget, at en del ferieplanlægning vil blive påvirket. Hvert år sender KL et spørgeskema ud til kommunerne omkring løsrevne lukkedage og placeringen af lukkedage. Dette sker jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2013: Der er enighed om (mellem Regeringen og KL) at følge op på udviklingen i omfanget og placeringen af lukkedage frem mod økonomiaftalen for Tidshorisont Besparelsen forudsætter, at personalereduktioner igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen, og der må regnes med mellem 3 og 6 mdrs. opsigelsesvarsler samt udgifter til eventuelle fratrædelsesgodtgørelser jf. Funktionærloven og feriepenge i forbindelse med fratrædelser i Det vil sige, at der må regnes med halvårsvirkning af lønreduktionerne i 2015 og helårsvirkning i 2016 og frem. 5. Relevante dokumenter

30 Budget Nr Afskaffelse af honorar til skolebestyrelser Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 7.august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Høje-Taastrup Kommune yder i dag et tilskud til forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på kr. årligt (i 2011-priser) og til elevvalgte bestyrelsesmedlemmer på kr. årligt (i 2011-priser), svarende til i alt kr. for det samlede skolevæsen i Ændringsforslag Administrationen foreslår, at Høje-Taastrup Kommune afskaffer udbetalingen af honorar for skolebestyrelsesarbejdet, da der, jf. Folkeskolelovens 17, stk. 3, er tale om en kanbestemmelse. Til sammenligning kan det oplyses, at Høje-Taastrup Kommune ikke udbetaler honorarer for fx forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i daginstitutionerne.

31 3. Konsekvenser ved forslaget Administrationen vurderer, at det vil få beskeden betydning, hvis Byrådet afskaffer honoraret for skolebestyrelsesarbejdet, da administrationen formoder, at forældre eller elever, der indtræder i en skolebestyrelse, indtræder grundet interessen for bestyrelsesarbejdet og ikke en honorarbetaling. Hvis Byrådet afskaffer honoraret for skolebestyrelsesarbejdet på skoleområdet, vil det harmonisere bestyrelsesarbejdet på skoleområdet med bestyrelsesarbejdet på daginstitutionsområdet, hvor der ikke sker honorering. 4. Tidshorisont Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2015/16, det vil sige med 5/12 virkning i Relevante dokumenter Ingen.

32 Budget Nr Afskaffelse af pulje til børne rigsdag Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Administrationen afholder hvert år en børnerigsdag, hvor elever fra skolerne for mulighed for at agere politiker for en dag. Eleverne skal med en pulje på kr. behandle de indkomne forslag fra skolerne og herigennem i praksis lære om de demokratiske spilleregler. Hvert år inviteres 2 skolebørn fra hver skole til at deltage i rigsdagen. Det er primært elever fra udskolingen, der deltager, men forud herfor har skolerne arbejdet med emner relateret til dagen. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver afskaffet.

33 3. Konsekvenser ved forslaget Hvis puljen til børnerigsdag bliver afskaffet, betyder det, at der ikke er midler i centralt regi, som eleverne kan bevilge fra i forbindelse med at agere politiker. Alternativ kan arrangementet gennemføres uden budget. 4. Tidshorisont Det er muligt at afskaffe puljen med virkning fra 1. januar Relevante dokumenter Ingen.

34 Budget Nr Afskaffelse af central pulje til skoleudvikling Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere Status Der er i dag afsat en pulje til udvikling af skoleområdet. Pulje har i 2014 fx været anvendt til medfinansiering af KMD Education på Fløng skole og et IPAD forskningsforsøg i samarbejde med UC-Sjælland på Fløng skole samt samarbejde mellem Fløng Skole og klubben Engvadgård. Tidligere år er puljen blevet delt ud til andre områder. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver afskaffet. 3. Konsekvenser ved forslaget Hvis puljen bliver afskaffet, vil der ikke være afsat midler centralt til at understøtte udviklingen i skolevæsenet. Det betyder, at skolerne selv må forestå finansieringen.

35 4. Tidshorisont Det er muligt at afskaffe puljen med virkning fra 1. januar Relevante dokumenter Ingen.

36 Budget Nr Afskaffelse af finansierede kantineordninger på skolerne Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -1,1-4,3-4,3-4,3 1. Status Skolerne har i dag en kantinemedarbejder på 20 timer pr. uge til indkøb, tilberedning og salg af mad. Enkelte skoler er i gang med at udvide salget til også at omfatte et eftermiddagsmåltid jf. den længere skoledag. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at budgettet til kantinemedarbejdere bliver afskaffet. 3. Konsekvenser ved forslaget Hvis forslaget vedtages, er der ikke længere ressourcer til indkøb, tilberedning og salg af mad på skolerne. Finansiering af anden madordning vil foregå via ren brugerbetaling.

37 4. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,4 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 5. Relevante dokumenter Kommunens kostpolitik. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

38 Budget Nr Reduktion af bufferpulje på Selsmoseskolen Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0, Status I forbindelse med etableringen af Selsmoseskolen som heldagsskole, blev der af restbeløbet fra skolens eksisterende konti dannet en pulje, kaldt Bufferpuljen, som ISC skulle administrerede i samarbejde med skolen i forsøgsperioden. Bufferpuljen skulle dække ekstra udgifter i forbindelse med at drive en heldagsskole, fx udgifter til løn i forbindelse med morgenpasning og udgifter til gratis havregrød om morgenen og frugt om eftermiddagen. Derudover har Byrådet besluttet, at højne elevernes faglige, sproglige og kulturelle niveau. Det gør skolen ved at tage på ekstra ture med eleverne, hvilket kræver ekstra HT-kort og penge til entre. Skolen har endvidere et forpligtende samarbejde med produktionsskolen, billedskolen, dramaskolen og Tåstrup teater samt Gokartklubben og andre eksterne samarbejdspartnere, som indebærer en økonomisk byrde for skolen, der bliver dækket via Bufferpulje.

39 Endelig er skolens skole/hjem koordinator delvist lønnet fra denne pulje. Skole/hjem koordinatoren udfører et vigtigt arbejde for skolen som bindeled mellem skole og forældre. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver reduceret med kr. 3. Konsekvenser ved forslaget En reduktion på kr. kan betyde, at der skal prioriteres mellem de nuværende aktiviteter. 4. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,1 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 5. Relevante dokumenter Ingen. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

40 Budget Nr Afskaffelse af ekstra lærertime Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nr Tovoksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i udskolingen (sforslag) Nr Tovoksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale på mellemtrinnet (sforslag) Nr Tovoksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i 2. og 3. klasse (sforslag) Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -1,0-3,9-3,9-3,9 1. Status Der bliver i dag udløst én ekstra lærertime pr. uge pr. klasse fra den 24. elev, fx til holddeling eller traditionel to-lærer ordning. På den måde gives der mulighed for differentiering af undervisningen også i store klasser. Der er i budgetforslag 2015 med udgangspunkt i elev- og klassetallet pr. 1. marts 2014 indarbejdet et budget på 1,8 mio. kr. til ekstra lærerressourcer, hvilket svarer til 1,7 pct. af de samlede fagundervisningstimer.

41 Ændringsforslag Administrationen foreslår, at ressourcen til ekstra lærertimer fra den 24. elev pr. klasse afskaffes. 2. Konsekvenser ved forslaget Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det, at skolerne ikke har ekstra ressourcer til holddeling og to-lærerordning. 3. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,46 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 4. Relevante dokumenter Ingen. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

42 Budget Nr Reduktion i elevernes timetal på Linie 10 Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Institutions- og Skoleudvalget Center: Institutions- og Skolecentret Politikområde: 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,1-0,4-0,4-0,4 1. Status Linie 10s tilbud giver de unge mulighed for at hente meget af den viden, de ikke fik opsamlet på den afgivne skole. Linie 10 har i dag en tildeling på 33 lektioner pr. klasse. Loven foreskriver, at der skal være 28 lektioner, som eleverne skal følge. De resterende 5 lektioner pr. klasse bruges til valghold, som gør, at skolen kan lave et spændende og udfordrende tilbud til de unge særligt skolens UTA hold. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår at reducere elevernes undervisningstimetal til 31 lektioner (i lighed med det faglige undervisningstimetal i 9. klasse), svarende til en reduktion på to lektioner pr. uge.

43 3. Konsekvenser ved forslaget Besparelsen på to ugentlige lektioner vil reducere Linie 10s muligheder i forhold til undervisningsforløbet for eleverne. 4. Tidshorisont Besparelsen vil grundet opsigelsesvarsel 1 bidrage med 3 måneders effekt i 2015, dvs. ca. 0,05 mio. kr. Der kan fra og med 2016 opnås fuld effekt. 5. Relevante dokumenter Ingen. 1 Et opsigelsesvarsel kan, jf. Funktionærloven, være på op til 6 måneder, hertil kan komme udbetaling af 2A godtgørelse med op til 3 måneders lønudgift og udbetaling af op til 9 ugers feriepenge (svarende til mere end 2 måneders lønudgift).

44 Budget Nr Nedlæggelse af central pulje til Reading Recovery Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og Skolecentret 663 Undervisning Dato: 1. august 2014 Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Besparelse x Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering (drift) Besparelse Samlet ændring (Netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere -0,3-1,2-1,2-1,2 1. Status Der blev i forbindelse med budgetforliget for budget 2010 afsat en pulje på kr. (2010-priser) til styrkelse af læseindsatsen. Der har været en læseindsats med Reading Recovery på to udvalgte skoler, og der er ved at blive udarbejdet en evaluering af indsatsen. 2. Ændringsforslag Administrationen foreslår, at puljen bliver afskaffet.

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019 Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER

Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Børne- og Skoleudvalget er 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-4.227.800 kr. 0kr. 0 kr. er: 1. Puljemidler 2. Støttemidler til børn med særlige behov 3. Børn

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Ændringen vedrører (sæt X) Effektivisering Besparelse Udvidelse

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Ændringen vedrører (sæt X) Effektivisering Besparelse Udvidelse Budget Nr. 553-01 2015-2018 Flytning af Frivillighedscentret Forslagsstiller: Administrationen Udvalg: Socialudvalget Center: Fritid og Kultur Politikområde: 553 Integration og boligsociale aktiviteter

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for skolefritidsordninger...

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsnr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 16-2-2015 Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013

MANGLEDE REDUKTIONSUDMØNTNING 2 % på drift pr. år i 2010-2013 Bilag til høringsrunde: Reduktionsforslag vedr. manglende reduktionsudmøntning for budgetforslag 2010 Tabel.1: Oversigt over fremlagte reduktionsforslag Nr. Reduktionsforslag budget 2010 Beløb i 1.000

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ØDC - Styringsteam 12-09-2012

ØDC - Styringsteam 12-09-2012 NOTAT ØDC - Styringsteam 12-09-2012 Høringsmateriale - Prioriteringsforslag i spil Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V), Dansk folkeparti (O),

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Lukkedage i danske institutioner

Lukkedage i danske institutioner 31.10.2006 Notat - MELA/kiak Lukkedage i danske institutioner FTF har undersøgt omfanget af lukkedage i institutioner i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2007. Undersøgelsen viser,

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den

Business Case for. Tidligere overgange. fra Dagpleje/vuggestue til børnehave. Version 01, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Tidligere overgange fra Dagpleje/vuggestue til børnehave Version 01, den 30.05.2011 Samlet konklusion I dag begynder børnene i

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Til samtlige kommuner

Til samtlige kommuner Til samtlige kommuner Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Afskaffelse af løsrevne lukkedage i dagtilbud Som led i kommuneaftalen for

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen.

Ved budgetforliget 2005 blev der afsat 3,1 mio. kr. pr. år til skolefrokostordningen. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens 4. Afdeling 1. Resume D. 19. maj 2004 blev det, som følge af en ændring af Folkeskoleloven,

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Høringssvar vedr. budget 2015-18 HØRINGSSVAR:

Høringssvar vedr. budget 2015-18 HØRINGSSVAR: Dato: Af medarbejdersiden i socialpsykiatriens MED-udvalg Ny beslutning om, at lederen(formanden) for det lokale MED-udvalg ikke længere er en del af udfærdigelsen af høringssvar 22/9-2014 Dok. Id. Medarbejdersiden

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune

NOTAT. Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune NOTAT Lukkedage i dagtilbud i Billund Kommune Udarbejdet af Lisbeth Østergaard, marts 2017 revideret efter høring, maj 2017 1 Indhold Indledning...3 Lukkedage...3 Hvad siger vejledningen til dagtilbudsloven

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere