Bestyrelsens beretning for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2010"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for 2010 Andelskronen Der kom ny ejendomsvurdering pr. 1/ på 95 mio.kr., hvor det nye tag og det udvidede lejlighedsareal er med. En stigning på 18 mio. kr. Bestyrelsen indstiller dog en uændret andelskrone på ,60 kr. pr. m 2. Vi foreslår at tilpasse reserven/opsat vedligeholdelse således at vi holder den samme andelskrone som sidste år. Vores reserve vil herefter være ca mio.kr. Med det nuværende marked for andelsboliger hvor vores lejligheder bliver solgt til under andelsprisen, er der ikke noget behov for at fastsætte en højere andelskrone. Når vi ser på situationen nu for foreningen, har det store projekt med at sætte ejendommen i stand, herunder udskiftningen af taget, oppudsning og maling af facaden, nye vinduer på trapperne og udvidelsen af 4. sals-lejlighederne, været en stor succes. Vi har opfyldt de mål der blev opstillet med den første tilstandsrapport fra 1987 og den seneste fra Økonomisk er det også en succes: Foreningen har luft i budgettet og kan planlægge langsigtet. Det gælder derfor nu om at sikre foreningen økonomisk i fremtiden, således at større låneoptag - og som følge deraf større huslejestigninger - ikke bliver nødvendige. Med andre ord: spare op. I en ejendom som vores kommer der altid udgifter, som vi kan planlægge at spare op til, fx maling af ejendommens vinduer, som skal udføres næste gang i Kommer der uforudset udgifter, er det også klogt at have penge, så vi ikke nødvendigvis skal ud og låne. Yderligere vil salgene af de fire klargjorte 4. sals lejligheder med en samlet pris på 2.8 mio.kr. kunne bruges til nedbringelse af gæld, så de årlige udgifter reduceres. Vi så sidste år at Københavns Kommune uden varsel pålagde byens beboere en udgift til fejning af fortov. For os betød det en udgift på kr., som ikke udelukkende kunne modregnes i vores sædvanlige udgift til vicevært. Og i år er dagrenovationbetalingen lagt om så vi udelukkende betaler et beløb pr. lejlighed. Tidligere betalte vi for antallet af containere. Det har betydet en øget udgift på kr., fra til kr. Desuden vedtog regeringen pr. 1. januar 2010 at administrationsudgifter ikke længere skulle være fritaget for moms; godt kr. ekstra. Bestyrelsen tror desværre at denne tendens med øgede afgifter vil fortsætte. Udført over vedligeholdelseskontoen i 2010 Postkasser i alle opgange, udført i 2009, er optaget på regnskabet for 2010, kr I varmecentralen brød en pumpe og centralstyringsenheden ned i februar, hvilket gav et par kolde døgn. De blev skiftet, og derefter har vi haft fin varme i radiatorerne og mere varmt vand også i 17 og 19. I en rapport sidste år blev det foreslået at skifte returledningen med varmt vand til et tykkere rør, men da problemerne med for koldt vand tilsyneladende er afhjulpet, er denne løsning stillet i bero. Den lovpligtige varmesynsrapport ligger på foreningens hjemmeside. Lys ved postkasserne i opgangene 5, 7, Skiftet låsekasser på alle køkkentrappedøre fordi Rukos gamle låsekasser var udgået. Rettet gårdbelægningen op de steder hvor der har stået vand. Tagprojektet Jeg vil ikke gentage hvad jeg skrev sidste år - det kan ses på foreningens hjemmeside - men tage tråden op hvor jeg slap omkring midten af februar Der kom ikke flere overraskelser efter den sidste store rådskade i nr Tredje etape blev afleveret efter planen, og de beboere der havde købt udvidelsen, kunne flytte ind i løbet af april og maj måned. Tidsplanen kunne ikke helt holdes til sidst, dels pga. vejrliget, dels fordi entreprenøren trappede lidt kraftigt ned på mandskabet. Vintervejret drillede siden sidst i december til ind i marts og skabte problemer. Udgifter for foreningen til rydning af sne og is for at der kunne arbejdes på pladsen blev samlet på ca. kr Overordnet er vi meget tilfredse med det arbejde der er blevet udført. Der er dog et par skønhedspletter: facaden kunne være pudset pænere op både til gårdsiden og især til gadesiden, og der sker afskalninger af puds et par steder på brandkammene på taget og imellem terrasserne. Byggeskadefonden, som altid skal ind over ved offentligt støttet byggeri, har

2 2 gennemgået arbejdet og har et par mindre kommentarer til byggeriet, plus en større som har med afskalningen på de gamle brandkamme at gøre (mursten skulle muligvis have været skiftet). Vi regner med at dette bliver rettet samtidig med et-års-gennemgangen. På trods af ekstra udgifter til facaden, de store rådskader plus andre ekstraarbejder til næsten 3 mio.kr., endte tagprojektet m.m. i plus. Det skyldes både planlægning og held. Vi brugte de sidste kontanter fra lånet fra 2005 til betaling af de første afdrag på byggesagen. Lånet på ca. 5 mio.kr., der blev optaget i 2009 til 5 % i rente og en løbetid på 30 år, tog vi hjem da byggesagen var i gang, således at vi kunne bruge det til betaling af de første afdrag til entreprenøren. Ligeledes blev udvidelserne af lejligheder afregnet så snart de var indflytningsklar, og desuden blev der solgt 12 ud af 16 lejligheder, hvor vi havde budgetteret med 8. Det betød at vi ikke trak på vores byggelån før i december, og det sparede os for store renteudgifter. Vi havde budgetteret med kr. i renteudgifter, men det endte med kun at blive kr. Da arbejdet endelig var færdigt 1. maj, og vi skulle til at indløse byggelånet, pressede vi på for at få 80 % af statstilskuddet fra kommunen, ca mio.kr.; det fik vi efter godt en måned. Endelig ventede vi så længe som mulig med at sælge Dexia-obligationerne, da vi ville have rentetilskrivningen pr. 1. juli med; renten var på det tidspunkt 6,2 %, lig med kr.; ikke noget ringe beløb på 6 mio.kr. Ved de 2 rentetilskrivninger i 2009 var renten 6,7 %, samlet kr. i Da to tidligere serier i Dexia var blevet indløst i løbet af 2009, håbede vi på at det måske også ville ske med vores serie, og heldet var med os. 27. juni 2010 fremgik det af Dexias hjemmeside - på to linier med lille rød skrift - at Dexia havde valgt at indløse vores serie til kurs 100. Så selvom kursen efterhånden var steget til 92, gav den nyhed foreningen ca kr. ekstra; i budgettet havde vi kalkuleret med et tab på 1.6 mio.kr. Fordi Dexia blev indløst, har obligationen faktisk vist sig at være en bedre investering end hvis vi havde valgt at lade de 6 mio.kr. stå i obligationerne fra lånet i Samlet har investeringen i Dexia været godt kr. bedre end hvis vi havde beholdt de 6 mio.kr. i 4 %-obligationer. Resultatet af alt dette var at vi sidst på året 2010 stod med en likviditet på ca. 1.7 mio.kr. Dem brugte vi til at indløse restbeløbet på vores 1995-lån, og lægge det 30-årige 5%-lån fra 2009 om til et 15-årigt lån til 3%. Det sparer foreningen for en årlig udgift på godt kr. Desuden betyder omlægningen at foreningen sparer 4.7 mio. i renteudgifter på at forkorte løbetiden. I slutningen af februar 2011 fik vi sidste del af statstilskuddet, ,50 kr. Samlet har vi modtaget ,50 kr. i statstilskud. Planlagt vedligeholdelse 2011 Vi skal - renovere badet, herunder nyt gulv, ny vådrumsmembran og nye fliser. - have sløjfet en gammel kloak i gåden ved nr løbende have repareret foreningens el, især trappeautomater og glimlamper på hovedtrapper. - have afsluttet facaden ved nr. 15, opmuring, nyt vindue og maling; og lavet det tidligere erhvervslejemål om til at kunne blive en del af lejligheden 15, st. tv. Fjernvarmeforbrug og afregning i var vejrmæssigt godt 11 % koldere end et normalår. Efter vi har fået lavet udvidelse af lejligheder på 5. sal, som kom på varmenettet på forskellige tidspunkter i løbet af året, har vi ikke noget indtryk af hvad vi kan forvente at bruge, men et skud på baggrund af antallet af udvidede kvadratmeter ville ligge på omkring 594 MWh. Vi burde så have brugt 660 MWh, og vi har brugt 642 MWh. Det er 18 MWh mindre. Vi har haft en afkøling på fjernvarmen på 45,5 0. Det er 4,5 0 mindre end sidste år. I forhold til den afkøling vi havde i årene fra , hvor den lå mellem 52º-57º, er det væsentligt mindre. Vi ved ikke hvorfor. En del af forklaringen kan være at det varme vand aldrig har holdt en så konstant høj temperatur som siden vi fik skiftet centralstyringen ud i februar 2010; med andre ord, at vi tidligere har haft lunkent vand på trods af hvad temperaturmålerne viste. Vi får dog stadig penge tilbage for ekstra fin afkøling da Københavns Energi betragter 34 0 som neutralværdi, godt kr. Når fjernvarmeregnskabet er gjort op, vil alle få et brev hvoraf det fremgår hvad hver lejlighed har til gode eller skylder. Beløbet vil blive opkrævet eller modregnet i huslejen for juni eller juli måned, hvor eventuelle restancer også vil blive opkrævet.

3 3 År: Fjernvarmeforbrug: 642 MWh 552 MWh 510 MWh 505 MWh 512 MWh Udgift (inkl. moms): kr kr kr. Som nævnt sidste år steg fjernvarmeudgifterne med 15 % fra 1. januar 2010 som følge af skattereformen. Vaskeriet og badet i 2010 År: El-forbrug: 7980 kwh 6723 kwh 5815 kwh 6599 kwh 7075 kwh Vaskekortsalg: kr kr kr kr kr. (kortsalg) (poletsalg) I vasker ved at bruge jeres vaskekort, hvor der kan fyldes penge på i bestyrelsens kontortid. Husk at sætte en mærkat med dit navn og husnr. på vaskekortet, så det kan finde rette ejermand hvis det bortkommer. Her en samlet prisliste over hvad I kan købe i kontortiden: Vaskeriet: Alle vaske, undtagen kogevask 15 kr. Kogevask 18 kr. Tørretumbling (pr. 20 minutter) 10 kr. Bad (pr. 6 minutter) 6 kr. Nyt vaskekort 60 kr. Hængelås til bestilling af vasketid 25 kr. Nøgle: Medeco-nøgler til hoveddørene 100 kr. Vandforbrug i 2010 Forbruget af varmt vand er faldet markant i forhold til sidste år, mens forbruget af koldt vand er steget de seneste år. Jeg tror der bliver brugt mindre varmt vand fordi det ikke skal løbe så lang tid før det bliver varmt. Men som det ses af prisudviklingen på vand, er det vigtigt at vi sparer da prisen på vand konstant stiger. År Koldt Varmt Totalt Pris Pris vand vand vandforbrug forbrug pr. m m m m kr. 46,15 kr m m m kr. 45,39 kr m m m kr. 43,33 kr m m m kr. 39,39 kr m m m kr. 34,35 kr m m m kr. 30,66 kr. Vi regner med at der har boet 97 personer i vores ejendom i 2010, hvilket betyder at forbruget pr. person pr. dag har været: År Koldt Varmt Samlet Antal vand vand vandforbrug beboere l 40 l 114 l l 44 l 114 l l 41 l 102 l l 41 l 108 l l 39 l 111 l l 42 l 112 l 103 Vandspild Hovedreglen er: Vandspild skal meldes til bestyrelsen så snart det opdages. Hvis dit toilet løber, eller dit blandingsbatteri drypper, eller hvis du kan høre at der vedvarende løber vand i faldstammen så kom ned i kontortiden og underret bestyrelsen. (Oplys også bestyrelsesmedlemmet om dit telefonnummer i det hele taget vil vi gerne bede om dit telefonnummer og din , da det gør det lettere for bestyrelsen at kontakte dig, hvis der er behov for det.) Bestyrelsesmedlemmet vil så kontakte foreningens blikkenslager, som vil aftale en tid med dig. Det er KUN i de tilfælde hvor andelshaveren selv henvender sig, at foreningen

4 4 betaler. I alle andre tilfælde er det andelshaveren selv der kommer til at betale, fx hvor det opdages af håndværkere ved en vurdering eller af andre beboere. Ulovligt tilsluttede vaskemaskiner og brusekabiner Man kan i byggemarkeder købe vaskemaskiner der ikke kræver fast tilslutning, dvs. man kan sætte dem på vandhanen i køkkenet/badeværelset, og man kan lægge afløbet i køkken- /håndvasken. Ydermere kan de tilsluttes en almindelig stikkontakt uden jord. Intet af dette er lovligt, på trods af hvad der oplyses af butiksekspedienterne. Det er heller ikke lovligt at opsætte de bruse- kabiner der består at en aftagelig pose med løst afløb til håndvasken, og tilslutning til vandhanen. Du risikere en gevaldig vandskade i din lejlighed og de underliggende - og det er dig der kommer til at betale! Hvis du ønsker vaskemaskine eller andre VVS-installationer i din lejlighed, skal de altid tilsluttes af et autoriseret VVS-firma, og der skal opsættes en stikkontakt med jord af en autoriseret elektriker. Sammenlægning af lejligheder Ved en ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2010 blev det vedtaget, at lejligheder kan sammenlægges efter nogle nærmere retningslinjer: 1. Det er kun muligt at sammenlægge lejligheder på samme etage. Der kan ikke ske sammenlægning op eller ned. Lejligheder på samme etage og i samme opgang i 13, 15, 17 og 19, og lejligheder imellem opgange i 13, th.-15, tv. og 17, th.-19, tv. kan sammenlægges (15, th.-17, tv. kan ikke sammenlægges pga. brandmur) 2. Det er kun muligt at sammenlægge foreningens 2-værelses lejligheder dvs. lejlighederne i opgangene 13-19, dog ikke 4. sals-lejligheder da det samlede boligareal ikke må overstige 150 kvadratmeter. 3. Det er kun andelshavere i Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19, der kan købe en lejlighed til sammenlægning. 4. Det er kun muligt at købe en lejlighed til sammenlægning efter den har været udbudt på intern venteliste, fraflyttende har gjort brug af sin indstillingsret og lejligheden har været udbudt på ekstern venteliste. 5. Hvis naboer til begge sider af en udbudt lejlighed ønsker at lægge lejligheder sammen, har andelshaveren i samme opgang fortrinsret. 6. En sammenlagt lejlighed udgør én1 andel. 7. En sammenlagt lejlighed kan maksimalt have ét kælderrum og én vaskelås. Der er allerede to lejligheder, der er blevet lagt sammen, nemlig nr. 13, 2. th. og 13, 2. tv. Læs mere på hjemmesiden om krav til sammenlægningen. Vurdering af lejligheder Hvis man påtænker at sælge sin lejlighed, er det meget vigtigt at komme ned i kontortiden i god tid i forvejen og tale med bestyrelsen om hvordan det praktisk foregår, og hvad man selv skal sørge for før en opsigelse kan accepteres. I det nuværende marked kan det godt tage lang tid at komme af med sin lejlighed. Vi ønsker også at præcisere at foreningen insisterer på at det er foreningens håndværkere der udfører lovliggørelser i forbindelse med salg. Sælger har intet incitament til at sørge for at den lejlighed han/hun fraflytter er i ordentlig stand. Især hvis det er installationer, fx under loft, kan vi ved vurderingen ikke se om tingene er lavet ordentligt, medmindre der kommer fagfolk på. Det er især galt med baderum og elektriske installationer. I baderummene er det dårligt udført aftræk, forkert el-installation hvor afstandskrav til el-kontakter ikke er overholdt, og rørgennemføringer i vådrumsmembran. Gamle el-installationer med stofledninger er farlige fordi stofisoleringen forsvinder, og der opstår risiko for kortslutninger. Ligeledes har det vist sig at nyere, år gamle, elkabler forvitrer med samme resultat som ved stofledninger. Det er derfor vigtigt at andelshaveren er opmærksom på uregelmæssigheder især i de elektriske installationer og i vandinstallationerne. Ved et par vurderinger det seneste år har vi set andelshavere der inden for de sidste tre år har udført ulovlige el-installationer selv. Det er overraskende og foruroligende fordi man ikke blot risikerer at bringe sig selv i fare, men også i yderste tilfælde andre lejligheder i opgangen. Vi opfordrer kraftigt til altid at benytte en autoriseret elektriker.

5 5 I forbindelse med gennemgang af el-installationer ved salg af andel, som vi vedtog i marts 1994, skal det præciseres at det er fraflyttende andelshaver der bekoster dette. Dog betaler foreningen hele el-synet hvis lejlighedens installationer er 100 % i orden. Er der kun mindre ting i vejen, som ikke er til fare for lejlighedens beboere eller ejendommen, vil foreningen betale den del af el-synet som vedrører registreringen. Resten, dvs. arbejdsløn til at få bragt lejlighedens el op til lovgivningskravet, betales af fraflyttende andelshaver. Er der større el-arbejder i forbindelse med el-synet, er det vurderingsmanden, der suverænt bestemmer hvor meget der er forbedring og hvor meget lovliggørelse. Med udgangspunkt i det gulv vi måtte reparere på foreningens regning i 2004, besluttede vi at foreningen ved større ombygninger i lejligheder vil sætte en bygningssagkyndig på, som skal kontrollere at ombygningen udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende byggeforskrifter. Det gælder i særdeleshed ved ombygninger samt reparationer og nyopførelse af baderum. (Se hjemmesiden) Vi vil opfordre vores andelshavere til altid at få fat i autoriserede håndværkere til at forestå bygningsarbejder af enhver art i lejligheden, dog især murer-, vvs- og el-arbejde. Vi holder fast i vores vurderingsmand, Flemming Lind Larsen, som vi har brugt siden Han tager kr. for en vurdering (2010-pris). Hans vurderingsrapport gælder i seks måneder, forudsat at der ikke ændres noget i lejligheden i den mellemliggende periode. Går der længere tid, skal Flemming Lind Larsen revurdere lejligheden for at se, om der er sket ændringer i lejlighedens stand. Det koster 1000 kr., som betales af sælger. For at foreningen ikke skal lægge for store beløb ud, har bestyrelsen i november 2010 strammet op på procedurerne, så andelshaveren ca. tre måneder efter, at andelen er sat til salg, får regningen for el-syn og vurdering til betaling (evt. afdragsordning) hvis andelen altså ikke er solgt forinden. I forbindelse med forslaget om at foreningen opkræver et gebyr for det arbejde der udføres af bestyrelsen ved overdragelser, blev bestyrelsen pålagt at udarbejde en opgørelse over disse gebyrer. Nedenfor følger opgørelsen over de 7 overdragelser vi havde i Vederlag ved overdragelser 2010 Fra Fra Lejlighed sælger køber Sælger Ny andelshaver/køber 19, st. tv Michael Kristensen & Eget salg: Frederik Justiniano Gøth Rikke Mühlendorff 19, st. th Lene Knudsen Eget salg: Mads Fløe Knudsen 13, 2. th Jytte Jørgensen, dødsbo Sammenlagt med 13, 1, tv. 11, 3. th Rune J. B. Hansen Eget salg: Trine Grønborg og Lasse Toft Christensen 17, 1. tv Mette B. Christensen Eget salg: Josephina Veronica Maria Rekers 17, 2. tv Marie Paulsen Eget salg: Mia Ravn Bach 9, 1. tv Louise og Daniel Pryn Eget salg: Christian Meilby Einfeldt 31/ Intern venteliste Optagelse på den interne vesteliste sker automatisk pr. den dato andelshaveren overtager en lejlighed i andelsboligforeningen. Ved internt bytte gælder datoen for den sidst overtagne lejlighed. Andelshaveren påføres listen efter dem der allerede står på listen. Indtil den hidtidige venteliste, hvor andelshavere indtil 2008 kunne blive skrevet op, er afviklet, vil de der er optaget efter de gamle regler, komme før dem som er optaget efter de nye.

6 6 Det medlem der har stået længst på listen, har ret til at overtage den udbudte lejlighed. Lejligheder udbydes ifølge vores indstillingsregler i denne prioritet: 1. andelshavere (som nævnt ovenfor), 2. sælgers egen indstillingsret, 3. ekstern venteliste og 4. til sidst kan andre byde ind. Lejligheder til salg kan ses på andelsboligforeningens hjemmeside i venstremenuen på forsiden. Fremleje/Leje Hvis man ønsker at fremleje sin lejlighed, skal man have tilladelse fra bestyrelsen først. Bestyrelsen skal godkende at betingelserne for fremleje er opfyldt (udstationeringer, studieophold i udlandet el.lign.), og vi skal godkende den som man ønsker at fremleje til. Fremlejens indhold vedr. huslejeniveau m.m. er et internt anliggende mellem andelshaveren og den der lejer sig ind. En andelshaver kan, jf. lejeloven, maksimalt fremleje sin lejlighed i to perioder der sammenlagt maksimalt må strække sig over to år. Se mere om fremleje på vores hjemmeside under Regler & Vedtægter. Ønsker du en lejer til at dele boligafgiften med, skal du oprette en lejeaftale som bestyelsen skal have en kopi af. Se mere på hjemmesiden. Hjemmeside På andelsboligforeningens hjemmeside kan man finde megen nyttig information, fx se husorden og vedtægter, se procedurer ved salg, fremleje af lejlighed, udleje af værelse og ombygninger, finde kontaktinfo til håndværkere, se bestyrelsesreferater og bestyrelsen, skrive til viceværten, se tidligere regnskaber, beretninger og generalforsamlingsreferater samt selvfølgelig finde en masse information om og billeder fra tagudskiftningsprojektet. Hjemmesiden er et led i bestræbelserne på at forbedre kommunikationen fra bestyrelsen til andelshaverne. I løbet af 2010 er hjemmesiden blevet yderligere udvidet, bl.a. med en ABC for andelshavere med mange nyttige tips og regler. Er du ved at sælge din andelslejlighed, kan du med fordel henvise til hjemmesiden hvor interesserede kan finde en række oplysninger om andelsboligforeningen. Har du forslag til forbedringer af hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Affaldssorteringen og postkasser Fungerer godt for størstedelen af andelshaverne, men der er nogle stykker i foreningen der ikke kan finde ud af at sortere. Det er ærgerligt da det betyder at de seks containere til restaffald ikke er nok. Låget på containerne til restaffald skal altid kunne lukkes; det kan de sjældent i løbet af søndagen. Efter at vi pga. de nye lovkrav har fået opsat postkasser, er der desværre enkelte der lader aviser og reklamer ligge enten ovenpå postkasserne eller blot smider det i opgangene. Bortset fra brandfaren, og at det er ulovligt, betyder det også at vi ikke får vasket vore trapper de steder. Kunne vi ikke opfordre til at vi alle påtaler venligt hvis der er nogen der smider affald hvor det ikke hører til, både ved affaldscontainere, storskralderum, opgange og brevkasser. Arbejdsdage 2010 Efter at vi ikke havde nogen arbejdsdage i 2009 pga. tagrenoveringen og deraf følgende stillads i gården, vendte vi hårdt tilbage i Andelsboligforeningen har på tre lørdage haft fælles arbejdsdage i 2010 en i juni og to i august. I alt 34 andele var repræsenteret, og vi fik klaret en masse gode opgaver. Vi fik ryddet op i kældrene og blandt cykelligene, vi fik sat opslagstavler op hvor de gamle var fjernet pga. postkasserne, vi fik skilt et par kompostbeholdere ad, så der er mere plads i gården, vi fik ordnet et skævt tørrestativ, vi fik malet tværpanelerne i mellemgangene, vi fik pillet det nedhængte loft ned i bestyrelseslokalet, så et rigtig flot glasloft har åbenbaret sig, vi fik ryddet og fejet i gården etc., vi fik gjort hovedrent i vaskeriet, vi fik tømt kloakkerne for slam, vi fik rengjort og ordnet skraldeskiltene, og skulle man savne den gamle griselyserøde farve fra facaden kan man glæde sig over, at legehuset nu har fået samme farve! Og endelig og det er noget af det vigtigste fik vi naboer hygget, snakket og samarbejdet. Tak til de fremmødte for en flot indsats. Som det indirekte fremgår er der to formål med de fælles arbejdsdage. Dels får vi lavet en masse godt arbejde til foreningens bedste, som vi ellers skulle betale os fra, og det giver alle os andelshavere et medansvar for vedligeholdelsen af vores fællesarealer. Dels er det en fantastisk

7 7 chance for at møde og hygge med - sine naboer. Alle dem, som du måske deler bad, vaskemaskine, cykelskur etc. med. I 2010 blev arbejdsdagene således sluttet af med en lille, hyggelig gårdfest. Vi håber igen i 2011 på et talstærkt fremmøde. De andele, der hverken var repræsenteret på en arbejdsdag eller i haveforeningen, har modtaget en regning på 500 kr. Gårdhaveudvalget 2010 Gårdhaveudvalget er en lille sluttet kreds som efterhånden har været med nogle gange. Søren havde som sædvanligt stillet vognen til rådighed og udover planter til gården blev der denne gang også købt planter til facaden, da stilladset i forbindelse med byggesagen har taget livet af de fleste facadeplanter. Vi satsede på klematis, kaprifolium og roser, som kan tåle at stå i lidt skygge. På plantedagen blev der klippet grene og fjernet efeu samt plantet i krukker. Krukkerne har fået lov til at blive oppe i gården, da de er frostsikre. I år ser vi om de nyplantede planter ved facaden har klaret den og i modsat fald vil vi sætte nogle nye. Formanden ser tilbage - og lidt frem Jeg har valgt at trække mig som formand. Jeg har været med i bestyrelsesarbejdet siden 1987, som formand i 1989 og derefter uafbrudt som formand siden 1993, og i den periode er der sket meget. I 1986 kostede andelen for en 2-værelses lejlighed kr. fordi en lav boligafgift og dermed ingen vedligeholdelsesarbejder havde haft højeste prioritet indtil da i foreningen. Det forandrede sig da en ny bestyrelse kom til i 1985, så skulle der ske noget, koste hvad det vil, som jeg kan huske den daværende formand sagde i en snæver kreds i 1988, efter foreningen havde optaget dyre lån til bl.a. nye termovinduer og renovering af gården. Resultatet var at boligafgiften røg i vejret og egenkapitalen var i frit fald. Men Andelsbanken var glad: Vil I have nye lån? Så gerne, så længe I kan betale afdragene på lånene, er der ingen problemer. Vi var selvadministrerende og troede på hvad banken sagde. Det gik efterhånden op for os at der var et eller andet galt. Økonomien hang ikke sammen; i 1988 blev lejlighederne solgt til den oprindelige værdi på andelsbeviset: kr for en 3 1/2- værelses lejlighed, egenkapitalen faldt til lidt over 8 % i 1990, og boligafgiften steg fra fra 9 kr. til 32 kr. pr. m 2. Vi måtte have en administrator. Niels Saucant var blevet anbefalet. Dem der har oplevet Niels i hans velmagtsdage, vil vide at hans tro på egne evner og egen ufejlbarlighed kun blev matchet af hans nedvurdering og arrogance over for mindre ånder, og det fik vi i bestyrelsen klar besked om at vi var på det første møde med ham i Men vi vidste han havde bragt andre andelsboligforeninger på fode, så vi accepterede. Det viste sig at være et klogt valg. Han var god til økonomi, og da det blev muligt at konvertere kreditforeningslån, hvad der indtil da ikke havde været muligt (man måtte leve med den rente lånet havde ved indgåelsen og i hele løbetiden), konverterede foreningen lodret og vandret, som det hed. Det gik så godt at foreningen kunne bekoste indlæggelse af fjernvarme i med meget fine tilskud fra Københavns Kommune (meget fremsynet energipolitik!) og en boligafgiftsstigning på 18 %. Herefter kom andelsforeningen ind i en god udvikling. Andelskronen steg støt og roligt, og vi kunne i bestyrelsen begynde at renovere og forbedre ejendommen og dens installationer. Et køb af en andelsbolig i vores forening var stadig et godt køb i 2002 hvor en 2-værelses kostede kr., og i kr. Men så gik det galt, da regeringen åbenbart mente at vi alle sammen skulle føle os som millionærer. I 2005 steg ejendomsvurderingerne med 60 % og i 2007 med 150 %. Selvom vi satte mange penge af til Opsat vedligeholdelse/reserve, har det vist sig ikke at være nok til at afspejle handelsværdien på vores lejligheder, men forhåbentlig er priserne ved at finde deres leje. Jeg synes det har været sjovt at være en del af foreningens udvikling og at kunne se at de mål der er blevet sat for foreningen, langsomt men sikkert gå i opfyldelse, og vi er med den store tagudskiftning m.m. nået langt. Jeg har meget stor sympati for andelstanken hvor vi sammen kan løse nogle opgaver vi ikke ville kunne hver for sig og derved være med til at forbedre forholdene for os alle. Jeg kunne godt ønske at flere deltog i diskussionerne og som et minimum

8 mødte op på generalforsamlingerne, både for at forstå hvad der foregår og stille forslag om de sager de brænder for. Det er sigende at ved tagprojektets endelige vedtagelse i 2008 mødte 39 ud af 73 andelshavere op; det må kunne blive bedre. Ligeledes kunne jeg ønske at hver andelshaver følte et ansvar for at få foreningen til at fungere, som nu den andelshaver der tog rengøringen af baderummet da vores vicevært pludselig sagde op. Så der er stadig mange ting der kan gøres bedre, men det må andre nu sørge for... 8

2. Bestyrelsens beretning for året 2012

2. Bestyrelsens beretning for året 2012 2. Bestyrelsens beretning for året 2012 Velkommen Bestyrelsen takker for endnu et velpasseret år. Andelskronen/økonomi Bestyrelsen indstiller til en uændret andelskrone på 11.751,60 kr. pr. m2. Derved

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

December 2015 SIDSTE NYT

December 2015 SIDSTE NYT December 2015 SIDSTE NYT Nr. 18 A/B ØRHOLM DU SKAL SELV AFLEVERE BYGGEAFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Den almindelige dagrenovation henter ikke længere vores byggeaffald. Du må derfor ikke længere stille byggeaffald

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015

A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 Udtrædelse Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Dybbølsgaard Opdateret 13-11-2015 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. 2) ATB fremsender

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2016 Gem den - den er go at ha Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?... 3 Bestyrelsen... 3 Vaskeri... 3 Tørrerum... 4 Cykelkælder... 4 Hvordan

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i A/B Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Side 1 af 5 Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal du gøre

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 28.01. 2013 Til stede: Peter, Mikkel, Bruno, Rik, Anders, Rene Afbud: Heidi 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 22-01-13 El-Strøm Div. Tilbud til

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 08.10. 2012 Til stede: Mikkel, René, Anders, Bruno, Rik Afbud: Peter, 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 02-10-12 Datea Kvartalsrapport 04-10-12

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 kl. 19

Referat - ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 kl. 19 Referat - ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 kl. 19 Til stede: May-Britt V. Andersen, Lasse Johansen, Sanne, Johanne Hauch Jensen, Birger Lauridsen, Christian Jäger, Maj-Britt, Morten Birkbak,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 5. april Klokken: 10.00 13.00 Hvem: Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter Christiansen Dagsorden

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE

VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Jesper Grenaa Eilertsen Dato 21-06- 2014 Jægersborggade 47, 2tv Revideret 2200 København N. Sag 1-1121 - 5007-2 v.1.91 VURDERINGSRAPPORT - ANDELSOVERDRAGELSE Andelsboligforening A/B JÆGER Forenings nr.

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6

Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011. i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 Fremmødte: Referat af Generalforsamling d. 22. marts 2011 i Ejerlejlighedsforeningen Danasvej 4-6 - 4 - st tv - 4 - st th - 4 1 tv - 4 2 tv - 4 2 th - 4 3-6A - st - 6A 2 tv - 6A 2 th - Der var fuldmagter

Læs mere

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere.

Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen erlægge det fulde andelsindskud omgående. Jeg mener at huske, at der kun var ca. 5 interesserede lejere. A/B Virumvang, 25. marts 2003 ordinær generalforsamling Formandens beretning Baggrunden for A/B Virumvang Allerede i 1999 fik vi tilbuddet om at købe ejendommen. Men den gang skulle alle ifølge lovgivningen

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist.

Andelsboligforeningen Matthæusgaarden Matthæusgade 26, kld. 1666 København V www.3i1.net post. Beskrivelse Ansvarlig Frist. Referat af bestyrelsesmødet den 05.11. 2012 Til stede:, René,, Bruno, Heidi Afbud: Peter, Anders, Rik 1 Meddelelser.: 2 Post: Breve Dato Fra Indhold Hvad gør vi? 19-09-12 Sanistål Kontoudtog ok 10-10-12

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S

ARKITEKTFIRMAET FRIBORG OG LASSEN A/S VURDERING AF FORBEDRINGER OG LØSØRE I ANDELSBOLIG Sag nr. : 1660 Besigtigelse: 22.05.2012 GENERELLE OPLYSNINGER Myndighedstilladelser forevist for: Rapportdato: 23.05.2012 Faktura fra EL-installatør forevist

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 21. MARTS 2000 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold Håndbog for A/B Dybbølsbro Juni 2009 INDHOLDFORTEGNELSE Husets historie Parkeringsforhold Praktiske forhold Grill og parasol i gården Opbevaring af vinterdæk Hobbyrum Cykelkælder Flügger Vicevært Fælles

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien.

2) Orientering ved formand herunder evaluering af generalforsamlingen og det historiske forløb med udskiftning af vinduer i kiosken Bien. Bestyrelsesmøde Mødereferat nr. 06/2009 Tid Mandag den 8. juni 2009 kl.: 19:30 Deltagere Camilla Antonsen (CA) Peder Nyborg Madsen (PNM) Anja Larsen (AL) Tommy Kok Annfeldt (TKA) Ole Rosengreen (OR) Torsten

Læs mere

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager og P-plads Generalforsamling Gårdmand Henvendelse til

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere