BILAGSRAPPORT. XP Implementeret Gruppe 1 KOM5/INF5 Efterår 2002 AUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSRAPPORT. XP Implementeret Gruppe 1 KOM5/INF5 Efterår 2002 AUC"

Transkript

1 BILAGSRAPPORT XP Implementeret Gruppe 1 KOM5/INF5 Efterår 2002 AUC Bilagsrapport... 1 Bilag 1 - Interviewguide... 2 Overvejelser i forbindelse med interviewguide... 2 Interviewguide... 3 Hovedbegreber i bogen... 5 Læsning af transskription... 6 Bilag 2 - Interview med Rene Frost fra Nordea... 7 Bilag 3 - Interview med Patrick Eriksen fra Nordea Bilag 4 - Interview med Ole Jepsen fra JAOO-Academy Bilag 5 - Interview med Carsten Juul Andersen fra Captator

2 BILAG 1 - INTERVIEWGUIDE Overvejelser i forbindelse med interviewguide Fordomme: Alder har en indvirkning på accept af XP (ældre vil være mindre positive) Uddannelse har en indvirkning på accept af XP (højtuddannede vil være mindre positive) Ansvarsfølelse Fælles ejerskab kan give problemer (ejerskabsfornemmelse) Spørgsmål: Indledende: Skal skabe kontakt, og give en spontan reaktion, der kan bruges som udgangspunkt for resten af interviewet Stiller ikke direkte spørgsmål fra starten. Gennemgå ikke dogmereglerne ordret, men omformuler dem til spørgsmål der besvarer hvorvidt de anvendes. Andre overvejelser: Hvordan konstruerer interviewpersonen sig selv overfor en ung studerende i forhold til en jævnaldrende kollega eller andre faggrupper. (Identitetsarbejde) Konteksten for interviewet kan også spille ind. F.eks. lokationen, er det på interviewpersonens eget kontor eller et fællesområde (Kontekstafhængighed) Interviewpersonen bør vide noget om hensigten med interviewet, hvad bliver materialet brugt til. Også for at kunne svare på spørgsmålene bedst muligt. (Meningskonstruktion) En medarbejder i en virksomhed vil generelt fremstille sig selv og virksomheden på den mest positive måde, og vil ofte overtage og repræsentere nogle af virksomhedens normer og værdier (Kulturelle skemaer). Måske vil de også repræsentere nogle af Becks værdier og normer, hvis XP bogen er deres bibel. Interviewpersoner kan anvende interviewet for deres egen politiske grunde. Dvs. ikke nødvendigvis lyve, men skjule information, der er ufavorabel for dem. Interviewpersoner kan også helt konstruere oplevelser, som kan være svære at skelne fra sande oplevelser. Anonymitet er ikke nødvendigvis en faktor der hæmmer dette. (Politiske handlinger) 2

3 Interviewpersonen konstruerer svarene undervejs, og det svar man får er kun et ud af mange mulige i situationen. (Interviewet som meningskonstruktion) Interviewpersonen konstruerer sig selv gennem forskellige diskurser, og udtaler sig altså ikke som et helt holistisk individ (Interviewet som sprogspil) Interviewguide Overordnet vil vi finde ud af (undersøgelsens forskningsspørgsmål): Tillader konteksten XP at udfolde sig frugtbart i den virksomhed, hvor XP praktiseres? Passer organisationsstrukturen sammen med XP? Hvordan konstruerer interviewpersonen sig selv som XP-team member? Hvordan ser interviewpersonen sig selv som XP-team member? Spørgsmål: Hvem er det vi snakker med (evt. til sidst)? o Erfaring (alder) o Anciennitet o Uddannelse o XP erfaring (hvorfra kurser, bøger el. lign.) o Anden baggrund Indledende spørgsmål o Hvad er din bedste oplevelse med XP o Hvad er XP for dig Opfølgende spørgsmål o Tag udgangspunkt i IP ens oplæg og spørg ind til dogme reglerne, hvordan har de anvendt dem, og hvordan mener interviewpersonen det er i tråd med XP-metoden. Læg mærke til værdiladede ord, og følg op på disse. Direkte spørgsmål o Det fysiske miljø (Er det som i bogen, virker det godt) o Ledelse coach funktion, hierarki o Spørg indtil de dogmeregler der ikke har været debatteret. 3

4 Dogme reglerne: (s. 49) Planning game (Fungerer det, Holdes tidsplanerne, fordeling af opgaver, hvilke typer påtager sig hvilke opgaver) o Hvordan foregår fordelingen af opgaver? o Hvordan styres projektet tidsmæssigt og af hvem? Hyppige afleveringer (Hvordan bliver de modtaget, afleverer man nogle gange noget lort) o Hvor ofte udgiver i releases af systemet? o Hvordan bliver de afprøvet ved kunden? o Når man har sat en releasedato, bliver den så altid overholdt? Metafor for systemet o? Enkelt design o Hvordan designer i systemer? o Hvordan fastholder i et design? o Hvordan kommunikeres designet til andre i teamet? Test o Hvilke testmetoder benytter i og hvordan tester i? Refaktorering o Hvad gør i hvis der skal ændres i arkitekturen i systemet eller tilføjes funktionalitet? o Hvad gør i hvis der er nogle komponenter eller funktioner der ikke længere bruges? o I hvilket omfang optimerer i kode? Parprogrammering o Hvordan foregår den daglige programmering? o Skifter du programmeringspartnere og hvor ofte? o Er det de(n) samme du programmerer sammen med? Fælles ejerskab (ansvarsfølelse) o Hvordan får man indført ændringer i dele af systemet man ikke umiddelbart selv arbejder med? o Hvordan har du det med at andre ændrer i din kode? 4

5 o Hvordan har du det med at ændre i andres kode? Løbende systemintegration o Hvordan foregår integrering af kode med resten af systemet? 40 timers arbejdsuge o Hvor lang tid arbejder i normalt (er der meget overarbejde)? o Har skiftet til XP betydet noget personligt for dig (fritid)? Kundetilstedeværelse o I hvor stor udstrækning er kunden involveret? o Kan kunden altid svare på dine spørgsmål? o Er kunden beslutningsdygtig? Kodestandarder o Hvordan dokumenterer i koden? o Hvordan er det at læse andres kode? Hovedbegreber i bogen De fire faktorer (s. 15) o Omkostninger o Tid o Omfang o Kvalitet De fire værdier (s. 29) o Kommunikation o Enkelthed o Feedback o Mod Grundlæggende principper (s. 35) o Hurtig feedback o Det enklest mulige o Trinvise ændringer 5

6 o Forvent forandringer o Kvalitetsarbejde Læsning af transskription []: Markerer overlappende tale MAJUSKLER og : Markerer intonation op og pil ned intonation ned Understregning: Markerer tryk på ordet (overlappende med intonation op i flere tilfælde) omkring et ord: Markant lavere tale eller *: Markerer væsentligt lavere volumen (): Omkring et decimaltal: markerer en pause, hvor tallet indikerer pausen i sekunder (.): Markerer en ikke tællelig pause o::::g: Markerer at ordet trækkes ud. (()): Markerer transskribentens kommentarer hhh: Hørbare udåndinger.hhh: Hørbare indåndinger ( ): Ikke hørbart < />: Indikerer henholdsvis hurtigere og langsommere tale 6

7 BILAG 2 - INTERVIEW MED RENE FROST FRA NORDEA RV: jeg vil godt starte med at fortælle lidt om hvad det egentligt er øh vi laver hvorfor vi laver interviewet hvad det egentligt er vi gerne gerne vil have ud af det. Altså øhm vi er ved at undersøge extreme programming for at finde ud af hvordan øh hvordan det hvordan det bliver implementeret i virksomheder og hvordan det virker (.) i forhold til kent becks øh altså ift til den metode han har beskrevet så vil vi prøve (.) altså igennem interviewet prøve at finde ud af om der er nogle modsigelse eller uhensigtsmæssigheder eller (.) altså i hvordan øh hvordan metoden bliver implementeret øh og (.) ikke nødvendigvis hvordan I har implementeret metoden men altså generelt hvordan øh altså hvordan metoder er i bogen ift i hvordan den egentligt bliver brugt i praksis RF: ja RV: det er så n det vi gerne vil vil prøve at finde lidt ud af øhm RF: det forudsætter ikke at jeg har læst bogen vel? RV: nej nej RF: [godt RV: nej] overhovedet ikke nej altså vi vil gerne høre hvordan det bliver brugt i praksis for at høre altså for at se hvordan det egentligt bliver implementeret så så det gør det bestemt ikke (.) så ja øhm også vil jeg også godt starte med lige at høre lidt om dig så n lidt hvad du har af erfaring og uddannelse RF: ja RV: og sådan noget for eksempel (.) hvad øh hvad øh hvad er du uddannet som? RF: jamen jeg er oprindeligt tilbage i 80 erne RF: midten af 80 erne der er jeg edb assistent RF: og har arbejdet i de første 14 eller 15 år af mit liv har jeg arbejdet som host udvikler RF: øh skiftevis kmd og sparekassen data center og så her i unibank senere nordea RV: ja okay RF: og øh for (.) 2-3 år siden da skiftede jeg så til at være decentral udvikler RF: med java hvad vil det sige decentral RF: det vil sige det så rykker du ud tæt på klienten ikk så altså udvikler til øh RF: fra at være host udvikler hvor man sidder tæt inde på den store RF: ibm maskine så er jeg rykket ud og sidder og laver java programmering RV: yes okay øhm ja hvad med hvad med xp hvornår hvornår begyndte du på det eller hvornår fik du første gang fat i det RF: altså øhm (.) jeg vil sige det har været en meget øhm det har været glidende overgang til det fordi det projekt jeg sidder i nu den tidligere projektleder vi havde han var meget så n eksperimenterende 7

8 RF: øh med forskellige løsninger på hvordan projektmodeller hvordan løste vi altså forsøgte at bryde af de der normale former for hvordan man normalt havde sådan et projekt med kravspecifikationer og sådan nogle ting og sager skrevet om brugere typisk og RF: så der i og med som vi også snakkede om tidligere vi satte forretningen meget tæt på øh processen RV: [ja RF: så] var det også meget indlysende at vi ville forsøge at eksperimentere med nogle use cases og RF: og senere hen også med nogle user stories og derfor så øh er det kommet meget glidende ind RV: [så det er kommet RF: xp] er ligesom kommet så n i stykker øh RF: og øh noget af det er vi gået bort fra igen og andre ting holder vi fast ved og (.) så I holder stadig fast ved noget fra traditionel software udvikling eller hvordan RF: ja RF: det gør vi (.) yes øhm ja men så vil jeg godt prøve at høre om du kan forklare så n hvad xp er for dig altså hvad du ser som kernen i xp hvordan I bruger det RF: altså xp i min hverdag RF: som sådan RF: altså primært øh så er øh xp i vores hverdag herinde eller min hverdag i hvert fald det er øh det er meget med par programmering RF: og at vi sidder to og arbejder meget RF: øhm (.) det er vel nok det der kommer tættest på os RF: fra xp RF: øhm og øhm vi har også meget den her iterative del (.) med hele tiden at øh at tage processen op igen og re-enginering og RF: få det her gennemløb igennem flere gange RF: det er så de to to største bestanddele vi har derfra øhm (.) så har vi begyndt her på det sidste er vi begyndte og stjæle noget fra Greg Lymond som øh har plæderet meget for det her med de her såkaldte scrum meetings 8

9 RF: øh det er der også lidt i xp det her planning the game RF: med øh hvor hvor øhm hvor vi så tager et en halv times et kvarter halv time hver morgen RF: hvor vi [så står op RV: stand-up meeting] RF: ja står i en rundkreds og fortælle hvad vi har lavet og RV: okay RF: hvad vi så har tænkt os at lave i dag RV: ja RF: og om der er nogle problemer RV: ja okay øhm hva øh hvordan har det været at gå fra øh eller hvad kan man sige gå fra traditionel software til xp har det været positivt altså hv har du nogle gode oplevelser med xp eller sådan RF: jamen jeg synes øh primært den måde det er blevet kommet den-den måde det er kommet ind på har været f-for mig har været meget spændende ikk fordi man ligesom har fået den serveret i små bidder RF: jeg kunne godt tænke mig at prøve det af i fuld skala RV: [ja RF: hvor] man ligesom siger nu kører vi 100 procent øh [fra start til slut RV: altså lige efter bogen eller hva] RF: ja RF: men øh det har jo været ligeså tydeligt for mig at mærke at der er utroligt mange kræfter der arbejder imod RF: altså der er mange utroligt mange af udviklerne derude som har den her fasttømret holdning at RF: jeg sidder alene jeg arbejder alene og d når jeg er færdig skal I nok få det jeg er færdig med og sådan altså RF: øhm d der arbejder meget imod det her ikk også sådan noget som scrum meetings hvad skal vi det for altså hva (.) det er spild af tid ikk altså (.) så der er meget et spørgsmål om holdninger som som jeg tror det bliver svært RF: at ændre ved når det kommer ind på den måde her RF: men hvis man i stedet for at starte op et helt nyt projekt op og siger nu kører vi ((klikker med tungen)) og det bliver sådan her RF: så kan I være med eller I kan lade være med at være med ikk så tror jeg ligesom man får en større kontinuitet i det ikk 9

10 RF: sam på sammen måde oplevede vi øh da vi skulle have hele delen fra xp omkring testing med ind i det RF: der faldt alt til jorden RF: altså vi prøvede virkelig at være (.) virkelig at være meget åbne overfor det RF: og vi havde ansat en mand fra et eksternt konsulent bureau udelukkende til at sidde og tage sig af (.) RF: og udvikle de her (.) testmetoder ( ) RF: og det holdt bare ikke vand det kunne slet ikke fungere RV: nej okay hva var hvad var det der gik galt der RF: jamen det var hele øehm (.) jeg tror at for det første så tror jeg nok man gik i gang med at kigge på nogle øh på nogle værktøjer som var umodne (.) RF: i hvert fald til det som vi sad og udviklede RF: vi kører jo meget klient baseret RF: det vil sige det er hændelses orienteret øh RF: og øh man gik i gang med at kigge på unit testing altså man gik ind og testede de enkelte metoder som nu blev udviklet RF: og øh () og der blev vi skulle faktisk næsten dobbelt udvikle fordi vi skulle hele tiden skrive nye testaltså man følte som udvikler at man skulle lave ikke kun dobbelt man skulle måske næsten lave tre gange som meget arbejde hver gang man skulle lave en metode som skulle man måske lave RF: syv-otte metoder til at teste den ene metode alene ikk RF: så det øh det begyndte at blive meget tungt RF: så gik han væk fra over til at tage et andet værktøj hjem noget http (.) øh testing RF: øh som begyndte at lugte lidt mere af det rigtige men der var ligesom kassen var ved at være tom RF: for for midler til den slags og så valgte man simpelthen at indstille det (.) det har været meget meget svært at få op at køre det vil sige I kører ikke (.) RF: nej RV: at skrive unit test først eller hvad RF: nej 10

11 RV: nej okay RF: det gør vi ikke RV: så I tester mere på traditionel vis eller hvordan RF: det bliver på traditionel vis ja altså [mere med RF: vi skal lige] skrive nogle use cases som der bliver testet efter ikk men men øh det er på traditionel vis hvordan med altså de enkelte metoder hvordan tester I dem er det mere så n per intuition så at den enkelte udvikler sidder og sørger for at det virker eller hvordan RF: ja RV: ja RF: det er det RV: okay RF: det er også traditionelt RF: hvor vi udvikler metoder ja RV: så det er ikke øh det kører ikke automatiseret RF: nej RV: med unit test nej RF: og det er det er skide ærgerligt for det ville være fedt at have ikk altså det ved jeg ikke når man læser det lyder som en god idé RF: ja RV: men altså jeg kan godt høre der kan være problemer med det selvfølgelig RF: ja det er ikke det øh der har virkelig været kastet ressourcer efter det altså det er ikke bare det ikke bare et par måneder det var jeg tror han sad der et halvt år faktisk RF: og forsøgte at få det til at køre ikk hvad er det egentlig I udvikler I øh altså er det netbanken vi snakker om eller hvad RF: ja det er netbank RF: nordeas RV: hvad udviklede I i der var det java ellerr RF: det java og jsp sider okay RF: jeg ved ikke hvad om om I kender jeg ved ikke hvad I kender hvad I har af baggrund så øh heh RV: [jo øh RF: (( )) ] va java har vi programmeret i så øh RF: ja RV: altså det er informatik som er altså vi har haft datalog den datalogiske øh altså udviklings RF: okay så I kender begreber som jsp og øh RF: html og java og så videre alt det der pjat der jo 11

12 RF: fint nok RV: vi har vi har haft den grundlæggende datalog RF: ja RV: uddannelse med RF: fint RV: altså med software udvikling og så RF: mmh RV: så det kender vi (.) ja ehm (.) jo øh så vil jeg godt høre lidt mere om par programmering øh hvordan foregår det så n i daglig dagen programmerer I altid i par eller hvordan RF: altså jeg gør vi gør den sidste periode har vi gjort rigtig meget RF: i starten der gjorde vi sådan at vi fulgte bogen slavisk med at vi tog de der max to gange to tre timer RF: om dagen RF: øh og jeg vil også sige i starten der var man også fuldstændig smadret i hovedet RF: og altså man havde virkelig brug for det der åndehul midt på dagen RV: mm RF: hvor man lige kunne sætte sig ned og tjekke sin mail og sådan noget da man øh man nu har jeg så fået en makker nu får I ham ind samme øjeblik han er ekstern konsulent RF: og han har øh jeg ved det sku ikke han har ikke normalt brændstof på motoren han har et eller andet RV: [ ha ha RF: ha ha] ekstra ordinært brændstof på ikk som gør at han øh han holder skruen i vandet hele tiden RF: øh så i starten forsøgte jeg at holde det her den her det her åndehul der men når man kiggede over skulderen så var han gået i gang med at udvikle det som vi i virkeligheden var fælles om RF: og så følte man sig draget over nu måtte man nok hellere hænge på ikk fordi så RF: så det kører vi:: vi kører meget faktisk er det blevet til at vi kører hele dagen (.) lige fra han møder til vi går (2) ja øhm er det er det sådan er det den samme du kører med hele tiden så øh RF: ja det her den her gang er det den samme makker men jeg har jo (.) RV: nå RF: vi kører ((rømmer sig)) vi kører time boxes så øh vi kan sige selvom man lægger op til at man skifter par partner indeni en time box så øh så har vi øh så har vi holdt den faste programmeringspartner indenfor time boxen (.) men jeg har haft mange partnere henover de forskellige time boxes RV: hva hvad vil det sige med en time box 12

13 RF: vi har en time box på:: tre måneder RF: hvor udviklingsforløbet typisk er seks uger (.) okay RF: så man har en partner henover de seks uger og så øh så kommer der hvor man skal rette fejlrapporten hvor man godt kan sidde RV: ja RF: hver for sig ikk eller:: RF: hvis der er stor fejl så sætter man sig sammen igen ikk okay (1,4) så altså selve kodningen det:: det er de seks uger altså hvor I sidder og koder i par RF: ja typisk okay øhm (2) ja øh nu sagde du at I også brugte det med det iterative hvordan har I også implementeret det med med hyppige afleveringer altså det med at I laver en release tit og som så kommer ud og bliver afprøvet eller hvordan RF: nej altså ((vrøvler)) kombineret det lidt vil jeg sige ikk fordi under:: under de her seks ugers (2) rene programmering RF: der afleverer vi ikke noget RV: nej okay RF: og når det er færdigt så:: det kan være 60 procent færdigt den kan være 70 procent færdigt eller den kan være måske 80 så afleverer vi den og begynder de at teste mens vi stadig udvikler videre RF: så man kan sige det er sådan en slags (2,8) hybrid mellem den den den tidligere model hvor man ikke gik i gang med at teste noget før man mente nu var man færdig RF: også den hvor man faktisk forsøger at teste hele tiden(.) så her der har går vi ud og siger vi har en deadline vi afleverer der RF: og øh hvis man er færdig så:: og det er vi aldrig så det gi r helt sig selv RF: så så der:: der sidder vi så:: og udvikler videre samtidig med vi:: de tester om vi finder nogle fejl og retter så så vi man kan sige vi har nogle overlap på en del uger faktisk hvor vi hvor vi er inde i det som (.) RF: der ligesom bliver lagt op til RV: men er det så et andet team der sidder og tester eller hvordan eller nogle andre RF: ja det er ikke os selv der tester RV: nej okay RF: altså vi:: vi sørger jo for i citationstegn unit teste ikke RF: altså på den traditionelle facon øh og så har vi et hold testere der sidder RV: ja hvordan med:: hvordan med integrationstesten med at få koden integreret hvordan hvordan gør I det 13

14 RF: øh:: jamen den kommer så steppet efter men det er de samme mennesker (.) RF: der sørger for det dem som tester den enkelte del den enkelte use case de tester så også så vidt integrationstesten okay nu tænker jeg på beck han siger at man skal integrere næsten hver dag altså altså når du har siddet sammen med din makker og skrevet noget kode at I så går hen til en eller anden integrationsmaskine og så:: så får det integreret med resten af koden RF: ja okay jamen det er faktisk altid integreret så på den så alt hvad vi udvikler er:: ligger jo som en del af netbank RF: så::: RV: så I udvikler simpelthen sidder og udvikler på den samme RF: i den store netbank ja okay så det er:: det er integreret RF: vi udvikler aldrig separate små stumper eller RV: nej ok RF: jeg har i hvert fald ikke været med til det RV: nej RF: det kan være der har siddet og gjort det men men RV: så på den måde er det integreret hele tiden RF: [ja RV: kan] man sige ja okay øhm ja (4) jamen jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om:: altså det der med planlægning hvordan det hvordan det fungerer når I skal i gang med et projekt øh (2) altså hvordan hvordan:: finder i ud af hvilke opgaver der skal løses og sådan noget er efter ud fra user stories eller hvordan (.) RF: ja allerførst starter det med at øh:: hvis vi trækker os lidt længere væk så er der nogen (3) vi er organiseret på den måde at vi skal have nogle sponsorer til at sige god for at (.) at det vi går i gang med at lave det bliver lavet RF: så vi har ikke selv hånd og halsret over hvad det for nogle opgaver vi laver men vi stiller nogle forslag til hvad vi synes der skal laves mere i netbank og så er der nogen der siger det her det (.) det er der kød på ikk RF: og så det de endelig opgaver de kommer ned der øh:: der bliver så:: sagt at det her vi skal lave og det har vi så prøvet på forskellige måder det var det jeg indledningsvis sagde RF: at vi har prøvet mange forskellige måder at::: lave det her på (.) den første måde vi prøvede det på var at vi tog hele forretningen og så gik vi ind med noget brown papering og så sad vi og lave user:: use case RF: øh scenarier øh:: og det var enormt spændende og gøre det på den måde ikk også fordi forretningen kom ind og fik sin tommelfinger på lige fra start af ikk RF: så prøvede vi noget user stories i stedet for (.) RF: øh (2) men:: tingene røg ligesom (.) i sig selv igen 14

15 (.) hvordan hvordan kan det være RF: ja::: (3) det:: et godt spørgsmål (.) jeg tror ikke rigtig der er nogen der har følt det var den store gevinst hvordan hvordan kørte det så (.) [sådan reelt RF: ja mere kommet til] nu kommer opgaverne ned og så bliver der så n skrevet et lille snit om det her vil vi ha (.) RF: og så::: sætter vi os sammen med forretningen RF: øh og så for vi ligesom i fællesskab pejlet os ind på hvad det her det egentligt går ud på RF: og så kommer user stories faktisk (1,5) senere i forløbet eller de kommer faktisk senere i forløbet RF: de kommer faktisk eller user use casen kommer så senere men altså det er forretningen hvem er forretningen i det her (.) RF: øh forretningen det er ikke it-folk okay så det nogen fra nogen andre fra RF: det er typisk der har [kendskab til RV: fra nordea] RF: ja det er nogen fra nordea RF: nogen der har kendskab til hvordan (()) nettet fungerer eller hvordan øh hvordan banken skal køre sin forrening okay øhm hvad så når i har fundet ud af hvilke opgaver der er eller ja hvaffor nogen use cases der skal laves hvordan fordeler i så det er det er det øh så n på frivillig basis [som kent beck han foreslår eller hvordan RF: ja det har vi så også gjort på forskellige måder ja øh vi:::: startede sådan set med at (2) ja vi har gjort det måder altså enten har man fået dikteret det mener vi er det var det bedste RF: det har også noget at gøre med at nogen af os kommer og har selvfølgelig en ballast en en en positive ballast forstået RF: på den måde at vi har en viden omkring nogle af de her systemer der ligger inde bagved RF: og så er det selvfølgelige smartest at tage en som måske har siddet og arbejdet en fire fem år med et eller andet grundsystem RF: og sige okay det er måske fornuftigst at du sidder og arbejder sammen med den ikk RV: helt klart RF: så øh der har man selvfølgelig peget på nogen men den sidste time box vi har været i gang med her nu der har man ligesom kastet op og sagt vi har den her opgave hvem vil have den 15

16 RF: og så har men så selv budt ind (.) og det er primært kommet efter et foredrag igen fra ham der greg lymond (2) som også har forårsaget vi har indført de her scrum meetings RF: som også var gået lidt i glemmebogen RF: så der står vi den her rundkreds og så bliver der kastet op vi har de her opgaver hvem byder ind på dem RF: (()) RV: det lyder meget spændende (.) hvordan så når man byder ind på en skal man så også selv estimere hvor lang tid det vil tage eller hvad (1) eller er det gjort på forhånd eller hvordan fungerer det RF: ja nej vi skal selv estimere (2 )så altså så byder i ind på en opgave og så sætter i jer ned og estimere RF: så sætter vi os ned og estimere RV: hvordan bliver det styret tidsmæssigt og hvem styrer det altså har i en projektleder som [(()) RF: vi har::: ]vi har det der hedder tracker RF: en tracker han øh:: han sådan han er ikke en projektleder som sådan men han er opg i gamle dage kaldte vi det opgave ansvarlig RF: men øh det er svært at kalde en for opgave ansvarlig når vi:: for eksempel sidder to på en opgave RF: den ene der er opgave ansvarlig kan så måske sidde og have alt for lidt at lave ikk så han får måske typisk nogle andre opgaver også ikk (1,5) så øh nej vi har en tracker på og han styrer så alt det med om vi har estimeret og hvordan ser det så ud i forhold til vores tidsplan og følger op hvordan er vi i forhold til tidsplanen RF: hvor vi så selv mere er opgave ansvarlig for det er os der sidder og laver det RF: som så selvfølgelig er ansvarlige for at tingene bliver okay bruger i så bruger i så det der med at i sætter sådan en:: hvad er det han kalder det en project velocity altså hvor i:: hvor i estimerer hvor effektivt i kan arbejde (3) RF: øh:::: nej det gør vi ikke rigtigt nej RV: nej okay men det er også det kent beck skriver om at trackeren holder øje med at man så holder project velocity og så kommer og siger sidste gang der estimeret du sådan og sådan RF: ja det er rigtigt (.) nej RV: nej RF: det har vi haft oppe jeg har nævnt det i hvert fald efter jeg var over og høre greg lymond så 16

17 RF: så med (()) blandt andet kombinere de her ting jeg ved ikke om i kender greg lymond RV: nej:: det gør vi faktisk ikke RF: okay men han øh han kombinerer de her ting fra kent beck og fra agile RF: og der øh:: der nævnte han blandt andet også det der med at at når man har haft sådan en proces der så har men estimeret (.) til fem timer og så:: den der tracker skal så styrer de der ting men det har man altså (1) taget meget løseligt på her hvad har i ellers af øh:: funktioner eller roller har i også coach eller:: eller hvordan RF: nej RV: nej (.) har i en decideret projektleder RF: ja vi har en projektleder (1) [og han er så ansvarlig RF: han er] så hovedansvarlig eller det har vi forsøgt at gøre ham til hovedansvarlig for at få de her scrum meetings til at køre (.) RF: om morgenen og så er han selvfølgelig ansvarlig overordnet set for at netbanken projektet det kører ikk RV: jo okay RF: og det er også ham der har dialog med de her sponsorer (.) altså vi har jo (.) vi er opbygget på den måde organisatiorisk på den måde at ingenting bliver lavet i netbank uden at der er en eller anden forretningsområde der vil betale for det RF: så vi har altså en en netbank og den er beregnet for private mennesker og der er nogen der skal betale for det (1) så det kører lidt som uafhængig celler eller hvad skal man sige RF: ja altså vi kan ikke lave noget uden at forretningen siger det her det kan vi tjene på (1) ja øhm (4) jeg skal lige se hvad vi kan tage fat på (.) jo jeg tænkte lidt på det fysiske arbejdsmiljø har det også ændret sig efter i indførte xp eller hvordan RF: ja altså vores tidligere projektleder han indførte nogle:: whiteboard tavler imellem vi havde to borde terminal borde og så blev der sat to eller en whiteboard ned i mellem som en skrivebordplade RF: også blev der monteret skinner på bordene øh så vi kunne tage skærmene og kører sammen RF: og øh:: ((grine lyd)) og det var jo::: store sager men der var flere ting i det der gik galt (.) altså whiteboard den gik selvfølgelig ikke galt den er der og den fungerer og vi bruger den RV: hvad var formålet med skinnerne det forstår jeg ikke RF: formålet er jo at du har jo typisk to (.) et terminalbord har jo en rund bue det gør at hvis du skal have et par en en partner til at sidde og programmer med dig så kan han::så kommer han typisk til at sidde meget langt væk på den måde RF: så ved at have en skinne på (.) og kunne køre skærmen ind midt på bordet og faktisk sidde skulder ved skulder okay 17

18 RF: men men øh:: det viser sig at de her whiteboards vi fik lagt som jo kommer til at være der hvor skærmen bliver kørt ind RF: de øh:: er lavet noget metal af en art RF: og hvis vi kører vores trådløse tastatur og vores trådløse mus over det så eh så er der ikke noget der virker RV: nå RF: så i princippet kan vi ikke gøre på den måde RV: nej RF: så vi kan kun køre par programmering på den ene side af:: det her store bord nemlig den side hvor musen ligger på træpladen stadigvæk og så kan skærmen være inde på metalpladen RF: så så så det der er ikke rigtigt blevet fuldt op på og i øvrigt kører skinner meget skidt så skærmen ikke kører ordentligt og så:: men hvordan ellers som i sidder sådan øh:: havde i eget kontor før eller::: RF: nej der skal vi langt tilbage i tiden RF: øhh:: der skal vi nok en tre fire år tilbage før RF: hvor vi havde to mands kontorer okay RF: og øh jeg vil sige jeg var meget modstander af at skulle sidde i de her store kontorer her jeg synes der er meget larm RF: der er meget støj og sådan noget men RF: og jeg kan jo ikke:: (.) jeg ved jo ikke på nuværende tidspunkt om jeg dør af stress når jeg er 60 på grund af den her støj og larm der er men jeg synes sku egentligt at man man overvinder det RF: det er meget sjældent man lader sig generer af det RF: så jeg synes efter at have arbejdet med det et stykke tid så jeg har jeg overvejende fordele ved at sidde i store kontorer RF: jeg ville bare gerne have en afskærmning sådan så man kun i kontor:: altså sad projekt vis det gør vi så ikke her [der en masse projekter RF: vi har en masse] finner og nordmænd og englændere der sidder derovre og har et helt andet projekt ikk okay det kan jeg godt se RF: så når de står sådan en mand der og den får finsk og den får engelsk og den får dansk så kan det godt være lidt forstyrrende 18

19 det er klart (2) øhm ja (3) øh hvordan med kunde:: altså kunden hvor meget er kunden inddraget altså [nu snakker vi ikke kun om prisen RF: kunden er:::] ja kunden bliver inddraget faktisk på et tidspunkt når vi har efter vi har kørt den fulde integrationstest RF: der laver vi det der hedder usability test RF: og øh der får vi afhængig af kompleksiteten får x antal brugere ud RF: og de sidder så og kører test på det vi lige har bygget og der har vi sat tv op og kamera på så vi kan se vedkommendes ansigt og så se det som hun eller han sidder og taster på skærmen ikk (.) RF: og så sidder vi i et lokale ved siden af og følger med RF: og det er utrolig godt det er simpelthen det er::: det er guld værd jamen vi også selv arbejdet med det RF: ja RV: men i bruger ikke hvordan med:: i bruger ikke kunden så meget mens i programmerer RF: nej nej det gør vi ikke men vi tager dem ind på et tidspunkt hvor vi hvor vi stadig kan nå i hvert fald i de fleste tilfælde kan nå tilbage og ændre på løbet og det har vi så gjort i hvert fald i (.) i et i en situation har vi måtte ændre det fuldstændig RF: det gik helt galt okay (2) så kunden er lidt med RF: ja kunden er med men ikke helt som det bliver foreskrevet altså han er ikke med hele vejen RV: nej RF: og der kan man sige det er han måske lidt i forbindelse med at forretningen er på ikk fordi de skal jo agere kunde (2) men hvordan får i lagt får i lagt en kravspecifikation fast eller har i noget at gå ud fra der RF: nej RV: nej i bruger simpelthen de use cases som i får RF: vi bruger use cases ja RF: så kommer der forslag til hvordan et skærmbillede skal se ud og så (.) det er ikke altid der gør det (.) i mange i langt de fleste tilfælde designer vi dem selv de her skærmbilleder okay (3) så det er kunden ikke så meget med i RF: nej han siger bare eller i bliver enig om at i skal have den her funktion den skal gøre sådan og sådan og så designer i skærmbilledet RF: ja og et stykke hen af vejen er vi jo også begrænset lidt af at store virksomheder har det jo meget sådan med branding at man skal have et vist::: ansigt udad til 19

20 RF: så man er nødt til hvis noget ser sådan ud et sted skal det også se sådan ud et andet sted altså der er ikke (.) innovation står ikke det øverst på listen vel fordi (.) RV: nej RF: det der med at komme med spraglet neonfarve og alt det der det:::: RV: det er klart RF: det er lidt svært at få igennem sådan en organisation det er klart (4) øh hvordan med øh det der med refaktorering og simpelt design og sådan noget er det noget i:: altså går i ind og refakturere hele tiden også selvom også selvom det virker RF: ja det vil jeg sige ja til (.) det er klart at der øh:: man kigger meget på tidsplanen også RF: men øh:: (1.5) specielt de to sidste time boxes som jeg har siddet sammen med min nuværende makker der har vi virkelig (2) gjort det tit altså sagt det her det er for komplekst eller et eller andet det her det må vi gøre noget ved og så refaktorerer vi det fuldstændigt også selvom det virker ja RV: også selvom virker RF: ja (3) øhm hvordan øh kan det betale sig eller har det ::: RF: jamen det har det er igen noget med holdninger ikk RF: øh og får mit vedkommende der synes jeg absolut godt det kan for jeg tænker også på der kommer en efter mig ikk der skal kunne kigge på det her RV: mm RF: og øh (2) det vil sku være rart at man bare kan sætte sig ned og så sige wow det er lige til at gå til ikk RF: og erfaringen fra de år jeg har udviklet viser jo også at man kender jo ikke facit når man går igang RV: nej RF: du kender det heller ikke måske når du er halvvejs igennem men du begynder sådan at kunne øjne når du er kommet sådan en 70 procent igennem ikk RF: og så:: alt andet end lige så er det smartere lige at gå tilbage og sige er det så den rigtige måde vi har gjort det på skal vi ikke lige:: (2) øhm apropos det med overskuelighed og sådan noget hvordan hvordan med dokumentation hvad (.) hvad gør i der RF: hhh (4) ja dokumentation er jo hehehe en rigtig darkhorse det er det jo typisk RF: ja altså:: vi har noget vi kalder minimumsdokumentation RF: og mini minimumdokumentation det er kendetegnet ved at der er skrevet dokumentation direkte i programmet som kommentarer RF: ja og så har vi use caserne 20

21 RF: som selvfølgelig tjener som øh:: som dokumentation også RF: og derudover bliver der ikke lavet det store RV: nej okay jamen altså beck siger jo egentligt også at så længer det er så simpelt så skal man nærmest kunne læse det ud af koden (.) det ved jeg ikke om:: RF: ja (.) det kan man ikke (.) men altså vi:: vi har jo så den regel der hedder lige så snart du laver bare et eller andet som bare er lidt ud over det sædvanlige så (.) så skal der helt klart følges en kommentar med (.) RF: som er fyldestgørende men har du prøvet at skulle overtage noget kode andre har siddet med RF: ja som er helt umulig eller bare:: RF: i det hele taget (.) jaja jamen det gør det vi hele tiden okay (.) jamen der tænker jeg på om der er noget hold i det beck han siger at hvis bare det er simpelt nok så (1) RF: så er det til at forstå RV: så skulle du nærmest kunne læse det uden øh ja uden dokumentation RF: ja jamen det er øh:: og det er jo derfor at det er sådan også før xp kom på banen RV: hm RF: der har jo øh:: indenfor it har der jo altid været problemer med dokumentation RV: hm RF: jeg tror aldrig nogensinde jeg har set et vel dokumenteret system RV: nej RF: og det gør jo:: alene det gør jo at man at man vender sig fra tanke om at der findes dokumentation og hvis der så findes dokumentation så tør man ikke stole på den RV: nej RF: fordi det er nemlig altid den der bliver vedligeholdt (.) mindst RF: så man stoler ikke på den så derfor går man direkte i koden så det::: jeg vil sige jeg har aldrig prøvet det andet RV: nej okay så man kan lige så godt vende sig til at der ikke er dokumentation RF: ja RV: (2) det er måske også det beck han gør op med kan man sige RF: [ja RV: ved at] sige at man behøver ikke dokumentere fordi det gør man alligevel ikke RF: præcis RF: og så må man hellere bruge kræfterne et andet sted (.) nemlig på måske at dokumentere i programmet ikk eller gøre det pænere refaktorering (2) og det:: og det fungerer også får jer RF: ja det synes jeg (2) øhm hvordan med:: han snakker om fælles ejerskab (.) øh hvordan hvordan kører i det altså er det sådan at hvis::: der er en eller anden komponent du er irriteret over ikke virker eller et eller andet går du så bare ind og retter det (.) hvis det er nogen andre der sidder med det eller hvordan 21

22 RF: (1) ikke hvis de sidder og er ved at udvikle på den her nu RV: [nej RF: men] hvis det er nogen der udviklet det tidligere så ja så går jeg bare ind og retter (.) så det:: det kan man godt RF: ja (.) men det er jo lidt det med at have (.) der skal man jo helst have lidt overblik over hvad det egentligt er de har lavet RF: ja dels det men og så skal man jo også holdningsmæssigt igen øh:: heller ikke føle man ejer det (.) altså at hvis jeg afleverer et eller andet og jeg siger nu er jeg færdig med det så skal jeg jo ikke rende rundt og føle øh::: irritation over at der er nogen der går ind og retter i det bagefter RV: nej det tænkte jeg også på om ikke det kunne være:: RF: ja njar men det er jo holdnings::skift igen ikke RF: ja RV: altså tænker man traditionelt så har man vel:: så er det jo en eller anden komponent man selv har udviklet ikke RF: ja RV: som man har som man har ansvaret for RF: ja og de første 15 år af mit mere af min øh:: programmer (.) karriere der:: der havde jeg det sådan altså RF: det er min ikk holdt det ind til kroppen RF: det er meget med::: man skal arbejde virkelig meget med sine holdninger okay men har har det været til::: RF: ja det synes jeg RV: det det kan man (.) godt vende sig til RF: ja det synes jeg godt man kan RV: at andre går ind og retter i det RF: ja (3) øhm hvor lang tid arbejder i normalt (.) altså har i:: holder i sådan en 40 timers uge eller::: eller hvordan RF: jeg gør ikke RV: nej (3) okay der er [overarbejde RF: 40 timer] nu har vi jo 36 hedder ja okay RF: og så er der frokost så nej jeg::: øh jeg har typisk gennemsnitlig en (2) time eller halvanden for meget hver dag RF: men min makker han er kun (.) men det det er så hans familieliv der der gør det ikk RF: han holder det meget striks RF: ((kan ikke høre hvad han siger om sin makker)) 22

23 okay (.) så og der er heller ikke der er måske heller ikke brug for så meget overarbejde eller hvad (.) kører det [ RF: i perioder har der været RF: det har der RV: okay RF: øh det har været til både kl om aftenen okay (1) det er noget der kan mærkes RF: ja RV: ja (3) øhm der siger beck at man helst ikke skal overarbejde to uger i træk det ved ikke om i har (.) eller mere end en uge ad gangen (2) det ved jeg ikke om i har kunne holde RF: aahr men øh:: jeg tror vi har i en enkelt eller to time boxes måske har nok har presset den ud over det RF: altså vi fik jo den som jeg beskrev før den hvor usability testen viste at den var (.) den var rigtig slem ikk RF: den var det ku det var (.) kunderne kunne slet ikke forstå den RV: okay RF: der var:: der var vi jo (.) selvom vi følte vi havde givet (.) alligevel plads til at de kunne komme og teste og vi kunne lave den om (.) så havde vi ikke givet så meget plads (.) så der skulle vi virkelig arbejde RF: der var vi her lidt RV: okay (2) øhm (5) ja (3) øhm hvordan har du det øh med kvaliteten af det (.) er det blevet bedre efter i har skiftet til xp i forhold til hvad du har lavet eller hvordan føler du selv RF: ja det synes jeg altså:: men igen (.) jeg synes øh par programmering er:: helt klart det som i mine øjne højner kvaliteten okay (1) RF: altså der er mange gevinster ved det RF: altså du-du højner kvaliteten og du øh:: fordeler viden(.) RF: i og med der er to der sidder og laver den samme kode fysiske kode (.) RV: mm RF: så er der også to der ved det (.) RF: og du holder hinanden i ørene og:: øh:: du lærer (.) altså vi har jo ikke alle sammen det samme vidensniveau (.) RV: nej RF: så du lærer nogle fif fra den ene og han lærer nogle fif fra dig og::: RV: det er klart RF: så der:: der er mange gevinster ved det 23

24 RF: det du så betaler er jo selvfølgelig at du sidder to ressourcer og koder den samme kode ikk RF: så::: men det ved man jo (.) altså kvalitet koster også:: typisk mere ikk RV: ja (.) men ja ka kan det kan det mærkes på hvor lang tid et projekt tager (.) altså tager det længere tid med xp RF: ja:: det det gør det RV: [ okay RF: men] men men du vinder noget (.) i den anden ende (.) du vinder øh::: du vinder øh turn around tiden omkring fejlrapporter (.) altså der er typisk ikke så mange fejl og de fejl der er er måske så betydelige (2) du mener kvaliteten bliver bedre med xp RF: ja det mener jeg helt klart (3) øhm (4) ja øh har xp betydet noget for dig så n personligt (.) altså med:: i din hverdag altså:: nu tænker jeg også lidt på overarbejde og sådan noget om du har:: du har mere tid (.) om du er mere eller mindre stresset (.) nu sagde du at du kunne blive lidt stresset af at sidde i sådan et arbejdsmiljø her (1) RF: øh jeg sagde at jeg:: jeg ved ikke om altså stress kan jo komme snigende uden at man er klar over det øh:: RF: (2) og jeg synes øh:: jeg synes xp har virket beroligende på mig i virkeligheden RF: (1) altså fordi du hele tiden (.) du er hele tiden i en dialog RF: altså du øh (2) og når den ene rejser sig og går hjem så forsvinder den ene halvdel af dialogen i virkeligheden og så øh:: teoretisk kan man godt sætte sig ned og arbejde videre (1) RF: men det gør man ikke rigtig alligevel RF: så øh::: så der stopper arbejdet ligesom (.) så så (1) har man også mere (.) hvad skal man sige øh (.) jeg kunne forestille mig at man måske havde mere tiltro til (.) til det kode man havde lavet altså når man sidder to (2) RF: ja RV: altså [eller at RF: jamen det har man] RV: du er mere overbevist om okay det her det virker sku RF: ja RV: end hvis du selv havde siddet med et eller andet som man måske (1) ja er løbet surt i RF: jamen det:: der er ingen tvivl om atlså::: du har to øjne på men det kræver igen meget fordi den som ikke sidder og koder skal så også sidde ved siden af og have det store overblik og (.) RF: og og være på hele tiden ikk RV: mm RF: og det er også svært (.) altså 24

25 RF: når man er vant til at sidde og kode så er det svært at bare (.) bare ikk situationstegn sidde ved siden af og være sparringspartner hele tiden ikk RF: og følge med men øh (3) det mener jeg bestemt er::: (.) hvis man vender sig til det her og siger jamen det er (2) det er en gevinst det her ikk RF: sså så er det ikke noget problem (2) øh hvordan med øh med arkitekturen for (.) for systemet (.) kører i med (.) kører i (.) har i sådan noget som (.) altså kører i med klassediagrammer og::: RF: nej RV: flowdiagrammer og sådan noget(.) det gør i slet ikke RF: nej hvordan hvordan (1) øh har i det som han siger en metafor for systemet (2) beck kalder det RF: altså:: selve arkitekturen er beskrevet i et dokument RF: øh:: RV: altså i:: klart sprog eller rent sprog (.) ikke diagrammer og sådan noget RF: nej (.) eller der vist øh (.) der er et par tegninger ikk der ligesom beskriver (.) RF: flowet i det (.) men men ikke klasse diagrammer RV: i bruger ikke uml eller sådan noget RF: nej RV: nej okay (3) kan det ikke være svært at::: at bevare overblikket hvis det sådan er et større system så RF: (3) nej:::: det synes jeg egentlig ikke RF: altså det (.) jeg synes mere det er (.) det er jo ikke så tit du kommer ned øh::: og skal arbejde med arkitekturen RV: nej RF: altså du bevæger dig jo typisk oppe i i i selve frameworket og skal have koblet nye ting på RF: øhm:: og kobler du dig i virkelighed bare på på det eksisterende framework RV: ja okay RF: så arkitekturen ligger ligesom (1,5) fast og:: og (1) piller vi ikke særlig tit ved RV: men det er da også fordi det er et eksisterende [system i udvikler videre på RF: ja rigtigt] rigtigt ja RV: jeg kunne forestille mig hvis det var nyt system (.) helt nyt system man skulle udvikle så skulle man vel have en eller anden form for (.) RF: det tror jeg vil være en god ide så ja men det kunne jeg da forestille mig hvis (.) ja hvis det var et nyt system (.) men hvad med (.) er der ikke projektlederen har han ikke (.) et overblik over sådan hvor man er henne i arkitekturen (.) altså holder styr på det eller hvordan RF: nej:: 25

26 RV: nej okay ( )((interviewerne snakker lidt sammen))( ) der var lige (.) kodestandarder (.) har i har i vedtaget sådan hvordan (.) RF: ja RV: koden [skal skrives RF: ja altså det har vi] så også skiftet undervejs (.) ja RF: men øh (2) vi har vedtaget vi kører::: (.) helt overordnet efter noget der hedder model view control (.) RF: pattern RV: mm RF: øh (1) og det har vi så:::: forfinet til at køre ægte model view control (.) (.) jeg kender det ikke lige helt RF: nej men øh (1) men øh:: (1) helt basalt set så handler det om at man øh (1) den enkelte klient side (.) altså den den den får præsenteret sine:: sine data formateret (.) RF: og øh (.) på den måde så minimerer man øh bland andet sådan noget risikoen for at få en masse kombileringsfejl ude på (.) på klient side RF: i har formentligt::: været med at gå ind når man surfer ind på nogle sider man får en masse fejl og sådan noget der RV: mm RF: så vi har (.) vi har standard (.) standardiseret vores måde at kode på ja altså også sådan noget med hvordan i navngiver metoder og variabler og sådan eller hvordan RF: ja det:::: det har der været (.) det har der været tiltag til (.) vi altså java foreskriver i forvejen hvordan man navngiver sine metoder og (.) RF: og variabler så (2) så det sætter i sig selv en en grænse ikk RF: men vi har været inde og sagt alle metoder skal hedde noget på engelsk og alle metoder skal så (.) der kører vi sådan ren anarki der er både engelske og danske navne RV: okay så det kan godt være RF: og nogen gange bliver de også i det samme metodenavn (.) så det:: fint nok ((der grines lidt)) det kender jeg godt fra når jeg selv skriver kode RF: ja men altså (.) vi har det lidt sådan at øh:: hvis tingene er forståelige altså (1) personligt har jeg det sådan at hvis man skal sidde og bruge ti minutter på at finde et engelsk ord for nået man godt ved hvad hedder på dansk (.) RF: så er det ti minutter for meget [eller omvendt RF: så kalder vi det noget på dansk] RF: fordi hvis jeg skal bruge ti minutter på at finde et ord (1) øh:: på engelsk for noget på dansk (.) så er der stor sandsynlighed for at vedkommende (.) der senere hen skal læse 26

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7

BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7 BILAGSOVERSIGT BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7 BILAG 3: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. JACOB GRANDE... 17 BILAG 4: TRANSSKRIPTION AF

Læs mere

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Interviewer: Ja og vi tænker at gøre det sådan at vi starter med ligesom at starte at med hvad kan man sige sådan lidt

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Du må gerne lige præcentere dig selv. Ja okay. og din funktion, din arbejdstitel den er game designer?

Du må gerne lige præcentere dig selv. Ja okay. og din funktion, din arbejdstitel den er game designer? Bilag - Mads (0:00:27.3) I: Du må gerne lige præcentere dig selv. (0:00:33.6) R: Jeg hedder Mads Engber Hansen og jeg arbejder på Serious Games interactive, som er et dansk (... skal i vide det? I: Jahh)...

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Interview med Charlotte

Interview med Charlotte Interview med Charlotte I = Interviewer + talangivelse = forskellige gruppemedlemmer der taler Charlotte = Charlotte Kasper = hendes mand Hvor Signe fra Bilag 3 bor: er erstattet med: En anden fra TUBA.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Behind the scenes - FUSION

Behind the scenes - FUSION 11 Behind the scenes - FUSION - Et interview med Malik Hyltoft og Palle Schmidt Af Per Frederiksen og Søren Pedersen Hvad er jeres favorit-system? Palle: Jeg synes, det er et tæt løb mellem Basic Roleplay

Læs mere

Bilag 5. Side 1 af 10

Bilag 5. Side 1 af 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Transskribering af interview m. Kaj, 10.april på COWI s hovedkontor

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4)

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4) Bilag 1 Transskribering - Fokusgruppe interview Overordnet transkriberings-regler der er brugt: [ ] = overlap i tale ( ) = uforståelig tale = når taler selv understreger noget NEJ = høje udbrud [latter]

Læs mere

I 2: Men det er klart at med det i mente, har vi også valgt virksomheder som klarer sig godt, eller.

I 2: Men det er klart at med det i mente, har vi også valgt virksomheder som klarer sig godt, eller. Bilag 4 Interview med konsulent og personlig leder, Mark Lewis fra Valtech. D. 15.05.2013 I: Simon og Sofie R: Mark Luis I: der er sådan en helt flad struktur hvor de holder møder hver mandag, og håndsoprækning

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere