Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed."

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig eller ej. Du kan også læse mere i vejledningen Erhvervsmæssig virksomhed? Den finder du på Iværksætter Tænker du på at starte en virksomhed, kan du finde en lang række nyttige oplysninger på vores iværksætterside på Vælg Virksomheder og Iværksætter. Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Bindende svar Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori dit arbejde tilhører, kan du bede SKAT om et bindende svar. Læs mere i pjecen Bindende svar til borgere, som du finder på Vælg Borger - Pjecer og vejledninger. Kontakt SKAT Du er velkommen til at ringe til SKAT på telefon eller sende os en via Udgivet af SKAT Telefon Mail via Adresser på skattecentre ses på Er du selvst erhvervsdriv det har betydning for, hvad du skal betale i ska DECEMBER 2007 ISBN P-serien nr. 85 Version 1.0 Tryk Schultz Grafisk

2 NEJ Risikerer du at tabe penge? JA Er du ansat? I afsnittet Er du lønmodtager? på side 4 kan du se hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at du er ansat. Driver du virksomheden intenst og seriøst? I afsnittet Er din virksomhed erhvervsmæssig? på side 7, kan du se hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at drive virksomheden intenst og seriøst. JA Giver virksomheden overskud, eller har den udsigt til at gøre det? JA NEJ NEJ NEJ I afsnittet Er din virksomhed erhvervsmæssig? på side 7 kan du se hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at virksomheden giver overskud eller har udsigt til at gøre det. JA Du er lønmodtager Du er honorarmodtager Din virksomhed er ikkeerhvervsmæssig Din virksomhed er erhvervsmæssig Selvstændig virksomhed

3 Find ud af om du er selvstændigt erhvervsdrivende Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet din egen virksomhed eller er på vej til det. I vejledningen kan du læse om, hvornår SKAT betragter dig som selvstændigt erhvervsdrivende med en erhvervsmæssig virksomhed. SKAT skelner mellem: Lønmodtagere Honorarmodtagere Ikke-erhvervsmæssige virksomheder Erhvervsmæssige virksomheder. Det er vigtigt, at du finder ud af, hvilken gruppe du tilhører. Det har nemlig betydning for, hvad du skal betale i skat, og om du kan trække underskud fra. Vær opmærksom på, at denne vejledning ikke beskriver reglerne for landbrugsvirksomheder og udlejning af fast ejendom. Risikerer du at tabe penge? Om du driver selvstændig virksomhed eller ej, afhænger af, om du risikerer at tabe penge. Hvis du risikerer at tabe penge, er din virksomhed enten erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig. Se side 7. Har du flere aktiviteter, vurderer vi hver enkelt aktivitet for sig. Det betyder, at du sagtens kan være fx lønmodtager og honorarmodtager eller selvstændig på samme tid. Diagrammet til venstre viser, hvad vi lægger vægt på, når vi vurderer din aktivitet. Start øverst i figuren ved Risikerer du at tabe penge?, og følg pilene. Hvornår risikerer du at tabe penge? Du risikerer at tabe penge, hvis din virksomhed har risiko for at få flere udgifter end indtægter. Vi betragter det ikke som en risiko for at tabe penge, at du arbejder mange timer i virksomheden uden at få betaling for det. Vi betragter det heller ikke som en risiko for at tabe penge, at du har udgifter til fx transport til arbejde, arbejdstøj eller frokost i arbejdstiden. Hvis du ikke risikerer at tabe penge, er du enten lønmodtager eller honorarmodtager. 3

4 Er du lønmodtager? Du er lønmodtager, når du er ansat hos den, du arbejder for. Du er ansat, når følgende betingelser er opfyldt: Du har en arbejdsgiver, som bestemmer, hvordan og hvornår du skal udføre arbejdet. Din arbejdsgiver betaler som hovedregel de udgifter, der er forbundet med arbejdet. Du har en aftale om, at du løbende arbejder for din arbejdsgiver. Du har aftalt med din arbejdsgiver, at du får en fast løn for hver time, uge eller måned, du arbejder uanset om arbejdsopgaverne er færdige. Eller du har aftalt, hvor meget du skal have udbetalt i bonus og akkord. Du har ikke en reel risiko for at tabe penge ved arbejdet. Du er lønmodtager ifølge ferieloven, funktionærloven og andre arbejdsmarkedslove. Hvis du er freelancer eller konsulent Som freelancer eller konsulent har du ofte meget frie arbejdsforhold, fx fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsplads. Som regel har du ingen risiko for at tabe penge. Er du ansat, betragter vi dig som lønmodtager. Er du ikke ansat, betragter vi dig som honorarmodtager. Det er uden betydning, om du udskriver fakturaer og er momsregistreret. Hvis en virksomhed udlægger opgaver til dig (outsourcing) Hvis en virksomhed udlægger opgaver som fx telefonpasning, bogholderi og ITopgaver, er der tale om outsourcing. Hvis du starter egen virksomhed, og din tidligere arbejdsgiver outsourcer dine hidtidige opgaver til dig, betragter vi dig muligvis stadig som lønmodtager. Vores vurdering afhænger af, om dit samarbejde med din tidligere arbejdsgiver har ændret sig, om du selv fortsætter med at løse opgaven, og om du risikerer at tabe penge. Freelanceren Sofie er lønmodtager Sofie er freelancekonsulent i et indretningsfirma, der rådgiver private om indretning og renovering af boliger. Firmaet kontakter Sofie hver 14. dag og fortæller hende, hvilke kunder hun skal besøge og hvornår. Indretningsfirmaet har aftalt prisen med kunden, og derfor ved Sofie, hvor lang tid hun har til opgaven. Sofie får så mange opgaver fra indretningsfirmaet, at det er hendes eneste kunde. Sofies konsulentfirma har et stort overskud, da den eneste udgift er driften af en bil. Rent praktisk har hun aftalt med indretningsfirmaet, at hun sender dem en faktura hver 14. dag, hvor hendes honorar er specificeret i timeforbrug og kørselsudgifter plus moms. SKATs vurdering Sofie er lønmodtager. Hun har ingen økonomisk risiko, da det er indretningsfirmaet, der får betaling af kunden og har ansvaret for opgaven. Firmaet bestemmer, hvilke kunder hun skal besøge, og hvor lang tid der er til opgaven. Sofie udfører kun opgaver for indretningsfirmaet, og hun bliver betalt som en ansat med timebetaling og kørselsgodtgørelse. 4 5

5 Er du honorarmodtager? Er din virksomhed erhvervsmæssig? Du er honorarmodtager, når betingelserne her er opfyldt: Du risikerer ikke at tabe penge på dit arbejde. Du er ikke ansat hos den, der betaler dig. Du får honorar for dit arbejde. Honoraret Honoraret er typisk aftalt på forhånd, med et fast beløb for hver opgave eller time, og det dækker alle dine udgifter i forbindelse med arbejdet. Det er uden betydning, om du udskriver fakturaer og er momsregistreret. Hvis du helt ekstraordinært skulle få underskud ved arbejdet, kan du ikke modregne underskuddet i en anden indkomst samme år. Du kan heller ikke modregne i indkomst i efterfølgende år. Her er en række eksempler på honorarmodtagere: Freelanceren og konsulenten Musikeren, der spiller ved forskellige arrangementer Den selvstændigt erhvervsdrivende, der har en bibeskæftigelse som foredragsholder Lønmodtageren, der en gang imellem har indtægter ved salg af artikler til forskellige fagblade Pensionisten, som supplerer sin folkepension ved at skrive lejlighedssange Skuespilleren eller forfatteren, som i perioder læser op forskellige steder Proceskonsulenten, der har en enkeltstående opgave med at afvikle et weekendseminar for en frivillig organisation. Eksempler på honorarmodtagere Arkitekten Henrik er honorarmodtager Henrik er ansat som arkitekt og har i sin fritid et momsregistreret firma, hvor han udfører enkeltstående syns- og skønsopgaver. Henrik har vurderet udlejningsværdien af en af statens boliger og skriver en faktura med moms og kilometergodtgørelse efter statens takster. Det er aftalt, at der ikke kan gøres erstatningsansvar gældende. SKATs vurdering Det er den enkelte aktivitet, SKAT bedømmer. Da Henrik ikke risikerer at tabe penge på vurderingsopgaven, er han ikke selvstændigt erhvervsdrivende. Han er honorarmodtager, da han selv tilrettelægger arbejdet og ikke er ansat hos sin kunde. Din virksomhed kan enten være erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig det afhænger af dit formål med at drive virksomheden og den måde, du driver den på. Vi anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge og samtidigt har risiko for at få flere udgifter end indtægter. Din virksomhed skal være tilrettelagt og drevet, så du kan forvente at få et overskud. Overskuddet skal være så stort, at der er plads til afskrivninger (fradrag for slid og ælde på bygninger, maskiner, inventar osv.), løn til dig og forrentning af den kapital, du har investeret. Hobbyvirksomhed er også ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Vi anser din virksomhed for at være en hobbyvirksomhed, hvis dit primære formål med virksomheden ikke er at tjene penge, men at dyrke din fritidsinteresse for maleri, ridesport eller noget helt tredje. Din virksomhed skal opfylde to betingelser For at være erhvervsmæssig skal din virksomhed opfylde to betingelser: Du skal drive virksomheden intenst og seriøst. Virksomheden skal give overskud eller have udsigt til at gøre det. Er de to betingelser ikke opfyldt, anser vi din virksomhed for at være ikke-erhvervsmæssig. Driver du virksomheden intenst og seriøst? Når vi vurderer, om du driver virksomheden intenst og seriøst, ser vi bl.a. på følgende: Er virksomheden drevet sædvanligt og forsvarligt? At du driver virksomheden forsvarligt, vil fx sige, at du har købt varer hjem, at dine åbningstider er annonceret, og at du har foretaget nødvendige investeringer, som du forventer, at dine indtægter dækker. Har du eller dine medarbejdere faglige forudsætninger for at kunne drive virksomheden? Hvis din virksomhed har underskud, har den så en naturlig sammenhæng med andre af dine virksomheder? Hvis du fx har underskud ved at sy og fremvise haute couture kjoler i din ene virksomhed, har du fradrag for det, hvis du gør det for at markedsføre dit navn i branchen og udbrede kendskabet til dit designertøj, som du sælger i din anden virksomhed. 6 7

6 Har du drevet din virksomhed regelmæssigt gennem en længere periode, og har den et vist omfang? Virksomhedens omfang bedømmer vi både ud fra størrelsen af produktionen og ud fra størrelsen af omsætningen. Giver virksomheden overskud eller har den udsigt til at gøre det? Når vi tager stilling til, om din virksomhed giver overskud eller har udsigt til at gøre det, ser vi bl.a. på følgende: Giver virksomheden overskud? Vi ser på udviklingen i din virksomheds overskud, og om overskuddet er så stort, at der er plads til afskrivninger, investeringer og løn til dig. Selvom to virksomheder har samme overskud, vurderer vi dem ikke nødvendigvis ens. Hvis den ene virksomhed har få afskrivninger, og der kun bliver lagt få arbejdstimer i den, så er kravet til overskuddet ikke så stort. Det kan fx være en internetbutik, der sælger gode årgangsvine. Dén virksomhed behøver ikke have nært så stort et overskud som den traditionelle vinbutik, der må leje lokaler og holde åbent otte timer om dagen seks dage om ugen. Har virksomheden udsigt til at give overskud? Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed i starten giver underskud. Det hænger sammen med, at der er særlige udgifter, når du starter en virksomhed, og at det tager tid at få opbygget en kundekreds. Det er ikke sådan, at virksomheden skal give overskud efter et bestemt tidsrum. Hvor hurtigt virksomheden kan give overskud afhænger af, hvilken type virksomhed det er. Vi forventer fx, at en kiosk hurtigere giver overskud end en specialbutik. Har du lavet markedsundersøgelser og lagt realistiske budgetter? Vi vurderer, at dine budgetter er realistiske, når dine forventninger til indtægter og udgifter er baseret på markedsundersøgelser og branchekendskab. Hvis budgetterne ikke holder, skal du kunne forklare hvorfor. Det kan blive nødvendigt, at du driver virksomheden på en anden måde, for at der stadig er udsigt til, at den giver overskud. Er der særlige årsager til, at du ikke nåede det resultat, du forventede? Det kan fx være, at der er kommet en vandskade på lageret, og at du derfor har haft uforudsete udgifter eller tab. Vi kan som udgangspunkt ikke tage hensyn til personlige årsager, som fx at du ikke har kunnet låne penge, eller at du har haft sygdom i familien. Hvis din virksomhed er erhvervsmæssig, og den giver underskud, kan du trække underskuddet fra i anden indkomst i samme år. Hvis underskuddet er større end din øvrige indkomst, kan du trække resten fra i indkomst i efterfølgende år. Hvis din virksomhed er ikke-erhvervsmæssig, kan du ikke modregne et underskud i anden indkomst samme år. Du kan heller ikke modregne i overskud fra virksomheden i efterfølgende år. Karen producerer og sælger smykker, men hendes virksomhed er ikke-erhvervsmæssig Karen har gennem længere tid forarbejdet og solgt smykker fra sit hjem. Salget går godt, og materialerne fylder meget, så Karen lejer lokaler ude i byen og starter en butik med produktion og salg af smykkerne. Karen har stadig sit fuldtidsarbejde ved siden af og har derfor kun mulighed for at holde åbent kl fire gange om ugen. Selv om Karen annoncerer i lokalavisen én gang om måneden og deltager på lokale markeder, kan indtægterne ikke dække udgifterne. SKATs vurdering Karens virksomhed er ikke-erhvervsmæssig. Karen har en økonomisk risiko, men hun driver ikke butikken særlig intenst. Det er ikke nok at have åbent fire gange om ugen i nogle få timer for at få en omsætning, der kan dække udgifterne. Der er heller ikke udsigt til, at virksomheden vil kunne give overskud. Bo er maler og driver erhvervsmæssig virksomhed Bo åbner sit eget malerfirma efter at have været ude af branchen i en del år. Han får hurtigt momsregistreret sig og købt varebil, pensler og andet udstyr. Han kommer også med i en totalentreprise og ansætter en svend og en lærling. Der er masser at lave, og Bo tjener godt. I farten har Bo ikke nået at lave budgetter. SKATs vurdering Bo driver erhvervsmæssig virksomhed. Virksomheden giver overskud, og Bo risikerer at tabe penge, fordi han har investeret i en varebil og ansat personale. SKAT ser bort fra, at der mangler budgetter, fordi virksomheden giver overskud, og fordi risikoen ved at ansætte personale vægter højt. 8 9

7 Hvornår er din virksomhed momspligtig? Når vi vurderer, om din virksomhed er erhvervsmæssig eller ej, betragter vi virksomheden fra et skattemæssigt synspunkt. Om virksomheden er erhvervsmæssig eller ej, er jo afgørende for, hvad du skal betale i skat. Noget andet er, om din virksomhed er momspligtig. Denne vurdering er nemlig forskellig fra den skattemæssige vurdering. Når vi vurderer, om din virksomhed er momspligtig, ser vi på om din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed. Din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed, når følgende betingelser er opfyldt: Du er ikke ansat som lønmodtager. Du driver økonomisk virksomhed som fx producent, handlende eller tjenesteyder. Når din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed, er den som udgangspunkt momspligtig. Du skal dog være opmærksom på, at nogle former for virksomhed er momsfri. Det gælder fx forfatter-, foredrags- og komponistvirksomhed. Det har ingen betydning, hvad formålet med virksomheden er, om du driver den intenst og seriøst, eller om den giver overskud. Hobbyvirksomhed er dog som udgangspunkt ikke økonomisk virksomhed og er dermed ikke momspligtig. Din virksomhed er en hobbyvirksomhed, hvis det primære formål med virksomheden ikke er at tjene penge, men at dyrke din fritidsinteresse. I figuren, nederst på siden, kan du se, om dit arbejde er selvstændig økonomisk virksomhed, hvis vi sammenholder det med den skattemæssige vurdering af din virksomhed: Den skatte- og momsmæssige vurdering er sammenfaldende for lønmodtagere og vil som oftest også være det for hobbyvirksomheder. Det vil sige, at hvis du er lønmodtager eller driver hobbyvirksomhed, så driver du ikke erhvervsmæssig virksomhed, og din virksomhed er som oftest heller ikke selvstændig økonomisk virksomhed. Er du honorarmodtager er dit arbejde selvstændig økonomisk virksomhed, selvom det ikke skattemæssigt er erhvervsmæssigt. Er din virksomhed ikke-erhvervsmæssig, bortset fra hobbyvirksomhed, er den en selvstændig økonomisk virksomhed. Er din virksomhed erhvervsmæssig, er den også en selvstændig økonomisk virksomhed. Selvstændig økonomisk virksomhed er som udgangspunkt momspligtig, og den skal derfor momsregistreres, hvis omsætningen over en 12-måneders periode er på mere end kr. Er din omsætning under kr. kan du vælge at blive frivilligt momsregistreret. Du momsregistrerer dig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan også registrere dig online på Det kræver en digital signatur. Momsmæssigt Skattemæssigt Lønmodtager Honorarmodtager Virksomhed der er ikkeerhvervsmæssig, bortset fra hobbyvirksomhed Hobbyvirksomhed Erhvervsmæssig virksomhed Selvstændig økonomisk virksomhed Ikke selvstændig økonomisk virksomhed 10 11

8 Sådan selvangiver du for hver kategori Lønmodtager Honorarmodtager Ikke-erhvervsmæssig virksomhed Erhvervsmæssig virksomhed INDTÆGTER Løn Rubrik 11 Honorar Rubrik 12 Omsætning Beskatning af fortjeneste ved salg af driftsmidler Rubrik 20 Rubrik 111/112 Rubrik 20 Rubrik 12 Nej Rubrik 111/112 FRADRAG Afskrivninger Tab ved salg af driftsmidler Erhvervsmæssige kørselsudgifter Andre udgifter ved erhvervelse af indkomst Rubrik 53 Rubrik 29 Rubrik 20 Rubrik 111/112 Rubrik 53 Rubrik 29 Nej Rubrik 111/112 Rubrik 51 Rubrik 29 Rubrik 20 Rubrik 111/112 Rubrik 53 Rubrik 29 Rubrik 20 Rubrik 111/112 Bemærkning ved et evt. underskud Som hovedregel ikke muligt. Underskud ved én honorartype kan ikke modregnes i anden indkomst og skal ikke selvangives. Underskud ved én virksomhed kan ikke modregnes i anden indkomst og skal ikke selvangives. Underskud kan modregnes i anden indkomst, og fremføres til modregning i fremtidige indtægter. BEREGNES DER ARBEJDSMARKEDSBIDRAG? Arbejdsmarkedsbidrag (AM) af bruttoindkomst Arbejdsmarkedsbidrag (AM) af nettoindkomst Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 12 13

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Er vinduespolering noget for dig?

Er vinduespolering noget for dig? Vinduespolering Blanke vinduer er en betingelse for, at butikker kan trække køberne ind. Mange mennesker synes, at rene vinduer får humøret til at stige. De, som polerer vinduer, løser en vigtig opgave.

Læs mere