Fakta om heroin og forsøg med heroinunderstøttet behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om heroin og forsøg med heroinunderstøttet behandling"

Transkript

1 Fakta om heroin og forsøg med heroinunderstøttet behandling Af Nanna W. Gotfredsen, Gadejuristen, 25. februar 2007 (red. 5. april 2007) Heroin (latin; heronium, af græsk heros, helt) er et morfinpræparat, der ved en forholdsvis enkel proces udvindes af opium (fra opiumvalmuen Papaver Somniferum). Opiumsanvendelse har været dokumenteret i 5000 år. Oldtidens egyptere kendte også opium som lægemiddel. I den antikke medicin og ind i vor tid, er opiumpræparater betragtet som universalmidler og er ifølge ældre tiders farmakopéer blevet anvendt som beroligende og smertestillende midler mod diaré, slangebid, astma, hoste, epilepsi, kolik, urinvejsbesvær, urolige børn, børns ondt for tænder, og hovedpine. Opiumsrygning begyndte at finde sted i Europa og Asien i begyndelsen af 1500-tallet. På det tidspunkt opdagede man at opium, ligesom det nyopdagede rusmiddel tobak, kunne ryges i pibe 1. AYERS CHERRY PECTORAL Cures colds, coughs, and all diseases of the throat and lungs JC Ayer & Co., Reklamer for opiumsholdige præparater fra perioden Reklamerne var ofte farvestrålende og fulde af omsorg for såvel børn og syge. Med dagens gældende holdning til og forestilling om opium, og især heroin, vil man sandsynligvis umiddelbart mene, at det er den grønne mand (reklamen lige ovenfor til højre), som er på stoffer. For bare godt 100 år siden, forholdt det sig stik modsat. 1 Gads Rusmiddelleksikon, Gads Forlag, København 1999 og Sunday Times, 13. september 1998: How aspirin turned hero. 1

2 Heroin Heroin (diacetylmorfin) blev opfundet af den engelske kemiker C.R. Wright i Det siges, at han havde for vane at teste sine medicinske opfindelser på sin hund. Også dette præparat blev testet på hunden. Han gav den en injektion og hunden fik straks voldsomme opkastninger. Med dette resultat opgav Wright enhver forestilling om, at præparatet havde medicinsk-kommerciel værdi. I 1898 lancerede medicinalfirmaet Bayer heroin (diacetylmorfin). Den tyske kemiker, Heinrich Dreser havde (gen-)opfundet præparatet et par år forinden og Bayer skulle blive det første medicinalfirma som tillagde præparatet kommerciel værdi. Dreser testede præparatet på hundestejle, frøer og kaniner. Og på sig selv og på medarbejderne i firmaet. Muligvis i mindre doser, end Wright havde givet sin hund godt 20 år tidligere. Det siges, at en enkelt af medarbejderne var ovenud begejstret og beskrev det sådan, at stoffet fik ham til at føle sig heroisch (heroisk). Handelsnavnet heroin lå lige for at vælge. Forskere og videnskabsmænd havde i nogen tid søgt efter ikke-vanedannende substitutionspræparater for morfin. Man var ganske sikker på, at man nu havde fundet et sådant (!). På en medicinsk kongres i november 1898, præsenterede Dreser præparatet som 10 gange så effektivt som datidens sædvanlige hostemedicin og som et stof der kun havde en tiendedel af hostemedicinens bivirkninger. Det fremførtes endvidere, at det var et mere effektivt smertestillende præparat end sædvanlig morfin og altså, at det ikke var vanedannende... Kort sagt, heroin var et sandt vidundermiddel. 2 På det tidspunkt var tuberkulose og lungebetændelse blandt de hyppigste dødsårsager. Heroin, som hæmmer respirationen og reducerer hoste (begge dele helt som øvrige morfinpræparater) og derved bl.a. kunne give den hårdt plagede en tiltrængt god nattesøvn, blev anset som en gave fra himlen. Allerede i 1899 producerede Bayer et ton heroin om året og eksporterede til 23 lande. Især USA var stor-importør. Man kunne få heroin-pastiller, heroin-sugetabletter, almindelige tabletter, vandopløseligt heroin-pulver og heroin eliksir. Reklamer, medicinalfirmaet Bayer, 1898 Reklame, medicinalfirmaet Smith, Stofmisbrug. Baggrund, konsekvenser, behandling p. 34f, Peter Ege,

3 Kliniske rapporter om heroin, I perioden blev mindst 180 kliniske rapporter om heroin publiceret rundt omkring i verden. De fleste var positive. Men videnskabsfolk begyndte dog så tidligt som i 1899 at rapportere, at patienter udviklede tolerance overfor stoffet. I 1902 rapporterede såvel franske som amerikanske forskere om tilfælde af heroinisme og afhængighed. I 1913 besluttede Bayer at indstille produktionen af heroin efter en eksplosion i antallet af heroinrelaterede indlæggelser på hospitaler i New York og Philadelphia. Man havde dertil konstateret, at nogle finansierede deres heroinforbrug gennem at samle og sælge affald og skrot (affald/skrot = junk, heraf betegnelsen junkie ). Året efter blev muligheden for at købe heroinprodukter i håndkøb fjernet i USA med loven Harrison Narcotic Tax Act af En domstolskendelse i 1919 medførte reelt et egentligt forbud mod lægelig ordination af heroin til heroinafhængige. I 1924 blev såvel brug som produktion af heroin totalt forbudt i USA. Samme år som heroinens opfinder, Dreser, i øvrigt afgik ved døden. Opfindelsen og lanceringen af heroin spillede sammen med det faktum, at mange var blevet afhængige af præparatet, samt, ikke mindst, den politiske håndtering af præparatet en afgørende rolle i forhold til cementeringen af sammenhængen mellem heroinbrug og kriminalitet. Da både national og international lovgivning fra starten af 1900-tallet, havde indledt sit korstog mod morfin og andre opiater, havde mange opiatbrugere skiftet til heroin. I 1924 vurderede man, at 98 pct. af de opioidafhængige i New York, var heroinbrugere. Da de legale forsyningskanaler blev lukket, tog kriminelle organisationer monopol på handelen. Først jødiske, siden italienske. I slutningen af 1930 erne var mafiaen massivt og stærkt involveret i den illegale stofhandel. Den regulering, som samfundet havde fravalgt sig reguleringsansvaret for, var nu i hænderne på en skrupelløs underverden som med profit for øje udnytter alle på sin vej. Fra den fattige bonde i Afghanistan til de socialt mest udsatte mennesker i lande verden over. Vel mest fordi, de får lov. Heroinlaboratorier, Afghanistan Medicinsk heroin, (diacetylmorfin), UK, RIOTT, Se denne lov: 3

4 Heroin; et morfinpræparat med turbomotor Heroin er et særligt hurtigtvirkende morfinpræparat. Farmakologisk har heroin den samme virkning som morfin. Det omdannes med stor hastighed til morfin i kroppen, og adskiller sig i øvrigt alene fra andre morfinpræparater ved at være kriminaliseret. De mest almindelige bivirkninger ved indtagelse af morfin er, som anført i lægemiddelkataloget 4, kvalme, opkastning og forstoppelse. Mennesker med store smerter af den ene eller den anden slags, vil også ofte opleve ubehag ved indtagelse af morfinpræparater, men de vil (også) være tilbøjelige til at opleve velbehag. Fordi morfinen gør smerterne udholdelige. Det samme gælder - naturligvis - for heroin. Suset Dobbeltblindforsøg har vist, at langt de fleste raske mennesker, overvejende oplever ubehag ved indtagelse af morfinpræparater. Man får, som anført, tørhed i munden, kvalme og opkastninger. Man skal indtage stoffet gentagne gange, nogle over måneder, før det bliver behageligt 5. Man kan sige det på den måde, at det så omtalte sus, bl.a. er svaret på en i kroppen registreret mangelstilstand, altså abstinenser. Også valget af injektion som administrationsrute, bidrager til oplevelsen af et sus. IV-brug, kombineret med heroinens særlige turbomotor medfører, at man med næsten lynets hastighed bliver smertefri. Eller rask som heroinbrugerne gerne selv betegner det. Man skal således være (godt på vej til at blive) fysisk afhængig, før man oplever suset. For langt de fleste af os, er heroin alene derfor ikke umiddelbart et attraktivt rusmiddel. Vi er nemlig ikke (tilstrækkeligt) smerteplagede til at opleve velbehag på den konto. Heroinens umiddelbare attraktion er forbundet med dels en forudgående smerte, dels en etableret afhængighed. Man skal øve sig (og jo helst lade være, for tænk, hvis man er en af de få, som kan lide det!) Man kan også sige det på den måde, at det gælder for heroin, som for stort set alle andre rus- eller nydelsesmidler, herunder alkohol, tobak og kaffe 6, at man generelt skal lære at kunne lide det. Man skal så at sige øve sig. For at blive afhængig af morfin eller heroin, skal man, med individuelle variationer, være vedholdende i sit brug 7. 4 Se fx her: 5 Jacob Hilden Winsløw, Narreskibet, forlaget SOCPOL 1984, p. 15f m. henv. til Lasagna m.fl Men ikke nødvendigvis for fx kokain, som man godt kan opleve som positivt ved første gangs indtagelse. Nogle rapporterer dog, at de intet har mærket ved indtagelse af kokain, ej heller i den mere potente form crack el. freebase. 7 Se f.eks. Jacob Hilden Winsløw, Narreskibet, forlaget SOCPOL 1984, p. 21f 4

5 Heroin er vævsutoxisk I øvrigt er heroin, ligesom andre morfinpræparater, ganske vævsutoxisk og nedbryder således hverken væv eller organer, i modsætning til fx det organiske opløsningsmiddel alkohol. Vores fysik registrerer end ikke forskel på tilført morfin/heroin og vores eget medfødte, indbyggede smerteregulerende system, endorfinerne. Men kroppen er generelt ganske doven, og konstaterer den, at der er rigeligt med smertestillende stof (som fx hos en heroinbruger), vil den reducere, eventuelt næsten helt ophøre, med at producere endorfin. Dette faktum, er formodentligt en af årsagerne til, at så få formår at blive og fastholde stof- og medicinfrihed, uanset hvor veludbygget et behandlingsapparat vi har. Kun 2-3 pct. af stofbrugerne bliver stof- og medicinfrie årligt. Introduktion af heroin på det illegale marked i Danmark Herhjemme blev heroin først for alvor introduceret på det illegale marked i midten af 1970erne 8. Men straffelovgivningen var allerede mange år forinden gjort klar. Lov om euforiserende stoffer, som stofbrugerne fortsat primært straffes efter, også blot ved besiddelse til eget forbrug, var allerede blevet gennemført i Som en følge af den danske ratifikation af FN s Single-konvention af 1961, blev heroin (og cannabis) i 1963 optaget på den til lov om euforiserende stoffer hørende positiv-liste. Straffeapparatet var således for længst kørt i stilling. Det stod nu bare og ventede på, at heroin-brugerne ville dukke op. Re-definition af heroin som substitutionsmedicin Idéen om (igen) at anvende heroin i behandlingen af særligt hårdt belastede heroinafhængige, opstod så langt tilbage som i , hvor en komité under den engelske regering rådede til, at det blev lovligt at bruge lægeordineret heroin i behandlingen af morfinister, i det omfang det gjorde dem i stand til at leve et nyttigt liv. Denne anbefaling blev fulgt indtil 1968, hvor ordinationsretten blev indskrænket til visse speciallæger. Efterhånden blev lægelig ordination af intravenøs heroin mere sjælden i England, men fortsat praktiseret 10. I de senere år er der set en stigende tendens. Efter anbefalinger fra en arbejdsgruppe under den engelske regering, som havde til opgave at opdatere Drug Strategy 2002, fremgår følgende af den nugældende nationale behandlingsstrategi: The Government aims to provide heroin prescribing to those with a clinical need for it. This will be a small minority of opiate users as evidence shows that oral methadone is the preferred treatment option in most cases where prescription of an opiate 8 Stofmisbrug. Baggrund, konsekvenser, behandling p. 34f, Peter Ege, De samfundsmæssige konsekvenser af stofmisbrug, Jill Mehlbye, AKF rapport, 1997, p. 144f 10 De samfundsmæssige konsekvenser af stofmisbrug, Jill Mehlbye, AKF rapport, 1997, p

6 substitute is part of an individual s treatment 11. Man har dog også i England fundet det nødvendigt at gøre sig deciderede videnskabelige erfaringer med heroinunderstøttet behandling, og et forsøg, The RIOTT, er aktuelt i gang. Det blev indledt i Resultater fra forsøget forventes publiceret i Schweiz 13 I 1991 besluttede den schweiziske regering at iværksætte et 3-årigt forsøg med psykosocial behandling kombineret med lægeordineret heroin til cirka 1000 hårdt belastede heroinbrugere. Selve forsøget gennemførtes i perioden Schweizerne havde efterhånden opbygget et solidt og bredspektret behandlingssystem. Man havde således 2/3 dels dækning i behandlingsapparatet i forhold til antal stofbrugere samt forskellige og varierede lavtærskeltilbud, herunder fixerum, allerede forud for iværksættelsen af heroinforsøget. På baggrund af bl.a. de højeste dødstal i Europa sidst i 1980erne 14, kom man dog til den erkendelse, at det almindelige behandlingssystem måtte suppleres med særlige tiltag for de sværest belastede stofbrugere. De som ikke havde kunnet profitere af det etablerede behandlingssystem. Heroinen blev i forsøget indtaget på særlige klinikker. Resultaterne blev publiceret i 1999 og heroinunderstøttet behandling blev efter en folkeafstemning om spørgsmålet, hvor 70 pct. af den schweiziske befolkning tilsluttede sig, gjort til et permanent behandlingstilbud 15. I det schweiziske forsøg deltog i alt stofbrugere, fordelt på 18 behandlingssteder i 15 byer. De positive resultater herfra er velkendte, om end omdiskuterede, bl.a. fordi der i forsøgsdesignet ikke var indbygget en kontrolgruppe. På heroinhøringen i Folketinget d. 21. oktober 1998, forsvarede schweizerne forsøgsdesignet med, at der ikke var tale om kaniner i bur, men om nogle af de allersvagest stillede medborgere og at man derfor havde fundet det uetisk at benytte et traditionelt videnskabeligt forsøgsdesign med randomisering og kontrolgruppe. Forsøget i Schweiz har imidlertid været fulgt nøje og vist bemærkelsesværdige resultater: 11 Se her: og her: 12 Personlig oplysning fra Christopher Hallum, forsker tilknyttet The RIOTT. 13 Ambros Uchtenhagen et al (1999), Prescription of Narcotics to Heroin Addicts. Main results of the Swiss National Cohort Study, Karger, Basel, Rehm et al (2001), The Lancet 358: , Feasibility, safety and efficacy of injectable heroin prescription for refractory opioid addicts: a follow-up study og Güttinger et al (2003), Evaluating longterm effects of heroin-assisted treatment the results of a 6 year follow-up, European Addiction Research 9: De samfundsmæssige konsekvenser af stofmisbrug, Jill Mehlbye, AKF rapport, 1997, p Swiss Federal Office of Public Health, Heroin-assisted treatment, 1999, og Rapport fra heroinhøring i Folketinget, 21. oktober 1998, p. 27f 6

7 Denne hårdt belastede gruppe af stofbrugere, som i vid udstrækning hidtil ikke havde kunnet gennemføre et behandlingsforløb i det etablerede behandlingssystem, forblev i høj grad i heroinforsøgsbehandlingen (89 pct. efter 6 måneder, 69 pct. efter 18 mdr.), opnåede en markant forbedret fysisk almen og ernæringsmæssig tilstand og injektionsrelaterede hudlidelser og infektioner blev kraftigt reduceret. Forekomsten af depressioner, angsttilstande og vrangforestillinger reduceredes kontinuerligt og signifikant og forbruget af illegale rusmidler faldt hurtigt og betydeligt. Tolv graviditeter/fødsler, hvor kvinderne modtog heroinunderstøttet behandling, er forløbet uden komplikationer. Der er ingen indikationer for skader på børnene (Geistlich 1999). Forbruget af illegal heroin faldt signifikant (dagligt forbrug fra 81 pct. ved forsøgets start, til bare 6 pct. efter 18 måneder). Af andre positive resultater, som man måske ikke umiddelbart ville eller kunne have forventet, kan nævnes, at også forbruget af kokain faldt markant (dagligt forbrug fra 29 pct. til 3 pct. efter 6 måneder og 2 pct. efter 18 måneder), ligeså for så vidt angår forbruget af benzodiazepin (dagligt forbrug fra 19 pct. til 2 pct. efter såvel 6 som 18 måneder). Alt sammen opgjort efter både selvrapportering og kontrol af urinprøver. Deltagernes sociale situation forbedrede sig også betydeligt. Deres boligsituation blev stabiliseret. Andelen af forsøgsdeltagere i fast arbejde blev fordoblet (fra 14 pct. til 32 pct.). Kun 10 pct. havde indtægter fra illegale aktiviteter mod knap 70 pct. ved forsøgets start. Heroin-ordination medfører dermed langt mindre kriminalitet, at der indtages færre illegale stoffer, og at man har væsentligt mindre kontakt til kriminelle miljøer hhv. stofmiljøet. Dertil konstaterede man en signifikant reduktion i deling af injektionsudstyr og dermed i smitterisiko i forhold til hepatitis, hiv etc. Fra schweizisk side mente man, at det største uløste problem var den ikke helt tilfredsstillende sociale integration af stofbrugerne. En bredere tidshorisont og en mere intens psykosocial indsats er antaget af forskerne, at ville kunne modvirke disse integrationsproblemer. Af nyere opfølgningsstudier (Rehm et al 2001, Güttinger et al 2003), hvor i alt ca har været indskrevet i den schweiziske heroinunderstøttede behandling i perioden januar 1994 december 2000, fremgår, at retentionen fortsat var høj. Efter 3 måneders heroinunderstøttet behandling, var 86 pct. fortsat i behandling, efter 12 måneder var 70 pct. fortsat i behandling, halvdelen af patienterne deltog i behandlingen i 2-5 år og 34 pct. havde deltaget i 5 år eller mere. 7

8 1071 var blevet udskrevet af heroinbehandlingen i løbet af de første seks år. Heraf var 90 patienter udskrevet to gange og 7 patienter 3 gange. 59 pct. af de udskrevne var overgået til anden behandling. Heraf var 37 pct. nu indskrevet i metadonunderstøttet behandling, som de altså ikke forud for modtagelse af den heroinunderstøttede behandling, havde været i stand til at profitere af. Hele 22 pct. var indskrevet i stoffri behandling, hvilket må anses som en stor andel, når den høje belastningsgrad hos dem tages i betragtning. Andelen af skift til stoffri behandling, steg proportionalt med tiden tilbragt i den heroinunderstøttede behandling (29 pct. efter tre år i heroinunderstøttet behandling). 16 Man kan sige det på den måde, at jo længere tid, man får til at komme sig eller måske mere dét, at man får tilstrækkeligt med tid til formålet jo flere bliver i stand til at overgå til stoffri behandling. Efter seks år havde kun 18,9 pct. af de som var blevet udskrevet af heroinbehandlingsprogrammet, genoptaget dagligt forbrug af illegal heroin. I 1999 anerkendte en uafhængig ekspertgruppe under WHO det schweiziske heroinforsøg og resultaterne, herunder også den relativt høje retention i behandlingen, samt at det lader sig gøre, at indstille heroinbehandlede på en stabil dosis. Man kritiserede imidlertid, at det på grund af forsøgsdesignet ikke var muligt at sige præcist hvad de gode resultater skyldtes. Skulle man blive klogere på dette, måtte der iværksættes yderligere heroinforsøg, bl.a. for at kompensere for manglerne i det schweiziske forsøg, herunder den manglende kontrolgruppe. For Schweiz som helhed er der efter omlægning af narkotikaindsatsen, som indledtes allerede for godt 20 år siden, i forhold til stofbrugerne registreret en væsentlig nedgang i kriminalitet og domfældelser. Senest har man dertil dokumenteret et markant fald i nyrekruttering af unge mennesker i stofmiljøet. I året 1990 var 850 personer begyndt at bruge heroin. I 2002 var antallet af nyrekrutterede faldet til 150 (The Lancet, 3. juni 2006) 17. Endelig, men absolut ikke mindst, er også dødeligheden blandt stofbrugerne reduceret. Holland (www.ccbh.nl) På baggrund af de gode schweiziske resultater iværksatte Holland et lignende forsøg som gennemførtes i perioden Heri deltog 549 særligt hårdt belastede heroinafhængige. De særdeles positive resultater blev offentliggjort året efter, i Om de schweiziske follow-up studier, se også den tyske heroinrapport (note 28), p Wim van den Brink et al (2002), Medical Co-Prescription of Heroin. Two Randomized Controlled Trials, Central Committee on the Treatment of Heroin Addicts (CCBH), 8

9 Her var der tale om et videnskabeligt design som, i modsætning til det schweiziske forsøg, på alle måder levede op til de videnskabelige krav om randomisering og anvendelse af kontrolgruppe. Forsøget rettede sig mod hårdt belastede heroinbrugere, som blev betegnet som behandlingsresistente, forstået således, at de ikke havde kunnet profitere at de eksisterende behandlingstilbud, ej heller af den metadonunderstøttede behandling de var i, da forsøget startede. De havde brugt heroin i knap 16 år, var alle poly drug users (brugte foruden heroin og andre opioider også kokain, alkohol, benzodiazepiner, amfetamin mv.) og havde gennemsnitligt været i metadonunderstøttet behandling i lidt mere end 12 år. Mange havde forsøgt sig med afgiftningsprogrammer og/eller stoffri behandling. De var gennemsnitligt 38,5 år gamle, havde stort set ingen uddannelse, var såvel fysisk som psykisk i meget ringe tilstand, havde i årevis ikke haft regulært arbejde, hvis overhovedet, de var gældsplagede og velkendte i straffeapparatet. 70,1 pct. havde begået kriminalitet indenfor den seneste måned. Deres netværk udenfor stofmiljøet, var særdeles ringe. Kort sagt, var konklusionen for så vidt angår de deltagende IV-heroinbrugere, at heroinunderstøttet behandling, var næsten dobbelt så effektiv som metadonunderstøttet behandling. I heroingruppen levede nemlig 56,6 pct. af forsøgsdeltagerne op til designets særdeles skrappe krav for at blive betragtet som profiterende af behandlingen. Efter disse krav skulle man samlet set udvise en mindst 40 pct. 19 fremgang på følgende sammenlagte parametre: Den fysiske og psykiske tilstand (hhv. MAP-HSS og SCL-90), social integration (a. Antal dage, 0-30, med illegale aktiviteter, b. Antal dage, 0-30, uden personlig kontakt med ikke-stofbrugende personer, c. Antal dage, 0-30, med brug af kokain, d. Antal dage, 0-30, med brug af amfetamin) og funktionsniveau, brug af illegale stoffer og involvering i kriminelle aktiviteter. Kun 31,6 pct. af forsøgsdeltagerne i metadon-kontrolgruppen klarede at blive betragtet som profiterende. For de som profiterede af heroin-ordinationen, gjaldt det, at scoren på MAP-HSS (fysisk tilstand) faldt så markant, at scoren var tæt på at svare til den gennemsnitlige score for den hollandske befolkning (fra gns. 12,5 til 5,9, gns. for den hollandske befolkning = 4,8). Ligeledes for den psykiske tilstand (SCL-90 score). Også antal dage med brug af kokain faldt. Det er endvidere et bemærkelsesværdigt resultat, at omfanget af involvering i kriminelle aktiviteter faldt markant, ikke blot for de deltagere i heroingruppen, som blev vurderet til at profitere af behandlingen, men også for de deltagere i heroingruppen, som ikke udviste en fremgang på de krævede minimum 40 pct. (fra 10,6 dage med kriminelle aktiviteter til 3,9). Et faktum, som 19 Efter et tidligere udkast til forsøgsdesign, skulle deltagerne udvise mere beskedne, og vel også mere realistiske (målgruppen taget i betragtning), 20 pct.s fremgang, for at blive betragtet som responders, altså profiterende af behandlingen (p. 66). 9

10 understøtter, at disse stofbrugere ikke begår kriminalitet med traditionel berigelseshensigt, men fordi de er afhængige af netop dette morfinpræparat i en sådan grad, at de ikke kan profitere af de traditionelle behandlingstilbud uden heroin-ordination, og tilbydes de ikke heroin-ordination, er de henvist til at begå kriminalitet for at finansiere afhængigheden (såkaldt følgekriminalitet). En betegnelse der ligger lige for at bruge er overlevelseskriminalitet. Disse heroin-afhængiges kriminalitet er dermed i første række en følge af, at de ikke tilbydes heroinunderstøttet behandling. Begrebet overlevelseskriminalitet kan fx illustreres ved grafen nedenfor, hvor Hurwitz og Christiansen (1971) indtegnede antal tyverier hhv. rugpriserne over tid, som et udtryk for, hvad det koster at mætte maven i perioden Som det ses nedenfor, følger de to størrelser ganske pænt hinanden: 20 Den positive effekt af heroin-ordination indtraf meget tidligt. Maksimum-effekten var næsten nået allerede to måneder efter forsøgets start. Efter bare to måneder, udviste 43,4 pct. nemlig allerede en fremgang på mindst 40 pct. De udviste også en, så at sige, bredere funderet fremgang. 46,6 pct. af fremgangen hos de som profiterede af den heroinunderstøttede behandling, skete på mere end ét af de områder, man målte på. Den tilsvarende andel i kontrolgruppen var på bare 16,1 pct. To måneder efter forsøgets start, havde 18,4 pct. af de heroinbehandlede vist en sådan fremgang, at de ikke længere opfyldte inklusionskriterierne vedrørende funktionsniveau (fysisk, psykisk, socialt). Det samme var kun tilfældet for 5,1 pct. i kontrolgruppen (metadongruppen). Efter 12 måneder, havde 32,9 pct. i heroingruppen haft en sådan fremgang, at de ikke længere opfyldte inklusionskriterierne, mens det samme kun var tilfældet for 13,1 pct. i metadon-gruppen. I det hollandske forsøgsdesign var der fra start indlagt en 12 måneders grænse. Efter disse 12 måneder ophørte heroin-ordinationen således også for de deltagere som ellers havde profiteret 20 Fra Kriminalitet og Social Kontrol, Flemming Balvig (1995) 10

11 markant af den. Det skulle hurtigt vise sig at være en temmelig dårlig idé. Og i hvert fald et for tidligt behandlingsstop. Efter bare to måneder, befandt 84,4 pct. sig tilbage på stort set samme dårlige funktionsniveau, som de var på ved forsøgets start. De var nu lige så dårlige fysisk, som ved udgangspunktet 14 måneder tidligere. Var næsten lige så dårlige psykisk, mere kriminelle, havde reduceret kontakt med ikke-stofbrugere og de havde samme antal dage med brug af kokain som ved forsøgets start, 14 måneder tidligere. Mens de som havde profiteret af forsøgsbehandlingen med heroin, igen blev tilbudt heroinunderstøttet behandling efter denne periode, blev Holland først i januar 2007, det andet europæiske land, der permanentgjorde den heroinunderstøttede behandling 21. Der er aktuelt 350 personer i heroinbehandling i Holland, et tal man forventer, vil stige til mellem 500 og 600 personer i løbet af det kommende år. Mere langsigtede virkninger af den hollandske heroinunderstøttede behandling, må vi afvente. Der indsamles fortsat data, og analyseres fortsat på de indsamlede data. På grund af dels det begrænsede deltagerantal, dels det begrænsede tidsperspektiv, kan man endnu ikke med rimelig sikkerhed vurdere de mere langsigtede virkninger af heroinunderstøttet behandling. Dog skal nævnes, at af de som fortsat er i heroinunderstøttet behandling, har 90 pct. et højt funktionsniveau på stort set alle områder. Man kan af de nævnte årsager heller ikke sige noget skudsikkert om, hvor mange af de heroinbehandlede, der bliver i stand til at overgå til stoffri behandling. Men de foreløbige data tyder på at mellem 5 og 10 pct. forlader heroinbehandlingen for at overgå til stoffri behandling. 22 Selv om det samme tal om end på baggrund af et noget større datamateriale er noget højere i Schweiz, må dette alligevel betegnes som en succes, når den høje belastningsgrad i gruppen tages i betragtning. Tyskland (www.heroinstudie.de) I september 1999 vedtog den tyske regering at iværksætte et forsøg med heroinunderstøttet behandling. Den Socialdemokratisk/Grønne regering havde endda ladet iværksættelse af et heroinforsøg integrere som en direkte del af regeringsgrundlaget 23. Flere større tyske byer havde i længere tid presset den tidligere regering på spørgsmålet, en regering som imidlertid konsekvent 21 Se pressemeddelelse herom fra det tyske sundhedsministerium af 11. januar 2007: 07,param=.html 22 Personlig oplysning fra hovedforfatteren til den hollandske heroinrapport psykiater Wim van den Brink i af 22. februar Koalitionsvereinbarung, Aufbruch und Erneuerung, Bonn 20. oktober 1998 p

12 havde afvist et tysk heroinforsøg, trods et generelt set fortsat højt antal dødsfald blandt tyske stofbrugere. For Tysklands vedkommende skal bemærkes, således som også set i både Schweiz og Holland, at politiet har bakket kraftigt op om ikke bare etablering af fixerum, men også om iværksættelse af forsøg med heroinunderstøttet behandling 24. En opbakning, man ikke kan sige, at have set tilsvarende i Danmark. Senest har man også set engelsk politi udmelde en lignende markant støtte. 25 Præsidenten for the Association of Chief Police Officers, Ken Jones, stillede i denne uge krav om, at de hårdest belastede heroinafhængige i langt større udstrækning skal ordineres heroin, end tilfældet er i dagens England. Bl.a. i kriminalitets-forebyggende øjemed. Den aktuelle politistrategi svigter i forhold til denne gruppe, fremførte han. Han kræver en mere realistisk måde at håndtere disse mennesker på. Han henviser også til at gadepriserne på illegale stoffer, ligesom i øvrigt også i Danmark 26, har nået et historisk lavt niveau, og ser det som en god indikator på, at stofferne er meget let tilgængelige. Ken Jones henviser i øvrigt til kendskab til nogle heroinafhængige, som har fået ordineret heroin i mange år af engelske læger. Nogle heroinafhængige, som er i live i dag, men foruden ville have været døde. Deres tilværelse er stabil, ja, de er fortsat afhængige, men det er dog langt bedre, end at de skal finansiere deres fix ved kriminalitet. Ken Jones siger videre sådan her i artiklen, at Heroin er en utrolig kriminalitetsstimulator, og jeg mener, at vi er dumme, hvis vi ikke erkender det. Man havde i forbindelse med et forsøg med metadonbehandling kombineret med udvidet psykosocial behandling i Hamborg (Rascke et al, ) konkluderet, at selv om man tilstræber stoffrihed eller stabilisering i substitutionsbehandling, er der en mindre gruppe, som ikke kan nås med disse behandlingstilbud, og for denne lille gruppe havde man anbefalet et forsøg med lægeordineret heroin. I 2002 indledtes det tyske heroinforsøg. Heroinafhængige visiteredes løbende. I Frankfurt begyndte man fx først i Resultaterne for de første 12 måneders forsøgsbehandling blev offentliggjort i marts Samtidige, mere dybtgående, studier af deltagernes involvering i kriminalitet, sundhedsøkonomiske effekter, udbytte og mere specifik effekt af den ledsagende psykosociale 24 Se f.eks. Der Spiegel, nr. 5, Independent d. 19. februar 2007, 26 Se hertil Evy Frantzsen, Narkojakt på Gateplan, Stoffmarked og stoffpriser, p. 72, 27 Peter Raschke: Substitutionsterapie. Ergebnisse langfristiger Behandlung von Opiatabhängigen, Freiburg 1994, p The German model project for heroin assisted treatment of opioid dependent patients. A multi-centre, randomised, controlled treatment study, januar 2006, 12

13 behandling, det kognitive og motoriske funktionsniveau etc. er fortsat i gang og er dermed ikke behandlet tilbundsgående i denne første rapport, som altså alene beskriver de første 12 måneder. Efter de første 12 måneder, startede fase 2 for deltagerne. Her kunne personer, som fortsat var indskrevet, i den heroinunderstøttede behandling, fortsætte denne behandling, mens deltagerne i kontrolgruppen, eventuelt kunne blive indskrevet på eventuelle ledige pladser i den heroinunderstøttede behandling. De blev ikke forud lovet dette. Indskrivning i heroinunderstøttet behandling afhang af en række faktorer. I alt omfatter 12-måneders analysen heroinafhængige deltagere fordelt på syv byer. Flest var mænd, mange var enlige, primært på forskellige overførselsindkomster. 97 pct. havde domme for diverse kriminalitet. De var i fysisk ringe tilstand, ca. 60 pct. havde en psykiatrisk diagnose. Ca. 40 pct. havde forsøgt at begå selvmord. Næsten alle var poly drug users (primært heroin, kokain og benzodiazepiner). De fordelte sig på to overordnede grupper: 1) Heroinafhængige, som ikke havde kunnet profitere tilstrækkeligt af den etablerede vifte af behandlingstilbud (MTF, methadone treatment failures) og 2) Heroinafhængige, som ikke i tilstrækkelig grad var blevet nået af det etablerede behandlingssystem (NR, not-reached). 29 Deltagerne blev tilfældigt fordelt på otte forsøgsgrupper: Fire grupper bestående af MTF ere blev fordelt på 1) Heroinunderstøttet behandling med social behandling i form af case management behandling/den motiverende samtale, 2) heroinbehandling med udvidet psykosocial behandling, 3) metadonbehandling ledsaget af case management/motiverende samtale og endelig 4) metadonbehandling med udvidet psykosocial behandling. Ligeledes blev NR erne fordelt på samme fire grupper. Man ønskede blandt andet at undersøge hvilken indflydelse, om nogen overhovedet, valg af social behandling kunne have. Succeskriterier. Forsøgs-resultatmål 1: Hvis signifikant flere deltagere i heroingruppen efter de første 12 måneder på den fysiske og psykiske sundhedstilstand (OTI og SCL 90R) udviste en fremgang på mere end 20 pct., ville heroinunderstøttet behandling blive anset som succesfuld. Forsøgs-resultatmål 2: Hvis signifikant flere af de heroinbehandlede i forhold til forbrug af diverse 29 MTF ere og NR ere lignede uanset hinanden ganske meget. Dog brugte NR erne noget mere gadeheroin fra start (modtog jo ikke metadon), men MTF erne brugte noget mere benzodiazepin, hvilket ofte observeres i dårligt fungerende substitutionsbehandling. MTF ere havde også noget mere erfaring med at være i et behandlingstilbud, og ville måske derfor lidt lettere kunne tilpasse sig forsøget krav til deltagelse. Uanset disse mindre variationer, er det konklusionen i det tyske forsøg, at heroinunderstøttet behandling er lovende for såvel MRF erne og NR erne (p. 120). 13

14 illegale rusmidler (målt på urinkontrol, selvrapportering og hår-analyse), udviste en fremgang på mere end 20 pct., ville heroinunderstøttet behandling blive anset som succesfuld. 30 Konklusionen i den tyske heroinrapport er, at heroinunderstøttet behandling er signifikant bedre end metadonunderstøttet behandling og den er signifikant bedre i forhold til begge primære forsøgsresultatmål, dvs. til at medføre en markant forbedring af fysisk og psykisk sundhedstilstand og i forhold til signifikant reduktion af forbruget af illegale rusmidler. Forfatterne til rapporten konkluderer sådan her (p. 4): The German model project of heroin-assisted treatment of opioid dependent patients has so far been the largest randomised control group study investigating the effects of heroin treatment. This is enough to lend particular significance the results and benefits of heroin treatment. For the group of the so-called most severely dependent patients, heroin-assisted treatment proves to be superior to methadone maintenance treatment as far as the objectives of pharmacological maintenance therapies are concerned. This result calls for consequences. In accordance with research results from other countries, it is imperative to examine the possibilities of integrating heroin-assisted treatment into the catalogue of regular treatments options for severely ill intravenous opioid addicts. De heroinbehandlede opnåede således signifikant bedre resultater (sundhed = OR = 1.41, p = 0,023 og brug af illegale stoffer: OR = 1.85, p < 0.001) i forhold til forbedring af den fysiske og psykiske sundhedstilstand (heroin: 80 pct., metadon 74 pct.), så vel som i forhold til fald i brug af illegale stoffer (heroin: 69,1 pct., metadon: 55,2 pct.). Disse resultater gælder, når analyse-strategien Worst Case Scenario anvendes. Worst Case Scenario indebærer, at de personer, som ikke mødte op ved forsøgsstart, eller er udgået af heroingruppen under forsøget, konsekvent betragtes som ikke-profiterende af behandlingen (selv om de fx kunne være overgået til stoffri behandling), mens personer der under forsøget forlader metadon-kontrolgruppen, konsekvent betragtes som profiterende af behandlingen. Hvis man i stedet bruger analyse-strategien Non-Response, hvor alle uanset om de var i heroinunderstøttet behandling eller metadonunderstøttet behandling som forlader forsøget uden at fuldføre, betragtes som ikke-profiterende af de respektive behandlingsformer, fremkommer følgende lidt mere markante forskelle: Her ville 80 pct. af de heroinbehandlede fortsat blive vurderet til at have profiteret af heroinbehandlingen, mens 68,6 pct. havde profiteret af metadonbehandlingen i kontrolgruppen set i forhold til den fysiske og psykiske sundhedstilstand. I forhold til det andet 30 Hvis tyskerne havde anvendt det noget højere succeskrav som hollænderne valgte at gøre, altså kravet om en fremgang på 40 pct. for at blive betragtet som responder, ville 75,7 pct. af de heroinbehandlede have profiteret af forsøgsbehandlingen, og 68 pct. af metadonbehandlingen. 14

15 primære resultat-mål, nemlig forbruget af illegale stoffer, ville 69,1 pct. af de heroinbehandlede have profiteret, mod 50,8 pct. af deltagerne i metadon-kontrolgruppen. Den heroinunderstøttede behandling viste sig metadonbehandlingen klart overlegen (OR = 1.67, p < 0.001) set i forhold til antal patienter, der lever op til begge de overordnede primære resultat-mål (fysisk og psykisk sundhed og brug af illegale stoffer). (Worst-Case-Scenario: Heroin: 57,3 pct., metadon: 44,8 pct., Non-Response: Heroin: 57,3 pct., metadon: 40,0 pct.). Ser man på de tilsvarende tal, for de deltagere som havde deltaget hele vejen og lige efter bogen, og derfor er blevet tilladt indtræden i forsøgets anden fase, gælder det, at 63,6 pct. af de heroinbehandlede levede op til begge de overordnede resultat-mål, dvs. både har udvist mindst 20 pct. s fremgang i forhold til fysisk og psykisk sundhed og i forhold til reduceret anvendelse af illegale stoffer. Det samme er kun tilfældet for 39,5 pct. af deltagerne i metadongruppen. Altså er der tale om en, så at sige, bredere funderet fremgang hos de heroinbehandlede som konstateret også i det hollandske heroinforsøg. Man så straks ved forsøgsstart et fald i anvendelse af gadeheroin, men (ikke videre overraskende) et markant større fald i heroingruppen, end i metadon-kontrolgruppen. Efter 3 måneder, brugte deltagerne i metadon-kontrolgruppen gadeheroin gennemsnitligt 7-8 dage ud af 30, mens deltagerne i heroingruppen, kun brugte supplerende gadeheroin i 1-3 dage ud af 30. Grupperne adskiller sig også i forhold til forbrug af kokain, dog mindre markant. I Schweiz og Holland har man også konstateret et større fald i anvendelse af kokain, hos de heroinbehandlede, end i kontrolgrupperne. Det tilsvarende tyske fald, er dog større. Efter et markant fald i kokainanvendelse i begge grupper umiddelbart efter forsøgets start, faldt de heroinbehandledes antal dage af 30 med kokainanvendelse fra gns. 7 til gns. 4. I metadon-kontrolgruppen faldt antal dage med brug af kokain kun fra gns. 7 til gns. 6 (urinanalyser bekræfter selvrapportering), (p. 80). Forskerne mener, at faldet i anvendelse af kokain særligt skal ses i lyset af, at de heroinbehandlede i højere grad formår at løsrive sig fra stofscenen (de køber jo stort set ikke heroin længere) og deres reduktion i involvering i illegale aktiviteter i det hele taget (p. 118). Stort set alle deltagerne var dømt mindst en gang. I løbet af de 12 forsøgsmåneder, var godt halvdelen af deltagerne i kontakt med retssystemet, men andelen af heroinbehandlede med fængsling i forsøgsperioden var, med sine 13,8 pct., signifikant lavere, end i metadonkontrolgruppen, hvor andelen lå på 23,6 pct. 15

16 På spørgsmålet om antal dage af de foregående 30, hvor man havde været involveret i illegale aktiviteter, faldt andelen af de heroinbehandlede fra 73,3 pct. til 33 pct. efter de første 6 måneder og yderligere til 27,4 pct. efter 12 måneder. I metadon-kontrolgruppen er faldet klart mindre markant. Antal deltagere, som handler med stoffer faldt markant (fra 14,8 pct. til 2,5 pct. i heroingruppen og fra 16,2 pct. til 6 pct. i metadongruppen). For så vidt angår involvering i den mere grå økonomi (prostitution og alfonseri ) sås også et fald (fra 4,9 pct. til 1,1 pct. i heroingruppen og fra 4,8 pct. til 2,2 pct. i metadongruppen). Effekten i forhold til involvering i kriminalitet analyseres aktuelt nærmere. Men den heroinunderstøttede behandling viser altså allerede efter dette først publicerede studie en tydelig tendens til, at den også på dette punkt er den metadonunderstøttede behandling overlegen. Involvering i kriminalitet faldt generelt drastisk, og lå efter de 12 måneder, med sine 27 pct., klart under niveauet hos de metadonbehandlede (40 pct.). Dette stemmer i øvrigt overens med et konstateret fald i antal domme og anholdelser, som også var mere markant hos personer i heroinunderstøttet behandling (p. 122). På spørgsmålet om livskvalitet og udviklingen i denne, ses en signifikant bedre udvikling i heroingruppen, end i metadongruppen. Den gennemsnitlige score ved forsøgets start var 3,28 (LQ sum score). Efter 12 måneder var samme score på 4,05 hos de heroinbehandlede og 3,89 hos de metadonbehandlede. For så vidt angår fastholdelsen (retentionen) i forsøget, formåede 67 pct. af de heroinbehandlede at gennemføre de første 12 måneder. Her skal man erindre, at deltagelse i et sådant forsøg stiller store krav til hyppigt fremmøde, deltagelse i løbende undersøgelser, besvarelse af spørgeskemaer etc. Det samme var kun tilfældet for 37 pct. i metadon-kontrolgruppen. I alt var 546 deltagere med hele vejen (p. 77). Det store frafald i metadongruppen, forklares især ved, at så mange som en tredjedel af de heroinafhængige, som var blevet meddelt, at de var randomiseret, altså fordelt tilfældigt, til kontrolgruppen, og dermed skulle ordineres metadon i forsøgets første 12 måneder, slet ikke mødte op til forsøgsstart. Af forståelige grunde, var det vanskeligt for dem at motivere sig hertil; en stor del af dem (særligt MTF erne), havde jo forudgående meget negative erfaringer med netop metadonbehandling, mens NR erne aldrig havde fundet metadonunderstøttet behandling attraktiv. De var på dette tidspunkt klar over, at de opfyldte inklusionskriterierne for heroinunderstøttet behandling, men alligevel skulle de nu (igen) ordineres metadon. Udsigten til eventuelt at kunne indtage en ledig plads i heroinforsøgets anden fase, 12 måneder senere, var tydeligvis ikke tilstrækkeligt attraktiv for dem. Der blev jo da heller ikke udstedt garanti for, at de kunne bliver 16

17 ordineret heroin 12 måneder senere. Det samme tal for udeblivelser fra forsøgsstart for de personer, som var blevet randomiseret til den heroinunderstøttede behandling, var på bare 2 pct. I forhold til deltagernes sociale situation lykkedes det, som også set i Schweiz, flere at komme i arbejde. Fra 5,1 pct. i heroingruppen ved forsøgets start, til 11,4 pct. 12 måneder senere og fra 3,8 pct. i metadongruppen til 9,8 pct. efter de 12 måneder. Forfatterne påpeger, at ingen tidligere studier i Tyskland har vist resultater af denne karakter. Der anvendtes, som nævnt ovenfor, forskellige former for psykosocial behandling i de forskellige delgrupper i forsøget. Effekten af de forskellige former for social behandling undersøges aktuelt nærmere, men det foreløbige resultat er, at typen af psykosocial behandling ikke har indflydelse på behandlingssucces. Et ganske tydeligt tegn på, at det netop er ordinationen af heroin, der udgør forskellen. 39 pct. af dem som lod sig udskrive af heroingruppen i løbet af de første 12 måneder, altså før tid, og 44 pct. af dem som lod sig udskrive af metadon-kontrolgruppen, var på opgørelsestidspunktet, 12 måneder efter forsøgsstart, i metadonunderstøttet behandling i det etablerede behandlingsapparat, eller i anden form for behandling. 35,7 pct. af dem der havde forladt, eller som slet ikke var startet, i metadon-kontrolgruppen, var nu i metadonunderstøttet behandling i det etablerede behandlingsapparat. Dette er et interessant resultat i sig selv, fordi der er tale om personer, som ikke tidligere havde kunnet profitere af det etablerede behandlingsudbud, eller som ganske enkelt havde fravalgt at have kontakt med det. Det samme gjaldt for 30,8 pct. af de personer, som havde ladet sig udskrive af heroingruppen. De indgik nu i det etablerede behandlingssystem. Ca. 10 pct. af de som havde ladet sig udskrive fra hver af grupperne, dvs. fra hhv. heroingruppen og metadon-kontrolgruppen, var indskrevet i andre former for behandling, herunder afgiftning, længerevarende stoffri døgnbehandling ( stationäre langzeittherapie ) etc. Siden offentliggørelse af rapporten har der, trods de meget positive resultater, været en del politisk debat om fortsættelse af heroinunderstøttet behandling i Tyskland. Ganske nyligt faldt den sidste politiske modstand, nemlig modstanden fra kristendemokraterne. 31 Og den heroinunderstøttede behandling fortsætter dermed. Det forekommer ikke så let at identificere den officielle begrundelse for CDU s kovending på spørgsmålet, men det forlyder, at presset fra især berørte lokalbefolkninger (flere af de i heroinforsøget medvirkende tyske byer er aktuelt under ledelse af CDU-borgmestre), andre politiske partier, forskere, behandlingsapparatet og brugerorganisationer ganske enkelt blev for stort. Resultaterne var for gode, modstanden måtte falde

18 Spanien I april 2001 gav den spanske regering grønt lys for iværksættelse af heroinforsøg med deltagere fordelt på fire byer. Formålet var at evaluere effekten af ordination af heroin (diacetylmorphine) versus oral metadon. Begge former for substitutionsbehandling blev understøttet af psykosocial behandling. I april 2006 blev resultaterne fra forsøget i Granada offentliggjort. 32 Her blev deltagerne rekrutteret direkte på den åbne stofscene. I alt 62 heroinafhængige som klarede de skrappe inklusionskriterier, blev randomiseret til de to grupper, forsøgsgruppen og kontrolgruppen. Effekten skulle vurderes med særligt fokus på effekt på det fysiske og psykiske helbred, social integration, kriminalitet, brug af ikke-ordinerede rusmidler og på risikoadfærd, hos denne gruppe svært belastede og udstødte heroinafhængige, som ikke hidtil havde haft gavn af de etablerede behandlingstilbud. Deltagerne i heroin-gruppen viste mere end en dobbelt så stor bedring af den fysiske tilstand og næsten halvering af risikoadfærd (herunder smitterisiko i forhold til HIV, hepatitis etc.). De reducerede markant deres forbrug af illegalt stof (fra 25 dage pr. md. til 8 dage pr. md.) og var ligeledes markant bedre til at undgå antal dage med stofrelaterede problemer. Involvering i kriminelle aktiviteter faldt fra 11 dage pr. måned til mindre end 1 dag pr. måned. Canada Der er aktuelt forsøg i gang i Canada (Vancouver og Montreal, Forsøgsperioden forløber fra Ved forsøgets start vurderede man, at der var mellem og opiatafhængige borgere i Canada. Her, såvel som i vel stort set alle andre lande, har man konstateret, at ubehandlet opiatafhængighed kan føre til overdosis, infektionssygdomme, tab af social og økonomisk funktionsevne samt omfattende involvering i både stofrelateret kriminalitet og diverse følgekriminalitet (typisk berigelseskriminalitet). Dertil kom en dødelighed blandt de canadiske stofbrugere på ca. samme høje niveau som den danske. Det canadiske heroinforsøg tager sit udgangspunkt i, at disse alvorlige skadevirkninger indebærer enorme omkostninger for folkesundheden, sundhedsvæsenet, det sociale system og retsapparatet. Canadiske undersøgelser har vist, at illegalt stofbrug koster 0,2 pct. af BNP. En cost-of-illness analyse havde dertil vist, at bare en enkelt opiatafhængig, som ikke er i kontakt med behandlingssystemet, beløber sig til $ i samfundsmæssige omkostninger årligt Journal of Substance Abuse Treatment 31 (2006) , Controlled trial of Prescribed Heroin in the treatment of Opioid Addiction, Eugenia Oviedo-Joekes et al

19 Målgruppen for forsøget, er den samme som i Schweiz og Holland, nemlig hårdt belastede kronisk heroinafhængige, som ikke har formået at profitere af de etablerede behandlingsformer. Heller ikke af metadonunderstøttet behandling. Studier havde vist, at metadonunderstøttet behandling havde afgørende begrænsninger i forhold til denne gruppe. Et studie fra Toronto viser fx, at blandt ubehandlede heroinbrugere, ville 48 pct. have ladet sig indskrive, 33 pct. ville direkte have afvist det, mens 19 pct. ville være ambivalente, hvis de blev tilbudt øjeblikkelig adgang til metadonunderstøttet behandling. Mange har stor gavn af metadonunderstøttet behandling, men der er også nogle, som ikke har. Dertil havde studier peget på, at metadonbehandlings-programmer mister en tredjedel af de indskrevne indenfor de første 12 måneder og endnu en tredjedel i løbet af de følgende 24 måneder. Det canadiske forsøgsdesign adskiller sig ved, at deltagere, som efter 12 måneders heroinunderstøttet behandling, fortsat har brug for behandling, vil blive visiteret til metadonunderstøttet behandling eller andre behandlingsformer efter eget valg. Deltagerne kan ikke modtage injicerbar heroin i mere end maksimalt 15 mdr. Hensigten med de canadiske forsøg, NAOMI-forsøgene, er nemlig bl.a. at undersøge, om deltagerne får en bedre sundhedstilstand, reducerer deres forbrug af illegale stoffer eller bliver i stand til at skifte til andre former for behandling. 34 Med baggrund i de europæiske erfaringer med heroinunderstøttet behandling, forventer man, at heroinunderstøttet behandling i vid udstrækning fjerner behovet for at begå kriminalitet med det formål at finansiere stofafhængigheden. Samtidig introduceres man til et miljø, hvor man kan få absolut nødvendig og tiltrængt støtte, rådgivning, psykosocial behandling, anden social hjælp, herunder hjælp til at blive etableret i bolig, beskæftigelse mv. Canadierne konkluderer, at this has allowed many addicted Europeans to live more productive lives and lessen the social and health costs associated with addiction. 35 Belgien Efter 10 års diskussion i Belgien, starter i dette forår forsøg med heroinunderstøttet behandling i Liège 36, finansieret af det belgiske sundhedsministerium hhv. justitsministerium. Forsøget forsvares som en måde, hvorpå hårdt belastede stofafhængige kan motiveres til at forbedre deres helbred og integration i samfundet. Forsøget vil have i alt 200 deltagere. 34 Med tanke på erfaringerne fra de andre lande, særligt Schweiz (se ovenfor), hvor det bl.a. er konstateret, at det faktisk lader sig gøre, selv for nogle af de allerhårdest belastede heroinafhængige, i løbet af en heroinunderstøttet behandling, at blive klar til at overgå til fx stoffri behandling, kan man frygte, at 15 måneder ikke er længe nok (i hvert fald ikke for alle) til at blive i stand til at overgå til anden behandling. 35 Reference nævnt i note

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg.

Høring om lægeordineret heroin. Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. Høring om lægeordineret heroin Fredag den 25. maj 2007 kl. 10.00 16.00 Landstingssalen, Christiansborg. 1 Indholdsfortegnelse Program...4 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...6 Præsentation af

Læs mere

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg

Lægeordineret heroin. Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg Høring for Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg om Lægeordineret heroin Resumé, skriftlige oplæg og redigeret udskrift af høring i Landstingssalen, Christiansborg den 25.maj 2007 Teknologirådets

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET DOKUMENTATIONSPROJEKTET En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov TAK Denne rapport er et resultat af Dokumentationsprojektet en nærmere undersøgelse og dokumentation af retshjælpsbehovet hos udsatte

Læs mere

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET

undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov DOKUMENTATIONSPROJEKTET DOKUMENTATIONSPROJEKTET En undersøgelse af udsattes retshjælpsbehov TAK Denne rapport er et resultat af Dokumentationsprojektet en nærmere undersøgelse og dokumentation af retshjælpsbehovet hos udsatte

Læs mere

År: 2013 Semester: 2 Hus: 22.2 Projekttitel: Anerkendelse af heroinafhængige Projektvejleder: Kristine Esrom Raunkjær Gruppe nr.

År: 2013 Semester: 2 Hus: 22.2 Projekttitel: Anerkendelse af heroinafhængige Projektvejleder: Kristine Esrom Raunkjær Gruppe nr. Forside til projektrapport 2. semester, 2013: År: 2013 Semester: 2 Hus: 22.2 Projekttitel: Anerkendelse af heroinafhængige Projektvejleder: Kristine Esrom Raunkjær Gruppe nr.: 7 Studerende (fulde navn

Læs mere

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20

Alkoholindtagelse og skadestilfælde indbragt ved skadestuen ny publikation fra Center for Rusmiddelforskning...20 NYHEDSBREV FOR RUSMIDDELFORSKNING NR. 4 2003 Indholdsfortegnelse Redaktionel kommentar... 2 Social videnskabelig konference om stoffer, stofbrug og stofmisbrug 14ende ESSD Konference....3 Stofbrugere med

Læs mere

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug

Kampen mod narko. handlingsplan mod narkotikamisbrug Kampen mod narko handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug Regeringen Oktober 2003 Kampen mod narko - handlingsplan mod narkotikamisbrug

Læs mere

Casestudie. Herointilbuddet Aarhus Kommune

Casestudie. Herointilbuddet Aarhus Kommune Casestudie Herointilbuddet Aarhus Kommune Center for Misbrugsbehandling December 2012 Case studie, Herointilbuddet, Aarhus Kommune Udarbejdet af udviklingsmedarbejdere: Katrine Vestergaard Nissen (knhan@aarhus.dk,

Læs mere

Ambulant behandling af stofmisbrug

Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med stofmisbrug Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv. Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview

Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv. Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview Graviditet og misbrug belyst ud fra kvindernes perspektiv Analyse af 26 livs- og behandlingshistorieinterview

Læs mere

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010

REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 REDEGØRELSE FRA EKSPERT- PANELET OM KOKAINMISBRUG - MAJ 2010 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forslag... 4 1. Kokain... 5 1.1. Rus- og skadevirkninger... 5 1.2. Udbredelse... 6 1.3. Kokainbrugerne...

Læs mere

Evaluering af Projekt Isbeddel

Evaluering af Projekt Isbeddel Evaluering af Projekt Isbeddel -Pr o j e k t Rå d g i v n i n g a f s o m a l i e r e m e d m i s b r u g Udarbejdet af: Anders Pedersen og Klaus Toudahl Evaluering af Projekt Isbeddel Projekt Rådgivning

Læs mere

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11

Linjeret ÅRSRAPPORT. for udsatteområdet. - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID. 2o11 Linjeret ÅRSRAPPORT for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen af VæreSteder & SVID 2o11 Linjeret Årsrapport 2011 for udsatteområdet - kladden til en ny forståelse - Landsforeningen

Læs mere

Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling.

Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling. afhængige mødre Hvad nu, hvis de ikke vil i behandling? Om graviditet, misbrug og barrierer i forhold til behandling. AF DORTE HECKSHER & HELLE DAHL At være gravid og have et aktuelt eller tidligere misbrug

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere

SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere SITUATIONSSPECIFIK COPING I MISBRUGBEHANDLING En case study af gruppebehandling af stofmisbrugere Kapitel 1. Emne og motivation... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Behandlingsprojektet og institutionen... 4 Kapitel

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol

Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol Kilde: dinby.dk Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol Udarbejdet af: Pia Jeppesen & Januar 2012 B E K R Æ F T E L S E Med henvisning

Læs mere