KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)"

Transkript

1 Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice angående prettelse af Dell KACE K2000-seriens implementeringsværktøj. Denne knfiguratinsservice tager ca. seksten (16) timer, sm skal deles p i tidssegmenter ver t frtløbende arbejdsdage, sm både Dell g kunden er enige m. En Dell-repræsentant kntakter kunden med henblik på planlægning af denne service senest ti dage inden starten af denne service, baseret på en gensidig aftale m tilgængelige ressurcer. Servicetiden fr prjektet er nrmal arbejdstid mandag til fredag fra , kundens lkale tid.dele af dette prjekt kan gennemføres eksternt eller efter kntrtid, på stedet eller via fjernadgang.der tages højde fr nrmale g rimelige rejser på rejsedage. Eventuelle services uden fr Dells nrmale åbningstider skal fremgå af kundens faktura.der finder ingen serviceaktiviteter sted på lkale g/eller natinale helligdage, medmindre kunden aftaler andet med salgsteamet g Dells krdinatr. Kunden g den Dell-enhed, der er identificeret på kundens faktura, er med på denne servicebeskrivelse ved køb af denne service. Denne service ydes i frbindelse med kundens separate, underskrevne hvedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt tillader salg af denne service (sm defineret nedenfr) eller, hvis der ikke findes en sådan aftale, Dells salgsbetingelser, der gælder Dells virksmhedskunder, sm er tilgængelige på g inkrpreres med reference heri, g parterne erkender at have læst g være enige i disse nlinevilkår. En udskreven kpi af Dells salgsvilkår er gså tilgængelig efter anmdning. [EMEA ONLY ADD THE FOLLOWING LANGUAUGE]: Fr at undgå tvivlstilfælde er der ingen erklæringer eller vilkår i denne servicebeskrivelse, der tilsidesætter bestemmelser angående garanti g erstatning i denne aftale trds rangrdenen i aftalen. Fremfinding af vilkår fr salg. Kunder, sm er baseret i USA, kan få adgang til deres kmmercielle salgsvilkår på Kunder uden fr USA kan få adgang til deres vilkår fr salg g service på deres lkale eller ved at gå til deres landespecifikke servicevilkår på Fra dette websted skal du vælge dit land g fretrukne sprg fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvr du købte servicen (enten små g mellemstre virksmheder eller stre virksmheder g den ffentlige sektr). Hvis du vil have hjælp til at finde dine salgsvilkår, skal du kntakte Dells tekniske supprt eller din salgsrepræsentant. 1 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

2 Fremfinding af din serviceaftale. Servicebeskrivelser er tilgængelige nline på Fra dette websted skal du vælge dit land g fretrukne sprg fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvr du købte servicen (enten små g mellemstre virksmheder eller stre virksmheder g den ffentlige sektr). Dette valg vil autmatisk videreføre dig til en webside, der præsenterer en liste ver de tilgængelige servicekntrakter i hvert land. Der henvises til varenummerbeskrivelsen på din faktura eller rdrebekræftelse fr at bekræfte, hvilke servicekntrakter du har købt. Hvis du vil have yderligere hjælp med at finde din servicekntrakt, skal du kntakte Dells tekniske supprt eller din salgsrepræsentant. Når du afgiver din rdre på services, anvender de pågældende services eller den tilhørende sftware, eller når du klikker på/markerer knappen/feltet "Jeg accepterer" på Dell.cm-webstedet i frbindelse med dit køb eller i en Dell-sftwaregrænseflade, accepterer du, at du er frpligtet af denne servicebeskrivelse g de aftaler, sm er inkrpreret med reference heri.hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksmhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende enhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "Kunden" til denne enhed. Ud ver at mdtage denne servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at indgå en underskrevet købsaftale. Serviceaftalens mfang Servicevarenumre Se bilag A De vigtige servicetrin mfatter Implementeringsværktøj i KACE 2000-serien Installatinssupprt Dell vil levere førstegangspsætning af en (1) installatin g knfiguratin af et værktøj i KACE 2000-serien. Værktøjet skal rackes g sluttes til kundens netværk Førstegangspsætningen gælder fr en virtuel maskine eller et fysisk værktøj Prduktversigt/helbredstjek Dell vil give kundens SME et verblik ver brugergrænsefladen på KACE-værktøjerne g disse generelle indstillinger: Systemmenu Overførsel af medier Oversigt ver best practice fr billedbehandling Driveradministratin Før/efter installatinspgave Migrering af brugertilstand Genprettelsesknsl 2 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

3 Dell vil vurdere kundens aktuelle netværksknfiguratin i KACE 2000-serien Dell vil gennemgå kundens aktuelle metder til billedbehandling g datamigrering på mråderne billedbehandling g datamigrering g vil kmme med anbefalinger angående, hvrdan disse prcesser kan ændres g frbedres ved hjælp af KACE 2000-seriens værktøj Dell pbygger ikke en scriptet pgavesekvens fr at understøtte klientens OSmigrering, da dette ikke er mfattet af servicebeskrivelses mfang. Denne service er tilgængelig til knsulentservices med KACE-ptimereret implementering Dell vil knfigurere en (1) Remte Site Appliance (efter behv) g demnstrere denne prces fr kundens SME'er Kunden skal have en færdiginstalleret server med netværkstilslutning Dell registrerer et (1) systemimage ved hjælp af KPE g demnstrerer denne prces fr kundens SME'er Stillbillede til demnstratin af KACE-værktøjets funktinalitet. Denne servicebeskrivelse mfatter ikke udbyggelse af et standardimage, der kan bruges på tværs af kundens miljø. Dell kan levere yderligere services, der kan hjælpe kunden med imagestyring Ikke mfattet af denne service Både Dell g kunden erkender, at de følgende aktiviteter ikke er mfattet af denne servicebeskrivelse: Enhver service eller aktivitet, sm ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Knfiguratin af en scriptet installatin af et perativsystem (KACE Optimized Deplyment Service er tilgængelig separat) Installatin, psætning eller knfiguratin af Active Directry, mailservere, netværksenheder eller andre tredjepartsprgrammer Brug af KACE-prdukter sammen med en ikke-understøttet versin af perativsystemer, servicepakker, webbrwsere eller andre tredjepartsprdukter Knfiguratin g administratin af tredjepartsservere med virtuel infrastruktur, der kører med et virtuelt KACE-værktøj Dell er ikke ansvarlig fr fejl i prgrammer eller knflikter mellem kundens prgrammer Ngen hardware eller sftware tilpasninger, sm billet regler, autmatisering, brugerdefinerede rapprter, sv., der ikke fungerer efter pgradering til KAČE apparat eller KAČE agent ikke understøttes af Dell Services eller KAČE støtte Kundens servicespecifikke ansvarsmråder Kunden accepterer at samarbejde med Dell i almindelighed ved levering af disse services g accepterer specifikt at have følgende ansvarsmråder: I henhld til prjektplanen g før Dells invlvering vil kunden på skrift udpege et enkelt kntaktpunkt fr at sikre, at alle pgaver udføres inden fr det specificerede tidsrum. Al servicekmmunikatin adresseres til kntaktpunktet ("Kundekntakt").Hvis der ikke udpeges en kundekntakt, kan det resultere i stigning i prjekttimeantallet g/eller planens længde Kunden skal levere tekniske kntaktpunkter ("Tekniske kntakter"), sm har erfaring med de virksmhedskmpnenter, der indgår i de frskellige services. Dell kan anmde m møder med tekniske kntakter Kundekntakten vil have myndighed til at handle på kundens vegne i alle servicehenseender, herunder at give de relevante persner inden fr kundens rganisatin besked m prblemer samt finde løsninger på mdstridende behv 3 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

4 Kundekntakten vil sende al kmmunikatin mellem kunden g Dell, herunder alle mfattede spørgsmål eller anmdninger, via den relevante Dell-prjektleder Kundekntakten leverer rettidig adgang til tekniske g frretningsmæssige kntaktpersner samt nødvendige data til frmål, sm er relateret til servicens mfang Vigtige kundekntakter deltager i kundemøder g præsentatiner af den leverede service Kundekntakten vil indhente g levere prjektkrav, plysninger, data, beslutninger g gdkendelser højst en arbejdsdag efter en anmdning, medmindre parterne på skrift accepterer et andet tidspunkt, g kunden accepterer, at denne er ansvarlig fr tidsplan g mkstningsimplikatiner, der pstår ved frsinkelser i denne frbindelse Kunden kan være ansvarlig fr at udvikle eller levere dkumentatin, materialer g hjælp til Dell g accepterer at gøre dette rettidigt. Dell er ikke ansvarlig fr ngen frsinkelser ved fuldførelse af de tildelte pgaver i det mfang, at disse skyldes kundens manglende levering af rettidig dkumentatin, materialer g samarbejde Kunden vil sikre, at servicemedarbejderne har rimelig g sikker adgang til prjektstedet, et sikkert arbejdsmiljø, tilstrækkelig plads på kntret g parkering efter behv Kunden vil plyse Dell m alle adgangsprblemer g sikkerhedsfranstaltninger g levere adgang til nødvendig hardware g faciliteter Det er kundens ansvar at levere hardware, sftware, internetadgang g faciliteter, så disse services kan udføres krrekt. Faciliteter g strøm skal pfylde Dells krav til købte prdukter g services. Kunden accepterer at udfylde en kundetilfredshedsundersøgelse Dell kan ikke hldes ansvarlig fr tab eller gendannelse af data eller prgrammer eller tab af brug af systemer, der er pstået sm følge af disse services eller supprtydelser eller en hvilken sm helst handling eller udeladelse (herunder uagtsmhed), der er fretaget af Dell Før Dells prjektfrløb skal følgende aktiviteter være gennemført: Kundens SME'er er identificeret g klar til at arbejde med Dell-teknikeren på startdaten fr nsitefrløbet Kundens SME'er skal have gennemgået KACE-administratinsvejledninger g mdtaget den praktiske gennemgang af KACE-værktøjerne. Kunden skal have abnneret på OS-prgramrettelser g gennemført verførsel Kunden skal have testet PXE- g DHCP-psætning Kunden skal have anskaffet OS-medier g prduktnøgler Hvis kunden ikke pfylder sine frpligtelser, sm de fremgår af denne servicebeskrivelse, er Dell berettiget til at ændre tidsplanen eller mkstningerne ved henvendelse til kunden med henblik på at imødegå sådanne frsinkelser eller ikkeverhldte frpligtelser Frudsætninger Dell har specifikt antaget følgende under specificering af de services, sm er angivet i denne servicebeskrivelse: Denne servicebeskrivelse mfatter rejse til det kntinentale USA, sm det fremgår her i denne servicebeskrivelse. Dell anser ikke yderligere rejser til andre placeringer sm værende mfattet g sådanne rejser vil kræve gdkendelse fra kunden via prceduren fr styring af ændringer, sm er angivet heri Dell er ikke ansvarlig fr at løse prblemer i frbindelse med kmpatibilitet eller andre frhld, der ikke kan løses af prducenten, eller fr at knfigurere hardware eller sftware i mdstrid med de indstillinger, der understøttes af prducenten Dell er ikke ansvarlig fr frsinkelser i et prjekt eller en service, sm skyldes kundens faciliteter eller medarbejdere 4 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

5 Hvis vergangen skal gennemføres inden fr den aftalte tidsramme, afhænger det af, at Dell mdtager de nødvendige kundeplysninger g får rettidig adgang til de nødvendige kunderessurcer, medarbejdere g faciliteter Alle tidsplaner eller planer, der fremgår af denne servicebeskrivelse, frudsætter, at kunden leverer alle nødvendige plysninger g pfylder alle sine øvrige frpligtelser, sm beskrevet i dette dkument, rettidigt. Kundens netværksinfrastruktur er stabil g den samme uanset arbejdsstedet. 5 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

6 Vilkår g betingelser fr din service 1 Understøttede prdukter Denne service er knfigureret på udvalgte Dell PwerEdge g virtuelle maskiner i Dell KACE 2000-serien, sm købes i en standardknfiguratin.servicens pgavesekvens understøttes, så den kan fungere på hardware, sm understøtter Windws, både fra Dell g andre prducenter. Der føjes jævnligt understøttede prdukter til listen. Kntakt salgsrepræsentanten fra Dell fr at få den seneste pdaterede liste med de services, der er tilgængelige på dine Dell-prdukter. Alle understøttede prdukter mærkes med et serienummer ("Servicekden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale til hvert understøttet prdukt.en printer, der er købt sammen med et bærbart system, dækkes f.eks. ikke af det bærbare systems servicekntrakt: Printeren g den bærbare pc skal have separate servicekntrakter.hav servicekden på det understøttede prdukt klar, når du kntakter Dell i frbindelse med denne service. 2 Serviceperide A Denne aftale begynder på rdredaten g frtsætter i servicens løbetid."serviceperiden" begynder på købsdaten g løber i den peride, der er angivet på rdrefrmularen. Antallet af systemer, licenser, installatiner, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvrtil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abnnementets tekst eller pris g den gældende serviceperide fr hver er specificeret på kundens rdrefrmular eller anden gensidigt aftalt faktura, rdrebekræftelse eller købsrdre (samlet kaldet "Ordrefrmular").Sftware eller services, der købes i henhld til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug g må ikke anvendes til videresalg eller i servicebureau. 3 Kundens ansvarsmråder A Ret til at tildele adgang. Kunden erklærer g garanterer, at denne har indhentet tilladelse til, at både kunden g Dell har adgang til g kan bruge det understøttede prdukt, herunder alle heri indehldte data g hardware- g sftwarekmpnenter, i frbindelse med udførelsen af disse services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden frpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmder Dell m at udføre disse services. B Samarbejde med supprtteknikeren ver telefnen g teknikeren på stedet. Kunden accepterer at samarbejde med g følge de anvisninger, sm Dells supprttekniker måtte kmme med ver telefnen, eller sm Dells teknikere måtte kmme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemprblemer g fejl ver telefnen på denne måde. C Frpligtelser på stedet. Når der er behv fr at udføre services på stedet, er kunden frpligtet til at sikre fri, sikker g tilstrækkelig adgang til kundens faciliteter g det/de understøttede prdukt(er). Tilstrækkelig adgang mfatter gd plads til udførelse af arbejdet, elektricitet g en lkal telefnlinje. Kunden skal gså (uden mkstninger fr Dell) levere en skærm, en mus (eller pegeenhed) g et tastatur, hvis systemet ikke allerede mfatter disse elementer. D Vedligehldelse af sftware g servicerede versiner. Kunden skal vedligehlde sftware g understøttede prdukter på mindst det versinsniveau g med de knfiguratiner, der er specificeret af Dell, g sm det fremgår af PwerLink fr Dell EMC Strage eller EqualLgic, eller sm specificeret på fr yderligere understøttede prdukter.kunden er endvidere frpligtet til at sikre, at enhver vigtig udskiftningsdel, prgramrettelse, sftwarepdatering eller nyere versin, sm Dell måtte anvise, installeres på de understøttede systemer fr at sikre, at systemerne til enhver tid er kvalificerede til at være mfattet af denne service. E Sikkerhedskpiering af data. Fretag en sikkerhedskpiering af alle eksisterende data 6 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

7 g prgrammer på alle berørte systemer frud fr levering af denne Dell-service. DELL HAR INTET ANSVAR FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER eller fr tab af brug af systemer, der er pstået sm følge af denne service eller relaterede supprtaktiviteter eller fr ngen handling eller udeladelse (herunder uagtsmhed), der er fretaget af Dell eller en tredjepartsudbyder. F Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller sftware fra andre prducenter end Dell.Visse prducenters garantier brtfalder muligvis, hvis Dell eller andre end prducenten selv udfører arbejde på hardwaren eller sftwaren. Det er kundens ansvar at sikre, at Dells udførelse af services ikke har effekt på sådanne garantier eller, hvis denne handling har effekt, at denne i så fald vil være acceptabel fr kunden.dell FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL-SERVICES KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER. 4 Andre vigtige plysninger A OMPLANLÆGNING. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE ÆNDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE (8) DAGE FØR TIDSPLANDATOEN.HVIS KUNDEN OMPLANLÆGGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV (7) DAGE ELLER MINDRE FØR TIDSPLANDATOEN, PÅLÆGGES DER ET OMPLANLÆGNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES.KUNDEN ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆGNING AF SERVICEN BEKRÆFTES MINDST OTTE (8) DAGE, FØR DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling fr hardware, der købes sammen med installatins- g implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling fr hardware under ingen mstændigheder betinget af ydeevne eller levering af installatins- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kmmercielt rimelige begrænsninger fr servicens mfang. Dell kan nægte at levere services, hvis Dell anser det fr at være sandsynligt, at disse services skaber en urimelig risik fr Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud ver mfanget af services.dell fraskriver sig ethvert ansvar fr fejl eller frsinkelser, der skyldes frhld uden fr Dells kntrl. Servicen gælder kun fr de anvendelsesmråder, sm det understøttede prdukt er udviklet til. D Services, der kan tilvælges. Services, der kan tilvælges, (herunder supprt efter behv, installatin, knsulentbistand, administreret g prfessinel supprt eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell g varierer efter kundens adresse.services, der kan tilvælges, kræver muligvis en separat aftale med Dell E Annullering. Dell kan annullere denne service når sm helst i løbet af serviceperiden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris fr denne service sm nærmere angivet i faktureringsvilkårene Kunden nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden verhlder ikke de vilkår g betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked m annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen mfatter årsagen til annulleringen samt daten fr annulleringens ikrafttræden, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dat, hvr Dell sender meddelelsen m annulleringen til kunden, med frbehld fr eventuelle bestemmelser m annullering i henhld til gældende lkal lvgivning, sm det ikke er muligt at fravige ved aftale.hvis DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. 7 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

8 F Gegrafiske begrænsninger g flytning. Dell vil levere denne service til den eller de afdeling(er), der er angivet på kundens faktura.denne service er ikke tilgængelig veralt.servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider fr teknisk supprt g nsite-respnstider) varierer fra mråde til mråde, g visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens mråde. Dells frpligtelse til at levere services til flyttede understøttede prdukter er afhængig af lkal tilgængelighed g kan være underlagt yderligere gebyrer samt inspektin g recertificering af de flyttede understøttede prdukter til Dells daværende knsulentpriser fr tid g materialer.kunden skal give Dell tilstrækkelig g sikker adgang til sine faciliteter uden mkstninger fr Dell fr at pfylde sine frpligtelser. 5 Overførsel af service. Kunden må ikke verføre denne service 6 [EMEA ONLY] Beskyttelse af persnlige plysninger. I dette afsnit defineres termerne "dataansvarlig", "databehandler", "persnplysninger" g "behandling" i EUdirektiv 95/46/EF angående beskyttelse af persner i frbindelse med behandling af persnplysninger g fri udveksling af sådanne plysninger ("Direktiv"), inklusive ændringer g erstatninger fra tid til anden. 7 I det mfang, at kunden g Dell er dataansvarlige i frbindelse med behandling af persndata under eller i relatin til denne aftale, vil hver part verhlde de bestemmelser g frpligtelser, sm står i direktivet, i det mfang det kræves i denne lvgivning fr hver part.sm dataansvarlig bekræfter kunden, at denne har indhentet alle nødvendige gdkendelser til lvlig behandling, før persndata videregives til Dell. 8 I det mfang, at Dell behandler persndata fr kunden under eller i frbindelse med denne servicebeskrivelse, vil Dell sikre, at der er relevant beskyttelse til at sikre disse persndata.dell vil yde en rimelig indsats fr at hjælpe kunden med at pfylde sin frpligtelse, sm dataansvarlig, til at reagere på anmdninger m adgang til kundepster, sm er udført af de persner, sm disse persndata angår, g sm er underlagt kundens betaling af Dells rimelige prfessinelle udgifter fr den tid, sm Dells medarbejdere har brugt på det. 9 Kunden accepterer, at Dell indsamler, bruger, pbevarer g verfører persndata, sm kunden leverer til Dell med det frmål at varetage Dells frpligtelser ifølge servicebeskrivelsen g til andre beskrevne frmål i henhld til servicebeskrivelsen. 10 Dell vil ind imellem, i løbet af en almindelig arbejdsdag, udføre verdensmspændende verførsler af persndata på egne virksmhedssystemer, til andre rganisatiner, agenter eller underleverandører i samme gruppe af virksmheder eller til andre relevante virksmhedspartnere, sm undertiden får adgang til persndata. Når disse verførsler udføres, vil Dell sørge fr relevant beskyttelse fr at sikre persndata, sm er verført i frbindelse med denne aftale. 11 Dell kan ikke hldes ansvarlig fr nget erstatningskrav fra kunden eller et dataemne, der pstår sm følge af ngen handling eller udeladelse fra Dells side i det mfang, at en sådan handling eller udeladelse var et resultat af, at Dell har verhldt kundens instruktiner. [EMEA ONLY] Ansættelse. Kunden erkender g accepterer, at ingen persner (såsm kundens medarbejdere eller en tidligere serviceudbyder) har været helt eller delvist dedikeret til at levere en tilsvarende service fr kunden, inden disse services blev leveret af Dell. Kunden vil sikre, at ingen persn vil vergå til Dell, g ingen persn vil blive anset fr at være en medarbejder hs Dell i henhld til gældende lvgivning, alt efter hvad der er tilfældet. Kunden erkender, at priserne g gebyrerne samt andre aftalte vilkår med relatin til disse services ikke mfatter aktiviteter g mkstningsændringer, g kunden frpligter sig til fuldt ud at erstatte g hlde Dell skadesløs fr ethvert krav, der rettes md Dell, herunder, men ikke begrænset til, krav fra verført kunde eller tredjeparts ansatte, såvel sm enhver mkstning eller udgift, rimelige advkathnrarer eller andre finansielle frpligtelser fra Dells side, der udspringer af eller i frbindelse med sådanne medarbejdere 8 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

9 Hvis du vil vide mere m ngen af vres servicetilbud, kan du kntakte din Dell-salgsrepræsentant eller besøge Tilgængeligheden varierer fra land til land.hvis du vil vide mere, skal du kntakte Dells salgsrepræsentant Dell Inc. Alle rettigheder frbehldes. Varemærker brugt i denne tekst: Dell, DELL-lget, Dell Precisin, OptiPlex, Latitude, PwerEdge, PwerVault, PwerCnnect, EqualLgic, KACE g Vstr er varemærker tilhørende Dell Inc. Micrsft g Windws er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Micrsft Crpratin i USA g/eller andre lande. Andre varemærker g firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske persner, sm gør krav på mærkerne g navnene, eller til deres prdukter. Dell Inc. frasiger sig enhver interesse eller tingslig ret til andre varemærker g -navne end sine egne. Specifikatinerne er krrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid ændres uden varsel. Dell g dets søsterselskaber kan ikke gøres ansvarlige fr typgrafiske g ftgrafiske fejl eller udeladelser.dells vilkår g betingelser fr salg er gældende g kan findes på g fås på anmdning. 9 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

10 Bilag A Servicevarenumre Varenummer fr USA g Canada Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS SMV LA SKU Varenummer Beskrivelse Partner Segment BZ SKU Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS ICS SMV SMV Varenummer fr EMEA (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kuwait, Luxemburg, Nederlandene, Nrge, Oman, Plen, Qatar, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz U.K., Frenede Arabiske Emirater) Varenummer Beskrivelse Partner Segment KACE K2000 høring implementeringsservice lite, nsite 2 dage * SMB kun ICS SMV Varenummer fr APJ (Australien, Hng Kng, Japan, Kina, Malaysia, New Zealand, Singapre g Thailand) Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS SMV 10 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

11 Bilag B Undtagelser fra Dells nrmale åbningstider Land Dells åbningstider Jmfruøerne, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, resten af det engelsktalende Caribien Bahamas, Barbads, Belize, Csta Rica, Dminikanske Republik, El Salvadr, Grand Cayman, Guatemala, Hnduras, Jamaica, Panama, Puert Ric, Surinam, Turks- g Caicsøerne Australien, Bermuda, De Nederlandske Antiller, Haiti, Hngkng, Japan, Kina, Krea, Malaysia, New Zealand, Singapre, Taiwan, Thailand Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay Blivia, Chile KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang)

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Servicebeskrivelse KACE 1000- g 2000-seriens knsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering

Læs mere

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet)

KACE 1000-seriens konsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Servicebeskrivelse KACE 1000-seriens knsulentservice (light) til implementering (tre dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice

Læs mere

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Introduktion til tjenesteaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af replikation på en Dell

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite)

KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite) Introduktion til serviceaftalen Denne onsite-konsulentservice giver optimeret implementering af klientens

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Servicebeskrivelse Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration

Læs mere

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Servicebeskrivelse Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernkonfiguration et enkelt apparat i Dell KACE, K1000-serien for

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Tjenestebeskrivelse. Tjenesteoversigt. Omfang for Copilot Optimize-tjenester. Copilot Optimize CAA Omfang

Tjenestebeskrivelse. Tjenesteoversigt. Omfang for Copilot Optimize-tjenester. Copilot Optimize CAA Omfang Tjenestebeskrivelse Cpilt Optimize CAA-1000 Tjenesteversigt Denne Tjenesteversigt ( Tjenesteversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) g Dell-entiteten, der er identificeret på fakturaen

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Klippekort til konsulentbistand

Klippekort til konsulentbistand Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 Klippekrt til knsulentbistand Side 1 af 7 Prduktspecifikatiner Klippekrt til knsulentbistand Versin 1.1 1. KLIPPEKORT... 3 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav

Leverancesystemet. Bilag 2 Kravspecifikation og konkurrencekrav Leverancesystemet Bilag 2 Kravspecifikatin g knkurrencekrav Beskrivelse af systemet/servicen Regin Syddanmark (efterfølgende kaldet RSD) ønsker en Service g supprt aftale fr Prject Server 2010 løsning

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de?

Hvilke oplysninger indsamles, og hvordan bruges de? RCI'S FORTROLIGHEDSPOLITIK Fr RCI Eurpe er privatliv en priritet, g vi vil gerne infrmere dig m, hvrdan vi indsamler, bruger g videregiver plysninger. Denne frtrlighedsplitik beskriver vres praksis i frbindelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise ME-KB-OD (Krnprins Frederiks Br) Indhldsfrtegnelse: 1. Overdragelse af medarbejdere fra BV System v/ Michael Schlægelberger

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen

Ansættelsesaftale for timelønnede Dina Blander Enevoldsen Ansættelsesaftale fr timelønnede Dina Blander Enevldsen Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Dina Blander Enevldsen [gade/vej g nummer] [pstnummer] [by] CPR-nummer [CPR-nummer]

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2

Brugervejledning tilavigilon Control Center Server. Version 6.2 Brugervejledning tilavigiln Cntrl Center Server Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY SOLUTIONS.AVIGILON,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2

Brugervejledning til Avigilon Control Center Virtual Matrix. Version 6.2 Brugervejledning til Avigiln Cntrl Center Virtual Matrix Versin 6.2 2006 2017, Avigiln Crpratin. Alle rettigheder frbehldes. AVIGILON, the AVIGILON lg, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Prokuraopsætning i IndFak

Prokuraopsætning i IndFak Prkurapsætning i IndFak Oktber 2015 ØSY Prkuragrænser kan psættes i faktura- g/eller i Indkøbsdelen. De t mduler anvender ikke samme prkuragrænser. Det er derfr vigtigt, at man frhlder sig til prkurapsætning

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler:

Programmet er modulopbygget og består af følgende primære moduler: Beskrivelse af EPOS Office 1. Generel beskrivelse EPOS Office er et standard PC prgram der er specielt udviklet til administratin af et eller flere kasseterminaler el. kasseterminalnetværk. Prgrammet installeres

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kntraktbilag A Kravspecifikatin Versin 2.0 Myntevej 5, 8920 Randers NV Rsenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C Tlstrup & Hvilsted ApS www.tlstruphvilsted.dk Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende kntraktbilag

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service Servicebeskrivelse Installation af Dell PowerEdge C-serie servere Introduktion Dell er glad for levere installation af Dell PowerEdge C-serie servere ("Servicen/Serviceydelserne") i henhold til denne "Servicebeskrivelse".

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

DataHub 31619-10. Bilag 4 - Dokumentation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24.

DataHub 31619-10. Bilag 4 - Dokumentation. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24. DataHub Bilag 4 - Dkumentatin 29-06-2010 01-07-2010 DATE 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 XRDA ADA NAME 24-08-2010 DATE 2.0 Revideret bilag udsendt d. 24. august 2010 XRDAdiddemarie CHECKED

Læs mere