KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)"

Transkript

1 Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice angående prettelse af Dell KACE K2000-seriens implementeringsværktøj. Denne knfiguratinsservice tager ca. seksten (16) timer, sm skal deles p i tidssegmenter ver t frtløbende arbejdsdage, sm både Dell g kunden er enige m. En Dell-repræsentant kntakter kunden med henblik på planlægning af denne service senest ti dage inden starten af denne service, baseret på en gensidig aftale m tilgængelige ressurcer. Servicetiden fr prjektet er nrmal arbejdstid mandag til fredag fra , kundens lkale tid.dele af dette prjekt kan gennemføres eksternt eller efter kntrtid, på stedet eller via fjernadgang.der tages højde fr nrmale g rimelige rejser på rejsedage. Eventuelle services uden fr Dells nrmale åbningstider skal fremgå af kundens faktura.der finder ingen serviceaktiviteter sted på lkale g/eller natinale helligdage, medmindre kunden aftaler andet med salgsteamet g Dells krdinatr. Kunden g den Dell-enhed, der er identificeret på kundens faktura, er med på denne servicebeskrivelse ved køb af denne service. Denne service ydes i frbindelse med kundens separate, underskrevne hvedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt tillader salg af denne service (sm defineret nedenfr) eller, hvis der ikke findes en sådan aftale, Dells salgsbetingelser, der gælder Dells virksmhedskunder, sm er tilgængelige på g inkrpreres med reference heri, g parterne erkender at have læst g være enige i disse nlinevilkår. En udskreven kpi af Dells salgsvilkår er gså tilgængelig efter anmdning. [EMEA ONLY ADD THE FOLLOWING LANGUAUGE]: Fr at undgå tvivlstilfælde er der ingen erklæringer eller vilkår i denne servicebeskrivelse, der tilsidesætter bestemmelser angående garanti g erstatning i denne aftale trds rangrdenen i aftalen. Fremfinding af vilkår fr salg. Kunder, sm er baseret i USA, kan få adgang til deres kmmercielle salgsvilkår på Kunder uden fr USA kan få adgang til deres vilkår fr salg g service på deres lkale eller ved at gå til deres landespecifikke servicevilkår på Fra dette websted skal du vælge dit land g fretrukne sprg fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvr du købte servicen (enten små g mellemstre virksmheder eller stre virksmheder g den ffentlige sektr). Hvis du vil have hjælp til at finde dine salgsvilkår, skal du kntakte Dells tekniske supprt eller din salgsrepræsentant. 1 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

2 Fremfinding af din serviceaftale. Servicebeskrivelser er tilgængelige nline på Fra dette websted skal du vælge dit land g fretrukne sprg fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvr du købte servicen (enten små g mellemstre virksmheder eller stre virksmheder g den ffentlige sektr). Dette valg vil autmatisk videreføre dig til en webside, der præsenterer en liste ver de tilgængelige servicekntrakter i hvert land. Der henvises til varenummerbeskrivelsen på din faktura eller rdrebekræftelse fr at bekræfte, hvilke servicekntrakter du har købt. Hvis du vil have yderligere hjælp med at finde din servicekntrakt, skal du kntakte Dells tekniske supprt eller din salgsrepræsentant. Når du afgiver din rdre på services, anvender de pågældende services eller den tilhørende sftware, eller når du klikker på/markerer knappen/feltet "Jeg accepterer" på Dell.cm-webstedet i frbindelse med dit køb eller i en Dell-sftwaregrænseflade, accepterer du, at du er frpligtet af denne servicebeskrivelse g de aftaler, sm er inkrpreret med reference heri.hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksmhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende enhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "Kunden" til denne enhed. Ud ver at mdtage denne servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at indgå en underskrevet købsaftale. Serviceaftalens mfang Servicevarenumre Se bilag A De vigtige servicetrin mfatter Implementeringsværktøj i KACE 2000-serien Installatinssupprt Dell vil levere førstegangspsætning af en (1) installatin g knfiguratin af et værktøj i KACE 2000-serien. Værktøjet skal rackes g sluttes til kundens netværk Førstegangspsætningen gælder fr en virtuel maskine eller et fysisk værktøj Prduktversigt/helbredstjek Dell vil give kundens SME et verblik ver brugergrænsefladen på KACE-værktøjerne g disse generelle indstillinger: Systemmenu Overførsel af medier Oversigt ver best practice fr billedbehandling Driveradministratin Før/efter installatinspgave Migrering af brugertilstand Genprettelsesknsl 2 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

3 Dell vil vurdere kundens aktuelle netværksknfiguratin i KACE 2000-serien Dell vil gennemgå kundens aktuelle metder til billedbehandling g datamigrering på mråderne billedbehandling g datamigrering g vil kmme med anbefalinger angående, hvrdan disse prcesser kan ændres g frbedres ved hjælp af KACE 2000-seriens værktøj Dell pbygger ikke en scriptet pgavesekvens fr at understøtte klientens OSmigrering, da dette ikke er mfattet af servicebeskrivelses mfang. Denne service er tilgængelig til knsulentservices med KACE-ptimereret implementering Dell vil knfigurere en (1) Remte Site Appliance (efter behv) g demnstrere denne prces fr kundens SME'er Kunden skal have en færdiginstalleret server med netværkstilslutning Dell registrerer et (1) systemimage ved hjælp af KPE g demnstrerer denne prces fr kundens SME'er Stillbillede til demnstratin af KACE-værktøjets funktinalitet. Denne servicebeskrivelse mfatter ikke udbyggelse af et standardimage, der kan bruges på tværs af kundens miljø. Dell kan levere yderligere services, der kan hjælpe kunden med imagestyring Ikke mfattet af denne service Både Dell g kunden erkender, at de følgende aktiviteter ikke er mfattet af denne servicebeskrivelse: Enhver service eller aktivitet, sm ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Knfiguratin af en scriptet installatin af et perativsystem (KACE Optimized Deplyment Service er tilgængelig separat) Installatin, psætning eller knfiguratin af Active Directry, mailservere, netværksenheder eller andre tredjepartsprgrammer Brug af KACE-prdukter sammen med en ikke-understøttet versin af perativsystemer, servicepakker, webbrwsere eller andre tredjepartsprdukter Knfiguratin g administratin af tredjepartsservere med virtuel infrastruktur, der kører med et virtuelt KACE-værktøj Dell er ikke ansvarlig fr fejl i prgrammer eller knflikter mellem kundens prgrammer Ngen hardware eller sftware tilpasninger, sm billet regler, autmatisering, brugerdefinerede rapprter, sv., der ikke fungerer efter pgradering til KAČE apparat eller KAČE agent ikke understøttes af Dell Services eller KAČE støtte Kundens servicespecifikke ansvarsmråder Kunden accepterer at samarbejde med Dell i almindelighed ved levering af disse services g accepterer specifikt at have følgende ansvarsmråder: I henhld til prjektplanen g før Dells invlvering vil kunden på skrift udpege et enkelt kntaktpunkt fr at sikre, at alle pgaver udføres inden fr det specificerede tidsrum. Al servicekmmunikatin adresseres til kntaktpunktet ("Kundekntakt").Hvis der ikke udpeges en kundekntakt, kan det resultere i stigning i prjekttimeantallet g/eller planens længde Kunden skal levere tekniske kntaktpunkter ("Tekniske kntakter"), sm har erfaring med de virksmhedskmpnenter, der indgår i de frskellige services. Dell kan anmde m møder med tekniske kntakter Kundekntakten vil have myndighed til at handle på kundens vegne i alle servicehenseender, herunder at give de relevante persner inden fr kundens rganisatin besked m prblemer samt finde løsninger på mdstridende behv 3 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

4 Kundekntakten vil sende al kmmunikatin mellem kunden g Dell, herunder alle mfattede spørgsmål eller anmdninger, via den relevante Dell-prjektleder Kundekntakten leverer rettidig adgang til tekniske g frretningsmæssige kntaktpersner samt nødvendige data til frmål, sm er relateret til servicens mfang Vigtige kundekntakter deltager i kundemøder g præsentatiner af den leverede service Kundekntakten vil indhente g levere prjektkrav, plysninger, data, beslutninger g gdkendelser højst en arbejdsdag efter en anmdning, medmindre parterne på skrift accepterer et andet tidspunkt, g kunden accepterer, at denne er ansvarlig fr tidsplan g mkstningsimplikatiner, der pstår ved frsinkelser i denne frbindelse Kunden kan være ansvarlig fr at udvikle eller levere dkumentatin, materialer g hjælp til Dell g accepterer at gøre dette rettidigt. Dell er ikke ansvarlig fr ngen frsinkelser ved fuldførelse af de tildelte pgaver i det mfang, at disse skyldes kundens manglende levering af rettidig dkumentatin, materialer g samarbejde Kunden vil sikre, at servicemedarbejderne har rimelig g sikker adgang til prjektstedet, et sikkert arbejdsmiljø, tilstrækkelig plads på kntret g parkering efter behv Kunden vil plyse Dell m alle adgangsprblemer g sikkerhedsfranstaltninger g levere adgang til nødvendig hardware g faciliteter Det er kundens ansvar at levere hardware, sftware, internetadgang g faciliteter, så disse services kan udføres krrekt. Faciliteter g strøm skal pfylde Dells krav til købte prdukter g services. Kunden accepterer at udfylde en kundetilfredshedsundersøgelse Dell kan ikke hldes ansvarlig fr tab eller gendannelse af data eller prgrammer eller tab af brug af systemer, der er pstået sm følge af disse services eller supprtydelser eller en hvilken sm helst handling eller udeladelse (herunder uagtsmhed), der er fretaget af Dell Før Dells prjektfrløb skal følgende aktiviteter være gennemført: Kundens SME'er er identificeret g klar til at arbejde med Dell-teknikeren på startdaten fr nsitefrløbet Kundens SME'er skal have gennemgået KACE-administratinsvejledninger g mdtaget den praktiske gennemgang af KACE-værktøjerne. Kunden skal have abnneret på OS-prgramrettelser g gennemført verførsel Kunden skal have testet PXE- g DHCP-psætning Kunden skal have anskaffet OS-medier g prduktnøgler Hvis kunden ikke pfylder sine frpligtelser, sm de fremgår af denne servicebeskrivelse, er Dell berettiget til at ændre tidsplanen eller mkstningerne ved henvendelse til kunden med henblik på at imødegå sådanne frsinkelser eller ikkeverhldte frpligtelser Frudsætninger Dell har specifikt antaget følgende under specificering af de services, sm er angivet i denne servicebeskrivelse: Denne servicebeskrivelse mfatter rejse til det kntinentale USA, sm det fremgår her i denne servicebeskrivelse. Dell anser ikke yderligere rejser til andre placeringer sm værende mfattet g sådanne rejser vil kræve gdkendelse fra kunden via prceduren fr styring af ændringer, sm er angivet heri Dell er ikke ansvarlig fr at løse prblemer i frbindelse med kmpatibilitet eller andre frhld, der ikke kan løses af prducenten, eller fr at knfigurere hardware eller sftware i mdstrid med de indstillinger, der understøttes af prducenten Dell er ikke ansvarlig fr frsinkelser i et prjekt eller en service, sm skyldes kundens faciliteter eller medarbejdere 4 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

5 Hvis vergangen skal gennemføres inden fr den aftalte tidsramme, afhænger det af, at Dell mdtager de nødvendige kundeplysninger g får rettidig adgang til de nødvendige kunderessurcer, medarbejdere g faciliteter Alle tidsplaner eller planer, der fremgår af denne servicebeskrivelse, frudsætter, at kunden leverer alle nødvendige plysninger g pfylder alle sine øvrige frpligtelser, sm beskrevet i dette dkument, rettidigt. Kundens netværksinfrastruktur er stabil g den samme uanset arbejdsstedet. 5 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

6 Vilkår g betingelser fr din service 1 Understøttede prdukter Denne service er knfigureret på udvalgte Dell PwerEdge g virtuelle maskiner i Dell KACE 2000-serien, sm købes i en standardknfiguratin.servicens pgavesekvens understøttes, så den kan fungere på hardware, sm understøtter Windws, både fra Dell g andre prducenter. Der føjes jævnligt understøttede prdukter til listen. Kntakt salgsrepræsentanten fra Dell fr at få den seneste pdaterede liste med de services, der er tilgængelige på dine Dell-prdukter. Alle understøttede prdukter mærkes med et serienummer ("Servicekden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale til hvert understøttet prdukt.en printer, der er købt sammen med et bærbart system, dækkes f.eks. ikke af det bærbare systems servicekntrakt: Printeren g den bærbare pc skal have separate servicekntrakter.hav servicekden på det understøttede prdukt klar, når du kntakter Dell i frbindelse med denne service. 2 Serviceperide A Denne aftale begynder på rdredaten g frtsætter i servicens løbetid."serviceperiden" begynder på købsdaten g løber i den peride, der er angivet på rdrefrmularen. Antallet af systemer, licenser, installatiner, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvrtil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abnnementets tekst eller pris g den gældende serviceperide fr hver er specificeret på kundens rdrefrmular eller anden gensidigt aftalt faktura, rdrebekræftelse eller købsrdre (samlet kaldet "Ordrefrmular").Sftware eller services, der købes i henhld til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug g må ikke anvendes til videresalg eller i servicebureau. 3 Kundens ansvarsmråder A Ret til at tildele adgang. Kunden erklærer g garanterer, at denne har indhentet tilladelse til, at både kunden g Dell har adgang til g kan bruge det understøttede prdukt, herunder alle heri indehldte data g hardware- g sftwarekmpnenter, i frbindelse med udførelsen af disse services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden frpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmder Dell m at udføre disse services. B Samarbejde med supprtteknikeren ver telefnen g teknikeren på stedet. Kunden accepterer at samarbejde med g følge de anvisninger, sm Dells supprttekniker måtte kmme med ver telefnen, eller sm Dells teknikere måtte kmme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemprblemer g fejl ver telefnen på denne måde. C Frpligtelser på stedet. Når der er behv fr at udføre services på stedet, er kunden frpligtet til at sikre fri, sikker g tilstrækkelig adgang til kundens faciliteter g det/de understøttede prdukt(er). Tilstrækkelig adgang mfatter gd plads til udførelse af arbejdet, elektricitet g en lkal telefnlinje. Kunden skal gså (uden mkstninger fr Dell) levere en skærm, en mus (eller pegeenhed) g et tastatur, hvis systemet ikke allerede mfatter disse elementer. D Vedligehldelse af sftware g servicerede versiner. Kunden skal vedligehlde sftware g understøttede prdukter på mindst det versinsniveau g med de knfiguratiner, der er specificeret af Dell, g sm det fremgår af PwerLink fr Dell EMC Strage eller EqualLgic, eller sm specificeret på fr yderligere understøttede prdukter.kunden er endvidere frpligtet til at sikre, at enhver vigtig udskiftningsdel, prgramrettelse, sftwarepdatering eller nyere versin, sm Dell måtte anvise, installeres på de understøttede systemer fr at sikre, at systemerne til enhver tid er kvalificerede til at være mfattet af denne service. E Sikkerhedskpiering af data. Fretag en sikkerhedskpiering af alle eksisterende data 6 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

7 g prgrammer på alle berørte systemer frud fr levering af denne Dell-service. DELL HAR INTET ANSVAR FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER eller fr tab af brug af systemer, der er pstået sm følge af denne service eller relaterede supprtaktiviteter eller fr ngen handling eller udeladelse (herunder uagtsmhed), der er fretaget af Dell eller en tredjepartsudbyder. F Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller sftware fra andre prducenter end Dell.Visse prducenters garantier brtfalder muligvis, hvis Dell eller andre end prducenten selv udfører arbejde på hardwaren eller sftwaren. Det er kundens ansvar at sikre, at Dells udførelse af services ikke har effekt på sådanne garantier eller, hvis denne handling har effekt, at denne i så fald vil være acceptabel fr kunden.dell FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL-SERVICES KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER. 4 Andre vigtige plysninger A OMPLANLÆGNING. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE ÆNDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE (8) DAGE FØR TIDSPLANDATOEN.HVIS KUNDEN OMPLANLÆGGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV (7) DAGE ELLER MINDRE FØR TIDSPLANDATOEN, PÅLÆGGES DER ET OMPLANLÆGNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES.KUNDEN ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆGNING AF SERVICEN BEKRÆFTES MINDST OTTE (8) DAGE, FØR DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling fr hardware, der købes sammen med installatins- g implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling fr hardware under ingen mstændigheder betinget af ydeevne eller levering af installatins- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kmmercielt rimelige begrænsninger fr servicens mfang. Dell kan nægte at levere services, hvis Dell anser det fr at være sandsynligt, at disse services skaber en urimelig risik fr Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud ver mfanget af services.dell fraskriver sig ethvert ansvar fr fejl eller frsinkelser, der skyldes frhld uden fr Dells kntrl. Servicen gælder kun fr de anvendelsesmråder, sm det understøttede prdukt er udviklet til. D Services, der kan tilvælges. Services, der kan tilvælges, (herunder supprt efter behv, installatin, knsulentbistand, administreret g prfessinel supprt eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell g varierer efter kundens adresse.services, der kan tilvælges, kræver muligvis en separat aftale med Dell E Annullering. Dell kan annullere denne service når sm helst i løbet af serviceperiden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris fr denne service sm nærmere angivet i faktureringsvilkårene Kunden nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden verhlder ikke de vilkår g betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked m annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen mfatter årsagen til annulleringen samt daten fr annulleringens ikrafttræden, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dat, hvr Dell sender meddelelsen m annulleringen til kunden, med frbehld fr eventuelle bestemmelser m annullering i henhld til gældende lkal lvgivning, sm det ikke er muligt at fravige ved aftale.hvis DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. 7 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

8 F Gegrafiske begrænsninger g flytning. Dell vil levere denne service til den eller de afdeling(er), der er angivet på kundens faktura.denne service er ikke tilgængelig veralt.servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider fr teknisk supprt g nsite-respnstider) varierer fra mråde til mråde, g visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens mråde. Dells frpligtelse til at levere services til flyttede understøttede prdukter er afhængig af lkal tilgængelighed g kan være underlagt yderligere gebyrer samt inspektin g recertificering af de flyttede understøttede prdukter til Dells daværende knsulentpriser fr tid g materialer.kunden skal give Dell tilstrækkelig g sikker adgang til sine faciliteter uden mkstninger fr Dell fr at pfylde sine frpligtelser. 5 Overførsel af service. Kunden må ikke verføre denne service 6 [EMEA ONLY] Beskyttelse af persnlige plysninger. I dette afsnit defineres termerne "dataansvarlig", "databehandler", "persnplysninger" g "behandling" i EUdirektiv 95/46/EF angående beskyttelse af persner i frbindelse med behandling af persnplysninger g fri udveksling af sådanne plysninger ("Direktiv"), inklusive ændringer g erstatninger fra tid til anden. 7 I det mfang, at kunden g Dell er dataansvarlige i frbindelse med behandling af persndata under eller i relatin til denne aftale, vil hver part verhlde de bestemmelser g frpligtelser, sm står i direktivet, i det mfang det kræves i denne lvgivning fr hver part.sm dataansvarlig bekræfter kunden, at denne har indhentet alle nødvendige gdkendelser til lvlig behandling, før persndata videregives til Dell. 8 I det mfang, at Dell behandler persndata fr kunden under eller i frbindelse med denne servicebeskrivelse, vil Dell sikre, at der er relevant beskyttelse til at sikre disse persndata.dell vil yde en rimelig indsats fr at hjælpe kunden med at pfylde sin frpligtelse, sm dataansvarlig, til at reagere på anmdninger m adgang til kundepster, sm er udført af de persner, sm disse persndata angår, g sm er underlagt kundens betaling af Dells rimelige prfessinelle udgifter fr den tid, sm Dells medarbejdere har brugt på det. 9 Kunden accepterer, at Dell indsamler, bruger, pbevarer g verfører persndata, sm kunden leverer til Dell med det frmål at varetage Dells frpligtelser ifølge servicebeskrivelsen g til andre beskrevne frmål i henhld til servicebeskrivelsen. 10 Dell vil ind imellem, i løbet af en almindelig arbejdsdag, udføre verdensmspændende verførsler af persndata på egne virksmhedssystemer, til andre rganisatiner, agenter eller underleverandører i samme gruppe af virksmheder eller til andre relevante virksmhedspartnere, sm undertiden får adgang til persndata. Når disse verførsler udføres, vil Dell sørge fr relevant beskyttelse fr at sikre persndata, sm er verført i frbindelse med denne aftale. 11 Dell kan ikke hldes ansvarlig fr nget erstatningskrav fra kunden eller et dataemne, der pstår sm følge af ngen handling eller udeladelse fra Dells side i det mfang, at en sådan handling eller udeladelse var et resultat af, at Dell har verhldt kundens instruktiner. [EMEA ONLY] Ansættelse. Kunden erkender g accepterer, at ingen persner (såsm kundens medarbejdere eller en tidligere serviceudbyder) har været helt eller delvist dedikeret til at levere en tilsvarende service fr kunden, inden disse services blev leveret af Dell. Kunden vil sikre, at ingen persn vil vergå til Dell, g ingen persn vil blive anset fr at være en medarbejder hs Dell i henhld til gældende lvgivning, alt efter hvad der er tilfældet. Kunden erkender, at priserne g gebyrerne samt andre aftalte vilkår med relatin til disse services ikke mfatter aktiviteter g mkstningsændringer, g kunden frpligter sig til fuldt ud at erstatte g hlde Dell skadesløs fr ethvert krav, der rettes md Dell, herunder, men ikke begrænset til, krav fra verført kunde eller tredjeparts ansatte, såvel sm enhver mkstning eller udgift, rimelige advkathnrarer eller andre finansielle frpligtelser fra Dells side, der udspringer af eller i frbindelse med sådanne medarbejdere 8 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

9 Hvis du vil vide mere m ngen af vres servicetilbud, kan du kntakte din Dell-salgsrepræsentant eller besøge Tilgængeligheden varierer fra land til land.hvis du vil vide mere, skal du kntakte Dells salgsrepræsentant Dell Inc. Alle rettigheder frbehldes. Varemærker brugt i denne tekst: Dell, DELL-lget, Dell Precisin, OptiPlex, Latitude, PwerEdge, PwerVault, PwerCnnect, EqualLgic, KACE g Vstr er varemærker tilhørende Dell Inc. Micrsft g Windws er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Micrsft Crpratin i USA g/eller andre lande. Andre varemærker g firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske persner, sm gør krav på mærkerne g navnene, eller til deres prdukter. Dell Inc. frasiger sig enhver interesse eller tingslig ret til andre varemærker g -navne end sine egne. Specifikatinerne er krrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid ændres uden varsel. Dell g dets søsterselskaber kan ikke gøres ansvarlige fr typgrafiske g ftgrafiske fejl eller udeladelser.dells vilkår g betingelser fr salg er gældende g kan findes på g fås på anmdning. 9 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

10 Bilag A Servicevarenumre Varenummer fr USA g Canada Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS SMV LA SKU Varenummer Beskrivelse Partner Segment BZ SKU Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS ICS SMV SMV Varenummer fr EMEA (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kuwait, Luxemburg, Nederlandene, Nrge, Oman, Plen, Qatar, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz U.K., Frenede Arabiske Emirater) Varenummer Beskrivelse Partner Segment KACE K2000 høring implementeringsservice lite, nsite 2 dage * SMB kun ICS SMV Varenummer fr APJ (Australien, Hng Kng, Japan, Kina, Malaysia, New Zealand, Singapre g Thailand) Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS SMV 10 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

11 Bilag B Undtagelser fra Dells nrmale åbningstider Land Dells åbningstider Jmfruøerne, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, resten af det engelsktalende Caribien Bahamas, Barbads, Belize, Csta Rica, Dminikanske Republik, El Salvadr, Grand Cayman, Guatemala, Hnduras, Jamaica, Panama, Puert Ric, Surinam, Turks- g Caicsøerne Australien, Bermuda, De Nederlandske Antiller, Haiti, Hngkng, Japan, Kina, Krea, Malaysia, New Zealand, Singapre, Taiwan, Thailand Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay Blivia, Chile KACE-knsulentservice til implementering v april 2012