KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KACE 2000-seriens konsulentservice (light) til implementering (to dage på stedet)"

Transkript

1 Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens knsulentservice (light) til implementering (t dage på stedet) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering g knsulentservice angående prettelse af Dell KACE K2000-seriens implementeringsværktøj. Denne knfiguratinsservice tager ca. seksten (16) timer, sm skal deles p i tidssegmenter ver t frtløbende arbejdsdage, sm både Dell g kunden er enige m. En Dell-repræsentant kntakter kunden med henblik på planlægning af denne service senest ti dage inden starten af denne service, baseret på en gensidig aftale m tilgængelige ressurcer. Servicetiden fr prjektet er nrmal arbejdstid mandag til fredag fra , kundens lkale tid.dele af dette prjekt kan gennemføres eksternt eller efter kntrtid, på stedet eller via fjernadgang.der tages højde fr nrmale g rimelige rejser på rejsedage. Eventuelle services uden fr Dells nrmale åbningstider skal fremgå af kundens faktura.der finder ingen serviceaktiviteter sted på lkale g/eller natinale helligdage, medmindre kunden aftaler andet med salgsteamet g Dells krdinatr. Kunden g den Dell-enhed, der er identificeret på kundens faktura, er med på denne servicebeskrivelse ved køb af denne service. Denne service ydes i frbindelse med kundens separate, underskrevne hvedserviceaftale med Dell, der udtrykkeligt tillader salg af denne service (sm defineret nedenfr) eller, hvis der ikke findes en sådan aftale, Dells salgsbetingelser, der gælder Dells virksmhedskunder, sm er tilgængelige på g inkrpreres med reference heri, g parterne erkender at have læst g være enige i disse nlinevilkår. En udskreven kpi af Dells salgsvilkår er gså tilgængelig efter anmdning. [EMEA ONLY ADD THE FOLLOWING LANGUAUGE]: Fr at undgå tvivlstilfælde er der ingen erklæringer eller vilkår i denne servicebeskrivelse, der tilsidesætter bestemmelser angående garanti g erstatning i denne aftale trds rangrdenen i aftalen. Fremfinding af vilkår fr salg. Kunder, sm er baseret i USA, kan få adgang til deres kmmercielle salgsvilkår på Kunder uden fr USA kan få adgang til deres vilkår fr salg g service på deres lkale eller ved at gå til deres landespecifikke servicevilkår på Fra dette websted skal du vælge dit land g fretrukne sprg fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvr du købte servicen (enten små g mellemstre virksmheder eller stre virksmheder g den ffentlige sektr). Hvis du vil have hjælp til at finde dine salgsvilkår, skal du kntakte Dells tekniske supprt eller din salgsrepræsentant. 1 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

2 Fremfinding af din serviceaftale. Servicebeskrivelser er tilgængelige nline på Fra dette websted skal du vælge dit land g fretrukne sprg fra den relevante rullemenu i det Dell-salgssegment, hvr du købte servicen (enten små g mellemstre virksmheder eller stre virksmheder g den ffentlige sektr). Dette valg vil autmatisk videreføre dig til en webside, der præsenterer en liste ver de tilgængelige servicekntrakter i hvert land. Der henvises til varenummerbeskrivelsen på din faktura eller rdrebekræftelse fr at bekræfte, hvilke servicekntrakter du har købt. Hvis du vil have yderligere hjælp med at finde din servicekntrakt, skal du kntakte Dells tekniske supprt eller din salgsrepræsentant. Når du afgiver din rdre på services, anvender de pågældende services eller den tilhørende sftware, eller når du klikker på/markerer knappen/feltet "Jeg accepterer" på Dell.cm-webstedet i frbindelse med dit køb eller i en Dell-sftwaregrænseflade, accepterer du, at du er frpligtet af denne servicebeskrivelse g de aftaler, sm er inkrpreret med reference heri.hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksmhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende enhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "Kunden" til denne enhed. Ud ver at mdtage denne servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at indgå en underskrevet købsaftale. Serviceaftalens mfang Servicevarenumre Se bilag A De vigtige servicetrin mfatter Implementeringsværktøj i KACE 2000-serien Installatinssupprt Dell vil levere førstegangspsætning af en (1) installatin g knfiguratin af et værktøj i KACE 2000-serien. Værktøjet skal rackes g sluttes til kundens netværk Førstegangspsætningen gælder fr en virtuel maskine eller et fysisk værktøj Prduktversigt/helbredstjek Dell vil give kundens SME et verblik ver brugergrænsefladen på KACE-værktøjerne g disse generelle indstillinger: Systemmenu Overførsel af medier Oversigt ver best practice fr billedbehandling Driveradministratin Før/efter installatinspgave Migrering af brugertilstand Genprettelsesknsl 2 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

3 Dell vil vurdere kundens aktuelle netværksknfiguratin i KACE 2000-serien Dell vil gennemgå kundens aktuelle metder til billedbehandling g datamigrering på mråderne billedbehandling g datamigrering g vil kmme med anbefalinger angående, hvrdan disse prcesser kan ændres g frbedres ved hjælp af KACE 2000-seriens værktøj Dell pbygger ikke en scriptet pgavesekvens fr at understøtte klientens OSmigrering, da dette ikke er mfattet af servicebeskrivelses mfang. Denne service er tilgængelig til knsulentservices med KACE-ptimereret implementering Dell vil knfigurere en (1) Remte Site Appliance (efter behv) g demnstrere denne prces fr kundens SME'er Kunden skal have en færdiginstalleret server med netværkstilslutning Dell registrerer et (1) systemimage ved hjælp af KPE g demnstrerer denne prces fr kundens SME'er Stillbillede til demnstratin af KACE-værktøjets funktinalitet. Denne servicebeskrivelse mfatter ikke udbyggelse af et standardimage, der kan bruges på tværs af kundens miljø. Dell kan levere yderligere services, der kan hjælpe kunden med imagestyring Ikke mfattet af denne service Både Dell g kunden erkender, at de følgende aktiviteter ikke er mfattet af denne servicebeskrivelse: Enhver service eller aktivitet, sm ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse. Knfiguratin af en scriptet installatin af et perativsystem (KACE Optimized Deplyment Service er tilgængelig separat) Installatin, psætning eller knfiguratin af Active Directry, mailservere, netværksenheder eller andre tredjepartsprgrammer Brug af KACE-prdukter sammen med en ikke-understøttet versin af perativsystemer, servicepakker, webbrwsere eller andre tredjepartsprdukter Knfiguratin g administratin af tredjepartsservere med virtuel infrastruktur, der kører med et virtuelt KACE-værktøj Dell er ikke ansvarlig fr fejl i prgrammer eller knflikter mellem kundens prgrammer Ngen hardware eller sftware tilpasninger, sm billet regler, autmatisering, brugerdefinerede rapprter, sv., der ikke fungerer efter pgradering til KAČE apparat eller KAČE agent ikke understøttes af Dell Services eller KAČE støtte Kundens servicespecifikke ansvarsmråder Kunden accepterer at samarbejde med Dell i almindelighed ved levering af disse services g accepterer specifikt at have følgende ansvarsmråder: I henhld til prjektplanen g før Dells invlvering vil kunden på skrift udpege et enkelt kntaktpunkt fr at sikre, at alle pgaver udføres inden fr det specificerede tidsrum. Al servicekmmunikatin adresseres til kntaktpunktet ("Kundekntakt").Hvis der ikke udpeges en kundekntakt, kan det resultere i stigning i prjekttimeantallet g/eller planens længde Kunden skal levere tekniske kntaktpunkter ("Tekniske kntakter"), sm har erfaring med de virksmhedskmpnenter, der indgår i de frskellige services. Dell kan anmde m møder med tekniske kntakter Kundekntakten vil have myndighed til at handle på kundens vegne i alle servicehenseender, herunder at give de relevante persner inden fr kundens rganisatin besked m prblemer samt finde løsninger på mdstridende behv 3 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

4 Kundekntakten vil sende al kmmunikatin mellem kunden g Dell, herunder alle mfattede spørgsmål eller anmdninger, via den relevante Dell-prjektleder Kundekntakten leverer rettidig adgang til tekniske g frretningsmæssige kntaktpersner samt nødvendige data til frmål, sm er relateret til servicens mfang Vigtige kundekntakter deltager i kundemøder g præsentatiner af den leverede service Kundekntakten vil indhente g levere prjektkrav, plysninger, data, beslutninger g gdkendelser højst en arbejdsdag efter en anmdning, medmindre parterne på skrift accepterer et andet tidspunkt, g kunden accepterer, at denne er ansvarlig fr tidsplan g mkstningsimplikatiner, der pstår ved frsinkelser i denne frbindelse Kunden kan være ansvarlig fr at udvikle eller levere dkumentatin, materialer g hjælp til Dell g accepterer at gøre dette rettidigt. Dell er ikke ansvarlig fr ngen frsinkelser ved fuldførelse af de tildelte pgaver i det mfang, at disse skyldes kundens manglende levering af rettidig dkumentatin, materialer g samarbejde Kunden vil sikre, at servicemedarbejderne har rimelig g sikker adgang til prjektstedet, et sikkert arbejdsmiljø, tilstrækkelig plads på kntret g parkering efter behv Kunden vil plyse Dell m alle adgangsprblemer g sikkerhedsfranstaltninger g levere adgang til nødvendig hardware g faciliteter Det er kundens ansvar at levere hardware, sftware, internetadgang g faciliteter, så disse services kan udføres krrekt. Faciliteter g strøm skal pfylde Dells krav til købte prdukter g services. Kunden accepterer at udfylde en kundetilfredshedsundersøgelse Dell kan ikke hldes ansvarlig fr tab eller gendannelse af data eller prgrammer eller tab af brug af systemer, der er pstået sm følge af disse services eller supprtydelser eller en hvilken sm helst handling eller udeladelse (herunder uagtsmhed), der er fretaget af Dell Før Dells prjektfrløb skal følgende aktiviteter være gennemført: Kundens SME'er er identificeret g klar til at arbejde med Dell-teknikeren på startdaten fr nsitefrløbet Kundens SME'er skal have gennemgået KACE-administratinsvejledninger g mdtaget den praktiske gennemgang af KACE-værktøjerne. Kunden skal have abnneret på OS-prgramrettelser g gennemført verførsel Kunden skal have testet PXE- g DHCP-psætning Kunden skal have anskaffet OS-medier g prduktnøgler Hvis kunden ikke pfylder sine frpligtelser, sm de fremgår af denne servicebeskrivelse, er Dell berettiget til at ændre tidsplanen eller mkstningerne ved henvendelse til kunden med henblik på at imødegå sådanne frsinkelser eller ikkeverhldte frpligtelser Frudsætninger Dell har specifikt antaget følgende under specificering af de services, sm er angivet i denne servicebeskrivelse: Denne servicebeskrivelse mfatter rejse til det kntinentale USA, sm det fremgår her i denne servicebeskrivelse. Dell anser ikke yderligere rejser til andre placeringer sm værende mfattet g sådanne rejser vil kræve gdkendelse fra kunden via prceduren fr styring af ændringer, sm er angivet heri Dell er ikke ansvarlig fr at løse prblemer i frbindelse med kmpatibilitet eller andre frhld, der ikke kan løses af prducenten, eller fr at knfigurere hardware eller sftware i mdstrid med de indstillinger, der understøttes af prducenten Dell er ikke ansvarlig fr frsinkelser i et prjekt eller en service, sm skyldes kundens faciliteter eller medarbejdere 4 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

5 Hvis vergangen skal gennemføres inden fr den aftalte tidsramme, afhænger det af, at Dell mdtager de nødvendige kundeplysninger g får rettidig adgang til de nødvendige kunderessurcer, medarbejdere g faciliteter Alle tidsplaner eller planer, der fremgår af denne servicebeskrivelse, frudsætter, at kunden leverer alle nødvendige plysninger g pfylder alle sine øvrige frpligtelser, sm beskrevet i dette dkument, rettidigt. Kundens netværksinfrastruktur er stabil g den samme uanset arbejdsstedet. 5 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

6 Vilkår g betingelser fr din service 1 Understøttede prdukter Denne service er knfigureret på udvalgte Dell PwerEdge g virtuelle maskiner i Dell KACE 2000-serien, sm købes i en standardknfiguratin.servicens pgavesekvens understøttes, så den kan fungere på hardware, sm understøtter Windws, både fra Dell g andre prducenter. Der føjes jævnligt understøttede prdukter til listen. Kntakt salgsrepræsentanten fra Dell fr at få den seneste pdaterede liste med de services, der er tilgængelige på dine Dell-prdukter. Alle understøttede prdukter mærkes med et serienummer ("Servicekden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale til hvert understøttet prdukt.en printer, der er købt sammen med et bærbart system, dækkes f.eks. ikke af det bærbare systems servicekntrakt: Printeren g den bærbare pc skal have separate servicekntrakter.hav servicekden på det understøttede prdukt klar, når du kntakter Dell i frbindelse med denne service. 2 Serviceperide A Denne aftale begynder på rdredaten g frtsætter i servicens løbetid."serviceperiden" begynder på købsdaten g løber i den peride, der er angivet på rdrefrmularen. Antallet af systemer, licenser, installatiner, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvrtil kunden har købt en eller flere services (defineret herunder), abnnementets tekst eller pris g den gældende serviceperide fr hver er specificeret på kundens rdrefrmular eller anden gensidigt aftalt faktura, rdrebekræftelse eller købsrdre (samlet kaldet "Ordrefrmular").Sftware eller services, der købes i henhld til denne aftale, er udelukkende til kundens egen interne brug g må ikke anvendes til videresalg eller i servicebureau. 3 Kundens ansvarsmråder A Ret til at tildele adgang. Kunden erklærer g garanterer, at denne har indhentet tilladelse til, at både kunden g Dell har adgang til g kan bruge det understøttede prdukt, herunder alle heri indehldte data g hardware- g sftwarekmpnenter, i frbindelse med udførelsen af disse services. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden frpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmder Dell m at udføre disse services. B Samarbejde med supprtteknikeren ver telefnen g teknikeren på stedet. Kunden accepterer at samarbejde med g følge de anvisninger, sm Dells supprttekniker måtte kmme med ver telefnen, eller sm Dells teknikere måtte kmme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemprblemer g fejl ver telefnen på denne måde. C Frpligtelser på stedet. Når der er behv fr at udføre services på stedet, er kunden frpligtet til at sikre fri, sikker g tilstrækkelig adgang til kundens faciliteter g det/de understøttede prdukt(er). Tilstrækkelig adgang mfatter gd plads til udførelse af arbejdet, elektricitet g en lkal telefnlinje. Kunden skal gså (uden mkstninger fr Dell) levere en skærm, en mus (eller pegeenhed) g et tastatur, hvis systemet ikke allerede mfatter disse elementer. D Vedligehldelse af sftware g servicerede versiner. Kunden skal vedligehlde sftware g understøttede prdukter på mindst det versinsniveau g med de knfiguratiner, der er specificeret af Dell, g sm det fremgår af PwerLink fr Dell EMC Strage eller EqualLgic, eller sm specificeret på fr yderligere understøttede prdukter.kunden er endvidere frpligtet til at sikre, at enhver vigtig udskiftningsdel, prgramrettelse, sftwarepdatering eller nyere versin, sm Dell måtte anvise, installeres på de understøttede systemer fr at sikre, at systemerne til enhver tid er kvalificerede til at være mfattet af denne service. E Sikkerhedskpiering af data. Fretag en sikkerhedskpiering af alle eksisterende data 6 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

7 g prgrammer på alle berørte systemer frud fr levering af denne Dell-service. DELL HAR INTET ANSVAR FOR TAB ELLER GENDANNELSE AF DATA ELLER PROGRAMMER eller fr tab af brug af systemer, der er pstået sm følge af denne service eller relaterede supprtaktiviteter eller fr ngen handling eller udeladelse (herunder uagtsmhed), der er fretaget af Dell eller en tredjepartsudbyder. F Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller sftware fra andre prducenter end Dell.Visse prducenters garantier brtfalder muligvis, hvis Dell eller andre end prducenten selv udfører arbejde på hardwaren eller sftwaren. Det er kundens ansvar at sikre, at Dells udførelse af services ikke har effekt på sådanne garantier eller, hvis denne handling har effekt, at denne i så fald vil være acceptabel fr kunden.dell FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER EVENTUELLE EFFEKTER, SOM DELL-SERVICES KAN HAVE PÅ DISSE GARANTIER. 4 Andre vigtige plysninger A OMPLANLÆGNING. NÅR DENNE SERVICE ER BLEVET OMPLANLAGT, SKAL EVENTUELLE ÆNDRINGER I TIDSPLANEN SKE MINDST OTTE (8) DAGE FØR TIDSPLANDATOEN.HVIS KUNDEN OMPLANLÆGGER DENNE SERVICE INDEN FOR SYV (7) DAGE ELLER MINDRE FØR TIDSPLANDATOEN, PÅLÆGGES DER ET OMPLANLÆGNINGSGEBYR, DER IKKE MÅ OVERSTIGE 25 % AF KUNDENS PRIS FOR DISSE SERVICES.KUNDEN ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED, AT OMPLANLÆGNING AF SERVICEN BEKRÆFTES MINDST OTTE (8) DAGE, FØR DENNE SERVICE BEGYNDER. B Betaling fr hardware, der købes sammen med installatins- g implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling fr hardware under ingen mstændigheder betinget af ydeevne eller levering af installatins- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådant hardware. C Kmmercielt rimelige begrænsninger fr servicens mfang. Dell kan nægte at levere services, hvis Dell anser det fr at være sandsynligt, at disse services skaber en urimelig risik fr Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud ver mfanget af services.dell fraskriver sig ethvert ansvar fr fejl eller frsinkelser, der skyldes frhld uden fr Dells kntrl. Servicen gælder kun fr de anvendelsesmråder, sm det understøttede prdukt er udviklet til. D Services, der kan tilvælges. Services, der kan tilvælges, (herunder supprt efter behv, installatin, knsulentbistand, administreret g prfessinel supprt eller undervisning) kan muligvis købes fra Dell g varierer efter kundens adresse.services, der kan tilvælges, kræver muligvis en separat aftale med Dell E Annullering. Dell kan annullere denne service når sm helst i løbet af serviceperiden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris fr denne service sm nærmere angivet i faktureringsvilkårene Kunden nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden verhlder ikke de vilkår g betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse. Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked m annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Meddelelsen mfatter årsagen til annulleringen samt daten fr annulleringens ikrafttræden, hvilket er mindst ti (10) dage fra den dat, hvr Dell sender meddelelsen m annulleringen til kunden, med frbehld fr eventuelle bestemmelser m annullering i henhld til gældende lkal lvgivning, sm det ikke er muligt at fravige ved aftale.hvis DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, ER KUNDEN IKKE BERETTIGET TIL AT FÅ REFUNDERET GEBYRER, DER ER INDBETALT TIL ELLER FORFALDNE HOS DELL. 7 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

8 F Gegrafiske begrænsninger g flytning. Dell vil levere denne service til den eller de afdeling(er), der er angivet på kundens faktura.denne service er ikke tilgængelig veralt.servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider fr teknisk supprt g nsite-respnstider) varierer fra mråde til mråde, g visse løsninger kan muligvis ikke købes i kundens mråde. Dells frpligtelse til at levere services til flyttede understøttede prdukter er afhængig af lkal tilgængelighed g kan være underlagt yderligere gebyrer samt inspektin g recertificering af de flyttede understøttede prdukter til Dells daværende knsulentpriser fr tid g materialer.kunden skal give Dell tilstrækkelig g sikker adgang til sine faciliteter uden mkstninger fr Dell fr at pfylde sine frpligtelser. 5 Overførsel af service. Kunden må ikke verføre denne service 6 [EMEA ONLY] Beskyttelse af persnlige plysninger. I dette afsnit defineres termerne "dataansvarlig", "databehandler", "persnplysninger" g "behandling" i EUdirektiv 95/46/EF angående beskyttelse af persner i frbindelse med behandling af persnplysninger g fri udveksling af sådanne plysninger ("Direktiv"), inklusive ændringer g erstatninger fra tid til anden. 7 I det mfang, at kunden g Dell er dataansvarlige i frbindelse med behandling af persndata under eller i relatin til denne aftale, vil hver part verhlde de bestemmelser g frpligtelser, sm står i direktivet, i det mfang det kræves i denne lvgivning fr hver part.sm dataansvarlig bekræfter kunden, at denne har indhentet alle nødvendige gdkendelser til lvlig behandling, før persndata videregives til Dell. 8 I det mfang, at Dell behandler persndata fr kunden under eller i frbindelse med denne servicebeskrivelse, vil Dell sikre, at der er relevant beskyttelse til at sikre disse persndata.dell vil yde en rimelig indsats fr at hjælpe kunden med at pfylde sin frpligtelse, sm dataansvarlig, til at reagere på anmdninger m adgang til kundepster, sm er udført af de persner, sm disse persndata angår, g sm er underlagt kundens betaling af Dells rimelige prfessinelle udgifter fr den tid, sm Dells medarbejdere har brugt på det. 9 Kunden accepterer, at Dell indsamler, bruger, pbevarer g verfører persndata, sm kunden leverer til Dell med det frmål at varetage Dells frpligtelser ifølge servicebeskrivelsen g til andre beskrevne frmål i henhld til servicebeskrivelsen. 10 Dell vil ind imellem, i løbet af en almindelig arbejdsdag, udføre verdensmspændende verførsler af persndata på egne virksmhedssystemer, til andre rganisatiner, agenter eller underleverandører i samme gruppe af virksmheder eller til andre relevante virksmhedspartnere, sm undertiden får adgang til persndata. Når disse verførsler udføres, vil Dell sørge fr relevant beskyttelse fr at sikre persndata, sm er verført i frbindelse med denne aftale. 11 Dell kan ikke hldes ansvarlig fr nget erstatningskrav fra kunden eller et dataemne, der pstår sm følge af ngen handling eller udeladelse fra Dells side i det mfang, at en sådan handling eller udeladelse var et resultat af, at Dell har verhldt kundens instruktiner. [EMEA ONLY] Ansættelse. Kunden erkender g accepterer, at ingen persner (såsm kundens medarbejdere eller en tidligere serviceudbyder) har været helt eller delvist dedikeret til at levere en tilsvarende service fr kunden, inden disse services blev leveret af Dell. Kunden vil sikre, at ingen persn vil vergå til Dell, g ingen persn vil blive anset fr at være en medarbejder hs Dell i henhld til gældende lvgivning, alt efter hvad der er tilfældet. Kunden erkender, at priserne g gebyrerne samt andre aftalte vilkår med relatin til disse services ikke mfatter aktiviteter g mkstningsændringer, g kunden frpligter sig til fuldt ud at erstatte g hlde Dell skadesløs fr ethvert krav, der rettes md Dell, herunder, men ikke begrænset til, krav fra verført kunde eller tredjeparts ansatte, såvel sm enhver mkstning eller udgift, rimelige advkathnrarer eller andre finansielle frpligtelser fra Dells side, der udspringer af eller i frbindelse med sådanne medarbejdere 8 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

9 Hvis du vil vide mere m ngen af vres servicetilbud, kan du kntakte din Dell-salgsrepræsentant eller besøge Tilgængeligheden varierer fra land til land.hvis du vil vide mere, skal du kntakte Dells salgsrepræsentant Dell Inc. Alle rettigheder frbehldes. Varemærker brugt i denne tekst: Dell, DELL-lget, Dell Precisin, OptiPlex, Latitude, PwerEdge, PwerVault, PwerCnnect, EqualLgic, KACE g Vstr er varemærker tilhørende Dell Inc. Micrsft g Windws er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Micrsft Crpratin i USA g/eller andre lande. Andre varemærker g firmanavne kan være brugt i denne udgivelse til at henvise til enten de fysiske eller juridiske persner, sm gør krav på mærkerne g navnene, eller til deres prdukter. Dell Inc. frasiger sig enhver interesse eller tingslig ret til andre varemærker g -navne end sine egne. Specifikatinerne er krrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid ændres uden varsel. Dell g dets søsterselskaber kan ikke gøres ansvarlige fr typgrafiske g ftgrafiske fejl eller udeladelser.dells vilkår g betingelser fr salg er gældende g kan findes på g fås på anmdning. 9 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

10 Bilag A Servicevarenumre Varenummer fr USA g Canada Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS SMV LA SKU Varenummer Beskrivelse Partner Segment BZ SKU Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS ICS SMV SMV Varenummer fr EMEA (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Kuwait, Luxemburg, Nederlandene, Nrge, Oman, Plen, Qatar, Saudi-Arabien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz U.K., Frenede Arabiske Emirater) Varenummer Beskrivelse Partner Segment KACE K2000 høring implementeringsservice lite, nsite 2 dage * SMB kun ICS SMV Varenummer fr APJ (Australien, Hng Kng, Japan, Kina, Malaysia, New Zealand, Singapre g Thailand) Varenummer Beskrivelse Partner Segment ICS SMV 10 KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

11 Bilag B Undtagelser fra Dells nrmale åbningstider Land Dells åbningstider Jmfruøerne, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, resten af det engelsktalende Caribien Bahamas, Barbads, Belize, Csta Rica, Dminikanske Republik, El Salvadr, Grand Cayman, Guatemala, Hnduras, Jamaica, Panama, Puert Ric, Surinam, Turks- g Caicsøerne Australien, Bermuda, De Nederlandske Antiller, Haiti, Hngkng, Japan, Kina, Krea, Malaysia, New Zealand, Singapre, Taiwan, Thailand Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay Blivia, Chile KACE-knsulentservice til implementering v april 2012

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6

Pronestor Visitor. Modul 11. Installation af tilkøbsmoduler Pronestor Visitor Side 11.0 11.6 Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 11 Installatin af tilkøbsmduler Prnestr Visitr Side 11.0 11.6 En vejledning i installatin af tilkøbsmduler i Prnestr Visitr. Værtsimprt (AD integratin) Side 11.1 11.3

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC

Bilag 10 til Aftale om Bredbånd BasiC Bilag 10 til Aftale m Bredbånd BasiC Indhldsfrtegnelse Bilag 10 Bredbånd Basic Pr... 2 OMFANG... 2 OVERORDNET BESKRIVELSE... 2 GRUNDYDELSER... 2 TILLÆGSYDELSER... 2 HASTIGHEDER... 2 IP-ADRESSER... 3 MPLS...

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Time Sag Styring i Qmanager

Time Sag Styring i Qmanager Indhldsfrtegnelse Opsætning (NOVAQ Administratr)... 1 Licensnøgle... 1 Rd gruppen til Time-Sag administratrerne... 1 Rettighedspsætning (Default psætning)... 2 Hvem kan administrere brugernes tidsindstillinger...

Læs mere

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro

Bilag 10 Bredbånd Basic Pro Bilag 10 Bredbånd Basic Pr Omfang Prduktspecifikatinen er en beskrivelse af TDC Whlesales prdukt Bredbånd Basic Pr. Beskrivelsen dækker kun de punkter, hvr Bredbånd Basic Pr adskiller sig fra beskrivelsen

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Tirsdag den 25. februar

Tirsdag den 25. februar Til kmmunernes valgansvarlige samt medarbejdere, der arbejder med KMDs valgløsninger KMD tidsfrister ved Eurpa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 20. februar 2014 KMD Valg Ref.: AGC Inden valget

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10.

Pronestor Visitor. Modul 10. Tekniske krav & Installation Pronestor Visitor Side 10.0 10.4. Server opsætning og konfigurering (SQL) Side 10. Prnestr Visitr Prnestr Visitr Mdul 10 Tekniske krav & Installatin Prnestr Visitr Side 10.0 10.4 Server psætning g knfigurering (SQL) Side 10.1 Generelle server krav Opsætning af Prnestr databasen Installatin

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO

Kursus i ISPS sikring for PSO / PFSO Dat: 23. december 2014 Versin: 23/12/14 6.39 am Antal Sider: 7 Udfærdiget af: Jhnny Dalgaard ISO 9001:2008 Certificeret af Dansk Institut fr Certificering, sm uvildig sikringsrådgiver, medlem af SikkerhedsBranchen

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner

ROUTE 66 Mobile 7 Den første GPS navigations løsning til integration på Symbian S60 Mobiltelefoner Den første GPS navigatins løsning til integratin på Symbian S60 Mbiltelefner Brugsanvisning Versin 1.6 Maj 2006 ROUTE 66: Bedste køb pr. Kilmeter! Cpyright 1993-2006 ROUTE 66. Beskyttede rettigheder. ROUTE

Læs mere

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort

AURUS simpel rejseafregning med kreditkort Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS

PRØVE - ANVENDELSE KRÆVER LICENS Risikregister Alle rettigheder ejes af PR2 - Prjekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling g editering, inklusive editering af dkumenter, sm tidligere er blevet

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere