Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere"

Transkript

1 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og trusler på arbejdspladsen. 299 medlemmer deltog i undersøgelsen, heraf 263 medlemmer i målgruppen. Det er disse svar, som dette notat bygger på. Undersøgelsen havde en svarprocent på 24. Omsorgsmedhjælpere arbejder typisk i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt bosteder for senhjerneskadede. Hovedkonklusioner 6 ud af 10 omsorgsmedhjælpere har været udsat for vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Den samme andel har været udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. 4 procent er dagligt udsat for vold. 11 procent udsættes for vold ugentligt og 15 procent månedligt. Slag og truende adfærd er de overgreb, som omsorgsmedhjælpere oftest udsættes for. Derudover udsættes mange for skub, trusler og kast med genstande. Hvert femte medlem har inden for det seneste år frygtet, at en borger ville bruge en våbenlignende genstand imod dem (fx et boldtræ, knive eller barberblade). 43 procent af omsorgsmedhjælperne er helt eller delvist enige i, at der ikke er tilstrækkelig dækning med overfaldsalarmer på deres arbejdsplads. Hvert tredje medlem oplever, at der er kommet flere udadreagerende borgere på deres arbejdsplads inden for de seneste to år. 8 procent oplever, at der er kommet færre. Halvdelen af omsorgsmedhjælperne oplever, at der er blevet færre ansatte pr. borger inden for de seneste to år. Kun 5 procent oplever, at der er blevet flere ansatte pr. borger. Hvor der er færre ansatte pr. borger, oplever medlemmerne voldsrisikoen som større, end hvor der er uændret normering. Hvert tredje medlem oplever, at brugen af ikke-faste vikarer på deres arbejdsplads er steget inden for de seneste to år. 14 procent oplever, at andelen er faldet. Hvor brugen af vikarer stiger, opleves risikoen for vold som større, end hvor brugen af vikarer er uændret. 3 ud af 10 oplever, at der på deres arbejdsplads i dag er flere borgere, som burde have et andet tilbud end for to år siden. 6 procent møder færre borgere, der burde have et andet tilbud. KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Katrine Bonde Nielsen Anne Mejer Jakob Sølvhøj Tlf Tlf Tlf Siff Ørts Gadgaard

2 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 2 Seks ud af ti har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen 6 ud af 10 omsorgsmedhjælpere i undersøgelsen har været udsat for fysisk vold fra borgere i løbet af de sidste 12 måneder. 4 procent af deltagerne angiver, at de dagligt udsættes for vold, 11 procent svarer ugentligt, 15 procent svarer månedligt, og 32 procent svarer sjældnere. 38 procent svarer, at de ikke har været udsat for fysisk vold fra borgere på arbejdspladsen. Figur 1: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold fra borgere på din arbejdsplads? Ja, dagligt 4% Ja, ugentligt 11% Ja, månedligt 15% Ja, sjældnere 32% Nej, aldrig 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar: 259

3 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 3 6 ud af 10 har været udsat for trusler om vold I alt 6 ud af 10 medlemmer svarer, at de har været udsat for trusler om vold fra borgere på deres arbejdsplads i løbet af de sidste 12 måneder. 5 procent svarer, at de dagligt modtager trusler om vold fra borgere, 9 procent svarer ugentligt, 19 procent svarer månedligt, og 28 procent svarer sjældnere. 39 procent svarer, at de ikke har modtaget trusler om vold fra borgere på deres arbejdsplads. Figur 2: Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold fra borgere på din arbejdsplads? Ja, dagligt 5% Ja, ugentligt 9% Ja, månedligt 19% Ja, sjældnere 28% Nej, aldrig 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: 258

4 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 4 Hvilken form for vold udsættes omsorgsmedhjælpere for? Slag og truende adfærd er de overgreb, som omsorgsmedhjælpere oftest udsættes for. Derudover udsættes mange for skub, trusler og kast med genstande. Omkring halvdelen (49 %) af de deltagende omsorgsmedhjælpere har været udsat for truende adfærd. 4 ud af 10 (39 %) har været udsat for slag, og omkring en tredjedel har været udsat for skub, trusler og kast med genstande. 8 procent svarer, at de har været udsat for andet lignede. Her nævner medlemmerne blandt andet niv, krads, træk i hår og rusk i arm. 21 procent svarer, at de ikke har været udsat for nogle af de nævnte overgreb. Det er således 8 ud af 10 (79 %), der har været udsat for et af de nævnte overgreb. Figur 3: Har borgere inden for de seneste 12 måneder udsat dig for noget af følgende i forbindelse med dit arbejde? - Du kan sætte flere krydser Slag Spark Skub Stik Spyt Kast med genstande Trusler Truende adfærd Bid Kvælningsforsøg Andet lignende, skriv gerne hvad Jeg har ikke været udsat for noget af ovenstående Ved ikke/husker ikke 1% 2% 1% 8% 9% 14% 21% 21% 39% 34% 29% 31% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: 257

5 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 5 Over halvdelen af omsorgsmedhjælpere vurderer, at der er nogen eller stor risiko for vold 2 ud af 10 omsorgsmedhjælpere i undersøgelsen vurderer, at der er stor risiko for vold for dem og deres kollegaer på arbejdspladsen. 4 ud af 10 (42 %) vurderer, at der er nogen risiko. En tredjedel (35 %) vurderer, at der er lille risiko for vold for dem og deres kollegaer. Kun 4 procent vurderer, at der slet ikke er risiko for vold på for vold på deres arbejdsplads. Figur 4: Tænk på din arbejdsplads. Hvilken risiko for vold er der efter din vurdering for dig og dine kolleger? 1 Stor risiko 19% Nogen risiko 42% Lille risiko 35% Slet ingen risiko 4% Ved ikke 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: De medlemmer, der har svaret, at de aldrig har oplevet vold eller trusler, ikke har været udsat for nogle af de ovenstående overgreb samt vurderer, at der slet ikke er nogen risiko for vold for dem eller deres kollegaer, har ikke fået de resterende spørgsmål. Det er tale om 5 medlemmer, der har svaret afvisende på alle de fire spørgsmål. Det er således kun de medlemmer, der på den ene eller anden måde har tilkendegivet en oplevelse eller risiko for vold og/eller trusler, der har svaret på de følgende spørgsmål.

6 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 6 Alenearbejde 18 procent af omsorgsmedhjælperne arbejder dagligt alene, hvor der er risiko for vold. 17 procent arbejder alene ugentligt og 10 procent månedligt, hvor der er risiko for vold. 27 procent angiver, at de arbejder alene, hvor der er risiko for vold sjældnere end månedligt, og 13 procent svarer Aldrig. Endelig svarer 14 procent, at de aldrig arbejder alene, og 2 procent svarer Ved ikke/husker ikke. Figur 5: Tænk tilbage på de sidste 12 måneder. Hvor ofte har du da arbejdet alene, hvor der er risiko for vold? Dagligt Ugentligt 18% 17% Månedligt 10% Sjældnere 27% Aldrig Jeg arbejder aldrig alene 13% 14% Ved ikke/husker ikke 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Antal svar: 247. Spørgsmålet er ikke stillet til de medlemmer, der har svaret Slet ingen risiko i det forrige spørgsmål i figur 4.

7 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 7 Utryghed ved alenearbejde Blandt de medlemmer, der arbejder alene, svarer 10 procent, at de altid eller ofte er utrygge ved at arbejde alene. 17 procent svarer, at de sommetider er utrygge ved at arbejde alene. I alt 7 ud af 10 (71 %) svarer, at de sjældent eller aldrig er utrygge ved at arbejde alene. Figur 6 Hvor ofte er du utryg ved at arbejde alene? Altid 2% Ofte 8% Sommetider 17% Sjældent Aldrig 35% 36% Ved ikke 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar: 216. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der har svaret Jeg arbejder aldrig alene i det forrige spørgsmål i figur 5.

8 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 8 Bekymrede for at begå fejl ved alenearbejde Syv procent er i høj grad bange for at begå fejl, når de arbejder alene. 20 procent er i nogen grad bange for at begå fejl. I alt 7 ud af 10 (70 %) er i ringe grad eller slet ikke bange for at begå fejl, når de arbejder alene. Figur 7: I hvilken grad er du bekymret for at begå fejl i dit arbejde, når du er alene på arbejde? I høj grad 7% I nogen grad 20% I ringe grad 47% Slet ikke 23% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: 216. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der har svaret Jeg arbejder aldrig alene til spørgsmål i figur 5.

9 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 9 Kontakt til politiet Hvert femte medlem har været i kontakt med politiet i forbindelse med en voldsepisode på deres arbejdsplads inden for det seneste år. 9 procent har været det én gang, 6 procent 2-4 gange og 4 procent 5-10 gange. 77 procent har ikke været i kontakt med politiet. Figur 8: Hvor ofte har du været i kontakt med politiet i forbindelse med vold på arbejdspladsen inden for de sidste 2 år? 1 gang 9% 2-4 gange 6% 5-10 gange 4% Jeg har ikke været i kontakt med politiet 77% Ved ikke/ Ikke relevant for min arbejdsplads 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 211. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der har svaret: Der er ikke nogen udadreagerende borgere på min arbejdsplads (figur 17) eller Nej, vi har ikke borgere, som udgør en voldsrisiko (figur 9).

10 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 10 Brug af våbenlignende genstand Hvert femte medlem har inden for det seneste år frygtet, at en borger ville bruge en våbenlignende genstand mod dem eksempelvis et boldtræ, knive eller barberblade. 70 procent svarer nej, og 8 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Figur 9 Har du inden for de sidste to år frygtet, at en borger ville bruge en våbenlignede genstand (fx boldtræ, knive eller barberblade) mod dig? Ja 22% Nej 70% Ved ikke/ikke relevant 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar: 211. Spørgsmålet er ikke stillet til medlemmer, der har svaret: Der er ikke nogen udadreagerende borgere på min arbejdsplads (figur 17) eller Nej, vi har ikke borgere, som udgør en voldsrisiko (figur 9).

11 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 11 Ikke tilstrækkelig dækning med overfaldsalarmer En tredjedel (32 %) er helt uenige i, at de er tiltrækkeligt dækket med overfaldsalarmer på deres arbejdsplads. 11 procent er delvist uenige. 21 procent er helt enige, og 13 procent er delvist enige. Hvis man ser bort fra den store gruppe (22 %), der har svaret Ved ikke/ikke relevant, er det hele 41 procent, der er helt uenige i, at de er tiltrækkeligt dækket med overfaldsalarmer på deres arbejdsplads. 27 procent er helt enige, 17 procent er delvist enige og 14 procent er delvist uenige. Figur 10: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? - På min arbejdsplads er vi tilstrækkeligt dækket med overfaldsalarmer Helt enig 21% Delvist enig 13% Delvist uenig 11% Helt uenig 32% Ved ikke/ikke relevant 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antal svar: 233. Et medlem skriver følgende: Ofte kan vi være alene, og der er ingen overfaldsalarmer. Vi har mobiltelefon til rådighed, to stykker pr. afdeling. Når vi så er tre til fire personaler på arbejde, vil der altid være et par stykker der ingen tlf. har... Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et psykiatrisk bosted

12 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 12 Stigning i andelen af udadreagerende borgere 35 procent angiver, at andelen af udadreagerende borgere er steget inden for de seneste to år, hvor kun 8 procent svarer, at andelen af faldet. 34 procent mener andelen af udadreagerende borgere er uændret. Resultatet peger dermed på udvikling mod flere udadreagerende borgere på omsorgsmedhjælpernes arbejdspladser. Yderligere 6 procent svarer, at der ikke er udadreagerende borgere på arbejdspladsen, 11 procent som ikke har været på arbejdspladsen i to år, og 5 procent som svarer Ved ikke. Figur 11: Tænk gerne tilbage på de seneste 2 år. Er andelen af udadreagerende borgere steget eller faldet på din arbejdsplads inden for de seneste 2 år? Andelen af udadreagerende borgere er faldet 8% Andelen af udadreagerende borgere er uændret 34% Andelen af udadreagerende borgere er steget 35% Der er ikke nogen udadreagerende borgere på min arbejdsplads 6% Jeg har ikke været ansat på min nuværende arbejdsplads i 2 år 11% Ved ikke 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar 233

13 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13 Stigning i andelen af ikke-faste vikarer 34 procent angiver, at andelen af ikke-faste vikarer på arbejdspladsen er steget inden for de seneste år. 14 procent svarer, at andelen er faldet, og 42 procent svarer, at andelen er uændret. Medlemmernes svar peger altså på en tendens til øget brug af ikke-faste vikarer på arbejdspladserne. 4 procent svarer Ved ikke/ikke relevant, og 5 procent svarer, at de slet ikke bruger løse vikarer. Figur 12: Er andelen af ikke-faste vikarer på din arbejdsplads steget eller faldet de seneste 2 år? Andelen er steget 34% Andelen er cirka den samme 42% Andelen er faldet 14% Ved ikke/ikke relevant 4% Vi bruger ikke løse vikarer 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Antal svar 207. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejde på den samme arbejdsplads for to år siden. Den øgede brug af vikarer har en sammenhæng med medlemmernes oplevelse af voldsrisikoen på arbejdspladsen. Hvor brugen af vikarer er steget, oplever 77 procent, af det er nogen eller stor risiko for vold. Hvor brugen af vikarer er uændret er det kun 53 procent, der oplever, at der er nogen eller stor risiko for vold. Forskellen er statistisk signifikant.

14 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 14 Figur 13 Er andelen af ikke faste vikarer steget på din arbejdsplads? Krydset med den oplevede voldsrisiko Tænk på din arbejdsplads. Hvilken risiko for vold er der efter din vurdering for dig og dine kolleger? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andelen er steget 77% 21% 1% Andelen er cirka den samme 53% 47% 0% Nogen eller stor risiko Lille eller slet ingen risiko Andelen er faldet 66% 34% 0% Ved ikke I alt 64% 36% 0% Note: 207 besvarelser. 20 medlemmer, der har svaret Ved ikke, og som ikke bruger vikarer, er ikke vist i figuren. Et medlem skriver følgende om konsekvenserne af øget brug af vikarer: Der mangler info til dem, som er midlertidig ansatte og dem, som ikke er under et fast team. De mangler simpelthen førstehånds info. P.T. er det kun dem, som er faste ansatte, der vægtes. Gruppen af "andre" øges lige nu, så det er faktisk vigtigt. Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et bosted for senhjerneskadede

15 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 15 Et andet medlem skriver følgende om brugen af vikarer: Vi er færre fastansatte, der skal løse flere opgaver. Når nogen stopper bliver stillingerne ikke genbesat, men erstattes delvist af vikarbureau. Deres manglende viden om borgerne fører jævnligt til episoder, der kan udvikle sig til vold beboerne imellem (hvilket der er mest af), eller det kan gå ud over personalet. Ledelsen virker ikke til at tage det alvorligt. Vi skal bare skrive indberetninger, og så sker der ikke mere ved det. Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et bosted for voksne med fysiske og psykiske handikap

16 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 16 Færre ansatte pr. borger 56 procent af omsorgsmedhjælperne svarer, at der i dag er færre ansatte pr. borger på deres arbejdsplads end for to år siden. Kun 5 procent svarer, at der er flere ansatte pr. borger i dag. 35 procent svarer, at andelen er uændret. Resultatet peger altså på, at der på mange arbejdspladser i dag er færre medarbejderressourcer end for to år siden. Figur 14: Prøv at tænke tilbage på de seneste 2 år. Er der i dag flere eller færre ansatte pr. borger på din arbejdsplads, end der var for 2 år siden? Der er flere ansatte pr. borger 5% Der er cirka samme antal ansatte pr. borger 35% Der er færre ansatte pr. borger 56% Ved ikke 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar 207. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejdede på den samme arbejdsplads for to år siden. Undersøgelsen viser samtidig, at medlemmer på arbejdspladser, hvor der er færre ansatte pr. borger end for to år siden, oplever risikoen for vold som større, end medlemmer, hvor antallet af ansatte pr. borger er uændret. 72 procent af de medlemmer, der har oplevet, at der er blevet færre ansatte pr. borger inden for de seneste 2 år, oplever nogen eller stor risiko for vold for dem og deres kolleger. For medlemmer på arbejdspladser med uændret normering gælder det kun for 51 procent. Forskellen er statistisk signifikant.

17 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 17 Figur 15 Oplevet risiko for vold og udviklingen i normeringen Spørgsmålene lød: Tænk på din arbejdsplads. Hvilken risiko for vold er der efter din vurdering for dig og dine kolleger? og Tænk på de seneste 2 år. Er der i dag flere eller færre ansatte pr. borger på din arbejdsplads, end der var for 2 år siden? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Andelen er steget 77% 21% 1% Nogen eller stor risiko Andelen er cirka den samme 53% 47% 0% Lille eller slet ingen risiko Ved ikke Andelen er faldet 66% 34% 0% I alt 64% 36% 0% Note: 207 besvarelser. De 9 medlemmer, som har svaret ved ikke på spørgsmålet om udviklingen i normeringen, er ikke vist i figuren. Der er kun 10 medlemmer, der har oplevet en stigning i antallet af borgere, og der er derfor for stor usikkerhed i denne gruppe til, at man kan konkludere noget om sammenhængen til voldsrisikoen. Denne kommentar fra en omsorgsmedhjælper peger netop på, at mangel på personale kan øge risikoen for vold: Det er rigtig svært i sparretider at have tiden til bare at være der. Når tingene går hurtigt, kan man, hvis man ikke har mange års erfaring, hurtig overse de små signaler. Og så kommer afmagten fra borgeren. Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et bosted for voksne med fysiske og psykiske handikap

18 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 18 Stigning antallet af borgere, som burde have et andet tilbud 30 procent af omsorgsmedhjælperne svarer, at de på deres arbejdsplads i dag har flere borgere som burde have et andet tilbud end for to år siden. Kun 6 procent svarer, at de har færre borgere, som burde have et andet tilbud. 44 procent svarer, at antallet er uændret. 20 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Resultatet peger altså på en tendens til, at flere borgere visiteres til tilbud, der ikke er det rette for dem. Figur 16: Sammenlignet med for 2 år siden, har I på din arbejdsplads flere eller færre borgere i dag, der burde have et andet tilbud end det, der tilbydes på din arbejdsplads? Der er flere borgere i dag, som burde have et andet tilbud 30% Det er ca. det samme 44% Der er færre borgere i dag, som burde have et andet tilbud 6% Ved ikke/ikke relevant 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar 205. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejde på den samme arbejdsplads for to år siden. Denne omsorgsmedhjælper peger i undersøgelsen på, at borgerne, der visiteres til forkerte tilbud, kan udgøre en voldsrisiko:

19 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 19 Arbejdspresset er steget gennem de sidste 5-6 år. Der bliver indskrevet dårligere unge, imens personalet ikke får mere tid. Dette gør, at det kan være svært at få fat i en kollega, hvis man står i en presset situation, hvor man måske skal adskille to eller flere unge. Her er der både risiko for vold og trusler. Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et bosted for voksne med psykiske handikap

20 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 20 Undersøgelsen peger desuden på, at 2 ud af 3 medlemmer, som oplever en stigning i andelen af borgere, som burde have et andet tilbud, også oplever en stigning i andelen af udadreagerende borgere. Kun 28 procent blandt medlemmer, som oplever en uændret eller faldende andel af borgere, som burde have et andet tilbud, oplever også flere udadreagerende borgere. Sammenhængen er statistisk sikker. Det peger på, at når borgere ikke visiteres til de rigtige tilbud, kan det også udgøre en forøget voldsrisiko for medarbejderne, som møder flere udadreagerende borgere. Figur 17: Tænk gerne tilbage på de seneste 2 år. Er andelen af udadreagerende borgere steget eller faldet på din arbejdsplads inden for de seneste 2 år? Krydset med: Sammenlignet med for 2 år siden, har I på din arbejdsplads flere eller færre borgere i dag, der burde have et andet tilbud end det, der tilbydes på din arbejdsplads? Der er flere borgere i dag, som burde have et andet tilbud 7% 26% 66% 2% Andelen af udadreagerende borgere er faldet Det er ca. det samme eller færre borgere, som burde have et andet tilbud 11% 47% 28% 9% 5% Andelen af udadreagerende borgere er uændret Andelen af udadreagerende borgere er steget I alt 9% 39% 43% 6% 4% Der er ikke nogen udadreagerende borgere på min arbejdsplads 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ved ikke Antal svar 205. Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer, som arbejde på den samme arbejdsplads for to år siden.

21 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 21 Denne kommentar fra en omsorgsmedhjælper illustrerer problematikken: På min arbejdsplads har vi en del unge, der er meget selvskadende og psykotiske. Vi har mange indlæggelser på tvang, og det er primært omkring disse hændelser vi som personale oplever en stor risiko for egen sikkerhed. Vi er et almindeligt botilbud, men de unge beboere, vi får henvist, har fået det meget værre gennem de senere år. Normeringen er ikke fulgt med. Ofte kan vi være alene, og der er ingen overfaldsalarmer. Vi har mobiltlf. til rådighed, to stykker pr. afd. Når vi så er tre til fire personaler på arbejde, vil der altid være et par stykker der ingen tlf. har... Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et psykiatrisk bosted

22 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 22 Retningslinjer om vold på arbejdspladsen Størstedelen af omsorgsmedhjælpere, 76 procent, har lokale retningslinjer om vold eller en voldspolitik på arbejdspladsen. 8 procent svarer nej, og hele 16 procent er ikke klar over, om deres arbejdsplads har sådanne retningslinjer eller politik. Figur 18: Har I lokale retningslinjer om vold/en voldspolitik på din arbejdsplads? Ja 76% Nej 8% Ved ikke 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar 250 Et medlem skriver følgende om voldspolitikken på arbejdspladsen: Vi har desværre ikke en voldpolitik, og når jeg har foreslået det, bliver det bagatelliseret af ledelsen med "så slemt er det vel heller ikke." Har foreslået kollegaer at politianmelde det, når de udsættes for vold, men det er ledelsen ikke begejstret for. Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et bosted for voksne med fysiske og psykiske handikap

23 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 23 Risikovurderinger og APV De næste spørgsmål handler om vurderingen af risikoen for vold på arbejdspladsen. Før disse spørgsmål stod følgende tekst: Arbejdsgiveren skal vurdere, hvor stor risikoen for voldsepisoder er. Det kan være, om der er særlige situationer eller tidspunkter, hvor der er risiko for vold. Eller om der er grupper af medarbejdere, som er særligt udsatte, eller om der er borgere, som udgør en særlig risiko. En fjerdedel (26 %) af svarer, at der er foretaget risikovurdereringer af alle borgere på arbejdspladsen, hvor det er relevant. 16 procent svarer, at der kun er foretaget risikovurderinger af nogle af de borgere, hvor det er relevant. 30 procent svarer, at der ikke er lavet risikovurderinger af enkeltborgere. 6 procent svarer, at der ikke er nogen borgere på deres arbejdsplads, der udgør en voldsrisiko. Hele 22 procent ved ikke, om der er lavet risikovurderinger af de enkelte borgere på deres arbejdsplads. Figur 19: Har I på din arbejdsplads lavet risikovurderinger af de enkelte borgere i forhold til vold? Ja, af alle borgere, hvor det er relevant 26% Ja, af nogle af de borgere, hvor det er relevant 16% Nej, vi har ikke lavet nogen risikovurderinger af enkeltborgere 30% Nej, vi har ikke borgere, som udgør en voldsrisiko 6% Ved ikke 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antal svar: 242

24 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 24 Risikovurderinger er tilgængelige for vikarer 84 procent af de medlemmer, der har angivet, at der er lavet risikovurderinger på deres arbejdsplads, svarer, at disse risikovurderinger er tilgængelige for alle ansatte, som har kontakt med borgeren. Kun 6 procent svarer nej, og 10 procent svarer ved ikke. Figur 20: Er risikovurderingen af den enkelte borger tilgængelig for alle ansatte, som har kontakt med borgeren, herunder vikarer? Ja 84% Nej 6% Ved ikke 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal svar: 102. Spørgsmålet er kun stillet til de medlemmer, der har svaret at der er lavet risikovurderinger af alle eller nogle af de borgere, hvor der er relevant (figur 9).

25 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 25 Halvdelen har temaet vold med i arbejdspladsens generelle APV Omkring halvdelen (47 %) af de deltagende medlemmer svarer, at temaet vold er med i den generelle APV. 11 procent svarer nej. Hele 40 procent svarer, at de ikke ved om vold er med i den generelle APV på deres arbejdsplads. 1 procent svarer, at der ikke er nogen APV på deres arbejdsplads. Figur 21: Har I temaet vold med i jeres generelle APV (arbejdspladsvurdering)? Ja 47% Nej 11% Ved ikke 40% Vi har ikke nogen APV 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal svar: 241

26 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 26 Forebyggelse og håndtering af vold på arbejdspladsen 7 ud af 10 (69 %) er helt eller delvist enige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. En fjerdedel (25 %) er helt eller delvist uenige. Figur 22: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? - Vold bliver tilstrækkeligt forebygget på min arbejdsplads Helt enig 32% Delvist enig 37% Delvist uenig 18% Helt uenig 7% Ved ikke/ikke relevant 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Antal svar: 233. I slutningen af spørgeskemaet havde medlemmerne mulighed for at komme med uddybende kommentarer til vold og trusler på arbejdspladsen. 23 medlemmer har haft uddybende kommentarer. Mange medlemmer nævner, at ledelsen ikke er forstående overfor problematikken med vold og trusler og ikke tager problematikken seriøst: Et medlem skriver følgende om forebyggelsen af psykisk vold: Jeg mener at psykisk vold på arbejdspladsen er meget overset og der gøres alt for lidt for at forebygge/ afværge det. Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et bosted for voksne med psykiske handikap

27 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 27 Et andet medlem skriver følgende om tilbuddet til de kolleger, der har været udsat for vold: Efterbehandling er mangelfuld. Eneste opfølgning er samtale med leder eller terapeut. I praksis vil en person, der er blevet overfaldet, oftest have ansvaret resten af dagen eller i hvert tilfælde nogle timer. Der er for lidt fokus på/viden om, hvad der fysisk sker i hjernen på den, der bliver overfaldet (ex adrenalin/amygdala reaktion), og hvordan man genskaber balance. Omsorgsmedhjælper, der arbejder på et bosted for voksne med psykiske handikap Overhalvdelen af medlemmerne (54 %) er helt enige i, at de ved, hvad de skal gøre, hvis de bliver udsat for vold eller trusler om vold. En tredjedel (33 %) er delvist enige. Kun 11 procent er helt eller delvist uenige. Figur 23: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? - Jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis jeg bliver udsat for vold eller trusler om vold Helt enig 54% Delvist enig 33% Delvist uenig 5% Helt uenig 6% Ved ikke/ikke relevant 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Antal svar: 233.

28 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 28 Hver fjerde har ingen fast praksis, hvis en borger ikke tager sin medicin En fjerdedel (25 %)af medlemmerne er helt eller delvist uenige i, at de på arbejdspladsen har en fast praksis for, hvad man gør, hvis en borger ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre. Over halvdelen (52 %) er helt eller delvist enige i udsagnet og har altså en fast praksis. 24 procent svarer Ved ikke/ikke relevant. Hvis man ser bort fra den store gruppe, der svarer Ved ikke/ikke relevant, svarer 41 procent helt enig, 27 procent delvist enig, 17 procent delvist uenig og 15 procent helt uenig. Figur 24: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? - På min arbejdsplads har vi en fast praksis for, hvad vi gør, hvis en borger ikke tager sin medicin og bliver til fare for andre Helt enig 31% Delvist enig 21% Delvist uenig 13% Helt uenig 12% Ved ikke/ikke relevant 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Antal svar: 233.

29 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 29 Omsorgsmedhjælpere er overvejende godt rustet til at håndtere voldelige borgere 34 procent er helt enige i, at de føler sig godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. 41 procent er delvist enige. 12 procent svarer, at de er delvist uenige, og 7 procent svarer, at de er helt uenige i, at de føler sig godt klædt på til at håndtere voldelige borgere. Figur 25: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om forholdene på din arbejdsplads? - Jeg føler mig godt klædt på til at håndtere voldelige borgere Helt enig 34% Delvist enig 41% Delvist uenig 12% Helt uenig 7% Ved ikke/ikke relevant 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Antal svar: 233.

30 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 30 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober 2014 Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt til medlemmernes registrerede mailadresser. Der blev sendt én påmindelse i perioden. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen er medlemmer ansat indenfor faggruppen omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter. 14 af de deltagende medlemmer var uddannede pædagogiske assistenter. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. Heraf svarede 299 helt eller delvist, hvilket giver en svarprocent på svarede helt og 28 delvist. Af de 299 er 263 ansat som omsorgsmedhjælper/pædagogisk assistent. Spørgsmålene i undersøgelsen er kun stillet til disse medlemmer. De resterende 36 er enten ansat som noget (16) eller ikke i arbejde for tiden (19). Én er på efterløn/pension. Repræsentativitet Der er ikke gennemført en nærmere undersøgelse af repræsentativiteten. Vægtning af data Der er ikke anvendt vægtning af data.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 22. august 2014 Vold og trusler i psykiatrien FOA har fra 1.-13. august 2014 udført en spørgeskemaundersøgelse om vold og trusler blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. Undersøgelsen følger op på

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang

Konference på Christiansborg 10. September 2014. Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Konference på Christiansborg 10. September 2014 Vold og trusler på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang på botilbud - Forebyggelse og tværfaglig tilgang Geert Jørgensen, LOS Konference på Christiansborg

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016

Vold på socialpædagogiske arbejdspladser. April 2016 Vold på socialpædagogiske arbejdspladser April 2016 RAPPORT Vold på socialpædagogiske arbejdspladser Udgivet af Socialpædagogerne, April 2016 ISBN: 978-87-89992-88-4 Kontakt: Lise Møller Aarup laa@sl.dk

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen Medlemsundersøgelse: Vold og trusler på arbejdspladsen November 2016 Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel RAPPORT Vold og trusler på arbejdspladsen Socialpædagogerne Nordjyllands Medlemspanel November

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Dørsøgende demente. 8. marts 2016

Dørsøgende demente. 8. marts 2016 8. marts 2016 Dørsøgende demente 7 ud af 10 medlemmer, der arbejder på plejehjem/plejecenter, har det seneste år oplevet, at en dement beboer har forladt hjemmet og ikke kunne finde hjem ved egen hjælp.

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Maj 2014 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Maj 2014 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen November 2016 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 16% af de regionalt og 8% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel

Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel F O A F A G O G A R B E J D E Omsorgsmedhjælperen den daglige forskel I bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Omsorgsmedhjælperen den daglig forskel I bo- og dagtilbud

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere