Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59."

Transkript

1 Ishøj Kommune 2015 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej B område Kollektiv trafik Rutefart Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale ruter Handicapkørsel Movias befordring af visiterede borgere samt egen kørsel Rejsekort Udgifter til udvikling og etablering af rejsekortet B område Vintertjenester Entreprenør Entreprenør udgifter til snerydning, saltning m.m. Indkøb og vedligeholdelse salt Indkøb af produkter til glatførebekæmpelse Reparation af vintermateriel Reparation af vintermateriel m.m. Indkøb og vedligeholdelse materiel Indkøb af vintermateriel B område Havn Ishøj Havn... 0 Materialer til drift af havn, uddybning af havn, indsejling, samt øvrige entreprenørydelser, herunder bortskaffelse af affald, reparation af bolværk og farvandsafmærkning samt tekniske installationer m.m. Ishøj Havn lønninger Løn til medarbejdere B område Grønne områder by Lønninger parkområder Lønninger til park personale samt udgift til fleksjob Lønninger parkområder Lønninger til driftsledelse Refusioner m.m Refusioner park personale Telefon Uddannelse personale Daginstitutioner - legepladser Køb af udstyr, reservedele, faldsand m.m. Reparation og vedligeholdelse af legepladser Udearealer parker og grønne områder ved Ældreboliger Parker, planter, træer, udstyr, sand, plantejord m.m.. Parker, omlægning af bede, træbeplantninger, fældning og beskæring, kumme tilplantning, Julebelysning Udgift til julebelysning, opsætning og nedtagning af belysning, juletræer, pynt m.m.

2 Ishøj Kommune 2015 Side 22 Parker og grønne områder i bymæssig bebyggelse Pasning af parker og grønne områder, inventar, bænke, offentlige legepladser, beskæring, beplantning m.m. Institutioner Indtægter for pleje af institutioner, skoler m.m.. Institutioners brug af reservedele, faldsand, træer, buske sandkassesand m.m. Institutioners reparation af belægninger m.m. B område Grønne områder land Dyrepark Salg af produkter. Diverse tilskud Naturstyrelsen mm.. Foder, hegn mm.. Hegnsarbejde, foderproduktion, vedligehold af bygninger mm.. Lovpligtig dyreregistrering, mm. Bredekærgård Pleje og pasning af udearealer omkring Bredekærgård m.m.. Overførte midler fra Kulturelforvaltning til Bredekærgård Nyttehaver Diverse indkøb til kommunens nyttehaver. Køb af vand fra Ishøj Forsyning, affaldsbortskaffelse, entreprenørydelser Ishøj Vandrehjem Udgifter til pasning af udearealer Indendørsbeplantning i Ishøj Bycenter Udgifter til pasning af indendørsbeplantning, Ishøj Bycenter, vanding, gødning, udskiftning m.m. Idrætsanlæg pleje (tennis, boldbaner, hundetræning, petanque mm.) Mål, net, opstregningskridt, græsfrø, tennisbanetilbehør mm. Vedligehold og reparationer af boldbaner, cricket, tennis, petanque, atletik, skolebaner, TIIF mm. Naturarealer og vådområder Pasning og pleje af udearealer, vådområder, søer, moser udenfor bymæssig bebyggelse m.m. Drift kommunale anlæg Pasning og pleje af grønneområder udenfor bymæssig bebyggelse m.m. Drift af kunststofgræsplæne Pasning og pleje af kunststofgræsplæne ved idrætsanlæg, kultivering, reparation, rensning m.m.. Overførte midler fra Kulturelforvaltning til kunstofplæne Atletikstadion Vedligehold og reparationer af boldbaner mål, net, opstregningskridt, græsfrø m.m. Bidrag til Vallensbæk mose Vallensbæk mose fælleskommunalt samarbejde vedrørende vedligeholdelse og udvikling af Vallensbæk mose. Samarbejde mellem flere kommuner Bidrag til Strandparken Strandparken IS, kommunens betaling til Strandparken IS der er et fælleskommunalt samarbejde mellem Hvidovre, Brøndby, Greve og Vallensbæk kommuner. Strandparken IS, Modregnes med Indtægt vedrørende administration af Strandparken, regnskab m.m. Strandparken administrationsbidrag Indtægt til IK for administration af Strandparken IS B område Kommunale Veje og stier m.m Lønninger vej Lønninger til driftsledelse, fast personale, fleksjob, tilkaldevagt, dagpengerefusion samt uddannelse

3 Ishøj Kommune 2015 Side 23 Lønninger vejområder Lønninger til driftsledelse inkl. 50% bidrag fra Strandparken I/S Lønninger Strandparken IS Strandparken IS løntilskud til driftsledelse i Park og Vej Refusioner m.m Refusioner vej personale Møder, fødevarer Mødeaktivitet, medarbejder arrangementer m.m. Telefon Udgifter til telefon m.m. Uddannelse Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m. Trafiksikkerhed og fremkommelighed Renholdelse af veje Belysning på veje, stier, fortov og pladser Køb af strøm, lamper og stander. Vedligehold og gennemgang af anlæg, vedligeholdelsesaftaler m.m. Div. køb uden moms, gebyr etc Belysning på veje, stier, fortov og pladser - afdragsordning Incl. afdragsordninger for diverse arbejder finansieret via elbelysningen Hærværk og graffiti Trafikhandlingsplan Drift og vedligeholdelse vej, inventar Køb af diverse vare - skilte og andet vejinventar, afstribning, afvandingsforanstaltninger. Reparation og vedligeholdelse af signalanlæg (færdselsregulerende), autoværn og lign. Stier, fortov, P-pladser, inventar, drift m.m Køb af diverse materialer til reparation af belægninger, nyanlæg samt løb af asfalt / skilte og andet inventar til gangarealerne samt parkerings- og rastepladser. Reparation af f.eks. signaler, autoværn og lign. Asfaltrenovering, kørebaner drift Drift - Køb af asfalt til reparation af vejbelægninger. Drift - Entreprenør udgifter ved reparation af vejbelægninger. Anlæg - Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg Asfaltrenovering, kørebaner anlæg Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg Tilskud til boligforeninger Belysningstilskud samt vedligeholdelse. Vejleåparken, Gadekæret, Vildtbanegård, Ishøj Centrum og Tranebærhaven B område Betonbygværker Betonelementer drift og vedligeholdelse Produkter til vedligehold af betonelementer broer, tunneler, støttemure. Håndværkerydelser ved reparation og vedligeholdelse af betonkonstruktioner Renovering broer, tunneler og støttemure anlæg Renovering af beton anlæg

4 Ishøj Kommune 2015 Side 24 B område Administration Lønninger administration, telefon, uddannelse, planlægning m.m Lønninger til administrative medarbejdere, ingeniører, planlægningsafdeling, GIS ansatte, lægeerklæringer m.m. Telefon Udgifter til telefon herunder mobiltelefon m.m. Uddannelse Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m. Drift materielgård, bygninger m.m Kantinedrift, toiletrekvisitter, affaldsbortskaffelse, herunder elarbejde, vinduespuds, måtteservice, vaskeplads, porte, rengøring m.m. GIS indtægter GIS indtægter for kortsalg og ydelser med/uden moms. Lovændring begrænser salg af kortmateriel GIS udgifter... 0 GIS diverse kortmateriale, papir, licenser m.m. Diverse konsulent m.m. GIS gebyr, renter m.m. Ishøj sikker by Drift materielgård, bygninger m.m Pladsværksted, små maskiner og reparation af driftsmidler til vej og park m.m. Beklædning driftspersonel Arbejds- og sikkerhedsbeklædning Værksted lønninger. Driftsansatte og værkstedsledelse Lønninger og administration til værkstedsansatte Værksted drift m.m Drift af kommunens værksted på materielgården. Køb af materialer, værktøj til reparation af kommunens biler, rengøring, vedligeholdelse m.m. Reparation og drift af maskiner og vejmateriel m.m Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m.. Maskiner og vejmateriel m.m Reinvestering i maskinpark, anlæg.. Brændsel til vognpark m.m Benzin og diesel til drift af vognpark, tankanlæg, brændstoffordeling til kommunens køretøjer, busser m.m. Reparation og drift af maskiner og parkmateriel m.m Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m.. Maskiner og parkmateriel m.m Reinvestering i maskinpark, anlæg.. B20.20 Bevillingsområde Ejendomme B område Udvendig vedligeholdelse området samler udgifter og indtægter for udvendig samt teknisk drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.

5 Ishøj Kommune 2015 Side 25 Udvendig vedligeholdelse og teknik Omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca m² bygninger, hvilket giver ca. 81 kr. pr. m² til bygningsvedligeholdelse. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører. Reparationshold Lønninger til de udførende tømrer/ snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Kommunale Ejendomme, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes er der udgifter til vareindkøb som værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for Bestillerfunktionen. Beskæftigelsesordning Beskæftigelsesordning hvor Kommunale Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere ved at de udfører malerarbejde på de kommunale ejendomme. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen. Der er udgifter til lønninger for projektledere og varekøb som køretøjer og værktøj. B område Skatter og afgifter (herunder containertømning) Dækker ejendomsskatter for de kommunale ejendomme, ca. 150 ejendomme. B Rengøring Rengøringsafdelingen har ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og Rengøringsafdelingen har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Rengøring skal udføres i samme arbejdstempo i hele kommunen. Lønninger Lønninger til ca. 40 medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige kommunale ejendomme. Samt administrativt personale på Rådhuset. Diverse indkøb af rengøringsmidler, maskiner, rekvisitter, kurser B område SRO (teknisk overvågning)... 0 Teknisk CTS overvågning af alarmer, herunder tyverialarmer, ventilationsalarmer, varme m.fl. på kommunale ejendomme. B område Forbrugsudgifter (el, vand og varme) Afholdelse af alle energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme, på henholdsvis el, vand og varme. Udgifterne afholdes iht. indgåede aftaler med energileverandørerne. Tendenserne omkring udgifterne til el forbruget er, at de er stigende, mens udgifter til varmeforbrug ligger forholdsvist stabilt. Nedenstående diagram viser generel prisudvikling på elforbrug over de sidste 10 år i øre pr. kwh. ekskl. moms. Ishøj Kommune bruger ca. 8.5 mio. kwh. pr. år El-spotpris (DK-Øst) Sum afgifter Transport af el

6 Ishøj Kommune 2015 Side 26 B20.80 Bevillingsområde Anlæg: Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde Netto, kr B20.80 Anlæg Rådighedsbeløb kr Ny erhvervsområde 500 Omdannelse af lille industriområde 500 Pavilloner, Ishøj Søvej Ishøjgård Smedjen, oprydningsarbejde Udendørs fitness v/lille Strandvej 165 Idrætscenter, pergola Idrætscenter, belysning (PV) 400 Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct Trugsystem i strandområdet P-dæk, Ishøj Bycenter Ishøj Bycenter, belysning Torslundevej, slidlag og afvanding Stier, slidlag Tuneller, belysning 200 Supercykelstier, belysning + belægninger Vibeholmskolen, renovering Ishøj Skole, helhedsplan Vibeholmskolen, udearealer Vejlebroskolen, SFO Rådhuset, vinduer mv Anlæg i alt Nyt erhvervsområde: Fingerplan 2013 har udpeget trekantsområde øst for København-Ringstedbanen og nord for Ishøj Stationsvej egnet til lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv. Dette giver Ishøj Kommune for i området at planlægge erhvervsudvikling i Kommuneplan 14 Omdannelse af lille industriområde: Med Kommuneplan 2014 er det lavet en principippel udpegning af Det Lille Erhvervsområde til omdannelsesområde. Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for området, for at sikre en sammenhæng i planlægningen frem for lokalplanlægge for grundene enkeltsvis i takt med grundsalg. Pavilloner, Ishøj Søvej: Teknik- og Byggeudvalget har ønsket, at der kigges nærmere på pavillonerne på Ishøj Søvej, da man ved tidligere bygningssyn har konstateret, at pavillonerne er i sådan en stand, at man bør tage stilling til hvordan pavillonerne og funktionerne fremtidig skal fungere. Ishøjgård: Der er udarbejdet indretningsforslag til hvordan en fremtidig planløsning for bygningen kan være, herudover er der lavet en tilstandsvurdering over vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige. Planen er at arbejdet kan udføres i Smedjen, oprydningsarbejde: Der er udarbejdet et samlet skitseforslag af Hasløv & Kjærsgaard omkring gadekæret i Ishøj Landsby, så det fremover kan fungere som landbyens samlingspunkt og midtpunkt. Projektet omfatter oprensning af det forurenede gadekær, en udvidelse af dette samt frilægning af Baldersbækken omkring Gadekæret. Udendørs fitness v/lille Strandvej: For at øge mulighederne for fysisk aktivering skal der på Lille Strandvej opstilles motionsfaciliteter.

7 Ishøj Kommune 2015 Side 27 Idrætscenter, pergola: Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebroskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2 mio.kr. i Idrætscenter, belysning: Det forslås at udskifte de meget energitunge halogenspots ved tennisbanerne til energibesparende LED-løsninger. Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct.: I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj Kommune skal finansiere 8 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af dette. Trugsystem i Strandområdet: Over de næste 2 år er der afsat midler til etablering af trugsystemer i strandområdet. Arbejdet består i, at der anlægges kloakker til afledning af regnvandet i strandområdet. Arbejdet udføres i etaper fra 2008 og frem til Ishøj Forsyning A/S står for selve kloakerings- og vandprojektet og Ishøj Kommune står for anlæg af trugsystemet samt for belægninger på vej og fortov på de delstrækninger af vejene, som ikke berøres af projektet. P-dæk, Ishøj Bycenter: Til renovering af p-dæk ved Ishøj Bycenter afsættes der i årligt 2,0 mio.kr. Ishøj Bycenter, belysning: På Ishøj Stationsforplads etableres i 2012 et lysprojekt, der med held har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. I forlængelse af lysprojektet har Ishøj Kommune fået udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omrking hele Ishøj Bycenter. Torslundevej, slidlag og afvanding: På grund af kantafgræsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at anlægge en hel ny regnskabsledning, der ledes uden om de eksisterende regnskabsledninger og direkte frem til Lille Vejleå vi ny olieudskillere. Til anlægget er afsat 4,0 mio.kr. i 2016 og 7,0 mio.kr. i Stier, slidlag: Til fortsat vedligeholdelse af stierne i kommunen afsættes der årligt 250 t.kr. Tuneller, belysning: For at øge sikkerheden i kommunen afsættes der midler til udskiftning af belysningsanlæg i tunellerne. Supercykelstier, belysning og belægninger: I 2016 og 2017 afsættes der midler ny belysning og belægninger på cykelstierne, så disse kan katoriseres som supercykelstier. Vibeholmskolen: Vibeholmsskolen har et stort vedligeholdelsesefterslæb, det drejer sig bl.a. om renovering af tagpap, udskiftning af 1 lags vinduer og 1 lags ovenlys, udskiftning af konvektorgrave til radiatorer. Der vil her være et energibesparelsespotentiale. Ishøj Skole: På Ishøj Skole afsættes der til helhedsplan samlet 12,8 mio.kr., fordelt med 6,8 mio.kr. i 2015 og 6,0 mio.kr. i 2016 Ishøj Skole er i dag fordelt på flere geografisk adskilte adresser. Det ønskes, at samle Ishøj Skole i én enhed. Vibeholmskolen, udearealer: Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der samlet 1,4 mio.kr. Renoveringen skal foretages for at skabe et tidssvarende og flersidige arealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til den kommende folkeskolereform med heldagsundervisning. Vejlebroskolen SFO: I budget 2015/2016 er afsat samlet 6,0 mio.kr. til en større renovering af institutionen. Rådhuset, vinduer mv.: Til udskiftning af vinduerne samt øvrige energimæssige tiltag på rådhuset er der i budgettet fra 2015 afsat midler til finansiering af tiltaget.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 57.

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 57. Ishøj Kommune 2013 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 57.474 B20.10.05 område Kollektiv trafik... 5.990 Rutefart... 5.755 Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej Ishøj Kommune 2014 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 57.165 B20.10.05 område Kollektiv trafik... 6.068 Rutefart... 5.358 Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 41 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 41 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget Ishøj Kommune Side 41 B20 Teknik- og Bygningsudvalg: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

NOTAT Teknisk Udvalg

NOTAT Teknisk Udvalg NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 37 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 37 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget Ishøj Kommune Side 37 B20 Teknik- og Bygningsudvalg: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 37 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 37 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget Ishøj Kommune Side 37 B20 Teknik- og Bygningsudvalg: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt

Læs mere

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Udkast til 12.03.2008

Udkast til 12.03.2008 Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 834 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 41,65

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

BUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ

17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ 17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Vejområdet har haft travlt i det forløbende år og travlheden fortsætter i 2014. Der er udført trafiksikkerhedsprojekter for ca. 3 mio. kr. i 2013. Pengene var afsat i

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 i Kirsebærhavens fælleslokale Til stede: Michael Sivebæk Nielsen

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Vi sætter kvalitet og personlige service i højsæde.

Vi sætter kvalitet og personlige service i højsæde. M U BYG S S E & ANLÆG Jord & Beton Går du med byggeplaner, kan du trygt kontakte Musse Byg & Anlæg. Vores faglige kompetencer og vores store maskinpark sætter os i stand til at udføre alt indenfor jord

Læs mere

Indlæs data - filstruktur

Indlæs data - filstruktur Indlæs data - filstruktur 1. Indlæs data Når indlæs data er valgt fremkommer følgende skærmbillede: Her vælges hvilken type data der ønskes importeret (se feltindhold i næste afsnit), hvorefter der skal

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 3 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 726 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 62,07

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo

Primo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo 1 11500012 Terræn, teknisk anlæg 10-03-2014 10-03-2014 3208617 rep. af lås kon 705,00 21-03-2014 21-03-2014 3209932 rep. af lås BEJ 705,00 16-04-2014 16-04-2014 3213134 Indkøb af ekstra låsecylinder til

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Dommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde

Læs mere

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen

Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Erfaringer fra udbud på vej- og park området i Svendborg Kommune v/ingeniør Kim Jensen Svendborg Kommune Indbyggere: Ca. 58.000 Areal: ca. 416 km 2 Vejlængde: Grønne områder: ca. 850 km offentlig vej ca.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40

Læs mere

Afdeling Servicekoncept

Afdeling Servicekoncept Afdeling 0105 Servicekoncept Besluttet af Søren Østergaard / Henrik Tønnersen Den 21. november 2013 Hovedområde 5 Administrativt arbejde 14% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 13% Hovedområde 4

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59. Afdeling 7 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 599 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 64,49

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 801 Vej og Park 801 Vej og Park OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Parker og legepladser, projekt nr. 20 Skove og naturområder, projekt nr. 20 Strandområder, projekt nr. 20 Kolonihaver, projekt nr. 20 Idrætsanlæg,

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved

Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar 2016 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18

Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Frederikshavn Kommune Teknisk udvalg Omstilling/Tilpasning budget 2015-18 Økonomicentret, d. juni 2014 Drifts besparelses forslag Vinter -562-709 -818-925 Renhold af belægninger og bekæmpelse af invasive

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice

Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice Den sikre vej til en grøn fremtid! arkil vejservice a r k i l v ejser vice Mere end 30 år på de danske veje Arkil Vejservice er en af Danmarks mest erfarne serviceentreprenører inden for drift og vedligehold

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til

Andelsselskabet Kristinegården. For perioden til Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2016 til 31.12.2016 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2016 Dirigent Administrator: Controller:

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park

Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park Klima og miljøredegørelse 2012 for Vej & Park Teknik og Miljøforvaltningen februar 2013 Indhold Klimakommune... 3 Praktisk miljøledelse i Vej & Park... 4 Omfattende aktiviteter... 5 Væsentlige miljøpåvirkninger...

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-08-2007 Dato: 01-08-2007 Sag nr.:øu 146 (TMU 56) Sagsbehandler: Bjarne Rieckmann Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016

Filskov Energiselskab Amba. Hjortlundvej 13. 7200 Grindsted. Drifts- og balancebudget. 1. juli 2015-30. juni 2016 Filskov Energiselskab Amba Hjortlundvej 13 7200 Grindsted Drifts- og balancebudget for perioden 1. juli 2015-30. juni 2016 Til bestyrelsen i Filskov Energiselskab Amba Vi har opstillet budgettet til prisanmeldelse

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh.

Udskrevet/Version: 27-10-2014. Sakskøbing Boligselskab. Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Side 1/16 Periode: 1. januar - 31. december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Sakskøbing Boligselskab Nyvang m.fl. Guldborgsund Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1963 AFDELINGSDATA Antal Antal

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven

Indhold. Vandløbsloven og Vandløbsregulativer. Arbejdsmiljøloven Indhold Vandløbsregulativet og vandløbsloven... 1 Arbejdsmiljøloven... 1 Serviceloven... 2 Beredskabsloven... 2 Byggeloven og Bygningsrelementet BR10... 2 Lov om offentlige veje... 3 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park & Vej s driftsbygninger

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere