Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 59."

Transkript

1 Ishøj Kommune 2015 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej B område Kollektiv trafik Rutefart Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale ruter Handicapkørsel Movias befordring af visiterede borgere samt egen kørsel Rejsekort Udgifter til udvikling og etablering af rejsekortet B område Vintertjenester Entreprenør Entreprenør udgifter til snerydning, saltning m.m. Indkøb og vedligeholdelse salt Indkøb af produkter til glatførebekæmpelse Reparation af vintermateriel Reparation af vintermateriel m.m. Indkøb og vedligeholdelse materiel Indkøb af vintermateriel B område Havn Ishøj Havn... 0 Materialer til drift af havn, uddybning af havn, indsejling, samt øvrige entreprenørydelser, herunder bortskaffelse af affald, reparation af bolværk og farvandsafmærkning samt tekniske installationer m.m. Ishøj Havn lønninger Løn til medarbejdere B område Grønne områder by Lønninger parkområder Lønninger til park personale samt udgift til fleksjob Lønninger parkområder Lønninger til driftsledelse Refusioner m.m Refusioner park personale Telefon Uddannelse personale Daginstitutioner - legepladser Køb af udstyr, reservedele, faldsand m.m. Reparation og vedligeholdelse af legepladser Udearealer parker og grønne områder ved Ældreboliger Parker, planter, træer, udstyr, sand, plantejord m.m.. Parker, omlægning af bede, træbeplantninger, fældning og beskæring, kumme tilplantning, Julebelysning Udgift til julebelysning, opsætning og nedtagning af belysning, juletræer, pynt m.m.

2 Ishøj Kommune 2015 Side 22 Parker og grønne områder i bymæssig bebyggelse Pasning af parker og grønne områder, inventar, bænke, offentlige legepladser, beskæring, beplantning m.m. Institutioner Indtægter for pleje af institutioner, skoler m.m.. Institutioners brug af reservedele, faldsand, træer, buske sandkassesand m.m. Institutioners reparation af belægninger m.m. B område Grønne områder land Dyrepark Salg af produkter. Diverse tilskud Naturstyrelsen mm.. Foder, hegn mm.. Hegnsarbejde, foderproduktion, vedligehold af bygninger mm.. Lovpligtig dyreregistrering, mm. Bredekærgård Pleje og pasning af udearealer omkring Bredekærgård m.m.. Overførte midler fra Kulturelforvaltning til Bredekærgård Nyttehaver Diverse indkøb til kommunens nyttehaver. Køb af vand fra Ishøj Forsyning, affaldsbortskaffelse, entreprenørydelser Ishøj Vandrehjem Udgifter til pasning af udearealer Indendørsbeplantning i Ishøj Bycenter Udgifter til pasning af indendørsbeplantning, Ishøj Bycenter, vanding, gødning, udskiftning m.m. Idrætsanlæg pleje (tennis, boldbaner, hundetræning, petanque mm.) Mål, net, opstregningskridt, græsfrø, tennisbanetilbehør mm. Vedligehold og reparationer af boldbaner, cricket, tennis, petanque, atletik, skolebaner, TIIF mm. Naturarealer og vådområder Pasning og pleje af udearealer, vådområder, søer, moser udenfor bymæssig bebyggelse m.m. Drift kommunale anlæg Pasning og pleje af grønneområder udenfor bymæssig bebyggelse m.m. Drift af kunststofgræsplæne Pasning og pleje af kunststofgræsplæne ved idrætsanlæg, kultivering, reparation, rensning m.m.. Overførte midler fra Kulturelforvaltning til kunstofplæne Atletikstadion Vedligehold og reparationer af boldbaner mål, net, opstregningskridt, græsfrø m.m. Bidrag til Vallensbæk mose Vallensbæk mose fælleskommunalt samarbejde vedrørende vedligeholdelse og udvikling af Vallensbæk mose. Samarbejde mellem flere kommuner Bidrag til Strandparken Strandparken IS, kommunens betaling til Strandparken IS der er et fælleskommunalt samarbejde mellem Hvidovre, Brøndby, Greve og Vallensbæk kommuner. Strandparken IS, Modregnes med Indtægt vedrørende administration af Strandparken, regnskab m.m. Strandparken administrationsbidrag Indtægt til IK for administration af Strandparken IS B område Kommunale Veje og stier m.m Lønninger vej Lønninger til driftsledelse, fast personale, fleksjob, tilkaldevagt, dagpengerefusion samt uddannelse

3 Ishøj Kommune 2015 Side 23 Lønninger vejområder Lønninger til driftsledelse inkl. 50% bidrag fra Strandparken I/S Lønninger Strandparken IS Strandparken IS løntilskud til driftsledelse i Park og Vej Refusioner m.m Refusioner vej personale Møder, fødevarer Mødeaktivitet, medarbejder arrangementer m.m. Telefon Udgifter til telefon m.m. Uddannelse Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m. Trafiksikkerhed og fremkommelighed Renholdelse af veje Belysning på veje, stier, fortov og pladser Køb af strøm, lamper og stander. Vedligehold og gennemgang af anlæg, vedligeholdelsesaftaler m.m. Div. køb uden moms, gebyr etc Belysning på veje, stier, fortov og pladser - afdragsordning Incl. afdragsordninger for diverse arbejder finansieret via elbelysningen Hærværk og graffiti Trafikhandlingsplan Drift og vedligeholdelse vej, inventar Køb af diverse vare - skilte og andet vejinventar, afstribning, afvandingsforanstaltninger. Reparation og vedligeholdelse af signalanlæg (færdselsregulerende), autoværn og lign. Stier, fortov, P-pladser, inventar, drift m.m Køb af diverse materialer til reparation af belægninger, nyanlæg samt løb af asfalt / skilte og andet inventar til gangarealerne samt parkerings- og rastepladser. Reparation af f.eks. signaler, autoværn og lign. Asfaltrenovering, kørebaner drift Drift - Køb af asfalt til reparation af vejbelægninger. Drift - Entreprenør udgifter ved reparation af vejbelægninger. Anlæg - Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg Asfaltrenovering, kørebaner anlæg Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg Tilskud til boligforeninger Belysningstilskud samt vedligeholdelse. Vejleåparken, Gadekæret, Vildtbanegård, Ishøj Centrum og Tranebærhaven B område Betonbygværker Betonelementer drift og vedligeholdelse Produkter til vedligehold af betonelementer broer, tunneler, støttemure. Håndværkerydelser ved reparation og vedligeholdelse af betonkonstruktioner Renovering broer, tunneler og støttemure anlæg Renovering af beton anlæg

4 Ishøj Kommune 2015 Side 24 B område Administration Lønninger administration, telefon, uddannelse, planlægning m.m Lønninger til administrative medarbejdere, ingeniører, planlægningsafdeling, GIS ansatte, lægeerklæringer m.m. Telefon Udgifter til telefon herunder mobiltelefon m.m. Uddannelse Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m. Drift materielgård, bygninger m.m Kantinedrift, toiletrekvisitter, affaldsbortskaffelse, herunder elarbejde, vinduespuds, måtteservice, vaskeplads, porte, rengøring m.m. GIS indtægter GIS indtægter for kortsalg og ydelser med/uden moms. Lovændring begrænser salg af kortmateriel GIS udgifter... 0 GIS diverse kortmateriale, papir, licenser m.m. Diverse konsulent m.m. GIS gebyr, renter m.m. Ishøj sikker by Drift materielgård, bygninger m.m Pladsværksted, små maskiner og reparation af driftsmidler til vej og park m.m. Beklædning driftspersonel Arbejds- og sikkerhedsbeklædning Værksted lønninger. Driftsansatte og værkstedsledelse Lønninger og administration til værkstedsansatte Værksted drift m.m Drift af kommunens værksted på materielgården. Køb af materialer, værktøj til reparation af kommunens biler, rengøring, vedligeholdelse m.m. Reparation og drift af maskiner og vejmateriel m.m Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m.. Maskiner og vejmateriel m.m Reinvestering i maskinpark, anlæg.. Brændsel til vognpark m.m Benzin og diesel til drift af vognpark, tankanlæg, brændstoffordeling til kommunens køretøjer, busser m.m. Reparation og drift af maskiner og parkmateriel m.m Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m.. Maskiner og parkmateriel m.m Reinvestering i maskinpark, anlæg.. B20.20 Bevillingsområde Ejendomme B område Udvendig vedligeholdelse området samler udgifter og indtægter for udvendig samt teknisk drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.

5 Ishøj Kommune 2015 Side 25 Udvendig vedligeholdelse og teknik Omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca m² bygninger, hvilket giver ca. 81 kr. pr. m² til bygningsvedligeholdelse. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører. Reparationshold Lønninger til de udførende tømrer/ snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Kommunale Ejendomme, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes er der udgifter til vareindkøb som værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for Bestillerfunktionen. Beskæftigelsesordning Beskæftigelsesordning hvor Kommunale Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere ved at de udfører malerarbejde på de kommunale ejendomme. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen. Der er udgifter til lønninger for projektledere og varekøb som køretøjer og værktøj. B område Skatter og afgifter (herunder containertømning) Dækker ejendomsskatter for de kommunale ejendomme, ca. 150 ejendomme. B Rengøring Rengøringsafdelingen har ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og Rengøringsafdelingen har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Rengøring skal udføres i samme arbejdstempo i hele kommunen. Lønninger Lønninger til ca. 40 medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige kommunale ejendomme. Samt administrativt personale på Rådhuset. Diverse indkøb af rengøringsmidler, maskiner, rekvisitter, kurser B område SRO (teknisk overvågning)... 0 Teknisk CTS overvågning af alarmer, herunder tyverialarmer, ventilationsalarmer, varme m.fl. på kommunale ejendomme. B område Forbrugsudgifter (el, vand og varme) Afholdelse af alle energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme, på henholdsvis el, vand og varme. Udgifterne afholdes iht. indgåede aftaler med energileverandørerne. Tendenserne omkring udgifterne til el forbruget er, at de er stigende, mens udgifter til varmeforbrug ligger forholdsvist stabilt. Nedenstående diagram viser generel prisudvikling på elforbrug over de sidste 10 år i øre pr. kwh. ekskl. moms. Ishøj Kommune bruger ca. 8.5 mio. kwh. pr. år El-spotpris (DK-Øst) Sum afgifter Transport af el

6 Ishøj Kommune 2015 Side 26 B20.80 Bevillingsområde Anlæg: Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde Netto, kr B20.80 Anlæg Rådighedsbeløb kr Ny erhvervsområde 500 Omdannelse af lille industriområde 500 Pavilloner, Ishøj Søvej Ishøjgård Smedjen, oprydningsarbejde Udendørs fitness v/lille Strandvej 165 Idrætscenter, pergola Idrætscenter, belysning (PV) 400 Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct Trugsystem i strandområdet P-dæk, Ishøj Bycenter Ishøj Bycenter, belysning Torslundevej, slidlag og afvanding Stier, slidlag Tuneller, belysning 200 Supercykelstier, belysning + belægninger Vibeholmskolen, renovering Ishøj Skole, helhedsplan Vibeholmskolen, udearealer Vejlebroskolen, SFO Rådhuset, vinduer mv Anlæg i alt Nyt erhvervsområde: Fingerplan 2013 har udpeget trekantsområde øst for København-Ringstedbanen og nord for Ishøj Stationsvej egnet til lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv. Dette giver Ishøj Kommune for i området at planlægge erhvervsudvikling i Kommuneplan 14 Omdannelse af lille industriområde: Med Kommuneplan 2014 er det lavet en principippel udpegning af Det Lille Erhvervsområde til omdannelsesområde. Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for området, for at sikre en sammenhæng i planlægningen frem for lokalplanlægge for grundene enkeltsvis i takt med grundsalg. Pavilloner, Ishøj Søvej: Teknik- og Byggeudvalget har ønsket, at der kigges nærmere på pavillonerne på Ishøj Søvej, da man ved tidligere bygningssyn har konstateret, at pavillonerne er i sådan en stand, at man bør tage stilling til hvordan pavillonerne og funktionerne fremtidig skal fungere. Ishøjgård: Der er udarbejdet indretningsforslag til hvordan en fremtidig planløsning for bygningen kan være, herudover er der lavet en tilstandsvurdering over vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige. Planen er at arbejdet kan udføres i Smedjen, oprydningsarbejde: Der er udarbejdet et samlet skitseforslag af Hasløv & Kjærsgaard omkring gadekæret i Ishøj Landsby, så det fremover kan fungere som landbyens samlingspunkt og midtpunkt. Projektet omfatter oprensning af det forurenede gadekær, en udvidelse af dette samt frilægning af Baldersbækken omkring Gadekæret. Udendørs fitness v/lille Strandvej: For at øge mulighederne for fysisk aktivering skal der på Lille Strandvej opstilles motionsfaciliteter.

7 Ishøj Kommune 2015 Side 27 Idrætscenter, pergola: Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebroskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2 mio.kr. i Idrætscenter, belysning: Det forslås at udskifte de meget energitunge halogenspots ved tennisbanerne til energibesparende LED-løsninger. Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct.: I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj Kommune skal finansiere 8 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af dette. Trugsystem i Strandområdet: Over de næste 2 år er der afsat midler til etablering af trugsystemer i strandområdet. Arbejdet består i, at der anlægges kloakker til afledning af regnvandet i strandområdet. Arbejdet udføres i etaper fra 2008 og frem til Ishøj Forsyning A/S står for selve kloakerings- og vandprojektet og Ishøj Kommune står for anlæg af trugsystemet samt for belægninger på vej og fortov på de delstrækninger af vejene, som ikke berøres af projektet. P-dæk, Ishøj Bycenter: Til renovering af p-dæk ved Ishøj Bycenter afsættes der i årligt 2,0 mio.kr. Ishøj Bycenter, belysning: På Ishøj Stationsforplads etableres i 2012 et lysprojekt, der med held har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. I forlængelse af lysprojektet har Ishøj Kommune fået udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omrking hele Ishøj Bycenter. Torslundevej, slidlag og afvanding: På grund af kantafgræsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at anlægge en hel ny regnskabsledning, der ledes uden om de eksisterende regnskabsledninger og direkte frem til Lille Vejleå vi ny olieudskillere. Til anlægget er afsat 4,0 mio.kr. i 2016 og 7,0 mio.kr. i Stier, slidlag: Til fortsat vedligeholdelse af stierne i kommunen afsættes der årligt 250 t.kr. Tuneller, belysning: For at øge sikkerheden i kommunen afsættes der midler til udskiftning af belysningsanlæg i tunellerne. Supercykelstier, belysning og belægninger: I 2016 og 2017 afsættes der midler ny belysning og belægninger på cykelstierne, så disse kan katoriseres som supercykelstier. Vibeholmskolen: Vibeholmsskolen har et stort vedligeholdelsesefterslæb, det drejer sig bl.a. om renovering af tagpap, udskiftning af 1 lags vinduer og 1 lags ovenlys, udskiftning af konvektorgrave til radiatorer. Der vil her være et energibesparelsespotentiale. Ishøj Skole: På Ishøj Skole afsættes der til helhedsplan samlet 12,8 mio.kr., fordelt med 6,8 mio.kr. i 2015 og 6,0 mio.kr. i 2016 Ishøj Skole er i dag fordelt på flere geografisk adskilte adresser. Det ønskes, at samle Ishøj Skole i én enhed. Vibeholmskolen, udearealer: Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der samlet 1,4 mio.kr. Renoveringen skal foretages for at skabe et tidssvarende og flersidige arealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til den kommende folkeskolereform med heldagsundervisning. Vejlebroskolen SFO: I budget 2015/2016 er afsat samlet 6,0 mio.kr. til en større renovering af institutionen. Rådhuset, vinduer mv.: Til udskiftning af vinduerne samt øvrige energimæssige tiltag på rådhuset er der i budgettet fra 2015 afsat midler til finansiering af tiltaget.

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision

dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision dd. Faaborg-Midtfyn Kommune Udvidet forvaltningsrevision Det tekniske område 3. Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 HOVEDKONKLUSIONER... 5 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 2.2 PARK OG VEJS TIMEPRISER... 5 2.3 BUM-MODELLENS

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Indledning... 2. Generelt om Park og Vej... 2. Strukturændringer i 2015... 3. Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3. Udviklingsmuligheder...

Indledning... 2. Generelt om Park og Vej... 2. Strukturændringer i 2015... 3. Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3. Udviklingsmuligheder... Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Generelt om Park og Vej... 2 Strukturændringer i 2015... 3 Opfølgning af Arbejde og Økonomi... 3 Udviklingsmuligheder... 4 Administrationen ved Park og Vej... 4 Administrative

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere