Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse"

Transkript

1 DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Fremme af reparation - et led i affaldsforebyggelse Det Økologiske Råd, Bispebjerg Miljøcenter og Agendacenter Sundbyøster December 2006 Støttet af Københavns kommunes Byøkologiske Fond Blegdamsvej 4B, DK 2200 København N. Telefon: Det Økologiske Råd er en forening, som arbejder for en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt, og udgiver tidsskriftet Global Økologi

2 Indhold side Indledning 2 Sammenfatning 3 Anbefalinger 3 Afgrænsning af produktgrupper 4 Reparationsguiden.dk 5 Forlænget garanti 5 Brugerundersøgelse 6 Besvarelse på spørgsmål 7 Lokale reparatører 7 Elektronik 7 Møbler 9 Producenters syn på reparation 9 Skoler og støttede reparationssteder 10 Offentlige grønne indkøb og krav om reparerbare produkter 11 Fremme af reparerbare produkter via statslige tiltag 11 Konklusion 13 Bilag 15 Indledning Projektet er udført af Det Økologiske Råd (DØR), Agendacenter Sundbyøster og Bispebjerg Miljøcenter. Projektet er blevet fulgt af en følgegruppe med repræsentanter for Miljøkontrollen, Amagerforbrænding, Miljø- og Energicentret i Høje Tåstrup, DAKOFA og Informationscenter for Miljø og Sundhed. Projektet har til formål at undersøge mulig fremme af reparation som en form for affaldsforebyggelse. Udgangspunktet er de stigende affaldsmængder. Selv om det er lykkedes at nedbringe mængden af affald til deponi, er det ikke lykkedes at standse stigningen i affaldsmængderne. Projektet skulle undersøge interessen, såvel blandt forbrugere som reparatører, for øget lokal reparation i de to områder af København - Sundbyøster og Bispebjerg. Der tales ofte om at forlænge varernes levetid om at bryde brug-og-smid-væk-kulturen. F.eks. taler regeringens Affaldsstrategi om at producere og forbruge mindre ressourcekrævende produkter, som holder længe og er miljøvenlige. En konkret måde at bidrage hertil kunne være øget adgang til reparation af varer. Dette projekt vil undersøge barrierer og muligheder for, at der etableres lokale reparationssteder, hvor mere simple reparationer kan foregå, så man ikke behøver en høj starttakst. Vi har talt med lokale reparatører samt radio/tv-forhandlere m.v. om lokal reparation henholdsvis indlevering via butik til centralt værksted. Miljøkontrollen afholdt d et seminar om affaldsforebyggelse. Her var fremme af reparation et af hovedpunkterne, og nærværende projekt blev fremlagt. Der deltog ca. 40 repræsentanter for Agendacentre, affaldsselskaber m.v. Der blev afholdt gruppearbejde, og her viste der sig stor interesse for at gå videre med mulighederne for fremme af reparation

3 Det primære sigte har været gennem vores undersøgelse at belyse mulighederne for at styrke lokale reparationssteder i privat regi. Vi har dog samtidig overvejet, om adgangen til reparation kunne styrkes yderligere ved at skoler eller støttede værksteder foretog reparationer, som det ikke ville være rentabelt at foretage i privat regi. Endelig lægger projektet op til, at Københavns kommune kunne rejse politisk krav mhp. at det på nationalt plan sikres, at flere produkter faktisk kan repareres. Det undersøges, om Københavns kommune i sin indkøbspolitik lægger vægt på reparerbare produkter eller kunne tænke sig at gøre det fremover. Sammenfatning Øget reparation kunne være et led i forebyggelse af affald gennem at forlænge bestemte varers levetid. Men der er en form for ond cirkel så længe kun få får repareret ting, er reparationer dyre. Og så længe reparationer er dyre, er der kun få, der ønsker at få repareret. Rapporten fokuserer på elektronik og møbler. Den peger på, at der er et segment af befolkningen, som er motiveret for øget reparation af elektronik og møbler. Men det er ikke muligt ud fra rapporten at fastslå, hvor stort dette segment er. Derimod viser rapporten, at der i dette segment er stor interesse for varer, som kan repareres og et ønske om, at der kommer varer på markedet med en garanti for, at de kan repareres, og at der stilles reservedele til rådighed i en vis tidsperiode. Der er også interesse for øget reparation, dog kun for varer af en vis værdi over kr og forudsat at der anvendes en lav starttakst. Der er stærkt delte meninger om værdien af tillægsforsikringer, hvor man får garanti udover købelovens 2-års periode bl.a. fordi mange finder dem uigennemskuelige og måske direkte belagt med en overpris. Rapporten har undersøgt reparatører inden for to lokalområder Bispebjerg og Sundbyøster i København. Der er foretaget interviews, som peger på, at de fleste reparatører lever en ret stille tilværelse, uden at lave megen reklame for sig selv. Men mange af dem giver udtryk for, at de gerne ser større fokus på reparation. Nogle føler sig lidt dårligt behandlet af producenterne, f.eks. fordi de ikke kan blive autoriseret af disse og derfor ikke kan købe reservedele direkte eller fordi de skal betale for at få stilet de nødvendige tegninger/diagrammer til rådighed. Nogle ønsker at komme på kursus hos producenter eller leverandører. De lokale reparationsværksteder for elektronik har relativt lave starttakster for møbler er der slet ikke starttakst, da man straks kan se, hvad der skal laves. De butikker, der sender til centrale værksteder, har derimod højere starttakster. Der ses en række mulige virkemidler, som kunne iværksættes af staten, EU, kommuner eller af producenterne, som ville kunne fremme reparation. Anbefalinger Staten/EU bør stille krav til producenter og leverandører: Produkter skal kunne repareres Reservedele skal kunne fås i et vist antal år Tegninger skal være gratis for reparatører Forbud mod kunstigt lave nypriser (mobiltelefoner) - 3 -

4 Regulering af markedet for tillægsforsikringer, så det sikres, at der faktisk sker reparation på producentens regning - af produkter uden for den periode (2 år), som er omfattet af købeloven samt at forbrugerne ikke betaler overpris for tilkøbsforsikringerne Staten anbefales: at indføre et tilskud til reparation af elektronik og møbler, f.eks. på 20% af den samlede reparationspris (incl. moms) Københavns kommune anbefales: At gennemføre en kampagne for øget reparation af elektronik, herunder at medvirke til større synlighed af reparatørerne At støtte løbende opdatering af At indlede drøftelser med eksisterende reparatører samt tilgrænsende fag, f.eks. snedkerfaget, om der kunne skabes øget kapacitet til reparation, hvis der viste sig et marked for det At stille krav i alle relevante indkøbsaftaler om, at varer skal kunne repareres, og at leverandører skal stille reservedele til rådighed i mindst 5 år svarende til Svanemærkets krav til PC'ere m.v. Producenter af elektronik anbefales: At benytte sig af et vidtforgrenet net af reparatører, så flere kunder har mulighed for hurtige og billige reparationer lokalt At enten stille alternativt apparat til rådighed, mens reparation foregår, eller at garantere en maximal ventetid for reparationer, idet kunden får nedslag i prisen, f.eks. 5% for hver dag man venter udover den garanterede periode At stille tegninger/diagrammer gratis til rådighed for reparatører (gælder specielt mobiltelefon og radio/tv) At give mulighed for, at reparatører kan komme på kursus hos producenterne Afgrænsning af produktgrupper Vi har valgt at afgrænse feltet til to produktgrupper elektronik og møbler. Disse blev valgt, fordi vi her ser et potentiale for øget reparation, idet meget i dag kasseres, fordi det ikke kan betale sig at få det repareret. Samtidig hører såvel elektronik som storskrald, herunder møbler, til de affaldstyper, som er i vækst. Derimod er der et relativt velfungerende net af reparatører for f.eks. cykler, biler og hårde hvidevarer. Når vi ikke valgte hårde hvidevarer, skyldes det, at disse er så relativt dyre, at de alligevel bliver repareret, medmindre de er gamle. Samtidig bør ældre apparater ofte hellere kasseres, fordi deres elforbrug er for stort, og måske er de CFC-holdige. Der er også produktgrupper, hvor reparation er så indarbejdet, at det ikke trues afgørende af en brugog-smid-væk kultur. Det gælder cykler hos en cykelsmed kan man få en reparation, f.eks. lapning, for 60 eller 100 kr uden en starttakst. Det samme gælder nye hæle hos en hælebar. Vi valgte fra starten at fokusere på produkter med en nypris på mellem 400 og 2000 kr. For møbler og elektronik med en nypris over ca kr, må man antage, at man også i dag vil få det repareret, hvis tingene ikke er totalskadet eller forældede. Produkter til en nypris under 400 kr anser vi for normalt at - 4 -

5 være urealistiske at etablere reparations-systemer for. Men disse beløbsgrænser er noget af det vi har undersøgt i projektet, og det peger på, at undergrænsen på de 400 kr er for lav, se senere. Reparationsguiden.dk Der findes allerede i dag Denne er landsdækkende og drives af Miljø- og energicentret i Høje Tåstrup. Den er sponsoreret af en lang række kommuner, herunder København. Den er et godt værktøj, idet man kan gå ind under varegrupper og kommuner og se, hvilke reparatører der findes. Guiden giver et billede af, at der allerede er en del reparatører i Københavns kommune, men også at der er felter, hvor der er meget få. Hvad angår møbelreparation er der adskillige i kommunen, men de fleste laver møbelpolstring og reparerer antikke møbler. Der er kun få, der laver snedkerarbejde, og som f.eks. kunne reparere stole og borde, der er gået i stykker i sammenføjninger m.v. Vi har i dette projekt brugt guiden som et redskab til at finde frem til potentielt interesserede reparatører men også fundet flere, som ikke har tilmeldt sig guiden. Vores interviews viste, at flere af de lokale reparatører ikke kendte guiden. Forlænget garanti En måde at sikre, at varer repareres, hvis de går i stykker, og dermed får længere holdbarhed, er at forlænge garantiperioden. Dette findes i dag, f.eks. inden for radio/tv området, hvor man kan få f.eks. 4 års garanti ved at betale ekstra. Men Forbrugerrådet er skeptisk over for ordningerne, fordi de har oplevet, at det er for svært at få respekteret garantien hos forhandlerne. Rådet henviser til en kritisk rapport fra Nordisk Ministerråd 1 om tillægsforsikringer, samt til at der ikke er danske forsikringsselskaber, der tilbyder disse ordninger, hvilket de ser som udtryk for, at der er tale om et gråt marked. Forbrugerrådet anfører, at de ikke er totalt imod tilkøbsforsikringer, men de mener ikke, at detailhandelen er de rigtige til at formidle disse. Forbrugerne bliver ikke oplyst korrekt om betingelserne, og nogle gange er forbrugerne værre stillet, end hvis de ikke havde tegnet forsikringen. Det kan gælde inden for købelovens 2-års garanti-periode. Konflikten kan opstå, fordi nogle tilkøbsforsikringer også gælder i de første 2 år, idet de også gælder, selv om varen er gået i stykker ved et hændeligt uheld. Her gælder købelovens garanti ikke - f.eks. hvis man selv (eller katten) har væltet en kop kaffe ud over et apparat. Men Rådet har kendskab til sager, hvor en forbruger ikke kunne få erstatning, hverken over tilkøbsforsikringen eller via købeloven. Rådet mente, at forbrugeren ville have været berettiget til erstatning via købeloven, hvis han/hun ikke havde haft en tilkøbsforsikring. I andre tilfælde kan man bruge sin indboforsikring eller tilkøbe sig en ekstra dækning her. Tilkøbsforsikringer kan i nogle tilfælde være for dyre der er set eksempler på op til kr for en sådan forsikring til en bærbar PC, og så kan der endda være selvrisiko på 2. Der er således behov for at gøre sådanne tillægsforsikringer mere gennemsigtige. En mulighed ville være at indskrænke deres gyldighed, så de først træder i kraft efter de 2 år, hvor købeloven gælder. 1 Nordisk Ministerråd, , Rapport: Tillægsforsikringer i Norden. 2 Tina Dhanda, Forbrugerrådet, pers.komm

6 Dermed ville man sikre, at tilkøbsforsikringen ikke kan sætte købelovens regler ud af kraft. Til gengæld vil det måske gøre tilkøbsforsikringen mindre attraktiv for kunderne. De mister en mulighed, som de tilsyneladende havde, for at få ekstra sikring inden for de første 2 år. Den nævnte rapport fra Nordisk Ministerråd indeholder forslag til, hvordan man kunne forbedre forbrugernes retsstilling ift. tillægsforsikringer. Vores brugerundersøgelse, se nedenfor, viste at brugerne er delt i to lige store lejre på spørgsmålet om, hvorvidt det er en god idé at betale for forlænget garantiperiode. Det fremgik også, at forholdsvis få havde prøvet at tegne en sådan forsikring, og at flere af dem, der var negative, i højere grad tog afstand fra de eksisterende ordninger, som de fandt for dyre men ikke nødvendigvis var principielt imod, at man kunne betale sig fra en forlænget garanti. Dansk Handel og Service forsvarer tillægsforsikringerne, idet de siger, at kun få forbrugere, skønsmæssigt under 5%, har en udvidet indboforsikring, der kan dække nogle af de samme ting. DH&S fremhæver flere fordele ved tillægsforsikringerne: de har en løbetid, der er flere år længere end købelovens 2 års garanti de dækker hændelige uheld de dækker selvforskyldte skader 3 Tilkøbsforsikringer er i princippet en god mulighed for at forlænge varers holdbarhed. Men de eksisterende forsikringer virker uigennemskuelige og samtidig ofte for dyre. Der er brug for en regulering af området, så man kan få billigere forsikringer, hvor dækningen er genemskuelig. Brugerundersøgelse Vi har udført en mindre brugerundersøgelse i form af et spørgeskema (se skema i bilag 1), hovedsagelig i de to agendacentres lokalområder. Undersøgelsen kan ikke anses for helt repræsentativ, idet der ikke har været budget til at købe en større professionel undersøgelse. Vi har fremlagt skemaer 1) På Københavns Miljøfestival i maj 2006 i standene for to Agendacentre Bispebjerg og Sundbyøster. 2) På biblioteker, medborgerhuse og hos enkelte reparatører i de to områder i perioden juniaugust. 3) I Miljøkontrollens reception 4) Endelig er der uddelt skemaer foran et supermarked i Bispebjerg Der blev udloddet nogle præmier til de, der udfyldte og afleverede skemaerne. Det må forventes, at der vil være en vis overvægt af svarpersoner, som må antages at være mest miljøbevidste og dermed mest motiverede for reparation. De personer, som vi har tilbudt skemaer på bibliotekerne og foran supermarkedet må antages at være gennemsnitsborgere, men de, der har svaret, vil især være de, der har en vis motivation for emnet. 3 Lone Rasmussen, Dansk Handel & Service, pressemeddelelse, A E2A4A3%7d - 6 -

7 Men vi anser ikke dette for et stort problem, idet en etablering af en form for udvidet reparationsordning heller ikke kan forventes at blive brugt af alle borgere. Hvis det f.eks. er de 20% mest miljøbevidste borgere, der ville bruge en sådan, ville det stadig udgøre et betydeligt potentiale. Besvarelse på spørgsmål De 91 besvarelser viste, at et stort flertal gerne ville få repareret mere inden for de to varegrupper, hvis der var lokale reparatører, som var billigere at langt de fleste højst vil acceptere en starttakst på 200 kr ved reparation af et stykke elektronik til en nypris af 1000 kr det store flertal er enige i, at det er produkter til en nypris på mindst 600 kr, hvor der er et potentiale for øget reparation, men godt 20% er uenige, overvejende fordi de mener, at nyprisen skal være højere. For et meget stort flertal ville det tælle positivt ift. valg af et nyt elektronikprodukt, hvis der var en garanti for, at det kunne repareres Gruppen er delt lige over på spørgsmålet, om hvorvidt det er en god idé at betale ekstra for en længere garantiperiode. Relativt få har selv erfaring med sådanne ordninger. Blandt de negative svar er der en del, som mener, at de nuværende ordninger er for dyre eller uigennemskuelige. Udover at besvarelserne som nævnt ikke kan anses for helt repræsentative for danske forbrugere, skal man også være opmærksom på, at mange i den slags besvarelser har en tendens til at svare med deres over-jeg, dvs svare ud fra hvad de synes de burde gøre, frem for hvad de i praksis gør. Det kendes f.eks. fra undersøgelser af, hvor mange økologiske fødevarer man køber hvor den slags undersøgelser ofte viser en større andel økologi, end der faktisk viser sig i butikkerne. Lokale reparatører Vi har interviewet 11reparatører af elektronik og 2 reparatører af møbler i de to distrikter Bispebjerg og Sundbyøster. Et flertal af disse kendte ikke til reparationsguiden flere af de, som står anført i den, kendte den heller ikke. De fleste fandt, at guiden var en god idé, men et par stykker virkede uinteresseret i at stå anført i den. Efterfølgende har Miljø- og Energicentret i Høje Tåstrup henvendt sig til de, der ikke var anført i guiden. Alle indvilgede i at være med, og de er nu anført i guiden. Generelt gør reparatørerne ikke så meget opmærksom på sig selv. Nogle gør f.eks. i reparationsguiden. De bruger sjældent annoncer idet de bygger på faste kunder De fleste ville gerne have spørgeskemaet til dette projekt liggende i butikken, hvilket må tages som udtryk for, at de er positive over for at sætte mere fokus på reparation. Elektronik 9 af de 11 interviewede har reparation som hovedaktivitet selv om flere også har salg. Men vi har også interviewet Fona og Elgiganten, som blot modtager apparater til reparation som en lille biaktivitet

8 Reservedele: Reparatørerne oplyser, at de generelt kan skaffe reservedele til de fleste apparater. Men nogle klager over, at reservedele er for dyre derfor importerer de ofte reservedele fra udlandet - i nogle tilfælde køber de endda nye apparater i udlandet for at tage reservedele fra disse! Diagrammer: Reparatører skal ofte betale for at få diagrammer/tegninger fra producenterne det gælder dog ikke computere, hvor der ikke er behov for diagrammer, da reparatørerne kun laver komponentudskiftning 4. Det er relativt dyrt for mobiler samt visse radio/tv-mærker. Det anføres, at B&O er blandt de billigste, idet B&O har en politik om, at deres apparater som er dyre at købe skal være lette at få repareret. Kravet om betaling for diagrammer begrænser, hvad reparatørerne vil reparere. F.eks. anfører nogle radio/tv-reparatører, at de godt kunne reparere mobiltelefoner og videokameraer, men de fravælger det, fordi de i så fald skal købe for mange diagrammer. En anden grund er, at der kræves specialværktøj til disse apparater, og dette er ofte forskelligt fra mærke til mærke. Pris: En reparatør anfører at have erfaring for, at kunder højst vil betale 1/3 af nyprisen for en reparation. Da hun samtidig ikke kan lave reparationer for mindre end 500 kr, mener hun ikke, at apparater med en nypris under 1500 kr vil blive repareret. Starttakster: De rene reparatører har relativt lave starttakster kr. mobilreparatøren og én af støvsuger-reparatørerne har slet ingen starttakst. Derimod har kædebutikkerne højere starttakst kr. Vi har interviewet 3 Computer-reparatører. De anfører, at de har en del reparation af PC er endda også af lidt ældre PC er. De har relativt lave startgebyrer på kr. Én har valgt kun at reparere stationære PC er en anden anfører, at det er svært at få reservedele til bærbare PC er. Èn af dem anfører (det bekræftes ikke af de andre), at det er svært at få reservedele til Fujitsu-Siemens som ellers kalder sig en miljøvenlig producent. Fujitsu-Siemens anfører, at det er fordi den pågældende ikke er autoriseret af dem, se nedenfor. En anden reparatør angiver, at det tager lang tid at skaffe reservedele til bestemte mærker Acer og Packardbell. Vi har interviewet to reparatører af støvsugere. De oplyser især at reparere kvalitetsstøvsugere, f.eks. Nilfisk. Ofte kan man ikke få reservedele til de billige, og disse er i det hele taget ikke reparationsvenlige. Der er for mange plastdele. Når disse knækker, kan de ikke repareres.. Vi har interviewet 3 reparatører af Radio/TV (udover de store salgsbutikker). De lever i høj grad af at reparere B&O. Men også mange slags fjernsyn og videoer. Én anfører, at de kun reparerer kvalitetsmærker, mens de to andre anfører at reparere alt. Sidstnævnte oplever ikke, der er forskel på, hvor let det er at skaffe reservedele til forskellige mærker selv de billigste kan de normalt skaffe reservedele til. Den ene reparatør anfører faktisk, at reservedele er særligt dyre til B&O. Èn reparatør forventer, at reparation af TV vil gå ned i en periode, fordi mange vil ønske at skifte til fladskærm. Én reparatør har en startpris på 170 kr for TV og kun 80 kr for en video, mens en anden tager minimum 300 kr. 4 Oplyst af service-direktør Palle Jensen, Fujitsu-Siemens

9 Vi har interviewet én reparatør af mobiltelefoner. Denne reparerer kun de dyrere telefoner. Han angiver, at reservedele er for dyre, hvorfor han køber reservedele eller nye telefoner i Østen. Han ville gerne have et kursus hos Nokia og Ericsson for at lære deres telefoner bedre at kende mhp. reparation. Vi har interviewet to store kædebutikker Fona og Elgiganten som har modtagelse af apparater til reparation som en lille sideaktivitet. Begge og især Elgiganten - var svære at få oplysninger ud af om reparation, men oplyste, at de modtager et bredt sortiment af apparater. De har begge et startgebyr på hhv. 350 kr og ca. 500 kr (for mindre apparater) for at undersøge, om apparatet kan laves. Men hvis kunden siger ja til reparationen, betales kun for selve reparationen, ikke startgebyret. Kædebutikkerne nævner ofte muligheden for tillægsforsikring, se senere, idet de henviser til, at kunder så kan få gratis reparation. Møbler Der er få reparatører vi har interviewet 2. De laver kun ompolstring samt reparation af antikke møbler. De ompolstrer især dyrere møbler og gamle møbler med en historie. Men det hænder også, at kunder får ompolstret billige møbler. De laver ikke almindeligt snedkerarbejde. Evt. sliber de skrammer væk og maler over. De ønsker heller ikke at henvise til snedkere, da de ikke vil tage ansvaret for at anbefale bestemte frem for andre. Producenters syn på reparation Vi har også søgt at spørge nogle producenter, hvordan de ser på spørgsmålet om reparation og reservedele. Vi har spurgt de store producenter af mobiltelefoner, Nokia og Sony-Ericsson, bl.a. hvordan de ser på at levere diagrammer gratis til reparatører, men de har ikke ønsket at svare på spørgsmål. Nokia har direkte en politik om ikke at svare på henvendelser 5, mens Sony-Ericsson blot ikke har svaret trods rykker. Vi har også spurgt Fujitsu-Siemens producent af computere om de har en politik ift. reparation f.eks. hvor længe de leverer reservedele til en model. Fujitsu-Siemens oplyser, at de har en garanti for mindst 5 års adgang til reservedele på deres PC og notebooks, hvilket de mener er relativt lang tid ift. mange andre. Firmaet har 12 uddannede og certificerede servicepartnere, som yder reparation etc. på deres produkter. Disse ligger især på Sjælland der er kun 2 i Jylland. De certificerede servicepartnere har fuld adgang til reservedele. Kun disse service-partnere må reparere inden for garantiperioden. Efter garantiperioden blander Fujitsu- Siemens sig ikke i, hvor man får repareret, men de ønsker ikke at sælge reservedele til andre end de 12 servicepartnere. Andre reparatører må så købe af en af disse. Derved bliver reservedele dyrere for de ikke-autoriserede, idet der vil være fortjeneste i to led. Ellers kan de købe reservedele på det grå marked. Men Fujitsu-Siemens mener, at det alt i alt bliver billigst for kunderne, når der er få værksteder, der hver for sig har mange ens reparationer. De fremhæver især de bærbare computere, hvor reparationer ikke er standard og derfor kræver et vist volumen af reparationer for at gøre det rationelt. Reparatørerne har ikke behov for adgang til tegninger/diagrammer, idet de kun laver komponentudskiftning i modsætning til reparatører af f.eks. fjernsyn, som kan gå ind i de enkelte komponenter 6. 5 Vi fik oplyst, at Nokia ikke modtog henvendelser hverken telefonisk eller pr. , men evt. pr. brev. Vi har så skrevet brev, som ikke er blevet besvaret og det er ikke muligt at rykke for svar, hverken telefonisk eller pr Oplyst af service-direktør Palle Jensen, Fujitsu-Siemens

10 Fujitsu-Siemens har svanemærke-licens på én af deres bærbare modeller (1410), og de havde indtil sommeren 2006 også licens på en eller flere stationære modeller, men denne har de ikke fornyet 7. Det skal bemærkes, at der i svanemærke-kriterierne for såvel stationære som bærbare PC er indgår krav om, at producenten skal stille reservedele til rådighed i mindst 5 år. Men der er ikke krav til, hvem de sælger reservedele til. Det strider således ikke nødvendigvis imod Svanemærket, hvis Fujitsu- Siemens kun vil sælge reservedele til reparatører, som de selv har autoriseret. Men en sådan politik medfører, at der for mange forbrugere vil være længere afstand til en reparatør eller at man skal indlevere via et salgssted, hvor der vil være en højere starttakst, fordi produktet skal sendes til et centralt værksted. Erhvervsskoler og støttede reparationssteder Kunne man forestille sig, at man på tekniske skoler eller andre uddannelsessteder inden for håndværksmæssige fag indarbejdede en mulighed for, at eleverne gratis eller billigt kunne reparere for privatpersoner. Hvis skoler eller støttede reparationssteder skulle tilbyde reparation for private, ville det forudsætte, at man kunne sikre, at de ikke tog arbejde fra de eksisterende private reparatører. Man kunne forestille sig en arbejdsdeling, hvor skoler som led i deres undervisning tilbød reparationer, som der ikke vil være et marked for hos private reparatører. Det kunne f.eks. være produkter under en vis nypris, f.eks. under 600 kr. Eller man kunne specielt tiltrække mindrebemidlede, som ikke kunne betale de høje takster hos private reparatører, men til gengæld var villige til at acceptere en risiko for, at tingene tog længere tid og måske ikke blev i orden ved første forsøg. Sådanne ordninger findes, hvor man kan få foretaget billig tand- eller hårpleje på hhv. tandlægehøjskole og frisørskoler. Disse tilbud opfattes, så vidt vi har kendskab til, ikke som urimelig konkurrence over for tandlæger og frisører. Men det er også kun små nicher ift. de private. Tilsvarende på møbelsnedker-området ville reparation af møbler ikke true konkurrencen, hvis man blot holdt sig fra antikke møbler og fra ompolstring, som ser ud til at være de eneste felter, hvor der i dag foregår privat reparation. Vi har talt med Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) 8 på Frederiksberg, som bl.a. uddanner elever indenfor svagstrøm, dvs. elektronik fagteknikere. Her reparerer man ikke for kunder. Skolen har en politik om at man ikke vil gå i konkurrence med reparatører, og man ser klart et sådant tiltag som konkurrence. Vi har desuden spurgt på snedkerlinien på Københavns Tekniske Skole, men her er mulighederne for at gå ind i den type af aktivitet blevet stærkt forringet. I januar 2006 lukkede Undervisningsministeriet skolepraktikordningen for snedkere, herunder møbelsnedkere. Tidligere kunne man der få repareret sine møbler. Der er nu i alt på Københavns Tekniske Skole kun ca. 6 skolepraktikelever tilbage, hvorfor den mulighed ikke længere er til stede. 7 Oplyst af Jacob Waidtløw, Miljømærkesekretariatet, Vejleder Finn Andersen, Tekniske Erhvervsskole Center, pers.komm

11 Om elever som en del af deres grundforløb og /eller hovedforløb kan reparere gamle møbler vurderer Københavns Tekniske Skole ikke umiddelbart er muligt. Skolen skal følge Undervisningsministeriets undervisningsplaner, som ikke indeholder noget af den slags. Efter endt grundforløb på 20 uger er eleverne ude hos mestre. Derefter er de ialt på skole ca.6x6 uger i løbet af 3 år 9. Kofoeds Skole har som del af deres undervisningstilbud en mulighed for, at brugere kan deltage i kørsel og afhentning af møbler hos private og virksomheder. De modtager utrolig mange henvendelser og kan kun afhente en lille del af det. Derfor afhenter de kun møbler som kan bruges direkte igen og reparerer ikke. Møblerne kan gratis afhentes af skolens brugere til deres private hjem. De tvivler på, at det kan betale sig at reparere møbler, pga. de billige indkøbspriser og de dårlige materialer: Alt der kommer fra IKEA er færdigt når det først er lidt i stykker det er jo spånplader. Det er ikke aktuelt for møbelværkstedet at begynde at reparere og sælge ud af huset. Der er for meget arbejde og administration med det. Offentlige grønne indkøb og krav om reparerbare produkter Københavns kommune har selv mulighed for at bidrage til fremme af mere reparationsvenlige produkter som led i deres indkøbspolitik. Kommunen har hidtil stillet krav om en reservedelsgaranti på bl.a. følgende områder: Møbler (5 år) Babyudstyr (5 år) Vagt- og sikringsudstyr (5 år) IT-udstyr (1 år) 10 Det skal dog bemærkes, at 1 år er meget kort tid på IT-området, i betragtning af at Svanemærket kræver 5 år for PC'er (se afsnit producenters syn på reparation ). Kommunen begrunder det med, at udskiftning af IT-udstyr foregår så hurtigt, at der ikke er brug for længere reservedelsgaranti. Fremme af reparerbare produkter via statslige tiltag Selv om nærværende rapport retter sig imod det kommunale niveau, vil vi her kort berøre, hvad der kunne gøres for at fremme reparation og reparerbare produkter via statslige tiltag og hvor Københavns kommune kunne lægge et pres på staten for at tage sådanne virkemidler i brug. Som nævnt stiger affaldsmængderne fortsat. Regeringen har en målsætning om at afkoble affaldsmængderne fra den økonomiske vækst, men dette mål er således ikke opfyldt og der er ikke udsigt til, at det opfyldes, medmindre der tages nye virkemidler i brug. I regeringens affaldsstrategi for anføres, at på lang sigt skal brugen af ressourcer og produkters reelle miljøbelastning afspejles direkte i varens pris Ved udvikling af fremtidens markedsøkonomiske virkemidler skal der 9 Benedicte Stokkeby Koch, koordinerende vejleder, Københavns Tekniske Skole, Rebslagervej 11, København NV. 10 Diana Nedrud Eriksen, fuldmægtig Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Koncernservice, Strategisk Indkøb, Findes på under affald

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Rapport baseret på 30 dybdeinterviews med forbrugere og 10 dybdeinterviews med udbydere 1. juni 2012 Indhold Indledning s. 3

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere