Bofællesskabet Østermarken 8-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bofællesskabet Østermarken 8-10"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Indflydelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Vesthimmerland Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Bofællesskabet Østermarken BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Østermarken 8-10 er, at det er et velegnet tilbud til målgruppen, hvor den pædagogiske referenceramme og de anvendte metoder er i overensstemmelse med målgruppens behov. Der arbejdes målrettet med neuropædagogik som tager udgangspunkt i den viden de neuropædagogiske screeninger giver. Der arbejdes med udgangspunkt i borgernes individuelle præmisser, ønsker og behov med henblik på at opnå størst mulig selvstændighed og livglæde hos den enkelte. Gennem brugen af tankeskemaer formår Østermarken at sætte fokus på den enkelte borgers ressourcer og udfordringer og søge kollegial sparring hos de øvrige medarbejdere under Aarstilbuddene. Tilsynet bemærker medarbejdernes ønske om at optimere anvendelses af tankeskemaet i det pædagogiske arbejde. Endelig er det tilsynets, at borgerne tilbydes den nødvendige struktur og forudsigelighed, således at de får en god hverdag. Det er tilsynets, at de pædagogiske handleplaner bliver anvendt som et dynamisk, pædagogisk redskab, hvor mål og delmål løbende justeres på medarbejdermøder. Mål/delmål tydeliggøres i det daglige arbejde ved at poppe op på Bostedsystemet, og bidrager herved til at gøre handleplanen til aktivt redskab i det pædagogiske arbejde. Tilsynet vurderer, at der er fokus på at skabe en hverdag, hvor den enkelte borger har mulighed for at deltage i beskyttet beskæftigelse i det nærliggende Aktivitetshus. Ligeledes er medarbejderne opmærksomme på at sikre rammen til et trygt miljø, hvor borgerne selv kan bestemme, om de vil deltage i fællesskabet eller være sig selv. Borgerne på Østermarken 8-10 sikres indflydelse dels gennem den pædagogiske handleplan samt gennem daglig kommunikation med medarbejderne. Medarbejderne redegør relevant for, hvorfor man har fravalgt afholdelse af formelle husmøder. Tilsynet bemærker, at Østermarken har etableret et pårørenderåd, som kan søge indflydelse på vegne af borgerne. Medarbejderne er opmærksomme på tydelig kommunikation i forhold til borgere, der ikke har noget verbalt sprog. Medarbejderne forholder sig fagligt og refleksivt til omgangsform og sprogbrug, og anvender en anerkendende tilgang og kommunikation. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en overordnet ramme, hvor tryghed og trivsel hos borger er i fokus. Tryghed og trivsel sikres gennem en struktureret hverdag med gentagelse, rutiner og genkendelighed i hverdagens aktiviteter. Desuden giver respekten for borgernes særlige ønsker tryghed. Det er tilsynets, at der er et velfungerende internt samarbejde og kommunikation, som er præget af en anerkendende og åben kommunikation. Medarbejderne har respekt for hinandens faglighed, og søger gerne sparring på tværs. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at medarbejder har fokus på at implementere faglig sparring i hverdagen og derved bevare fagligheden i medarbejdergruppen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med procedurer og retningslinjer for magtanvendelser. Det er samtidig tilsynets, at medarbejderne drøfter gråzonetilfælde løbende på medarbejdermøder med henblik på at drage fælles læring og refleksion. 3

5 Tillige har medarbejderne kendskab til procedurer og retningslinjer for medicinhåndtering. Medarbejdere, der håndterer medicin, er uddannet hertil. Tilsynet observerer ved rundvisningen på Østermarken 8, at der sidder nøgle i medicinskabet, og konstaterer dermed, at medicinen ikke opbevares forsvarligt. Derfor anbefaler tilsynet, at Vesthimmerland Kommune giver påbud om, at der straks findes en ordning, som sikrer, at nøglen til medicinskabet altid fjernes efter brug, og medicinen dermed opbevares forsvarligt. Det er tilsynets, at der afholdes brand- og evakueringsøvelser for medarbejderne på Østermarken 8-10, men idet medarbejderne ikke erindrer hvornår der sidst er afholdt øvelser, anbefaler tilsynet, at der snarest afholdes brand- og evakueringsøvelser for medarbejderne på Østermarken Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen, og tilsynet konstaterer, at medarbejderne er tilfredse med de fysiske rammer. Tilsynet observerer under rundvisning en flaske med afløbsrens, samt andre rengøringsmidler stående frit tilgængelige ved en åben dør indtil et vaskerum. Tilsynet anbefaler derfor Vesthimmerland Kommune at give et påbud til tilbuddet, om at sørge for at giftige rengøringsmidler opbevares aflåst. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker medarbejdernes ønske om at optimere anvendelses af tankeskemaet i det pædagogiske arbejde. 2. Tilsynet bemærker, at Østermarken har etableret et pårørenderåd, som kan søge indflydelse på vegne af borgerne. 3. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at medarbejder har fokus på at implementere faglig sparring i hverdagen og derved bevare fagligheden i medarbejdergruppen. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der snarest afholdes brand- og evakueringsøvelser for medarbejderne på Østermarken Anbefaling om påbud 1. Tilsynet observerer under rundvisning en flaske med afløbsrens, samt andre rengøringsmidler stående frit tilgængelige ved en åben dør indtil et vaskerum. Tilsynet anbefaler derfor Vesthimmerland Kommune at give et påbud til tilbuddet, om at sørge for at giftige rengøringsmidler opbevares aflåst. 2. Tilsynet observerer ved rundvisningen på Østermarken 8, at der sidder nøgle i medicinskabet, og konstaterer dermed, at medicinen ikke opbevares forsvarligt. Derfor anbefaler tilsynet, at Vesthimmerland Kommune giver påbud om, at der straks findes en ordning, som sikrer, at nøglen til medicinskabet altid fjernes efter brug, og medicinen dermed opbevares forsvarligt. 2 Oplysninger Adresse Østermarken 8-10, 9600 Aars Leder Forstander Lis Carlsen og Afdelingsleder Hanne Meyer Eickstedt Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt bofællesskab Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 108 Antal pladser Østermarken 8 har 6 pladser og Østermarken 10 har 8 plader. P.t. er der 7 beboere i Østermarken 10. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr. 2049,00 5

7 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er udviklingshæmmede borgere i alderen år med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelse. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 27 ansatte, hvoraf 16 af disse udfører henholdsvis specialpædagogisk arbejde og omsorg for handicappede. Derudover udfører 4 medarbejdere pædagogisk medhjælp. Endvidere er 2 medarbejdere medhjælpere, 1 medarbejder er pædagog i fleksjob og 1 pædagogstuderende. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg d. 1. august 2013, kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Der var ingen fra ledelsen tilstede under tilsynet. En pædagog, ansat i 1,5 år i Østermarken 8 i flexjob. Medarbejderen har en vagt om ugen i nr. 8, mens de øvrige vagter er i nr. 10. En pædagog, ansat i 2 år primært i Østermarken 10. Borgere: Tilsynet hilste på borgere på Østermarken 8 og 10. BDO blev vist rundt på stedet af: Medarbejderne. Tilsynsførende Heidi Pors Sørensen (Chefkonsulent, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor og psykoterapeut) Nicoline Jørgensen (tilsynskonsulent, stud. cand. scient. pol.) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn På baggrund af sidste uanmeldte tilsyn (d. 30. oktober 2012), foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med de opsatte mål og delmål i de pædagogiske handleplaner, og med løbende evaluering og justering af disse, så de pædagogiske handleplaner kan komme til at fungere som et aktivt redskab i hverdagen. Medarbejderne oplyser, at der har været afholdt et teammøde, hvor der blev undervist i, hvordan man opstiller mål og delmål. Der er afsat datoer for oprettelse af mål på den enkelte borger, og der er lavet en kontaktpersonsordning, således at der er to medarbejdere pr. borger. Mål og delmål bliver systematisk drøftet og justeret på medarbejdermøderne. 6

8 2. Tilsynet anbefaler, at der sikres en fælles forståelse og viden om de udarbejdede retningslinjer for håndtering og indberetning af magtanvendelse Medarbejderne fortæller, at der det første halve år har været fokus på magtanvendelser på medarbejdermøderne. Der har været faglige oplæg med f.eks. Ida Schwartz fire magtanvendelsesformer. Det oplyses, at der siden sidste tilsyn er sket en organisationsændring i Aars tilbuddene. Det betyder, at Østermarken 8-10, Dyrskuevej, Hobrovej og Øster Boulevard kommet under Aars-tilbuddene. Det oplyses, at der på nuværende tidspunkt er en ledig lejlighed i Østermarken 10, idet en borger er afgået ved døden. I Østermarken 10 er der indflyttet en ny borger, som kom fra Østre Boulevard 25. Adspurgt, om der har været nogen form for formelle klager oplyses det, at det har der ikke. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har fulgt relevant op på anbefalingerne, og har noteret sig de øvrige oplysninger. 3.2 Fysiske rammer Østermarken 8 er bygget i 1985 og består af 6 værelser, 3 badeværelser, opholdsstue og køkken-alrum samt dejlig lukket have med terrasse. Østermarken 10 er bygget i Her er 8 værelser, 6 badeværelser, opholdsstue og køkken-alrum. I to værelser og et badeværelse er der monteret loftlift. Desuden er der en lukket have med en stor terrasse. Der forefindes derudover personalefaciliteter, depotrum og vaskerum. Der er egen gangsti fra botilbuddet til det nærliggende Aktivitetshus. Aktivitetshusets lokaler og have med bålplads kan benyttes aften og weekend til samvær og aktiviteter af næsten enhver art. Tilbuddet har en handicapbus til rådighed samt en side-by-side cykel. Borgernes værelser er individuelt indrettede, og fællesarealerne fremstår pæne og hyggelige. Medarbejderne fremhæver, at det er gode fysiske rammer. Ved rundvisning på Østermarken 8 observerer tilsynet, at der står en flaske med afløbsrens og andre rengøringsmidler frit tilgængelig ved en åben dør indtil borgernes vaskerum, som ligger i umiddelbar nærhed af fællestuen. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen, og tilsynet konstaterer, at medarbejderne er tilfredse med de fysiske rammer. Tilsynet observerer under rundvisning en flaske med afløbsrens, samt andre rengøringsmidler stående frit tilgængelige ved en åben dør indtil et vaskerum. Tilsynet anbefaler derfor Vesthimmerland Kommune at give et påbud til tilbuddet, om at sørge for at giftige rengøringsmidler opbevares aflåst. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Ved det foregående tilsyn blev der redegjort for, at fundamentet for det pædagogiske arbejde bygger på den neuropædagogiske referenceramme, og at 7

9 der er fokus på den enkeltes borgers ressourcer, begrænsninger og muligheder for udvikling set ud fra et neuropsykologisk perspektiv. Der er udarbejdet neuropædagogiske screeninger på borgerne, og disse viser, at borgerne generelt har en lav udviklingsalder, som spænder fra et år og op til fire-fem år. Samtidig har borgerne en lang latenstid. Der er derfor behov for et individuelt blik på den enkelte borgers funktionsniveau og ressourcer, ligesom der skal arbejdes med detaljerede og konkrete mål, som borgerne har mulighed for at opfylde og bruge som udgangspunkt for udvikling. Medarbejderne beskriver, at det pædagogiske arbejde tager afsæt i neuropædagogik og baseres på et værdigrundlag, som er kommet i stand efter et projekt sammen med Harbohus. Dette tager afsæt i den anerkendende tilgang og har fokus på at se borgerne, som de individuelle personligheder, de er - med hver deres ressourcer og udfordringer. Alle medarbejderne har deltaget i temadage eller kursusforløb om neuropædagogik, heraf deltager nogle af medarbejderne i et længerevarende uddannelsesforløb. Ved dette tilsyn beretter medarbejderne om brugen af tankeskema. Der har været afholdt temadag for Aarstilbuddene, hvor der blev undervist i brug af tankeskema. Hensigten er, at borgerens ressourcer og udfordringer skal fremgå af det interne drev via en beskrivelse, således at de øvrige kollegaer i Aarstilbuddene kan byde ind med løsningsforslag. Ved brug af denne metode og brainstorm fra de øvrige kollegaer øges handlemuligheder for den enkelte borger. Effekten er derudover en øget refleksion og faglighed hos medarbejderne. Medarbejderne giver udtryk for, at anvendelse af denne metode er i gang, og de ser gerne, at den anvendes oftere i det pædagogiske arbejde. Medarbejderne oplyser, at de arbejder meget med selv- og medbestemmelse, idet det pædagogiske arbejde altid har borgeren i centrum og foregår ud fra borgers præmisser, ønsker og behov. Medarbejderne tilkendegiver vigtigheden i, at der er plads til, at borgerne er forskellige, samt at det er deres individuelle behov, der er i centrum. Med denne tilgang er det lettere at arbejde med at vedligeholde og udvikle færdigheder og kompetencer hos den enkelte borger. Der arbejdes efter en vis grad af struktur, som sikrer borgerne forudsigelighed i hverdagen. Strukturen kommer til udtryk på forskellig måde, f.eks. har enkelte borgere tavler over en dag. Hos andre borgere anvendes konkreter for at understøtte dagsprogrammet, f.eks. vises en jakke eller sko, når borgeren skal ud eller en ble ved toilettider. I forbindelse med dagsstrukturen beretter en medarbejder om et eksempel hos en borger, som byttede om på dagsrytmen, således at hun var vågen om natten og sov om dagen. Medarbejderne fik supervision, og det viste sig, at borger havde brug for en tydeligere struktur over dagsprogrammet. På Østermarken 8 anvendes tegn til tale til enkelte borgere for derved at understøtte kommunikationen. Medarbejderne fortæller, at de besidder den viden og erfaring, der skal til i forhold til at matche målgruppens behov. Ifølge medarbejderne er der mulighed for at hente hjælp, hvis behovet opstår. F.eks. har en borger nogle psykiske problemer og i det tilfælde kommer, der en psykiater i huset, hvor hvor borgeren får den hjælp, vedkommende har behov for, og medarbejderne kan få viden gennem deres samarbejde med psykiateren. Et andet eksempel er demens, hvor medarbejderne oplyser, at de kan finde ekspertisen om dette hos andre medarbejdere under Aarstilbuddene. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og anvendte metoder 8

10 er i overensstemmelse med målgruppens behov. Der arbejdes målrettet med neuropædagogik som tager udgangspunkt i den viden de neuropædagogiske screeninger giver. Der arbejdes med udgangspunkt i borgernes individuelle præmisser, ønsker og behov med henblik på at opnå størst mulig selvstændighed og livglæde hos den enkelte. Gennem brugen af tankeskemaer formår Østermarken at sætte fokus på den enkelte borgers ressourcer og udfordringer og søge kollegial sparring hos de øvrige medarbejdere under Aarstilbuddene. Tilsynet bemærker medarbejdernes ønske om at optimere anvendelses af tankeskemaet i det pædagogiske arbejde. Endelig er det tilsynets, at borgerne tilbydes den nødvendige struktur og forudsigelighed, således at de får en god hverdag Pædagogisk plan Medarbejderne oplyser, at alle borgere har en pædagogisk handleplan. Der afholdes som udgangspunkt møde med sagsbehandler og pårørende ca. 1 gang om året. Medarbejderne redegør for, hvordan de arbejder med de pædagogiske handleplaner. Der er to kontaktpersoner til hver borger, som sammen med borgeren opstiller de mål, der skal arbejdes med. Medarbejderne forklarer, at det ofte er begrænset, hvad den enkelte borger kan bidrage med i forhold til at opstille mål. Derfor er det ofte kontaktpersonens indgående kendskab til borgeren, der danner baggrund for de opstillede mål og delmål. I opstillingen af målene tages der udgangspunkt i borgerens individuelle kompetencer, ønsker og behov, hvorfra kontaktpersonen tilrettelægger den pædagogiske indsats. De enkelte mål og delmål popper op på Bostedsystemet, når medarbejderen åbner programmet, og minder dermed medarbejderen om hvilke mål, der arbejdes med i det pædagogiske arbejde. Endelig drøftes og evalueres målene kontinuerligt på medarbejdermøderne. Tilsynet får fremvist en pædagogisk handleplan og konstaterer, at der er en beskrivelse af livshistorie,, kompetenceområde, mål og delmål og indsats og resultat. Der forefindes datoer for påbegyndelse af de opsatte mål og datoer for ændring/afslutning af de opsatte mål. Det er tilsynets, at de pædagogiske handleplaner bliver anvendt som et dynamisk, pædagogisk redskab, hvor mål og delmål løbende justeres på medarbejdermøder. Mål/delmål tydeliggøres i det daglige arbejde ved at poppe op på Bostedsystemet, og bidrager herved til at gøre handleplanen til aktivt redskab i det pædagogiske arbejde. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter På Østermarken 10 er alle borgere i Aktivitetshuset alle dage. En enkelt borger har dog en ugentlig hjemmedag. Ved hjemkomst er der fælles eftermiddagskaffe, hvorefter det er meget individuelt, hvad den enkelte borger ønsker at fordrive tiden med. Nogle borgere hører musik, ser tv, mens andre udfører kreative tiltag som perlearbejde og andre ønsker en cykel eller gå tur. Aftensmaden kommer udefra og skal således tilberedes/opvarmes, hvilket enkelte borgere kan bidrage med ved f.eks. at snitte salat og skrælle kartofler 9

11 osv. Medarbejderne oplyser, at der i weekenderne bliver arrangeret en køretur, når ønsket og ressourcerne er dertil. Derudover er der enkelte borgere, som besøger pårørende eller får besøg. Der er planlagt en sommerferie på en bondegård i Sønderjylland, blandt andet fordi en borger holder meget af køer. Medarbejderen fortæller, at det er først lige før ferieturen skal afvikles, at det bliver oplyst til borgerne, at de skal af sted. Dette skyldes, at enkelte borgere ikke har nogen tidsfornemmelse, og derfor ikke kan forholde sig til, at der er flere uger inden afgang. På Østermarken 8 er ligeledes alle borgere i dagbeskæftigelse i det nærliggende Aktivitetshus. Også her er der fælles eftermiddagskaffe ved hjemkomst. Medarbejderne oplyser, at borgerne kommer hjem på forskellige tidspunkter, hvilket betyder, at den enkelte borger får mulighed for at vende tilbage i fred og ro, inden den næste borger ankommer. Det er kendetegnende, at borgerne er trætte efter en dag på arbejdet og har derfor brug for et frirum, når de kommer hjem. Borgerne ser tv, hører musik eller hviler sig efter arbejdet. Medarbejderne fortæller, at der fokus på motion, så der bliver ofte opfordret til gåture i den omkringliggende natur fra medarbejdernes side. En enkelt borger går til svømning, mens andre borgere modtager massage og fodterapi i huset. Borgerne er hjælpsomme i det omfang, de magter det. Medarbejderne fremhæver, at det er enkelte opgaver som f.eks. at bære sit vasketøj ud i vaskerummet, som borgerne magter at udføre. Aftensmaden bliver tilberedt/opvarmet, og enkelte borgere har små opgaver i forhold til dette. Medarbejder fortæller, at måltiderne har stor betydning for målgruppen. Det er ved måltiderne fælleskabet er at finde, men alligevel er det af stor betydning, at der er fred og ro ved måltidet. Tilsynet observerer under besøget, at borgerne, en efter en, vender hjem fra Aktivitetshuset. En borger sætter sig og ser tv, mens en anden borger efterspørger, om det snart er kaffetid. Tilsynet vurderer, at der er fokus på at skabe en hverdag, hvor den enkelte borger har mulighed for at deltage i beskyttet beskæftigelse i det nærliggende Aktivitetshus. Ligeledes er medarbejderne opmærksomme på at sikre rammen til et trygt miljø, hvor borgerne selv kan bestemme, om de vil deltage i fællesskabet eller være sig selv Indflydelse Medarbejderne oplyser, at der ikke er mulighed for, at borgerne i Østermarken 8-10 sætter sig sammen omkring et bord og afholder en eller anden form for husmøde, da det er en for stor opgave for målgruppen, idet mange ikke har et verbalt sprog. Såfremt man forsøgte, vil effekten være, at borgerne bliver utrygge og reagerer med eksempelvis højtråbende adfærd. Medarbejderne forklarer, hvordan de i stedet sikrer borgerne indflydelse på egen hverdag. Det har f.eks. stor betydning, at der kun er to valgmuligheder, når det gælder påklædning. I den forbindelse viser medarbejderen f.eks. to trøjer frem for borgeren, som vedkommende så kan pege på. Medarbejderne forklarer, at hvis man giver for mange valgmuligheder, så bliver uoverskueligt for den enkelte borger at træffe et valg. Medarbejderne fortæller, at det er igennem et indgående kendskab til den 10

12 enkelte borger og igennem en daglig kommunikation med borgeren, at der træffes valg. Borgerne er desuden sikret indflydelse gennem udarbejdelse af den pædagogiske handleplan, hvor medarbejderne efter kendskab til borgerens ønsker og kompetencer, opstiller de enkelte mål/delmål. Det oplyses, at der afholdes pårørenderåd et par gange om året. Det er et udvalg, hvor alle pårørende kan mødes med leder, og f.eks. blive orienteret om organisationsændringer. Ligeledes kan pårørende komme med forslag til aktiviteter osv. Der er dagsorden samt referat fra disse møder, som ligger tilgængeligt på Bosted. Tilsynet vurderer, at borgerne på Østermarken 8-10 sikres indflydelse dels gennem den pædagogiske handleplan samt gennem daglig kommunikation med medarbejderne. Medarbejderne redegør relevant for, hvorfor man har fravalgt afholdelse af formelle husmøder. Tilsynet bemærker, at Østermarken har etableret et pårørenderåd, som kan søge indflydelse på vegne af borgerne Omgangsform og sprogbrug Medarbejderne fortæller, at størstedelen af borgerne ikke har noget verbalt sprog. Medarbejderne er derfor meget opmærksomme på at være tydelige og forberede disse borgere på, hvad der skal ske. Udgangspunktet er altid en anerkendende tilgang. Borgerne opsøger ikke hinandens selskab særlig ofte, men i de tilfælde hvor enkelte borgere ønsker hinandens kontakt, sker det ved, at en borger klapper på en anden borgers arm eller puster i borgerens hår. Medarbejderne på Østermarken 10 fortæller, at de har haft meget opmærksomhed rettet mod målgruppen, idet der var en borger som afgik ved døden. Der har ikke været nogen synlig sorgreaktion eller andre reaktioner på tabet af bofællen hos borgerne, men medarbejderne er meget opmærksomme på dette, og drøfter det ofte. Tilsynet observerer i Østermarken 10 en anerkendende tilgang og kommunikation fra en medarbejder til borgeren, som har hjemmedag. Borgeren har brug for hjælp, men har ikke noget verbalt sprog. Derudover observerer tilsynet i Østermarken 8 en anerkendende tilgang og stor omsorg fra en medarbejder, som blandt andet kommer til udtryk ved beroligende berøring fra medarbejderen til en borger, som er urolig og meget talende. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er opmærksomme på tydelig kommunikation i forhold til borgere, der ikke har noget verbalt sprog. Medarbejderne forholder sig fagligt og refleksivt til omgangsform og sprogbrug, og anvender en anerkendende tilgang og kommunikation Tryghed og trivsel Medarbejderne oplyser, at de gennem en struktureret hverdag med gentagelse, rutiner og genkendelighed i hverdagen får skabt rammerne for tryghed og trivsel for borgerne i hverdagen. Strukturen er meget vigtig for borgerne. Dette kommer f.eks. til udtryk, hvis der er for mange vikarer i sommerferieperioden. På baggrund af dette er det prioriteret, at der altid skal være en fast medarbejder tilstede i ferieperioden, således at vikarer altid hurtigt kan få svar på spørgsmål i hverdagen. Medarbejderne påpeger vigtigheden af, at de er nærværende og let 11

13 tilgængelig i relationen med borgerne, da dette sikrer tryghed og trivsel hos borgerne. Der er to vågne nattevagter, som dækker hver sit hus, og som tilser alle borgere hver nat, hvilket øger trygheden for de fleste borgere. En borger har installeret en krampealarm under sin madras, som registrer kramper. En anden borger har behov for at have lyset tændt om natten, hvilket respekteres. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en overordnet ramme, hvor tryghed og trivsel hos borger er i fokus. Tryghed og trivsel sikres gennem en struktureret hverdag med gentagelse, rutiner og genkendelighed i hverdagens aktiviteter. Desuden giver respekten for borgernes særlige ønsker tryghed. 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Medarbejderne oplyser, at det interne samarbejde og kommunikation er karakteriseret ved en anerkendende og åben kommunikation samt stor gensidig respekt for hinandens faglighed. Der hersker stor stabilitet i medarbejdergruppen, der er således en medarbejder i jobrotation på nuværende tidspunkt på Østre Boulevard 25. Medarbejderne beretter, at der har været afholdt en temadag under Aarstilbuddene, hvor formålet var, at medarbejderne drøftede det interne samarbejde, og hvordan de kan udnytte hinandens faglige kompetencer på bedste måde. Der har været fokus på at implementere faglig sparring blandt medarbejderne, hvor de sammen kan reflektere og dele hinandens faglighed. Indtil videre foregår faglig sparring på medarbejdermøderne, men medarbejderne tilkendegiver, at det er hensigten at udbrede den faglige sparring i hverdagen. Der afholdes medarbejdermøder hver 3. uge, hvor ledelsen deltage. Nogle gange afholdes møderne for hvert hus og andre gange er begge huse samlet. Når det gælder supervision, oplyser medarbejderne, at de ikke modtager supervision kontinuerligt, men at de altid kan søge om det, hvis behovet opstår. Medarbejder oplevet et godt informationsflow fra ledelsen via mails og hendes tilstedeværelse på medarbejdermøderne Det er tilsynets, at der er et velfungerende internt samarbejde og kommunikation, som er præget af en anerkendende og åben kommunikation. Medarbejderne har respekt for hinandens faglighed, og søger gerne sparring på tværs. Tilsynet bemærker i den forbindelse, at medarbejder har fokus på at implementere faglig sparring i hverdagen og derved bevare fagligheden i medarbejdergruppen Procedurer og retningslinjer Medarbejderne oplyser, at de har kendskab til procedurer og retningslinjer for magtanvendelser. Der forefindes en intern procedure for opfølgning på magtanvendelser på medarbejdermøderne. Medarbejderne oplyser, at når de oplever at være i gråzonen i relation til magt i det pædagogiske arbejde, taler de om disse i overlevering, og episoderne drøftes endvidere på medarbejdermøder. 12

14 Medarbejderne oplyser, at det er nattevagten, som er uddannet medicinhåndtering, som varetager dosering af medicin på stedet. Derudover har medarbejderne, der håndterer medicin, været på medicinkursus. Der registres, når medicinen er givet, ligesom der bliver indberettet ved utilsigtede hændelser. Medicinen opbevares i aflåste skabe, og medicinen til den enkelte dag opbevares i køkkenet på begge adresser. Tilsynet observerer under rundvisning på Østermarken 8, at der sidder en nøgle i medicinskabet i køkkenet. Da tilsynet påpeger dette overfor medarbejderen, handler hun straks derpå. Medarbejderen oplyser, at der afholdes brand- og evakueringsøvelser for medarbejderne. Dog erindrer medarbejderne ikke, hvornår der sidst har været afholdt øvelser på stedet. Medarbejderne vurderer, at borgerne ikke skal deltage i de egentlige øvelser, da resultatet vil være uro og utryghed. Det er derfor medarbejders opgave at sikre, at borgerne kommer ud i tilfælde af brand. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med procedurer og retningslinjer for magtanvendelser. Det er samtidig tilsynets, at medarbejderne drøfter gråzonetilfælde løbende på medarbejdermøder med henblik på at drage fælles læring og refleksion. Tillige har medarbejderne kendskab til procedurer og retningslinjer for medicinhåndtering. Medarbejdere, der håndterer medicin, er uddannet hertil. Tilsynet observerer ved rundvisningen på Østermarken 8, at der sidder nøgle i medicinskabet, og konstaterer dermed, at medicinen ikke opbevares forsvarligt. Derfor anbefaler tilsynet, at Vesthimmerland Kommune giver påbud om, at der straks findes en ordning, som sikrer, at nøglen til medicinskabet altid fjernes efter brug, og medicinen dermed opbevares forsvarligt. Det er tilsynets, at der afholdes brand- og evakueringsøvelser for medarbejderne på Østermarken 8-10, men idet medarbejderne ikke erindrer hvornår der sidst er afholdt øvelser, anbefaler tilsynet, at der snarest afholdes brand- og evakueringsøvelser for medarbejderne på Østermarken

15 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Vesthimmerland Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 14

16 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Vesthimmerlands Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 15

17 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 16

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Dagbehandlingsskolen Kejserdal

Dagbehandlingsskolen Kejserdal INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Dagbehandlingsskolen Kejserdal Uanmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap Perron 4 Anmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen. Granbohus. December Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og Ungeforvaltningen Granbohus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Værkstedet Regnbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Værkstedet Regnbuen. Uanmeldt tilsyn September 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Værkstedet Regnbuen Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR). Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere