SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE RESULTATER OG ANBEFALINGER"

Transkript

1 SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 2

2 2 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE

3 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 3 INDHOLD OM DETAILHANDELSANALYSEN 5 RESULTATERNE AF ANALYSEN 6 HVORDAN KAN DEN POSITIVE UDVIKLING FORTSÆTTE? 19

4 4 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE

5 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 5 OM DETAILHANDELSANALYSEN Hjørring Kommune igangsatte i starten af 2017 en analyse af detailhandlen. Resultaterne af analysen er sammenlignet med en tilsvarende analyse fra 2012, og der trækkes tråde tilbage til Detailhandelsanalysen er afrapporteret i tre dele Detailhandlen i Hjørring Kommune kort fortalt, som er en kort afrapportering af hovedresultaterne. Detailhandlen i Hjørring Kommune resultater og anbefalinger, som afrapporterer resultaterne af analyserne i deres helhed. Detailhandlen i Hjørring Kommune analyser og resultater i detaljer, som går i dybden med analysens enkelte dele og indeholder alle analyser, tal og beskrivelser af metoder. Detailhandelsanalysen bidrager med detaljeret viden om detailhandlen i kommunens byer og skal bruges som grundlag for kommuneplanen, den fremtidige detailhandelsplanlægning, byudviklingsplaner, stillingtagen til butiksprojekter mv. Der er gennemført analyser af, hvordan detailhandlen ser ud nu i kommunens byer, og hvordan udviklingen har været, og borgerne er blevet spurgt om deres indkøbsvaner. Herefter er der set fremad og opstillet 10 anbefalinger til fortsat udvikling af detailhandlen i Hjørring Kommune. Forud for detailhandelsanalysen har der været en indledende debat med repræsentanter fra handelslivet, som har bidraget med værdifulde informationer og synspunkter. Tak til alle, der har bidraget undervejs, og en særlig tak til detailhandlerne for den store imødekommenhed under vores besøg i butikkerne. Uden de mange gode informationer, vi fik, havde det ikke været muligt at gennemføre analysen.

6 6 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 0,5 mia. kr. fra turisternes forbrug + 0,7 mia. kr. fra oplandet uden for kommunen Omsætning i butikkerne på 3,8 mia. kr. + 2,6 mia. kr. fra Hjørringborgernes forbrug i kommunen = I alt 3,8 mia. kr. Hjørringborgernes forbrug uden for kommunen på 0,3 mia. kr. FIGUR 1 Figuren illustrerer, hvad der har bidraget til den samlede omsætning i kommunens butikker på 3,8 mia. kr. i RESULTATERNE AF ANALYSEN Detailhandlen i Hjørring Kommune har klaret sig rigtigt godt. Væksten er skabt af turisme, loyale lokale kunder, et godt opland og dygtige detailhandlere. Der har været fremgang i Hjørring og i flere andre byer i kommunen, men der er også byer, som har været ramt af tilbagegang. DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE HAR KLARET SIG GODT Detailhandlen i Hjørring Kommune har klaret sig særdeles godt siden den forrige detailhandelsanalyse. Handelsoverskuddet er vokset fra 0,6 mia. kr. i 2010 til 0,9 mia. kr. i Overskuddet på 0,9 mia. kr. kommer fra en omsætning i kommunens butikker på 3,8 mia. kr. og et forbrug blandt borgerne i Hjørring Kommune på 2,9 mia. kr. Overskuddet kan også beskrives med handelsbalancen (forholdet mellem butikkernes omsætning og borgernes forbrug), som er steget fra 121 % i 2010 til 131 % i Den positive udvikling bekræftes, når vi spørger detailhandlerne. Som gennemsnit meldes der om en vækst på 6 % i omsætningen de sidste to år. TURISTERNE, LOYALE LOKALE KUNDER, ET GODT OPLAND OG DYGTIGE DETAILHANDLERE SKABER OVERSKUDDET Omsætningen på 3,8 mia. kr. er skabt af forskellige kilder. Figuren illustrerer, hvad der har bidraget til den samlede omsætning. Borgerne i Hjørring Kommune havde et forbrug på 2,9 mia. kr. i 2016, men det er ikke alle pengene, der bruges i butikker i Hjørring Kommune. Der er gennemført en interviewundersøgelse, som viser, at borgerne i Hjørring Kommune køber omkring 9 % af deres varer i butikker uden for kommunen. Det

7 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 7 svarer til, at kommunens borgere bruger godt 2,6 mia. kr. i butikker i Hjørring Kommune og knap 0,3 mia. kr. i butikker uden for kommunen. Forskellen på butikkernes omsætning på 3,8 mia. kr. og borgernes forbrug i kommunen på 2,6 mia. kr. er omsætning, der kommer fra kunder uden for kommunen, dvs. fra oplandet omkring Hjørring Kommune og fra turister. Det samlede bidrag udefra er på knap 1,2 mia. kr. Turisternes bidrag til omsætningen i kommunens butikker er beregnet til i størrelsesordenen 0,5 mia. kr. De resterende cirka 0,7 mia. kr. kommer fra oplandet uden for Hjørring Kommune. Indhandlen på 0,7 mia. kr., der kommer fra kunder i oplandet uden for kommunen, er altså godt dobbelt så stor som udhandlen på 0,3 mia. kr., som kommunens borgere bruger uden for kommunen. FIGUR 2 Den samlede detailhandelsomsætning i 2016 på 3,8 mia. kr. kommer fra kommunens egne borgere, som bidrager med 2,6 mia. kr., kunder fra oplandet uden for kommunen, som bidrager med 0,7 mia. kr., og turister, som bidrager med 0,5 mia. kr. Kommunens egne borgere bruger herudover 0,3 mia. kr. i butikker uden for kommunen. Handelsoverskuddet har mange positive effekter. Det giver borgerne i Hjørring Kommune adgang til et væsentligt større udbud af butikker, end de ellers ville have, hvilket har stor betydning for oplevelsen af detailhandlens attraktivitet og er med til at holde flere kunder hjemme i kommunen. Et stort udvalg af både dagligvarebutikker og især udvalgsvarebutikker har derfor en selvforstærkende

8 8 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE effekt. Handelsoverskuddet skaber mange ekstra arbejdspladser i detailhandlen er beskæftigede i handel, som dækker både detailhandel og engroshandel. Hver syvende er beskæftiget i detailhandel eller engroshandel i Hjørring Kommune. Handel beskæftiger flere end noget andet erhverv i Hjørring Kommune. BÅDE HJØRRING OG FLERE AF KOMMUNENS ØVRIGE BYER BIDRAGER Hovedårsagerne til, at detailhandlen i Hjørring Kommune har styrket sin position er for det første, at udvalgsvarehandlen i Hjørring er blevet udbygget med en række stærke butikker som Bauhaus, Elgiganten, Toys R Us og koncentrationen af mindre kædebutikker i Metropol, som holder de lokale kunder fra at handle i Aalborg og tiltrækker kunder i et større område ud over kommunegrænsen. For det andet har detailhandlen i flere af de øvrige byer i kommunen haft betydelig fremgang og bidraget til væksten i kommunens detailhandel. UDVALGSVARERNE BÆRER VÆKSTEN Der er forskelle på overskuddet mellem de forskellige varegrupper. Handelsoverskuddet er med knap 20 % mindst for dagligvarer, og størst for beklædning og øvrige udvalgsvarer med et overskud på knap 50 %. Et overskud på 20 % for dagligvarer er i realiteten stort og skyldes to ting. For det første viser interviewundersøgelsen, at borgerne i kommunen køber 94 % af deres dagligvarer i butikker i Hjørring Kommune. Kun 6 % købes uden for. For det andet køber de mange turister typisk dagligvarer i de lokale butikker, tæt på de steder, hvor de overnatter. Desuden er der betydelig grænsehandel med dagligvarer fra norske turister. Køb af udvalgsvarer uden for kommunen er ifølge interviewene større. 16 % af alt beklædning og 12 % af øvrige udvalgsvarer købes uden for kommunen, men meget mere handel går, som vi har set tidligere, ind i Hjørring Kommune fra områderne omkring kommunen og fra turisterne. For både dagligvarer og udvalgsvarer kan det konstateres, at mængden af handel, der går ud af kommunen, er ret lav. Væksten i handelsoverskuddet siden 2010 er forskelligt, når vi ser på de forskellige varegrupper. Overskuddet for dagligvarer er stort set på niveau med 2010, mens overskuddet inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer er vokset kraftigt. I 2010 var overskuddet på beklædning og øvrige udvalgsvarer på 14 % og 22 %. I 2016 var overskuddet vokset til 48 og 49 %. DETAILHANDLEN ER BLEVET MERE EFFEKTIV Væksten i detailhandlen i Hjørring Kommune er sket i lidt færre butikker og på et lidt mindre areal. Siden 2010 er der blevet 4 % færre butikker og 3 % mindre areal. Større omsætning i færre butikker og på et mindre areal kan tages som udtryk for, at detailhandlen som helhed er blevet mere effektiv. DETAILHANDLEN I BYERNE I HJØRRING KOMMUNE Internt i Hjørring Kommune er der sket betydelige forandringer i detailhandlen. Byerne i Hjørring Kommune kan opdeles i Hjørring, oplandsbyerne og kystbyerne, som gennemgående har udviklet sig positivt, men også forskelligt. HJØRRING BY En stor del af fremgangen i Hjørring Kommune skyldes vækst i Hjørring by. Handelsbalancen er vokset fra 151 % i 2010 til 168 % i Hjørring har styrket sin position som overordnet indkøbsby i Vendsyssel. STORT OG STÆRKT OPLAND Interviewundersøgelsen viser, at Hjørringenserne stort set kun handler dagligvarer i egen by, og at Hjørring har godt tag i kunderne i områderne ud til Vrå, Bindslev og Lønstrup, hvor omkring en tredjedel eller mere af dagligvarerne købes i Hjørring.

9 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 9 Undersøgelsen viser også, at Hjørring har et godt og stort opland for beklædning og øvrige udvalgsvarer. Hjørring har overalt i kommunen en andel af forbruget af beklædning på mindst 40 % og mange steder væsentligt mere. For øvrige udvalgsvarer er andelen endnu højere. I alle dele af kommunen købes mindst 50 % i Hjørring og mange steder mere end 70 %. FIGUR 3 Sindal, Løkken, Hjørring og Hirtshals har haft fremgang i omsætningen fra 2010 til Tversted, Vrå, Lønstrup og Tårs har haft tilbagegang. Hjørrings stærke position indenfor beklædning og øvrige udvalgsvarer kan i høj grad tilskrives udviklingen med nye og store udvalgsvarebutikker som Bauhaus, Elgiganten, Toys R Us, Harald Nyborg m.fl., som matcher tilsvarende butikker i Aalborg, og kan også tilskrives Metropol, som giver forbrugerne adgang til en koncentration af stærke udvalgsvarebutikker blandet med bibliotek, fitness mv. Alt sammen har konsolideret Hjørrings position som Vendsyssels førende indkøbsby for udvalgsvarer. HJØRRING STÅR STÆRKT I KONKURRENCEN Hjørrings udbud kan på mange områder matche udbuddet i Aalborg. Det gode udbud har betydet, at Hjørring i dag vælges af et stigende antal kunder i kommunen og fra oplandet omkring frem for at handle i Aalborg. Det bekræftes, når vi spørger borgerne. De svarer nemlig som årsag til at handle i Hjørring, at nærhed og udbud er det afgørende, men de svarer også, at ønske om et større udvalg og nærhed er afgørende, når de vælger at handle i Aalborg, Frederikshavn eller Brønderslev. Aalborg er den største konkurrent og står for 7 % af borgernes køb af udvalgsvarer. Frederikshavn og Brønderslev har kun en andel på 2 % hver af udvalgsvareforbruget. Aalborgs rolle er med 7 % begrænset, og når kunderne vælger Aalborg, så er det for at handle i butikker som IKEA, BILKA, Biltema og Plantorama i City Syd og Salling i Aalborg midtby. IKEA og BILKA er de mest besøgte butikker.

10 10 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE Nærhed spiller en rolle, når Hjørring fravælges. Frederikshavns andel af handlen med beklædning er 2 % i gennemsnit, men i Sindal er andelen 12 %. Tilsvarende er Brønderslevs andel inden for beklædning 14 % i Vrå og 8 % i Løkken mod et gennemsnit på 2 % for hele kommunen. DETAILHANDLENS TYNGDEPUNKT I HJØRRING ER FLYTTET Den kraftige udbygning af detailhandlen i Hjørring by med etableringen af bl.a. Metropol, Bispetorvet, Bauhaus mv. har medført en betydelig omstrukturering af detailhandlen. I Hjørring by ekskl. Frederikshavnsvej er der siden 2011 blevet 10 færre butikker, arealet er reduceret med ca m², og omsætningen er stort set uændret. I området langs Frederikshavnsvej er antallet af butikker og arealet stort set uændret, men omsætningen er steget med omkring 240 mio. kr. Det samlede billede er, at Frederikshavnsvejsområdet har fået større vægt i den samlede detailhandel i Hjørring by. Antallet af butikker og arealet har ikke udviklet sig, men omsætningen er steget kraftigt. Samtidigt med, at Frederikshavnsvejsområdet er blevet styrket, har bymidten og resten af byen stort set fastholdt sin position. Tyngdepunktet i Hjørring by som helhed er flyttet mod Frederikshavnsvejsområdet, og i bymidten er tyngdepunktet flyttet til Metropol og strækningen fra Metropol til Springvandspladsen og til Bispetorvet. I de øvrige strøggader i bymidten sker der et gradvist fald i intensiteten, når man bevæger sig væk fra Metropol og Springvandspladsen. Der er ligesom i 2010 et større antal tomme lokaler i Hjørring. Analysen af butiksprofiler viste, at butikkerne i bymidten som helhed har høj attraktivitet, og at attraktiviteten er størst i Metropol og i Østergade frem til området omkring Springvandspladsen. Der blev registreret 48 tomme lokaler i Hjørring. De 18 i bymidten lå i de centrale handelsgader, Jernbanegade, Stokbrogade og Strømgade. TABEL 1 Sammenligning af detailhandlen langs frederikshavnsvej med detailhandlen i resten af Hjørring by. SAMMENLIGNING AF FREDERIKSHAVNSVEJ MED RESTEN AF HJØRRING BY ANTAL BUTIKKER AREAL I m² OMSÆTNING I MIO. KR. Hjørring by % Frederikshavnsvej % Hjørring by % Frederikshavnsvej % Hjørring by % Frederikshavnsvej %

11 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 11 SPISESTEDER, FITNESS OG ANDEN SERVICE FYLDER MERE I BYMIDTEN Servicefunktioner som spisesteder, fitnesscentre, speciallæger, behandlere, frisører, skønhedsklinikker mv. har modsat detailhandlen været i vækst under lavkonjunkturen og fylder i dag mere i gadebilledet landet over, og sådan er det også i Hjørring. Hjørring bymidte har 130 servicefunktioner, og der er 115 butikker. At der er flere servicefunktioner end butikker, er et billede, der også ses i mange andre byer. Servicefunktionerne fylder generelt mere i bymidterne og butikkerne mindre. I Hjørring bymidte udgør 56 spisesteder den største andel af servicefunktionerne efterfulgt af 39 forretninger inden for personlig pleje. Blandingen af servicefunktioner og butikker spiller en vigtig rolle for bymidtens attraktivitet. Interviewundersøgelsen viser, at muligheden for at kombinere indkøb med andet spiller en rolle for valg af Hjørring som indkøbssted. Især kunder fra oplandet lægger vægt på muligheden for at klare flere ærinder på samme tur. MULIGHED FOR FLERE KÆDEBUTIKKER Hjørring har allerede mere end halvdelen af de mere end 300 kæder, der findes i Danmark. Dækningen med stærke kædebutikker er gennem årene blevet udvidet, så Hjørring i dag på mange områder kan matche udbuddet i Aalborg og er for flere butikkers vedkommende ene om udbuddet i Vendsyssel. Der er fortsat mulighed for at udvikle Hjørrings dækning med kædebutikker. Borgerne fortæller, at de mest handler i IKEA, BILKA, Biltema og Plantorama i Aalborg City Syd og i Salling i Aalborg Midtby, når de handler uden for kommunen, men også en række mindre kædebutikker kunne være attraktive at få til Hjørring. Det gælder f.eks. Bang & Olufsen, Bog & Idé, b-young, Click, Dan-bo Møbler, El Salg, Fri Bike Shop, Gina Tricot, Inspiration, Jack & Jones, Lagkagehuset, Peak Performance, Pilgrim, Samsøe & Samsøe, Stof 2000 og Tvis Køkkener blot for at nævne nogle eksempler i forskellige kategorier. Der er både kæder, som typisk vil placere sig i bymidten og kæder, som typisk vil lokalisere sig ved Frederikshavnsvej eller på Bispetorvet. Flere af kæderne findes i byer, der er væsentligt mindre end Hjørring. OPLANDSBYERNE Fremgangen for detailhandlen i Hjørring Kommune er ikke kun skabt af Hjørring by. Oplandsbyerne har også leveret et betydeligt bidrag til fremgangen. Samlet har oplandsbyerne bidraget med en vækst i omsætning på 110 mio. kr. Siden 2010 har Sindal og Løkken haft stor fremgang i handelsbalancen. Også Hirtshals er gået frem. Tårs, Lønstrup, Bindslev, Vrå og Tversted har tabt markedsandele. Det er interessant at se, at byer som Sindal og Hirtshals, der ligger tæt på Hjørring har formået at skabe vækst, når detailhandlen i samme periode er gået meget frem i Hjørring. Det overordnede billede er, at de større oplandsbyer har klaret sig godt, ligesom flere af turistbyerne har haft positiv udvikling, mens detailhandlen har haft det svært i de mindre oplandsbyer.

12 12 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE TABEL 2 Overblik over, hvordan udviklingen i omsætning har været i de enkelte byer. UDVIKLING I OMSÆTNING I OPLANDSBYERNE 2010 mio. kr mio. kr mio. kr % SINDAL % LØKKEN % HIRTSHALS % TÅRS % LØNSTRUP % BINDSLEV % VRÅ % TVERSTED % I ALT % Der er stor forskel på oplandsbyerne. Antallet af butikker i byerne varierer mellem 42 og 5. Hirtshals har flest butikker og Tversted har færrest. Antallet af butikker matcher i nogen grad indbyggertallet, men Lønstrup sprænger listen med 60 butikker pr indbyggere. Gennemsnittet er 6 butikker pr indbyggere. Også Løkken og Tversted har væsentligt flere butikker i forhold til indbyggertallet end gennemsnittet. Turismen har sammen med indbyggertallet betydning for, hvor mange butikker byerne har.

13 Turismens andel af omsætningen er blevet undersøgt, og den varierer meget. Turisterne står for knap halvdelen af omsætningen i Lønstrup og Tversted og % af omsætningen i Løkken, Bindslev og Hirtshals. I Vrå, Tårs og Sindal udgør turismen 5 % eller mindre. Gennemsnittet for Hjørring Kommune er 11 %. Turismen har meget stor betydning for detailhandlen i byerne i de store turistdestinationer. Turismen skaber lokale arbejdspladser, den skaber grobund for iværksætteri, og den giver de lokale adgang til et langt større udbud af butikker, end de ellers ville have. Der er fortsat dagligvarebutik i alle oplandsbyerne, ligesom der fortsat er dagligvarebutik i Vrensted, Hundelev, Bjergby, Åbyen, Tornby, Mosbjerg og Lendum. Vittrup, Poulstrup og Astrup har mistet deres sidste dagligvarebutik siden detailhandelsanalysen i HIRTSHALS Hirtshals er med 42 butikker kommunens næststørste handelsby. Der er fuldt dækkende dagligvaresortiment i form af et supermarked og en række discountbutikker, og der er specialdagligvarebutikker som slagter, fiskehandlere og bager. Der er et vist udbud af butikker inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer, som dækker tøj, sko, bøger, byggemarked mv., men der er ikke tale om et fuldt dækkende butiksudbud. Inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer har der været en større udskiftning. Mange butikker er lukket, men nye er kommet til. Antallet af butikker er steget fra 39 til 42, omsætningen er vokset fra 365 mio. kr. i 2010 til 390 mio. kr. i 2016, og handelsbalancen er steget fra 102 % til 109 %. I 2010 var detailhandlen i Hirtshals præget af tilbagegang, men det er altså vendt til fremgang. Turismen kan være en del af forklaringen. Den står for 25 % af

14 14 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE omsætningen. Omkring 100 mio. kr. ud af den samlede omsætning i Hirtshals på godt 400 mio. kr. kommer fra turismen. Turismen spiller dermed en stor rolle for detailhandlen i Hirtshals. Når vi spørger borgerne i Hirtshals, fortæller de, at de køber 84 % af dagligvarerne, 52 % af beklædning og 25 % af øvrige udvalgsvarer lokalt i butikker i Hirtshals. Når Hirtshalsborgerne ikke handler lokalt, så handler de stort set kun i Hjørring. 10 % af dagligvarer, 40 % af beklædning og 66 % af øvrige udvalgsvarer købes i Hjørring. Aalborg spiller stort set ikke nogen rolle med kun et par procent af forbruget inden for beklædning og øvrige udvalgsvarer. SINDAL Sindal ligger tæt på Hjørring, herunder butikkerne ved Frederikshavnsvej, men Sindal har alligevel formået at skabe vækst i detailhandlen. Der er kun blevet en enkelt butik mindre end i 2011, arealet er vokset med 10 %, omsætningen er steget med 40 %, og handelsbalancen er forbedret fra 96 til 141 %. Sindal er den af alle byer i kommunen, der har haft størst vækst i omsætning og handelsbalance, men væksten er uens fordelt på varegrupperne. Dagligvareomsætningen er vokset med 80 mio. kr. eller 51 %, mens udvalgsvareomsætningen er gået tilbage med knap 10 mio. kr. eller 56 %. Sindal har altså udviklet sig til en særdeles stærk dagligvareby, mens det er gået tilbage for udvalgsvarehandlen. Billedet af en stærk dagligvareby og en svagere udvalgsvareby bekræftes, når vi spørger borgerne. Trods nærheden til Hjørring køber Sindalborgerne 75 % af deres dagligvarer lokalt i butikker i Sindal. Kun 13 % af dagligvarerne købes i Hjørring. 6 % købes i Frederikshavn. Indkøbsmønstrene for beklædning og øvrige udvalgsvarer ligner hinanden. 31 % af Sindalborgernes køb af beklædning og 28 % af deres køb af øvrige udvalgsvarer sker lokalt i butikker i Sindal. Hjørring er den foretrukne indkøbsby. Her køber Sindalborgerne 42 % af deres beklædning og 52 % af deres øvrige udvalgsvarer. Frederikshavn spiller også en vis rolle med en andel på 12 % af købene af beklædning og 5 % af købene af øvrige udvalgsvarer. Aalborgs andel ligger på 5-6 % for begge varegrupper. Sindals styrke som dagligvareby har baggrund i, at der er udviklet et stærkt dagligvareområde ved rundkørslen ved Hjørringvej og Østergade. Her er der både et supermarked med fuldt sortiment og tre discountbutikker. Rema 1000 kom til som den nyeste butik i Området ligger godt for kunder fra den forbikørende trafik på Hjørringvej og Frederikshavnsvej, og det er sandsynligvis forklaringen på den positive udvikling i dagligvarehandlen i Sindal. VRÅ, TÅRS OG BINDSLEV Vrå, Tårs og Bindslev har haft tilbagegang siden seneste detailhandelsanalyse i Der er fortsat et godt lokalt udbud af dagligvarebutikker med 3-6 butikker i hver af byerne, men udbuddet af udvalgsvarebutikker er begrænset med 4 butikker i hver af byerne. Omsætningen er faldet med 8-13 %. Handelsbalancerne er faldet i Vrå og Bindslev og er nu nede på 30 og 53 %. Tårs har kun haft en beskeden tilbagegang på 2 %-point. Omsætningen og handelsbalancen løftes i Bindslev af, at knap 30 % af omsætningen kommer fra turister. Turismen spiller stort set ingen rolle i Vrå og Tårs.

15 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 15 Der er få interviews i hver af byerne. Interviewundersøgelsen skal derfor betragtes som en lille stikprøve. Den viser, at borgerne i Vrå og Bindslev køber omkring halvdelen af dagligvarerne lokalt, og det passer i størrelsesorden med handelsbalancerne, når der tages højde for, at handelsbalancen i Bindslev løftes af turisterne. De interviewede i Tårs fortæller, at de køber 75 % af dagligvarerne lokalt. Det er ret højt, men passer sammen med, at Tårs har højere handelsbalance end Vrå, og at handelsbalancen i Tårs ville være højere end handelsbalancen i Bindslev, hvis turisterne ikke handlede i Bindslev. TURISTBYERNE Turistbyerne, Løkken, Lønstrup og Tversted, har generelt et stort butiksudbud set i forhold til indbyggertallet. Det er tydeligt, at turismen giver et godt tilskud til byernes handelsliv. De tre byer har mere end 10 butikker pr indbyggere mod et gennemsnit på 6 butikker pr indbyggere i kommunen som helhed. Lønstrup topper listen med 60 butikker pr indbyggere, og Løkken har 20 butikker pr indbyggere. Detailhandlerne fortæller, at turisterne bidrager med 45 % af omsætningen i Tversted, 42 % af omsætningen i Lønstrup og 31 % af omsætningen i Løkken. Gennemsnittet for Hjørring Kommune er 11 %. Hirtshals er beskrevet sammen med Sindal, Vrå, Tårs og Bindslev, men Hirtshals kunne også beskrives sammen med turistbyerne. Turismen spiller en stor rolle for detailhandlen i Hirtshals. De tre turistbyer er forskellige, de har udviklet sig forskelligt, og det har deres detailhandel også. LØKKEN Løkken havde i 2011 mistet en tredjedel af sine butikker siden I dag ser det meget anderledes ud i Løkken. Antallet af butikker er vokset med 19 %, arealet er udvidet med 46 %, omsætningen er steget med 37 %, og handelsbalancen er forbedret fra 162 % til 209 %. Løkken er ekstrem stærk inden for dagligvarer og beklædning med handelsbalancer på 510 % og 664 %. Handelsbalancen for øvrige udvalgsvarer er kun på 66 %. Der bliver altså omsat for mere end fem gange så mange dagligvarer og seks gange så meget beklædning, som Løkkenborgerne selv forbruger, hvis de brugte alle pengene lokalt i Løkken. Turismen er en fantastisk kilde til udvikling af detailhandlen i Løkken. Vi ved fra andre undersøgelser, at turister køber dagligvarer lokalt, hvor de overnatter, og at der også købes dagligvarer af endagsturister. Vi ved også, at turisterne holder meget af at shoppe tøj, sko, kunsthåndværk og andre små ting til hjemmet, mens køb af møbler, elektronik og andre varer inden for øvrige udvalgsvarer ikke appellerer til turisterne i samme grad, men der er måske et uudnyttet potentiale inden for øvrige udvalgsvarer. Der må være et marked for alt til hjemmet til de mange sommerhusejere i og omkring Løkken. Et lille regnestykke kan underbygge turismens betydning. Løkken har godt indbyggere og omkring turister i højsæsonen på cirka 6 uger. Hvis turisterne i højsæsonen regnes om til helårsbeboere, så svarer det til, at Løkkens indbyggertal blev øget med indbyggere. Her til kommer et stort antal endagsgæster, og at turisterne køber mere ind som turister end i dagligdagen. Tilsammen passer det meget godt med, at handelsbalancerne for dagligvarer og udvalgsvarer skal ganges med mellem 5 og 7.

16 16 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE

17 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 17 Turismen skaber et godt udbud af dagligvarebutikker og beklædningsbutikker, og det er til fordel for byens borgere. Andele af dagligvarer og beklædning, der købes lokalt, er høje med 78 % for dagligvarer og 31 % for beklædning. Når der ses bort fra den lokale handel er Løkken orienteret mod Hjørring især for øvrige udvalgsvarer, hvor de interviewede fortæller, at 59 % købes i Hjørring. Løkken er også i nogen grad orienteret mod Brønderslev, hvor 8 % af beklædning og 9 % af øvrige udvalgsvarer købes, og mod Aalborg. Her er andelen 9 % for beklædning og 13 % for øvrige udvalgsvarer. LØNSTRUP Lønstrup havde stor fremgang i perioden Lønstrup er fortsat en meget stærk handelsby, men væksten i Lønstrup er gået i stå. Der er blevet 15 % flere butikker, men arealet er faldet med 11 %, omsætningen er faldet med 12 %, og handelsbalancen er gået tilbage fra 169 % til 154 %. Det er ikke nogen stor tilbagegang, og Lønstrup kom fra et meget højt udgangspunkt. Samlet set har Lønstrup stort set bevaret sin stærke position. Lønstrups succes skyldes, at det er lykkedes at udvikle en meget stærk klynge af kunsthåndværkere med udgangspunkt i byens turisme. Butikkerne og kvaliteten i bymiljøet danner et meget attraktivt og helstøbt miljø. Der er kun få interviews i Lønstrup, men de peger på, at Lønstrup i høj grad er orienteret mod Hjørring, når der ikke handles lokalt. TVERSTED Tversted er en lille by med få butikker, men der er væsentligt flere, end byens størrelse skaber grundlag for. Detailhandlen i Tversted er gået tilbage siden Tversted har fået færre butikker, mindre areal, lavere omsætning og faldende handelsbalance. Det handler om nogle få butikslukninger, som vejer tungt i billedet, når det sker i en lille by med få butikker. BEHOV FOR AREAL TIL DETAILHANDEL Det er svært at spå om fremtiden også når det gælder, hvor stort behovet for areal til detailhandel vil være 12 år frem. Detailhandlerne er blevet spurgt om deres vurdering af udviklingen 2 år frem. De er optimistiske og vurderer, at der vil blive en vækst på gennemsnitligt 2 % de næste to år, men vi har behov for at se en planperiode på 12 år frem. Udviklingen i detailhandlen på langt sigt afhænger bl.a. af, hvordan befolkningsudviklingen bliver, hvordan udviklingen i turismen bliver, hvor meget nethandlen vil overtage af handlen i byernes butikker, og hvordan privatforbruget vil udvikle sig. Summen af alt det, er i sagens natur usikker. For at håndtere usikkerheden er der regnet på to scenarier. I maksimumsscenariet er det forudsat, at alt udvikler sig til fordel for vækst i detailhandlen. Eksempelvis er der regnet med, at nethandlens vækst flader ud, og at privatforbruget igen vil stige efter, at forbrugerne har været tilbageholdne i mange år. I minimumsscenariet er det forudsat, at det omvendte vil ske. Beregningerne af arealbehovet viser et stort spillerum fra et behov på ca m², hvis alt udvikler sig positivt for detailhandlen, til at detailhandlen vil

18 18 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE kunne klare fremtidens handel på et areal, der er ca m² mindre end i dag. Behovet i maksimumsscenariet er fordelt på ca m² til dagligvarer og ca m² til udvalgsvarer. Spillerummet mellem maksimumsscenariet og minimumsscenariet er stort og udtrykker usikkerheden om, hvordan de mange drivkræfter, der påvirker detailhandlen, vil udvikle sig 12 år frem. Om udviklingen bliver som i maksimums- eller minimumsscenariet eller midt imellem, kan ikke afgøres fagligt. Det afhænger af holdninger til og tro på, hvordan udviklingen bliver og vil være op til den enkelte læser at afgøre. UDVIDELSE AF AFLASTNIGNSOMRÅDET VED FREDERIKSHAVNSVEJ Udvidelsen af aflastningsområdet langs Frederikshavnsvej kan bidrage til at imødekomme efterspørgslen på arealer til store udvalgsvarebutikker, som ikke kan rummes i de nuværende områder til detailhandel. Samtidig kan en udvikling af detailhandlen langs Frederikshavnsvej styrke Hjørrings position i den regionale konkurrence. Beregningerne af arealbehovet i Hjørring Kommune viser, at der vil være et behov for yderligere ca m² udvalgsvarebutiksareal langs Frederikshavnsvej i 2028, hvis udviklingerne bliver som i maksimumscenariet. For at sikre, at de udvalgsvarebutikker, der gives mulighed for langs Frederikshavnsvej i videst mulig omfang supplerer den eksisterende detailhandel i Hjørring bymidte, kan der fastsættes en minimumsbutiksstørrelse for nye udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet på ca m². Aflastningsområdet langs Frederikshavnsvej henvender sig til en kundegruppe i et geografisk område, der strækker sig ud over byens og kommunens geografiske udstrækning. Det vurderes, at m² nye udvalgsvarebutikker langs Frederikshavnsvej vil kunne omsætte for i størrelsesordenen 145 mio. kr. i Hvis den nye detailhandel etableres på kort sigt, så vil den hente sin omsætning fra den eksisterende detailhandel. Det vurderes, at omtrent 50 % af omsætningen i de nye udvalgsvarebutikker vil blive hentet fra lignende butikker med et tilsvarende varesortiment og med placeringer langs Frederikshavnsvej og ved Ringvejen, herunder fra A-Z. Tilbagegangen i disse butikker vil blive ca. 11 %. Butikkerne i Hjørring bymidte er generelt mindre end de forventede nye butikker i det udvidede aflastningsområde. Desuden er ca. halvdelen af udvalgsvarebutikkerne i Hjørring bymidte beklædningsbutikker. Det vurderes derfor, at den nye detailhandel kun i mindre grad vil konkurrere med detailhandlen i Hjørring bymidte. Det vurderes, at de nye udvalgsvarebutikker vil hente ca. 15 % af deres omsætning fra butikkerne i Hjørring bymidte. Det svarer, til at den øvrige udvalgsvareomsætning i de eksisterende butikker i Hjørring bymidte reduceres med ca. 5 %. Blandt udvalgsvarebutikkerne i Hjørring bymidte, vurderes det især at være udvalgsvarebutikkerne på Bispetorvet, som vil være i konkurrence med de nye udvalgsvarebutikker i det udvidede aflastningsområde. Etableringen af den nye detailhandel vil bidrage til, at Hjørring styrker sin position i den regionale konkurrence. Det vurderes, at ca. 35 % af de nye udvalgsvarebutikkers omsætning hentes fra butikker uden for Hjørring by, herunder uden for Hjørring Kommune. Hvorfra andelen hentes, vil afhænge af de konkrete butikker, som etableres i det udvidede aflastningsområde.

19 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 19 HVORDAN KAN DEN POSITIVE UDVIKLING FORTSÆTTE? Spørgsmålet er, hvordan den positive udvikling kan fortsætte. Detailhandelsanalysen giver anledning til 10 anbefalinger: 1. Nethandlen er den største trussel mod detailhandlen, som vi kender den, men den er også en mulighed. Det er det vigtigt, at forberede detailhandlen på. 2. Detailhandlen er et erhverv, der er afhængigt af sine rammebetingelser. Det er derfor vigtigt, at detailhandel har generel høj prioritet i kommunen og understøttes på alle leder og kanter af byudvikling, trafik, kulturliv, fritid og turisme- og erhvervspolitikken. 3. Spisesteder, fitness og andet inden for sundhed, skønhed og sygdomsbehandling er i vækst. Bymidterne er på vej til at blive mere blandede. Der er behov for kommunen som katalysator og et samarbejde med handelslivet og grundejerne om at hjælpe omstillingen i byerne på vej. 4. Hjørring er allerede godt dækket med kædebutikker, men der er også fortsat kæder, der mangler i Hjørring. Der er behov for, at Hjørring bliver markedsført og solgt godt og effektivt over for kæderne. 5. Der er behov for en nøje afvejning inden, der træffes beslutning om udvidelse af aflastningsområdet i Hjørring. Der er både fordele og ulemper, og når først udvidelsen er gennemført, så er det ikke muligt at vende tilbage til udgangspunktet. Opdeling i etaper kan være en måde at håndtere usikkerheden om fremtidens behov på. 6. Hjørrings udvikling som handelsby har ført til afmatning i de yderste handelsgader. Hjørring Kommune kan tage initiativ til at finde løsninger i samarbejde med grundejere og nuværende og fremtidige brugergrupper. 7. Der er behov for en handlingsplan om turisme og detailhandel. Det kunne starte med at få mere viden om, hvad turisterne egentligt efterspørger, og om byerne har det rette udbud, og det kunne slutte med, at detailhandlen, turismen og kommunen beslutter at gå videre med det, der ser mest lovende ud. 8. Hirtshals, Sindal og Løkken klarer sig af forskellige årsager godt. Succes skaber energi, og det kan bruges til, at borgere, handelsliv og kommune sætter sig sammen og finder ud af, hvad næste skridt kunne være. 9. Vrå, Bindslev, Tårs m.fl. har haft tilbagegang i detailhandlen. Der er mange gode eksempler på, at lokale initiativer kan vende udviklingen, og så er det vigtigt, at der i det hele taget tænkes i at skabe en god by at bo i, hvor detailhandel er et enkelt element i helheden. 10. Handelslivet er hele tiden under udvikling og møder konstant nye udfordringer. Derfor er det vigtigt, at kommune og handelsliv baserer deres strategier på opdateret viden.

20 ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TELEFON WWW cowi.com

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT

FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT FEBRUAR 2012 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING Foto: Østergade, Hjørring DETAILHANDELSANALYSE HJØRRING 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 26 OPLANDE

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

30. AUGUST 2017 NYBORG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE NYBORG KOMMUNE. Uddrag af hovedrapport - sammensat af Nyborg Kommune

30. AUGUST 2017 NYBORG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE NYBORG KOMMUNE. Uddrag af hovedrapport - sammensat af Nyborg Kommune 30. AUGUST 2017 NYBORG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE NYBORG KOMMUNE Uddrag af hovedrapport - sammensat af Nyborg Kommune Hovedrapporten kan findes på nyborg.dk. Oversigtskort - Detailhandelsstrukturen

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Udkast 12. marts 2015 Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout & fotos af COWI A/S Februar 2015 INDHOLD Detailhandlen i 10 byer Aarhus - 260.000 indbyggere Kolding

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE FOLKETS HUS - 10. JANUAR 2012 STRUER KOMMUNE 3 DETAILHANDLEN I STRUER KOMMUNE ER UNDERSØGT I EFTERÅRET 2011 HVAD ER STATUS OG UDFORDRINGER FOR DETAILHANDLEN? HVORDAN KAN DETAILHANDLEN I STRUER STYRKES?

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2

DETAILHANDELSANALYSE 2016 INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 FREDERIKSBERG KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE 2016 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning 2 2 Antal butikker og butiksareal

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE ANALYSER OG RESULTATER I DETALJER

SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE ANALYSER OG RESULTATER I DETALJER SEPTEMBER 2017 HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE ANALYSER OG RESULTATER I DETALJER 3 2 DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE DETAILHANDLEN I HJØRRING KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Om detailhandelsanalysen

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Handelsbarometer for Roskilde 2017

Handelsbarometer for Roskilde 2017 Handelsbarometer for Roskilde 2017 Introduktion Der er udarbejdet et handelsbarometer for Roskilde, Viby og Jyllinge. Handelsbarometeret er en årlig måling og tager udgangspunkt i butikkernes omsætningsudvikling

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3

DETAILHANDLEN I PANDRUP INDHOLD. 1 Sammenfatning 2. 2 Baggrund 3 OKTOBER 2015 REMA EJENDOM DANMARK A/S DETAILHANDLEN I PANDRUP NYE BUTIKKER I PANDRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT

JANUAR 2015 DETAILHANDELSANALYSE KOLDING KOMMUNE RAPPORT JANUAR 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 16 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 20 BUTIKSANALYSE 48 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 54 OPLANDSANALYSE 64 UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 68 ORDFORKLARING

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune

Detailhandelsanalyse Skanderborg Kommune 4 Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse 5 Sammenfatning Der er gennemført analyser af detailhandlen i Skanderborg Kommune i 1997, 2003, 2008 og i 2014. Skanderborg Kommune har gennem perioden gradvist

Læs mere

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM Foto: Hovedgaden, Hørsholm DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM 3 INDHOLD 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 10 BUTIKSANALYSE 20

Læs mere

September 2014 Detailhandelsanalyse

September 2014 Detailhandelsanalyse September 2014 Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 12 Butiksanalyse 32 forbrugsudvikling og arealbehov 38 Detailhandel ved Horsens Havn 42 ordforklaring 44 Branchefortegnelse 4 5 Sammenfatning Der er gennemført

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

Landsplanområdet Skov- og Naturstyrelsen. Kædernes udbredelse

Landsplanområdet Skov- og Naturstyrelsen. Kædernes udbredelse Landsplanområdet Skov- og Naturstyrelsen Kædernes udbredelse Marts 2006 Kædernes udbredelse I det følgende vises i hvilke kommuner koncentrationen af kædebutikker er størst. Dette gøres med baggrund i

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 1 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Detailhandel Tre modeller for fremtidens detailhandel i Aabenraa Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDELSANALYSE

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG

KOMMUNEPLAN Tillæg nr F OR S LAG KOMMUNEPLAN 20 13 Tillæg nr. 12 - F OR S LAG Centerområde 3.C.1 og butiksrummelighed i Ørbæk bymidte Redegørelse I Kommuneplan 2013 er der i Ørbæk bymidte en restrummelighed på 1000 m2 butiksareal til

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN

OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN OKTOBER 2015 REMA EJENDOM A/S ALMINDINGS RUNDDEL REDEGØRELSE TIL ERHVERVSSTYRELSEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REMA EJENDOM

Læs mere

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune Detailhandelsanalyse Langeland Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Langeland Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold

Læs mere

Detailhandel. 2 byer 2 strategier

Detailhandel. 2 byer 2 strategier Detailhandel 2 byer 2 strategier Faaborg og Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg Gl. købstad i den sydlige del af kommunen Beliggende i naturskønne områder med rigt turistliv Rigt kulturliv Ringe Ringe

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) By- og Teknikudvalget, 02-09-2014 Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 2. september 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse Nyborg kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Nyborg kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 29 4. Indkøbsmønsteret

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Bydelscentre og lokalcentre i Viborg by Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Detailhandelsanalyse

Detailhandelsanalyse HVIDBJERG Detailhandelsanalyse Struer Kommune STRUER DETAILHANDEL HJERM Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse i Struer Kommune, 2011 COWI A/S i samarbejde med Struer Kommune Fotos: COWI A/S Layout:

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

MAJ 2015 DETAILHANDELSANALYSE RANDERS KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2015 DETAILHANDELSANALYSE RANDERS KOMMUNE RAPPORT MAJ 2015 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 RAMMEBETINGELSER OG REGIONALE FORHOLD 18 BUTIKSANALYSE 38 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 44 ANALYSE: BYDELSCENTRENE I RANDERS 62 ANALYSE: CENTERBYERNE 66

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag

Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Forslag Nye retningslinjer og rammer for aflastningscenter i Viborg Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Indhold og offentliggørelse Indholdsfortegnelse Indhold og offentliggørelse 2 Forord 3 Retningslinje

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner

Redegørelse. Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over m² jf. lov om frikommuner Redegørelse Planlægning for udvidelse af aflastningscenter ved Holstebrovej i Viborg og for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² jf. lov om frikommuner 1 2 Redegørelse Planlægning af udvidelse af aflastningscenter

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere