Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø"

Transkript

1 Arbejdspladsens generelle prioritering af arbejdsmiljø Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2012 (VAI2012). Fra disse arbejdspladser har over ansatte svaret på spørgsmål om deres eget arbejdsmiljø og helbred i spørgeskemaet Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 (AH2012). Dette har givet mulighed for at undersøge sammenhænge mellem arbejdspladsernes arbejdsmiljøindsats og de ansattes arbejdsmiljø og helbred. Nedenstående ses analysen for spørgsmålene om generel prioritering af arbejdsmiljøet. Opsummering I dette fakta-ark analyseres sammenhænge mellem virksomhedernes svar på generelle spørgsmål om prioritering af arbejdsmiljøet og de ansattes svar på næsten identiske spørgsmål om samme emne. Vi har fundet, at den overordnede prioritering af arbejdsmiljøet i virksomheden afspejles i de ansattes oplevelse af prioriteringen. Vores analyser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem arbejdsstedets prioritering af arbejdsmiljøet og de ansattes oplevelse af samme. Sammenhængen er dog af bet størrelse i forhold til variationen mellem virksomheder. Dette resultat gælder for alle fem branchegrupperinger i undersøgelsen. Herunder findes de spørgsmål, NFA har brugt til at måle den overordnede prioritering af arbejdsmiljøet i de to spørgeskemaer. De tre spørgsmål til virksomheden og de tre spørgsmål til de ansatte er næsten identiske. Spørgsmål til de ansatte Spørgeskemaet til de ansatte indeholdt 3 spørgsmål om generel prioritering af arbejdsmiljøet. Tabel 1. Spørgsmål til de ansatte om arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet (spørgsmål 7.1, 7.2 og 7.3 i AH2012) 7.1 I hvilken grad er holdningen på din arbejdsplads, at arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver? 7.2 I hvilken grad prioriterer din arbejdsplads forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt? 7.3 I hvilken grad bliver medarbejderne på din arbejdsplads involveret i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø? Spørgsmålene i medarbejderskemaet kunne besvares ved at krydse af i 4 kategorier: 1: I høj grad, 2: I nogen grad, 3: I ringe grad og 4: Slet ikke. Nedenfor præsenteres fordelinger af svar på hvert enkelt spørgsmål fra de ansatte for hver overordnet branchegruppe. De overordnede branchegrupper er de branchegrupper, som virksomhederne blev udvalgt til stikprøven efter. Du kan læse mere om stikprøveudtrækket og fordelingen af specifikke branchegrupper i de enkelte overordnede branchegrupper i dokumentet Undersøgelsens baggrund og formål. 1

2 Tabel 2. Fordelingen af de ansattes svar på spørgsmål 7.1 inden for hver overordnet branchegruppe Arbejdsmiljø bedre end reglerne kræver 1: I høj grad Vidensarbejde Privat service Omsorgsarbejde Industri Bygge og anlæg Total Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % , , , , , ,8 2: I nogen grad , , , , , ,5 3: I ringe grad , , , , , ,2 4: Slet ikke 179 8, , , , , ,1 Ved ikke (indgår ikke i analyserne) , , ,0 71 5,2 34 3, ,4 Total Ovenstående tabel viser, at en overvejende andel af de adspurgte ansatte svarer positivt på spørgsmålet om hvorvidt arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver. Over 60 % af de adspurgte svarer I høj grad eller I nogen grad, mens ca. 30 % svarer I ringe grad eller Slet ikke. Ved ikke -svar er ikke lige almindeligt i alle branchegrupperne, idet 3,8 % svarer Ved ikke indenfor bygge og anlæg mens 12,2 % svarer Ved ikke indenfor vidensarbejde. Tabel 3. Fordelingen af de ansattes svar på spørgsmål 7.2 inden for hver overordnet branchegruppe Prioriterer forebyggelse højt 1: I høj grad Vidensarbejde Privat service Omsorgsarbejde Industri Bygge og anlæg Total Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % , , , , , ,6 2: I nogen grad , , , , , ,8 3: I ringe grad , , , , , ,7 4: Slet ikke 77 3,7 81 6,7 65 3,1 56 4,1 49 5, ,3 Ved ikke (indgår ikke i analyserne) 97 4,7 67 5,5 67 3,2 23 1,7 21 2, ,6 Total Ovenstående tabel viser, at en overvejende andel af de adspurgte medarbejdere svarer positivt på spørgsmålet om hvorvidt arbejdspladsen prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt. Over 70 % af de adspurgte svarer I høj grad eller I nogen grad, mens ca. 200 % svarer I ringe grad eller Slet ikke. 2

3 Tabel 4. Fordelingen af de ansattes svar på spørgsmål 7.3 inden for hver overordnet branchegruppe. Medarbejdere involveres i beslutninger om eget arbejdsmiljø 1: I høj grad Vidensarbejde Privat service Omsorgsarbejde Industri Bygge og anlæg Total Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % , , , , , ,1 2: I nogen grad , , , , , ,9 3: I ringe grad , , , , , ,7 4: Slet ikke 74 3, ,5 93 4,5 82 6,0 75 8, ,9 Ved ikke (indgår ikke i analyserne) 78 3,8 61 5,0 63 3,0 26 1,9 27 3, ,4 Total Ovenstående tabel viser, at en overvejende andel af de adspurgte medarbejdere svarer positivt på spørgsmålet om hvorvidt medarbejdere involveres i beslutninger om eget arbejdsmiljø. Over 70 % svarer I høj grad eller i nogen grad mens ca. en fjerdedel svarer i ringe grad eller slet ikke. Spørgsmål til virksomhederne Spørgeskemaet til virksomhederne indeholdt tre spørgsmål om den generelle prioritering af arbejdsmiljøet. Tabel 5. Spørgsmål til virksomheden om arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet (spørgsmål 3.1, 3.2 og 3.3 i VAI2012) 3.1 Er holdningen på arbejdspladsen, at arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver? 3.2 Prioriterer arbejdspladsen forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt? 3.3 Bliver medarbejderne involveret i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø? Spørgsmålene i virksomhedsskemaet kunne besvares ved at krydse af i 4 kategorier: 1: I høj grad, 2: I nogen grad, 3: I ringe grad eller 4: Nej. 3

4 I tabellen nedenfor ses det antal virksomheder, der har svaret på hvert spørgsmål, samt de midterste (værdi), mindste (min) og højeste (max) værdi for virksomhedssvar. Hver virksomhed fik tilsendt to spørgeskemaer, et beregnet til A-siden (ledelsen) og et beregnet til B-siden (medarbejdersiden). Svaret fra den enkelte virksomhed er således beregnet som et gennemsnit af de enkelte besvarelser fra virksomheden. Derfor er virksomhedssvarene ikke altid et helt tal. Tabel 6. Spørgsmål 3.1, 3.2 og 3.3 i VAI2012: Antal virksomhedsvar, midterste, laveste og højeste værdi for hver overordnet branchegruppe Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2012, spørgsmålene 3.1, 3.2 og 3.3 Værdi Min Max Værdi Min Max Værdi Min Max Værdi Min Max Værdi Min Max Antal virksomheder med svar på Virksomhedssvar på 3.1 (midterværdi, min og max) 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 Antal virksomheder med svar på Virksomhedssvar på 3.2 (midterværdi, min og max) 1,5 1,0 4,0 1,5 1,0 4,0 1,0 1,0 4,0 1,5 1,0 4,0 1,5 1,0 4,0 Antal virksomheder med svar på Virksomhedssvar på 3.3 (midterværdi, min og max) 1,5 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 1,5 1,0 3,5 2,0 1,0 4,0 2,0 1,0 4,0 4

5 Sammenhænge mellem virksomhedssvarene og svarene fra de ansatte For hver enkelt spørgsmål i AH2012 er der foretaget både en parring med det enslydende spørgsmål fra VAI2012, og en vurdering af sammenhængen med de to andre spørgsmål i VAI2012. Nedenstående analyser er opdelt på spørgsmål 7.1, 7.2 og 7.3 i AH2012. Du kan læse nærmere om principperne for den statistiske analyse i dokumentet Statistisk metode. Nedenstående tabel viser analyser af sammenhænge mellem virksomhedernes svar på de tre spørgsmål om arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet og de ansattes svar på det første af spørgsmålene. Tallene er fordelt på de fem branchegrupper, og rummer for estimaterne ligeledes konfidensintervaller (den statistiske usikkerhed). Tabellen viser, at der er sammenhæng mellem virksomhedens svar og de ansattes svar. Tabel 6. Spørgsmål 7.1 i AH2012 sammenholdt med hvert enkelt af spørgsmålene 3.1, 3.2 og 3.3 i VAI2012: Gennemsnit af de ansattes svar og sammenhæng med spørgsmål i VAI2012 Arbejdsmiljø og Helbred 2012 spørgsmål 7.1 om holdningen på arbejdspladsen er, at arbejdsmiljøet skal være bedre end reglerne kræver Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi Gennemsnit per virksomhed (midterværdi, min og max) 2,25 1,25 3,50 2,27 1,14 4,00 2,22 1,00 4,00 2,29 1,25 4,00 2,33 1,00 4,00 Antal virksomheder Antal personer spørgsmål 3.1 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,082 0,017 0,148 0,121 0,026 0,217 0,131 0,070 0,192 0,242 0,155 0,329 0,116 0,027 0,206 p-værdi 0, , <0, <0, , spørgsmål 3.2 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,148 0,062 0,233 0,146 0,033 0,260 0,098 0,013 0,183 0,262 0,152 0,372 0,135 0,025 0,246 p-værdi <0, , , <0, , spørgsmål 3.3 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,072-0,011 0,154 0,132 0,028 0,236 0,121 0,033 0,210 0,232 0,109 0,355 0,116-0,014 0,246 p-værdi 0, , , <0, , Værdien for spørgsmål viser hvor meget gennemsnittet af de ansattes svar flyttes, når man sammenligner to arbejdspladser, hvor arbejdspladsernes svar skifter mellem nabokategorier som f.eks. ved at svaret på VAI2012-spørgsmålet går fra i ringe grad til i nogen grad. Ser man på det næsten enslydende spørgsmål (VAI2012 spørgsmål 3.1, markeret med blåt), er sammenhængen stærkest for industri. Sammenhængen er dog ikke voldsomt stærk: sammenligner man to virksomheder, hvor virksomhedsvaret ligger i nabokategorier, flyttes gennemsnittet af de ansattes svar kun med mellem 0,08 og 0,24, hvilket er bet i forhold til variationen mellem virksomheder, hvor virksomhedsgennemsnittet for de ansattes svar varierer fra 1,00 til 4,00 altså fra I høj grad til Slet ikke altså over hele skalaen. Der ses også en sammenhæng med de to andre spørgsmål i VAI2012, faktisk med en tendens til en lidt stærkere sammenhæng med VAI2012 spørgsmål 3.2 om prioritering af forebyggelse for de fleste branchegrupper. Baggrundsanalyser har vist, at sammenhængen med de to andre spørgsmål i VAI2012 primært skyldes, at virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, svarer positivt på alle tre spørgsmål. 5

6 Nedenstående tabel viser analyser af sammenhænge mellem virksomhedernes svar på de tre spørgsmål om arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet og de ansattes svar på det andet af spørgsmålene. Tabellen viser, at der er sammenhæng mellem virksomhedens svar og de ansattes svar. Tabel 7. Spørgsmål 7.2 i AH2012 sammenholdt med hvert enkelt af spørgsmålene 3.1, 3.2 og 3.3 i VAI2012 Arbejdsmiljø og Helbred 2012 spørgsmål 7.2 om arbejdspladsen prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi Gennemsnit per virksomhed (midterværdi, min og max) 2,00 1,00 3,40 2,00 1,00 4,00 1,90 1,00 3,00 2,00 1,00 3,50 2,00 1,00 3,33 Antal virksomheder Antal personer spørgsmål 3.1 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,084 0,024 0,143 0,107 0,012 0,203 0,105 0,048 0,162 0,176 0,094 0,258 0,062-0,021 0,144 p-værdi 0, , <0, <0, , spørgsmål 3.2 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,141 0,064 0,219 0,203 0,092 0,315 0,113 0,034 0,191 0,197 0,094 0,299 0,146 0,046 0,246 p-værdi <0, <0, , <0, , spørgsmål 3.3 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,046-0,029 0,121 0,193 0,090 0,296 0,140 0,058 0,222 0,171 0,056 0,286 0,105-0,013 0,224 p-værdi 0, <0, <0, , , Værdien for spørgsmål viser hvor meget gennemsnittet af de ansattes svar flyttes, når man sammenligner to arbejdspladser, hvor arbejdspladsernes svar skifter mellem i nabokategorier som f.eks. ved at svaret på VAI2012-spørgsmålet går fra i ringe grad til i nogen grad. Ser man på det næsten enslydende spørgsmål (VAI2012 spørgsmål 3.2, markeret med blåt), er sammenhængen stærkest for industri og privat service. Sammenhængen er dog heller ikke her voldsomt stærk: sammenligner man to virksomheder, hvor virksomhedsvaret ligger i nabokategorier, flyttes gennemsnittet af de ansattes svar med mellem 0,11 og 0,20, hvilket er bet i forhold til variationen mellem virksomheder, hvor virksomhedsgennemsnittet for de ansattes svar varierer fra 1,00 til 4,00 altså fra I høj grad til Slet ikke altså over hele skalaen. Der ses også en sammenhæng med de to andre spørgsmål i VAI2012. Baggrundsanalyser har vist, at sammenhængen med de to andre spørgsmål i VAI2012 også her primært skyldes, at virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, svarer positivt på alle tre spørgsmål. 6

7 Nedenstående tabel viser analyser af sammenhænge mellem virksomhedernes svar på de tre spørgsmål om arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet og de ansattes svar på det tredje af spørgsmålene. Tabellen viser, at der er sammenhæng mellem virksomhedens svar og de ansattes svar. Tabel 8. Spørgsmål 7.3 i AH2012 sammenholdt med hvert enkelt af spørgsmålene 3.1, 3.2 og 3.3 i VAI2012 Arbejdsmiljø og Helbred 2012 spørgsmål 7.3 om medarbejderne involveres i beslutninger, som påvirker deres arbejdsmiljø Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi Gennemsnit per virksomhed (midterværdi, min og max) 2,00 1,00 3,40 2,25 1,00 4,00 2,00 1,00 3,00 2,11 1,00 4,00 2,00 1,00 4,00 Antal virksomheder Antal personer spørgsmål 3.1 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,058-0,002 0,117 0,089-0,011 0,190 0,119 0,064 0,174 0,102 0,023 0,181 0,068-0,024 0,160 p-værdi 0, , <0, , , spørgsmål 3.2 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,097 0,020 0,174 0,190 0,071 0,309 0,123 0,046 0,199 0,197 0,100 0,294 0,092-0,021 0,206 p-værdi 0, , , <0, , spørgsmål 3.3 (værdi med statistisk usikkerhed) 0,107 0,035 0,179 0,207 0,100 0,314 0,206 0,129 0,284 0,147 0,037 0,256 0,084-0,049 0,216 p-værdi 0, <0, <0, , , Værdien for spørgsmål viser hvor meget gennemsnittet af de ansattes svar flyttes, når man sammenligner to arbejdspladser, hvor arbejdspladsernes svar skifter mellem nabokategorier som f.eks. ved at svaret på VAI2012-spørgsmålet går fra i ringe grad til i nogen grad. Ser man på det næsten enslydende spørgsmål (VAI2012 spørgsmål 3.3, markeret med blåt), er sammenhængen stærkest for omsorgsarbejde og privat service. Sammenhængen er dog heller ikke her voldsomt stærk: sammenligner man to virksomheder, hvor virksomhedsvaret ligger i nabokategorier, flyttes gennemsnittet af de ansattes svar med mellem 0,08 og 0,21, hvilket er bet i forhold til variationen mellem virksomheder, hvor virksomhedsgennemsnittet for de ansattes svar også her varierer fra 1,00 til 4,00 altså fra I høj grad til Slet ikke altså over hele skalaen. Der ses også en sammenhæng med de to andre spørgsmål i VAI2012. For nogle branchegrupper er sammenhængen en smule stærkere med spørgsmål 3.2 i VAI 2012 om prioritering af forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Baggrundsanalyser har vist, at sammenhængen med de to andre spørgsmål i VAI2012 også her primært skyldes, at virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, svarer positivt på alle tre spørgsmål. For at vurdere om der var stærkere sammenhæng mellem de ansattes besvarelser og arbejdspladsernes besvarelser fra B-siden, er der foretaget baggrundsanalyser, hvor der kun indgår arbejdspladsbesvarelser fra B- siden. Der var i disse analyser ikke tegn på, at dette skulle være tilfældet. 7

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data

Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Branche-, job- og størrelsesgrupper i data Arbejdsgiver og/eller medarbejderrepræsentanter fra over 1000 primært mellemstore til store arbejdspladser har i en særlig undersøgelse udfyldt spørgeskemaet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger

Erfaring med lokal løn. Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger Erfaring med lokal løn Undersøgelse blandt IDA og DDL tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser om de lokale lønforhandlinger December 2014 Erfaring med lokal løn Resume IDA har i slutningen af

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Forskelle i svarmønstre blandt ledelses- og medarbejderrepræsentanter i VOV 2006

Forskelle i svarmønstre blandt ledelses- og medarbejderrepræsentanter i VOV 2006 Forskelle i svarmønstre blandt ledelses- og medarbejderrepræsentanter i VOV 2006 Shuangyu Dong Madsen Betina Holbæk Pedersen Thomas Fløcke Helle Gram Quist Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

NOTAT OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011. Gry Grundtvig og Christian Roepstorff

NOTAT OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011. Gry Grundtvig og Christian Roepstorff NOTAT OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011 Gry Grundtvig og Christian Roepstorff OVERVÅGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS FOREBYGGENDE ARBEJDSMILJØARBEJDE 2011 Af Gry Grundtvig

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV)

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Thomas Fløcke, Hans Sønderstrup-Andersen, Christian Roepstorff, Kim Lyngby Mikkelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

AMR: Ledelsesvanskeligheder er det største arbejdsmiljøproblem

AMR: Ledelsesvanskeligheder er det største arbejdsmiljøproblem Formandssekretariatet d. 19. februar 2015 AMR: Ledelsesvanskeligheder er det største arbejdsmiljøproblem Det er især de organisatoriske og psykiske forhold, som opfattes som problemer på 3F-arbejdspladser.

Læs mere

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER

UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER UNDERSØGELSE BRUGEN AF KONKURRENCE- OG KUNDEKLAUSULER I DIREKTØRKONTRAKTER METODE OG DATAGRUNDLAG Kromann Reumert har i perioden december 2015 - januar 2016 gennemført en undersøgelse vedrørende den faktiske

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere