ESE: eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13"

Transkript

1 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade Esbjerg - Tlf Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid kan man åbenbart slippe af sted med alting. Som nu udmeldingen fra de Vise mænd (det smager da lidt af jul) om, at dagpengene skal sættes ned for at tvinge de unge seniorer og andre i job, også gerne i job der ligger under det uddannelsesniveau, de nu måtte have! Det var de Vise mænd jeg startede med, der udtalte dette plus en hel masse andet vis. For i min verden er en vismand en, der ved, hvad han taler om! En der har undersøgt og konstruktivt vurderet tingene, inden han/hun udtaler sig! Men sådan en gang vås! Jeg er ikke vis, men er deltager i den realistiske, virkelighedsnære verden, hvor jeg dagligt har oplevet at seniorer, medlemmer, der fx er tidligere lagerchef, søger job som lagerekspedient, og her forinden har gjort sig nogle lange overvejelser, inden han søger. Og hvad sker så? Afslaget kommer og lyder på, at enten er vedkommende for gammel, for overkvalificeret eller noget andet belastende. - Hvad du har jo haft en chefstilling før! Ja men det handler jo ikke om, hvad man før har lavet, men om hvad man gerne vil lave i fremtiden, og dette er den enkelte senior jo bedst til selv at afgøre ud fra netop dennes egne bevæggrunde. Bevæggrunde der kan være vidt forskellige fra andres ønsker og krav. Jeg oplever også seniorer - som jeg mødte i starten af ESE s etablering - der var fulde af optimisme og gå-på-mod med troen på, at et job skulle de nok få enten med hjælp fra netværket og/eller ved egen indsats. Men som nu ser triste ud, kede af det, som har mistet troen på at komme i reelt arbejde igen. Det kan være endog meget svært at bevare humøret og troen på, at tingene nok skal lykkes for en. Men at man så også som ledighedsramt skal skældes ud for ikke at ville tage tilbudte job eller søge disse. Jamen hov lad os da først lige få anvist og tilbudt disse. Vi i ESE moser på for at gøre opmærksomme på vor eksistens vi laver bl.a. spørgeskemaundersøgelser for at afdække behovet for at ansætte seniorer, vi har lavet brochure, der gør opmærksom på vort virke. Vi deltager aktivt med holdningsbearbejdning. Vi tager gerne ud og fortæller om ESE s formål og baggrund. Fortsættes næste side ESE: eller brug mail-adressen. BESTYRELSEN: Ove C. Jensen, tlf , adr. Carsten Slebsager, tlf , Mariann Lund, tlf , Bente Ahlgreen Møller, tlf , Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med erfaring og rutine, klar til nye udfordringer. INDHOLD: Formanden side 1 Bosch side 2 Cafédag side 2 A-kasseforhold side 3 Sparbank Vest side 4 Områder for job side 5 Andet nyt side 6 Julehilsen side 7 Efterlysning side 7 Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 1

2 Fortsat fra forrige side De fleste seniorer er - ud over at være tilmeldt AF - aktive i ESE, men ofte også tilmeldt vikarbureauer samt er aktivt jobsøgende på andre måder. Hvad kan den enkelte så stort set mere gøre? Kursus den 18. december Vi har planlagt et kursus hos AF tilmeldte medlemmer for at få kendskab til det nye registreringssystem, hvor man kan få lagt sit eget personlige CV ud på nettet på AF s hjemmeside under sitet Jobnet. Her kan virksomhederne så med fordel se på mulige emner, og seniorer og andre er her til rådighed med jobsøgning i 24 timer dvs. døgnet rundt. Hvad mere kan der forlanges af os? Brug tænkeren konstruktivt Fra politisk hold lyder ordene fra mange unge politikere, at vi er en byrde de tør nok ikke sige det rent ud: en stor uønsket omkostning. I stedet for pakker de det ind og bruger neutralt ladede ord såsom mængden af folk på overførselsindkomst men her værdiladet med en stor pil nedad. OK - lad os holde fast i ordet byrde! Er noget en byrde så fjern den dog! Tænk logisk, vær konstruktiv og samtidigt menneskelig engageret. Jeg har desuden set et af flere læserbreve, som omhandlede de dovne ledige og med videre af samme skuffe, skrevet af en frelst lille erhvervsdrivende. Hvad med om han kreerede et eller flere reelle job i stedet for at sidde og fumle med at prøve på at formulere noget så dumt? Der skulle nok komme nok af interessenter, dersom forholdene var i orden! Nå lad nu Vismænd være vise, lad politikerne være politikere, men bare ikke en byrde for os, når begge hold udtaler sig om noget, der ikke har med den reelle virkelighed at gøre, ellers bliver det altså netop en byrde. Jeg vil alligevel her også ønske dem en glædelig jul og et godt nytår. Og det nye år kunne så udmærket bruges på at blive vis, og til jobskabelse, i stedet for at skabe sig over noget de ikke har helt fod på og viden om. En jule- og nytårshilsen skal selvfølgelig også tilflyde alle vore medlemmer og vore samarbejdspartnere, som vi i årets løb har god kontakt med. Vi er også i 2003 et netværk, som er til for jer og samfundet. Ove C. Jensen Cafè-dag hver fredag fra kl I VORT MØDELOKALE - hyggeligt uforpligtende - kom hinanden ved - NETVÆRKSDANNENDE! Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 2

3 Resume fra medlemsarrangementet 4. oktober A-kasseforhold i forbindelse med reformen Emnet var A-kasseforhold. med fokus sat på den nye arbejdsmarkedsreform, og herunder forhold for seniorer til det nye. Jens Åge Jensen fra FTFA s A-kasse orienterer lidt om hvad der indtil nu er givet arbejdsløshedskassen af information om emnet. Giver først en kort briefing af FTFA som sådan. Denne dækker ca. 120 faglige organisationer, men er dog ikke i sin struktur tværfaglig men derimod fagopdelt. Det er i øjeblikket Danmarks 3. største A-kasse. Nogle af de faglige medlemsorganisationer er fx politi, ergoterapeut, fysioterapeut, styrmænd, musikere m.fl. A-kassen er opdelt i 11 kontorer fordelt over hele landet, og kontoret i Esbjerg dækker hele Ribe amt. FTFA har i den sidste tid oplevet medlemstilgang modsat mange andre store faglige organisationer. På sigt er det muligvis/sandsynligvis meningen at udvikle sig i tværfaglig retning på A-kasseområdet, dvs. selvstændige kan også optages som medlemmer. Dette skal dog først vedtages. Strukturmæssigt er alle A-kasser styret efter det samme lovmæssige regelsæt, så det er ikke her, vi finder baggrunden for forskellen i kontingentet, men der administrerer forskelligt, og desuden er der store forskelle på de ting faggrupper tilbydes. Når man snakker om stive regler, så er det altid kun hos de andre, men tilbudene betyder forskelle, og antallet af ledige er også med til at prisen ryger op. Det er derfor lidt i A-kassernes interesse at slippe af med deres ledige, enten gennem skabelse af aktiv jobformidling eller ved at komme af med deres ledige til andre organisationer. Flere instanser ser på problematikken vedr. ledige seniorer, og hvilke faktorer/årsager har forvoldt ledigheden fx push-faktoren (presset fra andre ansatte) pull-faktoren lovning om gode fratrædelsesvilkår jump-faktoren hvor man forbigås ofte presses man ud fordi personalepolitikken simpelt hen er for dårlig på området, og mange fa. lider på dette område af manglende selverkendelse. Regeringens ideer for en kommende seniorpolitik m.v. lyder: over 10 år flere i arbejde og heraf de fra dagpengesystemet, og de sidste fra indvandrer/social/kontanthjælpsområdet. Der er planer om at gøre mere for de unge, og mere for folk over 50 år. Så konklusionen er, at reformen indeholder en del godbidder, men så sandelig også noget skidt. Der er bl.a. intet reelt jobskabende i den. Alle ledige skal nu have en kontakt hver 3. måned under en eller anden form. Ikke for at være negativ men får det egentlig nogen væsentlig ændret betydning i forhold til nu? Reglerne følges til punkt og prikke, men der skabes ingen job. Hvad med at skaffe arbejdspladserne først, og herefter få motiveret de ledige og andre grupper. Der vil kunne blive et stort marked af kontrollører, der vil lave vurderinger af den enkeltes aktivitet med hensyn til jobsøgning. Dette vil muligvis blive på resultatlønsbasis, så der vil blive rift om de ressourcestærke. Mange konsulenter vil nok tilbyde sig som sparringspartnere på området. Der er dog endnu mange løse ender. Intet er besluttet, men det bliver spændende at følge. hvis det så kun bliver en henstillingsvedtægt som ved handicaphjælperproblemet så må vi se frem til en meget gradueret administration. Som et minimum vil vi - med det nye - ikke blive sendt ud til noget, vi ikke vil kunne bestride og/eller har lyst til. Der vil blive lavet en individuel vurdering af den jobsøgende ledige, og herudfra skal jobbet skaffes. Andre grupperinger skal der laves andre ting for/med, og dette vil være sværere og nok kræve mere tid. Der er behov for opkvalificering og specialuddannelse som ikke er brugt i længere tid skal jo føres Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 3

4 ajour. Diverse tilbud vil blive udarbejdet. Positivlisten falder bort. Virksomhedspraktik er en eksisterende mulighed, men bruges stort set ikke i øjeblikket, men det vil blive en af de vigtige værktøjer, idet man vil kunne stille sin arbejdskraft gratis til rådighed i en 4 ugers periode. Herudfra kan virksomheden så vurdere, men mange firmaer er dog i øjeblikket slet ikke minded på ordningen med jobafprøvning. Man snakker desuden om forenkling af satserne, således at der gives ens sats for alle! A-kasserne arbejder ofte sideordnet med AF, og i øjeblikket er fokus ved at blive rettet mod seniorproblemet. Disse bærer en forholdsvis stor del af ledigheden, og ofte er de/bliver de langtidsledige. Statistisk udgør de 13 %, men ses på de langtidsledige udgør de 30%. Der verserer ofte rygter om behov for arbejdskraft, men disse kan stort set aldrig verificeres. Aktiveringsordningen er reelt med til at tage arbejdet fra dnre, og alt for mange spekulerer i løntilskudsordningen, og dermed i godkendte underbetalingsordninger af faste medarbejdere. Medarbejdere der ofte ikke kan undværes. Der lægges nu op til et max. på kun 1 år i den slags beskæftigelse/aktivering. Altså 4 ugers gratis arbejdstilbud så aktiv på andre tilskud. Ifølge den nye rapport har jobtræning været en succes såvel privat som i offentlig regi. Men noget der vil sætte gang i beskæftigelsen er højere konjunkturer, og så den situation at der ikke er flere unge at trække på. Vi må desuden konstatere, at arbejdsgiverne her i landet har lettere ved at slippe af med medarbejdere end hos vore sydligere EU-naboer. Det har reelt udviklet sig til ansvarsforflygtigelse fra almene samfundsforpligtelser, idet man stort set helt og holdent har overladt beskæftigelsesproblemet til staten at løse. Forbedringer for efterlønnere For folk på efterløn vil det nye løse en del op på dette at tage ekstra arbejde, 200 timers reglen falder bort, man må nu arbejde alt det man lyster - med modregning time for time. Dog skal man fastholde princippet for lige løn for lige arbejde, og ikke lade sig underbetale, nå men det giver vist sig selv - for hvor seniorer vil arbejde med underskud? De fleste job opslås stort set aldrig, idet de enten besættes internt eller via uopfordrede ansøgninger som kommer just-in-time. Det nye jobnet er fremtidens jobsøgning så I opfordres hermed til at få lagt jeres CV ind. Arbejdsgiverne får herved et godt værktøj til at kapre nye funktionelle medarbejdere. Vi blev slutteligt enige om, at når det nye var bedre på plads, så ville en uddybning være ønskelig, for så fik vi et bedre billede af i hvilken retning vi nu bevæger os. referent Arly Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 4

5 Resumé og kommentarer fra medlemsmøde med emnet: Fokus på områder med jobmuligheder v/ Tom Nielsen Vi havde til denne dag allieret os med erhvervschef Tom Nielsen, der kort ville indlede med at sætte fokus på nogle af primære områder, hvor der muligvis var gang i den. Han lagde dog ud med at konstatere, at det ved vi som jobsøgende seniorer vist nok meget mere om, idet vi jo har en stor bredspektret viden herom fra vor egen personlige jobsøgning. Netværket er jo meget bredspektret med hensyn til uddannelses- og arbejdsmæssige baggrunde. Esbjerg Erhvervscenter er ikke specielt omfattende har p.t. kun 5 ansatte og kan derfor ikke dække så godt og bredt som erhvervscentrene i mange andre byer, hvor der er ansat op til 3 gange flere. Selve centret fungerer som en slags bindeled mellem det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne, kommunen og de eksterne forbindelser rundt om i landet. Så der er mere end arbejdsområder nok at tage vare på. Mange af de tiltag, som erhvervscentret er involveret i, er desværre ofte af en art, hvor det gælder om at holde kortene rimeligt tæt ind til kroppen, idet der er stor konkurrence fra andre regioner om at skabe arbejdspladser netop i deres område. Mange ting er desuden kun i støbeskeen, og muligheden for, at de bliver erstattet af noget andet, er derfor stor. Men lokalt må vi hele tiden sørge for at være på stikkerne, kunne se evt. muligheder og få undersøgt disse til gavn for netop vort erhvervsliv. I forbindelse hermed er det meget vigtigt at markedsføringen lever op til tidens krav. Der er mange om budet, og derfor må vi lokalt have tingene klarlagt, så de er umiddelbart salgbare. Dette må vi nok konstatere ikke er helt optimal i øjeblikket! Det er købers marked, og en aggressiv markedsføring er nødvendig, idet mange ofte underbyder for at få fat på tingene. Samtidig prøver man stedse fra andre sider at sætte os i bås, som værende gode til det og det - men ellers ikke andet. Dette netop for at desavouere os i en given konkurrencesituation. Fx kører andre ofte på Esbjerg som et område for fiskeri og offshore, men ellers ikke meget andet. Dette til trods for at vi rent logistisk rummer et væld af muligheder for transport til lands, til vands og i luften. Vi besidder med vore 2 universiteter, og flere højere læreanstalter endog gode muligheder for de virksomheder, der har øjnene åbne og tør satse målrettet mod fremtiden. Placeringsmæssigt ligger vi strategisk også rigtigt godt, og på udgiftsområdet (løn m.v.) ligger vi ret så fordelagtigt. Så bedre salgsstrategier må skabes. Vi må i offensiven og ikke hele tiden halte bagefter i et forsvar for vort område. Dårlig PR er her netop desavouerende, men det er så op til os lokalt at kunne sælge os selv bedre, og dette ved på en aggressiv måde at komme i forbindelse med en større og bredere kreds. Det er langt fra nok at være regionalt orienteret nej det drejer sig her om at opnå et nærmest globalt fokus. Sagt kort: blive kendt hos de store som værende et område med muligheder og potentiale. Hvad vi jo netop har! I øjeblikket er det nok primært offshoreindustrien, der er gang i lokalt. Dette medfører en vis mængde følgeindustri, men også på det biokemiske område er der gode tendenser i tiden. På vindmølleområdet har vi her i området også fået skabt os et navn som velegnet udskibningssted, men dette burde gælde også på logistikområder. Der må tænkes og prøves nyt. Vi er dog ofte inde en skærpet konkurrencesituation med lavvækstområder, som med EU-tilskud jo skal skubbes i gang. Derfor er det nødvendigt, at vore egne ledende erhvervsfolk ikke kun tænker kortsigtet og globalt, men også rent lokalt tænker lidt mere langsigtet på deres her liggende udviklingsmuligheder. Har man et godt, solidt og stabilt fundament, kan man netop sikre sig mod en del udefrakommende negative påvirkninger. Et must bør i den forbindelse være et lokalt velfungerende efteruddannelsessystem. Ord som erfaringsudveksling og koordinering er det som falder lige for, når vi lokalt skal have skabt interesse for den lokale vækst og engagement. Alt for Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 5

6 mange afventer andres initiativer og hopper så først herefter på vognen. Brug dog de lokale muligheder for koordinering og udveksling af mere gængse ideer og planer til styrke og gavn for det lokale erhvervsliv. PR-mæssigt burde vi også let kunne optimere salget af de enkelte industrigrene byen besidder, blot ved kort og målrettet fokus på produktionen ikke på metoderne men med produktet i fokus. Dette kræver selvfølgelig en stor indsats, og mange andre er hurtigt klar til at følge os til dørs, men det er jo de præmisser, der i forvejen råder på området, så det kan vi jo ikke beklage. Det er den frie konkurrences livsbetingelser på godt og ondt. ref. v/ Arly Runge Andet nyt fra foreningen her note fra medlemsarrangement Arrangementet med at få en personaleansvarlig, Aksel R. Henriksen fra Arovit Petfood, ind og fortælle om, hvad han mener, der sættes fokus på i forbindelse med bl.a. ansøgningsvurdering etc. Mødet var ingen ubetinget succes bl.a. grundet fremmødet. Det er, som vi vel stort set alle ved, et spørgsmål om fremtræden etc. at ligne firmaets vision om en ansat til den eller den funktion. Arovit har for øvrigt tilsyneladende ingen overordnet strategi på ansættelsesområdet heller ikke for seniorer, men kører efter en slags gehør. Mødet blev altså ikke ligefrem et tilløbsstykke. Det er selvfølgelig beklageligt, at vi ikke kan trække mere end 6-7 af vore ledige seniorer ind til et sådant aktuelt emne, men der kan dog være mange mere eller mindre presserende årsager til det manglende fremmøde. I forbindelse hermed finder vi det opportunt endnu engang at opfordre vore jobsøgende medlemmer til i videst mulig omfang at bakke op om vore forskellige tiltag (interessante eller knapt så interessante), for herudfra kan vort reelle engagement jo også måles, og kan samtidig være et vægtigt parameter for at de mest aktive i foreningen gider sætte noget i gang. Alle indfaldsvinkler kan jo give os et eller andet mere eller mindre brugbart. Vi lærer herved hele tiden nyt, og får fornemmelsen af, om der er noget konstruktivt i gang, eller om det reelt blot drejer sig om gamle floskler pakket ind i nye klæder passende til tiden. Vi er desuden altid interesserede i at få forslag til nye emner og også nye aktive ind. Vi må til stadighed kræve konstruktiv nytænkning og stillingtagen, og i den forbindelse stærkt afvise ordgyderi, hvor der blot tales udenom og ikke tages stilling til konkrete sager. Et vel tydeligt tegn på kvantitet, manglende kompetence, engagement og til dels duelighed hos dem, der egentlig mener, de netop besidder disse kvaliteter. Retorik er ikke et mål i sig selv, men bruges alt for ofte som et middel til ikke at tage stilling/engagere sig i presserende aktuelle spørgsmål. Målet må være engagement og aktiv indsats i reelle løsningsmodeller, og her skal der ikke være tale om løsningsmodeller, der blot udskyder problemerne eller blot giver retorikkerne fred. Nej det bør være konkrete løsninger, der kan være gavnlig for de reelt berørte parter. Retorik bruges altså alt for ofte af beslutningstagere til ansvarsforflygtigelse. Du har et problem? (Ledighed? Sygdom? etc.) - Du kan ikke løse det? - GODT! Så løs det selv alligevel for det er jo dit problem! (underforstået ikke vort, og vi er egentlig lidt irriterede over at skulle engagere os i det) du må selv tage ansvar! Ja - og det er sgu da netop derfor, der bedes om ekstern hjælp til problemløsning den enkelte har netop ikke selv kunnet løse problemet. Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 6

7 JULEHILSEN Alle vore seniorer og samarbejdspartnere ønskes hermed en god jul og et godt nytår. Vi håber på en aktiv og udviklingsmæssig interessant periode for hele år Der opfordres hermed til fortsat engagement og medvirken til at vi kan være med til at få løst problematikkerne omkring bl.a. seniorledigheden. Alle er mere end velkomne til at møde frem og yde en stor eller mindre stor indsats til fælles bedste. Salgsgruppen kan hele tiden bruge folk, og det sammen gælder ved vort kontorarbejde. Der er desuden stort set altid mulighed for at kunne øve sig og herved vedligeholde sine færdigheder på vor computer. Husk for øvrigt at I fra 1. januar 2003 skal have jeres CV lagt ind på AF s hjemmeside under Jobnet for på sigt at kunne betragtes som reelt jobsøgende. Vist nok et udslag af den nye arbejdsmarkedsreform. EFTERLYSNING Vi er - fra kontorvagtens side blevet opfordret til at bringe en lille efterlysning. Der er, ved gennemgang af vort nøglesystem, konstateret manglende oplysning vedr. nøgle nr. 19. De seniorer som evt. har nøgle hertil bedes venligst kontrollere disse. Da nøglesystemet var med fra start, drejer det sig muligvis om, at en af vore første medlemmer er i besiddelse af denne. Meld tilbage, hvis du har nøgle nr. 19 på forhånd tak! Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 7

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer! OKTOBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 11 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - e-mail: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Friske nye gamle kræfter igen på banen Det hjælper med nye gamle

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen.

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen. Marts 03 ÅRGANG 2 NUMMER 15 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Passiv engagement i en aktiv krævende tid... Generalforsamlingen

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber

Talsmandsseminar 2008. Status for organisationen. 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber Talsmandsseminar 2008 Status for organisationen 3 partsforhandlinger Talsmændenes fremtid Strategisk indsats nye medlemskaber kommende ledere fra januar 2009 lederne.dk for talsmænd hvad skete der Den

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Brugervejledning Jobsporet

Brugervejledning Jobsporet Brugervejledning Jobsporet Hvilke muligheder har du for jobsøgning på Jobsporet? Jobsøgning Hurtig jobsøgning som er til fri afbenyttelse for alle Jobagent og CV Du kan oprette en jobagent eller et CV.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere