ESE: eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESE: www.esbjergseniorerhverv.dk eller brug mail-adressen. Vise mænd og deres julehilsen til de svage DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13"

Transkript

1 DECEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 13 Exnersgade Esbjerg - Tlf Formanden har ordet: Vise mænd og deres julehilsen til de svage I en travl juletid kan man åbenbart slippe af sted med alting. Som nu udmeldingen fra de Vise mænd (det smager da lidt af jul) om, at dagpengene skal sættes ned for at tvinge de unge seniorer og andre i job, også gerne i job der ligger under det uddannelsesniveau, de nu måtte have! Det var de Vise mænd jeg startede med, der udtalte dette plus en hel masse andet vis. For i min verden er en vismand en, der ved, hvad han taler om! En der har undersøgt og konstruktivt vurderet tingene, inden han/hun udtaler sig! Men sådan en gang vås! Jeg er ikke vis, men er deltager i den realistiske, virkelighedsnære verden, hvor jeg dagligt har oplevet at seniorer, medlemmer, der fx er tidligere lagerchef, søger job som lagerekspedient, og her forinden har gjort sig nogle lange overvejelser, inden han søger. Og hvad sker så? Afslaget kommer og lyder på, at enten er vedkommende for gammel, for overkvalificeret eller noget andet belastende. - Hvad du har jo haft en chefstilling før! Ja men det handler jo ikke om, hvad man før har lavet, men om hvad man gerne vil lave i fremtiden, og dette er den enkelte senior jo bedst til selv at afgøre ud fra netop dennes egne bevæggrunde. Bevæggrunde der kan være vidt forskellige fra andres ønsker og krav. Jeg oplever også seniorer - som jeg mødte i starten af ESE s etablering - der var fulde af optimisme og gå-på-mod med troen på, at et job skulle de nok få enten med hjælp fra netværket og/eller ved egen indsats. Men som nu ser triste ud, kede af det, som har mistet troen på at komme i reelt arbejde igen. Det kan være endog meget svært at bevare humøret og troen på, at tingene nok skal lykkes for en. Men at man så også som ledighedsramt skal skældes ud for ikke at ville tage tilbudte job eller søge disse. Jamen hov lad os da først lige få anvist og tilbudt disse. Vi i ESE moser på for at gøre opmærksomme på vor eksistens vi laver bl.a. spørgeskemaundersøgelser for at afdække behovet for at ansætte seniorer, vi har lavet brochure, der gør opmærksom på vort virke. Vi deltager aktivt med holdningsbearbejdning. Vi tager gerne ud og fortæller om ESE s formål og baggrund. Fortsættes næste side ESE: eller brug mail-adressen. BESTYRELSEN: Ove C. Jensen, tlf , adr. Carsten Slebsager, tlf , Mariann Lund, tlf , Bente Ahlgreen Møller, tlf , Rask må det gå..! Vi er jobsøgere med erfaring og rutine, klar til nye udfordringer. INDHOLD: Formanden side 1 Bosch side 2 Cafédag side 2 A-kasseforhold side 3 Sparbank Vest side 4 Områder for job side 5 Andet nyt side 6 Julehilsen side 7 Efterlysning side 7 Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 1

2 Fortsat fra forrige side De fleste seniorer er - ud over at være tilmeldt AF - aktive i ESE, men ofte også tilmeldt vikarbureauer samt er aktivt jobsøgende på andre måder. Hvad kan den enkelte så stort set mere gøre? Kursus den 18. december Vi har planlagt et kursus hos AF tilmeldte medlemmer for at få kendskab til det nye registreringssystem, hvor man kan få lagt sit eget personlige CV ud på nettet på AF s hjemmeside under sitet Jobnet. Her kan virksomhederne så med fordel se på mulige emner, og seniorer og andre er her til rådighed med jobsøgning i 24 timer dvs. døgnet rundt. Hvad mere kan der forlanges af os? Brug tænkeren konstruktivt Fra politisk hold lyder ordene fra mange unge politikere, at vi er en byrde de tør nok ikke sige det rent ud: en stor uønsket omkostning. I stedet for pakker de det ind og bruger neutralt ladede ord såsom mængden af folk på overførselsindkomst men her værdiladet med en stor pil nedad. OK - lad os holde fast i ordet byrde! Er noget en byrde så fjern den dog! Tænk logisk, vær konstruktiv og samtidigt menneskelig engageret. Jeg har desuden set et af flere læserbreve, som omhandlede de dovne ledige og med videre af samme skuffe, skrevet af en frelst lille erhvervsdrivende. Hvad med om han kreerede et eller flere reelle job i stedet for at sidde og fumle med at prøve på at formulere noget så dumt? Der skulle nok komme nok af interessenter, dersom forholdene var i orden! Nå lad nu Vismænd være vise, lad politikerne være politikere, men bare ikke en byrde for os, når begge hold udtaler sig om noget, der ikke har med den reelle virkelighed at gøre, ellers bliver det altså netop en byrde. Jeg vil alligevel her også ønske dem en glædelig jul og et godt nytår. Og det nye år kunne så udmærket bruges på at blive vis, og til jobskabelse, i stedet for at skabe sig over noget de ikke har helt fod på og viden om. En jule- og nytårshilsen skal selvfølgelig også tilflyde alle vore medlemmer og vore samarbejdspartnere, som vi i årets løb har god kontakt med. Vi er også i 2003 et netværk, som er til for jer og samfundet. Ove C. Jensen Cafè-dag hver fredag fra kl I VORT MØDELOKALE - hyggeligt uforpligtende - kom hinanden ved - NETVÆRKSDANNENDE! Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 2

3 Resume fra medlemsarrangementet 4. oktober A-kasseforhold i forbindelse med reformen Emnet var A-kasseforhold. med fokus sat på den nye arbejdsmarkedsreform, og herunder forhold for seniorer til det nye. Jens Åge Jensen fra FTFA s A-kasse orienterer lidt om hvad der indtil nu er givet arbejdsløshedskassen af information om emnet. Giver først en kort briefing af FTFA som sådan. Denne dækker ca. 120 faglige organisationer, men er dog ikke i sin struktur tværfaglig men derimod fagopdelt. Det er i øjeblikket Danmarks 3. største A-kasse. Nogle af de faglige medlemsorganisationer er fx politi, ergoterapeut, fysioterapeut, styrmænd, musikere m.fl. A-kassen er opdelt i 11 kontorer fordelt over hele landet, og kontoret i Esbjerg dækker hele Ribe amt. FTFA har i den sidste tid oplevet medlemstilgang modsat mange andre store faglige organisationer. På sigt er det muligvis/sandsynligvis meningen at udvikle sig i tværfaglig retning på A-kasseområdet, dvs. selvstændige kan også optages som medlemmer. Dette skal dog først vedtages. Strukturmæssigt er alle A-kasser styret efter det samme lovmæssige regelsæt, så det er ikke her, vi finder baggrunden for forskellen i kontingentet, men der administrerer forskelligt, og desuden er der store forskelle på de ting faggrupper tilbydes. Når man snakker om stive regler, så er det altid kun hos de andre, men tilbudene betyder forskelle, og antallet af ledige er også med til at prisen ryger op. Det er derfor lidt i A-kassernes interesse at slippe af med deres ledige, enten gennem skabelse af aktiv jobformidling eller ved at komme af med deres ledige til andre organisationer. Flere instanser ser på problematikken vedr. ledige seniorer, og hvilke faktorer/årsager har forvoldt ledigheden fx push-faktoren (presset fra andre ansatte) pull-faktoren lovning om gode fratrædelsesvilkår jump-faktoren hvor man forbigås ofte presses man ud fordi personalepolitikken simpelt hen er for dårlig på området, og mange fa. lider på dette område af manglende selverkendelse. Regeringens ideer for en kommende seniorpolitik m.v. lyder: over 10 år flere i arbejde og heraf de fra dagpengesystemet, og de sidste fra indvandrer/social/kontanthjælpsområdet. Der er planer om at gøre mere for de unge, og mere for folk over 50 år. Så konklusionen er, at reformen indeholder en del godbidder, men så sandelig også noget skidt. Der er bl.a. intet reelt jobskabende i den. Alle ledige skal nu have en kontakt hver 3. måned under en eller anden form. Ikke for at være negativ men får det egentlig nogen væsentlig ændret betydning i forhold til nu? Reglerne følges til punkt og prikke, men der skabes ingen job. Hvad med at skaffe arbejdspladserne først, og herefter få motiveret de ledige og andre grupper. Der vil kunne blive et stort marked af kontrollører, der vil lave vurderinger af den enkeltes aktivitet med hensyn til jobsøgning. Dette vil muligvis blive på resultatlønsbasis, så der vil blive rift om de ressourcestærke. Mange konsulenter vil nok tilbyde sig som sparringspartnere på området. Der er dog endnu mange løse ender. Intet er besluttet, men det bliver spændende at følge. hvis det så kun bliver en henstillingsvedtægt som ved handicaphjælperproblemet så må vi se frem til en meget gradueret administration. Som et minimum vil vi - med det nye - ikke blive sendt ud til noget, vi ikke vil kunne bestride og/eller har lyst til. Der vil blive lavet en individuel vurdering af den jobsøgende ledige, og herudfra skal jobbet skaffes. Andre grupperinger skal der laves andre ting for/med, og dette vil være sværere og nok kræve mere tid. Der er behov for opkvalificering og specialuddannelse som ikke er brugt i længere tid skal jo føres Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 3

4 ajour. Diverse tilbud vil blive udarbejdet. Positivlisten falder bort. Virksomhedspraktik er en eksisterende mulighed, men bruges stort set ikke i øjeblikket, men det vil blive en af de vigtige værktøjer, idet man vil kunne stille sin arbejdskraft gratis til rådighed i en 4 ugers periode. Herudfra kan virksomheden så vurdere, men mange firmaer er dog i øjeblikket slet ikke minded på ordningen med jobafprøvning. Man snakker desuden om forenkling af satserne, således at der gives ens sats for alle! A-kasserne arbejder ofte sideordnet med AF, og i øjeblikket er fokus ved at blive rettet mod seniorproblemet. Disse bærer en forholdsvis stor del af ledigheden, og ofte er de/bliver de langtidsledige. Statistisk udgør de 13 %, men ses på de langtidsledige udgør de 30%. Der verserer ofte rygter om behov for arbejdskraft, men disse kan stort set aldrig verificeres. Aktiveringsordningen er reelt med til at tage arbejdet fra dnre, og alt for mange spekulerer i løntilskudsordningen, og dermed i godkendte underbetalingsordninger af faste medarbejdere. Medarbejdere der ofte ikke kan undværes. Der lægges nu op til et max. på kun 1 år i den slags beskæftigelse/aktivering. Altså 4 ugers gratis arbejdstilbud så aktiv på andre tilskud. Ifølge den nye rapport har jobtræning været en succes såvel privat som i offentlig regi. Men noget der vil sætte gang i beskæftigelsen er højere konjunkturer, og så den situation at der ikke er flere unge at trække på. Vi må desuden konstatere, at arbejdsgiverne her i landet har lettere ved at slippe af med medarbejdere end hos vore sydligere EU-naboer. Det har reelt udviklet sig til ansvarsforflygtigelse fra almene samfundsforpligtelser, idet man stort set helt og holdent har overladt beskæftigelsesproblemet til staten at løse. Forbedringer for efterlønnere For folk på efterløn vil det nye løse en del op på dette at tage ekstra arbejde, 200 timers reglen falder bort, man må nu arbejde alt det man lyster - med modregning time for time. Dog skal man fastholde princippet for lige løn for lige arbejde, og ikke lade sig underbetale, nå men det giver vist sig selv - for hvor seniorer vil arbejde med underskud? De fleste job opslås stort set aldrig, idet de enten besættes internt eller via uopfordrede ansøgninger som kommer just-in-time. Det nye jobnet er fremtidens jobsøgning så I opfordres hermed til at få lagt jeres CV ind. Arbejdsgiverne får herved et godt værktøj til at kapre nye funktionelle medarbejdere. Vi blev slutteligt enige om, at når det nye var bedre på plads, så ville en uddybning være ønskelig, for så fik vi et bedre billede af i hvilken retning vi nu bevæger os. referent Arly Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 4

5 Resumé og kommentarer fra medlemsmøde med emnet: Fokus på områder med jobmuligheder v/ Tom Nielsen Vi havde til denne dag allieret os med erhvervschef Tom Nielsen, der kort ville indlede med at sætte fokus på nogle af primære områder, hvor der muligvis var gang i den. Han lagde dog ud med at konstatere, at det ved vi som jobsøgende seniorer vist nok meget mere om, idet vi jo har en stor bredspektret viden herom fra vor egen personlige jobsøgning. Netværket er jo meget bredspektret med hensyn til uddannelses- og arbejdsmæssige baggrunde. Esbjerg Erhvervscenter er ikke specielt omfattende har p.t. kun 5 ansatte og kan derfor ikke dække så godt og bredt som erhvervscentrene i mange andre byer, hvor der er ansat op til 3 gange flere. Selve centret fungerer som en slags bindeled mellem det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne, kommunen og de eksterne forbindelser rundt om i landet. Så der er mere end arbejdsområder nok at tage vare på. Mange af de tiltag, som erhvervscentret er involveret i, er desværre ofte af en art, hvor det gælder om at holde kortene rimeligt tæt ind til kroppen, idet der er stor konkurrence fra andre regioner om at skabe arbejdspladser netop i deres område. Mange ting er desuden kun i støbeskeen, og muligheden for, at de bliver erstattet af noget andet, er derfor stor. Men lokalt må vi hele tiden sørge for at være på stikkerne, kunne se evt. muligheder og få undersøgt disse til gavn for netop vort erhvervsliv. I forbindelse hermed er det meget vigtigt at markedsføringen lever op til tidens krav. Der er mange om budet, og derfor må vi lokalt have tingene klarlagt, så de er umiddelbart salgbare. Dette må vi nok konstatere ikke er helt optimal i øjeblikket! Det er købers marked, og en aggressiv markedsføring er nødvendig, idet mange ofte underbyder for at få fat på tingene. Samtidig prøver man stedse fra andre sider at sætte os i bås, som værende gode til det og det - men ellers ikke andet. Dette netop for at desavouere os i en given konkurrencesituation. Fx kører andre ofte på Esbjerg som et område for fiskeri og offshore, men ellers ikke meget andet. Dette til trods for at vi rent logistisk rummer et væld af muligheder for transport til lands, til vands og i luften. Vi besidder med vore 2 universiteter, og flere højere læreanstalter endog gode muligheder for de virksomheder, der har øjnene åbne og tør satse målrettet mod fremtiden. Placeringsmæssigt ligger vi strategisk også rigtigt godt, og på udgiftsområdet (løn m.v.) ligger vi ret så fordelagtigt. Så bedre salgsstrategier må skabes. Vi må i offensiven og ikke hele tiden halte bagefter i et forsvar for vort område. Dårlig PR er her netop desavouerende, men det er så op til os lokalt at kunne sælge os selv bedre, og dette ved på en aggressiv måde at komme i forbindelse med en større og bredere kreds. Det er langt fra nok at være regionalt orienteret nej det drejer sig her om at opnå et nærmest globalt fokus. Sagt kort: blive kendt hos de store som værende et område med muligheder og potentiale. Hvad vi jo netop har! I øjeblikket er det nok primært offshoreindustrien, der er gang i lokalt. Dette medfører en vis mængde følgeindustri, men også på det biokemiske område er der gode tendenser i tiden. På vindmølleområdet har vi her i området også fået skabt os et navn som velegnet udskibningssted, men dette burde gælde også på logistikområder. Der må tænkes og prøves nyt. Vi er dog ofte inde en skærpet konkurrencesituation med lavvækstområder, som med EU-tilskud jo skal skubbes i gang. Derfor er det nødvendigt, at vore egne ledende erhvervsfolk ikke kun tænker kortsigtet og globalt, men også rent lokalt tænker lidt mere langsigtet på deres her liggende udviklingsmuligheder. Har man et godt, solidt og stabilt fundament, kan man netop sikre sig mod en del udefrakommende negative påvirkninger. Et must bør i den forbindelse være et lokalt velfungerende efteruddannelsessystem. Ord som erfaringsudveksling og koordinering er det som falder lige for, når vi lokalt skal have skabt interesse for den lokale vækst og engagement. Alt for Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 5

6 mange afventer andres initiativer og hopper så først herefter på vognen. Brug dog de lokale muligheder for koordinering og udveksling af mere gængse ideer og planer til styrke og gavn for det lokale erhvervsliv. PR-mæssigt burde vi også let kunne optimere salget af de enkelte industrigrene byen besidder, blot ved kort og målrettet fokus på produktionen ikke på metoderne men med produktet i fokus. Dette kræver selvfølgelig en stor indsats, og mange andre er hurtigt klar til at følge os til dørs, men det er jo de præmisser, der i forvejen råder på området, så det kan vi jo ikke beklage. Det er den frie konkurrences livsbetingelser på godt og ondt. ref. v/ Arly Runge Andet nyt fra foreningen her note fra medlemsarrangement Arrangementet med at få en personaleansvarlig, Aksel R. Henriksen fra Arovit Petfood, ind og fortælle om, hvad han mener, der sættes fokus på i forbindelse med bl.a. ansøgningsvurdering etc. Mødet var ingen ubetinget succes bl.a. grundet fremmødet. Det er, som vi vel stort set alle ved, et spørgsmål om fremtræden etc. at ligne firmaets vision om en ansat til den eller den funktion. Arovit har for øvrigt tilsyneladende ingen overordnet strategi på ansættelsesområdet heller ikke for seniorer, men kører efter en slags gehør. Mødet blev altså ikke ligefrem et tilløbsstykke. Det er selvfølgelig beklageligt, at vi ikke kan trække mere end 6-7 af vore ledige seniorer ind til et sådant aktuelt emne, men der kan dog være mange mere eller mindre presserende årsager til det manglende fremmøde. I forbindelse hermed finder vi det opportunt endnu engang at opfordre vore jobsøgende medlemmer til i videst mulig omfang at bakke op om vore forskellige tiltag (interessante eller knapt så interessante), for herudfra kan vort reelle engagement jo også måles, og kan samtidig være et vægtigt parameter for at de mest aktive i foreningen gider sætte noget i gang. Alle indfaldsvinkler kan jo give os et eller andet mere eller mindre brugbart. Vi lærer herved hele tiden nyt, og får fornemmelsen af, om der er noget konstruktivt i gang, eller om det reelt blot drejer sig om gamle floskler pakket ind i nye klæder passende til tiden. Vi er desuden altid interesserede i at få forslag til nye emner og også nye aktive ind. Vi må til stadighed kræve konstruktiv nytænkning og stillingtagen, og i den forbindelse stærkt afvise ordgyderi, hvor der blot tales udenom og ikke tages stilling til konkrete sager. Et vel tydeligt tegn på kvantitet, manglende kompetence, engagement og til dels duelighed hos dem, der egentlig mener, de netop besidder disse kvaliteter. Retorik er ikke et mål i sig selv, men bruges alt for ofte som et middel til ikke at tage stilling/engagere sig i presserende aktuelle spørgsmål. Målet må være engagement og aktiv indsats i reelle løsningsmodeller, og her skal der ikke være tale om løsningsmodeller, der blot udskyder problemerne eller blot giver retorikkerne fred. Nej det bør være konkrete løsninger, der kan være gavnlig for de reelt berørte parter. Retorik bruges altså alt for ofte af beslutningstagere til ansvarsforflygtigelse. Du har et problem? (Ledighed? Sygdom? etc.) - Du kan ikke løse det? - GODT! Så løs det selv alligevel for det er jo dit problem! (underforstået ikke vort, og vi er egentlig lidt irriterede over at skulle engagere os i det) du må selv tage ansvar! Ja - og det er sgu da netop derfor, der bedes om ekstern hjælp til problemløsning den enkelte har netop ikke selv kunnet løse problemet. Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 6

7 JULEHILSEN Alle vore seniorer og samarbejdspartnere ønskes hermed en god jul og et godt nytår. Vi håber på en aktiv og udviklingsmæssig interessant periode for hele år Der opfordres hermed til fortsat engagement og medvirken til at vi kan være med til at få løst problematikkerne omkring bl.a. seniorledigheden. Alle er mere end velkomne til at møde frem og yde en stor eller mindre stor indsats til fælles bedste. Salgsgruppen kan hele tiden bruge folk, og det sammen gælder ved vort kontorarbejde. Der er desuden stort set altid mulighed for at kunne øve sig og herved vedligeholde sine færdigheder på vor computer. Husk for øvrigt at I fra 1. januar 2003 skal have jeres CV lagt ind på AF s hjemmeside under Jobnet for på sigt at kunne betragtes som reelt jobsøgende. Vist nok et udslag af den nye arbejdsmarkedsreform. EFTERLYSNING Vi er - fra kontorvagtens side blevet opfordret til at bringe en lille efterlysning. Der er, ved gennemgang af vort nøglesystem, konstateret manglende oplysning vedr. nøgle nr. 19. De seniorer som evt. har nøgle hertil bedes venligst kontrollere disse. Da nøglesystemet var med fra start, drejer det sig muligvis om, at en af vore første medlemmer er i besiddelse af denne. Meld tilbage, hvis du har nøgle nr. 19 på forhånd tak! Nyhedsbrev 13 december 2002 Side 7

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk. Så der blev også brug for holdningsbearbejdning

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk. Så der blev også brug for holdningsbearbejdning MAJ 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 7 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Nyt fra afdelingens daglige virke Har I for nyligt været inde på vores hjemmeside?

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse

Virksomhedernes holdninger til ansættelse og beskæftigelse af seniorer. - En spørgeskemaundersøgelse . - En spørgeskemaundersøgelse Marts 2003 Forord Vi hører ofte udtalelser om, at de ældre medarbejdere bør blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Ikke mindst set i lyset af de faldende årgange.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer!

Nu har de så haft chancen for netop at få nogle svar på såvel dit som dat. Det må I da kunne gøre bedre seniorer! OKTOBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 11 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - e-mail: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Friske nye gamle kræfter igen på banen Det hjælper med nye gamle

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Om organisationsændringer og reaktioner herpå

Om organisationsændringer og reaktioner herpå Om organisationsændringer og reaktioner herpå mine erfaringer og gode råd v. Steen Vidø, Mercuri Urval A/S Agenda Om forandringer og reaktioner herpå Jeres konkrete situation vilkår og muligheder At skabe

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft I en moderne industrivirksomhed skal der være plads til medarbejdere, der har et handicap hvis de selv er interesserede og motiverede. Der kan

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning

Den personlige kontakt i den uopfordrede jobansøgning Uopfordrede henvendelser på baggrund af udsøgning fra IT system Denne vejledning i uopfordrede ansøgninger illustrerer jobsøgerens overvejelser, muligheder og handlinger frem mod at skaffe sig en personlig

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

A-kasserne formidler job til ledige

A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne formidler job til ledige A-kasserne har en særlig styrke: De formidler job til deres medlemmer ud fra et indgående kendskab til medlemmernes fag. Læs mere om, hvad de fire a-kasser på FTF-området

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten.

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten. Typografi Sab Consult Folder Jeg fik til opgave at lave en folder for Sab Consult og valgte at fortsætte stilen i det rene og rolige layout. Der er brugt stemningsfyldte billeder og jeg valgte at bruge

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet JANUAR M ARTS 2012 1. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Hvad vil vi med projektet? - formålet 2 Målet

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Salgsgruppen kan kun sælge de medlemmer, som er i Den Blå Bog! Vi har haft fornøjelsen at have Arbejdsmarkedsrådet

Salgsgruppen kan kun sælge de medlemmer, som er i Den Blå Bog! Vi har haft fornøjelsen at have Arbejdsmarkedsrådet SEPT. 2001 ÅRGANG 1 NUMMER 2 Formanden har ordet:: Søg dit næste job her..! Den positive trend i foreningen fortsætter, men denne gang må jeg dog starte med en ting, som vi ikke har gennemført, nemlig

Læs mere

Betragtninger og vurderinger fra et møde Efterfølgende skal ses som en slags subjektiv vurdering af det debatterede.

Betragtninger og vurderinger fra et møde Efterfølgende skal ses som en slags subjektiv vurdering af det debatterede. Betragtninger og vurderinger fra et møde Efterfølgende skal ses som en slags subjektiv vurdering af det debatterede. Endnu et nyt arrangement i ESE s regi. Denne gang med finansminister Bjarne Corydon

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

salg med holdningsbearbejdningen, så må vi håbe, at arbejdsgivernes hørelse ikke fejler noget!

salg med holdningsbearbejdningen, så må vi håbe, at arbejdsgivernes hørelse ikke fejler noget! NOVEMBER 02 ÅRGANG 2 NUMMER 12 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Mange kræfter til at få solgt medlemmer til job Salgsapparatet

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen.

mangler tilbagemeldinger vedr. ændringer i den enkeltes status i forhold til foreningen. Marts 03 ÅRGANG 2 NUMMER 15 Exnersgade 18-6700 Esbjerg - Tlf. 75 13 08 36 - Email: esbjerg-senior-erhverv@tdcadsl.dk Formanden har ordet: Passiv engagement i en aktiv krævende tid... Generalforsamlingen

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere