MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion"

Transkript

1

2

3 MikrO-LOQO lndledning Brugervejledning Introduktion Skærmen til Logo Sætning Kommandoer Overvågning af udførelse af sætninger Forskelle til Mikro-Logo pà Piccolo o Distributionsdisketten Læsevejledning for nybegyndere ASCII tegnsættet Fejlmeddelser Oversigt over sætninger og kommandoer Registre PN:

4 WM Ingo, mjcm-mgo, Pxoooulm, Partner name marmal beskriver Mikro-Lego på Pxooonnm og Partner mikmdatanater. å; april 1985 Copyright 1985 A/S l-'legnecentralen 1979af. RC Computer A/S Udgivet af A/S Regnecentralen' af 1979, København Brugere denne af manual gøres opmærksom pa. at specifikationerne heri uden forudgaende varsel kan andres af RC. RC er ikke ansvarlig for typografiske fejl eller regnqfg, 30m kan forekomme i denne manual. og er ikke ansvarlig for skader forårsaget benyttelsen af dette af dokument.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE - SIDE ]O_ OOOOOOOOOO_OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2 3O OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO UJ 4 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 7 4 Oy] O O O O O O O O O O O O O O O O O O 4 O 1 O1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Udtryk Tegnesætninger I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Retning OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Andre sætninger til skildpadden Eksempler med simple tegninger Tildelíngs-, indlæsnings- og udskrivningssætninger Tildelingssætninger Indlæsningssætninger Udlæsningssætninger Kontrolsætninger '4.4.1 Procedurekald Betingelsessætninger Gentagelsessætninger Definition af procedurer SO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5.1 Procedurekommandoer Definition af procedurer , Administration af procedurer Diskettekommandoer Tegning på andre medier Andre kommandoer LUTUT 0 0 UÖWR, 6. OVERVÅGNING AF UDFØRELSE AF SÆTNINGER BILAG: A O P O O O O O O O O O O O O 4 5 AO` O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O A O 2 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 4 6 BO BO] 000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

6 ii INDHOLDSFORTEGNELSE førtsat! SIDE EO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO E.1 Udførelse af kommandoer E.l.l Fejl ved udførelse af kommandoer E.1.2 Beskeder under udførelse af kommandoer E.2 Oversættelse af sætninger...; E.2.l Fejl ved oversættelse af sætninger E.2.2 Beskeder under oversættelse af sætninger E.3 Udførelse af sætninger E.3.l Fejl ved udførelse af sætninger...; E.3.2 Beskeder under udførelse af sætninger F. OVERSIGT OVER SÆTNINGER OG KOMMANDOER F.1 Oversigt over sætninger F.2 Oversigt over kommandoer og funktionstaster GO GO] GO2 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

7 1. INDLEDNING Denne manual beskriver en delmængde af sproget LOGO, som det fungerer på RC759 PICCOLINE og RC750 Partner. Denne version af Logo er en udvidelse af Mikro-Logo, som kører på RC700 PICCOLO, men kaldes alligevel også Mikro-Logo. Bilag A beskriver forskellene mellem de to Mikro-Logo systemer. Mikro-Logo på PICCOLINE og Partner startes med kommandoen logo.» Inden opstart af Mikro-Logo skal man huske at installere grafikken enten fra menusystemet eller ved kommandoen graphics, som beskrevet i brugervejledningen!. Ved modtagelsen af distributionsdisketten med Mikro-Logo skal man tage nogle kopier af denne og derefter bruge kopierne og kun i nødstilfælde anvende selve distributionsdisketten til at lave nye kopier, jvnf. brugervejledningen for den respektive maskine. I bilag B beskrives indholdet af distributionsdisketten og installation af Mikro-Logo på en systemdiskette. Denne manual indeholder først et kapitel om Logo; heri beskrives formâlet med Logo, og der gives referencer til yderligere litteratur om Logo. Derefter følger 4 kapitler om selve Mikro-Logo systemet, hvori det beskrives, hvilke sætninger og kommandoer.der findes, hvordan de virker, og hvorledes man får systemet til at udføre dem. Til sidst er der nogle bilag som indeholder - en beskrivelse af forskellene til Mikro-Logo på en PICCOLO v - en beskrivelse af indholdet af distributionsdisketten og installation på en systemdiskette ' - en læsevejledning for - ASCII tegnsættet - begyndere til Logo - fejlmeddelelser - en oversigt over sætninger, kommandoer og funktionstaster. - et stikordsregister Formålet med denne manual er at give en udtømmende beskrivelse af alle komponenter i Mikro-Logo. Herved kan det være svært for nybegyndere at komme igang. Der er derfor lavet en speciel læsevejledning for disse i bilag C. Denne manual er ikke beregnet til at blive anvendt som undervisningsmateriale, men som et opslagsværk. ÃYS Regnecentralen - 1

8 2. INTRODUKTION TIL LOGO Logo er et datamatsprog, som er udviklet af Seymour Papert ved MIT, Boston, U.S.A. Formålet med Logo er at skabe omgivelser, hvor børn kan lære at kommunikere med datamaskiner. Derfor er Logo et sprog, der er let at lære, men samtidigt er det et stærkt sprog, idet det er muligt at lave komplekse ting. For at danne sig et overblik over, hvor stærkt et sprog Logo er, kan man se på, hvor få ordrer, der skal til for at lave komplicerede tegninger, se f.eks. bilag B. Der er to hovedideer, der ligger bag anvendelsen af Logo; dels kan børn lære at styre datamaten og ikke lade datamaten styre dem!, dels kan anvendelsen af Logo ændre børns måde at lære på. Der er, især i U.S.A., lavet en del forsøg med anvendelsen af Logo i undervisningen. Specielt inden for matematik, programmering, strukturering og kunst har Logo vist sig at være anvendelig. Den vigtigste del af Logo er skildpadde-grafikken engelsk: turtle graphics!. som simulerer styringen af en skildpadde. Skildpadden kan gå frem eller tilbage, ændre retning, og tegne eller lade være, når den flytter sig. ved at kombinere disse simple ordrer kan man lave nogle nye ordrer, som kan tegne mere komplicerede ting. Det er desuden muligt at tilkoble en skildpadde-robot, som tegner på gulvet. Det er denne del der er Mikro-Logo. Andre dele af Logo, såsom behandling af tekst, er ikke med i Mikro-Logo. I bogen "Den totale Skildpaddetur: Børn, datamaskiner og kreative tanker beskriver Seymour Papert hele baggrunden for Logo. Det meste andet litteratur er på engelsk. Der er dog enkelte rapporter om forsøg med anvendelse af Logo i de danske folkeskoler. Det er selvfølgelig nødvendigt at afpasse brugen af Mikro- Logo i undervisningen efter klassetrin, formål med undervisningen og det antal timer, der er til rådighed. 2 ~ A/S Regnecentralen

9 3. SKIRHER Skærmen er inddelt i 3 felter: den øverste linie meddelelseslinie!, tegneområdet, og den nederste linie kommandolinien!. tegneområdet Fig. 1. Skærmen er inddelt i 3 felter Den øverste linie anvendes til fejlmeddelelser og andre beskeder og spørgsmål til brugeren. Desuden bruges den, når man overvåger programudførelsen dvs. udfører een ordre ad gangen, se kapitel 6!. Den nederste linie anvendes som kommandolinie. Den starter med LOGO! og når der ikke står andet, er Mikro-Logo klar til at modtage information fra brugeren. Det er her, brugeren giver kommandoer til systemet og sætninger ordrer! til skildpadden. Kommandoerne anvendes til at administrere systemet. Det er kun muligt at have een kommando i kommandolinien. Kommandoerne beskrives i kapitel 5. Eks. på kommandolinie med en kommando: LoGo> hjælp ÄYS Regnecentralen 3

10 3. SKÆRMEN MIKRO-LOGO Sætnin erne til skildpadden kan enten være basale systemdefinerede lse kapitel 4! eller brugerdefinerede se 4.4 og 5.1!. Det er muligt at have flere sætninger på samme linie, hvis de adskilles af ;. Når kommandolinien indeholder skildpaddesætninger, kaldes den også sætningslinien. Eks. på kommandolinier med sætninger: LOGO> skriv 13X13 LOGO> frem 100; venstre 90; frem 100 Under indtastning i kommandolinien er det muligt at bruge editeringstasterne: <- flytter markøren en plads til venstre, hvis det er muligt. -> flytter markøren en plads til højre, hvis det er muligt. T flytter markøren til starten af linien. l flytter markøren til slutningen af linien. TEGN IND skubber teksten til højre og indsætter en blank ved markøren. SLET TEGN sletter tegnet, hvor markøren står, og trækker teksten til venstre.. sletter tegnet til venstre for markøren, trækker teksten til venstre og flytter markøren en plads til venstre. Al sletter resten af linien fra, hvor markøren står. F1 fremkalder den forrige kommandolinie, som indeholder skildpaddesætninger, dvs. `den forrige sætningslinie. I Retur! signalerer, at kommandolinien er færdig og skal udføres. NB: Det er lige meget, hvor markøren står i linien, når der tastes Retur; det er altid hele linien, der udføres!. ø 4 A/S Regnecentralen

11 MIKRO-LOG0 3. SKÆRMEN ESC signalerer, at man fortryder, og kommandolinien slettes. LOGO> spiral 2 90 Fig. 2. Skærmbillede under udførelse af sàtning spiral er en brugerdefineret sætning med 2 parametre; den defineres i afsnit Når udførelsen er fuldført, forsvinder spiral 2 90 fra kommandolinien, og systemet er klar til en ny kommando eller nye sætninger. Den resterende del af skærmen dvs. alt undtagen den øverste og nederste linie! kaldes tegneområdet, men anvendes også til tekst, idet visse kommandoer har brug for at vise flere linier tekst på skærmen. Der er en kommando tegnigen dvs. lav tegningen igen!, se 5.3. Denne kommando bruges, hvis man vil have tegningen frem, som er blevet slettet af en kommando, der bruger tegneområdet til tekst. A7S Regnecentralen 5

12 3. SKÆRMEN Mixno-Loco 5 A7S Regnecentralen

13 4. SITNIHGER Til at tegne på skærmen anvendes en fiktiv skildpadde, som hele tiden har en placering og en retning, og som kan bringes til at tegne, når den flyttes. Når der startes, er skildpadden placeret midt på skærmen og pegende til højre, dvs. i position,0! og retning 0 grader. Det øverste højre hjørne af tegneområdet på en PICCOLINE skærm har koordinaterne 80,160!, og det nederste venstre hjørne har koordinaterne -280,-160!, dvs. det er muligt at adressere fra -280 til 280 i vandret retning og fra -160 til 160 i lodret retning. På en Partner er de tilsvarende tal 360 og 230. Hvis skildpadden flyttes uden for dette område, vil der ikke blive tegnet på skærmen, når skildpadden flyttes, men skildpadden vil alligevel ændre position. -280,160!,160! 80,160! -280,0!,0! 80,0! Fig. 3. Tegneområdets størrelse på en PICCOLINE Sætningerne kan inddeles i tre slags: tegnesætninger tildelíngs-, indlæsnings- og udskrivningssætninger kontrolsætninger Men først følger et afsnit om udtryk og variable, som indgår som argumenter i sætningerne. Første gang man læser denne manual, er det måske nemmere at forstå, hvis man starter med indledningen til afsnit 4.2 og eksemplerne i afsnit g derefter læser hele afsnit 4.2, inden afsnit 4.1 læses. Men da variable og udtryk bruges i afsnit 4.2, er afsnittene for fuldstændighedens skyld placeret i denne rækkefølge. A,S Regnecentralen _ 7

14 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO 4.1 Variable gg udtryk Variable En variabel har et navn og en værdi. Navnet på variablen består af højst 16 bogstaver og cifre, hvor det første skal være et bogstav. Når der refereres til en variabels navn i et udtryk, er det variablens værdi, der skal indgå. Når der refereres til en variabels navn i en tildelingssætning eller indlæsningssætning se 4.3!, betyder det, at variablen skal have en ny værdi. Hvis en variabel refereres í et udtryk, inden den eksplicit har fået en værdi, har den værdien 0. Eks. på variabelnavne : sidelængde antal vinkel Udtr k L Et udtryk er en beregningsforskrift, som kan udregnes til et heltal i intervallet fra til Der må ikke være blanke dvs. mellemslag! i et udtryk. Der kan indgå følgende operatorer: +, -, X, /, Ki, =, <, >, <=, >= og <> i et udtryk. Operatorerne har følgende betydninger: + heltalsaddition eller positivt fortegn - heltalssubtraktion eller negativt fortegn X heltalsmultiplikation / heltalsdivision, dvs. en eventuel rest smides væk. Der kommer en fejlmeddelelse, hvis divisoren er 0. ii potensopløftning. Der kommer en fejlmeddelelse, hvis det andet argument er negativt. lig med

15 MIKRO-LOGO 4. SÆTNINGER < mindre end <= mindre end eller lig med > større end >= større end eller lig med <> forskellig fra De kræver alle to operander, bortset fra at + og - også kan anvendes som fortegn. Som operander kan indgå talkonstanter, variabelnavne, parentesudtryk, funktionsudtryk og andre udtryk. Eks.: 2+3 -Zivinkel side+20! 3 Talkonstanter består af et antal cifre, som kan opfattes som et heltal. Negative heltal laves som udtryk med - som fortegnsoperator. Eks.:.1OO Variabelnavne i et udtryk betyder, at variablens værdi skal indgå pä dette sted i udtrykket. Eks.: sidelængde Parentesudtryk er et udtryk omsluttet af parenteser. Eks.: +3! Funktionsudtr k. i øjeblikket er der kun een funktion, tlf len forkortelse for tilfældig!. Denne kræver et argument i parenteser!. Dette argument er et udtryk, som skal udregnes til et positivt tal ellers kommer der en fejlmelding!. tlf giver et tilfældigt heltal, som er større end eller lig 0&#39;og mindre end argumentet. Eks.: tlf lo0! giver et tilfældigt heltal mellem 0 og 99 begge inclusive!.

16 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO Udtryk kan selvfølgelig også indgå som operander í andre udtryk. Det er derfor nødvendigt at bestemme, i hvilken rækkefølge operatorerne udføres: 1. Først beregnes udtryk i parenteser på samme måde som beskrives her!. 2. Dernæst funktionsudtryk og potensopløftning XX! potensopløftning fra højre mod venstre, hvis der er flere af denne operator!. 3. Dernæst operationer med X og / fra venstre mod højre, hvis der er flere af disse operatører!. 4. Så + og - fra venstre mod højre, hvis der er flere af disse operatorer!. 5. Til sidst alle de relationelle operatorer: =, <, >, <=, >= og <>. Eks.: 3+4äS/3<-7+tlfilængde!+pide. Dette udregnes på følgende måde markeres ved at sætte ekstra parenteser!: Venstresiden 3+ i5!/3! Højresiden -7!+ tlfxlængde!!!+side og til sidst < mindre end!. Det er kun muligt at have flere relationelle operatorer i et udtryk, hvis der er parenteser, så der ikke er to relationelle operatorer på "samme niveau". Eks.: anta1<10!= side>20! er tilladt, hvorimod 1<2<3 ikke er tilladt. Det er kun muligt at have fortegnene + og - forrest i et udtryk, eller lige efter en relationel operator, eller forrest i et udtryk i parenteser. Eks.: 2!-antal er ikke tilladt, det kan i stedet skrives som -Zäantal 10 A/S Regneoentralen

17 MIKRO-LOGO 4. SÆTNINGER Alle relationelle operatorer =, <, <=, >, >=, <>! giver resultatet 1, hvis relationen gælder mellem de indgående operander relationen er sand!, og 0, hvis relationen ikke gælder relationen er falsk!. Eks.: 9*9=81 20X tæller<10! Det første udtryk har værdien 1. Det andet udtryk har værdien 20 hvis tæller er mindre end 10! eller værdien 0 hvis tæller ikke er mindre end 10!. Det er&#39; muligt at simulere de logiske operatorer AND logisk og! og OR logisk eller! ved at bruge gange! og plus +!, da 0 opfattes som falsk og et tal forskellig fra 0 som sandt. Eks.: antal<10!! side>20! Dette udtryk er 1, hvis både antal er mindre end 10 og side er større end 20. Eks.: antal<10!+ side>20! Dette udtryk kan antage værdierne 0, 1 og 2. Hvis begge deludtryk er sande, er værdien 2. Hvis præcis et af deludtrykkene er sandt, er værdien 1. Hvis ingen af deludtrykkene er sande, er værdien 0. Dvs. udtrykket er sandt forskellig fra 0!, når bare et af deludtrykkene er sandt. Husk: Der må ikke være blanke i udtryk.

18 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO 4.2 Tegnesætninger Skildpadden er beskrevet ved tre størrelser: positionen, retningen og pennens type. Dette afsnit er derfor inddelt i underafsnit. De første tre beskriver, hvorledes man ændrer henholdsvis positionen, retningen og pennens type. Derefter følger et afsnit med andre sætninger, der også har indflydelse på skildpadden og tegningen. Til sidst er der et afsnit med eksempler Position Der er to forskellige måder at ændre skildpaddens position: relativ og absolut. Relativ ændring vil sige, at ændringen er relativ til, hvor skildpadden står i øjeblikket, og hvilken retning den har. Absolut ændring er uafhængig af den øjeblikkelige placering retning ikke og retning. blive ændret. I alle tilfælde vil skildpaddens &#39; Når positionen ændres, vil pennens type afgøre, om der tegnes, slettes eller ingen af delene. gglativ ændring frem udtryk fr udtryk Flytter skildpadden frem, så langt som værdien af udtryk angiver, i skildpaddens retning. Eks.: frem 100 fr side/2 Hvis værdien af udtryk bliver negativ, svarer sætningen til tilbage med det tilsvarende positive tal som argument. tilbage udtryk tb udtryk Flytter skildpadden værdien af udtryk i den modsatte retning af skildpaddens. Eks.: tilbage 50 tb længde 2 12 A7S Regnecentralen

19 Mnmo-Loco 4. &#39;smuucsn Absolut ændring sætx udtryk sæty udtryk Skildpaddens x-position ændres til værdien af udtryk. Y-positionen og retningen ændres ikke. Dvs. skildpadden flyttes vandret. 1 Eks.: sætx -200 Skildpaddens y-position ændres til værdien af udtryk. X-positionen og retningen ændres ikke. Dvs. skildpadden flyttes lodret. Eks.: sæty sætxy udtryk udtryk ymax Ændrer både x-positionen og y-positionen af skildpadden til værdierne af de to udtryk. Retningen ændres ikke. Eks.: sætxy Når systemet startes, er skildpaddens position,0!, dvs. midt på skærmen. Tegneområdet på en PICCOLINE skærm refererer fra -260 til 260 i vandret x-aksens! retning og fra -160 til 160 i lodret y-aksens! skærm refererer fra -360 retning. Tegneområdet til 360 vandret og på en fra -230 Partner til 230 &#39; lodret. Skildpadden kan godt flyttes uden for tegneområdet, og den vil stadigvæk udføre de ordrer, den fâr, men der vil selvfølgelig ikke ske noget på skærmen. ÃYS Regnecentralen 13

20 14 A/S Regnecentralen 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO Retning Retningen kan også ændres både relativt og absolut. Systemet regner med vinkler i området 0 grader til 360 grader, men brugeren kan selvfølgelig godt bruge vinkler uden for dette område; de bliver bare konverteret til det område, f.eks. bliver både -90 grader og 630 grader konverteret til 270 grader. En retning på 0 grader betyder, at skildpadden peger vandret til højre; 90 grader betyder, at skildpadden peger opad. Når retningen ændres, vil den kun ses på skærmen, hvis skildpadden er vist ved en pil se kommandoen pil, afsnit 5.3!. Relativ ændring venstre udtryk ve udtryk højre udtryk hø udtryk Skildpaddens retning ændres med værdien af udtryk til venstre! i forhold til, hvor den peger nu. Hvis værdien af udtryk er negativt, svarer det til at dreje til højre med det tilsvarende positive tal. Eks.: venstre 45 ve vinkelx2 Modsat af venstre. Eks.: højre 90 er det samme som venstre 270 eller Absolut ændring drejtil udtryk venstre -90 Skildpaddens retning sættes lig værdien af udtryk uafhængig af retningen før!.y _ Eks.: drejtil 90 Når systemet starter, er retningen 0 grader vandret til højre!.

21 MIKRG-LOGO 4. SÆTNINGER Pentype Pentypen angiver, hvad der sker, når skildpadden flyttes. Skildpadden kan enten tegne, slette eller bare flyttes. Pentypen ændres ved følgende tre sætninger; desuden vil viskud og start se 4.2.4! ændre pentypen til at tegne. tegn slet løft Når skildpadden vil flyttes, der blive tegnet en linie fra punktet, der flyttes fra, til punktet, der flyttes til-o Når skildpadden vil der flyttes, blive slettet punkter på de linier, der krydses, og hele linier, hvor skildpadden løber oven i en eksisterende linie. Hverken tegner eller sletter. Når skildpadden flyttes, vil der ikke ske noget, bortset fra at skildpaddens position ændres, og det vil kun kunne ses på skærmen, hvis skildpadden er markeret med en pil se kommandoen pil, 5.3!. Når systemet startes, vil pennens type være tegn Andre sætninger til skildpadden hjem Flytter skildpadden position til dvs.,0! midt på skærmen! og med retning 0 grader. Afhængig af pennens type vil der blive tegnet, slettet eller ske ingenting ved flytningen. Eks.: hjem er det samme som sætxy 0 0 drejtil 0

22 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO Start Sletter tegningen og placerer skildpadden midt på skærmen, dvs. i position,0!, og med retning 0 grader. Pentypen ændres til tegn. Eks.: start kan laves som hjem viskud Derimod vil viskud hjem ikke gøre det, da der bliver tegnet en linie fra positionen før til,0!. &#39; hvor variabel variabel variabel Aflæser skildpaddens position og.retning, så de kan indgå i udtryk i de følgende sætninger se eksempel 2 i afsnit 4.2.5!. Eks.: hvor x y vinkel Variablen x får værdien af skildpaddens x- position, Variablen y får værdien af skildpaddens y-position, og vinkel får værdien af skildpaddens retning. pilind pilud Sætter en pil til at markere skildpaddens position og retning. Pilen slettes, når skildpadden flyttes eller ændrer retning, eller hvis sætningen pilud gives. Hvis man er interesseret i at have en pil hele tiden, skal man bruge kommandoen pil se 5.3!. Sletter en pil sat ved pilind, men ikke ved kommandoen pil se denne, 5.3!.

23 MIKRO~LOG0 4. SÆTNINGER Eksempler med simple tegninger Det kan være en fordel at bruge relative operatorer til at ændre skildpaddens position og retning, da det derved er muligt at bruge de samme ordrer til at lave den samme tegning et andet sted og i en anden retning. Dette er nemt ved hjælp af procedurer se 4.4!, idet man så giver en samling af ordrer et navn og udfører denne samling af ordrer ved at referere til dette navn. I de følgende eksempler kan ordrerne skrives over en eller flere sætningslinier. Hvis der skrives flere ordrer på en sætningslinie, skal de adskilles med ;. For overskuelighedens skyld skrives ordrerne under hinanden med een på hver linie. Eksempel 1 Følgende sætninger vil tegne et kvadrat med sidelængde 100 : frem 100 venstre 90 frem 100 venstre 90 frem 100 venstre 90 frem 100 Fig. 4. Et kvadrat.. A S Regnecentralen- 17

24 4. SÆTNINGER MIKRO-LOG0 Efter disse ordrer vil skildpaddens position være nedad, dvs. hvis vi skriver ordren: &#39; pilind får vi denne tegning på skærmen: Fig. 5. Kvadrat med markeret skildpadde I afsnit beskrives en anden og kortere måde at lave et kvadrat på. lä A7S Regnecentralen

25 MIKRO-LOGO 4. SÆTNINGER Eksemgel 2 Et M kan tegnes som: venstre 90 frem 100 højre frem 70 venstre 90 frem 70 venstre 45 tilbage 100 højre 90 Fig. 6. Et M Her vil skildpadden starte nederst i første ben&#39; af M og slutte nederst i andet ben. Hvis man ønsker, at skildpadden også skal slutte nederst i første ben, kan det gøres ved at tilføje: hvor x y vinkel som den første sætning og sætxy x y som den sidste sætning.

26 4. SÆTNINGER MI KRO-LOGO Eksemgel 3 Dette eksempel laver et H, hvor højden er 100 og bredden 60, og hvor skildpadden starter og slutter nederst i det første ben pegende henad den linie, H&#39;et kommer til at stå på denne linie er ikke nødvendigvis vandret; det afhænger af skildpad+ dens retning, inden de følgende ordrer udføres!. venstre 90 frem 100 tilbage 50 højre 90 frem 60 venstre 90 frem 50 tilbage 100 højre 90 løft tilbage 60 Fig. 7. Et H

27 MIKRO-LOGO 4. SÆTNINGER Hvis vi efter at have tegnet H finder ud af, at vi kun vil have et lille h, kan vi ændre tegningen vi forudsætter, at vi ikke har lavet nogle ordrer i mellemtiden; dette betyder bl.a., at pennen er løftet!: frem 60 venstre 90 frem 50 slet frem 50 løft tilbage 100 højre 90 tilbage 60 Fig. 8. H ændret til h

28 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO 4.3 Tildelings-, indlæsnings- og udskrivningssætninger Tildelingssætninger variabel variabel = : u udtryk Betyder, at variablen får en ny værdi, nemlig værdien af udtryk. Der må ikke være blanke mellem : behøver ikke, være blanke efter inden udtrykket. og =, men der må, men variabelnavnet eller Eks.: vinkel = 360/antalsider tæller := tæller+1 I den første tildelingssætning udregnes udtrykket 360/antalsider, og variablen vinkel får denne værdi. I den anden tildelingssætning tælles variablen tæller een op Indlæsningssætninger henttal variabel Bevirker, at variablen skrives programudførelsen stopper, og navnet på i øverste linie. Udførelsen fortsætter først, nâr brugeren skriver et tal efterfulgt af et tryk på Retur-tasten. Eks.: henttal sidelængde henttast variabel Ved udførelsen af denne sætning ventes der, indtil en tast trykkes ned. variablen får ASCII-værdien dvs. det tal!, der svarer til tasten, der blev trykket ned. En tabel over ASCII-værdierne findes i bilag D. Eks.: henttast kommando Udførelsen stopper indtil en tast trykkes ned. Hvis a trykkes ned, får variablen kommando værdien 97; hvis A trykkes ned, får kommando værdien A/S Regnecentralen

29 MIKRO-LOGO 4. SÆTNINGER læstast variabel Variablen tildeles værdien 0, hvis ingen tast har været trykket ned, ellers får varíablen ASCII-værdien af den nedtrykkede tast. Det må ikke være mellemrumstasten, Retur eller ESC-tasten, da de bruges i forbindelse med overvågning af udførelsen af sætninger se kapitel 6!. Tegnenes ASCII-værdier findes i bilag D. Bemærk forskellen mellem henttast og læstast. Eks.: læstast kommando Udlæsningssætninger skriv udtryk Skriver værdien af udtryk i den øverste linie. Kan bl.a. anvendes som en slags lommeregner fra kommandolinien. Eks.: skriv længdeähøjde sætning tekst Den tekst, der kommer efter sætning, skrives i skærmens øverste linie. sætning kan ikke anvendes fra kommandolinien, men kun i procedurer, se Eks.: sætning arealet er Udskriver arealet er i den øverste linie på skærmen. udport udtryk udtryk, Skriver det andet udtryks værdi ud på den port, som det første udtryk angiver. Denne ordre kan anvendes til at styre robotter og trafiklys, som er koblet til en af portene bag på en PICCOLINE eller en Partner, men det kræver et nøjere kendskab til en enhed, der er koblet til en port for at vide, hvad der skal sendes ud på porten. Ã}S Regnecentralen - 23

30 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO 4.4 Kontrolsætninger Der er tre måder at lave kontrolsætninger: procedurer, betingelsessætninger og gentagelsessætninger. Herudover beskriver dette afsnit også definition af procedurer. ~ Procedurekald En procedure er en navngivning af en sekvens af ordrer. Det beskrives i afsnit og 5.1, hvorledes man laver procedurer. En procedure udføres ved at skrive dens navn i en sætningslinie. Eks.: Hvis hus er navnet på en procedure, der tegner en husgavl, vil sætningslinien, som kun indeholder ordet hus lave tegningen nedenfor. Fig. 9. Et hus 24 - A/S Regnecentralen

31 MIKRO-LOGO 4. SÆTNINGER Procedurer kan også have parametre på samme måde som de prædefinerede sætninger, f.eks. har frem en parameter og sætxy to parametre. Eks.: Hvis polygon er en procedure med to parametre, der angiver sidelængden og antallet af kanter i polygonen, vil de følgende sætningslinier tegne en tikant og en sekskant. polygon løft frem 100 tegn polygon Fig. 10. To polygoner Det er nødvendigt, at aktuelle parametre dvs. parametrene i procedurekaldet! forekommer i samme rækkefølge som de formelle parametre dvs. parametrene i proceduredefinitionen! se også 4.4.4!. Eks.: polygon er en 50-kant med sidelængden 10, hvis polygon er defineret, så den første formelle parameter er sidelængden og den anden antallet af kanter. ÃVS Regnecentralen 25

32 4. SÆTNINGER MIKRO-LOGO Betingelsessætninger Disse kaldes således, da en betingelse styrer, hvilke sætninger der udføres. Der er to udgaver af betingelsessætninger også kaldet hvis-sætninger! : 1! hvis udtryk sætninger ellers sætninger sluthvis 2! hvis udtryk sætninger sluthvis Hvis udtryk er sandt dvs. forskelligt fra 0!. udføres sætningerne lige efter, indtil et eventuelt ellers mødes, hvorefter der fortsættes efter sluthvis. Hvis udtryk er falsk dvs. lig 0!, udføres sætningerne mellem ellers og sluthvis; hvis der ikke er noget ellers, fortsættes bare efter sluthvis. A Der må gerne være mere end een sætning mellem hvis og ellers og mellem ellers og sluthvis. Eks.: hvis antal>2 polygon 100 ellers antal frem 100 tilbage 100 sluthvis Hvis antal er større end 2 tegnes en polygon med sidelængde 100. Hvis antal er mindre end eller lig med 2 tegnes bare en streg af længde 100. Eks.: hvis x>100 hjem sluthvis :=0 Bemærk, at når betingelsessætninger skrives i kommandolinien, skal de enkelte dele adskilles med ; og hele hvis-sætningen skal være på een linie. Eks.: hvis x>l00; hjem; x:=0; sluthvis

33 MIKRO-LOGO 4. SÆTNINGER Gentagelsessætninger En gentagelsessætning udfører nogle sætninger et vist antal gange: gentag udtryk sætninger hertil Udtrykket udregnes, og hvis det er positivt, udføres sætningerne mellem gentag og hertil det antal gange, som udtrykket angiver. Der må gerne være mere end een sætning mellem gentag og hertil Eks.: gentag 4 frem 100 venstre 90 hertil Tegner en kvadrat med sidelængde 100 sammenlign med eksempel 1, afsnit 4.2.5!. Bemærk at skildpaddens retning er den samme før og efter udførelsen af sætningerne ovenfor, hvorimod dette ikke er tilfældet i eksempel 1. Eks.: gentag antalsider frem sidelængde venstre 360/antalsider hertil Tegner en polygon. Her skal også sættes ; når en gentagelsessætning skrives i sætningslinien, og hele gentagelsessætningen skal være på een linie. Eks.: gentag antal; fr side; ve 360/antal; hertil

34 4. SÆTNINGER MIKRO-LQGO Definition af procedurer Når man definerer procedurer, er det ikke muligt at have en tegning på skærmen, da tegneområdet bruges til at indeholde sætningerne i proceduren. Det er kun muligt at definere procedurer ved bestemte kommandoer se 5.1!; det er ikke muligt at gøre det direkte i sætningslinien. Når man har defineret en ny procedure, har man lært skildpadden en ny sætning; en procedure kaldes derfor også en en brugerdefineret sætning. En procedure består af maksimalt 21 linier. Den første linie er procedurehovedet. De andre linier procedurekroppen! indeholder sætninger; dog skal den sidste indeholde ordet slut. Der må ikke stå flere sætninger på en linie i modsætning til i sætningslinien!. Procedurehovedet består af ordet begynd efterfulgt af navnet på proceduren og navne på eventuelle formelle parametre. Der kan højst være 6 parametre. Alle navne skal starte med et bogstav og må efterfølges af optil 15 bogstaver eller cifre. Eks. på et procedurehoved: begynd polygon side antal Parameternavne er lokale til proceduren, dvs. i sætningerne i proceduren kan man referere til parameternavne. Eks.: begynd polygon side antal gentag antal frem side venstre 360/antal hertil slut Proceduren hedder altså polygon _og har 2 parametre, hvis formelle navne er side og antal. Hvis man laver et procedurekald, f.eks. polygon 20 8, vil sætningerne for proceduren blive udført, idet side har værdien 20 og antal værdien 8. Bemærk: Systemet vil lave indrykninger, som bruges til at markere, hvorledes begynd-slut, gentag-hertil og hvis-ellerssluthvis hører sammen. Man skal ikke bekymre sig om indrykninger, når man skriver en procedure ind; de laves automatisk af Mikro-Logo, når proceduren er færdig. 28 A/S Regnecentralen

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere