Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag"

Transkript

1 Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger: Lene Juel Petersen, telefn I fråret 2014 gennemfører 34 kmmuner g 75 skler en række udviklingsprjekter m længere g mere varierede skledage. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bistår sklerne g kmmunerne i dette arbejde ved at styrke sammenhængen mellem mål g indsatser i de enkelte prjekter, samt ved at støtte sklerne g kmmunerne i den afsluttende evaluering. I dette hæfte præsenterer EVA en skabeln, sm de deltagende skler g kmmuner skal anvende til at samle p på erfaringerne fra de enkelte prjekter. Skabelnen består af 4 dele: - i 1. del beskrives de aktiviteter, sm er gennemført i prjektperiden - i 2. del beskrives de resultater der er pnået i prjektperiden samt årsagerne hertil - i 3. del videregives gde råd til andre skler, sm vil arbejde med lignende prjekter - i 4. del redegøres fr de data, der har været anvendt i evalueringen Når I udarbejder denne afsluttende evaluering er det vigtigt, at I er knkrete i jeres beskrivelser. Brug meget gerne eksempler, så andre kmmuner/skler kan få indsigt i jeres arbejde. Evalueringsrapprterne fra de enkelte prjekter vil efterfølgende blive ffentliggjrt på Undervisningsministeriets hjemmeside sm inspiratin til andre skler g kmmuner. Denne skabeln skal udfyldes fr de prjekter sm Undervisningsministeriet har givet midler til. Den udfyldte skabeln skal senest d. 16. maj sendes til EVA, sm på baggrund af evalueringerne af de enkelte prjekter vil udarbejde en tværgående analyse, der viderefrmidler erfaringerne fra prjekterne. Gd arbejdslyst. Danmarks Evalueringsinstitut 1

2 1. Gennemførte aktiviteter Overlade Skle: Sammensang g sammenspil Musiksklelærere Hlger Madsgaard g Lars Jørgensen g lærer Per Vintersbølle har frestået musikundervisningen. Skleleder Brian Svendsen har deltaget sm prjektkntaktpersn. 1. a Beskriv de aktiviteter I har gennemført Overlade Skle er en del af 5 prjekter gennemført i Vesthimmerlands Kmmune. En udvidet musisk skledag består af 5 delprjekter. Hvert delprjekt er frankret på en flkeskle i Vesthimmerlands Kmmune. De 5 delprjekter er: Musik g mediekultur på Tppedalsklen Musikalsk bevægelse på Blære Skle Sammenspil i AKT på Overlade Skle Musik g første fremmedsprg på Løgstør Skle Frsøg med instrumentalundervisning på Gedsted Skle. Hvilke aktiviteter har I gennemført i prjektperiden? Eleverne har haft t ugentlige undervisningstimer på instrument eller sang i løbet af ugen. Eleverne havde først 20 minutters eneundervisning på instrument g eller sang. Derefter ca. 30 minutters sammenspil. Eleverne nåede at færdiggøre t numre. Sm afslutning på prjektet pførte eleverne på sklens sangdag en minikncert fr almensklen. De spillede Kim Larsen numrene: Midt m natten g Janna. Eleverne spillede selv alle instrumenter, det var trmmer, keybard, guitar, elbas g sang. I løbet af prjektet bad eleverne m mere musikundervisning, det fik de bl.a. ved at låne instrumenter med hjem g lærerne i AKT klassen underviste eleverne yderligere i musik i de andre timer i løbet af ugen. Målet med undervisningen i prjektet er igennem eneundervisning på et instrument, samt slsang: At gøre det muligt fr eleverne at gennemføre en sammenspilsseance, herunder tage hensyn til hinanden, lytte til, g respektere hinanden. At pnå et færdigt prdukt, sm kan vises fr andre i frm af 2 sammenspilsnumre At styrke elevernes selvbillede g selvtillid igennem musik g sang Eleverne har lært instrumentale færdigheder individuelt på eget instrument. Dette har udmundet i en accept af hinanden g de har haft en str frståelse fr at være en del af et fællesskab. 2

3 Lærerne skulle først finde ud af, hvr niveauet var g derudfra udvælge et par numre, der passede til dette. Eleverne har tidligere haft sammenspil, derfr gik lærerne i gang med det kncept, sm de havde besluttet fra begyndelsen. Eleverne blev taget ud enkeltvis til instrumentalundervisning i relatin til det de skulle spille efterfølgende. Rammer g rutiner har været fast hele vejen igennem, så eleverne var helt med på, hvad der skulle ske fra start til slut. Det betyder meget fr dem, at de ved, hvad der skal ske, der skal være faste rammer, det finder de r ved. Læreren har spillet lidt med eleverne g dermed har de fået kendskab til, hvilket instrument, de gerne ville spille på. Prjektet skulle ende med en kncert g de vidste de i frvejen. Hvilke klassetrin har de gennemførte aktiviteter rettet sig md, hvem har deltaget i prjektet, g hvilke typer af pgaver har de varetaget. AKT klassen er en aldersblandet klasse med 13 elever 12 drenge g 1 pige. Det er en specialklasse fr elever med Adfærd, Kntakt g Trivselsprblematikker. Ngle elever er diagnsticeret med ADHD eller lignende diagnser, imens andre er følelsesmæssigt skadede. Fælles fr eleverne er, at de er sårbare g reagerer uhensigtsmæssigt ved kravsætning. I det daglige arbejde i AKT- klasse er elevens alsidige udvikling et vigtigt mdrejningspunkt. Elevgruppen har mange negative erfaringer i rygsækken i frhld til skle g det bliver derfr centralt fr lærerne at arbejde med elevernes lyst til at lære mere. Eleverne har sm regel plevet mange nederlag, når det drejer sig m relatiner til såvel vksne sm kammerater. Det bliver derfr endnu et centralt mdrejningspunkt at arbejde med elevernes evne til at kunne indgå i sciale relatiner både til hinanden g til de vksne. Ved at føle sig sm den del af et større fælleskab vil eleverne g den unge blive mere inspireret til læring g finde dybere mening i det. At lære sammen med andre er dermed en frudsætning fr elevens alsidige udvikling i sklen. Ikke hele elevgruppen har deltaget eleverne skulle have lyst til at deltage i prjektet. 5 elever - 1 pige g 4 drenge fra 4. g 5. klasse, hvr de er år, har deltaget, det har været de samme elever gennem hele frløbet. Det har ikke været muligt at melde fra i frløbet, da man gør det færdigt, sm man har meldt sig til. Efterfølgende har der været elever, der har spurgt m de måtte være med. Klassen vervejer at frtsætte nget i denne retning med eleverne senere eventuelt først efter smmerferien. 1. b Begrund de aktiviteter I har gennemført Hvad var anledningen til, at I valgte at sætte netp disse aktiviteter gang? Prjektet er beskrevet af ngle fra Musiksklen g ngle fra flkesklen. Der var udarbejdet fem frslag, sm man kunne melde sig ind på. I begyndelsen vidste musiksklelærerne ikke, at det var AKT elever. De kendte verskriften sammensang g sammenspil. Musiksklelærerne trede, at de skulle ud i en almenklasse. Overlade Skle melder ind på verskriften g freslår, at undervisningsfrløbet afprøves i en specialklasse. Musiksklelærerne synes, at det lyder spændende med denne gruppe elever. En af musiksklelærerne kendte lidt til AKT eleverne. Når det lige præcist var denne målgruppe besluttede musiksklelærerne, at det var vigtigt, at der var t lærere fra musiksklen samt en kendt vksen fra flkesklen i undervisningssituatinen. Det var gdt at være nk. De persnlige instruktiner i sammenspilssituatinerne skaber lynhurtigt ur, hvis man er fr få vksne. Det har slet ikke været fr mange at være tre, det har betydet, at der har været r på hele tiden Dette har givet eleverne en tryghed, da de kunne mestre de svære udfrdringer, de blev sat verfr, hvr det var vigtigt, at de skulle kncentrere sig. 3

4 Hvrdan adskiller aktiviteterne sig fra det, sm I allerede gjrde/gør? Denne undervisning har frårsaget, at der har været meget r i læringssituatinen. Eleverne er blevet bedre scialt, de har lyttet til hinanden, de har ventet til det er blevet deres tur. De er blevet en gruppe i gruppen i klassen. Sm lærere får man gde relatiner til eleverne gennem dette prjekt, eleverne har fået succesplevelser g det har styrket deres selvværd. Dette har kunnet mærkes i samværet med eleverne udenfr undervisningssituatinen. Baggrunden fr at gå i gang med dette prjekt var gså, at denne gruppe af elever kan let føle mindre værd i sammenhæng med sklearbejdet. I dette prjekt plevede eleverne, at de kunne kncentrere sig, de kunne frdybe sig i arbejdet med instrumentet. De plevede, at de kunne sætte mål fr deres læring g via flid nå det mål de havde sat sig. Eleverne føler det sm en luksus, at de havde en vksen fr sig selv i 20 minutter eller en halv time. Eleverne havde de vksnes fulde pmærksmhed g fkus på var fra den vksne på den enkelte elev, det gav dem r i dette samvær. Der har verhvedet ikke været knflikter i disse undervisningssituatiner. Eleverne glædede sig til undervisningen, de km før tiden g de ville gerne blive bagefter g hjælpe med at rydde p. 4

5 Sæt kryds ved de temaer sm du mener, at prjektet primært dækker: Den åbne skle Praktisk/musiske fag Anvendelsesrienteret undervisning Valgfag Mtin g bevægelse i undervisningen Fagprfessinelt samarbejde Trivsel g inklusin Lektiehjælp, talentindsatserg faglig frdybelse Frældreinddragelse Elev-til- elev læring Alle refrmens elementer Partnerskab g Læring en til en (via instrumenterne) 5

6 2. Opnåede resultater 2.a Beskriv hvilke resultater I har pnået i prjektperiden Hvilke frandringer g resultater har I pnået tænk fx på frandringer i adfærd, faglig prgressin, hldninger, kultur, rammer/strukturer? Det kan både være frandringer på elev-, lærer- eller skleniveau. Opnåede I de resultater sm I frventede? Eller skete der nget andet? Hvilke data bygger I jeres iagttagelser g vurderinger på? (fx bservatiner, testresultater, samtaler, lgbøger g lign.) Eleverne har lært t numre, sm de spillede til kncerten, det var prfessinelt, der var ingen fejl. Undervejs i frløbet har der været ngle fejl, men da det gjaldt, var det fejlfrit. Eleverne mestrede instrumentet indenfr de rammer, der var sat. I den daglige undervisning, har det været mærkbart, at ngle elever har deltaget i dette prjekt, der har været færre knflikter i klassen. Eleverne har verført det, de har lært med at vente på tur, tage hensyn til hinanden g indgå i en scial sammenhæng, hvr de skal præstere. Efter undervisningen i prjektet m frmiddagen plevede medarbejderne i klassen, at sammenspilsgruppens elever senere på dagen kunne sidde sammen stille g rligt g lave nget sammen. De havde mere mentalt verskud til at tage hensyn til hinanden. Inden prjektets begyndelse havde medarbejderne i musikundervisningen aftalt rammmerne fr undervisningen. Der blev udarbejdet en ramme fr den enkelte time, g denne ramme blev gentaget alle undervisningsgangene. Musikken indehlder regler g principper, der skal verhldes, hvilket gså er gældende fr f.eks. dansk g matematik, men frskellen ligger i, at sammenspil kræver, at alle verhlder reglerne på samme tid fr at kunne pnå det ønskede mål. Den sciale kmpetence pstår, når eleverne frstå g kan mestre dette. Sammenspil er samhørighed, hvr musikkens dele skal samles i en balance fr, at der kan pnås et fælles mål. Er der ngen, der ikke kan følge med, er man nødt til at sætte tempet ned, indtil alle er med, hvrefter man gradvist kan sætte tempet p igen. I det øjeblik, hvr eleverne sætter tempet ned, er dette en accept af hinandens grænser g indsigt i nødvendigheden af at give rum g tid fr at alle kan være med i bestræbelserne fr at pnå det ønskede mål. 6

7 Antagelsen i prjektet har været, at succesplevelsen ved at spille sammen g give kncert skal give eleverne selvværd. Prjektet har indfriet det pstillede succes kriterier. Den stlthed eleverne har i frhld til, at de har lært nget helt simpelt, fremført deres musik er plevelse, sm de ikke er vant til. Eleverne føler, at de kan nå det mål de har stillet sig, det har været skønt at pleve elevernes stlthed i denne frbindelse. Denne gruppe elever har ikke været vant til mange psitive plevelser i deres sklegang. 2.b Angiv mulige frklaringer på, at I har eller ikke har pnået de mål, I Frventede Blev aktiviteterne gennemført sm planlagt? Og hvad havde en psitiv/negativ indflydelse på gennemførelsen af aktiviteterne (fx frældrepbakning, ledelsesfkus, lærerpbakning, it-udstyr, fysiske rammer g lign.?) Medførte aktiviteterne de frandringer sm I frventede? Eller skete der nget andet? Og hvad havde en psitiv/negativ indflydelse herpå (fx frældrepbakning, ledelsesfkus, lærerpbakning, it-udstyr, fysiske rammer g lign.? Musiksklelærere kmmer med et fagligt verskud, på et helt andet plan. En dag havde de en meldica med, eleverne var meget nysgerrige mkring dette instrument. Musiksklelærerne har en faglighed de bringer ind i den almene skle, de er meget dygtige musikere. Musiksklelærerne er en slags fagspecialister, de har et fagligt verskud. Musiksklelærerne viser en hel anden interesse end musiklæreren i almenundervisningen i flkesklen, da de skal kunne mange ting, de er mere allrund, hvr musiksklelærerne i højere grad er mere specialiserede. Det at finde materialer til besætningerne, har musiksklelærerne en helt anden erfaring med. De ved, hvilke materialer, der bare fungerer, det gør de hele tiden. De har en vis rutine i at finde sammenspilsmaterialer, der bare fungerer. At få synliggjrt musikken på sklen har fr sklelederne været fantastisk, at få fkus på musikken har været rigtig rart. Musiklkalet blev ryddet p, guitaren er blevet strenget p, der er blevet indkøbt nyt el-trmmesæt g en venstre hånds guitar. Allerede efter første gang, hvr musiksklelærerne havde haft prjektet, skete der nget i musiklkalet. Det er dejligt at kmme på en skle, hvr der ikke er så langt fra tanke til handling. Det er af str betydning fr AKT eleverne, at rummet fik r, at der ikke var en masse, der frstyrrede dem. Ting der ikke skal bruges g ting, der står i vejen skal ryddes p. Det fagprfessinelle samarbejde har været gdt. Der har været en gd frdeling af arbejdspgaverne. Kntinuitet, det er de samme persner, der kmmer hver gang, det at det er en stamme af persner, det er de samme eleverne er sammen med hver gang. Det var verskueligt fr eleverne g det gav trygge rammer. De er vant til, at de vksne siger et g gør nget andet. Det skal vi ikke bidrage til tværtimd. Derfr er det vigtigt, at vi har aftaler ved sygdm, så der ikke bliver ur fr eleverne, når de er i undervisningssammenhængen. At alle er klar på, hvad der skal ske. Det at eleverne km frivilligt det har været gdt. Det ville ikke give ngen mening, at denne type elever skulle tvinges til at deltage. Det var en gd beslutning at tilbyde prjektet sm et frivilligt frløb. Ngle af de elever, der ikke meldte sig til, var usikre på prjektets frløb g det viste sig ved kncerten, at de havde frtrudt. Dette prjekt har banet vejen fr, at flere elever i AKT vil deltage i musikprjekter fremver. 7

8 Den største udfrdring i dette prjekt har været at få samspilssituatinen til at fungere hele tiden. Når en elev blev instrueret, blev der nemt ur et andet sted, de gad ikke vente på den ene elevs instruktin. Undervisningen blev ikke stppet hver gang selvm, der blev lavet småfejl. Undervisningen blev kun stppet, når det gik helt galt. At være i kas var udfrdrende, det ikke helt at vide, hvr undervisningen skulle ende, men det var blt en betingelse. Lærernes indsigt i elevernes frskellighed har gjrt, at musiksklelærerne fik infrmatiner m den enkelte elevs udfrdringer. Det er vigtigt, at der på frhånd aftales, at det er i rden, at gå en anden vej, end den lige. Lærerne aftalte fra starten, at de ikke ville lave deltaljerede planer, men se hvrdan timerne udviklede sig. Lærerne havde heller ikke aftalt på frhånd, hvr mange numre de skulle nå at have færdige. De havde snakket m tre numre, men kunne ret hurtigt se, at det var fr mfattende. De havde t g de km til at fungere. På ngle punkter blev eleverne bedre end lærerne havde frventet. Det var verraskende, at eleverne så hurtigt fangede arbejdet med instrumenterne. 8

9 3. Fra prjekt til refrm 3.a Beskriv hvrdan jeres prjekter på længere sigt vil bidrage til, at alle elever bliver så dygtige, sm de kan Gennem arbejdet instrumentalundervisningen blev der sat mål fr den enkelte elev læring i den enkelte lektin. Eleverne skulle lære at spille ngle dele af de t musikstykker, sm de skulle spille til kncerten. De skulle gså arbejde med sammenspillet, hvr de skulle få instrumenterne til at indgå i et fælles musikstykke. Det er en dårlig ide at nedpriritere de musiske fag, hvis man skal gøre eleverne så dygtige de kan, da disse fag understøtter elevernes læring. Drama er gså et vigtigt virkemiddel til at ændre elevernes selvpfattelse. Det at de kmmer til at arbejde med sig selv i andre situatiner. De kan pleve at være en anden g gå helt ind i en anden persn. Det er meget scialt i drama g musik., når det skal udføres sammen med andre det er en kæmpe øvelse. Disse elever er i et følelses kas hele tiden, musik kan være med til at sætte rd på de følelser de har. Musikken gør nget ved s, den går under huden på s. Ngen hører gså musik, når de arbejder eller til at lukke mverdenen ude med. Kunne vi få eleverne til at lukke mverdenen ind via musikken ville det være gdt, så var vi nået et stykke. Eleverne blev bevidste m, hvr dygtige de var blevet. De fik meget rs. Eleverne ville ikke have nået så langt i sammenspillet, hvis det havde været en almindelig musikundervisning. At spille guitar er svært, der er nget mtrisk, der skal være på plads, den havde eleverne ikke nået at lære at spille på i løbet af 8 uger i en almindelig musikundervisning. Eleven blev dygtig g nåede at spille akkrder. At få eleven til at blive så dygtig nåede lærerne kun, frdi der var så gd en bemanding. 3.b Gde råd til andre skler 9

10 Beskriv g begrund hvad I vil hlde fast i, hvis I skal gentage jeres prjekter. Tænk både på planlægning (medejerskab, tid, rganisering, ansvar, tvhlder) g gennemførelse (indhldet i de knkrete aktiviteter, invlverede aktører sv.) Beskriv hvad I ville gøre anderledes, hvis I skulle gentage jeres prjekter. Hvrdan kan man bedst følge med i den type prjekt, sm I har gennemført? Er det fx gennem bservatiner, testresultater, lgbøger, samtaler eller andet? Hvilke knkrete gde råd kan I give videre til andre skler, der lader sig inspirere af jeres prjekter? Det at kmbinere instrumentalundervisningen med sammenspil har været rigtig gdt. Eleverne har lært - en til en - det de skal bruge i sammenspilssituatinen, dermed undgår lærerne, at der bliver ur, når der skal instrueres en ad gangen. Der har været en direkte sammenhæng mellem instrumentalundervisningen g sammenspil. Den individuelle undervisning har skærpet elevernes interesse fr at lære nget mere. I stedet fr 20 elever ved klaveret, hvr der bliver sunget ngle sange. Indretningen af lkalet, både fr AKT eleverne, men gså fr almenundervisningen, har det en betydning, at de kmmer til lkaler, hvr instrumenterne fungerer g ikke er ødelagte. Vi sender sm vksne ngle dårlige signaler, hvis vi præsenterer eleverne fr ødelagte instrumenter, der ikke virker g der er rd i lkalet. Det er ikke gdt med rd g støj fr øjet. Frivilligheden i prjektet har været gdt g det skal der hldes fast i. Denne gruppe børn, skal ikke tvinges, lærerne skal stille g rligt give dem interesse fr musikken. Det har været svært at mødes. Lærerne har ikke fri på samme tid. Når flkesklelærerne har fri møder musiksklelærerne. Lærerne har evalueret efter hver undervisnings gang g aftalt næste gangs undervisning. Der har ikke været evaluering med frældre g elever endnu. Kncerten var fredag før påske g dette interview er dag et efter påske. De 20 minutters instrumentalundervisning med en vksen har været rigtig gdt. Denne gruppe elever har behv fr den tætte vksne kntakt. Det har været en gd ide, at indlede undervisningen stille g rligt g begynde med slundervisningen. Eleverne har spillet deres egne instrumenter inden de skulle mødes de med de andre i sammenspillet. Dette prjekt kunne være en del af både den fagpdelte undervisning, men gså den understøttende undervisning. Det kmmer lidt an på, hvrdan elevens hele skledag sammensættes. Prjektet kunne gså være en del af SFO ens tilbud, et attraktivt fritidstilbud, fr at give eleverne lyst til at være i fritidstilbuddene. 10

11 4. Datakilder 4.a Beskriv hvilke data denne evaluering baserer sig på Hvilke skler g medarbejdergrupper har du/i gennemført interviews med? Interviewet er fretaget den 22. april 2014 på Overlade Skle. Musiksklelærere Hlger Madsgaard g Lars Jørgensen, flkesklelærer Per Vintersbølle g skleleder Brian Svendsen var medvirkende i interviewet. Hvilke data (testresultater, bservatiner, interviews, lgbøger, referater sv.) har den enkelte skle indsamlet undervejs i prjektperiden? Der har ikke været nedskrevne data. 11

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen)

Information om Feldborg Frie Børneunivers (friskolen) Infrmatin m Feldbrg Frie Børneunivers (frisklen) FOKUS PÅ DEN ENKELTE ELEV Børn er frskellige g kun ved at behandle dem frskelligt, giver vi dem lige muligheder. I Feldbrg Frie Børneunivers sørger vi fr

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk

THISE SKOLE Jens Thise Vej 26. 9700 Brønderslev Telefon 99 45 48 03 Lærerværelse: 99 45 48 05 Fax 98 88 74 90 th@99454545.dk Gruppernes besvarelser på de 8 temaer: Gruppe 1 Bent Sørensen Allan Kristiansen Maybritt S. Nielsen Drthe Prehn Tema 1 Vis psitive følelser vis at du er glad fr barnet. Følelsesmæssig tilgængelighed. Glæde.

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune Rammer fr arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 28. maj 2015 Kære alle lærere, børnehaveklasseledere g ledere Dette brev udsendes til alle lærere g børnehaveklasseledere ansat

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden

Trivselsplan. en skole og et fritidshjem, hvor alle, elever, forældre og medarbejdere, gensidigt respekterer og trives med hinanden Stavnshltvej 29 29-31 3520 Farum Trivselsplan en skle g et fritidshjem, hvr alle, elever, frældre g medarbejdere, gensidigt respekterer g trives med hinanden Nej tak til mbning - Vi tilslutter s nedenstående

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET.

REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Gentfte Skle Gentfte Skle, 24.02.15. REFERAT af SKOLEBETYRELSESMØDET TIRSDAG D. 24.02.15 KL 18 21 PÅ PERSONALEVÆRELSET. Til stede: Hanne S, Amalie, Mette, Susanne, Michelle, Asger, Hanne O, Mgens L, Mgens

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk Det samarbejdende velfærdssamfund Hlger Højlund Institut fr ledelse, plitik g filsfi CBS, hh.mpp@cbs.dk Dagens temaer Partnerskaber**+*det*samarbejdende*velfærdssamfund4 Eksempler*på*tværgående*samarbejde*med*civilsamfundet*i*spil***4

Læs mere

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG LÆRERPLANER Fr at kmme hele vejen rundt g pfylde kravene i Dagtilbudslven g den Pædaggiske Perspektivplan, har vi elleve pædaggiske principper, der alle indgår i læreplanens seks

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Vesthimmerland Involverede skoler i projektet: Toppedalskolen Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Sang og musik er en vigtig del af det at gå på Hoven Friskole, i det sang og musik udgør en vigtig del af skolens profil.

Sang og musik er en vigtig del af det at gå på Hoven Friskole, i det sang og musik udgør en vigtig del af skolens profil. Musik Slutmål g trinmål fr musik på Hven Friskle Sang g musik er en vigtig del af det at gå på Hven Friskle, i det sang g musik udgør en vigtig del af sklens prfil. Denne prfil gør, at vi tilstræber at

Læs mere

Ideer til inspirationsrum

Ideer til inspirationsrum Ideer til inspiratinsrum Ideer til inspiratinsrum... 1 Vres mål med inspiratinsrum... 2 Jeres mål ved at udstille... 2 Ting I bør verveje... 2 Målgruppe... 2 Frmidlingsfrm... 2 Prjektbeskrivelse... 3 Prjektstatus...

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Det følgende er uddrag af prjektbeskrivelsen g beskriver indhld g mdel: Indhld Kmpetenceudviklingsfrløbet

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012

4 Folkeskolen. Figur 4.2 PISA-score i matematik, 2012 4 Flkesklen Viden er en frudsætning fr frtsat udvikling g vækst i samfundet. Uddannelse øger den enkeltes deltagelse på arbejdsmarkedet, prduktivitet g livsindkmst. Fr samfundet bidrager uddannelse til

Læs mere

Marianne Bay Østergård

Marianne Bay Østergård Marianne Bay Østergård Inspiratinsguide...3 Frrd...4 Læringstilsteri...5 Fra Idé til virkelighed...5 Eksempler på undervisning...9 Diabetes mellitus Sygdm, behandling g frebyggelse på SOSU assistent-niveau...9

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere