Velkommen. Succesfuldt generationsskifte. Succesfuldt Generationsskifte. v/horten & Formuepleje A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Succesfuldt generationsskifte. Succesfuldt Generationsskifte. v/horten & Formuepleje A/S"

Transkript

1 Velkommen Succesfuldt generationsskifte Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje A/S

2 Aftenens program Generationsskifte - forberedende tiltag Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje A/S Advokat Lasse Dehn-Baltzer Familie og arveretslige regler Advokat Therése Kemp Generationsskifte - gennemførelse Advokat Lasse Dehn-Baltzer Buffet & netværk Pensionsmuligheder og nedsparing Formuerådgiver Marianne Thørs//Anders Kristiansen Formue fortjener pleje Formuerådgiver Helle Snedker//Anders Bjørnager

3 Generationsskifte forberedende tiltag Succesfuldt Advokat Lasse Generationsskifte Dehn-Baltzer v/horten & Formuepleje Horten A/S Advokatfirma side 3

4 Hvad er generationsskifte? Overdragelse af en virksomhed til familiemedlemmer eller tredjemand i levende live eller ved død. Der kan skelnes mellem generationsskifte inden for privatsfæren og erhvervsmæssigt betinget generationsskifte, som dog ofte overlapper og supplerer hinanden. Det anslås, at der de kommende 10 år skal gennemføres godt generationsskifter af danske virksomheder. Heraf forventes 63 % at forblive på familiens hænder. side 4

5 Interessenterne De nuværende ejere af virksomheden De nye ejere af virksomheden Virksomheden Eventuelle personer der ikke bliver en del af generationsskiftet Banken Rådgiverne side 5

6 Generationsskiftets faser (eksempel) Fase 1 Overvejelsesfasen Fase 2 Klargøringsfasen Fase 3 Gennemførelsesfasen Fase 4 Afslutningsfasen Virksomhedsejeren gør sig de første tanker om generationsskifte - Hvad skal der ske fremadrettet? De første tanker om generationsskifte deles med børn og eventuelle medarbejdere hvem ønsker at videreføre virksomheden Tankerne om generationsskifte påbegyndes med rådgiver Generationsskiftet planlægges hvordan skal næste generation ind (løbende eller med det samme) Virksomhedens aktiviteter deles måske op i flere selvstændige enheder De arveretlige forhold tilpasses det forestående generationsskifte Næste generation tilknyttes virksomheden Videreførelse af knowhow og netværk Rollerne fordeles Virksomheden ledes af næste generation Den ældre generations rolle i virksomheden fremadrettet Pengeanbringelse/kapitalforvaltning - hvad skal der ske med salgsprovenu? side 6

7 side 7 Forberedende tiltag

8 Forberedende tiltag (I) Udgangspunktet er, at alle overdragelser i forbindelse med et generationsskifte udløser skat. Derfor kan det være relevant at foretage en række forberedende tiltag for at udskyde betalingen af skat. De forberedende tiltag kan dog også være begrundet i andre forhold end hensynet til at udskyde skat, eksempelvis kommercielle forhold og værdiansættelse. side 8

9 Forberedende tiltag (II) Fra personlig virksomhed til kapitalselskab ( Virksomhedsomdannelse ) Etablering af holdingstruktur ( Aktieombytning ) Adskillelse af virksomhedens aktiviteter i flere selskaber ( Spaltning ) Sammenlægning af aktiviteter ( Fusion ) Etablering af aktiviteter i nyt datterselskab ( Tilførsel af aktiver ) Kombination af ovenstående muligheder side 9

10 Forberedende tiltag (III) EXIT / generationsskifte Personselskab Aktieombytning Omdannelse Konsolidering side 10

11 Forberedende tiltag (IV) Fra virksomhed til kapitalselskab Før Hvem kan drive virksomhed i selskabsform Skattefri virksomhedsomdannelse Hvad er skattefri virksomhedsomdannelse? Efter Hvad er fordelen ved at anvende kapitalselskab? ApS side 11

12 Forberedende tiltag (V) Aktieombytning: Hvad er en aktieombytning? Hvorfor foretage en aktieombytning? Hvad med skatten? Mulighed for at udlodde skattefrit udbytte ApS Mulighed for skattefrit salg af aktier A/S A/S side 12

13 Forberedende tiltag (VI) Spaltning: Hvad forstås ved en spaltning? Hvorfor gennemføre en spaltning? Hvad med skatten ved spaltning? Hvad med kreditorerne? side 13

14 Forberedende tiltag (VII) Ophørsspaltning Overdragelse af anparter ApS F ApS S ApS Udlodning af skattefrit udbytte A/S A/S side 14

15 Forberedende tiltag (VIII) Grenspaltning ApS ApS Generationsskifte Drift A/S og beholde Ejendom A/S til pension A/S Ejendom A/S Drift A/S side 15

16 Forberedende tiltag (IX) Fusion: Hvad forstås ved en fusion? Hvorfor gennemføre en fusion? Hvad med skatten ved fusion? Hvad med kreditorerne? side 16

17 Forberedende tiltag (X) Lodret fusion ApS Overdragelse af aktier til næste generation Holdingselskab lægges sammen med driftsselskabet A/S A/S side 17

18 Forberedende tiltag (XI) Vandret fusion Overdragelse af aktier til næste generation Ejendom A/S Ejendom A/S lægges sammen med drift A/S Drift A/S Drift A/S side 18

19 Forberedende tiltag (XII) Skattefri tilførsel af aktiver: Hvad forstås ved skattefri tilførsel af aktiver? Hvorfor gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver? Hvad med skatten ved en skattefri tilførsel af aktiver? Hvad med kreditorerne? side 19

20 Forberedende tiltag (XIII) Før Efter A ApS Indskud af aktivitet A ApS Skattefrit salg af aktier A/S Mulighed for skattefrit udbytte side 20

21 Forberedende tiltag (XIV) Hvad skal man være opmærksom på efter at have gennemført et forberedende tiltag? Ejertidskrav på aktier/anparter i det indskydende og modtagende selskab Mulighed for lagerbeskatning Risiko for senere statusskifte Manglende mulighed for succession side 21

22 Familie og arveretslige regler Succesfuldt Advokat Generationsskifte Therése Kemp v/horten & Formuepleje Horten A/S Advokatfirma side 22

23 Den nye arvelov Ikrafttræden 1. januar 2008 Ændringer: Forbedring af ægtefællens stilling Nye regler om tvangsarv Nye regler om genkaldelse af testamente Udvidet samlevertestamente Samlevere nu omfattet af begunstigelsesklausulen "nærmeste pårørende" i Forsikringsaftaleloven og Pensionsloven side 23

24 Udgangspunktet M 16 mio. H Barn 1 Barn 2 side 24

25 Formueordninger Ægtefællernes formueordninger Formuefællesskab Særeje Skilsmissesæreje Fuldstændigt særeje En kombination af de to side 25

26 Skilsmisse Formuefællesskab Samlet formue på 16 mio. Ligedeling mellem ægtefællerne = 8 mio. til hver ægtefælle. Fordele/ulemper 16 mio. H M side 26

27 Særeje skilsmisse og fuldstændigt Virksomheden udtages af ejeren ifl. særejeægtepagten Dvs. ingen ligedeling. 16 mio. M side 27

28 Udgangspunktet M 16 mio. H Barn 1 Barn 2 side 28

29 Fordeling ved død - formuefællesskab Længstlevende udtager 1/2 af fællesboet i boslod Ægtefællen er legal arving til hele boet, hvis ingen andre arvinger Ægtefællen arver i konkurrence med livsarvingerne. Boslod 1/2 TA 1/4 Børn 1/4 side 29

30 Død Formuefællesskab Samlet formue på 16 mio. Ligedeling mellem ægtefællerne = boslod 8 mio. til hver ægtefælle. Arvebeholdning på 8 mio. H udtager arv 4 mio. Børnene hver især 2 mio. kr. Barn 1 får i den situation i alt 2 mio. 16 mio. H Barn 1 Barn 2 side 30

31 Testamente Livsarvingers arv kan ved testamente begrænses til tvangsarven på ¼ Yderligere begrænsning: Tvangsarven kan yderligere begrænses til 1 mio. og kr. pr. barn ved testamente Friarv 3/4 Tvangsarv 1/4 side 31

32 Død Testamente til fordel for barn 1 og formuefællesskab mellem ægtefællerne Ligedeling mellem ægtefællerne = 8 mio. til hver ægtefælle. Tvangsarv = 2 mio. til deling mellem H og børnene, dvs. H får 1 mio. og børnene får 0,5 mio. Friarven = 6 mio. testeres til barn1. 16 mio. H Barn 1 Barn 2 Barn 1 får i alt 6,5 mio. side 32

33 Død - fuldstændigt særeje Ved M s død : Efterlevende ægtefælle tager ikke boslod, da særeje. Virksomheden deles med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til livsarvingerne. Ved H s død: M udtager virksomheden. Der skal ikke betales boslod til hendes dødsbo. side 33

34 Død Særeje og testamente til fordel for barn 1 Hvis M dør først: Virksomheden indgår ikke i formuefællesskabet Dvs. ingen ligedeling og boslod til efterlevende ægtefælle Tvangsarv = 4 mio., dvs. 2 mio. til H og 1 mio. til hver af børnene. Friarven = 12 mio. testeres til Barn mio. Barn 1 får i alt 13 mio. H Barn 1 Barn 2 Kan ændres yderligere ved arveafkald fra øvrige arvinger. side 34

35 Særeje, testamente samt arveafkald H afgiver arveafkald i forhold til M Boet deles således, at B2s arv nedskrives til minimum = 1 mio. B1 arver 15 mio. kr. Barn 1 Barn 2 side 35

36 Successionsrækkefølge AL 60, stk. 1: Friarv kan ved testamente indsættes i en successionsrækkefølge, således at arven tilfalder en arving eller legatar på første plads og derefter en eller flere andre arvinger eller legatarer på anden eller senere pladser. Betingelser: - Friarven - Testamente - 60, stk. 2 kun ét ufødt barn side 36

37 Rentefrit familielån Krav Reelt gældsforhold. Anfordringslån, dvs. kan opsiges med 14 dage. Gældsbrev, som underskrives af begge parter. Fordele Ingen krav om rente. Ingen afgift. Ingen stempel eller tinglysning. Ingen beløbsgrænse. Ingen formålsforpligtelser. side 37

38 Kombination af rentefrit familielån og gave Yd et rentefrit familielån. Giv senere en gave (op til kr ) i form af afdrag på gælden. Kodeord: ADSKILLELSE!!! Rentefrit lån Gave Fordele Giv en større gave uden at betale gaveafgift. Din formue nedbringes lidt efter lidt = undgå arveafgift. Er lånet ikke tilbagebetalt ved død, betales kun arveafgift af restgælden. Afdrag på lån side 38

39 Lov om afgift af dødsboer og gaver Boafgiften Ægtefæller fritaget fra afgift Bundfradrag på kr ,00 (2010), der indekseres Boafgift på 15 % på livsarvinger Tillægsafgift i visse tilfælde på 25 % af resten, svarende til maksimal afgift på 36,25 %. Gaveafgifter Afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle og forældre 15 % af beløb over kr ,00 (2010) Barns eller stedbarns ægtefælle 15 % af beløb over kr ,00 (2010) Stedforældre og bedsteforældre 36,25 % af beløb over kr ,00 (2010) side 39

40 Arv til velgørende organisation Kan være en fordel, når der kun efterlades arvinger, der både skal betale 15% og 25% i boafgift. Indebærer: Testamentere 30% af arven til en velgørende organisation. Velgørende organisationer er fritaget for at betale boafgift af deres arv. Betingelse: Organisationen skal betale samtlige boafgifter for de øvrige arvinger side 40

41 Beregningseksempel Arv ,00 Bundfradrag ,00 Afgiftspligtigt beløb ,00 15 % heraf ,00 Tillægsboafgift 25 % af ,00 som udgør ,75 Boafgifter i alt ,75 Arv til bror ,00 boafgifter ,75 Arv i alt til bror ,25 Arv ,00 Arv til velgørende org ,00 Bundfradrag ,00 Afgiftspligtigt beløb ,00 15 % heraf ,00 Tillægsboafgift 25 % af ,00 som udgør ,75 Boafgifter i alt ,75 Arv i boet ,00 Boafgifter i alt ,75 Arv til velgørende org. (= ,75) ,25 Arv i til bror ,00 side 41

42 Overtagelsesplan Fordele: Lettere at forsætte hvor man slap Dødsfald undervejs i processen besværliggør ikke generationsskiftet Ejers ønsker for virksomheden er beskrevet Ulemper: Ingen garanti at overtagelsesplanen følges side 42

43 Generationsskifte gennemførelse Succesfuldt Advokat Lasse Generationsskifte Dehn-Baltzer v/horten & Formuepleje Horten A/S Advokatfirma side 43

44 Beskattet generationsskifte (I) Der findes to former for generationsskifte: Selve virksomhedens aktiver og passiver sælges til køber af virksomheden. Både personer og selskabet kan sælge virksomhedens aktiver og passiver. Aktierne i selskabet sælges til køber af selskabet. Både personer og selskaber kan sælge aktierne i et selskab. Begge former kan gennemføres i beskattet form og en ubeskattet form. side 44

45 Beskattet generationsskifte (II) Overdragelse af aktiver Avance Tab Mulighed for at udskyde skat Mulighed for at overdrage til børn og udskyde skat Personer Beskattes Fradrag, men nogle tab kan begrænses Ja, ved skattefri virksomhedsomda nnelse Ja, ved succession Selskaber Beskattes Fradrag, men nogle tab kan begrænses Ja, ved skattefrie omstrukturerinpager Nej side 45

46 Beskattet generationsskifte (III) Overdragelse af aktier Beskatning af gevinst Fradrag for tab Mulighed for at overdrage til børn og udskyde skatten Personers salg af unoterede aktier Beskattes uanset ejertid med mellem 28%-42% (dog særlige regler om ejertidsnedslag for gamle hovedaktionæraktier) Fradragsværdi på mellem 28%-42% Ja reglerne om succession Selskabers salg af unoterede aktier med ejerandel på 10% eller mere Skattefri uanset ejertid Intet tabsfradrag Nej side 46

47 Ubeskattet generationsskifte (I) Mulighederne for skattemæssig succession: Overdragelse af aktier (ABL 34 og 35): Aktierne i et selskab kan overdrages uden at overdrageren beskattes. Køberen overtager dog den skattemæssige forpligtelse, der ligger på aktierne. Kun fysiske personer kan benytte denne mulighed Overdragelse af virksomhed (KSL 33C): Det er muligt at overdrage en personligt drevet virksomhed, herunder konto for opsparet underskud, uden at det udløser beskatning hos sælger. Også her overtager køber den latente skattebyrde Bemærk at der gælder tilsvarende muligheder ved dødsfald, jf. DSKL 29. side 47

48 Ubeskattet generationsskifte (II) Hvis overdragelsen af aktier eller virksomhed sker uden betaling, er der tale om en gave. Berigtiges overdragelsen ved gave, skal der beregnes en passivpost, for overtagelse af skatteforpligtelse. Begge muligheder finder anvendelse for følgende personkreds: Overdragelse til børn og børnebørn samt søskende og søskendes børn (vær opmærksom på samspillet med boafgiftslovens 22 og gaveafgift) Medarbejdere, der indenfor de senest fem år har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt mindst tre år i virksomheden Ved overdragelse af aktier skal mindst 1% af selskabskapitalen overdrages. Der er endvidere indsat regler der gør, at det ikke er muligt at overdrage aktierne i selskaber, der ejer investeringsejendomme, værdipapirer m.v. med succession. side 48

49 Ubeskattet generationsskifte (III) Hvad kan overdrages Mulighed for succession Hvem kan succedere Passivpost Aktiver Ja Familie + nøglemedarbejdere 30% Opsparet overskud Ja Familie + nøglemedarbejdere (9%-18,75%) Aktier Ja Familie + nøglemedarbejdere 22% side 49

50 Værdiansættelse (I) Udgangspunktet: Alle overdragelser skal foretages til markedspriser, uanset om der er tale om en overdragelse til tredjemand eller til familiemedlemmer Ved overdragelse mellem familiemedlemmer i forbindelse med generationsskifte har SKAT særlig fokus på værdiansættelsen Vejledning til værdiansættelse: 1982 cirkulære og TS-cirkulære (aktier) Goodwill cirkulæret SKATs vejledning af 24. august 2009 side 50

51 Værdiansættelse (II) cirkulæret Kan anvendes inden for gavegiverkredsen i BAL 22. Værdi af aktier beregnes efter formueskattekursen på baggrund af selskabets regnskab for seneste regnskabsår. TS-cirkulære Kan også anvendes inden for gavegiverkredsen og andre interesseforbundne parter. Værdi af aktierne beregnes som summen af de enkelte aktieposter minus de respektive gældsposter med tillæg af goodwill. Goodwill cirkulæret: Anvender historisk baserede værdiansættelsesprincipper, der typisk giver en lav værdiansættelse. SKATs vejledning af 24. august 2009: Anvender gængse værdiansættelsesprincipper, så som discounted cash flow, Economic Value Added og multipelværdiansættelse. Krav til omfattende dokumentationsmateriale side 51

52 Generationsskiftemodeller (I) Hvilke faktorer spiller ind ved valg af generationsskiftemodel: Hvilke type aktiver ejer den virksomhed, der skal generationsskiftes kan værdien bringes ned ved eksempelvis at udskille aktiver? Finansieringsmuligheder Skal generationsskiftet gennemføres over tid eller med det samme? Hvor mange skal deltage i generationsskiftet? - flere grene af familien Hvem skal overtage virksomheden? side 52

53 Valg af generationsskiftemodel (II) Nyt Nyt A A/S A-aktier B-aktier Ret til forlods udbytte op til indre værdi med tillæg af goodwill A A/S side 53

54 Valg af generationsskiftemodel (III) Holding ApS Option på køb af kontrollerende aktiepost udnyttelseskurs nedsættes i takt med udbytteudlodninger på over kr S ApS Næste generation tilknyttes virksomheden, eventuelt i en ledende stilling A/S Skattefrit udbytte side 54

55 Top 5 over vigtige ting at tage med herfra 1: Start i god tid 2: Få den rigtige værdiansættelse 3: Find den rigtige struktur 4: Overbringelse af know how til næste generation 5: Åbenhed om generationsskiftet blandt generationer side 55

56 side 56 TAK

57 Therèse Kemp, advokat Therèse Kemp rådgiver om familie- og arveret og er daglig leder af privatretsafdelingen hos Horten. Hun har stor erfaring med behandling af dødsboer, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter samt rådgivning i eventuelle skilsmissesituationer og sager om forældremyndighed. Therèse Kemp har endvidere betydelig erfaring med erstatningsret særligt i relation til arbejdsskader, overtrædelse af arbejdsmiljøloven og erstatnings-sager på færdselsområdet. Therèse Kemp har ført en lang række retssager inden for sine specialer og repræsenterer yderligere arvinger i tvister om bosager. Therèse Kemp underviser i familie- og arveret på Københavns Universitet og for Danske Advokater i testamenter og ægtepagter. Direkte: Mobil: Advokat, Horten, 2008 Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2008 Advokatfuldmægtig og advokat hos Bjørst, Møderet: Landsret, 2007 Advokatbeskikkelse, 2007 Advokatfuldmægtig hos Kragh og Marcussen, Arbejdsskadestyrelsen, Fuldmægtig i Arbejdstilsynet, Cand.jur, 2000 side 57

58 Lasse Dehn-Baltzer, advokat Lasse Dehn-Baltzer (f. 1978) rådgiver om alle forhold inden for skatteret. Særligt har han erfaring med transaktionsbeskatning, skattemæssige omstruktureringer og international beskatning. Lasse Dehn-Baltzer fører endvidere skattesager for de administrative klageinstanser og domstolene og har praktisk erfaring fra Landskatteretten. Lasse Dehn-Baltzer er medlem af Danish Venture & Private Equity Associations skatteudvalg (DVCA) samt Danske Skatteadvokaters ekspertudvalg. Direkte: Mobil: Advokat, Horten, 2009 Advokat, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatbeskikkelse, 2008 Advokatfuldmægtig, NORDIA Advokatfirma, Fuldmægtig i Landsskatteretten, Cand.jur., 2005 side 58

59 Kontaktoplysninger Horten advokatfirma Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Tlf Fax

60 Buffet og networking Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje A/S

61 Pensionsmuligheder og nedsparing Formuerådgiver Succesfuldt Generationsskifte Marianne Thørs v/horten & Formuepleje A/S Formuerådgiver Anders Kristiansen Formuepleje A/S

62 Generationsskifte i tiden op til Pension Formuens sammensætning Virksomhed Fast Ejendom Opsparing i virksomhed kontra pension - Fordele ved også at indtænke pension Kreditorbeskyttelse - tryghed Risikospredning Lav beskatning af afkast Virksomheden slankes fordel ved salg Lavere beskatning ved dødsfald Frie midler

63 Mulige pensionsløsninger kr. regel omfatter: Virksomheder drevet som A/S eller ApS Lønmodtagere Undtaget fra kr. regelen: Virksomheder drevet i personligt regi kan frem til indbetale op til 30% af overskuddet Ønske om større opsparing end kr./30% af overskuddet: Kapitalpension Livsvarige livrenter OBS: nye produkter i de fleste selskaber med opsparingssikkerhed

64 Hvornår har du nok pension? 46% samlet skat (*) for udbytte u/ kr. ( for ægtefæller) Holding Skat 25% Driftsselskab 56,5 % Samlet skat (*) for udbytte over kr. ( kr. for ægtefæller) * Samlet skat = selskabsskat 25% samt udbytteskat 28/42% kr kr. Løn 55,4 %(skat efter 8 % AM bidrag) 41,6 %(skat efter 8 % AM bidrag) Ca. 5,5 mio. nutidskroner Folkepension og Atp Pensionering 25 år

65 Generationsskifte Ophørspension 15A Ratepension eller livrente Indbetaling = skattepligtige fortjeneste ved salg/delsalg - Excl. genvundne afskrivninger, goodwill, salg af besætning Virksomheden må ikke i væsentlig omfang have bestået af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer Fradrag gives fuldt ud i indbetalingsåret (max kr. i 2010) Du skal være fyldt 55 år og have drevet virksomhed i 10 år inden for de seneste 15 år Enten personligt ejet eller selskabsform (ved selskab skal du som hoved-aktionær have ejet mindst 25% af selskabskapitalen eller have haft 50% af stemmeretten de sidste 5 år dvs. holdingkonstruktion duer ikke) Ratepensionen er opsat 5 år og der er ingen alder for seneste udbetaling

66 Nedsparing

67 Nedsparing

68 Nedsparing - de 3 hovedopgaver 1. Læg et budget størrelsen af løbende udgifter + engangsudgifter 2. Sæt et mål for levetid hvor langt skal pengene række? 3. Opgør den samlede formue hvad råder du over?

69 Fokuspunkter i nedsparingsplanen

70 Formue fortjener pleje Formuerådgiver Succesfuldt Generationsskifte Helle Snedker v/horten & Formuepleje A/S Formuerådgiver Anders Bjørnager Formuepleje A/S

71 Investors 5 udfordringer Ubeslutsom? Utro? Ubalanceret? Uden overblik? Uegnet til investeringsbeslutninger?

72 Hvad og hvornår? Valgmulighederne er uendelige Aktier / obligationer Danmark: 200 børsnoterede aktier 300 obligationer 450 investeringsforeninger Verden? Hedgefonde Ejendomme Råvarer, Alternative investeringer sol? Pension: Gennemsnitsrente eller markedsrente? Vækstpension eller link? Puljer eller individuelt?

73 Har din portefølje balance? Aktivfordeling i investeringsforeningerne 2007 vs Aktivfordeling 2007 Blandede 16% 14% Blandede 14% Aktier 43% Udenlandske obligationer i alt 24% 31% Obligationer 43% Danske obligationer i alt 20% 19% Aktivfordeling 2010 Udenlandske aktier i alt 30% 38% Blandede 16% Aktier 33% Danske aktier 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Obligationer 51% Kilde: IFR

74 Har du mistet overblikket? Aktiver Aktiver Passiver Hus 5,0 Formue 15,0 33% 34% Frie midler 2,0 Pension 3,0 Selskab 5,0 I alt 15,0 I alt 15,0 20% 13% Hus Frie midler Pension Selskab

75 Hvordan er din formuestruktur?

76 Hvad er dine kompetencer? Risiko Finansiering Håndteres af Formuepleje Aktie- og obligationsvalg Fordeling mellem aktier og obligationer Valg af risikoniveau Investors valg

77 Hvor skal man investere i 2010? Forventet afkast vs. risiko Forventet afkast 9,00% 8,00% Aktier 7,00% Ejendomme 6,00% Hedge funds High Yield 5,00% Råvarer 4,00% 3,00% Statsobligationer Investment grade 2,00% Index obligationer 1,00% Pengemarkedet 0,00% 0% 5% 10% 15% 20% Risiko

78 6 perioder over de sidste 84 år med negativt rullende 10 års aktieafkast. Hvad siger historiebøgerne? 250% 200% 197% 150% 100% 50% 36% 17% 23% 60% 72% 70% 52% 51% 79% Tab Afkast følgende 3 år Afkast følgende 5 år 0% -50% -100% -56% -11% -25% -3% -1% -30% Afkast følgende 3 år Afkast følgende 5 år Gennemsnit 44% 87%

79 Aktier eller obligationer? Akkumuleret afkast på aktier og obligationer 250% 228% 200% 150% 100% 50% 38% 15% 24% 14% 40% 89% 84% 0% -50% -19% -31% Globale aktier Danske obligationer

80 Årlige afkast på aktier og obligationer % 40% Årligt afkast 20% 0% -20% -40% % Danske aktier Danske obligationer

81 Den optimale portefølje skaleres Afkast Epikur Penta Optimum-porteføljen kan skaleres ved hjælp af lån i danske kroner eller udenlandsk valuta. Pareto Safe 100% aktier En skalering af den optimale portefølje vil teoretisk altid give et bedre afkast end en klassisk aktieinvestering. Optimum 100% obligationer Målsætning: Maksimere afkastet I forhold til risikoen 80 % danske obligationer og 20 % globale aktier Risiko

82 Eksempel på balancesammensætning Obligationer Aktier Lånekapital Egenkapital Optimum Pareto Safe Epikur Penta Lån kan optages i danske kroner eller udenlandsk valuta. Formueplejeselskaberne har mulighed for at ændre sammensætningen i henhold til børsprospekterne. Den præcise sammensætning varierer hver dag med markedsudviklingen.

83 Hvad skal man gøre nu Formuepleje koncept ( Pareto ) Obligationer 300 3,0% 9,0 kr. kr. Aktier 8% 4,8 kr. Obligationer 300 kr. ( 80% ) Lånekapital 260 kr. 60 kr. = 13,8 kr. Lånekapital 260 kr. 1% -2,6kr. Aktier 60 kr. ( 20% ) Egenkapital 100 kr. omkostninger 360 kr. 0,50% -1,8 kr. Aktiver Passiver Egenkapital 100 kr. = 9,4 kr.

84 Scenarie analyse for Formuepleje Pareto A/S 12 mdr. Global lavvækst lavvækst undgås Indtægter Beløb % p.a. Kr. Indtægter Beløb % p.a. Kr. Kursgevinst 60-10,0% -6,0 Kursgevinst 60 20% 12,0 Udbytte 60 1,5% 0,9 Udbytte 60 1,5% 0,9 Renter 300 3,0% 9,0 Renter 300 3,0% 9,0 Obl. kursgevinst* 300 0,5% 2,3 6,2 21,9 Udgifter Udgifter Obl. kurstab* 300 0,5% -2,3 Renter EUR 260-1,0% -2,6 Renter EUR 260-2,0% -5,2-2,6-7,5 Resultat før omkostninger 3,6 Resultat før omk. 14,4 Aktier skal falde ca. 16% før tab * Renteændring på 0,5% - optionsjusteret varighed 1,5

85 Aktier eller obligationer? Det er både og! Akkumuleret afkast 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 853% 225% 146% 88% 118% 88% 41% 52% 72% 14% 23% 17% 39% 0% -6% 30% 60% -17% -30% Globale aktier Danske obligationer Formuepleje Pareto Formuepleje Safe

86 Målet er at skabe det bedste risikojusterede afkast. Akkumuleret afkast siden start Merkur % 96% Penta % 75% Epikur % 226% Safe % 1377% Pareto % 153% Optimum % 12% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% Formueplejeselskab Globale aktier ( Optimum : 30% Globale aktier, 70% obligationer)

87 Søg rådgivning og gerne hos os Telefon Introduktionsmøde hver 1. fredag i måneden

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere