Velkommen. Succesfuldt generationsskifte. Succesfuldt Generationsskifte. v/horten & Formuepleje A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Succesfuldt generationsskifte. Succesfuldt Generationsskifte. v/horten & Formuepleje A/S"

Transkript

1 Velkommen Succesfuldt generationsskifte Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje A/S

2 Aftenens program Generationsskifte - forberedende tiltag Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje A/S Advokat Lasse Dehn-Baltzer Familie og arveretslige regler Advokat Therése Kemp Generationsskifte - gennemførelse Advokat Lasse Dehn-Baltzer Buffet & netværk Pensionsmuligheder og nedsparing Formuerådgiver Marianne Thørs//Anders Kristiansen Formue fortjener pleje Formuerådgiver Helle Snedker//Anders Bjørnager

3 Generationsskifte forberedende tiltag Succesfuldt Advokat Lasse Generationsskifte Dehn-Baltzer v/horten & Formuepleje Horten A/S Advokatfirma side 3

4 Hvad er generationsskifte? Overdragelse af en virksomhed til familiemedlemmer eller tredjemand i levende live eller ved død. Der kan skelnes mellem generationsskifte inden for privatsfæren og erhvervsmæssigt betinget generationsskifte, som dog ofte overlapper og supplerer hinanden. Det anslås, at der de kommende 10 år skal gennemføres godt generationsskifter af danske virksomheder. Heraf forventes 63 % at forblive på familiens hænder. side 4

5 Interessenterne De nuværende ejere af virksomheden De nye ejere af virksomheden Virksomheden Eventuelle personer der ikke bliver en del af generationsskiftet Banken Rådgiverne side 5

6 Generationsskiftets faser (eksempel) Fase 1 Overvejelsesfasen Fase 2 Klargøringsfasen Fase 3 Gennemførelsesfasen Fase 4 Afslutningsfasen Virksomhedsejeren gør sig de første tanker om generationsskifte - Hvad skal der ske fremadrettet? De første tanker om generationsskifte deles med børn og eventuelle medarbejdere hvem ønsker at videreføre virksomheden Tankerne om generationsskifte påbegyndes med rådgiver Generationsskiftet planlægges hvordan skal næste generation ind (løbende eller med det samme) Virksomhedens aktiviteter deles måske op i flere selvstændige enheder De arveretlige forhold tilpasses det forestående generationsskifte Næste generation tilknyttes virksomheden Videreførelse af knowhow og netværk Rollerne fordeles Virksomheden ledes af næste generation Den ældre generations rolle i virksomheden fremadrettet Pengeanbringelse/kapitalforvaltning - hvad skal der ske med salgsprovenu? side 6

7 side 7 Forberedende tiltag

8 Forberedende tiltag (I) Udgangspunktet er, at alle overdragelser i forbindelse med et generationsskifte udløser skat. Derfor kan det være relevant at foretage en række forberedende tiltag for at udskyde betalingen af skat. De forberedende tiltag kan dog også være begrundet i andre forhold end hensynet til at udskyde skat, eksempelvis kommercielle forhold og værdiansættelse. side 8

9 Forberedende tiltag (II) Fra personlig virksomhed til kapitalselskab ( Virksomhedsomdannelse ) Etablering af holdingstruktur ( Aktieombytning ) Adskillelse af virksomhedens aktiviteter i flere selskaber ( Spaltning ) Sammenlægning af aktiviteter ( Fusion ) Etablering af aktiviteter i nyt datterselskab ( Tilførsel af aktiver ) Kombination af ovenstående muligheder side 9

10 Forberedende tiltag (III) EXIT / generationsskifte Personselskab Aktieombytning Omdannelse Konsolidering side 10

11 Forberedende tiltag (IV) Fra virksomhed til kapitalselskab Før Hvem kan drive virksomhed i selskabsform Skattefri virksomhedsomdannelse Hvad er skattefri virksomhedsomdannelse? Efter Hvad er fordelen ved at anvende kapitalselskab? ApS side 11

12 Forberedende tiltag (V) Aktieombytning: Hvad er en aktieombytning? Hvorfor foretage en aktieombytning? Hvad med skatten? Mulighed for at udlodde skattefrit udbytte ApS Mulighed for skattefrit salg af aktier A/S A/S side 12

13 Forberedende tiltag (VI) Spaltning: Hvad forstås ved en spaltning? Hvorfor gennemføre en spaltning? Hvad med skatten ved spaltning? Hvad med kreditorerne? side 13

14 Forberedende tiltag (VII) Ophørsspaltning Overdragelse af anparter ApS F ApS S ApS Udlodning af skattefrit udbytte A/S A/S side 14

15 Forberedende tiltag (VIII) Grenspaltning ApS ApS Generationsskifte Drift A/S og beholde Ejendom A/S til pension A/S Ejendom A/S Drift A/S side 15

16 Forberedende tiltag (IX) Fusion: Hvad forstås ved en fusion? Hvorfor gennemføre en fusion? Hvad med skatten ved fusion? Hvad med kreditorerne? side 16

17 Forberedende tiltag (X) Lodret fusion ApS Overdragelse af aktier til næste generation Holdingselskab lægges sammen med driftsselskabet A/S A/S side 17

18 Forberedende tiltag (XI) Vandret fusion Overdragelse af aktier til næste generation Ejendom A/S Ejendom A/S lægges sammen med drift A/S Drift A/S Drift A/S side 18

19 Forberedende tiltag (XII) Skattefri tilførsel af aktiver: Hvad forstås ved skattefri tilførsel af aktiver? Hvorfor gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver? Hvad med skatten ved en skattefri tilførsel af aktiver? Hvad med kreditorerne? side 19

20 Forberedende tiltag (XIII) Før Efter A ApS Indskud af aktivitet A ApS Skattefrit salg af aktier A/S Mulighed for skattefrit udbytte side 20

21 Forberedende tiltag (XIV) Hvad skal man være opmærksom på efter at have gennemført et forberedende tiltag? Ejertidskrav på aktier/anparter i det indskydende og modtagende selskab Mulighed for lagerbeskatning Risiko for senere statusskifte Manglende mulighed for succession side 21

22 Familie og arveretslige regler Succesfuldt Advokat Generationsskifte Therése Kemp v/horten & Formuepleje Horten A/S Advokatfirma side 22

23 Den nye arvelov Ikrafttræden 1. januar 2008 Ændringer: Forbedring af ægtefællens stilling Nye regler om tvangsarv Nye regler om genkaldelse af testamente Udvidet samlevertestamente Samlevere nu omfattet af begunstigelsesklausulen "nærmeste pårørende" i Forsikringsaftaleloven og Pensionsloven side 23

24 Udgangspunktet M 16 mio. H Barn 1 Barn 2 side 24

25 Formueordninger Ægtefællernes formueordninger Formuefællesskab Særeje Skilsmissesæreje Fuldstændigt særeje En kombination af de to side 25

26 Skilsmisse Formuefællesskab Samlet formue på 16 mio. Ligedeling mellem ægtefællerne = 8 mio. til hver ægtefælle. Fordele/ulemper 16 mio. H M side 26

27 Særeje skilsmisse og fuldstændigt Virksomheden udtages af ejeren ifl. særejeægtepagten Dvs. ingen ligedeling. 16 mio. M side 27

28 Udgangspunktet M 16 mio. H Barn 1 Barn 2 side 28

29 Fordeling ved død - formuefællesskab Længstlevende udtager 1/2 af fællesboet i boslod Ægtefællen er legal arving til hele boet, hvis ingen andre arvinger Ægtefællen arver i konkurrence med livsarvingerne. Boslod 1/2 TA 1/4 Børn 1/4 side 29

30 Død Formuefællesskab Samlet formue på 16 mio. Ligedeling mellem ægtefællerne = boslod 8 mio. til hver ægtefælle. Arvebeholdning på 8 mio. H udtager arv 4 mio. Børnene hver især 2 mio. kr. Barn 1 får i den situation i alt 2 mio. 16 mio. H Barn 1 Barn 2 side 30

31 Testamente Livsarvingers arv kan ved testamente begrænses til tvangsarven på ¼ Yderligere begrænsning: Tvangsarven kan yderligere begrænses til 1 mio. og kr. pr. barn ved testamente Friarv 3/4 Tvangsarv 1/4 side 31

32 Død Testamente til fordel for barn 1 og formuefællesskab mellem ægtefællerne Ligedeling mellem ægtefællerne = 8 mio. til hver ægtefælle. Tvangsarv = 2 mio. til deling mellem H og børnene, dvs. H får 1 mio. og børnene får 0,5 mio. Friarven = 6 mio. testeres til barn1. 16 mio. H Barn 1 Barn 2 Barn 1 får i alt 6,5 mio. side 32

33 Død - fuldstændigt særeje Ved M s død : Efterlevende ægtefælle tager ikke boslod, da særeje. Virksomheden deles med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til livsarvingerne. Ved H s død: M udtager virksomheden. Der skal ikke betales boslod til hendes dødsbo. side 33

34 Død Særeje og testamente til fordel for barn 1 Hvis M dør først: Virksomheden indgår ikke i formuefællesskabet Dvs. ingen ligedeling og boslod til efterlevende ægtefælle Tvangsarv = 4 mio., dvs. 2 mio. til H og 1 mio. til hver af børnene. Friarven = 12 mio. testeres til Barn mio. Barn 1 får i alt 13 mio. H Barn 1 Barn 2 Kan ændres yderligere ved arveafkald fra øvrige arvinger. side 34

35 Særeje, testamente samt arveafkald H afgiver arveafkald i forhold til M Boet deles således, at B2s arv nedskrives til minimum = 1 mio. B1 arver 15 mio. kr. Barn 1 Barn 2 side 35

36 Successionsrækkefølge AL 60, stk. 1: Friarv kan ved testamente indsættes i en successionsrækkefølge, således at arven tilfalder en arving eller legatar på første plads og derefter en eller flere andre arvinger eller legatarer på anden eller senere pladser. Betingelser: - Friarven - Testamente - 60, stk. 2 kun ét ufødt barn side 36

37 Rentefrit familielån Krav Reelt gældsforhold. Anfordringslån, dvs. kan opsiges med 14 dage. Gældsbrev, som underskrives af begge parter. Fordele Ingen krav om rente. Ingen afgift. Ingen stempel eller tinglysning. Ingen beløbsgrænse. Ingen formålsforpligtelser. side 37

38 Kombination af rentefrit familielån og gave Yd et rentefrit familielån. Giv senere en gave (op til kr ) i form af afdrag på gælden. Kodeord: ADSKILLELSE!!! Rentefrit lån Gave Fordele Giv en større gave uden at betale gaveafgift. Din formue nedbringes lidt efter lidt = undgå arveafgift. Er lånet ikke tilbagebetalt ved død, betales kun arveafgift af restgælden. Afdrag på lån side 38

39 Lov om afgift af dødsboer og gaver Boafgiften Ægtefæller fritaget fra afgift Bundfradrag på kr ,00 (2010), der indekseres Boafgift på 15 % på livsarvinger Tillægsafgift i visse tilfælde på 25 % af resten, svarende til maksimal afgift på 36,25 %. Gaveafgifter Afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle og forældre 15 % af beløb over kr ,00 (2010) Barns eller stedbarns ægtefælle 15 % af beløb over kr ,00 (2010) Stedforældre og bedsteforældre 36,25 % af beløb over kr ,00 (2010) side 39

40 Arv til velgørende organisation Kan være en fordel, når der kun efterlades arvinger, der både skal betale 15% og 25% i boafgift. Indebærer: Testamentere 30% af arven til en velgørende organisation. Velgørende organisationer er fritaget for at betale boafgift af deres arv. Betingelse: Organisationen skal betale samtlige boafgifter for de øvrige arvinger side 40

41 Beregningseksempel Arv ,00 Bundfradrag ,00 Afgiftspligtigt beløb ,00 15 % heraf ,00 Tillægsboafgift 25 % af ,00 som udgør ,75 Boafgifter i alt ,75 Arv til bror ,00 boafgifter ,75 Arv i alt til bror ,25 Arv ,00 Arv til velgørende org ,00 Bundfradrag ,00 Afgiftspligtigt beløb ,00 15 % heraf ,00 Tillægsboafgift 25 % af ,00 som udgør ,75 Boafgifter i alt ,75 Arv i boet ,00 Boafgifter i alt ,75 Arv til velgørende org. (= ,75) ,25 Arv i til bror ,00 side 41

42 Overtagelsesplan Fordele: Lettere at forsætte hvor man slap Dødsfald undervejs i processen besværliggør ikke generationsskiftet Ejers ønsker for virksomheden er beskrevet Ulemper: Ingen garanti at overtagelsesplanen følges side 42

43 Generationsskifte gennemførelse Succesfuldt Advokat Lasse Generationsskifte Dehn-Baltzer v/horten & Formuepleje Horten A/S Advokatfirma side 43

44 Beskattet generationsskifte (I) Der findes to former for generationsskifte: Selve virksomhedens aktiver og passiver sælges til køber af virksomheden. Både personer og selskabet kan sælge virksomhedens aktiver og passiver. Aktierne i selskabet sælges til køber af selskabet. Både personer og selskaber kan sælge aktierne i et selskab. Begge former kan gennemføres i beskattet form og en ubeskattet form. side 44

45 Beskattet generationsskifte (II) Overdragelse af aktiver Avance Tab Mulighed for at udskyde skat Mulighed for at overdrage til børn og udskyde skat Personer Beskattes Fradrag, men nogle tab kan begrænses Ja, ved skattefri virksomhedsomda nnelse Ja, ved succession Selskaber Beskattes Fradrag, men nogle tab kan begrænses Ja, ved skattefrie omstrukturerinpager Nej side 45

46 Beskattet generationsskifte (III) Overdragelse af aktier Beskatning af gevinst Fradrag for tab Mulighed for at overdrage til børn og udskyde skatten Personers salg af unoterede aktier Beskattes uanset ejertid med mellem 28%-42% (dog særlige regler om ejertidsnedslag for gamle hovedaktionæraktier) Fradragsværdi på mellem 28%-42% Ja reglerne om succession Selskabers salg af unoterede aktier med ejerandel på 10% eller mere Skattefri uanset ejertid Intet tabsfradrag Nej side 46

47 Ubeskattet generationsskifte (I) Mulighederne for skattemæssig succession: Overdragelse af aktier (ABL 34 og 35): Aktierne i et selskab kan overdrages uden at overdrageren beskattes. Køberen overtager dog den skattemæssige forpligtelse, der ligger på aktierne. Kun fysiske personer kan benytte denne mulighed Overdragelse af virksomhed (KSL 33C): Det er muligt at overdrage en personligt drevet virksomhed, herunder konto for opsparet underskud, uden at det udløser beskatning hos sælger. Også her overtager køber den latente skattebyrde Bemærk at der gælder tilsvarende muligheder ved dødsfald, jf. DSKL 29. side 47

48 Ubeskattet generationsskifte (II) Hvis overdragelsen af aktier eller virksomhed sker uden betaling, er der tale om en gave. Berigtiges overdragelsen ved gave, skal der beregnes en passivpost, for overtagelse af skatteforpligtelse. Begge muligheder finder anvendelse for følgende personkreds: Overdragelse til børn og børnebørn samt søskende og søskendes børn (vær opmærksom på samspillet med boafgiftslovens 22 og gaveafgift) Medarbejdere, der indenfor de senest fem år har været fuldtidsbeskæftiget i sammenlagt mindst tre år i virksomheden Ved overdragelse af aktier skal mindst 1% af selskabskapitalen overdrages. Der er endvidere indsat regler der gør, at det ikke er muligt at overdrage aktierne i selskaber, der ejer investeringsejendomme, værdipapirer m.v. med succession. side 48

49 Ubeskattet generationsskifte (III) Hvad kan overdrages Mulighed for succession Hvem kan succedere Passivpost Aktiver Ja Familie + nøglemedarbejdere 30% Opsparet overskud Ja Familie + nøglemedarbejdere (9%-18,75%) Aktier Ja Familie + nøglemedarbejdere 22% side 49

50 Værdiansættelse (I) Udgangspunktet: Alle overdragelser skal foretages til markedspriser, uanset om der er tale om en overdragelse til tredjemand eller til familiemedlemmer Ved overdragelse mellem familiemedlemmer i forbindelse med generationsskifte har SKAT særlig fokus på værdiansættelsen Vejledning til værdiansættelse: 1982 cirkulære og TS-cirkulære (aktier) Goodwill cirkulæret SKATs vejledning af 24. august 2009 side 50

51 Værdiansættelse (II) cirkulæret Kan anvendes inden for gavegiverkredsen i BAL 22. Værdi af aktier beregnes efter formueskattekursen på baggrund af selskabets regnskab for seneste regnskabsår. TS-cirkulære Kan også anvendes inden for gavegiverkredsen og andre interesseforbundne parter. Værdi af aktierne beregnes som summen af de enkelte aktieposter minus de respektive gældsposter med tillæg af goodwill. Goodwill cirkulæret: Anvender historisk baserede værdiansættelsesprincipper, der typisk giver en lav værdiansættelse. SKATs vejledning af 24. august 2009: Anvender gængse værdiansættelsesprincipper, så som discounted cash flow, Economic Value Added og multipelværdiansættelse. Krav til omfattende dokumentationsmateriale side 51

52 Generationsskiftemodeller (I) Hvilke faktorer spiller ind ved valg af generationsskiftemodel: Hvilke type aktiver ejer den virksomhed, der skal generationsskiftes kan værdien bringes ned ved eksempelvis at udskille aktiver? Finansieringsmuligheder Skal generationsskiftet gennemføres over tid eller med det samme? Hvor mange skal deltage i generationsskiftet? - flere grene af familien Hvem skal overtage virksomheden? side 52

53 Valg af generationsskiftemodel (II) Nyt Nyt A A/S A-aktier B-aktier Ret til forlods udbytte op til indre værdi med tillæg af goodwill A A/S side 53

54 Valg af generationsskiftemodel (III) Holding ApS Option på køb af kontrollerende aktiepost udnyttelseskurs nedsættes i takt med udbytteudlodninger på over kr S ApS Næste generation tilknyttes virksomheden, eventuelt i en ledende stilling A/S Skattefrit udbytte side 54

55 Top 5 over vigtige ting at tage med herfra 1: Start i god tid 2: Få den rigtige værdiansættelse 3: Find den rigtige struktur 4: Overbringelse af know how til næste generation 5: Åbenhed om generationsskiftet blandt generationer side 55

56 side 56 TAK

57 Therèse Kemp, advokat Therèse Kemp rådgiver om familie- og arveret og er daglig leder af privatretsafdelingen hos Horten. Hun har stor erfaring med behandling af dødsboer, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter samt rådgivning i eventuelle skilsmissesituationer og sager om forældremyndighed. Therèse Kemp har endvidere betydelig erfaring med erstatningsret særligt i relation til arbejdsskader, overtrædelse af arbejdsmiljøloven og erstatnings-sager på færdselsområdet. Therèse Kemp har ført en lang række retssager inden for sine specialer og repræsenterer yderligere arvinger i tvister om bosager. Therèse Kemp underviser i familie- og arveret på Københavns Universitet og for Danske Advokater i testamenter og ægtepagter. Direkte: Mobil: Advokat, Horten, 2008 Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2008 Advokatfuldmægtig og advokat hos Bjørst, Møderet: Landsret, 2007 Advokatbeskikkelse, 2007 Advokatfuldmægtig hos Kragh og Marcussen, Arbejdsskadestyrelsen, Fuldmægtig i Arbejdstilsynet, Cand.jur, 2000 side 57

58 Lasse Dehn-Baltzer, advokat Lasse Dehn-Baltzer (f. 1978) rådgiver om alle forhold inden for skatteret. Særligt har han erfaring med transaktionsbeskatning, skattemæssige omstruktureringer og international beskatning. Lasse Dehn-Baltzer fører endvidere skattesager for de administrative klageinstanser og domstolene og har praktisk erfaring fra Landskatteretten. Lasse Dehn-Baltzer er medlem af Danish Venture & Private Equity Associations skatteudvalg (DVCA) samt Danske Skatteadvokaters ekspertudvalg. Direkte: Mobil: Advokat, Horten, 2009 Advokat, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatbeskikkelse, 2008 Advokatfuldmægtig, NORDIA Advokatfirma, Fuldmægtig i Landsskatteretten, Cand.jur., 2005 side 58

59 Kontaktoplysninger Horten advokatfirma Philip Heymans Allé 7 Box Hellerup Tlf Fax

60 Buffet og networking Succesfuldt Generationsskifte v/horten & Formuepleje A/S

61 Pensionsmuligheder og nedsparing Formuerådgiver Succesfuldt Generationsskifte Marianne Thørs v/horten & Formuepleje A/S Formuerådgiver Anders Kristiansen Formuepleje A/S

62 Generationsskifte i tiden op til Pension Formuens sammensætning Virksomhed Fast Ejendom Opsparing i virksomhed kontra pension - Fordele ved også at indtænke pension Kreditorbeskyttelse - tryghed Risikospredning Lav beskatning af afkast Virksomheden slankes fordel ved salg Lavere beskatning ved dødsfald Frie midler

63 Mulige pensionsløsninger kr. regel omfatter: Virksomheder drevet som A/S eller ApS Lønmodtagere Undtaget fra kr. regelen: Virksomheder drevet i personligt regi kan frem til indbetale op til 30% af overskuddet Ønske om større opsparing end kr./30% af overskuddet: Kapitalpension Livsvarige livrenter OBS: nye produkter i de fleste selskaber med opsparingssikkerhed

64 Hvornår har du nok pension? 46% samlet skat (*) for udbytte u/ kr. ( for ægtefæller) Holding Skat 25% Driftsselskab 56,5 % Samlet skat (*) for udbytte over kr. ( kr. for ægtefæller) * Samlet skat = selskabsskat 25% samt udbytteskat 28/42% kr kr. Løn 55,4 %(skat efter 8 % AM bidrag) 41,6 %(skat efter 8 % AM bidrag) Ca. 5,5 mio. nutidskroner Folkepension og Atp Pensionering 25 år

65 Generationsskifte Ophørspension 15A Ratepension eller livrente Indbetaling = skattepligtige fortjeneste ved salg/delsalg - Excl. genvundne afskrivninger, goodwill, salg af besætning Virksomheden må ikke i væsentlig omfang have bestået af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af værdipapirer Fradrag gives fuldt ud i indbetalingsåret (max kr. i 2010) Du skal være fyldt 55 år og have drevet virksomhed i 10 år inden for de seneste 15 år Enten personligt ejet eller selskabsform (ved selskab skal du som hoved-aktionær have ejet mindst 25% af selskabskapitalen eller have haft 50% af stemmeretten de sidste 5 år dvs. holdingkonstruktion duer ikke) Ratepensionen er opsat 5 år og der er ingen alder for seneste udbetaling

66 Nedsparing

67 Nedsparing

68 Nedsparing - de 3 hovedopgaver 1. Læg et budget størrelsen af løbende udgifter + engangsudgifter 2. Sæt et mål for levetid hvor langt skal pengene række? 3. Opgør den samlede formue hvad råder du over?

69 Fokuspunkter i nedsparingsplanen

70 Formue fortjener pleje Formuerådgiver Succesfuldt Generationsskifte Helle Snedker v/horten & Formuepleje A/S Formuerådgiver Anders Bjørnager Formuepleje A/S

71 Investors 5 udfordringer Ubeslutsom? Utro? Ubalanceret? Uden overblik? Uegnet til investeringsbeslutninger?

72 Hvad og hvornår? Valgmulighederne er uendelige Aktier / obligationer Danmark: 200 børsnoterede aktier 300 obligationer 450 investeringsforeninger Verden? Hedgefonde Ejendomme Råvarer, Alternative investeringer sol? Pension: Gennemsnitsrente eller markedsrente? Vækstpension eller link? Puljer eller individuelt?

73 Har din portefølje balance? Aktivfordeling i investeringsforeningerne 2007 vs Aktivfordeling 2007 Blandede 16% 14% Blandede 14% Aktier 43% Udenlandske obligationer i alt 24% 31% Obligationer 43% Danske obligationer i alt 20% 19% Aktivfordeling 2010 Udenlandske aktier i alt 30% 38% Blandede 16% Aktier 33% Danske aktier 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Obligationer 51% Kilde: IFR

74 Har du mistet overblikket? Aktiver Aktiver Passiver Hus 5,0 Formue 15,0 33% 34% Frie midler 2,0 Pension 3,0 Selskab 5,0 I alt 15,0 I alt 15,0 20% 13% Hus Frie midler Pension Selskab

75 Hvordan er din formuestruktur?

76 Hvad er dine kompetencer? Risiko Finansiering Håndteres af Formuepleje Aktie- og obligationsvalg Fordeling mellem aktier og obligationer Valg af risikoniveau Investors valg

77 Hvor skal man investere i 2010? Forventet afkast vs. risiko Forventet afkast 9,00% 8,00% Aktier 7,00% Ejendomme 6,00% Hedge funds High Yield 5,00% Råvarer 4,00% 3,00% Statsobligationer Investment grade 2,00% Index obligationer 1,00% Pengemarkedet 0,00% 0% 5% 10% 15% 20% Risiko

78 6 perioder over de sidste 84 år med negativt rullende 10 års aktieafkast. Hvad siger historiebøgerne? 250% 200% 197% 150% 100% 50% 36% 17% 23% 60% 72% 70% 52% 51% 79% Tab Afkast følgende 3 år Afkast følgende 5 år 0% -50% -100% -56% -11% -25% -3% -1% -30% Afkast følgende 3 år Afkast følgende 5 år Gennemsnit 44% 87%

79 Aktier eller obligationer? Akkumuleret afkast på aktier og obligationer 250% 228% 200% 150% 100% 50% 38% 15% 24% 14% 40% 89% 84% 0% -50% -19% -31% Globale aktier Danske obligationer

80 Årlige afkast på aktier og obligationer % 40% Årligt afkast 20% 0% -20% -40% % Danske aktier Danske obligationer

81 Den optimale portefølje skaleres Afkast Epikur Penta Optimum-porteføljen kan skaleres ved hjælp af lån i danske kroner eller udenlandsk valuta. Pareto Safe 100% aktier En skalering af den optimale portefølje vil teoretisk altid give et bedre afkast end en klassisk aktieinvestering. Optimum 100% obligationer Målsætning: Maksimere afkastet I forhold til risikoen 80 % danske obligationer og 20 % globale aktier Risiko

82 Eksempel på balancesammensætning Obligationer Aktier Lånekapital Egenkapital Optimum Pareto Safe Epikur Penta Lån kan optages i danske kroner eller udenlandsk valuta. Formueplejeselskaberne har mulighed for at ændre sammensætningen i henhold til børsprospekterne. Den præcise sammensætning varierer hver dag med markedsudviklingen.

83 Hvad skal man gøre nu Formuepleje koncept ( Pareto ) Obligationer 300 3,0% 9,0 kr. kr. Aktier 8% 4,8 kr. Obligationer 300 kr. ( 80% ) Lånekapital 260 kr. 60 kr. = 13,8 kr. Lånekapital 260 kr. 1% -2,6kr. Aktier 60 kr. ( 20% ) Egenkapital 100 kr. omkostninger 360 kr. 0,50% -1,8 kr. Aktiver Passiver Egenkapital 100 kr. = 9,4 kr.

84 Scenarie analyse for Formuepleje Pareto A/S 12 mdr. Global lavvækst lavvækst undgås Indtægter Beløb % p.a. Kr. Indtægter Beløb % p.a. Kr. Kursgevinst 60-10,0% -6,0 Kursgevinst 60 20% 12,0 Udbytte 60 1,5% 0,9 Udbytte 60 1,5% 0,9 Renter 300 3,0% 9,0 Renter 300 3,0% 9,0 Obl. kursgevinst* 300 0,5% 2,3 6,2 21,9 Udgifter Udgifter Obl. kurstab* 300 0,5% -2,3 Renter EUR 260-1,0% -2,6 Renter EUR 260-2,0% -5,2-2,6-7,5 Resultat før omkostninger 3,6 Resultat før omk. 14,4 Aktier skal falde ca. 16% før tab * Renteændring på 0,5% - optionsjusteret varighed 1,5

85 Aktier eller obligationer? Det er både og! Akkumuleret afkast 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 853% 225% 146% 88% 118% 88% 41% 52% 72% 14% 23% 17% 39% 0% -6% 30% 60% -17% -30% Globale aktier Danske obligationer Formuepleje Pareto Formuepleje Safe

86 Målet er at skabe det bedste risikojusterede afkast. Akkumuleret afkast siden start Merkur % 96% Penta % 75% Epikur % 226% Safe % 1377% Pareto % 153% Optimum % 12% -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% Formueplejeselskab Globale aktier ( Optimum : 30% Globale aktier, 70% obligationer)

87 Søg rådgivning og gerne hos os Telefon Introduktionsmøde hver 1. fredag i måneden

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Piger, penge og pension. Maj 2010

Piger, penge og pension. Maj 2010 Piger, penge og pension Maj 2010 Aftenens program Penge skal plejes Formuerådgiver Helle Snedker, Formuepleje A/S Piger og pension Formuerådgiver Marianne Thørs, Formuepleje A/S Testamenter og pension

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Generationsskifte og Strukturering

Generationsskifte og Strukturering Kim Pedersen Generationsskifte og Strukturering en håndbog for ejerledere Kim Pedersen Generationsskifte & Strukturering. en håndbog for ejerledere 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/tax partner Ole Møller Lauritzen Dansk Industri 4. juni 2015 Generationsskifte, hvor børnene skal videreføre virksomheden De bløde værdier er vigtige! Vurder kompetencer Lederevner

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter Udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) Sendt i høring den 16. december 2016

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder

Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder Nye regler om nedsættelse bo-/gaveafgift, ved familieoverdragelse af erhvervsvirksomheder Af Clemen Nørr Olsen, Skatterådgiver Telefon: 7436 5025, Mobil: 6120 4821, Email: cno@landbosyd.dk Folketinget

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Generationsskifte Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren,

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession

Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession Ikke Planlagt generationsskifte med skattemæssig succession Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut af Martin Schjørring Greve Vejleder Christen Amby Antal anslag 139.588 13. december

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje

Nogle praktiske forhold vedrørende særeje - 1 Nogle praktiske forhold vedrørende særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved skilsmisse og dødsfald har det afgørende betydning for delingen af parternes formue, om en formue er fælleseje

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

1. Præsentation af casen

1. Præsentation af casen Hvordan anvendes Værktøj til beregninger ved generationsskifte i praksis? Til at understøtte brugen af Værktøj til beregninger ved generationsskifte, følger her et notat hvor værktøjerne demonstreres gennem

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen

Viden til Tiden. Generationsskifte / Ejerskifte. 26. november 2015. Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Viden til Tiden Generationsskifte / Ejerskifte 26. november 2015 Knud Legaard / Henrik Roed Hansen Agenda Generelt om generationsskifte/ejerskifte Har du den rigtige virksomhedsstruktur Generationsskifte

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Gruppeliv Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Sundhedsforsikring Landmandspension Betingelser: Det kræver, at du er medlem af en landboforening / familielandbrugsforening og dermed også medlem af

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere