Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar."

Transkript

1 Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1

2 Indhold 1. Indledning Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan optages til skolepraktik?... 5 Aktører:... 6 Arbejdsopgaver ved afslutning af grundforløb:... 6 Orienteringsmøde... 6 Indkaldelse til og start på skolepraktik... 6 Under skolepraktikforløbet... 7 Virksomhedsforlagt undervisning VFU, Del og Restaftaler... 7 Klager Personalepolitik... 8 Advarsler... 8 Ansvar... 8 Ansøgninger... 8 Ansættelse... 8 Arbejdstid... 8 Barnets 1. sygedag... 8 Barselsorlov... 8 Befordringsgodtgørelse... 9 Ferie... 9 Virksomhedsforlagt undervisning... 9 Fravær og feriedage... 9 Høflighed Kantine er åben: Mobiltelefon Mål for uddannelsen Ophør Pauser Påklædning Rygning Samtaler Skoleperioder/skoleophold Sygdom Tavshedspligt Tyveri Øl og spiritus Værdier Bilag Bilag nr. 1. Politik for skolepraktik... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2

3 3 Bilag nr. 2 Emma Kriterierne Bilag nr. 3. Grundlæggende retningslinjer for Skolepraktik Bilag nr. 4. Blanket praktikpladssøgning Bilag nr. 5. Tilmelding til skolepraktik samt egnethedsvurdering... 24

4 1. Indledning Denne procedure tager udgangspunkt i følgende: gældende lovgivning, skolens politik for skolepraktik samt skolens værdigrundlag. Proceduren er udarbejdet for at give såvel interne som eksterne aktører overblik over samt vejledning i hvordan vi håndterer Skolepraktik på EUC Sjælland. (bilag nr.1. politik for skolepraktik) Elever som ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, tilbydes at tage den praktiske del af deres uddannelse på skolen. Eleverne kaldes skolepraktikelever forkortet SKP elever. På EUC Sjælland er der skolepraktikelever inden for følgende fagområder: Smedeuddannelsen Mekanikeruddannelsen Struktøruddannelsen Mureruddannelsen Tømreruddannelsen Bygningsmaleruddannelsen Elektrikeruddannelsen Frisøruddannelsen VVS uddannelsen Serviceassistentuddannelsen Arbejdet med at uddanne skolepraktikeleverne varetages af Skolepraktikinstruktører ansat specifikt til opgaven, i enkelte tilfælde af værkstedsassistenter, for begge gruppers vedkomne er der tale om ansættelsesforhold som håndværkere i staten. Ansvaret for skolepraktik er placeret under uddannelseschefen. Arbejdet med skolepraktik er naturligvis meget forskelligartet, men det er en gennemgående og vigtig opgave at skabe et uddannelsesmiljø for eleverne, der kan erstatte det miljø de unge ville have mødt, såfremt de havde tegnet en uddannelsesaftale med en virksomhed. Afdelingslederen for skolepraktikområdet fungerer i det daglige som elevernes mester og instruktørerne som sjakbajs. Sjakbajsopgaven medfører bl.a. flg. opgaver: (detaljeret funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingslederen) planlægning af elevernes arbejde kontrol af arbejdets kvalitet elevens faglige og personlige udvikling faglig vejledning til eleverne medvirke til indkøb af udstyr og materialer føre tilsyn med elever der er udstationeret i virksomheder 4

5 administrative opgaver i forbindelse med eleverne (fremmøde og logbog) sikre at eleverne løbende søger praktikplads kontaktled mellem løn afdeling og elev bl.a. ved registrering af elev på oplysningsskema Skolepraktikeleverne udfører arbejdsopgaver på skolen, men arbejder også på projekter udenfor skolen. Opgaver der løses uden for skolen eller produceres til markedet aftales med de lokale uddannelsesudvalg. Arbejdet og arbejdsvilkårene på skolen kan ikke helt sammenlignes med det, at arbejde for mestre i private eller offentlige virksomheder, derfor tilstræbes det, at skolepraktikeleverne løbende indgår i virksomhedsforlagt/delaftaler i virksomheder. Det betragtes fordelagtigt for eleven, da det giver mulighed for, at opleve faget uden for skolens rammer og det øger muligheden for, at skaffe sig en uddannelsesaftale i en virksomhed. På EUC Sjælland arbejder vi løbende med at udvikle vores Skolepraktikområde, så det i så stor udstrækning som muligt kan sammenlignes med det at være i en virksomhed. Derfor har vi samlet vores bygge og anlægsskolepraktik elever i Skolegade i Haslev i egne lokaler. Det har vi gjort med henblik på at adskille skole og praktikdelen bedst muligt samt på bedst mulige måde at etablere virksomhedslignende vilkår. 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP Hvem kan optages til skolepraktik? Skolepraktikordningen omfatter i henhold til 66 a i erhvervsuddannelsesloven følgende fire grupper af elever: 1) Egnede, praktikpladssøgende elever, der to måneder efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. 2) Egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse. 3) Egnede, praktikpladssøgende elever, der opfylder kravet om afsluttet grundforløb, jf. 1), ved på optagelsestidspunktet mindst at kunne få godskrevet skoleundervisning på grundlag af anden undervisning, der er gennemført (afsluttet) inden for de seneste to år og tilrettelagt uden for erhvervsuddannelserne. 5

6 4) Trin to eller senere trin af en uddannelse, der er trindelt, for egnede praktiksøgende elever, der har gennemført uddannelsens trin 1 med uddannelsesaftale. Elever, der har gennemført et trin i en trindelt uddannelse, skal orienteres om mulighederne for at gennemføre det følgende trin i uddannelsen efter reglerne om EUD+. Det er ikke muligt at dispensere for betingelserne for optagelse til skolepraktik, idet der ikke er hjemmel hertil. (For yderligere specifikation af krav om optagelse se bilag nr.1. EMMA kriteriene) Aktører: Elev SKP-afdelingen SKP-instruktør Den enkelte skolepraktikelev Afdelingslederen Den person, der i afdelingen er ansvarlig for uddannelse af SKPelever i den enkelte uddannelse Arbejdsopgaver ved afslutning af grundforløb: - er eleven praktikpladssøgende (praktikpladsen.dk) Praktikpladskontoret - eleven søger selv uddannelsesaftale jf. EMMA supplerende grundforløb, udvalgte uddannelser Orienteringsmøde - de praktikpladssøgende indkaldes til orienteringsmøde med SKP-afd. Praktikpladskontor - afdelingsleder vurderer ved samtale med eleverne om de opfylder EMMA kriterier mhp på egnethed til SKP Skolepraktikafdeling - ansøgning og øvrigt materiale registreres i EASY P Praktikpladskontor Indkaldelse til og start på skolepraktik - de egnede elever indkaldes til start på skolepraktik 2 måneder efter afslutning på grundforløb Skolepraktikafdeling - ved starten af forløbet registreres eleven på oplysningsskema Praktikpladskontor - optagne SKP-ansøgning registreres i EASY-P Praktikpladskontor - ved optagelse som følge af ophævet uddannelsesaftale vurderes en evt. optagelse Skolepraktikafdeling - overførsel af elever til skolepraktik på anden skole Praktikpladskontor 6

7 Under skolepraktikforløbet - organisering af, kontrol med og registrering af skolepraktikelevernes arbejde og fremmøde SKP-instruktør - løbende revision af elev-oplysningsskema og formidling af dette Praktikpladskontor - løbende udarbejdelse af kvartalsoversigter over optagne elever Praktikpladskontor - kontrol af befordingstilskud Skolepraktikafdeling - registrering af SKP-elevernes ferie Skolepraktikafdeling /lønafd. - beregning og udbetaling af løn Lønafd. - ansøgning til fagligt udvalg om forlængelse af uddannelsesaftale for SKP-elever Praktikpladskontor - samarbejde med andre skole om flytning af elever Skolepraktikafdeling - kontakt med myndigheder om konkrete elevsager Skolepraktikafdeling - kontakt med myndigheder om generelle SKP-sager Skolepraktikafdeling - problemer omkring overholdelse af EMMA kriterier Skolepraktikafdeling - skriftlige advarsler Skolepraktikafdeling Virksomhedsforlagt undervisning VFU, Delog Restaftaler - aftaler om VFU med virksomheder (oplyse til praktikpladskontor) SKP-instruktør - forespørgsel vedr. del- og restaftaler SKP-instruktør - registrering af VFU, samt del- og restaftaler EASY P + EASY A Praktikpladskontor - udarbejdelse af VFU-, samt del- og restaftaler og tilbagemelding til virksomhed og elev Praktikpladskontor - oversigt over elever på VFU-virksomheder SKP-afd. Klager - behandling af klager fra elever over afvist optagelse til SKP og evt. efterfølgende klagesag - behandling af udmeldelse af elever fra SKP og evt. efterfølgende klagesag LUU, Skolepraktikafdeling LUU, Skolepraktikafdeling 7

8 3. Personalepolitik Advarsler Såfremt en af EUC Sjællands skolepraktikafdelings retningslinjer overtrædes kan man få en skriftlig advarsel. Hvis der efter advarsel nr. 2 er grund til yderligere påtale så ophører ansættelsesforholdet. I særlige tilfælde kan man dog bortvises uden forudgående advarsel. Retningslinjer for skolepraktik gennemgås men hver enkelt skolepraktikelev og underskrives af eleven. (bilag nr.3. retningslinjer for SKP på EUC SJ) Ansvar EUC Sjælland giver medarbejderne et stort medansvar i hvordan deres dagligdag/arbejdsdag skal tilrettelægges. Dette er med til at give eleverne større selvstændighed, overblik og også mere tilfredse elever, som derved er mere motiveret. EUC Sjælland opfordrer til at man viser ens kompetence og udnytter det i ens hverdag, bl.a. ved at kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar for de fejl man også kan lave. Ansøgninger Der indlægges løbende mulighed for praktikpladssøgning i det daglige. Der skal som minimum afsendes 3 ansøgninger eller besøges tre relevante virksomheder pr. md., kopi skal indsættes i personalemappen på skolepraktikafdelingens kontor. (bilag nr.4. blanket vedr. praktikpladssøgning) Ansættelse Man underskriver en tilmelding, som kan opsiges fra dag til dag af både elev og arbejdsgiver, da der er specielle regler vedrørende ansættelse af skolepraktikken. (bilag nr. 5 tilmelding samt egnethedserklæring) Arbejdstid Som elev i skolepraktik udgør det ugentlige antal arbejdstimer det samme som til enhver tid er gældende på arbejdsmarkedet dvs. 37 timer/uge for fuldtidsansatte. Barnets 1. sygedag Der gives én dag fri til pasning af hjemmeboende børn under 16 år. Barselsorlov 8

9 I forbindelse med graviditet og barsel gælder de samme regler som på det øvrige arbejdsmarked mht orlov. Befordringsgodtgørelse Hvis skolepraktikelever har mere end 10 km transport mellem hjem og arbejde udbetales befordringsgodtgørelse svarende til 90 % af billigste offentlige transporttakst (grøn blanket bilag nr.6). På hovedforløb betales 100% af billigste offentligt transport (gul blanket bilag nr.6). Beløbet udbetales kun efter aflevering af kopi af 10-turs kort/månedskort. Befordringsblanket skal afleveres til instruktører senest den15. i hver måned. Det er kun elever som får skolepraktik-ydelse, der skal aflevere transportblanketter. Er man under revalidering, udbetales befordring fra kommunen. Ferie Som skolepraktikelev har man ret til 5 ugers ferie om året. Ferien afholdes med fuld godtgørelse for de elever der er aflønnet af EUC Sjælland. Der optjenes ikke ferie, der kan afholdes efter endt uddannelse, ej heller feriepenge til senere udbetaling. Udover dette kan der opstå situationer, der giver eleverne nogle ekstra fridage om året, ved sådanne tilfælde vil man blive informeret af instruktøren. (bilag nr. 7. ferieblanket) Virksomhedsforlagt undervisning Eleven kan til enhver tid komme i virksomhedsforlagt undervisning. Man kan selv gøre sit for at blive udstationeret ved at sende ansøgninger til de virksomheder man har interesse for, og så tilbyde en 14 dages praktikperiode, evt. med henblik på, at de måske kunne beholde en, så man kan færdiggøre sin elevtid der (restlære). Man kan godt være ude i flere virksomhedsforlagte i ens elevtid, dog må man max være 3 mdr. i samme firma, medmindre det ender i en fast elevplads. Betragt denne mulighed som et stort plus i din elevtid, da man har mulighed for at få et meget bredere uddannelsesforløb. (bilag nr. 8 orientering om virksomhedsforlagt undervisning eller delaftaler) EUC Sjælland har valgt at bruge 14 dage som max på virksomhedsforlagt undervisning. Fravær og feriedage Bortset fra sygdom vil fravær kun kunne finde sted med EUC Sjællands tilladelse. Der gives fri til følgende, ved nærmeste familie: runde fødselsdage (50 år og opefter) bryllup, kobber-, sølv- og guldbryllup død og begravelse jubilæum 9

10 Derudover fri til jobsamtale efter aftale akut læge- og tandlægebesøg, 2 timer også ved hjemmeboende børn under 18 år nødvendige svangerskabsundersøgelser teoriprøve og køreprøve kravlegård og glatbane Alt fravær aftales/bevilges på forhånd af EUC Sjælland og der udfyldes en fraværsblanket. Fravær, der ikke er bevilget, betragtes som ulovligt fravær og kan medføre afskedigelse. (bilag nr. 9. fraværsblanket) Høflighed Hos EUC Sjælland er det almindeligt høflighed at sige godmorgen og farvel til sine arbejdskollegaer. Kantine er åben: Mandag torsdag kl Fredag kl Løn-ydelse Ifølge regler om skolepraktik udbetales ikke løn, men en skolepraktikydelse. Der betales ikke ATP og AM-bidrag. Ydelsen indsættes på din bankkonto sidste hverdag i måneden. Revalidender får ingen ydelse fra skolen, men modtager månedlig ydelse fra kommune. Mobiltelefon Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon i arbejdstiden på EUC Sjælland. Ved aftale kan det tillades at have sin mobil tændt og fremme, hvis man afventer et vigtigt opkald. Det kan f.eks. være fra kommune, læge mm. Mål for uddannelsen Uddannelsen skal kvalificere eleven til at varetage funktioner inden for det valgte speciale. Eleven skal opnå konkret faglig viden og færdighed, samt personlig kompetence til selvstændigt og effektivt at planlægge og varetage almindelig forekommende arbejdsopgaver inden for det valgte fagområde. Ophør 10

11 Manglende samarbejdsvilje og samarbejdsevne samt disciplinær forseelse medfører normalt øjeblikkelig bortvisning. EMMA-reglerne skal overholdes under hele uddannelsen. Reglerne for EMMA er i retningslinier for skolepraktik, samt på tilmeldingsblanketten. Pauser Alle pauser er inkluderet i arbejdstiden. EUC Sjælland må ikke forlades i pauserne, medmindre en af instruktørerne har godkendt det. Pause tider aftales og offentliggøres i de enkelte områder. Påklædning Helt og rent til faget hørende arbejdstøj. Løsthængende og lange halstørklæder eller lign., samt fingerringe, piercinger og øreringe er ikke tilladt. Rygning Rygning er forbudt indendørs og der må kun ryges i pauserne ved opstillede rygeskure. Samtaler Der er altid mulighed for samtale med din leder af afdelingen eller vejleder, hvis der er behov for dette. Skoleperioder/skoleophold Man skal på skoleophold i løbet af ens uddannelsesperiode, indkaldelser udsendes ca. 4 uger før skoleperioden. Efter hver skoleperiode sendes en meddelelse med en standpunktskarakter til både elev og virksomhed. På sidste skoleophold foretages en afsluttende bedømmelse af eleven, der vil udløse de endelige karakterer som påføres elevens skolebevis. Kontaktperson er lederen af afdelingen, hvis du har spørgsmål ang. Skoleophold, tidspunkter osv. Han har kontor på Jagtvej i Næstved. Sygdom Tænk dig om før du melder dig syg.. Bliver man forhindret i at møde på arbejde pga sygdom, skal der ringes til instruktør/værkstedsassistent inden arbejdstids begyndelse (se retningslinjer for skolepraktik bilag 2.). SMS anerkendes ikke som fraværsbesked. Såfremt det er muligt, bør det oplyses, hvilken varighed fraværet forventes at få. Ligeledes bør der oplyses, hvilke arbejdsopgaver, du er beskæftiget med i øjeblikket. Ved længerevarende sygdom skal man ringe hver 2. dag, hvis der ikke aftales andet med instruktør/værkstedsassistent. 11

12 Ved skoleophold skal man ringe til EUC Sjælland s elevadministration inden kl. 9 og instruktør/værkstedsassistent. Er man i forlagt undervisning/delaftale skal man ringe både til firmaet og instruktør/værkstedstedsassistent. Ved sygdom over 3 dages varighed kan der forlanges lægeattest. Udgifterne i forbindelse hermed betales af EUC Sjælland. Uddannelsen kan forlænges ved længerevarende sygdom. Tavshedspligt Man har tavshedspligt i forbindelse med alle interne oplysninger i virksomheden. Man må derfor bl.a. ikke oplyse sine kollegaers telefonnr. og adresser til nogen. Eleverne skal behandle alle oplysninger fortroligt. Dette gælder såvel ved udlån samt ved arbejde på EUC Sjælland. Tyveri Tyveri på arbejdspladsen tages meget alvorligt. Man bortvises uden forudgående advarsel og skolen forbeholder sig ret til at politianmelde. Øl og spiritus Øl, spiritus eller indtagelse af euforiserende stoffer er forbudt i, før eller efter arbejdstid på skolens område og vil udløse øjeblikkelig bortvisning. 4. Værdier EUC Sjælland har følgende værdier, som samlet set er med til at give eleven et fundament, der er brugbart uanset, hvor man kommer til at arbejde efter afsluttet elevtid. Respekt: tænk før du udtaler dig om EUC Sjælland det påvirker ikke kun dig selv vis respekt for hinanden se uddannelsen som en mulighed ikke en hæmsko positiv indstilling respekter hinandens forskelligheder Åbenhed: 12

13 sig ikke fra for hurtigt accepter vilkår vær åben overfor trælse opgaver tal til andre, som du selv vil tales til alle snakker dansk i arbejdstiden ingen bagtaleri/sladder gå direkte til personen Kvalitet: hvis du har en dårlig dag meld det ud ris og ros konstruktiv kritik dit firma dit medansvar tilbyd modtag og bed om hjælp tænk før du taler Kompetence: oplev skoleopholdet positivt uddannelsesplan tag ansvar skoleophold er en gode uddannelsesplan og giver kompetence se muligheder ikke begrænsninger Engagement: ansvar for egen læring påvirk selv din arbejdsdag vær positiv betragt det som din arbejdsplads 13

14 5. Bilag Politik for skolepraktik Baggrund for skolepraktik på EUC Sjælland Skolepraktik er et tilbud til de elever som ikke får en praktikplads og derfor ikke kan gennemføre en uddannelse på ordinær måde. Det er ikke muligt at gennemføre alle uddannelser i skolepraktik. EUC Sjælland tilbyder skolepraktik til elever uden uddannelsesaftale inden for uddannelsen til murer, maler, VVS, serviceassistent, klejnsmed, rustfast smed, aluminiumsmed, vvs-energitekniker, svejser, plade- og konstruktionssmed, industritekniker og CNC-Tekniker. Kvotelever i frisøruddannelsen har også adgang til skolepraktik. I nogle uddannelser tilbyder EUC Sjælland kun skolepraktik til elever, der har mistet deres praktikplads. Det gælder inden for uddannelserne tømrer, elektriker, frisør og mekaniker. Elever med bestået grundforløb kan først optages i skolepraktik 2 måneder efter afsluttet grundforløb. For at kunne starte i skolepraktik skal eleverne opfylde EMMA-kriterierne. Uddannelsernes indhold er ens, uanset om eleverne gennemfører uddannelserne i virk-somheder eller i skolepraktik. Skolepraktikkens gennemførelse ved EUC Sjælland Alle skolepraktikelever skal gennemføre mest mulig praktik i virksomheder. Eleverne og virksomhederne har mulighed for at se hinanden an igennem virksomheds forlagt undervisning, der som udgangspunkt maks. kan vare 14 dage. Derefter indgås en ordinær aftale (delaftaler, korte aftaler eller restaftaler). Skolepraktikken skal gennemføres på en sådan måde, at den mest muligt ligner situationen i virksomhederne. Eleverne skal opleve kunderelationer, produktion under tidspres, kvalitetskrav til produkterne og være omkostningsbevidste. De lokale uddannelsesudvalg skal bidrage til at gennemføre dette. Skolepraktikeleverne skal opleve arbejdet, som var de i en virksomhed og de har så vidt muligt mødetider og pauser svarende til overenskomsten på området. Skolepraktikken gennemføres så vidt muligt i egne lokaler eller ude hos kunder. EUC Sjælland tilbyder skolepraktikelever At der udarbejdes personlige uddannelsesplaner, og at det fremgår hvilke mål der skal nås i de enkelte praktikforløb i virksomheder og/eller skolepraktik 14

15 At de arbejdsopgaver skolepraktikeleverne udfører, er relevante for uddannelsen og opfylder uddannelsesbekendtgørelsens krav. At hjælpe eleverne med at søge efter praktikpladser og tilbyde dem kurser, der øger deres kvalifikationer og forbedrer deres muligheder for at få en ordinær praktikplads. At hjælpe dem med at finde en praktikplads, der passer til den enkelte elev. Et godt arbejdsmiljø der er med til at udvikle de faglige, sociale og personlige kompetencer. Opgaver Der kan godt udføres opgaver uden for skolens område. Eksterne opgaver skal godkendes og udføres i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Ansvar Skolens virksomhedscenter står for at indkalde elever til informationsmøder, administrerer udbetaling af godtgørelse og kørepenge samt praktikaftaler med virksomheder. Virksomhedscenteret hjælper også eleverne med at finde praktikpladser og vedligeholder og opdaterer deres uddannelsesplan. Skolens skolepraktikinstruktører planlægger opgaver til eleverne og instruerer dem i udførelse af opgaverne samt sikre, at eleverne når målene i uddannelsesplanen. 15

16 Politik for skolepraktik Baggrund for skolepraktik på EUC Sjælland Skolepraktik er et tilbud til elever som ikke får en praktikplads og derfor ikke kan gennemføre en uddannelse på ordinær måde. Det er ikke muligt at gennemføre alle uddannelser i skolepraktik. I bilag 1 kan man se, hvilke uddannelser skolen aktuelt udbyder med skolepraktik. I nogle uddannelser tilbyder EUC Sjælland kun skolepraktik til elever, der har mistet deres praktikplads. I bilag 2 kan man se, hvilke uddannelser elever aktuelt kan færdiggøre i skolepraktik, hvis de uforskyldt mister deres praktikplads. Elever med bestået grundforløb kan først optages i skolepraktik 2 måneder efter afsluttet grundforløb. For at kunne starte i skolepraktik skal eleverne opfylde EMMA kriterierne. EMMA kritierierne står for: Egnede Mobile (fagligt) Mobile (geografisk) Aktive (praktikpladssøgende) Skolen vurderer løbende, om eleverne under skolepraktik opfylder EMMA kriterierne. Uddannelsernes indhold er ens, uanset om eleverne gennemfører uddannelserne i virk somheder eller i skolepraktik. Skolepraktikkens gennemførelse ved EUC Sjælland Alle skolepraktikelever skal gennemføre mest mulig praktik i virksomheder. Eleverne og virksomhederne har mulighed for at se hinanden an igennem virksomheds forlagt undervisning, der maks. kan vare 1 måned. Derefter indgås en ordinær aftale (delaftaler, korte aftaler eller restaftaler). Skolepraktikken skal gennemføres på en sådan måde, at den mest muligt ligner situationen i virksomhederne. Eleverne skal opleve kunderelationer, produktion under tidspres, kvalitetskrav til produkterne og være omkostningsbevidste. De lokale uddannelsesudvalg skal bidrage til at gennemføre dette. 16

17 Skolepraktikeleverne skal opleve arbejdet, som var de i en virksomhed og de har så vidt muligt mødetider og pauser svarende til overenskomsten på området. Skolepraktikken gennemføres så vidt muligt i egne lokaler eller ude hos kunder. EUC Sjælland tilbyder skolepraktikelever At der udarbejdes personlige uddannelsesplaner, og at det fremgår hvilke mål der skal nås i de enkelte praktikforløb i virksomheder og/eller skolepraktik At de arbejdsopgaver skolepraktikeleverne udfører, er relevante for uddannelsen og opfylder uddannelsesbekendtgørelsens krav. At hjælpe eleverne med at søge efter praktikpladser og tilbyde dem kurser, der øger deres kvalifikationer og forbedrer deres muligheder for at få en ordinær praktikplads. At hjælpe dem med at finde en praktikplads, der passer til den enkelte elev. Et godt arbejdsmiljø der er med til at udvikle de faglige, sociale og personlige kompetencer. Opgaver Skolepraktik kan udføre opgaver på skolen og andre erhvervsskoler. Skolepraktikken kan udføre eksterne opgaver, der er godkendt af det lokale uddannelsesudvalg. Skolepraktikelever skal til ethvert tidspunkt modtage et tilbud om at komme i praktik i en virksomhed og dermed frigøres for de opgaver de løser i skolepraktik. Kvalitetssikring Bestyrelsen vedtager en gang om året kvalitetsmålene for skolepraktikken efter indstilling fra skolens ledelse. Bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg følger løbende udviklingen i kvaliteten, der dokumenteres ved nøgletal. Ansvar Skolens virksomhedscenter står for at indkalde elever til informationsmøder, administrerer udbetaling af godtgørelse og kørepenge samt praktikaftaler med virksomheder. 17

18 Virksomhedscenteret hjælper også eleverne med at finde praktikpladser og vedligeholder og opdaterer deres uddannelsesplan. Skolens skolepraktikinstruktører planlægger opgaver til eleverne og instruerer dem i udførelse af opgaverne samt sikre, at eleverne når målene i uddannelsesplanen. Skolepraktikinstruktørerne har i samarbejde med virksomhedscenteret ansvaret for, at eleverne er mest muligt i virksomhedspraktik. Bilag til politik. Bilag 1 Oversigt over de uddannelser EUC Sjælland udbyder i skolepraktik i Smedeuddannelsen Mekaniker kvote Murer Tømrer kvote Bygningsmaler Struktør kvote Elektriker kvote VVS Service-assistent Frisør Praktikpladskontoret november 2010 hehe 18

19 Bilag nr. 2 Emma Kriterierne Egnethedsbetingelserne (EMMA-kriterierne) Eleven skal såvel ved optagelsen som under hele skolepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne; de såkaldte EMMA-kriterier. Eleven skal således være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt praktikpladssøgende, jf. 66 c i erhvervsuddannelsesloven. Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede eleverne om reliasmen i deres egnethed for den eller de uddannelser, den enkelte ønsker, og om ordningen i øvrigt. Egnethed Egnethed i forbindelse med optagelse til skolepraktik er dokumenteret i og med, at eleven har opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse. Efter optagelse i skolepraktik skal skolen fortsat foretage egnethedsvurdering som en del af den løbende evaluering af eleven. Denne egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til elevens resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. Der kan ikke fastsættes og er derfor ikke fastsat retsregler om de elementer af skøn, der indgår i vurderingen. I den løbende egnethedsvurdering skal der lægges vægt på, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der kan indgå en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder elevens evne til f.eks. at overholde mødetider og aftaler. Elever med uddannelsesaftaler har en prøvetid på tre måneder, hvori begge parter kan opsige aftalen uden begrundelse og uden varsel. Skolepraktikelever har ikke en tilsvarende prøvetid og kan på intet tidspunkt udmeldes uden begrundelse. Derimod skal de under hele skolepraktikforløbet opfylde EMMA kravene og kan ikke fortsætte, hvis kravene ikke længere er opfyldt. Eleverne kan frit udmelde sig af skolepraktikordningen. Geografisk mobilitet Kravet om geografisk mobilitet er som udgangspunkt landsdækkende, idet eleven skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads henholdsvis skolepraktik også uden for sit lokalområde. Hvis en elev er nødt til at flytte for at modtage en praktikplads, kan det indgå i rimelighedsvurderingen, om eleven er berettiget til en mobilitetsfremmende ydelse fra AER. Eleven vil normalt være berettiget til mobilitetsfremmende ydelse. Det kan ligeledes indgå i rimelighedsvurderingen, om eleven i løbet af kort tid har konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i lokalområdet. Der er ikke fastsat grænser for, hvor lang transporttid eleverne m acceptere. Faglig mobilitet 19

20 Det følger af kravet om faglig mobilitet, at eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet eleven skal acceptere en rimelig praktikplads henholdsvis skolepraktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Skolen skal også vejlede om andre relevante ungdomsuddannelser eksempelvis landbrugsuddannelsen og social- og sundhedsuddannelserne (SOSU). Skolen skal tilbyde eleven supplerende grundforløbsundervisning. En elev, der takker nej til et sådant tilbud, kan ikke betragtes som fagligt mobil. Det kan indgå i rimelighedsvurderingen, om eleven kan fortsætte i en anden uddannelse uden væsentlig tab af uddannelsestid, samt om eleven i løbet af kort tid har udsigt til en praktikplads inden for primært ønskede uddannelse. Aktivt søgende Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Eleven skal være registreret på og skal under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv (synlig) der. Skolerne har til opgave at hjælpe og bistå eleverne ved praktikpladssøgning og skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og andre relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af det nødvendige praktikpladser, jf. kapitel 15 i hovedbekendtgørelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal inddrages i relevant omfang. Eleven skal fra afslutningen af grundforløbet være registreret som praktikpladssøgende i erhvervsskolernes praktikregistreringssystem (EASY P). Aktiv praktikpladssøgende Som udgangspunkt er det dit eget ansvar at skaffe dig en praktikplads, og du skal tage passende initiativ i forbindelse hermed. Skolen har til opgave at hjælpe og bistå dig ved praktikpladssøgning og skal i samarbejde med det faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af det nødvendige antal praktikpladser. Du skal fra afslutningen af grundforløbet være registreret som praktikpladssøgende i erhvervsskolernes praktikpladsregistreringssystem (EASY P). Du skal være synlig på Undervisningsministeriets hjemmeside dette gøres ved først at oprette en profil. For at vedblive med at være synlig skal du logge dig på mindst hver 30. dag ellers bliver din profil slette og du vil ikke mere opfylde EMMA-kriteriet. Hvis du ikke har fået et brugernavn og en adgangskode skal du henvende dig til Praktikpladskontoret. Som skolepraktikelev (SKP-elev) er du ikke lønmodtager i relation til lovgivning om lønmodtagers retsstilling men er derimod elev. Dette har stor betydning i forhold til løn, ferie, feriefridage, feriepenge, barsel, børnepasningsorlov, barns 1. sygedag og omsorgsdage, sygdom samt militærtjeneste. Derfor er der mange ting på EUC Sjælland som ikke er som i en almindelig virksomhed 20

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse MBA Eksamen: Økonomistyring Projekt EMMA Forside til Synopsis Redegørelse Eksamenstermin: Sommer 2014 Vinter Underviser/e: Carit Andersen John Christensen Titel på opgave: Ja, min synopsis må gerne i anonym

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Skolepraktik GF2 TECH

Skolepraktik GF2 TECH Skolepraktik GF2 TECH Hvad er skolepraktik? Uddannelsesgaranti når der udbydes skolepraktik på uddannelsen Skolen fungerer som din virksomhed Instruktøren fungerer som din mester Virkelighedsnære opgaver

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Uddannelsens opbygning Uddannelsesaftale Praktikcentret Konsulenter Uddannelsesadministrationen

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling. 2. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2006 Erhvervsfaglige uddannelser Skolepraktik

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Udspil til SKP reform

Udspil til SKP reform Udspil til SKP reform 16. marts 2016 #SKPreform Introduktion Dette er Erhvervsskolernes ElevOrganisations udspil til ændringer i skolepraktikken og området omkring skolepraktikken. Vi så selvfølgelig helst,

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH SKOLEPRAKTIK Agenda Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH Hvordan håndterer AARHUS TECH skp i praksis? Hvordan sikre vi at eleven opnår det faglige niveau? Hvordan skaber vi så praksisnær en ramme for

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Bilag skolepraktik - Kvalitet 10

Bilag skolepraktik - Kvalitet 10 Revideret juni 2010 Velkommen I TEKO skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig i din uddannelse som Textil- og beklædningsassistent og Beklædningshåndværker. Vi håber at du vil få glæde og

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler.

Skolen have fokus på at få skabt kontakt til virksomhederne og få eleverne ud i enten korte praktikforløb eller også få lavet korttidsaftaler. HANSENBERG ønsker at skabe et positivt image omring Skolepraktikordningen i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Hvad mener I, vi som skole kan iværksætte for at vi kan komme i mål med denne opgave? -Fokusere

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever

Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever Informationsmateriale om specialpraktikken for Pædagogisk Assistent Elever 09. september 2017 Dokumentredaktør: Birthe Kristensen, Konsulent Indholdsfortegnelse Indledning...3 PA uddannelsens overordnede

Læs mere

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER Revideret Januar 2017 CHRISTIAN SØBORG Skolepraktikinstruktør Tlf. 93565476 E-mail: chso@ign.ku.dk Nødebo TORKILD KJÆR CHRISTENSEN Skolepraktikinstruktør Tlf. 26115393 E-mail:

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere