I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal."

Transkript

1 År 2014, tirsdag den 9. december kl. 19:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Tartinisvej 34, 1. mf. tv. Tartinisvej 34, 2. tv. Tartinisvej 34, 2. mf. th. Tartinisvej 32, st. mf. th. Tartinisvej 32, 1. mf. tv. Tartinisvej 32, 2. mf. tv. Tartinisvej 32, 2. mf. th. Tartinisvej 30, st. tv. Tartinisvej 30, 1. tv. Tartinisvej 30, 1. mf. tv. Tartinisvej 30, 1. mf, th. Tartinisvej 30, 2. mf, tv. Stradellasvej 34, st. mf. th. Stradellasvej 34, 1. mf. th. Stradellasvej 34, 1. th. Stradellasvej 34, 2. mf. tv. Stradellasvej 34, 2. mf. th. Stradellasvej 34, 3. mf. th. Stradellasvej 32, st. tv. Stradellasvej 32, st. mf. tv. Stradellasvej 32, st. th. Stradellasvej 32, 3. mf. tv. Stradellasvej 32, 3. mf. th. Stradellasvej 30, st. tv. Stradellasvej 30, 1. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. mf. th. Stradellasvej 30, 1. th. Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 3. mf. th. Stradellasvej 30, 3. th. Repræsenteret ved fuldmagt 1 var ejeren af følgende lejlighed: Tartinisvej 32, 2. tv. Tartinisvej 30, 1. th. Tartinisvej 30, 3. mf. tv. Tartinisvej 30, 3. mf. th. Tartinisvej 34, st. tv. Tartinisvej 34, 1. th. Tartinisvej 34, 3. mf. tv. Tartinisvej 34, 3. mf. th. Stradellasvej 30, st. mf. tv. Stradellasvej 34, 3. tv. Stradellasvej 34, 3. th. Stradellasvej 32, st. mf. th. Stradellasvej 32, 2. mf. tv. Stradellasvej 32, 2. mf. th. Stradellasvej 32, 1. tv. Stradellasvej 32, 3. tv. Stradellasvej 32, 3. th. Stradellasvej 30, st. th. Stradellasvej 30, 1. tv. I alt 49 ejere eller 521 efter fordelingstal. Omregnet til 52,78 % efter fordelingstal. -ooo- Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af referent og dirigent 2) Afstemning om bestyrelsens forslag: fjernelse af bestyrelsesformandens honorar 3) Afstemning om bestyrelsens forslag: valg af ny bestyrelsesformand Derefter ville bestyrelsen opdatere omkring en række vigtige tiltag, nemlig: I. Opdatering omkring vedligeholdelsesplanen II. Opdatering omkring fiber (internet) projektet III. Opdatering omkring bestyrelsens spareplan for at nedbringe foreningens fællesomkostninger IV. Opdatering omkring den fremtidige projektion for foreningens økonomi og valgmuligheder, inklusiv finansierings muligheder for kommende projekter V. Andre tiltag, inklusiv kort opdatering omkring cykelparkerings projektet Torben Bundgaard Nielsen (TBN) bød velkommen, hvorefter han og de øvrige bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv. Generalforsamlingen blev indledt med at de fremmødte fik en sandwich og et glas vin. 1 Der eksisterer muligvis én yderligere fuldmagt givet til Pauli Andersen, men bestyrelsen har ikke fået denne udleveret trods flere opfordringer, og har derfor ikke kunnet verificere eksistensen af den Side 1

2 Ad 1: TBN blev valgt til dirigent og Ivan Nielsen (IN) til referent. TBN meddelte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge foreningens vedtægter og i samråd med foreningens administrator. Ad 2: TBN gennemgik fire hovedområder der lå til grund for at bestyrelsen (bortset fra formanden, Pauli Andersen (PA)) ønskede at fjerne formandens honorar. Disse fire hovedområder var: 1) Forøgelsen af formandshonoraret fra kr./året til kr./året i en tid hvor foreningens økonomiske midler er i fokus og der under alle omstændigheder vil blive anvendt professionelle rådgivere ved større projekter såsom vedligeholdelsesplanens faser 2) Måden hvorpå formanden øgede honoraret. Den øvrige bestyrelse vedkendte sig klart at de skulle have opdaget stigningen, men formanden gav hverken rettidig eller eksplicit underretning herom til bestyrelsens medlemmer eller til den ordinære generalforsamling derfor et tab af tillid til formanden som følge af denne handlemåde 3) Der er ikke brug for en betalt formand idet foreningen har et alternativ i Tomas Fauconnet Nielsen (TFN). TFN er uddannet cand.merc.(jur) fra Handelsskolen i København og har gennem sin 18 årige karriere hos førende ledelse- og strategikonsulent-firmaer rådgivet typisk finansdirektører, administrerende direktører, IT direktører og bestyrelsen i globale, markedsledende virksomheder omkring strategi, optimering af processer, rapportering og systemer, reduktion af omkostninger samt forbedring af virksomhedens kultur og organisation. Han har gennemført en lang række tilbudsprocesser, både som udbyder og som modtager af tilbud, og er i bestyrelsen for to andre ejerforeninger i København. Den øvrige bestyrelse samarbejder godt med TFN, og bestyrelsesmedlemmerne fremhævede TFN s fokus på foreningens økonomi, prioriteter samt evne til at indhente attraktive tilbud for foreningen 4) Formanden har ikke levet op til honoraret på en række kerneområder inklusiv: a. Rådgivning: utilstrækkelig bankudvælgelse, der ikke gav foreningen de bedste tilbud, manglende faktuelt overblik over, hvornår vedligeholdelses planens faser skal udføres samt lovning om sænkning af fællesudgifter uden faktuel begrundelse b. Samarbejdsevner: mangel på tilfredsstillende kommunikation og svar på spørgsmål, mangel på involvering af bestyrelsens medlemmer, samt mangel på koordination og delegation af opgaver c. Økonomisk styring: ufyldestgørende svar på store afvigelser fra budgetterede og faktiske poster i regnskabet, utilstrækkeligt overblik over foreningens fremtidige økonomi, ingen bevis på, at fællesomkostningerne søges sænket, samt brug af egen regnskabsmodel, der skaber forvirring og ekstra arbejde d. Arbejdsindsats: opgaver bliver ikke udført; eksempelvis cykelstativer, blomsterkasse som skulle fungere som cykelbom, cykelskur mellem bygningerne og lovning om leveringsfrister bliver ikke overholdt PA fremsatte en mening om at han har den rette baggrund for at bestride formandsposten. Side 2

3 PA præsenterede to grafer der viste at han dels havde sparet foreningen for kr. over en periode på 8 år i administratorudgift samt kr. over en periode på 5 år i forsikringsudgift. Dette blev mødt med en række kritikpunkter heriblandt, at formanden ikke alene kunne tage kreditten for besparelserne, idet valgene blev truffet af bestyrelsen, samt at enhver anden normalt fungerende bestyrelse ville sørge for at reducere omkostningerne og derfor som en helt naturlig ting ville søge at finde sådanne besparelser. PA nævnte at han var i forhandling med en bank for et tilbud på fælleslån, men det blev bemærket at dette ikke var bedre end hvad den øvrige bestyrelse allerede havde opnået. PA sagde i forbindelse med vedligeholdelses planens faser, at det ville være en fordel at udskyde udskiftningen af brugsvandrør og faldstammer til senere af hensyn til foreningens økonomi. Det blev fremhævet af flere medlemmer at disse arbejder tidligere havde været fremlagt af formanden som presserene og at udskiftningen skal begrundes i den tekniske restlevetid ikke en betragtning af foreningens nuværende økonomiske situation. Det blev fremhævet at der er behov for at få et mere klart og teknisk begrundet syn på, hvornår projekterne skal udføres, og formanden havde ikke været istand til at fremskaffe dette på trods af gentagne opfordninger og løfter herom. Flere medlemmer, inklusiv tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse, udtalte at de fremlagte problemer med formanden stemte overens med tidligere problemer. Flere medlemmer udtrykte at de havde opnået tilstrækkelig klarhed over situationen til at foretage et valg, så selvom alt det foreberedte materiale ikke var blevet gennemgået blev det besluttet et stemme om dagordenens forslag punkt 2) og 3). Der blev stemt for dagsordenens forslag punkt 2) med overvældende flertal, hvilket betyder fjernelse af bestyrelsesformandens honorar. Ad 3: Der blev stemt for dagsordenens forslag punkt 3) med overvældende flertal, hvilket betyder at den nye formand for bestyrelsen er TFN (med mulighed for ny- og genvalg ved førstkommende ordinære generalforsamling). Ca. halvdelen af de fremmødte medlemmer blev til de korte gennemgange af orienteringspunkterne. Det blev meddelt af bestyrelsen at orienteringspunkterne vil blive inkluderet i et fremtidigt nyhedsbrev. Ad I: Betyrelsen forklarede, at fokus var på at få et klart, teknisk begrundet billede af hvornår vedligeholdelses planens faser skal udføres. Vedligeholdelsesprojekterne vil blive søgt udført så sent som muligt for at sikre den størst mulige udnyttelse af nuværende og fremtidige installationer, men ikke så sent at foreningen løber en stor risiko for store problemer, både praktiske og økonomiske, ved nedbrud af nuværende installationer (eksempelvis store vandskader). Dette billede vil blive præsenteret ved den næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vil så vidt muligt søge at afholde de ordinære generalforsamlinger så tidligt på året som muligt for at give medlemmerne bedst mulig indflydelse og overblik over det indeværende år. Side 3

4 Ad II: TFN og Jakob Erkmen (JE) gennemgik overvejelserne og beslutningerne vedrørende fiber (internet) projektet. Bestyrelsen havde overvejet tekniske løsninger for kabelførelsen ind i lejlighederne ( Bolignettet ), og havde valgt en løsning med 1 kobber kabel (Cat. 6) fra fiberforbindelsen i kældrene til hver lejlighed, samt et coax kabel til TV og radio. Dette vil give en hurtig (op til 1 Gb garanteret hastighed), billig og driftsikker løsning for foreningen, som er betalt inden foren overskuelig årrække, og vil give foreningens medlemmer mulighed for at opnå betydelige besparelser. Hvis der senere bliver ønske om dørtelefoni (nedstemt ved forrige ordinære generalforsamling) vil et kabel hertil kunne føres i kabelføringsvejene. Bestyrelsen havde fået tilbud fra 5 bolignet udbydere, havde undersøgt de enkelte tilbud, og forhandlet sig frem til 2 foretrukne udbydere hvorfra den endelige udbyder vil blive valgt efter en sidste forhandlingsrunde. Det forventes at installationen vil blive udført i foråret 2015, og medlemmerne vil blive informeret på forhånd om datoer samt indlevering af nøgler, så installatørerne kan komme ind i hver lejlighed. Det er vigtigt at overholde tidsfrister på dette, idet eventuel omkostninger for ventetid vil blive opkrævet det enkelte medlem. Kabelføringen ind til de enkelte lejligheder vil ske lige under loftshøjde i entreen, og herfra kan den enkelte beboer vælge mellem trådløs forbindelse eller selv bekoste yderligere kabelføring. Der blev rejst spørgsmål om der måske vil blive mulighed for (offentligt) tilskud til fiberinstallation i fremtiden, men der er ingen vished om dette, og tilskud har hovedsageligt været på tale til landområder. Installationen har en kort tilbagebetalingstid på omkring 3 år (i gennemsnit dette vil afhænge af medlemmets individuelle valg af internet og TV pakke). Der blev spurgt om internet via elkabler var en mulighed, men dette er hovedsageligt en løsning indenfor selvet hjemmet, og vil ikke have de samme hastigheder som den valgte løsning. Ad III: Ad IV: TFN nævnte kort at alle poster på foreningens regnskab vil blive gennemgået med det formål at finde besparelser med henblik på bedste værdi for pengene. Besparelsesforslag vil blive præsenteret på den kommende ordinære generalforsamling. TFN fremlagde et forslag til en grafisk fremstilling af foreningens fremtidige økonomi. Der var enighed om, at fremstillingen vil hjælpe med at se effekterne af foreningens økonomiske valg, eksempelvis størrelsen af den årlige opsparing eller løbetid på lån. Et klart billede over vedligeholdelsesplanen er af kritisk vigtighed for den økonomiske projektion, og det forventede starttidspunkt på vedligeholdelsesplanens faser samt deres budgetter vil derfor blive inkorporeret. Dette vil inkludere finansieringstibud fra bankerne for eventuelle fælleslån. Der var ønske om at se fremstillinger over forskellige scenarier, eksempelvis størrelsen på opsparingen samt besparelseseffekten fra forskellige anvendelser af fremtidige internet og TV pakker, hvilket er i overensstemmelse med hvad bestyrelsen havde planlagt for den næste ordinære generalforsamling. Ad V: Bestyrelsen arbejder på en mængde tiltag. Opdateringen på disse vil blive inkluderet i nyhedsbrevet, men det blev kort nævnt at bestyrelsen undersøger muligheder for foreningens vaskerier, der inkluderer muligheden for fuldt servicerede vaskerier fra en ekstern leverandør. Side 4

5 Bestyrelsen udtrykte ønske om at have en åben bestyrelsesform, der muliggør at medlemmerne deltager aktivt i foreningens arbejde, og interesserede medlemmer kan henvende sig til bestyrelsens medlemmer herom. Generalforsamlingen blev herefter erklæret for slut. Kl Kongens Enghave, den 24 december, Dirigent: Formand: Torben Bundgaard Nielsen Tomas Fauconnet Nielsen Side 5

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere