xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev af 26. juni 2013 fremsender advokat xxxxxxxxxxxx på vegne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. xxxxxxx -/bkh Klageskrift af 26. juni 2013 var bilagt: 1. Første skitseudkast [S.01], dato ikke læsbar [ved fremmødet oplyst til februar 2011] - tegningen viser plan, snit og opstalt samt grundens indretning 2 Skitsemæssigt overslag vedrørende skitse S.01, udarbejdet af indklagede, dateret 7. februar Tilrettet skitse, plan, bygning ca. 400 m 2, udateret 4. Oversigtskort, dateret marts Illustrationsplan 1:500, udateret 6. Tilrettet illustrationsplan 1:500, lokalplansområde 1:1000, anlægsplan 1:500, alle udateret 7. Oplæg til xxxxxxxxxxxxx vedrørende bygning på ca. 400 m 2 opført i et plan, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj Skitsemæssigt overslag vedrørende [ikke fremlagt] skitse S.04, udarbejdet af indklagede, dateret 6. juli Referat af bygherremøde afholdt den 12. juli Tilrettet skitse visende plan samt grundens indretning, dato ikke læsbar 11. Tilrettet skitse, flytning af indgang, dato ikke læsbar 12. Plantegninger nr , 1:50, inkl. møblering, dateret 6. november Referat af bygherremøde afholdt den 24. januar Faktura nr. xxxx, dateret 12. februar 2013, a conto nr. 1 kr ,00 inkl. moms, samt udkast til tidsplan dateret 12. februar af 2. april 2013 fra klager til indklagede vedrørende ophør af samarbejde, samt efterfølgende korrespondance i perioden april

2 16. Indklagedes rykkerskrivelse af 12. april 2013 samt faktura nr. xxxx dateret 12. april 2013, a conto nr. 2 kr inkl. moms vedrørende detail- og ingeniørprojektering, og faktura nr. xxxx dateret 11. april 2013, udlæg kr. 798,13 inkl. moms 17. Brev af 19. april 2013 fra indklagede til klager, honorarredegørelse 18. af 3. maj 2013 fra klager til indklagede, forslag til forlig 19. Brev af 3. maj 2013 fra indklagede til klager, tilbud om dekort 20. af 14. maj 2013 fra klager til indklagede, afslag på tilbud om dekort 21. Brev af 4. juni 2013 fra indklagedes advokat til klager 22. af 12. juni 2013 fra klagers advokat til indklagedes advokat Svarskrift udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 3. september 2013 inkl. bilag: A. Redegørelse for sagsforløb udarbejdet af indklagede, dateret 17. maj 2013 B. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede Replik udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxx, dateret 18. oktober 2013, inkl. bilag: 23. Faktura nr. xxxxx dateret 1. juni 2012, fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kr ,00 inkl. moms 24. af 27. april 2012 fra klager til indklagede Duplik udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 4. december 2013, inkl. bilag: A. Redegørelse for sagsforløb udarbejdet af indklagede, dateret 17. maj 2013 [genfremlagt] B. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede [genfremlagt] C. af 16. april 2012, kl , fra klager til indklagede D. af 16. april 2012, kl , fra indklagede til klager E. af 16. april 2012, kl , fra klager til indklagede F. af 16. april 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklaklagede med lokalplantekst i råform G. af 25. april 2012, kl fra indklagede til klager med forslag illustrationsplan, der skal bilægges lokalplan H. af 25. april 2012, kl , fra klager til indklagede I. korrespondance af 26. april 2012 mellem indklagede og xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J. korrespondance i perioden 26. april - 2. maj 2012 mellem indklagede og klager K. af 7. maj 2012 fra klager til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedrørende xxxxxxxxxxxx L. af 14. juni 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede, Notat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj 2012 [tillige fremlagt som bilag 7 til klage] M. korrespondance mellem klager og indklagede 28. og 29. juni 2012 N. korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 28. juni - 4. juli 2012 Side 2 af 14

3 O. korrespondance mellem indklagede og klager den 4. juli 2012 P. korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 28. juni - 5. juli 2012 Q. korrespondance mellem indklagede og klager i perioden juli 2012 R. af 9. juli 2012 fra klager til indklagede S. af 16. juli 2012 fra indklagede til klager, med fremsendelse af referat af bygherremøde afholdt den 12. juli 2012 [tillige fremlagt som bilag 9 til klage] T. af 26. juli 2012 fra klager til indklagede U. af 2. september 2012 fra klager til indklagede V. af 4. september 2012 fra indklagede til klager W. af 5. september 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, til indklagede X. korrespondance mellem indklagede og klager 5. og 10. september 2012 vedrørende lokalplan Y. af 12. september 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxx til indklagede vedrørende xxxxxxxxxxxxxxx Z. korrespondance i perioden september 2012 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og indklagede Æ. korrespondance i perioden september 2012 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og indklagede Ø. af 24. september 2012 fra klager til indklagede Å. korrespondance i perioden september 2012 mellem indklagede og klager AA. korrespondance i perioden 24. september - 3. oktober 2012 mellem indklagede og klager AB. korrespondance i perioden 24. september - 4. oktober 2012 mellem indklagede og klager AC. af 11. oktober 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, til indklagede AD. af 15. oktober 2012 fra indklagede til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedhæftet tegninger fra lokalplan samt stueplan [4 stk.] AE. korrespondance af 22. og 23. oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AF. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AG. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AH. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AI. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AJ. korrespondance af 22. og 23. oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AK. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager, indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Side 3 af 14

4 AL. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager, indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AM. korrespondance 15. og 25. oktober 2012 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AN. korrespondance 15., 25. og 26. oktober 2012 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AO. af 28. oktober 2012 fra klager til indklagede AP. korrespondance i perioden 28. oktober - 1. november 2012 mellem klager og indklagede AQ. af 6. november 2012 fra indklagede til klager med plantegninger nr , 1:50, dateret 6. november 2012 [tillige fremlagt som bilag 12 til klage] AR. korrespondance 6. og 8. november 2012 mellem indklagede og klager AS. korrespondance 18. og 19. november 2012 (11.36) mellem klager og indklagede AT. korrespondance 18. og 19. november 2012 (12.19) mellem klager og indklagede AU. af 21. november 2012 fra klager til indklagede - indkaldelse til møde om lokalplan AV. korrespondance 12. og 13. december 2012 mellem indklagede og klager AW. af 3. januar 2013 fra klager til indklagede inkl. plantegning udarbejdet af bekendt til klager, hvoraf klagers bemærkninger til planløsning fremgår AX. korrespondance i perioden 15. oktober januar 2013 mellem indklagede, xxxxxxxxxxx og klager AY. af 3. januar 2013 fra klager til indklagede AZ. korrespondance 3. og 4. januar 2013 mellem indklagede og klager AÆ. korrespondance 2. februar 2013 mellem indklagede og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx AØ. af 5. februar 2013 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [solafskærmning] til indklagede AÅ. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede BA. af 16. januar 2013 fra indklagede til klager BB. af 19. januar 2013 fra klager til indklagede BC. korrespondance i perioden februar 2013 mellem indklagede og klager BD. korrespondance 12. og 15. februar 2013 mellem klager og indklagede BE. korrespondance 29. februar 2013 mellem indklagede og klager BF. korrespondance 29. februar og 1. marts 2013 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BG. korrespondance i perioden 29. februar - 7. marts 2013 mellem indklagede, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og klager BH. af 2. april 2013 fra klager til indklagede - projektet stoppes Side 4 af 14

5 BI. korrespondance 2. og 3. april 2013 mellem klager og indklagede - projektet stoppes BJ. korrespondance i perioden 2. februar april 2013 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BK. korrespondance 12. april 2013 mellem indklagede og klager BL. af 19. april 2013 fra indklagede til klager vedhæftet brev af samme dato, svar på klagers af 12. april BM. korrespondance i perioden april 2013 mellem klager og indklagede; indklagedes af 12. april 2013 er vedhæftet faktura nr og 9412 [tillige fremlagt som bilag 16 til klage] BN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pr. 03. december 2013 udarbejdet af indklagede Påstandsdokument udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 14. maj 2014, fremlagt på fremmødet den 14. maj 2014 [dokumentet omhandler indklagedes påstand samt bemærkninger til klagers indsigelser i henholdsvis klageskrift og replik. Klagers advokat accepterede på fremmødet, at formulering af påstand indgik i sagen, men ikke indklagedes bemærkninger til klagers indsigelser] Ved af 15. maj 2014 fra indklagedes advokat fremsendes til Rets- og Responsumudvalget sekretariat: - af 3. januar 2013 fra klager til indklagede inkl. plantegning udarbejbejdet af bekendt til klager, hvoraf klagers bemærkninger til planløsning fremgår [sagens bilag AW] Endvidere dagsorden til bygherremøde den 24. januar 2013, som ikke tidligere er fremsendt Rets- og Responsumudvalget, og således ikke indgår i udvalgets behandling af sagen ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der blev afholdt den 14. maj deltog: Klager - xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - advokat xxxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxx - advokat xxxxxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 6 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Side 5 af 14

6 Påstande Klager Betaling i alt kr ,00 inkl. moms for præsteret teknisk rådgivning og bistand (ekskl. moms kr ,00). Der er betalt kr ,00 inkl. moms (ekskl. moms kr ,00). Rest kr ,00 inkl. moms betales når det udarbejdede tegningsmateriale udleveres (ekskl. moms kr ,00). Indklagede - jf. påstandsdokument af 14. maj 2014 Klager tilpligtes at betale kr ,13 med tillæg af morarente (Nationalbankens udlånsrente + 8 %) af kr ,00 (Faktura nr. xxxx af 12. februar 2013) fra den 27. februar 2013 til 27. april 2013, af kr ,26 (kr ,13 + kr. 798,13, faktura nr. xxxx, + kr ,00, faktura nr. xxxx) fra 27. april 2013 til 14. maj 2013 af kr ,26 til betaling sker ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Klager anmoder i september 2010 indklagede om teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af et xxxxxxx. Ved parternes første møde den 29. september 2010 modtager indklagede klagers håndtegnede skitser og oplæg til ønskede funktioner. Ifølge klager oplyses et etageareal på ca. 400 m 2, som af klager opfattes som brutto, men hvilket ifølge indklagede ikke fremgik entydigt. På fremmødet forklarer klager, at de havde taget udgangspunkt i et andet xxxxx xxx med et grundareal på 20 x 20 meter. Ifølge indklagede har det samlede etageareal ikke været drøftet, men alene rumstørrelser vedrørende de enkelte funktioner. Endvidere blev - ifølge klager - på det første møde oplyst en økonomisk ramme for byggeriets gennemførelse på cirka 6 mio. kr. inkl. moms, svarende til ca. 4,8 mio. kr. ekskl. moms. Indklagede er ikke enig heri og oplyser ved fremmødet, at først ved et bygherremøde i januar 2013 blev det fra klagers side præciseret - som det fremgår af referat af mødet - at den samlede byggesum skal være 6 mio. inkl. moms ekskl. grundkøbesum. Ifølge klager var det tidsmæssige forløb for opgavens gennemførelse af mindre betydning. Klager oplyser på fremmødet at have spurgt til pris for teknisk rådgivning og bistand, og at indklagede meddelte, at det ville blive afregnet efter medgået tid. Side 6 af 14

7 På fremmødet oplyser indklagede, at der ikke blev udarbejdet referat fra det første møde eller fremsendt ordrebekræftelse. Indklagede oplyser på fremmødet, at der først i januar 2013 udarbejdes skriftligt udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand, men at udkastet ikke fremsendes til klager. Det fremgår af bilag fra indklagede fremlagt i sagen, at hvis ikke andet er aftalt, er ABR 89 [Almindelige bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand] gældende som aftalegrundlag for vores rådgivningsydelser - se ABR 89 her:.. Ifølge indklagede var det af klager udleverede materiale på det første møde i september 2010 tilstrækkeligt som grundlag, til at kunne påbegynde skitseringen. Indklagedes første forslag til opgavens løsning foreligger i form af en skitse benævnt S.01 primo februar 2011, inkl. et skitsemæssigt overslag dateret 7. februar 2011, og hvoraf fremgår et byggeri på 538 m 2, der med en angivet pris kr/m 2 giver en samlet håndværkerudgift på kr ; endvidere fremgår kr til uforudseelige udgifter og beregningsmargin ca. 10 %. På fremmødet oplyser indklagede, at den angivne m 2 -pris er en erfaringspris. Det skitsemæssige overslag angiver inkl. alle udgifter og omkostninger, ekskl. grundkøb, en samlet byggeudgift ekskl. moms på kr , svarende til kr inkl. moms. I overslag anføres ikke prisindeks. Som forudsætning er angivet usikkerhed på beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Af overslag fremgår honorar for teknisk rådgivning og bistand kr , omfattende ingeniørprojekt kr og arkitektprojekt kr , fordelt på arkitektprojekt til forprojektniveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt tilbudsindhentning kr , arkitektprojekt til hovedprojektniveau (detaljering i samarbejde med billigste bydende) kr , og arkitekthonorar fagtilsyn og byggeledelse kr Det anførte meget lave ingeniørhonorar set i forhold til arkitekthonorarets størrelse, blev af indklagede på fremmødet forklaret med samarbejdsmetode, hvor ingeniør alene udførte beregning og skitse, hvorefter arkitekt udarbejdede det egentlige projektmateriale vedrørende ingeniørspeciale. Indklagede oplyser, at denne samarbejdsform er sædvanlig med pågældende ingeniør, med hvem der har været et mangeårigt samarbejde. Rets- og Responsumudvalget konstaterer, at den tekniske rådgivning og bistand således præsteres i totalrådgivning. Indklagede bekræfter på fremmødet, at skitse S.01 og tilhørende overslag blev Side 7 af 14

8 gennemgået for klager på møde den 7. februar 2011, og at der ikke er udarbejdet referat fra mødet. Indklagede oplyser på fremmødet, at firmaet kun udarbejder referat fra møder, hvori indgår vigtige beslutninger og at i nærværende sag, er første referat fra møde i juli Som en forudsætning for byggeriets gennemførelse skulle udarbejdes ny lokalplan. Idet klager gjorde bemærkning til størrelsen af det skitserede byggeri, set i forhold til det på indledende møde udmeldte etageareal, blev dette i efterfølgende skitsering reduceret til det ønskede niveau på 400 m 2, således at denne bygning kunne indgå i lokalplanens illustrationsmateriale. Det fremgår af indklagedes redegørelse om sagsforløb, at efter sagens start i september 2010 er der i perioden frem til primo februar 2011 afholdt diverse møder om skitser, som fører frem til skitse S.o1, men ved fremmødet blev oplyst, at disse møder primært omfattede forberedelse vedrørende lokalplan. På fremmødet var sagens parter enige om, at der var mange overvejelser om bedste placering på grundstykket set i forhold til funktioner, adgangsveje og tilgængelighed. Indklagede oplyser på fremmødet, at der er udarbejdet kortmateriale og tegninger til brug for kommunens udarbejdelse af lokalplan. Honorar for indklagedes bistand vedrørende lokalplan fremgår af skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012, hvor det er anført: Lokalplanarbejde ifølge aftale kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Sagens parter er enige om ydelsesomfang i forbindelse med lokalplanen og indklagedes honorar herfor. Ved af 16. april 2012 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede lokalplantekst i råform, benævnt Skabelon til lokalplanforslag. Heraf fremgår, at kommunen agter at stille krav om lavenergibebyggelse klasse 2015, eller bedre. På fremmødet oplyser indklagede, at han havde modtaget, men ikke læst af 16. april 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxx, og derfor ikke var bekendt med dette. Idet klager ønskede et energieffektivt og miljøvenligt byggeri, og i anden sammenhæng havde fået kendskab til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, som et firma der kunne præstere rådgivning inden for dette felt, blev foranstaltet afholdt et møde den 10. maj 2012, hvori klager og indklagede deltog, og som resulterede i et Notat - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj Side 8 af 14

9 Det fremgår af notatet: Hovedkravet fra xxxxxxxxxxxxxxxxxx er, at de ønsker et hus med lavt energiforbrug, godt indeklima og gode dagslysforhold. Forslaget er derfor, at huset opføres mindst som lavenergiklasse 2015 og gerne lavenergiklasse 2020 iht. Bygningsreglement Klager oplyste på fremmødet, at hensigten var at få ideer til energitiltag, mens man afventede udfaldet af lokalplanprocessen. Faktura fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx er betalt særskilt af klager. Det er fra indklagedes side fremført, at det oplæg, der fremkom fra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, havde konsekvens set i relation til allerede udført rådgivning, med diverse ændring og dermed tidsforbrug til følge. I skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012 er vedrørende Arkitektprojekt, til forprojekt niveau, myndighedsprojekt udbudsprojekt, samt tilbudsindhentning, anført et dags dato forbrug på kr ekskl. moms. På bygherremøde den 12. juli 2012 gennemgår indklagede det skitsemæssige overslag af 6. juli, hvortil hører en skitse benævnt S.04. Skitsen omfatter et byggeri på 400 m 2, der med angivet pris kr/m 2 giver en samlet håndværkerudgift på kr ; endvidere fremgår kr til uforudseelige udgifter og beregningsmargin, alle beløb ekskl. moms. Det skitsemæssige overslag angiver inkl. alle udgifter og omkostninger, ekskl. grundkøb, en samlet byggeudgift ekskl. moms på kr , svarende til kr inkl. moms. I overslag anføres ikke prisindeks. Som forudsætning er angivet usikkerhed på beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Ifølge klager anføres på mødet, at prisen var for høj, men indklagede forklarede, at de endelige håndværkerudgifter først kunne afklares, når en entreprenør blev tilkoblet projektet. Af overslaget fremgår honorar for teknisk rådgivning og bistand kr , omfattende ingeniørprojekt kr og arkitektprojekt kr , fordelt på arkitektprojekt til forprojekt niveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt tilbudsindhentning kr , arkitektprojekt til hovedprojekt niveau (detaljering i samarbejde med billigste bydende) kr , og arkitekthonorar fagtilsyn og byggeledelse kr I referat fra bygherremøde den 12. juli anføres, at projektet udbydes efter bygningsreglement 2010, men der indhentes priser i tilbudsliste på ekstra isolering, som lavenergiklasse 2015, på jordvarmeanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg. Side 9 af 14

10 Det fremgår endvidere af referatet, at indklagede mener det er en realistisk pris for håndværkerudgifter for et hus som skitseret, men det er umuligt at svare på hvad de ekstra energitiltag vil koste. I referat fra mødet den 12. juli 2012 anføres, at der var enighed i at projektet udbydes på forprojektniveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, samt tilbudsindhentning i hovedentreprise. Herefter udføres hovedprojekt i samarbejde med billigste entreprenør og [indklagede] udfører fagtilsyn og byggeledelse. På fremmødet forklarer indklagede - med henvisning til referat - at klager på mødet den 12. juli 2012 gav grønt lys til, at indklagede gik i gang med at udarbejde et projektmateriale til brug for et tidligt udbud. Af samme grund indgik indklagede efterfølgende aftale med en ingeniør som underrådgiver, som det fremgår af referat: Som ingeniør kontaktes xxxxxxxxxxxxxx, som foreslået af [indklagede]. Klager er enig i at projektet skulle udbydes tidligt i hovedentreprise, men er ikke enige i, at de på mødet igangsatte indklagedes videre projektering, da dele af projektet fortsat var uafklaret, og klager endnu ikke havde modtaget endelige skitser til godkendelse. På fremmødet oplyser indklagede, at klager ikke har gjort indsigelse mod referatet. På spørgsmål, om det ved tidligt udbud i hovedentreprise overhovedet var muligt at spare det - i forhold til den udmeldte økonomiske ramme - nødvendige beløb, og i øvrigt opfylde lokalplanens krav, var det indklagedes vurdering, at med egne håndværkere skulle dette ikke nødvendigvis være urealistisk. Det udarbejdede lokalplanforslag for opførelse af et lægehus vedtages i oktober Ifølge klager modtages i november 2012 en tilrettet skitse fra indklagede, da der var indgået aftale om flytning af en indgang. Ved af 6. november 2012 fremsender indklagede til klager tegninger til brug for møde 8. november 2012, hvor detailindretning skal drøftes: Hermed tegninger som aftalt. Prøv at tænke på stikkontakter, edb osv. Så vi kan begynde at få det placeret. I kan tage det rum for rum, alle tegninger er i A4 og målestok 1:50. Ifølge indklagede udsætter klager mødet den 8. november til den 22. november, og efterfølgende til den 13. december 2012, på grund af de xxxxxxxxxxxxforhandlinger xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx førte med xxxxxxxxxxxxxx. Den 12. december blev mødet aflyst af klager. I af 18. november 2012 fra klager til indklagede meddeles, at: Samtidig er xxxxxxxxxxxxxforhandlingerne for xxxxxxxxxxxxxxxxxx brudt sammen, og vi er ærlig talt lidt spændte på hvad den økonomiske ramme omkring xxxxxxxx ender med at blive, og før der er sikkerhed for det, vil det nok under alle omstændig- Side 10 af 14

11 heder være urealistisk at bruge et 7-cifret beløb på huset. MEN vi tror på det, og vi arbejder videre på at købe grunden - møde med xxxxxxxxxxxxxxx i morgen! I af 3. januar 2013 fra klager til indklagede meddeles: Nyt år, ny energi, og nye vinde fra xxxxxxxxxxx, som ikke længere truer os med at opsige vores xxxxx xxxxxxxx. en er vedhæftet en plantegning udarbejdet af en bekendt til klager, hvoraf de i en af klager anførte bemærkninger til indklagedes planløsning - for overskuelighedens skyld - er indtegnet, som forberedelse til aftalt bygherremøde den 24. januar På fremmødet oplyser indklagede, at man går i gang med at udarbejde udbudsmateriale i januar Det fremgår af referat fra bygherremødet, at det blev nævnt at den samlede byggesum skal være 6 mio. kr. inkl. moms, ekskl. grundkøbssum. Skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012 beløber sig til kr ,00 inkl. moms, ekskl. grundkøbesum. Usikkerhed i beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Godt 1,7 mio. kan efter min opfattelse kun findes ved at reducere yderligere i projektet. Men, som tidligere besluttet (bygherremødereferat af ) var der enighed i at projektet udbydes på forprojektniveau (som også er myndighedsprojekt) i hovedentreprise. Med dette tidlige udbud kan vi se hvad vi får for pengene, inden der er projekteret færdigt, og projektet kan tilrettes inden der udføres hovedprojekt, i samarbejde med den billigste entreprenør. I referat fra bygherremødet den 24. januar 2013 anføres, at der vil blive fremsendt a conto på udført arkitektarbejde. Der er udført lokalplanarbejde ifølge aftale på kr ,00 ekskl. moms. Det blev nævnt på bygherremøde den (jf. skitsemæssigt overslag) at der var forbrugt på skitsering kr ,00 ekskl. moms. Der vil blive fremsendt faktura på kr ,00. På fremmødet oplyser indklagede, at klager ikke har gjort indsigelse mod referatet. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxx, dateret 12. februar 2013 a conto nr. 1, lydende på kr ,00, svarende til kr ,00 inkl. moms, heraf for arbejde med lokalplan kr ekskl. moms, svarende til inkl. moms. Sammen med referat fra mødet den 24. januar 2013 fremsender indklagede til klager udkast til tidsplan, dateret 12. februar Det blev ved fremmødet af indklagede oplyst, at denne tidsplan er den første der er udarbejdet i sagen. Regningen betales ikke, da klager har en forventning om, at indklagedes a conto faktura ville blive delvis krediteret, da der var udført arbejde, som der ikke var bestilt og som evt. ville være spildt hvis projektet blev ændret. Side 11 af 14

12 Ifølge klager var der indgået udtrykkelig aftale om at den endelige skitse skulle være godkendt, inden arkitektfirmaet skulle bruge tid og omkostninger på detailprojektering. Ved af 2. april 2013 fra klager til indklagede meddeles: Vi bliver desværre nødt til at bede dig om ikke at tegne videre på xxxxxxxprojektet pr. d.d. Projektet er således stoppet med øjeblikkelig virkning! Vi kan se at din tidsplan slet ikke holder, og vi føler os ikke trygge ved dialogen omkring økonomien i projektet. Kombineret med manglende tilbagemeldinger, medfører det alvorlig tvivl om hvorvidt [indklagede] er de rigtige til at håndtere det videre projekt. Indklagede meddeler i af 12. april 2013: Jeg er kommet til at tænke på om vi dog ikke skal sende projektet ud til entreprenører, og få afholdt licitationen på det tidlige udbud, så I kan se om priserne passer med det I ønsker, især når vi nu er klar til at sende ud da du stoppede os. Arbejdet er jo lavet, så jeg syntes det vil være for ærgerligt ikke at benytte materialet. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxx af 12. april 2013, a conto nr. 2, lydende på kr. 115.ooo,00 ekskl. moms, svarende til kr ,00 inkl. moms, vedrørende detail- og ingeniørprojektering, og faktura nr. xxxx af 11. april 2013 for udlæg, lydende på kr. 638,64 ekskl. moms, svarende til kr. 798,13 inkl. moms. Ved af 3. maj 2013 meddeler klager indklagede forslag til forlig: Vi vurderer den samlede værdi af det arbejde vi har bedt om til at ligge i størrelsesorden ex. moms, dvs incl. moms. Følgelig foreslår vi at xxxxxxxxxxxxxxxx indbetaler de nu, og tilbageholder de resterende til vi har modtaget den endelige skitse vi havde aftalt. Indklagede afslår i brev af 3. maj 2013 klagers forslag til forlig, men er villig til en dekort på projekteringen, såfremt projektmaterialet ikke skal anvendes. Af brevet fremgår: Vi vurderer at det vil være et rimelig forlig, hvis I betaler de fremsendte fakturaer - 20 %, så vi kan få dækket omkostninger til medarbejdere samt udgifter til ingeniørbistand. Saldoen er opgjort til kr ,50 ekskl. moms, som herefter vil reduceres til kr ,00 ekskl. moms, til fuld og endelig afregning. I af 14. maj 2013 fra klager til indklagede meddeles, at der dags dato er indbetalt kr Det blev på fremmødet oplyst, at klager ikke har set/modtaget det projektmateriale til brug for udbud, der er udarbejdet af indklagede, da indklagede ikke ville udlevere det til klager, før end betaling var modtaget. Det blev på fremmødet oplyst, at klager har kontakt til andet firma med henblik Side 12 af 14

13 på gennemførelse af nybyggeri, og at det af indklagede udarbejdede skitsemateriale ikke er anvendt ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering særligt hæftet sig ved: - at indklagede har gjort Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 89) gældende - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke udarbejder en skriftlig aftale om teknisk rådgivning og bistand - at indklagede i den præsterede tekniske rådgivning og bistand, om end der ikke er udarbejdet skriftlig aftale, ikke - jf. sædvane - tager udgangspunkt i rådgiverorganisationerne Danske Arkitektvirksomheder/Danske Ark og Foreningen af Rådgivende Ingeniører/FRIs s Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning - at indklagede tilsidesætter ABR 89 ved ikke indledningsvis at afklare klagers økonomiske ramme for opgavens løsning, og anfører dette grundlag i rådgivningsaftalen - at indklagede tilsidesætter ABR 89 ved ikke at præstere den tekniske rådgivning og bistand i henhold til den i ABR 89 anførte faseopdeling, således at klienten [klager] ved sin godkendelse af arbejdet i hver fase kan sikre sig, at grundlaget for det mere detaljerede arbejde i den efterfølgende fase er i overensstemmelse med alle fordringer til opgaven - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik ved rådgivning honoreret efter medgået tid - ikke undervejs i forløbet orienterer klager om forbrugt tid, herunder i relation til sagens fremdrift - at indklagede - når den tekniske rådgivning og bistand præsteres som totalrådgivning - ikke oplyser vilkår for professionel rådgiveransvarsforsikring - at indklagedes tekniske rådgivning og bistand ikke har kunnet præsteres kontinuerligt - at klager løbende gennem tidsforløb ved tilbagemelding til rådgiver har deltaget aktivt i dialog vedrørende den tekniske rådgivning og bistand - at klager - trods manglende afklaring vedrørende overholdelse af den fra klagers side udmeldte økonomiske ramme - aktivt har deltaget i en dialog med indklagede om udbudsgrundlagets detaljering - at klager ikke har gjort indsigelse mod indklagedes referater fra bygherremøder Side 13 af 14

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Byggesag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx honorar xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Egelund Østergade 5 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere