xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev af 26. juni 2013 fremsender advokat xxxxxxxxxxxx på vegne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. xxxxxxx -/bkh Klageskrift af 26. juni 2013 var bilagt: 1. Første skitseudkast [S.01], dato ikke læsbar [ved fremmødet oplyst til februar 2011] - tegningen viser plan, snit og opstalt samt grundens indretning 2 Skitsemæssigt overslag vedrørende skitse S.01, udarbejdet af indklagede, dateret 7. februar Tilrettet skitse, plan, bygning ca. 400 m 2, udateret 4. Oversigtskort, dateret marts Illustrationsplan 1:500, udateret 6. Tilrettet illustrationsplan 1:500, lokalplansområde 1:1000, anlægsplan 1:500, alle udateret 7. Oplæg til xxxxxxxxxxxxx vedrørende bygning på ca. 400 m 2 opført i et plan, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj Skitsemæssigt overslag vedrørende [ikke fremlagt] skitse S.04, udarbejdet af indklagede, dateret 6. juli Referat af bygherremøde afholdt den 12. juli Tilrettet skitse visende plan samt grundens indretning, dato ikke læsbar 11. Tilrettet skitse, flytning af indgang, dato ikke læsbar 12. Plantegninger nr , 1:50, inkl. møblering, dateret 6. november Referat af bygherremøde afholdt den 24. januar Faktura nr. xxxx, dateret 12. februar 2013, a conto nr. 1 kr ,00 inkl. moms, samt udkast til tidsplan dateret 12. februar af 2. april 2013 fra klager til indklagede vedrørende ophør af samarbejde, samt efterfølgende korrespondance i perioden april

2 16. Indklagedes rykkerskrivelse af 12. april 2013 samt faktura nr. xxxx dateret 12. april 2013, a conto nr. 2 kr inkl. moms vedrørende detail- og ingeniørprojektering, og faktura nr. xxxx dateret 11. april 2013, udlæg kr. 798,13 inkl. moms 17. Brev af 19. april 2013 fra indklagede til klager, honorarredegørelse 18. af 3. maj 2013 fra klager til indklagede, forslag til forlig 19. Brev af 3. maj 2013 fra indklagede til klager, tilbud om dekort 20. af 14. maj 2013 fra klager til indklagede, afslag på tilbud om dekort 21. Brev af 4. juni 2013 fra indklagedes advokat til klager 22. af 12. juni 2013 fra klagers advokat til indklagedes advokat Svarskrift udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 3. september 2013 inkl. bilag: A. Redegørelse for sagsforløb udarbejdet af indklagede, dateret 17. maj 2013 B. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede Replik udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxx, dateret 18. oktober 2013, inkl. bilag: 23. Faktura nr. xxxxx dateret 1. juni 2012, fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kr ,00 inkl. moms 24. af 27. april 2012 fra klager til indklagede Duplik udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 4. december 2013, inkl. bilag: A. Redegørelse for sagsforløb udarbejdet af indklagede, dateret 17. maj 2013 [genfremlagt] B. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede [genfremlagt] C. af 16. april 2012, kl , fra klager til indklagede D. af 16. april 2012, kl , fra indklagede til klager E. af 16. april 2012, kl , fra klager til indklagede F. af 16. april 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklaklagede med lokalplantekst i råform G. af 25. april 2012, kl fra indklagede til klager med forslag illustrationsplan, der skal bilægges lokalplan H. af 25. april 2012, kl , fra klager til indklagede I. korrespondance af 26. april 2012 mellem indklagede og xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J. korrespondance i perioden 26. april - 2. maj 2012 mellem indklagede og klager K. af 7. maj 2012 fra klager til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedrørende xxxxxxxxxxxx L. af 14. juni 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede, Notat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj 2012 [tillige fremlagt som bilag 7 til klage] M. korrespondance mellem klager og indklagede 28. og 29. juni 2012 N. korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 28. juni - 4. juli 2012 Side 2 af 14

3 O. korrespondance mellem indklagede og klager den 4. juli 2012 P. korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 28. juni - 5. juli 2012 Q. korrespondance mellem indklagede og klager i perioden juli 2012 R. af 9. juli 2012 fra klager til indklagede S. af 16. juli 2012 fra indklagede til klager, med fremsendelse af referat af bygherremøde afholdt den 12. juli 2012 [tillige fremlagt som bilag 9 til klage] T. af 26. juli 2012 fra klager til indklagede U. af 2. september 2012 fra klager til indklagede V. af 4. september 2012 fra indklagede til klager W. af 5. september 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, til indklagede X. korrespondance mellem indklagede og klager 5. og 10. september 2012 vedrørende lokalplan Y. af 12. september 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxx til indklagede vedrørende xxxxxxxxxxxxxxx Z. korrespondance i perioden september 2012 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og indklagede Æ. korrespondance i perioden september 2012 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og indklagede Ø. af 24. september 2012 fra klager til indklagede Å. korrespondance i perioden september 2012 mellem indklagede og klager AA. korrespondance i perioden 24. september - 3. oktober 2012 mellem indklagede og klager AB. korrespondance i perioden 24. september - 4. oktober 2012 mellem indklagede og klager AC. af 11. oktober 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, til indklagede AD. af 15. oktober 2012 fra indklagede til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedhæftet tegninger fra lokalplan samt stueplan [4 stk.] AE. korrespondance af 22. og 23. oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AF. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AG. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AH. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AI. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AJ. korrespondance af 22. og 23. oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AK. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager, indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Side 3 af 14

4 AL. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager, indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AM. korrespondance 15. og 25. oktober 2012 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AN. korrespondance 15., 25. og 26. oktober 2012 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AO. af 28. oktober 2012 fra klager til indklagede AP. korrespondance i perioden 28. oktober - 1. november 2012 mellem klager og indklagede AQ. af 6. november 2012 fra indklagede til klager med plantegninger nr , 1:50, dateret 6. november 2012 [tillige fremlagt som bilag 12 til klage] AR. korrespondance 6. og 8. november 2012 mellem indklagede og klager AS. korrespondance 18. og 19. november 2012 (11.36) mellem klager og indklagede AT. korrespondance 18. og 19. november 2012 (12.19) mellem klager og indklagede AU. af 21. november 2012 fra klager til indklagede - indkaldelse til møde om lokalplan AV. korrespondance 12. og 13. december 2012 mellem indklagede og klager AW. af 3. januar 2013 fra klager til indklagede inkl. plantegning udarbejdet af bekendt til klager, hvoraf klagers bemærkninger til planløsning fremgår AX. korrespondance i perioden 15. oktober januar 2013 mellem indklagede, xxxxxxxxxxx og klager AY. af 3. januar 2013 fra klager til indklagede AZ. korrespondance 3. og 4. januar 2013 mellem indklagede og klager AÆ. korrespondance 2. februar 2013 mellem indklagede og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx AØ. af 5. februar 2013 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [solafskærmning] til indklagede AÅ. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede BA. af 16. januar 2013 fra indklagede til klager BB. af 19. januar 2013 fra klager til indklagede BC. korrespondance i perioden februar 2013 mellem indklagede og klager BD. korrespondance 12. og 15. februar 2013 mellem klager og indklagede BE. korrespondance 29. februar 2013 mellem indklagede og klager BF. korrespondance 29. februar og 1. marts 2013 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BG. korrespondance i perioden 29. februar - 7. marts 2013 mellem indklagede, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og klager BH. af 2. april 2013 fra klager til indklagede - projektet stoppes Side 4 af 14

5 BI. korrespondance 2. og 3. april 2013 mellem klager og indklagede - projektet stoppes BJ. korrespondance i perioden 2. februar april 2013 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BK. korrespondance 12. april 2013 mellem indklagede og klager BL. af 19. april 2013 fra indklagede til klager vedhæftet brev af samme dato, svar på klagers af 12. april BM. korrespondance i perioden april 2013 mellem klager og indklagede; indklagedes af 12. april 2013 er vedhæftet faktura nr og 9412 [tillige fremlagt som bilag 16 til klage] BN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pr. 03. december 2013 udarbejdet af indklagede Påstandsdokument udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 14. maj 2014, fremlagt på fremmødet den 14. maj 2014 [dokumentet omhandler indklagedes påstand samt bemærkninger til klagers indsigelser i henholdsvis klageskrift og replik. Klagers advokat accepterede på fremmødet, at formulering af påstand indgik i sagen, men ikke indklagedes bemærkninger til klagers indsigelser] Ved af 15. maj 2014 fra indklagedes advokat fremsendes til Rets- og Responsumudvalget sekretariat: - af 3. januar 2013 fra klager til indklagede inkl. plantegning udarbejbejdet af bekendt til klager, hvoraf klagers bemærkninger til planløsning fremgår [sagens bilag AW] Endvidere dagsorden til bygherremøde den 24. januar 2013, som ikke tidligere er fremsendt Rets- og Responsumudvalget, og således ikke indgår i udvalgets behandling af sagen ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der blev afholdt den 14. maj deltog: Klager - xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - advokat xxxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxx - advokat xxxxxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 6 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Side 5 af 14

6 Påstande Klager Betaling i alt kr ,00 inkl. moms for præsteret teknisk rådgivning og bistand (ekskl. moms kr ,00). Der er betalt kr ,00 inkl. moms (ekskl. moms kr ,00). Rest kr ,00 inkl. moms betales når det udarbejdede tegningsmateriale udleveres (ekskl. moms kr ,00). Indklagede - jf. påstandsdokument af 14. maj 2014 Klager tilpligtes at betale kr ,13 med tillæg af morarente (Nationalbankens udlånsrente + 8 %) af kr ,00 (Faktura nr. xxxx af 12. februar 2013) fra den 27. februar 2013 til 27. april 2013, af kr ,26 (kr ,13 + kr. 798,13, faktura nr. xxxx, + kr ,00, faktura nr. xxxx) fra 27. april 2013 til 14. maj 2013 af kr ,26 til betaling sker ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Klager anmoder i september 2010 indklagede om teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af et xxxxxxx. Ved parternes første møde den 29. september 2010 modtager indklagede klagers håndtegnede skitser og oplæg til ønskede funktioner. Ifølge klager oplyses et etageareal på ca. 400 m 2, som af klager opfattes som brutto, men hvilket ifølge indklagede ikke fremgik entydigt. På fremmødet forklarer klager, at de havde taget udgangspunkt i et andet xxxxx xxx med et grundareal på 20 x 20 meter. Ifølge indklagede har det samlede etageareal ikke været drøftet, men alene rumstørrelser vedrørende de enkelte funktioner. Endvidere blev - ifølge klager - på det første møde oplyst en økonomisk ramme for byggeriets gennemførelse på cirka 6 mio. kr. inkl. moms, svarende til ca. 4,8 mio. kr. ekskl. moms. Indklagede er ikke enig heri og oplyser ved fremmødet, at først ved et bygherremøde i januar 2013 blev det fra klagers side præciseret - som det fremgår af referat af mødet - at den samlede byggesum skal være 6 mio. inkl. moms ekskl. grundkøbesum. Ifølge klager var det tidsmæssige forløb for opgavens gennemførelse af mindre betydning. Klager oplyser på fremmødet at have spurgt til pris for teknisk rådgivning og bistand, og at indklagede meddelte, at det ville blive afregnet efter medgået tid. Side 6 af 14

7 På fremmødet oplyser indklagede, at der ikke blev udarbejdet referat fra det første møde eller fremsendt ordrebekræftelse. Indklagede oplyser på fremmødet, at der først i januar 2013 udarbejdes skriftligt udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand, men at udkastet ikke fremsendes til klager. Det fremgår af bilag fra indklagede fremlagt i sagen, at hvis ikke andet er aftalt, er ABR 89 [Almindelige bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand] gældende som aftalegrundlag for vores rådgivningsydelser - se ABR 89 her:.. Ifølge indklagede var det af klager udleverede materiale på det første møde i september 2010 tilstrækkeligt som grundlag, til at kunne påbegynde skitseringen. Indklagedes første forslag til opgavens løsning foreligger i form af en skitse benævnt S.01 primo februar 2011, inkl. et skitsemæssigt overslag dateret 7. februar 2011, og hvoraf fremgår et byggeri på 538 m 2, der med en angivet pris kr/m 2 giver en samlet håndværkerudgift på kr ; endvidere fremgår kr til uforudseelige udgifter og beregningsmargin ca. 10 %. På fremmødet oplyser indklagede, at den angivne m 2 -pris er en erfaringspris. Det skitsemæssige overslag angiver inkl. alle udgifter og omkostninger, ekskl. grundkøb, en samlet byggeudgift ekskl. moms på kr , svarende til kr inkl. moms. I overslag anføres ikke prisindeks. Som forudsætning er angivet usikkerhed på beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Af overslag fremgår honorar for teknisk rådgivning og bistand kr , omfattende ingeniørprojekt kr og arkitektprojekt kr , fordelt på arkitektprojekt til forprojektniveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt tilbudsindhentning kr , arkitektprojekt til hovedprojektniveau (detaljering i samarbejde med billigste bydende) kr , og arkitekthonorar fagtilsyn og byggeledelse kr Det anførte meget lave ingeniørhonorar set i forhold til arkitekthonorarets størrelse, blev af indklagede på fremmødet forklaret med samarbejdsmetode, hvor ingeniør alene udførte beregning og skitse, hvorefter arkitekt udarbejdede det egentlige projektmateriale vedrørende ingeniørspeciale. Indklagede oplyser, at denne samarbejdsform er sædvanlig med pågældende ingeniør, med hvem der har været et mangeårigt samarbejde. Rets- og Responsumudvalget konstaterer, at den tekniske rådgivning og bistand således præsteres i totalrådgivning. Indklagede bekræfter på fremmødet, at skitse S.01 og tilhørende overslag blev Side 7 af 14

8 gennemgået for klager på møde den 7. februar 2011, og at der ikke er udarbejdet referat fra mødet. Indklagede oplyser på fremmødet, at firmaet kun udarbejder referat fra møder, hvori indgår vigtige beslutninger og at i nærværende sag, er første referat fra møde i juli Som en forudsætning for byggeriets gennemførelse skulle udarbejdes ny lokalplan. Idet klager gjorde bemærkning til størrelsen af det skitserede byggeri, set i forhold til det på indledende møde udmeldte etageareal, blev dette i efterfølgende skitsering reduceret til det ønskede niveau på 400 m 2, således at denne bygning kunne indgå i lokalplanens illustrationsmateriale. Det fremgår af indklagedes redegørelse om sagsforløb, at efter sagens start i september 2010 er der i perioden frem til primo februar 2011 afholdt diverse møder om skitser, som fører frem til skitse S.o1, men ved fremmødet blev oplyst, at disse møder primært omfattede forberedelse vedrørende lokalplan. På fremmødet var sagens parter enige om, at der var mange overvejelser om bedste placering på grundstykket set i forhold til funktioner, adgangsveje og tilgængelighed. Indklagede oplyser på fremmødet, at der er udarbejdet kortmateriale og tegninger til brug for kommunens udarbejdelse af lokalplan. Honorar for indklagedes bistand vedrørende lokalplan fremgår af skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012, hvor det er anført: Lokalplanarbejde ifølge aftale kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Sagens parter er enige om ydelsesomfang i forbindelse med lokalplanen og indklagedes honorar herfor. Ved af 16. april 2012 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede lokalplantekst i råform, benævnt Skabelon til lokalplanforslag. Heraf fremgår, at kommunen agter at stille krav om lavenergibebyggelse klasse 2015, eller bedre. På fremmødet oplyser indklagede, at han havde modtaget, men ikke læst af 16. april 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxx, og derfor ikke var bekendt med dette. Idet klager ønskede et energieffektivt og miljøvenligt byggeri, og i anden sammenhæng havde fået kendskab til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, som et firma der kunne præstere rådgivning inden for dette felt, blev foranstaltet afholdt et møde den 10. maj 2012, hvori klager og indklagede deltog, og som resulterede i et Notat - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj Side 8 af 14

9 Det fremgår af notatet: Hovedkravet fra xxxxxxxxxxxxxxxxxx er, at de ønsker et hus med lavt energiforbrug, godt indeklima og gode dagslysforhold. Forslaget er derfor, at huset opføres mindst som lavenergiklasse 2015 og gerne lavenergiklasse 2020 iht. Bygningsreglement Klager oplyste på fremmødet, at hensigten var at få ideer til energitiltag, mens man afventede udfaldet af lokalplanprocessen. Faktura fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx er betalt særskilt af klager. Det er fra indklagedes side fremført, at det oplæg, der fremkom fra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, havde konsekvens set i relation til allerede udført rådgivning, med diverse ændring og dermed tidsforbrug til følge. I skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012 er vedrørende Arkitektprojekt, til forprojekt niveau, myndighedsprojekt udbudsprojekt, samt tilbudsindhentning, anført et dags dato forbrug på kr ekskl. moms. På bygherremøde den 12. juli 2012 gennemgår indklagede det skitsemæssige overslag af 6. juli, hvortil hører en skitse benævnt S.04. Skitsen omfatter et byggeri på 400 m 2, der med angivet pris kr/m 2 giver en samlet håndværkerudgift på kr ; endvidere fremgår kr til uforudseelige udgifter og beregningsmargin, alle beløb ekskl. moms. Det skitsemæssige overslag angiver inkl. alle udgifter og omkostninger, ekskl. grundkøb, en samlet byggeudgift ekskl. moms på kr , svarende til kr inkl. moms. I overslag anføres ikke prisindeks. Som forudsætning er angivet usikkerhed på beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Ifølge klager anføres på mødet, at prisen var for høj, men indklagede forklarede, at de endelige håndværkerudgifter først kunne afklares, når en entreprenør blev tilkoblet projektet. Af overslaget fremgår honorar for teknisk rådgivning og bistand kr , omfattende ingeniørprojekt kr og arkitektprojekt kr , fordelt på arkitektprojekt til forprojekt niveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt tilbudsindhentning kr , arkitektprojekt til hovedprojekt niveau (detaljering i samarbejde med billigste bydende) kr , og arkitekthonorar fagtilsyn og byggeledelse kr I referat fra bygherremøde den 12. juli anføres, at projektet udbydes efter bygningsreglement 2010, men der indhentes priser i tilbudsliste på ekstra isolering, som lavenergiklasse 2015, på jordvarmeanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg. Side 9 af 14

10 Det fremgår endvidere af referatet, at indklagede mener det er en realistisk pris for håndværkerudgifter for et hus som skitseret, men det er umuligt at svare på hvad de ekstra energitiltag vil koste. I referat fra mødet den 12. juli 2012 anføres, at der var enighed i at projektet udbydes på forprojektniveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, samt tilbudsindhentning i hovedentreprise. Herefter udføres hovedprojekt i samarbejde med billigste entreprenør og [indklagede] udfører fagtilsyn og byggeledelse. På fremmødet forklarer indklagede - med henvisning til referat - at klager på mødet den 12. juli 2012 gav grønt lys til, at indklagede gik i gang med at udarbejde et projektmateriale til brug for et tidligt udbud. Af samme grund indgik indklagede efterfølgende aftale med en ingeniør som underrådgiver, som det fremgår af referat: Som ingeniør kontaktes xxxxxxxxxxxxxx, som foreslået af [indklagede]. Klager er enig i at projektet skulle udbydes tidligt i hovedentreprise, men er ikke enige i, at de på mødet igangsatte indklagedes videre projektering, da dele af projektet fortsat var uafklaret, og klager endnu ikke havde modtaget endelige skitser til godkendelse. På fremmødet oplyser indklagede, at klager ikke har gjort indsigelse mod referatet. På spørgsmål, om det ved tidligt udbud i hovedentreprise overhovedet var muligt at spare det - i forhold til den udmeldte økonomiske ramme - nødvendige beløb, og i øvrigt opfylde lokalplanens krav, var det indklagedes vurdering, at med egne håndværkere skulle dette ikke nødvendigvis være urealistisk. Det udarbejdede lokalplanforslag for opførelse af et lægehus vedtages i oktober Ifølge klager modtages i november 2012 en tilrettet skitse fra indklagede, da der var indgået aftale om flytning af en indgang. Ved af 6. november 2012 fremsender indklagede til klager tegninger til brug for møde 8. november 2012, hvor detailindretning skal drøftes: Hermed tegninger som aftalt. Prøv at tænke på stikkontakter, edb osv. Så vi kan begynde at få det placeret. I kan tage det rum for rum, alle tegninger er i A4 og målestok 1:50. Ifølge indklagede udsætter klager mødet den 8. november til den 22. november, og efterfølgende til den 13. december 2012, på grund af de xxxxxxxxxxxxforhandlinger xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx førte med xxxxxxxxxxxxxx. Den 12. december blev mødet aflyst af klager. I af 18. november 2012 fra klager til indklagede meddeles, at: Samtidig er xxxxxxxxxxxxxforhandlingerne for xxxxxxxxxxxxxxxxxx brudt sammen, og vi er ærlig talt lidt spændte på hvad den økonomiske ramme omkring xxxxxxxx ender med at blive, og før der er sikkerhed for det, vil det nok under alle omstændig- Side 10 af 14

11 heder være urealistisk at bruge et 7-cifret beløb på huset. MEN vi tror på det, og vi arbejder videre på at købe grunden - møde med xxxxxxxxxxxxxxx i morgen! I af 3. januar 2013 fra klager til indklagede meddeles: Nyt år, ny energi, og nye vinde fra xxxxxxxxxxx, som ikke længere truer os med at opsige vores xxxxx xxxxxxxx. en er vedhæftet en plantegning udarbejdet af en bekendt til klager, hvoraf de i en af klager anførte bemærkninger til indklagedes planløsning - for overskuelighedens skyld - er indtegnet, som forberedelse til aftalt bygherremøde den 24. januar På fremmødet oplyser indklagede, at man går i gang med at udarbejde udbudsmateriale i januar Det fremgår af referat fra bygherremødet, at det blev nævnt at den samlede byggesum skal være 6 mio. kr. inkl. moms, ekskl. grundkøbssum. Skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012 beløber sig til kr ,00 inkl. moms, ekskl. grundkøbesum. Usikkerhed i beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Godt 1,7 mio. kan efter min opfattelse kun findes ved at reducere yderligere i projektet. Men, som tidligere besluttet (bygherremødereferat af ) var der enighed i at projektet udbydes på forprojektniveau (som også er myndighedsprojekt) i hovedentreprise. Med dette tidlige udbud kan vi se hvad vi får for pengene, inden der er projekteret færdigt, og projektet kan tilrettes inden der udføres hovedprojekt, i samarbejde med den billigste entreprenør. I referat fra bygherremødet den 24. januar 2013 anføres, at der vil blive fremsendt a conto på udført arkitektarbejde. Der er udført lokalplanarbejde ifølge aftale på kr ,00 ekskl. moms. Det blev nævnt på bygherremøde den (jf. skitsemæssigt overslag) at der var forbrugt på skitsering kr ,00 ekskl. moms. Der vil blive fremsendt faktura på kr ,00. På fremmødet oplyser indklagede, at klager ikke har gjort indsigelse mod referatet. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxx, dateret 12. februar 2013 a conto nr. 1, lydende på kr ,00, svarende til kr ,00 inkl. moms, heraf for arbejde med lokalplan kr ekskl. moms, svarende til inkl. moms. Sammen med referat fra mødet den 24. januar 2013 fremsender indklagede til klager udkast til tidsplan, dateret 12. februar Det blev ved fremmødet af indklagede oplyst, at denne tidsplan er den første der er udarbejdet i sagen. Regningen betales ikke, da klager har en forventning om, at indklagedes a conto faktura ville blive delvis krediteret, da der var udført arbejde, som der ikke var bestilt og som evt. ville være spildt hvis projektet blev ændret. Side 11 af 14

12 Ifølge klager var der indgået udtrykkelig aftale om at den endelige skitse skulle være godkendt, inden arkitektfirmaet skulle bruge tid og omkostninger på detailprojektering. Ved af 2. april 2013 fra klager til indklagede meddeles: Vi bliver desværre nødt til at bede dig om ikke at tegne videre på xxxxxxxprojektet pr. d.d. Projektet er således stoppet med øjeblikkelig virkning! Vi kan se at din tidsplan slet ikke holder, og vi føler os ikke trygge ved dialogen omkring økonomien i projektet. Kombineret med manglende tilbagemeldinger, medfører det alvorlig tvivl om hvorvidt [indklagede] er de rigtige til at håndtere det videre projekt. Indklagede meddeler i af 12. april 2013: Jeg er kommet til at tænke på om vi dog ikke skal sende projektet ud til entreprenører, og få afholdt licitationen på det tidlige udbud, så I kan se om priserne passer med det I ønsker, især når vi nu er klar til at sende ud da du stoppede os. Arbejdet er jo lavet, så jeg syntes det vil være for ærgerligt ikke at benytte materialet. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxx af 12. april 2013, a conto nr. 2, lydende på kr. 115.ooo,00 ekskl. moms, svarende til kr ,00 inkl. moms, vedrørende detail- og ingeniørprojektering, og faktura nr. xxxx af 11. april 2013 for udlæg, lydende på kr. 638,64 ekskl. moms, svarende til kr. 798,13 inkl. moms. Ved af 3. maj 2013 meddeler klager indklagede forslag til forlig: Vi vurderer den samlede værdi af det arbejde vi har bedt om til at ligge i størrelsesorden ex. moms, dvs incl. moms. Følgelig foreslår vi at xxxxxxxxxxxxxxxx indbetaler de nu, og tilbageholder de resterende til vi har modtaget den endelige skitse vi havde aftalt. Indklagede afslår i brev af 3. maj 2013 klagers forslag til forlig, men er villig til en dekort på projekteringen, såfremt projektmaterialet ikke skal anvendes. Af brevet fremgår: Vi vurderer at det vil være et rimelig forlig, hvis I betaler de fremsendte fakturaer - 20 %, så vi kan få dækket omkostninger til medarbejdere samt udgifter til ingeniørbistand. Saldoen er opgjort til kr ,50 ekskl. moms, som herefter vil reduceres til kr ,00 ekskl. moms, til fuld og endelig afregning. I af 14. maj 2013 fra klager til indklagede meddeles, at der dags dato er indbetalt kr Det blev på fremmødet oplyst, at klager ikke har set/modtaget det projektmateriale til brug for udbud, der er udarbejdet af indklagede, da indklagede ikke ville udlevere det til klager, før end betaling var modtaget. Det blev på fremmødet oplyst, at klager har kontakt til andet firma med henblik Side 12 af 14

13 på gennemførelse af nybyggeri, og at det af indklagede udarbejdede skitsemateriale ikke er anvendt ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering særligt hæftet sig ved: - at indklagede har gjort Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 89) gældende - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke udarbejder en skriftlig aftale om teknisk rådgivning og bistand - at indklagede i den præsterede tekniske rådgivning og bistand, om end der ikke er udarbejdet skriftlig aftale, ikke - jf. sædvane - tager udgangspunkt i rådgiverorganisationerne Danske Arkitektvirksomheder/Danske Ark og Foreningen af Rådgivende Ingeniører/FRIs s Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning - at indklagede tilsidesætter ABR 89 ved ikke indledningsvis at afklare klagers økonomiske ramme for opgavens løsning, og anfører dette grundlag i rådgivningsaftalen - at indklagede tilsidesætter ABR 89 ved ikke at præstere den tekniske rådgivning og bistand i henhold til den i ABR 89 anførte faseopdeling, således at klienten [klager] ved sin godkendelse af arbejdet i hver fase kan sikre sig, at grundlaget for det mere detaljerede arbejde i den efterfølgende fase er i overensstemmelse med alle fordringer til opgaven - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik ved rådgivning honoreret efter medgået tid - ikke undervejs i forløbet orienterer klager om forbrugt tid, herunder i relation til sagens fremdrift - at indklagede - når den tekniske rådgivning og bistand præsteres som totalrådgivning - ikke oplyser vilkår for professionel rådgiveransvarsforsikring - at indklagedes tekniske rådgivning og bistand ikke har kunnet præsteres kontinuerligt - at klager løbende gennem tidsforløb ved tilbagemelding til rådgiver har deltaget aktivt i dialog vedrørende den tekniske rådgivning og bistand - at klager - trods manglende afklaring vedrørende overholdelse af den fra klagers side udmeldte økonomiske ramme - aktivt har deltaget i en dialog med indklagede om udbudsgrundlagets detaljering - at klager ikke har gjort indsigelse mod indklagedes referater fra bygherremøder Side 13 af 14

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx

Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx Retten i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx BS xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. august 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 22. juli 2013 fra advokat

Læs mere

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Villa i xxxxxxxxxx nybyggeri honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx BS nr. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. xxxxxx -/bkh Med brev af 26. februar 2014

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Honorar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx. BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx Retten i xxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxxx BS xxxxx/xxxx Arkitektfirmaet xxxx xxxxxx xxxxxxx xx mod xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx. oktober 2011 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. 13/xxxx -/bkh Med brev af 7.

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Honorar opførelse af nyt stuehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod

Læs mere

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Ombygning af xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx

Læs mere

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Advokatgruppen xxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx J.nr. xxxxxxxxxxx ADVODAN xxxxxxx Advokat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx J.nr. xxxxx Andelsboligbyggeri honorar

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Honorar ombygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Om- og tilbygning énfamiliehus xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxx mod Arkitekt

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar om- og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorar nybygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Byggesag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx honorar xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Honorar renovering og tilbygning enfamiliehus xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx. xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v/arkitekt MAA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx Nybyggeri xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx honorartvist Xxxx xxxxx og xxx xxxxxx-xxxxxx

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 20. december 2013 J.nr. 2012-1154/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der var part i en forældremyndighedssag,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Peter Schultz Jensen og Morten Nancke Dalumvej 17 5250 Odense SV Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede i salgsopstillingen

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14424 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x, xx xxxx xxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx

Læs mere

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til:

Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver Til: Fra: 1 - Mail Jens Christian Skriver [skriverbyg@gmail.com] Til: Sia Normann Pedersen [sipe04@frederiksberg.dk] Sendt dato: 04-04-2017 21:55 Modtaget Dato: 04-04-2017 21:55 Vedrørende: Frederiksvej og

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved

Klager. J.nr. 2012-0087 li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klager ctr. DiBa Bolig A/S Axeltorv 4 4700 Næstved Nævnet har modtaget klagen den 5. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på vederlag

Læs mere

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 24. august 2009 J. nr. 2009-01-0046 VPE/VPE K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på 28.300 kr. ekskl.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14245 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x, x.xx. xxxx xxxxxx x CVR-nr.: xxxxxxxx x. xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14302 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Helge Kamp og Jørn Dam Hvidovrevej 104 A 2650 Hvidovre Sagen omhandler spørgsmålet, om de indklagede som følge af de

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: Klager erhvervede ved skøde af 23. oktober 2007 ejendommen (adresse), fra sin mor X, som sad i uskiftet bo. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-3303/3KR/AKC/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over indklagedes

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14758 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx CVR-nr.: xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Øvrige salgsfremmende foranstaltninger I alt inkl. moms overført fra salgsbudgettet, pkt. 5.1. kr. 37.500,00 Vederlaget er beregnet Som fast salær

Øvrige salgsfremmende foranstaltninger I alt inkl. moms overført fra salgsbudgettet, pkt. 5.1. kr. 37.500,00 Vederlaget er beregnet Som fast salær 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Jørgensen, Kim Holm og Morten Hauberg Bagsværd Hovedgade 93 2880 Bagsværd Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere