xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx"

Transkript

1 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev af 26. juni 2013 fremsender advokat xxxxxxxxxxxx på vegne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx til Rets- og Responsumudvalget i Akademisk Arkitektforening, en klage over xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xx. juli 2014 Rets- og Responsumudvalget Sag nr. xxxxxxx -/bkh Klageskrift af 26. juni 2013 var bilagt: 1. Første skitseudkast [S.01], dato ikke læsbar [ved fremmødet oplyst til februar 2011] - tegningen viser plan, snit og opstalt samt grundens indretning 2 Skitsemæssigt overslag vedrørende skitse S.01, udarbejdet af indklagede, dateret 7. februar Tilrettet skitse, plan, bygning ca. 400 m 2, udateret 4. Oversigtskort, dateret marts Illustrationsplan 1:500, udateret 6. Tilrettet illustrationsplan 1:500, lokalplansområde 1:1000, anlægsplan 1:500, alle udateret 7. Oplæg til xxxxxxxxxxxxx vedrørende bygning på ca. 400 m 2 opført i et plan, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj Skitsemæssigt overslag vedrørende [ikke fremlagt] skitse S.04, udarbejdet af indklagede, dateret 6. juli Referat af bygherremøde afholdt den 12. juli Tilrettet skitse visende plan samt grundens indretning, dato ikke læsbar 11. Tilrettet skitse, flytning af indgang, dato ikke læsbar 12. Plantegninger nr , 1:50, inkl. møblering, dateret 6. november Referat af bygherremøde afholdt den 24. januar Faktura nr. xxxx, dateret 12. februar 2013, a conto nr. 1 kr ,00 inkl. moms, samt udkast til tidsplan dateret 12. februar af 2. april 2013 fra klager til indklagede vedrørende ophør af samarbejde, samt efterfølgende korrespondance i perioden april

2 16. Indklagedes rykkerskrivelse af 12. april 2013 samt faktura nr. xxxx dateret 12. april 2013, a conto nr. 2 kr inkl. moms vedrørende detail- og ingeniørprojektering, og faktura nr. xxxx dateret 11. april 2013, udlæg kr. 798,13 inkl. moms 17. Brev af 19. april 2013 fra indklagede til klager, honorarredegørelse 18. af 3. maj 2013 fra klager til indklagede, forslag til forlig 19. Brev af 3. maj 2013 fra indklagede til klager, tilbud om dekort 20. af 14. maj 2013 fra klager til indklagede, afslag på tilbud om dekort 21. Brev af 4. juni 2013 fra indklagedes advokat til klager 22. af 12. juni 2013 fra klagers advokat til indklagedes advokat Svarskrift udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 3. september 2013 inkl. bilag: A. Redegørelse for sagsforløb udarbejdet af indklagede, dateret 17. maj 2013 B. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede Replik udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxx, dateret 18. oktober 2013, inkl. bilag: 23. Faktura nr. xxxxx dateret 1. juni 2012, fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kr ,00 inkl. moms 24. af 27. april 2012 fra klager til indklagede Duplik udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 4. december 2013, inkl. bilag: A. Redegørelse for sagsforløb udarbejdet af indklagede, dateret 17. maj 2013 [genfremlagt] B. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede [genfremlagt] C. af 16. april 2012, kl , fra klager til indklagede D. af 16. april 2012, kl , fra indklagede til klager E. af 16. april 2012, kl , fra klager til indklagede F. af 16. april 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklaklagede med lokalplantekst i råform G. af 25. april 2012, kl fra indklagede til klager med forslag illustrationsplan, der skal bilægges lokalplan H. af 25. april 2012, kl , fra klager til indklagede I. korrespondance af 26. april 2012 mellem indklagede og xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J. korrespondance i perioden 26. april - 2. maj 2012 mellem indklagede og klager K. af 7. maj 2012 fra klager til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vedrørende xxxxxxxxxxxx L. af 14. juni 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede, Notat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj 2012 [tillige fremlagt som bilag 7 til klage] M. korrespondance mellem klager og indklagede 28. og 29. juni 2012 N. korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 28. juni - 4. juli 2012 Side 2 af 14

3 O. korrespondance mellem indklagede og klager den 4. juli 2012 P. korrespondance mellem klager og indklagede i perioden 28. juni - 5. juli 2012 Q. korrespondance mellem indklagede og klager i perioden juli 2012 R. af 9. juli 2012 fra klager til indklagede S. af 16. juli 2012 fra indklagede til klager, med fremsendelse af referat af bygherremøde afholdt den 12. juli 2012 [tillige fremlagt som bilag 9 til klage] T. af 26. juli 2012 fra klager til indklagede U. af 2. september 2012 fra klager til indklagede V. af 4. september 2012 fra indklagede til klager W. af 5. september 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, til indklagede X. korrespondance mellem indklagede og klager 5. og 10. september 2012 vedrørende lokalplan Y. af 12. september 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxx til indklagede vedrørende xxxxxxxxxxxxxxx Z. korrespondance i perioden september 2012 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og indklagede Æ. korrespondance i perioden september 2012 mellem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og indklagede Ø. af 24. september 2012 fra klager til indklagede Å. korrespondance i perioden september 2012 mellem indklagede og klager AA. korrespondance i perioden 24. september - 3. oktober 2012 mellem indklagede og klager AB. korrespondance i perioden 24. september - 4. oktober 2012 mellem indklagede og klager AC. af 11. oktober 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, til indklagede AD. af 15. oktober 2012 fra indklagede til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedhæftet tegninger fra lokalplan samt stueplan [4 stk.] AE. korrespondance af 22. og 23. oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AF. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AG. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AH. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AI. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AJ. korrespondance af 22. og 23. oktober 2012 mellem klager og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AK. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager, indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Side 3 af 14

4 AL. korrespondance i perioden oktober 2012 mellem klager, indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AM. korrespondance 15. og 25. oktober 2012 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AN. korrespondance 15., 25. og 26. oktober 2012 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AO. af 28. oktober 2012 fra klager til indklagede AP. korrespondance i perioden 28. oktober - 1. november 2012 mellem klager og indklagede AQ. af 6. november 2012 fra indklagede til klager med plantegninger nr , 1:50, dateret 6. november 2012 [tillige fremlagt som bilag 12 til klage] AR. korrespondance 6. og 8. november 2012 mellem indklagede og klager AS. korrespondance 18. og 19. november 2012 (11.36) mellem klager og indklagede AT. korrespondance 18. og 19. november 2012 (12.19) mellem klager og indklagede AU. af 21. november 2012 fra klager til indklagede - indkaldelse til møde om lokalplan AV. korrespondance 12. og 13. december 2012 mellem indklagede og klager AW. af 3. januar 2013 fra klager til indklagede inkl. plantegning udarbejdet af bekendt til klager, hvoraf klagers bemærkninger til planløsning fremgår AX. korrespondance i perioden 15. oktober januar 2013 mellem indklagede, xxxxxxxxxxx og klager AY. af 3. januar 2013 fra klager til indklagede AZ. korrespondance 3. og 4. januar 2013 mellem indklagede og klager AÆ. korrespondance 2. februar 2013 mellem indklagede og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx AØ. af 5. februar 2013 fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxx [solafskærmning] til indklagede AÅ. af 12. februar 2013 fra klager til indklagede BA. af 16. januar 2013 fra indklagede til klager BB. af 19. januar 2013 fra klager til indklagede BC. korrespondance i perioden februar 2013 mellem indklagede og klager BD. korrespondance 12. og 15. februar 2013 mellem klager og indklagede BE. korrespondance 29. februar 2013 mellem indklagede og klager BF. korrespondance 29. februar og 1. marts 2013 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BG. korrespondance i perioden 29. februar - 7. marts 2013 mellem indklagede, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og klager BH. af 2. april 2013 fra klager til indklagede - projektet stoppes Side 4 af 14

5 BI. korrespondance 2. og 3. april 2013 mellem klager og indklagede - projektet stoppes BJ. korrespondance i perioden 2. februar april 2013 mellem indklagede og xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BK. korrespondance 12. april 2013 mellem indklagede og klager BL. af 19. april 2013 fra indklagede til klager vedhæftet brev af samme dato, svar på klagers af 12. april BM. korrespondance i perioden april 2013 mellem klager og indklagede; indklagedes af 12. april 2013 er vedhæftet faktura nr og 9412 [tillige fremlagt som bilag 16 til klage] BN. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx pr. 03. december 2013 udarbejdet af indklagede Påstandsdokument udarbejdet af advokat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 14. maj 2014, fremlagt på fremmødet den 14. maj 2014 [dokumentet omhandler indklagedes påstand samt bemærkninger til klagers indsigelser i henholdsvis klageskrift og replik. Klagers advokat accepterede på fremmødet, at formulering af påstand indgik i sagen, men ikke indklagedes bemærkninger til klagers indsigelser] Ved af 15. maj 2014 fra indklagedes advokat fremsendes til Rets- og Responsumudvalget sekretariat: - af 3. januar 2013 fra klager til indklagede inkl. plantegning udarbejbejdet af bekendt til klager, hvoraf klagers bemærkninger til planløsning fremgår [sagens bilag AW] Endvidere dagsorden til bygherremøde den 24. januar 2013, som ikke tidligere er fremsendt Rets- og Responsumudvalget, og således ikke indgår i udvalgets behandling af sagen ooo Sagen er herefter optaget til behandling - og som det er kutyme - sendt i cirkulation blandt udvalgets medlemmer, og afsluttende behandlet i et plenummøde, hvortil parterne var indkaldt. I mødet - der blev afholdt den 14. maj deltog: Klager - xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx - advokat xxxxxxxxxxxxx Indklagede - arkitekt MAA xxxxxxxxxxxxxx - advokat xxxxxxxxxxxxxxxx Retsudvalget - 6 af udvalgets medlemmer, udvalgets leder og sekretær Side 5 af 14

6 Påstande Klager Betaling i alt kr ,00 inkl. moms for præsteret teknisk rådgivning og bistand (ekskl. moms kr ,00). Der er betalt kr ,00 inkl. moms (ekskl. moms kr ,00). Rest kr ,00 inkl. moms betales når det udarbejdede tegningsmateriale udleveres (ekskl. moms kr ,00). Indklagede - jf. påstandsdokument af 14. maj 2014 Klager tilpligtes at betale kr ,13 med tillæg af morarente (Nationalbankens udlånsrente + 8 %) af kr ,00 (Faktura nr. xxxx af 12. februar 2013) fra den 27. februar 2013 til 27. april 2013, af kr ,26 (kr ,13 + kr. 798,13, faktura nr. xxxx, + kr ,00, faktura nr. xxxx) fra 27. april 2013 til 14. maj 2013 af kr ,26 til betaling sker ooo Parternes skriftlige og mundtlige forklaringer Klager anmoder i september 2010 indklagede om teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af et xxxxxxx. Ved parternes første møde den 29. september 2010 modtager indklagede klagers håndtegnede skitser og oplæg til ønskede funktioner. Ifølge klager oplyses et etageareal på ca. 400 m 2, som af klager opfattes som brutto, men hvilket ifølge indklagede ikke fremgik entydigt. På fremmødet forklarer klager, at de havde taget udgangspunkt i et andet xxxxx xxx med et grundareal på 20 x 20 meter. Ifølge indklagede har det samlede etageareal ikke været drøftet, men alene rumstørrelser vedrørende de enkelte funktioner. Endvidere blev - ifølge klager - på det første møde oplyst en økonomisk ramme for byggeriets gennemførelse på cirka 6 mio. kr. inkl. moms, svarende til ca. 4,8 mio. kr. ekskl. moms. Indklagede er ikke enig heri og oplyser ved fremmødet, at først ved et bygherremøde i januar 2013 blev det fra klagers side præciseret - som det fremgår af referat af mødet - at den samlede byggesum skal være 6 mio. inkl. moms ekskl. grundkøbesum. Ifølge klager var det tidsmæssige forløb for opgavens gennemførelse af mindre betydning. Klager oplyser på fremmødet at have spurgt til pris for teknisk rådgivning og bistand, og at indklagede meddelte, at det ville blive afregnet efter medgået tid. Side 6 af 14

7 På fremmødet oplyser indklagede, at der ikke blev udarbejdet referat fra det første møde eller fremsendt ordrebekræftelse. Indklagede oplyser på fremmødet, at der først i januar 2013 udarbejdes skriftligt udkast til aftale om teknisk rådgivning og bistand, men at udkastet ikke fremsendes til klager. Det fremgår af bilag fra indklagede fremlagt i sagen, at hvis ikke andet er aftalt, er ABR 89 [Almindelige bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand] gældende som aftalegrundlag for vores rådgivningsydelser - se ABR 89 her:.. Ifølge indklagede var det af klager udleverede materiale på det første møde i september 2010 tilstrækkeligt som grundlag, til at kunne påbegynde skitseringen. Indklagedes første forslag til opgavens løsning foreligger i form af en skitse benævnt S.01 primo februar 2011, inkl. et skitsemæssigt overslag dateret 7. februar 2011, og hvoraf fremgår et byggeri på 538 m 2, der med en angivet pris kr/m 2 giver en samlet håndværkerudgift på kr ; endvidere fremgår kr til uforudseelige udgifter og beregningsmargin ca. 10 %. På fremmødet oplyser indklagede, at den angivne m 2 -pris er en erfaringspris. Det skitsemæssige overslag angiver inkl. alle udgifter og omkostninger, ekskl. grundkøb, en samlet byggeudgift ekskl. moms på kr , svarende til kr inkl. moms. I overslag anføres ikke prisindeks. Som forudsætning er angivet usikkerhed på beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Af overslag fremgår honorar for teknisk rådgivning og bistand kr , omfattende ingeniørprojekt kr og arkitektprojekt kr , fordelt på arkitektprojekt til forprojektniveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt tilbudsindhentning kr , arkitektprojekt til hovedprojektniveau (detaljering i samarbejde med billigste bydende) kr , og arkitekthonorar fagtilsyn og byggeledelse kr Det anførte meget lave ingeniørhonorar set i forhold til arkitekthonorarets størrelse, blev af indklagede på fremmødet forklaret med samarbejdsmetode, hvor ingeniør alene udførte beregning og skitse, hvorefter arkitekt udarbejdede det egentlige projektmateriale vedrørende ingeniørspeciale. Indklagede oplyser, at denne samarbejdsform er sædvanlig med pågældende ingeniør, med hvem der har været et mangeårigt samarbejde. Rets- og Responsumudvalget konstaterer, at den tekniske rådgivning og bistand således præsteres i totalrådgivning. Indklagede bekræfter på fremmødet, at skitse S.01 og tilhørende overslag blev Side 7 af 14

8 gennemgået for klager på møde den 7. februar 2011, og at der ikke er udarbejdet referat fra mødet. Indklagede oplyser på fremmødet, at firmaet kun udarbejder referat fra møder, hvori indgår vigtige beslutninger og at i nærværende sag, er første referat fra møde i juli Som en forudsætning for byggeriets gennemførelse skulle udarbejdes ny lokalplan. Idet klager gjorde bemærkning til størrelsen af det skitserede byggeri, set i forhold til det på indledende møde udmeldte etageareal, blev dette i efterfølgende skitsering reduceret til det ønskede niveau på 400 m 2, således at denne bygning kunne indgå i lokalplanens illustrationsmateriale. Det fremgår af indklagedes redegørelse om sagsforløb, at efter sagens start i september 2010 er der i perioden frem til primo februar 2011 afholdt diverse møder om skitser, som fører frem til skitse S.o1, men ved fremmødet blev oplyst, at disse møder primært omfattede forberedelse vedrørende lokalplan. På fremmødet var sagens parter enige om, at der var mange overvejelser om bedste placering på grundstykket set i forhold til funktioner, adgangsveje og tilgængelighed. Indklagede oplyser på fremmødet, at der er udarbejdet kortmateriale og tegninger til brug for kommunens udarbejdelse af lokalplan. Honorar for indklagedes bistand vedrørende lokalplan fremgår af skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012, hvor det er anført: Lokalplanarbejde ifølge aftale kr ekskl. moms, svarende til kr inkl. moms. Sagens parter er enige om ydelsesomfang i forbindelse med lokalplanen og indklagedes honorar herfor. Ved af 16. april 2012 fremsender xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx til indklagede lokalplantekst i råform, benævnt Skabelon til lokalplanforslag. Heraf fremgår, at kommunen agter at stille krav om lavenergibebyggelse klasse 2015, eller bedre. På fremmødet oplyser indklagede, at han havde modtaget, men ikke læst af 16. april 2012 fra xxxxxxxxxxxxxxxxx, og derfor ikke var bekendt med dette. Idet klager ønskede et energieffektivt og miljøvenligt byggeri, og i anden sammenhæng havde fået kendskab til xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, som et firma der kunne præstere rådgivning inden for dette felt, blev foranstaltet afholdt et møde den 10. maj 2012, hvori klager og indklagede deltog, og som resulterede i et Notat - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, udarbejdet af xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dateret 31. maj Side 8 af 14

9 Det fremgår af notatet: Hovedkravet fra xxxxxxxxxxxxxxxxxx er, at de ønsker et hus med lavt energiforbrug, godt indeklima og gode dagslysforhold. Forslaget er derfor, at huset opføres mindst som lavenergiklasse 2015 og gerne lavenergiklasse 2020 iht. Bygningsreglement Klager oplyste på fremmødet, at hensigten var at få ideer til energitiltag, mens man afventede udfaldet af lokalplanprocessen. Faktura fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx er betalt særskilt af klager. Det er fra indklagedes side fremført, at det oplæg, der fremkom fra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, havde konsekvens set i relation til allerede udført rådgivning, med diverse ændring og dermed tidsforbrug til følge. I skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012 er vedrørende Arkitektprojekt, til forprojekt niveau, myndighedsprojekt udbudsprojekt, samt tilbudsindhentning, anført et dags dato forbrug på kr ekskl. moms. På bygherremøde den 12. juli 2012 gennemgår indklagede det skitsemæssige overslag af 6. juli, hvortil hører en skitse benævnt S.04. Skitsen omfatter et byggeri på 400 m 2, der med angivet pris kr/m 2 giver en samlet håndværkerudgift på kr ; endvidere fremgår kr til uforudseelige udgifter og beregningsmargin, alle beløb ekskl. moms. Det skitsemæssige overslag angiver inkl. alle udgifter og omkostninger, ekskl. grundkøb, en samlet byggeudgift ekskl. moms på kr , svarende til kr inkl. moms. I overslag anføres ikke prisindeks. Som forudsætning er angivet usikkerhed på beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Ifølge klager anføres på mødet, at prisen var for høj, men indklagede forklarede, at de endelige håndværkerudgifter først kunne afklares, når en entreprenør blev tilkoblet projektet. Af overslaget fremgår honorar for teknisk rådgivning og bistand kr , omfattende ingeniørprojekt kr og arkitektprojekt kr , fordelt på arkitektprojekt til forprojekt niveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt samt tilbudsindhentning kr , arkitektprojekt til hovedprojekt niveau (detaljering i samarbejde med billigste bydende) kr , og arkitekthonorar fagtilsyn og byggeledelse kr I referat fra bygherremøde den 12. juli anføres, at projektet udbydes efter bygningsreglement 2010, men der indhentes priser i tilbudsliste på ekstra isolering, som lavenergiklasse 2015, på jordvarmeanlæg, solvarmeanlæg og solcelleanlæg. Side 9 af 14

10 Det fremgår endvidere af referatet, at indklagede mener det er en realistisk pris for håndværkerudgifter for et hus som skitseret, men det er umuligt at svare på hvad de ekstra energitiltag vil koste. I referat fra mødet den 12. juli 2012 anføres, at der var enighed i at projektet udbydes på forprojektniveau, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, samt tilbudsindhentning i hovedentreprise. Herefter udføres hovedprojekt i samarbejde med billigste entreprenør og [indklagede] udfører fagtilsyn og byggeledelse. På fremmødet forklarer indklagede - med henvisning til referat - at klager på mødet den 12. juli 2012 gav grønt lys til, at indklagede gik i gang med at udarbejde et projektmateriale til brug for et tidligt udbud. Af samme grund indgik indklagede efterfølgende aftale med en ingeniør som underrådgiver, som det fremgår af referat: Som ingeniør kontaktes xxxxxxxxxxxxxx, som foreslået af [indklagede]. Klager er enig i at projektet skulle udbydes tidligt i hovedentreprise, men er ikke enige i, at de på mødet igangsatte indklagedes videre projektering, da dele af projektet fortsat var uafklaret, og klager endnu ikke havde modtaget endelige skitser til godkendelse. På fremmødet oplyser indklagede, at klager ikke har gjort indsigelse mod referatet. På spørgsmål, om det ved tidligt udbud i hovedentreprise overhovedet var muligt at spare det - i forhold til den udmeldte økonomiske ramme - nødvendige beløb, og i øvrigt opfylde lokalplanens krav, var det indklagedes vurdering, at med egne håndværkere skulle dette ikke nødvendigvis være urealistisk. Det udarbejdede lokalplanforslag for opførelse af et lægehus vedtages i oktober Ifølge klager modtages i november 2012 en tilrettet skitse fra indklagede, da der var indgået aftale om flytning af en indgang. Ved af 6. november 2012 fremsender indklagede til klager tegninger til brug for møde 8. november 2012, hvor detailindretning skal drøftes: Hermed tegninger som aftalt. Prøv at tænke på stikkontakter, edb osv. Så vi kan begynde at få det placeret. I kan tage det rum for rum, alle tegninger er i A4 og målestok 1:50. Ifølge indklagede udsætter klager mødet den 8. november til den 22. november, og efterfølgende til den 13. december 2012, på grund af de xxxxxxxxxxxxforhandlinger xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx førte med xxxxxxxxxxxxxx. Den 12. december blev mødet aflyst af klager. I af 18. november 2012 fra klager til indklagede meddeles, at: Samtidig er xxxxxxxxxxxxxforhandlingerne for xxxxxxxxxxxxxxxxxx brudt sammen, og vi er ærlig talt lidt spændte på hvad den økonomiske ramme omkring xxxxxxxx ender med at blive, og før der er sikkerhed for det, vil det nok under alle omstændig- Side 10 af 14

11 heder være urealistisk at bruge et 7-cifret beløb på huset. MEN vi tror på det, og vi arbejder videre på at købe grunden - møde med xxxxxxxxxxxxxxx i morgen! I af 3. januar 2013 fra klager til indklagede meddeles: Nyt år, ny energi, og nye vinde fra xxxxxxxxxxx, som ikke længere truer os med at opsige vores xxxxx xxxxxxxx. en er vedhæftet en plantegning udarbejdet af en bekendt til klager, hvoraf de i en af klager anførte bemærkninger til indklagedes planløsning - for overskuelighedens skyld - er indtegnet, som forberedelse til aftalt bygherremøde den 24. januar På fremmødet oplyser indklagede, at man går i gang med at udarbejde udbudsmateriale i januar Det fremgår af referat fra bygherremødet, at det blev nævnt at den samlede byggesum skal være 6 mio. kr. inkl. moms, ekskl. grundkøbssum. Skitsemæssigt overslag af 6. juli 2012 beløber sig til kr ,00 inkl. moms, ekskl. grundkøbesum. Usikkerhed i beregning i det nuværende marked: +/- 15 %. Godt 1,7 mio. kan efter min opfattelse kun findes ved at reducere yderligere i projektet. Men, som tidligere besluttet (bygherremødereferat af ) var der enighed i at projektet udbydes på forprojektniveau (som også er myndighedsprojekt) i hovedentreprise. Med dette tidlige udbud kan vi se hvad vi får for pengene, inden der er projekteret færdigt, og projektet kan tilrettes inden der udføres hovedprojekt, i samarbejde med den billigste entreprenør. I referat fra bygherremødet den 24. januar 2013 anføres, at der vil blive fremsendt a conto på udført arkitektarbejde. Der er udført lokalplanarbejde ifølge aftale på kr ,00 ekskl. moms. Det blev nævnt på bygherremøde den (jf. skitsemæssigt overslag) at der var forbrugt på skitsering kr ,00 ekskl. moms. Der vil blive fremsendt faktura på kr ,00. På fremmødet oplyser indklagede, at klager ikke har gjort indsigelse mod referatet. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxx, dateret 12. februar 2013 a conto nr. 1, lydende på kr ,00, svarende til kr ,00 inkl. moms, heraf for arbejde med lokalplan kr ekskl. moms, svarende til inkl. moms. Sammen med referat fra mødet den 24. januar 2013 fremsender indklagede til klager udkast til tidsplan, dateret 12. februar Det blev ved fremmødet af indklagede oplyst, at denne tidsplan er den første der er udarbejdet i sagen. Regningen betales ikke, da klager har en forventning om, at indklagedes a conto faktura ville blive delvis krediteret, da der var udført arbejde, som der ikke var bestilt og som evt. ville være spildt hvis projektet blev ændret. Side 11 af 14

12 Ifølge klager var der indgået udtrykkelig aftale om at den endelige skitse skulle være godkendt, inden arkitektfirmaet skulle bruge tid og omkostninger på detailprojektering. Ved af 2. april 2013 fra klager til indklagede meddeles: Vi bliver desværre nødt til at bede dig om ikke at tegne videre på xxxxxxxprojektet pr. d.d. Projektet er således stoppet med øjeblikkelig virkning! Vi kan se at din tidsplan slet ikke holder, og vi føler os ikke trygge ved dialogen omkring økonomien i projektet. Kombineret med manglende tilbagemeldinger, medfører det alvorlig tvivl om hvorvidt [indklagede] er de rigtige til at håndtere det videre projekt. Indklagede meddeler i af 12. april 2013: Jeg er kommet til at tænke på om vi dog ikke skal sende projektet ud til entreprenører, og få afholdt licitationen på det tidlige udbud, så I kan se om priserne passer med det I ønsker, især når vi nu er klar til at sende ud da du stoppede os. Arbejdet er jo lavet, så jeg syntes det vil være for ærgerligt ikke at benytte materialet. Indklagede fremsender til klager faktura nr. xxxx af 12. april 2013, a conto nr. 2, lydende på kr. 115.ooo,00 ekskl. moms, svarende til kr ,00 inkl. moms, vedrørende detail- og ingeniørprojektering, og faktura nr. xxxx af 11. april 2013 for udlæg, lydende på kr. 638,64 ekskl. moms, svarende til kr. 798,13 inkl. moms. Ved af 3. maj 2013 meddeler klager indklagede forslag til forlig: Vi vurderer den samlede værdi af det arbejde vi har bedt om til at ligge i størrelsesorden ex. moms, dvs incl. moms. Følgelig foreslår vi at xxxxxxxxxxxxxxxx indbetaler de nu, og tilbageholder de resterende til vi har modtaget den endelige skitse vi havde aftalt. Indklagede afslår i brev af 3. maj 2013 klagers forslag til forlig, men er villig til en dekort på projekteringen, såfremt projektmaterialet ikke skal anvendes. Af brevet fremgår: Vi vurderer at det vil være et rimelig forlig, hvis I betaler de fremsendte fakturaer - 20 %, så vi kan få dækket omkostninger til medarbejdere samt udgifter til ingeniørbistand. Saldoen er opgjort til kr ,50 ekskl. moms, som herefter vil reduceres til kr ,00 ekskl. moms, til fuld og endelig afregning. I af 14. maj 2013 fra klager til indklagede meddeles, at der dags dato er indbetalt kr Det blev på fremmødet oplyst, at klager ikke har set/modtaget det projektmateriale til brug for udbud, der er udarbejdet af indklagede, da indklagede ikke ville udlevere det til klager, før end betaling var modtaget. Det blev på fremmødet oplyst, at klager har kontakt til andet firma med henblik Side 12 af 14

13 på gennemførelse af nybyggeri, og at det af indklagede udarbejdede skitsemateriale ikke er anvendt ooo Rets- og Responsumudvalgets vurdering Rets- og Responsumudvalget har i sin vurdering særligt hæftet sig ved: - at indklagede har gjort Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 89) gældende - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik - ikke udarbejder en skriftlig aftale om teknisk rådgivning og bistand - at indklagede i den præsterede tekniske rådgivning og bistand, om end der ikke er udarbejdet skriftlig aftale, ikke - jf. sædvane - tager udgangspunkt i rådgiverorganisationerne Danske Arkitektvirksomheder/Danske Ark og Foreningen af Rådgivende Ingeniører/FRIs s Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning - at indklagede tilsidesætter ABR 89 ved ikke indledningsvis at afklare klagers økonomiske ramme for opgavens løsning, og anfører dette grundlag i rådgivningsaftalen - at indklagede tilsidesætter ABR 89 ved ikke at præstere den tekniske rådgivning og bistand i henhold til den i ABR 89 anførte faseopdeling, således at klienten [klager] ved sin godkendelse af arbejdet i hver fase kan sikre sig, at grundlaget for det mere detaljerede arbejde i den efterfølgende fase er i overensstemmelse med alle fordringer til opgaven - at indklagede - jf. sædvane og god arkitektskik ved rådgivning honoreret efter medgået tid - ikke undervejs i forløbet orienterer klager om forbrugt tid, herunder i relation til sagens fremdrift - at indklagede - når den tekniske rådgivning og bistand præsteres som totalrådgivning - ikke oplyser vilkår for professionel rådgiveransvarsforsikring - at indklagedes tekniske rådgivning og bistand ikke har kunnet præsteres kontinuerligt - at klager løbende gennem tidsforløb ved tilbagemelding til rådgiver har deltaget aktivt i dialog vedrørende den tekniske rådgivning og bistand - at klager - trods manglende afklaring vedrørende overholdelse af den fra klagers side udmeldte økonomiske ramme - aktivt har deltaget i en dialog med indklagede om udbudsgrundlagets detaljering - at klager ikke har gjort indsigelse mod indklagedes referater fra bygherremøder Side 13 af 14

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Honorar ombygning af xxxxxxxxxx til ferielejlighed xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15. Efterforløbet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 15 Efterforløbet Bind 15 Efterforløbet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Intern evaluering af Limfjordsprojektet

Intern evaluering af Limfjordsprojektet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat 06.12.2013 Intern evaluering af Limfjordsprojektet Baggrund Banedanmark gennemførte projektet med udbedring af Jernbanebroen over Limfjorden

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere