KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMENTARRAPPORT. Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen"

Transkript

1 29. september, 2006

2 KOMMENTARRAPPORT Panelundersøgelse vedr. aldersdiskrimination i sundhedsvæsenet Ældre Sagen Udarbejdet af: Charlotte Bergstrøm, projektleder Tine Hetsch Gustafsson, konsulent Indholdsfortegnelse Behovsanalyse...3 Hovedresultater...4 Detailresultater...6 Profil af svarpersonerne...6 Oplevelser med egen læge...7 Oplevelser med hospitalsvæsenet...10 Udskrivelsen fra hospitalet...17 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse...24 Bilag B: Spørgeskema...27 Bilag C: Tabeller...35 Bilag D: Sådan læses tabellerne...36 Bilag E: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter...42 Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 2 af 46

3 Behovsanalyse Formål Formålet med denne undersøgelse er overordnet, at få en idé om målgruppens oplevelser i forbindelse med: egen læge hospitalsvæsenet/hospitalsophold udskrivelse fra hospitalet Målgruppe Personer på 60 år eller derover, som modtager hjemmehjælp. Der er i alt gennemført 363 interview i målgruppen. Metode Undersøgelsen er gennemført i det ældrepanel, som ACNielsen på foranledning af Ældre Sagen oprettede i efteråret Panelet er blevet opgraderet med en ny runde rekruttering i foråret/sommeren Panelet består af 471 personer på 60 år eller derover (samt ca. 20 personer under 60 år), som er modtagere af hjemmehjælp. En lille del af personerne er rekrutteret ud fra telefonnumre fra Ældre Sagen, mens hovedparten er rekrutteret vha. tilfældigt udvalgte telefonnumre på ACNielsens telefoniske omnibus. Nærværende undersøgelse er gennemført som telefon ad hoc i ovennævnte panel vha. af ACNielsens CATI system (Computer Assisted Telephone Interviewing) i perioden den 24/8-17/ For en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og gennemførelse henvises til bilag A. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 3 af 46

4 Hovedresultater Oplevelser med egen læge 3/4 af svarpersonerne synes, at deres mulighed for at komme i kontakt med deres egen læge er God/Meget god. 1/3 får altid besøg af lægen hjemme hos sig selv, hvis der er behov for det, mens det er uaktuelt med hjemmebesøg for halvdelen af svarpersonerne. 3/4 mener, at deres egen læge I høj grad/meget høj grad lytter til deres beskrivelse af egne helbredsproblemer og/eller sygdom. Oplevelser med hospitalsvæsenet Godt og vel halvdelen af svarpersonerne har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år. 1/5 har været indlagt 3 gange eller mere. 84% af svarpersonerne havde ikke nogen helbredsproblemer mv., som de gerne ville have undersøgt, men som hospitalet ikke tog sig af. 64% af svarpersonerne oplevede I meget høj grad/høj grad, at hospitalslægerne lyttede til deres beskrivelse af deres helbredsproblemer, mens 1/3 svarede Slet ikke/i mindre grad/i nogen grad. For halvdelen af svarpersonerne var det ikke aktuelt, om hospitalslægen lyttede til deres pårørendes oplysninger om helbredsproblemerne. Ca. 1/3 oplevede, at lægen I meget høj grad/høj grad lyttede til de pårørende. Mens 11% svarede Slet ikke/i mindre grad/i nogen grad. 1/3 af svarpersonerne havde oplevelsen af, at de mødte for mange forskellige læger under hospitalsindlæggelsen. At få hjælp til at spise maden er den situation, der opnår det laveste gennemsnit (3,06), mens det at få hjælp til at komme op at gå vurderes bedst (3,99) blandt de 6 situationer, der er målt på. De to områder (af 5), der opnår den højeste gennemsnitlige vurdering ifht. modtagelse af information på hospitalet, er De undersøgelser De skulle til (3,65) og Resultatet af undersøgelser (3,64). Det område, der opnår den laveste gennemsnitlige vurdering, er Genoptræning (3,14). Derudover er der en klar sammenhæng mellem oplevelsen af for mange forskellige læger og i hvilken grad, man har modtaget information under hospitalsindlæggelsen. Således opnår samtlige 5 områder signifikant højere tilslutning blandt personer, der ikke oplevede at møde for mange forskellige læger under indlæggelsen. fortsættes på næste side Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 4 af 46

5 Udskrivelsen fra hospitalet Svarpersonerne vurderede, at de i højest grad fik information om Hjemmehjælp (3,30) ved udskrivelsen fra hospitalet. Mens de i mindst udstrækning blev tilstrækkeligt informeret om Patientforeninger (1,34) og Klagemuligheder (1,66) på trods af, at hhv. 73% og 82% rent faktisk fandt det aktuelt. Blandt de personer, for hvem information om de forskellige emner var aktuelt, (dvs. de har ikke spontant svaret Ikke aktuelt ) er der mellem 22% og helt op til 84%, der Slet ikke fik information om de respektive emner. 9 af de 11 områder opnår signifikant højere tilslutning blandt personer, der ikke oplevede at møde for mange forskellige læger under indlæggelsen end blandt personer, der rent faktisk oplevede at møde for mange forskellige læger. For de to resterende områder ( Genoptræning og Patientforeninger ) går tendensen i samme retning. Halvdelen af svarpersonerne synes, at de havde behov for ekstra hjemmehjælp/-pleje efter, de kom hjem fra hospitalet der var planlagt ekstra hjælp/pleje til 3/4 af de personer, der synes, de havde behovet. Der var planlagt ekstra hjemmehjælp/-pleje til knap halvdelen af svarpersonerne - 1/4 af de personer, der ikke var planlagt ekstra hjælp til, synes rent faktisk selv, de havde behov for det. 78% af svarpersonerne blev ved hjemkomsten fra hospitalet ringet op eller fik besøg af hjemmehjælpen som aftalt. Op mod 1/5 af svarpersonerne oplevede ikke, at aftalen blev overholdt. Mere end 1/3 følte, at de havde behov for genoptræning efter udskrivelsen fra hospitalet - 60% af dem fik det tilbudt. 1/3 fik tilbudt genoptræning efter udskrivelsen fra hospitalet, mens 2/3 ikke fik tilbuddet ca. 1/5 af de, der ikke fik tilbudt genoptræning, synes selv, de havde behov for det. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 5 af 46

6 Detailresultater Profil af svarpersonerne Profil Når vi kigger på baggrundskriterierne i undersøgelsen fremkommer flg. profil af svarpersonerne: 3/4 er kvinder Aldersmæssigt er knap halvdelen over 80 år, resten er år Den geografiske fordeling er ret jævn: Knap 1/3 bor i Hovedstadsområdet, knap 1/3 bor på øerne i øvrigt, mens lidt over 1/3 bor i Jylland Når vi ser på modtagelsen af hjemmehjælp, fremgår det (se tabellerne nedenfor), at det ikke er den svageste del af de ældre hjemmehjælpsmodtagere, vi har fat i. Over halvdelen har modtaget hjemmehjælp i under 2 år, mens 1/5 har modtaget hjemmehjælp i 10 år eller mere. 60% modtager kun hjemmehjælp 1 gang hver 14. dag, og 88% modtager kun hjemmehjælp en gang om dagen. Knap 1/4 får hjælp til den personlige pleje, mens størsteparten modtager hjælp til rengøring (93%). SC3: Hvor længe har De modtaget hjemmehjælp? SC4: Hvor mange af ugens 7 dage? Under 2 år: 57% 7 ud af 7 dage: 18% 3-4 år: 22% 1-6 ud af 7: 21% 5-9 år: 23% 1 gang hver 14. dag: 60% 10 år eller mere: 22% Sjældnere/aldrig: 0% SC5: Hvor mange gange om dagen? SC6: Hvad får De hjælp til? 1 gang: 88% Personlig pleje: 23% 2 gange: 7% Rengøring: 93% 3 gange: 2% Madlavning/indkøb: 6% 4 gange: 1% Andre praktiske ting: 15% 5 gange+: 1% Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 6 af 46

7 Oplevelser med egen læge Mulighed for at komme i kontakt med egen læge 3/4 af svarpersonerne synes, at deres mulighed for at komme i kontakt med deres egen læge er God/Meget god. Meget god 31% Ved ikke 1% Meget dårlig 4% Dårlig 7% Hver god eller dårlig 13% God 44% Base: 363 Målgrupper De personer, der er mest positive ifht. at kunne komme i kontakt med egen læge, er (tendenser): Mænd år Bosat i Hovedstadsområdet Modtagere af hjemmehjælp 1-6 ud af 7 dage Modtagere af hjemmehjælp 1 gang om dagen I jo højere grad svarpersonen oplever, at lægen lytter Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 7 af 46

8 Hjemmebesøg af egen læge efter behov 1/3 får altid besøg af lægen hjemme hos sig selv, hvis der er behov for det, mens det er uaktuelt med hjemmebesøg for halvdelen af svarpersonerne. Knap 1/5 får aldrig, sjældent eller kun indimellem hjemmebesøg af deres egen læge, selvom de selv mener, de har behov for det. Nej, aldrig 6% Ja, men sjældent 8% Ja, ind i mellem 4% Ja, ofte 2% Ja, altid 32% Ikke aktuelt 48% Ved ikke 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Base: 363 Målgrupper De personer, der altid får hjemmebesøg, hvis de har behov for det, er især (tendenser): år Modtagere af hjemmehjælp i 5-9 år Modtagere af hjemmehjælp 7 ud af 7 dage Modtagere af hjemmehjælp 2 eller flere gange om dagen Mens de personer, der ikke synes, det er aktuelt, at få hjemmebesøg af lægen især er (signifikant): år (tendens) Modtagere af hjemmehjælp 1-6 ud af 7 dage eller 1 gang hver 14. dag Modtagere af hjemmehjælp 1 gang om dagen Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 8 af 46

9 Egen læges villighed til at lytte 3/4 mener, at deres egen læge I høj grad/meget høj grad lytter til deres beskrivelse af egne helbredsproblemer og/eller sygdom. Ikke aktuelt/har ikke nogen helbredsproblemer 5% Ved ikke 2% Slet ikke 2% I mindre grad 4% I nogen grad 12% I meget høj grad 40% I høj grad 34% Base:363 Målgrupper De personer, der i Meget høj grad synes, at deres egen læge lytter, er især (tendenser): Mænd år Modtagere af hjemmehjælp 1-6 ud af 7 dage eller 1 gang hver 14. dag Modtagere af hjemmehjælp 1 gang om dagen Modtagere hjælp til personlig pleje og/eller rengøring (og især mandlige modtagere af hjælp til rengøring) Personer der har Meget god mulighed for at komme i kontakt med egen læge (signifikant) Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 9 af 46

10 Oplevelser med hospitalsvæsenet Hospitalsindlæggelse inden for de seneste 3 år Godt og vel halvdelen af svarpersonerne har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år. 1/5 har været indlagt 3 gange eller mere. 0 gange 42% 1-2 gange 37% 3 gange eller mere 20% Kan ikke huske 1% Ved ikke 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Målgrupper Base: 363 Kendetegnene for de personer, der ikke har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år, er, at de er (tendenser): Kvinder (signifikant) 75 år+ Modtagere af hjemmehjælp i 3-4 år Modtagere af hjemmehjælp i mindre end 7 ud af 7 dage Modtagere af hjemmehjælp 1 gang om dagen De personer, der har været indlagt på hospitalet 3 gange eller mere inden for de seneste 3 år, har stort set den modsatte profil af ovennævnte gruppe og er især (tendenser): Mænd (signifikant) Under 75 år Bosat på øerne i øvrigt og i Jylland Modtagere af hjemmehjælp i 5-9 år Modtagere af hjemmehjælp 2 eller flere gange om dagen Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 10 af 46

11 Resten af spørgsmålene i undersøgelsen er kun stillet til de personer, der har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år, inkl. de der ikke kan huske, hvor mange gange de har været indlagt. Helbredsproblemer mv. som hospitalet ikke tog sig af Som det fremgår af grafen nedenfor, havde størsteparten af svarpersonerne ikke nogen helbredsproblemer mv., som de gerne ville have undersøgt, men som hospitalet ikke tog sig af. 15% havde til gengæld et ønske om undersøgelse udover, hvad de var indlagt for, uden at få indfriet dette ønske. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Ved ikke 1% Ja 15% Nej 84% Base: 211 Målgrupper De personer, der ikke fik undersøgt alt det, de gerne ville under hospitalsindlæggelsen, er især (tendenser): år samt år Bosat i Hovedstadsområdet og på øerne i øvrigt Heavy hjemmehjælpsmodtagere dvs.: har modtaget hjemmehjælp i 10 år eller mere og modtager hjemmehjælp 7 ud af 7 dage samt 2 gange om dagen eller mere Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 11 af 46

12 Hospitalslægens villighed til at lytte til egen beskrivelse af helbredsproblemer Langt over halvdelen af svarpersonerne oplevede I meget høj grad/høj grad, at hospitalslægerne lyttede til deres beskrivelse af deres helbredsproblemer, mens 1/3 har svaret Slet ikke/i mindre grad/i nogen grad. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") I meget høj grad 24% Ved ikke 4% Slet ikke 8% I mindre grad 7% I nogen grad 18% I høj grad 40% Målgrupper Base: 211 Den andel af svarpersonerne, der I meget høj grad/høj grad er blevet lyttet til på hospitalet, er især (signifikant): Mænd 80 år+ (tendens) Bosat i Jylland (tendens) Modtagere af hjemmehjælp i 3-4 år Modtager af hjemmehjælp 1-6 ud af 7 dage eller 1 gang hver 14. dag Modtagere af hjemmehjælp 1 gang om dagen Personer der ikke havde helbredsproblemer mv., som hospitalet ikke tog sig af Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 12 af 46

13 Hospitalslægens villighed til at lytte til pårørendes beskrivelse af helbredsproblemer For halvdelen af svarpersonerne var det ikke aktuelt, om hospitalslægen lyttede til deres pårørendes oplysninger om helbredsproblemerne, hvilket betyder, at de enten ikke havde nogen pårørende med på hospitalet eller, at de pårørende ikke havde nogen kommentarer/oplysninger. Ca. 1/3 oplevede, at lægen I meget høj grad/høj grad lyttede til de pårørende. 11% svarede Slet ikke/i mindre grad/i nogen grad. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Ved ikke 8% Slet ikke 7% I mindre grad 0% I nogen grad 4% I høj grad 18% Ikke aktuelt 51% I meget høj grad 12% Base: 211 Målgrupper De svarpersoner, som oplevede, at der i Høj grad/meget høj grad blev lyttet til de pårørendes oplysninger under hospitalsindlæggelsen, er især (tendenser): Mænd (signifikant) 75 år+ Bosat på øerne i øvrigt og i Jylland Modtagere af hjemmehjælp i 3-9 år Modtagere af hjemmehjælp 1-6 af 7 dage Modtagere af hjemmehjælp 1 gang om dagen Personer som ikke havde helbredsproblemer mv., de gerne ville have undersøgt, men som hospitalet ikke tog sig af (signifikant) Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 13 af 46

14 Oplevelse af for mange forskellige læger 1/3 af svarpersonerne havde oplevelsen af, at de mødte for mange forskellige læger under hospitalsindlæggelsen. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Ved ikke 2% Ja 34% Nej 64% Målgrupper Base: 211 De, der især havde oplevelsen af at møde for mange forskellige læger i forbindelse med hospitalsindlæggelsen, er (tendenser): Bosat på øerne i øvrigt Modtagere af hjemmehjælp i 10 år+ Modtagere af hjemmehjælp 7 ud af 7 dage og 1 gang hver 14. dag Modtagere af hjemmehjælp 2 eller flere gange om dagen Personer som havde helbredsproblemer, de gerne ville have undersøgt, men som hospitalet ikke tog sig af Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 14 af 46

15 Hjælp i forskellige situationer på hospitalet Svarpersonerne er nedenfor blevet bedt om at vurdere 6 situationer på en skala fra 1-5, hvor 1 er lig med Slet ikke, og 5 er lig med I meget høj grad. At få hjælp til at spise maden var kun aktuelt for 34 af de 211 svarpersoner (inkl. Ved ikke ), men det er alt andet lige den situation, der opnår det laveste gennemsnit på 3,06 blandt de 6 situationer, der er målt på. Knap halvdelen havde brug for hjælp til at komme op at gå, og dette område vurderes bedst med et gennemsnit på 3,99. 1/5* af de personer, for hvem det var aktuelt med hjælp i denne situation, svarede Slet ikke/i mindre grad/i nogen grad. *NB: I tabelsættet under bilag C er spørgsmålet vist på totalniveau som i grafen nedenfor samt uden de personer, der har svaret Ikke aktuelt. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") gns. 1-5 Personlig pleje 4% 3% 5% 16% 15% 56% 1% 3,77 At spise maden 4% 2% 2% 3% 4% 84% 3,06 At komme på toilettet 4% 2% 3% 14% 11% 65% 3,75 At komme i bad 6% 2% 5% 16% 21% 48% 1% 3,85 At komme op at gå 3% 3% 4% 16% 18% 54% 2% 3,99 At få Deres medicin 4% 2% 3% 12% 12% 66% 3,77 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ikke aktuelt Ved ikke Base: 211 Målgrupper Der er for få personer (34), der havde brug for hjælp til at spise maden til at kunne uddybe ifht. baggrundskriterierne. De personer, der i højest grad var tilfredse (gennemsnitligt) med den hjælp, de fik til at komme op at gå, er især (tendenser): Mænd (signifikant) år og 85 år+ Bosat på øerne i øvrigt Modtagere af hjemmehjælp i 10 år+ Modtagere af hjemmehjælp 1-6 af 7 dage Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 15 af 46

16 Modtagelse af information på hospitalet Svarpersonerne er nedenfor blevet bedt om at vurdere 5 områder på en skala fra 1-5, hvor 1 er lig med Slet ikke, og 5 er lig med I meget høj grad. De to områder, der opnår den højeste gennemsnitlige vurdering ifht. Modtagelse af information, er De undersøgelser De skulle til (3,65) og Resultatet af undersøgelser (3,64). Det område, der opnår den laveste gennemsnitlige vurdering, er Genoptræning (3,14). Genoptræning var aktuelt for ca. halvdelen af svarpersonerne, men ¼ af disse personer modtog slet ikke nogen information om emnet, mens ca. halvdelen svarede Slet ikke/i mindre grad/i nogen grad. 1/5* af de personer, for hvem det var aktuelt med information om Medicin, modtog Slet ikke nogen information om emnet. *NB: I tabelsættet under bilag C er spørgsmålet vist på totalniveau som i grafen nedenfor og uden de personer, der har svaret Ikke aktuelt. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") gns. 1-5 Deres medicin 14% 9% 7% 22% 17% 29% 2% 3,29 De undersøgelser De skulle til 10% 7% 9% 34% 24% 14% 2% 3,65 De behandlinger De skulle til 11% 8% 9% 30% 23% 18% 2% 3,57 Resultatet af undersøgelser 10% 9% 12% 34% 27% 5% 3% 3,64 Genoptræning 13% 6% 5% 15% 12% 48% 2% 3,14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ikke aktuelt Ved ikke Base: 211 Målgrupper De personer, der i højest grad oplevede, at de fik information om de undersøgelser, de skulle til, er især (tendenser): Mænd 85 år+ Bosat på øerne i øvrigt Modtagere af hjemmehjælp 1 gang hver 14. dag Derudover er der en klar sammenhæng mellem oplevelsen af for mange forskellige læger og i hvilken grad, man har modtaget information under hospitalsindlæggelsen. Således opnår samtlige 5 områder signifikant højere tilslutning blandt personer, der ikke oplevede at møde for mange forskellige læger under indlæggelsen. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 16 af 46

17 Udskrivelsen fra hospitalet Modtagelse af information ved udskrivelsen fra hospitalet Svarpersonerne er nedenfor blevet bedt om at vurdere 11 områder på en skala fra 1-5, hvor 1 er lig med Slet ikke, og 5 er lig med I meget høj grad. Svarpersonerne vurderede, at de i højest grad fik information om Hjemmehjælp (3,30) ved udskrivelsen fra hospitalet. Mens de i mindst udstrækning blev tilstrækkeligt informeret om Patientforeninger (1,34) og Klagemuligheder (1,66) på trods af, at hhv. 73% og 82% rent faktisk fandt det aktuelt (inkl. Ved ikke ). Blandt de personer, for hvem information om de forskellige emner var aktuelt, (dvs. de har ikke spontant svaret Ikke aktuelt ) er der mellem 22% og helt op til 84%*, der Slet ikke fik information om de respektive emner. Værst ser det ud med information om Patientforeninger (84%) og Klagemuligheder (72%). *NB: I tabelsættet under bilag C er spørgsmålet vist på totalniveau som i grafen nedenfor og uden de personer, der har svaret Ikke aktuelt. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") gns. 1-5 Kost 33% 3% 1% 9% 7% 42% 4% 2,14 Medicin 14% 9% 7% 16% 15% 36% 3% 3,16 Sygdommens konsekvenser for fremtiden 34% 6% 9% 15% 10% 22% 3% 2,49 Behandlinger efter udskrivelsen 22% 6% 7% 14% 13% 35% 3% 2,86 Deres sygdom/sygdomme 22% 7% 11% 18% 20% 18% 4% 3,09 Genoptræning 21% 1% 3% 17% 9% 46% 3% 2,83 Patientforeninger 61% 1% 4% 4% 1% 27% 2% 1,34 Hjælpemidler 13% 4% 7% 10% 15% 48% 2% 3,18 Hjemmehjælp 16% 4% 6% 18% 18% 34% 3% 3,30 Klagemuligheder 59% 3% 3% 9% 4% 18% 4% 1,66 Hvordan De undgår tilbagefald eller forværring 39% 6% 6% 11% 9% 26% 3% 2,23 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ikke aktuelt Ved ikke Base: 211 Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 17 af 46

18 Målgrupper For 9 af de 11 emneområder er der den samme klare sammenhæng mellem oplevelsen af for mange forskellige læger, og graden af modtaget information ved udskrivelsen fra hospitalet, som vi også så i foregående afsnit vedr. information modtaget under hospitalsindlæggelsen. Det vil sige, at 9 af områderne således opnår signifikant højere tilslutning blandt personer, der ikke oplevede at møde for mange forskellige læger under indlæggelsen end blandt personer, der rent faktisk oplevede at møde for mange forskellige læger. For de to resterende områder (som er Genoptræning og Patientforeninger ) går tendensen i samme retning. Information om Hvordan man undgår tilbagefald eller forværring opnår kun et gennemsnit på 2,23, selvom det faktisk vurderes som aktuelt for 3/4 af svarpersonerne. De, der i mindst grad føler sig informeret om emnet, er især (signifikant): Kvinder 70 år+ Bosat i Hovedstadsområdet Modtagere af hjemmehjælp i 5-9 år Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 18 af 46

19 Behov for ekstra hjemmehjælp/- pleje Som det fremgår nedenfor, synes halvdelen af svarpersonerne, at de havde behov for ekstra hjemmehjælp/-pleje efter, de kom hjem fra hospitalet. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Ved ikke 1% Nej 48% Ja 51% Base: 211 Målgrupper De, der især følte behov for ekstra hjemmehjælp/-pleje ved udskrivelsen fra hospitalet, er (tendenser): Kvinder (signifikant) år (signifikant) Bosat på øerne i øvrigt Modtagere af hjemmehjælp i 3-4 år Modtagere af hjemmehjælp 7 ud af 7 dage Derudover kan nævnes, at der var planlagt ekstra hjælp/pleje for 3/4 af de personer, der synes, de havde behov det. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 19 af 46

20 Om der var planlagt ekstra hjemmehjælp/- pleje efter udskrivelsen Der var planlagt ekstra hjemmehjælp/-pleje til knap halvdelen af svarpersonerne. 1/4 af de personer, der ikke var planlagt ekstra hjælp til, synes rent faktisk selv, de havde behov for det. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Ved ikke 1% Ja 41% Nej 57% Base: 211 Målgrupper De personer, der var planlagt ekstra hjemmehjælp/-pleje til, er især (tendenser): Kvinder år Bosat i Hovedstadsområdet og på øerne i øvrigt Modtagere af hjemmehjælp i 3 år+ Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 20 af 46

21 Om hjemmehjælpen/-plejen kom/ringede som aftalt 78% af svarpersonerne blev ved hjemkomsten fra hospitalet ringet op eller fik besøg af hjemmehjælpen som aftalt. Mens op mod 1/5 af svarpersonerne ikke oplevede, at aftalen blev overholdt. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Nej 18% Ved ikke 4% Ja 78% Base: 211 Målgrupper De, der oplevede, at aftalen med hjemmehjælpen/-plejen blev overholdt efter hjemkomsten fra hospitalet, er især (tendenser): Mænd (signifikant) Under 75 år Modtagere af hjemmehjælp i 3-9 år Modtagere af hjemmehjælp i 7 ud af 7 dage Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 21 af 46

22 Egen opfattelse af behov for genoptræning Mere end 1/3 følte, at de havde behov for genoptræning efter udskrivelsen fra hospitalet - 60% af dem fik det tilbudt. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Ved ikke 4% Ja 38% Nej 58% Base: 211 Målgrupper Flg. persongrupper synes især, de havde behov for genoptræning efter udskrivelsen (tendenser): Kvinder Under 85 år Bosat på øerne i øvrigt Modtager af hjemmehjælp i 3 år+ Modtager hjemmehjælp 7 ud af 7 dage Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 22 af 46

23 Tilbud om genoptræning 1/3 fik tilbudt genoptræning efter udskrivelsen fra hospitalet, mens 2/3 ikke fik tilbuddet. Ca. 1/5 af de, der ikke fik tilbudt genoptræning, synes dog selv, de havde behov for det. Betingelse: Har været indlagt på hospitalet inden for de seneste 3 år (inkl. "kan ikke huske, hvor mange gange") Ved ikke 3% Ja 31% Nej 66% Base: 211 Målgrupper De personer, der i størst udstrækning fik tilbudt genoptræning, er især (tendenser): Mænd Under 85 år Bosat på øerne i øvrigt Modtagere af hjemmehjælp i 3-4 år Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 23 af 46

24 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse Metode Som nævnt tidligere er undersøgelsen gennemført i det ældrepanel, som ACNielsen på foranledning af Ældre Sagen oprettede i efteråret 2004 og som er opgraderet med nye medlemmer i foråret Panelet består p.t. af 471 personer på 60 år eller derover (samt ca. 20 personer under 60 år), som er modtagere af hjemmehjælp. Personerne er som nævnt rekrutteret dels ud fra telefonnumre fra Ældre Sagen (kun i 2005) og dels vha. tilfældigt udvalgte telefonnumre på ACNielsens telefoniske omnibus (i 2005 og 2006). Undersøgelsen er gennemført som telefon ad hoc i ovennævnte panel vha. af ACNielsens CATI system (Computer Assisted Telephone Interviewing) i perioden den 24/9 17/9, Målgruppe Undersøgelsens målgruppe er personer på 60 år+, som modtager hjemmehjælp. Der er gennemført 363 interview i målgruppen. Vejning Data er i lighed med tidligere uvejet. Gennemførelse Nedenstående tabel viser undersøgelsens gennemførselsstatistik: Antal telefonnumre udvalgt 471 Neutralt bortfald 63 Nettosample 408 Bortfald i øvrigt 45 Gennemførte interview 363 Besvarelsesprocent (gnf./netto) 89% Fortsættes næste side Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 24 af 46

25 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse, Fortsat 95% sikkerhedsgrænser Ved hjælp af nedenstående tabel kan man beregne, hvor stor den statistiske usikkerhed er på en procent. Sikkerhedsgrænsen er beregnet ud fra følgende formel, som gælder under forudsætning af ren tilfældig udvælgelse. ± 1,96 p(100- p) N I formlen betegner bogstavet "p" den procent, man er interesseret i at undersøge usikkerheden på, og "N" betegner udvalgets størrelse. Tabellen bruges på følgende måde: Man ved fra en markedsanalyse baseret på 500 personer, at 35% har købt produkt A inden for den sidste måned. Man er nu interesseret i at vide, hvor stor en del af hele befolkningen, der med 95% sikkerhed kan siges at have købt produktet i den pågældende periode. Denne andel af befolkningen udtrykkes ved et interval omkring de 35% fra stikprøven. I tabellens forspalte vælger man den procent, der svarer til den andel, man har fundet i stikprøven, i dette tilfælde 35%. I denne vandrette linie aflæser man under 500 personer - som står i tabelhovedet - at intervallet hedder ± 4,2. I eksemplet vil den andel af befolkningen, der har købt produkt A inden for den sidste måned altså med 95% sikkerhed ligge mellem 30,8 og 39,2 (35% ± 4,2). Stikprøvestørrelse Procent eller 95% , eller 90% , eller 85% , eller 80% , eller 75% , eller 70% , eller 65% , eller 60% , eller 55% ,4 3.1 Fortsættes næste side Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 25 af 46

26 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse, Fortsat Mindste signifikante forskel Ved hjælp af nedenstående tabel kan man afgøre, om forskellen mellem to procenter på basis af to forskellige udvalg er signifikant på 95%-niveau. Tabellen er konstrueret ud fra følgende formel: Stikprøvestørrelse Procent ± 1.96 p 1 (100 - p 1 ) p2( 100 p2) ± N 1 N 2 - hvor p 1 er procenten i det ene udvalg, og p 2 er procenten i det andet udvalg. N 1 og N 2 er antallet af personer i de to udvalg. Ved beregningen af tabellen er p 1 = p 2 og N 1 = N 2. Dette giver en mindre unøjagtighed, men er en forudsætning for den overskuelige tabelleringsform nedenfor. Tabellen anvendes på følgende måde: Man vælger den vandrette række, der bedst svarer til de to procenter, man ønsker at sammenligne. (Er det f.eks. 33% og 37%, vælges rækken "35 eller 65%"). I denne række aflæser man i den søjle, der svarer til udvalgenes størrelse, en procent. Er det to udvalg på henholdsvis ca og ca personer, vælges søjlen 2800 personer. Såfremt forskellen mellem de to procenter, man sammenligner, er større end tallet i tabellen, er forskellen signifikant på 95%-niveau. (I eksemplet er tallet i tabellen 2,5%, forskellen mellem procenterne er 4% - forskellen er altså signifikant med 95%-sikkerhed) eller 99% eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 26 af 46

27 Bilag B: Spørgeskema De første spørgsmål handler om Deres oplevelser i forbindelse med Deres egen læge Sp.1 Hvordan er Deres mulighed for at komme i kontakt med Deres egen læge? De bedes svare ved hjælp af følgende skala... Code INTV: Læs op [SA] Meget dårlig... 1 Dårlig... 2 Hver god eller dårlig... 3 God... 4 Meget god... 5 $DK [Ved ikke]... 6 Sp.2 Kommer Deres egen læge på besøg hjemme hos Dem, hvis De har behov for det, men ikke selv er i stand til at opsøge lægen? Code Hvis ja: er det så...? INTV: Læs op [SA] Nej, aldrig (læses ikke op)... 1 Ja, men sjældent... 2 Ja, ind i mellem... 3 Ja, ofte... 4 Ja, altid... 5 Ikke aktuelt (læses ikke op)... 6 $DK [Ved ikke]... 7 Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 27 af 46

28 Sp.3 I hvilken grad oplever De, at Deres egen læge lytter til Deres beskrivelse af Deres helbredsproblemer og/eller sygdom? De bedes svare ved hjælp af følgende skala... Code INTV: Læs op [SA] Slet ikke... 1 I mindre grad... 2 I nogen grad... 3 I høj grad... 4 I meget høj grad... 5 Ikke aktuelt/har ikke nogen helbredsproblemer (Læses ikke op)... 6 $DK [Ved ikke]... 7 De næste spørgsmål handler om Deres oplevelser med hospitalsvæsenet Sp.4 Hvor mange gange har De været indlagt på hospital inden for de seneste 3 år?[sa] Code 0 gange gange gange eller mere... 3 Kan ikke huske... 4 $DK [Ved ikke]... 5 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Sp.5 Havde De helbredsproblemer, sygdomme eller symptomer, som De gerne ville have undersøgt, men som hospitalet ikke tog sig af? Code [SA] Ja... 1 Nej... 2 $DK [Ved ikke]... 3 Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 28 af 46

29 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Sp.6 I hvilken grad oplevede De, at lægerne på hospitalet lyttede til Deres egen beskrivelse af Deres helbredsproblemer? De bedes svare ved hjælp af følgende skala... Code INTV: Læs op [SA] Slet ikke... 1 I mindre grad... 2 I nogen grad... 3 I høj grad... 4 I meget høj grad... 5 $DK [Ved ikke]... 6 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Sp.7 I hvilken grad oplevede De, at lægerne på hospitalet lyttede til Deres pårørendes oplysninger om Deres helbredsproblemer? De bedes svare ved hjælp af følgende skala... Code INTV: Læs op [SA] Slet ikke... 1 I mindre grad... 2 I nogen grad... 3 I høj grad... 4 I meget høj grad... 5 Ikke aktuelt (læses ikke op)... 6 $DK [Ved ikke]... 7 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Sp.8 Oplevede De, at De mødte for mange forskellige læger i forbindelse med behandlingen?[sa] Code Ja... 1 Nej... 2 $DK [Ved ikke]... 3 Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 29 af 46

30 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 EDB: randomiser udsagnene Sp.9 Nu vil vi gerne høre, i hvilken grad De fik hjælp i nogle forskellige situationer på hospitalet. De bedes svare ved hjælp af en skala fra 1-5, hvor 1 = Slet ikke og 5 = I meget høj grad. I hvilken grad fik De på hospitalet den nødvendige hjælp til...? INTV: Læs udsagn og skala op [SA] Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ikke aktuelt (læses ikke op) (R1) Personlig pleje (R2) At spise maden (R3) At komme på toilettet (R4) At komme i bad (R5) At komme op at gå (R6) At få Deres medicin $DK [Ved ikke] Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 30 af 46

31 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 EDB: randomiser udsagnene Sp.10 Nu vil vi gerne høre, i hvilken grad De på hospitalet fik information om forskellige forhold. De bedes igen svare ved hjælp af en skala fra 1-5, hvor 1 = Slet ikke og 5 = I meget høj grad. I hvilken grad fik De under indlæggelsen information om...? INTV: Læs udsagn og skala op [SA] Slet ikke I I nogen mindre grad grad I høj grad I meget høj grad Ikke aktuelt (læses ikke op) (R1) Deres medicin (R2) De undersøgelser De skulle til (R3) De behandlinger De skulle til (R4) Resultatet af undersøgelser (R5) Genoptræning $DK [Ved ikke] Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 31 af 46

32 De næste spørgsmål handler om udskrivelsen fra hospitalet Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 EDB: randomiser udsagnene Sp.11 Nu vil vi gerne bede Dem svare på, i hvilken grad De ved udskrivelsen fra hospitalet fik information om forskellige forhold. De bedes igen svare ved hjælp af skalaen fra 1-5, hvor 1 = Slet ikke og 5 = I meget høj grad. I hvilken grad blev De ved udskrivelsen fra hospitalet informeret om...? INTV: Læs udsagn og skala op [SA] Slet ikke I I nogen mindre grad grad I høj grad I meget høj grad Ikke aktuelt (læses ikke op) (R1) Kost (R2) Medicin Sygdommens konsekvenser (R3) for fremtiden Behandlinger efter (R4) udskrivelsen (R5) Deres sygdom/sygdomme (R6) Genoptræning (R7) Patientforeninger (R8) Hjælpemidler (R9) Hjemmehjælp (R10) Klagemuligheder Hvordan De undgår tilbagefald (R11) eller forværring $DK [Ved ikke] Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 32 af 46

33 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Code Sp.12 Synes De selv, De havde behov for ekstra hjemmehjælp/-pleje efter udskrivelsen? [SA] Ja... 1 Nej... 2 $DK [Ved ikke]... 3 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Code Sp.13 Var der planlagt ekstra hjemmehjælp/-pleje efter udskrivelsen? [SA] Ja... 1 Nej... 2 $DK [Ved ikke]... 3 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Code Sp.14 Kom eller ringede hjemmehjælpen/-plejen som aftalt efter, De var kommet hjem fra hospitalet? Det gælder både Deres almindelige hjemmehjælp og evt. ekstra hjemmehjælp i forbindelse med hospitalsindlæggelsen. [SA] Ja... 1 Nej... 2 $DK [Ved ikke]... 3 Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 33 af 46

34 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Code Sp.15 Synes De selv, De havde behov for genoptræning efter udskrivelsen? [SA] Ja... 1 Nej... 2 $DK [Ved ikke]... 3 Betingelse: Sp.4 = svar 2-4 Code Sp.16 Blev De tilbudt genoptræning efter udskrivelsen? [SA] Ja... 1 Nej... 2 $DK [Ved ikke]... 3 Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 34 af 46

35 Bilag C: Tabeller Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 35 af 46

36 Bilag D: Sådan læses tabellerne På næste side er vist et eksempel på en tabelside. Siden består af spørgsmål 1 (uhjulpet kendskab til forskellige mærker) sat overfor standardkriteriet Køn. På den måde kan man aflæse det uhjulpne kendskab blandt hhv. kvinder og mænd. Ved de forskellige dele af tabelsiden er angivet et nummer. På de følgende sider findes en forklaring på hver del: 1. Selve tabelsiden 2. Spørgsmålsteksten 3. Total 4. Betingelser og betingelsestekst 5. Absolutte tal og procenttal i tabellen 6. Når der er mere end 100% i alt 7. Lodret og vandret procentberegning 8. Net 9. En tabelside med gennemsnit 10. Gennemsnit 11. Standardafvigelse Generelt læses tabellerne fra oven, hvor man forestiller sig at lægge en lineal lodret på papiret på den gruppes svar, man vil se, og derefter går man ud i forspalten (teksten ude til venstre) og vælger en svarkategori. Der, hvor de 2 ønskede søjler mødes, aflæses resultatet. I dette tilfælde: Blandt kvinder kender 60% mærke A uhjulpet. En tabel kan godt strække sig over flere sider, når der er mange svarmuligheder. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 36 af 46

37 1. Selve tabelsiden Har set... Uhjulpet mærkekendskab Side 1 Absolutte tal/lodret %-beregning Sp.1. Hvilke mærker kan De umiddelbart komme i tanke om? K.1. Køn Total Mand Kvinde Total Kategori 1 (net) Mærke A 71% 71% 71% % 59% 60% Mærke B % 12% 11% Mærke C % 5% 6% Kategori 2 (net) % 26% 27% Mærke D % 25% 26% Mærke E % 2% 3% Andet % 1% 1% Ingen % 0 Ved ikke Kundenavn Kendskabs-undersøgelse TeleBus*Plus Jobnr.: ACNielsen AIM A/S Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 37 af 46

38 2. Spørgsmålsteksten Her kan man se spørgsmålet og det nummer, som spørgsmålet har i spørgeskemaet. Spørgsmålsteksten kan være forkortet af pladshensyn. Hvis man vil se præcist, hvordan spørgsmålet er formuleret, kan man se i det bilag, som indeholder spørgeskemaet. 3. Total Totalerne indeholder normalt det samlede antal svarpersoner, som har svaret på det pågældende spørgsmål. Totalerne kan variere fra side til side i tabellen afhængigt af, om spørgsmålet er stillet til alle eller til en delmålgruppe. 4. Betingelser og betingelsestekst Hvis der står en tekst i øverste venstre hjørne af tabelsiden, er det et udtryk for hvilke svarpersoner i undersøgelsen, som er med på tabelsiden. Skal en virksomhed vurderes, er det oftest mest relevant kun at spørge personer, som kender virksomheden. 5. Absolutte tal og procenttal i tabellen Når man kigger på selve tabellen, vil man se, at der kan være både et almindeligt (absolut) tal og et procenttal, som udtryk for et resultat. I den aktuelle søjle vil det absolutte tal vise, hvor mange svarpersoner, som har angivet svaret, og procenttallet vise hvor stor en andel disse, svarpersoner udgør af alle de svarpersoner, som er blevet stillet spørgsmålet. Alle totaler er angivet i absolutte tal 6. Når det er mere end 100% i alt Dersom svarpersonerne har haft mulighed for at give flere svar på det samme spørgsmål, vil tallene i søjlen kunne summere til mere end 100%. F.eks. kan svarpersonen kende flere forskellige mærker. Derfor summerer eksempelvis totalsøjlen i eksemplet til 105%. 7. Lodret og vandret procentberegning Den mest brugte procentberegning er den lodrette, hvor tallene i hver lodret søjle summerer til 100%. I tilfælde, hvor der er vandret procentberegning, er det tallene i hver linje, som summerer til 100%. Teksten i øverste højre hjørne fortæller, om procentberegningen er lodret eller vandret. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 38 af 46

39 8. Net Nettet i en tabel er en samlepost, hvor relevante svarmuligheder kan grupperes. Grupperingen kan f.eks. være en varekategori. I den forbindelse bruges nettet til at angive hvor mange svarpersoner, der har nævnt mærker i en bestemt kategori. Det, der fremgår af nettet, er altså antallet af svarpersoner, der har nævnt et mærke i kategorien, og ikke det antal gange et mærke er blevet nævnt. Denne skelnen er meget vigtig for fortolkningen af resultaterne. Kategori 1 (net) i tabeleksemplet viser således, at 71% af svarpersonerne har nævnt et mærke i Kategori 1 mindst een gang. Det kan således aflæses, at 71% uhjulpet har nævnt et mærke/mærker i Kategori 1. Hvis man vil se kendskab til mærke A, B og C - de tre mærker i Kategori 1 - kan det i nettet aflæses, at: Uhjulpet har 59% nævnt mærke A, 11% har nævnt mærke B og 6% mærke C. Bemærk, at når man lægger enkeltposterne i et net sammen, kan summen godt blive større end nettet, da hver svarperson kan svare flere mærker, mens vedkommende kun kan indgå i selve nettet én gang. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 39 af 46

40 9. En tabelside med gennemsnit Har set... Vurdering af mærkerne Side 2 Absolutte tal/lodret %-beregning Sp.2. Hvordan vurderer De...? Total Meget negativt (1) Negativt (2) Hverken positivt eller negativt (3) Positivt (4) Meget positivt (5) Ved ikke Gennemsnit Standardafvigelse Mærke A % 12% 20% 28% 26% 2% Mærke B % 17% 23% 23% 16% 5% Mærke C % 25% 21% 22% 13% 4% Mærke D % 15% 19% 28% 23% 3% Mærke E % 18% 12% 20% 28% 1% (1 = Helt uenig, 5 = Helt enig) Kundenavn Kendskabs-undersøgelse TeleBus*Plus Jobnr.: ACNielsen AIM A/S 10. Gennemsnit I ovenstående tabeleksempel ses en gennemsnitssøjle. Søjlen med gennemsnittet (visse steder kaldet snit af pladshensyn), består af et kommatal. Dette tal er gennemsnittet. Gennemsnittet viser det vægtede gennemsnit for hvert mærke. Fordelen ved det vægtede gennemsnit er, at man på baggrund af en fempunktsskala kan beregne ét tal for vurderingen. Nogle tabeller (snittabeller) består udelukkende af gennemsnit. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 40 af 46

41 11. Standardafvigelse I forbindelse med gennemsnit kan det være relevant også at beregne standardafvigelsen. Standardafvigelsen fortæller noget om gennemsnittet. Standardafvigelsen viser, hvor forskellige de svar er, som ligger til grund for gennemsnittet. Er svarpersonerne meget enige f.eks. om at vurdere mærke B hverken positivt eller negativt, er standardafvigelsen mindre, end hvis f.eks. mange vurderer det meget positivt, og den anden halvdel vurderer meget negativt (mærke D). Principielt kan de to eksempler give det samme gennemsnit, men på standardafvigelsen kan man se, hvordan udsvingene mellem de angivne svar er. Det kan også ses overordnet af tallene, men med standardafvigelsen er udsvingene udtrykt i ét tal. 12. Statistisk usikkerhed på gennemsnit Når man vil sammenligne flere forskellige tal for at se, om der er forskel, bør man ikke direkte sammenligne tallene, uden at tage højde for den statistiske usikkerhed. Usikkerheden beregnes ved hjælp af forskellige matematiske formler. På grund af den statistiske usikkerhed kan man sige, at hvis man har et resultat på en undersøgelse af 500 svarpersoner, vil et givet gennemsnit på 3,0 ikke med sikkerhed være 3,0. Men vi kan sige, at det med 95% s sandsynlighed ligger mellem 2,88 og 3,12. Så man skal egentlig ikke sammenligne tal, men sammenligne intervaller. Først når de to intervaller ikke overlapper hinanden, kan man sige, at de 2 resultater med 95% s sandsynlighed er forskellige. Det kan også udtrykkes som, at de 2 resultater er signifikant forskellige. Derfor skal man være forsigtig med at tolke på resultaterne uden at tage højde for den statistiske usikkerhed. Overordnet kan man sige, at: Hvis 50 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0,40 Hvis 100 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0,28 Hvis 200 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0,20 Hvis 500 personer indgår på en tabelside, svinger et snit med 0, Statistisk usikkerhed generelt Se bilag om statistisk usikkerhed andet sted i rapporten. Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 41 af 46

42 Bilag E: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter Alle markedsforskningsprojekter udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i ICC/E.S.O.M.A.R. International Kodeks for udøvelse af markeds- og samfundsforskning. Følgende dele af reglerne fra ICC/E.S.O.M.A.R. Kodeks er væsentlige: Generelle regler Markedsforskning skal altid udføres objektivt og i overensstemmelse med anerkendte videnskabelige principper. Markedsforskning skal altid være i overensstemmelse med national og international lovgivning gældende for de lande, som indgår i et givet forskningsprojekt. Respondenternes rettigheder Respondenternes medvirken i et markedsforskningsprojekt er helt frivillig på alle projektets stadier. Respondenterne må ikke vildledes, når man opfordrer dem til at medvirke. Respondenternes anonymitet skal opretholdes fuldt ud. Hvis en Respondent på Forskerens opfordring har givet tilladelse til, at han skal kunne identificeres personligt, gælder, at Respondenten på forhånd skal være underrettet om, til hvem denne information vil blive givet, og til hvilket formål den skal bruges, samt at Forskeren skal sikre sig, at denne information ikke bruges til noget ikke forskningsmæssigt formål, og at modtageren har forpligtet sig til at overholde reglerne i denne Kodeks. Forskeren skal træffe alle rimelige foranstaltninger til sikring af, at Respondenterne på ingen måde lider skade eller udsættes for anden ulempe som følge af deres medvirken i et markedsforskningsprojekt. Fortsættes på næste side Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 42 af 46

43 Bilag E: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter, Fortsat Forskeren skal udvise særlig omhu ved interview med børn og unge. Forud for interview med børn skal forældres eller andre ansvarlige voksnes samtykke sikres, efter at de pågældende er oplyst om interviewets formål og karakter. Respondenterne skal underrettes (normalt ved interviewets påbegyndelse), hvis der anvendes observationsteknik eller optageudstyr, dog ikke hvis observation eller optagelse sker på et offentligt sted. Hvis en Respondent ønsker det, skal optagelsen eller en relevant del af den destrueres eller slettes. Respondenternes anonymitet må ikke krænkes gennem brugen af de omtalte teknikker Respondenterne skal være i stand til uden vanskelighed at kontrollere Forskerens identitet og hensigter. Forskere må ikke bevidst eller uagtsomt optræde på en sådan måde, at det kan skade markedsforskningsprofessionens anseelse eller medføre tab af offentlighedens tillid. Forskere må ikke fremsætte urigtige påstande om deres egne eller deres organisationers kvalifikationer og erfaring. Forskere må ikke uberettiget kritisere eller tale nedsættende om andre Forskere. Forskere skal til enhver tid tilstræbe at arbejdet planlægges på økonomisk og kvalitetsmæssigt fyldestgørende måde og udføres i overensstemmelse med de med Klienten aftalte specifikationer. Forskere skal sikre, at alt materiale i deres varetægt opbevares og håndteres på betryggende måde. Forskere må ikke bevidst tillade, at der på basis af et markedsforskningsprojekt udbredes konklusioner som ikke er tilstrækkelig underbygget af data. De skal altid være parat til at give den tekniske information, som er nødvendig for en bedømmelse af holdbarheden af offentliggjorte resultater. Fortsættes næste side Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 43 af 46

44 Bilag E: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter, Fortsat Forskernes forpligtelser Forskeres og klienters indbyrdes rettigheder og pligter I deres egenskab af Forskere må de pågældende ikke påtage sig aktiviteter, som ikke er Forskning, f.eks. databasemarketing og promotion-aktiviteter. Sådanne aktiviteter, som ikke er Forskning, skal altid i tilrettelæggelse og gennemførelse holdes klart adskilt fra markedsforskningsaktiviteter. De her omhandlede rettigheder og pligter vil normalt være undergivet en skriftlig aftale mellem Forsker og Klient. Parterne kan fravige bestemmelserne i Reglerne i det følgende, hvis de på forhånd har truffet skriftlig aftale herom; men de øvrige regler i denne Kodeks kan ikke ændres på tilsvarende måde. Yderligere gælder, at Markedsforskning altid skal gennemføres i henhold til principperne om redelig konkurrence, som disse er alment opfattet og anerkendt. Forskeren skal informere Klienten, hvis arbejdet for den pågældende klient skal kombineres eller syndikeres i et fælles projekt også for andre Klienter; men han må ikke røbe disse andre Klienters identitet. Forskeren skal snarest muligt informere Klienten på forhånd, hvis nogen del af arbejdet for den pågældende Klient skal udføres af underleverandører uden for Forskerens egen organisation (herunder også eksterne konsulenter). På forespørgsel har Klienten adgang til at få oplyst navnene på sådanne underleverandører. Medmindre andet på forhånd er aftalt mellem parterne, har Klienten ikke eneret til brugen af forskerens eller hans organisations tjenester, helt eller delvis. I sit arbejde for forskellige Klienter skal Forskeren imidlertid undgå, at der opstår interessekonflikt mellem de tjenester, han udfører for de pågældende Klienter. Nedennævnte Materiale forbliver Klientens ejendom og må ikke af Forskeren røbes over for tredjemand uden Klientens samtykke: (a) Markedsforskningsoplæg, specifikationer og anden information, som er tilvejebragt af Klienten, (b) Data og resultater fra et markedsforskningsprojekt (bortset fra tilfælde, hvor data fra et flerkundeprojekt eller syndikeret projekt er tilgængelige for mere end én klient). Fortsættes næste side Dette dokument er fortroligt og kun til internt brug for Ældre Sagen. Side 44 af 46

Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft

Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft 25. november 2008 Behovsanalyse blandt PC brugere Microsoft Udarbejdet af: Projektleder: Manja Stærk Konsulent: Majbrit Petersen Indhold Behovsanalyse... 3 Tabeller Screening Sp.1 krydset med standardkriterier...

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr. 27359

KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr. 27359 19. januar 2009 KOMMENTARRAPPORT Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen Jobnr. 27359 Udarbejdet af: Anne Stürup Charlotte Egholm Nielsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003 Musik-organisationerne og Marts 2003 KOMMENTARRAPPORT Musik-organisationerne og Udarbejdet af: Katja Elberg Kirsten Have Indholdsfortegnelse Management Insights...3 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne

DR Nyheder. Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne DR Nyheder Borgernes holdning til Muhammed-tegningerne Rapport - Epinion A/S 27. januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Borgernes holdning...5 4 Kryds

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016

Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Betalingsproblemer Kantar Gallup Oktober 2016 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes betalingsproblemer. Undersøgelsen er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma

Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010. Dataleverandør og analysefirma Undersøgelse af medicinske patienter. Marts 2010 Side 2 Indhold Indhold Tema Om rapporten Summary Metode Side 3 4-9 10-15 Resultater: Baggrundsspørgsmål Kommunikation og information mellem patient og sundhedssystem

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2014

Kendskab til Borger.dk December 2014 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2014 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 - Uhjulpet kendskab - Hjulpet

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Svinekød og svinetransporter

Svinekød og svinetransporter DR Svinekød og svinetransporter Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenser...6 4 Krydstabuleringer...7 5 Undersøgelsens

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Irakiske asylansøgere

Irakiske asylansøgere DR Irakiske asylansøgere Rapport - Epinion A/S 3. april 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...3 2.1 Indledning...3 3 Frekvenser...3 4 Krydstabuleringer...3 5 Undersøgelsens metode...3

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Epinion A/S for 3F. 3F - Dagpenge. 27. april Side 1 af 8 3F - Dagpenge 27. april 2006 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning... 4 3 Frekvenser... 5 4 Undersøgelsens metode... 8 Side 2 af 8 1 Kort om Epinion

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere