"Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".:"

Transkript

1 HAN; ms Jacob Jebseru 0 Y J 0. III - "Die Beederei M. Jetisen A. G., Apenrade".: Side 213: G-anz vom lyp des heutigen Frachtschiffes mit einigen Fahrgastkammern. Schutzdeckschiff mit Yermessungswell? langer Back? Mittelhau aufs ausserste verloirzt, Tim m*6glichst lange und sehr breite iufcen zu erhalten, dafur im ein Deck hoher und s.2. bis oben zur vollen Sehiffsbreite erweitert? hinten Windenhaus und Poop. Mannschaft nicht mehr in der Back P die als Laderaum dient, sondern hint en untergebracht. 5 Luken duren je 2 ladeh&ume bedientj luke 2 und 3 duren herausnehmbare Herft zu einer durchgehenden Luke zu verbinden, Dazu 1 Schwergufbaum von 20 t. 4 Rettungsboote. Antrieb durch einen Motor? PSe., 13 Knoten, 5*320 t. Tragfåhigkeit als Volldecker 3 3,800 t. als Schutzdeoker, c"bfs. laderaum (Korn).

2 HANDELSms Jacob Jebsen. 0 Y J 0 V - 1 Billeder: "Bie Eeederei M. Jebsen A.Gr." Side 181. (Som Bilag endvidere Siderids af Skibet).

3 ss Jacob Kjellerup ex Krete ex Phyllis. N T M R.

4 6/I paa Rejse fra København til Haparanda grundstødte Skibet paa ølands Sydspids. Flot med ss Jacob Kjellerup ex Krete ex Phyllis. N T M R. Int. - 1, Bygget Ropner & Son., Stockton. 1 Stk. 221 NHK. - l.l^o IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 19T I! Slaglængde: 39" \ 2 Stk. skotske ^edler hver med 3 corrugerede Kanaler. Risteflade 85 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med loo Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra T. Richardson & Sons, W. Hartlepool. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Well dask, 2 Master. W Luger. Bak 31 Fod. Brodæk 116 Fod. Halvdæk 88 Fod. Poop 29 Fod.. 3 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke k$k Tons Agterpeaktank 73-29o,9 x 39,1 x 21,8 Fod. 283 / dw. 2.4o6 brutto netto. Bygget som ss "Phyllis" til: 19 solgt til: P. Ambatielos & G. Carantinos, Cephlonia, og omdøbt til "Krete". Ifølge Anmeldelse Nr. 521/1915 dat. 2Vil 1915 er Skibet købt fra sidstnævnte Rederi af: A/S. Aalborg Dampskibsselskab, Aalborg, for Kr og omdøbt til "Jacob Kjellerup". Indregistreret 1/1? Ifølge Anmeldelse N r. 45/1916 dat. 21/ er Skibet solgt til: Grosserer Theodor Just, København. Registreret 21/ Ifølge Anmeldelse w r. 1O5/1919 dat. 1/ har Skibet forandret Navn til "Grønsund", (s.d.) Registreret 3/J> 1919-

5 ss Jacob Kjellerup ex Krete ex Phyllis. N T M R. V Billeder: Arkiv Negativer Litteratur.

6 ss Jakob Mærsk. HDBQ. /OYG-C * _!_,!_

7 HANDELS- --*,s.\ Z- -^ ilv^ BDR. ss Jakob Mærsk. Cl). N D B Q. / 0 T G C.! Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 5. Gudmoder 21/7 1921: Fru Direktør Westh. 1 Stk. I.000 Ihk. Tregangsmaskine med Lavtryksturbine, Cylinder diameter: 2o- 33^-55" Slaglængde: 35" Fabrikat: Christiansen & Meyer, Hamburg-Harburg. 2 Stk. skotske Kedler hver med 2 Kanaler. Hedeflade 3*66o Kvadratfod. Fabrikat: A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 36 Fod. Bro?k Fod. Poop 32 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / dw brutto nett o. Bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr /11 195o anmeldt solgt til: A/S. Vestjydsk Dampskibsselskab, Esbjerg, og omdøbt til "Niels Winther". 17/ anmeldt solgt til: Compania de Navegacion Capo S. Croce, Messina, og omdøbt til "Frecciarossa" solgt til: Compania de Navegacion Mara S. A., Panama, og omdøbt til "Nathens"«, 1969 solgt til italienske Ophuggere og ankom til Triest den 21/ under Bugsering fra Venedig. vend

8 Februar 1926 sluttet Tons Sukker 16 sh 9 d., Cuba - UK/Cont. 1-8/3. 11/ Under Forhaling fra Nr. Sundby til Aalborg Skibsværft kolliderede Skibet med Sandsugeren "San Juan", der laa ved Kajen. "Jakob Mærsk" slap uskadt, men Sandsugeren fik en Del ovenbords Skade.

9 Z'\f\~ :.Q,~~-f~ ss Jakob Mærsk. (I). N D B Q. / 0 Y G C. Int bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 5- Gudmoder 21/7 1921: Fru Direktør Westh. 1 Stk. I.000 IHK. Tregangsmaskine med Lavtryksturbine. Cylinderdiameter: 2o-g--33'F-55,t Slaglængde: 35 u Maskine fra Christiansen & Meyer, Hamburg-Harburg. 2 S+k. skotske &edler hver med 2 Kanaler. Hedeflade 3«6oo Kvadratfod. Kedler fra A. Borsig, Berlin. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 36 Fod. Brodæk 7^ Fod. Poop 32 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 6l6 Tons Forpeaktank 89 - Agterpeaktank ,9 x 42,4 x 23,3 Fod. 177 / 3.6o8 dw brutto netto. Ifølge Anmeldelse ^r. 464/1921 dat. 2o/ er Skibet bygget til: Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København, for K r med Hjemsted i Svendborg. Indregistreret 23/ til: Ifølge Anmeldelse dat. 29/11 195o er Skibet solgt A/S. Vestjydsk Dampskibsselskab, Esbjerg, og omdøbt til "Niels Winther" med Hjemsted: Nordby Fanø.' s. Registreret 8/12 195o. Februar 1926 sluttet Tons Sukker 16 sh 9 d., Cuba- UK/Cont. 1-8/3. 11/ under Forhaling fra Nørresundby til Aalborg Skibsværft kolliderede Skibet med Sandsugeren "San Juan", der laa ved Kajen. "Jakob Mærsk" slap uskadt, men Sandsugeren fik en ; Del ovenbords Skade.

10 ss Jakob Mærsk. (I). N D B Q. / 0 Y G C. III - 1, "Skibsbygning Nr. 9 - September 1921: Odense Staalskibsværft holdt Mandag 3/lo 1921 Prøvetur med ss "Jakob Mærsk". Skibet, der er af Værftets Standardtype med enkelt Dæk, Bak, Bro og Hytte samt forsynet med Trunkluger, er bygget til højeste Klasse i Bureau Veritas og har følgende Dimensioner: L. 284,9 Br. 42,3 D. 22,6. Lasteevne ca. 3»8oo Tons ved et Dybgaaende paa i 19,lli- Fod. Midtskibs findes Apteringen for Skibets Officerer med store, rummelige Kamre og en stor Salon. Mandskabsbeboelsen findes i Bakken og bestaar af 2 og 3 Mands Lukafer j samt rummelige og adskilte Messer for Matroser og Fyrbødere. Skibet er forsynet med Triple Ekspansionsmaskine paa ca. I l.o5o IHK., der er i Stand til at give det en Fart af ca. j 9,5 Knob fuldtlastet. Desuden har Skibet traadløs Tele- ] grafi og elektrisk Lys til Sole ved Lastlugerne. Prøveturen, der foretoges i Nærværelse af Repræsen- j tanter for Rederiet og Bureau Veritas, forløb tilfredsstillende og Skibet, der overtoges af Rederiet, fortsatte \ Rejsen til København for Bunkers til Rejsen til Wiborg efter Trælast.

11 ss Jakob Mærsk. NDBQ./OTGO Forbruget af Kul - Maskin- og Cylinderolie - l Petroleum og Tvist ifl. Maskinrapporteme. x B = større Forbrug end andre samme Størrelse Skibe eller Maskiner. xx. = forøget Forbrug i Forhold til tidligere Aar. [ Maskinrapport Hr.: 1-5. Ført: 2/1-31/ Sejlet Kvartmil: 31*868. Sejlet Timer: 4*004,50. Sejlet Døgn: 166,85. Fart i Knob: Kul: 364 Dage. Forbrugt under Fart: 2105,84 Tons. 11 pr. Døgn: 12,62 Tons. " pr. Kvartmil: 147,53 Ibs. Opfyring og Yentetid: ,50 Timer. 43? 30 Tons. Konstant: 0,11-0,079- Manøvrer: 117,25 Timer Tons. Konstant: 0,41. Bakfyr: 328,75 Timer. 26,25 Tons. Konstant: 0*79. Ladning og losning: Hovedkedler: 2120 Timer 148,63 Tons Konstant: 0,07. Spilkedler: 0. Styremaskine: 4116,75 Timer. 41,15 Tons. Konstant: 0,01, Dynamomaskine: 110 Timer. 1,10 Tons. Konstant 0,01. Kabys og Ovne: 42,10 Tons«Begyndelsesbeholdning: 166 Tons. Købt: 2521,25 Tons. Forbrugt: 2456,25 Tons. Restbeholdning: 230,98 Tons. Maskinolie: Forbrugt: 1752,70 kg. Til Dæk: 382 kg. x* xx. Til Stævnrør: 0. Til Maskinerne: 1370,7 kg. Pr. Døgn: 8,21 kg.x.xx, Cylinderolie: 313,2 kg. Lampeolie-Yaclite: 80 kg. Pr. Døgns 1,88 kg. Pr. 'Døgni 0,22 kg. Petroleum: 1860 kg. Pr. Døgn: 5»H fc g. z * SXe Tvist: 111 k&. Pr. Døgn: 0,3 kg.

12 ss Jakob Mærsk. N DB Q. / O I G C Forbrug af almindeligt Maskinstores ifl. Maskinra^porter. Soda: Krystal: 363 kg. x.-xx. Calcineret; kk$ kg. x.x Kedelstensmiddel: o kg. H. T. Pakning - Metalindlæg: Damp: o kg. Vand: 6,8 kg. Asbestpakning: k 9 k kg. Bomulds- og Sejldugspakning: 1 kg. Kedeldørspakning: 12,4-2? 4 kg. Hampepakning: 9sC>3 kg. Vandstandspakning: k-3 Stk. Flangepakning: 2^,2 kg. Gummipakning og Klapper: 1,6 kg. Åsbestplade: o kg. Gummiplade: 8,8 kg. Fiberpakning og Klapper: 13 Stk. Dampkit: 8 S 26 kg. Graphit: 9,k kg. Fyrriste: Hovedkedler: 93 Stk. Spilkedler: o Stk. Kedelzink: 32 Stk. 312 kg. Hvidtmetal; o kg. Blyplade: 7 kg. Flettet Asbest: 17,2 kg. Messing: i Sorter: lo kg. i Plade: 22,3 kg. Jern: i Sorter: I08 kg. i Plade: 83 kg. Værktøjsstaal: 36,25 kg. Sæbe: 131 kg. Malerolie: 3o kg. Lak - Tørrelse og Terpentin: 12 kg. Rusthindrende Maling: 33 kg. Bly og Zinkhvidt: 38 kg. Betumastik: o kg. Andre Sorter Maling: 3 kg.

13 HANDELS- ZQ?0-e.RTSr/USEE! PÅ KnOKi'C'rtG ss Jakob Mærsk. (I). N D B Q. / 0 Y G G Maskinrapport Nr« Fra- 3o/l / o/ / / Til 28/12 31/12 29/12 29/12 31/ Dage Sejlet: Sømil 39.oli o.278 4o.l6l Timer o Døgn 2oo,67 212,33 233,31 196,2o 198,lo Knob: Lastet Ballastet 9.o o 9-06 Beregnet Dybgang angivet i Fod l4,o l4,o l4,o l4,o l4,o Kulforbrug - Tons: i Fart 21o7,75 239o, ,06 233o, ,57 pr. Døgn lo,50 11,26 12,15 11,88 12,29 Sømil (Ibs) 121,o3 125,65 127,O2 129,59 135,79 Total 251o,73 2,831, ,2o 2857,o2 2976,55

14 z^n. ss Jakob Mærsk. N D B Q. / 0 Y G C. III - Berlingske Tidende 8. Oktober 1946: Der blev i Gaar i Sø- Og Handelsretten afholdt Søforhør i Anledning af, at Fyrbøder J. L. Knudsen, der var forhyret med Dampskibet "Jakob Mærsk", den 3. ds. er forulykket i Havnen ved Gdynia ved at falde ned mellem Skibet og Kajen, hvorved han fik Hovedet knust. Åf Førerens, Kaptajn 0. Pilegaards Rapport fremgik følgende: torsdag den 3» Oktober Kl. 2,30 vilde Fyrbøderne Knudsen, Nr. Sundby, og Andersen fra Dronninglund gaa ombord i Skibet efter Landlov. Idet Knudsen traadte op paa Leideren gled åexme med Skibet ud fra Kajen som Følge af Dønning i Havnen, og Knudsen faldt ned mellem Skibet og Fenderlisten langs Kajen. Fyrbøder Andersen greb efter Knudsen og fik fat i dennes Frakken, men kunde ikke holde ham, og da Skibet i det samme igen faldt ind mod Kajen, knustes Knudsens Hoved. Andersen og nogle polske Arbejdere fik fat i Knudsens Ben, og da Skibet igen faldt ud fra Kajen, lykkedes det at faa ham halet op og lagt paa Kajen, men faa Minutter efter døde han. Der blev tilkaldt en Ambulance, men Lægen, der var med denne 9 erklærede at Knudsen var død, hvorfor han ik-s-; ke kunde komme ind paa Hospitalet. Liget blev taget ; med til København og sendt med Damperen "Frederikshavn" til Aalborg. Berlingske Tidende 22. September 1950: Rederiet A. P. Møllers Dampskib "Jakob Mærsk", der var paa Rejse med Kul fra Stettin til Aabenraa, er Natten til i G-aar under Taage gaaet paa Grund paa Pøls Rev Syd for Als. "Jakob Mærsk", der er paa Tons dw. bygget i Odense 1921, kom til at staa haardt. I Løbet af Dagen i G-aar kom Svitzers Bjergningsdamper "Ægir" til Stedet fra Korsør og arbejdede endnu i Aftes med Flottagning af "Jakob Mærsk". Berlingske Tidende 23* September 1950: Damperen "Jakob Mærsk", der Natten til i Forgaars gik paa Grund paa Pøls Rev ved Als, stod endnu i Aftes fast paa Grunden. "Ægir" assisterer. Der var i Aftes endnu ikke truffet Beslutning om, hvorvidt man vil skride til Lægtning af Skibet. Dansk Søfartstidende 15. December 1950: Rederiet A. P. Møller har solgt ss "Jakob Mærsk" til Testjydsk Dampskibsselskab, Esbjerg (Skibsreder E. Winther, Hellerup), ss "Jakob Mærsk" er bygget 1921 i Odenåe og er paa br. Tons, dw.

15 HANDELS- O'3 SC-APTStøUSEET ss Jakob Mærsk. (I). NDBQ. /OYGC. V Billeder: Arkiv Negativer Litteratur

16 KANDELS- 03 S? c ' :."7SiV'USEE1 ms Jakob Mærsk. (II). (Tankskib). 0 Y X E, "" waf^iinehteflhiibh^lssffifia ægs nsttmrf' i1.'i ifli

17 o- ^o co--ar;s!v<u3eet ms Jakob Mærsk. (II). (Tankskib). 0 Y X E. i Int Bygget John Cockerill Societe Anonyme, Hoboken. > Byggenummer 763. Gudmoder 13/2" 193^: Mrs. Mary Pascoe. j 1 Stk. 9-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor. Cylinderdiameter: 74o mm. Slaglængde: 1.4oo mm. i Fabrikat: John Cockerill, Seraing IHK. ] 2 Stk. Donkeykedler med Overheder og 185 Pund Arbejdstryk. \ Bygget af Staal. Skroget delvist svejst. ; 1 Dæk. 2 Master. 2 Samsonposter. Krydserhæk. Maskine agter/ vandtætte Skodder. Vandballast: 580,0 x 7o,o x 3o,H Fod dw brutto netto. 13/5 193^ anmeldt bygget til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 13/ / anmeldt solgt til: Banner Shipping Co. Ltd., Hamilton, Bermuda, og omdøbt til "Bannerloch". Udslettet af dansk Register 7/ é6 solgt til det italienske Eederi: "Aurora Sarda" Compania de Navegacion, og omdøbt til "Alfredo Primo".

18 mt Jakob Mærsk. 0 YX E. ^v_, ^?. =: s. v, USE=r I III - 1. Berlingske Tidende Søndag 14. Februar 1954: Et nyt Å. P. Møller-Sankskib har taget Tandet i ; Belgien. Eet er paa Ions dw. og har faaet i Navnet "Jakob Mærsk". Nybygningen er blevet til paa i "Societe Anonyme John Cockerill" i Chantier Naval j ved Hoboken. Mrs. Mary Pascoe gav det Navn, medens! Skibsreder Mærsk McEinney Møller, Prokurist G-. Pal- j slev og andre Repræsentanter for Eederiet og Værftet! saa til. Den nye Sanker faar en Marchfart paa 15 Mil i Timen. Ihe Shipbuilder and Marine Engine Builder, April 19-! 54. Pag. 240: i I John Cockerill, Soc. Ånon., Hoboken: "Jakob Mærsk". - Oil-tank Motorship f 580ft. Oin. ] overall and 548ft. 6in. B.P. by 70ft. Oin. moulded, by 39ft. 9in. moulded, tons deadweight on j 30ft. 4in. draught. 15 knots speed on trial. Built for Mr. A. P. Moller, Copenhagen. The framing is on the combined longtitudinal and transverse system. The bulkheads are of the welded corrugated type, without stiffeners. The oargo oil is carried in 10 centre and 20 wing tanks, the total capacity being 925*000 cu. ft. Accomodation is arranged for a complement of 58 persons. The propelling machinery, constructed by Messrs. Cockerill at their Seraing Works, and installed aft, consists of a Cockerill- B. & Tf. Diesel Engine developing B.H.P. at 115 r.p.m. The propeller is of manganese bronze. Launched 3 15th Eebruary. j "Søfart" Nr : Eederiet A. P. Møller overtog den 25. Maj Tankskibet "Jakob Mærsk" fra Societe Anonyme John Cockerill i Belgien. Skibet er bygget til Lloyds højeste Klasse og har en lasteevne paa ca Tons dw. En B. & W. Motor bygget paa licens af Værftet giver Skibet en Eart af ca. 15 Knob. Skibet føres af Kaptajn 0. E. G. Knudsen, Maskinchef er Hr. Edm. V. Petersen.

19 *ft? ^ ^ * wf * ^ ^ if

20 1^-1.\iV,_,.. _ Jr'.-Jt ms Jakob Mærsk. (fl). (Tankskib). 0 T X E.! v Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

21 \NDELS- OG ss; Jakob Mærsk. (III). (Tankskib). 0 2 Q W. Int Bygget 1965/66 - Lindøværftet. Byggenummer 11. Gudmoder 8/1 I966: Mrs. Zorica Glen. 1 Stk. Dampturbine IHK. Fart 17 Knob. Fabrikat: Ko ckum/s tal-laval. 2 Stk. Vandrørskedler. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk. 1 Mast. 2 Samsonposter. Krydserhæk. Maskine agter. vandtætte Skodder. Vandballast: 262 E 37 x 13 m dw ,5o brutto ,27 netto. 22/ anmeldt bygget til: Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, pg Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 15/

22 tss Jakob Mærsk. (III). (Tankskib). 0 Z 0 W. Int Bygget 1965/66 - Lindøværftet. Byggenummer 11. Gudmoder 8/1 1966: Mrs. Zorica Glen. 1 Stk IHK. Kockum/Stal-Laval Dampturbine Fart paa Last: 17 Knob. 2 Stk. Vandrørskedler. Staalskib. Skroget helsvejst. 1 Dæk. 1 Mast. 2 Samsonposter. Maskine agter. vandtætte Skodder. Vandballast: 262 x 37 x 13 m dw ,5o brutto ,27 netto. Ifølge Anmeldelse dat. 22/ er Skibet byggetil et Interessentskab bestaaende af: A/5. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 13/4 I966.

23 ss Jakob Mærsk. (III). (Tankskib). 0 2QW, V. - 1, Billeder: Mærsk Post (Søsætning) (Prøvetur) Negativer: Litteratur: Mærsk Post (kort Beskrivelse)

24 "S 1 ; X c- v>4 HI III :Q..) - > i'f" II. '') O '') Vi --! UJ Cl 0.3 o: f \! O n: \< r 'i' (i, j

25 -3* O I I H I I N I o! G fjl cfi :-: ' c:j g i M i W I I s 1 C') O o CO f LU En 1 H I to l u \ 4! W I

26

27 *k 1 i^ V? H IJJ fil W :r:> 16 w u. 'O u.< o o D 3: 1 > vi fc5 $ k ir * <$ < I J J 4 Nt v. s. j 1 > ^ i 4 ^ ^ É $ K*Jf ^ ^T «^ Ss- ^ ^ 1 >o -i 3 /c- - tf > - ^ *»,«o Ai Jo *. A t; ^ ^ s? N «S ^ i N 1 0 l <J t ^ rt ^ S 'I I *r T U J li -I I ^*mj^; wii;vr4 /i

28 0..'!vJb~5 ; ms Jane Mærsk. (I). (Tankskib). N H B M. /O T*.:i C..Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 28. Gudmoder k/k 1928: Fru Direktør Victor. 2 Stk. 6-cyl. Firetakts, enkeltvirkende Dieselmotorer. 5k3 NHK. - 3.^00 IHK. Fart paa Last lo,5 Knob. Cylinderdiameter: 21 5/8" Slaglængde: 39 3/8" 2 Stk. Donkeykedler med 180 Pund Arbejdstryk. Kedler og Motorer fra A/S. Burmeister & Wain, København. Klinkbygget af Staal. I Dæk. 2 Master. 2 Samsonposter. Maskine agter. II vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 2ol Tons Dybtank for Forpeaktank Agterpeaktank 12o - Bak 36 Fod. Bro 38 Fod. Poop lol Fod. 456,8 x 59,7 x 33,7 Fod. Dybgang paa Last 26,8 Fod. II.800 dw brutto 4.71o netto. Bygget til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Byggepris Kr. 2.85^ ^Skibet var udenfor Spærringen den 9. April I9A-0 og blev'efter Rederiets Ordre dirigeret til Soerabaya. Straks efter Tyskernes Besættelse af Holland blev Besætningen interneret, men fik senere Tilladelse til at sejle med Skibet der blev omdøbt til "Ambo", under hollandsk Flag. Da Japanerne besatte Java laa "Jane Mærsk" i Soerabaya og blev den 2/3 19^2 efter hollandsk Ordre sænket af Besætningen i Havnen sammen med 21 andre Skibe. Forlis anmeldt 26/8 19^7 og udslettet af dansk Begister 28/ vend

29 3o/ll 1935 strandet paa Refsnæs paa R^jse Tamplco - Ostermoor - Kallundborg.^ Under en stærk Snebyge blev Skibet, der gik for langsom Fart, af Strømmen sat paa Grund udfor Helvedes Klint. Skibet blev læk under Maskinrummet og en Del af Lasten maatte lægtres. Den 4/12 blev Skibet bjerget af 3 Svitzerdampere. Skaden paa Skibet, der andrager ca. 2oo.ooo Kr., blev repararet i Rotterdam.

30 ms Jane Mærsk. (I). (Tankskib). NHBM. / O T I C. - 1, Rapport Nr. fra til Dage Sejlet: Sømil Timer Døgn Fart i Knob: lastet ballastet B e regnet Dybgang 1-3 3o/ / , o.o Fod / /1 193o 3&5 7o.74l 6.744i 28l,ol 9.83 ll.o3 2o.o Fod. Olieforbrug: i Fart-Tons 1.593,lo pr. Døgn - lo.18 lo.o4 Sømil (kg) 41.2o Total-Tons 1.786, ,447

31 iri\u LUD- c. : -'. ~..~. ; Siv^UoiZG t. ms Jane Mærsk. (I). (Tankskib). NHBM. /OYIC, i V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur;

32 HANDELS- CG.RTSMUSEEI ms Jane Mærsk. (II). (Tankskib). O W G X,

33 HAN O,vi vbll ^ ms Jane Mærsk. (IIj. (Tankskib). Q W G X. Int Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer loo. Gudmoder 27/8 1949: Fru Direktør Poul Hansen. 1 Stk. 6-cyl. Totakts, enkeltvirkende Dieselmotor NHK oo IHK. Cylinderdiameter: 25 3/l6" Slaglængde: 45 11/16» Fabrikat: Societa Anonima "Fiat" S. G. M., Turin. 3 Stk. Donkeykedler med 180 Pund Arbejdstryk. Bygget af Staal. Skroget helsvejst. 1 Dæk. 2 Master. 4 Samsonposter. Krydserhæk. Maskine agt er, Bak 59 Fod. Bro 37 Fod. Poop 99 Fod. 12 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 5o2,8 x 68,3 x 34,2 Fod. 3o3 Tons Vingetanke i Maskinrum Dybtank for Forpeaktank Agterpeaktank lo9 - l6.74o dw. lo.484 brutto netto. 2o/l anmeldt bygget til Interessentselskab oestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, og Dampskibsselskabet af 1912, København. Indregistreret 28/ / anmeldt solgt til: Societe Misr de Navigation Maritime S.A.E., Alexandr og omdøbt til "Nasr". Udslettet af dansk Pegister 2/ ia,

34 j 3 >? ^ & ^ i #i ^ y Cl J- W Vi Kt GT*' l.h f! l ' "V ')! 1 l"i i O "- M O og fn <5 i ^ ^ LU / P 5 X ^. S i t-r- *V o i s* 4 -^ fi<. t^ V fjjr.ii' si'*^**^*' 7^ ' vi l ' v

35 1 J '2 * I A- i i SA Ws ^c ^ ^ ^ ^ vtvj <i J J ' ^»5 A i? I i

36 *X$ ^ ^ 4» ^ ^* ^ -, xi -Y *ft& o 11! IH i-') «-J C! o Vi! \5 W i.4 ^ \5 ^ vs ' ^ 1 S té i 1 >S i ^! ^ t..v t ^?3? M ^

37 ms Jane Mærsk. (II). (Tankskib). O W G X, V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur:

38 KANDSLS - oi jfuob; ms Jane Mærsk. (III). (Tankskib). 0 U K q. Int. - 1, Bygget Odense Staalskibsværft. Byggenummer 133, Gudmoder 23/4 1955= Fru Direktør G. Falslev. 1 Stk. 7-cyl. Totakts,enkeltvirkende Dieselmotor. 9.2oo IHK. Cylinderdiameter: 74o mm. Slaglængde: I.600 mm. Fabrikat: A/S. Burmeister & Wain, København. 2 Stk. Donkeykedler med 180 Pund Arbejdstryk. 1 - Donkeykedel med Overheder og samme Arbejdstryk. Bygget af Staal. Skruget helsvejst. 1 Dæk. vandtætte Skodder. Vandballast: 55o,o x 72,o x 3o,6 Fod. 19.2oo dw brutto netto. 3/ anmeldt bygget til Partrederi bestaaende af: Skibsreder A. P. Møller, København, og Arnold Mærsk Mac-Kinney Moller, København. Indregistreret 3/8 1955, 12/ anmeldt overtaget af Interessentselskab bestaaende af: Skibsreder A. P. Møller, Charlottelund, og Arnold Mærsk Mac-Kinney Møller, Hellerup. Registreret 13/ / anmeldt solgt til: Oriental Tankers Inc., Monrovia, og omdøbt til "Oriental Challenger". Udslettet af dansk Register 23/

39 ss Jane Mærsk. (IV). (Tankskib). O W N A. ;' i n t. - 1, Bygget Lindøværftet. Byggenummer 12. Gudmoder 5/4 1966: Fru Maud Moltaau.. 1 Stk. 23.6oo IHK. Dampturbine. Fabrikat: Bygget af Staal. Skroget helsvejst. Dæk. vandtætte Skodder. Vandballast: x x Fod dw ,43 brutto ,2o netto. I0/ anmeldt bygget til Interessentselskab bestaaende af: A/S. Dampskibsselskabet Svendborg, Svendborg, oj Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 2o/

40 tss Jane Mærsk. (IV). (Tankskib). O W N A. Int. - 1, B 7 Set Lindøværftet. Byggenummer 12. Gudmoder 5/4 I966: Fru Maud Moltzau. 1 Stk. 23.6oo IHK. Dampturbine - Kockum/Stal-Laval Fart paa Last: 17 Knob. 2 Stk. Vandrørskedler. Staalskib. Skroget helsvejst. 1 Dæk. 1 Mast. 2 Samsonposter. Maskine agter, vandtætte Skodder. Vandballast: 262 x 37 x 13 Meter dw ,43 brutto ,2o netto. Ifølge Anmeldelse dat. I0/ er Skibet byrø-et til et Interessentskab bestaaende af: A/3. Dampskibsselskabet Svendborg, Sveddborg, o*- Dampskibsselskabet af 1912 A/S., København. Indregistreret 2o/6 I966.

41 ss Jane Mærsk. (IV). (Tankskib). O W N A, V. - 1, Billeder: Mærsk Post (Stabelafløbning) Negativer: Litteratur:

42 ms Janecke (I) ex Janecke Mærsk. (I). O Z M S. i Int. - 1, Bygget Nippon Kokan, Tsurumi. Byggenummer 772. Gudmoder 15/8 I96I: Mrs. Janecke Bo Madsen. 13.2oo IHK. Dieselmotor. I Bygget af Staal. Skroget helsvejst. Dæk. 2 Master. Krydserhæk. Maskine agter, vandtætte Skodder. Vandballast: x x Fod. 4o.llo dw brutto netto. 22/11 196l anmeldt bygget som ms "Janecke Mærsk" til Dampskibsselskabet af 1960 A/S«, København, ved A. P. Møller. Indregistreret 22/11 196l. 7/ anmeldt omdøbt til "Janecke". Registreret ll/l 1965.

43 ms Janecke Mærsk. (I). O Z M S. : Int Bygget 196l - Nippon Kokan, Tsurumi. Byggenummer 772. Gudmoder 15/8 I96I: Mrs. Janecke Bo Madsen. 13.2oo IHK. Dieselmotor, Bygget af Staal. Skroget helsvejst. Dæk. 2 Master. Krydserhæk. Maskine agter, vandtætte Skodder. Vandballast: x x Fod. 4o.llo dw brutto l4 615 netto. 22/ anmeldt bygget til: Dampskibsselskabet af 1960 A/S., København, ved A. P. Møller. Indregistreret 22/11 196l. 7/ anmeldt omdøbt til "Janecke". Registreret ll/l 1965.

44 ss Janine ex Sierra Leone ex War Musket. OYIE. III - 1, Børsen 23. Februar 1949: Damperen "Janine", der i disse Dage losser i Kalkbrænderihavnen? er den af Firmaet Bidsted & Co. fra Frankrig indkøbte Damper, der for første G-ang er i København*

45 >> \\ \ \ i ' i Vi ' ^! I e^! i i i» i \ N 1 ^ ^ S I. \'! -V.V: i..j! r <& w II ej >J1 4 : s '0\ \$i j X ' Si i "--M J _ P' " ^ ^ -! o; ^V 4 L V!. w I -\i si )! U \,^> «j il i; V)! 1*1-1 I - I ' '-l~ i N -: Vv v^ ~-s r ^ t i ^ r~-> 1 V j i >i ^ i i * i! «&! 'V NS! *-> << \ ' ^ M» \ r'x &M

46 i i i ^ ^ *

47 haiv^, ss Japetus Steenstrup ex Sallingsund. N K S K. 1 '3333I3FS/ I. ' * i -.,".y.' " - -. "" *% ' - -hhwh- ^-_ """"*** *

48 KARDEL ss Japetus Steenstrup ex Sallingsund. N K S H. Int. - 1, Bygget A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 80 ifølge Bilbrev dat. København 23/1o Stk. 16 NHK IHK^ Compoundmaskine. Cylinderdiameter: " Slaglængde: 14" Fabrikat: Byggeværftet. Klinkbygget af Jern. Agter 1 Dæk. 2 Master. Skarpt Forskib med glat, lodretstaaende S^ævn. skib med rundt Spejl. Halvdæk. Ufuldstændig Inderklædning. 4 vandtætte Skodder. Registreringsprotokoller: VI-lo9- Registreringsdato: 29/1o I873 1/ (Omregistrering) Certifikater: 29/lo l8?3. 69,3 x 14,1 x 6,1 Fod. 9/13 dw. 46,96 brutto 23,64 netto. Ifølge Bilbrev dat. København 23/lo I873 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 29/lo 1873 er Skibet bygget til: Det kongelige danske Postvæsen, under Navnet Hg: "Sallingsund" og med Hjemsted i Nykøbing Mors. Ifølge Anmeldelse Nr. 48l/19ol dat. 3o/ll I90I har Generaldirektoratet for Statsbanedriften, København, solgt Skibet til: Dansk biologisk Station, København, og samtidig har Skibet forandret Hjemsted fra Nykøbing Mors til København. Registreret 3o/ll 19ol. 13/ anmeldt omdøbt til "Japetus Steenstrup". 27/ anmeldt solgt til: Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri A/S., Aalborg. - 14/ anmeldt ophugget.

49 HAN0EL.3- ss Japetus Steenstrup ex Sallingsund. N K S H. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur.

50 ss Jarl. N V S?. I Eegistreringsprotokoller: Registreringsdato: 11/ Certifikaters 11/ Bygget 1885 af Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Helsingør, ifølge Bilbrev dat. Helsingør 2/ Stk. 110 HKK. = 480 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 45 s 63 l, -24,25". Slaglængde: 26,2! Fart: fabrikat: Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Klinkbygget af Jern og Staal, 1 Dæk og ufuldstændigt Overdæk. 2 Master. Skarp Boug med glat lodret Stævn. Hækbygget Agterskib med elliptisk Spejl. Bak. Hytte agter. Ruf agter^paa Hytten. Euf midtskibs paa Overdæk«. Kabys under Overdæk. Ufuldstændig Inderklædning. 5 vandtætte Skodder. L&ngdes 127*9"» Bredde: 20! 2". Dybde: 9 S 4". 235? 25 brutto. 115,64 netto Ifølge Bilbrev dat. Helsingør 2/ og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. Nexø 28/ bygget til: A/S. Det østbornholmske Dampskibsselskab, Nexø, med Købmand P. Berg, Nexø, som Bestyrelsens Pormand. Ifølge Rederiets Anmeldelse, dat. Nexø il/9 1890! er Skibet paa Rejse fra Allinge til København gaaet! under med Mand og 'Mus den 4/ om Aftenen for- i mentlig 1 Mil vest for Hammeren. Besætningen bestod; af Kaptajnen og 9 Mand samt 2 Kvinder og Skibet havde 14 Passagerer. Alle er omkomne. Skibets Værdi var Er Assurance Kr /3 Casco.! Ladningen, der bestod af Smør, Sæd og Kreaturer i samt Svin (105 Svin, 4 Kreaturer og 22 Kalve paa Mellemdækket), tomt Returgods paa Overdækket, ve- I jede Centner og havde en Værdi af Kr *

51 bivil'isset ss Jarl. N V S P. 1-2, Den var væsentlig uforsikret. Certifikatet er gaaet tabt. Registreringen afsluttet 31/ (Udslettelsesprotokol Nr. 3* Afdeling I). Vraget blev senere fundet 1 Sømil udfor Hammeren paa 30 Bavne Vand.

52 ms Jason. 0 W X I. Berlingske lidende Lørdag Morgen 5. Juni 1954: Motorsejleren "Eva Marie" af Kolding, paa Rejse fra Aarhus til Køge med 100 Ions Salpeter gik i G-aar. paa Grund paa Kirkestenen ud for Dragør. Skibet kom til at staa ret haardt, men blev dog i Løbet af Eftermiddagen trukket flot af Svitzers "Jason" og bragt' ind til Dragør, En Undersøgelse viste, at "Eva Marie" ikke var læk og den kunde derefter fortsætte sin Rejse. Berlingske lidende tredag Morgen 25«Juni 1954 Svitzers Bjergningsdampere "Svava" og "Jason" flotbragte i Gaar Motorskibet "Stella Lis" af Vejle, der var grundstødt i Dalby Ångt i Odense Pjord med en Last af 200 Ions Jemplader fra Prederiksværk til Odense«"Stella Lis" blev bragt ind til Odense af "Jason" Skibet synes ubeskadiget«berlingske lidende Lørdag Morgen 26. Juni 1954: Det hollandske Motorskib "Beo Pavente 11 er paa Rejse fra Aarhus til Odense med Stykgods Natten til i G-aar strandet paa Lillegrunden i Odense Pjord. Svitzers "Jason" arbejdede i Aftes med det strandede Skib, der staar fast paa Grunden. Man mener, at en Lægtning vil blive nødvendig. "Deo Pavente", der maaler 387 Brutto Ions, tilhører Rederiet J. & H. Ball i Delfzijl. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 30. Juni 1954: Der er i G-aar Eftermiddags paa ny sket en Stranding o Odense Pjord - det er tredie Gang inden for godt en Uge, at et mindre Partøj er gaaet paa Grund i dette Parvand. Det drejer sig denne Gang om det hollandske Motorskib "Borelli", som med en Laåixing paa ca. 400 Ions Glassand fra Holland til Odense ved 16-IIden gik paa Grund paa Lindø Knæ. Svitzer har sendt "Jason", der laa i Horsens, til Assistance. ms "Borelli", der tilhører Rederiet E. de Vries i Delfzijl, er bygget 1940 og maaler 262 Br. Reg. Ions.

53 HAN;D"LS- r?.?7;--.fr;3^j3ie ms Jason. 0 X I. i III - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 23. November 1954: Det hollandkske Motorskib "Drie Gebroeders", der er charteret af DPDS., gik Natten til I Gaar paa Grund paa Æblegrunden Syd for Dragør. Skibet kom fra Newport ved Bristol-Kanalen med en Ladning paa ca. 700 Ions Stykgods til Københavns Prihavn. "Drie Gebroeders" blev i Gaar Pormiddags taget af Grunden af Svitzers "Jason", der bragte Skibet ind til Langelinie for Dykkerundersøgelse. Skibet er læk efter at have staaet paa den stenfyldte Grund? dog ikke mere end at det kan holdes flydende ved sine egne Pumper. "Drie Gebroeders", der maaler 500 BRT., er bygget 1952.

54 ms Java. NCLV. /OYJC. j III Berlingske Tidende Torsdag 16. December 1954: Paa Mandag skal der være Søforhør i Sø- og Handelsretten om ØK's "Java", der 30. November gik paa Grund; ved Landskrona paa Rejse fra København. Skibet kom selv af Grunden, men det fik en Lækage, som siden er blevet udbedret i Dokken i Gøteborg. "Java" er nu : sejlet videre til Østen. Kaptajn Østergaard, der var I midlertidig Afløser om Bord, skal til Retten forkla-; re om Grundstødningen. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 21. December K.s "Java" gik den 30. November paa Grund i Øresund ud for Landskrona. Skibet kom af Grunden ved egen Hjælp og var trods en mindre Lækage efter Grundstødningen i^stand til at fortsætte Rejsen til Gøteborg. Der fik det en midlertidig Reparation og fortsatte Rejsen. Ved Raadhusretten i Gøteborg blev der afholdt Søforhør over en stor Del af Besætningen, deriblandt Kaptajnen og Skibets 3 Styrmænd, og i Gaar afgav Skibets midlertidige Kaptajn, J. P. Østergaard 1,* og Andenstyrmand, K. Nordensø, der var vagthavende paa Broen, da Grundstødningen skete, Porklaring i Søog Handelsretten her. Pra 0. K. var mødt Kaptajn C. Heindorn og Prokurist Rud Nielsson og for Porsikringsselskabet Baltica som Assurandør Kaptajn H. Andersen. Kaptajnen og Styrmanden maatte nærmere uddybe deres Porklaringer fra Gøteborg, som de dog i det væsentligste bekræftede. Kaptajn Østergaard sagde, at Aarsagen til Grund-! stødningen dels var, at man om Bord i "Java" maa ha-j ve forvekslet Bøjerne ved "Lous Plak" og "Vester, Plak" i Sundet og at man desuden maa have bedømt i Skibets Afdrift forkert. i Udbedringen af Lækagen i Gøteborg for at faa Ski-J bet sat i sødygtig Stand har kostet omkring I svenske Kroner, men hertil kommer senere Udbedring I af yderligere Skader paa Skibet, der anslaas at vil-' le koste ca. l/2 Mili. Kr. :

55 Ai ^ *^ c ^ se? ^, ilt Ml '::'} ro <~6 ir C.i 1>',' 1 f i I O (7.1 f'i ( > f/i 1 1 I < > :,;; 'C ti.!u o ^ ^ V... i v^ * i * *S ^\W ^.4 ^ t4» * %\... VJ \ s I 1 V* * > l i f" o M K 1 ^ ^ ^ ^- v\. N? K> N- ^ ^>, V^ vi

56 ^ *V_ X SS '^k V-l v.,5 SJ" i-l v^ 1 V? ^ t>é *K> ^ w!.u MJ (O f /> t, O.) :;> : ; X, ^ i > 4^ r- ^ I vi I $? > ( r ^i s svi j * ^ M *$ \i AT V ^ di J ^ K v *s I 4.. *<* V I I ' \» \ I ' I.V? <ss? ^ «> fe? ^, dl (^ I t C" ^K ^T ^ ^ ^ ^ ^ -V s: "k t^

57 la^dg ss J. C. Jacobsen. i\f B R. / O U H M. c ~" *»S^^^HI

58 ss J. 0. Jacobsen. U L/OUHH 1-1 Registreringsprotekoller: XI Københavns Skibsregister III Hegistreringsdato: 25/ l/l (Omregistrering). Certifikater: 25/ Bygget 1890 af A/S. Burmeister & Wain, København, ifølge Bilbrev dat. København 24/ Stk. 130 FHK. = 620 IHK. Iregangsmaskine* Cylinderdiameter: 16, ". Slaglængde: 33". Part: 10 Knob. Pabrikat: A/S. Burmeister & Wain Stk. skotsk Kedel med 3 Pyrgange. Diameter; 14'3". Længde: 10*5". Hedeflade: Kvadratfod. Risteflade: 65 Kvadratfod. Pabrikat: A/S. Burmeister & Wain Klinkbygget af Staal. 1 Bæk og 1 Overdæk (Spar Beck). 2 Master. 4 Losse' bomme, 4 Lossespil. 4 Luger. Diameter: ll, 2 n z9, 7"- 20'8"xil s 6" - ll'3"z9, 7" - ls'g^ll^". Skarp Boug med lodret Stævn. Agterskib med rundt Spejl. Hytte midtskibs. 2 Sideruf forude. Ufuldstændig Inderklædning. 5 vandtætte Skodder* Vandballast: Dobbeltbund 246 Ions Agtertank 20 " lait 266 Ions. Længde: 217 ' 9". Bredde: 29 E 0". Dybde: 19 5 n. Dybgang paa Last: 18! 1,25"-

59 ss J. C. Jacobsen. N B R K. / 0 U H M. - 2 / dw ,41 brutto. 887,64 netto Kubik: cbft. løst Korn " Sækkegods. Ifølge Bilbrev dat. København 24/l 1890 og Nationalitets- og Ejendoms Erklæring dat. København 24/ bygget til: A/S". Det Porenede Dampskibs Selskab, København,

60 ss J. C. Jacobsen. NBRK. /OUHM. in _ Dansk Søfarts lidende 7- Pebruar 1947: Det Porenede Dampskibs Selskabs Damper "J. C. Jacobsen" sank Tirsdag den 4. Pebruar i Nordsøen paa Vej fra Antverpen til København med Stykgods. Skibets Pører, Kaptajn 0. P. Vestholt, og Maskinchefen, Maskinmester Th. Valentin, gik ned med Skibet, mens den øvrige Besætning, 19 Mand, blev reddet af ss "A. P. Bernstorff". ss "J. C. Jacobsen" fik, da det befandt sig nær ved Pitt Fyrskib, Rorskade og faldt tværs i den svære Sø - Vindstyrken var hvorpaa Skibet sprang læk og begyndte at synke. Heldigvis var "A. P. Bernstorff" i Nærheden og kunde straks efter Modtagelsen af de udsendte Kødssignaler ile til Hjælp, saa de 19 Mand kunde reddes efter et meget vanskeligt Redningsarbejde i det overhandige Vejr, hvorimod alt Haab om at finde Kaptajn Vestholt og Maskinmester Valentin maatte opgives efter længere lids Eftersøgning. Kaptajn 0. P. Vestholt, som havde sit Hjem i Løgstørgade 37, var født Han blev ansat i Rederiet som 3«Styrmand i 1920 og avancerede derefter i Graderne, indtil han i 1945 blev Kaptajn. Under hele Krigen sejlede han med ss "Skjold" i allieret Tjeneste, og efter Befrielsen havde han Kommandoen over en Række Dampere, indtil han i November i Pjor fik "J. C. Jacobsen" at føre. Maskinmester Th. Valentin, der boede Isefjordsgade 16, blev født i Odense Han blev ansat i Selskabet i 1907 og har saaledes i 40 Aar gjort Tjeneste i D. P. D. S. Han blev udnævnt til 1. Mester 1929 og kom ombord i det nu forliste Skib samtidig med Kaptajn Vestholt i November i Pjor. Berlingske Tidende Onsdag Morgen 12. Pebruar 1947: Sø- og Handelsretten i København afholdt i Gaar Porhør om Damperen "J. C. Jacobsens" Forlis i Nordsøen den 4. Pebruar, hvorved Skibets Pører, Kaptajn 0. P. Vestholt, og Maskinchef C. P. Valentin omkom. De oplæste Rapporter fra Pørste Styrmand C. E. Breidahl paa "J. C. Jacobsen" og fra Kaptajn Hansen paa ss "A. P. Bernstorff" bekræftede i store Træk de hidtil fremkomne Oplysninger om Porliset og Redningsarbejdet. Det fremgik af Styrmand Breidahls Rapport, at "J. G. Jacobsens" Rorledning under Stormen var sprængt i en af Skilpaddeblokkene paa Kommandobroen. Man havde derefter benyttet Kødroret agter, hvor flere af Rorgængerne var blevet slaaet i Dækket og kvæstet af den Sø, som hele Tiden stod over Skibet. Man havde først opdaget en Lækage i Bagbords Kulbunker. Siden var Vandet trængt ind i Maskinrummet ogsaa fra Agterlasten. Via Blaavands Radio havde man derefter anmodet om Assistance fra "A. P. Bernstorff", som paa Rejsen til Harwich havde passeret "J. C. Jacobsen" nogle Timer i Forvejen.

61 ss J. C. Jacobsen. HBRK. /OUHM. III - B. T. 12/ (2): Fra begge Skibene var der blevet hældt Olie over Bord for at dæmpe Søen. "J. C. Jacobsens" bagbords Redningsbaad var blevet slaaet udenbords. H&le Skibets Besætning var derfor gaaet i den styrbords Redningsbaad, som ogsaa kom godt i Vandet. Den var imidlertid blevet hurtig halv fuld af Vand fra overskyllende Sø. Da man nærmede sig "A. P. Bernstorff", havde nogle Mand i Baaden rejst sig op for at holde den ude fra Skibssiden, men i dette Øjeblik kæntrede Baaden, og alle kom i Vandet. Der blev gjort energiske Forsøg paa at redde ogsaa Kaptajn Vestholt og Maskinchef Valentin. Men man mener, de er blevet ramt af Redningsbaaden og muligt slaaet bevidstløse. Kaptajn Vestholt menes desuden at være trukket ned af sin tunge Skindpels, der havde poset ud bag til, saa han ikke kunde holde Ansigtet oven Vande. En af "A. P. Bernstorffs" Matroser var med en Ende om Livet sprunget ned paa den kæntrede Redningsbaad og havde prøvet paa ved Hjælp af en Baadshage at faa fat i Maskinchef Valentin, men forgæves. Man gaar ud fra, at han har været livløs paa dette Tidspunkt«, Det fremgik af Styrmand Breidahls senere Forklaring i Retten, at "J. C. Jacobsen" havde haft en Ladning paa Tons Jern og Stykgods, desuden havde der været 240 Tons Bunkers og Stores om Bord - ialt en Last paa Tons, men Skibets Dødvægtskapacitet var Tons paa Vinterlastemærker. Der var intet iagttaget under Rejsen, som kunde tyde paa, at Forliset skyldtes en Mineeksplosion. Styrmand Breidahls Rapport blev godkendt af alle : de tilsagte Besætningsmedlemmer fra "J. C. Jacobsen", men Matros R. Tjørnelund ønskede at udtale, at medens Redningsbaadene havde været i den fineste Orden, havde Kork-Redningsbælterne ikke været i god Stand. Han havde ikke tabt sit eget Redningsbælte, fordi han havde haft Frakken udover, men der var nogle af Besætningen, der tabte deres Bælter. Matros Aage Mathiesen, Donkeymand P. Andreasen, Matros Bjarne Sørensen og Fyrbøder A. W. Simonsen uddybede denne Kritik derhen, at Baandene i Redningsbælterne havde været møre eller raadne, saa de gik itu. Nogle af Besætningen havde prøvet 2 Redningsbælter, som gik itu, inden de fandt et, som holdt. Det blev ved Forespørgsel fra Retsformandens Side fastslaaet, at der ikke havde været nogen af Besætningen, som ikke, da de gik i Baadene, havde Redningsbælte paa. For Retten forelaa iøvrigt en Synsrapport fra Statens Skibstmlsyn af 5. August 1946, hvori det hedder: "I Kasser paa Baaddækket og fordelt i Kahytterne findes 50 Redningsbælter, der alle er gode". Matros Bjarne Sørensen forklarede i Retten, at en Kammerat havde fortalt ham, at der, da "J. C.

62 ss J. C. Jacobsen. N B R K. / 0 U B. T. 12/ (3): Jacobsen" lossede i København i Dagene fra 19. til 24. Januar* var fundet lidt mere Vand end normalt i Skibets bagbords Rendesten. Dette bekræftede Styrmand Breidahl paa Retsformandens Forespørgsel, men han tilføjede", at efter at dette var lænset ud, havde der ikke under Rejsen været observeret mere Vand end normalt i Skibet. Retspræsident Hvidt sluttede Søforhøret med at udtale Rettens Deltagelse over for Rederiet og de Efterladte.

63 ss J. C. Jacobsen. NBRK. /OUH M. Billeder: Arkiv J. "Det Porenede Dampskibs Selskab' ±»ag. 49. "Vikingen" Nr. 1 / Negativer: Litteratur: Eric Williams: u Den trojanske Hest"

64 J. C. la Cour. N L J W. 1. X MHMHK. *," ilt 'I \ /

65 OJ UJ IH m o hl o o ni H O >-D

66 ss J. C. la Cour. KLJW. /OYLB. int Bygget 19ol - Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Byggenummer 8k. 1 Stk. k37 HHK IHK. Tregangsmaskine. Fart 15,5 Knob, Cylinderdiameter: " Slaglængde: ^2". Fabrikat: Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Awning Dæk. 2 Master, k Luger. 5 vandtætte Skodder. Vandballast: 352 Tons. 27o,7 x 36,7 x 15,o Fod. 19o / 800 dw brutto 680 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 273/l9ol dat. 8/5 19ol er Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København, med Hjemsted i Esbjerg. Indregistreret 8/5 19ol. 23/lo 1933 anmeldt solgt til: The Hughes Bolckow Shipbreaking C, Blyth, for 3.25o Pund Sterling til Ophugning. Udslettet af Register 23/lo Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr /12 19o5 paa Rejse fra Parkeston til Esbjerg fik Skibet Maskinskade, men kunde dog klare sig selv i Havn.

67 ' ' ".U'C Cl, ss J. C. la Cour. NLJW. /OYLB. III - Shipbuilding & Shipping Record 26/I0 1933: The sale of the steamer "J. C. la Cour" by United Steamship Company to the Hughes Bolckow Shipbreaking Co. of Blyth, means the end of a very famous North Sea packet rendered obsolete by the remarkable improvement in the materiel of the Forenede Line on its very important Harwich- Esbjerg service. She was built by the Elsinore yard at El-- sinore in 19ol, a steel singlescrew steamer of I.615 Tons. gross, with triple-expansion englnes, designed for a speed of 15 knots. She carried the mails, a quantity of dairy produce and first class passengers, while her tween decks were adapted for the carriage of Danish emigrants who generally then crossed the North Sea to England and transshipped here. Her most remarkable faature, however, was her wonderful seaworthiness for although she was a quite small vessel, she was one of the best sea boats ever built, and long after her standard of luxury was far surpassed by the more modern units, there were old travellers who were always glad to see her taken out of the reserve. Du- ring the war, when Harwich was used for naval purposes, ; she ran on various services across the North Sea, and af- ' ter the Armistice was on the Copenhagen - Christiania ser-; vice for a spell, but the Harwich - Esbjerg route was her '. real one and she was excellently suited for it. After the new motor fleet was completed, the old "J. C. la Cour" was kept in reserve, but she occationally had to be brought out and, in spite of her age, was always very speedy, keeping a Schedule time in bad weather that would have been a credit to a far bigger ship with more powerfull and more modern machinery.

68 j-,',0. sy r OlU'.oii C 1 : ss J. C la Cour. NLJW. /OYLB. V Billeder: Arkiv D. F. D. S. 1866/19O6-69. Helsingør Skibsværft 1882/ Negativer: Litteratur:

69 f<> UJ 111 CO «<X) fi-j o ^ (o " LU O < w ] > I s I I ^ I t 1 A I S I tf I ^> i vo IQ i IQ 1

70 i ss Jeanne. N M V S. i Int Bygget 19o4 - Wood, Skinner 8c Co. Ltd.,Newcastle. 1 Stk. 138 NHK IHK. Tregangsmaskine. Fart 11 Knob. Cylinderdiameter: 17i-29-W' Slaglængde: 33" 1 Stk. skotsk Kedel med 3 glatte Kanaler. Risteflade 51 Kvadratfod. Hedeflade Kvadratfod. Arbejdstryk 180 Pund pr. Kvadrattomme. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra North Eastern Marine Engine Co. Ltd., Newcastle. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master, k Luger. \ Bak 29 Fod. Brodæk 59 Fod. Poop 22 Fod. k vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 359 Tons Forpeaktank 62 - Agterpeaktank ,o x 35,o x 19,6 Fod. 152 / dw brutto 72o netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 367/l9o^f dat. 28/6 19o4 er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Heimdal, København. Indregistreret 5/7 19o^. 5/ torpederet i den engelske Kanal paa Rejse Oran - Leith med Espartogræs. Den tyske Priseret kendte Sænkningen uberettiget og tilkendte Rederiet 71^.696 Mark i Erstatning. Skibets Værdi Kr Udslettet af Register l8/lo Udslettelsesprotokol Nr. 5 - I - Registreringsprotokcl Nr /5 19o7 grundstødt i tæt Taage paa Bogrunden ved Lung-- øen. Kom flot ved egen Hjælp og gik ind til Hernøsand for at reparere en mindre Læk i For-: skibet.!

71 ss Jeanne. N M V S. V Billeder: "Træk af dansk Skibsfarts Historie" Pag. 169 Negativer: Litteratur

72 HANDELS- C 3?"-''.^""SfAUSiE": ss Jeanne. NM V S. Bilag I - 1. Sø- og Handelsretten i København gør vitterligt: Aar 1916 den l6. September blev Ekstraret sat af Rettens Næstformand, Kriminalretsassessor Rump og dens Medlemmer, Kommandør Maegaard og Kaptajn Tidemann og foretoges: Nr. 13V1916. Søforhør i Anledning af, at ss "Jeanne" er bleven torpederet. Der fremlagdes Afskrift af Søforklaring afgivet i Hull med vedhæftet Udskrift af Skibsdagbogen samt Afskrift af Søforklaring afgivet i Weymouth. ; Den fremlagte Afskrift af Søforklaringen afgivet i. Hull med vedhæftet Udskrift af Skibsdagbogen lyder saa- ; ledes: Søforklaring: Aar 1916 den 12. September Kl. 11,3o Fm. optoges efter forudgaaende Berammelse paa det danske Konsulat i Hull Søforklaring i Anledning af, at Dampskibet "Jeanne" af København, Kaptajn J. A. Olsen, undervejs fra Oran til Leith med Ladning Espartogræs den 5- September 1916 er sænket i den engelske Kanal. Konsulen fremlagde Kaptajnens Anmeldelse og den denne bilagte Udskrift af Skibsdagbogen - om hvis Tilstrækkelighed og ordrette Overensstemmelse med Dagbogen : han i Forvejen havde forvisset sig, givende fornøden Paal tegning om Overensstemmelsen - og bemærkede, at han til \ Forklaringen havde varslet de i Anmeldelsen af Kaptajnen, som muligvis Interesserede opgivne Personer, nemlig Kap- : tajn Fr. Madsen i Newcastle on Tyne, som Repræsentant for Assurandørerne og Birmaet Charles Jameson Turcan & Co., Leith, som Befragter af Skibet og Modtager af Lad- ningen. Skibsdagbogen samt Bemandingslisten var til Stede. Kaptajnen anmelder, at Skibet maaler 687,5k R. T. N., er bygget af Staal paa Tynefloden i Åaret 19o4, samt: har Kendingsbogstaverne N M V S. Mødt var Kaptajnen og efter forudgaaende Aftale med; Konsulen, af Besætningen: 1. Styrmand N. P. C. Sørensen \ 2. Styrmand C. J. Bastrup 1. Maskinmester Jens Otto E. Hansen ; 2. Maskinmester H. J. Deleuran. ; Kaptajnen foreviste sit Næringsbevis som Skibsfører, dat. København 9. Juli 19ol. Fremstaar Kaptajn Olsen, der under -Henvisning til den eventuelle Edsaflæggelse og til Lovens strenge Straf : for Mened behørigt formanes til Sandhed og navnlig der- i ved ogsaa gøres opmærksom paa, at det er hans uvægerlige j Pligt, intet at fordølge, som kan tjene til Oplysning. j Kaptajnen forklarer: at hedde Jens Adolph Olsen at være født paa Femø den 5«^aj 1868 at hans Bopæl er Jens Munksgade 3, København j at han hverken har været straffet eller tiltalt i

73 ss Jeanne. N M V S. ;Bilag I Uddraget af Skibsdagbogen samt Anmeldelsen gennemgaas Pumkt for Punkt med Kaptajnen, der Punkt for Punkt : fastholder samme og intet ved at tilføje. Paa Anledning forklarer Kaptajnen: 1. at han ikke kan tænke sig andre herboende end de af ham opgivne, der selv eller som Repræsentanter for Trediemand er interesserede i Sagen. 2. at Skibet ved dets Afgang fra Oran ikke blot var i fuldt sødygtig, men endog i fortrinlig Stand og da laa 12 Fod og 6 Tommer for og 14 Fod og 6 Tom-. mer agter. 3. at Skibets Registrerings- og Nationalitetscertifikat! samt Certeparti og Konnossement, som blev overgivet til Chefen for Undervandsbaaden, beholdtes af denne. 4. at Vejret ved den paagældende Tid var klart med frisk Kuling af NNV. Styrke: Vind k, Sø k. 5. at samtlige Officerernes Søfartsbøger samt 1. Maskin-: mesters Certifikat blev efterladt om Bord og gik tabt med Skibet. 6. at der heller ikke var Tid til at bjerge andet af deres ombordværende Effekter ud over, hvad de stod og gik i, end ganske enkelte Beklædningsstykker. Oplæst. Godkendt. Konsulen bemærker, at heller ikke han kender andre Interesserede her end de af Kaptajnen opgivne. Fremstaar 1. Styrmand Sørensen, der under Henvisning til den eventuelle Edsaflæggelse og til Lovens strenge Straf for Mened behørigt formaes til Sandhed og navnlig derved ogsaa gøres opmærksom paa, at det er hans uvægerlige Pligt intet at fordølge, som kan tjene til Oplysning. Komparenten forklarer: at hedde Niels Peter Christian Sørensen, at være født i København den 11. November 1878, at hans Bopæl er Lemnosvej 4, København, at han hverken har været straffet eller tiltalt, at han har faret med Skibet som 1. Styrmand i 2T Aar, at han er I Besiddelse af Bevis som Skibsfører. Uddraget af Skibsdagbogen samt Anmeldelsen og Kaptajnens Forklaring gennemgaas Punkt for Punkt med Komparenten, der Punkt for Punkt fastholder, respektive tiltræder samme og intet ved at tilføje. Paa Anledning forklarer han: 7. at Skibsdagbogen er ført af ham, 8. at han den omhandlede Dag havde Vagt fra Kl. k til # Fm., og ved den omhandlede Tid laa i sin Køje og sov. Han blev kaldet da Undervandsbaaden blev observeret, og han kom da paa Broen. Oplæst. Godkendt. Aftraadt.

74 KAN; ss Jeanne. N M V S. ' Bilag 1-3' Fremstaar derpaa 2. Styrmand Bastrup, der under Henvisning til den eventuelle Edsaflæggelse og til Lovens strenge Straf for Mened behørigt formaes til Sandhed, og navnlig derved ogsaa gøres opmærksom paa, at det er hans uvægerlige Pligt intet at fordølge, som kan tjene til Oplysning. Komparenten forklarer: at hedde Christian Jørgensen Bastrup, at være født I Marstal den lo. Oktober 1885, at hans Bopæl er i Marstal, at han hverken har været straffet eller tiltalt, at han har faret med Skibet som 2. Styrmand i ca. 13 : Maaneder, ; at han er i Besiddelse af Styrmands Bevis udstedt i Mar- ' stal. Uddraget af Skibsdagbogen samt Anmeldelsen og Kap- tajnens Forklaring gennemgaas Punkt for Punkt med Komparenten, der Punkt for Punkt tiltræder samme, og intet ved at tilføje. Paa Foranledning forklarer Komparenten: 9. at han den paagældende Dag havde Vagt fra Kl. 8 Fm. til Kl. 1 Em. 10. at han var paa Broen og ca. Kl. 11 Fm. hørte Lyden af en Kugle, som gik over Skibet, og samtidig saa' han Røg fra tværs om Bagbord. 11. at Kaptajnen, der var i Bestiklukafet, straks blev varskoet og lige derefter hørtes et andet Skud. 12. at Kaptajnen kom derpaa straks op paa Broen og slog 1 øjeblikkelig Stop i Maskinen. Oplæst. Godkendt. Aftraadt. Fremstaar derpaa 2. Maskinmester Deleuran, som ved : den omhandlede Tid havde Vagt fra Kl. 8 Fm. til Kl. 1 Erai, og som under Henvisning til den eventuelle Edsaflæggelse ; og til Lovens strenge Straf for Mened behørigt formaes \ til Sandhed og navnlig derved ogsaa gøres opmærksom paa I at det er hans uvægerlige Pligt, intet at fordølge, som ; kan tjene til Oplysning. Komparenten forklarer: at hedde Holger Johannes Deleuran, at være født i Fredericia den 25. December l885 5 at hans Bopæl er Kongensgade 2o, Fredericia, at han hverken har været straffet eller tiltalt, at han har faret med Skibet som 2. Maskinmester siden 3. August 1915, at han er i Besiddelse af Bevis som Maskinmester af 1. Klasse. Uddraget af Skibsdagbogen og Kaptajnens Anmeldelse og Forklaring gennemgaas Punkt for Punkt med Komparenten, der i alle Dele tiltræder samme, og intet ved at tilføje. Paa Foranledning forklarer han: 13. at ca. Kl. 11,lo Fm. den paagældende Dag blev der slaaet "Stop", ca. i Time efter "Bak" og ca. r

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-!

.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). PÅ KRONBORG I* Hegistreringsdato:? (Skibet nar ikke tidligere væ-! I - 1.., HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dagmar. (aaben Skruedampbaad). I* Registreringsprotokoller: Københavns midlertidige Skibsregister Fol. 190. Partøjs Fortegnelse II: Pag. 347- Er. 1255- Ny Fartøjs

Læs mere

ss Chr. Christensen. N M J Q

ss Chr. Christensen. N M J Q HANDELS- OG SØFARTSMUSEET RÅ KRONBORG ss Chr. Christensen. N M J Q *d\ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Chr. Christensen. N M J Q. Int. Bygget 19o3 - Flensburger Schiffsbau Gesellschaft. 1 Stk. 169 NHK. -

Læs mere

"> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -"SV.

> O L 03. < o 3 2* t. cc. i O. tf O.' -SK -SV. Q LU UJ n i O t. cc < o L 03 3 2* "> O E s tf O.' ^ -"SV. -SK HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Dijmphna ex LinkQping. N 2 G 7. Begistreringsprotokoller: X-113 XI-244 Begistreringsdato; 15/7 1882. Københavns

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte-

Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Saga«(I), HCI&. Registreringsprotokallers XIT-25* Registreringsdatøs 11/4 1891«l/l 1894«(Omregistrering; Bygget 1876 af Gøteborgs mekaniska Werkstad* Gøte- 2 Stk*

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG HANDELS- OG SØFARTSMUSES PÅ KROMSORG ss Nerma. N G C J. Int. - 1. Ifølge Anmeldelse Nr. 5ol/l895 dat. k/7 1895 har Købmand Laurita Ditlev Lauritzen, Esbjerg, afhændet Skibet til: A/S. Dampskibsselskabet

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T.

i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. i-awnpf.~ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex M.chelle Selchau. K K V T. HANDELS- CG: S F.-=' PÅ AAC/.iCF ss Ivigtut ex Vestye Egeberg ex Michelle Selchau N K V T. in." Bvgget 1875 - J. H. Løwe og Søn, brev

Læs mere

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,

ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F, HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG 1, ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / 0 TJ I F,... 2. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Rikke ex Laura Mærsk (II) ex B e lgien. N Q H G. / O U I F. Be*i

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pregel, N B M K. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG HAKDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Pregel. M B M K. ; I - 1,.er: XI-516. 2-125. enhavns Bygget 1889 af A/S. Burmeister & Wain, København, Bygge

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. i L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q T-. i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T, il 0 {, Q "T-. *,»i/*w i L HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG ss Alexander Shukoff ex Brenda. N G K T. Int. - 1* Bygget

Læs mere

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7

4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 DG SØFARTSMUSEET KRONBORG OXC/V. ^ fifdc/t\ 4> f fii^:-^^*-^ /&**-**-***. 7 'fy'9-zg: ' ''i 7-24: **SfJ o // Ws^,._l- i^u^-^f L '-''. ~ L- /J^, I t s- ljh : }7 7.... ' føv«/ " (li i -5Z4 : -«- -*- OG

Læs mere

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller.

Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1. Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms Estelle Mærsk. (D. 0 X I K. Int. - 1 Bygget 1958 - A/S. Burmeister & Wain, København. Byggenummer 755. Gudmoder 19/6 1958: Frk. Leise Mærsk-Møller. 3.760 IHK. Fabrikat: Dieselmotor,

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/

f/./ / 7 TsrTU^ly-Tfyyfy;^/ '"- - ^L..- I OZ /- / O M ^ W - X /7, \NDECS- O G SØFARTSMUSEET; / k/^åul/ufyg,/ &?t &k / ttff^j, X ^, / X. ^ T O,' *pi/aff

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co«

Bygget 1869 af Henderson. Goulbom & Co., Renfrei ifølge -Bilbrev dat. 2/6 1869* 1 Stk. 110 HHK = 420 IHK. Compoundmaskine. Henderson, Coulbom & Co« HANDELS- ZZ S.: FA.\'~.Z'. ss Helge. UT O R J I - i. Registreringsprotokollers 11-256. XI-12. 1-150. 2-155. 1 enhavns Skibsregister 1-120. Registreringsdato: 21/6 1869«l/l 1894«(.Omregistrering) Certifikaters

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: PÅ KROMSORG i IH " ms Sigrid S. 0 U H C Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 27. April 195^: A. E. Sørensens Motorskib "Sigrid S." begynder i Dag Lastning af Bygningsmaterialer fra Den kgl. Grønlandske Handel

Læs mere

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 >

Title. MAN Diesel & Turbo < 1 > Title < 1 > Nationalt maritimt klenodie Title < 3 > Fortid og nutid Burmeister Wain 3335177.2007.10.17 (LS/OG) 4 Opfinderen Rudolf Diesel Første Patent 1893 3334511.2006.11.10 Den visionære praktiker

Læs mere

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig

En konvojs undergang. En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig 8 En konvojs undergang En sort dag for de skandinaviske handelsskibe og de britiske eskortefartøjer under Første Verdenskrig En papirkopi af et billede fra en gammel glasplade, som ganske vist ikke var

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis

H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C. Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20. Registreringsdato; 16/12 1867. eeis KAN DELS- OG SØFARTSMUSEET FÅ KRONBORG H/s* Harriet ex GI ommen. H B J R. / Sf C Eegistreringsprotokoller; 1-71 1-20 Registreringsdato; 16/12 1867. eeis Certifikater; 16/12 1867 Bygget 1856 i Stockton*

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA.

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Birte. HGWJ./OXFA. PÅ KRONBORG ss Birte. HGWJ./OXFA. "HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Birte. I C IJ. / O X F Å. III - Berlingske lidende 13. Februar 194-7 = I Sø- og Handelsretten har der været afholdt Søforhør

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76.

Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. ss Laura. N R D G, :nt. - 1, Bygget 19o8 - A/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft, Byggenummer 76. 1 Stk. 79 NHK. - 438 IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 14-23-37' 1 Slaglængde: 24" 2 Stk. skotske

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007

Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 Redegørelse fra Opklaringsenheden Fiskeskib TINA ROSENGREN arbejdsulykke 23. august 2007 TINA ROSENGREN ved kaj, billedet viser agterskibet med muslingeskrabere og rejste bomme Faktuel information TINA

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN.

Udgave 20160204. LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. Udgave 20160204 LYSTFISKERSKIB: OUKX FANØ (Bygget 1949) af Korsør. 1980 Nordby. Fanø. ex fiskefartøj FANØ, ex fiskefartøj CARL F. CHRISTENSEN. 07-04-1949 anm & 21-04-1949 reg Skibet er optaget i Dansk

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1

Materiel Anders Bressendorff HR Styrmandskursus Materiel 2013 1 Materiel 1 Styrmandens materielansvar Styrmanden har ansvaret for at kontrollere og godkende materiellet inden turens påbegyndelse at båden er i fuld sødygtig stand under hele turen Husk styrmanden har

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet:

MOMMARK. Fra: Til: Aktivitet: 25.10.1921 25.10.1921 Kontraheret ved Nakskov værft for 649.414 kr som byggenummer 17 17.01.1922 17.01.1922 Køllagt på Nakskov værft 24.06.1922 24.06.1922 Søsat og navngivet MOMMARK ved Nakskov værft 04.08.1922

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Bilagsmappe til projektet

Bilagsmappe til projektet Bilagsmappe til projektet 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Data på fremdriftsmaskineriet/dieselgeneratorer... 2 Bilag 2 Skibets elektriske kedel... 3 Bilag 3 Tabel over timetal på motorer hos Stril Mariner

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S" T R L

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG. ss Foreningen ex Elgina* S T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Foreningen ex Elgina* S" T R L ANDELS- OG SØFARTSMUSEE1-1. ss Foreningen ex Elgina. I I Registreringsprotokoller: X-251* 1-119«Københavns Skibsregister II - 389- Registreringsdato:

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler

CATALOfi ALFRED OLSENS. Maleriauktion. H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. Marinemaler H 710 Privat Eftersyn: Torsdag d. 9. November Kl. 11 3. CATALOfi til Marinemaler ALFRED OLSENS Maleriauktion Mandag d. 13. November 1893, Kl. 11, i Kunstudstillingsbygningen paa Charlottenborg. EFTERSYN:

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da

Skorstenen fra M/S ENGLAND med DFDS' karakteristiske skorstensmærke. Det røde bånd på sort baggrund blev brugt i de første 100 år frem til 1967, da DFDS 1937-1970 Da Det Forenede Dampskibs Selskab, forkortet DFDS, blev stiftet i 1866, var ambitionen at samle dampskibe i datidens indenrigsfart med passagerer og stykgods, og dampskibe der især sejlede

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DANSK SØULYKKE STATISTIK

DANSK SØULYKKE STATISTIK DANSK SØULYKKE STATISTIK 1918 September 1919 KJØBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI Den foreliggende statistiske Oversigt, der herved offentliggøres af Handelsministeriet i Henhold til 12 i Lov af 12 te April

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i

r/j '.li r - IJI itj ti. td I PH 1 W I s 1 tf i UJ IJI (0 '.li (6 r - 05 O r/j 0) O 1 itj Q < (5 A ti. td I PH 1 1 W I t s 1 tf i ti ^ i va a> ri H F» h> w rø i i 1 i i i i i 1 i n, rw HANDEL ss Julie Lynn. N R F H. :Int Bygget 19o9 - Dundee Shipbuilding

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Juni 2012 HELLLE SAJ / TØNNE Kollision den 21. november 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1939 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 194l FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere