Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på service og vejledning Ø90 Online, og i Ø90 programmet under F1. Der vil under service og vejledning Ø90 Online, være et punkt med Fakturering FAQ. Her ligger en liste med de spørgsmål der oftest er brug for svar på. Listen vil løbende blive opdateret. Ø90 Online er tilgængelig mandag til fredag fra kl lørdag fra kl , og søndag fra kl Åbningstiderne kan også ses ved at trykke på Hjælp i login-billedet. Her vil de senest opdaterede åbningstider være tilgængelige. Udgivet September 2007 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, ØkonomiIT, Support Se eller kontakt dit regnskabskontor. 2

3 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Indlæs kunder/varer fra eksterne systemer Opsætning indlæs kunder/varer Indlæs kunder/varer Ret kildefil Fakturering Generel opsætning Lynfaktura Opret Kunde Kundeliste Vareliste Faktura Bogføring Udskrivning Papirudskrift Elektronisk faktura Opfølgning på kunden Find faktura i kasseregistrering Faktura liste Kundeopfølgning Opsætning udskrifter Anbefalet arbejdsgang Indsæt logo Indsæt fast tekst Indlæs logo Indlæs logo Komprimering af et logo Offentlige krav til efakturaer Hvad er en efaktura? Hvem er omfattet af kravet? EAN-nummer (den elektroniske postkasse) Hvilke forskellige muligheder er der? Hjælp og vejledning

4

5 Indlæs kunder/varer fra eksterne systemer 1.0 Indlæs kunder/varer fra eksterne systemer Det er muligt at genbruge data fra andre systemer. Der kan genbruges kundedatabase og varekartotek. Det er bl.a. muligt at anvende data fra DLBR IT, C5 og Navision o.a. Indlæsningsfunktionen bygger på samme funktioner som indlæsning af bankdata. Det eneste krav er, at oplysningerne er udlæst i en CSV fil. Udlæsning fra DLBR IT sker med en speciel exe-fil, et lille program som hentes fra Service og vejledning Ø90 Online Fakturering. 1.1 Opsætning indlæs kunder/varer Ved indlæsning af varer/kunder skal der opsættes et importfilter. Importfilteret fortæller Ø90 hvor de forskellige oplysninger i indlæsningsfilen skal gemmes. Det er derfor nødvendigt at der hentes et importfilter, der passer til den fil, der skal indlæses. Importfilteret kan hentes ved at placere fokus i feltet med overskriften "importfilternavn kunde" eller "importfilternavn vare" og trykke på F4 tasten. En dialog der indeholder de tilgængelige importfiltre vises, og importfiltret som ønskes anvendt skal markeres. Vælg "overfør" [Ctrl+E]. Herved overføres det valgte filter til indlæs kunder/varer. Hvis der tidligere har været hentet et filter, har Ø90 forvalgt feltet. Er der fejl i den indlæste fil, vises de fejlramte linier med rød, i ruden Resultat af valg. I meddelelsesfeltet nederst, vil fejlen være beskrevet. Hvis der kun er tale om nogle få fejlramte linier, kan funktionen "Ret kildefil" med fordel bruges til at rette pro- 5

6 Indlæs kunder/varer fra eksterne systemer blemet i den/de fejlramte linie i kildefilen (Brugen af "Ret kildefil" er beskrevet i afsnit 1.3). Hvis der ikke kan findes et filter, der passer til den fil, der skal indlæses, er det nødvendigt at oprette et nyt importfilter. 1.2 Indlæs kunder/varer Indlæs kunder/varer (Menu > Fakturering > Indlæs kunder/varer). Tryk F4 for at hente kundefil/varefil og udvælg filen. Vælg "Importfilter kunde"/"importfilter vare", sæt fokus i det ønskede importfilter og vælg overfør. Vælg "Start overførsel". Ø90 kvitterer med en OK dialog, når filen er indlæst korrekt. 1.3 Ret kildefil Det vil være en fordel, at have gemt en kopi af kildefilen før der rettes, således man altid kan vende tilbage til udgangspunktet. "Ret kildefil" gør det muligt at rette i den fil, der er valgt til at blive indlæst. "Ret kildefil" åbnes med tastekombination [CTRL + R]. Herved åbnes en dialog, der viser indholdet i den fil, der aktuelt er valgt til indlæsning. Hvis der skal rettes i filen, kan man bare lave rettelserne og afslutte med "OK". Rettelserne bliver så automatisk gemt i kildefilen, og det rettede filindhold vises nu nederst i "Indlæs kunder/varer". Ved at sætte fokus på en linie nederst i "Indlæs kunder/varer" (visningsruden) er det muligt at åbne kildefilen med "Ret kildefil", så fokus lander i den samme linie i kildefilen. Denne funktion kan med fordel bruges, hvis der er fejlramte linier i kildefilen, fordi det gør det lettere at finde den fejlramte linie.

7 Fakturering 2.0 Fakturering Faktureringsmodulet anvendes til udarbejdelse og udskrivning af fakturaer, kreditnota, tilbud, kontoudtog m.m. Der kan oprettes kunder som lagres i en kundeliste og kan genbruges ved gentagne faktureringer. Der kan også anvendes en programoprettet diverse kunder, så der på ganske kort tid kan udarbejdes en faktura, hvis der er tale om engangskunder der f.eks. betaler kontant og ikke kræver opfølgning. Når en faktura er færdig og bogført, er den overført som en låst og konteret postering i kasseregistreringen. Første gang faktureringsbilledet startes vil et billede med oplysning om indbetalingsmåde fremkomme. Dette billede skal udfyldes, før der kan faktureres. Der kan tilkobles 3 indbetalingsmåder Bank, Giro eller udenlandsk IBAN overførsel. Hvis man ikke udfylder alle 3 muligheder fra starten men alene bankindbetaling, er der mulighed for på et senere tidspunkt at vælge de 2 øvrige [Ctrl+I] eller via faktura feltet betalingsmåde F Generel opsætning Ændringer og opsætninger til indtastningsbilledet sker i menupunktet opsætning. Under opsætning generelt er det muligt at fjerne kolonner ved at vælge mellem tre opsætninger normal, udvidet og alle, samt ændre på indtastningsrækkefølgen ved at vælge mellem simpel og almindelig fakturering. Der kan under overspring fakturering vælges mellem de felter som skal bruges. Hvis et felt er valgt N betyder det, at man kommer ind i feltet ved indtastning. Hvis der er valgt J, springes feltet over. Ønskes feltet alligevel anvendt kan man gå tilbage ind i feltet med [pil til venstre]. 7

8 Fakturering 2.2 Lynfaktura Sådan laver du en hurtig og enkel faktura, som opfylder de lovmæssige krav. Vælg fakturaindtastning Vælg ny faktura i værktøjslinien [Ctrl+A] Indtast kundenavn i feltet navn Indtast evt. antal varer Indtast evt. varebetegnelse Indtast salgspris Check fakturadato og betales senest dato Se evt. vis udskrift [Ctrl+U] Vælg bogfør [Ctrl+B] Udskriv [Ctrl+P] Fakturaen vil nu blive udskrevet uden logo, men med virksomhedens øvrige oplysninger. Fakturaen vil være bogført i kasseregistreringen på diverse indtægter, og modposteret på diverse kunder (se eks. på udskriften under punkt 5.3 nederst). 2.3 Opret Kunde Hvis feltet kundenummer ikke udfyldes, vil Ø90 automatisk udfylde feltet med kontoen diverse kunder, og der er derfor ikke mulighed for at lave opfølgning på den enkelte kunde. Det vil derfor på kunder, som der skal faktureres til igen på et senere tidspunkt være en god ide at oprette kunden i kundekartoteket. opret kunde [Ctrl+O] En dialog åbnes og der kan indtastes kundenummer (f.eks. telefonnummer) kontonummer vil være udfyldt ved åbning af dialogen. Ø90 vil automatisk vælge det næste ledige kontonummer på kontoplanen. Ønskes forslaget ændret, er det muligt direkte fra feltet at kalde kontoplanen frem med F4. Accepteres det automatiske kontonummer, vil kontoen blive oprettet på kontoplanen i forbindelse med at kunden gemmes og kundenavn vil blive anvendt som kontotekst.

9 Fakturering Nye kunder bliver oprettet i kontointervallet og Hvis man selv ønsker at vælge et kontonummer, som tidligere har været anvendt til en gammel kunde, skal den gamle kunde slettes først. I den øverste halvdel af billedet indtastes kundens oplysninger. Der skal som minimum udfyldes følgende: Kundenr., Kontonr., Navn, Adresse, Postnr. og By. I den nederste halvdel af billedet er der 4 faneblade. Generel, efaktura, Notat og Leveringsadresse. I fanebladet Generel er der automatisk udfyldt betalingsbetingelser, indbetalingsmåder m.m. Disse oplysninger kan ændres ved at stå i de enkelte felter og kalde andre skabeloner frem med F4. I fanebladet efaktura er der mulighed for at markere om kunden skal modtage efatura, samt indtaste kundens EANnummer. Når der anvendes efaktura og EAN nummer er det også krævet, at feltet attention i den øverste del af billedet er udfyldt (se offentlige krav til efaktura afsnit 7). I fanebladet Notat kan der oprettes diverse oplysninger om kunden. Disse oplysninger er alene til internt brug, og vil ikke komme ud på fakturaen. Der mulighed for at søge på notater, som skrives i dette felt. I fanebladet Leveringsadresse er det muligt at oprette op til 3 leveringsadresser på den enkelte kunde. Rettelser til eksisterende kunder laves i samme billede.!! 9

10 Fakturering 2.4 Kundeliste Kundelisten kan bl.a. bruges til at søge på enkelte kunder, udskrive kundelister og slette kunder. Det er muligt at søge på alle felterne i den øverste del af billedet. Desuden er det muligt at kombinere op til 3 ord pr. søgefelt i felterne Navn og Adresse. Via søgning i feltet Notat er det muligt at finde en kunde ud fra de interne notater, man har lavet (f.eks. dårlig betaler). Når et enkelt eller flere søgefelter er udfyldt aktiveres Find F5, og søgeresultatet vises i nederste del af billedet. Hvis der skal foretages en ny søgning, kan felterne nulstilles ved Ryd søgefelter [Ctrl+F5]. Hvis en kunde ønskes slettet, skal kunden være vist i arbejdsblokken. Slet kunde [Ctrl+Del] sletter den linien, som er aktiv. Der er mulighed for at slette flere kunder i samme arbejdsgang. Det er kunder som har markering i feltet Vælg + den aktive linie som slettes. Der vil altid komme en advarselsdialog inden kunden slettes. Det er muligt at udskrive hele eller dele af kundelisten Udskriv [Ctrl+P]. Det er altid søgeresultat der udskrives. Alternativt kan der markeres i Vælg, hvis det kun er enkelte, der skal udskrives. Hvis hele kundekartoteket skal udskrives ryddes først søgefelterne [Ctrl+F5] herefter F5 og Udskriv [Ctrl+P]. Det er muligt at ændre udskriftsskabelonen til kundelisten. (se herom afsnit 5). En kundeliste kan udlæses til en CSV fil via funktionen Data til exel [Ctrl+X]. På samme måde som ved udskrift udlæses hele eller dele af kundelisten. Der er programoprettet fire kunder, som ikke kan slettes. Diverse kunde anvendes på de fakturaer, hvor der ikke er påsat en kunde, når varelinier udfyldes ( lynfaktura afsnit 2.2). 10

11 Fakturering 2.5 Vareliste Varelisten [Ctrl+R] anvendes til at oprette varer og fremsøge varer. Når en vare oprettes i varelisten [Ctrl+Y], er der minimum krav om følgende oplysninger: Kontonummer Varenummer Varenummer kan indeholde både tal og bogstaver (alfanumerisk). Der kan kun oprettes en vare på samme varenummer. Kontonummeret som anvendes på varen, er det kontonummer, som varen bogføres på i kasseregistreringen. Der kan ved tilknytning af kontonummer til varen åbnes for kontoplanen med F4. (Identisk med kontoplanen som anvendes i kasseregistreringen.) Hvis man vælger at oprette en vare med mange faste oplysninger (enheder, pris, tekst m.m.), er det de oplysninger, som tages med over på fakturaen, når der laves en varelinie. Der kan på fakturaen altid rettes i de overførte værdier, hvis det ønskes. I Varelisten er der på samme måde som i Kundelisten mulighed for sletning af en eller flere varer, udskrivning af hele eller dele af varelisten samt udlæsning til CSV fil (se punkt 2.4). 11

12 Fakturering 2.6 Faktura Funktionen Ny Faktura [Ctrl+A] opretter en ny kladde hvor default værdierne (faste oplysninger) vil være udfyldt (bl.a. betalingsmåde og udskriftstype). Fakturadato vil også være udfyldt ud fra den sidste anvendte fakturadato. Det er muligt at anvende kladden som tilbud ved at ændre feltet type. Tilbuddet kan så udskrives med den tilknyttede udskriftsskabelon, og efterfølgende hentes frem, hvis det ender i en ordre med efterfølgende faktura. Ud over de omtalte faneblade i afsnit 2.3, er der i fakturaindtastningsbilledet et faneblad med igangværende arbejde Det er muligt at skifte mellem kladder ved at markere den ønskede kladde og fremkalde kladden under menupunktet vis vis blanket. Det er muligt at have flere kladder i gang pr. kunde. Kladden er nu klar til at hente eller indtaste en kunde. Der kan i feltet kundenummer bruges F4, og der kan søges efter en kunde via F5 (se også 2.4). Så snart kunden er indtastet, og delen vedr. kundeoplysninger forlades, vil kladden blive gemt, og det er nu muligt at hente eller indtaste vareoplysninger samt øvrige oplysninger. Fremgangsmåden for at danne en faktura følger punkt 2.2, men med mulighed for at kalde kundelister og varelister med F4. En varebetegnelse kan ændres med en teksteditor. Dvs. ændre skrifttype, størrelse og farve stort set med samme muligheder for formatering som i et tekstbehandlingsprogram. Disse ændringer kan dog ikke ses direkte i fakturaindtastningsbilledet, men på vis udskrift og selvfølgelig på selve udskriften. Teksteditoren kan åbnes med [Alt+F+R] eller via trykknappen. Teksteditoren åbnes automatisk ved en varebetegnelse på mere end 35 karakter. Dialogen åbnes og indtastning fortsættes. 12

13 Fakturering Er der anvendt formatering i en varelinie, er varelinien markeret med en rød trekant. Kreditnota Det er muligt at udarbejde en kreditnota. Programmet afgør om det er en faktura eller en kreditnota ud fra feltet "Pris i alt m. moms". Er dette beløb negativ, vil det være en kreditnota positiv en faktura. Hvis der er negative varelinier og en positiv værdi i feltet "Pris i alt m. moms", vil blanketten være en faktura. Det er altså ligegyldigt om varelinierne enkeltvis er positive eller negative. 2.7 Bogføring Når kladden er færdig og klar til at blive sendt ud til kunden som en faktura, anvendes funktionen Bogfør [Ctrl+B] Ved bogfør dannes fakturanummer, som påsættes fakturaen automatisk. Bogfør foretager overordnet to ting. Dels lukker funktionen kladden, så den bliver en faktura eller kreditnota, og dels sørger funktionen for, at alle data fra fakturaen bogføres i kasseregistreringen som låste O-posteringer. Man kan kontrollere i Registrering Kasseregistrering at posteringen er overført (se punkt 4.1). Det er ikke muligt at lukke og bogføre en kladde med en fakturadato, der ligger i en låst periode i kasseregistreringen. Det betyder, at hvis der er lavet moms pr. 31/3, og kasseregistreringen herefter er låst, er det ikke muligt at lave faktura, der ligger før 1/4. Hvis fakturadato ligger i en afstemt/tjekket periode i kasseregistreringen, vil der kommen advarsel, og der skal tages stilling til, om man ønsker at fortsætte. Funktionen bogfør har mange steps som skal kontrolleres, før alle posteringer er bogført i kasseregistreringen og fakturaen er lukket. 13

14 Fakturering Hvis der er steps som fejler i processen, vil de berørte linier blive røde. Hvis fokus stilles på en linie, gives der en specifik fejlmeddelelse i meddelelsesboksen nederst. Hvis en advarsel vil accepteres, anvendes funktionen F3. Hvis der er lavet noget, som ikke skal accepteres, sættes fokus på den berørte linie, og der tilrettes. Hver gang der forsøges Bogfør kontrolleres alle step. Når en faktura er bogført kan man i billedet se, at der er påført et fakturanummer, og fakturaen er lidt mere gråtonet. Ønskes et andet fakturanr. end det Ø90 automatisk foreslår, er dette muligt via funktionen "Start ny nummerering" [Ctrl+N]. Der skal indtastes et nyt fakturanr. og en dato, der angiver, hvornår det nye fakturanr. skal påbegyndes. Fakturanummer kan maks. angives med 5 cifre og der kan kun angives tal.

15 Fakturering Advarsler og fejlmeldinger Der er to dialoger vedrørende momsvejledning, hvor arbejdsgangen er på kant af lovgivningen. Den første dialog er ved udarbejdelse af en faktura, hvor 2 eller flere varelinier har forskellige leveringstidstidspunkter, der er placeret i to forskellige måneder. Landbruget har en speciel undtagelse fra denne regel i momsvejledningen. Den anden dialog er ved udarbejdelse af en faktura, hvor den valgte fakturadato er ældre end den dato, den sidste faktura er bogført på. Det er muligt at foretage en markering i "Vis ikke denne dialog igen", det gør at dialogen ikke kommer igen. Ønskes dialogen tilvalg igen, kan ændringen laves på det lokale center. Derudover tjekkes der for om kontonummer, kvantum, fortegn m.m. på de enkelte linier er i overensstemmelse med koderne på kontoplanen, for at fakturaen kan bogføres korrekt i kasseregistreringen. En kreditnota vil med stor sandsynlighed give en advarsel på aflusningskoden. F.eks. skal fortegn altid være positiv på indtægtskonti. Der skal tages aktiv stilling til, om varelinierne skal have et negativ beløb, er det ok anvend F3 (acc. advarsel). Husk: Tjek meddelelsesfelt her er der meget specifikke oplysninger til fejlrettelse. 15

16 Udskrivning 3.0 Udskrivning Der kan udskrives flere typer fakturaer. En almindelig papirudgave til forsendelse, en elektronisk forsendelse via PDF fil eller en efaktura. 3.1 Papirudskrift Ved funktionen "Udskriv" [Ctrl+P] vises altid den blanket (Faktura, kladde, tilbud eller kreditnota), der er aktiv i billedet. Der er mulighed for at vælge vis udskrift [Ctrl+U], hvis man vil se, om det er den rigtige skabelon, der er tilvalgt, eller om der skal ændres på opsætningen (afsnit 5). Ved alle blanketter er der tilknyttet en udskriftsskabelon. Hvilken udskriftsskabelon der anvendes, kan ses i feltet "udskriftstyper. Det er muligt at udskrive flere fakturaer i samme arbejdsgang, det skal ske via dialogen "Fakturaliste". (Punkt 4.2) Når fakturaen er bogført, er det ikke længere muligt at vælge mellem de forskellige skabeloner. 3.2 Elektronisk faktura PDF fil Hvis du i stedet for at sende faktura i papirudgave, ønsker at sende den som en PDF fil, anvendes funktionen [Alt+F+P]. En PDF fil dannes, og den kan sendes som mail. efaktura Når fakturaen er bogført, er det muligt at sende en efaktura [Alt+F+D]. (Det kræver naturligvis, at der ved oprettelsen er afgivet oplysninger om, at kunden skal have efaktura.) 16

17 Opfølgning på kunden 4.0 Opfølgning på kunden Opfølgningen på kunden vil ske ud fra, om der er foretaget en indbetaling af fakturaen i Kasseregistrering. Konteringen i kasseregistrering betyder meget for opfølgningen i fakturamodulet. Der er udarbejdet en funktion i kasseregistrering, der skal hjælpe til med at kontere disse indbetalinger rigtig. Er denne indbetaling foretaget korrekt, vil der blive beregnet en restsaldo pr. faktura. Er restsaldoen i nul, vil fakturaen få en markering for betalt. Denne markering, gør at fakturaen ikke bliver regnet med i skyldig saldo pr. kunde. 4.1 Find faktura i kasseregistrering Find faktura [Ctrl+D] anvendes til at filtrere indholdet i billedet kasseregistrering. Filtreringen fremsøger positive indbetalinger i banken i den ønskede perioden. Posteringer der er konteret, dvs. hvor både Ref.ID, Ref.nr. og Konto nr. er påsat posteringen, bliver ikke fremsøgt ved anvendelse af Find faktura. Målet er at få fremsøgt de posteringer i kasseregistrering, der vedrører fakturaindbetalinger, og som ikke er konteret endnu. Endvidere er det mulig, at kalde fakturaliste [Ctrl+F] direkte fra kasseregistrering og få mulighed for at overføre den rigtige faktura til indbetalingen. Faktura markeres når den er fundet, og der anvendes overfør [Alt+E]. Værdierne i Ref.ID, Ref.nr. og Konto nr. tages med ind på den posteringslinie, hvorfra fakturalisten er kaldt. 4.2 Faktura liste Fakturalisten anvendes til visning af fakturakartoteket. Fakturalisten giver et samlet overblik over alle fakturaer, kladder, tilbud eller kreditnotaer. Overblikket gør det muligt at se om fakturaen er betalt, udskrevet eller sendt elektronisk. Endvidere kan der foretages en søgning F5, der afgrænser fakturakartoteket på det søgte, så det er hurtigere og nemmere at finde den ønskede faktura. Det er muligt at søge på følgende oplysninger: Fakturanummer, Kundenummer, Kundenavn, Fakturadato, Datointerval, Blankettype, Forsendelse og Status. 17

18 Opfølgning på kunden Den øverste del af dialogen anvendes til at indtaste søgekriterierne, og funktionen "Find" F5 kan aktiveres ud fra indtastede værdier. Den nederste del er en visning af fakturakartoteket ud fra de søgekriterier, der er indtastet. Det er muligt at kombinere flere søgeord i samme felt eller flere søgefelter i samme søgning. For at aktivere Find anvendes F5. Fremsøgning på blankettype gør det muligt at søge på Faktura, Kreditnota, Tilbud og Kladde alene. Fremsøgning på forsendelse gør det muligt at søge på alle de fakturaer, der IKKE er udskrevet, og foretage en udskrivning af alle disse fakturaer i en og samme arbejdsgang. Fremsøgning af status gør det muligt at søge på de fakturaer, der ikke er betalt endnu, og dermed grundlag for opfølgning (afsnit 4.3). Udskrivning af fakturalisten kan gøres via funktionen udskriv [Ctrl+P]. Det er altid søgeresultatet der udskrives og ikke hele fakturakartoteket. Hvis hele fakturakartoteket skal udskrives, ryddes søgefelter [Ctrl+F5]. Aktiver find F5 og udskriv anvendes [Ctrl+P]. Ønskes der udskrevet en fakturaliste for fakturaer i et givet datointerval indtastes dette interval i søgefelterne. Tryk derefter på F5 og udskrivningen kan foretages. Ønskes der udskrevet enkelte fakturaer, gøres dette ved markering i kolonnen "vælg" i fakturalisten. Når en eller flere linier har en markering i kolonne "vælg", tages der udgangspunkt i de fakturaer med markeringen og den aktive linie og disse fakturaer udskrives.

19 Opfølgning på kunden På samme måde fungerer funktionen Vis udskrift [Ctrl+U] og Data til Excel [Ctrl+X]. 4.3 Kundeopfølgning Kundeopfølgning [Ctrl+D] i billedet Fakturaindtastning, anvendes til at danne et overblik over tilgodehavender i alt pr. kunde og det samlede på ejendommen. Endvidere beregnes det beløb, hvor betalingsfristen er overskredet. Beregningen er pr. kunde og fordeles i henholdsvis Forfalden u. 1 md. og Forfalden o. 1 md.. Dialogen er på samme måde som fakturalisten opdelt i 2 dele med søgefelter i øverste del og visning i nederste del. (Afsnit 4.2). Det er i kundeopfølgningen muligt at søge på følgende oplysninger: Kundenummer, Kundenavn, Fakturadatointerval, Kontonummerinterval og Saldointerval. Det er muligt at kombinere flere søgeord i samme felt eller flere søgefelter i samme søgning. For at aktivere Find anvendes F5. Fakturalisten kan fremkaldes direkte fra dialogen, med mulighed for yderligere opfølgning på den konkrete kunde. Hvis der skiftes mellem de to billeder og evt. foretages ændringer til feltet betalt, er det en god ide at opdatere billederne med F5 for at genberegne saldi. Udskrivning af en debitorliste gøres via funktionen udskriv [Ctrl+P]. Det er altid søgeresultatet, der udskrives og ikke hele kundekartoteket. Hvis hele kundekartoteket skal udskrives, ryddes søgefelter [Ctrl+F5]. Aktiver Find F5 og Udskriv anvendes [Ctrl+P]. 19

20 Opfølgning på kunden Ønskes der udskrevet en kundeopfølgning for kunder i et givet datointerval indtastes dette interval i søgefelterne. Tryk på F5, og udskrivningen kan foretages. Ønskes der udskrevet enkelte kunder, gøres dette ved markering i kolonnen "Vælg" i kundelisten. Når en eller flere linier har en markering i kolonne "Vælg", tages der udgangspunkt i de kunder med markeringen og den aktive linie, og disse kunder udskrives. Når der vælges udskriv [Ctrl+P] eller vis udskrift [Ctrl+U] fremkommer en dialog: Debitorlisten kan eksporteres til Excel med funktionen [Ctrl+Ø]. Der udvælges på data på samme måde som ved udskrivning. (Hele eller dele af kundekartotek).

21

22 Opsætning udskrifter 5.0 Opsætning udskrifter Opsætning af udskrifter anvendes bl.a. til at tilpasse Fakturaudskrifter, Tilbud, Kontoudtog mv. efter eget ønske. Tilpasningen kan bl.a. være logo, vandmærke eller faste tekster (F.eks. god jul og godt nytår ). Ø90 fakturering indeholder syv udskriftsskabeloner, der umiddelbart kan anvendes til at danne udskrifter i faktureringsmodulet. Hvis der skal laves en ny skabelon, er det en fordel at anvende de eksisterende skabeloner, og foretage ændringer herud fra og derefter gemme dem som egne skabeloner. Nederst i afsnittet kan du se eksempler på diverse fakturaudskrifter. 5.1 Anbefalet arbejdsgang Menu Fakturering Opsætning udskrifter Vælg "Åbn", klik på den ønskede skabelontype ( Faktura, Kreditnota, Kladde ) og overfør. Vælg "Gem som" (under Funktioner ), og giv skabelonen et nyt navn og afslut med OK. Lav de ønskede ændringer på skabelonen og afslut med Gem (vejledning til ændringer er beskrevet i punkt 5.2 og 5.3). For at kunne lave udskrifter med den nye skabelon skal skabelonen tilkobles. Det kan gøres generelt i Ejendom Stamdata faktura og indsættes i feltet med skabeloner (fremkaldes ved F4 ). Det kan også tilkobles den enkelte kunde i opret/ret kunde under udskriftstyper (fremkaldes med F4 ) eller direkte fra den enkelte faktura i feltet udskriftstype (fremkaldes med F4 ). 5.2 Indsæt logo Når logoet er indlæst (se herom i punkt 6), kan man vælge at skifte logoet på skabelonen ud, eller oprettet et helt nyt logo på skabelonen. Klik på logoet på udskriften (Logoet er markeret med symbolet: ). Tryk på F11 tasten. Herved åbnes et værktøj til venstre for udskriftsskabelonen, som indeholder en masse styreoplysninger vedrørende logoet (værktøjet kan også åbnes via menupunktet Vis Udskrift design værktøjslinier Objekt inspektor ). 22

23 Opsætning udskrifter Værktøjet og et udsnit af udskriftsskabelonen er vist nedenfor: Udfor Name og TagStr skrives navnet på det logo, der skal vises. Det indtastede navn skal altid hedde logo efterfulgt af det nummer, der kan ses i dialogen Indlæs logo (se evt. billede punkt 6). Eksempel: Logonummer 8 skal tilkobles til udskriftsskabelonen. I værktøjslinien skal logo1 udfor Name og TagStr udskiftes med logo8. Vælg Vis udskrift for at se om logoet bliver vist som forventet. Hvis logoet ikke vises i den ønskede størrelse, tilpasses logoets størrelse ved at pege på en af kanterne på logo boksen på udskriftsskabelonen og klikke med musen når symbolet bliver vist. Herefter trækkes med musen, indtil logoet har den ønskede størrelse. Hvis logoet skal flyttes til en anden placering, klikkes på logofeltet og musetasten holdes nede, hvorefter feltet flyttes til den nye position. Hvis der i stedet for logo ønskes vandmærke anvendes feltet BackPicture, der er øverst i ObjectInspector. Helt nyt logo på udskriftsskabelonen: Træk et nyt logo symbol ind på udskriften fra værktøjslinien i venstre side af opsætning udskrifter (klik på symbolet og træk med musen) og placer logoet det ønskede sted på udskriften. 23

24 Opsætning udskrifter Tilpas logoet til den ønskede størrelse ved at pege på en af kanterne på logo boksen på udskriftsskabelonen, og klik med musen når symbolet bliver vist. Herefter følges samme procedure som beskrevet ovenfor. 5.3 Indsæt fast tekst Når der er brug for en fast tekst, der skal udskrives på alle fakturaer, er det en fordel at oprette teksten på selve udskriftsskabelonen, i stedet for at tilføje teksten manuelt på hver faktura. Faste tekster kan tilføjes på følgende måde: Træk et tekst symbol ind på udskriften fra værktøjslinien i venstre side af opsætning udskrifter (klik på symbolet og træk med musen), og placer tekstboksen det ønskede sted på udskriften. (Se billede under punkt samme procedure som ved logo) Hvis teksten skal stå nederst på udskriften, skal placeringen være i området "Groupfooter" eller "ReportSummary". Hvis der ikke er plads i området, kan området udvides ved at trække i kanterne på området med musen. Dette gøres ved at pege på et af områdets kanter på udskriftsskabelonen, og klikke med musen når symbolet bliver vist. Skal den faste tekst stå øverst, skal udskriften placeres den i områderne med navnene "PageHeader" eller "ReportTitle". Skriv teksten ind i den teksteditor der åbnes og lav formateringen som den skal se ud på udskriften. Dialogen lukkes ved at klikke på symbolet.

25 Opsætning udskrifter Vælg Vis udskrift for at se om teksten bliver vist som forventet. Eksempler på fakturaudskrifter: Faktura simpel bankindb. Faktura med logo og tekst Faktura med tekst og giroindb. 25

26 Indlæs logo 6.0 Indlæs logo Det er muligt at indlæse et logo til anvendelse på en udskrift i fakturamodulet. Det er muligt at indlæse 9 forskellige logoer i alt, men der er en begrænsning på hvilke typer billeder og størrelser, der kan indlæses. 6.1 Indlæs logo Indlæsning af logoer til faktureringsmodulet i Ø90 sker via dialogen "Indlæs logo", som findes under menupunktet Menu Administration Indlæs logo. For at få indlæst et logo, skal funktionen Indlæs fil anvendes, mens fokus står i en af linierne fra nr. 1 til 9. Herved åbnes dialogen "Hent logo", som er en almindelig windows dialog, der bruges til at finde den billedfil, der skal indlæses i Ø90. Når billedfilen er fundet vælges "Åbn", hvorved dialogen lukkes, og billedfilen bliver vist i "Indlæs logo". Logoet er gemt, når trykknappen OK er anvendt. Markeringen i kolonne Indlæst angiver, om logoer er gemt på database. Det er muligt at indlæse flere logoer i samme arbejdsgang, og de vil blive gemt ved OK. Logo til indlæsning må max. fylde 40 Kb. Hvis et billede er større, vil Ø90 afvise indlæsningen, og en meddelelse vil komme nederst i billedet. Der er nu behov for at ændre billedet. (Kom- 26

27 Indlæs logo primering) 6.2 Komprimering af et logo Der er mulighed for at indlæse et logo, der har en størrelse på 40 Kb eller mindre. Er logoet for stort skal billedet komprimeres. Komprimeringen skal foretages i et andet program end Ø90, det kunne være Paint, Word, Office Picture manager eller andre eksterne programmer. Du kan evt. åbne logoet i Paint, og gemme filen som JPEG fil. Hvis det ikke er nok at ændre det oprindelige billede til en JPEG fil, må man prøve sig lidt frem, for at finde den rigtige størrelse. I Paint kan funktionen Billede Stræk og vrid, bruges til at komprimere billedet. Det er muligt at indlæse billeder i følgende format: JPG JPEG BMP ICO EMF WMF 27

28 Offentlige krav til efaktura 7.0 Offentlige krav til efakturaer Dette afsnit kan du læse, for at få en bedre forståelse for elektroniske fakturaer. Fra 1. februar 2005 modtager det offentlige kun elektroniske regninger. 7.1 Hvad er en efaktura? En efaktura er en regning, som er omformet til et bestemt dataformat, så det kan indlæses direkte i de offentlige økonomisystemer. Dermed er den gamle papirfaktura blevet omdannet til en elektronisk faktura. Kravet om elektronisk fakturering dækker over alle former for regninger, f.eks. fakturaer, kreditnotaer og betalingsanmodninger. (Denne form for elektronisk fakturering må ikke forveksles med elektronisk PDF fil.) Dette format som alle offentlige institutioner skal kunne modtage i, hedder: OIOXML elektronisk regning. 7.2 Hvem er omfattet af kravet? Da elektronisk fakturering blev indført, kunne alle offentlige institutioner udelukkende modtage regninger i elektronisk format. Dvs. institutioner i stat, regioner og kommuner, såsom ministerier, sygehuse, skoler mv. Det berører alle leverandører til det offentlige. Det offentlige har mulighed for at tilbageholde det tilgodehavende, som leverandøren måtte have til det offentlige, indtil der er leveret en elektronisk faktura. 7.3 EAN-nummer (den elektroniske postkasse) Alle offentlige myndigheder har et EAN nummer. Det er et 13 cifret nummer, som entydigt identificerer en enhed (f.eks. en institution). Det offentlige kræver, at der er følgende oplysninger på fakturaen, hvis der skal handles med det offentlige: Ordre- eller rekvisitionsnummer Person- eller anden reference Internt konteringsnummer (skal kun med, hvis kunden oplyser det ved ordreafgivelse) 28

29 Offentlige krav til efaktura 7.4 Hvilke forskellige muligheder er der? Der findes ikke et bestemt system, som skal bruges for at lave en elektronisk regning. Der kan frit vælges mellem 3 måder at sende en elektronisk regning på. Læs ind bureau Fakturaportal Elektronisk fakturasystem. Ligegyldigt hvilke af disse der vælges, skal den elektroniske faktura forbi et såkaldt VANS-netværk (et elektronisk posthus). Med Ø90 Online Fakturering skal du blot anvende funktionen Send efaktura [Alt+F+D], og den elektroniske faktura vil blive sendt til modtageren af EAN nummeret. 29

30 Hjælp og vejledning 8.0 Hjælp og vejledning F1 hjælp Overalt i Ø90 Online er der mulighed for at kalde Hjælp F1. Den hjælpetekst man får vist på skærmen vedrører det felt, cursoren er placeret i. I det vindue hvor hjælpeteksten vises, er der også en henvisning til den almindelige Ø90 vejledning, hvor der er en mere fyldestgørende vejledning for, hvad der skal foretages på det enkelte emne. F4 søgefunktioner Hvis man står i feltet der skal udfyldes, og bruger F4, vil de bagvedliggende skabeloner, kontoplan, kundelister, varelister m.m. komme frem, og man kan udvælge det, som ønskes overført til fakturaen (klik på overfør eller [Alt+E]). I alle felter der har en blå baggrundsfarve, kan der anvendes søgefunktionen F4. F6 springefunktioner Der kan springes mellem de forskellige dele af billedet ved at anvende F6. Ø90 vejledning Vejledningen ligger online, og der kan slås op i vejledningen ved at logge sig på Det kræver et login at anvende siderne, men det er samme brugernavn, login og ejendomsnummer, som der bruges for at komme ind i Ø90 programmet. Du kan her læse hele vejledningen eller dele heraf, samt evt. udskrive de afsnit, du har behov for at have liggende i papirudgave som ekstra hjælp og vejledning. 30

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Manual Helios Mechanic ver

Manual Helios Mechanic ver Indhold Generelt... 2 Bestilling... 3 Login Helios Mechanic... 3 Arbejdsgang Helios Mechanic... 4 Ny kunde... 4 Ny bil... 5 Ny ordre... 5 Ny medarbejder... 7 Arbejdsgang ny aftale... 7 Andre funktioner

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte o90support@seges.dk eller din lokale DLBRvirksomhed. Se i øvrigt siden FAQ hvor du vil kunne

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Denne vejledning viser, hvordan du kan vælge at få din faktura konteret i Ø90 1 Sammendrag 2 Konteringshjælp 2.1 Ens kontering af alle varelinjer på en

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Oprettelse og tabeller

Oprettelse og tabeller Oprettelse og tabeller Oprettelse af kursusejendom Side Indstilling af PC... 1 Opret bruger... 2 Opret medlem... 3 Indlæs/hent/udlæs data... 5 Tabeller (ekstraopgaver) Kontoplan... 8 Udvælg konto... 9

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til DLBR Mark Online Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2011 Redaktør Tryk Udgiver PlanteIT Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Bestilling via telefon 70 15 50

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018 I forbindelse med omlægningen af O90.dk, skal i fremover klikke på det vedhæftede PDF-dokument, for at se kendte fejl og mangler i e-faktura

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Opdatering NewStore Food version 43

Opdatering NewStore Food version 43 Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Opkrævning af Divisionskontingent

Opkrævning af Divisionskontingent Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere