EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition"

Transkript

1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelse til Laboratorierekvisition MEDREQ Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning til implementering af MEDREQ. Den generelle beskrivelse af relationer, data-tabeller med videre er i hæftet Fælles vejledning til Implemetering af laboratoriemeddelelserne MEDREQ og MEDRPT.

2

3 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 1

4 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions Indhold 1. Laboratorierekvisitions meddelelser Funktion Principper Meddelelsesindhold Meddelelsens indholdsprincip Meddelelsens struktur 8 Tørresnor Segment forklaring Information om meddelelsen 16 Meddelelseshoved 16 Begyndelse af en meddelelse 18 Dato/tid/periode 19 Fri tekst Involverede sundhedsfaglige partnere 21 Trigger segment SG1 22 Navn og adresse 23 Adresse 26 Kommunikations kontakt 28 Fri tekst 29 Referencer 30 Sekvensoplysninger 31 Sprog 31 Serviceyder 32 Kvalifikation Laboratorierekvisition 35 Trigger segment SG2 35 Finansielle betalingsforhold 36 Generel indikator 37 Referencer 38 Dato/tid/periode 39 Prioritet 40 Klinisk information 41 Fri tekst 42 Sprog 43 Pakning 44 Begyndelse af meddelelse 45 Testmetode 46 Håndteringsinstruktioner Stående rekvisitionsinstruktioner 48 Trigger segment SG3 48 Kvantitet 49 Dato/tid/periode 50 Fri tekst Refereret laboratorierekvisition 52 Trigger segment SG4 52 Referencer 53 Dato/tid/periode Emne/pt. for undersøgelse 55 Trigger segment SG5 55 Referencer 56 Adresse 57 Side 2 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

5 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse Kommunikationskontakt 59 Håndteringsinstruktioner 60 Relation 61 Prøvemateriale karakteristik 62 Fri tekst Patient 64 Trigger segment SG6 64 Personnavn 65 References 67 Dato/tid/periode 68 Persondemografisk information 69 Nationalitet 70 Sprog 70 Relation 71 Håndteringsinstruktioner Dyr 73 Dyr 73 Personnavn 74 Dato/tid/periode Sundhedsfaglig administrative information 77 Trigger segment SG8 77 Patients tilhørsforhold 78 Lokations identifikation 79 Dato/tid/periode 80 Reference Klinisk information 82 Trigger segment SG9 83 Klinisk information 84 Sprog 85 Dato/tid/periode 86 Fri tekst 87 Referencer 88 Trigger segment SG10 89 Generel indikator 90 Undersøgelse 91 Klinisk information 92 Observationsresultat 93 Status 95 Dato/tid/periode 96 Fri tekst 97 Referencer 99 Sekvensoplysninger 99 Trigger segment SG Områdeoplysninger 101 Fri tekst 102 Karakteristik / Klasse ID 103 Relation 104 References 105 Klinisk intervention 106 Item beskrivelse 107 Dosisadministration 108 Fri tekst Involverede prøver 110 Trigger segment SG Sekvensoplysninger 111 Prøvekarakteristik 112 Procesidentifikation 113 Referencer 114 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 3

6 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions Kvantitet 115 Dato/tid/periode 116 Paknning (Emballage) 118 Prioritet 119 Fri tekst 120 Oplysninger for transport 122 Håndteringsinstruktioner 124 Lokation identifikation 125 Adresse Forbehandling 128 Trigger segment SG Klinisk intervention 129 Medicin beskrivelse 130 Dosisadministration 131 Dato/tid/periode 132 Fri tekst 133 Kvantitet Ønskede undersøgelser 135 Generel indikator 135 Prioritet 136 Kvantitet 137 Klinisk information 138 Undersøgelse 139 Dato/tid/periode 141 Fri tekst 142 Testmetode 143 Monetær størrelse 144 Referencer 145 Håndteringsinstruktioner Stående rekvisition instruktioner 147 Trigger segment SG Kvantitet 148 Dato/tid/periode 149 Fri tekst Meddelelse sikkerhed 151 Authentication resultat 151 Dato/tid/periode Meddelelse termination 152 Meddelelsestrailer 152 Krydshenvisninger 153 Side 4 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

7 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse 1. Laboratorierekvisitions meddelelser Funktion Laboratorierekvisitionmeddelelser 2 sendes fra en laboratorierekvirent 3 til en laboratorieser-viceyder 4 = et laboratorium enten for a) at rekvirere undersøgelser 5 (Ny Laboratorierekvi-sitionsmeddelelse), b) at modificere tidligere rekvisition eller rekvisitioner (Laboratorierekvi-sitions Modifikationsmeddelelse) eller c) at annullere tidligere rekvisition (Laboratorierekvi-sitions Annulleringsmeddelelse). Alle tre meddelelser implementeres ved brug af EDIFACT MEDREQ (Medical Request = Medicinsk Rekvisitionsmeddelelse), MEDREQ er udarbejdet af CEN TC251 WG3/PT008 og dokumenteret i en CEN-præstandard CEN ENV 1613 for Meddelelser om ændring af Laboratorie Information med tilhørende supplerende dokument. Dokumenterne giver en generel vejledning til implementering. Den tilhørende implementeringsvejledning er også udarbejdet, - dog i en lidt anden version, end den her brugte, idet forskelligge tekniske ændringer er indarbejdet dels efter grundig overvejelse, dels efter behandling af UN-EDIFACT s øverste internationale myndighed. Denne internationale vejledning forventes godkendt af CEN-landene primo Da den endelige europæiske vejledning til EDIFACT-implementering ikke blev færdig medio 1996, har man i MedCom-EDI-gruppen valgt at fastholde det dokument, som var grundlag for første version af vejledningen. Første version blev udarbejdet på grundlag af et af de sidste udkast, som blev behandlet i CEN/TC251/WG3. Dette er ensbetydende med, at den kommende europæiske standard tillæg med implementeringsvejledningen er modificeret i forhold til nærværende dokument. Dette påvirker ikke den beslutning, at man i MedCom og hermed i nærværende dokument vil følge den europæiske standard ENV-1613, der ikke i sig selv fastlægger nogen kommunikationssyntax. Derfor overholder nærværende dokument de krav, der stilles i ENV-1613 om indhold, sammenhænge og modeller. Ny Laboratorierekvisition og Annullering af Laboratorierekvisition kan opfattes som specielle tilfælde af Modifikationsmeddelelse til en Laboratorierekvisition. Modifikationsmeddelelsen kan indeholde en blanding af "ny", "ændring", "annullere" servicetyper for rekvisition, når det drejer sig om de enkelte undersøgelser, der er bestilt i en tidligere rekvisition, mens Ny Laboratorierekvisition kun indeholder "ny" servicetype af rekvisition og forskellige undersøgelser. Laboratorierekvisitions Annulleringsmeddelelse indeholder kun "annullering"- servicetypen for en komplet rekvisition. 1.2 Principper Den generelle struktur af EDIFACT meddelelsen er: 1 I det følgende anvendes en del begreber vedr. kommunikation med kliniske laboratorier, hvor præcision og konsistens er helt afgørende for korrekt forståelse. For de vigtigste begreber anføres en dansk term og den tilsvarende term anvendt i den originale engelske udgave af dette dokument. Bortset fra resultat er der en 1:1 mapning mellem termerne. 2 laboratorierekvisition: laboratory service order 3 laboratorierekvirent: laboratory service requester 4 laboratorieserviceyder: laboratoriet: laboratory service provider 5 undersøgelse: investigation MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 5

8 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions - En meddelelse kan inkludere en eller flere laboratorierekvisitioner. - Laboratorierekvisition er relateret til een laboratorieserviceyder, een laboratorierekvirent og yderligere beskrivelse af en eller flere partnere til kopimodtagelse af rekvisition og/eller efterfølgende resultatmeddelelse(r) 6. - Een laboratorierekvisition omhandler kun een primær patient for undersøgelse (patient, dyr eller materiale). Flere relaterede personer/patienter til "hoved" emne/pt. kan beskrives. - Klinisk information kan relatere til såvel primær patient for undersøgelse som til anden relateret emne eller patient. - Enhver laboratorierekvisition kan rekvirere ydelser vedr. en eller flere prøver fra undersøgelsesmaterialet eller fra personen/patienten selv. - Enhver prøve har et geografisk prøvetagningssted (lokation). - Enhver rekvireret undersøgelse kan henføres til en eller flere prøvematerialer eller enkeltundersøgelser. Med undtagelse af information i FTX segmenter, vil al information primært være udtrykt som koder. 1.3 Meddelelsesindhold Meddelelsen består af følgende hovedafsnit: Information om Laboratorierekvisition Ny modifikation annullering Meddelelsen selv Kapitel Kapitel Kapitel Involverede sundhedsfaglige partnere Kapitel Kapitel Kapitel Laboratorierekvisition Kapitel Kapitel Kapitel Emne/pt. for undersøgelse Kapitel Kapitel N/A Involverede prøver Kapitel Kapitel N/A Rekvirerede undersøgelser Kapitel Kapitel N/A Meddelelsessikkerhed Kapitel Kapitel Kapitel Meddelelsestermination Kapitel Kapitel Kapitel Laboratoriesvarmeddelelser er udarbejdet i særskilt dokument. Et svar kan indeholder et eller flere resultater. Resultat: result eller result item Side 6 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

9 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse Da Modifikation af en laboratorierekvisition kan behandles som et supersæt af de tre meddelelser, beskriver dette dokument denne meddelelse. Afvigelser i forhold til de andre meddelelser er beskrevet i teksten for Laboratorierekvisition Kun visse kapitler bruges til en annulleringsmeddelelse som specificeret i ovenstående tabel. 1.4 Meddelelsens indholdsprincip For hver hoveddel er de forskellige objekter repræsenteret sekventielt i meddelelsen. For hvert objekt er mapning af de relaterede attributter i EDIFACT segmenterne præsenteret, segmenterne er dokumenteret. MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 7

10 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions 1.5 Meddelelsens struktur De grå-skraverede områder bruges ikke efter aftale mellem parterne i MedCom-projektet. Dette er ikke ensbetydende med, at de ikke kan bruges i Danmark, men der skal indgåes nye aftaler mellem de berørte parter, hvis grå-skraverede felter ibrugtages. Information om meddelelsen: UNH M 1 Meddelelsens ref. nummer. Meddelelsestype BGM M 1 Meddelelsesnavn Meddelelsesfunktion DTM C 9 Dato/tid, hvor meddelelsen er genereret * FTX C 9 Information vedr. den hele meddelelse Sundhedsfaglig partner (incl. Sundhedsfaglig professionel og Sundhedsfaglig organisation) repræsenterende: laboratorierekvirent laboratorium kopi modtager tiltænkt modtager af svarkopi oprindelse af klinisk information ansvarlig sundhedsfaglig partner sundhedsfaglig administrative information prøvetager relateret sundhedsfaglig serviceyder Laboratorierekvisition: prøvetagningssted betalingspartner SG1 M 99 S01 M 1 NAD C 1 Partnertype (incl. betalings partner-type) Sundhedsfaglig registrerings ID Navn på sundhedsfaglig organisation Personnavn oplysninger (incl. titel) på sundhedsfaglig professionel Modtager af kopisvar + ADR C 9 Adresse på sundhedsfaglig partner COM C 9 Telekommunikationsnumre for sundhedsfaglig partner * FTX C 9 Ustruktureret telekommunikationsnummer for sundhedsfaglig partner RFF C 9 Partneraftalt ID for den sundhedsfaglig partner ID for sundhedsfaglig partner fra laboratori servicerekvirent ID for sundhedsfaglig partner fra lab. serv. yder Link til sundhedsfaglig partner - far SEQ C 1 Sekvensnummer (for interne referencer) + LAN C 9 Sprog for sundhedsfaglig partner + SPR C 1 Type af sundhedsfaglig organisation Type af sundhedsfaglig professionel Medicinsk speciale Stilling for sundhedsfaglig professionel Militær rang for sundhedsfaglig professionel + QUA C 9 Kvalifikation for sundhedsfaglig professionel SG2 M 99 S02 M 1 FCA C 1 Betalingskategori GIS M 1 Servicetype for laboratorierekvisition Side 8 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

11 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse UNH SG2 RFF M 9 Rekvisition ID fra laboratorierekvirent Rekvisition ID fra laboratorieserviceyder Link til Sundhedsfaglig partnere - laboratorieserviceyder - laboratorierekvirent - kopi destination - tiltænkt modtager af svarkopi DTM M 9 Produktions-dato/tid for laboratorierekvisition Faktisk dato/tid for svar Dato/tid for modtagelse af rekvisition + PTY C 1 Svarprioritet for rekvisition + CIN C 9 Grund til fremsendelse af lab. rekvisition (som diagnose) Lab. rekvirents kommentarer (som diagnose) * FTX C 9 Grund til rekvisition (som tekst) Lab. rekvirents kommentarer (som tekst) + LAN C 9 Svar-sprog Sprog for laboratorierekvisition PAC C 1 Antal prøverør tilhørende en lab. rekvisition BGM C 1 Ønske om kvittering for modtaget rekvisition TEM C 9 Grund til rekvisition Grund til annullering (CAN) * HAN C 1 Kommentar-niveau for laboratoriesvar Stående laboratorierekvisition: SG3 C 99 S03 M 1 * QTY C 1 Antal gange per tidsinterval DTM C 9 Startdato/-tid for stående laboratorierekvisition Slutdato/-tid for stående laboratorierekvisition Numerisk værdi for cyclustid (incl. enhed) * FTX C 9 Slutbetingelse for stående laboratorierekvisition Reference til en anden laboratorierekvisition: SG4 C 99 S04 M 1 RFF M 9 Rekvirents ID Laboratoriets ID DTM C 1 Produktionsdato/-tid for refereret rekvisition Emne/pt. for undersøgelse (incl. Overordnet sundhedsfaglig partnere og Materiale): SG5 C 9 S05 M 1 RFF C 9 Rekvirent -ID for Emne/pt. Laboratorie-ID for Emne/pt. Link til Sundhedsfaglig partnere - overordnet sundhedsfaglig partnere + ADR C 9 Adresse for Emne/pt. for undersøgelse COM C 9 Telekommunikationsnummer for den(t) undersøgte * HAN C 9 Advarsel forud for prøvetagning REL C 1 Beskrivelse af forhold mellem forskellige emner/ptatienter for undersøgelse + SPC C 9 Beskrivelse af materiale (som kode) * FTX C 9 Beskrivelse af materiale (som tekst) Ustruktureret telekommunikationsnummer for undersøgte MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 9

12 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions UNH SG2 SG5 Patient: SG6 C 99 S06 M 1 + PNA C 1 Personnavn oplysninger (incl. titel) for patient Officielt patient ID Alternativ personnavn type Alternativ personnavn værdi Personnavn oplysninger for relateret person RFF C 9 Patient betaling(s) ID Partner aftalt patient ID Ekstra patient ID DTM C 9 Dato/tid for fødsel Dato/tid for død + PDI C 1 Patienters køn Civilstand for patient Religion + NAT C 9 Nationalitet for patient + LAN C 9 Patientens sprog REL C 1 Relationstype af relateret person * HAN C 9 Fortrolighed overfor patient oplysninger Dyr: (Bruges ikke for nuværende) SG7 C 1 + ANI M 1 Dyre art Dyre race Navn på dyr Dyrets køn + PNA C 1 Dyrets ejers personnavn oplysninger DTM C 9 Dato/tid for dyrs fødsel Dato/tid for dyrs død Sundhedsfaglig administrative information: SG8 C 9 S08 M 1 + PAS C 1 Administrativ status for undersøgte LOC C 9 Fysisk opholdssted for patient (afd., stue, seng) DTM C 9 Udskrivning dato/tid Indlæggelse/henvendelse dato/tid Startdato/-tid for afd. ophold Slutdato/-tid for afd. ophold RFF C 1 Link til Sundhedsfaglig partnere - sundhedsfaglig administrative information Klinisk information (incl. Oprindelse af klinisk information og klinisk observation): SG9 C999 S09 M 1 + CIN C 9 Type af klinisk observation Klinisk observationsbeskrivelse (kodet) Bekræftelse/sikkerhedsgrad for den kliniske observation + LAN C 9 Sprog for den kliniske observation DTM C 9 Dato/tid for den kliniske information Startdato/-tid for den kliniske information Slutdato/-tid for den kliniske information Dato/tid for oprindelse af den kliniske information * FTX C 99 Klinisk observations beskrivelse (som tekst) Side 10 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

13 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse RFF C 9 Link til sundhedsfaglig partnere Link til oprindelse af klinisk information UNH SG2 SG5 SG9 Klinisk undersøgelsesresultat (incl. Klinisk undersøgelse ): SG10 C 99 S10 M 1 GIS C 1 Servicetype af klinisk undersøgelsesresultat + INV M 9 Identifikation af den kliniske undersøgelse Specifikationer til den kliniske undersøgelse + CIN C 9 Tekstbeskrivelse af en klinisk undersøgelsesresultat (som diagnose) Kommentar til klinisk undersøgelses resultat (som diagnose) + RSL C 1 Numerisk værdi af et måleresultat Usikkerhedsinterval for et måleresultat (incl. enhed) Tekstbeskrivelse af resultat (kodet) Enhed for måling Aritmetisk komparator Indikator for afvigende resultat STS C 1 Status for klinisk undersøgelse DTM C 99 Dato/tid for klinisk undersøgelse Dato/tid for status ændring Datoværdi for et klinisk undersøgelses resultat * FTX C 99 Tekst værdi for klinisk undersøgelsesresultat (som tekst) Kommentarer til klinisk undersøgelse Kommentarer til klinisk undersøgelsesresultat RFF C 99 ID for klinisk undersøgelsesresultat Link til Klinisk undersøgelsesresultat - forælder SEQ C 1 Sekvensnummer (for intern(e) referencer) Reference grænse: SG11 C 99 S11 M 1 + RND C 1 Numerisk værdi for kvantitetens nedre reference grænse Numerisk værdi for kvantitetens øvre reference grænse Enhed for numerisk reference grænse Type af referenceinterval * FTX C 9 Tekstet reference grænse for klinisk undersøgelsesresultat CCI C 9 Definition af reference population Relateret sundhedsfaglig serviceyder: SG12 C 99 REL M 1 Relationstype af rel. sundhedsfaglig serv. yder. RFF C 99 Link til Sundhedsfaglig partnere - relateret sundhedsfaglig serviceyder Intervention s information: SG13 C 99 + CLI M 1 Interventionstype Interventionsbeskrivelse Lægemiddel/medicin: SG14 C 99 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 11

14 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions IMD M 1 Identifikation af lægemiddel/medicin + DSG C 9 Dosering og administrationsspecifikation for lægemiddel/medicin (kodet) * FTX C 9 Dosering og administrationsspecifikation for lægemiddel/medicin (som tekst) UNH SG2 SG5 Prøve (Prøve, der skal tages / prøve, der er taget, incl. Prøvetager og Prøvetagningssted): SG15 C 99 S15 M 1 SEQ C 1 Sekvensnummer (for interne referencer) + SPC M 9 Anatomisk oprindelsessted for prøve (som kode) Prøvekonserveringsmateriale Prøvens type Indikator for prøvetagning udført * PRC C 9 Procedure for prøvetagning Håndtering af prøve RFF C 9 Prøve-ID fra laboratorierekvirent Prøve-ID fra laboratorieserviceyder (MOD) Link til sundhedsfaglig partnere - prøvetager - prøvetagningssted Link til taget prøve - forælder * QTY C 1 Mængde af prøvemateriale (incl. enhed) DTM C 99 Dato/tid for prøvetagning Startdato/-tid for prøvetagning Slutdato/-tid for prøvetagning Varighed af prøvetagning (incl. tid enhed) Ønsket dato/tid for prøvetagning Ønsket startdato/-tid for prøvetagning Dato/tid for modtagelse af prøvemat. (MOD) Ønsket periode for prøvetagning (incl. enhed) Interval fra første opsamlings tid (incl. enhed) PAC C 1 Antal prøverør (beholdere) + PTY C 1 Prioritet * FTX C 9 Prøvetager's kommentarer Anatomisk prøvetagningssted, (beskrivelse som tekst) Rekvirents kommentarer til prøve TDT C 9 Transport logistik for prøvemateriale * HAN C 9 Prøve håndteringsadvarsler LOC C 9 Prøvetagingssted (afd., stue, seng) + ADR C 9 Geogafiskadresse for prøvetagning Forbehandling: SG16 C 99 S16 M 1 + CLI C 1 Beskrivelse af forbehandling IMD C 1 Forbehandlingsmateriale/-teknik + DSG C 1 Administration af forbehandling eller indgivelsesmåde DTM C 9 Administration startdato/-tid Administration slutdato/-tid Behandlingsvarighed (incl. enhed) * FTX C 9 Forbehandlingsbeskrivelse (som fri tekst) * QTY C 1 Mængde af administeret materiale/lægemiddel (incl. enhed) Ønsket laboratorie undersøgelse (incl. Laboratorie undersøgelse ): SG17 C 99 Side 12 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

15 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse UNH SG2 SG5 SG 17 GIS M 1 Servicetype af ønsket lab. undersøgelse + PTY C 9 Analyse prioritet. Svarprioritet. * QTY C 1 Antal gange lab. undersøgelse skal udføres. + CIN C 9 Grund til rekvisition (som diagnose) Lab. serv. rekvirents kommentarer (som diagnose) + INV M 99 Observerbar egenskab attribut Målbar kvantitet attribut Komponent for observerbar egenskab attr. gr. Komponent for målbar kvantitet attr. gr. System for observerbar egenskab attr. gruppe System for målbar kvantitet attr. gruppe Egenskab for observerbar egenskab Specifikation til observerbar egenskab / målbar kvantitet Anden beskrivelse af undersøgelsen DTM C 9 Ønsket dato/tid for laboratorieundersøgelsesresultat Produktions-dato/tid for ønsket undersøgelse * FTX C 9 Rekvirents kommentarer (som tekst) Grund til rekvisition (som tekst) Kommentar til laboratorieundersøgelse TEM C 9 Grund til rekvisition (kodet) MOA C 9 Pristype for laboratorieundersøgelses Pris for laboratorieundersøgelse Valutaenhed for pris RFF C 99 Link til prøvens andre involverede prøver * HAN C 1 Kommentar oplysninger Gentagende laboratorie undersøgelser: SG18 C 99 S18 M 1 * QTY C 1 Antal gange per tids interval DTM C 9 Startdato/-tid for gentaglese af lab. undersøgelse Slutdato/-tid for gentagelse af lab. undersøgelse Numerisk værdi for cyclustid (incl. enhed) * FTX C 9 Slut-betingelse for gentagelse af lab. undersøgelse. Anden instruktion Sikkerheds information: SG19 C 99 AUT M 1 Attestation af (Authentication) resultat DTM C 9 Dato/tid for validitet af attestation (authentication) UNT M 1 Meddelelsens afslutning MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 13

16 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions Tørresnor Let forvredet EDIFACT-tørresnor for MEDREQ. Den er vedlagt som en Exel-fil kaldet snorreq.xls. Den følger reglerne for dannelse af EDIFACT-tørresnor på den måde, at segmenter i kort snor er et niveau nede og segmenter i lang snor er et niveau længere nede i forhold til den vandrette snor. Tøresnoren læses fra venstre mod højre, med den undtagelse at den skal følges, hvis den knækker ned og mod venstre. Ved at sætte den op som vist, kan hele MEDREQ-snoren være på to sider. Side 14 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

17 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 15

18 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions 1.6 Segment forklaring Information om meddelelsen MEDDELELSESHOVED Til præsentation af information om selve meddelelsen. Mandatory. M 1 Kommentar: Denne del af meddelelsen eksisterer ikke som et objekt i GMD. UNH MEDDELELSESHOVED Som hoved, identifikator og specifikation af en meddelelse Mandatory. M 1 UNH+AB0001+MEDREQ:D:93A:UN:M95200 No Item Ind. Repr. Beskrivelse 0062 MEDDELELSE REFERENCE NUMMER S009 MEDDELELSE IDENTIFIKATOR M M an..14 En senders unikke meddelelsesreference. Alle meddelelser er nummereret sekventielt 0065 Meddelelsestype identifikator M an..6 Type af meddelelse, transmitteret (= "MEDREQ") 0052 Meddelelsestype og versionsnummer 0054 Meddelelsestype og udgivelsesnummer M an..3 Status for meddelelse (=D) M an..3 Directory som meddelelsen tilhører (=93A) 0051 Kontrollerende organ M an..2 Kode til identifikation af kontrollerende organ for specifikation, vedligeholdelse og publikation af denne meddelelsestype (= "UN") Side 16 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

19 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse 0057 Organisations tildelt kode R an..6 Organer som vedligeholder nationale subsets, beskrevet i meddelelsesimplementation guidelines, anbefales at bruge en tre karakter identifikator for organ, og til at allokere tre cifre til versionsnumre for vejledningen.?? + M95200 De sidste tre cifre står for version 2.0 med opdatering nr. 0. Efterhånden som der måtte komme opdateringer af meddelelsen skiftes til 201, 202, 203 etc FÆLLES TILGANGS REFERENCE N an..35 S010 STATUS FOR OVERFØRSEL N 0070 Sekvensnummer for meddelelse M n Indikator for første/sidste overførsel. O a1 Skønt nogle af segmenterne, der bruges i denne meddelelse, ikke endnu er godkendt, er alle resterende segmenter baseret på 93A.UN/ECE procedurer, og de har anbefalet påtegning UN for alle de meddelelser, der allerede har status 1eller 2. Faktisk bruger vi speciel revision med status D Meddelelsen, som er beskrevet her, har som status 0 på det tidspunkt dokumentet er udgivet, men den er allerede fremsendt til accept som Status 1 hos UN-EDIFACT organisationen. Men vi henviser altså til 93A status D MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 17

20 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions BGM Mandatory. M 1 BEGYNDELSE AF EN MEDDELELSE Til identifikation af typen af og funktionen for en meddelelse og til transmission af identifikationsnummer. BGM+LRE++9 C002 DOKUMENT- eller MEDDELELSESNAVN 1001 Dokument-/meddelelsesnavn, kodet R R an..3 Kode for meddelelsesnavn:?? + LRE 1131 Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Dokument-/meddelelsesnavn N an DOKUMENT-/MEDDELEL- SESNUMMER 1225 MEDDELELSESFUNKTION, KODET O an..35 Reference til afsenders identifikation af meddelelsen. R an..3 Meddelelsesfunktion. Bruges til indikation af meddelelsestype (GMD). Skal bruges, hvis det IKKE er en ny laboratorierekvisition: "4" = Modifikation "1" = Annullering "9" = Oprindelig (Ny laboratorierekvisition) 4343 RESPONS TYPE, KODET N an..3 Side 18 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

21 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse DTM DATO/TID/PERIODE For at specificere dato/tid, hvor meddelelsen er genereret, dato/tid, hvor meddelelsen er sendt, etc. Nødvendig, max. 9 repetitioner. Mindst en dato/tid skal findes i MedCom meddelelser DTM+137: :201' C507 DATO/TID/PERIODE M 2005 Dato/tid/periode kvalifikator M an..3 Type af dato/tid/periode: "137" = Tidspunkt meddelelsen er genereret 2380 Dato/tid/periode R an..35 Dato/tid meddelelsen er genereret ved applikationen 2379 Dato/tid/periode format kvalifikator R an..3 Dato/tid format: "203" = CCYYMMDDHHMM "204" =CCYYMMDDHHMMSS MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 19

22 meddelelse EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions *FTX FRI TEKST For at specificere fri tekst information relateret til hele meddelelsen. Optional, max. 9 repetitioner. Bruges ikke i MedCom 4451 TEKSTINDHOLD KVALIFIKATOR M an TEKSTFUNKTION, KODET N an..3 C107 TEKSTREFERENCE N *4441 Fri tekst identifikation M an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an..3 C108 TEKST LITORALT N 4440 Fri tekst M an Fri tekst O an Fri tekst O an Fri tekst O an Fri tekst O an SPROG, KODET N an..3 Side 20 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

23 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG Involverede sundhedsfaglige partnere SUNDHEDSFAGLIGE PARTNERE SG1 Kommentar: Types: For at præsentere information om involverede sundhedsfaglige partnere. Mandatory, max. 99 repetitioner. En sundhedsfaglig partner kan være:? en individuel sundhedsfaglig person? en organisation? en del af en organisation En sundhedsfaglig partner kan referere rekursivt til en anden sundhedsfaglig partner, som så kan være enten en del af en organisation (afd., etc.) eller en sundhedsfaglig professionel. Der kan refereres til forskellige typer af sundhedsfaglige partnere fra forskellige dele af en meddelelse:? Laboratorierekvirent: autoriseret sundhedsfaglig professionel, der producer en laboratorierekvisition? Laboratorieserviceyder: autoriseret sundhedsfaglig partner med ret til at udføre undersøgelser? Kopidestination: sundhedsfaglig partner hvortil en kopi af rekvisition er sendt? Tiltænkt modtager af svarkopi: sundhedsfaglig partner som skal modtage en kopi af svaret? Oprindelse af klinisk information: organisation, afdeling, sundhedsfaglig professionel, etc. som først har udgivet den kliniske information? Overordnet sundhedsfaglig partner: organisation, afdeling, sundhedsfaglig professionel, etc. som er officiel ansvarlig for det sundhedsfaglige overfor en patient? Sundhedsfaglig administrativ information: organisation, afdeling, etc. hvor pt. tilhører.? Betalingspartner: sundhedsfaglig partner involveret i betaling for laboratorieservice.? Relateret sundhedsfaglig serviceyder: sundhedsfaglig partner tager sig af produktionen af et klinisk undersøgelsesresultat.?? Patientrelateret sundhedsfaglig partner: patientens egen læge? Prøvetager: sundhedsfaglig professionel som tager prøven.? Prøvetagningssted: lokation for prøvetagning. MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 21

24 meddelelse SG1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions S01 TRIGGER SEGMENT SG1 Til start af segmentgruppe 1. Mandatory. M 1 S01+01 C851 BRUG AF SEGMENTGRUPPE/OP- LYSNINGER 9811 Brug af segmentgruppe, kodet 1131 Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Brug af segmentgruppe N an..70 O A an..3?? 01 Side 22 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

25 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG1 NAD NAVN OG ADRESSE Til identifikation-, navne- og adresseoplysninger for en sundhedsfaglig partner. Required. R 1 NAD+PO ::9 No. Item Ind. Repr. Beskrivelse Indikator for modtagelse af kopisvar Betaling(s) partner type Sundhedsfaglig registrerings ID 3035 PARTNERKVALIFI-KATOR M an..3 Rolle for partner: "PO" C082 PARTNERIDENTIFIKA- TIONSOPLYSNINGER A = Laboratorierekvirent (rekvirerende partner) +"ONL" = Laboratorierekvirent (som ikke skal have svar) +"SLA" = Laboratorieserviceyder +"CCO" = Kopidestination (for rekvisition) +"CCR" = Tiltænkt modtager af svar (Kopidestination for svar) + BV = Person i organisation +"OMI" = Oprindelse af klinisk information +"COL" = Prøvetager +"AST" = Sundhedsfaglig administrativ +"SHP" = Overordnet sundhedsfaglig partner +"SCL" = Prøvetagingssted +"PAY" = Betaling(s) partner +"RHP" = Relateret sundhedsfaglig serviceyder +"PRH" = Patient-relateret sundhedsfaglig partner Bruges normalt 3039 Partneridentifikation, kodet M an..17 EDI-Lokationsnummer tildelt af SEDI-sektariatet For praksis- og speciallæger bruges ydernummer.?? f. eks ?? MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 23

26 meddelelse SG1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions 1131 Kodelistekvalifikator D an Intet = standard EDIFACT 2. YNR 3. SFU 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet D an fra EDIFACT 2. SST 3. SST C058 NAVN & ADRESSE N Bruges ikke Navn og adresselinie M an Navn og adresselinie N an Navn og adresselinie N an Navn og adresselinie N an..35 Navn for sundhedsfaglig organisation Personnavn oplysninger for sundhedsfaglig professionel 3124 Navn og adresselinie N an..35 C080 PARTNER NAVN D Bruges normalt ikke, men skal bruges, hvis partneridentifikationen ikke findes Partner navn M an..35 Kan repræsentere forskellige navnedele afh.af formatkode for partner navn Partnernavn O an Partnernavn O an Partnernavn O an Partnernavn O an Partnernavn format, kodet O an..3 Kode for partner navneformat: +"US" = Ustrukturerede navne linier (i.e. navn i uspecificeret format i en eller flere forekomster af partnernavn) +"SG" = Efternavn fulgt af fornavne (i.e. efternavn i første forekomst af partnernavn og fornavne i anden forekomst af partnernavn) C059 GADE N 3042 Gade og nummer / P.O. Box M an Gade og nummer / P.O. Box N an..35 Side 24 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

27 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG Gade og nummer / P.O. Box N an BY NAVN N an LANDE IDENTIFIKATION N an POSTNUMMER N an LAND, KODET N an..3 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 25

28 meddelelse SG1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions +ADR ADRESSE For at specificere en adresse for en sundhedsfaglig partner. Optional, max. 9 repetitioner. Hvis flere af følgende: by, distrikt og amt er nødvendig samtidigt, vil to eller tre forekomster af dette segment være nødvendigt. ADR+HO:PO:PE+1:Doktorgade:35+Nr. Åby+5555 Adressetype +C817 ADRESSEBRUG O De tre dataelementer bruges til specifikation af type af adresse langs tre axer. Adresse for sundhedsfaglig partner/ person Ingen, 1, 2 eller 3 dataelementer kan bruges afh. brugerbehov Adressefunktion, kodet O an..3 Funktion for adresse: +"HO" = Hjem +"WO" = Arbejde +"CO" = Kontaktadresse Adressetype, kodet O an..3 Type af adresse: +"PO" = Postadresse +"PH" = Fysisk adresse Adressestatus, kodet O an..3 Status for adresse: +"PE" = Permanent adresse +"TE" = Temporær adresse +"PR" = Tidligere adresse +C090 ADRESSEOPLYSNINGER D Bruges kun i første forekomst af ADR segment for hver adresse Adresseformat, kodet M an..3 Kode for adresse format: +"US" = Ustrukturerede adresselinier +"1" = Gadenavn i AC1 hus nummer i AC2 Gade navn Nummer eller navn på hus Lejligheds - nummer Adressekomponent M an..35 Adressekomponent #1 (AC1). Kan repræsentere forskellige adressedele afh. af formatkode for adresse. Side 26 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

29 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG1 P.O. box nummer Ustrukture-ret adresselinie Adressekomponent O an..35 Adressekomponent #2 (AC2) Adressekomponent O an..35 Adressekomponent #3 (AC3) Adressekomponent O an..35 Adressekomponent #4 (AC4) Adressekomponent O an..35 Adressekomponent #5 (AC5) By 3164 BYNAVN O an..35 Navn på by eller lokal postkontor. Postnummer 3251 POSTNUMMER IDENTIFIKATION A an..9 Postnummer. Land 3207 LAND, KODET O an..3 Kode for land. Amt By, distrikt +C819 LANDSDELS OPLYSNINGER O Landsdel, amt eller by (distrikt) 3229 Landsdelsidentifikation O an..9 Kode for land, amt eller by (distrikt) = kommune/amts-koder 1131 Kodelistekvalifikator D an..3 SKS 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet D an..3 SST 3228 Land sub-entity O an..35 C517 LOKATION IDENTIFIKATION N 3225 Sted/lokation identifikation N an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Sted/lokation N an..17 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 27

30 meddelelse SG1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions COM KOMMUNIKATIONS KONTAKT Til identifikation af et kommunikationsnummer for en sundhedsfaglig partner. Optional, max. 9 repetitioner. COM /7308:TE Telekommunikation, landekode Telekommunikation, områdekode Telekommunikationsnum-mer Telekommunika-tionens lokalnum-mer Ustruktur. telekommunikationsnummer Telekommunikationstyp e C076 KOMMUNIKATIONSKON- TAKTER M Type af kommunikationskontakt 3148 Kommunikationsnummer M an..25 Ustruktureret telekommunikationsnummer, landekode, områdekode, nummer og/eller lokalnummer. De forskellige dele kan sammensættes med / som adskiller for at specificere de individuelle komponenter, som: "+45/ /7308". FTX segmentet bruges til lange ustrukturerede telekommunikationsnumre som X.400 adresser Kvalifikator for kommunikationskanal M an..3 Type af kommunikationskanal: "HTE" = Telefon, Hjem WTE = Telefon, arbejde MTE = Mobiltelefon "FX" = Telefax Side 28 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

31 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG1 *FTX FRI TEKST For at specificere lange ustrukturerede telekommunikationsnumre som X.400 adresser. Optional, max. 9 repetitioner. FTX+X4+++C=DK/A=DK400/O=HOSP/OU=LAB 4451 KVALIFIKATOR for TEKSTINDHOLD 4453 TEKST FUNKTION, KODET N an..3 C107 TEKST REFERENCE N *4441 Fritekst identifikation M an Kodelistekvalifikator D an Kodelisteansvarlig organ, kodet D an..3 M an..3 Type af fri tekst: +"X4" = X.400 adresse IN = Internet ( ) adresse Ustruktur-eret telekommunikationsnummer C108 TEKST LITORALT R 4440 Fri tekst M an..70 Ustruktureret telekommunikationsnumer som f.eks. X.400 eller adresse Fri tekst O an..70?? C=DK/A=DK400/O=Hosp/OU=L ab?? 4440 Fri tekst O an Fri tekst O an Fri tekst O an SPROG, KODET N an..3 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 29

32 meddelelse SG1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions RFF REFERENCER For at specificere alternativ ID for en partner og for reference til en anden Sundhedsfaglig partner. Optional, max. 9 repetitioner. Hvis den aktuelle sundhedsfaglig partner er en afdeling, kan referencenummer specificere referencen til organisationen som afd. tilhører Bruges ikke i DK. RFF+RHI: No Item Ind. Repr. Beskrivelse C506 REFERENCE M Rekvirent ID for sundhedsfaglig partner Laboratorie ID for sundhedsfaglig partner Partner aftalt ID for sundhedsfaglig partner 1153 Reference kvalifikator M an..3 Type af alternativt ID-ummer +"RHI" = Rekvirent ID for Sundhedsfaglig partner +"SHI" = Laboratorie-ID for Sundhedsfaglig partner +"AHI" = Partner aftalt sundhedsfaglig partner ID +"AHL" = Link til Sundhedsfaglig partner 1154 Referencenummer R an..35 ID for sundhedsfaglig partner ved laboratorierekvirent ID for sundhedsfaglig partner ved laboratorieserviceyder Identifikation af sundhedsfaglig partner som aftalt mellem kommunikationspartnere Link til sundhedsfaglig partner som denne sundhedsfaglig partner er en del af (= <nummer i SEQ segment for referencepartner>) 1156 Linienummer N an Referenceversionnummer N an..35 Side 30 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

33 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG1 SEQ SEKVENSOPLYSNINGER For at specificere et sekventielt nummer indenfor sundhedsfaglig partnere og for referencer til de individuelle sundhedsfaglige partnere. Required. Sekvensnummer skal tildeles sekventielt i en meddelelse. SEQ++1' 1245 STATUSINDIKATOR, KODET N an..3 C286 SEKVENSINFORMATION R 1050 Sekvensnummer R an..6 Sekventielt tildelt nummer startende med "1" i en meddelelse Sekvensnummer, kodet N an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an..3 +LAN SPROG For at specificere sprog brugt af partnerne. Optional, max. 9 repetitioner. Bruges ikke i MedCom LAN+NO+DK SPROGKVALIFIKATOR M an..3 +C508 SPROGS OPLYSNINGER M Sprog 3453 Sprog, kodet R an Sprog N an..35 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 31

34 meddelelse SG1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions +SPR SERVICEYDER For at specificere type, etc., for en sundhedsfaglig partner. Optional. Kan bruges både for personer og organisationer. SPR+PRO+GP:SKS:SST Type af serviceyder Type af sundhedsfaglig organisation SERVICEYDER, KVALIFIKATOR +C844 SERVICEYDERTYPE OPLYSNINGER Serviceydertype, identifikation M an..3 Kategori af medicinsk serviceyder: +"PRO" = Sundhedsfaglig professionel +"ORG" = Sundhedsfaglig organisation C Type af serviceyder A an..8 Type af sundhedsfaglig professionel iht. en ekstern kodeliste (national, etc.):? IM for internmidicener? DE for Tandlæge?? GP for praksislæge Type af sundhedsfaglig organisation? Psyk hospital? Sygehusafd Kodelistekvalifikator D an..3?? SKS 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet D an..3?? SST Medicinsk speciale (segment fortsætter) Serviceydertype N an..35 +C845 SPECIALE OPLYSNINGER O Side 32 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

35 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG1 Stilling for sundhedsfaglig professionel Specialeidentifikation A an..8 Kode for medicinske Specialer? Kirurg? Intern mediciner? Praksislæge 1131 Kodelistekvalifikator D an..3?? SKS 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet D an..3?? SST Speciale O an..35 Medicinsk speciale som fri tekst. +C846 SERVICEYDERS STILLING OPLYSNINGER O Serviceyders stilling, kodet A an..3 Stillingskode for sundhedsfaglig professionel iht. SST-kodeliste? Chef for afdeling CHE? Professor PRO? Assisterende læge AL 1131 Kodelistekvalifikator D an..3?? SKS 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet D an..3?? SST Serviceyders stilling O an..35 Stilling/militær rang for sundhedsfaglig professionel som fri tekst. +C846 SERVICEYDERS STILLING OPLYSNINGER N Serviceyders stilling, kodet A an Kodelistekvalifikator D an Kodelisteansvarlig organ, kodet D an Serviceyders stilling O an..35 +C846 SERVICEYDERS STILLING OPLYSNINGER N Serviceyders stilling, kodet A an Kodelistekvalifikator D an Kodelisteansvarlig organ, kodet D an Serviceyders stilling O an..35 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 33

36 meddelelse SG1 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions +QUA KVALIFIKATION For at specificere den sundhedsfaglige proffecionelles medicinske kvalifikationer. Optional, max. 9 repetitioner. Bruges normalt ikke QUA+FO+GP:SKS:SST KVALIFIKATIONSKVALIFIKA-TOR M an..3 Kvalifikation for sundhedsfaglig professionel +C843 KVALIFIKATIONSOPLYS-NINGER N Kvalifikation identifikation N an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Kvalifikation N an..70 Side 34 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

37 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG Laboratorierekvisition LABORATORIEREKVISITION SG2 Definition: Generel information svarende til een rekvisition. Mandatory, max. 99 repetitioner. Beskriver den fælles information for en eller flere undersøgelser og prøvematerialer. S02 TRIGGER SEGMENT SG2 Til start af segment gruppe 2. Mandatory. S02+02 C851 BRUG AF SEGMENTGRUPPE OPLYSNINGER 9811 Brug af segmentgruppe, kodet A an..3?? Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Brug af segmentgruppe N an..70 O MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 35

38 meddelelse SG2 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions FCA FINANSIELLE BETALINGSFORHOLD For at specificere betaling(s) kategori. Optional. Bruges til specifikation af betalings og sygesikringsforhold m.v. FCA+FOC Betalingskategori 4471 BETALER, KODET M an..3 Kode til indikation af hvilken person eller organisation, der er ansvarlig for betaling af omkost. for denne laboratorierekvisition iht EDIFACT kodeværdier: +"PPA" = Betales af patient +"PRE" = Betales af rekvirent +"PPI" = Betales af "PPO" sygesikringen gr. 1 = Betales af sygesikringen gr. 2 +"PPR" = Betales af privat forsikring (f.eks. Danmark ) +"FOC" = Fri for betaling +"NSP" = Andre, til specifikation i et NAD segment som betaler C878 KONTONUMMER N 3434 Institution, branchenummer M an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Kontonummer N an Valuta, kodet N an..3 Side 36 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

39 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG2 GIS GENEREL INDIKATOR For at specificere servicetype af en laboratorierekvisition. Mandatory. Specificerer den aktivitet som skal foretages vedr. rekvisitionn. GIS+N Servicetype af laboratorierekvisition C529 PROCESINDIKATOR 7365 Procesindikator, kodet M an..3 Kode for servicetype i Ny Laboratorierekvisition: "N" = Ny 1131 Kodelistekvalifikator N an..3 M Kode for servicetype i Laboratorierekvisition Annullering: "C" = Annullere Kode for servicetype i Laboratorierekvisition Modifikation: "M" +"H" +"R" = Ændring = Stop = Genoptag 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Procestype identifikation N an..17 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 37

40 meddelelse SG2 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions RFF REFERENCER For at specificere nummer for relateret rekvisitionsidentifikation (i.e. ID ved rekvirent, ID ved serviceyder) og koblinger til involverede Sundhedsfaglig partnere (i.e. rekvirent, serviceyder, kopidestination og tiltænkt modtager af svar) Mandatory, max. 9 repetitioner. RFF+ROI: ' No Item Ind. Repr. Beskrivelse ID for laboratorierekvisition ved laboratorierekvirent ID for laboratorierekvisition ved laboratorieserviceyder C506 REFERENCE M 1153 Referencekvalifikator M an..3 Type af reference ID: +"ROI" = Rekvirents rekvisition-id +"SOI" = Labratoriets Rekvisition-ID +"AHL" = Link til Sundhedsfaglig partner = > 1154 Referencenummer R an..35 ID ved rekvirent er mindstekrav Bruges normalt ikke ved ny rekvisition Linienummer N an..6 Af tekniske årsager bruges det dog inden for klinisk kemi, idet serviceafdelingens udleverede og brugte ID-nummer sættes her. Link til en Sundhedsfaglig partner relateret til denne rekvisition (e.g. rekvirent, serviceyder, kopidestination og tiltænkt modtager af svar) (= <nummer i SEQ segment for reference partner>) 4000 Referencens versionsnummer N an..35 Side 38 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

41 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG2 DTM DATO/TID/PERIODE Dato/tid rekvisition udført og andre dato/tider relevant for hele rekvisitionen. Mandatory, max. 9 repetitioner. DTM+4: :203' Produktionsdato og - tid for laboratorierekvisi-tion Ønsket dato og tid for laboratoriesvar Dato og tid for modtagelse af laboratorierekvisition C507 DATO/TID/PERIODE M 2005 Dato/tid/periode kvalifikator M an..3 Type af dato/tid: "4" = Produktion dato/tid for rekvisition "265" = Rette dato/tid for svar "8" = Dato/tid for modtagelse af rekvisition 2380 Dato/tid/periode R an..35 Dato/tid rekvisition produceret (mandatory). Skal med i MedCom projekt Dato/tid svar ønsket. Bruges ikke ved Ny Laboratorierekvisition 2379 Dato/tid/periode format kvalifikator R an..3 Datoformat/tid: 102 = CCYYMMDD "203" = CCYYMMDDHHMM "204" =CCYYMMDDHHMMSS MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 39

42 meddelelse SG2 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions +PTY PRIORITET For at specificere svarprioritet information vedr. en laboratorierekvisition. Optional. PTY+REP+CI:SKS:SST PRIORITET, KVALIFIKATOR M an..3 Prioritet type: +"REP" = Svarprioritet + PEP = Udførselsprioritet Svarpriori-tet for laboratorierekvisition *C537 PRIORITET/ OPLYSNINGER R Prioritet for svaret for undersøgelsesresultater indikeret af rekvirent *4219 Prioritet, kodet A an..3 Kode for svarprioritet iht. en kodeliste eller EDIFACT kodeværdier: +"CI" = Stat (straks) (= Cito) +"HI" = Høj prioritet +"NO" = Rutine +"DT" +"PH" 1131 Kodelistekvalifikator D an..3?? SKS 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet Prioritet N an..35 D an..3?? SST = Dato/tid specificeret = Strakssvar/ telefonisk svar Side 40 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

43 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG2 +CIN KLINISK INFORMATION For at specificere grund til rekvisition eller rekvirents kommentarer som diagnose. Optional, max. 9 repetitioner. Begrundelse for rekvisition eller rekvirents kommentarer. Kan også specificeres som fri tekst i FTX segmentet. Kodet nonklinisk begrundelse for rekvisition skal angives i TEM segmentet. CIN+RRC:PNEUMONI:I10:SST Grund til rekvisition Lab.rekv-irent's kommentar Grund til at annullere KLINISK INFORMATION KVALIFIKATOR +C836 KLINISK INFORMATIONS OPLYSNINGER Klinisk information identifikation M an..3 Type af klinisk information: +"RRO" = Grund til rekvisition +"RRC" = Grund til annullering R A an..17 Grund til rekvisition som diagnose iht. en ekstern kodeliste:? Pneumoni? Nephritis Rekvirents kommentarer som diagnose. Grund til annullering som diagnose. Bruges kun i Laboratorierekvisition Annulleringsmeddelelse Kodelistekvalifikator D an..3 Identifikation af brugte kodeliste: +"I10" = WHO ICD10 +"SNO"= SNOMED + SKS 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet D an..3?? SST Klinisk information O an..70 Klinisk information som fri tekst. +C837 VERIFIKATIONSOPLYSNINGER N Verifikation, kodet N an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Verifikation N an..35 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 41

44 meddelelse SG2 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions *FTX FRI TEKST For at specificere grund til rekvisition (som kodet eller fri tekst) og rekvirents ikkekliniske kommentarer. Optional, max. 9 repetitioner. Grund til rekvisition af laboratorieservice Laboratorierekvirents kommentarer Grund til annullering Grund til rekvisition af laboratorieservice Laboratorierekvirents kommentarer 4451 TEKSTINDHOLD KVALIFIKATOR 4453 TEKSTFUNKTION, KODET N an..3 C107 TEKSTREFERENCE M an..3 Type af klinisk information: +"RRO" = Grund til rekvisition +"RRC" = Grund til annullering *4441 Fritekst identifikation M an..17 Kode for evt. aftalt kodet tekst 1131 Kodelistekvalifikator D an..3?? 3055 Kodelisteansvarlig organ, kodet C108 TEKST LITORALT O D an..3?? 4440 Fri tekst M an..70 Tekst 4440 Fri tekst O an Fri tekst O an Fri tekst O an Fri tekst O an SPROG, KODET N an..3 O Side 42 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

45 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG2 LAN SPROG For at specificere sprog, der bruges rekvisition og ønsket sprog i svar Optional, max. 9 repetitioner. Bruges ikke i DK SPROGKVALIFIKATOR M an..3 Sprog for lab.rekvisition Ønsket svarsprog +C508 SPROGOPLYSNINGER M 3453 Sprog, kodet R an Sprog N an..35 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 43

46 meddelelse SG2 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions PAC PAKNING For at specificere det totale antal prøverør relateret til denne rekvisition. Optional. Bruges ikke ved annullering af laboratorierekvisition PAC+1 Antal prøverør i.h.t. lab.rekvisition 7224 ANTAL PAKNINGER R n..8 Total antal prøverør relateret til denne laboratorierekvisition. (Kan f.eks. bruges ved udpakningskontrol) C531 PAKNINGOPLYSNINGER N 7075 Pakningssniveau, kodet N an Pakningsrelateret information, kodet 7073 Pakningsbeskrivelswe og - betingelser, kodet N N an..3 an..3 C202 PAKNINGSTYPE N 7065 Pakningstype identifikation N an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Pakningstype N an..35 C402 PAKNINGSTYPE IDENTIFIKATION N 7077 Delbeskrivelsestype, kodet M an Type af pakning M an Antal/type, kodet N an Type af pakninger N an Antal/type, kodet N an..3 C532 RETURPAKNINGSOPLYSNINGER N 8395 Returpakning fragtbetaling(s) ansvar 8393 Returpakning vægt og volumen, kodet N N an..3 an..3 Side 44 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

47 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse SG2 BGM BEGYNDELSE AF MEDDELELSE For at specificere kravene vedr. accept/kvittering for laboratorierekvisition på brugerniveau. Anmodning om bekræftelse når set m..v. Bruges ikke efter aftale i MedCom. BGM++++AB C002 DOKUMENT-/MEDDELELSESNAVN N 1001 Dokument/meddelelsesnavn, kodet R an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet R an Dokument/meddelelsesnavn N an DOKUMENT/MEDDELELSE NUMMER N an MEDDELELSESFUNKTION, KODET N an..3 Modtagel-ses accept/kvitteri ng for rekvisition 4343 RESPONS TYPE, KODET O an..3 MedCom EDI-gruppen vers. 2.0 Side 45

48 meddelelse SG2 EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions TEM TESTMETODE For at specificere grund til rekvisition, udtrykt som en kode, forskellig fra en kodet diagnose. Optional, max. 9 repetitioner. Bruges ikke C244 TESTMETODE N 4415 Testmetode identifikation N an Kodelistekvalifikator N an Kodelisteansvarlig organ, kodet N an Testbeskrivelse N an ADMINISTRATION AF TEST, KODET N an TESTMEDIE, KODET N an MÅLEAPPLIKATION, KVALIFIKATOR N an TESTREVISIONS NUMMER N an..30 Grund til rekvisition af laboratorieservice C515 TESTBEGRUNDELSE R 4425 Test grund identifikation A an Kodelistekvalifikator D an Kodelisteansvarlig organ, kodet D an Test grund O an..35 Side 46 vers. 2.0 MedCom EDI-gruppen

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Henvisningsmeddelelser MEDREF EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Henvisningsmeddelelser MEDREF ver. 2.0 01.12.1996 Dette hæfte indeholder beskrivelse og vejledning til implementering af meddelelser iht. MEDREF.

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere

Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for MEDREQ og MEDRPT

Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for MEDREQ og MEDRPT Fællesvejledning til EDIFACT Meddelelses Implementations Guide for og Laboratorierekvisition og -svar. Version 2.0 december 996 MedCom EDI-gruppen MedCom EDI-Gruppen, Niels Jørgen Christensen, Klinisk

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver

EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 i del 1 EDIFACT Meddelelsesimplementeringsguidelines (MIG) for Epikrisemeddelelser og Handlingsplaner MEDDIS ver. 2.0 01.12.1996 del 2 MedCom EDI-Gruppen

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser

Fællesvejledning til Implementering af MEDREF og MEDDIS Meddelelser Fællesvejledning til Implementering af EDREF og EDDIS eddelelser Vejledning og noter til implementering af eddelelser til Henvisning og Udskrivning (Epikriser) edcom EDDIS vers. 2.0 - December 996 Forord

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af UTILMD Utility Master Data Message Dansk EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: Dato: Januar 009 Indledning og generelle principper. Indledning

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

Laboratorierekvisitioner

Laboratorierekvisitioner Trekantsproblematik - host ede analyser KKA (IMU), MIK og PAT Analyseforskelligheder kodesystemer Prompt forskelligheder (kodede ikke kodede) Laboratorieegenskaber Kommunikationsforskelligheder (EDI standarder)

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder:

Internet Laboratoriesvar kan for alle RHEL - henvisninger ses på internettet på tre måder: 3.1 Svarafgivelse Elektroniske svar Elektroniske svar: afsendes dagligt kl. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 og 22 via KMD (Kommunedata) til lægens elektroniske postkasse. Svar afsendes så snart resultaterne

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA)

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) 27.06.2001 12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL)

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) 01.10.2009 9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 DTM... 10 BUS... 12 Segmentgruppe

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

Kunder. 1 Introduktion

Kunder. 1 Introduktion Kunder ADMINISTRATION KUNDEKARTOTEK KUNDER (F.2.1.) Revideret 09-12-2010 1 Introduktion I programmet Kunder (afdelinger og læger mv.) oprettes eller rettes oplysninger på kunder i kundekartoteket. Her

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Implementeringsvejledning. Afregningsmeddelelser

Implementeringsvejledning. Afregningsmeddelelser Implementeringsvejledning til EDIFACT Afregningsmeddelelser MEDRUC MedCom Version 2.0 01.12. 1996 Side 2 MedCom Implementeringsvejledning for afregningsmeddelelser v. 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Funktion

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015

Projekt Tilbagesvar. Leverandørmøde 10/3-2015 Projekt Tilbagesvar Leverandørmøde 10/3-2015 Status på modtagelse og svar Modtagelse på laboratorium Rekvisition 10 Prøve 11 Prøve 12 Prøve 13 Modtager rekvisition og prøvemateriale (NPN) Rekvirents rekvisitionsnummer

Læs mere

Den gode notifikation

Den gode notifikation Den gode notifikation Reminder-styring for projekt tilbagesvar. Dokumentation for de webservices der skal anvendes ved opfølgning på prøvetagning og prøvesvar i primærsektoren. Version 1.1 d. 15.08.2016

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Eksport af Henvisningshotel Data

Eksport af Henvisningshotel Data Eksport af Henvisningshotel Data Dokumentation i forbindelse med eventuelt leverandørskifte, i forbindelse med udbud af det eksisterende henvisningshotel. Eksport af Henvisningshotel Data Kort beskrivelse

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik

Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik Forberedelse til elektronisk rekvisition - et overblik revideret 04-12-2010 1 Introduktion Eksempel på den opsætning der skal til, hvis en Mikrobiologisk afdeling vil kunne modtage elektroniske rekvisitioner

Læs mere

WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer:

WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer: Release WebReq opdateres torsdag den 15. maj 2008 med følgende ændringer: 1. Flere specialer ved rekvirentoprettelse. Listen i BackEnd med lægernes specialer er udvidet med MedComs liste over specialer.

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter Nr. 1 Juni 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2006, der omhandler

Læs mere

Vejledning til WebReq for Speciallæger.

Vejledning til WebReq for Speciallæger. Vejledning til WebReq for Speciallæger. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Patientdata og valg af rekvisitionstype side 2 3. Listevisning side 3 4. Normalvisning side 4 5. Søgning efter

Læs mere

XRPT05 mapping guide MiBa - DK

XRPT05 mapping guide MiBa - DK guide MiBa - DK 1 (11) Indhold 1 Introduktion...3 2 Mapning 4 2.1 Header... 4 2.2 Resultat... 4 2.2.1 Dyrkning... 4 2.2.2 Analyse... 4 2.3 Kommentarer... 4 2.4 Mapningstabel... 5 3 Dokumenthistorik...8

Læs mere

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST KIROPRAKTIK 2014 Henrik Schroll, speciallæge i Almen Medicin, ph.d. Tidligere chef for DAK-E. Nu Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen Medicin ved Aalborg Universitet og Region Nords kvalitets

Læs mere

Vejledning i diagnose kodning

Vejledning i diagnose kodning Vejledning i diagnose kodning MyClinic understøtter parallelt forskellige standarder for diagnosekodning, og herunder mapning mellem disse. Pt. understøttes: ICD10 (/ICD9). UN, International Classification

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ.

1 Indledning Rekvisition af Klinisk Kemiske analyser i Darwin anvender et kald til Internet programmet WebREQ. Emne Darwin version 3.21 Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.1 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 INFORMATION OM WEBREQ... 2 3 OPRET REKVISITION KLINISK KEMI... 3 3.1 Felter... 3 3.2 Knapper...

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP kravspecifikation GAPP GAPP kravspecifikation Kravspecifikation - formål Kategorisere, vurdere og samle krav i logisk og funktionelle grupper for at: Øge overblikket Undgå overlappende og modstridende krav Skærpe de enkelte

Læs mere

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Dansk standard DS 1537 1. udgave 2014-04-30 Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Execution of special geotechnical works Ground anchors Testing DS 1537 København DS projekt: M279429

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

International Terminologiservice

International Terminologiservice International Terminologiservice Oversigt Syntaktisk og semantisk interoperabilitet Internationale semantiske udfordringer epsos projektet epsos s semantiske udfordring HealthTerm - epsos s centrale server/tool

Læs mere