Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S"

Transkript

1 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

2 Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5 MEDDELELSESDIAGRAM/SEGMENTER...5 SEGMENTBESKRIVELSER...10 Side 1 af 60

3 Revisionshistorie DATO/ version INIT BEMÆRKNINGER / 2.0 JAM/Dan Net Ændring af momsbeskrivelse på detaillinier. Nettoregninger indføres for TDC Totalløsninger. Ikke benyttede kvalifikatorer slettet / 2.1 JAM/Progrator Ændring af bemærkning i ALI segment. Fjernelse af kreditnota vedr. TDC Mobil, samt genindførsel af kreditnota for TDC Totalløsninger / 2.21 JAM/Progrator Revisionshistorie ver. 1 fjernet IMD C273,7009: nye koder vedr. varetekst samt nye koder i FTX(21) for Mobil TAX 5305: TDC Mobil benytter nu std. kodeset Præcisering af Kreditnotaer. Afvigelser fra HANCOM/EANCOM kodesæt præsiceret i indledningen Præcisering af kreditnotaer og negative fakturaer i indlednings afsnittet / 2.22 JAM/ Progrator gatetrade Firmanavne ændret til TDC A/S og CVR nummer ændret. BGM segment(1225): Det er nu muligt at sende kode 31 for mobilfakturering QTY segmentet(6063):tilføjelse af kode 47 QTY segmentet(6411):tilføjelse af nye koder Side 2 af 60

4 Indledning Denne beskrivelse er baseret på EANCOM s guideline for FAKTURA vedrørende anbefalinger og brugen af EANCOM's Faktura. Dog er der dog undtagelser i dokumentet vedr. brug af HANCOM/EANCOM koder som flg.: Sektion Header Detail Segment Segment nr. i TDC guideline D96A Dataelement Afvigende kode(r): Bemærkninger FTX BEM,TXT,BXT RFF 6 C506,1153 IV NAD PIA 16 C212,7143 IMD 17 QTY FTX ZJU ZAK ZAG ZAS 7081 samt 7009 Alle koder OVF,NYE,FBR,RST UDB,BYT,KB,MB,GB,TB ADR ZTX ZPC NAD ZIA Afvigelse fra UN. Anvendes ifm fastnetfakturering Normal anvendelse: fakturanummer Anvendes ifm fastnetfakturering til nummerering af filer ex.: Dato/tid faktura nr. 1 af 3 Afvigelse fra UN. Anvendes ifm fastnetfakturering Afvigelse fra UN. Anvendes ifm fastnetfakturering Afvigelse fra UN. Afvigelse fra UN. Afvigelse fra UN. ADR anvendes ifm fastnetfakturering ZTX og ZPC anvendes ifm mobilfakturering Afvigelse fra UN. Anvendes ifm fastnetfakturering Sum MOA Z01 MOA ZOB ZMF Afvigelse fra UN Afvigelse fra UN Side 3 af 60

5 Status for dokumentet er: UNSM MEDDELELSESTYPE: INVOIC UNSM DOKUMENTNAVN: 380 UNSM DIRECTORY STATUS: D (DRAFT) UNSM DIRECTORY: 96A KONTROLLERENDE ORG.: UN EANCOM SUBSET VERSION: EAN008 HANCOM MEDDELELSE, NAVN: FAKTURA Beskrivelsen Beskrivelsen dækker fakturaer og kreditnotaer fra følgende lokationsnumre: TDC A/S EANnr (fastnet numre og medarb. bredbånd) TDC A/S EANnr (ADSL, Kredsløb, telefonanlæg, services mv) TDC A/S EANnr (faktura vedr. mobiltelefoni) TDC A/S har CVR nr Opbygning Segmentbeskrivelsen indeholder flg.: Dataelement s nummer og navn EDIFACT-status (M (Mandatory) eller C (Conditionary)) EDIFACT-format EANCOM-status (R, A, D, O eller N) Aktuelle koder og kommentarer Segmenter, der ikke benyttes, vil være skraveret i meddelelsesdiagrammet. Produktnumre Der benyttes pt. ikke EAN-varenumre til identifikation af produkter/varer. I stedet benyttes TDC A/S interne produktnumre/koder. Der vil i IMD-segmentet i FAKTURA-meddelelsen være en produktbeskrivelse til det produktnummer/kode, som er angivet i LIN-/PIA-segmentet. Moms Detailliniepriser angivet i fakturaer og kreditnotaer fra TDC A/S er som hovedregel angivet excl. moms. Side 4 af 60

6 Kreditnota I segmentet BGM DE 1001 vil der være angivet, om meddelelsen er en faktura (380) eller kreditnota (381) Kreditering af tidligere fremsendt faktura vil ske ved fremsendelse af samtlige informationer i header-, detail- og sumsektionen. I de tilfælde hvor der er almindelige reguleringer på en faktura, som gør at denne akkumuleret set bliver negativ, fremsendes fakturaen som en faktura med negativt fortegn, med meddelelse i BGM DE 1001 segmentet om at dette er en faktura (380). Meddelelsesdiagram/segmenter På de efterfølgende sider vises de forskellige segmenter. Bemærk at kun de segmenter der benyttes vil være beskrevet i meddelsesdiagrammet. Side 5 af 60

7 LEVEL UNB UNH BGM DTM M 35 ALI C 5 FTX C 10 1C 99 RFF 2C 99 NAD 3C 9999 RFF 5C 5 CTA COM C 5 6C 5 TAX Side 6 af 60

8 LEVEL C 10 PAT DTM C 5 MOA C 1 25C LIN PIA C 25 IMD C 10 QTY C 5 ALI C 5 DTM C 35 FTX C 5 26C 5 MOA 28C 25 PRI Side 7 af 60

9 LEVEL C 10 RFF 32C 9999 LOC 33C 99 TAX MOA C 1 34C 20 NAD 38C 15 ALC 40C 1 PCD 41C 2 MOA 42C 1 RTE 43C 5 TAX MOA C 1 UNS CNT C 10 Side 8 af 60

10 LEVEL MOA UNT UNZ Side 9 af 60

11 Segmentbeskrivelser På de følgende sider beskrives segmenterne som er defineret med fortløbende nummerering. Side 10 af 60

12 UNA Navn : FORSENDELSESSEGMENT - SERVICEKARAKTERER (SERVICE STRING ADVICE) C 1 Anvendelse: Anvendes til definition af den notation, som gælder for den efterfølgende del af forsendelsen. Bemærkning: Anvendes ikke idet der benyttes den notation,der ifølge EDIFACT-syntaxen er default.. UNA1 KOMP.DATA ELEMENT, SEPARATOR M an1 M = : (kolon) Benyttes som adskillelse mellem sammensatte dataelementer UNA2 DATA ELEMENT SEPARATOR M an1 M = + (plus) UNA3 DECIMAL NOTATION M an1 M =. (punktum) UNA4 OPHÆVELSESTEGN M an1 M =? (spørgsmålstegn) UNA5 RESERVERET FREMTIDIGT BRUG M an1 M UNA6 SEGMENT - AFSLUTNING, TERMINATOR M an1 M = (apostrof)

13 UNB Navn : FORSENDELSESSEGMENT - START (INTERCHANGE HEADER) Anvendelse: Segmentet starter, identificerer og specificerer en EDIFACT-forsendelse. Bemærkning: Der skal benyttes EAN-lokationsnummer til identifikation af afsender og modtager. S001 SYNTAXIDENTIFIKATION M M 0001 Syntax regler, identifikation M a4 M UNOC = UN/ECE level C (indeholder bl.a. æ, ø og å) 0002 Syntax versions nummer M n1 M 3 = Syntaks versionsnummer 3 S002 FORSENDELSENS AFSENDER M M 0004 Afsenders identifikation M an..35 M TDC Totalløsninger A/S enhed s EAN-lokationsnummer 0007 Identifikations kvalifikator C an..4 C 14 = EAN-location code 0008 Logisk svar-adresse C an..14 C Anvendes ikke S003 FORSENDELSES MODTAGER M M 0010 Modtagers identifikation M an..35 M Modtagers EAN-lokationsnummer 0007 Identifikations kvalifikator C an..4 C 14 = EAN-location code 0014 Logisk adresse for videreforsendelse C an..14 C Logisk adresse til videreforsendelse S004 KLARGØRING AF FORSENDELSE, TID M M 0017 Dato for dannelse M n6 M YYMMDD 0019 Tidspunkt for dannelse M n4 M HHMM 0020 FORSENDELSESREFERENCE M an..14 M Her indsættes en entydig reference for forsendelsen. Referencen opbygges af dato + tid. Fakturaer vedr fastnet telefoni: YYYYMMDDHHMMSS Fakturaer vedr mobil telefoni: I0000 fortløbende nummerering S005 MODTAGERENS REFERENCE, PASSWORD C C Anvendes ikke 0022 Modtagerens reference/password M an..14 M 0025 Modtagerens reference/password kvalifikator C an2 C 0026 APPLIKATIONSREFERENCE C an..14 C "Faktura" (kun for TDC Totalløsninger A/S) 0029 BEHANDLINGSPRIORITET C a1 C Anvendes ikke

14 0031 KVITTERING ØNSKES C n1 C Anvendes ikke 0032 UDVEKSLINGSAFTALE, IDENTIFIKATION C an..35 C 0035 TESTINDIKATOR C n1 C 1 = Testforsendelse. UNB+UNOC: : : :

15 UNH (01) Navn : MEDDELELSE - START (MESSAGE HEADER) Bemærkning: Anvendelse: Identificerer entydigt en meddelelse. Ved hjælp af referencenummer, meddelelsestype, versionsnummer osv. informeres modtageren om, hvilken meddelelse der er fremsendt MEDDELELSENS REFERENCENUMMER M an..14 M Referencen tildeles af TDC A/S. Der er tale om en teknisk og ikke forretningsmæssig reference. Den første meddelelse i udveksling vil have værdien 1. De øvrige meddelelser vil blive fortløbende nummeret. Referencenummeret er identisk med DE 0062 i UNT-segmentet. S009 MEDDELELSENS IDENTIFIKATION M M 0065 Meddelelses type M an..6 M INVOIC = Faktura 0052 Meddelelsens versionsnummer M an..3 M D = Draft (frigivet til reel bruger test) 0054 Meddelelsens udgivelsesnummer M an..3 M 96A 0051 Kontrollerende organisation M an..2 M UN = United Nations Standard Message (UNSM) 0057 Organisationstildelt kode C an..6 R EAN008 = Versionskontrolnr FÆLLES REFERENCE C an..35 N Anvendes ikke S010 OVERFØRSELSSTATUS C N Anvendes ikke 0070 Nummer i overførselssekensen M n Indikation af første/sidste overførsel C a1 UNH INVOIC:D:96A:UN:EAN

16 BGM Navn : START PÅ MEDDELELSEN (BEGINNING OF MESSAGE) (02) Anvendelse: Indikerer starten på meddelelsen, og identificerer entydigt meddelelsesnummer og type. Bemærkning: C002 MEDDELELSE C R 1001 Dokument/meddelelsesnavn, kodet C an..3 R Koder : 380 = Faktura 381 = Kreditnota 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Anvendes ikke 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 D 9 = EAN 1000 Meddelelsens navn C an..35 O Anvendes ikke 1004 MEDDELELSENS NUMMER C an..35 R Meddelelsens nummer vil være sammensat af fakturamodtagerens kontonr + regnings-løbenr. Fakturaer vedr fastnet telefoni : kontonummer 9 char, regnings-løbenr 4 char Fakturaer vedr mobil telefoni : kontonummer 9 char, regnings-løbenr 6 char 1225 MEDDELELSENS FUNKTIONSKODE, KODET C an..3 D Koder: 9 = Original forsendelse af en given meddelelse 31 = Kopi 4343 SVARTYPE, KODET C an..3 N Anvendes ikke BGM+380:: '

17 DTM Navn : DATO, TID OG PERIODE (DATE/TIME/PERIODE) (03) M 3 Anvendelse: Anvendes til at specificere relevante datoer og perioder, som knytter sig til faktura-meddelelsen, herunder f.eks. fakturadato, faktureringsperiode og dato for afsendelse/levering af varer/ydelser. Bemærkning: Segmentet anvendes til fakturadato og faktureringsperiode. Der angives ikke klokkeslet. C507 DATO/KLOKKESLET/PERIODE M M 2005 Tidsangivelses kvalifikator M an..3 M Koder : 137 = Dokumentdato 263 = Faktureringsperiode 2380 Dato/klokkeslet/periode C an..35 R Angivelse af dato/klokkeslet i formatet specificeret i DE Tidsangivelsesformat kvalifikator C an..3 R Koder : 102 = CCYYMMDD 718 = CCYYMMDDCCYYMMDD DTM+137: :

18 ALI Navn : SUPPLERENDE INFORMATION (ADDITIONAL INFORMATION) (04) C 5 Anvendelse: Angiver specielle forhold vedrørende oprindelsesland, told/afgiftssystem og samhandelsbetingelser gældende for hele fakturaen Bemærkning: Anvendes kun ifm. brutto regninger 3239 OPRINDELSESLAND, KODET C an..3 O Anvendes ikke 9213 TOLD-/AFGIFTSSYSTEM, KODET C an..3 O Anvendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Koder : 12 = Priser incl. skat og afgifter 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Anvendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Anvendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Anvendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Anvendes ikke ALI

19 FTX Navn : FRI TEKST (FREE TEXT) (05) Anvendelse: Benyttes til angivelse af supplerende information enten i fri tekst eller i kodet form. C 10 Bemærkning: Anvendes til at angive regningsbemærkninger som er gældende for hele regningen TEKSTEMNE, KVALIFIKATOR M an..3 M Koder: BEM = Bemærkninger TXT = Toptekst BXT = Bundtekst 4453 TEKST FUNKTION, KODET C an..3 O C107 TEKSTREFERENCE C D Anvendes ikke 4441 Fri tekst, kodet M an..3 M 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O C108 FRI TEKST C D Regningsbemærkninger for hele regningen 4440 Fri tekst M an..70 M 4440 Fri tekst C an..70 O 4440 Fri tekst C an..70 O 4440 Fri tekst C an..70 O 4440 Fri tekst C an..70 O 3453 SPROG, KODET C an..3 D Anvendes ikke FTX+BEM+++Vedrørende?: Fru Jørgensen RFF Navn : REFERENCE (REFERENCE) (06) Anvendelse: Anvendes til at referere til meddelelser, som relaterer sig til hele fakturaen, herunder f.eks. ordre- og prislistenumre

20 Bemærkning: Anvendes til en reference som er angivet af modtageren. Hvis meddelelsen er en kreditnota bruges dette segment til at identificere den faktura, meddelelsen knytter sig til. Bemærkning: Fra og med april 1998 bruges dette segment også til udveksling af betalingsinformation i form af OCR-linie. OCRlinien identificeres i form af reference kvalifikator "PQ". C506 REFERENCE M M 1153 Reference kvalifikator M an..3 M Koder : IV = Nummerering af filer (for fastnet fakturaer) CR = Kundereferencenummer (nummer tildelt af køber) PQ = OCR linie Reference nummer C an..35 R Eksempel: " Kl Nr. xxx af yyy" 1156 Linienummer C an..6 N Anvendes ikke 4000 Reference versionsnummer C an..35 N Anvendes ikke RFF+IV: Kl Nr. 2 af 22: OCR-linie opbygning: RFF+PQ: >71< < PQ : Referencekvalifikator for OCR-linie. >71< : Identificerer indbetaling : Identificerer konto-nr hos TDC A/S : Regnings-nr. 9 : Beregnet kontrolciffer. + : Skillekarakter : Kreditor nummer

21 NAD Navn : NAVN OG ADRESSE (NAME AND ADDRESS) (07) Anvendelse: Anvendes til at identificere navn/adresse på handelsparterne involveret i faktureringen samt deres funktion. Bemærkning: 3035 VIRKSOMHEDS KVALIFIKATOR M an..3 M Koder : BY = Køber SU = Leverandør ZJU = Købers juridiske adresse ZAK = Aktieselskabets hjemstavnskommune (Leverandør) C082 VIRKSOMHEDSIDENTIFIKATION C A 3039 Virksomhedsidentifikation M an..17 M EAN/EDI-lokationsnummer 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Anvendes ikke 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 R 9 = EAN C058 NAVN OG ADRESSE C N Henvendelsessted 3124 Navn og adresse linie M an Navn og adresse linie C an Navn og adresse linie C an Navn og adresse linie C an Navn og adresse linie C an..35 C080 VIRKSOMHEDSNAVN C D 3036 Virksomhedsnavn M an..35 M Angivelse af virksomhedsnavn 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3045 Virksomhedsnavneformat, kodet C an..3 O C059 GADE C D 3042 Gade og nummer/postboks M an..35 M Angivelse af gade og nummer/postboks 3042 Gade og nummer/postboks C an..35 O 3042 Gade og nummer/postboks C an..35 O

22 3164 BYNAVN C an..35 D Angivelse af bynavn 3229 DELSTAT, KODET C an..9 D Anvendes ikke 3251 POSTNUMMER C an..9 D Angivelse af postnummer 3207 LANDEKODE, KODET C an..3 D ISO alpha-3 (Fastnet fakturaer) alpha-2 ( Mobil fakturaer) NAD+SU ::9+TDC A/S:WAA:Sletvej 30:8310 Tranbjerg J:Tlf.?: CVR-nr København

23 RFF Navn : REFERENCE (REFERENCE) (08) Bemærkning: Anvendelse: Anvendes til at specificere referencer, som relaterer sig til leverandøren og køberen identificeret i NAD(07) C506 REFERENCE M M 1153 Reference kvalifikator M an..3 M Koder : XA = CVR nummer VA = Momsregistreringsnummer 1154 Reference nummer C an..35 R Eksempel: " " 1156 Linienummer C an..6 N Anvendes ikke 4000 Reference versionsnummer C an..35 N Anvendes ikke RFF+XA: (TDC A/S) RFF+VA:

24 CTA Navn : KONTAKTINFORMATION (CONTACT INFORMATION) (09) Anvendelse: Anvendes til at identificere en specifik afdeling eller medarbejder i den i NAD-segmentet specificerede virksomhed. Bemærkning: 3139 KONTAKTFUNKTION, KODET C an..3 R Koder : CR = Kundekontakt C056 AFDELING ELLER MEDARBEJDER C R 3413 Afdeling eller medarbejder, kodet C an..17 O Anvendes ikke Afdeling eller medarbejder C an..35 A Her indsættes person eller afdeling i fri tekst. CTA+CR+:TDC A/S

25 COM Navn : KOMMUNIKATIONSKONTAKT (COMMUNICATION CONTACT) (10) C 5 Anvendelse: Anvendes til at specificere kommunikationstyper og numre, som kan anvendes til at kontakte personen identificeret i CTA-segmentet. Bemærkning: C076 KOMMUNIKATIONSKONTAKT M M 3148 Kommunikationsnummer M an..25 M Telefon- eller telefaxnummer 3155 Kommunikationskanal kvalifikator M an..3 M Koder : FX = Telefax TE = Telefon COM+Tlf.?: :TE TAX Navn : BESKATNINGSINFORMATION (DUTY/TAX/FEE DETAILS) (11) Anvendelse: Angiver oplysninger vedrørende skattetype, told, kategori og sats, eller undtagelser gældende for hele fakturaen. Bemærkning: 5283 BESKATNINGSKVALIFIKATOR M an..3 M 7 = Afgift

26 C241 SKATTE- OG AFGIFTSTYPE C D 5153 Afgift/skattetype, kodet C an..3 O VAT = Moms 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5152 Afgift/skatte type C an..35 O Anvendes ikke C533 BEREGNINGSARTER, SKAT/AFGIFT C O Anvendes ikke 5289 Identifikation af beregningsart M an..6 M 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 5286 BESKATNINGSGRUNDLAG C an..15 O Anvendes ikke C243 BESKATNINGSDETALJER C A 5279 Afgifts/skatte sats, identifikation C an..7 O Anvendes ikke 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5278 Afgifts/skatte sats C an..17 R Momssats 5273 Satsgrundlag for skatter og afgifter, ident C an..12 O Anvendes ikke 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5305 AFGIFTS/SKATTE KATEGORI, KODET C an..3 D Koder : S = Standardsats 3446 MOMSREGISTRERINGSNUMMER C an..20 O Anvendes ikke TAX+7+VAT+++:::25.0+S

27 - 26 -

28 PAT Navn : BETALINGSKONDITIONER (PAYMENT TERMS BASIS) (12) Anvendelse: Anvendes af fakturaudsteder til at specificere betalingsbetingelser for fakturameddelelsen. Bemærkning: Specificerer betalingsbetingelser gældende for hele fakturaen BETALINGSBETINGELSESTYPE, KODET M an..3 M 3 = Fastsat dato C110 BETALINGSBETINGELSER C N Anvendes ikke 4277 Betalingsbetingelser M an Kodeliste kvalifikator C an Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an Betalingsbetingelse, fri tekst C an Betalingsbetingelse, fri tekst C an..35 C112 BETALINGSTIDSFRIST C O Anvendes ikke 2475 Basisdato kode, kodet M an Tidspunkts relation, kodet C an Periodetype, kodet C an Antal perioder C n..3 PAT

29 DTM Navn : DATO, TID OG PERIODE (DATE/TIME/PERIOD) (13) C 5 Anvendelse: Anvendes til at specificere dato/klokkeslet relateret til betalingsbetingelsen specificeret i PAT- segmentet. Bemærkning: C507 DATO/KLOKKESLET/PERIODE M M 2005 Tidsangivelses kvalifikator M an..3 M 13 = Betalingsdato uden beregning af strafrente 2380 Dato/klokkeslet/periode C an..35 R Betalingsfrist 2379 Tidsangivelsesformat kvalifikator C an..3 R 102 = CCYYMMDD DTM+13: :

30 MOA Navn : PENGEBELØB (MONETARY AMOUNT) (14) C 1 ekspeditionsgebyr. Anvendelse: Anvendes til at specificere et beløb, som skal fratrækkes/tillægges, hvis køber betaler/ikke betaler til tiden, jvf. betalingsbetingelsen i PAT-segmentet. Bemærkning: Ved indbetaling efter betalingsfristen s udløb, beskrevet i DTM-segmentet, vil der blive opkrævet et C516 PENGEBELØB M M 5025 Pengebeløbstype, kvalifikator M an..3 M 23 = Tillægsbeløb 5004 Beløb C n..18 R Tillægsbeløb 6345 Valutakode, kodet C an..3 N Anvendes ikke 6343 Valuta kvalifikator, kodet C an..3 N Anvendes ikke 4405 Status, kodet C an..3 N Anvendes ikke MOA+23:

31 LIN Navn : DETAILLINIE (LINE ITEM) (15) Anvendelse: Identificerer det fakturerede produkt. Bemærkning: TDC A/S benytter egne varenumre til produktidentifikation, derfor identificeres produktet ikke i dette segment, men i PIA-segmentet DETAILLINIE NUMMER C n..6 R Fortløbende nummerering af LIN-segmenterne. Elementet kan ikke bruges som reference KODE FOR BEHANDLING, KODET C an..3 N Anvendes ikke C212 PRODUKTIDENTIFIKATION C D Produktidentifikation hvis faktura indeholder produkter 7140 Varenummer C an..35 R Her indsættes TDC A/S s interne varenummer 7143 Varenummertype, kodet C an..3 R SA = Leverandørens varenummer 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Anvendes ikke 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 91 = Tildelt af leverandøren 5495 SUB-LINIE INDIKATOR, KODET C an..3 D Anvendes ikke 1222 KONFIGURATIONSNIVEAU C n..2 N Anvendes ikke 7083 KONFIGURATION, KODET C an..3 D Anvendes ikke LIN :SA::

32 PIA Navn : SUPPLERENDE PRODUKT ID (ADDITIONAL PRODUCT ID) (16) C 25 Anvendelse: Specificerer supplerende eller erstatnings vareidentifikation såsom købers og sælgers interne varenumre. Bemærkning: Segmentet identificerer TDC Totalløsninger A/S s interne varenumre PRODUKT ID FUNKTION, KODET M an..3 M 1 = Supplerende vareidentifikation C212 PRODUKTIDENTIFIKATION M M 7140 Varenummer C an..35 R Her indsættes TDC A/S interne varenummer/varekode 7143 Varenummertype, kodet C an..3 R SA = Leverandørens varenummer/varekode 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Anvendes ikke 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 91 = Tildelt af leverandøren C212 PRODUKTIDENTIFIKATION M O 7140 Varenummer C an..35 R Her indsættes varenummer hvis yderligere specifikation er nødvendig 7143 Varenummertype, kodet C an..3 R GU = Leverandørens interne gruppe/produktklassifikation 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Anvendes ikke 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 91 = Tildelt af leverandøren C212 PRODUKTIDENTIFIKATION M O Anvendes til Aftale nummer for fastnet telefoni 7140 Varenummer C an..35 R 7143 Varenummertype, kodet C an..3 R ZAG 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O C212 PRODUKTIDENTIFIKATION M O Anvendes til delaftale nummer for fastnet telefoni 7140 Varenummer C an..35 R 7143 Varenummertype, kodet C an..3 R ZAS 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O

33 C212 PRODUKTIDENTIFIKATION M O Anvendes ikke 7140 Varenummer C an..35 R 7143 Varenummertype, kodet C an..3 R 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O PIA :SA::

34 IMD Navn : VAREBESKRIVELSE (ITEM DESCRIPTION) (17) C 10 Anvendelse: Anvendes til at identificere detaljer vedrørende den vare eller ydelse, som faktureres i et frit- eller standardiseret format. Bemærkning: Segmentet indeholder produktbeskrivelser i fri tekst VAREBESKRIVELSESTYPE, KODET C an..3 O F = Frit format 7081 VAREKARAKTERISTIKA, KODET C an..3 O Fastnet koder: P = Periode ydelse T = Tæller ydelse K = Kupon ydelse D = Diverse ydelse O = Opkalds ydelse S = Service ydelse FSK = Fastsum ydelse T05 = Top 5 liste sepcificeres i FTX(21) T10 = Top 10 liste sepcificeres i FTX(21) MIN = Minut regnskab C273 VAREBESKRIVELSE C A 7009 Varebeskrivelse, kodet C an..7 O Fastnet koder: ZAY = alm. ydelse ZIK = Indeholdt kontrakt ZUK = udenfor kontrakt Mobil Koder: HEADER = varetype (f.eks. samtaler ) SUBHEAD = Underoverskrift (f.eks. Terminalopsætning 1131 Kodeliste, kvalifikator C an..3 O Anvendes kun hvis : varekarakteristika, kodet(7081) = "D" (se koder i apendix A) 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 7008 Varebeskrivelse C an..35 O Produktbeskrivelse (ydelsesbeskrivelse) 7008 Varebeskrivelse C an..35 O Produktbeskrivelse (ydelsesbeskrivelse) 7383 OVERFLADE/LAG INDIKATOR, KODET C an..3 N Anvendes ikke TDC Erhverv:

35 IMD+F+O+:::Øvrige TDC Mobil: IMD+F++HEADER:::Serviceydelser IMD+F++SUBHEAD:::Terminalopsætning

36 QTY Navn : KVANTUM (QUANTITY) (18) Anvendelse: Anvendes til at specificere relevante kvantum på varelinieniveau. C 5 Bemærkning: C186 KVANTUMSINFORMATION M M 6063 Kvantums kvalifikator M an..3 M 46 = Leveret antal 47 = Faktureret kvantum 6060 Kvantum M an..15 M Her indsættes kvantum 6411 Enhedsbetegnelse, kodet C an..3 D Koder : MIN = Minut PCE = Stk SEC = Sekund NAR = Antal enheder OVF = Overført tid i sekunder NYE = Ny tid i sekunder FBR = Forbrugt tid i sekunder RST = Resterende tid i sekunder UDB = Udbetalt tid i sekunder BYT = Mbyte KB = KiloByte MB = MegaByte GB = GegaByte TB = TeraByte QTY+47:6:PCE

37 ALI Navn : SUPPLERENDE INFORMATION (ADDITIONAL INFORMATION) (19) C 5 Anvendelse: Angiver specielle forhold vedrørende oprindelsesland, told/afgiftssystem og samhandelsbetingelser, som relaterer sig til den enkelte vare/ydelse i fakturaen. Bemærkning: Anvendes til at angive om et produkt er rabatberettiget. For EANnr.: ) vil evt rabatbeløb vil være angivet som negative vareliniebeløb 3239 OPRINDELSESLAND, KODET C an..3 O Avnendes ikke 9213 TOLD-/AFGIFTSSYSTEM, KODET C an..3 O Avnendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O 8 = Rabatberettiget 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Avnendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Avnendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Avnendes ikke 4183 SPECIELLE FORHOLD, KODET C an..3 O Avnendes ikke ALI

38 DTM Navn : DATO, TID OG PERIODE (DATE/TIME/PERIOD) (20) C 35 Anvendelse: Anvendes til at specificere datoer knyttet til forsendelse, levering eller modtagelse af den fakturerede vare/ydelse. Bemærkning: Segmentet specificerer datoer knyttet til levering af den fakturerede ydelse. C507 DATO/KLOKKESLET/PERIODE M M 2005 Tidsangivelses kvalifikator M an..3 M Koder : 35 = Leveringsdato 167 = Takstperiode, startdato 168 = Takstperiode, slutdato 2380 Dato/klokkeslet/periode C an..35 R Angivelse af dato i formatet specificeret i DE Tidsangivelsesformat kvalifikator C an..3 R Koder : 102 = CCYYMMDD 203 = CCYYMMDDHHMM DTM+167: :102' DTM+168: :102'

39 FTX Navn : FRI TEKST (FREE TEXT) (21) C 5 Anvendelse: Et segment, som kan benyttes til angivelse af supplerende information enten i fri tekst eller i kodet form. Bemærkning: 4451 TEKSTEMNE, KVALIFIKATOR M an..3 M LIN = Varelinieinformation ADR = Installationsadresse ZTX = Varelinietekst (benyttes kun på regninger vedr. mobiltelefoni) ZPC = Rabatoplysninger (benyttes kun på regninger vedr. mobiltelefoni) 4453 TEKST FUNKTION, KODET C an..3 O Anvendes ikke C107 TEKSTREFERENCE C D Anvendes ikke 4441 Fri tekst, kodet M an..3 M 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O C108 FRI TEKST C D 4440 Fri tekst M an..70 M Fri tekst (Hvis mobiltelefoni: angivelse af brugernavn, hvor 4451=LIN) 4440 Fri tekst C an..70 O Fri tekst 4440 Fri tekst C an..70 O Fri tekst 4440 Fri tekst C an..70 O Fri tekst 4440 Fri tekst C an..70 O Fri tekst 3453 SPROG, KODET C an..3 D Anvendes ikke FTX+LIN+++Fri tekst FTX+ADR+++Telefon kundevej 12:1234 Storeby

40 MOA Navn : PENGEBELØB (MONETARY AMOUNT) (22) Anvendelse: Specificerer vareliniebeløbet for varer specificeret i den enkelte LIN-repetition. Bemærkning: C516 PENGEBELØB M M 5025 Pengebeløbstype, kvalifikator M an..3 M Koder : 66 = Vareliniebeløb excl. fradrag og tillæg 203 = Vareliniebeløb incl. fradrag og tillæg 5004 Beløb C n..18 R Liniebeløb 6345 Valutakode, kodet C an..3 O Anvendes ikke 6343 Valuta kvalifikator, kodet C an..3 O Anvendes ikke 4405 Status, kodet C an..3 N Anvendes ikke MOA+66:

41 PRI Navn : PRISINFORMATION (PRICE DETAILS) (23) Anvendelse: Segment specificerer prisinformation, som er relevant for den enkelte detaillinie i fakturaen. Bemærkning: Fradrag og tillæg skal angives segmentgruppe ALC 38 C509 PRISINFORMATION C R 5125 Pris kvalifikator M an..3 M Koder : AAB = Pris excl. moms, excl. fradrag/tillæg (Fastnettelefoni) GRP = Pris incl. moms, excl. fradrag/tillæg (Fastnettelefoni) 5118 Pris C n..15 R 5375 Pristype, kodet C an..3 O CA = Katalogpris 5387 Pristype kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 5284 Basis for enhedspris C n..9 D Anvendes ikke 6411 Enhedsbetegnelse, kodet C an..3 D Anvendes ikke 5213 SUBLINIE-PRISÆNDRING, KODET C an..3 N Anvendes ikke PRI+GRP:212.0:CA

42 RFF Navn : REFERENCE (REFERENCE) (24) Anvendelse: Refererer til meddelelser, som har relevans for den enkelte detaillinie i fakturaen, herunder f.eks. forsendelsesadvis, købers/sælger ordrenummer og prislistenummer. Bemærkning: Anvendes til en reference som er angivet af modtageren. Bruges desuden til reference til ordrenummer. C506 REFERENCE M M 1153 Reference kvalifikator M an..3 M Koder : ON = Ordrenummer 1154 Reference nummer C an..35 R 1156 Linienummer C an..6 N Anvendes ikke 4000 Reference versionsnummer C an..35 N Anvendes ikke RFF+ON:

43 LOC Navn : LOKATIONSIDENTIFIKATION (PLACE/LOCATION IDENTIFICATION) (25) Anvendelse: Segmentgruppe 9 (LOC-QTY-DTM) anvendes til af opsplitte det totale leverede kvantum pr. leverance. Bemærkning: Segmentet bruges til at angive det telefonnummer som detaillinien knytter sig til STED/LOKATIONS KVALIFIKATOR, KODET M an..3 M 7 = Endeligt leveringssted C517 IDENTIFIKATION AF LOKATION C A 3225 Identifikation af sted/lokation C an..25 A Her angives telefonnummer 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Telefontype, koder: E = Erhverv I = ISDN F = Fastnet C = Tlf. nr. starter med bogstav og virksomhed = KabelTV K = Tlf. nr. starter med bogstav og virksomhed <>KabelTV 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 91 = Tildelt af leverandøren 3224 Sted/lokation C an..17 O Anvendes til evt. lokalnummer C RELATEREDE LOKATION, IDENT C N Anvendes ikke relaterede sted/lokation, ident C an Kodeliste kvalifikator C an Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an relaterede sted/lokation C an..70 C RELATEREDE LOKATION, IDENT C N Anvendes ikke 3233 Ident. af 2. rel. sted/lokation C an Kodeliste kvalifikator C an Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an relaterede sted/lokation C an RELATION, KODET C an..3 N Anvendes ikke LOC :F:

44 TAX Navn : BESKATNINGSINFORMATION (DUTY/TAX/FEE DETAILS) (26) Anvendelse: Angiver oplysninger vedrørende skattetype, told, kategori og sats, eller undtagelser, som gælder for den enkelte detaillinie i fakturaen. Bemærkning: Anvendes til at angive om et produkt er momspligtigt eller momsfrit. Hvis beløbet er momspligtigt, angives momsbeløbet i det efterfølgende MOA-segment BESKATNINGSKVALIFIKATOR M an..3 M 7 = Afgift C241 SKATTE- OG AFGIFTSTYPE C D 5153 Afgift/skattetype, kodet C an..3 O VAT = Moms 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5152 Afgift/skatte type C an..35 O Anvendes ikke C533 BEREGNINGSARTER, SKAT/AFGIFT C O Anvendes ikke 5289 Identifikation af beregningsart M an..6 M 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 5286 BESKATNINGSGRUNDLAG C an..15 O Anvendes ikke C243 BESKATNINGSDETALJER C A 5279 Afgifts/skatte sats, identifikation C an..7 O Anvendes ikke 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5278 Afgifts/skatte sats C an..17 R Momssats 5273 Satsgrundlag for skatter og afgifter, ident C an..12 O Anvendes ikke 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5305 AFGIFTS/SKATTE KATEGORI, KODET C an..3 D Koder : E = Momsfritaget S = Momspligtigt

45 3446 MOMSREGISTRERINGSNUMMER C an..20 O Anvendes ikke TAX+7+VAT+++:::25.0+S

46 MOA Navn : PENGEBELØB (MONETARY AMOUNT) (27) Anvendelse: Angiver en skat, afgift eller lignende specificeret i form af et beløb. C 1 Bemærkning: Der gøres opmærksom på at summen af momsbeløbene til de enkelte linier kan være forskellig fra angivelsen af den totale moms i sum-sektionen pga. afrundninger. Det er momsen i sum-sektionen der er den gældende. C516 PENGEBELØB M M 5025 Pengebeløbstype, kvalifikator M an..3 M 124 = Specificeret skat og afgift i beløb 5004 Beløb C n..18 R Momsbeløb 6345 Valutakode, kodet C an..3 N 6343 Valuta kvalifikator, kodet C an..3 N 4405 Status, kodet C an..3 N MOA+124:

47 NAD Navn : NAVN OG ADRESSE (NAME AND ADDRESS) (28) Anvendelse: Anvendes til at identificere navn/adresse på handelsparterne involveret i faktureringen samt deres funktion. Bemærkning: 3035 VIRKSOMHEDS KVALIFIKATOR M an..3 M Koder : ZIA = Installationsadresse for fastnet telefoner C082 VIRKSOMHEDSIDENTIFIKATION C A 3039 Virksomhedsidentifikation M an..17 M EAN/EDI-lokationsnummer 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Anvendes ikke 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 R 9 = EAN C058 NAVN OG ADRESSE C N Henvendelsessted 3124 Navn og adresse linie M an Navn og adresse linie C an Navn og adresse linie C an Navn og adresse linie C an Navn og adresse linie C an..35 C080 VIRKSOMHEDSNAVN C D 3036 Virksomhedsnavn M an..35 M Angivelse af virksomhedsnavn 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3036 Virksomhedsnavn C an..35 O 3045 Virksomhedsnavneformat, kodet C an..3 O

48 C059 GADE C D 3042 Gade og nummer/postboks M an..35 M Angivelse af gade og nummer/postboks 3042 Gade og nummer/postboks C an..35 O 3042 Gade og nummer/postboks C an..35 O 3164 BYNAVN C an..35 D Angivelse af bynavn 3229 DELSTAT, KODET C an..9 D Anvendes ikke 3251 POSTNUMMER C an..9 D Angivelse af postnummer 3207 LANDEKODE, KODET C an..3 D ISO alpha-3 (Fastnettelefoni) alpha-2 ( Mobiltelefoni)

49 ALC Navn : FRADRAG OG TILLÆG (ALLOWANCE OR CHARGE) (29) Anvendelse: Indikerer fradrag og/eller tillæg, som knytter sig til den enkelte varelinie i fakturaen. Bemærkning: 5463 FRADRAG/TILLÆG KVALIFIKATOR M an..3 M A = Fradrag C552 INFORMATION OM FRADRAG OG TILLÆG C O Anvendes ikke 1230 Fradrag/tillægs nummer C an..35 O 5189 Tillæg/fradrag, kodet C an..3 O 4471 AFREGNINGSMÅDE, KODET C an..3 D Anvendes ikke 1227 BEREGNINGSSEKVENS INDIKATOR C an..3 D Anvendes ikke C214 IDENTIFIKATION AF SERVICEYDELSER C D Anvendes ikke 7161 Serviceydelse, kodet M an..3 M 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 7160 Særlig service C an..35 O ALC+A

50 PCD Navn : PROCENTINFORMATION (PERCENTAGE DETAILS) (30) Anvendelse: Anvendes til i procent at specificere fradrag/tillæg fra ALC-gruppen. Bemærkning: C501 PROCENTSATS, INFORMATION M M 5245 Procent kvalifikator M an..3 M 1 = Fradrag 5482 Procentsats C n..8 R Fradrag i procent 5249 Procentsatsbasis, kodet C an..3 O Anvendes ikke 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 N Anvendes ikke 3055 Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet C an..3 N Anvendes ikke PCD+1:

51 MOA Navn : PENGEBELØB (MONETARY AMOUNT) (31) Anvendelse: Anvendes til at specificere fradrag/tillæg for den enkelte varelinie i form af et beløb. Bemærkning: C516 PENGEBELØB M M 5025 Pengebeløbstype, kvalifikator M an..3 M 204 = Fradragsbeløb 5004 Beløb C n..18 R Fradrag i beløb 6345 Valutakode, kodet C an..3 N Anvendes ikke 6343 Valuta kvalifikator, kodet C an..3 N Anvendes ikke 4405 Status, kodet C an..3 N Anvendes ikke MOA+204:

52 RTE Navn : SATSINFORMATION (RATE DETAILS) (32) Anvendelse: Anvendes til at informere om et fradrag/tillæg i ALC-gruppen på varelinieniveau i form af en sats. Bemærkning: Anvendes til at angive et beløb som procentsatsen i PCD-segmentet skal beregnes ud fra. Resultatet angives i MOA-segmentet. C128 SATS M M 5419 Satstype kvalifikator M an..3 M 1 = Fradrag, sats 5420 Sats pr. enhed M n..15 M Sats i beløb 5284 Basis for enhedspris C n..9 O Anvendes ikke 6411 Enhedsbetegnelse, kodet C an..3 D Anvendes ikke RTE+1:

53 TAX Navn : BESKATNINGSINFORMATION (DUTY/TAX/FEE DETAILS) (33) Anvendelse: Angiver oplysninger vedrørende skattetype, told, kategori og sats, eller undtagelser. Bemærkning: Dette segment og det efterfølgende MOA-segment anvendes til at angive det beløb, som skal fratrækkes momsbeløbet pga. det fradrag der er angivet i ALC-segmentet BESKATNINGSKVALIFIKATOR M an..3 M 7 = Afgift C241 SKATTE- OG AFGIFTSTYPE C D 5153 Afgift/skattetype, kodet C an..3 O VAT = Moms 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5152 Afgift/skatte type C an..35 O Anvendes ikke C533 BEREGNINGSARTER, SKAT/AFGIFT C O Anvendes ikke 5289 Identifikation af beregningsart M an..6 M 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O 5286 BESKATNINGSGRUNDLAG C an..15 O Anvendes ikke C243 BESKATNINGSDETALJER C A 5279 Afgifts/skatte sats, identifikation C an..7 O Anvendes ikke 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5278 Afgifts/skatte sats C an..17 R Momssats 5273 Satsgrundlag for skatter og afgifter, ident C an..12 O Anvendes ikke 1131 Kodeliste kvalifikator C an..3 O Anvendes ikke 3055 Ansvarhav./udsted. myndigh., kodet C an..3 O Anvendes ikke 5305 AFGIFTS/SKATTE KATEGORI, KODET C an..3 D Koder : E = Momsfritaget S = Momspligtigt 3446 MOMSREGISTRERINGSNUMMER C an..20 O Anvendes ikke

54 TAX+7+VAT++:::25.0+S

55 MOA Navn : PENGEBELØB (MONETARY AMOUNT) (34) Anvendelse: Angiver en skat, afgift eller lignende specificeret i TAX i form af et beløb. C 1 Bemærkning: Der gøres opmærksom på at summen af momsbeløbene til de enkelte linier kan være forskellig fra angivelsen af den totale moms i sum-sektionen pga. afrundninger. Det er momsen i sum-sektionen der er den gældende. C516 PENGEBELØB M M 5025 Pengebeløbstype, kvalifikator M an..3 M 124 = Specificeret skat og afgift i beløb 5004 Beløb C n..18 R Momsbeløb 6345 Valutakode, kodet C an..3 N 6343 Valuta kvalifikator, kodet C an..3 N 4405 Status, kodet C an..3 N MOA+124:

56 UNS Navn : SEKTIONSKONTROL (SECTION CONTROL) Anvendelse: Separerer meddelelsens Header-, Detail- og/eller Sumsektioner. Bemærkning: Adskiller Detail- og Sumsektionerne SEKTIONS IDENTIFIKATOR M a1 M S = Separator mellem Detail- og Sumsektion UNS+S

57 CNT Navn : KONTROLTOTALER (CONTROL TOTAL) (35) C 10 Anvendelse: Anvendes af afsender til at angive kontroltotaler, som efterfølgende kan checkes hos modtageren i dennes system. Bemærkning: C270 KONTROL M M 6069 Kontrol kvalifikator M an..3 M 2 = Antallet af LIN segmenter i meddelelsen 6066 Kontrolværdi M n..18 M 6411 Enhedsbetegnelse, kodet C an..3 O Anvendes ikke CNT+2:

58 MOA Navn : PENGEBELØB (MONETARY AMOUNT) (36) Anvendelse: Anvendes til at angive totalbeløb i fakturameddelelsen, herunder f.eks. meddelelsens totalbeløb og forudbetalt beløb. Bemærkning: Der gøres opmærksom på at summen af momsbeløbene til de enkelte linier kan være forskellig fra angivelsen af den totale moms i dette segment pga. afrundninger. Det er momsen i dette segment der er den gældende. C516 PENGEBELØB M M 5025 Pengebeløbstype, kvalifikator M an..3 M Koder : 86 = Meddelelsens totalbeløb 125 = Skatte- og afgiftspligtig beløb 139 = Totaltbeløb incl moms før regningsregulering (Mobil telefoni) 165 = Regnings reguleringsbeløb (Mobil telefoni) 176 = Totalt skatte- og afgiftsbeløb Z01 = Momsfrit beløb 5004 Beløb C n..18 R 6345 Valutakode, kodet C an..3 N Anvendes ikke 6343 Valuta kvalifikator, kodet C an..3 N Anvendes ikke 4405 Status, kodet C an..3 N Koder : = ingen betydning ZOB = Omvendt betalingspligt ZMF = Momsfritagelse Omvendt betalingspligt: Når kunden (juridisk) er momsfritaget, og bor i et EU land, skal EDI'en markeres med en kode, der angiver at kunden selv har pligt til at betale momsen i det pågældende land. Kravet fra EU har ikke pålagt TDC at oplyse om momsbeløb. Momsfri: Når kunden (juridisk) er momsfritaget, og bor i DK eller et ikke-eu land (resten af verden), skal EDI'en markeres med en kode, der angiver, at der ikke skal betales moms. MOA+86:

59 UNT Navn : MEDDELELSE - SLUT (MESSAGE TRAILER) (37) Anvendelse: Anvendes til at slutte og kontrollere en meddelelse. Bemærkning: 0074 ANTAL SEGMENTER I MEDDELELSEN M n..6 M 0062 MEDDELELSENS REFERENCENUMMER M an..14 M Se UNH UNT

60 UNZ Navn : FORSENDELSESSEGMENT - SLUT (INTERCHANGE TRAILER) Anvendelse: Segmentet afslutter, og angiver kontrolinformation om en EDIFACT-forsendelse. Bemærkning: 0036 KONTROLTAL FOR FORSENDELSEN M n..6 M Antallet af meddelelser 0020 FORSENDELSESREFERENCE M an..14 M Se UNB UNZ

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL)

11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) 27.06.2001 11. MULTIPELT KREDITADVIS (CREMUL) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Strukturdiagram...3 Dansk tolkning...5 UNH...6 BGM...8 DTM...10 BUS...12 Segmentgruppe 1 (niveau A)...15 RFF...16 DTM...18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 OMKOSTNINGSFAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Omkostningsakturafil...4 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Fakturatotaler...11 Momsinformation

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister

Foodsam pris-xml. En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Foodsam pris-xml En standard til udveksling af priser mellem leverandør og grossister Log over versioner: Version 0.2: 03.11.2009: Tilføjet chokoladeafgift og oprettet koder for afgifter Version 0.3: 1.02.2010:

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter EDI light Invoice Fona Page 1 of 5 Indhold Denne Guide Line beskriver formatet for fakturaer til i EDI Light format. Formatet anvendes til faktureringer, krediteringer samt positive og negative reguleringer.

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.2

EDI-guide for Regres. Version 3.2 EDI-guide for Regres Version 3.2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAF ebroker forudsætninger

DAF ebroker forudsætninger DAF ebroker forudsætninger Dokumenthistorie: Versionsnumme Dato Forfatter Kommentarer r 1.0 18-02-2008 PEA Initiel dokument 1.01 26-02-2008 PEA Tilpasset afsender/modtager. holdsfortegnelse 1Forord...3

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal, som er udviklet

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Supplier Workflow online fakturering Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark Digitaliseret fakturering Supplier Workflow er en online e-faktureringsportal,

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT

EDI-guide for Opsigelser Bilag 1 EDIFACT EDI-guide for Opsigelser Bilag EDIFACT Version 5.8 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA)

12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) 27.06.2001 12. FINANSIELT KONTOUDTOG (FINSTA) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe

Læs mere

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.

Læs mere

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition

EDIFACT. Meddelelse til Laboratorierekvisition EDIFACT IMS-Laboratorierekvisitions meddelelse EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelse til Laboratorierekvisition MEDREQ Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT)

6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) 01.03.2001 6. UDVIDET BETALINGSORDRE (PAYEXT) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Dansk tolkning...3 Strukturdiagram...4 UNH...6 BGM...8 BUS...10 PAI...12 FCA...14 DTM...16 Segmentgruppe 1...19 RFF...20

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Juli 2017 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL Juli 2017 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 4

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar

EDIFACT. Meddelelser til Laboratoriesvar EDIFACT IMS - Laboratoriesvar Meddelelser EDIFACT Meddelelses Implementations Guide (MIG) for Meddelelser til Laboratoriesvar MEDRPT Version 2.0 december 1996 Dette skrift indeholder beskrivelse og vejledning

Læs mere

EANCOM. Anvendelsesvejledning for. struktureret ordreafgivelse (STRUORD) og fakturering (STRUFAKT) i dansk dagligvarehandel

EANCOM. Anvendelsesvejledning for. struktureret ordreafgivelse (STRUORD) og fakturering (STRUFAKT) i dansk dagligvarehandel EANCOM Anvendelsesvejledning for struktureret ordreafgivelse (STRUORD) og fakturering (STRUFAKT) i dansk dagligvarehandel Version 2, juni 2001 Indholdsfortegnelse 1. Om STRU-konceptet... 3 1.A Introduktion...

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af UTILMD Utility Master Data Message Dansk EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: Dato: Januar 009 Indledning og generelle principper. Indledning

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Campus faktureringsløsning til Navision Stat Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Navision Stat fakturering 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser

Syntaks og struktur i EDI-meddelelser Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 1: Syntaks og struktur i EDI-meddelelser November 2011 Rev. 2 Dok.løbenr. 79520-07_v2 1/15 Indholdsfortegnelse 1. EDIFACT-syntaks og -struktur... 3 1.1 EDIFACT-struktur

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler 1. Har jeg pligter i forbindelse med sagsbehandlingen? Ja, du har pligt til at medvirke til sagens oplysning. Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger

Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Vejledning i opdatering af vandindvindingsanlægsoplysninger Denne vejledning beskriver hvordan data trækkes ud af Jupiter når der skal sendes data til SKAT i forbindelse med indkrævningen af afgiften for

Læs mere

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL)

9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) 01.10.2009 9. MULTIPELT DEBETADVIS (DEBMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 3 Dansk tolkning... 3 Strukturdiagram... 4 UNH... 6 BGM... 8 DTM... 10 BUS... 12 Segmentgruppe

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER

TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER TRICOMMERCE VEJLEDNING FOR LEVERANDØRER 1 Velkommen til Tricoms leverandørportal Tricoms leverandørportal er en selvbetjeningsportal til dig som leverandør, hvor du gratis kan få adgang til en lang række

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indhold Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indledning Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation

Læs mere

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING

8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING 8. MEDDELELSE OM RENTETILPASNING Den elektroniske meddelelse om og rentetilpasning af lån er et supplement til realkreditinstituttets meddelelse, som uændret fremsendes med posten. Dataoverførslen indeholder

Læs mere

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81

Betales senest 01. oktober 2013 Få hjælp til at læse regningen tdc.dk/regning 679,25 169,81 Side 1 af 5 Returadresse: TDC Privat, Salgssupport, Borups Alle 43-45, 2200 København N Erland Lindberg Tegnestuechef Nørrebyvej 16 Nørreby Nørreby 4791 Borre Betales senest 01. oktober 2013 Momsfri kr.

Læs mere