Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre."

Transkript

1 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. Vi skal have afstemninger, så jeg vil gerne bede landstingsmedlemmerne om at sætte sig på deres plads, og forinden dette sker, så skal jeg også lige udtale, at med hensyn til balancen af flertallet og mindretallet her i salen, og for ikke at få den forrykket når der er nogle der rejser, så er det enen koalitionen ellers landsstyrekoalitionens partier, så er der også nogle der undlader at stemme, således at der kan skabes en balance. Og her er der lavet en aftale mellem Tomas Kristensen og Marie Flesicher, således at der kan være en balance i afstemningerne, og det samme med hensyn til Esmar Bergstrøm som også skal være fraværende, så er der også nogle fra landsstyrekoalitionspartierne Olga Poulsen Berthelsen, der har godkendt at undlade at stemme. Det er så de aftaler vi har indgået. Og det første punkt vi skal behandle, det er Dagsordenspunkt 13, som vi skal have en afstemning om, det er 3. behandling, og det er: Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg. 1

2 Det er 3. behandling. 2

3 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 13 Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om anlæg, vedligeholdelse og drift m.v. af Hjemmestyrets havneanlæg. (Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer) (3. behandling) Mødeleder: Og i den forbindelse skal der gøres opmærksom på ved 3. behandlingen, så er der ikke fremsat ændringsforslag, og derfor skal vi have en afstemning om forslaget i sin nuværende form. Og jeg skal spørge om der er nogen der har nogle bemærkninger, det er ikke tilfældet. Vi går over til afstemning. Dem der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 20. Er der nogen, der er imod? 4. Er der nogen, der undlod at stemme? Nej. 3

4 Dermed har flertallet vedtaget dagsordenspunkt 13. Og vi går så videre til Dagsordenspunkt 15: Forslag til ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland. Det er Landstingslov af 2006, og det er så 3. behandling og afstemning. 4

5 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 15 Forslag til ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland. (Landsstyremedlemmet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked) (3. behandling) Mødeleder: Og i den forbindelse skal det udtales, at op mod 3. behandlingen, så er der ikke fremsendt ændringsforslag. Dermed skal vi have en afstemning om forslaget i sin nuværende form. Dem, der stemmer for forslaget, bedes rejse sig. 26. Det er så samtlige tilstedeværende, samtlige der er stemmeberettiget, der stemte for, og dermed er dagsordenspunkt 15 vedtaget. Og vi er så nået til Dagsordenspunkt 56: Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en børneombudsmand. Det er landstingsmedlem, Astrid Fleischer Rex, Demokraterne der har stillet forslaget. 5

6 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 56 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en børneombudsmand. (Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne) (2. behandling) Mødeleder: Forslaget er blevet henvist til udvalgsbehandling. Men af Landsstyret og flertallet af Landstinget gav ikke støtte til forslaget. Og dermed skal vi gå over til afstemning. Jeg skal spørge om der er nogle der har nogle bemærkninger. Det er ikke tilfældet. Og derfor med hensyn til Astrid fleischer Rex forslag om Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for oprettelse af en børneombudsmand, dem der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 4. Dem, der er imod, bedes rejse sig. 22. Dermed er forslaget forkastet. 6

7 Og nu er vi så nået til Dagsordenspunkt 80, det er 2. behandling, og den har følgende ordlyd: Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at pædagoger og socialrådgivere løbende tilbydes kompetencegivende efter- og videreuddannelser. 7

8 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 80 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at pædagoger og socialrådgivere løbende tilbydes kompetencegivende efter- og videreuddannelser. (Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit) (2. behandling) Mødeleder: Og vi skal have en afstemning her ved 2 behandling. Jeg skal spørge om der er nogle der har nogle bemærkninger. Forslagsstiller Agathe Fontain, der vil sige noget inden vi går over til afstemning, værsgo. Agathe Fontain, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Ja, det er mit forslag har ikke været henvist til udvalgsbehandling, og har ikke været behandlet i udvalget, men i forbindelse med Landsstyremedlemmets besvarelse, så har jeg ikke været tilfreds med besvarelsen, fordi hun kun har henvist til uddannelsesstederne og den kursuskonto hun nævner, så er det kurser, så er det kurser til plejefamilier og så i forbindelse med ny lovgivning, at denne kursuskonto bruges til orienteringer, og derfor så er denne konto placeret, som noget der ikke kan bruges i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Og med hensyn til besvarelsen om hvordan med hensyn til at blive socialpædagog, så blev det redegjort for, hvordan man gør det, og hvordan man kan blive socialrådgiver. 8

9 Det er ikke de uddannelsesinstitutioner som jeg er ude efter, men det er kompetencegivende efter- og videreuddannelse, som jeg har ønsket, og det er også derfor, vi har fået støtte fra Inuit Ataqatigiit til mit forslag. Og derfor vil vi gerne støtte og stemme for forslaget fra Inuit Ataqatigiit. Ja, forinden afstemningen, så skal jeg gøre opmærksomt på, at Landsstyret i sin besvarelse, så er det korrekt, at de ikke henviste til udvalgsbehandling, og Landsstyret har præciseret, at der allerede er mulighed for kurser ved hovedkonto , og det er kurser og efteruddannelse om det sociale område. Og det er så samtlige partier der har bemærket dette. Men i denne forbindelse, så skal det udtales, at forslaget ikke er henvist til udvalgsbehandling, men Inuit Ataqatigiit og Demokraterne støtter forslaget. Og derfor dem, der er for forslaget, bedes rejse sig. 10. Dem, der er imod forslaget, bedes rejse sig. 16. Er der nogen, der undlod at stemme? Nej. Dermed er forslaget af flertallet forkastet. Og nu er vi så nået til Dagsordenspunkt 95, den lyder: Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at realisere forhandlinger med den danske regering med henblik på større kontrolindsats, der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland. 9

10 Det er Atassuts Landstingsgruppe: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, der har stillet forslaget. 10

11 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 95 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at realisere forhandlinger med den danske regering med henblik på større kontrolindsats, der skal sikre formindskelse af indførsel af forbudte euforiserende stoffer til Grønland. (Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut) (2. behandling) Mødeleder: Jeg skal spørge inden vi går over til afstemningen om der er nogle der har nogle bemærkninger. Godmand Rasmussen, værsgo. Godmand Rasmussen, forslagsstiller, Atassut. Her skal jeg med glæde på vegne af Atassuts landstingsgruppe takke samtlige partier, fordi de gav støtte og støtte fra Landsstyret. Vi har i flere år arbejdet alvorligt for dette dagsordenspunkt. Det blev støttet af samtlige politikere, det er jeg meget glad for. Og det er med hensyn til en større kontrolinstans og formindskelse af euforiserende stoffer og indførelse af disse, og at man vil komme til forhandlingsbordet med den danske regering, og det er den udmelding. Og det er så forslaget om at minimere forbruget, og det blev støttet. Og i forbindelse med vedtagelsen, så skal vi fra Atassut gøre opmærksomt på og have en afstemning og sikre at den bliver realiseret, og derfor siger vi mange tak til samtlige partier og Landsstyret. 11

12 Og den næste der har bedt om ordet, det er Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender, værsgo. Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Inuit Ataqatigiit. På vegne af Landsstyret skal jeg takke Atassut for dette beslutningsforslag om at have fastholdt fokus på en væsentligt debat, ligesom jeg skal takke Skatte- og afgiftsudvalget for en grundig behandling af beslutningsforslaget. Som tilkendegivet under 1. behandlingen er Landsstyret i færd med at revurdere, såvel forebyggelsesindsats som behandling og kontrolinstansen på området. Revurderingen vil ske i samarbejde med Politiet, relevante danske myndigheder, sundhedsmyndighederne, socialvæsenet og Skattedirektoratet. Hensigten med revurderingen er at styrke myndighedernes samlede indsats over for indførsel og forbrug af euforiserende stoffer, her i landet. Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne i lighed med et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller det fremlagte beslutningsforslag til vedtagelse. Og i den forbindelse til forslaget, og her ved afstemningen ved 2. behandlingen, så skal det udtales at forslaget efter fremsættelse er blevet henvist til behandling i Skatte- og Afgiftsudvalget, for at blive behandlet der. Et enigt Skatte- og Afgiftsudvalg indstiller at forslaget bliver vedtaget af Landstinget. Dem, der stemmer for dette forslag bedes rejse sig. Det er samtlige tilstedeværende 26, stemte for i enighed. Dermed er dagsordenspunkt 95 vedtaget. 12

13 Og nu er vi så nået til dagsordenspunkt 70, og den lyder Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort resultater af offentligt bevilgede undersøgelses- og udviklingsprojekter indenfor fiskeri og fangst. 13

14 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 70 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at der bliver offentliggjort resultater af offentligt bevilgede undersøgelses- og udviklingsprojekter indenfor fiskeri og fangst. (Landstingsmedlemmerne: Augusta Salling, Ellen Christoffersen, Godmand Rasmussen, Thomas Kristensen, Kristian Jeremiassen, Atassut) (2. behandling) Mødeleder: Forslaget har været behandlet i Landstingets Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg. Og det er et udvalg, der indstiller forslaget til vedtagelse uden ændringer. Dem der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 26. Det er så samtlige stemmeberettiget i enighed der har vedtaget det. Og det næste er dagsordenspunkt 10, der lyder: Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat. Og den er blevet fremlagt af Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender 14

15 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 10 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) (3. behandling) Mødeleder: Og her er det nettoløn for personer, der erhverver løn i passagerskibe, der er optaget i Skattedirektoratets nettolønsregister. Og her i forbindelse med 3. behandlingen, så skal det udtales, at der ikke er blevet fremsat ændringsforslag, og jeg skal spørge om der er nogle der har nogle bemærkninger. Det er ikke tilfældet, og vi skal så have en afstemning om dette forslag. De der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 26. Det er så alle i enighed, der vedtog punktet. Og nu er vi så nået til Dagsordenspunkt 11, der lyder: Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift. 15

16 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) (3. behandling) Mødeleder: Og det er så forhøjelse af passagerafgift for kysttogtsskibe samt pakkerejseafgift. Og her ved 3. behandlingen, så er der ikke blevet fremsat ændringsforslag, jeg skal spørge om der er nogen, der har nogle bemærkninger. Lene Knüppel, Demokraterne. Lene Knüppel, Demokraternes ordfører. Demokraternes begrundelse for forkastelse af forslaget ikke blev læst op ved 2. behandlingen af punktet, så vil jeg her kort læse begrundelsen op: Demokraterne anser det ikke som hensigtsmæssigt at pålægge kombinationsrejser en afgift på 450 kr., da niveauet for afgiften efter Demokraternes opfattelse er sat for højt, og derfor kunne virke som en barriere for en fortsat vækst i turismeerhvervet her i landet. Tak. Så er det Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender. 16

17 Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Inuit Ataqatigiit. Jeg kan forstå at man mener sådan fra Demokraterne, men i vores beslutning i Landsstyret med hensyn til fremlæggelse af dette forslag, så har vi hørt berørte parter, og det er så, og de har ikke nogen kritikpunkter om at forslaget er blevet for højt, og de har ikke nogen kritikpunkter, og det er det, som Landsstyret begrunder i deres forslag. Og det er så at Skatte- og Afgiftsudvalget har følgende medlemmer. Landstingsmedlem Augusta Salling Atassut, Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut, næstformand. Så Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Lars Emil Johansen, Siumut. Lene Knüppel, demokraterne og Jens Lars Fleischer, Siumut som suppleant. Og vi skal så have en afstemning om det. Dem, der stemmer for forslaget, bedes rejse sig. 22. Dem, der er imod forslaget, bedes rejse sig. 4. Er der nogen, der undlod at stemme? Nej. Dermed har flertallet vedtaget punktet. Og nu er vi så nået til Dagsordenspunkt 12 : Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift. 17

18 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 12 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om lotteriafgift. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) (3. behandling) Mødeleder: Det er præcisering af hæftelsesforhold for betaling af afgift samt indførelse af selvskyldende hæftelse for bestyrelsesmedlemmer. Og det er så fremlæggelse her ved 3. behandlingen. Jeg skal så spørge, om der er nogen, der har nogen bemærkninger? Det er ikke tilfældet. Og nu skal vi så have en afstemning om forslaget. De der stemmer for forslaget bedes rejse sig 26. Det er så samtlige tilstedeværende. Og nu er vi nået til fagsordenspunkt 66, der lyder: Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gøre til en særlig indsats-periode mod seksuelle overgreb. 18

19 Og det er landstingstingsmedlemmerne Marie fleischer og Astrid Fleischer Rex, Demokraterne, der har stillet forslaget. 19

20 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 66 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gøre til en særlig indsatsperiode mod seksuelle overgreb. (Landstingsmedlemmerne: Marie Fleischer, Demokraterne, Astrid Fleischer Rex, Demokraterne) (2. behandling) Mødeleder: Jeg skal sige at forslaget er blevet henvist til udvalgsbehandling, og den nød ikke støtte af hverken Landsstyret eller flertallet af Landstinget. Jeg skal spørge, om der er nogen, der har nogle bemærkninger? Det er ikke tilfældet. Og nu skal vi have en afstemning. Dem der stemmer for forslaget bedes rejse sig. 4. Dem, der er imod, bedes rejse sig. 22. Dermed er forslaget forkastet. 20

21 Og nu er vi så nået til dagsordenspunkt 16: Forslag til Landstingsfinanslov for 2006, 3. behandling. 21

22 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006 Dagsordenens punkt 16 Forslag til Landstingsfinanslov for (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) (3. behandling) Mødeleder: Og i den forbindelse, så skal jeg sige, at der en rettelse, og der nogle af partierne der anfører, at vi holder pause i mødet. Og jeg vil gerne foreslå at vi holder en halv time pause til ca Og nu holder vi så pause i mødet. 22

23 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:50 Dagsordenens punkt 16 (fortsat) Forslag til Landstingsfinanslov for (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) (3. behandling) Mødeleder: Mødet er genoptaget. Og vi starter igen. Og nu er vi så nået til 3. behandling af Forslag til landstingsfinanslov for Og ud fra det, som jeg kan se, og efter 2. behandlingen, så skal i have 3 afstemninger, og der er også blevet uddelt et ændringsforslag. Og det er så 2. afstemning. Og det der skal nævnes her Forslag til landstingsfinanslov for 2006, det er 3. behandling i dag. Landsstyret har fremsendt i alt 10 ændringsforslag. I Finansudvalgets tillægsbetænkning er der aftalt i alt 10 ændringsforslag til forslag til landstingsfinanslov for 2006, der alle er fremsat af Landsstyret. Der er fremsat yderligere ændringsforslag fra medlemmerne af Siumut og Inuit Ataqatigiits landstingsgruppe, og dette kommer jeg tilbage til. Der er i alt 8 forslag til ændringer til bevillinger, og 3 forslag til ændringer af tekstanmærkninger. I det følgende foreslår jeg, at der stemmes samlet om ændringsforslagene. Og som sagt betyder det, at vi må forvente at have 3 afstemninger. Og det er så således, at Landsstyret har fremsat i alt 10 ændringsforslag til såvel bevillinger samt tekstanmærkninger jf. Finansudvalgets tillægsbetænkning afsnit 3 og 4, disse ændringsforslag har 23

24 numrene 87 til 96. Og det er så et enigt Finansudvalg der indstiller at ændringsforslagene 87 til 96 godkendes. Inden vi går over til afstemning, så vil jeg sige om der er nogen der har nogle bemærkninger. Per Berthelsen, Demokraterne, værsgo. Per Berthelsen, Demokraternes ordfører. Ja tak. Og det her inden vi går over til afstemning her ved 3. behandlingen, så skal jeg lige fremlægge, det vi gerne vil fremlægge. Alle kan vist godt blive enige om, at ansvarlig er et positivt træk, men det er ikke alle der benytter dette begreb i praksis. Det har den endelige udformning af denne års finanslov vist med al tydelighed. Finansudvalget er i alt sin indviklede enkelthed udtryk for at dagens Grønland regeres af en koalition der under valgkampen 2005 er kommet med alt for mange fordyrende løfter. Disse er efterfølgende blevet indarbejdet i den alt for dyre finanslov, der bliver vedtaget inden dagen er omme. Fra Demokraternes side har vi kæmpet for at få koalitionen til at forstå at der en mulighed for at barbere underskuddet på finansloven ned til ingenting. Det kaldes ansvarlighed, og står i skarpt kontrast til koalitionens uansvarlighed og manglende lyst til at prioritere landets udgifter. Denne uansvarlighed betyder at vi alle skal bære byrden af et underskud på lige over 50 mio. kr. på dette års finanslov. Et underskud som vi alle skal være med til at betale på et senere tidspunkt. Det ærgerlige er at underskuddet kunne have været undgået. Demokraternes sparekatalog er heldigvis allerede blevet berømt over hele Grønland. Derfor er alle og her tænker jeg både på befolkningen og politikere klar over at underskuddet på finansloven kunne være undgået vist der var udvist ansvarlighed. Når dette er sagt, så vil Demokraterne gerne rose Landsstyret for at dog at have udvist en lille smule ansvarlighed, for det er i den grad ansvarligt at indarbejde en forlængelse af barselsorloven. 24

25 Det er i den grad ansvarlig at bevare portostøtten til aviserne. Og her finder vi fra Demokraternes side, at man også i det kommende budgetår at man skal være parat til at kunne uddele denne portostøtte. Og fra Demokraterne finder vi det i den grad ansvarlig at satse på yderligere uddannelse. Men problemet blot at det er uansvarligt at gøre disse ting uden at have finansieringen i orden, og uden at have foretaget det hårde, men nødvendige prioriteringer. For vi mener, at man ikke her har udvist en ansvarlighed, men det er også uansvarlig ikke at have en finanslov. Finansloven er ubetinget den vigtigste lov for et land. Det er en lov, som et land skal have for at et samfund kan fungere. Det vil det være uansvarligt at stemme nej til finansloven i et år som dette, hvor der ikke er flere muligheder for at udarbejdet denne. Derfor stemmer Demokraterne når denne debat er færdig for den foreliggende finanslov. Det er ikke fordi, at vi støtter det uansvarlige store underskud ud på bundlinien, men fordi vi er et ansvarligt parti, der erkender at samfundet ikke kan fungere uden en finanslov. Som sagt er ansvarlighed et positivt træk. Vi må konstatere at her og nu er forståelsen for begrebet absolut i mindretal her i salen. Og det var så Per Berthelsens, og nu er det så Landsstyremedlemmet for Finanser. Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Inuit Ataqatigiit. Først skal jeg udtale at med hensyn til det svarnotat, der er uddelt af Landsstyret som en besvarelse til Finansudvalgets betænkning, den er allerede blevet uddelt, og den vil jeg gerne fremlægge i forkortet udgave. Jeg skal på Landsstyrets vegne kvittere for betænkningen fra Landstingets Finansudvalg til 3. behandlingen af forslag til Finanslov for

26 Landstingets Finansudvalg nævner i deres betænkning omkring nettorenterne, at der er fastsat en rentesats for trækningsret i Landskassen, for at tilskynde Nukissiorfiit, KNR og Mittarfeqarfiit, til at låne i bankerne. Jeg har i mine tidligere besvarelse til Landstingets Finansudvalg måske ikke udtrykt mig præcis nok, og jeg skal her forsøge at svare på Finansudvalgets bemærkninger. Landsstyrets rentepolitik i forbindelse med trækningsret i Landskassen at virksomheder med trækningsret i Landskassen bør være vel overvejet og velbegrundet, samtidigt at formålet med trækningsretten er ansvarligt fastlagt. Rentepolitikken i forbindelse med virksomheders trækningsret til Landskassen bør udformes på en sådan måde at virksomhederne ikke tilskyndes til at anvende Landskassen som en billig bankforbindelse, og at virksomhederne tilskyndes til at låne så lidt som muligt i Landskassen. Jeg har dermed ikke nævnt at der er et.. Derudover kan jeg oplyse, at Landssyret ved udarbejdelse at finanslovsforslag for 2007 vil overveje at ensrette procentsatsen for nettostyrede virksomheder trækningsret i Landskassen, således som Finansudvalget har indstillet. Et flertal i Finansudvalget indstiller at Landsstyret i Finanslovsforslaget 2007 afsætter de nødvendige midler til projektering og afholdelse en arkitektkonkurrence til en kirke i Nuussuaq i Nuuk Kommune. I forbindelse med Landstingets behandling af punkt omhandlende forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at fremskaffe midler til en første etape af opførelse af en kirke i Nuussuaq Nuuk fremhævede Landsstyret ved 1. behandlingen at beslutningsforslaget sin gode vilje over for beslutningsforslaget ved at give tilsagn om at Landsstyret vil gå ind i den komite, der arbejder med forskellige forslag om etablering af en kirke i Nuussuaq. Forslagene fra denne komite vil indgå i Landsstyrets overvejelser om en samlet prioritering af anlægsområdet. Landsstyret fastholder således denne vilje, og vil fortsat være åbent for at mulighederne for at opføre en kirke i Nuussuaq i bydelen i Nuuk, og dette. Og dernæst vil jeg efterfølgende komme ind på de overordnede linier for finansloven for Vores økonomi er i fremgang. Det har ført til stigende indtægter fra skatter og afgifter samt lavere udgifter til sociale sikringsordninger. Det skal udnyttes til langsigtede investeringer i et mere selvbærende og dynamisk Grønland. Landsstyret har i sit finanslovsforslag for 2006 valg at prioritere fremtiden højt. 26

27 Det er også vigtigt at udviklingen af vores økonomi ikke begrænset på manglen af boliger og erhvervsområdet. I Finanslovsforslaget for 2006 er lånerammen til byggemodning og til Nukissiorfiit, således blevet forhøjet. Samtidigt har Landsstyret valgt at fremover i højere grad at satse på sanering af privat nybyggeri frem for renovering. Det vil forbedre mulighederne for at spare op i egen bolig, og sikre flest mulige ressourcer til nyt byggeri Olie- og energipriserne på verdensmarkedet er steget markant. Det har skadet familiernes privatøkonomi, og erhvervslivets konkurrenceevne, og vi skal derfor arbejde for en større udnyttelse af potentialerne i vandkraft og andre vedvarende energikilder. I nærværende finanslovsforslag for 2006 er blandt andet afsat de nødvendige midler til en projektering af de nødvendige midler til e vandkraftværk i Sisimiut, og en 3. turbine i Nuuk vandkraftværk. Desuden er der afsat midler til forundersøgelser for mulighederne for vandkraftværker i andre byer. Endelig bliver der i Finansloven for 2006 afsat midler til nedbringelse af ventelisterne på sundhedsområdet og til en udvidelse af operationskapaciteten på Dronning Ingrids Hospital. Ændringsforslaget til 3. behandlingen af Finanslovsforslaget for 2006, så har Landsstyret følgende ændringsforslag: Landsstyret foreslår at bevillingen til Tilsynsrådet for kommunerne forhøjes med 0,2 mio. kr. til flere tilsynsrejse. Det vil øge rådets aktivitetsniveau og synlighed. I 2008 afskaffes folkeskolens 11. klassetrin. Landsstyret foreslår i forlængelse heraf at det forventede aktivitetsniveau for specialundervisning i folkeskolen nedjusteres i Efter anmodning fra Finansudvalget, at der på bevillingen til boligstøtte omfordeles 0,5 mio. kr. fra lønudgifter til øvrige udgifter. Derudover foreslår Landsstyret at tekstanmærkningen i forbindelse med støtte til privatboligbyggeri ændres, så provenuet fra omdannelse fra andelsboliger til ejerboliger kan anvendes til yderligere udlån til nye andelsboliger og boliger. Landstinget skal på forårssamlingen 2006 behandle Landsstyrets havneredegørelse. Landsstyret foreslår derfor at der oprettes en ny hovedkonto til forundersøgelse og projektering af eventuelt nye 27

28 havneanlæg. Der afsættes ingen bevilling til den nye hovedkonti foreløbig. Det kan imidlertid ske med Finansudvalgets godkendes, såfremt anlægsprojekter afsluttes med et mindreforbrug eller hvis anlægsprojekter i anlægs- og renoveringsfonden aflyses. Endelig har Landsstyret efter 2. behandlingen af Finanslovsforslaget for 2006 fundet anledning til at forhøje bevillingen til udbygningen af landingsbanestrukturen. Det øgede bevillingsbehov skyldes at entreprisen i forbindelse med anlæggelse af en lufthavn til fastvingede fly i Paamiut lå godt 6 mio. kr. over budgetoverslaget. Den forhøjede bevilling foreslås finansieret ved en nedsættelse af omrokeringsreserven. Det er således med glæde at Landsstyret konstaterer, at Finansudvalget er enig med Landsstyret i samtlige ændringsforslag samt at alle indstilles til vedtagelse. Derudover kan jeg oplyse, at Landstinget tidligere i dag under punkt 10 har vedtaget forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat og under punkt 11 har vedtaget landstingslov om havneafgift, og vedtaget landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift. Landsstyret har medtaget de økonomiske konsekvenser af disse på reservekonto På baggrund heraf har Landsstyret har ti l hensigt snarest at fremsende en budgetneutral rokeringsansøgning til Finansudvalget, så det resterende beløb kommer ind på de rigtige konti. Vi er nu næsten nået ¼ ind i bevillingsåret uden at have finanslov på plads endnu. Derfor skal jeg på Landsstyrets vegne udtrykke håb om en konstruktiv debat i Landstinget, og at vi vedtager en Finanslov for 2006 som peger fremad mod en højere grad af en selvbærende økonomi Tak.. Det var så Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender. Og nu er det Jens Lars Fleischer, Siumut. Og efterfølgende Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit. Jens Lars Fleischer, Siumuts ordfører. Fra Siumut med hensyn til Landstingsfinanslov for 2006, og Landsstyrets forslag i forbindelse med 3. behandlingen har vi korte bemærkninger til. 28

29 Efter 2. behandlingen af finanslovsforslaget, så har Landsstyret fremsat ændringsforslag, som vi er tilfredse med, og vi er også tilfredse med at efter 2. behandlingen, og det som vi har fremsat fra Siumut, at det er hensigtsmæssigt at Landsstyret har fremsat ændringsforslag her ved 3. behandlingen. Og endelig i forbindelse med 3. behandlingen, så er det i Siumut og Inuit Ataqatigiits gruppe i henhold til 34 stk. 3 i Landstingets forretningsorden, forslag nr. 99, den går vi ind for fra Siumut. I forbindelse med 3. behandlingen vil vi ikke undlade fra Siumut til landstingsmedlemmerne, Landsstyret og embedsmændene, at sige tak for det samarbejde de har udvist. Og endelig at den mangeårige sekretær for Finansudvalget vil vi også rette en særlig tak til Torben Højmose, som her bliver pensioneret her ved månedens afslutning, og ham siger vi en speciel tak til. Efter at have sagt tak til Torben højmose, så ønsker vi ham held og lykke for ham og hans familie i fremtiden. Og vi må så udtale nu, at endelig så har vi en fuld ud og vedtaget Finanslov og kan gennemføre Landstingsarbejdet. Med disse bemærkninger med hensyn til tillægsbevillingen, afgivet af Landstingets Finansudvalg og forslag til landstingsfinanlov for 2006, den går vi fuldt ud ind får. Tak til jer alle sammen. Og det var så Jens-Lars Fleischer, Siumut og nu er det Johan Lund-Olsen, Inuit Ataqatigiit. Og efterfølgende Ellen Christoffersen, Atassut. Johan Lund-Olsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Ja tak. Det er forslag til finanslov for 2006, hvor Landstingets Finansudvalg i forbindelse med 3.behandling og dens betænkning, der er fremsat. Den vil jeg gerne støtte fuldt ud. Vi har lagt mærke til, at der i forhold til Grønlands Hjemmestyres nettostyrede virksomheder, hidtil har været opereret med forskellige rentesatser, men at Landsstyret er positivt indstillet på at 29

30 imødekomme Finansudvalgets indstilling om, at der i fremtiden opereres udfra samme procentsatser. Dette hilser vi med tilfredshed fra Inuit Ataqatigiits side, og mener derudover, at samme fremgangsmåde også bør gælde overfor Hjemmestyrets selvejende institutioner som f.eks. Grønlands Radio/TV (KNR). Vi kan fra Inuit Ataqatigiits side ikke acceptere, at sagsbehandlingstiden omkring sociale ankenævnssager, skal være så lang som det er tilfældet. Derfor bakker vi op omkring Finansudvalgets ønske om, at Landsstyret snarest foranlediger, at sagsbehandlingstiden for de sociale ankesager gøres mærkbart kortere. Omkring den sagsbehandlingspraksis der er iværksat fra det sociale ankenævns side, er vi fortørnet over at blive gjort bekendt med, at sagerne kun bliver behandlet og svaret på dansk. Dette stemmer på ingen måde i forhold til intentionerne i den gældende sagsbehandlingslov i den offentlige forvaltning, hvorfor vi skal bede Landsstyreformanden om straks at sætte stopper for denne meget uacceptable sagsbehandlingspraksis. Og den nævnte lov jeg mener, at der er grund til at citere den. Og jeg citerer og det er landstingslov om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og i 7, der står der: Og jeg citerer: Den, der er part i en sag kan tilkendegive, at vedkommende ønsker at blive betjent på grønlandsk eller dansk. En sådan tilkendegivelse er bindende for myndigheden. Det vil så sige, at med henvendelse til det sociale ankenævn med brug af modersmålet, altså på grønlandsk, så har de også en rettighed, at deres sager bliver behandlet på grønlandsk. Omkring tekstanmærkningerne til hovedkonto , der er fremsat ved 3. behandlingen fra Siumut og Inuit Ataqatigiit i fællesskab, skal vi fra Inuit Ataqatigiits side selvfølgelig tilkendegive vores positive indstilling, idet vi mener, at hjemmestyrede virksomheders muligheder via rederifællesskab med private ikke bør betyde, at de udelukkes for udvikling. Derfor skal man udfra de positive erfaringer, der er indhøstet, også give disse rederier foreløbig mulighed for at udvikle 30

31 sig Dog skal vi samtidigt give udtryk for, at vi ingen intentioner har for at bibeholde ordningen i det uendelige, men at muligheden efter vores mening bør være åbent i hvert fald for i år. Med disse ord skal vi fra Inuit Ataqatigiits side tilkendegive, at vi bakker op omkring finanslovsforslaget sådan som det er lagt frem ved 3. behandlingen. Derfor skal vi også i forlængelse af Landsstyrets positive tilkendegivelser til betænkningen, afslutningsvis meddele vores opbakning. Tak for ordet. Og det var så Johan Lund-Olsen fra Inuit Ataqatigiit og nu er det Ellen Christoffersen, Atassut. Værsgo! Ellen Christoffersen, Atassuts ordfører. Ja tak. Det er forslag til landstingsfinanslov for 2006 og i forbindelse med 3.behandlingen har vi korte bemærkninger fra Atassut. Forslag til landstingsfinanslov for 2006 er nu ved at være færdigbehandlet. Under 2.behandlingen af finanslovsforslaget og ud fra vores bemærkninger og her ved 3.behandlingen, så har vi ikke nogen yderligere kommentarer til det relevante myndighedsområde. Så er det Landstingets Finansudvalg og tillægsbetænkning, som vi vil kommentere. Fra Atassut har vi med tilfredshed bemærket, at landsstyret har støttet ændringsforslaget, således at kommunernes tilsynsråds sager bliver behandlet, og at der bliver afsat kr. til ekstra midler, fordi efter ny reform af kommunerne, så er det meget vigtigt, at kommunernes tilsynsråd følger tæt med i udviklingen. Og endvidere så har vi haft fra Atassut bemærket, at i forbindelse med 2.behandling, så er det Landstingets Finansudvalg og den betænkning, hvor de enkelte landsstyres og hvor man har efterlyst mere udbyggende oplysninger og her i svarnotatet, så har man medtaget disse i tillægsbetænkningen. 31

32 Fra Atassut må vi udtale, at vi finder det beklageligt, at kultur-, uddannelse, forskning og kirkes landsstyreområde med hensyn til hovedkonto tilskud til landsdækkende børneinstitutioner, og at vi stadig ikke har fået de korrekte tal og derfor vil vi opfordre den ansvarlige landsstyremedlem, at i forbindelse med inden behandling af landstingsfinanslov for 2007, at man får de korrekte, og at man i de kommende år, så regner vi selvfølgelig med, at dette vil kunne blive tilfældet. Og med hensyn til hovedkonto Det er med hensyn til rentesatser og deres nettorentesatser bliver ensartet. Den støtter vi fuldt ud, fordi de forskellige renteindsatser har, i forbindelse med udarbejdelsen af finansloven for 2006 den hilser vi velkomment, hvor landsstyret vil ensrette renteindsatserne i forbindelse med Landstingets behandling af finanslovsforslag, så har vi fra Atassut bemærket, at man har manglet korrekte tal og det kan synes at være meget omfattende. Derfor vil vi fra Atassut overfor landsstyret opfordre til, at landsstyret og Landstinget i deres politiske arbejde med hensyn til det korrekte tal og som skal have en opfølgning og det vil danne grundlag for, at de forskellige relevante områder har et tæt samarbejde og derfor styrke Grønlands Statistisk, således at man kan sikre de bedst mulige beslutningsgrundlag i fremtiden. Og så skal jeg også lige kommentere, at landstingsmedlemmerne i Inuit Ataqatigits og Siumuts ændringsforslag til hovedkonto og man ønsker ændring af tekstanmærkningerne og den vil vi lige tage til fra Atassut med hensyn til dette ændringsforslag den kan vi gå ind for, fordi vi finder det vigtigt, at de selvstændige fiskere i samfundet, som ikke får offentligt støtte og hvor de også, som ikke er bundet med garantier fra de offentlige myndigheder, at de får en mulighed den finder vi fuldt ud er meget vigtig, forstået på den måde, at de selvstændige fiskere bør have fortrinsret. Der er vi vidende om, at der er mange fiskere i virksomheder med Grønlands Hjemmestyres virksomheder i forbindelse med finansiering og garanti.., så laver man aftaler til dem. Og derfor nu med de foreslåede ændringsforslag den kan vi ikke leve med fra Atassut, fordi vi respekterer de private selvstændige fiskere, som i flere år har haft en opsparing og med deres og som har vist viljen til opsparing, hvor de ikke får en konkurrence fra nogen hvor det offentlige bliver finansieret og dermed udhuler deres muligheder. Den kan vi ikke leve med fra Atassut. 32

33 Afslutningsvis vil vi fra Atassut takke Landstingets Finansudvalg og årvågne og alvorlige, gennembearbejdede arbejde, således at vi til landstingsfinanslov for 2006 har brugt tid, selvom der er gået 82 dage inden, at den skulle tage i kraft, så kan den blive vedtaget. Og endvidere så vil vi ikke undlade at sige tak for sekretærer i udvalget og ikke mindst tolkene i afdelingen, som har arbejdet i døgndrift for at kunne løse problemerne tilfredsstillende. Og med disse bemærkninger med hensyn til forslag til finanslov for 2006 og i forbindelse med 3.behandlingen og afstemningen, så indstiller vi, at den bliver vedtaget af Landstinget. Tak. Og det var så Ellen Christoffersen, Atassut og så er det Loritha Henriksen, Kandidatforbundets Parti. Og efterfølgende Lars-Emil Johansen. Loritha Henriksen, Kandidatforbundets Partis ordfører. Og i forbindelse med 3.behandlingen af finanslovsforslaget for 2006, så vil jeg henvise til mine bemærkninger under 1.behandlingen. så har jeg også lagt mærke, at vores egne bemærkninger fra Kandidatforbundets Parti også er blevet medtaget og fået undersøgt. Og det er således, at vi har haft en lille indflydelse på Landstingets arbejde. Og med hensyn til tillægsbetænkning, der er blevet afgivet den vil jeg gerne stemme for, fordi når man har undersøgt den, så har den nogen gode fremadrettede formål. Jeg kan udtale, at når man ikke har medlemskab i dette udvalg, så er det meget vanskeligt at kunne følge med. Og i den forbindelse så vil jeg også sige tak til jer alle sammen og I har givet kræfter til mig, fordi når man er alene og er med under landstingssamlingen, så kan jeg føle, at det er meget alvorlig oplevelse, men jeg har prøvet på at følge med så godt og så vidt muligt. Og jeg håber så på, at I vil tilgive mig med mit manglende arbejde. Og med disse bemærkninger, så vil jeg sige, at jeg melder for, at vi stemmer for 3.behandlingen. og jeg siger også tak for den veludførte udvalgsarbejde. Og med disse bemærkninger siger jeg tak til jer alle sammen. 33

34 Og det var så Loritha Henriksen og nu er det Lars-Emil Johansen. Værsgo! Lars-Emil Johansen, Siumut. Ja tak. Med hensyn til det, som Siumuts ordfører har sagt, så vil jeg lige komme med nogle 2 præciseringer, nemlig til Atassuts ordfører, Ellen Christoffersens udmelding. Og det er så ændringsforslag nr. 99, som vi kan have en afstemning om i dag og det er så det, der vedrører reserver til fiskeriudviklingspuljen. Og i den forbindelse, så skal det siges, at dette initiativ har til hensigt, at fiskerne får gode muligheder og det vil man sikre, at det ikke bliver lukket af ved et ændringsforslag. Det vil sige, at man vil komme og overtage og fratage fiskerne. Her er det blot hensigten, at det er også udtalt, at man mangler midler i fiskere, at det vil man kunne sikre, og at man ved at bruge dette, at nogle fiskefartøjer, som ikke er fastbundet til bestemte lokaliteter og nogle fiskefartøjer, som kan udnytte deres fulde kapacitet og ved anskaffelse af disse, så kan vores Grønlands Hjemmestyres virksomheder delvis er fuldt ud i regnskaberne, at deres muligheder ikke bliver lukket af. Det er en afgivelse af en mulighed og ikke en begrænsning af muligheder. Og som det andet, så vil jeg lige kommentere og takke på vegne af Siumut de andre partiers medlemskab i Finansudvalget. Det vil sige Inuit Ataqatigiit og Atassut med hensyn til den kommende projektering og deres støtte til kirke i Nuussuaq og jeg er også overbevist om, at på vegne af formandskabet i landstinget det siger jeg tak for dette støtte, der er givet i dette punkt. Og jeg vil også lige kommentere afslutningsvis Per Berthelsens udmelding, fordi han sagde, at det er så ansvarligt dem, der arbejder ansvarligt de er jo et mindretal. Det er alt for meget. Dette udsagn, at dem, der arbejder ansvarligt de er i mindretal. Og denne afslutning dertil vil jeg udtale, ja demokratiet indeholder også sådan, at flertallets stillingtagen det er i henhold til den, der for hvis man skal betegne sig som Demokraterne, så må man også respektere demokratiet og demokratiet er bestemmelse i henhold til flertallet. Og derfor med hensyn til dem, der tager beslutning i henhold til flertallet, og så betegne den som uansvarlig beslutning det påviser, at man ikke har respekt for demokratiet, man tilsidesætter demokratiet. 34

35 Vi tager imod ansvaret. Vi, der er i flertal, at Grønland i år får bedre vilkår end tidligere og går videre. Vi tager ansvaret, også fordi forslag fra mindretallet, den gav vi afslag for, for nogle af forslagene indeholder, at vi skal have nogen besparelser, hvor vi skal have nogen besparelser på midler til bygdebeboerne, midler til havneanlæg og andre. Og det betyder, at man vil få formindsket finansieringerne. Det har vi givet afslag for og det er meget forunderligt, fordi i dag så gav Demokraterne afslag for, at turisterne nogle af millionerne, at der passagerafgift gives afslag for. Ja, sådan kan der være forskellige divergerende meninger omkring demokrati. Det er afgørende, hvem man vil arbejde for. Og vi fra Siumut, så er dette grønlandske befolkning, som vi arbejder for og dette ansvar har vi taget imod. Det er ikke kun 450, hvor vi siger, at en enkelt millionær kan betale mere end 450 kr., at vi så er imod om det er ansvarlighed eller vi har krævet. Vi mener, at det er det, at tage imod ansvar. Jeg vil også lige sige, at med hensyn og så støtte Johan Lund-Olsen, at i forbindelse med driften i Grønlands Hjemmestyre, at man må forstærke brugen af det grønlandske sprog, og at man fra den sociale ankenævn, med hensyn til den enkelt-sprogede selvfølgelig skal de også have en besvarelse på grønlandsk, fordi det grønlandske servicering skal foregå på grønlandsk ved brug af det grønlandske sprog. Det burde ellers ikke være noget forunderligt. Derfor tak til Johan Lund- Olsen, fordi du erindrede om dette. Og afslutningsvis, så vil jeg også, fordi vi er vores finansudvalgsmedlem han vil ikke sige tak til dem, på vegne af Siumut og Siumuts landstingsgruppe, så vil jeg sige hjertelig tak til Finansudvalget fra Siumut. Ja, I har udvist et meget arbejds---- og I har arbejdet i døgndrift og selvfølgelig også jeres embedsmænd. Og den mangeårige sekretær, at I hilser ham farvel og vi siger også tak. Vi siger også mange tak fra Siumut til Thorsten, fordi det kan være, at han i mange år i de gode og i de dårlige år, at han hele tiden har deltaget. Ja tak til Finansudvalget. Og det var så Lars-Emil Johansen, Siumuts politiske ordfører. Og nu er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og efterfølgende er det Per Berthelsen. Doris Jakobsen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut. 35

36 Det er med hensyn til Atassuts ordførerindlæg fra Ellen Christoffersen, at med hensyn til, at børneog unge interessegruppernes medlemstal og så skal jeg lige udtale, at i forbindelse med samråd, så har vi udtalt, at hvor mange medlemmer så fald har og vi har altså fået medlemskab fra hovedkontoret, men det har været vanskeligt at forstå, fordi man har skrevet det adskilt Sorlak og spejdernes organisation, og spejdernes organisation er medlem i Sorlak. Det er derfor, at det, som Sorlak har sendt dem på vegne af deres medlemmer, at dem kan jeg ikke modsige og sige, at det er ja, noget der er forkert. Men det er noget, som er usikkert og som trænger til at blive rettet op på. Men uanset det, så har Landstingets Finansudvalg krævet, at med hensyn til disse interessegruppers medlemskab, at disse bliver medtaget i vurderingerne. Og Landsstyret vil så færdiggøre Finansudvalgets ønske og dette kan ikke ske fra 2006, fordi i landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, så skal man først have henvisning til revisorerne, for at kunne få regnskaber for deres børn- og ungeinitiativer. Og ud fra Finansudvalgets ønske, så vil vi arbejde for fra Landsstyret. Og i forbindelse med finanslov for 2007 og efterfølgende, at vi også medtager interessegruppernes medlemstal. Og det var så Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og nu er det Per Berthelsen, Demokraterne. Værsgo! Per Berthelsen, Demokraternes ordfører. Ja, hr. Lars-Emil Johansen og hans udmelding, så kan jeg ikke undgå at komme op på talerstolen, selvom jeg allerede har udmeldt, at vi fra Demokraternes side med hensyn til finanslovsforslaget, at vi har redegjort for hvorfor vi vil stemme for den. Og her kan jeg ikke undlade at nævne, at hr. Lars-Emil Johansen med hensyn til vores ytringsfrihed og hans udmelding, at vi skal få den begrænset. Jeg er også vidende om, at du er skolelærer, men at du ikke har arbejdet som lærer. Jeg er lærer og jeg har arbejdet som lærer. 36

37 Og vil også godt lære, at når jeg bliver oplært at få vurderet de ord, der bliver.., men her med hensyn til demokratiet, som du taler om her, så er det også meget ensidigt, lige som jeg allerede har sagt, at forståelsen af solidaritet, det har også været meget entydigt, fordi du sagde, at det ikke er respekt for demokratiet, at flertallet og dem, som man ikke vil acceptere og lære dem. Demokratiet mener også, at flertallet skal også have lyst til at høre efter mindretallet, og det, som mindretallet her den er en stor mangel her i Grønland. Derfor uanset om vi kan betegnes som stædige eller ni.vne, så vil vi altid komme frem, således at mindretallet også ud fra demokratiets ånd får plads til debat. Vi har lært, at dem, der ikke vil forstå de er meget vanskeligt, at afgive en forståelse for og det er også her Lars-Emil Johansen har præciseret, at det så har været korrekt. Gad vide hvor mange gange vi har redegjort og forklaret, at man i forbindelse med vores forslag om et budget., ikke underskudsgivende finanslovsforslag, og jeg skal præcisere, at man ikke kan misbruge i forbindelse med midlerne til de ældre, at i forbindelse med formindskelse, at vores forslag blandt andet også har vi har meget klart begrundelserne her, at selvom man i forbindelse med 2005 ikke har kendskab for tallene, så har man i de tidligere år haft et for stort afsættelse af midler i de tidligere år. Fordi vi mente, at det ikke kan skade, at man kan få formindsket tallene der og derfor med hensyn til, at man vil bunde noget udokumenterede midler og for at kunne undgå det, så er vi også vidende om, at man prøver på at misbruge disse og sige, at fordi man har røg og så bruge disse midler til noget andet, der eventuelt kan være meget dyrt. Og her som landstingsmedlem, så har jeg blandt andet forstået, at vi har fået forhøjet mulighed i frihed at komme ud med vores udmeldinger. Vi kan sige lige som i går også, og det der sker, at det er alt for meget, at flertallet blandt andet ellers har haft nogle repræsentanter, der har sagt noget og det, at man siger, at det er tilfredsstillende at kunne have en lovovertrædelse. Jeg vil gerne sige, at det er over meget. Hr. Lars-Emil Johansen, så vil jeg blot anmode, fordi jeg ikke vil komme op til talerstolen og sige, at vi går og at vi stemmer for forslaget. 37

38 Og jeg finder ytringsfriheden meget vigtigt og her kan jeg forstå hvorfor du har været med til at få nedsat og afskaffet portostøtten. Og det var så Per Berthelsen, Demokraterne. Så skal jeg udtale, at der er tale om 3.behandling og det er så 3.behandling af finanslovsforslaget og under 2.behandlingen så er det som bekendt Demokraternes forslag, som man allerede har givet afslag for og debatten er allerede over. Og den næste der har bedt om ordet det er Landsstyreformanden og efterfølgende landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender. Værsgo! Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Ja tak. Det er med hensyn til Inuit Ataqatigiits ordfører, Johan Lund-Olsens kritik med hensyn til det sociale ankenævn og, der klager, at deres ønske om bedre servicering det er helt korrekt og den arbejder vi fuldt ud alvorligt med, fordi vi kan ikke finde det acceptabelt, at nogle befolkningsgrupper bliver sagsbehandlet så langsommeligt. Og her i forbindelse med finanslovsforslaget så har vi anmodet om, at medarbejderne bliver flere og det er altså taknemligt, at man har medtaget dette i Finansudvalget. Det er korrekt, at det er alvorligt, sådan en situation, især med hensyn til de rent grønlandsksprogede, at de så bliver placeret som sådan. Men man skal så vidt muligt få sikret ved brug af disse to ord, det bliver oversat i tolkefunktionen og deres alvorlige arbejde hos tolkene. Det vil jeg sige tak for. Det er ikke sådan, at de kan tage lang tid, men det er sådan, at det er så omfattende oversættelsesarbejdet, at der nogle gange kan ske sådanne forsinkelser og det rammer så befolkningen. Men man rose tolkene, fordi de arbejder med alvorligt arbejde. Og det må man også støtte i stort omfang. Afslutningsvis så vil jeg sige, at med hensyn til Per Berthelsens udsagn, at flertallet han får dem vurderet som uansvarligt arbejde. Det er jeg ikke enig i. jeg er overbevist om, at lige som dig, så vil vi arbejde ansvarligt her i denne sal. Og det er ikke et kritik det er for at tryne noget..vi har lige 38

39 som dig rettighed til at kunne ytre os i frihed. Og jeg kan også udtale, at lærere og udsagn det plejer altid at være korrekt. Men deres taler er ikke altid korrekte. Tak. Og nu er det Lars-Emil Johansen og efterfølgende afsluttende Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender. Lars-Emil Johansen, Siumut. Ja, når man bor i et glashus, så skal man ikke kaste med sten. Af et parti, der kritiserer så meget. Det må også have positiv velkommen til at få kritik. Jeg ved ikke hvorfor man vil snakke om portostøtte og lignende. Så vil jeg blot udtale, at Demokraterne bør have større respekt for demokratiet. Den fastholder jeg. Og jeg vil også sige, og sige tak til Demokraterne, at de vil stemme for forslaget, selvom den lov I vil stemme for, vurderende som et uansvarligt arbejde. Tak. Så er det Landsstyremedlemmet for finanser og så går vi over til afstemning. Så vil jeg ønske, at alle er på deres pladser. Landsstyremedlemmet for finanser, værsgo! Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender, Inuit Ataqatigiit. At med hensyn til, at vi er mere selvbærende i samfundet og de behov, de er meget omfattende. Det er jeg vidende om, som politiker og Landstinget er vidende om. Det vil sige flertallet af Landstinget er vidende om det i forbindelse med behandlingen af finanslovsforslaget. Og fra ud fra bemærkninger, det er det, vi kan forstå fra landsstyret. At med hensyn til udbygning af uddannelse, det er fremtidsinvestering midler til erhvervsfremme det er fremtids finansiering. Ja, til børn og familier og midler dertil det er også sikring af familien eller fremtiden. Derfor med hensyn til, at man må lave sådan nogle uansvarlige finansiering, som blev kritiseret fra Demokraterne, at det er lige som, at man tilfreds med, at man har haft en god tilværelse. Det er noget, man kan blive fornærmet over. At man skal kunne hjælpe de svagest-stillede, så er der 39

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 12. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00076 Orientering til

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Budgetopfølgning og ansøgning om tillægsbevilling indenfor KIIIP s område Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 20. december 2004 01.31.06/04-00088 Orientering

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter 13. oktober 2006 EM 2006/29 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om forvaltning af skatter Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 12. november 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (Afgivet til lovforslagets 3. behandling) Landstingets Finansudvalg har under

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 7. januar 2008 01.31.06/07-00305 Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere