Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt."

Transkript

1 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden mødedag er mandag den 22. september. Følgende er på dagsorden. Det var forklaring til dagsorden. Det første punkt er åbningsdebatten, hvor Landsstyreformandens åbningstale bliver debatteret. Det næste bliver punkt 4, hvor der skal vælges medlemmer til Landstingets stående udvalg og repræsentantskaber samt suppleanter til disse. Punkt 5 bliver et lukket møde, hvor der vælges medlemmer og suppleanter til råd og nævn. Jeg vender lige tilbage til forklaring af dagsordenen. Punkt 74 og 75 vedrørende Nukissiorfiit har Landsstyret trukket tilbage, og det tager Formandskabet til efterretning. Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. Landstingsmedlem Augusta Salling deltager ikke på samlingen fra i dag mandag af til den 25. september på grund af deltagelse på møde i Nordisk Råd. Der er ligeledes lavet en aftale med Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex i perioden 22. september til og med 26. september 2008 vedrørende afstemninger. Nu er det Palle Christiansen, Demokraterne, der har bedt om ordet vær så god. Palle Christiansen, Demokraatit. Vi kan se det fra Demokraterne, at man har taget en formandsbeslutning i Landsstyret om at tilbagetrække de punkter som omhandler omdannelsen af Nukissiorfiit til et aktieselskab. Demokraterne har naturligvis ikke noget imod det, fordi vi har været imod de planer der har været omdannet det til et aktieselskab, men vi kunne godt tænke os at vide præcis hvorfor man trækker det med så kort varsel når man i lang tid har vist det kom på dagsorden. Vi vil også gerne vide 1

2 hvorfor man trækker det i sidste øjeblik nu, når nu de fleste partier har siddet og brugt en masse tid og energi på og lave meget omfattende ordførerindlæg til så et vigtigt punkt, så fra Demokraternes side vil vi godt have Landsstyreformanden kommer herop og forklarer præcis hvorfor man trækker det her punkt og hvorfor man gør det så sent som man gør. Så er det Isak Davidsen, Siumut, og derefter er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Isak Davidsen, Siumut. Jeg skal meddele, at medlemmer af Siumut, medlemmer af Atassut, efter Landstingets forretningsorden 32, har indleveret et forslag, der omhandler følgende; at resultatet af udlicitering af den kommende efterskole bliver realiseret og bliver behandlet i dag. Nu er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Jeg vil blot sige tak for, at punkt 75 er blevet trukket tilbage, vedrørende omdannelse af Nukissiorfiit til aktieselskab. Med hensyn til punkt 74 vil jeg dog sige, at vi har lavet et stort stykke arbejde, og brugt alle oversættere og blev klar til behandling, så trækker man punktet tilbage, og sådan en arbejdsgang nedslående, når man nu har lavet hele arbejdet med forberedelser og undersøgelser, så trækker man det tilbage. Sådanne forhold fra Landsstyrets side viser ikke, at man er god til at planlægge, hvorfor jeg vil anmode ærede Formandskab, at man i fremtiden for at undgå sådan en fremgangsmåde skal være i tæt kontakt med Landsstyret, idet vi forgæves bruger megen energi til forberedelse af arbejdet, når disse ikke skal behandles. Derfor vil jeg venligst anmode Formandskabet, at jeg håber, at sådan en handling om muligt bliver den sidste. Tak. Palle Christiansen, Demokraatit. Palle Christiansen, Demokraatit. Demokraterne noterer sig, at Siumut Landstingsgruppe ønsker at punktet på dagsordenen vedrørende Licetationen og licetationsresultatet af efterskolen i Qasigiannguit som vi behandlede på et finansudvalgsmødet igår aftes. På Demokraternes side skal vi anmode de resterende partier i 2

3 landstinget om, at afvente det arbejde der er igang i finasudvalget. Der blev stillet en masse spørgsmål til landsstyret som de må svarer på så hurtigst muligt og vi har snakket om i finansudvalget og indkalde de relevante landstyremedlemmer til samråd, og vi vil anmode de resterende partier i landstinget om og respektere, at finansudvalget har en bestemt arbejdsgang der skal følges, så vi kan få så mange svar frem som muligt og ikke som Siumut s landstingsgruppe bare vil have presse en beslutning igennem her i landstinget uden man har det fornødne beslutningsgrundlag. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit gøre det klart, at vi i finansudvalget har en arbejdsgang, som vi skal følge, og vi i udvalget behandler vi sager, der ikke er færdige, og dette punkt er endnu ikke færdig, og vi har sendt spørgsmål, som Landsstyret først må besvare. Derfor er det lidt mærkeligt at stille sådan et krav, når punktet endnu ikke er behandlet færdigt i udvalget. Vi skal også tænke på, om vi nu skal til at have sådan en arbejdsgang. Vi er ved at behandle sagen, vi har flere spørgsmål, og indtil disse spørgsmål er besvaret, kan vi ikke tage nogen beslutning. Isak Davidsen, Siumut. Isak Davidsen, Siumut. Det fremgår allerede i Landstingets forretningsorden, at såfremt mindst fire medlemmer ved underskrift kan fremkomme med sådanne forslag. Derfor vil vi minde om, at vi har udnyttet denne mulighed, og ved, at sagen bliver behandlet i finansudvalget og vi deltager også i arbejdet, men sagen er så presserende, at vi fra Siumut vil have den behandlet i Landstinget, som vi ellers bad om i går, men desværre fik vi ikke medhold. Derfor har de partier, der er i koalition taget sagen op, for at få den behandlet i dag. Per Berthelsen, Siumut. Per Berthelsen, Siumut. 3

4 Jeg mener ikke, at det kan synes som noget mærkeligt, eller synes, at det er mærkeligt, at man har handlet efter reglerne med sådan et ønske. Denne mulighed er åben i vores forretningsorden, og vi har ellers i finansudvalget klart tilbudt at samarbejde, hvor vi i går under mødet indkaldte Landsstyret for åbne en mulighed for at stille spørgsmål direkte, således den hindring der er med at få byggematerialer med det sidste skib kunne elimineres, og når denne vigtige sag er så vigtig for samfundet, og vil få så stor indflydelse for de unge i Grønland, vil bevillingen gå til spilde. Derfor var ønskede vi fra Siumut i finansudvalget at arbejde i enighed og hurtigt, således man ikke kom for sent til sidste skib, hvilket der ikke var interesse i finansudvalget i går. Derfor mener jeg ikke, at det er mærkeligt at man med sådanne regler vi kan fremlægge sager med reglerne som grundlag. Der står i 41 i forretningsordenen, som man i dette tilfælde gerne vil bruge: I helt ekstraordinære tilfælde kan man undtagelsesvis se bort fra reglerne om tidsfrister i Landstinget forretningsorden. Derfor skal der stemmes om dette indgivne forslag, når de sidste ordførere har haft ordet. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat og derefter Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Jeg mener fra Kattusseqatigiit Partiiat, at det forslag, der blev fremsat fra landstingsmedlem Isak Davidsen er meget mærkelig, selv om landstingsmedlem Per Berthelsen mente, at der ikke var noget mærkeligt i det. Men når man tænker på, at man ikke har fulgt så meget med i sagen, især i finansudvalget, og de ting der blev sagt nu, blandt andet fra landstingsmedlem Agathe Fontain, bliver sagen behandlet i finansudvalget, og at spørgsmålene endnu ikke er blevet besvaret. Det ville være yderst mærkeligt, hvis man afbrød udvalgets arbejde, og så begynde at behandle sager vedrørende licitationer direkte i Landstinget. Det vil nok være første gang i mine 13 år som landstingsmedlem, at man afbrød udvalgets arbejde, og så behandle det direkte i Landstinget til beslutning, og det står der ikke noget om i forretningsordenen. Det er korrekt, at der ifølge 41 kan behandle hvilken som helst presserende sag, således det kan tages op i Landstinget til beslutning. Men i denne siges der ikke et ord om, om sagen er under behandling i udvalget. 4

5 Her er der ikke tale om en sag, der allerede behandles i udvalget, hvorfor det er mærkeligt, at sagen der er under behandling i udvalget, at man midt i det hele bliver taget op som beslutningssag i Landstinget, idet der til tider er sager, som man skal være varsom med. Derfor vil det være ualmindeligt og underligt, hvis sagen skal behandles direkte i Landstinget. Tak. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, og dernæst Palle Christiansen, Demokraatit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Denne sag, der bliver vurderet som en hastesag, og som blev afleveret i går, behandlede vi udvalget i går som en hastesag, og licitationen var færdig den 20. august, og først nu blev den fremlagt finansudvalget som en hastesag. Derfor har vi naturligvis spørgsmål, og vi behandlede den uden at tage stilling til noget, og derfor vil vi fra finansudvalget stærkt opfordre til, at sagen bliver behandlet færdigt, således vi i henhold til vores arbejdsgang kan behandle den færdig. Hvis vi skal arbejde her indtil sidste skib afsejler, men jeg ved blot, at sidste skib til Qasigiannguit afsejler Aalborg den 3. december. Palle Christiansen, Demokraatit. Den næste bliver Per Berthelsen, Siumut. Palle Christiansen, Demokraterne. Det er jo klart at man som parti og som partigruppe kan ønske og få et punkt på dagsordenen, men det som Siumutterne vil også kan godt huske det var kun Siumut igår, der ønskede det her punkt til behandling i salen. Demokraterne, Inuit Ataqatigiit og Atassut ønskede den ikke til behandling i landstingssalen, de ønskede at arbejdet bliver færdiggjort i udvalget. Og jeg går udfra, at har man fleretal i et udvalg så plejer der også nogen flertal i salen, så det kan godt være at man fremkommer med et ønske fra Siumutgruppen om at den skal behandles i salen, men jeg går da udfra, at de repræsentanter der sidder i formandsskabet som repræsenterer de samme partier som sidder i finansudvalget er enig med deres andre partikollegaer. Og til landstingsmedlem Per Berthelsen fra Siumut så udtaler han, at landsstyret har været til møde med finansudvalget igår. Det er ikke korrekt, landsstyremedlem har været til møde med Siumutterne ikke med finansudvalget en rimelig vigtig forskel der er værd at gøre opmærksom, så n det er rigtige oplysninger der bliver afgivet herfra talerstolen. 5

6 Per Berthelsen, Siumut, dernæst Emilie Olsen, Atassut. Per Berthelsen, Siumut. Jeg vil indlede med det sidste, hvor Palle Christiansen fra Demokraterne bøjer de faktiske forhold. Dette skyldes, at han ikke deltog i den første del af mødet, dét er problemet. Det jeg ville ind på er, at der blev indkaldt landsstyremedlemmer til samtale, idet vi ellers kunne få en sag behandlet, der kunne blive færdig hurtigt, med det blev afvist et såkaldt samråd, hvor man indhenter oplysninger, der er en mulighed i forretningsordenen, hvor man forbereder de oplysninger man skal svare på. Det var det vi fremlagde på mødets første del, hvor hr. Palle Christiansen ikke deltog. Da det blev afvist ville vi ellers finde andre muligheder for at komme videre, idet vi ville opnå det, at bygningen af efterskolen allerede er blevet godkendt i Landstinget og i den kommende finanslov, og i finansloven er licitationen blevet godkendt uden problemer. Den er dog dyrere end forventet, men idet vi anså det som vigtigt, at man på baggrund af de godkendte kørte videre med sagen, idet de erstatningsfaciliteter kun kan benyttes for et år. Hvis der sker en forsinkelse, vil der ske et stort hul et eller andet sted, der resulterer i problemer blandt de unge, der så igen resulterer i andre omkostninger. For at undgå dette vigtige emne, ville vi ellers tage initiativer i gensidig forståelse, på det møde i finansudvalget, hvor hr. Palle Christiansen ikke deltog. Men da det ikke lykkedes, og vi vurderede, at disse intentioner ikke skulle forsinkes, ville vi åbne andre fremgangsmåder, men vi skal ikke glemme, at vi fulgte reglerne til punkt og prikke. Emilie Olsen, Atassut og derefter Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit. Emilie Olsen, Atassut. Tak. I Atassut gruppen drøftede vi, at der skal bygges en efterskole i Qasigiannguit, og flertallet i Atassut gruppen godkendte, at punktet skal behandles i dag, og i henhold til 41, hvor Siumut anmoder om at behandle sagen, var der også flertal i Atassut gruppen, der var enig. Tak. Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, derefter er det Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit. Ærede formand, det ønske som Siumut fremlagde, er først lige blevet uddelt til landstingsmedlemmerne, og således ikke er blevet vurderet i Landstingets Formandskab, vil jeg gerne fremsætte det ønske, at der eventuelt i middagspausen bliver vurderet i Formandskabet, idet 6

7 Landstingsmedlemmer også bør have mulighed for at vurdere. Såvidt jeg kan se, er der også mulighed til den første oktober. Tak. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Dernæst er det Jens B. Frederiksen, Demokraatit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Som Per Berthelsen sagde, at der skulle være et samråd med landsstyret med det samme, og det er der også åbenhed om. Vi har dog først ønsket at fremsende spørgsmål, der skulle besvares skriftligt, og spørgsmålene vil blive fremsendt, men oversættelsen er endnu ikke færdig. Vi regner bestemt med, at vi vil arbejde med den som en hastesag. Som Siumut også skriver, kan man også nå at licitere inden den første oktober, såfremt finansudvalgets spørgsmål kan nå at blive besvaret, som udvalget har brug for. Hvis landsstyret også kan arbejde hurtigt, kan sagen som ønsket blive færdig inden den første oktober. Jeg mener, at det er det, man skal tænke over, og hvis vi ikke skal ændre meget på arbejdsgangen, og hvis det sker nu, hvornår kan vi så regne med den næste sådanne sager vil blive behandlet på denne måde, hvis vi skal til at komme med sager, der endnu ikke behandlet færdigt, og det må vi huske på. Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Ja tak. Det vil være meget bekymrende, hvis Finansudvalgets arbejde bliver stoppet midt i det hele. Vi har fundet ud af, at Siumut har været i mindre tal i går, og vi kan lige så godt sige, at Atassut ønskede, at sagen kører videre i finansudvalget. Flertallet i finansudvalget ønsker også, at man venter på de svar, hvor man har sendt spørgsmål, og det er sådan jeg forstår det, selv om jeg ikke deltog i mødet. Jeg mener også, at det vil være meget betænkeligt, hvis udvalgets arbejde bliver udført på den måde, hvor vi måske behandle emnerne, hver gang Siumut er i mindre tal? Der er ellers tid, og landsstyret kan komme med svar hurtigt, og spørgsmålene skal besvares, og Landstinget har her besluttet, at der skal gå ti dage. 7

8 Som eksempel kan jeg nævne, at vi har sendt flere spørgsmål vedrørende Selvstyre, som endnu ikke er blevet besvaret. Desuden blev Landsstyreformanden ellers spurgt fra Demokraternes ordfører, hvorfor man har trukket forslag punkt 74 og 75 vedrørende Nukissiorfiit tilbage. Vi er helt enige i, at Nukissiorfiit ikke skal omdannes til aktieselskab, men på hvilke grundlag bliver det trukket tilbage sådan lige pludseligt. Vi må huske på, at der i denne forbindelse vil berøre mange, hvor der kommer til at være flere underskud på finansloven. Vi kunne tænke os at få at vide, hvordan Landsstyret vil bibeholde finansloven, og hvad man vil gøre ved forslaget, eller om man komme med et nyt forslag. Det ville dog være naturligt, at Landsstyreformanden kunne respektere Landstinget mere, hvor han selv har fremsat forslag om, at han ønsker, at Formandskabet trækker forslaget tilbage. Jeg selv skal stærk komme med ønsker om, at Palle Christiansens spørgsmål bliver besvaret her i salen. Tak. Per Berthelsen, Siumut derefter er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Per Bethelsen, Siumut. Tak, jeg regner med at komme herop for sidste gang. Jeg vil blot sige, at hvis man sætter pris på demokratiet og forstår, hvad demokratiet indeholder, så vil man komme til at undre sig over, at de folk, der kalder sig efter dette begreb, ikke agter at støtte mindretallet, for demokratiets grundprincip handler om at støtte og udfylde med nye ideer, de folk der vedrører mindretallet. Når mindretallet kommer frem med deres synspunkter i revisionsudvalget, så vil man ligesom det står skrevet i finansloven, må man rette sig efter, sådan som det står skrevet i paragrafferne. Desværre står dette ikke skrevet i finansudvalgets retningslinjer, og det kan blive først gældende, når flertallet i udvalget ønsker det. Men jeg mener, at i udvalgene, der retter sig efter de demokratiske principper ikke udelukker mindretallets synspunkter og give dem muligheder for at kunne komme med deres synspunkter. Derfor håber jeg, at disse synspunkter støttes i samarbejde med Demokraterne, derfor går min besked ud på, at ikke alle og enhver kan få til lov at komme frem med deres undrende bemærkninger aldrig. I går kom Siumuts delegation i finansudvalget at det på grund af forskellige årsager, at det er nødvendigt, at der arbejdsgangen måttegå stærkt. 8

9 Noget andet er, at hvis vi vidste med klarhed, at ved den næste licitation er priserne sat ned. Men vi må ikke regne med, at dette princip ikke anvendes ved licitationen, da pristilbuddene ikke står langt væk fra hinanden, så derfor kan vi ikke forvente, at hvis vi udsætter dette, der ville det blive billigere, men i modsat fald vil det blive dyrere. Hvis vi ikke bringer den i realitet, der vil det blive, at mulighederne for en hel masse unge mennesker, udelukkes. De nuværende ordninger, hvor enkelte husejere har behov for andre muligheder, de har jo brug for, at andre mennesker har brug for deres ejendomme. Vi skal heller ikke glemme, at de vedtagelser i landstinget, står allerede i finansloven, men forhåbninger omkring licitationen ikke strækker sig beløbmæssigt, derfor må man tage hensyn til ansøgning om ekstra bevillinger, således at disse bevillinger ikke anvendes til indholdsløse formål og må vi rette os efter landstingets beslutning med stor respekt. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat og derefter Jonathan Motzfeldt, Siumut. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Ja, denne debat ligner, at finansudvalget ikke holder møde for resten af året. Derfor opfordring til finansudvalget, så gør dette arbejde færdig så snart som muligt, man er ikke engang begyndt at debattere første behandlingen af finanslov Første behandlingen af finanslov 2009 finder sted først den 30. september i dette lokale. Det vil ikke blive et problem, at etablering af en efterskole bliver en realitet i Qasigiannguit, ligesom sidste taler har nævnt det, er det allerede blevet vedtaget i landstinget. Problemet drejer sig kun om kr. 11 mio., når finansudvalget har færdigbehandlet dette, vil det nok blive vedtaget her i tinget og blive indlemmet til den næste års finanslov. Jeg tror, at dette behandles regelmæssigt som andre områder, således at hvis der findes underskud ved bevillingerne, så vil man vedtage det, ligesom man gør det i andre tilskudsordninger. Vi vender nok tilbage til dette punkt, når vi kommer til at behandle næste års finanslov. Tak. Ruth Heilmann, Landstingsformanden, Siumut. Så er det Johathan Motzfeldt, Siumut. Da vi snart går over til afstemning, bedes alle medlemmerne om at indtage deres pladser. 9

10 Jonathan Motzfeldt, Siumut. Da det er ret almindeligt, at nogle mennesker har tilbøjelighed til at glemme hurtigt, vil det ikke være mærkeligt at glemme, hvilket emne behandles i det nuværende punkt. Sådan som Siumut også har fremlagt det, der regner man med den kommende lovgivning omkring efterskoler vil blive behandlet færdigt under denne efterårssamling. Det står meget klart, at det er her formålet drejer sig om. I den forbindelse, vil man samtidig påminde om politisk økonomisk redegørelses indhold har været behandlet tidligere, disse har allerede'været behandlet under behandlingen af undervisnings område. Tidligere var det kun elever, der har gennemført 11. klasse, der kunne optages på efterskoler, men disse forhold vil blive ændres totalt fra år 2008, disse forhold kender her i landstinget. Efter de nye forhold, der har elever, der har gennemført 10. og 11. klasser mulighed for at sende deres ansøgning, hvor der optages ca elever, samtidigt har eleverne fra 9. og 10. klasser, der er under 18 år mulighed at gå på en efterskole, med denne mulighed åbnes ca pladser. Dette emne har været behandet mange gange før. Indtil dags dato har bestræbelserne på Sulisartut Højskoliat, Qaqortoq, med 80 pladser, i Maniitsoq 40 pladser, Knud Rasmussenip Højskolia, Sisimiut 54 pladser, i Kangerlussuaq 80 og på danske efterskoler, der har indsendt 493 ansøgninger, i alt er 460 elever optaget. Udover disse må man regne med, at til det næste skoleår, der vil utallige unge mennesker indsende deres ansøgninger. Vi må ikke udsætte sinkelser på grund af vores dygtighed eller manglende af denne, for nu er beslutnings tidspunkt nået frem. Vi kender udmærket, hvad forhandlinger vil komme til at dreje sig om og finansudvalget og andre berørte udvalgs kender dette emne udmærket. Her drejer det sig om utallige unge mennesker, der vil påbegynde deres videreuddannelser, derfor vil der også være kræfter til små ændringer for at godkende dette emne, da vi agter at åbne ca pladser som mulighed for unge mennesker. Derfor mener jeg, at vi tager denne beslutning med glæde og ønske de unge mennesker en god fremtid. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit, efter ham Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Vi går snart til afstemning, da behandlingen af vedrørende punkt er blever for lang varigt. 10

11 Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Det vil ikke være mærkeligt, at vi behandler dette emne, da forslaget først blev omdelt efter Da vi er kommet ind her til mødesalen. Her drejer det sig ikke om oprettelse af en efterskole i Qasigiannguit eller ej. Man har allerede behandlet og vedtaget dette emne med støtte fra Inuit Atagatigiit. Denne vedtagelse holdes vedlige og Inuit Ataqatigiit fastholder deres støtte desangående punkt. Men dette punkt er blandt andet nævnt her, og at landsstyret har haft kendskab desangående allerede d. 20. august, man kunne allerede starte dette arbejde fra dengang, hvis man betragter emnet et punkt til hurtigbehandling. For at undgå misforståelser, der vil jeg udtrykke min mening ligesom Jonathan Motzfeldt, at man henter kr. 12. mio. fra invisteringerne til beboelsesejendomme til opførelse af efterskole. Det er dette emne vi skal stemme om på nuværende tidspunkt. Overførelse af beløbet fra opførelser for boliger til etablering af oprettelse af efterskole. Denne beslutning er selvfølgelig alvorlig, da samtidig har man behov for flere boliger her i vort land. Det er ikke mærkeligt, at finansudvalget har rettet et forespørgsel til landsstyret Omkring dette spørgsmål til hurtig besvarelse. Forvirringen drejer sig kun om; hvis fristen kun gælder d. til 1. oktober, hvorfor vil man ikke behandle dette emne i løbet af kun få dage, da vi har disse erfaringer omkring andre punkter tidligere iflg. vedtægterne omkring landstingets arbejdsforhold. Hvad går problemet ud på? Svar udbedes. Jens B. Frederiksen, Demokraterne og derefter Landsstyreformanden. Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Ja, det undrer også os, Demokraterne, over hvorfor landsstyret ikke har fremlagt oplysningerne fra omkring i begyndelsen af august måned omkring dette punkt og hvorfor man ikke har indsendt ansøgninger til finansudvalget allerede fra dengang? Hvorfor har man ikke fremlagt punktet hastesag? 11

12 Først i går, da punktet blev fremlagt i finansudvalget, kom man til at betragte emnet som en hastesag. Først nu da sagen er blevet fremlagt i landsstinget betragter flertallet, Siumut og Atassut, at denne må betragtes som hastesag og at punktet behandles direkte i landstinget uden at udvalget har færdigbehandlet punktet. Man vil gerne vide i allerhøjeste grad, hvorfor man har tilbageholdt oplysningerne? Her må man også gå væk fra, det må Siumuts landstingsmedlemmer forstå, at her ikke drejer sig om oprettelse af en efterskole eller ej. Men investeringerne bør behandles klart og tydeligt, alle diverse oplysninger bør fremlægges på bordet, hvis først efter afstemningen her bliver behandlet i landstinget i dag, i morgen eller hvornår det vil komme til at blive. Vi må snarligt få oplysningerne fra landsstyret omkring de forespørgsler fra finansudvalget. Disse oplysninger bør fremkomme snarligt. Her drejer det sig ikke kun om at der etableres en efterskole eller ej. Det lyder som om, at vi er imod at undervisningen foregår her i vort land. Her bruger man de unge og helt de unge som undskyldninger, men dette er ikke noget grundlæggende begrundelse. Spørgsmålet er blot, hvordan arbejdet vil komme til at foregå, men her ligger ikke grundprincippet. Spørgsmålet vil komme til at dreje sig om, hvor dybtgående arbejdet bliver behandlet her i Landstinget, eller om vi træffer en hurtig beslutning, da Siumut har disse tanker. Tak. Landsstyreformanden. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Tak. Først vedrørende Energiforsyningen, her må jeg give udtryk for at behandlingen af Energiforsyningen udskydes efter ønske fra oppositionen, her drejer det sig om, at der først må foretages undersøgelse vedrørende prisregulativerne og m.a. anvendes som begrundelser. Samtidig ønsker kommunerne, at de i fremtiden ønsker at have større indflydelse omkring dette område, og samtidig fremkom Sulisartut Kattuffiat, at de ikke enige med disse bestræbelser og er utrygge ved eventuelle prisforhøjelser m.m. Vi har foretaget meget grundige undersøgelser og her kunne vi anvende vores flertalssystem, men Landsstyret går mere ind for også at høre andre synspunkter. 12

13 Derfor undrer det mig lidt over, hvorfor vores udsættelse af punktet sættes med spørgsmålstegn af visse områder, I burde fremkomme med jeres bemærkninger på et tidligere tidspunkt. Ja, da I ønsker dette, meddelser vi herved under landstingssamlingen, så udarbejdes klarere begrundelser omkring at foretagendet blive et A/S-område. Jeg lytter til jeres ønsker og agter heller ikke at udnytte vores flertalssystem. Vi agter også at arbejde videre med efter jeres ønsker og samtidig vil vores kommende forhandlinger omkring finansloven meget omfattene, hvis foretagendet ikke bliver et A/S, samtidig kommer vi til at berøre andre punkter også, jeg glæder mig allerede på nuværende tidspunkt til de kommende forhandlinger i håb om at det vil komme til at foregå i al fordragelighed. Med hensyn til efterskolen, der startes arbejdet ikke først d. 7. august. Det sattes i gang allerede sidste år. Arbejdet kører videre. Tilrettelæggelser kører videre og det viste sig at pristilbuddene var for høje under licitationerne, man har foretaget undersøgelser og man regner med, at der ikke sker større ændringer. Fra landsstyrets side foretages ikke forsinkelser.til gengæld går arbejdet videre mellem de forskellige administrationer, der fremkom mange hindringer under viderearbejdet, men i landsstyret holder vi fast ved at der etableres en efterskole i Qasigiannguit, da landstinget allerede har truffet denne beslutning, og vi gør os umage efter, at dette bliver en realitet og samtidig bestræber vi efter de økonomiske dækninger bliver bragt i orden. Nu er vi nået frem til finansudvalget. Jeg er helt sikker på, at næste gang, når vi besvarer diverse spørgsmål, så vil der fremkomme atter nye spørgsmål og det samme næste gang igen. Fortsætter vi på denne måde, så vil vi tabe bestræbelser omkring etablering desangående. Bestræbelserne omkring etablering dette foretagende i 2009, vil blive udelukket. Måske vil det ske i 2010 eller 2011 eller måske aldrig. Med denne arbejdsform kan vi ikke fortsætte med. Det blev mere og mere klart at befolkningen ønsker at undervisningsformen bliver mere og mere effektiv, hvis vi fortsætter med at være uenige omkring bestræbelserne af for de unges muligheder for deres videreuddannelser, vil det være det være et mærkeligt fænomen, men nogle påstår, at her drejer det sig ikke om uenigheder. Hvad er det så, vi er uenige om? Vi mangler kr. 11 mio. og dette må anerkendes her 13

14 i blandt os, så vil bestræbelserne omkring etablering af foretagendet køre mere gnidningsfrit. Vi har ikke råd til at blive ved med udsættelserne, vi har ikke råd til at være vidner til at skue de unge, der blot vandrer frem og tilbage på vejene uden at de foretager deres fremtidsudsigter. Selv om i protesterer imod mine begrundelser, så bør I også lytte til mine begrundelser. Vi lytter til jeres begrundelser og respekterer dem. Hviskerier og nynnerier er blevet for meget indblandet i vores hverdag. Talerstolen her må vi benytte og samtidig må blive respekteret af landstingsmedlemmerne, vi lytter med respekt for de andre, selv om ikke er enig med dem med deres synspunkter. Tak. Jens B. Frederiksen, Demokraterne, og derefter Agathe Fontai, Inuit Ataqatigiit. Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Der stilles et spørgsmål til udvalget. Man regner med, at de bliver besvaret og atter igen stilles der et spørgsmål og når dette bliver besvaret, så bliver der igen stillet et spørgsmål. Er dette synspunkt fra Landsstyremandens side omkring landstingsmedlemmets arbejdsmetode? Betragter Landsstyreformanden udvalgsarbejdet på denne måde? Betragter dem som ingenting og respektløs. Det er klart, når Landsstyret besvarer spørgsmålet uden klare begrundelser. Måske hvis Landsstyremedlemmets daglige arbejde står mere åben overfor Landstingsmedlemmerne og borgerne, så ville det ikke være nødvendigt at stille så mange spørgsmål fra landstingsmedlemmernes side. Efter min mening er det respektløst at omtale udvalgsarbejdet på denne måde. Tak. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit og derefter Isak Davidsen, Siumut. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Ja, det er helt rigtigt, at hvis vi havde haft mulighed for at kunne foretage forberedelser omkring vores begrundelser for vedrørende forslag. Så ville vore begrundelser og begrundelserne for vore spørgsmål være mere klare. Først vil jeg sige til jer, at vi aldeles ikke ønsker at sætte de unge ude på gaden. Og hvis planerne omkring Qasigiannguit ikke bliver en realitet, så vil man henvise de unge at søge til de foreløbige efterskoleordninger. Disse muligheder står stadigvæk åben. 14

15 Hvis man træffer en beslutning omkring, at der bygges en hel ny efterskole i Qasigiannguit, så havde man muligvis anvendt investeringerne på den bedste måde. Der skal ikke foretages helt nye bygningsfaciliteter. De foreløbige efterskoleordninger lukkes, når efterskole i Qasigiannguit bliver en realitet. Der skal ikke lægges ekstra bevillinger oveni. Nærværende forslag har jeg selv fremlagt, hvor jeg foreslog, at der etableres en efterskole her i vort land. Derfor støtter jeg forslaget gevaldigt. Samtidig støtter jeg at arbejdet udføres godt og ansvarsbevidst, og samtidig støtter som medlem af udvalget og dette foregår med ansvarsbevidsthed. Bevillingerne hentes fra den konto, hvor der opføres beboelsesfaciliteter, for denne konto har vi hvert år sætter ekstrabevillinger, da de som regel ikke strækker sig for etableringerne. Hvis vi tager bevillingerne derfra på nuværende tidspunkt, vil det komme til at få uheldige konsekvenser indenfor dette område, hvis nærværende forslag bliver vedtaget. Er det rigtigt, at man ikke kan hente bevillinger fra andre kontier? Hvor mange findes der blandt de der venter på deres ansøgninger og blandt de boligløse? Hvor mange venter blandt de mange unge omkring tildeling af deres boliger? Så vidt muligt må vi undgå at ramme disse unge mennesker. Der er overhovedet ingen begrundelser, at man ville smide de unge ude på gaden, sådan som Landsstyreformanden har fremlagt. Dette er ikke et formål. Og dette tilfælde vil heller ikke ske. Hvis dette formål ikke bliver en realitet eller en udsættelse ikke kan undgås, så har vi bygningsfaciliteter i Kangerlussuaq, ligesom det er tilfældet med Qasigiannguit. Det samme gælder forholdene i Qaqortoq på samme måde som tilfældet er med Qasigiannguit. Man kan stadigvæk indgå aftaler med de omtalte steder indtil faciliteterne bliver bragt i orden i Qasigiannguit. Derfor hænger der stadigvæk ubesvarede spørgsmål i luften. Det ægrer mig, at vi ikke har fået mulighed for vore forbedelser til denne debat. Der er ingen, der sætter sig imod, det er jo vores forslag. 15

16 Isak Davidsen, Siumut og derefter Landsstyreformanden. Isak Davidsen, Siumut. Ja, debatten omkring dette punkt burde ikke være langvarigt. Her vil jeg understrege, at det ikke var finansudvalget, der fremlægger nærværende punkt. Det er Siumut og Atassut, der fremlægger punktet. Udvalget må aldeles ikke forveksles omkring fremlæggelsen af nærværende dagsordenspunkt. Samtidig vil jeg understrege, at arbejdsgangen er vedtaget af Landstiget. Iflg. 41 har vi fremlagt nærværende forslag til Landstingets præcedeum. Her må man fremlægge nærværende dagsordensforslag når der er mindst 4 underskrevne forslagsstillere. Landstingets præcedeum har ikke ret til at fremlægge disse forslag. De har intet med det at gøre. Vi har fremlagt forslaget iflg. 41 under vedtægten. Her vil jeg samtidig udtrykke, at man agter at tage bevillingerne fra opførelser af boligområder. Det blev fremlagt, at landsstyret agter at hente bevillingerne derfra, det kan godt være, at det er tilfældet. Det er derfra at man vil dække underskuddet for licitationen omkring opførelsen af efterskolen i Qasigiannguit. Her vil man ikke ramme opførelserne af kommende boliger. Landsstyreformanden, derefter Jonathan Motzfeldt, Siumut. Vi skal til at tage en afstemning om et øjeblik. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Tak. Jeg skal blot bekræfte den sidste talers uddybende forklaring, sådan er det. Beløbet på 25 millioner er uforbrugte i år. Da mobilitetsfonden blev etableret, blev der indsat en klausul om boligbyggeri, og det fremgår heri, at såfremt kommunerne fremsender ansøgninger vil disse midler blive brugt til formålet. Men der er ikke modtaget nogen ansøgninger fra kommunerne. 16

17 Og nu kan vi konstarere at midlerne ikke bliver brugt. Og derfor peger vi på denne så vi i forbindelse med at finde midler for at give de unge muligheder kan have gavn af disse, idet de 25 millioner bliver uforbrugte og at halvdelen af disse kan overføres til etablering af en efterskole. Det jeg vil understrege er; at der ikke skal ske nogen overtagelser af boliger på nogen tidspunkt, men kommunerne har allerede haft mulighed for at fremsende ansøgninger iht lovgivningen og har ikke anvendt denne mulighed, hvorfor midlerne ikke blev anvendt og derfor må de bruges til noget mere meningsfyldt. Og vi foreslår derfor at midlerne hentes derfra. Jonathan Motzfeldt, Siumut. Derefter tager vi en afstemning. Jonathan Motzfeldt, Siumut. Vi må blot tage til takke at vi kan sikre os at der er mulighed for at anvende disse midler. Dette nævnte Kuupik Kleist og andre bl.a. ifm at midlerne hentes fra puljen til boligbyggeri. Vi der er medlemmer af boligudvalget, må sige ifm dette hvordan skal jeg udtrykke det jeg kan ikke sige at det er et udtryk for en skræmmekampagne, men jeg kan forstå at Kuupik Kleist er bekymret for at det kan have en konsekvens for boligbyggeriet, mener jeg at vi bør diskutere eventuelle konsekvenser for boligbyggeriet, for ad den vej at forebygge eventuelle risici. Vi har stadig mulighed for at finde frem til et kompromis i mellemtiden inden den endelige vedtagelse af finansloven. Jeg mener at vi ikke har grund til at tage diskussionsgrundlaget som begrundelse for at give afslag til dette spørgsmål. Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit efterfølgende Landsstyreformanden. Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit. Tak. Hvad er grunden til denne forvirring? Det bør være Landsstyrets interesse i at denne sag bliver behandlet korrekt og indgående. Som vi tidligere har sagt er dette et kombineret forslag. Det er for så vidt boligbyggeri og på den anden side etablering af en efterskole. 17

18 Nu skal vi lige pludselig til at finde en balance da vi kom ind i salen. I vil have de enkelte partier til at tage stilling til spørgsmålet med et par minutters frist at der er flere midler til etablering af en efterskole kontra boligbyggeri. Vi har ingen grund til at være forvirrede her i Landstinget. Der er stadig et alternativ. Og jeg må også sige at Landstinget er pålagt at tage en afstemning. Vi skal til at tage en afstemning og dermed gøre værdien af arbejdet i Landstingets boligudvalg meget mindre end den er. Landsstyret har stadig mulighed for at besvare spørgsmålene, og det er derfor vi stiller os utilfredse og siger, at vi må fastholde vores arbejde her i Landstinget uden hastværk og uden forvirring, for der er stadig tid til at have en åben diskussion om, hvor midlerne kan hentes fra, for vi har ellers ingen grund til at være forvirrede. Tak. Landsstyreformanden. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Det vil sige at den post som vi gerne vil hente midlerne fra bliver uforbrugt i år. Kommunerne har ikke fremsendt nogen ansøgninger til boligbyggeri. Af hensyn til mobilitetsspørgsmålet. Det betyder at disse 25 millioner kommer til at cirkulere i Landskassen. Derfor mener jeg at vi bør udnytte denne mulighed, der er tale om penge og dem står vi og mangler for at åbne op for uddannelsesmuligheder. Derfor vil jeg anbefale at vi tager en afstemning. Landstingsmedlemmerne tager en individuel beslutning om de vil være med til at stemme og jeg skal bekræfte at vi følger Landstingets forretningsorden. Og da der ikke er flere bemærkninger skal vi tage en afstemning. Eftersom der er indgivet et forslag iht 41, kan der iht Landstingets forretningsorden i ganske særlige tilfælde ske afvigelser fra fristen. Og forslaget lyder således: 18

19 At det modtagne tilbud på licitation til etablering af en efterskole i Qasigiannguit bliver realiseret, Hovedkonto øvrige skolebygninger til projektnavn Efterskole, Qasigiannguit bliver forhøjet med kr. Forslag til landstingsbeslutning om reducering med kr Hovedkonto opførelse af ejerboliger med tilskud projektnavn opførelse af ejerboliger med tilskud, forslag til landstingsbeslutning om reducering med kr Underskrevet af Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut, Landstingsmedlem Per Berthelsen Siumut, Landstingsmedlem Otto Jeremiassen Siumut, Landstingsmedlem Ole Thorleifsen Siumut, Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen Atassut, Landstingsmedlem Knud Kristiansen og Atassut. Da der ikke er flere bemærkninger til denne. Skal vi nu tage en afstemning. Før afstemningen spurgte jeg, om der er flere der har markeret for at sige flere bemærkninger, men det var det ikke tilfældet, og jeg startede derefter afstemningen. Kuupik Kleist Inuit Ataqatigiit. Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit. Jeg har et par bemærkninger. For det første ville vi selvfølgelig have lejlighed til at gennemgå forslaget. Og ville så efterfølgende efter almindelig praksis komme med vores kommentarer, fordi det narturligvis er besværligt at tage en umiddelbar stilling til sådan en sag. For det andet skal jeg spørge den ærede formand, idet Landstinget har ikke besluttet at optage dette dagsordenspunkt til behandling i dag. Kan Landstinget tage en beslutning til et dagsordenspunkt som ikke er optaget til i dagens dagsorden? Det er bare lige det jeg vil spørge om. Tak. Det er selvfølgelig op til Landstinget i denne her sag. Hvis Landstinget finder at sagen skal tages op som et beslutningspunkt, skal det godkendes som et dagsordenspunkt. Palle Christiansen, Demokraterne. Derefter Lars-Emil Johansen. 19

20 Palle Christiansen, Demokraterne. Vi kan jo notere os, at et dybt splittet Atassut er med til at og vil have et punkt mere på dagsorden. De skal de selvfølgelig også kunne få lov til, hvis der er et flertal for det i Landstinget. Men vi vil fra Demokraaterne henvise til at, hvis der bliver stemt for at den kommer på dagsorden, at man så til Formandskabsmøde idag finder ud af, hvornår det er den skal være på. For det er jo ikke seriøst og behandle et punkt idag, når forslaget først er blevet runddelt her da mødet startede. Det er useriøst, men jeg kan forstå at det er en politik man gerne vil praktisere benhårdt fra Siumut. Lars-Emil Johansen, Siumut. Derefter Landsstyreformanden. Lars-Emil Johansen, Siumut. Vi ville naturligvis hellere end gerne kommentere Demokraternes påstand om splittelse, men det vil jeg ikke gøre. Jeg skal blot sige at der ikke er grund til at blive forvirret. Forslaget går ud på om spørgsmålet skal tages op som dagsordenspunkt. I har rigelig tid til at komme med jeres argumenter. Men nu handler det kun om det skal optages på dagsorden. Hvis det bliver besluttet at det skal tages op, så bliver det taget op, og så skal vi derefter behandle punktet med den tid det tager, efter sædvanlig praksis. Derfor har vi brugt en time til unødvendig diskussion. Derfor håber jeg at vi kan tage en afstemning. Landsstyreformanden derefter taanna pereerpat Emilie Olsen, Atassut. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Jeg kan nu opfordre til at vi stopper diskussionen og tager en afstemning om vi skal tage det op som et dagsordenspunkt eller ej. Det er det vi skal tage stilling til. Og hvis forslaget bliver taget op senere kommer partiernes ordførere til orde her. Tak. Emilie Olsen, Atassut. Derefter Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Emilie Olsen, Atassut. 20

21 Tak, som jeg tidligere har nævnt er der flertal for denne sag i Atassuts gruppe. Og vi må huske på, som Juliane Henningsen sagde, at vi bør arbejde uden hastværk med en alvorlig sag som denne. Fordi nogle gange kan Landstinget arbejde under disse betingelser. Vi må huske på at vi har brugt samme praksis i forbindelse med et dagsordenspunkt om eksperimentiel behandling af kræftsyge. Jeg mener at hvis vi i Landstinget skal arbejde ansvarsfuldt må vi også kunne blive enige om at behandle denne sag hurtigt. Tak. Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Jens B. Frederiksen, Demokraterne. Det eneste som Lars Emil Johansen, Landstingsmedlem Lars Emil Johansen nævnte var, hvad det er der bliver diskuteret her, og at vi har rigelig tid til at gennemgå indholdet hvis det bliver taget op som dagsordenspunkt. Vi fra Demokraterne har i det mindste ikke sagt noget om indholdet. Ifølge det jeg kan høre har Kattusseqatigiit Partiiat og Inuit Ataqatigiit ikke sagt noget om indholdet. Det eneste vi siger noget om er hvordan forretningsorden skal være. Hvordan udvalgene skal arbejde, hvornår Landsstyret skal indblandes, det er det vi diskuterer, men Siumuts medlem Per Berthelsen, fokuserer meget på sagens indhold. Siumuts medlem Jonathan Motzfeldt, fokuserer også meget på indholdet. Det skal vi huske, det er dem du skal irettesætte. Tak Jeg ønsker at de sidste talere kommer med meget korte bemærkninger, fordi de har været oppe flere gange. Nu er det Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit og derefter Per Berthelsen, Siumut. Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit. Jeg vil stille et spørgsmål til Landstingets formand, fordi der er opstået noget tvivl her. Om det her handler om at taget det som et dagsordenspunkt eller som Lars-Emil Johansen siger, om vi skal tage 21

22 afstemning om sagen skal tages op i Landstingets præsidium, således at sagen kan tages op de nærmeste dage? Hvis det bliver tilfældet, vil vi fra Inuit Ataqatigiit sige, at der er mulighed for at indgive en ansøgning til præsidiet. Det vil jeg lige have afklaret inden der bliver taget en afstemning. Per Berthelsen, Siumut derefter Isak Davidsen, Siumut. Per Berthelsen, Siumut. Jeg skal lige her nævne, at der ifølge oplæg fra Finansudvalget fremgår det, at Landsstyret også har pligt til at prioritere i princippet uden Finansudvalgets indblanding. Det er det der her bliver fremlagt. Men det jeg vil sige er Hr. Jens B. Frederiksen, jeg er fuldstændig klar over, at vi på mange måder kan være uenige over hvor meget reglerne skal respekteres. Men jeg mener, at vi alle bør være enige i denne sag, at samtlige regler bliver fulgt nøje. Isak Davidsen, Siumut. Isak Davidsen, Siumut. Tak, vi har i dag indgivet beslutningsforslaget for at få det optaget som dagsordenspunkt. Og nu spørger jeg hvem der er for forslaget? Forslagsstilleren har utvetydigt forklaret, at beslutningsforslaget er i dag er indgivet for at få det optaget som dagsordenspunkt. Det vil sige underskriverne har indgivet dette i dag iht 41, det bør ikke gentages. Man vil gerne have denne optaget på dagsorden idag. Derfor spørger jeg hvem der er for forslaget? Til at det bliver optaget på dagsorden idag. 22

23 Den danske udgave skal rettes, det er den. Vi følger dette forslag og jeg vil bede medlemmer der er for, om at rejse sig op. 16 for. Jeg vil bede de medlemmer der er i mod om at rejse sig op 10. Jeg vil bede de medlemmer der er undlader at stemme om at rejse sig op. 1. Dermed er flertallet for at dagens dagsordensforslag bliver optaget som dagsordenspunkt. Jeg anmoder om at denne bliver behandlet efter åbningsdebatten. Nu går vi videre til den første ordfører til åbningsdebatten efter Landsstyreformandens åbningstale, på partiernes ordføreres vegne, Lars-Emil Johansen, Siumut. Vær så god. 23

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, suppleant for Landstingsformand, Siumut. 3. mødedag, onsdag den 24. september 2008. Dagsordenens punkt 148 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for; - at modtaget licitaitonsresultat for efterskolen i Qasigiannguit

Læs mere

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1.

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. 14. mødedag, onsdag den 30. april 2008. Dagsordens punkt 75 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling)

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69 12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27 Dagsordens punkt 69 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk sprogede borgere, samt hvordan

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut. 5. mødedag, onsdag den 12. marts 2008. Dagsordens punkt 10. Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit.

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit. Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 Landstingets konstituerende samling 2009 Dagsordenspunkt 1 Mødets åbning (Landstingets Aldersformand) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand,

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

1. mødedag, fredag den 9. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 1. Mødets åbning. (Landstingets formandskab)

1. mødedag, fredag den 9. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 1. Mødets åbning. (Landstingets formandskab) 1. mødedag, fredag den 9. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 1 Mødets åbning. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Landstingets møde, og det er med stor glæde at jeg kan byde minde

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug.

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug. 13. mødedag, onsdag den 21. oktober 2009, kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Finn Karlsen, tredje næstformand, Atassut. Mødet er åbnet. I dag

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs.

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs. 16. mødedag, onsdag den 5. november, 2008. Dagsordenens punkt 116 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre.

Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve på at færdiggøre. 18. mødedag, torsdag den 23. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Og det er vores sidste mødedag, som vi skal prøve

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Per Rosing Petersen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 4. mødedag, tirsdag den 11. marts 2008. Dagsordenens punkt 73. Forslag til Landstingsbeslutning om at pålægge Landsstyret til at etablere hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der får til opgave at tilvejebringe

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand til Landstingets Formandskab,Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, suppleant til 1. næstformand til Landstingets Formandskab,Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 121 Beslutningsforslag i landstinget til, at landsstyret pålægges at lave en ny forordning vedr. personbefordring til søs i Grønland. (Landstingsmedlem

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Samtaleteknik. At spørge sig frem

Samtaleteknik. At spørge sig frem Omkring spørgeteknikken: Brug HV-ord: hvordan kan det være / hvad skulle der til for at ændre/ hvad ville der ske hvis. Men undgå hvorfor Har du nogen fornemmelse af hvad det er der går galt? Hvis nu din

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987.

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien Drama ti minutter 15 nye danske enaktere, Borgens Forlag 1987. INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987. Personerne: Pascal, Basic og A. Scenen: Et bart rum. Et lille bart bord, to

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingets efterårsmøde 2008 fortsætter, og det er den 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Af kontorchef Rie Thoustrup Sørensen og chefkonsulent Ditte Marie Nørgård, Civilstyrelsen

Af kontorchef Rie Thoustrup Sørensen og chefkonsulent Ditte Marie Nørgård, Civilstyrelsen Af kontorchef Rie Thoustrup Sørensen og chefkonsulent Ditte Marie Nørgård, Civilstyrelsen Fondsmyndighedens reaktionsmuligheder efter fondsloven, når samarbejdet i en bestyrelse knirker 5 eksempler Civilstyrelsen

Læs mere