DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra Da parterne ikke kunne blive enige om prisen, aftalte de mundtligt, at Back gennem sin forretning skulle sælge bilen for mindst kr. Det aftaltes endvidere, at Back skulle have kr. for sit arbejde hermed. Back kørte herefter bilen ind i sit udstillingslokale, hvor han i Asks påsyn satte et skilt i bilens forrude med teksten»bennys Biler. Pris kr.«. Under en længere samtale over hækken samme dags eftermiddag drøftede Ask med sin nabo, Knud Kold, de forskellige fordele og ulemper ved de to naboers motorplæneklippere. Ask nævnte under samtalen, at hans Volvo var sat til salg hos brugtvognsforhandler Benny Back for kr. Hertil sagde Kold, at prisen lød rimelig, og at han såmænd selv kunne have lyst til at købe bilen. Ask sagde, at det da ville være»tosset«, om en brugtvognsforhandler skulle tjene på, at to naboer handlede en brugt bil. Ask tilføjede, at han ville overveje at ringe til Back og»aflyse det hele«. Fredag den 19. april sendte Ask et brev til Back. I brevet skrev Ask, at Back alligevel ikke skulle sælge Volvoen, og at han Ask ville hente bilen hurtigst muligt. Som følge af en fejl begået af postvæsenet blev brevet først afleveret på Backs virksomhedsadresse mandag den 22. april om morgenen. Lørdag den 20. april omkring middagstid passerede Kold tilfældigvis Backs forretning. Kold genkendte Asks Volvo i udstillingsvinduet, hvor bilen stadig stod med et prisskilt lydende på kr. Kold henvendte sig herefter til Back og bad om en prøvetur, hvilket Back gav ham lov til. Under den efterfølgende køretur i bilen konstaterede Kold, at bremserne havde stærkt nedsat funktionsevne. Kold påtalte dette over for Back, der straks undersøgte bilen nærmere. Ved undersøgelsen viste det sig, at bremserne havde meget omfattende slidskader. Back anslog over for Kold, at den helt nødvendige reparation ville koste kr. Kold sagde, at han kunne tilbyde kr. for bilen og herefter selv sørge for reparationen. Back var tilfreds med dette tilbud, og umiddelbart efter underskrev parterne en købeaftale på en af Backs slutseddelblanketter. Kold betalte straks de kr., og det aftaltes, at han kunne hente bilen i rengjort og nypoleret stand i begyndelsen af den følgende uge. 1

2 Da Back mandag den 22. april havde læst brevet fra Ask, rettede han telefonisk henvendelse til både Ask og Kold. Under telefonsamtalerne kom hele begivenhedsforløbet for en dag. Parterne aftalte at mødes tirsdag den 23. april for at finde en løsning på de opståede problemer. Under mødet om tirsdagen krævede både Kold og Ask Volvoen udleveret af Back. Ask meddelte Back, at han under ingen omstændigheder ville betale denne noget honorar. Ask krævede i øvrigt det størst mulige beløb af Back, hvis det skulle vise sig, at Kold havde krav på Volvoen. Kold meddelte Back, at han ville afkræve denne erstatning i videst muligt omfang, hvis det skulle vise sig, at Ask havde krav på Volvoen. Back bestred ethvert erstatningskrav. Back udtalte i øvrigt, at han ikke interesserede sig for, hvem der skulle have bilen, blot han fik sit honorar på kr. Der var enighed om, at Volvoen med bremsefejlen var kr. værd, og at bilen efter den nødvendige reparation ville være kr. værd. Der anmodes om en redegørelse for parternes retsstilling. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 Mellemmandsforholdets karakter Der er tale om kommission, idet Back handler i eget navn og for Asks regning, jf. KMSL 4, stk. 1. Det fremgår således af opgaveteksten, at Back ifølge aftalen med Ask skal sælge bilen»gennem sin forretning«, at Back i Asks påsyn placerer et skilt med bl.a. teksten»bennys Biler«i bilens forrude, og at aftalen med Kold indgås ved, at Kold og Back underskriver på en af Backs standardslutsedler. Det er i den forbindelse uden betydning, at Kold véd, at Back sælger bilen for Ask. Da Back skal sælge bilen, er han salgskommissionær. Da salget falder inden for Backs bedrift, er der tale handelskommission, jf. KMSL 4, stk. 2. Forholdet mellem Ask og Kold Både Kold og Ask kræver bilen udleveret af Back. Spørgsmålet er, om Ask (som kommittent) er bundet af den aftale, som Back (som salgskommissionær) har indgået med Kold. Der må i den forbindelse tages stilling til betydningen af, at Back har solgt bilen til en lavere pris end aftalt med Ask, og at Back har solgt bilen, efter at Ask har afsendt et brev, hvori han tilbagekalder hvervet. Hvad først angår salget til Kold for kr., har Back handlet i strid med den interne instruks fra Ask om en mindstepris på kr. Ved salgskommission gælder imidlertid den særlige regel i KMSL 54, stk. 1, hvorefter en godtroende tredjemand vinder ret til godset, selv om det er solgt i strid med hovedmandens instruks, f.eks. med hensyn til prisen. Det er en betingelse, for at tredjemand vinder ret, at salgskommissionæren har godset i sin besiddelse ved aftalens indgåelse, hvilket er tilfældet hér. Spørgsmålet er imidlertid, om Kold opfylder godtrosbetingelsen, d.v.s. hverken vidste eller burde vide, at Back solgte bilen for en pris under limitum. Ask har oplyst Kold om, at bilen»var sat til salg hos brugtvognsforhandler Benny Back for kr.«, men dette er begribeligvis ikke ensbetydende med, at Kold automatisk er i ond tro ved køb til under denne pris. Back er da også i forhold til Ask berettiget til at gå ned i pris og sælge for kr. Det må således afgøres konkret, om Kold er i god eller ond tro. Det bringer naturligvis ikke Kold i ond tro, at han får et prisafslag på kr. svarende til værdiforringelsen som følge af fejlen ved bremserne. Det yderligere afslag på kr. er så beskedent i forhold til den samlede købesum, at dette åbenbart heller ikke bringer Kold i ond tro. Det må således konkluderes, at Kold har krav på bilen, idet han opfylder eksstinktionsbetingelserne i KMSL 54, stk. 1. Det er ifølge bestemmelsen uden betydning, at Kold ikke har fået bilen i sin besiddelse. Hvad dernæst angår Asks brev af 19. april, har brevet karakter af en tilbagekaldelse af kommissionshvervet. Ifølge KMSL 46 har Ask til enhver tid ret til at tilbagekalde hvervet. Da tilbagekaldelsen ikke er kommet frem til Back ved salget til Kold den 20. april, har tilbagekaldelsen kun virkning i forhold til Kold, hvis Kold ved aftalens indgåelse var i ond tro om Asks tilbagekaldelsesforsøg. (Dette følger af såvel almindelige fuldmagtsregler, som af princippet i både KMSL 55 og 54, der også kan anføres til støtte for resultatet). Spørgsmålet er altså, om Kold ved indgåelsen af aftalen den 20. april vidste eller burde vide, at Ask havde forsøgt af bringe kommissionshvervet til ophør. Dette kan uden videre besvares benægtende: Ask har alene udtalt over for Kold,»at han ville overveje at ringe til Back og aflyse det hele«. Denne udtalelse er ganske løs, og såvel baggrunden herfor at Back ikke skulle tjene på en nabohandel som den omstændighed, at bilen stadig står til salg hos Back mere end en uge senere, indebærer, at det ikke kan kræves af Kold, at han iværksætter nogen undersøgelse af, om hvervet er tilbagekaldt. 3

4 Konklusionen er, at Kold kan kræve Volvoen udleveret af Back. Forholdet mellem Ask og Back Det følger af det netop anførte, at Ask ikke kan kræve bilen tilbageleveret af Back. Spørgsmålene er herefter, om Back har noget krav på honorar, og om Ask har krav på erstatning af Back. Asks tilbagekaldelse, jf. KMSL 46, har ingen betydning, idet tilbagekaldelsen først kommer frem til Back den 22. april, d.v.s. efter aftalens indgåelse. Prisafslaget har begribeligvis ingen betydning for Backs honorarkrav for så vidt angår prisnedsættelsen til kr., der både ligger inden for de aftalte rammer og er helt forsvarlig. Lige så klart er det, at den yderligere prisnedsættelse til kr. er en ansvarspådragende handling i forhold til Ask, der ved salget til denne pris påføres et tab på kr. Konklusionen er, at Back ikke kan forlange noget honorar, idet det aftalte honorarkrav på kr. end ikke dækker Asks fulde erstatningskrav på kr. Back skal naturligvis betale Ask de kr., han har modtaget fra Kold, samt yderligere kr. i erstatning for at have solgt bilen til en pris under limitum. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udgave (2001) s. 338 ff. (Alternativt 3. udgave af samme fremstilling s. 331 ff.). 4

5 Opgave 2 Tirsdag den 19. februar 2002 omkring kl. 7 skulle Asger Andersen bringe sin 6-årige søn Søren i børnehave. Tidligt samme dags morgen var der faldet en del sne, hvorfor turen foregik med Søren på kælk. Da de passerede Kaprifolievej 27, hvor husejer Bo Brandt netop havde fjernet sneen på fliserækken i den ene side af fortovet, valgte Asger at trække kælken i den anden side af fortovet, hvor der endnu lå sne. Pludselig mærkede Asger en voldsom smerte i sit højre ben. Asger faldt og mistede herved sit ellers faste greb i det tov, der var bundet fast i kælken. Kælken med Søren fortsatte på det let skrånende fortov med retning mod kantstenen og vejbanen. Asgers fald skyldtes udelukkende, at der helt uventet var sket et såkaldt træthedsbrud i hans ene ben. I samme øjeblik kom Dorte Dahl cyklende på vejen. Da hun så kælken med Søren glide mod vejbanen og samtidig hørte Asgers advarende råb, trak hun uden at se sig tilbage ud på kørebanen og undgik herved en påkørsel af kælken og Søren. Ved denne pludselige manøvre væltede Dorte, og hendes skindbukser til en værdi af kr. blev herved ødelagt. Skaden på bukserne var bortset fra en selvrisiko på kr. dækket af Dortes forsikring i forsikringsselskabet Ifa. Lige bag Dorte kørte hendes mand Eigil Ejlersen i sin gamle Ford Escort. Det lykkedes Eigil at styre uden om såvel Søren som Dorte, men ved denne manøvre kom bilen i skred og endte på det modsatte fortov, hvor Eigil stødte ind i hunden Hubert, som blev luftet af sin ejer Holger Holgersen. Hubert, der var kr. værd, døde som følge af påkørslen. Holger blev væltet omkuld og knækkede 2 fortænder. Tandskaden, som beløb sig til kr., var dækket af Holgers ulykkesforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring. Holger havde i samme forsikringsselskab tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for hunden Hubert. Ford Escort-bilen blev ved sammenstødet med Hubert og Holger påført en skade, som beløb sig til kr. Ford Escort-bilen var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Totalsikring med en selvrisiko på kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 5

6 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på cyklisten Dorte Dahls bukser. Skaden beløber sig til kr., og heraf dækkes kr. umiddelbart af forsikringsselskabet Ifa. Spørgsmålet er, om nogen er erstatningsansvarlig for skaden. Dortes afværgehandling foretages i Sørens interesse. Selv om Søren (og Asger) således har udløst afværgehandlingen (Lærebogen s. 45), er Søren ikke erstatningsansvarlig, eftersom han ikke har handlet culpøst. Efter det oplyste (et uventet træthedsbrud) har Asger heller ikke handlet culpøst. Ifølge opgavens oplysninger har Bo ryddet en passage på sit fortov og har derfor heller ikke handlet culpøst (Lærebogen s. 59). Konklusionen er herefter, at der ikke er en ansvarlig skadevolder, hvorfor Dorte selv må bære tabet på kr. svarende til selvrisikobeløbet, og at Ifa ikke kan gøre et regreskrav gældende efter EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 336). 2. Skaden på hunden Hubert. Jf. ovenfor pkt. 1 har hverken Søren, Asger eller Bo handlet culpøst. Efter det oplyste foretager Dorte et sving ud mod kørebanen uden at se sig tilbage. Isoleret betragtet må en sådan handling karakteriseres som værende culpøs. Det nødretsagtige formål øver imidlertid indflydelse på bedømmelsen af, om Dorte i den konkrete situation har handlet culpøst (Lærebogen s. 45). Under hensyntagen til formålet med handlingen kan det ikke antages, at Dorte har handlet culpøst. Eigil er som ejer (og fører) af Ford Escort-bilen ansvarlig på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff. og s. 198 f.), og ifølge afgørelsen U V kan der ikke indfortolkes et»nødretsforbehold«i FL 101 (Lærebogen s. 46 og s. 187). Holger kan rette sit erstatningskrav direkte mod bilens lovpligtige ansvarsforsikring i Totalsikring, jf. FL 108, stk. 1, og forsikringsselskabet må efterfølgende afkræve Eigil kr. svarende til selvrisikoen på ansvarsforsikringen. 3. Skaden på Holger. Holgers tandskade ( kr.) dækkes umiddelbart af ulykkesforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring. Eigil er som ejer (og fører) af Ford Escort-bilen ansvarlig på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff. og s. 198 f.), men Holger har ikke lidt et tab, eftersom der i opgørelsen af erstatningskravet for tandskaden, der er en helbredelsesudgift, jf. EAL 1 (Lærebogen s. 218 f. og s. 242 med note 58), skal ske fradrag for de ydelser, som Holger oppebærer som følge af skaden, og som anvendes til afholdelse af helbredelsesudgiften (tandskaden) (jf. Lærebogen s. 220). Forsikringsselskabet Fuldsikring har ikke regres mod bilens lovpligtige ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Totalsikring, jf. EAL 22, stk. 2 (Lærebogen s. 336 f.). Konklusionen er, at Holgers tab placeres hos hans eget ulykkesforsikringsselskab Fuldsikring, og at Eigil ikke kan mødes med et krav fra Holger, der ellers ville opnå en berigelse (Lærebogen s. 337). 4. Skaden på Ford Escort-bilen. Eigil har ifølge opgaven ingen kaskoforsikring. 6

7 Jf. ovenfor pkt. 1 og 2 har hverken Søren, Asger, Bo eller Dorte handlet culpøst. Skaden på Ford Escort-bilen er ikke forvoldt af hunden, hvorfor Holger ikke er objektivt ansvarlig for skaden, jf. HL 8 (Lærebogen s. 175 f.). Holger er heller ikke erstatningsansvarlig på andet grundlag, eftersom han ikke har handlet culpøst. Konklusionen er således, at Eigil selv må bære tabet for skaden på bilen. Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999). 7

8 Opgave 3 I december 2001 indgik Mejeriet Økologien i Vojens og den københavnske handelseksportør Knud Kirk følgende aftale:»knud Kirk køber af Økologien i alt stk.»standard«camembertoste til løbende levering, ligelig fordelt over 13 uger. Pris 7 kr. pr. stk. Ostene skal være pakket i Økologiens egen emballage og være klar på Økologiens centrallager, hver tirsdag senest kl. 12 første gang i uge 14, tirsdag den 2. april Knud Kirk køber af Økologien pakker à 250 gram nypakket smør à 10 kr. Leverancen sendes med skib fra Århus Havn. Leveringsbetingelse: cf-oslo Havn. Leveringstidspunkt: 8. april 2002«. Økologien, der havde en fortjeneste på 2 kr. pr. ost, havde valgt at producere de første oste på én gang. Tirsdag den 2. april 2002 om morgenen stod leverancerne til de to første uger afmærkede med Knud Kirks navn og ugenumre på to paller, hver med oste. Sidst på eftermiddagen samme dag konstaterede Økologiens salgschef Søren Sivertsen, at Knud Kirk ikke havde afhentet nogen af varerne. Han ringede omgående til Knud Kirk og oplyste ham om, at bestillingerne til uge 14 og 15 stod klar til afhentning på Økologiens centrallager. Knud Kirk oplyste, at hans chauffør var syg, men at varerne ville blive hentet som aftalt. Først fredag den 5. april om morgenen lykkedes det Knud Kirk at få sendt en vogn forbi Økologiens centrallager. Chaufføren fik at vide, at alle ostene på centrallageret var blevet ødelagt som følge af en omfattende vandskade. Sivertsen underrettede senere samme dag Knud Kirk om vandskaden, der skyldtes et knækket vandrør opstået i forbindelse med nogle ukendte unges hærværk på centrallageret torsdag nat. Sivertsen tilføjede, at man ikke kunne klare nogen leveringer før tirsdag i uge 16. Knud Kirk hævede straks aftalen om køb af oste hos Økologien og krævede erstatning, hvorefter han foretog dækningskøb til markedsprisen på 8 kr. pr. ost hos mejeriet Arla, der var i stand til at præstere 13 leverancer, hver af stk. camembertoste. Sivertsen protesterede mod ophævelsen og krævede erstatning for den fortjeneste, som Økologien havde mistet som følge af den af Knud Kirk foretagne ophævelse af handelen vedrørende de stk. camembertoste. Økologien fragtede selv smørleverancen til havnen i Århus. Efter at varerne var blevet lastet ombord på Oslo-båden om morgenen den 8. april, sendte Sivertsen en telefax til Knud Kirk med 8

9 følgende indhold:»vi har i dag, d. 8. april, lastet følgende på Oslo-båden: Ét stk. 10 fods container mærket»xyz 123«indeholdende pakker smør à 250 gram, datomærket den faktura og transportdokumenter følger. Hilsen Sivertsen«. Båden sejlede planmæssigt fra Århus. Et voldsomt uvejr tvang dog båden til at ligge underdrejet ud for Frederikshavn i næsten ét døgn, hvorfor den først ankom til Oslo omkring kl. 18 den 9. april. Under den efterfølgende losning tabte kranføreren ved et uheld containeren med smørret i vandet. Hele indholdet blev som følge heraf ødelagt. Da Knud Kirk samme dag hørte om det skete, kontaktede han straks Sivertsen og hævede købet og krævede erstatning, hvorefter han foretog dækningskøb af pakker smør til markedsprisen på 11 kr. pr. pakke. Sivertsen bestred, at Knud Kirk kunne hæve og afviste ethvert erstatningskrav. Hvorledes er retsstillingen mellem Økologien og Knud Kirk? 9

10 Løsningseksempel til opgave 3 1. Osteleverancerne Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Se Lærebogen s. 37 og s. 40. Det grundlæggende spørgsmål er, om Økologien eller Kirk bærer risikoen for ostenes hændelige undergang. Da parterne ikke har truffet særlig aftale om forsendelse af det købte, foreligger der et afhentningskøb (d.v.s. at leveringsstedet er Økologiens forretningsadresse), jf. KBL 9, stk. 1, 2. pkt. og Lærebogen s Pallen til uge 14 Da Kirk vil afhente ugens leverance, er den allerede gået til grunde, og risikoen er derfor som udgangspunkt Økologiens, jf. KBL 17, stk. 1, og Lærebogen s. 67. Uanset at det principielt er Kirks forhold, der er årsag til, at leveringen ikke er sket tidligere (syg chauffør), og at genusvarerne er udskilt, er Kirk ikke i fordringshavermora og derfor heller ikke omfattet af KBL 37, da det aftalte spillerum med hensyn til leveringstiden (»uge 14«) må anses for givet af hensyn til ham, jf. Lærebogen s. 72. Parterne har aftalt, at der skal ske koncentration»hver tirsdag senest kl. 12«. Økologien har derfor både ret og pligt til at udskille og afmærke leverancen til uge 14 som sket, og da der yderligere er givet underretning til Kirk om koncentrationen, ændrer leverancen karakter til en speciesforpligtelse, jf. Lærebogen s. 39. Da varerne endvidere holdes rede, og tiden er inde, da de ifølge aftalen kan hentes, er risikoen gået over til Kirk på tidspunktet for varernes hændelige undergang, jf. KBL 17, stk. 2, og Lærebogen s. 69 ff. Da Kirk bærer risikoen for leverancen til uge 14, må han betale for de camembertoste, han ikke har modtaget i alt kr Pallen til uge 15 Økologiens udskillelse af leverancen til uge 15 er en ensidig disposition foretaget af Økologien uden nogen hjemmel i aftalen. Der er således fortsat tale om en genusforpligtelse. Økologien oplyser, at levering tidligst kan finde sted i uge 16, hvorfor der foreligger anteciperet forsinkelse. Kirk hæver berettiget, jf. KBL 21, stk. 1, jf. stk. 3, jf. 22, 2. pkt., og Lærebogen s. 91. Økologien er erstatningspligtig over for Kirk, jf. KBL 24. Kirk foretager inden for rimelig tid forsvarligt dækningskøb hos Arla og er derfor berettiget til erstatning for prisdifferencen mellem den ved dækningskøbet opnåede pris og den med Økologien aftalte pris, i alt kr., jf. KBL 25, 2. pkt., og Lærebogen s De resterende successive leverancer Økologien oplyser selv, at man kan levere den følgende uge, og hændelsen (det knækkede vandrør) giver ikke belæg for at ophæve aftalen for senere leverancers vedkommende som følge af anteciperet misligholdelse, jf. KBL 22, 2. pkt., og Lærebogen s. 92. Kirks afvisning af at modtage de resterende leverancer er derfor uberettiget, og Økologien kan kræve erstatning for sin mistede fortjeneste i forbindelse med de resterende 11 leverancer i alt kr., jf. Lærebogen s

11 2. Smørleverancen Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Se Lærebogen s. 37 og s. 40. Det indledende spørgsmål er, om Kirk eller Økologien bærer risikoen for varens undergang. Der er aftalt leveringsklausulen»cf-oslo Havn«, men leveringen finder sted, idet varerne passerer skibssiden i Århus, jf. KBL 63, stk. 2, jf. 10, og Lærebogen s. 48 ff. Kirk bærer derfor som udgangspunkt risikoen for smørret, jf. KBL 17, stk. 1. Kirk kan dog eventuelt frigøre sig fra risikoen, da varens undergang skyldes en hændelig begivenhed, jf. KBL 58 og Lærebogen s. 71. Det forudsætter dog, at Kirk efter de almindelige regler om misligholdelse har hæveadgang, jf. nedenfor om forsinkelse og mangler Forsinkelse Økologien har leveret rettidigt, idet smørret passerer skibssiden i Århus den 8. april som aftalt. Der foreligger således ikke forsinkelse på grund af uvejret. Se ovenfor under pkt Mangler Kirk har i aftalen betinget sig, at smørret skal være»nypakket«. Af Sivertsens telefax fremgår det, at smørret er datomærket» «og derfor over fire måneder gammelt ved leveringen, som er det afgørende tidspunkt for vurderingen af, om smørret lider af en mangel, jf. KBL 44 og Lærebogen s Der er således tale om en væsentlig og dermed hævebegrundende mangel, jf. KBL 43, stk. 1, og Lærebogen s Kirk reklamerer rettidigt den 9. april, jf. KBL 52, stk. 1, og Lærebogen s Konklusion Konklusionen bliver, at Kirk har frigjort sig fra risikoen for smørrets hændelige undergang, da han berettiget ophæver aftalen, jf. KBL 58, jf. 43, stk. 1. Kirk har krav på skadeserstatning, jf. KBL 43, stk. 3, og kan derfor kræve erstatning for prisdifferencen mellem den ved dækningskøbet opnåede pris og den med Økologien aftalte pris i alt kr., jf. KBL 45, jf. 25 og Lærebogen s. 136 f. Litteratur (pensum): Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 11

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere