DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra Da parterne ikke kunne blive enige om prisen, aftalte de mundtligt, at Back gennem sin forretning skulle sælge bilen for mindst kr. Det aftaltes endvidere, at Back skulle have kr. for sit arbejde hermed. Back kørte herefter bilen ind i sit udstillingslokale, hvor han i Asks påsyn satte et skilt i bilens forrude med teksten»bennys Biler. Pris kr.«. Under en længere samtale over hækken samme dags eftermiddag drøftede Ask med sin nabo, Knud Kold, de forskellige fordele og ulemper ved de to naboers motorplæneklippere. Ask nævnte under samtalen, at hans Volvo var sat til salg hos brugtvognsforhandler Benny Back for kr. Hertil sagde Kold, at prisen lød rimelig, og at han såmænd selv kunne have lyst til at købe bilen. Ask sagde, at det da ville være»tosset«, om en brugtvognsforhandler skulle tjene på, at to naboer handlede en brugt bil. Ask tilføjede, at han ville overveje at ringe til Back og»aflyse det hele«. Fredag den 19. april sendte Ask et brev til Back. I brevet skrev Ask, at Back alligevel ikke skulle sælge Volvoen, og at han Ask ville hente bilen hurtigst muligt. Som følge af en fejl begået af postvæsenet blev brevet først afleveret på Backs virksomhedsadresse mandag den 22. april om morgenen. Lørdag den 20. april omkring middagstid passerede Kold tilfældigvis Backs forretning. Kold genkendte Asks Volvo i udstillingsvinduet, hvor bilen stadig stod med et prisskilt lydende på kr. Kold henvendte sig herefter til Back og bad om en prøvetur, hvilket Back gav ham lov til. Under den efterfølgende køretur i bilen konstaterede Kold, at bremserne havde stærkt nedsat funktionsevne. Kold påtalte dette over for Back, der straks undersøgte bilen nærmere. Ved undersøgelsen viste det sig, at bremserne havde meget omfattende slidskader. Back anslog over for Kold, at den helt nødvendige reparation ville koste kr. Kold sagde, at han kunne tilbyde kr. for bilen og herefter selv sørge for reparationen. Back var tilfreds med dette tilbud, og umiddelbart efter underskrev parterne en købeaftale på en af Backs slutseddelblanketter. Kold betalte straks de kr., og det aftaltes, at han kunne hente bilen i rengjort og nypoleret stand i begyndelsen af den følgende uge. 1

2 Da Back mandag den 22. april havde læst brevet fra Ask, rettede han telefonisk henvendelse til både Ask og Kold. Under telefonsamtalerne kom hele begivenhedsforløbet for en dag. Parterne aftalte at mødes tirsdag den 23. april for at finde en løsning på de opståede problemer. Under mødet om tirsdagen krævede både Kold og Ask Volvoen udleveret af Back. Ask meddelte Back, at han under ingen omstændigheder ville betale denne noget honorar. Ask krævede i øvrigt det størst mulige beløb af Back, hvis det skulle vise sig, at Kold havde krav på Volvoen. Kold meddelte Back, at han ville afkræve denne erstatning i videst muligt omfang, hvis det skulle vise sig, at Ask havde krav på Volvoen. Back bestred ethvert erstatningskrav. Back udtalte i øvrigt, at han ikke interesserede sig for, hvem der skulle have bilen, blot han fik sit honorar på kr. Der var enighed om, at Volvoen med bremsefejlen var kr. værd, og at bilen efter den nødvendige reparation ville være kr. værd. Der anmodes om en redegørelse for parternes retsstilling. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 Mellemmandsforholdets karakter Der er tale om kommission, idet Back handler i eget navn og for Asks regning, jf. KMSL 4, stk. 1. Det fremgår således af opgaveteksten, at Back ifølge aftalen med Ask skal sælge bilen»gennem sin forretning«, at Back i Asks påsyn placerer et skilt med bl.a. teksten»bennys Biler«i bilens forrude, og at aftalen med Kold indgås ved, at Kold og Back underskriver på en af Backs standardslutsedler. Det er i den forbindelse uden betydning, at Kold véd, at Back sælger bilen for Ask. Da Back skal sælge bilen, er han salgskommissionær. Da salget falder inden for Backs bedrift, er der tale handelskommission, jf. KMSL 4, stk. 2. Forholdet mellem Ask og Kold Både Kold og Ask kræver bilen udleveret af Back. Spørgsmålet er, om Ask (som kommittent) er bundet af den aftale, som Back (som salgskommissionær) har indgået med Kold. Der må i den forbindelse tages stilling til betydningen af, at Back har solgt bilen til en lavere pris end aftalt med Ask, og at Back har solgt bilen, efter at Ask har afsendt et brev, hvori han tilbagekalder hvervet. Hvad først angår salget til Kold for kr., har Back handlet i strid med den interne instruks fra Ask om en mindstepris på kr. Ved salgskommission gælder imidlertid den særlige regel i KMSL 54, stk. 1, hvorefter en godtroende tredjemand vinder ret til godset, selv om det er solgt i strid med hovedmandens instruks, f.eks. med hensyn til prisen. Det er en betingelse, for at tredjemand vinder ret, at salgskommissionæren har godset i sin besiddelse ved aftalens indgåelse, hvilket er tilfældet hér. Spørgsmålet er imidlertid, om Kold opfylder godtrosbetingelsen, d.v.s. hverken vidste eller burde vide, at Back solgte bilen for en pris under limitum. Ask har oplyst Kold om, at bilen»var sat til salg hos brugtvognsforhandler Benny Back for kr.«, men dette er begribeligvis ikke ensbetydende med, at Kold automatisk er i ond tro ved køb til under denne pris. Back er da også i forhold til Ask berettiget til at gå ned i pris og sælge for kr. Det må således afgøres konkret, om Kold er i god eller ond tro. Det bringer naturligvis ikke Kold i ond tro, at han får et prisafslag på kr. svarende til værdiforringelsen som følge af fejlen ved bremserne. Det yderligere afslag på kr. er så beskedent i forhold til den samlede købesum, at dette åbenbart heller ikke bringer Kold i ond tro. Det må således konkluderes, at Kold har krav på bilen, idet han opfylder eksstinktionsbetingelserne i KMSL 54, stk. 1. Det er ifølge bestemmelsen uden betydning, at Kold ikke har fået bilen i sin besiddelse. Hvad dernæst angår Asks brev af 19. april, har brevet karakter af en tilbagekaldelse af kommissionshvervet. Ifølge KMSL 46 har Ask til enhver tid ret til at tilbagekalde hvervet. Da tilbagekaldelsen ikke er kommet frem til Back ved salget til Kold den 20. april, har tilbagekaldelsen kun virkning i forhold til Kold, hvis Kold ved aftalens indgåelse var i ond tro om Asks tilbagekaldelsesforsøg. (Dette følger af såvel almindelige fuldmagtsregler, som af princippet i både KMSL 55 og 54, der også kan anføres til støtte for resultatet). Spørgsmålet er altså, om Kold ved indgåelsen af aftalen den 20. april vidste eller burde vide, at Ask havde forsøgt af bringe kommissionshvervet til ophør. Dette kan uden videre besvares benægtende: Ask har alene udtalt over for Kold,»at han ville overveje at ringe til Back og aflyse det hele«. Denne udtalelse er ganske løs, og såvel baggrunden herfor at Back ikke skulle tjene på en nabohandel som den omstændighed, at bilen stadig står til salg hos Back mere end en uge senere, indebærer, at det ikke kan kræves af Kold, at han iværksætter nogen undersøgelse af, om hvervet er tilbagekaldt. 3

4 Konklusionen er, at Kold kan kræve Volvoen udleveret af Back. Forholdet mellem Ask og Back Det følger af det netop anførte, at Ask ikke kan kræve bilen tilbageleveret af Back. Spørgsmålene er herefter, om Back har noget krav på honorar, og om Ask har krav på erstatning af Back. Asks tilbagekaldelse, jf. KMSL 46, har ingen betydning, idet tilbagekaldelsen først kommer frem til Back den 22. april, d.v.s. efter aftalens indgåelse. Prisafslaget har begribeligvis ingen betydning for Backs honorarkrav for så vidt angår prisnedsættelsen til kr., der både ligger inden for de aftalte rammer og er helt forsvarlig. Lige så klart er det, at den yderligere prisnedsættelse til kr. er en ansvarspådragende handling i forhold til Ask, der ved salget til denne pris påføres et tab på kr. Konklusionen er, at Back ikke kan forlange noget honorar, idet det aftalte honorarkrav på kr. end ikke dækker Asks fulde erstatningskrav på kr. Back skal naturligvis betale Ask de kr., han har modtaget fra Kold, samt yderligere kr. i erstatning for at have solgt bilen til en pris under limitum. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udgave (2001) s. 338 ff. (Alternativt 3. udgave af samme fremstilling s. 331 ff.). 4

5 Opgave 2 Tirsdag den 19. februar 2002 omkring kl. 7 skulle Asger Andersen bringe sin 6-årige søn Søren i børnehave. Tidligt samme dags morgen var der faldet en del sne, hvorfor turen foregik med Søren på kælk. Da de passerede Kaprifolievej 27, hvor husejer Bo Brandt netop havde fjernet sneen på fliserækken i den ene side af fortovet, valgte Asger at trække kælken i den anden side af fortovet, hvor der endnu lå sne. Pludselig mærkede Asger en voldsom smerte i sit højre ben. Asger faldt og mistede herved sit ellers faste greb i det tov, der var bundet fast i kælken. Kælken med Søren fortsatte på det let skrånende fortov med retning mod kantstenen og vejbanen. Asgers fald skyldtes udelukkende, at der helt uventet var sket et såkaldt træthedsbrud i hans ene ben. I samme øjeblik kom Dorte Dahl cyklende på vejen. Da hun så kælken med Søren glide mod vejbanen og samtidig hørte Asgers advarende råb, trak hun uden at se sig tilbage ud på kørebanen og undgik herved en påkørsel af kælken og Søren. Ved denne pludselige manøvre væltede Dorte, og hendes skindbukser til en værdi af kr. blev herved ødelagt. Skaden på bukserne var bortset fra en selvrisiko på kr. dækket af Dortes forsikring i forsikringsselskabet Ifa. Lige bag Dorte kørte hendes mand Eigil Ejlersen i sin gamle Ford Escort. Det lykkedes Eigil at styre uden om såvel Søren som Dorte, men ved denne manøvre kom bilen i skred og endte på det modsatte fortov, hvor Eigil stødte ind i hunden Hubert, som blev luftet af sin ejer Holger Holgersen. Hubert, der var kr. værd, døde som følge af påkørslen. Holger blev væltet omkuld og knækkede 2 fortænder. Tandskaden, som beløb sig til kr., var dækket af Holgers ulykkesforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring. Holger havde i samme forsikringsselskab tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for hunden Hubert. Ford Escort-bilen blev ved sammenstødet med Hubert og Holger påført en skade, som beløb sig til kr. Ford Escort-bilen var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Totalsikring med en selvrisiko på kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 5

6 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på cyklisten Dorte Dahls bukser. Skaden beløber sig til kr., og heraf dækkes kr. umiddelbart af forsikringsselskabet Ifa. Spørgsmålet er, om nogen er erstatningsansvarlig for skaden. Dortes afværgehandling foretages i Sørens interesse. Selv om Søren (og Asger) således har udløst afværgehandlingen (Lærebogen s. 45), er Søren ikke erstatningsansvarlig, eftersom han ikke har handlet culpøst. Efter det oplyste (et uventet træthedsbrud) har Asger heller ikke handlet culpøst. Ifølge opgavens oplysninger har Bo ryddet en passage på sit fortov og har derfor heller ikke handlet culpøst (Lærebogen s. 59). Konklusionen er herefter, at der ikke er en ansvarlig skadevolder, hvorfor Dorte selv må bære tabet på kr. svarende til selvrisikobeløbet, og at Ifa ikke kan gøre et regreskrav gældende efter EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 336). 2. Skaden på hunden Hubert. Jf. ovenfor pkt. 1 har hverken Søren, Asger eller Bo handlet culpøst. Efter det oplyste foretager Dorte et sving ud mod kørebanen uden at se sig tilbage. Isoleret betragtet må en sådan handling karakteriseres som værende culpøs. Det nødretsagtige formål øver imidlertid indflydelse på bedømmelsen af, om Dorte i den konkrete situation har handlet culpøst (Lærebogen s. 45). Under hensyntagen til formålet med handlingen kan det ikke antages, at Dorte har handlet culpøst. Eigil er som ejer (og fører) af Ford Escort-bilen ansvarlig på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff. og s. 198 f.), og ifølge afgørelsen U V kan der ikke indfortolkes et»nødretsforbehold«i FL 101 (Lærebogen s. 46 og s. 187). Holger kan rette sit erstatningskrav direkte mod bilens lovpligtige ansvarsforsikring i Totalsikring, jf. FL 108, stk. 1, og forsikringsselskabet må efterfølgende afkræve Eigil kr. svarende til selvrisikoen på ansvarsforsikringen. 3. Skaden på Holger. Holgers tandskade ( kr.) dækkes umiddelbart af ulykkesforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring. Eigil er som ejer (og fører) af Ford Escort-bilen ansvarlig på objektivt grundlag, jf. FL 101, stk. 1, og 104, stk. 1 (Lærebogen s. 192 ff. og s. 198 f.), men Holger har ikke lidt et tab, eftersom der i opgørelsen af erstatningskravet for tandskaden, der er en helbredelsesudgift, jf. EAL 1 (Lærebogen s. 218 f. og s. 242 med note 58), skal ske fradrag for de ydelser, som Holger oppebærer som følge af skaden, og som anvendes til afholdelse af helbredelsesudgiften (tandskaden) (jf. Lærebogen s. 220). Forsikringsselskabet Fuldsikring har ikke regres mod bilens lovpligtige ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Totalsikring, jf. EAL 22, stk. 2 (Lærebogen s. 336 f.). Konklusionen er, at Holgers tab placeres hos hans eget ulykkesforsikringsselskab Fuldsikring, og at Eigil ikke kan mødes med et krav fra Holger, der ellers ville opnå en berigelse (Lærebogen s. 337). 4. Skaden på Ford Escort-bilen. Eigil har ifølge opgaven ingen kaskoforsikring. 6

7 Jf. ovenfor pkt. 1 og 2 har hverken Søren, Asger, Bo eller Dorte handlet culpøst. Skaden på Ford Escort-bilen er ikke forvoldt af hunden, hvorfor Holger ikke er objektivt ansvarlig for skaden, jf. HL 8 (Lærebogen s. 175 f.). Holger er heller ikke erstatningsansvarlig på andet grundlag, eftersom han ikke har handlet culpøst. Konklusionen er således, at Eigil selv må bære tabet for skaden på bilen. Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999). 7

8 Opgave 3 I december 2001 indgik Mejeriet Økologien i Vojens og den københavnske handelseksportør Knud Kirk følgende aftale:»knud Kirk køber af Økologien i alt stk.»standard«camembertoste til løbende levering, ligelig fordelt over 13 uger. Pris 7 kr. pr. stk. Ostene skal være pakket i Økologiens egen emballage og være klar på Økologiens centrallager, hver tirsdag senest kl. 12 første gang i uge 14, tirsdag den 2. april Knud Kirk køber af Økologien pakker à 250 gram nypakket smør à 10 kr. Leverancen sendes med skib fra Århus Havn. Leveringsbetingelse: cf-oslo Havn. Leveringstidspunkt: 8. april 2002«. Økologien, der havde en fortjeneste på 2 kr. pr. ost, havde valgt at producere de første oste på én gang. Tirsdag den 2. april 2002 om morgenen stod leverancerne til de to første uger afmærkede med Knud Kirks navn og ugenumre på to paller, hver med oste. Sidst på eftermiddagen samme dag konstaterede Økologiens salgschef Søren Sivertsen, at Knud Kirk ikke havde afhentet nogen af varerne. Han ringede omgående til Knud Kirk og oplyste ham om, at bestillingerne til uge 14 og 15 stod klar til afhentning på Økologiens centrallager. Knud Kirk oplyste, at hans chauffør var syg, men at varerne ville blive hentet som aftalt. Først fredag den 5. april om morgenen lykkedes det Knud Kirk at få sendt en vogn forbi Økologiens centrallager. Chaufføren fik at vide, at alle ostene på centrallageret var blevet ødelagt som følge af en omfattende vandskade. Sivertsen underrettede senere samme dag Knud Kirk om vandskaden, der skyldtes et knækket vandrør opstået i forbindelse med nogle ukendte unges hærværk på centrallageret torsdag nat. Sivertsen tilføjede, at man ikke kunne klare nogen leveringer før tirsdag i uge 16. Knud Kirk hævede straks aftalen om køb af oste hos Økologien og krævede erstatning, hvorefter han foretog dækningskøb til markedsprisen på 8 kr. pr. ost hos mejeriet Arla, der var i stand til at præstere 13 leverancer, hver af stk. camembertoste. Sivertsen protesterede mod ophævelsen og krævede erstatning for den fortjeneste, som Økologien havde mistet som følge af den af Knud Kirk foretagne ophævelse af handelen vedrørende de stk. camembertoste. Økologien fragtede selv smørleverancen til havnen i Århus. Efter at varerne var blevet lastet ombord på Oslo-båden om morgenen den 8. april, sendte Sivertsen en telefax til Knud Kirk med 8

9 følgende indhold:»vi har i dag, d. 8. april, lastet følgende på Oslo-båden: Ét stk. 10 fods container mærket»xyz 123«indeholdende pakker smør à 250 gram, datomærket den faktura og transportdokumenter følger. Hilsen Sivertsen«. Båden sejlede planmæssigt fra Århus. Et voldsomt uvejr tvang dog båden til at ligge underdrejet ud for Frederikshavn i næsten ét døgn, hvorfor den først ankom til Oslo omkring kl. 18 den 9. april. Under den efterfølgende losning tabte kranføreren ved et uheld containeren med smørret i vandet. Hele indholdet blev som følge heraf ødelagt. Da Knud Kirk samme dag hørte om det skete, kontaktede han straks Sivertsen og hævede købet og krævede erstatning, hvorefter han foretog dækningskøb af pakker smør til markedsprisen på 11 kr. pr. pakke. Sivertsen bestred, at Knud Kirk kunne hæve og afviste ethvert erstatningskrav. Hvorledes er retsstillingen mellem Økologien og Knud Kirk? 9

10 Løsningseksempel til opgave 3 1. Osteleverancerne Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Se Lærebogen s. 37 og s. 40. Det grundlæggende spørgsmål er, om Økologien eller Kirk bærer risikoen for ostenes hændelige undergang. Da parterne ikke har truffet særlig aftale om forsendelse af det købte, foreligger der et afhentningskøb (d.v.s. at leveringsstedet er Økologiens forretningsadresse), jf. KBL 9, stk. 1, 2. pkt. og Lærebogen s Pallen til uge 14 Da Kirk vil afhente ugens leverance, er den allerede gået til grunde, og risikoen er derfor som udgangspunkt Økologiens, jf. KBL 17, stk. 1, og Lærebogen s. 67. Uanset at det principielt er Kirks forhold, der er årsag til, at leveringen ikke er sket tidligere (syg chauffør), og at genusvarerne er udskilt, er Kirk ikke i fordringshavermora og derfor heller ikke omfattet af KBL 37, da det aftalte spillerum med hensyn til leveringstiden (»uge 14«) må anses for givet af hensyn til ham, jf. Lærebogen s. 72. Parterne har aftalt, at der skal ske koncentration»hver tirsdag senest kl. 12«. Økologien har derfor både ret og pligt til at udskille og afmærke leverancen til uge 14 som sket, og da der yderligere er givet underretning til Kirk om koncentrationen, ændrer leverancen karakter til en speciesforpligtelse, jf. Lærebogen s. 39. Da varerne endvidere holdes rede, og tiden er inde, da de ifølge aftalen kan hentes, er risikoen gået over til Kirk på tidspunktet for varernes hændelige undergang, jf. KBL 17, stk. 2, og Lærebogen s. 69 ff. Da Kirk bærer risikoen for leverancen til uge 14, må han betale for de camembertoste, han ikke har modtaget i alt kr Pallen til uge 15 Økologiens udskillelse af leverancen til uge 15 er en ensidig disposition foretaget af Økologien uden nogen hjemmel i aftalen. Der er således fortsat tale om en genusforpligtelse. Økologien oplyser, at levering tidligst kan finde sted i uge 16, hvorfor der foreligger anteciperet forsinkelse. Kirk hæver berettiget, jf. KBL 21, stk. 1, jf. stk. 3, jf. 22, 2. pkt., og Lærebogen s. 91. Økologien er erstatningspligtig over for Kirk, jf. KBL 24. Kirk foretager inden for rimelig tid forsvarligt dækningskøb hos Arla og er derfor berettiget til erstatning for prisdifferencen mellem den ved dækningskøbet opnåede pris og den med Økologien aftalte pris, i alt kr., jf. KBL 25, 2. pkt., og Lærebogen s De resterende successive leverancer Økologien oplyser selv, at man kan levere den følgende uge, og hændelsen (det knækkede vandrør) giver ikke belæg for at ophæve aftalen for senere leverancers vedkommende som følge af anteciperet misligholdelse, jf. KBL 22, 2. pkt., og Lærebogen s. 92. Kirks afvisning af at modtage de resterende leverancer er derfor uberettiget, og Økologien kan kræve erstatning for sin mistede fortjeneste i forbindelse med de resterende 11 leverancer i alt kr., jf. Lærebogen s

11 2. Smørleverancen Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Se Lærebogen s. 37 og s. 40. Det indledende spørgsmål er, om Kirk eller Økologien bærer risikoen for varens undergang. Der er aftalt leveringsklausulen»cf-oslo Havn«, men leveringen finder sted, idet varerne passerer skibssiden i Århus, jf. KBL 63, stk. 2, jf. 10, og Lærebogen s. 48 ff. Kirk bærer derfor som udgangspunkt risikoen for smørret, jf. KBL 17, stk. 1. Kirk kan dog eventuelt frigøre sig fra risikoen, da varens undergang skyldes en hændelig begivenhed, jf. KBL 58 og Lærebogen s. 71. Det forudsætter dog, at Kirk efter de almindelige regler om misligholdelse har hæveadgang, jf. nedenfor om forsinkelse og mangler Forsinkelse Økologien har leveret rettidigt, idet smørret passerer skibssiden i Århus den 8. april som aftalt. Der foreligger således ikke forsinkelse på grund af uvejret. Se ovenfor under pkt Mangler Kirk har i aftalen betinget sig, at smørret skal være»nypakket«. Af Sivertsens telefax fremgår det, at smørret er datomærket» «og derfor over fire måneder gammelt ved leveringen, som er det afgørende tidspunkt for vurderingen af, om smørret lider af en mangel, jf. KBL 44 og Lærebogen s Der er således tale om en væsentlig og dermed hævebegrundende mangel, jf. KBL 43, stk. 1, og Lærebogen s Kirk reklamerer rettidigt den 9. april, jf. KBL 52, stk. 1, og Lærebogen s Konklusion Konklusionen bliver, at Kirk har frigjort sig fra risikoen for smørrets hændelige undergang, da han berettiget ophæver aftalen, jf. KBL 58, jf. 43, stk. 1. Kirk har krav på skadeserstatning, jf. KBL 43, stk. 3, og kan derfor kræve erstatning for prisdifferencen mellem den ved dækningskøbet opnåede pris og den med Økologien aftalte pris i alt kr., jf. KBL 45, jf. 25 og Lærebogen s. 136 f. Litteratur (pensum): Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 11

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 Anders Andersen driver en meget velrenommeret fødevarevirksomhed fra Odense, der bl.a. har specialiseret sig i fremstilling og salg af fødevarer.

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm)

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) 23. februar 2015 Lasse Kjeldmand IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) Eftersyn: 3. marts 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Balticagade 10, Århus eller efter aftale pr. tlf. 2019

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere