DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter til forretningen, eller som anvendte forretningen som mellemmand ved køb og salg. Mandag den 1. november 2004 henvendte Bente Bak sig til Arild og bad ham sælge en sjælden mønt fra Arild hev straks sålydende, fortrykte»salgsaftale«frem:»1. (herefter kaldet kunden) overgiver hermed forretningen følgende effekter:, som forretningen påtager sig at sælge for kundens regning. 2. Effekterne sælges i forretningen på linje med forretningens egne varer, og køberen erhverver intet krav mod kunden, ligesom kunden ikke erhverver noget krav mod køberen. 3. Der tilkommer forretningen en provision på 10 % af den opnåede salgssum. 4. Det er aftalt, at der skal opnås en mindstepris på kr.«formularen, der var på gennemslagspapir, blev udfyldt og underskrevet. Bente forlangte»mindst kr.«for mønten, men Arild kom til at skrive beløbet noget gnidret i punkt 4. Bente fik originalen udleveret, mens Arild selv beholdt gennemslaget. Bente havde ikke 1876-mønten med sig, men udpegede den for Arild i»siegs Møntkatalog«, hvor dens omtrentlige værdi var angivet til kr. Bente ville komme forbi og aflevere mønten torsdag den 4. november om morgenen. Onsdag den 3. november skulle Arild besøge sin syge moster i Brønderslev, og han havde derfor overladt det til Curt Crone at passe forretningen, som det var sket flere gange tidligere. Arild havde pålagt Curt kun at sælge forretningens egne varer og forbudt ham at befatte sig med salgs- og købsaftalerne vedrørende andres ting. Curt syntes imidlertid, at det var spændende at snuse i, hvad Arild var blevet bedt om at købe og sælge for andre. Curt fandt og læste aftalen med Bente, men tydede det gnidrede»27.000«som»21.000«og trak herefter dette beløb op med en rød kuglepen på gennemslagspapiret. Senere samme dag indfandt Dudda Dam sig i forretningen, hvor hun aldrig havde 1

2 været før. Da Dudda viste en særlig interesse for gamle mønter, fortalte Curt hende, at Arild netop havde modtaget en sjælden mønt fra Curt foreviste»salgsaftalen«for Dudda, men de var ikke i stand til at finde mønten i forretningen. Curt mente, at den nok ville dukke op igen, og Dudda, der i lang tid havde været på jagt efter netop denne mønt, bød på stedet kr. for den. Curt sagde, at det tilbud havde han sikkert»fuldmagt til at tage imod«, alt imens han glædede sig over at få kr. mere end mindsteprisen. Torsdag den 4. november om morgenen kom Bente forbi Arilds forretning og afleverede mønten til Arild, der var kommet tilbage fra Brønderslev aftenen før. Samme dags aften gik Dudda på café. Hun kunne ikke undgå at bemærke, at der i et hjørne af cafeen sad en kvinde, som havde fået lidt rigeligt at drikke, og som glædesstrålende fortalte alle og enhver, at hun skulle på et krydstogt, så snart det lykkedes Arild Arnt at sælge hendes mønt fra 1876 for kr. Dudda hørte, at hele cafeen råbte»god rejse, Bente!«efter kvinden, der ved midnatstid vaklede hjemad. Fredag den 5. november indfandt Dudda sig i Arilds forretning og krævede mønten udleveret mod betaling af kr. Curt var gået til bekendelse over for Arild aftenen før, og Arild mente, at det var bedre at tage en konflikt med Bente end med Dudda. Herefter fik Dudda overgivet mønten mod betaling af kr. Da alting kom for en dag, krævede Bente mønten tilbage fra Dudda. Til støtte herfor gjorde hun blandt andet gældende, at hun ikke havde givet Curt nogen salgsfuldmagt, at Dudda var i ond tro om»både det ene og det andet«, og at Curts fejlskrift i øvrigt var en stærk ugyldighedsgrund, idet hun Bente ikke kunne have garderet sig herimod. Dudda ville ikke levere mønten tilbage. Både Bente og Dudda ville have erstatning af Arild, hvis de ikke havde ret til mønten. Arild bestred ethvert erstatningskrav. Hvorledes er retsstillingen mellem Arild, Bente og Dudda? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Hvilken slags mellemmand er Arild? Der foreligger et kommissionsforhold mellem Arild og Bente. Arild er kommissionær, Bente kommittent. Nærmere bestemt foreligger der salgskommission, og Arild må betegnes som handelskommissionær. 2. Hvilken slags mellemmand er Curt? Når Arild overlader det til Curt at passe forretningen, har Curt fuldmagt til at gøre alt, hvad der hører til den daglige drift. En kunde, der kommer ind i en en-mands-forretning, må kunne gå ud fra, at alle aftaler, der hører til den sædvanlige drift, kan indgås med dén person, der står og passer forretningen. Curts fuldmagt kan enten betegnes som en stillingsfuldmagt eller en adfærdsfuldmagt. Det forbud, Arild har pålagt Curt, er en begrænsning i forhold til den fuldmagt, Curt har, og denne begrænsning kan kun gøres gældende over for en tredjemand i ond tro om begrænsningen. Dudda er tydeligvis i god tro om begrænsningen, som hun hverken kender eller bør kende. 3. Under hvilke betingelser kan Dudda vinde ret til mønten? Tredjemand kan for det første vinde ret til mønten, hvis kommissionæren sælger mønten til hende i overensstemmelse med aftalen med kommittenten. Duddas problem er, at Arild (ved Curt) har solgt til under det limitum, som er aftalt med Bente. Selv om Arild har handlet i strid med aftalen med Bente, kan Dudda imidlertid vinde ret til mønten, dersom hun kan eksstingvere Bentes ejendomsret. Eksstinktion kræver, at betingelserne herfor i KMSL 54 er opfyldt. Eksstinktion betyder, at Bentes ejendomsret udslukkes, og at Dudda bliver ejer. Dudda får derimod ikke noget aftalekrav mod Bente i kraft af eksstinktionen Dudda har fortsat kun en aftale med Arild. 4. Er eksstinktionsbetingelserne ifølge KMSL 54 opfyldt? Efter KMSL 54 skal tredjemand være i god tro om kommissionærens tilsidesættelse af kommittentens interesser. Det kræves ikke som ellers for at kunne eksstingvere at tredjemand har fået genstanden i sin besiddelse. Derimod skal genstanden have været i kommissionærens besiddelse ved aftaleindgåelsen. Den sidstnævnte betingelse er ikke opfyldt efter ordene i kommissionsloven, idet Arild (ved Curt) ikke havde fået mønten i sin besiddelse. Den førstnævnte betingelse er derimod opfyldt, idet Dudda ved aftaleindgåelsen hverken vidste eller burde vide, at Arild (ved Curt) solgte til under limitum. Dudda kommer ikke i ond tro ved at se en»salgsaftale«, hvorpå der er rettet et tal med rød kuglepen: dette kunne være sket af så mange grunde, f.eks. en senere telefonisk aftale mellem kommittent og kommissionær. Spørgsmålet er, om tredjemand kan eksstingvere kommittentens ejendomsret, uanset at begge betingelser ikke er opfyldt ved aftaleindgåelsen, når de dog begge bliver opfyldt på et senere tidspunkt. 3

4 Der kan argumenteres pro et contra på dette punkt. På den ene side er eksstinktionsreglen i KMSL 54 især begrundet i behovet for at sikre tredjemands retserhvervelse, når tredjemand får forevist genstanden (og i øvrigt betaler kontant). Baggrunden for reglen er, at kommissionærens besiddelse af genstanden så at sige forlener ham med en slags faktisk legitimation. På den anden side løber kommittenten risiko for at blive udsat for eksstinktion, så snart han overgiver genstanden til kommissionæren, og KMSL 54 stiller hverken krav om forevisning af genstanden eller kontant betaling for samme. Synspunktet om, at en 16-fuldmagt ikke behøver at være forevist for tredjemand ved aftaleindgåelsen, taler med styrke for, at genstanden ikke behøver at være i kommissionærens besiddelse ved aftaleindgåelsen. Hertil kommer, at KMSL 54 sidestiller kommissionærens besiddelse med tredjemandens egen besiddelse (som er den normale betingelse ved eksstinktion), og hvis Dudda selv havde fået genstanden i sin besiddelse på det tidspunkt, hvor kommissionæren modtog den, ville hun utvivlsomt opfylde eksstinktionsbetingelsen. Det er klart, at der skal være et tidspunkt, hvor såvel betingelsen om kommissionærens besiddelse som betingelsen om tredjemands gode tro er opfyldt. Dette tidspunkt foreligger i opgaven fra torsdag den 4. november om morgenen (hvor Bente afleverer mønten til Arild) til samme dags aften (hvor Dudda kommer i ond tro under sit cafébesøg). Det bemærkes, at det ikke er afgørende, om den studerende i sin besvarelse når frem til, at Dudda kan eksstingvere Bentes ejendomsret til mønten eller ej, men at den studerende ser problemet vedrørende de to betingelser i KMSL 54, og at dette problem forandres undervejs i opgaven (først: ikke i kommissionærens besiddelse, men god tro; dernæst: i kommissionærens besiddelse og god tro; til sidst: i kommissionærens besiddelse, men ond tro). 5. Foreligger der en ugyldighedsgrund, der forhindrer tredjemands retserhvervelse? Curt har anført beløbet i»salgsaftalen«til , der fremstod noget gnidret. Der er tale om en fejlagtig rettelse, idet der skulle have stået Som anført ovenfor giver den foretagne rettelse ikke i sig selv Dudda anledning til at tro, at der er noget galt, og Dudda er således i god tro. Spørgsmålet er herefter, om Bente kan komme igennem med, at den fejlagtige rettelse må anses for en stærk ugyldighedsgrund. Det, Bente må sigte til, er, at der foreligger en fejl, som kan sidestilles med de fejl, der fremgår af AFTL 32, stk. 2 (telegrafforvanskning eller fejlagtig mundtlig gengivelse fra et buds side). Det er imidlertid ikke tilfældet. Der foreligger muligvis en fejl, som Bente ikke kunne have garderet sig imod (hun fik dog originalen og kunne f.eks. have forlangt, at tallet blev skrevet tydeligere eller angivet med bogstaver såvel som med tal), men det er uden betydning. Sagen er den, at kommittenten aldrig kan gardere sig imod, at kommissionæren begår en fejl og foretager et salg til under det aftalte limitum. Bentes ret til mønten ville endog blive eksstingveret, selv om Arild med vilje havde solgt til under limitum (blot køberen var i god tro). 4

5 6. Kan Bente kræve erstatning af Arild? Efter almindelige regler må Bente i hvert fald kunne kræve, at Arild betaler hende en erstatning på kr., idet hun kun får kr. for en mønt, der er kr. værd. (Arild skal naturligvis ikke have provision af et salg, der sker til under limitum). Efter KMSL 18 kan Bente kræve, at Arild betaler hende en erstatning på kr. svarende til forskellen mellem den aftalte pris ( kr.) og limitum ( kr.). Der kan argumenteres for, at det egentlige limitum er på kr. ( kr. med fradrag af 10% i provision), og at Bente derfor kun skal have kr. i erstatning. Det kræves ikke, at den studerende omtaler (bevis)reglen i KMSL 18, men kun at det ses, at Arild har pådraget sig ansvar, og at Bente har et krav imod ham i den anledning (på minimum kr.). 7. Konklusion Den samlede konklusion bliver, at Dudda vinder ret til mønten, og at Bente har ret til erstatning af Arild. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 291, s. 338 ff., s. 340 og s

6 Opgave 2 Aksel Andersen, der ejede et elektrikerfirma, havde 10 ansatte elektrikere. Torsdag den 25. november 2004 købte Aksel 10 nye ens bærbare PC er til en samlet købesum på kr. PC erne blev installeret i Aksels 10 varebiler med det formål, at Aksel skulle kunne dirigere sine elektrikere rundt til kunderne. Aksel havde over for sine elektrikere indskærpet, at de bærbare PC er ligesom værktøj m.v. på grund af risikoen for tyveri skulle fjernes fra varebilerne, når bilerne ved arbejdstids ophør blev parkeret på firmaets gårdsplads. Fredag den 26. november ved arbejdstids ophør parkerede en af de ansatte elektrikere Thor Thomsen den varebil, han havde kørt i, på firmaets gårdsplads. I overensstemmelse med Aksels ordrer tømte Thor bilen for PC, værktøj m.v., men da han ville bære tingene ind i firmaets lagerhal, snublede han ved et øjebliks uopmærksomhed, og herved gled PC en fra ham og gik i stykker. PC en kunne ikke repareres. Aksel havde forsikret de nye PC er i forsikringsselskabet Fuldsikring med en samlet forsikringssum på kr. Efter uheldet med PC<en anbragte Thor nøglen til varebilen i det nøgleskab i lagerhallen, hvor nøglerne til varebilerne altid blev opbevaret. Samme aften skulle Thor og hans kone Karen til fest hos Thors søster, hvor de samtidig skulle hente en antik kommode, som Thor netop havde arvet efter sine meget velhavende forældre. Thor blev klar over, at kommoden ikke kunne være i hans egen bil, og derfor kørte han ind til Aksels elektrikerfirma, hvor han i strid med alle regler tilegnede sig nøglen til en af varebilerne, som han og Karen herefter drog til fest i. Ved ankomsten til Thors søster blev kommoden anbragt i varebilen. Festen udviklede sig, og Thor og Karen blev enige om, at ingen af dem skulle gå glip af de overdådige mængder rødvin, der serveredes, og at de derfor kunne tage en taxa hjem og hente varebilen næste dag. Kl. ca. 23 følte Karen sig meget træt, hvorfor hun meddelte Thor, at hun ville lægge sig til at sove i varebilen, som var det eneste sted, der var ro, og at han blot kunne væk- 6

7 ke hende, når de skulle hjem. Kl. ca forsøgte Thor forgæves at vække Karen. Thor, der helt havde mistet fornemmelsen af sin egen spirituspåvirkethed, opgav at få liv i Karen og besluttede, at det var lettest at køre i varebilen hjem. Kort efter kørslens påbegyndelse mistede Thor på grund af træthed og en spirituspromille på 1,49 herredømmet over varebilen, der endte i et hus, som tilhørte Bo Berthelsen. Skaden på Aksels varebil, der var ansvars- og kaskoforsikret uden selvrisiko i forsikringsselskabet Helsikring, beløb sig til kr. Skaden på Bos hus beløb sig til kr. Huset var forsikret i forsikringsselskabet Sikkerhed. Karen pådrog sig en hjernerystelse og var herefter sygemeldt i 4 uger. Hun havde i den anledning et løntab på kr. Thors kommode, der havde en salgsværdi på kr., blev skadet og måtte repareres for kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 7

8 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Aksels PC ( kr.) Da PC en, der blev totalskadet, er nyindkøbt, udgør Aksels erstatningskrav kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 1 (Lærebogen s. 247). Den forsikring, som Aksel har tegnet i forsikringsselskabet Fuldsikring, giver ikke fuld dækning for tabet, eftersom forsikringssummen ( kr.) er mindre end PC ernes værdi ( kr.). Da Aksel således har underforsikret, hæfter forsikringsselskabet Fuldsikring kun efter forholdet mellem forsikringssummen og PC ernes værdi, jf. FAL 40. Forsikringsselskabet Fuldsikring hæfter derfor med kr./ kr., det vil sige med ½ eller med kr. (Lærebogen s. 13, 18 og 348) Den forsikringsdækkede del af skaden (5.000 kr.) Thor har som led i udførelsen af sit arbejde for Aksel ved simpel uagtsomhed (»snublede han ved et øjebliks uopmærksomhed«) forvoldt en skade på sin arbejdsgivers PC. For så vidt angår den forsikringsdækkede del af skaden (5.000 kr.) foreligger der derfor ansvarsfrihed for Thor, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 360 f.). Forsikringsselskabet Fuldsikring har derfor ikke regres mod Thor, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 3 (Lærebogen s. 358) Den ikke-forsikringsdækkede del af skaden (5.000 kr.) Da Thor har forvoldt skaden ved simpel uagtsomhed, jf. ovenfor pkt. 1.1, mens han udførte sit arbejde for Aksel, må bestemmelsen i EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1, føre til, at Thors erstatningsansvar i hvert fald nedsættes og formentlig helt bortfalder (Lærebogen s. 117 ff.). 2. Skaden på Aksels varebil ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af kaskoforsikringsselskabet Helsikring. Da Thor, der uberettiget har gjort brug af varebilen, ikke har forvoldt skaden på Aksels bil som led i udførelsen af sit arbejde for Aksel, finder bestemmelsen i EAL 19, stk. 3, ikke anvendelse. Kaskoforsikringsselskabet Helsikring kan rette et regreskrav mod Thor, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 1, eftersom Thor ved uretmæssigt at have sat sig i besiddelse af varebilen og kørt denne i træt og betydelig spirituspåvirket tilstand har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed (jf. afgørelsen U H og Lærebogen s. 352). (Under hensyntagen til regreskravets størrelse ( kr.), til den af Thor udviste uagtsomhed, og til at Thor netop har arvet»sine meget velhavende forældre«, er der ikke holdepunkter for at lempe Thors erstatningsansvar i medfør af EAL 24, stk. 1, 1. led (Lærebogen s. 364 ff.)). 3. Skaden på Bos hus ( kr.) Skaden dækkes umiddelbart af forsikringsselskabet Sikkerhed, som herefter har regres mod varebilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring, jf. EAL 22, stk. 1, og 21 samt 8

9 FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 155 ff. og 357 ff.). Thor, der benytter varebilen»uberettiget«, er selvstændig bruger og følgelig den, der bærer ansvaret ifølge FL 104, stk. 1 (Lærebogen s. 166). Da Thor er en ikke-sikret person, har ansvarsforsikringsselskabet Helsikring herefter en ubetinget og fuld regres til Thor (Lærebogen s. 175 og 177). (Der er heller ikke for så vidt angår denne skade holdepunkter for at lempe Thors erstatningsansvar i medfør af EAL 24, stk. 1, 1. led, jf. nærmere ovenfor pkt. 2). (Aksel er selvsagt ikke ansvarlig for skaden hverken efter FL s erstatningsregler eller efter DL , eftersom Thor jf. ovenfor er selvstændig bruger, og eftersom Thors skadegørende handling ikke har tilknytning til tjenesten (Lærebogen s. 109 f.)). 4. Skaden på Karen Karen kan få dækket sine krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2, og godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3, af ansvarsforsikringsselskabet Helsikring, jf. FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1. Selv om Karen vidste, at Thor på grund af spirituspåvirkethed var ude af stand til at føre bil på betryggende måde, skal hendes personskadeerstatningskrav ikke nedsættes, jf. FL 101, stk. 2, eftersom hun slet ikke véd, at hun er passager (Lærebogen s. 54, note 15, og s. 168 f.). Ansvarsforsikringsselskabet har herefter en fuld og ubetinget regres til Thor, jf. nærmere ovenfor pkt. 3. (Der er heller ikke for så vidt angår denne skade holdepunkter for at lempe Thors erstatningsansvar i medfør af EAL 24, stk. 1, 1. led, jf. nærmere ovenfor pkt. 2). 5. Skaden på kommoden Kommoden tilhører Thor, som bærer færdselsansvaret, hvorfor varebilens ansvarsforsikringsselskab Helsikring ikke dækker tabet vedrørende skaden på kommoden (Lærebogen s. 161 og 177).»Lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 9

10 Opgave 3 Karl Karlsen drev i Århus en trykkerivirksomhed, fortrinsvis med tryk af kuverter og brevpapir til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Karlsen havde sådan set rigeligt med trykkekapacitet, men som engageret fagmand var han altid på udkig efter nyt og mere avanceret udstyr. Den 22. september læste Karlsen i fagbladet»trykkeren«en annonce, der var indrykket af Søren Sivertsen, der i København drev virksomhed med salg af trykkerimaskiner. I annoncen hed det bl.a:»computerstyret minitrykkerimaskine»colour Magic«med kapacitet til fotografisk kvalitet. [ ] Særlig egnet til tryk på brevpapir og kuverter. [ ] Normalprisen er kr., men maskinen sælges nu for kr. [ ] Tager alle papirformater. [ ] Eneforhandling på maskine og tilbehør i Europa [ ]«. Karlsen tænkte, at han kunne anvende den lille maskine til diverse småopgaver. Han ringede derfor samme dag til Sivertsen og afgav bestilling på et stk.»colour Magic«. Straks efter telefonsamtalen modtog Karlsen fra Sivertsen en telefax med en ordrebekræftelse, der bl.a. gengav annoncens ordlyd. Maskinen blev som aftalt leveret med vognmand på Karlsens virksomhedsadresse den 29. september. Samme dag betalte Karlsen købesummen på de kr. ved en overførsel af beløbet til Sivertsens konto i Danske Bank. Karlsen afprøvede straks maskinen ved at lade den trykke brevhoved på et mindre parti brevpapir i format A4, som en advokatvirksomhed havde afgivet bestilling på. Maskinen fungerede upåklageligt, og i de kommende 14 dage anvendte Karlsen maskinen til nogle få og små trykkeopgaver, hver gang på brevpapir i format A4. Under et af disse arbejder kom Karlsen på grund af uopmærksomhed til at støde så kraftigt til maskinen, at papirindføringsbakken til A4- papir fik en revne. Torsdag den 13. oktober havde Karlsen særlig travlt, og han besluttede derfor at anvende»colour Magic«til tryk af et stort parti kuverter i format A5. Maskinen var imidlertid ikke i stand til at udføre denne opgave, men afgav en fejlmelding på sit display. 10

11 Karlsen kontaktede straks Sivertsen og informerede ham om problemet. Sivertsen sagde, at forklaringen helt enkelt var den, at man som tilbehør måtte købe et særligt computerprogram for at få maskinen til at trykke i andre formater end A4, og at dette program kostede kr. Karlsen krævede under henvisning til annoncen og ordrebekræftelsen at få programmet udleveret gratis. Dette nægtede Sivertsen pure, idet han henviste til, at såvel annoncen som ordrebekræftelsen forudsatte, at anvendelse af maskinen til særlige opgaver kunne forudsætte køb af»tilbehør«. Karlsen meddelte herefter, at han hævede købet af maskinen. Sivertsen bestred på det kraftigste, at han var forpligtet til at tage maskinen tilbage. I forlængelse heraf nægtede Sivertsen at deltage i ydelsernes tilbagegivelse. Karlsen fik den følgende dag en vognmand til at fragte trykkerimaskinen tilbage til Sivertsen. Til trods for at maskinen var forsvarligt emballeret, fik indføringsbakken til papir i format A5 en revne under transporten. I et brev dateret den 13. oktober krævede Karlsen dels tilbagebetaling af købesummen på kr., dels en erstatning på kr. svarende til differencen mellem markedsprisen på kr. og tilbudsprisen på kr. I et brev dateret den 14. oktober bestred Sivertsen, at ophævelsen var berettiget. Sivertsen gjorde gældende, at Karlsen havde reklameret for sent, at de to indføringsbakker til papir i format A4 og A5 til en værdi af henholdsvis kr. og kr. var revnet og måtte udskiftes, at Karlsen havde haft nytte af maskinen i en periode på ca. 14 dage, og at de kr. for det ekstra programmel var et bagatelagtigt beløb set i forhold til det tab, Sivertsen ville lide, hvis han skulle sælge maskinen som brugt, i hvilket tilfælde han højst kunne få kr. for den. Der anmodes om en redegørelse for retsstillingen mellem Karlsen og Sivertsen, idet det lægges til grund, at parterne ikke bestrider hinandens beløbsopgørelser. 11

12 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, stk. 1, jf. stk. 2, der har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Mangelsbedømmelsen Der foreligger utvivlsomt en mangel ved maskinen, der ikke som angivet i aftalegrundlaget annoncen og ordrebekræftelsen kan trykke i andre papirformater end A4 (medmindre der købes ekstra tilbehør). Manglen kan uden videre karakteriseres som væsentlig og er dermed som udgangspunkt hævebegrundende, jf. KBL 43, stk. 1, og Lærebogen s Sivertsens påstand om, at programmellet er»tilbehør«(som der må betales ekstra for), er grebet ud af den blå luft: Dels må man forvente, at en trykkerimaskine til brevpapir og kuverter kan håndtere papir i andre formater end A4 (og maskinen har da også bakker til formaterne A4 og A5), dels er det i annonce og ordrebekræftelse udtrykkeligt oplyst, at maskinen håndterer alle papirformater. Spørgsmålet om Karlsens reklamation Sivertsen gør i første række gældende, at Karlsens ophævelseserklæring er for sen. Karlsen modtager trykkerimaskinen den 29. september og hæver købet den 13. oktober. Da der er tale om handelskøb, skal Karlsen reklamere»straks«, jf. KBL 52, stk. 1. Da Karlsen vil hæve købet, skal han endvidere»uden ugrundet ophold«give Sivertsen meddelelse om ophævelsen, jf. KBL 52, stk. 2. Der kan dog først kræves en reklamation fra Karlsens side, når han har opdaget eller burde have opdaget manglen, jf. Lærebogen s I det foreliggende tilfælde har Karlsen ikke tilsidesat sin pligt til at foretage»sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug kræver«, jf. KBL 51: Dels har Sivertsen udtrykkelig lovet, at maskinen kan håndtere alle papirformater, og det må anses for tilstrækkeligt, at Karlsen afprøver maskinen ved anvendelse af papir i format A4. Dels hæver Karlsen købet allerede under telefonsamtalen den 13. oktober, straks efter at manglen er opdaget, og Sivertsen har afslået at afhjælpe. De to indføringsbakker Karlsen er ikke berettiget til at få købesummen tilbage, medmindre han tilbageleverer trykkerimaskinen i væsentlig samme stand som ved leveringen, jf. KBL 57. En uvæsentlig forringelse af genstandens kvalitet som i det foreliggende tilfælde afskærer med andre ord ikke køberen fra at hæve købet, jf. Lærebogen s Hvad angår skaden på indføringsbakken til papir i format A4 har Karlsen handlet culpøst og er dermed erstatningsansvarlig for de kr. over for Sivertsen. Hvad angår skaden på indføringsbakken til papir i format A5 er Karlsen ligeledes forpligtet til at yde Sivertsen en erstatning, som her udgør kr. Således har Karlsen ikke været berettiget til at tilbagesende maskinen til Sivertsen uden holdepunkter i aftale, kutyme m.v., jf. Lærebogen s Dette gælder også i det foreliggende tilfælde, hvor Sivertsen har nægtet at deltage i ydelsernes tilbagegivelse. Samlet må Karlsen altså tåle, at der fradrages kr. i det krav, han har mod Sivertsen. 12

13 Karlsens nytte af maskinen i 14 dage Karlsens brug af maskinen i de 14 dage fra levering til ophævelseserklæring afgives, hindrer ikke, at ophævelsen er berettiget, selv om maskinen herefter kun kan sælges af Sivertsen som brugt, jf. herved Lærebogen s Sivertsen kan heller ikke kræve, at Karlsen betaler vederlag for nytte, han har haft af maskinen: Således havde Karlsen inden købet af maskinen»rigelig trykkekapacitet«, hvorfor han ikke har haft nogen økonomisk fordel af at kunne råde over maskinen i de 14 dage fra levering til ophævelse. Prisen på programmellet sammenholdt med maskinens værdi som brugt Sivertsen gør endelig gældende, at kr. er et bagatelagtigt beløb set i forhold til det tab på kr. ( kr.), som Sivertsen vil lide ved at skulle sælge maskinen som brugt. Det er for så vidt korrekt, at de kr. er et lille beløb i sammenhængen, men der er ingen tvivl om, at maskinen skulle kunne håndtere alle papirformater uden afholdelse af den ekstra udgift. De kr. er forskellen på at have ret og tage fejl, og som anført handler Sivertsen klart retsstridigt ved at kræve et beløb ud over købesummen for at bringe maskinen i aftalemæssig stand. Sivertsen nægter»pure«d.v.s. definitivt at udlevere programmellet gratis, og Karlsen er ikke forpligtet til at betale et højere beløb end den aftalte købesum, uanset hvor ringe en merpris sælgeren forlanger. Karlsen er med andre ord ikke forpligtet til at»redde«sivertsen fra at lide et (langt) større tab end kr. ved at måtte sælge maskinen som brugt. Sivertsen er nærmest til at redde sig selv ved at præstere en aftalemæssig ydelse og levere programmellet gratis. Karlsens erstatningskrav Sivertsen har klart handlet ansvarspådragende (forsætligt) og er erstatningsansvarlig, uden at det er nødvendigt at drøfte erstatningsbetingelserne i KBL 43, stk. 3, jf. KBL 24. Karlsen kræver prisdifferenceerstatning, jf. KBL 45, jf. KBL 25, svarende til differencen mellem tilbudsprisen på kr. og markedsprisen på kr. Da Karlsens beløbsopgørelse ikke bestrides, kan det uden videre lægges til grund, at Karlsen kan kræve kr. i erstatning. Se Lærebogen s Konklusion Karlsen, der berettiget har hævet købeaftalen, har tilbageleveret trykkerimaskinen og har dermed krav på tilbagebetaling af købesummen på kr., jf. KBL 57. Karlsen har i tillæg hertil et prisdifferenceerstatningskrav på kr., jf. KBL 45, jf. KBL 25. Sivertsen kan forlange, at der i beløbet på i alt kr. foretages et fradrag på kr. i anledning af skaderne på de to indføringsbakker. Sivertsen skal således betale Karlsen kr.»lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 13

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid

Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Afhjælpning af mangler skete ikke inden for rimelig tid Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet mangler ved telefonens oplader inden for rimelig tid.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2008 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsjura Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! I bedømmelsen af besvarelsen vægter OPGAVE 1 med 2/3 og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere