DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere turde rejse rundt for at lede efter krukker og vaser til sin samling, tilkaldte den 1. april 2005 sin 45- årige nevø, Baldur Bram, og udstyrede ham med sålydende erklæring:»til rette vedkommende. Hermed giver jeg min nevø, Baldur Bram, fuldmagt til at opkøbe danske lerkrukker med blyindfatning og blå-hvide porcelænsvaser med tinkant fra 1500-tallet. Århus, den 1. april Asbjørn Asp«. Bram måtte ifølge Asp give maksimalt kr. pr. stk. for porcelænsvaserne og kr. pr. stk. for lerkrukkerne. Hvis Bram faldt over en smuk alabastervase fra 1500-tallet, måtte han endelig købe den, dog maksimalt for kr. Da Bram bad om at få en skriftlig bekræftelse på det sidste opdrag, udfærdigede Asp sålydende erklæring:»til Baldur. Bekræfter for god ordens skyld, at du i mit navn kan købe en smuk alabastervase fra 1500-tallet for op til kr. Alabastervasen skal bruges som urne til mine jordiske rester, når jeg engang er død og borte og brændt. Århus, den 1. april Asbjørn Asp«. Bram fik overgivet begge erklæringer, efter at Asp havde taget kopi af dem og indlagt kopierne i en mappe benævnt»vigtige papirer«. Den 4. april om formiddagen indgik Bram i Asps navn aftale med Clara Cluck om køb af en blå-hvid porcelænsvase med tinkant for kr. Bram vidste, at han gik videre, end han havde fået lov til af Asp, men syntes, at vasen var i særlig god stand, hvilket faktisk var tilfældet. Samme dags eftermiddag døde Asp efter et hjerteanfald, hvilket Bram så i aviserne den 6. april. Asps eneste arving var sønnen Eigil, som havde nøgle til Asps hus, og som den 6. 1

2 april gennemgik Asps mappe med»vigtige papirer«. Eigil fandt kopierne af de to erklæringer fra 1. april og udfærdigede omgående sålydende brev, som blev afleveret på både Brams privatadresse og hans arbejdsadresse den 7. april kl. 8.00:»Kære Bram. Efter min faders død er hans fuldmagter til dig begribeligvis bortfaldet med øjeblikkelig virkning. Du ved, at jeg ikke har samme samlermani som min fader, og genstandene kan givetvis kun videresælges med tab. Eigil Asp«. Den 7. april holdt Bram en feriedag, og han forlod imod sædvane sit hjem uden først at kigge i postkassen efter morgenposten. Senere samme dag købte han i Asps navn en alabastervase fra 1500-tallet for kr. af Dina Dahl og en lerkrukke med blyindfatning fra 1500-tallet for kr. af Frida Fogh. Eigil, der i mellemtiden havde overtaget Asps dødsbo til privat skifte, bestred, at dødsboet var bundet ved nogen af de indgåede aftaler. Eigil henviste generelt til hvilket var korrekt at ingen af erklæringerne af 1. april var blevet forevist for medkontrahenterne. Desuden gjorde Eigil følgende synspunkter gældende til støtte for, at de enkelte aftaler var uforbindende for dødsboet: over for Clara Cluck, at Bram var gået videre, end han havde lov til at gå; over for Dina Dahl, at alabastervasen med sine små, plumpe engle var direkte grim; over for både Dina Dahl og Frida Fogh, at fuldmagten var bortfaldet dels som følge af dødsfaldet, som både Dina Dahl og Frida Fogh indrømmede, at de kendte til fra aviserne, dels som følge af tilbagekaldelsen af fuldmagterne. Hvorledes er retsstillingen mellem Asbjørn Asps bo og henholdsvis Clara Cluck, Dina Dahl og Frida Fogh? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Aftalen med Clara Cluck (om den blå-hvide porcelænsvase) Asp har udstyret Bram med en 16-fuldmagt altså en fuldmagt med særlig tilværelse til køb af danske blå-hvide porcelænsvaser med tinkant fra 1500-tallet. Det er uden betydning, at 16-fuldmagten ikke er blevet vist frem: retsstillingen afgøres under alle omstændigheder efter 16. Den omstændighed, at Bram overskrider bemyndigelsen ved at byde kr. for vasen, medfører ikke, at Asp kan undgå at blive bundet over for Clara Cluck, da intet tyder på, at hun var i ond tro om, at Bram overskred bemyndigelsen. Resultatet følger af AFTL 11, stk. 1, smh. med 16. Asps dødsbo er derfor bundet over for Clara Cluck. 2. Aftalen med Dina Dahl (om alabastervasen) Asp har udstyret Bram med en 18-fuldmagt altså en fuldmagt uden særlig tilværelse til køb af en smuk alabastervase. Spørgsmålet er for det første, om Bram har handlet uden for bemyndigelsen/ 18- fuldmagten ved at købe en efter Eigils opfattelse»direkte grim«alabastervase. Svaret er benægtende, da spørgsmålet, om vasen er smuk eller grim, ikke lader sig afgøre ved en objektiv dom, og da Asp må anses at have forladt sig på Brams bedømmelse. Spørgsmålet er for det andet, om fuldmagten er bortfaldet som følge af Asps dødsfald eller tilbagekaldt ved Eigils brev til Bram, og om Dina Dahls erkendte viden om Asps dødsfald er af betydning. Fuldmagten er ikke bortfaldet ved dødsfaldet i medfør af reglen i AFTL 21, stk. 1, 1. pkt. Fuldmagten skal efter sit indhold tydeligvis gælde under alle omstændigheder, idet det var Asps mening, at alabastervasen til sin tid skulle anvendes som hans urne. Da fuldmagten ikke er bortfaldet som følge af dødsfaldet, er det selvsagt ligegyldigt, om Dina Dahl er i ond tro herom. Fuldmagten kan tilbagekaldes af Eigil, der er indtrådt i Asps sted, men Eigils erklæring er på ingen måde éntydig. Eigil bruger ikke udtrykket, at han»tilbagekalder«asps fuldmagter, men synes nærmest blot at fastslå, at de er bortfaldet. Eigil anvender endvidere ordet»fuldmagter«uden at præcisere, hvilke fuldmagter han taler om. Eigil henviser endelig til faderens samlermani og til, at genstandene antagelig kun kan sælges med tab. Dette tyder ikke på, at fuldmagten til indkøb af alabastervasen er tilbagekaldt, idet denne vase skal anvendes som Asps urne. Hertil kommer, at en fravigelse af Asps sidste vilje med hensyn til alabastervasen må kræve en stor grad af klarhed. Eigils brev kan dermed ikke anses for en tilbagekaldelse af fuldmagten til at købe en alabastervase. (Hvis Bram havde læst Eigils brev, burde Bram måske henvende sig til Eigil for at opnå klarhed, men da Bram ikke har læst brevet, kan dette næppe få nogen betydning). Asps dødsbo er derfor bundet over for Dina Dahl. 3. Aftalen med Frida Fogh (om lerkrukken med blyindfatning) Asp har udstyret Bram med en 16-fuldmagt til køb af lerkrukker med blyindfatning fra 1500-tallet. 3

4 Det er uden betydning, at 16-fuldmagten ikke er blevet vist frem: retsstillingen afgøres under alle omstændigheder efter 16. Spørgsmålet er, om fuldmagten er bortfaldet som følge af Asps dødsfald eller tilbagekaldt ved Eigils brev til Bram. Fuldmagten er ikke tilbagekaldt ved Eigils brev til Bram en 16-fuldmagt tilbagekaldes ved, at fuldmagtsdokumentet gives tilbage til fuldmagtsgiveren. Fuldmagten er i princippet bortfaldet ved selve dødsfaldet i medfør af reglen i AFTL 21, stk. 1, 1. pkt., da dette følger af de foreliggende særlige omstændigheder (indkøb af specielle, antikke genstande som udslag af samlerinteresse). Da fuldmagten imidlertid er en 16-fuldmagt, kan Frida Fogh i medfør af reglen i AFTL 21, stk. 1, 2. pkt., alligevel støtte ret på den, såfremt hun hverken havde eller burde have kendskab til dødsfaldet og dets betydning for fuldmægtigens beføjelse til at foretage retshandelen. Frida Fogh indrømmer, at hun kendte til dødsfaldet. Frida Fogh har imidlertid ikke haft og burde heller ikke have haft kendskab til dødsfaldets betydning for fuldmægtigens beføjelse til at indgå aftalen. Asp kunne have haft alle mulige grunde til at beordre indkøb af lerkrukker f.eks. at han skulle opfylde allerede indgåede aftaler om levering af sådanne til tredjemand. Asps dødsbo er derfor bundet over for Frida Fogh. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 291, s. 306 f., s. 313, s. 314 f. og s

5 Opgave 2 Albert Andersen, der ønskede at starte en produktion af økologiske æg, bestilte 8 høns af en speciel engelsk race til 300 kr. pr. stk. til levering mandag den 2. maj Alberts svoger, Søren Sørensen, havde lovet ham et gammelt legehus, som Albert kunne indrette til hønsehus. Legehuset havde en salgsværdi af kr. Søren, der havde en ladvogn, ankom fredag den 29. april med legehuset, som det lykkedes Søren og Albert at få anbragt i Alberts forhave. Legehuset var imidlertid så stort og tungt, at det var umuligt for Søren og Albert at flytte det om i Alberts baghave, hvor det skulle stå. En af Alberts venner, Bent Bentsen, havde et firma, og Albert vidste, at Bent lige havde købt en ny avanceret lift til løft af tunge genstande. Albert spurgte derfor Bent, om han kunne låne liften lørdag den 30. april. Bent imødekom Alberts ønske, men da liften var ny, stillede han som betingelse, at Bents værkfører, Carl Carlsen, fulgte med for at forestå betjeningen. Bent tilføjede, at han ikke skulle have noget for lånet, men at Albert selv måtte sørge for at betale Carl en passende timeløn. Den 30. april ankom Carl i en varebil med liften. Carl rullede liften ud af varebilen ad en sliske, trillede liften hen til legehuset og påbegyndte flytningen, efter at Albert havde vist, hvor legehuset skulle flyttes hen. Carl glemte imidlertid at foretage den ellers foreskrevne fastgøring af liftens støttefødder med den følge, at legehuset væltede, da det blev sat på plads i baghaven. Den efterfølgende reparation af legehuset beløb sig til kr. Samme aften havde Albert inviteret sin fætter, Frode Frandsen, og Søren på grillmad. Albert, der til sin ærgrelse havde konstateret, at det blæste kraftigt, havde netop tændt grillen, da Frode ankom. Kort efter kom Frode i tanker om, at han havde glemt at medbringe den ellers lovede rødvin. Albert startede straks sin bil, så han og Frode kunne hente rødvinen. Mens Albert og Frode var væk, blæste en glød fra grillen over i Alberts hus, hvorved der opstod ild i husets trægavl. Da Søren kort efter ankom, så han flammerne. Han greb resolut Frodes jakke fra en havestol og dyppede jakken i havens fiskedam. Det lykkedes ham at kvæle ilden med den våde jakke og dermed afværge, at ilden bredte sig til 5

6 resten af huset. Frodes jakke var helt ny og havde kostet kr. Under slukningsarbejdet fik Søren ødelagt sit ur. Uret, der havde en værdi af kr., havde Søren netop fået i jubilæumsgave. Mandag den 2. maj om morgenen ankom de 8 høns, som Albert havde bestilt. Inden Albert tog på arbejde, lukkede han hønsene ud i baghaven, hvor de kunne gå frit omkring. Senere samme dag gik hønsene om i forhaven, hvorfra de pludselig løb ud på vejen umiddelbart foran Nora Nielsen, der kom cyklende. På grund af hønsenes uventede fremkomst væltede Nora. Ved faldet fik Nora ødelagt sine briller, som hun havde købt i sommeren 2000 for kr. Nora bestilte straks et par nye briller af samme kvalitet og styrke til kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på legehuset (1.000 kr.) Skaden er forvoldt på et tidspunkt, hvor liften er udlånt af Bent med»fører«, nemlig Carl. Carl, der ikke har foretaget den foreskrevne fastgøring af liftens støttefødder, har forvoldt skaden ved culpøs adfærd under udførelsen af sit arbejde (Lærebogen s. 62 ff.). Spørgsmålet er imidlertid, om långiveren Bent bærer principalansvaret i DL og dermed er ansvarlig for skaden, eller om låntageren og skadelidte Albert er arbejdsgiver for Carl på skadestidspunktet. Carl er udpeget af Bent til at forestå løftearbejdet, men aflønnet af Albert. Der er tale om et låneforhold, som udelukkende er i låntageren Alberts interesse, og i den situation bærer låntageren ifølge retspraksis (eksempelvis afgørelsen i U H) principalansvaret i tilfælde, hvor der forvoldes skade på tredjemand (Lærebogen s. 111 f.). Da Albert således er principal for Carl på skadestidspunktet, har Carl under arbejdets udførelse ved culpøs adfærd forvoldt en skade på en ting tilhørende arbejdsgiveren Albert. Alberts erstatningskrav mod Carl skal derfor bedømmes efter EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (Lærebogen s. 119 f.). Carls erstatningsansvar må derfor kunne lempes, eventuelt helt bortfalde (Lærebogen s. 117 f.). 2. Skaden på Frodes jakke (5.000 kr.) Søren har forvoldt skaden på jakken under udøvelse af nødret. Der er tale om truende skade på Alberts hus, og nødretshandlingen foretages i tredjemands Alberts interesse. Skaden på jakken er endvidere af»forholdsvis underordnet betydning«, eftersom Søren ofrer en mindre værdifuld ting (nemlig jakken) for at redde en mere værdifuld ting (nemlig Alberts hus). Søren er derfor ikke erstatningsansvarlig for skaden på Frodes jakke (Lærebogen s. 49 f.). Nødretshandlingen er som ovenfor nævnt foretaget i Alberts interesse. Albert har tilmed handlet culpøst ved at placere og efterlade grillen i kraftigt blæsevejr. Albert er derfor ansvarlig for skaden på Frodes jakke (Lærebogen s. 49 f.), d.v.s kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 2 (Lærebogen s. 247). 3. Skaden på Sørens ur (4.000 kr.) Skaden på Sørens ur er sket under slukningsarbejdet. Sørens handling er nødvendig for at afværge et formuetab på Alberts hus, og Albert er selv forhindret i at handle. Betingelserne for udøvelse af negotiorum gestio er derfor opfyldt på tidspunktet for Sørens indgriben. Da Albert, hvis hus Søren søger at redde, har udvist uagtsomhed ved placeringen m.v. af grillen, jf. ovenfor, er Albert erstatningsansvarlig for skaden på Sørens ur (Lærebogen s. 51), d.v.s kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 2 (Lærebogen s. 247). 4. Skaden på Noras briller (7.000 kr.) Noras erstatningskrav udgør kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 2. Der er tale om en personlig brugsgenstand, og der skal derfor kun ske fradrag for værdiforringelse ved alder og brug, hvis genstandens nytteværdi er væsentligt nedsat (Lærebogen s. 247). Dette er næppe tilfældet, eftersom Nora bestiller nye briller med samme styrke. 7

8 Albert er erstatningsansvarlig for brilleskaden, der er forvoldt af hønsene. DL finder ganske vist ikke anvendelse for så vidt angår skader voldt af høns (Lærebogen s. 181), men Albert har handlet culpøst ved at lade hønsene gå frit omkring i en (i hvert fald) ikke (tilstrækkeligt) indhegnet have, hvorfra de frit kunne løbe ud på vejen (Lærebogen s. 57 ff.). Pensum:»Lærebogen«er Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave 3 Mandag den 14. februar 2005 indgik lædervaregrossist Søren Sølvsten og Karsten Kock, som var indehaver af en lædervareforretning i Århus, aftale om, at Kock af Sølvsten skulle købe 300 brune skuldertasker, model»carry«, til en pris af 300 kr. pr. stk. Endvidere aftaltes, at Kock skulle købe 200 sorte A4-lædermapper, model»attache«, til en pris af 400 kr. pr. stk. Sølvsten havde hverken skuldertaskerne eller A4-mapperne på lager, men det aftaltes, at han skulle bestille de pågældende tasker hjem til Kock fra den italienske producent, og at Sølvsten skulle underrette Kock, når taskerne var ankommet. Sølvsten regnede med at kunne have leverancen klar omkring den 1. marts, og parterne enedes derfor om, at Kock skulle hente både A4-mapperne og skuldertaskerne, når Sølvsten gav besked, dog senest den 15. marts. Kock betalte med det samme den fulde købesum på kr., svarende til kr. for skuldertaskerne og kr. for A4-mapperne. Skuldertaskerne og A4-mapperne ankom fra den italienske producent den 24. februar, og den 25. februar skrev Sølvsten sålydende brev til Kock:»Dine tasker er nu klar til afhentning. De 200 A4-mapper står pakket på en palle med en følgeseddel med dit navn klistret på. De 300 skuldertasker har jeg sat på en palle for sig selv lige ved siden af, også med dit navn på. Så er du sikker på at få de rigtige varer, hvis jeg ikke lige selv er på lageret, når du kommer og henter dem. Hilsen Sølvsten«. Brevet kom frem til Kock den følgende dag. På grund af stor travlhed i forretningen glemte Kock dog alt om det, og først mandag den 21. marts kom Kock i tanker om, at han skulle hente de bestilte varer hos Sølvsten. Da Kock samme dag indfandt sig på Sølvstens lager for at hente varerne, fik han besked om, at pallen med de A4-mapper, som var tiltænkt Kock, var blevet stjålet fra Sølvstens forsvarligt aflåste lager allerede fredag den 11. marts om aftenen. Natten mellem den 20. og den 21. marts var der sprunget et vandrør i Sølvstens 9

10 lagerhal, og alle skuldertaskerne, som stod klar til Kock, var blevet ødelagt. Kock krævede straks at få tilbagebetalt hele købesummen for både A4-mapperne og skuldertaskerne, i alt kr. Sølvsten nægtede at tilbagebetale nogen del af købesummen. Endvidere krævede Kock en erstatning på i alt kr. af Sølvsten. Beløbet fremkom således: Kock krævede for det første kr. i erstatning for den udeblevne leverance af A4-mapper, svarende til 100 kr. pr. mappe, idet Kock oplyste, at hans videresalgspris ville have været 500 kr. pr. mappe. Det var ikke længere muligt at skaffe A4-mapper af model»attache«: Mapperne havde været udsolgt hos alle forhandlere siden slutningen af februar, og producenten havde lukket sin fabrik den 1. marts p.g.a. en brand, som havde ødelagt fabrikkens produktionsapparat. For det andet krævede Kock kr. i erstatning for den udeblevne leverance af skuldertasker. Erstatningen var beregnet ud fra, at Kock skulle betale 350 kr. pr. stk. for tilsvarende tasker hos en anden dansk grossist. For det tredje krævede Kock kr. af Sølvsten, hvilket var de omkostninger, Kock havde afholdt til leje af en lastbil, som han kørte i ved det forgæves forsøg på at afhente skuldertaskerne og A4-mapperne hos Sølvsten. Kock havde kun plads til enten skuldertaskerne eller mapperne men ikke begge dele i den varebil, han normalt brugte, når han hentede varer hos sine leverandører. Sølvsten bestred ikke Kocks beløbsopgørelser, men nægtede at være erstatningsansvarlig overhovedet i anledning af det hændte. Hvorledes er retsstillingen mellem Sølvsten og Kock? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 1. A4-mapperne Der er tale om et handelskøb, jf. KBL 4, med karakter af et genuskøb. Købet er et afhentningskøb, jf. KBL 9 (Lærebogen s. 33 ff., s. 37 f. og s. 42 f.). Det er aftalt, at S skal bestille mapperne hjem fra producenten i Italien, men der er ikke truffet aftale om, at S kan udskille bestemte varer til K. S s ensidige udskillelse af de 200 mapper bevirker derfor ikke, at der er sket koncentration (Lærebogen s. 35 f.). KBL 17, stk. 2, er herefter ikke anvendelig, selv om der er tale om et afhentningskøb. S bærer således risikoen for tyveriet af mapperne den 11. marts, da der ikke er sket levering, jf. KBL 17, stk. 1 (Lærebogen s. 62 ff. og 65 f.). Der foreligger en væsentlig forsinkelse, jf. KBL 21, stk. 3, og K kan derfor hæve købet, d.v.s. kræve købesummen på kr. tilbagebetalt (Lærebogen s. 83 ff.). (Det har i denne forbindelse ikke betydning, at K er i fordringshavermora, jf. nedenfor under 2: Der foreligger allerede den 11. marts en hævebegrundende forsinkelse fra S s side, idet det allerede på det tidspunkt er umuligt at skaffe andre A4-mapper til opfyldelse af købeaftalen). Med hensyn til K s erstatningskrav må der først og fremmest tages stilling til, om der foreligger et ansvarsgrundlag for S, jf. KBL 24. Ifølge opgaveteksten er det umuligt at skaffe A4-mapper af den pågældende model, d.v.s. at der foreligger artsumulighed (mapperne er»udsolgt hos alle forhandlere«, og producenten har lukket fabrikken). Umuligheden beror på force majeure (brand på producentens fabrik), og K har accepteret, at S benytter en bestemt underleverandør, nemlig producenten (Lærebogen s. 92 ff., navnlig s. 97 f.). S er herefter ansvarsfri for så vidt angår K s krav på avancetabserstatning. Det bemærkes, at det ikke får betydning for K s hæveadgang eller hans adgang til at kræve erstatning, at han først reklamerer den 21. marts, da han får kendskab til varens hændelige undergang: Der er ikke leveret, og der påhviler derfor alene K en pligt til at reklamere, hvis han vil fastholde, jf. KBL 26 (Lærebogen s. 107 f.). 2. Skuldertaskerne Der er tale om et handelskøb, jf. KBL 4, med karakter af et genuskøb. Købet er et afhentningskøb, jf. KBL 9 (Lærebogen s. 33 ff., s. 37 f. og s. 42 f.). Heller ikke med hensyn til skuldertaskerne er der truffet aftale om, at S kan foretage en udskillelse. Risikoen for taskernes hændelige undergang er dog gået over på K den 15. marts i medfør af KBL 37, selv om levering endnu ikke er sket (smh. udgangspunktet i KBL 17, stk. 1): K er i fordringshavermora (afhentningsfristen udløb den 15. marts), og S har foretaget en (ensidig) udskillelse (som må anses for bevismæssigt sikker, jf. S s brev af 25. februar) (Lærebogen s. 67 ff.). K kan derfor ikke hæve købet og har dermed ikke krav på tilbagebetaling af købesummen på kr. Da K bærer risikoen for taskernes hændelige undergang, kan han heller ikke kræve prisdifferenceerstatning (jf. KBL 25) af S. 11

12 3. Særligt om K s krav om erstatning for omkostninger til leje af lastbil K kræver endvidere erstatning for sine omkostninger til leje af lastbil i forbindelse med afhentningen af de bestilte varer. Principielt er K afskåret fra at kræve erstatning af S, både for så vidt angår A4- mapperne og for så vidt angår skuldertaskerne, jf. ovenfor under 1 og 2. Det oplyses imidlertid i opgaveteksten, at K godt kunne have brugt sin egen bil, hvis han kun skulle hente enten skuldertaskerne eller A4-mapperne. Såfremt S havde givet besked om, at A4- mapperne var blevet stjålet allerede den 11. marts, havde det således ikke være nødvendigt for K at leje en større bil. S har derfor tilsidesat sin almindelige loyalitetspligt i forhold til K og han er erstatningsansvarlig på culpagrundlag for omkostningerne til billeje. (Lærebogen s. 101 ff.). (Det bliver herefter uden betydning, at K bærer risikoen for skuldertaskernes hændelige undergang, jf. ovenfor under 2). 4. Konklusion K har krav på at få tilbagebetalt købesummen for A4-mapperne ( kr.). Endvidere har K krav på dækning af omkostningerne til leje af lastbilen, kr. I alt kan K altså kræve kr. af S.»Lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 12

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1

JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 JD-Case 18.-19. december 2014 Erstatning og kontrakt OPGAVE 1 Anders Andersen driver en meget velrenommeret fødevarevirksomhed fra Odense, der bl.a. har specialiseret sig i fremstilling og salg af fødevarer.

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed.

Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. U.1998.1693H Opbevaring af nøglen til sikringsboksen i et auktionshus på et kontor i samme bygning var grov uagtsomhed. I tidsrummet fra lørdag ca. kl. 18.30 til søndag ca. kl. 11.30 blev fra sikringsboksen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Grov uagtsomhed et typebegreb

Grov uagtsomhed et typebegreb Grov uagtsomhed et typebegreb Af adjunkt, ph.d. LISBETH KJÆRGAARD Juridisk Institut, Afdelingen for Privatret Aarhus Universitet Brugen af kriteriet»en så indlysende fare«i forbindelse med begrebet»grov

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere