DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere turde rejse rundt for at lede efter krukker og vaser til sin samling, tilkaldte den 1. april 2005 sin 45- årige nevø, Baldur Bram, og udstyrede ham med sålydende erklæring:»til rette vedkommende. Hermed giver jeg min nevø, Baldur Bram, fuldmagt til at opkøbe danske lerkrukker med blyindfatning og blå-hvide porcelænsvaser med tinkant fra 1500-tallet. Århus, den 1. april Asbjørn Asp«. Bram måtte ifølge Asp give maksimalt kr. pr. stk. for porcelænsvaserne og kr. pr. stk. for lerkrukkerne. Hvis Bram faldt over en smuk alabastervase fra 1500-tallet, måtte han endelig købe den, dog maksimalt for kr. Da Bram bad om at få en skriftlig bekræftelse på det sidste opdrag, udfærdigede Asp sålydende erklæring:»til Baldur. Bekræfter for god ordens skyld, at du i mit navn kan købe en smuk alabastervase fra 1500-tallet for op til kr. Alabastervasen skal bruges som urne til mine jordiske rester, når jeg engang er død og borte og brændt. Århus, den 1. april Asbjørn Asp«. Bram fik overgivet begge erklæringer, efter at Asp havde taget kopi af dem og indlagt kopierne i en mappe benævnt»vigtige papirer«. Den 4. april om formiddagen indgik Bram i Asps navn aftale med Clara Cluck om køb af en blå-hvid porcelænsvase med tinkant for kr. Bram vidste, at han gik videre, end han havde fået lov til af Asp, men syntes, at vasen var i særlig god stand, hvilket faktisk var tilfældet. Samme dags eftermiddag døde Asp efter et hjerteanfald, hvilket Bram så i aviserne den 6. april. Asps eneste arving var sønnen Eigil, som havde nøgle til Asps hus, og som den 6. 1

2 april gennemgik Asps mappe med»vigtige papirer«. Eigil fandt kopierne af de to erklæringer fra 1. april og udfærdigede omgående sålydende brev, som blev afleveret på både Brams privatadresse og hans arbejdsadresse den 7. april kl. 8.00:»Kære Bram. Efter min faders død er hans fuldmagter til dig begribeligvis bortfaldet med øjeblikkelig virkning. Du ved, at jeg ikke har samme samlermani som min fader, og genstandene kan givetvis kun videresælges med tab. Eigil Asp«. Den 7. april holdt Bram en feriedag, og han forlod imod sædvane sit hjem uden først at kigge i postkassen efter morgenposten. Senere samme dag købte han i Asps navn en alabastervase fra 1500-tallet for kr. af Dina Dahl og en lerkrukke med blyindfatning fra 1500-tallet for kr. af Frida Fogh. Eigil, der i mellemtiden havde overtaget Asps dødsbo til privat skifte, bestred, at dødsboet var bundet ved nogen af de indgåede aftaler. Eigil henviste generelt til hvilket var korrekt at ingen af erklæringerne af 1. april var blevet forevist for medkontrahenterne. Desuden gjorde Eigil følgende synspunkter gældende til støtte for, at de enkelte aftaler var uforbindende for dødsboet: over for Clara Cluck, at Bram var gået videre, end han havde lov til at gå; over for Dina Dahl, at alabastervasen med sine små, plumpe engle var direkte grim; over for både Dina Dahl og Frida Fogh, at fuldmagten var bortfaldet dels som følge af dødsfaldet, som både Dina Dahl og Frida Fogh indrømmede, at de kendte til fra aviserne, dels som følge af tilbagekaldelsen af fuldmagterne. Hvorledes er retsstillingen mellem Asbjørn Asps bo og henholdsvis Clara Cluck, Dina Dahl og Frida Fogh? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Aftalen med Clara Cluck (om den blå-hvide porcelænsvase) Asp har udstyret Bram med en 16-fuldmagt altså en fuldmagt med særlig tilværelse til køb af danske blå-hvide porcelænsvaser med tinkant fra 1500-tallet. Det er uden betydning, at 16-fuldmagten ikke er blevet vist frem: retsstillingen afgøres under alle omstændigheder efter 16. Den omstændighed, at Bram overskrider bemyndigelsen ved at byde kr. for vasen, medfører ikke, at Asp kan undgå at blive bundet over for Clara Cluck, da intet tyder på, at hun var i ond tro om, at Bram overskred bemyndigelsen. Resultatet følger af AFTL 11, stk. 1, smh. med 16. Asps dødsbo er derfor bundet over for Clara Cluck. 2. Aftalen med Dina Dahl (om alabastervasen) Asp har udstyret Bram med en 18-fuldmagt altså en fuldmagt uden særlig tilværelse til køb af en smuk alabastervase. Spørgsmålet er for det første, om Bram har handlet uden for bemyndigelsen/ 18- fuldmagten ved at købe en efter Eigils opfattelse»direkte grim«alabastervase. Svaret er benægtende, da spørgsmålet, om vasen er smuk eller grim, ikke lader sig afgøre ved en objektiv dom, og da Asp må anses at have forladt sig på Brams bedømmelse. Spørgsmålet er for det andet, om fuldmagten er bortfaldet som følge af Asps dødsfald eller tilbagekaldt ved Eigils brev til Bram, og om Dina Dahls erkendte viden om Asps dødsfald er af betydning. Fuldmagten er ikke bortfaldet ved dødsfaldet i medfør af reglen i AFTL 21, stk. 1, 1. pkt. Fuldmagten skal efter sit indhold tydeligvis gælde under alle omstændigheder, idet det var Asps mening, at alabastervasen til sin tid skulle anvendes som hans urne. Da fuldmagten ikke er bortfaldet som følge af dødsfaldet, er det selvsagt ligegyldigt, om Dina Dahl er i ond tro herom. Fuldmagten kan tilbagekaldes af Eigil, der er indtrådt i Asps sted, men Eigils erklæring er på ingen måde éntydig. Eigil bruger ikke udtrykket, at han»tilbagekalder«asps fuldmagter, men synes nærmest blot at fastslå, at de er bortfaldet. Eigil anvender endvidere ordet»fuldmagter«uden at præcisere, hvilke fuldmagter han taler om. Eigil henviser endelig til faderens samlermani og til, at genstandene antagelig kun kan sælges med tab. Dette tyder ikke på, at fuldmagten til indkøb af alabastervasen er tilbagekaldt, idet denne vase skal anvendes som Asps urne. Hertil kommer, at en fravigelse af Asps sidste vilje med hensyn til alabastervasen må kræve en stor grad af klarhed. Eigils brev kan dermed ikke anses for en tilbagekaldelse af fuldmagten til at købe en alabastervase. (Hvis Bram havde læst Eigils brev, burde Bram måske henvende sig til Eigil for at opnå klarhed, men da Bram ikke har læst brevet, kan dette næppe få nogen betydning). Asps dødsbo er derfor bundet over for Dina Dahl. 3. Aftalen med Frida Fogh (om lerkrukken med blyindfatning) Asp har udstyret Bram med en 16-fuldmagt til køb af lerkrukker med blyindfatning fra 1500-tallet. 3

4 Det er uden betydning, at 16-fuldmagten ikke er blevet vist frem: retsstillingen afgøres under alle omstændigheder efter 16. Spørgsmålet er, om fuldmagten er bortfaldet som følge af Asps dødsfald eller tilbagekaldt ved Eigils brev til Bram. Fuldmagten er ikke tilbagekaldt ved Eigils brev til Bram en 16-fuldmagt tilbagekaldes ved, at fuldmagtsdokumentet gives tilbage til fuldmagtsgiveren. Fuldmagten er i princippet bortfaldet ved selve dødsfaldet i medfør af reglen i AFTL 21, stk. 1, 1. pkt., da dette følger af de foreliggende særlige omstændigheder (indkøb af specielle, antikke genstande som udslag af samlerinteresse). Da fuldmagten imidlertid er en 16-fuldmagt, kan Frida Fogh i medfør af reglen i AFTL 21, stk. 1, 2. pkt., alligevel støtte ret på den, såfremt hun hverken havde eller burde have kendskab til dødsfaldet og dets betydning for fuldmægtigens beføjelse til at foretage retshandelen. Frida Fogh indrømmer, at hun kendte til dødsfaldet. Frida Fogh har imidlertid ikke haft og burde heller ikke have haft kendskab til dødsfaldets betydning for fuldmægtigens beføjelse til at indgå aftalen. Asp kunne have haft alle mulige grunde til at beordre indkøb af lerkrukker f.eks. at han skulle opfylde allerede indgåede aftaler om levering af sådanne til tredjemand. Asps dødsbo er derfor bundet over for Frida Fogh. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 291, s. 306 f., s. 313, s. 314 f. og s

5 Opgave 2 Albert Andersen, der ønskede at starte en produktion af økologiske æg, bestilte 8 høns af en speciel engelsk race til 300 kr. pr. stk. til levering mandag den 2. maj Alberts svoger, Søren Sørensen, havde lovet ham et gammelt legehus, som Albert kunne indrette til hønsehus. Legehuset havde en salgsværdi af kr. Søren, der havde en ladvogn, ankom fredag den 29. april med legehuset, som det lykkedes Søren og Albert at få anbragt i Alberts forhave. Legehuset var imidlertid så stort og tungt, at det var umuligt for Søren og Albert at flytte det om i Alberts baghave, hvor det skulle stå. En af Alberts venner, Bent Bentsen, havde et firma, og Albert vidste, at Bent lige havde købt en ny avanceret lift til løft af tunge genstande. Albert spurgte derfor Bent, om han kunne låne liften lørdag den 30. april. Bent imødekom Alberts ønske, men da liften var ny, stillede han som betingelse, at Bents værkfører, Carl Carlsen, fulgte med for at forestå betjeningen. Bent tilføjede, at han ikke skulle have noget for lånet, men at Albert selv måtte sørge for at betale Carl en passende timeløn. Den 30. april ankom Carl i en varebil med liften. Carl rullede liften ud af varebilen ad en sliske, trillede liften hen til legehuset og påbegyndte flytningen, efter at Albert havde vist, hvor legehuset skulle flyttes hen. Carl glemte imidlertid at foretage den ellers foreskrevne fastgøring af liftens støttefødder med den følge, at legehuset væltede, da det blev sat på plads i baghaven. Den efterfølgende reparation af legehuset beløb sig til kr. Samme aften havde Albert inviteret sin fætter, Frode Frandsen, og Søren på grillmad. Albert, der til sin ærgrelse havde konstateret, at det blæste kraftigt, havde netop tændt grillen, da Frode ankom. Kort efter kom Frode i tanker om, at han havde glemt at medbringe den ellers lovede rødvin. Albert startede straks sin bil, så han og Frode kunne hente rødvinen. Mens Albert og Frode var væk, blæste en glød fra grillen over i Alberts hus, hvorved der opstod ild i husets trægavl. Da Søren kort efter ankom, så han flammerne. Han greb resolut Frodes jakke fra en havestol og dyppede jakken i havens fiskedam. Det lykkedes ham at kvæle ilden med den våde jakke og dermed afværge, at ilden bredte sig til 5

6 resten af huset. Frodes jakke var helt ny og havde kostet kr. Under slukningsarbejdet fik Søren ødelagt sit ur. Uret, der havde en værdi af kr., havde Søren netop fået i jubilæumsgave. Mandag den 2. maj om morgenen ankom de 8 høns, som Albert havde bestilt. Inden Albert tog på arbejde, lukkede han hønsene ud i baghaven, hvor de kunne gå frit omkring. Senere samme dag gik hønsene om i forhaven, hvorfra de pludselig løb ud på vejen umiddelbart foran Nora Nielsen, der kom cyklende. På grund af hønsenes uventede fremkomst væltede Nora. Ved faldet fik Nora ødelagt sine briller, som hun havde købt i sommeren 2000 for kr. Nora bestilte straks et par nye briller af samme kvalitet og styrke til kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på legehuset (1.000 kr.) Skaden er forvoldt på et tidspunkt, hvor liften er udlånt af Bent med»fører«, nemlig Carl. Carl, der ikke har foretaget den foreskrevne fastgøring af liftens støttefødder, har forvoldt skaden ved culpøs adfærd under udførelsen af sit arbejde (Lærebogen s. 62 ff.). Spørgsmålet er imidlertid, om långiveren Bent bærer principalansvaret i DL og dermed er ansvarlig for skaden, eller om låntageren og skadelidte Albert er arbejdsgiver for Carl på skadestidspunktet. Carl er udpeget af Bent til at forestå løftearbejdet, men aflønnet af Albert. Der er tale om et låneforhold, som udelukkende er i låntageren Alberts interesse, og i den situation bærer låntageren ifølge retspraksis (eksempelvis afgørelsen i U H) principalansvaret i tilfælde, hvor der forvoldes skade på tredjemand (Lærebogen s. 111 f.). Da Albert således er principal for Carl på skadestidspunktet, har Carl under arbejdets udførelse ved culpøs adfærd forvoldt en skade på en ting tilhørende arbejdsgiveren Albert. Alberts erstatningskrav mod Carl skal derfor bedømmes efter EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (Lærebogen s. 119 f.). Carls erstatningsansvar må derfor kunne lempes, eventuelt helt bortfalde (Lærebogen s. 117 f.). 2. Skaden på Frodes jakke (5.000 kr.) Søren har forvoldt skaden på jakken under udøvelse af nødret. Der er tale om truende skade på Alberts hus, og nødretshandlingen foretages i tredjemands Alberts interesse. Skaden på jakken er endvidere af»forholdsvis underordnet betydning«, eftersom Søren ofrer en mindre værdifuld ting (nemlig jakken) for at redde en mere værdifuld ting (nemlig Alberts hus). Søren er derfor ikke erstatningsansvarlig for skaden på Frodes jakke (Lærebogen s. 49 f.). Nødretshandlingen er som ovenfor nævnt foretaget i Alberts interesse. Albert har tilmed handlet culpøst ved at placere og efterlade grillen i kraftigt blæsevejr. Albert er derfor ansvarlig for skaden på Frodes jakke (Lærebogen s. 49 f.), d.v.s kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 2 (Lærebogen s. 247). 3. Skaden på Sørens ur (4.000 kr.) Skaden på Sørens ur er sket under slukningsarbejdet. Sørens handling er nødvendig for at afværge et formuetab på Alberts hus, og Albert er selv forhindret i at handle. Betingelserne for udøvelse af negotiorum gestio er derfor opfyldt på tidspunktet for Sørens indgriben. Da Albert, hvis hus Søren søger at redde, har udvist uagtsomhed ved placeringen m.v. af grillen, jf. ovenfor, er Albert erstatningsansvarlig for skaden på Sørens ur (Lærebogen s. 51), d.v.s kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 2 (Lærebogen s. 247). 4. Skaden på Noras briller (7.000 kr.) Noras erstatningskrav udgør kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 2. Der er tale om en personlig brugsgenstand, og der skal derfor kun ske fradrag for værdiforringelse ved alder og brug, hvis genstandens nytteværdi er væsentligt nedsat (Lærebogen s. 247). Dette er næppe tilfældet, eftersom Nora bestiller nye briller med samme styrke. 7

8 Albert er erstatningsansvarlig for brilleskaden, der er forvoldt af hønsene. DL finder ganske vist ikke anvendelse for så vidt angår skader voldt af høns (Lærebogen s. 181), men Albert har handlet culpøst ved at lade hønsene gå frit omkring i en (i hvert fald) ikke (tilstrækkeligt) indhegnet have, hvorfra de frit kunne løbe ud på vejen (Lærebogen s. 57 ff.). Pensum:»Lærebogen«er Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave 3 Mandag den 14. februar 2005 indgik lædervaregrossist Søren Sølvsten og Karsten Kock, som var indehaver af en lædervareforretning i Århus, aftale om, at Kock af Sølvsten skulle købe 300 brune skuldertasker, model»carry«, til en pris af 300 kr. pr. stk. Endvidere aftaltes, at Kock skulle købe 200 sorte A4-lædermapper, model»attache«, til en pris af 400 kr. pr. stk. Sølvsten havde hverken skuldertaskerne eller A4-mapperne på lager, men det aftaltes, at han skulle bestille de pågældende tasker hjem til Kock fra den italienske producent, og at Sølvsten skulle underrette Kock, når taskerne var ankommet. Sølvsten regnede med at kunne have leverancen klar omkring den 1. marts, og parterne enedes derfor om, at Kock skulle hente både A4-mapperne og skuldertaskerne, når Sølvsten gav besked, dog senest den 15. marts. Kock betalte med det samme den fulde købesum på kr., svarende til kr. for skuldertaskerne og kr. for A4-mapperne. Skuldertaskerne og A4-mapperne ankom fra den italienske producent den 24. februar, og den 25. februar skrev Sølvsten sålydende brev til Kock:»Dine tasker er nu klar til afhentning. De 200 A4-mapper står pakket på en palle med en følgeseddel med dit navn klistret på. De 300 skuldertasker har jeg sat på en palle for sig selv lige ved siden af, også med dit navn på. Så er du sikker på at få de rigtige varer, hvis jeg ikke lige selv er på lageret, når du kommer og henter dem. Hilsen Sølvsten«. Brevet kom frem til Kock den følgende dag. På grund af stor travlhed i forretningen glemte Kock dog alt om det, og først mandag den 21. marts kom Kock i tanker om, at han skulle hente de bestilte varer hos Sølvsten. Da Kock samme dag indfandt sig på Sølvstens lager for at hente varerne, fik han besked om, at pallen med de A4-mapper, som var tiltænkt Kock, var blevet stjålet fra Sølvstens forsvarligt aflåste lager allerede fredag den 11. marts om aftenen. Natten mellem den 20. og den 21. marts var der sprunget et vandrør i Sølvstens 9

10 lagerhal, og alle skuldertaskerne, som stod klar til Kock, var blevet ødelagt. Kock krævede straks at få tilbagebetalt hele købesummen for både A4-mapperne og skuldertaskerne, i alt kr. Sølvsten nægtede at tilbagebetale nogen del af købesummen. Endvidere krævede Kock en erstatning på i alt kr. af Sølvsten. Beløbet fremkom således: Kock krævede for det første kr. i erstatning for den udeblevne leverance af A4-mapper, svarende til 100 kr. pr. mappe, idet Kock oplyste, at hans videresalgspris ville have været 500 kr. pr. mappe. Det var ikke længere muligt at skaffe A4-mapper af model»attache«: Mapperne havde været udsolgt hos alle forhandlere siden slutningen af februar, og producenten havde lukket sin fabrik den 1. marts p.g.a. en brand, som havde ødelagt fabrikkens produktionsapparat. For det andet krævede Kock kr. i erstatning for den udeblevne leverance af skuldertasker. Erstatningen var beregnet ud fra, at Kock skulle betale 350 kr. pr. stk. for tilsvarende tasker hos en anden dansk grossist. For det tredje krævede Kock kr. af Sølvsten, hvilket var de omkostninger, Kock havde afholdt til leje af en lastbil, som han kørte i ved det forgæves forsøg på at afhente skuldertaskerne og A4-mapperne hos Sølvsten. Kock havde kun plads til enten skuldertaskerne eller mapperne men ikke begge dele i den varebil, han normalt brugte, når han hentede varer hos sine leverandører. Sølvsten bestred ikke Kocks beløbsopgørelser, men nægtede at være erstatningsansvarlig overhovedet i anledning af det hændte. Hvorledes er retsstillingen mellem Sølvsten og Kock? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 1. A4-mapperne Der er tale om et handelskøb, jf. KBL 4, med karakter af et genuskøb. Købet er et afhentningskøb, jf. KBL 9 (Lærebogen s. 33 ff., s. 37 f. og s. 42 f.). Det er aftalt, at S skal bestille mapperne hjem fra producenten i Italien, men der er ikke truffet aftale om, at S kan udskille bestemte varer til K. S s ensidige udskillelse af de 200 mapper bevirker derfor ikke, at der er sket koncentration (Lærebogen s. 35 f.). KBL 17, stk. 2, er herefter ikke anvendelig, selv om der er tale om et afhentningskøb. S bærer således risikoen for tyveriet af mapperne den 11. marts, da der ikke er sket levering, jf. KBL 17, stk. 1 (Lærebogen s. 62 ff. og 65 f.). Der foreligger en væsentlig forsinkelse, jf. KBL 21, stk. 3, og K kan derfor hæve købet, d.v.s. kræve købesummen på kr. tilbagebetalt (Lærebogen s. 83 ff.). (Det har i denne forbindelse ikke betydning, at K er i fordringshavermora, jf. nedenfor under 2: Der foreligger allerede den 11. marts en hævebegrundende forsinkelse fra S s side, idet det allerede på det tidspunkt er umuligt at skaffe andre A4-mapper til opfyldelse af købeaftalen). Med hensyn til K s erstatningskrav må der først og fremmest tages stilling til, om der foreligger et ansvarsgrundlag for S, jf. KBL 24. Ifølge opgaveteksten er det umuligt at skaffe A4-mapper af den pågældende model, d.v.s. at der foreligger artsumulighed (mapperne er»udsolgt hos alle forhandlere«, og producenten har lukket fabrikken). Umuligheden beror på force majeure (brand på producentens fabrik), og K har accepteret, at S benytter en bestemt underleverandør, nemlig producenten (Lærebogen s. 92 ff., navnlig s. 97 f.). S er herefter ansvarsfri for så vidt angår K s krav på avancetabserstatning. Det bemærkes, at det ikke får betydning for K s hæveadgang eller hans adgang til at kræve erstatning, at han først reklamerer den 21. marts, da han får kendskab til varens hændelige undergang: Der er ikke leveret, og der påhviler derfor alene K en pligt til at reklamere, hvis han vil fastholde, jf. KBL 26 (Lærebogen s. 107 f.). 2. Skuldertaskerne Der er tale om et handelskøb, jf. KBL 4, med karakter af et genuskøb. Købet er et afhentningskøb, jf. KBL 9 (Lærebogen s. 33 ff., s. 37 f. og s. 42 f.). Heller ikke med hensyn til skuldertaskerne er der truffet aftale om, at S kan foretage en udskillelse. Risikoen for taskernes hændelige undergang er dog gået over på K den 15. marts i medfør af KBL 37, selv om levering endnu ikke er sket (smh. udgangspunktet i KBL 17, stk. 1): K er i fordringshavermora (afhentningsfristen udløb den 15. marts), og S har foretaget en (ensidig) udskillelse (som må anses for bevismæssigt sikker, jf. S s brev af 25. februar) (Lærebogen s. 67 ff.). K kan derfor ikke hæve købet og har dermed ikke krav på tilbagebetaling af købesummen på kr. Da K bærer risikoen for taskernes hændelige undergang, kan han heller ikke kræve prisdifferenceerstatning (jf. KBL 25) af S. 11

12 3. Særligt om K s krav om erstatning for omkostninger til leje af lastbil K kræver endvidere erstatning for sine omkostninger til leje af lastbil i forbindelse med afhentningen af de bestilte varer. Principielt er K afskåret fra at kræve erstatning af S, både for så vidt angår A4- mapperne og for så vidt angår skuldertaskerne, jf. ovenfor under 1 og 2. Det oplyses imidlertid i opgaveteksten, at K godt kunne have brugt sin egen bil, hvis han kun skulle hente enten skuldertaskerne eller A4-mapperne. Såfremt S havde givet besked om, at A4- mapperne var blevet stjålet allerede den 11. marts, havde det således ikke være nødvendigt for K at leje en større bil. S har derfor tilsidesat sin almindelige loyalitetspligt i forhold til K og han er erstatningsansvarlig på culpagrundlag for omkostningerne til billeje. (Lærebogen s. 101 ff.). (Det bliver herefter uden betydning, at K bærer risikoen for skuldertaskernes hændelige undergang, jf. ovenfor under 2). 4. Konklusion K har krav på at få tilbagebetalt købesummen for A4-mapperne ( kr.). Endvidere har K krav på dækning af omkostningerne til leje af lastbilen, kr. I alt kan K altså kræve kr. af S.»Lærebogen«er: Lars Hedegaard Kristensen m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 12

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Arild Agn ejede»bakkegården«i Harlev, hvorfra han drev økologisk gartneri og landbrug. Agn havde fem ansatte, heriblandt Børge Bach, som havde titel af»gartner«,

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave 1 Alfred Asp, Århus, der ejede de to antikke bornholmerure»lange Ludvig«og»Tykke Marie«, bad den 1. marts 2000 sin ven, boghandler Bent Blum, om at sælge

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk

Klagerne. J.nr. 2012-0092 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Ole S. Jensen Munkholmvej 151 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Vejledende løsning og problemkatalog Ordinær prøve, grundlæggende formueret, E2014

Vejledende løsning og problemkatalog Ordinær prøve, grundlæggende formueret, E2014 Vejledende løsning og problemkatalog Ordinær prøve, grundlæggende formueret, E2014 Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at genkende

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave 1 Siden 1968 havde de nordjyske kunstnere Alf Antonius, Brit Brutus, Carl Claudius og Dora Domitian levet sammen i kollektivet»roma«, der blev opløst ved Antonius

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 336 2015-13397 AA og BB mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Christian Jessen [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [Adresse] [By] afsagt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.

D O M. afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst. D O M afsagt den 9. juni 2015 af Vestre Landsrets 14. afdeling (dommerne John Lundum, Ida Skouvig og Susanne Madsen (kst.)) i ankesag V.L. B 1253 14 Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen, Esbjerg)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 10. maj 2011 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Erhvervsjura. HD 1. del. 4 timer med alle hjælpemidler. Re-eksamen august 2007

Erhvervsjura. HD 1. del. 4 timer med alle hjælpemidler. Re-eksamen august 2007 SYDDANSK UNIVERSITET JURIDISK INSTITUT Side 1 af 5 Erhvervsjura HD 1. del 4 timer med alle hjælpemidler Re-eksamen august 2007 Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af besvarelsen Side 2 af 5 Opgave

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere