DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl afholdtes et kort møde mellem Bodil Back og Anne Ask, der i Risskov drev virksomhed med salg af designersmykker til smykkeforretninger overalt i landet. Anne gav Bodil et tilbud gående ud på, at Bodil kunne købe 20 såkaldte»baronesseringe«til kr. pr. stk. Da Bodil var i tvivl om, hvorvidt hun kunne sælge de meget specielle ringe til sine kunder, sagde Anne, at Bodil skulle svare inden tre dage, da ringene var meget efterspurgte og ikke længere kunne skaffes. Bodil meddelte, at hun syntes, at fristen var urimelig kort, men at hun ville svare, når hun havde tænkt nærmere over tilbudet. Inden hun gik, tog Bodil i Annes nærvær nogle fotografier af ringene, så de i givet fald kunne blive afbilledet i Bodils julekatalog. Tirsdag den 6. november om eftermiddagen besluttede Bodil sig for at købe de 20 ringe. Hun rettede derfor henvendelse til det trykkeri, som stod for udfærdigelsen af hendes julekatalog, for at få ringene optaget i kataloget dels med et billede, dels med en prisangivelse på kr. pr. stk. Trykkeren meddelte, at kataloget allerede som aftalt var færdigt til at gå i trykken, og at ændringer i opsætningen ville forhøje prisen for de bestilte kataloger med i alt kr. Bodil accepterede merprisen, hvorefter hun straks fik billedet med tekst bragt til trykkeriet. Da Bodil efterfølgende samme dag kl ringede til Anne for at acceptere dennes tilbud, meddelte Annes telefonsvarer, at kontoret var lukket fra kl Herefter besluttede Bodil, at hun ville ringe den følgende dag. Onsdag den 7. november forsøgte Bodil utallige gange forgæves at komme i telefonisk kontakt med Anne. Den meget travle Anne var imidlertid konstant optaget i telefonen eller sad i møde. I forbindelse med sin sidste opringning den 7. november kl bad Bodil om at blive stillet om til Annes sekretær. Bodil bad sekretæren lægge en skriftlig telefonbesked til Anne om at»ringe tilbage vedrørende baronesseringene«. Anne fik lidt senere overgivet telefonbeskeden, men siden glemte hun i sin travlhed alt herom.

2 Torsdag den 8. november kl indfandt Carl Cortzen sig i Bodils forretning for at købe en alliancering til sin forlovede. Bodil, der stod for ekspeditionen, kendte i forvejen Carl, der var ansat som indkøbschef i Annes virksomhed. Bodil fortalte Carl, at hun havde fået et tilbud fra Anne om køb af 20 baronesseringe til kr. pr. stk. Bodil sagde videre, at hun havde accepteret tilbudet ved at lægge en telefonbesked til Anne, og hun bad Carl sikre sig, at Anne havde modtaget og forstået beskeden. Carl fortalte, at han ikke tidligere havde hørt om tilbudet, men at han var på vej til arbejde, og at han nok skulle give Anne besked. Carl indfandt sig på Annes kontor, straks han mødte på arbejde. Han fik imidlertid ikke givet Anne beskeden, idet Anne denne dag havde et møde med en smykkehandler, Søren Sivertsen, i København. Under mødet mellem Anne og Søren i København den 8. november kl udtrykte Søren stor interesse for baronesseringe. Da Anne sagde, at hun havde 20 af disse ringe på lager, tilbød Søren kr. pr. stk. Dette accepterede Anne straks. Fredag den 9. november om morgenen sagde Carl til Anne, at han den foregående dag havde fået en besked fra Bodil om, at denne havde accepteret tilbudet vedrørende de 20 baronesseringe. Anne ringede med det samme til Bodil og meddelte, at hun Anne hverken kunne eller ville levere ringene, som hun havde solgt den foregående dag. Som begrundelse angav Anne, at Bodil ikke havde svaret rettidigt. Bodil blev rasende og sagde, at hun krævede erstatning i videst muligt omfang. Bodil opgjorde straks sit krav til kr. Hun meddelte, at beløbet svarede til merudgiften ved trykningen af julekatalogerne på kr. samt den indtægt på kr., hun gik glip af ved ikke at kunne sælge de 20 baronesseringe med en fortjeneste på kr. pr. stk. Anne bestred enhver erstatningspligt. Samme dag rettede både Anne og Bodil henvendelse til Carl, af hvem de krævede erstatning for ethvert tab, de måtte lide som følge af det passerede. Der ønskes en stillingtagen til de fremsatte krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Forholdet mellem Anne og Bodil 1.1. Er der indgået en aftale mellem Anne og Bodil? Da Bodils erstatningskrav omfatter en påstået mistet fortjeneste på kr. (positiv opfyldelsesinteresse), må der først og fremmest tages stilling til, om der er indgået en aftale mellem Bodil og Anne. Spørgsmålet er, om Bodil har accepteret Annes tilbud rettidigt. Anne fremsætter den 5. november et mundtligt tilbud til Bodil, idet hun angiver, at accept skal ske»inden tre dage«. Bodils accept skal være kommet frem til Anne inden acceptfristens udløb, jf. AFTL 2, stk. 1. Om man beregner acceptfristen for det mundtlige tilbud enten således, (1) at der bortses fra afgivelsesdagen og tælles tre dage frem, eller således (2) at man tæller tre dage frem fra afgivelsestidspunktet (den 5. november kl ), får ingen betydning i det foreliggende tilfælde: Uanset beregningsmåden udløber acceptfristen den 8. november, således at accepten skal være kommet frem til Anne inden for almindelig åbningstid (senest kl ) denne dag. Bodil kan ikke tiltage sig en længere acceptfrist ved at udtale, at hun synes, at fristen er»urimelig kort«, men at hun vil svare, når hun har»tænkt nærmere over tilbudet«. Udtalelsen har i øvrigt ikke en sådan karakter, at det må kræves af Anne, at hun tager afstand herfra Bodil kan mene om acceptfristen, hvad hun vil, men det er Anne, der som tilbudsgiver fastsætter fristens længde. De»utallige«forgæves opringninger, som Bodil foretager den 7. november, er helt uden betydning for acceptproblemet. Der er naturligvis heller ikke accepteret ved den telefonbesked, Bodil får lagt til Anne samme dag, idet beskeden alene er en anmodning til Anne om at»ringe tilbage vedrørende baronesseringene«. At Anne glemmer alt om beskeden har ingen betydning: Der påhviler ikke en tilbudsgiver nogen almindelig pligt til aktivt at skaffe sig svar fra acceptanten, og dette er aldeles klart i den foreliggende situation, hvor Bodil jo på ingen måde har været forhindret i at acceptere f.eks. ved et brev eller for den sags skyld ved en telefonbesked med et antagende svar. Bodil benytter Carl som bud ved at bede Carl om og få Carls tilsagn om at han vil sikre sig, at Bodil har opfattet telefonbeskeden som en accept. Det gør ingen forskel, om man i den foreliggende situation tillige opfatter Carl som bud for Anne, fordi han er ansat i Annes virksomhed. En accept, der er afgivet over for et bud det være sig acceptantens eller tilbudsgiverens binder ikke tilbudsgiveren, før accepten er kommet frem til denne. Da Carl først giver Anne besked den 9. november, er accepten for sen. Det gør heller ingen forskel, om man opfatter Bodils besked til Carl som en accept over for Carl, idet Carl som Annes indkøbschef ikke har stillingsfuldmagt til at modtage en accept vedrørende salg. Ved at sælge de 20 baronesseringe den 8. november kl tager Anne selvsagt en chance, idet acceptfristen ikke er udløbet på dette tidspunkt, og idet hun endnu risikerer at blive bundet ved en rettidig accept fra Bodil. At salget sker før acceptfristens udløb kommer imidlertid ikke Anne til skade i det foreliggende tilfælde, hvor Bodils accept som netop nævnt er for sen. 3

4 1.2. Bodils erstatningskrav Indledningsvis skal det bemærkes, at Bodil naturligvis under ingen omstændigheder kan få medhold i det fulde erstatningskrav, hun rejser over for Anne, idet kravet omfatter både en mistet fortjeneste på kr. (positiv opfyldelsesinteresse) og afholdte merudgifter til trykning på kr. (negativ kontraktsinteresse). Da der ikke er indgået en aftale mellem Anne og Bodil, er Anne berettiget til at nægte at levere, og Bodil er afskåret fra at kræve erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Bodil kan heller ikke rette noget erstatningskrav mod Anne som arbejdsgiver for Carl. Carl er på vej til arbejde og modtager beskeden i forbindelse med et privat ærinde i Bodils forretning, hvorfor DL ikke kan anvendes i den foreliggende situation. (I øvrigt har Carl ikke handlet culpøst, jf. nedenfor under pkt. 3, hvorfor DL ikke ville kunne påberåbes som ansvarsgrundlag over for Anne, selv om det måtte antages, at Carls undladelse var omfattet af DL 's krav om»derudi«). Herefter får Bodil ikke medhold i sit erstatningskrav mod Anne for så vidt angår de kr. Bodil kan heller ikke kræve, at Anne erstatter merudgifterne på kr. ved trykningen af kataloget, idet Anne ikke har handlet culpøst. Det kan naturligvis ikke bebrejdes Anne, at Bodil er så sent ude med sine indkøbsovervejelser, at det påfører hende merudgifter at få nye billeder og ny tekst optaget i et katalog, som allerede er færdigt. 2. Forholdet mellem Anne og Carl Da Bodil ikke får medhold i nogen del af sit krav over for Anne, opstår der ikke noget erstatningsproblem i forholdet mellem Anne og Carl. 3. Forholdet mellem Bodil og Carl Carl har ikke handlet culpøst, og allerede af den grund kan Bodil ikke kræve noget beløb erstattet af ham: For det første har Carl grund til at tro, at der allerede er accepteret. For det andet har Carl ikke tidligere hørt om Annes tilbud, og da Bodil ikke oplyser ham om acceptfristen, kan det ikke bebrejdes ham, at han først giver Anne besked den 9. november. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 55 f., s. 58, s. 147, s. 149, s. 285 f., s. 302 f. og s (Se også Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 58 f., s. 62, s. 111, s. 113, s. 275, s. 291 f. og s. 346.) Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999) s. 155, s. 161 og s. 163 f. 4

5 Opgave 2 Mandag den 22. oktober 2001 var sygeplejerske Asta Ask tilsagt til at møde klokken 6.30 i Århus Kommunes garageanlæg, hvor den kommunale hjemmeplejes biler holdt parkerede. Asta var ansat hos Vikarbureauet A/S, hvorfra Århus Kommune rekvirerede sygeplejersker i tilfælde af bl.a. sygdom og ferie blandt kommunens egne sygeplejersker. Da en af de kommunale sygeplejersker havde opsagt sin stilling til fratræden den 1. oktober 2001, havde kommunen af hensyn til budgettet valgt at udskyde genbesættelsen af stillingen og at benytte en sygeplejerske fra Vikarbureauet A/S i stedet. Asta fik sin løn udbetalt af Vikarbureauet A/S, der opkrævede betaling for vikartimerne hos Århus Kommune. Asta fik udleveret en Peugeot 206 og kørte afsted med kurs mod dagens første patient, Bertil Buus. Det var første gang, Asta skulle tilse Bertil, der boede i Trepkagade. Da Asta var usikker på, hvilken vej hun skulle køre, lænede hun sig forover mod bilens handskerum for at finde et bykort. Alt imens Asta et kort øjeblik havde fjernet opmærksomheden fra vejbanen, løb schæferhunden Hubert pludselig lige ud foran Peugeot en. Asta forsøgte desperat at bremse, men kunne ikke undgå at ramme Hubert. Ved påkørslen af Hubert mistede Asta herredømmet over bilen, der fortsatte ind i en forsvarligt afmærket chikane. Der skete ingen skade på chikanen, der var opstillet i vejkanten for at sænke trafikanternes hastighed. Asta steg chokeret ud af bilen. Sammen med en tililende fodgænger, Florian Flo, konstaterede Asta, at Hubert var i live, men at hunden straks måtte under dyrlægebehandling. Asta lagde forsigtigt Hubert ind på bilens bagsæde. Det viste sig, at bilen ikke umiddelbart kunne starte, hvorfor Florian tilbød at skubbe den i gang. Da Florian havde skubbet bilen cirka 15 meter, snublede han over en ujævnhed i vejen. Bilen fortsatte fremad, og pludselig gik motoren i gang. Ved faldet flængede Florian sine bukser. Bukserne havde han indkøbt cirka 4 måneder tidligere for 900 kr. Da Asta endelig nåede frem til dyrlægen, var Hubert stærkt svækket. Dyrlægen, 5

6 der skønnede, at der var gode chancer for at redde Hubert, gav sig straks til at operere. Huberts ejer, Holger Houe, blev opsporet via navneskiltet i Huberts halsbånd. Holger forklarede i overensstemmelse med sandheden, at Hubert var sluppet ud af den dårligt vedligeholdte indhegning til hundeløbegården om eftermiddagen søndag den 21. oktober, hvilket Holger havde opdaget omkring kl. 17. Holger oplyste, at han havde ledt efter Hubert indtil mørkets frembrud, og at han havde anmeldt Huberts bortkomst til politiet straks den følgende dags morgen. Det lykkedes ikke at redde Hubert, der tirsdag den 23. oktober afgik ved døden. Der var intet at bebrejde dyrlægen. Dyrlægeregningen lød på kr., som Holger betalte. En ny tilsvarende schæferhund kostede kr. Peugeot en måtte på værksted og repareres for kr. Århus Kommune havde tegnet ansvars- og kaskoforsikring for bilen i forsikringsselskabet KgF. Kaskoforsikringen var tegnet med en selvrisiko på kr., mens der ikke var aftalt selvrisiko på ansvarsforsikringen. Holger havde tegnet ansvarsforsikring uden selvrisiko for Hubert i forsikringsselskabet Himmerland. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Peugeot en 1.1 Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Århus Kommune kan kræve kr. af sin egen kaskoforsikring i KgF. Uanset at Holger er objektivt ansvarlig for de skader, Hubert forvolder, jf. HL 8, stk. 1, og at Himmerland som udgangspunkt hæfter umiddelbart over for skadelidte, jf. HL 8, stk. 2, bortfalder Holgers ansvar i medfør af EAL 19, stk. 1 (Lærebogen s. 175 og s. 325 ff.). Asta har udvist (simpel) uagtsomhed ved ikke at have den fulde opmærksomhed rettet mod kørslen. Skaden sker i forbindelse med Astas udførelse af en arbejdsopgave, ligesom hun på skadestidspunktet har indfundet sig i tjenesten (Lærebogen s.163). Til trods for at Asta er ansat af og får sin løn udbetalt af Vikarbureauet A/S (de virksomhedsorganisatoriske forhold), påhviler ansvaret i henhold til DL i den konkrete situation Århus Kommune, da Asta blot glider ind og udfører arbejdsopgaverne på lige fod med de af kommunen ansatte sygeplejersker. Asta udgør altså ikke en særlig sagkundskab i forhold til kommunen (Lærebogen s. 158 f. og s. 161 ff.). Asta har følgelig forvoldt skade på arbejdsgiverens ting, hvorved hun er ansvarsfri i medfør af EAL 19, stk. 3, for den forsikringsdækkede del af skaden (Lærebogen s. 166 og s. 337 ff.). Kaskoforsikringen har dermed hverken regres mod Himmerland eller Asta, jf. EAL 22, stk Selvrisikoen (3.000 kr.) Århus Kommune må tåle passiv identifikation med Asta, jf. det ovenfor under pkt. 1.1 anførte (Lærebogen s. 301 og 302 f.). Skaden sker under et sammenstød mellem bilen og hunden/ chikanen. Århus Kommune må herefter tåle en reduktion i det direkte erstatningskrav mod Himmerland efter HL 8, stk. 2, 2. pkt., jf. stk. 1, 2. pkt. (Lærebogen s. 307). Asta er ansvarsfri i medfør af EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (Lærebogen s. 169 f). 2. Skaden på Hubert (5.000 kr. og kr.) Der er tale om et sammenstød mellem bilen og hunden. Der påhviler Århus Kommune et objektivt ansvar for skaden på Hubert, jf. FL 101, stk. 1, jf. 104, stk. 1 (Lærebogen s. 185, s. 189 f. og s. 192). Asta, der har handlet culpøst, er (med)ansvarlig, jf. FL 104, stk. 2. Holgers direkte erstatningskrav mod bilens lovpligtige ansvarsforsikring i KgF, jf. FL 108, stk. 1, reduceres dog som følge af egen skyld, jf. oplysningen om den dårligt vedligeholdte hundeløbegård. Det må antages, at der sker en ligedeling. (Holger ville endvidere som besidder af hunden have båret et objektivt ansvar, hvis hunden havde været skadevolder (Lærebogen s. 307)). Beregningen af det reducerede erstatningskrav må tage udgangspunkt i, at forsvarlige reparationsudgifter kan kræves erstattet (Lærebogen s. 211). Operationen er et forsvarligt omend forgæves forsøg på at begrænse tabet (Lærebogen s. 207), hvorfor det er den samlede skade på kr., der må tages udgangspunkt i ved 7

8 fastlæggelsen af størrelsen af det reducerede erstatningskrav, jf. umiddelbart ovenfor (Lærebogen s. 209). 3. Skaden på Florian (900 kr.) Skaden på Florian må i forhold til det objektive ansvar, der påhviler Holger som besidder af Hubert, jf. HL 8, stk. 1, anses for inadækvat (Lærebogen s. 275 ff.). (Den af Holger udviste uagtsomhed (jf. herom ovenfor pkt. 2) kan ikke indebære ansvar efter negotiorum gestio-betragtninger for den indtrufne skade (Lærebogen s. 46)). Århus Kommune ifalder ikke et objektivt ansvar for skaden i medfør af FL 101, stk. 1, jf. 104, stk. 1. Skaden skyldes, at Florian snubler over en ujævnhed i vejen. (I relation til den indtrufne skade kan bilen ikke siges at være i brug som trafikmiddel (Lærebogen s. 189)). Asta har ikke handlet uagtsomt i relation til skaden. Der er således tale om en hændelig begivenhed, hvorfor Florian ikke kan få erstattet sine bukser. Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999). 8

9 Opgave 3 Fiskeeksportør Anders Abildsen, Esbjerg, eksporterede bl.a. røgede bornholmersild i dildeller sennepslage til salg på det svenske marked. Han fik altid leveret sildene af Bendtsens Bornholmere, ejet af Børge Bendtsen i Rønne, med en kredittid på 14 dage. Fredag den 2. november 2001 bestilte Abildsen 100 kasser røgede bornholmersild i dildlage hos Bendtsen. Sildene skulle leveres CIF Esbjerg onsdag den 7. november 2001, og transporten skulle udføres af vognmand Claus Caros. Den 6. november, da Caros kom for at hente godset, havde Bendtsen kun fået produceret 90 kasser sild. Bendtsen udstedte faktura for de 90 kasser og overlod dem i Caros varetægt. Dagen efter - den 7. november 2001 kl blev Bendtsen ringet op af Dagmar Dill, en kollega inden for røgeribranchen. Dill oplyste, at hun forgæves havde forsøgt at formå Abildsen til at betale de seneste leverancer, og at han nu skyldte Dill over kr. Bendtsen havde ikke handlet med Abildsen siden begyndelsen af marts, men fik ved opringning til 3 af Abildsens øvrige leverandører bekræftet, at Abildsen siden slutningen af juni notorisk ikke havde betalt sine regninger. Klokken 9.15 samme dag faxede Bendtsen derfor til Caros i kølebilen og beordrede ham til under ingen omstændigheder at udlevere de røgede bornholmere til Abildsen. Ved en fejl opdagede Caros dog ikke faxen og udleverede de 90 kasser. Ved frokosttid sendte Abildsen følgende fax til Bendtsen:»Har modtaget 90 kasser. Hvornår kommer de sidste 10?«. Bendtsen, som var forundret over, at der var leveret noget overhovedet, ringede straks til Abildsen og forlangte de 90 kasser tilbageleveret. Samtidig udtalte Bendtsen, at han ikke havde tænkt sig at afsende de sidste 10 kasser uden sikkerhedsstillelse for købesummens betaling. Abildsen afviste at udlevere de 90 kasser og fastholdt i øvrigt, at han havde krav på efterlevering med sædvanlig kredit. Mandag den 12. november 2001 bestilte Abildsen 120 kasser røgede bornholmersild i sennepslage hos Bendtsens Bornholmere. Bendtsen faxede følgende besked tilbage: 9

10 »Tak for bestillingen. Under de foreliggende omstændigheder leveres der kun mod kontant betaling. Vognmand Claus Caros skal modtage betalingen ved leveringen, der sker den 16. november. Vær venlig at have købesummen ( kr.) klar i kontanter. For så vidt angår sidste uges leverance fastholder jeg i øvrigt min position i alle henseender.«fredag den 16. november kl ankom Caros til Abildsens fabrik lidt uden for Esbjerg. Arbejdslederen sagde, at pengene var på Abildsens kontor i Esbjerg centrum. Han foreslog, at Caros koblede køleanhængeren med sildene fra og skyndte sig hen til kontoret, da det lukkede kl Da Caros ankom til kontoret klokken 15.45, var det lukket. Caros hastede tilbage til fabriksområdet, der nu var aflåst, således at køleanhængeren var utilgængelig. Caros så ikke anden udvej end at køre hjem til Rønne uden godset. Mandag den 19. november kl ringede Bendtsen til Abildsen og forlangte omgående tilbagelevering af de 120 kasser røgede bornholmersild i sennepslage. Yderligere fastholdt han sit krav på tilbagelevering af den første leverance. Abildsen udtalte, at han stadig lå inde med begge leverancer, men at han ikke var til sinds at udlevere dem. Abildsen oplyste endvidere, at han allerede fredag havde tømt den uaflåste køleanhænger og placeret kasserne i et separat kølerum sammen med leverancen af 7. november. Endelig krævede han efterlevering af de manglende 10 kasser. For så vidt angik leverancen af 16. november 2001 mente Abildsen i øvrigt at have krav på den sædvanlige kredittid på 14 dage. Hvorledes er retsstillingen mellem Abildsen og Bendtsen med hensyn til de to leverancer? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 1. Købenes art Der er tale om handelskøb, jf. kbl. 4, stk. 1, med karakter af et genuskøb, jf. kbl. 3. Der er endvidere tale om forsendelseskøb på cif-vilkår, jf. kbl. 64, stk. 1. (Lærebogen s. 36, s. 40 og s. 48 ff.). 2. Den første leverance 2.1. De 90 kasser Er betingelserne for standsningsret til stede? Bendtsen yder kredit til en, viser det sig, illikvid køber. Bendtsen søger derfor at udøve standsningsret over salgsgenstanden. Ifølge kbl. 39, stk. 2, kan standsningsretten udøves uden for konkurs- eller tvangsakkordsituationerne, hvis en køber, der er handlende, viser sig at have sådanne formueforhold, at det må antages, at han ikke vil kunne betale købesummen til forfaldstid. Bendtsen finder efter indgåelsen af købeaftalen ud af, at Abildsen i over fire måneder notorisk ikke har betalt sine regninger. Abildsen må følgelig antages ikke at være i stand til at betale købesummen for de røgede bornholmere til forfaldstid, den 21. november, hvorfor Bendtsen har været berettiget til at beordre salgsgenstanden standset, jf. kbl. 39, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2. (Lærebogen s. 183 f.) Er standsningsretten efterfølgende fortabt? Standsningsret kan ikke udøves efter salgsgenstandens overgivelse til køber. Dette gælder, selv om overgivelsen sker ved en fejltagelse. Bendtsen kan følgelig ikke forlange de 90 kasser udleveret, men må afvente købesummens betaling til forfaldstid. (Lærebogen s. 185 f.) De 10 kasser Det må først afgøres, om Abildsen har ret til efterlevering. Abildsens bestilling af 2. november 2001 angår 100 kasser røgede bornholmere. Bendtsen får dog ikke produceret et tilstrækkeligt kvantum sild og afsender derfor kun 90 kasser. Idet der er aftalt levering den 7. november 2001, foreligger der en forsinkelse for så vidt angår de sidste 10 kasser, jf. kbl. 21. Abildsen ville følgelig under normale omstændigheder have haft ret til at forlange efterlevering af de sidste 10 kasser, jf. kbl. 21, stk. 1. (Bendtsen vidste, at han kun leverede 90 kasser, og fakturaen lød på 90 kasser, hvorfor forholdet behandles efter reglerne om forsinkelse). Idet betingelserne i kbl. 39 er opfyldt, se ovenfor pkt , har Bendtsen imidlertid ret til at holde salgsgenstanden tilbage, indtil der stilles betryggende sikkerhed for købesummens betaling, jf. kbl. 39, stk. 1, 1. pkt. Såfremt sådan sikkerhed ikke stilles, kan Bendtsen hæve købet delvist, jf. kbl. 39, stk. 1, 2. pkt., jf. stk. 2, og nægte at levere de sidste 10 kasser. (Lærebogen s. 80 ff., navnlig s. 82 med note 13, s. 85 f., s. 184 f. og s. 187 sammenholdt med s. 129). 3. Den anden leverance 3.1. Er der vedtaget kontant betaling ved levering? 11

12 Bendtsen accepterer tilbuddet på den betingelse, at der skal betales kontant ved levering, jf. kbl. 28, stk. 2. Abildsen forholder sig passiv over for kontantforbeholdet og må derfor ved modtagelsen af varen anses for at have accepteret det. (Lærebogen s. 174) Er kontantforbeholdet efterfølgende bortfaldet? Godset kommer i Abildsens besiddelse, uden at der sker betaling. Henset til omstændighederne udgør»udleveringen«dog ikke et afkald på kontantforbeholdet. Kontantforbeholdet er altså ikke af den grund bortfaldet til fordel for den sædvanlige kredittid på 14 dage. Eftersom Bendtsen kontakter Abildsen mandag morgen, har Bendtsen ikke ved passivitet fortabt adgangen til at gøre kontantforbeholdet gældende. Da kontantforbeholdet ikke er bortfaldet, men betalingstiden er overskredet, kan Bendtsen hæve købet, jf. 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 28, stk. 2. Bendtsen har i den forbindelse opfyldt reklamationsfristen i kbl. 32, 1. pkt. (Endelig vil Bendtsen kunne kræve erstatning af Abildsen, jf. kbl. 30, stk. 1, 1. pkt.). (Lærebogen s. 176, s. 178 og s. 181). Litteratur (pensum): Nils Elmelund, Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Jørgen Nørgaard: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udg. (1996). Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 97 ff. Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 94 ff. 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0341 Klageren: XX på vegne YY 8400 Ebeltoft Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert.

Byggeriet forløb i overensstemmelse med tidsplanen, hvorfor Betina Hansen udbetalte både 1. og 2. rate af entreprisesummen til Hans Ebert. Handelshøjskolen i Århus BA-ØKONOMI HA(jur.) HA(jur.) i skat. 2. DEL VINTEREKSAMEN 2007/2008 Skriftlig prøve i: 25042 Formueret II Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Hovedentreprenør Hans Ebert (HE)

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret.

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0087 Klageren: XX 4420 Regstrup Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Refusion af 1.300 kr. til køb

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere