DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl afholdtes et kort møde mellem Bodil Back og Anne Ask, der i Risskov drev virksomhed med salg af designersmykker til smykkeforretninger overalt i landet. Anne gav Bodil et tilbud gående ud på, at Bodil kunne købe 20 såkaldte»baronesseringe«til kr. pr. stk. Da Bodil var i tvivl om, hvorvidt hun kunne sælge de meget specielle ringe til sine kunder, sagde Anne, at Bodil skulle svare inden tre dage, da ringene var meget efterspurgte og ikke længere kunne skaffes. Bodil meddelte, at hun syntes, at fristen var urimelig kort, men at hun ville svare, når hun havde tænkt nærmere over tilbudet. Inden hun gik, tog Bodil i Annes nærvær nogle fotografier af ringene, så de i givet fald kunne blive afbilledet i Bodils julekatalog. Tirsdag den 6. november om eftermiddagen besluttede Bodil sig for at købe de 20 ringe. Hun rettede derfor henvendelse til det trykkeri, som stod for udfærdigelsen af hendes julekatalog, for at få ringene optaget i kataloget dels med et billede, dels med en prisangivelse på kr. pr. stk. Trykkeren meddelte, at kataloget allerede som aftalt var færdigt til at gå i trykken, og at ændringer i opsætningen ville forhøje prisen for de bestilte kataloger med i alt kr. Bodil accepterede merprisen, hvorefter hun straks fik billedet med tekst bragt til trykkeriet. Da Bodil efterfølgende samme dag kl ringede til Anne for at acceptere dennes tilbud, meddelte Annes telefonsvarer, at kontoret var lukket fra kl Herefter besluttede Bodil, at hun ville ringe den følgende dag. Onsdag den 7. november forsøgte Bodil utallige gange forgæves at komme i telefonisk kontakt med Anne. Den meget travle Anne var imidlertid konstant optaget i telefonen eller sad i møde. I forbindelse med sin sidste opringning den 7. november kl bad Bodil om at blive stillet om til Annes sekretær. Bodil bad sekretæren lægge en skriftlig telefonbesked til Anne om at»ringe tilbage vedrørende baronesseringene«. Anne fik lidt senere overgivet telefonbeskeden, men siden glemte hun i sin travlhed alt herom.

2 Torsdag den 8. november kl indfandt Carl Cortzen sig i Bodils forretning for at købe en alliancering til sin forlovede. Bodil, der stod for ekspeditionen, kendte i forvejen Carl, der var ansat som indkøbschef i Annes virksomhed. Bodil fortalte Carl, at hun havde fået et tilbud fra Anne om køb af 20 baronesseringe til kr. pr. stk. Bodil sagde videre, at hun havde accepteret tilbudet ved at lægge en telefonbesked til Anne, og hun bad Carl sikre sig, at Anne havde modtaget og forstået beskeden. Carl fortalte, at han ikke tidligere havde hørt om tilbudet, men at han var på vej til arbejde, og at han nok skulle give Anne besked. Carl indfandt sig på Annes kontor, straks han mødte på arbejde. Han fik imidlertid ikke givet Anne beskeden, idet Anne denne dag havde et møde med en smykkehandler, Søren Sivertsen, i København. Under mødet mellem Anne og Søren i København den 8. november kl udtrykte Søren stor interesse for baronesseringe. Da Anne sagde, at hun havde 20 af disse ringe på lager, tilbød Søren kr. pr. stk. Dette accepterede Anne straks. Fredag den 9. november om morgenen sagde Carl til Anne, at han den foregående dag havde fået en besked fra Bodil om, at denne havde accepteret tilbudet vedrørende de 20 baronesseringe. Anne ringede med det samme til Bodil og meddelte, at hun Anne hverken kunne eller ville levere ringene, som hun havde solgt den foregående dag. Som begrundelse angav Anne, at Bodil ikke havde svaret rettidigt. Bodil blev rasende og sagde, at hun krævede erstatning i videst muligt omfang. Bodil opgjorde straks sit krav til kr. Hun meddelte, at beløbet svarede til merudgiften ved trykningen af julekatalogerne på kr. samt den indtægt på kr., hun gik glip af ved ikke at kunne sælge de 20 baronesseringe med en fortjeneste på kr. pr. stk. Anne bestred enhver erstatningspligt. Samme dag rettede både Anne og Bodil henvendelse til Carl, af hvem de krævede erstatning for ethvert tab, de måtte lide som følge af det passerede. Der ønskes en stillingtagen til de fremsatte krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Forholdet mellem Anne og Bodil 1.1. Er der indgået en aftale mellem Anne og Bodil? Da Bodils erstatningskrav omfatter en påstået mistet fortjeneste på kr. (positiv opfyldelsesinteresse), må der først og fremmest tages stilling til, om der er indgået en aftale mellem Bodil og Anne. Spørgsmålet er, om Bodil har accepteret Annes tilbud rettidigt. Anne fremsætter den 5. november et mundtligt tilbud til Bodil, idet hun angiver, at accept skal ske»inden tre dage«. Bodils accept skal være kommet frem til Anne inden acceptfristens udløb, jf. AFTL 2, stk. 1. Om man beregner acceptfristen for det mundtlige tilbud enten således, (1) at der bortses fra afgivelsesdagen og tælles tre dage frem, eller således (2) at man tæller tre dage frem fra afgivelsestidspunktet (den 5. november kl ), får ingen betydning i det foreliggende tilfælde: Uanset beregningsmåden udløber acceptfristen den 8. november, således at accepten skal være kommet frem til Anne inden for almindelig åbningstid (senest kl ) denne dag. Bodil kan ikke tiltage sig en længere acceptfrist ved at udtale, at hun synes, at fristen er»urimelig kort«, men at hun vil svare, når hun har»tænkt nærmere over tilbudet«. Udtalelsen har i øvrigt ikke en sådan karakter, at det må kræves af Anne, at hun tager afstand herfra Bodil kan mene om acceptfristen, hvad hun vil, men det er Anne, der som tilbudsgiver fastsætter fristens længde. De»utallige«forgæves opringninger, som Bodil foretager den 7. november, er helt uden betydning for acceptproblemet. Der er naturligvis heller ikke accepteret ved den telefonbesked, Bodil får lagt til Anne samme dag, idet beskeden alene er en anmodning til Anne om at»ringe tilbage vedrørende baronesseringene«. At Anne glemmer alt om beskeden har ingen betydning: Der påhviler ikke en tilbudsgiver nogen almindelig pligt til aktivt at skaffe sig svar fra acceptanten, og dette er aldeles klart i den foreliggende situation, hvor Bodil jo på ingen måde har været forhindret i at acceptere f.eks. ved et brev eller for den sags skyld ved en telefonbesked med et antagende svar. Bodil benytter Carl som bud ved at bede Carl om og få Carls tilsagn om at han vil sikre sig, at Bodil har opfattet telefonbeskeden som en accept. Det gør ingen forskel, om man i den foreliggende situation tillige opfatter Carl som bud for Anne, fordi han er ansat i Annes virksomhed. En accept, der er afgivet over for et bud det være sig acceptantens eller tilbudsgiverens binder ikke tilbudsgiveren, før accepten er kommet frem til denne. Da Carl først giver Anne besked den 9. november, er accepten for sen. Det gør heller ingen forskel, om man opfatter Bodils besked til Carl som en accept over for Carl, idet Carl som Annes indkøbschef ikke har stillingsfuldmagt til at modtage en accept vedrørende salg. Ved at sælge de 20 baronesseringe den 8. november kl tager Anne selvsagt en chance, idet acceptfristen ikke er udløbet på dette tidspunkt, og idet hun endnu risikerer at blive bundet ved en rettidig accept fra Bodil. At salget sker før acceptfristens udløb kommer imidlertid ikke Anne til skade i det foreliggende tilfælde, hvor Bodils accept som netop nævnt er for sen. 3

4 1.2. Bodils erstatningskrav Indledningsvis skal det bemærkes, at Bodil naturligvis under ingen omstændigheder kan få medhold i det fulde erstatningskrav, hun rejser over for Anne, idet kravet omfatter både en mistet fortjeneste på kr. (positiv opfyldelsesinteresse) og afholdte merudgifter til trykning på kr. (negativ kontraktsinteresse). Da der ikke er indgået en aftale mellem Anne og Bodil, er Anne berettiget til at nægte at levere, og Bodil er afskåret fra at kræve erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Bodil kan heller ikke rette noget erstatningskrav mod Anne som arbejdsgiver for Carl. Carl er på vej til arbejde og modtager beskeden i forbindelse med et privat ærinde i Bodils forretning, hvorfor DL ikke kan anvendes i den foreliggende situation. (I øvrigt har Carl ikke handlet culpøst, jf. nedenfor under pkt. 3, hvorfor DL ikke ville kunne påberåbes som ansvarsgrundlag over for Anne, selv om det måtte antages, at Carls undladelse var omfattet af DL 's krav om»derudi«). Herefter får Bodil ikke medhold i sit erstatningskrav mod Anne for så vidt angår de kr. Bodil kan heller ikke kræve, at Anne erstatter merudgifterne på kr. ved trykningen af kataloget, idet Anne ikke har handlet culpøst. Det kan naturligvis ikke bebrejdes Anne, at Bodil er så sent ude med sine indkøbsovervejelser, at det påfører hende merudgifter at få nye billeder og ny tekst optaget i et katalog, som allerede er færdigt. 2. Forholdet mellem Anne og Carl Da Bodil ikke får medhold i nogen del af sit krav over for Anne, opstår der ikke noget erstatningsproblem i forholdet mellem Anne og Carl. 3. Forholdet mellem Bodil og Carl Carl har ikke handlet culpøst, og allerede af den grund kan Bodil ikke kræve noget beløb erstattet af ham: For det første har Carl grund til at tro, at der allerede er accepteret. For det andet har Carl ikke tidligere hørt om Annes tilbud, og da Bodil ikke oplyser ham om acceptfristen, kan det ikke bebrejdes ham, at han først giver Anne besked den 9. november. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 55 f., s. 58, s. 147, s. 149, s. 285 f., s. 302 f. og s (Se også Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 58 f., s. 62, s. 111, s. 113, s. 275, s. 291 f. og s. 346.) Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999) s. 155, s. 161 og s. 163 f. 4

5 Opgave 2 Mandag den 22. oktober 2001 var sygeplejerske Asta Ask tilsagt til at møde klokken 6.30 i Århus Kommunes garageanlæg, hvor den kommunale hjemmeplejes biler holdt parkerede. Asta var ansat hos Vikarbureauet A/S, hvorfra Århus Kommune rekvirerede sygeplejersker i tilfælde af bl.a. sygdom og ferie blandt kommunens egne sygeplejersker. Da en af de kommunale sygeplejersker havde opsagt sin stilling til fratræden den 1. oktober 2001, havde kommunen af hensyn til budgettet valgt at udskyde genbesættelsen af stillingen og at benytte en sygeplejerske fra Vikarbureauet A/S i stedet. Asta fik sin løn udbetalt af Vikarbureauet A/S, der opkrævede betaling for vikartimerne hos Århus Kommune. Asta fik udleveret en Peugeot 206 og kørte afsted med kurs mod dagens første patient, Bertil Buus. Det var første gang, Asta skulle tilse Bertil, der boede i Trepkagade. Da Asta var usikker på, hvilken vej hun skulle køre, lænede hun sig forover mod bilens handskerum for at finde et bykort. Alt imens Asta et kort øjeblik havde fjernet opmærksomheden fra vejbanen, løb schæferhunden Hubert pludselig lige ud foran Peugeot en. Asta forsøgte desperat at bremse, men kunne ikke undgå at ramme Hubert. Ved påkørslen af Hubert mistede Asta herredømmet over bilen, der fortsatte ind i en forsvarligt afmærket chikane. Der skete ingen skade på chikanen, der var opstillet i vejkanten for at sænke trafikanternes hastighed. Asta steg chokeret ud af bilen. Sammen med en tililende fodgænger, Florian Flo, konstaterede Asta, at Hubert var i live, men at hunden straks måtte under dyrlægebehandling. Asta lagde forsigtigt Hubert ind på bilens bagsæde. Det viste sig, at bilen ikke umiddelbart kunne starte, hvorfor Florian tilbød at skubbe den i gang. Da Florian havde skubbet bilen cirka 15 meter, snublede han over en ujævnhed i vejen. Bilen fortsatte fremad, og pludselig gik motoren i gang. Ved faldet flængede Florian sine bukser. Bukserne havde han indkøbt cirka 4 måneder tidligere for 900 kr. Da Asta endelig nåede frem til dyrlægen, var Hubert stærkt svækket. Dyrlægen, 5

6 der skønnede, at der var gode chancer for at redde Hubert, gav sig straks til at operere. Huberts ejer, Holger Houe, blev opsporet via navneskiltet i Huberts halsbånd. Holger forklarede i overensstemmelse med sandheden, at Hubert var sluppet ud af den dårligt vedligeholdte indhegning til hundeløbegården om eftermiddagen søndag den 21. oktober, hvilket Holger havde opdaget omkring kl. 17. Holger oplyste, at han havde ledt efter Hubert indtil mørkets frembrud, og at han havde anmeldt Huberts bortkomst til politiet straks den følgende dags morgen. Det lykkedes ikke at redde Hubert, der tirsdag den 23. oktober afgik ved døden. Der var intet at bebrejde dyrlægen. Dyrlægeregningen lød på kr., som Holger betalte. En ny tilsvarende schæferhund kostede kr. Peugeot en måtte på værksted og repareres for kr. Århus Kommune havde tegnet ansvars- og kaskoforsikring for bilen i forsikringsselskabet KgF. Kaskoforsikringen var tegnet med en selvrisiko på kr., mens der ikke var aftalt selvrisiko på ansvarsforsikringen. Holger havde tegnet ansvarsforsikring uden selvrisiko for Hubert i forsikringsselskabet Himmerland. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Peugeot en 1.1 Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Århus Kommune kan kræve kr. af sin egen kaskoforsikring i KgF. Uanset at Holger er objektivt ansvarlig for de skader, Hubert forvolder, jf. HL 8, stk. 1, og at Himmerland som udgangspunkt hæfter umiddelbart over for skadelidte, jf. HL 8, stk. 2, bortfalder Holgers ansvar i medfør af EAL 19, stk. 1 (Lærebogen s. 175 og s. 325 ff.). Asta har udvist (simpel) uagtsomhed ved ikke at have den fulde opmærksomhed rettet mod kørslen. Skaden sker i forbindelse med Astas udførelse af en arbejdsopgave, ligesom hun på skadestidspunktet har indfundet sig i tjenesten (Lærebogen s.163). Til trods for at Asta er ansat af og får sin løn udbetalt af Vikarbureauet A/S (de virksomhedsorganisatoriske forhold), påhviler ansvaret i henhold til DL i den konkrete situation Århus Kommune, da Asta blot glider ind og udfører arbejdsopgaverne på lige fod med de af kommunen ansatte sygeplejersker. Asta udgør altså ikke en særlig sagkundskab i forhold til kommunen (Lærebogen s. 158 f. og s. 161 ff.). Asta har følgelig forvoldt skade på arbejdsgiverens ting, hvorved hun er ansvarsfri i medfør af EAL 19, stk. 3, for den forsikringsdækkede del af skaden (Lærebogen s. 166 og s. 337 ff.). Kaskoforsikringen har dermed hverken regres mod Himmerland eller Asta, jf. EAL 22, stk Selvrisikoen (3.000 kr.) Århus Kommune må tåle passiv identifikation med Asta, jf. det ovenfor under pkt. 1.1 anførte (Lærebogen s. 301 og 302 f.). Skaden sker under et sammenstød mellem bilen og hunden/ chikanen. Århus Kommune må herefter tåle en reduktion i det direkte erstatningskrav mod Himmerland efter HL 8, stk. 2, 2. pkt., jf. stk. 1, 2. pkt. (Lærebogen s. 307). Asta er ansvarsfri i medfør af EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (Lærebogen s. 169 f). 2. Skaden på Hubert (5.000 kr. og kr.) Der er tale om et sammenstød mellem bilen og hunden. Der påhviler Århus Kommune et objektivt ansvar for skaden på Hubert, jf. FL 101, stk. 1, jf. 104, stk. 1 (Lærebogen s. 185, s. 189 f. og s. 192). Asta, der har handlet culpøst, er (med)ansvarlig, jf. FL 104, stk. 2. Holgers direkte erstatningskrav mod bilens lovpligtige ansvarsforsikring i KgF, jf. FL 108, stk. 1, reduceres dog som følge af egen skyld, jf. oplysningen om den dårligt vedligeholdte hundeløbegård. Det må antages, at der sker en ligedeling. (Holger ville endvidere som besidder af hunden have båret et objektivt ansvar, hvis hunden havde været skadevolder (Lærebogen s. 307)). Beregningen af det reducerede erstatningskrav må tage udgangspunkt i, at forsvarlige reparationsudgifter kan kræves erstattet (Lærebogen s. 211). Operationen er et forsvarligt omend forgæves forsøg på at begrænse tabet (Lærebogen s. 207), hvorfor det er den samlede skade på kr., der må tages udgangspunkt i ved 7

8 fastlæggelsen af størrelsen af det reducerede erstatningskrav, jf. umiddelbart ovenfor (Lærebogen s. 209). 3. Skaden på Florian (900 kr.) Skaden på Florian må i forhold til det objektive ansvar, der påhviler Holger som besidder af Hubert, jf. HL 8, stk. 1, anses for inadækvat (Lærebogen s. 275 ff.). (Den af Holger udviste uagtsomhed (jf. herom ovenfor pkt. 2) kan ikke indebære ansvar efter negotiorum gestio-betragtninger for den indtrufne skade (Lærebogen s. 46)). Århus Kommune ifalder ikke et objektivt ansvar for skaden i medfør af FL 101, stk. 1, jf. 104, stk. 1. Skaden skyldes, at Florian snubler over en ujævnhed i vejen. (I relation til den indtrufne skade kan bilen ikke siges at være i brug som trafikmiddel (Lærebogen s. 189)). Asta har ikke handlet uagtsomt i relation til skaden. Der er således tale om en hændelig begivenhed, hvorfor Florian ikke kan få erstattet sine bukser. Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999). 8

9 Opgave 3 Fiskeeksportør Anders Abildsen, Esbjerg, eksporterede bl.a. røgede bornholmersild i dildeller sennepslage til salg på det svenske marked. Han fik altid leveret sildene af Bendtsens Bornholmere, ejet af Børge Bendtsen i Rønne, med en kredittid på 14 dage. Fredag den 2. november 2001 bestilte Abildsen 100 kasser røgede bornholmersild i dildlage hos Bendtsen. Sildene skulle leveres CIF Esbjerg onsdag den 7. november 2001, og transporten skulle udføres af vognmand Claus Caros. Den 6. november, da Caros kom for at hente godset, havde Bendtsen kun fået produceret 90 kasser sild. Bendtsen udstedte faktura for de 90 kasser og overlod dem i Caros varetægt. Dagen efter - den 7. november 2001 kl blev Bendtsen ringet op af Dagmar Dill, en kollega inden for røgeribranchen. Dill oplyste, at hun forgæves havde forsøgt at formå Abildsen til at betale de seneste leverancer, og at han nu skyldte Dill over kr. Bendtsen havde ikke handlet med Abildsen siden begyndelsen af marts, men fik ved opringning til 3 af Abildsens øvrige leverandører bekræftet, at Abildsen siden slutningen af juni notorisk ikke havde betalt sine regninger. Klokken 9.15 samme dag faxede Bendtsen derfor til Caros i kølebilen og beordrede ham til under ingen omstændigheder at udlevere de røgede bornholmere til Abildsen. Ved en fejl opdagede Caros dog ikke faxen og udleverede de 90 kasser. Ved frokosttid sendte Abildsen følgende fax til Bendtsen:»Har modtaget 90 kasser. Hvornår kommer de sidste 10?«. Bendtsen, som var forundret over, at der var leveret noget overhovedet, ringede straks til Abildsen og forlangte de 90 kasser tilbageleveret. Samtidig udtalte Bendtsen, at han ikke havde tænkt sig at afsende de sidste 10 kasser uden sikkerhedsstillelse for købesummens betaling. Abildsen afviste at udlevere de 90 kasser og fastholdt i øvrigt, at han havde krav på efterlevering med sædvanlig kredit. Mandag den 12. november 2001 bestilte Abildsen 120 kasser røgede bornholmersild i sennepslage hos Bendtsens Bornholmere. Bendtsen faxede følgende besked tilbage: 9

10 »Tak for bestillingen. Under de foreliggende omstændigheder leveres der kun mod kontant betaling. Vognmand Claus Caros skal modtage betalingen ved leveringen, der sker den 16. november. Vær venlig at have købesummen ( kr.) klar i kontanter. For så vidt angår sidste uges leverance fastholder jeg i øvrigt min position i alle henseender.«fredag den 16. november kl ankom Caros til Abildsens fabrik lidt uden for Esbjerg. Arbejdslederen sagde, at pengene var på Abildsens kontor i Esbjerg centrum. Han foreslog, at Caros koblede køleanhængeren med sildene fra og skyndte sig hen til kontoret, da det lukkede kl Da Caros ankom til kontoret klokken 15.45, var det lukket. Caros hastede tilbage til fabriksområdet, der nu var aflåst, således at køleanhængeren var utilgængelig. Caros så ikke anden udvej end at køre hjem til Rønne uden godset. Mandag den 19. november kl ringede Bendtsen til Abildsen og forlangte omgående tilbagelevering af de 120 kasser røgede bornholmersild i sennepslage. Yderligere fastholdt han sit krav på tilbagelevering af den første leverance. Abildsen udtalte, at han stadig lå inde med begge leverancer, men at han ikke var til sinds at udlevere dem. Abildsen oplyste endvidere, at han allerede fredag havde tømt den uaflåste køleanhænger og placeret kasserne i et separat kølerum sammen med leverancen af 7. november. Endelig krævede han efterlevering af de manglende 10 kasser. For så vidt angik leverancen af 16. november 2001 mente Abildsen i øvrigt at have krav på den sædvanlige kredittid på 14 dage. Hvorledes er retsstillingen mellem Abildsen og Bendtsen med hensyn til de to leverancer? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 1. Købenes art Der er tale om handelskøb, jf. kbl. 4, stk. 1, med karakter af et genuskøb, jf. kbl. 3. Der er endvidere tale om forsendelseskøb på cif-vilkår, jf. kbl. 64, stk. 1. (Lærebogen s. 36, s. 40 og s. 48 ff.). 2. Den første leverance 2.1. De 90 kasser Er betingelserne for standsningsret til stede? Bendtsen yder kredit til en, viser det sig, illikvid køber. Bendtsen søger derfor at udøve standsningsret over salgsgenstanden. Ifølge kbl. 39, stk. 2, kan standsningsretten udøves uden for konkurs- eller tvangsakkordsituationerne, hvis en køber, der er handlende, viser sig at have sådanne formueforhold, at det må antages, at han ikke vil kunne betale købesummen til forfaldstid. Bendtsen finder efter indgåelsen af købeaftalen ud af, at Abildsen i over fire måneder notorisk ikke har betalt sine regninger. Abildsen må følgelig antages ikke at være i stand til at betale købesummen for de røgede bornholmere til forfaldstid, den 21. november, hvorfor Bendtsen har været berettiget til at beordre salgsgenstanden standset, jf. kbl. 39, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2. (Lærebogen s. 183 f.) Er standsningsretten efterfølgende fortabt? Standsningsret kan ikke udøves efter salgsgenstandens overgivelse til køber. Dette gælder, selv om overgivelsen sker ved en fejltagelse. Bendtsen kan følgelig ikke forlange de 90 kasser udleveret, men må afvente købesummens betaling til forfaldstid. (Lærebogen s. 185 f.) De 10 kasser Det må først afgøres, om Abildsen har ret til efterlevering. Abildsens bestilling af 2. november 2001 angår 100 kasser røgede bornholmere. Bendtsen får dog ikke produceret et tilstrækkeligt kvantum sild og afsender derfor kun 90 kasser. Idet der er aftalt levering den 7. november 2001, foreligger der en forsinkelse for så vidt angår de sidste 10 kasser, jf. kbl. 21. Abildsen ville følgelig under normale omstændigheder have haft ret til at forlange efterlevering af de sidste 10 kasser, jf. kbl. 21, stk. 1. (Bendtsen vidste, at han kun leverede 90 kasser, og fakturaen lød på 90 kasser, hvorfor forholdet behandles efter reglerne om forsinkelse). Idet betingelserne i kbl. 39 er opfyldt, se ovenfor pkt , har Bendtsen imidlertid ret til at holde salgsgenstanden tilbage, indtil der stilles betryggende sikkerhed for købesummens betaling, jf. kbl. 39, stk. 1, 1. pkt. Såfremt sådan sikkerhed ikke stilles, kan Bendtsen hæve købet delvist, jf. kbl. 39, stk. 1, 2. pkt., jf. stk. 2, og nægte at levere de sidste 10 kasser. (Lærebogen s. 80 ff., navnlig s. 82 med note 13, s. 85 f., s. 184 f. og s. 187 sammenholdt med s. 129). 3. Den anden leverance 3.1. Er der vedtaget kontant betaling ved levering? 11

12 Bendtsen accepterer tilbuddet på den betingelse, at der skal betales kontant ved levering, jf. kbl. 28, stk. 2. Abildsen forholder sig passiv over for kontantforbeholdet og må derfor ved modtagelsen af varen anses for at have accepteret det. (Lærebogen s. 174) Er kontantforbeholdet efterfølgende bortfaldet? Godset kommer i Abildsens besiddelse, uden at der sker betaling. Henset til omstændighederne udgør»udleveringen«dog ikke et afkald på kontantforbeholdet. Kontantforbeholdet er altså ikke af den grund bortfaldet til fordel for den sædvanlige kredittid på 14 dage. Eftersom Bendtsen kontakter Abildsen mandag morgen, har Bendtsen ikke ved passivitet fortabt adgangen til at gøre kontantforbeholdet gældende. Da kontantforbeholdet ikke er bortfaldet, men betalingstiden er overskredet, kan Bendtsen hæve købet, jf. 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 28, stk. 2. Bendtsen har i den forbindelse opfyldt reklamationsfristen i kbl. 32, 1. pkt. (Endelig vil Bendtsen kunne kræve erstatning af Abildsen, jf. kbl. 30, stk. 1, 1. pkt.). (Lærebogen s. 176, s. 178 og s. 181). Litteratur (pensum): Nils Elmelund, Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Jørgen Nørgaard: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udg. (1996). Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 97 ff. Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 94 ff. 12

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Trods væsentlige teknologiske landvindinger inden for skibsfarten, sker der fortsat med mellemrum store transportmæssige ulykker. I nærværende nummer af SPEDITI- ONSRET ser vi nærmere på

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 33/06. afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 33/06 afsagt den 14. december 2006 ****************************** REJSEMÅL Safari, Sydafrika og Mozambique. 8.7.-24.7.2005. Sydafrika 9.7.- 16.7.2005 og Mozambique

Læs mere