DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl afholdtes et kort møde mellem Bodil Back og Anne Ask, der i Risskov drev virksomhed med salg af designersmykker til smykkeforretninger overalt i landet. Anne gav Bodil et tilbud gående ud på, at Bodil kunne købe 20 såkaldte»baronesseringe«til kr. pr. stk. Da Bodil var i tvivl om, hvorvidt hun kunne sælge de meget specielle ringe til sine kunder, sagde Anne, at Bodil skulle svare inden tre dage, da ringene var meget efterspurgte og ikke længere kunne skaffes. Bodil meddelte, at hun syntes, at fristen var urimelig kort, men at hun ville svare, når hun havde tænkt nærmere over tilbudet. Inden hun gik, tog Bodil i Annes nærvær nogle fotografier af ringene, så de i givet fald kunne blive afbilledet i Bodils julekatalog. Tirsdag den 6. november om eftermiddagen besluttede Bodil sig for at købe de 20 ringe. Hun rettede derfor henvendelse til det trykkeri, som stod for udfærdigelsen af hendes julekatalog, for at få ringene optaget i kataloget dels med et billede, dels med en prisangivelse på kr. pr. stk. Trykkeren meddelte, at kataloget allerede som aftalt var færdigt til at gå i trykken, og at ændringer i opsætningen ville forhøje prisen for de bestilte kataloger med i alt kr. Bodil accepterede merprisen, hvorefter hun straks fik billedet med tekst bragt til trykkeriet. Da Bodil efterfølgende samme dag kl ringede til Anne for at acceptere dennes tilbud, meddelte Annes telefonsvarer, at kontoret var lukket fra kl Herefter besluttede Bodil, at hun ville ringe den følgende dag. Onsdag den 7. november forsøgte Bodil utallige gange forgæves at komme i telefonisk kontakt med Anne. Den meget travle Anne var imidlertid konstant optaget i telefonen eller sad i møde. I forbindelse med sin sidste opringning den 7. november kl bad Bodil om at blive stillet om til Annes sekretær. Bodil bad sekretæren lægge en skriftlig telefonbesked til Anne om at»ringe tilbage vedrørende baronesseringene«. Anne fik lidt senere overgivet telefonbeskeden, men siden glemte hun i sin travlhed alt herom.

2 Torsdag den 8. november kl indfandt Carl Cortzen sig i Bodils forretning for at købe en alliancering til sin forlovede. Bodil, der stod for ekspeditionen, kendte i forvejen Carl, der var ansat som indkøbschef i Annes virksomhed. Bodil fortalte Carl, at hun havde fået et tilbud fra Anne om køb af 20 baronesseringe til kr. pr. stk. Bodil sagde videre, at hun havde accepteret tilbudet ved at lægge en telefonbesked til Anne, og hun bad Carl sikre sig, at Anne havde modtaget og forstået beskeden. Carl fortalte, at han ikke tidligere havde hørt om tilbudet, men at han var på vej til arbejde, og at han nok skulle give Anne besked. Carl indfandt sig på Annes kontor, straks han mødte på arbejde. Han fik imidlertid ikke givet Anne beskeden, idet Anne denne dag havde et møde med en smykkehandler, Søren Sivertsen, i København. Under mødet mellem Anne og Søren i København den 8. november kl udtrykte Søren stor interesse for baronesseringe. Da Anne sagde, at hun havde 20 af disse ringe på lager, tilbød Søren kr. pr. stk. Dette accepterede Anne straks. Fredag den 9. november om morgenen sagde Carl til Anne, at han den foregående dag havde fået en besked fra Bodil om, at denne havde accepteret tilbudet vedrørende de 20 baronesseringe. Anne ringede med det samme til Bodil og meddelte, at hun Anne hverken kunne eller ville levere ringene, som hun havde solgt den foregående dag. Som begrundelse angav Anne, at Bodil ikke havde svaret rettidigt. Bodil blev rasende og sagde, at hun krævede erstatning i videst muligt omfang. Bodil opgjorde straks sit krav til kr. Hun meddelte, at beløbet svarede til merudgiften ved trykningen af julekatalogerne på kr. samt den indtægt på kr., hun gik glip af ved ikke at kunne sælge de 20 baronesseringe med en fortjeneste på kr. pr. stk. Anne bestred enhver erstatningspligt. Samme dag rettede både Anne og Bodil henvendelse til Carl, af hvem de krævede erstatning for ethvert tab, de måtte lide som følge af det passerede. Der ønskes en stillingtagen til de fremsatte krav. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Forholdet mellem Anne og Bodil 1.1. Er der indgået en aftale mellem Anne og Bodil? Da Bodils erstatningskrav omfatter en påstået mistet fortjeneste på kr. (positiv opfyldelsesinteresse), må der først og fremmest tages stilling til, om der er indgået en aftale mellem Bodil og Anne. Spørgsmålet er, om Bodil har accepteret Annes tilbud rettidigt. Anne fremsætter den 5. november et mundtligt tilbud til Bodil, idet hun angiver, at accept skal ske»inden tre dage«. Bodils accept skal være kommet frem til Anne inden acceptfristens udløb, jf. AFTL 2, stk. 1. Om man beregner acceptfristen for det mundtlige tilbud enten således, (1) at der bortses fra afgivelsesdagen og tælles tre dage frem, eller således (2) at man tæller tre dage frem fra afgivelsestidspunktet (den 5. november kl ), får ingen betydning i det foreliggende tilfælde: Uanset beregningsmåden udløber acceptfristen den 8. november, således at accepten skal være kommet frem til Anne inden for almindelig åbningstid (senest kl ) denne dag. Bodil kan ikke tiltage sig en længere acceptfrist ved at udtale, at hun synes, at fristen er»urimelig kort«, men at hun vil svare, når hun har»tænkt nærmere over tilbudet«. Udtalelsen har i øvrigt ikke en sådan karakter, at det må kræves af Anne, at hun tager afstand herfra Bodil kan mene om acceptfristen, hvad hun vil, men det er Anne, der som tilbudsgiver fastsætter fristens længde. De»utallige«forgæves opringninger, som Bodil foretager den 7. november, er helt uden betydning for acceptproblemet. Der er naturligvis heller ikke accepteret ved den telefonbesked, Bodil får lagt til Anne samme dag, idet beskeden alene er en anmodning til Anne om at»ringe tilbage vedrørende baronesseringene«. At Anne glemmer alt om beskeden har ingen betydning: Der påhviler ikke en tilbudsgiver nogen almindelig pligt til aktivt at skaffe sig svar fra acceptanten, og dette er aldeles klart i den foreliggende situation, hvor Bodil jo på ingen måde har været forhindret i at acceptere f.eks. ved et brev eller for den sags skyld ved en telefonbesked med et antagende svar. Bodil benytter Carl som bud ved at bede Carl om og få Carls tilsagn om at han vil sikre sig, at Bodil har opfattet telefonbeskeden som en accept. Det gør ingen forskel, om man i den foreliggende situation tillige opfatter Carl som bud for Anne, fordi han er ansat i Annes virksomhed. En accept, der er afgivet over for et bud det være sig acceptantens eller tilbudsgiverens binder ikke tilbudsgiveren, før accepten er kommet frem til denne. Da Carl først giver Anne besked den 9. november, er accepten for sen. Det gør heller ingen forskel, om man opfatter Bodils besked til Carl som en accept over for Carl, idet Carl som Annes indkøbschef ikke har stillingsfuldmagt til at modtage en accept vedrørende salg. Ved at sælge de 20 baronesseringe den 8. november kl tager Anne selvsagt en chance, idet acceptfristen ikke er udløbet på dette tidspunkt, og idet hun endnu risikerer at blive bundet ved en rettidig accept fra Bodil. At salget sker før acceptfristens udløb kommer imidlertid ikke Anne til skade i det foreliggende tilfælde, hvor Bodils accept som netop nævnt er for sen. 3

4 1.2. Bodils erstatningskrav Indledningsvis skal det bemærkes, at Bodil naturligvis under ingen omstændigheder kan få medhold i det fulde erstatningskrav, hun rejser over for Anne, idet kravet omfatter både en mistet fortjeneste på kr. (positiv opfyldelsesinteresse) og afholdte merudgifter til trykning på kr. (negativ kontraktsinteresse). Da der ikke er indgået en aftale mellem Anne og Bodil, er Anne berettiget til at nægte at levere, og Bodil er afskåret fra at kræve erstatning i form af positiv opfyldelsesinteresse. Bodil kan heller ikke rette noget erstatningskrav mod Anne som arbejdsgiver for Carl. Carl er på vej til arbejde og modtager beskeden i forbindelse med et privat ærinde i Bodils forretning, hvorfor DL ikke kan anvendes i den foreliggende situation. (I øvrigt har Carl ikke handlet culpøst, jf. nedenfor under pkt. 3, hvorfor DL ikke ville kunne påberåbes som ansvarsgrundlag over for Anne, selv om det måtte antages, at Carls undladelse var omfattet af DL 's krav om»derudi«). Herefter får Bodil ikke medhold i sit erstatningskrav mod Anne for så vidt angår de kr. Bodil kan heller ikke kræve, at Anne erstatter merudgifterne på kr. ved trykningen af kataloget, idet Anne ikke har handlet culpøst. Det kan naturligvis ikke bebrejdes Anne, at Bodil er så sent ude med sine indkøbsovervejelser, at det påfører hende merudgifter at få nye billeder og ny tekst optaget i et katalog, som allerede er færdigt. 2. Forholdet mellem Anne og Carl Da Bodil ikke får medhold i nogen del af sit krav over for Anne, opstår der ikke noget erstatningsproblem i forholdet mellem Anne og Carl. 3. Forholdet mellem Bodil og Carl Carl har ikke handlet culpøst, og allerede af den grund kan Bodil ikke kræve noget beløb erstattet af ham: For det første har Carl grund til at tro, at der allerede er accepteret. For det andet har Carl ikke tidligere hørt om Annes tilbud, og da Bodil ikke oplyser ham om acceptfristen, kan det ikke bebrejdes ham, at han først giver Anne besked den 9. november. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 55 f., s. 58, s. 147, s. 149, s. 285 f., s. 302 f. og s (Se også Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 58 f., s. 62, s. 111, s. 113, s. 275, s. 291 f. og s. 346.) Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999) s. 155, s. 161 og s. 163 f. 4

5 Opgave 2 Mandag den 22. oktober 2001 var sygeplejerske Asta Ask tilsagt til at møde klokken 6.30 i Århus Kommunes garageanlæg, hvor den kommunale hjemmeplejes biler holdt parkerede. Asta var ansat hos Vikarbureauet A/S, hvorfra Århus Kommune rekvirerede sygeplejersker i tilfælde af bl.a. sygdom og ferie blandt kommunens egne sygeplejersker. Da en af de kommunale sygeplejersker havde opsagt sin stilling til fratræden den 1. oktober 2001, havde kommunen af hensyn til budgettet valgt at udskyde genbesættelsen af stillingen og at benytte en sygeplejerske fra Vikarbureauet A/S i stedet. Asta fik sin løn udbetalt af Vikarbureauet A/S, der opkrævede betaling for vikartimerne hos Århus Kommune. Asta fik udleveret en Peugeot 206 og kørte afsted med kurs mod dagens første patient, Bertil Buus. Det var første gang, Asta skulle tilse Bertil, der boede i Trepkagade. Da Asta var usikker på, hvilken vej hun skulle køre, lænede hun sig forover mod bilens handskerum for at finde et bykort. Alt imens Asta et kort øjeblik havde fjernet opmærksomheden fra vejbanen, løb schæferhunden Hubert pludselig lige ud foran Peugeot en. Asta forsøgte desperat at bremse, men kunne ikke undgå at ramme Hubert. Ved påkørslen af Hubert mistede Asta herredømmet over bilen, der fortsatte ind i en forsvarligt afmærket chikane. Der skete ingen skade på chikanen, der var opstillet i vejkanten for at sænke trafikanternes hastighed. Asta steg chokeret ud af bilen. Sammen med en tililende fodgænger, Florian Flo, konstaterede Asta, at Hubert var i live, men at hunden straks måtte under dyrlægebehandling. Asta lagde forsigtigt Hubert ind på bilens bagsæde. Det viste sig, at bilen ikke umiddelbart kunne starte, hvorfor Florian tilbød at skubbe den i gang. Da Florian havde skubbet bilen cirka 15 meter, snublede han over en ujævnhed i vejen. Bilen fortsatte fremad, og pludselig gik motoren i gang. Ved faldet flængede Florian sine bukser. Bukserne havde han indkøbt cirka 4 måneder tidligere for 900 kr. Da Asta endelig nåede frem til dyrlægen, var Hubert stærkt svækket. Dyrlægen, 5

6 der skønnede, at der var gode chancer for at redde Hubert, gav sig straks til at operere. Huberts ejer, Holger Houe, blev opsporet via navneskiltet i Huberts halsbånd. Holger forklarede i overensstemmelse med sandheden, at Hubert var sluppet ud af den dårligt vedligeholdte indhegning til hundeløbegården om eftermiddagen søndag den 21. oktober, hvilket Holger havde opdaget omkring kl. 17. Holger oplyste, at han havde ledt efter Hubert indtil mørkets frembrud, og at han havde anmeldt Huberts bortkomst til politiet straks den følgende dags morgen. Det lykkedes ikke at redde Hubert, der tirsdag den 23. oktober afgik ved døden. Der var intet at bebrejde dyrlægen. Dyrlægeregningen lød på kr., som Holger betalte. En ny tilsvarende schæferhund kostede kr. Peugeot en måtte på værksted og repareres for kr. Århus Kommune havde tegnet ansvars- og kaskoforsikring for bilen i forsikringsselskabet KgF. Kaskoforsikringen var tegnet med en selvrisiko på kr., mens der ikke var aftalt selvrisiko på ansvarsforsikringen. Holger havde tegnet ansvarsforsikring uden selvrisiko for Hubert i forsikringsselskabet Himmerland. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Peugeot en 1.1 Den forsikringsdækkede del af skaden ( kr.) Århus Kommune kan kræve kr. af sin egen kaskoforsikring i KgF. Uanset at Holger er objektivt ansvarlig for de skader, Hubert forvolder, jf. HL 8, stk. 1, og at Himmerland som udgangspunkt hæfter umiddelbart over for skadelidte, jf. HL 8, stk. 2, bortfalder Holgers ansvar i medfør af EAL 19, stk. 1 (Lærebogen s. 175 og s. 325 ff.). Asta har udvist (simpel) uagtsomhed ved ikke at have den fulde opmærksomhed rettet mod kørslen. Skaden sker i forbindelse med Astas udførelse af en arbejdsopgave, ligesom hun på skadestidspunktet har indfundet sig i tjenesten (Lærebogen s.163). Til trods for at Asta er ansat af og får sin løn udbetalt af Vikarbureauet A/S (de virksomhedsorganisatoriske forhold), påhviler ansvaret i henhold til DL i den konkrete situation Århus Kommune, da Asta blot glider ind og udfører arbejdsopgaverne på lige fod med de af kommunen ansatte sygeplejersker. Asta udgør altså ikke en særlig sagkundskab i forhold til kommunen (Lærebogen s. 158 f. og s. 161 ff.). Asta har følgelig forvoldt skade på arbejdsgiverens ting, hvorved hun er ansvarsfri i medfør af EAL 19, stk. 3, for den forsikringsdækkede del af skaden (Lærebogen s. 166 og s. 337 ff.). Kaskoforsikringen har dermed hverken regres mod Himmerland eller Asta, jf. EAL 22, stk Selvrisikoen (3.000 kr.) Århus Kommune må tåle passiv identifikation med Asta, jf. det ovenfor under pkt. 1.1 anførte (Lærebogen s. 301 og 302 f.). Skaden sker under et sammenstød mellem bilen og hunden/ chikanen. Århus Kommune må herefter tåle en reduktion i det direkte erstatningskrav mod Himmerland efter HL 8, stk. 2, 2. pkt., jf. stk. 1, 2. pkt. (Lærebogen s. 307). Asta er ansvarsfri i medfør af EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (Lærebogen s. 169 f). 2. Skaden på Hubert (5.000 kr. og kr.) Der er tale om et sammenstød mellem bilen og hunden. Der påhviler Århus Kommune et objektivt ansvar for skaden på Hubert, jf. FL 101, stk. 1, jf. 104, stk. 1 (Lærebogen s. 185, s. 189 f. og s. 192). Asta, der har handlet culpøst, er (med)ansvarlig, jf. FL 104, stk. 2. Holgers direkte erstatningskrav mod bilens lovpligtige ansvarsforsikring i KgF, jf. FL 108, stk. 1, reduceres dog som følge af egen skyld, jf. oplysningen om den dårligt vedligeholdte hundeløbegård. Det må antages, at der sker en ligedeling. (Holger ville endvidere som besidder af hunden have båret et objektivt ansvar, hvis hunden havde været skadevolder (Lærebogen s. 307)). Beregningen af det reducerede erstatningskrav må tage udgangspunkt i, at forsvarlige reparationsudgifter kan kræves erstattet (Lærebogen s. 211). Operationen er et forsvarligt omend forgæves forsøg på at begrænse tabet (Lærebogen s. 207), hvorfor det er den samlede skade på kr., der må tages udgangspunkt i ved 7

8 fastlæggelsen af størrelsen af det reducerede erstatningskrav, jf. umiddelbart ovenfor (Lærebogen s. 209). 3. Skaden på Florian (900 kr.) Skaden på Florian må i forhold til det objektive ansvar, der påhviler Holger som besidder af Hubert, jf. HL 8, stk. 1, anses for inadækvat (Lærebogen s. 275 ff.). (Den af Holger udviste uagtsomhed (jf. herom ovenfor pkt. 2) kan ikke indebære ansvar efter negotiorum gestio-betragtninger for den indtrufne skade (Lærebogen s. 46)). Århus Kommune ifalder ikke et objektivt ansvar for skaden i medfør af FL 101, stk. 1, jf. 104, stk. 1. Skaden skyldes, at Florian snubler over en ujævnhed i vejen. (I relation til den indtrufne skade kan bilen ikke siges at være i brug som trafikmiddel (Lærebogen s. 189)). Asta har ikke handlet uagtsomt i relation til skaden. Der er således tale om en hændelig begivenhed, hvorfor Florian ikke kan få erstattet sine bukser. Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999). 8

9 Opgave 3 Fiskeeksportør Anders Abildsen, Esbjerg, eksporterede bl.a. røgede bornholmersild i dildeller sennepslage til salg på det svenske marked. Han fik altid leveret sildene af Bendtsens Bornholmere, ejet af Børge Bendtsen i Rønne, med en kredittid på 14 dage. Fredag den 2. november 2001 bestilte Abildsen 100 kasser røgede bornholmersild i dildlage hos Bendtsen. Sildene skulle leveres CIF Esbjerg onsdag den 7. november 2001, og transporten skulle udføres af vognmand Claus Caros. Den 6. november, da Caros kom for at hente godset, havde Bendtsen kun fået produceret 90 kasser sild. Bendtsen udstedte faktura for de 90 kasser og overlod dem i Caros varetægt. Dagen efter - den 7. november 2001 kl blev Bendtsen ringet op af Dagmar Dill, en kollega inden for røgeribranchen. Dill oplyste, at hun forgæves havde forsøgt at formå Abildsen til at betale de seneste leverancer, og at han nu skyldte Dill over kr. Bendtsen havde ikke handlet med Abildsen siden begyndelsen af marts, men fik ved opringning til 3 af Abildsens øvrige leverandører bekræftet, at Abildsen siden slutningen af juni notorisk ikke havde betalt sine regninger. Klokken 9.15 samme dag faxede Bendtsen derfor til Caros i kølebilen og beordrede ham til under ingen omstændigheder at udlevere de røgede bornholmere til Abildsen. Ved en fejl opdagede Caros dog ikke faxen og udleverede de 90 kasser. Ved frokosttid sendte Abildsen følgende fax til Bendtsen:»Har modtaget 90 kasser. Hvornår kommer de sidste 10?«. Bendtsen, som var forundret over, at der var leveret noget overhovedet, ringede straks til Abildsen og forlangte de 90 kasser tilbageleveret. Samtidig udtalte Bendtsen, at han ikke havde tænkt sig at afsende de sidste 10 kasser uden sikkerhedsstillelse for købesummens betaling. Abildsen afviste at udlevere de 90 kasser og fastholdt i øvrigt, at han havde krav på efterlevering med sædvanlig kredit. Mandag den 12. november 2001 bestilte Abildsen 120 kasser røgede bornholmersild i sennepslage hos Bendtsens Bornholmere. Bendtsen faxede følgende besked tilbage: 9

10 »Tak for bestillingen. Under de foreliggende omstændigheder leveres der kun mod kontant betaling. Vognmand Claus Caros skal modtage betalingen ved leveringen, der sker den 16. november. Vær venlig at have købesummen ( kr.) klar i kontanter. For så vidt angår sidste uges leverance fastholder jeg i øvrigt min position i alle henseender.«fredag den 16. november kl ankom Caros til Abildsens fabrik lidt uden for Esbjerg. Arbejdslederen sagde, at pengene var på Abildsens kontor i Esbjerg centrum. Han foreslog, at Caros koblede køleanhængeren med sildene fra og skyndte sig hen til kontoret, da det lukkede kl Da Caros ankom til kontoret klokken 15.45, var det lukket. Caros hastede tilbage til fabriksområdet, der nu var aflåst, således at køleanhængeren var utilgængelig. Caros så ikke anden udvej end at køre hjem til Rønne uden godset. Mandag den 19. november kl ringede Bendtsen til Abildsen og forlangte omgående tilbagelevering af de 120 kasser røgede bornholmersild i sennepslage. Yderligere fastholdt han sit krav på tilbagelevering af den første leverance. Abildsen udtalte, at han stadig lå inde med begge leverancer, men at han ikke var til sinds at udlevere dem. Abildsen oplyste endvidere, at han allerede fredag havde tømt den uaflåste køleanhænger og placeret kasserne i et separat kølerum sammen med leverancen af 7. november. Endelig krævede han efterlevering af de manglende 10 kasser. For så vidt angik leverancen af 16. november 2001 mente Abildsen i øvrigt at have krav på den sædvanlige kredittid på 14 dage. Hvorledes er retsstillingen mellem Abildsen og Bendtsen med hensyn til de to leverancer? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 1. Købenes art Der er tale om handelskøb, jf. kbl. 4, stk. 1, med karakter af et genuskøb, jf. kbl. 3. Der er endvidere tale om forsendelseskøb på cif-vilkår, jf. kbl. 64, stk. 1. (Lærebogen s. 36, s. 40 og s. 48 ff.). 2. Den første leverance 2.1. De 90 kasser Er betingelserne for standsningsret til stede? Bendtsen yder kredit til en, viser det sig, illikvid køber. Bendtsen søger derfor at udøve standsningsret over salgsgenstanden. Ifølge kbl. 39, stk. 2, kan standsningsretten udøves uden for konkurs- eller tvangsakkordsituationerne, hvis en køber, der er handlende, viser sig at have sådanne formueforhold, at det må antages, at han ikke vil kunne betale købesummen til forfaldstid. Bendtsen finder efter indgåelsen af købeaftalen ud af, at Abildsen i over fire måneder notorisk ikke har betalt sine regninger. Abildsen må følgelig antages ikke at være i stand til at betale købesummen for de røgede bornholmere til forfaldstid, den 21. november, hvorfor Bendtsen har været berettiget til at beordre salgsgenstanden standset, jf. kbl. 39, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 2. (Lærebogen s. 183 f.) Er standsningsretten efterfølgende fortabt? Standsningsret kan ikke udøves efter salgsgenstandens overgivelse til køber. Dette gælder, selv om overgivelsen sker ved en fejltagelse. Bendtsen kan følgelig ikke forlange de 90 kasser udleveret, men må afvente købesummens betaling til forfaldstid. (Lærebogen s. 185 f.) De 10 kasser Det må først afgøres, om Abildsen har ret til efterlevering. Abildsens bestilling af 2. november 2001 angår 100 kasser røgede bornholmere. Bendtsen får dog ikke produceret et tilstrækkeligt kvantum sild og afsender derfor kun 90 kasser. Idet der er aftalt levering den 7. november 2001, foreligger der en forsinkelse for så vidt angår de sidste 10 kasser, jf. kbl. 21. Abildsen ville følgelig under normale omstændigheder have haft ret til at forlange efterlevering af de sidste 10 kasser, jf. kbl. 21, stk. 1. (Bendtsen vidste, at han kun leverede 90 kasser, og fakturaen lød på 90 kasser, hvorfor forholdet behandles efter reglerne om forsinkelse). Idet betingelserne i kbl. 39 er opfyldt, se ovenfor pkt , har Bendtsen imidlertid ret til at holde salgsgenstanden tilbage, indtil der stilles betryggende sikkerhed for købesummens betaling, jf. kbl. 39, stk. 1, 1. pkt. Såfremt sådan sikkerhed ikke stilles, kan Bendtsen hæve købet delvist, jf. kbl. 39, stk. 1, 2. pkt., jf. stk. 2, og nægte at levere de sidste 10 kasser. (Lærebogen s. 80 ff., navnlig s. 82 med note 13, s. 85 f., s. 184 f. og s. 187 sammenholdt med s. 129). 3. Den anden leverance 3.1. Er der vedtaget kontant betaling ved levering? 11

12 Bendtsen accepterer tilbuddet på den betingelse, at der skal betales kontant ved levering, jf. kbl. 28, stk. 2. Abildsen forholder sig passiv over for kontantforbeholdet og må derfor ved modtagelsen af varen anses for at have accepteret det. (Lærebogen s. 174) Er kontantforbeholdet efterfølgende bortfaldet? Godset kommer i Abildsens besiddelse, uden at der sker betaling. Henset til omstændighederne udgør»udleveringen«dog ikke et afkald på kontantforbeholdet. Kontantforbeholdet er altså ikke af den grund bortfaldet til fordel for den sædvanlige kredittid på 14 dage. Eftersom Bendtsen kontakter Abildsen mandag morgen, har Bendtsen ikke ved passivitet fortabt adgangen til at gøre kontantforbeholdet gældende. Da kontantforbeholdet ikke er bortfaldet, men betalingstiden er overskredet, kan Bendtsen hæve købet, jf. 28, stk. 1, 1. pkt., jf. 28, stk. 2. Bendtsen har i den forbindelse opfyldt reklamationsfristen i kbl. 32, 1. pkt. (Endelig vil Bendtsen kunne kræve erstatning af Abildsen, jf. kbl. 30, stk. 1, 1. pkt.). (Lærebogen s. 176, s. 178 og s. 181). Litteratur (pensum): Nils Elmelund, Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Jørgen Nørgaard: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udg. (1996). Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 97 ff. Lennart Lynge Andersen, Palle Bo Madsen og Jørgen Nørgaard: Aftaler og mellemmænd, 3. udg. (1997) s. 94 ff. 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm)

23. februar 2015. Lasse Kjeldmand. IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) 23. februar 2015 Lasse Kjeldmand IKKE under konkurs (Modetøj: køn&møn, Staff by nu, Container mm) Eftersyn: 3. marts 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Balticagade 10, Århus eller efter aftale pr. tlf. 2019

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670)

Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670) 26. juni 2015 Thrusholm Autoservice ApS under konkurs v/bech-bruun Advokatfirma (Bosch tester, type KTS 670) Eftersyn: 1. juli 2015 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Svanemøllevej 34, København Ø Budfrist: 3.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

In2design ApS under konkurs (Domæner)

In2design ApS under konkurs (Domæner) 18. februar 2014 In2design ApS under konkurs (Domæner) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 27. februar 2014 kl. 14.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne Se varegruppeinddelingerne

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80)

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) 16. December 2014 Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. december 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel)

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) 1. september 2015 KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) Eftersyn: 7. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 12.30 Svanemøllevej

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside)

Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) 18. juli 2012 Isoleringsexperten ApS under konkurs (4 domænenavne samt hjemmeside) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 6. august 2012 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud -

Læs mere

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn

26. februar 2015 IBK K/S. IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn 26. februar 2015 IBK K/S IKKE under konkurs (Udækket pantebrev - kr. 172.190,64 - to debitorer) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 11. marts 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads)

Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads) 8. februar 2013 Murermester Kenneth Jensen ApS under konkurs (Stillads) Eftersyn: 19. februar 2013 fra kl. 15.30 til kl. 16.00 Livjægergade 43, 2100 København Ø. Budfrist: 20. februar 2013 kl. 15.00 Se

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.)

Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.) 14. september 2015 Dpa VVS ApS under konkurs v/bruun og Hjejle (Blandet værktøj bl.a. boremaskiner, rørskære mv.) Eftersyn: 24. september 2015 fra kl. 13.00 til kl. 15.00 Nørregade 21, 1165 København efter

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere