DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann deltog sjældent i firmaets drift, som i hovedsagen varetoges af prokurist Bent Bardram. Carl Cortsen var indehaver af grossistfirmaet»cortsen Beslag og Olier«, der var leveringsdygtigt i alt vedrørende beslag og smøreolier. Cortsens firma, der beskæftigede 7 ekspedienter og en bogholder, havde igennem mange år indkøbt hovedparten af beslagene hos Asmann. Efter en sædvane i beslagbranchen kunne ekspedienter med bindende virkning for deres firma foretage»småindkøb«hos leverandørerne, hvorved man forstod indkøb for op til kr. pr. dag. Bortset fra sådanne småindkøb havde det igennem alle årene været Cortsen alene, der havde foretaget bestillinger hos firmaets leverandører. Den 1. marts 2002 sendte Cortsen sålydende brev til»asmann Industry Supplier«:»Til Asmann Industry Supplier Hermed skal jeg meddele, at ekspedient Ditlev Dam har fået en specialfuldmagt, således at ikke kun jeg, men også hr. Dam, kan foretage indkøb på vegne af Cortsen Beslag og Olier. Med venlig hilsen Carl Cortsen«. I tiden efter den 1. marts blev forholdet mellem Ditlev Dam og de seks øvrige ekspedienter mere og mere belastet. Som følge af det stadig dårligere samarbejdsklima opsagde Cortsen den 31. august 2002 Dam til fratræden den 30. november Den 1. september løb Cortsen tilfældigt på Bardram fra»asmann Industry Supplier«. Cortsen fortalte, at Dam skulle fratræde sin stilling den 30. november, og at han derfor ikke længere havde lov til at foretage indkøb for Cortsen. Bardram svarede, at dette var en vigtig oplysning, som han nu havde noteret sig. Bardram havde tænkt sig at videregive oplysningen til Asmann, men glemte på grund af usædvanlig travlhed alt herom. Den 2. september afgav Dam over for»asmann Industry Supplier«en bestilling på beslag af mærket FIX-IT, størrelse 2½ til en pris på 5 kr. pr. stk. Bestillingen

2 blev modtaget af Asmann personligt, der straks begyndte at effektuere den. Supplier«: Den 3. september fremkom følgende telefax fra Cortsen til»asmann Industry»Til hr. Asmann Hermed skal jeg meddele, at ekspedient Ditlev Dams specialfuldmagt af 1.marts 2002 er tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning. Med venlig hilsen Carl Cortsen«. Den 5. september blev Cortsen med kort varsel kaldt til et møde i brancheforeningen, og da han selv var forhindret, bad han Dam, der som den eneste ikke holdt frokostpause i kantinen, bestille NAIL-IT-beslag, størrelse 3 til en pris på 3 kr. pr. stk. Dam, der generelt fandt Cortsens bestillinger overforsigtige, mente, at man sagtens kunne sælge NAIL-IT-beslag inden for kort tid, og afgav samme dag over for»asmann Industry Supplier«en bestilling på stk. Endnu samme dag den 5. september afgav Dam også en bestilling til Asmann på 500 GOTCHA-beslag på 4½ til en pris på 10 kr. pr. stk. Da Cortsen den 6. september var tilbage på sin post, kom Dams tre bestillinger for en dag. Asmann hævdede, at Cortsen var fuldt ud bundet af alle tre bestillinger, hvilket Cortsen energisk bestred. Subsidiært ønskede Asmann, at Cortsen var bundet i videst muligt omfang, hvorimod Cortsen ønskede at være ubundet i videst muligt omfang. Cortsen gjorde bl.a. gældende, at det var et almindeligt princip, at man ikke kunne vinde ret, når man var i ond tro, og at dette måtte gå ud over Asmann. Hvorledes er retsstillingen mellem Asmann og Cortsen? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. De FIX-IT-beslag Dams bestilling falder klart uden for ekspedienters stillingsfuldmagt inden for beslagbranchen. Cortsen har imidlertid den 1. marts 2002 udstyret Dam med en AFTL 13-fuldmagt, idet meddelelsen til»asmann Industry Supplier«indeholder en ubegrænset indkøbsfuldmagt for Dam på vegne»cortsen Beslag og Olier«. Cortsen tilbagekalder mundtligt 13-fuldmagten den 1. september Bardram, der er Asmanns prokurist, har utvivlsomt fuldmagt til at tage imod tilbagekaldelsen, jf. AFTL 26 og lov om erhvervsdrivende virksomheder 7. Når tilbagekaldelse er sket direkte over for tredjemand (herunder dennes fuldmægtig), kan den pågældende her: Asmann ikke påberåbe sig, at tilbagekaldelse ikke er sket på samme måde som stiftelsen. En 13-fuldmagt, der er meddelt skriftligt, kan således utvivlsomt tilbagekaldes mundtligt. (Ved mundtlige tilkendegivelser er risikoen for misforståelser altid til stede. Opgaveteksten viser imidlertid tydeligt, at Bardram har forstået oplysningen fra Cortsen, herunder at oplysningen er vigtig). Det er helt uden betydning, at Asmann var i god tro om den stedfundne tilbagekaldelse. Konklusion: Cortsen er ikke bundet til at aftage de FIX-IT-beslag. 2. De NAIL-IT-beslag Dams bestilling falder klart uden for ekspedienters stillingsfuldmagt inden for beslagbranchen. Bestillingen falder heller ikke ind under 13-fuldmagten, der er ophørt ved tilbagekaldelsen til Bardram en tilbagekaldelse, der ovenikøbet er gentaget pr. telefax. Derimod har Cortsen udstyret Dam med en 18-fuldmagt til at indkøbe NAIL-IT-beslag. Denne fuldmagt overskrider Dam ved at indkøbe stk., men der er ingen grund til at fritage Cortsen for pligten til at aftage og betale for de første stk. Det er helt uden betydning, at Asmann er i»ond tro«i den forstand, at Asmann vanskeligt kan tro, at Dam har en fuldmagt til at handle som sket. Afgørende er, at Dam faktisk har haft fuldmagt til at indkøbe NAIL-IT-beslag. Konklusion: Asmann har krav på betaling af NAIL-IT-beslag til en pris på 3 kr. pr. stk. eller kr. 3. De 500 GOTCHA-beslag Dams bestilling falder som udgangspunkt klart inden for den stillingsfuldmagt, som ekspedienter i beslagbranchen ifølge opgaveteksten er i besiddelse af. Spørgsmålet er, om dette udgangspunkt bør modificeres under de foreliggende omstændigheder. Udgangspunktet skal ikke modificeres, fordi Cortsen har fortalt Bardram,»at Dam [skal] fratræde sin stilling den 30. november, og at han derfor ikke længere [har] lov 3

4 til at foretage indkøb for Cortsen«. Det er naturligt, at Bardram opfatter udtalelsen som gående alene på 13-fuldmagten, og ikke tillige på stillingsfuldmagten. Det er uden betydning, at Bardram er blevet bragt i ond tro om, at Dam er blevet afskediget. En stillingsfuldmagt tilbagekaldes ved, at fuldmægtigen fjernes fra stillingen, jf. AFTL 15, og ond tro om fuldmægtigens fratræden på et senere tidspunkt kan heroverfor ikke have nogen betydning. (Anderledes, hvis Bardram var i ond tro om, at tidspunktet for fratrædelsen var kommet, men da ville Dam medmindre der var sket noget helt særligt også samtidig være fjernet fra stillingen). Udgangspunktet skal heller ikke modificeres, fordi 13-fuldmagten er tilbagekaldt. Denne fuldmagt går jo netop videre end stillingsfuldmagten, og de to fuldmagter lever på en vis måde uafhængigt af hinanden. Udgangspunktet skal endelig heller ikke modificeres, fordi Dam allerede har foretaget et indkøb for kr. den 5. september. Stillingsfuldmagten omhandler småindkøb, og der kan ikke være noget til hinder for, at der foretages større indkøb ved siden af. Konklusion: Asmann har krav på betaling af 500 GOTCHA-beslag til en pris på 10 kr. pr. stk. eller kr. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udgave (2001) s. 290 f., 291 f., 305 f., 310, 313 f. og

5 Opgave 2 Skolelærer Aksel Andersen købte den 15. november 2002 en ejerlejlighed til overtagelse mandag den 23. december samme år. Aksel havde brug for, at lejligheden var indflytningsklar allerede onsdag den 1. januar 2003, og han ville gerne have overstået en del af istandsættelsen inden sin indflytning. Der skulle bl.a. sættes listelofter op i stuen. Da Aksel ikke selv var»handyman«og heller ikke kendte nogen, der var ringede han den 2. december til tømrermester Theis Thomsen og forespurgte, om denne kunne påtage sig at sætte lofter op mellem jul og nytår. Theis meddelte, at hans firma holdt ferielukket fra fredag den 20. december, men at han ville spørge en af sine tømrersvende, Dan Davidsen, om han ville påtage sig lidt overarbejde. Allerede den 4. december fik Aksel løfte fra Theis om, at Dan kunne udføre arbejdet fredag den 27. og mandag den 30. december, men at Aksel selv måtte stille bil og chauffør til rådighed til afhentning af brædder, da brædderne jo ikke kunne leveres før overtagelsen af lejligheden, og da Dan ikke havde kørekort. Dan skulle dog med i byggemarkedet for at udvælge brædderne. Aksel skulle også have malet i lejligheden. Han fik overtalt sin gode lærerkollega Bo Bertramsen til for en beskeden betaling at hjælpe sig med maling og andet forefaldende arbejde. Under Aksels og Bos malerarbejde den 23. december faldt Aksel og brækkede sin ene arm, hvorefter han ikke selv kunne foretage sig meget andet end at underholde Bo, der ufortrødent arbejdede videre. Fredag den 27. december skulle brædderne hentes i byggemarkedet. Da Aksel ikke kunne køre på grund af den brækkede arm, bad han Bo om at hente først Dan, så brædderne. Bo drog afsted i Aksels stationcar. Bo og Dan fik læsset bilen med brædderne, der ganske vist ragede en del ud. Da Bo skulle bakke ud fra parkeringspladsen, tilbød Dan at dirigere ham. Dan vinkede Bo baglæns, men begge glemte de at tage højde for bræddernes længde. Under bakningen påkørte Bo en cykel, som tilhørte Frode Frandsen, som havde stillet cyklen i et dertil indrettet cykelstativ. Cyklen, der var forsikret i forsikringsselskabet Pegasus uden selvrisiko, 5

6 måtte repareres for kr. Ved påkørslen af cyklen blev nogle af brædderne presset gennem forruden i Aksels bil. Reparationsudgiften beløb sig til kr. Bilen var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Uno uden selvrisiko. Da Bo og Dan kom tilbage til Aksels lejlighed, parkerede Bo bilen på en afmærket skråparkeringsplads, hvorefter Bo og Dan straks påbegyndte aflæsningen af brædderne. Bo og Dan trak brædderne ud af bilens bagagerum. De var så koncentrerede om opgaven, at de ikke opdagede, at brædderne herved ragede langt ud på kørebanen. Eigil Eriksen, der i samme øjeblik kom kørende på sin knallert, blev derfor pludselig ramt af brædderne og væltede. Knallerten, der var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Helsikring uden selvrisiko, blev skadet. Reparationsudgiften beløb sig til kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Frode Frandsens cykel. Skaden, der beløber sig til kr., dækkes umiddelbart af Frodes forsikringsselskab Pegasus. Skaden sker under bakning på en parkeringsplads, og påkørslen er dermed sket inden for færdelslovens geografiske anvendelsesområde (Lærebogen s. 187). Pegasus kan kræve beløbet erstattet af ansvarsforsikringsselskabet Uno, jf. EAL 21, nr. 1, og 22, stk. 1, samt FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 185 ff., 198, 203 og 335 f.). (Både Aksel (jf. FL 104, stk. 1) og Bo (jf. FL 104, stk. 2) hører til den personkreds af skadevoldere, der er dækket af bilens ansvarsforsikring (Lærebogen s. 193 og 202 f.)). Dan handler culpøst, da han vinker Bo baglæns uden at tage højde for bræddernes rækkevidde. Selv om Theis firma holder ferielukket på skadestidspunktet, udfører Dan arbejdet herunder afhentningen af brædderne på Theis foranledning, og Theis er dermed ansvarlig for Dans skadevoldende handlinger i medfør af DL (Lærebogen s. 163 f.). Da skaden på cyklen er dækket af en tingsforsikring, bortfalder Dans erstatningsansvar i medfør af EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 337 f.), hvorimod Theis erstatningsansvar fastholdes, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebogen s. 329 ff.). Den indbyrdes fordeling af erstatningsansvaret mellem den ikke-ansvarsforsikrede skadevolder Theis og de ansvarsforsikrede skadevoldere Aksel/Bo bestemmes af EAL 25. Theis er ansvarlig for en skade, der er forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, og derfor er han ikke fri for regresansvar, jf. EAL 25, stk. 2, 1. pkt. Ifølge EAL 25, stk. 2, 2. pkt., må ansvaret dog endeligt placeres hos ansvarsforsikringsselskabet for Aksels bil (Uno) (Lærebogen s. 319 f.). 2. Skaden på Aksel Andersens bil. Skaden beløber sig til kr., som umiddelbart dækkes af bilens kaskoforsikring i forsikringsselskabet Uno. Såvel Bo som Dan har handlet culpøst. Aksel har bedt Bo om hjælp, og selv om betalingen er beskeden, er der herved etableret et DL forhold mellem Aksel og Bo (Lærebogen s. 157). Bo, der således har forvoldt en skade på sin arbejdsgivers bil, er ansvarsfri, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 339). Theis er ansvarlig for Dans skadegørende handling i medfør af DL Dans erstatningsansvar bortfalder, jf. EAL 19, stk. 3, men Theis ansvar opretholdes, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2. Uno kan rette et regreskrav mod Theis, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 333, 336 og 337 f.). Da der imidlertid er tale om et afledet krav (Lærebogen s. 302 og 336), og da der sker passiv identifikation mellem Aksel og Bo (Lærebogen s. 302 f.), reduceres Unos regreskrav. Regreskravets størrelse bestemmes af den indbyrdes skyldgrad mellem Bo og Dan. Ifølge oplysningerne i opgaveteksten må ligedelingsløsningen 7

8 anvendes (Lærebogen s. 300 f.). Konklusionen er derfor, at Unos regreskrav mod Theis udgør kr., jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 2, og at Aksel/Uno ikke kan kræve de kr., som regreskravet mod Theis er beskåret med, af Bo, eftersom Bos erstatningsansvar, jf. ovenfor, bortfalder, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 301 f. med note 8). Den resterende del af Aksels tab kr. placeres derfor hos kaskoforsikringsselskabet Uno. 3. Skaden på Eigil Eriksens knallert. Skaden, der beløber sig til kr., dækkes umiddelbart af Eigils kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring. Skaden sker under aflæsning af bilen. Bilen er ikke i brug som trafikmiddel, og skaden har intet med parkeringen af bilen at gøre. Skaden har sin årsag i selve aflæsningen, hvorfor FL s regler om objektivt ansvar ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 189). Såvel Bo som Dan har handlet culpøst. Desuden er Aksel ansvarlig for Bos skadegørende handling, jf. DL , ligesom Theis er ansvarlig for Dans skadegørende handling, jf. DL , samt ovenfor pkt. 1 og 2. Både Bo og Dan, der har handlet simpelt uagtsomt, er ansvarsfri, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 337 f.). Aksels erstatningsansvar bortfalder, jf. EAL 19, stk. 1, eftersom hans arbejdsgiveransvar ifaldes uden for erhvervsforhold, og således ikke omfattes af EAL 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebogen s. 334 f.), mens Theis erstatningsansvar opretholdes, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, eftersom Theis arbejdsgiveransvar ifaldes i erhvervsforhold. Konklusionen er således, at tabet fuldt ud bæres af Theis. Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Mellem slagteriejer Søren Sørensen og dyrefoderfabrikant Klaus Kold blev der den 4. oktober 2002 indgået aftale om Kolds køb af 200 tons nedfrosset prima oksekødsaffald til fabrikation af dyrefoder. Prisen aftaltes til 2 kr. pr. kg. leveret franco på Kolds virksomhedsadresse. Det aftaltes endvidere, at Sørensen inden levering skulle sørge for, at der af det leverede parti var taget et nærmere angivet antal stikprøver til dyrlægekontrol for tre angivne kvægsygdomme, som var farlige for hunde og katte, og at ingen af prøverne måtte vise nogen tegn på de nævnte sygdomme. Sørensen sagde, at han kunne levere med 7 dages varsel. Kold svarede, at han som følge af leveringen ville blive nødt til at ansætte ekstra mandskab i nogle dage til forarbejdning af det store parti. Kold foreslog, at levering skulle ske en dag i perioden mellem den 11. og den 25. oktober, når Kold havde indgået aftale med det fornødne antal arbejdsmænd. Sørensen svarede, at han var indforstået hermed. Den 7. oktober om morgenen blev Sørensen ringet op af Kold, der forlangte levering den 11. oktober. Sørensen svarede, at han nok skulle levere denne dag. Den 11. oktober kl ankom et større antal lastbiler fra Sørensens slagteri med oksekødsaffald til frysehuset på Kolds fabrik. På Kolds forespørgsel oplyste Sørensen, at lastbilerne kun indeholdt 196 tons oksekødsaffald, fordi der jo altid kunne være»mindre udsving«i mængden. Kold protesterede straks over den for ringe mængde. Sørensen sagde hertil, at han samme dag kunne levere yderligere fire tons. Under samtalen mellem Kold og Sørensen kom det for en dag, at Sørensen havde glemt at lade udføre den aftalte dyrlægekontrol. Kold blev nu aldeles rasende. Sørensen meddelte, at han kunne lade dyrlægekontrollen udføre med det samme, men at resultatet af prøverne først ville kunne foreligge tre dage senere. Kold meddelte, at leverancen i det hele var uacceptabel, og at han hævede købet. Sørensen protesterede kraftigt mod dette, men da Kold nægtede at modtage leverancen, gav Sørensen lastbilchaufførerne ordre om at køre tilbage til slagteriets frysehus. Parterne forbeholdt sig begge ret til at kræve erstatning af hinanden i videst muligt omfang. 9

10 Det lykkedes Kold at indgå aftale med et andet slagteri om køb af 200 tons dyrlægekontrolleret oksekødsaffald af prima kvalitet til levering allerede samme dags formiddag. Prisen herfor var 2,10 kr. pr. kg. Kold krævede straks erstatning af Sørensen. Kold opgjorde sit krav til kr. (= kg. à 0,10 kr.). Kold krævede endvidere kr. i erstatning for løn til de ekstra ansatte arbejdsmænd. Den 15. oktober solgte Sørensen 200 tons oksekødsaffald til en pris på 1,80 kr. pr. kg. Oksekødsaffaldet var nu dyrlægekontrolleret, og det havde vist sig, at alt var i orden. De 200 tons udgjordes af de 196 tons, som var forsøgt leveret til Kold, plus yderligere 4 tons fra Sørensens lager. Sørensen krævede straks sit tab på 20 øre pr. kg. erstattet af Kold. Sørensen opgjorde dette krav til kr. (= kg. à 0,20 kr.). Sørensen krævede endvidere erstatning for sine forgæves leveringsomkostninger, herunder for transporten til Kolds fabrik. Disse omkostninger udgjorde yderligere kr. Sørensen krævede endelig kr. i erstatning for de ekstra opbevaringsomkostninger i tiden mellem den 7. og den 15. oktober. Parterne bestred begge at være erstatningspligtige for noget beløb, men de havde ingen indvendinger mod hinandens beløbsopgørelser. Hvorledes er retsstillingen mellem Sørensen og Kold? Det lægges ved besvarelsen til grund, at der ikke findes kutymer af betydning for parternes retsstilling. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, stk. 1, som har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Spørgsmål om betydningen af den leverede mængde Det kan uden videre fastslås, at Kold ikke er berettiget til at hæve købet som følge af, at leverancen er på 196 tons i stedet for 200 tons. Ganske vist er den købte mængde ikke behæftet med betegnelsen»cirka«el. lign. i hvilket tilfælde det leverede ville være tilstrækkeligt, jf. KBL 66 om sælgerens ret til en afvigelse på op til 5 % men der er kun tale om forsinkelse med»en ringe del af det solgte«, nemlig 2 %, og i et sådant tilfælde kan køberen ikke hæve, jf. KBL 21, stk. 3, selv om der er tale om handelskøb. (Kold ville i givet fald have været berettiget til at hæve (eller fastholde) købet for så vidt angår de manglende 4 tons, men det vælger han netop ikke at gøre, idet han i stedet hæver hele købet). Det bemærkes, at der ikke er tale om en kvantitetsmangel, jf. KBL 50, idet Sørensen udmærket er klar over, at lastbilerne kun indeholder 196 tons. Se Lærebogen s. 53, 81 og 90. Mangler ved det solgte. Spørgsmål om afhjælpningsret Det er klart en mangel ved leverancen, at Sørensen ikke har ladet foretage den aftalte dyrlægekontrol. Det er ligeledes klart, at manglen er væsentlig og dermed hævebegrundende, jf. KBL 43, stk. 1. Det bemærkes, at det herved er uden betydning, at den senere udførte dyrlægekontrol viser, at der ikke er noget galt med leverancen. Denne oplysning skulle have foreligget ved leveringen, idet Kold ikke er forpligtet til at»tage chancen«og iværksætte produktion af dyrefoder med kødaffald, som muligvis ikke lever op til aftalens krav. Det afgøres efter KBL 49, om Sørensen har afhjælpningsret. Bestemmelsen indeholder to betingelser, for at en køber er forpligtet til at tåle afhjælpning: For det første skal afhjælpning kunne ske inden for den tid, da køber er pligtig at afvente levering (den tidsmæssige betingelse). For det andet må afhjælpningen åbenbart ikke medføre omkostning eller ulempe for køberen (ulempebetingelsen). Se Lærebogen s Hvad angår den tidsmæssige betingelse, har parterne oprindeligt aftalt, at Sørensen skal levere i perioden mellem den 11. og den 25. oktober, og at Sørensen har krav på et varsel på 7 dage. Det er ikke aftalt, at varslet skal gives inden for den angivne periode, så Kolds leveringsanmodning den 7. oktober er for så vidt berettiget. Kolds forlangende om levering den 11. oktober med et varsel på fire dage er derimod klart uberettiget. Sørensen kunne således den 7. oktober have afslået at levere som ønsket af Kold, men han vælger at acceptere Kolds anmodning. Leveringstiden er herefter den 11. oktober (hvilket Sørensen overholder), og Sørensen kan ikke nå at opfylde det aftalte krav om dyrlægekontrol inden for leveringstiden, idet det oplyses, at dyrlægekontrollen vil tage tre dage. Sørensen kan dermed ikke opfylde den tidsmæssige betingelse i KBL 49. (I handelskøb er udgangspunktet, at enhver forsinkelse er væsentlig, jf. KBL 21, stk. 3, selv om reglen nok først og fremmest 11

12 må opfattes som en formodningsregel, jf. Lærebogen s. 89. Hvis en vis (kortere) forsinkelse må anses for acceptabel, kan der således indrømmes sælgeren en afhjælpningsret inden for denne periode, jf. Lærebogen s Tre dage er med stor sikkerhed under alle omstændigheder en for lang overskridelse af leveringstiden, men dette er særlig klart i det foreliggende tilfælde, jf. nedenfor om ulempebetingelsen). Som nævnt skal det være»åbenbart«, at sælgerens afhjælpning ikke påfører køberen omkostning eller ulempe. Denne betingelse er ikke opfyldt i den foreliggende situation, hvor det er åbenbart, at køberen i hvert fald vil blive påført omkostninger ved at udskyde produktionsstarten tre dage. Således fremgår det af opgaveteksten, at Kold har hyret ekstra mandskab til forarbejdningen af det købte kvantum, og at han har haft lønomkostninger hertil. Kold er naturligvis ikke forpligtet til at lade de ekstra ansatte folk gå rundt uden beskæftigelse i tre dage, mens Sørensen foretager afhjælpning. Det er uden betydning, at Sørensen kunne have nået at foretage dyrlægekontrol inden for den oprindeligt aftalte frist på syv dage, d.v.s. inden den 14. oktober, for som nævnt ovenfor har Sørensen netop givet afkald på den oprindelige varslingsfrist ved sin accept af at levere den 11. oktober. Konklusionen er, at Sørensen hverken opfylder den tidsmæssige betingelse eller ulempebetingelsen i KBL 49, hvorfor han ikke kan afskære Kolds ophævelse ved at tilbyde afhjælpning den 11. oktober. Kolds erstatningskrav Kold kræver for det første erstatning for den positive opfyldelsesinteresse ved foretagelse af dækningskøb allerede den 11. oktober. Sørensen er ansvarlig for den manglende dyrlægekontrol, jf. KBL 43, stk. 3, jf. 24. Erstatningen fastsættes til differencen mellem den aftalte pris og prisen ved det forsvarligt foretagne dækningskøb, jf. KBL 45, jf. 25. Herefter kan Kold som påstået kræve kr. i erstatning ( kg. à 0,10 kr.). Se i det hele Lærebogen s. 136 f. Kold kræver for det andet erstatning for sine udgifter til arbejdsløn udgifter hvis størrelse ikke bestrides af Sørensen. Da Kold modtager en helt tilsvarende leverance allerede den 11. oktober om formiddagen og kan anvende arbejdskraften i den forbindelse, har Kold ikke lidt det påståede tab på kr. Herefter kan Kold ikke kræve erstatning for dette beløb.»lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Efter den 16. august 2010 at have tilbragt en varm sommerdag ved stranden ud for Bellevue fik den 16-årige Ulf Utzon lyst til at erhverve en vandscooter

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold:

Opgave 1. Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave 1 Mogens og Hedda blev gift den 13. januar 1998. De oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt med følgende indhold: Fremtidig arv skal være

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 23. juli 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere