DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann deltog sjældent i firmaets drift, som i hovedsagen varetoges af prokurist Bent Bardram. Carl Cortsen var indehaver af grossistfirmaet»cortsen Beslag og Olier«, der var leveringsdygtigt i alt vedrørende beslag og smøreolier. Cortsens firma, der beskæftigede 7 ekspedienter og en bogholder, havde igennem mange år indkøbt hovedparten af beslagene hos Asmann. Efter en sædvane i beslagbranchen kunne ekspedienter med bindende virkning for deres firma foretage»småindkøb«hos leverandørerne, hvorved man forstod indkøb for op til kr. pr. dag. Bortset fra sådanne småindkøb havde det igennem alle årene været Cortsen alene, der havde foretaget bestillinger hos firmaets leverandører. Den 1. marts 2002 sendte Cortsen sålydende brev til»asmann Industry Supplier«:»Til Asmann Industry Supplier Hermed skal jeg meddele, at ekspedient Ditlev Dam har fået en specialfuldmagt, således at ikke kun jeg, men også hr. Dam, kan foretage indkøb på vegne af Cortsen Beslag og Olier. Med venlig hilsen Carl Cortsen«. I tiden efter den 1. marts blev forholdet mellem Ditlev Dam og de seks øvrige ekspedienter mere og mere belastet. Som følge af det stadig dårligere samarbejdsklima opsagde Cortsen den 31. august 2002 Dam til fratræden den 30. november Den 1. september løb Cortsen tilfældigt på Bardram fra»asmann Industry Supplier«. Cortsen fortalte, at Dam skulle fratræde sin stilling den 30. november, og at han derfor ikke længere havde lov til at foretage indkøb for Cortsen. Bardram svarede, at dette var en vigtig oplysning, som han nu havde noteret sig. Bardram havde tænkt sig at videregive oplysningen til Asmann, men glemte på grund af usædvanlig travlhed alt herom. Den 2. september afgav Dam over for»asmann Industry Supplier«en bestilling på beslag af mærket FIX-IT, størrelse 2½ til en pris på 5 kr. pr. stk. Bestillingen

2 blev modtaget af Asmann personligt, der straks begyndte at effektuere den. Supplier«: Den 3. september fremkom følgende telefax fra Cortsen til»asmann Industry»Til hr. Asmann Hermed skal jeg meddele, at ekspedient Ditlev Dams specialfuldmagt af 1.marts 2002 er tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning. Med venlig hilsen Carl Cortsen«. Den 5. september blev Cortsen med kort varsel kaldt til et møde i brancheforeningen, og da han selv var forhindret, bad han Dam, der som den eneste ikke holdt frokostpause i kantinen, bestille NAIL-IT-beslag, størrelse 3 til en pris på 3 kr. pr. stk. Dam, der generelt fandt Cortsens bestillinger overforsigtige, mente, at man sagtens kunne sælge NAIL-IT-beslag inden for kort tid, og afgav samme dag over for»asmann Industry Supplier«en bestilling på stk. Endnu samme dag den 5. september afgav Dam også en bestilling til Asmann på 500 GOTCHA-beslag på 4½ til en pris på 10 kr. pr. stk. Da Cortsen den 6. september var tilbage på sin post, kom Dams tre bestillinger for en dag. Asmann hævdede, at Cortsen var fuldt ud bundet af alle tre bestillinger, hvilket Cortsen energisk bestred. Subsidiært ønskede Asmann, at Cortsen var bundet i videst muligt omfang, hvorimod Cortsen ønskede at være ubundet i videst muligt omfang. Cortsen gjorde bl.a. gældende, at det var et almindeligt princip, at man ikke kunne vinde ret, når man var i ond tro, og at dette måtte gå ud over Asmann. Hvorledes er retsstillingen mellem Asmann og Cortsen? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. De FIX-IT-beslag Dams bestilling falder klart uden for ekspedienters stillingsfuldmagt inden for beslagbranchen. Cortsen har imidlertid den 1. marts 2002 udstyret Dam med en AFTL 13-fuldmagt, idet meddelelsen til»asmann Industry Supplier«indeholder en ubegrænset indkøbsfuldmagt for Dam på vegne»cortsen Beslag og Olier«. Cortsen tilbagekalder mundtligt 13-fuldmagten den 1. september Bardram, der er Asmanns prokurist, har utvivlsomt fuldmagt til at tage imod tilbagekaldelsen, jf. AFTL 26 og lov om erhvervsdrivende virksomheder 7. Når tilbagekaldelse er sket direkte over for tredjemand (herunder dennes fuldmægtig), kan den pågældende her: Asmann ikke påberåbe sig, at tilbagekaldelse ikke er sket på samme måde som stiftelsen. En 13-fuldmagt, der er meddelt skriftligt, kan således utvivlsomt tilbagekaldes mundtligt. (Ved mundtlige tilkendegivelser er risikoen for misforståelser altid til stede. Opgaveteksten viser imidlertid tydeligt, at Bardram har forstået oplysningen fra Cortsen, herunder at oplysningen er vigtig). Det er helt uden betydning, at Asmann var i god tro om den stedfundne tilbagekaldelse. Konklusion: Cortsen er ikke bundet til at aftage de FIX-IT-beslag. 2. De NAIL-IT-beslag Dams bestilling falder klart uden for ekspedienters stillingsfuldmagt inden for beslagbranchen. Bestillingen falder heller ikke ind under 13-fuldmagten, der er ophørt ved tilbagekaldelsen til Bardram en tilbagekaldelse, der ovenikøbet er gentaget pr. telefax. Derimod har Cortsen udstyret Dam med en 18-fuldmagt til at indkøbe NAIL-IT-beslag. Denne fuldmagt overskrider Dam ved at indkøbe stk., men der er ingen grund til at fritage Cortsen for pligten til at aftage og betale for de første stk. Det er helt uden betydning, at Asmann er i»ond tro«i den forstand, at Asmann vanskeligt kan tro, at Dam har en fuldmagt til at handle som sket. Afgørende er, at Dam faktisk har haft fuldmagt til at indkøbe NAIL-IT-beslag. Konklusion: Asmann har krav på betaling af NAIL-IT-beslag til en pris på 3 kr. pr. stk. eller kr. 3. De 500 GOTCHA-beslag Dams bestilling falder som udgangspunkt klart inden for den stillingsfuldmagt, som ekspedienter i beslagbranchen ifølge opgaveteksten er i besiddelse af. Spørgsmålet er, om dette udgangspunkt bør modificeres under de foreliggende omstændigheder. Udgangspunktet skal ikke modificeres, fordi Cortsen har fortalt Bardram,»at Dam [skal] fratræde sin stilling den 30. november, og at han derfor ikke længere [har] lov 3

4 til at foretage indkøb for Cortsen«. Det er naturligt, at Bardram opfatter udtalelsen som gående alene på 13-fuldmagten, og ikke tillige på stillingsfuldmagten. Det er uden betydning, at Bardram er blevet bragt i ond tro om, at Dam er blevet afskediget. En stillingsfuldmagt tilbagekaldes ved, at fuldmægtigen fjernes fra stillingen, jf. AFTL 15, og ond tro om fuldmægtigens fratræden på et senere tidspunkt kan heroverfor ikke have nogen betydning. (Anderledes, hvis Bardram var i ond tro om, at tidspunktet for fratrædelsen var kommet, men da ville Dam medmindre der var sket noget helt særligt også samtidig være fjernet fra stillingen). Udgangspunktet skal heller ikke modificeres, fordi 13-fuldmagten er tilbagekaldt. Denne fuldmagt går jo netop videre end stillingsfuldmagten, og de to fuldmagter lever på en vis måde uafhængigt af hinanden. Udgangspunktet skal endelig heller ikke modificeres, fordi Dam allerede har foretaget et indkøb for kr. den 5. september. Stillingsfuldmagten omhandler småindkøb, og der kan ikke være noget til hinder for, at der foretages større indkøb ved siden af. Konklusion: Asmann har krav på betaling af 500 GOTCHA-beslag til en pris på 10 kr. pr. stk. eller kr. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udgave (2001) s. 290 f., 291 f., 305 f., 310, 313 f. og

5 Opgave 2 Skolelærer Aksel Andersen købte den 15. november 2002 en ejerlejlighed til overtagelse mandag den 23. december samme år. Aksel havde brug for, at lejligheden var indflytningsklar allerede onsdag den 1. januar 2003, og han ville gerne have overstået en del af istandsættelsen inden sin indflytning. Der skulle bl.a. sættes listelofter op i stuen. Da Aksel ikke selv var»handyman«og heller ikke kendte nogen, der var ringede han den 2. december til tømrermester Theis Thomsen og forespurgte, om denne kunne påtage sig at sætte lofter op mellem jul og nytår. Theis meddelte, at hans firma holdt ferielukket fra fredag den 20. december, men at han ville spørge en af sine tømrersvende, Dan Davidsen, om han ville påtage sig lidt overarbejde. Allerede den 4. december fik Aksel løfte fra Theis om, at Dan kunne udføre arbejdet fredag den 27. og mandag den 30. december, men at Aksel selv måtte stille bil og chauffør til rådighed til afhentning af brædder, da brædderne jo ikke kunne leveres før overtagelsen af lejligheden, og da Dan ikke havde kørekort. Dan skulle dog med i byggemarkedet for at udvælge brædderne. Aksel skulle også have malet i lejligheden. Han fik overtalt sin gode lærerkollega Bo Bertramsen til for en beskeden betaling at hjælpe sig med maling og andet forefaldende arbejde. Under Aksels og Bos malerarbejde den 23. december faldt Aksel og brækkede sin ene arm, hvorefter han ikke selv kunne foretage sig meget andet end at underholde Bo, der ufortrødent arbejdede videre. Fredag den 27. december skulle brædderne hentes i byggemarkedet. Da Aksel ikke kunne køre på grund af den brækkede arm, bad han Bo om at hente først Dan, så brædderne. Bo drog afsted i Aksels stationcar. Bo og Dan fik læsset bilen med brædderne, der ganske vist ragede en del ud. Da Bo skulle bakke ud fra parkeringspladsen, tilbød Dan at dirigere ham. Dan vinkede Bo baglæns, men begge glemte de at tage højde for bræddernes længde. Under bakningen påkørte Bo en cykel, som tilhørte Frode Frandsen, som havde stillet cyklen i et dertil indrettet cykelstativ. Cyklen, der var forsikret i forsikringsselskabet Pegasus uden selvrisiko, 5

6 måtte repareres for kr. Ved påkørslen af cyklen blev nogle af brædderne presset gennem forruden i Aksels bil. Reparationsudgiften beløb sig til kr. Bilen var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Uno uden selvrisiko. Da Bo og Dan kom tilbage til Aksels lejlighed, parkerede Bo bilen på en afmærket skråparkeringsplads, hvorefter Bo og Dan straks påbegyndte aflæsningen af brædderne. Bo og Dan trak brædderne ud af bilens bagagerum. De var så koncentrerede om opgaven, at de ikke opdagede, at brædderne herved ragede langt ud på kørebanen. Eigil Eriksen, der i samme øjeblik kom kørende på sin knallert, blev derfor pludselig ramt af brædderne og væltede. Knallerten, der var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Helsikring uden selvrisiko, blev skadet. Reparationsudgiften beløb sig til kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Frode Frandsens cykel. Skaden, der beløber sig til kr., dækkes umiddelbart af Frodes forsikringsselskab Pegasus. Skaden sker under bakning på en parkeringsplads, og påkørslen er dermed sket inden for færdelslovens geografiske anvendelsesområde (Lærebogen s. 187). Pegasus kan kræve beløbet erstattet af ansvarsforsikringsselskabet Uno, jf. EAL 21, nr. 1, og 22, stk. 1, samt FL 101, stk. 1, og 108, stk. 1 (Lærebogen s. 185 ff., 198, 203 og 335 f.). (Både Aksel (jf. FL 104, stk. 1) og Bo (jf. FL 104, stk. 2) hører til den personkreds af skadevoldere, der er dækket af bilens ansvarsforsikring (Lærebogen s. 193 og 202 f.)). Dan handler culpøst, da han vinker Bo baglæns uden at tage højde for bræddernes rækkevidde. Selv om Theis firma holder ferielukket på skadestidspunktet, udfører Dan arbejdet herunder afhentningen af brædderne på Theis foranledning, og Theis er dermed ansvarlig for Dans skadevoldende handlinger i medfør af DL (Lærebogen s. 163 f.). Da skaden på cyklen er dækket af en tingsforsikring, bortfalder Dans erstatningsansvar i medfør af EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 337 f.), hvorimod Theis erstatningsansvar fastholdes, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebogen s. 329 ff.). Den indbyrdes fordeling af erstatningsansvaret mellem den ikke-ansvarsforsikrede skadevolder Theis og de ansvarsforsikrede skadevoldere Aksel/Bo bestemmes af EAL 25. Theis er ansvarlig for en skade, der er forvoldt under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, og derfor er han ikke fri for regresansvar, jf. EAL 25, stk. 2, 1. pkt. Ifølge EAL 25, stk. 2, 2. pkt., må ansvaret dog endeligt placeres hos ansvarsforsikringsselskabet for Aksels bil (Uno) (Lærebogen s. 319 f.). 2. Skaden på Aksel Andersens bil. Skaden beløber sig til kr., som umiddelbart dækkes af bilens kaskoforsikring i forsikringsselskabet Uno. Såvel Bo som Dan har handlet culpøst. Aksel har bedt Bo om hjælp, og selv om betalingen er beskeden, er der herved etableret et DL forhold mellem Aksel og Bo (Lærebogen s. 157). Bo, der således har forvoldt en skade på sin arbejdsgivers bil, er ansvarsfri, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 339). Theis er ansvarlig for Dans skadegørende handling i medfør af DL Dans erstatningsansvar bortfalder, jf. EAL 19, stk. 3, men Theis ansvar opretholdes, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2. Uno kan rette et regreskrav mod Theis, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 333, 336 og 337 f.). Da der imidlertid er tale om et afledet krav (Lærebogen s. 302 og 336), og da der sker passiv identifikation mellem Aksel og Bo (Lærebogen s. 302 f.), reduceres Unos regreskrav. Regreskravets størrelse bestemmes af den indbyrdes skyldgrad mellem Bo og Dan. Ifølge oplysningerne i opgaveteksten må ligedelingsløsningen 7

8 anvendes (Lærebogen s. 300 f.). Konklusionen er derfor, at Unos regreskrav mod Theis udgør kr., jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 2, og at Aksel/Uno ikke kan kræve de kr., som regreskravet mod Theis er beskåret med, af Bo, eftersom Bos erstatningsansvar, jf. ovenfor, bortfalder, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 301 f. med note 8). Den resterende del af Aksels tab kr. placeres derfor hos kaskoforsikringsselskabet Uno. 3. Skaden på Eigil Eriksens knallert. Skaden, der beløber sig til kr., dækkes umiddelbart af Eigils kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring. Skaden sker under aflæsning af bilen. Bilen er ikke i brug som trafikmiddel, og skaden har intet med parkeringen af bilen at gøre. Skaden har sin årsag i selve aflæsningen, hvorfor FL s regler om objektivt ansvar ikke finder anvendelse (Lærebogen s. 189). Såvel Bo som Dan har handlet culpøst. Desuden er Aksel ansvarlig for Bos skadegørende handling, jf. DL , ligesom Theis er ansvarlig for Dans skadegørende handling, jf. DL , samt ovenfor pkt. 1 og 2. Både Bo og Dan, der har handlet simpelt uagtsomt, er ansvarsfri, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebogen s. 337 f.). Aksels erstatningsansvar bortfalder, jf. EAL 19, stk. 1, eftersom hans arbejdsgiveransvar ifaldes uden for erhvervsforhold, og således ikke omfattes af EAL 19, stk. 2, nr. 2 (Lærebogen s. 334 f.), mens Theis erstatningsansvar opretholdes, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, eftersom Theis arbejdsgiveransvar ifaldes i erhvervsforhold. Konklusionen er således, at tabet fuldt ud bæres af Theis. Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Mellem slagteriejer Søren Sørensen og dyrefoderfabrikant Klaus Kold blev der den 4. oktober 2002 indgået aftale om Kolds køb af 200 tons nedfrosset prima oksekødsaffald til fabrikation af dyrefoder. Prisen aftaltes til 2 kr. pr. kg. leveret franco på Kolds virksomhedsadresse. Det aftaltes endvidere, at Sørensen inden levering skulle sørge for, at der af det leverede parti var taget et nærmere angivet antal stikprøver til dyrlægekontrol for tre angivne kvægsygdomme, som var farlige for hunde og katte, og at ingen af prøverne måtte vise nogen tegn på de nævnte sygdomme. Sørensen sagde, at han kunne levere med 7 dages varsel. Kold svarede, at han som følge af leveringen ville blive nødt til at ansætte ekstra mandskab i nogle dage til forarbejdning af det store parti. Kold foreslog, at levering skulle ske en dag i perioden mellem den 11. og den 25. oktober, når Kold havde indgået aftale med det fornødne antal arbejdsmænd. Sørensen svarede, at han var indforstået hermed. Den 7. oktober om morgenen blev Sørensen ringet op af Kold, der forlangte levering den 11. oktober. Sørensen svarede, at han nok skulle levere denne dag. Den 11. oktober kl ankom et større antal lastbiler fra Sørensens slagteri med oksekødsaffald til frysehuset på Kolds fabrik. På Kolds forespørgsel oplyste Sørensen, at lastbilerne kun indeholdt 196 tons oksekødsaffald, fordi der jo altid kunne være»mindre udsving«i mængden. Kold protesterede straks over den for ringe mængde. Sørensen sagde hertil, at han samme dag kunne levere yderligere fire tons. Under samtalen mellem Kold og Sørensen kom det for en dag, at Sørensen havde glemt at lade udføre den aftalte dyrlægekontrol. Kold blev nu aldeles rasende. Sørensen meddelte, at han kunne lade dyrlægekontrollen udføre med det samme, men at resultatet af prøverne først ville kunne foreligge tre dage senere. Kold meddelte, at leverancen i det hele var uacceptabel, og at han hævede købet. Sørensen protesterede kraftigt mod dette, men da Kold nægtede at modtage leverancen, gav Sørensen lastbilchaufførerne ordre om at køre tilbage til slagteriets frysehus. Parterne forbeholdt sig begge ret til at kræve erstatning af hinanden i videst muligt omfang. 9

10 Det lykkedes Kold at indgå aftale med et andet slagteri om køb af 200 tons dyrlægekontrolleret oksekødsaffald af prima kvalitet til levering allerede samme dags formiddag. Prisen herfor var 2,10 kr. pr. kg. Kold krævede straks erstatning af Sørensen. Kold opgjorde sit krav til kr. (= kg. à 0,10 kr.). Kold krævede endvidere kr. i erstatning for løn til de ekstra ansatte arbejdsmænd. Den 15. oktober solgte Sørensen 200 tons oksekødsaffald til en pris på 1,80 kr. pr. kg. Oksekødsaffaldet var nu dyrlægekontrolleret, og det havde vist sig, at alt var i orden. De 200 tons udgjordes af de 196 tons, som var forsøgt leveret til Kold, plus yderligere 4 tons fra Sørensens lager. Sørensen krævede straks sit tab på 20 øre pr. kg. erstattet af Kold. Sørensen opgjorde dette krav til kr. (= kg. à 0,20 kr.). Sørensen krævede endvidere erstatning for sine forgæves leveringsomkostninger, herunder for transporten til Kolds fabrik. Disse omkostninger udgjorde yderligere kr. Sørensen krævede endelig kr. i erstatning for de ekstra opbevaringsomkostninger i tiden mellem den 7. og den 15. oktober. Parterne bestred begge at være erstatningspligtige for noget beløb, men de havde ingen indvendinger mod hinandens beløbsopgørelser. Hvorledes er retsstillingen mellem Sørensen og Kold? Det lægges ved besvarelsen til grund, at der ikke findes kutymer af betydning for parternes retsstilling. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, stk. 1, som har karakter af genuskøb, jf. KBL 3. Spørgsmål om betydningen af den leverede mængde Det kan uden videre fastslås, at Kold ikke er berettiget til at hæve købet som følge af, at leverancen er på 196 tons i stedet for 200 tons. Ganske vist er den købte mængde ikke behæftet med betegnelsen»cirka«el. lign. i hvilket tilfælde det leverede ville være tilstrækkeligt, jf. KBL 66 om sælgerens ret til en afvigelse på op til 5 % men der er kun tale om forsinkelse med»en ringe del af det solgte«, nemlig 2 %, og i et sådant tilfælde kan køberen ikke hæve, jf. KBL 21, stk. 3, selv om der er tale om handelskøb. (Kold ville i givet fald have været berettiget til at hæve (eller fastholde) købet for så vidt angår de manglende 4 tons, men det vælger han netop ikke at gøre, idet han i stedet hæver hele købet). Det bemærkes, at der ikke er tale om en kvantitetsmangel, jf. KBL 50, idet Sørensen udmærket er klar over, at lastbilerne kun indeholder 196 tons. Se Lærebogen s. 53, 81 og 90. Mangler ved det solgte. Spørgsmål om afhjælpningsret Det er klart en mangel ved leverancen, at Sørensen ikke har ladet foretage den aftalte dyrlægekontrol. Det er ligeledes klart, at manglen er væsentlig og dermed hævebegrundende, jf. KBL 43, stk. 1. Det bemærkes, at det herved er uden betydning, at den senere udførte dyrlægekontrol viser, at der ikke er noget galt med leverancen. Denne oplysning skulle have foreligget ved leveringen, idet Kold ikke er forpligtet til at»tage chancen«og iværksætte produktion af dyrefoder med kødaffald, som muligvis ikke lever op til aftalens krav. Det afgøres efter KBL 49, om Sørensen har afhjælpningsret. Bestemmelsen indeholder to betingelser, for at en køber er forpligtet til at tåle afhjælpning: For det første skal afhjælpning kunne ske inden for den tid, da køber er pligtig at afvente levering (den tidsmæssige betingelse). For det andet må afhjælpningen åbenbart ikke medføre omkostning eller ulempe for køberen (ulempebetingelsen). Se Lærebogen s Hvad angår den tidsmæssige betingelse, har parterne oprindeligt aftalt, at Sørensen skal levere i perioden mellem den 11. og den 25. oktober, og at Sørensen har krav på et varsel på 7 dage. Det er ikke aftalt, at varslet skal gives inden for den angivne periode, så Kolds leveringsanmodning den 7. oktober er for så vidt berettiget. Kolds forlangende om levering den 11. oktober med et varsel på fire dage er derimod klart uberettiget. Sørensen kunne således den 7. oktober have afslået at levere som ønsket af Kold, men han vælger at acceptere Kolds anmodning. Leveringstiden er herefter den 11. oktober (hvilket Sørensen overholder), og Sørensen kan ikke nå at opfylde det aftalte krav om dyrlægekontrol inden for leveringstiden, idet det oplyses, at dyrlægekontrollen vil tage tre dage. Sørensen kan dermed ikke opfylde den tidsmæssige betingelse i KBL 49. (I handelskøb er udgangspunktet, at enhver forsinkelse er væsentlig, jf. KBL 21, stk. 3, selv om reglen nok først og fremmest 11

12 må opfattes som en formodningsregel, jf. Lærebogen s. 89. Hvis en vis (kortere) forsinkelse må anses for acceptabel, kan der således indrømmes sælgeren en afhjælpningsret inden for denne periode, jf. Lærebogen s Tre dage er med stor sikkerhed under alle omstændigheder en for lang overskridelse af leveringstiden, men dette er særlig klart i det foreliggende tilfælde, jf. nedenfor om ulempebetingelsen). Som nævnt skal det være»åbenbart«, at sælgerens afhjælpning ikke påfører køberen omkostning eller ulempe. Denne betingelse er ikke opfyldt i den foreliggende situation, hvor det er åbenbart, at køberen i hvert fald vil blive påført omkostninger ved at udskyde produktionsstarten tre dage. Således fremgår det af opgaveteksten, at Kold har hyret ekstra mandskab til forarbejdningen af det købte kvantum, og at han har haft lønomkostninger hertil. Kold er naturligvis ikke forpligtet til at lade de ekstra ansatte folk gå rundt uden beskæftigelse i tre dage, mens Sørensen foretager afhjælpning. Det er uden betydning, at Sørensen kunne have nået at foretage dyrlægekontrol inden for den oprindeligt aftalte frist på syv dage, d.v.s. inden den 14. oktober, for som nævnt ovenfor har Sørensen netop givet afkald på den oprindelige varslingsfrist ved sin accept af at levere den 11. oktober. Konklusionen er, at Sørensen hverken opfylder den tidsmæssige betingelse eller ulempebetingelsen i KBL 49, hvorfor han ikke kan afskære Kolds ophævelse ved at tilbyde afhjælpning den 11. oktober. Kolds erstatningskrav Kold kræver for det første erstatning for den positive opfyldelsesinteresse ved foretagelse af dækningskøb allerede den 11. oktober. Sørensen er ansvarlig for den manglende dyrlægekontrol, jf. KBL 43, stk. 3, jf. 24. Erstatningen fastsættes til differencen mellem den aftalte pris og prisen ved det forsvarligt foretagne dækningskøb, jf. KBL 45, jf. 25. Herefter kan Kold som påstået kræve kr. i erstatning ( kg. à 0,10 kr.). Se i det hele Lærebogen s. 136 f. Kold kræver for det andet erstatning for sine udgifter til arbejdsløn udgifter hvis størrelse ikke bestrides af Sørensen. Da Kold modtager en helt tilsvarende leverance allerede den 11. oktober om formiddagen og kan anvende arbejdskraften i den forbindelse, har Kold ikke lidt det påståede tab på kr. Herefter kan Kold ikke kræve erstatning for dette beløb.»lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere