DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet. I antikvitetsbranchen havde ekspedienter stillingsfuldmagt til at købe enkeltgenstande for op til kr. pr. stk. og til at sælge antikviteter med op til 10 % s rabat. Fra den 1. til den 10. april 2003 skulle Arup deltage i en antikvitetsmesse i London, og han aftalte derfor den 31. marts med en bekendt, Bent Bram, at denne skulle tage sig af de henvendelser, der kom via telefon, telefax og , mens Arup var udenlands. Telefon, telefax og blev viderestillet til Bram, der samtidig fik overgivet nøgle og alarmkode til forretningen, så han kunne udlevere genstande, som det lykkedes ham at sælge. Bram fik derimod udtrykkeligt forbud mod at købe antikviteter. Kort før sin afrejse den 1. april sendte Arup sålydende til alle stamkunderne på sin mailing-liste:»kære stamkunde. Mens jeg er på antikmesse i London fra den 1. til den 10. april, kan tilbud om køb afgives pr. telefon, telefax eller som sædvanligt. Tilbuddene behandles af Bent Bram, som har fuldmagt til at indgå alle aftaler på mine vegne. Med venlig hilsen Alf Arup«. Den 8. april modtog Bram en fra stamkunden Cecil Cook fra Århus, der ville købe en antik kommode, som han havde set til kr. i Arups butiksvindue. Efter nogen korrespondance enedes Bram og Cook om en pris på kr. Den 9. april fik Cook kommoden udleveret mod betaling af kr. Da Cook var gået, lagde Bram pengene i kasseapparatet. Under transaktionen var der kommet en person ind ad døren. Den pågældende viste sig at være en stamkunde, nærmere bestemt Ditte Dam fra Rønde, der gerne ville sælge»et henrivende spejl«, som hun havde medbragt, for kr. Bram anså det for et røverkøb og slog straks til. Bram forklarede, at han ikke havde penge nok i kassen til at betale nu. Dam foreslog derfor, at Arup blot kunne sende hende»endnu en «, når han var tilbage igen, så de kunne aftale nærmere om 1

2 udveksling af ydelserne. Inden Bram låste forretningen af, tog han en smuk vitrine (et glasskab) med sig. Skabet var forsynet med et prisskilt på 2.495,- kr., hvilket beløb Bram lagde i kasseapparatet. Om aftenen den 9. april ringede Arup til Bram for at høre, hvordan det gik, og Bram aflagde beretning. Arup blev meget ophidset over, at Bram havde givet en alt for stor rabat på kommoden, havde købt et spejl til trods for forbuddet mod køb og med hensyn til vitrinen havde»handlet med sig selv«. Inden Bram kunne nå at svare, brølede Arup, at Bram var en svindler, som han aldrig mere ville have noget med at gøre. Bram forsøgte forgæves at ringe tilbage. Bram, der ligesom alle Arups stamkunder havde overværet mange af Arups voldsomme udbrud, hvor han som regel var blevet god igen efter nogen tid, betroede straks sin kone det passerede, men slog det ellers hen. Dog stillede Bram næste dag for at formilde Arup vitrinen tilbage i forretningen og fjernede de kr. fra kasseapparatet. På grund af omfattende pilotstrejker, der lammede hele den europæiske flytrafik, kunne Arup ikke komme hjem den 10. april som planlagt. Den 11. april modtog Bram en fra en stamkunde ved navn Emmert Eg fra Esbjerg, som gerne ville byde kr. for et skakbord, som han havde set til 9.995,- kr. i butikken. Egs kone var kollega med Brams kone, og på den måde havde Eg dagen forinden den 10. april fået et nøjagtigt referat af telefonsamtalen mellem Arup og Bram. Bram svarede endnu den 11. april Eg, at han på Arups vegne accepterede tilbuddet, og at Eg blot kunne kigge ind i forretningen samme dags eftermiddag, hvor Bram var til stede. Eg kiggede forbi omkring kl. 15, hvor flere nysgerrige personer gik og osede i butikken. Bram fandt skakbordet frem, som Eg betalte og fik med sig. Den 12. april var Arup tilbage i Århus, og alt kom for en dag og gik i hårdknude. Der ønskes en redegørelse for retsstillingen mellem Arup og Bram vedrørende vitrinen, som ingen af dem nu ville have, mellem Arup og Cook vedrørende kommoden, mellem Arup og Dam vedrørende spejlet og mellem Arup og Eg vedrørende skakbordet. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Vitrinen Bram har som fuldmægtig for Arup indgået en aftale med sig selv som køber. Det er som udgangspunkt retsstridigt, hvis en fuldmægtig indgår aftale med sig selv, jf. analogien af KMSL 40. I det foreliggende tilfælde, hvor der er tale om køb/salg af en vare, som er udstillet til en fast pris, og som kunne være solgt for denne pris til enhver anden, er det dog ubetænkeligt at lade fuldmægtigen indgå aftalen med sig selv til den anførte pris (altså uden enhver rabatgivelse!). Bram må forstå Arups telefoniske raserianfald således, at Arup blandt andet er utilfreds med aftalen vedrørende vitrinen. Arups udsagn kan nærliggende fortolkes således, at Arup mener, at handelen bør gå tilbage. Selv om Bram ikke straks har accepteret dette mundtlige tilbud, må det efter omstændighederne være i orden, at han lader ydelserne gå tilbage. Konklusion: Arup kan ikke forlange, at Bram skal aftage vitrinen. 2. Kommoden Arup har udstyret Bram med en 13-fuldmagt, der er sendt til alle personer på en mailingliste. I henhold til denne fuldmagt kan Bram indgå»alle aftaler«i Arups navn. Bram kan således uden videre sælge en kommode, der er udstillet til 3.000,- kr., for kr., når han har fået en så vidtgående fuldmagt, som tilfældet er. Allerede fordi han har ydet en rabat på mere end 10 %, ville Bram derimod ikke kunne forpligte Arup i henhold til reglerne om stillingsfuldmagt. Konklusion: Cook kan beholde kommoden. 3. Spejlet Det første spørgsmål er, om Bram har fået en 13-fuldmagt til at købe. Det er klart, at Arup ikke har villet give Bram fuldmagt til at købe, ligesom det er klart, at Bram ikke har nogen bemyndigelse hertil. Det er derimod mindre klart, hvad der følger af en fortolkning af fuldmagten, hvilket jo i første række er afgørende. Ordene»tilbud om køb«tyder klart på, at det kun er sådanne tilbud, der giver Arup mulighed for salg, som har interesse i hans fravær. Dette stemmer også med sund fornuft: At købe ind kræver mere sagkundskab end at sælge til udstillede priser (evt. med fradrag af en vis rabat), og køb kan formentlig også bedre vente end salg. Den følgende sætning begynder med ordet»[t]ilbuddene«, der kun kan vise tilbage til de anførte»tilbud om køb«, og ordene»alle aftaler«i den næste sætning kan kun være underordnet indledningsordet»[t]ilbuddene«(som-sætningen er en relativ bisætning til den indledende hovedsætning). En fortolkning ud fra ordlyd, kontekst og sund fornuft fører altså til, at Bram kun har en 13-fuldmagt til at sælge ikke til at købe. (Det er dog fuldt ud acceptabelt, hvis den studerende antager, at Dam læser 13- fuldmagten i lyset af den omstændighed, at Bram optræder som ekspedient i forretningen, og med denne begrundelse når frem til, at 13-fuldmagten også indbefatter køb). Det næste spørgsmål er, om Bram har en stillings- eller adfærdsfuldmagt til at købe. Bram står med ejerens indforståelse i en butik, i hvis rude det er anført, at man køber og sælger antikviteter. Bram er ikke ved at gøre rent, men ved at gennemføre en 3

4 transaktion med en kunde: han udleverer en salgsgenstand og lægger penge i kasseapparatet. For en person, der kommer ind i forretningen, må det i det mindste fremstå, som om Bram har stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) som ekspedient. Formuleringen af 13- fuldmagten er ikke klar nok til at bringe hende i ond tro. Det må derfor antages, at Arup efter reglerne om stillings- eller adfærdsfuldmagt er forpligtet over for Dam. Konklusion: Dam kan afkræve Arup kr. for spejlet. 4. Skakbordet Spørgsmålet om Egs gode eller onde tro er kun relevant, for så vidt Bram har handlet inden for en fuldmagt fra Arup. Der er to mulige fuldmagtsgrundlag: For det første må det afgøres, om Eg kan påberåbe sig 13-fuldmagten, eller om denne efter sit eget indhold er uvirksom efter den 11. april. En ordlydsfortolkning fører til, at fuldmagten ikke længere gælder, men en formålsfortolkning fører til, at den fortsat gælder. Det forekommer nærliggende at antage, at fuldmagten er ment at skulle gælde, så længe Arup er forhindret. (Den omstændighed, at Arup har tilbagekaldt bemyndigelsen over for Bram, er naturligvis helt uden betydning for fortolkningen af fuldmagten). For det andet må det afgøres, om Eg kan påberåbe sig, at Bram har en stillings- eller adfærdsfuldmagt. På samme måde som over for Dam (jf. ovenfor under 3) må det over for Eg tage sig ud, som om Bram har stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) til at optræde som ekspedient. Det må derfor antages, at Arup efter reglerne om stillings- eller adfærdsfuldmagt som udgangspunkt er forpligtet over for Eg. Til trods for de to fuldmagtsgrundlag vinder Eg dog ikke ret, hvis han er i ond tro om Brams manglende bemyndigelse som følge af Arups tilbagekaldelse af samme. Eg må dog antages at være i god tro: Arup er kendt for sine voldsomme udbrud og bliver som regel god igen; når Eg ser Bram i forretningen, må han antage, at Arup og Bram er blevet forsonede. Konklusion: Eg kan beholde skakbordet. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 290, s. 291 f., s. 292 ff., s. 313 og s

5 Opgave 2 Bo Bendsen var ejer af rengøringsfirmaet»snehvide«. Ud over almindelig indendørs rengøring kunne Bo også tilbyde sine kunder pasning og vedligeholdelse af udendørsområder. Til brug herfor havde Bo efterhånden indkøbt en del maskiner samt indrettet et mindre værksted til vedligeholdelse af maskinerne. Bo havde ansat fire rengøringsassistenter, heriblandt Aksel Andersen og Thor Thomsen. Bos kunder var fordelt mellem hans rengøringsassistenter, der hver især fik udleveret nøgler til de kundelokaler, hvor de skulle forestå rengøring. Værkstedsarbejdet blev primært udført af Bo, men i tilfælde af travlhed hjalp Aksel også til her. Mandag den 7. april 2003 havde Aksel ikke så meget at lave, og han bad derfor Bo om lov til mellem sine kundebesøg at låne værkstedet og værktøjet til fremstilling af en»peberkværn«.»peberkværnen«ville Aksel lave i overstørrelse og bruge som et sjovt indslag til en vens 30 års fødselsdag. Det havde Bo, der netop selv var på vej til møde med et nyt kundeemne, ingen indvendinger imod. Aksel fandt straks et par store, gamle tønder frem. Den ene af tønderne havde indeholdt benzin, hvorfor Aksel skyllede den med vand. Herefter svejsede Aksel, der havde en vis erfaring fra et 2 ugers kursus i svejsning, de to tønder sammen. Herved skete der en eksplosion, som skyldtes, at benzintønden ikke havde været tilstrækkeligt rengjort. Eksplosionen medførte, at Aksel blev slynget baglæns i lokalet, hvor han landede i et bord. Aksel brækkede den ene arm og var herefter sygemeldt i 6 uger. På grund af tilstødende komplikationer medførte skaden et varigt mén på 5%. Skaden på bordet beløb sig til kr. Kl om natten tirsdag den 8. april låste Thor sig under anvendelse af den nøgle, han havde fået udleveret ind hos en af»sine«kunder,»georgs Glasfabrik«, hvor man fremstillede unikke og meget efterspurgte glasting. Fabrikken var ejet af Georg Gormsen. Thor, der aftenen før som sædvanlig havde gjort rent på fabrikken, havde nu taget sin gode ven Valter Villadsen med. Thor og Valter udvalgte sig adskillige glasskåle og glasfade, som de pakkede ned i en stor flyttekasse, hvorefter de igen sneg sig ud i mørket. Glasskålene og glasfadene kunne Georg have videresolgt for kr. (incl kr. i fortjeneste). 5

6 Thor og Valter havde besvær med at bære den tunge flyttekasse med glastingene, og da de passerede en aflåst cykel, besluttede de at bruge cyklen til hjemtransport af flyttekassen. De dirkede låsen på cyklen op, hvorefter de anbragte flyttekassen på cyklen. Herefter trak de cyklen hjem til den beboelsesejendom, hvor Valter havde sin lejlighed. Da de løftede flyttekassen af cyklen, gled kassen fra dem og landede på fortovet. Alle glastingene blev knust. De stillede den uaflåste cykel på den overdækkede cykelparkeringsplads, der var lavet i ejendommens gårdhave, hvorfra den senere samme nat blev stjålet af ukendte gerningsmænd. Cyklen tilhørte Hanne Hansen, som netop havde købt den for kr. Cyklen var omfattet af en tingsforsikring, som Hanne havde tegnet i forsikringsselskabet Fuldsikring med en selvrisiko på kr. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Aksel Aksels»tab«er godtgørelse for svie og smerte, jf. EAL 3, og godtgørelse for varigt mén, jf. EAL 4 (samt eventuelt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. EAL 2). En arbejdsgiver her Bo har pligt til at sørge for, at ansatte arbejder under betryggende sikkerhedsmæssige forhold, herunder pligt til instruktion og tilsyn (Lærebogen s. 65). Selv om fremstillingen af peberkværnen blev udført på arbejdspladsen i arbejdstiden (mellem Aksels kundebesøg) med Bos accept, var fremstillingen/arbejdet udelukkende af privat karakter, hvorfor Bo ikke havde hverken instruktions- eller tilsynspligt vedrørende fremgangsmåden m.v., og derfor er Bo ikke ansvarlig.»tabet«må derfor bæres af Aksel selv. (Skaden skyldes heller ikke arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregik, jf. ASL 9). 2. Skaden på Bos bord (4.000 kr.) Aksel har utvivlsomt handlet culpøst og er dermed ansvarlig for skaden. Aksel kan ikke påberåbe sig lempelsesreglen i EAL 23, stk. 3, jf. stk. 1 (Lærebogen s. 169), eftersom skaden er forvoldt under arbejde af privat karakter, og dermed er Aksel/Bo ikke på skadestidspunktet i et arbejdstager-/arbejdsgiverforhold i DL s forstand (Lærebogen s. 163 ff. og s. 167). Aksel er derfor fuldt ud ansvarlig for skaden. 3. Tyveriet på»georgs Glasfabrik«Thor har utvivlsomt handlet culpøst. Selv om Thors handling er abnorm, er Bo (tillige) ansvarlig, jf. DL , da der er tale om ansvar i kontraktsforhold, og da handlingen qua den udleverede nøgle har en vis forbindelse med Thors arbejde som rengøringsassistent hos Bo (Lærebogen s. 159 f. med note 13 samt U H og U H). Da der er tale om et strafbart forhold, kan Thors ansvar ikke lempes i medfør af EAL 23 (Lærebogen s. 167 ff.). I det indbyrdes forhold mellem Thor og Bo fører EAL 23 til, at Thor må bære hele tabet. Valter har ligeledes handlet culpøst. Herefter hæfter Bo, Thor og Valter (fuldt ud) solidarisk over for Georg. I det indbyrdes forhold mellem de solidarisk hæftende skadevoldere fører EAL 25, stk. 1, til, at tabet må fordeles ligeligt mellem Thor og Valter (Lærebogen s. 317 f.). Georgs tab/erstatningskrav udgør kr. med fradrag af undgåede omkostninger ved salget, jf. princippet i FAL 38, eftersom der er tale om en vare, som Georg har tilvirket til videresalg (Lærebogen s. 209 f.). 4. Hannes cykel Bo er ikke erstatningsansvarlig efter DL for Hannes tab i forbindelse med cyklens forsvinden, eftersom betingelsen»derudi«ikke er opfyldt; cykeltyveriet har (slet) ikke forbindelse med Thors arbejde (Lærebogen s. 163 ff.). 7

8 4.1. Den forsikringsdækkede del af skaden (700 kr.) De 700 kr. dækkes umiddelbart af tingsforsikringen i forsikringsselskabet Fuldsikring. Thor og Valter, der uretmæssigt har sat sig i besiddelse af cyklen, har ikke i forbindelse med cyklens endelige bortkomst handlet forsætligt eller groft uagtsomt. De er dog ansvarlige for cyklens endelige bortkomst. Thor og Valters ansvar kan enten begrundes med, at de har handlet (simpelt) uagtsomt ved at efterlade cyklen uaflåst eller med, at der er tale om et»tvangslån«, jf. DL a fortiori. Forsikringsselskabet Fuldsikring har imidlertid ikke regres, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 1 (Lærebogen s. 161 f., s. 330 og s. 336) Den ikke-forsikringsdækkede del af skaden (1.000 kr.) Thor og Valter er solidarisk erstatningsansvarlige for så vidt angår de kr., jf. ovenfor. I det indbyrdes forhold mellem Thor og Valter skal ansvaret deles lige, jf. EAL 25, stk. 1 (Lærebogen s. 317 f.).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner, Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Mellem Svend Sivertsen, der ejede et fjerkræslagteri, og grosserer Karl Knudsen blev der den 5. marts 2003 indgået aftale om Knudsens køb af slagtede, frosne»bornholmske luksushanekyllinger«til 30 kr. pr. stk. Det aftaltes, at Sivertsen skulle levere kyllingerne på Knudsens virksomhedsadresse den 12. marts inden kl. 11, og at købesummen skulle betales senest 7 dage herefter. Den 12. marts kl. 10 afleverede en vognmand på Sivertsens vegne et læs frosne kyllinger til Knudsen. Kyllingerne blev straks kørt ind i Knudsens frysehus. I forbindelse hermed blev Knudsen opmærksom på, at der kun var leveret kyllinger. Straks samme dag sendte Knudsen et brev med følgende ordlyd til Sivertsen:»Jeg reklamerer hermed i anledning af, at der mangler 400 kyllinger af den aftalte leverance. Hilsen Knudsen«. Som følge af en fejl begået af postvæsenet kom brevet dog aldrig frem til Sivertsen. Den 27. marts rykkede Sivertsen telefonisk for betaling af den fulde købesum for kyllingerne, i alt kr. Knudsen afviste telefonisk pure Sivertsens krav, idet Knudsen henviste til sit brev af 12. marts. Parterne nåede ikke til enighed, men afsluttede samtalen med vrede udtalelser om, at de hver især ville rette henvendelse til deres advokater. Natten til den 28. marts skaffede militante dyreaktivister sig med et brækjern adgang til Knudsens forsvarligt aflåste frysehus. Her overhældte de alle de slagtede kyllinger med rød maling. Samtlige kyllinger, der befandt sig i frysehuset, blev herved totalt ødelagt. Den følgende dag, den 28. marts, afholdtes et møde mellem Sivertsen og Knudsen og deres advokater. Sivertsen krævede principalt kr. svarende til købesummen for kyllinger, subsidiært kr. svarende til købesummen for kyllinger. Knudsen bestred principalt at skulle betale noget til Sivertsen overhovedet med den begrundelse, at»varen dels ikke var blevet leveret, dels var blevet ødelagt«. Subsidiært krævede Knudsen levering af de 400 kyllinger, han ikke havde modtaget. Dette krav afviste Sivertsen med henvisning til, at Knudsen var»for sent ude«. Endelig krævede 9

10 Knudsen en erstatning på kr. for sin mistede fortjeneste svarende til kyllinger à 5 kr., der var forskellen mellem den aftalte pris på 30 kr. pr. kylling og den almindelige markedspris, som var 35 kr. pr. kylling. Sivertsen ville ikke bestride de af Knudsen angivne beløbsopgørelser, men Sivertsen bestred i det hele at være erstatningspligtig. Hvordan er retsstillingen mellem parterne? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om et handelskøb, jf. KBL 4, som har karakter af et genuskøb, jf. KBL Købesummen for kyllingerne 1.1. De ødelagte kyllinger Der sker levering af kyllinger den 12. marts. Herefter er det klare udgangspunkt, at Knudsen bærer risikoen for varen, jf. KBL 17, stk. 1 (Lærebogen s. 66 ff.). Der er imidlertid ikke leveret hele den aftalte ydelse, idet der mangler 400 kyllinger ud af de aftalte Der er tale om forsinkelse med en del og ikke en kvantitetsmangel, jf. KBL 50; den store afvigelse mellem den aftalte mængde og den faktiske leverance bevirker, at uanset om Sivertsen måtte have»ment«at opfylde aftalen fuldt ud, kan Knudsen ikke»gå ud fra«, at det leverede er tænkt at skulle tjene til fuldstændig opfyldelse (Lærebogen s. 81 f.). 400 kyllinger ud af (20 %) udgør ikke»en ringe del af det solgte«, jf. KBL 21, stk. 3, og Knudsen er derfor som udgangspunkt berettiget til at hæve hele købet som følge af væsentlig forsinkelse, jf. KBL 21, stk. 1, jf. stk. 3. Det forhold, at varen hændeligt er gået til grunde, hindrer ikke Knudsens ophævelse, idet levering ikke virker risikooverførende, jf. KBL 58 (Lærebogen s. 71). Knudsen har reklameret over de manglende 400 kyllinger ved brev af 12. marts, og ifølge KBL 61 kommer det ikke ham til skade, at brevet går tabt, da der er benyttet en forsvarlig befordringsmåde (post) (Lærebogen s. 110). Ifølge opgaveteksten er der imidlertid tale om, at Knudsen»reklamerer [ ] i anledning af, at der mangler 400 kyllinger af den aftalte leverance«. Knudsen har således alene afgivet en neutral reklamation den 12. marts, men ikke specifikt gjort hævebeføjelsen gældende. Knudsen afgiver først hæveerklæringen den 28. marts, hvilket er for sent, idet der i tilfælde af ophævelse skal afgives specifik reklamation»uden ugrundet ophold«, jf. KBL 27, 3. pkt. (Lærebogen s. 111 f.). Knudsen er herefter uberettiget til at hæve købet den 28. marts og må betale købesummen for de kyllinger, selv om de er gået til grunde, d.v.s kr. (svarende til kyllinger à 30 kr. pr. stk.) De 400 kyllinger De 400 kyllinger, der aldrig er blevet leveret, udgør forsinkelse med en del og ikke en kvantitetsmangel, jf. KBL 50 og ovenfor under pkt Der kræves ikke som ved ophævelse en specifik reklamation, for at købet kan fastholdes; Knudsen skal blot»inden rimelig tid«meddele Sivertsen, at han vil fastholde købet, jf. KBL 26, 3. pkt. (Lærebogen s. 110 f.). Kravet om fastholdelse inden rimelig tid må anses for opfyldt i den foreliggende situation, hvor kravet fremsættes den 28. marts. Knudsen har herefter krav på levering af de 400 kyllinger, som han naturligvis må betale købesummen for, d.v.s kr. (400 kyllinger à 30 kr. pr. stk.). 2. Knudsens erstatningskrav Det bemærkes indledningsvis, at der ikke foreligger nogen ansvarsfritagende omstændigheder for Sivertsen, jf. KBL

12 Knudsens erstatningskrav på kr. for mistet fortjeneste er beregnet efter reglerne om prisdifferencetab. Med hensyn til de kyllinger har Knudsen fortabt sin hæveadgang, jf. ovenfor under pkt. 1.1, og han kan derfor ikke kræve sit prisdifferencetab erstattet, sml. KBL 25 (Lærebogen s. 107 ff.). Det bemærkes, at Knudsen har afgivet en neutral reklamation den 12. marts. Denne reklamation afgives»straks«og er derfor rettidig, jf. KBL 27 og 61, uanset at reklamationsskrivelsen går tabt under befordringen (Lærebogen s. 110 f.). Selv om Knudsen ikke har gjort hævebeføjelsen gældende rettidigt, jf. ovenfor under pkt. 1.1, er den neutrale reklamation dog i princippet tilstrækkelig til, at Knudsen bevarer sin ret til at kræve erstatning af Sivertsen. Med hensyn til de 400 kyllinger fastholder Knudsen (hvilket han er berettiget til, jf. ovenfor under pkt. 1.2), og Knudsen har derfor ikke lidt et prisdifferencetab, sml. KBL 25 (Lærebogen s. 107 ff.). Det bemærkes, at Knudsen rettidigt fremsætter erstatningskravet den 28. marts, jf. KBL 26.»Lærebogen«er: Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udgave (1996). 12

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Arild Agn ejede»bakkegården«i Harlev, hvorfra han drev økologisk gartneri og landbrug. Agn havde fem ansatte, heriblandt Børge Bach, som havde titel af»gartner«,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave 1 Siden 1968 havde de nordjyske kunstnere Alf Antonius, Brit Brutus, Carl Claudius og Dora Domitian levet sammen i kollektivet»roma«, der blev opløst ved Antonius

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

Erhvervsjura. HD 1. del. 4 timer med alle hjælpemidler. Re-eksamen august 2007

Erhvervsjura. HD 1. del. 4 timer med alle hjælpemidler. Re-eksamen august 2007 SYDDANSK UNIVERSITET JURIDISK INSTITUT Side 1 af 5 Erhvervsjura HD 1. del 4 timer med alle hjælpemidler Re-eksamen august 2007 Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af besvarelsen Side 2 af 5 Opgave

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL

DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL DEN ERHVERVSØKONOMISKE DIPLOMUDDANNELSE 1. DEL Sommereksamen 2008 Skriftlig prøve i: 11943 Erhvervsjura Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! I bedømmelsen af besvarelsen vægter OPGAVE 1 med 2/3 og

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere