DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i Tilst. Brian syntes, at arbejdet gik trægt, fordi byggematerialerne tit blev leveret for sent. Tirsdag den 12. marts 2002 stod håndværkerne og manglede 234 træplanker, som var bestilt hos Abels sædvanlige leverandør,»sten og brædder A/S«, og som skulle opsættes som sternbrædder. Brian besluttede at tage sagen i egen hånd og sneg sig ubemærket hen til Abels varevogn, der var forsynet med en bærbar computer med fax-modem. I al hast skrev Brian sålydende brev, som han faxede til Carl Colds»CC Byggemarked«i Tilst:»Til Carl Cold. Normalt handler jeg med»sten og brædder«, men nu får du chancen: Hvis du kan levere 234 stk. sternbrædder, der opfylder nedenstående specifikationer, senest kl i dag til en favørpris på kr., vil jeg måske flytte alle mine indkøb over til dig. Levering skal ske på byggepladsen [...]. Specifikationerne er som følger: [...]. Samtidig bedes du levere 5 letvægtslamper mrk.»alu Glow«til gældende dagspris. Med venlig hilsen for Abel Ask Brian Busk«. Telefaxen blev modtaget af Carl kl , og Carl, hvis biler alle var ude at køre, engagerede straks en fragtmand. Kl ankom fragtmanden til byggepladsen. Brian var alene tilbage, og han tog imod sternbrædder og lamper, der alle på samme måde som tidligere leverede mursten og brædder blev anbragt i det fri på byggepladsen. Samme dag omkring kl blev Brian tynget af dårlig samvittighed, og han opsøgte Abel på privatadressen og aflagde»fuld tilståelse«. Abel lod Brian slippe med en advarsel og afsendte derefter kl sålydende telefax til»cc Byggemarked«:»Til Carl Cold. Min lærling, Brian Busk, har netop fortalt mig, at han i formiddags i mit navn har bestilt nogle brædder, som du leverede i eftermiddags. Jeg kan naturligvis ikke svare for, hvad min lærling farer rundt og foretager sig, men vil gerne have dagen i morgen til at overveje, om jeg måske alligevel skal købe brædderne. Med venlig hilsen Abel Ask«. Kort efter kl modtog Abel sålydende telefax fra Carl Cold:»Til Abel Ask. Du må selvsagt være ansvarlig for din lærling, og du har derfor bare at 1

2 betale den aftalte pris på kr kr. for udbringningen med fragtfører. Da jeg vil vide, hvor jeg står, giver jeg dig hermed til kl i morgen til at bekræfte dette. Ellers kommer jeg og henter brædderne i morgen eftermiddag. Med venlig hilsen Carl Cold. P.S. Da du intet har anført om lamperne, går jeg ud fra, at denne aftale står ved magt. Til din orientering er prisen kr kr. for udbringningen«. Inden Abel tog afsted på arbejde næste dag onsdag den 13. marts afsendte han kl sålydende telefax, der imidlertid som følge af en transmissionsfejl på ledningsnettet ikke kom frem til Carl:»Til Carl Cold. Lamperne vil jeg under ingen omstændigheder have, men hvis jeg i løbet af i dag beslutter mig for at købe brædderne, kan du ikke løbe fra favørprisen på kr., der inkluderer udbringning. Med venlig hilsen Abel Ask«. Omkring kl fik Abel oplyst, at brædderne fra»sten og brædder A/S«først ville komme dagen efter. Abel gav straks sine håndværkere besked på at anvende brædderne fra Carl, og inden klokken slog 12.00, var samtlige sternbrædder sat op. Da Carl samme dags eftermiddag kom for at afhente brædderne, mødte han Abel på pladsen, og der udviklede sig et voldsomt skænderi mellem dem. Hvad angik brædderne, ville Abel kun betale favørprisen på kr. og intet for udbringning, mens Carl nu ville have normalprisen på kr kr. for udbringningen. Hvad angik lamperne, oplyste Abel hvad sandt var at de var blevet stjålet mellem kl og den foregående nat. Under henvisning til, at der ikke var nogen aftale, ville Abel ikke betale noget som helst for lamperne, mens Carl ville have kr. for dem og 125 kr. for udbringningen. For det tilfælde, at Abel og Carl ikke kunne få medhold fuldt ud, ønskede de begge at få ret i deres synspunkter i videst muligt omfang. Hvorledes er retsstillingen mellem Abel og Carl? 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Brædderne Brians telefax til Carl er et tilbud, som Brian imidlertid ikke har fuldmagt til at afgive, idet Brian hverken har fået en stillingsfuldmagt (AFTL 10, stk. 2) eller en bemyndigelse (AFTL 18), der giver ham adgang hertil. Fra Carls synspunkt er hans levering af brædderne på byggepladsen en»realaccept«af tilbudet. Carl ville naturligvis ikke uden videre levere 234 brædder og 5 lamper og tilmed pådrage sig omkostninger til en fragtfører hvis han ikke regnede med, at der hermed kom en aftale i stand mellem ham selv og Abel. Abel har i en situation som den foreliggende, hvor Carl har opfyldt sin del af aftalen, og hvor der derfor ikke opstår problemer med acceptfristen, mulighed for at ratihabere den aftale, som er kommet i stand på baggrund af det tilbud, som Brian har afgivet uden at have fuldmagt hertil, jf. AFTL 25, stk. 1, forudsætningsvis. Hvis Abel havde ratihaberet, kunne han samtidig have afvist at betale for udbringningen, idet Brians tilbud, som Carl tror, at han har accepteret, klart angiver, at levering skal ske på byggepladsen, d.v.s. betales af Carl som sælger. Abel ratihaberer imidlertid ikke, men udbeder sig ved telefaxen af den 12. marts kl en dags betænkningstid. Udgangspunktet er herefter, at Carl står helt frit og kan vælge mellem at kræve sine brædder tilbage eller at give Abel mulighed for at købe dem på de vilkår, Carl finder passende. Abel skal derfor respektere, at Carl har fastsat acceptfristen til kl Abel accepterer ikke inden kl , idet opsætningen af brædderne naturligvis ikke kan gøre det ud for en accept. Derimod er opsætningen af brædderne udtryk for en tilegnelse fra Abels side, og Abel må betale den pris, som Carl kræver, for så vidt dette ikke må anses for ubilligt, jf. KBL 5. Konklusionen bliver, at Abel må betale normalprisen på kr kr. for udbringning til Carl. (Det er helt acceptabelt, såfremt det i en besvarelse antages, at Abel nok skal betale kr. for brædderne, men ikke kr. for udbringningen, såfremt dette begrundes med, at fragten ikke er en del af købesummen, og at Abel ikke»tilegner«sig udbringningen der er sket men kun brædderne). 2. Lamperne Med hensyn til lamperne forholder det sig i første omgang på samme måde som med brædderne: Abel har mulighed for at ratihabere den aftale, som er kommet i stand på baggrund af det tilbud, som Brian har afgivet uden at have fuldmagt hertil. I anden omgang bliver spørgsmålet dog et andet, nemlig om Abel har pligt til at reklamere, og om han i givet fald har opfyldt denne pligt. Svaret er, at der antagelig består en reklamationspligt, og at denne pligt er opfyldt ved Abels første telefax (af den 12. marts kl ) til Carl. Der kræves selvsagt ikke nogen specifik reklamation i et tilfælde som det foreliggende, hvor fuldmagtsgiveren reklamerer over, at en person har handlet uden fuldmagt. I øvrigt har Abel i hvert fald reklameret ved sin anden telefax (af den 13. marts kl. 8.00), som må anses for at være afsendt rettidigt, og som i medfør af AFTL 40 har virkning som reklamation, uanset at den aldrig er kommet frem. Abel er dermed ikke forpligtet over for Carl på aftalemæssigt grundlag, og spørgsmålet 3

4 bliver herefter, om Abel er forpligtet over for Carl på erstatningsmæssigt grundlag. Svaret må være bekræftende: Abel har inden mørkets frembrud fået underretning om, at lamperne er modtaget, og har efter det oplyste intet foretaget sig i den anledning. Nye lamper, som man ikke vil beholde, må man naturligvis opbevare forsvarligt. Konklusionen bliver, at Abel må betale erstatning til Carl for lamperne. Erstatningsbeløbet kan ikke indbefatte udbringningen (dette tab er lidt) og kan ikke sættes til lampernes udsalgspris på kr., men kun til deres uoplyst lavere indkøbspris. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 289 f., s. 291 f., s. 308 f. og s. 312 (alternativt 3. udg. (1997) s. 283 f., s. 285 f., s. 302 f. og s. 306); Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udg. (1999) s. 56 ff. og s. 210 med note 5; Nils Elmelund m.fl.: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udg. (1996) s. 159 ff. 4

5 Opgave 2 I februar 2002 indførte det kommunalt ejede rekreationshjem og genoptræningscenter Bakkely et totalt rygeforbud. Forbuddet omfattede både patienter, ansatte og besøgende og bevirkede, at det ikke var tilladt at ryge indendørs på centret. Sygeplejerske Asta Ask, som var ansat på Bakkely, plejede på hver vagt at holde to kaffepauser, hvor hun røg en enkelt cerut. Efter at rygeforbuddet var blevet indført, skete det jævnligt, at Asta gik ned i centrets foyer, hvor hun stillede sig bag en stor stuebirk usynlig for forbipasserende og røg sin sædvanlige cerut. Onsdag den 6. marts 2002 kl havde Asta holdt sine sædvanlige to pauser. Der var ikke særlig mange overnattende patienter på Bakkelys rekreationsafdeling, og Asta mente derfor nok, at hun selv om hun vidste, at det ikke var tilladt kunne tage sig en ekstra pause. Uden at oversygeplejersken så det, listede Asta ned på sin sædvanlige plads bag stuebirken i Bakkelys foyer for at ryge. Da Asta havde røget cerutten næsten færdig, så hun oversygeplejersken gå ned ad gangen. Asta tværede derfor hurtigt cerutten ud i et lag fugtig bark, som lå ovenpå jorden i potten med stuebirken. Asta skyndte sig herefter væk uden at sikre sig, at cerutten var slukket. Kl samme aften udbrød der brand i stuebirken som følge af gløder fra Astas cerut. På det tidspunkt var der ingen til stede i foyeren, og branden blev derfor først opdaget kl Man alarmerede straks brandvæsenet, men branden havde nået at brede sig en del, inden brandvæsenet kl fik den under kontrol. På Bakkelys rekreationsafdeling, der lå på etagen over foyeren, lå Carl Caspersens værelse. Carl havde boet på Bakkely i en uge, fordi han havde brækket armen og derfor havde vanskeligt ved at klare sig alene i sit hjem. Carl interesserede sig meget for brandbiler, og da han hørte brandvæsenet ankomme med hylende sirener, ville han gerne se, hvad der foregik. Uden at tænde lyset rejste Carl sig fra sin seng for at skynde sig hen til vinduet. På vejen faldt Carl imidlertid over et gangstativ, som stod halvt inde under hans seng og halvt ude på gulvet. Gangstativet havde en uidentificeret sygehjælper af ukendte årsager glemt på værelset, da hun var inde for at slukke fjernsynet for Carl, der var faldet i søvn. Ved faldet forværredes bruddet på Carls arm, således at det ellers ukomplicerede brud gav ham et varigt mén på 10 %. Branden i Bakkelys foyer havde foruden på stuebirken forårsaget skade på nogle møbler, som stod omkring planten. Værdien af planten og møblerne var i alt kr. 5

6 Branden havde desuden bredt sig til et lille kontor, centrets»information«, hvor receptionist Rita Rang plejede at sidde bl.a. for at tage telefonen og tage imod besøgende. Rita havde den foregående dag glemt sin nye, smarte sweater til kr. på kontoret. Sweateren blev helt ødelagt af branden. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Det lægges til grund, at Bakkely som kommunal institution er selvforsikrer i enhver relevant henseende, og at Rita ikke havde en forsikring, der dækkede den ødelagte sweater. Det lægges endvidere til grund, at Carl i forsikringsselskabet Safe havde tegnet en ulykkesog sygdomsforsikring. Carl ejede en lille boghandel, som han drev alene, og som nødvendigvis måtte være lukket i tilfælde af hans sygdom. Forværringen af bruddet på armen medførte, at Carl skulle være sygemeldt i yderligere 2 måneder. I henhold til forsikringspolicen udbetaltes kr. til Carl ved ulykker, som gav varigt mén. Endvidere dækkede forsikringen»ethvert driftstab som følge af sygdom«. Policen indeholdt dog følgende passus:»driftstabsforsikringen dækker kun, såfremt der ikke kan opnås erstatning fra en eventuel skadevolder«. Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på Bakkelys stuebirk og møbler Asta har handlet simpelt uagtsomt i relation til branden. Hun slukker ganske vist cerutten i»fugtig bark«, men hun sikrer sig ikke, at alle gløder er væk. Det har ingen betydning ved uagtsomhedsbedømmelsen, at Asta overtræder rygeforbuddet: Formålet med forbuddet er i hvert fald primært at undgå rygning på centret af sundhedsmæssige grunde; ikke at undgå, at ansatte, patienter eller besøgende sætter ild til inventaret eller bygningen (Lærebog s. 61 f. om»schutzzweck«). Det har heller ingen betydning, at Asta i strid med arbejdsgiverens forskrifter holder en ekstra pause. Der er ikke adækvat årsagssammenhæng mellem, at pausen er uberettiget, og den omstændighed, at branden udbryder. Da Bakkely (d.v.s. kommunen) i henhold til opgavetekstens oplysninger er selvforsikrer, jf. EAL 20, stilles Asta, som om der forelå en tingsforsikring på stuebirken og møblerne. Astas ansvar bortfalder derfor i medfør af EAL 19, stk. 3, da Asta er omfattet af Bakkelys ansvar i skadessituationen: Astas rygepause, der på flere måder ikke er i overensstemmelse med arbejdsgiverens anvisninger, er ganske vist et svinkeærinde, men pausen har forbindelse til Astas udførelse af sit arbejde (Lærebog s. 164, 169, 327 f. og 337 ff.). Bakkely må derfor selv bære tabet. 2. Skaden på Ritas sweater Som nævnt ovenfor i pkt. 1 har Asta handlet simpelt uagtsomt, og Bakkely er ansvarlig for Astas skadegørende handlinger i medfør af DL Det er uden betydning, at Asta forvolder skade på en anden arbejdstager hos den pågældende arbejdsgiver (Lærebog s. 160). Da Bakkely er selvforsikrer, jf. EAL 20, stilles Asta, som om hendes arbejdsgiver havde tegnet en ansvarsforsikring, og Astas ansvar bortfalder derfor, jf. EAL 19, stk. 3 (Lærebog s. 327 f. og 337 ff.). Ritas erstatningskrav mod Bakkely udgør kr., jf. princippet i FAL 37, stk. 2 (Lærebog s. 209). 3. Carls personskade Asta har handlet uagtsomt, jf. ovenfor pkt. 1, men Carls personskade er ikke en adækvat følge af Astas handling. Asta kan derfor ikke pålægges ansvar for skaden. Bakkely hæfter dermed heller ikke i medfør af DL for Astas skadegørende handling. Sygehjælperen, der har efterladt gangstativet på Carls stue, har handlet culpøst. Bakkely hæfter derfor i medfør af DL principielt over for Carl for personskaden, uanset at der er tale om en anonym fejl, jf. dog nedenfor om betydningen af Carls personforsikring (Lærebog s. 160). Carl kan ikke antages at have udvist egen skyld i relation til skaden. Det kan ikke bebrejdes ham, at han ikke inden han står op kontrollerer, om nogen skulle have glemt et gangstativ ved siden af hans seng, mens han sov. Carl har krav på godtgørelse for svie og smerte (jf. EAL 3) og varigt mén (jf. EAL 4) samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste/driftstab (jf. EAL 2). Med hensyn til Carls krav på godtgørelse for varigt mén og svie og smerte hæfter Bakkely over for Carl, jf. ovenfor. Faldet ville muligvis ikke have givet Carl varigt mén, hvis armen ikke havde været brækket i forvejen, men Carls forudbestående lidelse er efter opgavetekstens oplysninger en»indkapslet«særlig følsomhed. Bakkely er derfor som udgangspunkt ansvarlig i fuldt omfang (Lærebog s. 291). 7

8 Carls personforsikring i forsikringsselskabet Safe har karakter af en summaforsikring for så vidt angår godtgørelsen for varigt mén. Carl kan derfor kumulere kravet på méngodtgørelse mod Bakkely med kravet mod forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet har ikke regres mod Bakkely, jf. EAL 22, stk. 2 (Lærebog s. 16 f., 242 f. og 336 f.). Carls krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste/driftstab er dækket af en personforsikring, der har karakter af en skadesforsikring (Lærebog s. 336 f. med omtale af U H). Carl kan derfor ikke rette kravet mod Bakkely, da kravene ikke kan kumuleres, jf. EAL 2, stk. 2 (Lærebog s. 221). Forsikringsselskabet har ikke regres mod Bakkely, jf. EAL 22, stk. 2 (Lærebog s. 16 f., 242 f. og 336 f.). Bestemmelsen i Carls forsikringspolice om, at forsikringsselskabets dækning er subsidiær i forhold til skadevolderens ansvar, er ugyldig, jf. EAL 27, stk. 2, da aftalen stiller skadevolderen (her Bakkely) dårligere end den beskyttelsespræceptive bestemmelse i EAL 22, stk. 2 (Lærebog s. 360 f.). Litteratur (pensum): Bo von Eyben og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret, 4. udgave (1999). 8

9 Opgave 3 Karina Knudsen var indkøbschef for Korncentralen A/S, Århus, der producerede kraftfoder til salg på hjemmemarkedet. Til brug for Korncentralens produktion bestilte Karina den 11. marts 2002 pr. fax hos Seed International A/S» tons amerikansk fodermajs af almindelig kvalitet à 300 kroner pr. ton, til levering losset i Århus Havn i uge 18, 2002 «. Simon Sæbye, der arbejdede i salgsafdelingen i Seed International, bekræftede bestillingen og gik straks i gang med at arrangere transport af tons fodermajs. Simon meddelte dagen efter Karina, at leverancen ville ankomme til Århus Havn med M/S Brilliance i uge 18, senest tirsdag den 30. april. Det blev samtidig aftalt, at losningen i Århus skulle foretages af Korncentralen ved hjælp af dennes pumpeudstyr straks ved skibets ankomst, idet majsen da kunne pumpes direkte ind i Korncentralens siloanlæg. Mandag den 29. april ringede Simon til Karina og meddelte, at der næste dag ville blive leveret tons fodermajs. Karina protesterede, da Korncentralen skulle bruge tons til produktionen, og forlangte efterlevering af det manglende. Simon sagde, at han da gerne ville levere 100 tons ekstra, men at han ikke havde mere amerikansk fodermajs på lager. De yderligere 100 tons kunne først være fremme i slutningen af maj. Da Karina udtalte, at hun ville have tons leveret straks den følgende dag, erklærede Simon, at leverancen efter hans opfattelse var i overensstemmelse med parternes aftale, og at Korncentralen således var forpligtet til at aftage den. Tidligt om morgenen, tirsdag den 30. april, sendte Simon følgende fax til Karina, som hun straks læste:»m/s Brilliance er ankommet til kaj 4 med din fodermajs. Jeg har instrueret kaptajnen om at blive liggende, indtil du kontakter ham med henblik på losningen, som han antager vil tage cirka 5 timer. Kaptajnen har ikke anden last ombord og er villig til at vente til og med i morgen, den 1. maj, men jeg må selvfølgelig betale ham for det. Den regning kommer jeg til at sende videre til dig, så jeg foreslår, at du iværksætter losning i dag som aftalt«. Karina mente sig ikke forpligtet til at aftage leverancen og foranstaltede derfor ikke majsen losset. Onsdag den 1. maj 2002, mens M/S Brilliances besætning nød det århusianske café-liv, satte miljøaktivister ild til M/S Brilliance under påberåbelse af, at den amerikanske fodermajs var gensplejset 9

10 og til fare for menneskeheden. Den majs, der ikke blev beskadiget af røg eller ild, blev ødelagt under slukningsarbejdet, og hele leverancen var herefter værdiløs. Fredag den 3. maj 2002 ringede Simon til Karina og rykkede for købesummen samt krævede de kroner, det havde kostet ham at få M/S Brilliance til at vente et døgn i Århus Havn. Karina, der samme dag havde foretaget dækningskøb af tons, mente ikke, at Korncentralen var forpligtet til at betale noget beløb overhovedet. Hun påstod i stedet, at Seed International havde pligt til at erstatte det tab, Korncentralen havde lidt, som følge af at markedsprisen på amerikansk fodermajs efter den 30. april var steget fra 300 til 330 kroner pr. ton, d.v.s. med 30 kroner pr. ton. Korncentralen opgjorde sit erstatningskrav til principalt kroner, subsidiært et mindre beløb. Simon fastholdt kravet på betaling af købesummen for de tons, d.v.s kroner. Herudover krævede Simon de kroner, og endelig bestred han, at Korncentralen havde noget krav mod Seed International overhovedet. Hvorledes er retsstillingen mellem Korncentralen og Seed International? 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 1. Købets art Der er tale om handelskøb, jf. KBL 4, stk. 1, med karakter af et genuskøb, jf. KBL 3. Der er endvidere tale om et køb med en leveringsklausul, der er omfattet af KBL 65, stk. 1, 1. pkt. (Lærebogen s. 36 ff., s. 40 og s. 51). 2. Korncentralens krav mod Seed International 2.1. Er det leverede kvantum i overensstemmelse med parternes aftale? Købeaftalen mellem Karina og Simon angår tons fodermajs. Der er ikke indrømmet sælger nogen valgret eller margin med hensyn til kvantum, sml. KBL 66, og Seed International kan derfor ikke opfylde aftalen ved levering af tons. Det kvantum, der er leveret, er således utilstrækkeligt, og der foreligger en forsinkelse for så vidt angår de manglende 100 tons, jf. KBL 21. Simon ved, at han kun har afsendt tons, hvorfor det manglende kvantum behandles som en forsinkelse og ikke som en mangel, jf. KBL 50 (Lærebogen s. 52, s. 81 f. og s. 85 ff.) Udgør forsinkelsen en hævebegrundende misligholdelse? De manglende 100 tons vil ikke kunne leveres før i slutningen af maj, og der foreligger derfor en væsentlig forsinkelse for så vidt angår de 100 tons. Da det dog alene er en ringe del af leverancen, der er forsinket (under 3 %), kan Karina ikke hæve købet for så vidt angår leverancen som helhed, jf. KBL 21, stk. 3. Karina er derimod berettiget til at kræve efterlevering af de manglende 100 tons som sket, jf. KBL 21, stk. 1, in fine. Karina er yderligere, da en sådan levering ikke kan ske inden leveringstidens udløb, berettiget til at hæve købet for så vidt angår de 100 tons og foretage dækningskøb for det manglende, jf. forudsætningen i KBL 25, 2. pkt. (Lærebogen s. 88 f. og s. 108) Er Seed International erstatningsansvarlig overfor Korncentralen som følge af forsinkelsen? Da der er tale om et genuskøb, er Seed International erstatningsansvarlig overfor Korncentralen for den skete forsinkelse, jf. KBL 24. Da forsinkelsen dog ikke er væsentlig i forhold til leverancen som helhed, er det alene tabet ved dækningskøb af de manglende 100 tons, der kan kræves erstatning for. Erstatningen fastsættes efter KBL 25, 2. pkt., til den faktiske prisstigning, nemlig 30 kroner pr. ton x 100 tons, i alt kroner (Lærebogen s. 97 f. og s. 108). 3. Seed Internationals krav mod Korncentralen 3.1. Kravet på købesummen Da forsinkelsen med de 100 tons ikke er væsentlig set i forhold til leverancen som helhed (se punkt 2.2), er Korncentralen som udgangspunkt forpligtet til at aftage de tons og betale købesummen derfor. Majsen er dog siden gået til grunde ved en i forhold til købeaftalen hændelig begivenhed. Der må tages stilling til, om Korncentralen af denne grund kan hæve købeaftalen. Parterne har aftalt, at levering skal ske»losset i Århus Havn«. I en sådan situation bærer sælger risikoen for salgsgenstanden, indtil losning er sket, jf. KBL 65, stk. 1. Losningen skal foregå ved hjælp af Korncentralens pumpeudstyr og kan altså ikke ske uden købers medvirken. Karina antager fejlagtigt, at Korncentralen ikke er forpligtet til at aftage majsleverancen og iværksætter ikke losning af majsen. Korncentralen kommer derved i fordringshavermora og bærer faren for salgsgenstanden fra det 11

12 tidspunkt, hvor majsen er udskilt for Korncentralen, jf. KBL 37. Da det fremgår af opgaveteksten, at majsen ligger tilgængelig ved kajen i Århus Havn, at M/S Brilliance ikke har anden last ombord, og at Karina har fået besked om dette, har udskillelse fundet sted. Majsens hændelige undergang sker således, mens Korncentralen bærer risikoen herfor, og Korncentralen må betale den fulde købesum for de tons med kroner. (Da udskillelsen ikke har hjemmel i købeaftalen, er der ikke sket koncentration af Seed Internationals genusforpligtelse, hvorfor forholdet behandles efter KBL 37 om fordringshavermora og ikke efter KBL 17, stk. 2) (Lærebogen s. 39, s. 51, s. 69 og s. 71 ff.) De kroner betalt som følge af M/S Brilliances ekstra liggetid Eftersom Korncentralen har undladt at afhente salgsgenstanden i rette tid, skal Seed International drage omsorg for salgsgenstanden for købers regning, jf. KBL 33, 1. pkt. Simon beder følgelig kaptajnen for M/S Brilliance om at blive liggende yderligere én dag i Århus Havn. For dette må han betale kaptajnen kroner. Set i forhold til en samlet købesum på kroner samt forholdene i øvrigt er en sådan udgift rimelig, og Seed International kan kræve udgiften refunderet af Korncentralen, jf. KBL 33, 1. pkt., jf. 36 (Lærebogen s. 190 f.). 4. Konklusion Korncentralen skal til Seed International betale i alt kroner ( = ). Litteratur (pensum): Nils Elmelund, Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Jørgen Nørgaard: Lærebog i dansk og international køberet, 2. udg. (1996). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2017 Opgave nr. 1 Anton Ask var indehaver af»ask Office Supply«i Risskov ved Aarhus. Firmaet havde kun kunder i Aarhusregionen og kun en enkelt ansat, Bo Bak, som havde titel

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2003/2004 Opgave 1 Arild Asp var indehaver af den store radio-/tv-forretning»radiostationen«i Århus, hvor der var 25 ansatte ekspedienter. Asp var af den opfattelse, at

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2003 Opgave 1 Alf Arup, Århus, var indehaver af forretningen»arups Antikviteter«, der drev en omfattende handel med»køb og salg af antikke møbler«, som det hed i butiksvinduet.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave 1 Den 3. januar 2000 indgik dommer Degn og antikvarboghandler Ask aftale om, at Ask skulle tage Degns førsteudgave af Ibsens bog»vildanden«i kommission, således

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0101 Klageren: XX 8240 Risskov Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret.

Refusion af 1.300 kr. til køb af billetter, indtil Ungdomskort blev leveret. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0087 Klageren: XX 4420 Regstrup Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Refusion af 1.300 kr. til køb

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0013 Klageren: Indklagede: XX 2820 Gentofte Movia Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti. Taxaregning 83 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 108/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 108/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cypern, 13.3. 27.3.2004 PRIS: I alt kr. 7.796,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende standard af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 Arne Ask, Ålborg, var indehaver af et specialværksted, der indkøbte og restaurerede gamle Volkswagen-cabriolet er samt alle Volkswagen-modeller af typen Karmann

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Ungdomskort samt godtgørelse af klippekort brugt i perioden efter kontrolafgiften. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0341 Klageren: XX på vegne YY 8400 Ebeltoft Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29943176 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret.

Egentlig har jeg kun 2 problemer med huset og det er taget og fyret. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Busk v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har afgivet fejlagtige

Læs mere