SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune"

Transkript

1 SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 28

2 Indhold. Årsrapport 28 Forord s. 3 Daglige arbejdsforhold og logistik s. 4 Logistik s. 4 Dagligt arbejde s. 4 Regionstilknytning s. 4 Fast ekstern mødestruktur s. 4 Intern mødestruktur s. 4 Kontaktskabelse og samarbejde s. 5 Specielle forhold for de enkelte byområder s. 5 Dokumentation og kvalitetssikring s. 8 Patienter s. 9 Nytilkomne og gamle patienter 28. s. 9 Køns - og aldersfordeling s. 9 Indskrivningsfordeling i løbet af året s. 12 Hvor kommer patienterne fra? s. 14 Henvisnings og behandlingsdata s. 24 Indskrivningsfordeling i løbet af året s. 24 Hvem har henvist patienter til SundhedsTeam s. 25 Responstid efter henvisning s. 28 Responstid fra behandlingsbeslutning til behandlingens udførelse s. 31 Henvisningsårsager s. 33 Indskrivningsdiagnoser s. 34 Kontakt med egen læge s. 36 Medicin udleveret af SundhedsTeam s. 38 Samtykke til kontakt med sundhedsvæsenet etc. s. 39 Journaludfyldelse s. 41 Blodprøver s. 45 Blodprøvetagning s. 45 Generelle betragtninger vedr. smitteopsporing for hepatitis og HIV s. 48 Vaccinationer s. 48 Vurdering af smittestatus s. 49 Smittescreening s. 51 Hepatitis C s. 51 Hepatitis B s. 52 Hepatitis A s. 53 HIV s. 53 Andre blodprøver s. 53 Alkohol- og stofmisbrug s. 54 Opgørelse af misbrug og journaliseringsproblemer s. 54 Misbrugsprofil 28 s. 55 Boligforhold s. 56 Generelle forhold s. 56 ETHOS s. 58 Patienter indskrevet i 25 7 og behandlet i 28 s. 62 Samlede population 25-7 sammenlignet med den behandlede andel s. 62 Kønsfordeling s. 62 Nationalitet s. 64 Behandlingsprofil s. 65 Afslutning s. 67 Fokusområderne for 28. nåede vi det vi skulle? s. 67 Fokusområder i 29 s. 68 Bilag s. 69 Bilag 1. ETHOS s. 69 Bilag 2. Hepatitis C smittede s. 7 Bilag 3. Hepatitis B smittede s. 71 2

3 Forord til årsrapport 28 8% of something is better than 1% of nothing Alex Wodak, 27 Årsrapporten 28 er svært forsinket på grund af SundhedsTeams involvering i Sundhedsrummet på Vesterbro og de opgaver og det tidsforbrug det har medført. Men data er samlet og beskrevet så med Wodak s ord, udsendes i år en mindre udgave mens det materiale som næsten er klar kan udsendes i næste årsrapport som alligevel er nært forestående. SundhedsTeams årsrapporter har indtil videre indeholdt en gennemgribende bearbejdning af patientdata, en teoretisk del som omhandler behandling og administrative elementer samt forskellige projekter, fokusområder eller opgaver som SundhedsTeam har haft i årets løb. Endelig er der en sygeplejefaglig del som blandt andet omfatter detaljerede cases. Ud over de vanlige case-beskrivelser er der gennemført interview og livshistoriefortælling med 3 tidligere SundhedsTeampatienter som har gennemført behandling for alkoholmisbrug, undersøgelse og opfølgning af sundhedstilstand for 6 Grønlandske kvinder som gennemgik alkoholbehandling i 28, D-vitaminprojekt, afsnit om compliance ved behandling i nærmiljøet. Disse afsnit vil alle indgå i årsrapporten for 29. Året 28 var meget præget af sygeplejerskekonflikten som satte arbejdet effektiv i stå i næsten 2 måneder midt på året. De patienter der var indskrevet ved konfliktens start blev passet af undertegnede, men der blev i 2 måneder ikke indskrevet patienter, ligesom de efterfølgende måneder var præget af en mindre indskrivning end vanligt. Den mindre indskrivning i forhold til 27 som er på ca. 25 patienter, kan stort set tilskrives konflikten. SundhedsTeam har siden sin start været udgående. Den til tider lidt teoretiske skelnen mellem udgående og opsøgende arbejde er at udgående arbejde sker målrettet til enkeltborgere, og opsøgende arbejde er uspecifikt overfor grupper af borgere. Opsøgende psykoseteams er et klassisk eksempel på udgående arbejde. Københavns Kommunes gadeplansindsats er opsøgende, henvendt til hjemløse på gaden. SundhedsTeam var oprindeligt ment som et udgående team der fungerer på anmodning, men der er i perioder behov for den direkte og uspecifikke indsats, blandt andet overfor de drikkegrupper der befinder sig i city. Denne uspecifikke indsats medfører så siden hen en mere målrettet opsøgende indsats overfor den enkelte. 28 var året der var præget af store interne arbejdsopgaver for SundhedsTeam, men også året hvor den sundhedsfaglige indsats fik et løft med 5 nye sygeplejersker i Sundhedsrummet på Halmtorvet. Medarbejderne i Sundhedsrum er blandt andet en del af det landsdækkende projekt Sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere, som er en opfølger til Sundhedsprojektet. SundhedsTeam og Sundhedsrummet er altså to varianter af den sundhedsfaglige indsats der er udløst af Sundhedsprojektet og derfor naturlige kolleger. Begge er da også forankret i Center for opsøgende indsats på Sundholm, og SundhedsTeam har forpligtet sig på at supporte Sundhedsrummet i den 3 årige projektperiode. Den lægelige dækning er den samme i begge teams, og der er mulighed for direkte overføring af patienter og deling af patientopgaver mellem de to teams, så behandlingen varetages mest optimalt. Henrik Thiesen Afdelingslæge, leder af SundhedsTeam Sundholm den 11/8 29 3

4 Daglige arbejdsforhold og logistik Logistik. De logistiske forhold er uændrede. Samarbejdet med Sundhedsrummet giver mulighed for patientsamtaler der ligesom patientundersøgelser kan foretages der. SundhedsTeams medarbejderstab er uændret og der er ikke forventning om personaleudskiftninger. Regionstilknytning De 4 SundhedsTeamsygeplejersker var ved teamstart i 25 fordelt på 4 byområder, der fulgte inddelingen af den daværende gadeplansindsats. Omstruktureringen af hjemløseområdet har medført at bydelsinddelingen ikke mere er relevant. Den enkelte sygeplejerske har dog stadig et kontaktnet og individuel arbejdsform som gør at en vis del af regionsopdelingen består. Opgavefordeling er dog i højere grad end tidligere bestemt af den enkelte sygeplejerskes arbejdsmængde end tidligere. Ekstern mødestruktur Den faste eksterne mødestruktur er stort set uændret for 28. året var til gengæld præget af en hel del mødeaktivitet hen mod opstarten af Sundhedsrummet, og der blev i den anledning lagt mange læge og sygeplejersketimer i den praktiske forberedelse. Efter ansættelsen af medarbejdere har SundhedsTeam generelt stået til rådighed med praktisk hjælp, og det har været nødvendigt at afsætte mange lægetimer til møder og almindeligt dagligt arbejde. Der var i slutningen af året forsøg med forskellige modeller og der er i starten af 29 fundet en model hvor der er mulighed for konferering pr. telefon / sms i klinikkens åbningstid samt 2 ugentlige lægetider a 3½ time. Der er i realiteten tale om at 2-3 % af lægetiden går fra SundhedsTeam til Sundhedsrummet og den er i første omgang taget fra det skriftlige og administrative arbejde, hvilket i længden er uholdbart. Det har derfor også været nødvendigt nøje at trimme deltagelse i mødeaktivitet omkring Sundhedsrummet, en mødeaktivitet der i perioder har været meget stor. Intern mødestruktur Den interne mødestruktur er uændret med fast ugentligt personalemøde og fast ekstern supervision, hvor vi har fastholdt samarbejdet med den samme supervisor som tidligere år. 4

5 Kontaktskabelse og samarbejde Den kontaktskabende indsats overfor sundhedsvæsenet fik et løft i slutningen af året. Informationsmateriale er samlet i en mappe som udleveres til forskellige afdelinger i forbindelse med personalemøder. Der er gennemført en række møder og udlevering af materiale, men processen blev kun lige netop påbegyndt i 27 og kan derfor ikke evalueres for nuværende. Der har været en stigende interesse fra de formaliserede sundhedsuddannelser og SundhedsTeams sygeplejersker har haft en del foredragsvirksomhed ligesom der har været uddannelsesforløb af kortere varighed for sygeplejestuderende. Generelt er samarbejdet og kontakten med de samarbejdspartnere vi allerede har skabt kontakt med blevet konsolideret og udbygget, mens samarbejdet med sundhedsvæsenet er under opbygning. Specielle forhold for de enkelte byområder I årsrapporten for 26 er forholdende i de enkelte byområder, som vi så dem, beskrevet. Bydelsarbejdet er brudt en del op, men der er stadig særpræg som kendetegner de enkelte bydele Indre by Alkoholiske drikkegrupper Yngre (25-3 årige) med alkohol- og periodisk kokainmisbrug Udenlandske især europæiske uden opholdstilladelse Forholdene er stort set uændrede idet bykernen tiltrækker de samme grupper som tidligere. Der er stadig en blandet gruppe af kommunale og frivillige organisationer som opsøger hjemløse og misbrugere på gaden, men der har ikke udkrystalliseret sig noget samarbejde. SundhedsTeamsygeplejerskerne har derfor opstartet ugentligt opsøgende arbejde og kontaktskabelse med drikkegrupper på Kultorvet, Strøget og Rådhuspladsen. I forhold til de udenlandske hjemløse er der ikke nogen afklaret situation, hvilket heller ikke ville være forventeligt. Det er ikke lykkes at skabe kontakt til ret mange af de østeuropæere fra nye EU-lande der befinder sig i det Københavnske gadebillede. Deres sundhedsbehov er anderledes end for gennemsnittet af SundhedsTeams patienter, og det har da også vist sig at enkelte har fundet frem til Sundhedsrummet med mindre, akutte, problemstillinger. Der er dog ikke tale om mange personer. Skal vi videre i forhold til disse grupper, er der behov for tolkebistand og det er i fokus for os, at der ikke er alvorligt syge mennesker på gaden i København uanset nationalitet. Kontakt til hjemlandenes sundhedssektorer er en opgave der tegner sig i fremtiden, specielt med hensyn til psykisk syge som har behov for indlæggelser. 5

6 Nord Alkoholikere med og uden egen bolig Marginaliserede unge (18-25 årige) Marginaliserede stofmisbrugere, med og uden egen bolig Konflikten mellem Gaderummet 1 og Københavns Kommune er nogenlunde afklaret efter en overgangsperiode med det såkaldte Nødrum som aflastede behovet fra Gaderummet. Gaderummets lokaler er genåbnet og renovering pågår. Fokus for de genåbnede lokaler er anderledes og vi ser som konsekvens af dette at nogle af de unge voksne som vi tidligere har skabt kontakt til ikke opsøger os mere. Der er derfor behov for en revurdering af vores indsats i 29. Det er uhyre vigtigt at vi udbygger kontakten med de udsatte unge i begyndelsen af 2- erne, for vi ser her de personer som ellers vil tilhøre kernegruppen af svært marginaliserede hjemløse om 1-15 år. På grund af de multiple og eksperimenterende misbrug i kombination med psykiske problemer der kendetegner denne gruppe, er det svært at skaffe plads i behandlingssystemet, hvilket gør at vi stort set ikke kan finde samarbejdspartnere til en udvidet, langvarig behandling. Indre Vesterbro Stof- og alkoholmisbrug FOKUS: Grønlandske borgere Det fokus på de grønlandske borgere er udbygget. Der er en integreret indsats omkring pensionatslejligheder der i udstrakt grad rummer Grønlandske borgere med alkoholmisbrug. Samarbejdet med Sundhedsrummet er opstartet og under udbygning. Ydre Vesterbro Psykisk syge med og uden misbrug og uden kontakt med indre Vesterbro Alkoholiske drikkegrupper med egen bolig Samarbejdet i området er fastholdt og udbygget. Der er ikke umiddelbart nogen basis for at trække medarbejdere fra Sundhedsrummet til dette område. Enghave/Valby Alkoholiske drikkegrupper med egen bolig Alkohol og psykisk sygdom Få store aktører Udenlandske især yngre afrikanske (25-3 år) Skæve boliger Kollegiet Gl. Køge Landevej er her fortsat den helt store samarbejdspartner. Alle SundhedsTeamsygeplejersker deltager i arbejdet med beboere på kollegiet og der er flere kontakter ugentlig. Alle SundhedsTeamsygeplejersker har deres næsten-daglige gang på Kollegiet. Der er ingen særlige kontakter til socialcentrene i området. 1 6

7 Amager Grønlandske og somaliske borgere Psykisk syge og bosteder for psykisk syge Alkoholmisbrug Skæve boliger Kontakten med væresteder og institutioner på Amager inklusive Christianshavn og Christiania er fortsat en solid del af SundhedsTeams arbejde. Samarbejdet med Kirkens Korshærs Varmestue Fedtekælderen er en krumtap i arbejdet på Christianshavn og nærliggende områder. Herfra- og videre (HOV) på Christiania er fra årsskiftet en del af Center for opsøgende indsats og samarbejdet med Sundhedshuset er uændret positivt. Senest er der indledt samarbejde med det kommunale projekt 'Udsatte-team, Christiania' og der er startet en mere opsøgende indsats på de ydre områder af Christiania hvor der er nogle steder er et meget stort alkoholmisbrug. Sydhavnen Grønlændere Alkohol, psykisk syge Skæve boliger Små aktører Samarbejdet er stadig uden nogen særlig kontinuitet. Der har været lidt flere kontakter til personer i de skæve boliger på grund af en medarbejders indsats. Generelt er arbejdet i de forskellige bydele ikke nævneværdigt ændret bortset fra Sundhedsrummets åbning ved årets slutning og problemerne omkring Gaderummet der udløste en usikker situation for de unge der benyttede tilbuddet. Den uafklarede situation for de unge som, hvis der ikke gives nye tilbud vil danne grundstammen i de kommende årtiers gadehjemløse og herbergsbeboere, er uheldig og ulykkelig for de involverede. 7

8 Dokumentation og kvalitetssikring Som gennemgået i årsrapport for 27 benytter vi i stor grad gennembrudsmodellen til at sikre kvaliteten i arbejdet. Vi afprøver konstant nye behandlingsmetoder og vurderer deres plads i forhold til vores patientgruppe, og det er derfor vigtigt at vi med jævne mellemrum vurderer om vi gennemfører behandling på den bedste måde, og om dokumentationen kan hjælpe med til at behandlingen bliver bedre. Det vigtige er her at dokumentationen er afledt af behandlingen og ikke at behandlingen er afledt af dokumentationskrav. Det sidste medfører blot dokumentation, som ikke har indflydelse på den daglige praksis. Behandling skal helst have en basis i evidens, men ofte er evidensen ikke til stede for vores patientgruppe, og selvom der er evidens for delelementer, er det ikke sikkert at det i sammenhængen også medfører den bedst mulige behandling. Vi skal derfor observere vores daglige praksis og holde den op mod den viden der eksisterer, men samtidig være indstillet på at skifte retning, hvis der er elementer som ikke fungerer. Hvis dokumentationskravet og måden er fastlagt fra begyndelsen og ikke i konstant udveksling med den daglige praksis, er det svært at opdage om det man foretager sig har mening i den setting man er i. Dokumentation som ikke er i udveksling med en daglig praksis som igen afsøger nye muligheder, er bagud-skuende og ikke i stand til at opdage fejl eller dysfunktioner i den evidens som foreligger. Resultatet bliver et rigidt system som er i en konstant cirkelbevægelse, hvor dokumentation skabes, fordi der er evidens for at dokumentation virker. I disse år er der stor diskussion om berettigelsen af dokumentation og hvor meget den skal omfatte. Det er vores erfaring at selv en omfattende dokumentation kan opfattes som forholdsvis enkel, hvis den blot er i samklang med praksis og at praksis har indflydelse på dokumentationen. Det kræver derfor et vedvarende arbejde at holde dokumentation mod praksis, og at sørge for at det materiale der bruges til dokumentation hele tiden understøtter praksis og ændres i takt med praksis Når man arbejder med komplekse problemstillinger som er under påvirkning af mange faktorer, er det er nok ikke muligt at undgå fejl, med mindre der skabes et helt digitaliseret mobilt system som konstant overvåger, hvor man er i behandlingsforløbene. Et helt dækkende papirsystem vil kræve uforholdsmæssigt meget registrering og åbning af journaler for at fungere, men vi arbejder i 29 frem mod et fleksibelt system der når et langt stykke af vejen mod at ville kunne opfange vedvarende fejl. Dette arbejde pågår til stadighed, og især sygeplejerske Lone Dams arbejde har ført os en hel del videre de seneste år. En gennemgribende gennemgang af journalisering og kvalitetssikring gemmes til årsrapport for 29. 8

9 Patienter Nytilkomne og gamle patienter 28. Antallet af indskrivninger var i % af indskrivninger i 26 som var vores første hele funktionsår. Indskrivningerne i 28 er som tidligere omtalt ramt af sygeplejerskestrejken og ligger som følge deraf på 76 % af indskrivningerne i 27, men lidt højere end i 26. Tidligere årsrapporter har gennemgået de patienter der er indskrevet i det år som rapporten omhandler, men som noget nyt er der i år en gennemgang af de patienter der er indskrevet før 28, men som stadig modtager behandling. Disse patienter er som man vil se en smule ældre end gennemsnittet, og med en behandlingsprofil der er markant anderledes og som belyser en meget stor del af SundhedsTeams arbejde, nemlig det langvarige systematiske arbejde for en grundlæggende bedre helbredstilstand for vores patienter. Køns - og aldersfordeling. Den stabile køns - og aldersfordeling fra tidligere år gælder også 28. Kønsfordelingen er ca. 8 % mænd og 2 % kvinder og det er sammenligneligt med fordelingen i tilsvarende teams i udlandet. 9 Mænd Kvinder Procent Kønsfordeling blandt indskrevne i SundhedsTeams funktionstid. 9

10 Aldersfordelingen har ligeledes holdt sig nogenlunde uændret som det fremgår af nedenstående. Køn Antal i alt 18 Gennemsnitsalder Spændvidde Kvinder 23 (21 %) Mænd 85 (79 %) 41, Køns- og aldersfordeling for patienter indskrevet i Aldersfordeling for mænd indskrevet i 28 1

11 Aldersfordeling for kvinder indskrevet i Antal Alder Aldersfordeling for alle indskrevet i

12 april Køn Antal i alt 429 Gennemsnitsalder Spændvidde Kvinder 86 (2,5%) 4, Mænd 334 (79,5%) 42, Køns- og aldersfordeling for totale patientindtag - indskrevet i Indskrivningsfordeling i løbet af året Fordelingen af indskrivninger viste sig ved første optælling i 27 at fordele sig jævnt ud over året. Der var ikke som forventet en større nedgang i ferie-månederne eller andre gentagne cykliske variationer, bortset fra et måske mindre indtag i juli. Indskrivningerne i 28 bærer tydeligt præg af sygeplejerskekonflikten og da den ydermere endte op til sommerferieperioden gav det fornemmelse af nedsat aktivitet i adskillige måneder efter konfliktens ophør. Ser man på opgørelsen synes det dog som om der er en kompensatorisk stigning i indskrivninger lige efter konflikten. Den kompensatoriske stigning er dog ikke nok til at indhente det samme patientantal som i 27. Der er et tab på 11 patienter pr. konfliktmåned men aktiviteten i de øvrige måneder er stort set som i % af årets indskrevne januar februar marts maj juni juli august september oktober november december Indskrivninger 28, fordelt på måned. 12

13 Procent af indskrevne januar februar marts april maj juni juli august oktober september november december Indskrivninger 25-28, fordelt på måned. 13

14 Hvor kommer patienterne fra? Etnicitets- og nationalitetsforholdene for ser således ud: Antal mænd Antal kvinder Totale antal Procent 28 Dansk Dansk/anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt I alt Nationalitetsforhold, kønsfordelt, 28 og 27 For årene 25-8 som helhed er trenden slående hvad angår faldet i andelen af etnisk danske i forhold til andelen af etnisk Grønlandske. Det skyldes hovedsagelig en meget større indskrivning af Grønlandske kvinder. National fordeling % National fordeling 28 % Dansk 54,9 41 Dansk/anden herkomst 3,1 5 Færøerne,3 2 Grønland 18,5 24 Nordiske 8,8 9 Gamle EU-lande 5,3 5 Østeuropa, incl. nye EU 1,6 7 Mellemøsten 2,2 1 Afrika 3,8 5 Øvrige verden,9 2 Ukendt,6 14

15 Fordelingen af indskrevne mænd holder sig nogenlunde uændret fra år til år som det fremgår af næste tabel. Der er en stigning i antallet af mænd fra de gamle Østbloklande som har fået lettere adgang til Danmark efter EU Udvidelsen, men antallet er stadig lille. Andelen af Grønlandske mænd er steget fra 27 til 28, mens antallet er stabilt Dansk Dansk/anden herkomst Færøerne 1 2 Grønlandsk Nordiske Øvrige EU Østeuropa 4 7 Mellemøsten Afrika Øvrige verden 3 2 Ukendt 1 1 Total Udvikling i den numeriske nationalt-etniske fordeling af mandeindskrivninger

16 Antal Dansk Afrika Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, mænd. Antal fordelt på indskrivningsår 6 5 Procent af alle mænd Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, mænd. Procent fordelt på indskrivningsår 16

17 For kvinderne er den store variation fra 27 til 28 at der er en klar fremgang i kontakten til Grønlandske kvinder. Der er stort set tale om en fordobling af antallet af Grønlandske kvinder hvert andet år. I 27 blev indskrevet 12 kvinder á dansk afstamning, mens der i 28 blev indskrevet 3, hvilket er en fjerdedel af indskrivningen de foregående år. Den øgede andel af Grønlandske kvinder er forventet på grund af et stort forarbejde med det Grønlandske netværk, mens den meget lave indskrivning af Danske kvinder er noget overraskende. Der er ikke blot tale om en mindre andel som følge af en øget Grønlandsk indskrivning, men om et markant fald Dansk Dansk/anden herkomst 1 2 Færøerne Grønlandsk Nordiske Øvrige EU 1 1 Østeuropa incl. nye EU-lande 1 1 Mellemøsten Afrika Øvrige verden Ukendt Total Udvikling i den numeriske nationalt-etniske fordeling af kvindeindskrivninger

18 Antal Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønlandsk Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, kvinder. Antal fordelt på indskrivningsår Procent Dansk Afrika Dansk / anden herkomst Færøerne Grønlandsk Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa Mellemøsten Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling, kvinder. Procent fordelt på indskrivningsår 18

19 Procent Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling af mænd + kvinder. Antal Antal Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling af mænd + kvinder. Procent 28 19

20 Antal Dansk Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Ukendt National/etnisk fordeling af mænd og kvinder. Antal Procent Dansk / anden herkomst Færøerne Grønland Nordiske Gamle EU-lande Østeuropa incl. nye EU lande Mellemøsten Afrika Øvrige Verden Dansk Ukendt National/etnisk fordeling af mænd og kvinder. Procent af de enkelte køn

21 3 25 Antal Dansk Dansk/anden herkomst færøerne Grønlandsk Nordiske EU Østeuropa Mellemøsten Afrika Øvrige verden Ukendt Total National/etnisk fordeling af kvinder fordelt på årene Antal Dansk Dansk/anden herk... Grønland Færøerne Nordiske Øvrige EU Østeuropa Mellemøsten Afrika Øvrige verden Ukendt Total National/etnisk fordeling af mænd fordelt på årene

22 6 Porcentuel nationalitet, mænd Dansk / anden herkomst Nordiske Gamle EU-lande Mellemøsten Øvrige Verden Østeuropa incl. nye EU lande Grønland Færøerne Dansk Afrika Ukendt Procentuel fordeling af alle indskrevne mænd Procentuel nationalitet, kvinder Dansk / anden herkomst Dansk Nordiske Grønlandsk Færøerne Afrika Mellemøsten Østeuropa Ukendt Øvrige Verden Gamle EU-lande Procentuel fordeling af alle indskrevne kvinder

23 Den etnisk-nationale sammensætning er som vist ovenfor. De store grupper er: For mændene: Danske, Grønlandske og nordiske. For kvinderne: Danske og Grønlandske. Denne udvikling ser ud til at holde for mændene, mens der for kvinderne er en stigende andel Grønlandske, som kan forventes at stige yderligere. 23

24 Henvisnings og behandlingsdata Indskrivningsfordeling i løbet af året I 27 gennemgik vi henvisningsmønstret for de enkelte måneder, og der syntes ikke at være noget specielt mønster i antallet af indskrivninger. Med konflikten i 1. halvår er der naturligvis en dyk i indskrivninger, men den øvrige del af året har fluktuationer som det er set tidligere % af årets indskrevne januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Henviste i % af totale antal indskrivninger 28, fordelt på måned Procent af indskrevne januar februar marts april maj juni juli august oktober september november december Henviste i % fordelt på måned for alle patienter

25 april % af årets indskrevne januar februar marts maj juni juli august oktober september december november Henviste fordelt på årene 26, 27 og 28 Hvem har henvist patienter til SundhedsTeam? Trenden som har været fremherskende gennem alle årene, fortsætter i 28. Langt den største del af henvisningerne kommer fra private institutioner. 37 forskellige henvisere (hvor selvhenvendelse regnes for én type) har henvist i 28, men Gaderummet, Kollegiet, Gammel Køge Landevej og grønlandsmedarbejdere står for langt den overvejende del af henvisningerne. Det gode samarbejde med Kollegiet har udviklet sig over de seneste 3 år, og har ført til en god faglig udvikling for SundhedsTeam, da vi har kunnet arbejde målrettet med skadesreducerende tiltag overfor alkoholmisbrugere, og i nogle tilfælde også kunnet arbejde hen imod alkoholfrihed. Andelen af henvisere fra de kommunale herberger og væresteder er uændret omkring 1 %, og dette har ikke ændret sig ligesom henvisninger fra hospitalsvæsenet er faldet, selvom vi har haft fokus på akutafdelingerne siden SundhedsTeams start. Medarbejdere fra de akutte afdelinger deltager i de halvårlige temadage, og der er på alle disse møder en livlig diskussion om patienter som man mener, ville være oplagte at henvise til SundhedsTeam, men realiteten er, at der ikke er stigende men derimod faldende antal henvisninger. I seneste årsrapport for 27 er nævnt at vi arbejder på at få en systematisk model for afdelingernes henvisninger, og dette arbejde er indledt i efteråret 28. En foreløbig evaluering vil foreligge i næste årsrapport. 25

26 Henvisere Antal % Private organisationer og væresteder 62 57,4 Gadeplansindsats 5 4,6 Offentlige væresteder og herberger: 11 1,2 Andre offentlige gadeplansmedarbejdere 1 9,3 Kommunale sygeplejeklinikker / Falck 3 2,8 Hospitaler 2 1,9 Selvhenvender 8 7,4 Sagsbehandler 2 1,9 Andre brugere af SundhedsTeam / pårørende 5 4,6 Fra smitteopsporingsprojekt, I alt 18 1 Antal og procendel af henviste fra forskellige samarbejdspartnere Antal Gadeplansindsats Hospitaler Selvhenvender Sagsbehandler Andre brugere af S T Priv. Org./væresteder Andre off.gadepl.medarb. Off.værest./herberger Komm.sygeplejeklinikker Smitteopsporingsprojekter Antallet af henviste fra forskellige samarbejdspartnere 28 Forskydningerne i henvisningsmønstret er vist i de næste figurer og der er ikke nyt og uventet at finde her. Den kraftige stigning vi tidligere har set i antallet af selvhenvendere er igen nede på niveauet for 26, men alle, undtagen 1, er til gengæld indskrevet i andet halvår af 28, så måske er den faldende års-tendens en umiddelbar effekt af konflikten. 26

27 26 (%) 27 (%) 28 (%) Private organisationer og væresteder 39,6 42,3 57,4 Gadeplansindsats 13,2 4,2 4,6 Offentlige væresteder og herberger: 14,3 1,6 1,2 Andre offentlige gadeplansmedarbejdere 12,1 12,7 9,3 Kommunale sygeplejeklinikker / Falck 3,3 7,7 2,8 Hospitaler 3,3 2,1 1,9 Selvhenvender 7,7 14,8 7,4 Sagsbehandler 1,1 1,4 1,9 Andre brugere af SundhedsTeam 2,2 4,2 4,6 Fra smitteopsporingsprojekt 3,3 I alt Procentuelle fordeling af henviste Procent Gadeplansindsats Priv. Org./væresteder Off.værest./herberger Komm.sygeplejeklinikker Andre off.gadepl.medarb. Hospitaler Selvhenvender Sagsbehandler Andre brugere af S T Smitteopsporingsprojekter Procentuel fordeling af henviste 28 27

28 Responstid efter henvisning. Mindst 8 % af brugerne skal kontaktes indenfor 7 dage efter henvisning til teamet for at SundhedsTeam opfylder de givne kvalitetsmål. For første halvår 28, som blandt andet omfattede sygeplejerskekonflikten, så vi at responstiden var steget markant fra 1,2 til 3,3 døgn med en nogenlunde uændret spændvidde. Der var endvidere færre end vi havde set i 27, der blev opsøgt indenfor det første døgn. For året som helhed er denne situation bedret, med en responstid på 2,9 dag og 95 % er set indenfor 7 dage. Gennemsnit (dage) 2,9 Spændvidde (dage) - 35 Andel der er kontaktet indenfor 7 dage 93,5 % Responstid for kontakt, ekstreme varianter på henholdsvis 26 og 35 dage giver dog en lille skævvridning. Fjernes disse er gennemsnittet 2,4 dag for responstid på henvendelser. Gennemsnit (dage) 2,4 Spændvidde (dage) - 13 Andel der er kontaktet indenfor 7 dage 95,3 % Responstid uden de 2 ekstremvarianter på henholdsvis 26 og 35 dage. Responsmønstret for 28 og 27 fremgår af de følgende grafer, og som det ses er der en forskydning mod responstider på 2 til 5 dage, mens respons den samme dag er faldet med 2%. Vi diskuterede de ændrede responstider efter halvårsdata fra første halvår 28, og den umiddelbare konklusion var at det skyldes den større andel af patienter vi ser fra blandt andet Kollegiet på Gammel Køge Landevej. Der er for de patienter vi ser derfra den fordel at boligen er kendt og patienterne som oftest ikke har akutte behov, men at der som oftest reageres tidligere med bekymring fra medarbejderne, og at der derfor bedre kan planlægges med første kontakt når man alligevel skal besøge andre patienter. Da vi kræver at patienten er informeret og har accepteret at møde os, kan der efter den første henvendelse også være tale om at medarbejderen skal tilbage og informere. En længere responstid for nogle patienter er derfor ikke nødvendigvist negativt, men udtryk for en større grad af planlægning, der også giver sig udtryk i det videre forløb, som det vises nedenfor. 28

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer

SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2008 Forkortet udgave Den fulde rapport kan hentes på: http://www.hjemlosesundhed.dk/downloads/sundhedsteam_2008.pdf

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Data 1. halvår 008 Data for SundhedsTeam januar-juli 008 Generelle bemærkninger. Hermed fremlægges data

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen

Mændenes Hjem. Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser. Ivan Christensen Mændenes Hjem Brugerrettede skadesreducerende aktiviteter & indsatser Ivan Christensen Den åbne stofscene kan enkelt defineres som et sted (gade, plads, park, etc.,) hvor flere stofbrugere har socialt

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010:

Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Program: Landskursus i Addiktiv Sygepleje 8. november 2010: Præsentation: Vivian Kjær, afd.spl, Heroinklinikken, KABS Sundhedsfaglig behandling i KABS Historien bag den sundhedsfaglige behandling Opbygningen

Læs mere

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE

De overlevende. STOF nr. 17, 2012 AF PETER EGE STOF nr. 17, 2012 De overlevende Vi lever længere og længere, og det gælder også stofmisbrugere. Derfor bliver der flere ældre stofmisbrugere, som kræver særlige plejeforanstaltninger. AF PETER EGE Verden

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer. i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2007 Indhold Årsrapport 2007 Forord s. 5 Generel del Daglige arbejdsforhold og logistik s.

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen).

KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C (Sundhedsstyrelsen). Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i Myndighed KvalHep-Hep C Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune

SundhedsTeam. Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune SundhedsTeam Indsats overfor de sværest marginaliserede med helbredsproblemer i Københavns Kommune Årsrapport 2006 Forord Med nogen forsinkelse præsenteres årsrapport for SundhedsTeam 2006. årsagen til

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Dato: 23-03-2007 Sagsnr.: 1101-308419 Dok.nr.: 2007-91352 Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Det tidligere Familie- og Arbejdsudvalg besluttede d. 16. marts

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C.

KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale handleplan til forebyggelse af hepatitis C. Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Sundhedsfaglig i myndighed KvalHep Kvalitetssikring af den lægelige stofmisbrugsbehandling og den nationale

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Udtalelse. Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse Til: Aarhus Byråd Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Udtalelse vedrørende beslutningsforslag fra SF om at indføre Sundhedsrum for misbrugere

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

U-turn i tal Faktiske antal årspladser

U-turn i tal Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2011 Antal unge i behandling Der har i alt været 97 unge i behandling i løbet af 2011, svarende til 116,7% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 44,7 svarende til 124%

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn. Bostedet Amager Strand d. 13. juni Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget:

Sundhedsfagligt tilsyn. Bostedet Amager Strand d. 13. juni Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget: Sundhedsfagligt tilsyn Bostedet Amager Strand d. 13. juni 2012 Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget: Bostedet Amager Strand har 18 beboere, og den aktuelle aldersfordeling ligger fra 20-58 år. Beboerne

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 1. Indledning Dette er projektets statusrapport, som projekterne under det Fælles Ansvar II udfylder halvårligt. Statusrapporten vedrører projektets

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum

Indstilling. Til Aarhus Byråd Via Magistraten. Den 31. maj Placering af stofindtagelsesrum Indstilling Til Aarhus Byråd Via Magistraten Den 31. maj 2013 1. Resume På baggrund af byrådsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum i Aarhus skal der tages stilling til placering og drift. Forvaltningen

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser

U-turn i tal 2012. Faktiske antal årspladser U-turn i tal 2012 Antal unge i behandling Der har i alt været 92 unge i behandling i løbet af 2012, svarende til 109,5% af målet. Omregnet til årspladser har det faktiske unge været 38,1 svarende til 105,8%

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Januar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Indvandrere har større ledighed, mindre erhvervsdeltagelse og dermed lavere beskæftigelse end

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Århus Friplejehjem Adresse: Slet Møllevej 12, 8310 Tranbjerg J Kommune: Århus Ledelse: Forstander Kristian Bräuner, afdelingssygeplejerske Marianne Brandstrup Telefon: 76

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere