GODT FRA START I LEDERJOBBET. - en guide til dig, der skal skifte job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT FRA START I LEDERJOBBET. - en guide til dig, der skal skifte job"

Transkript

1 GODT FRA START I LEDERJOBBET - en guide til dig, der skal skifte job

2 INTRODUKTION TIL GUIDEN De fleste starter et nyt lederjob fulde af forventningens glæde over de kommende udfordringer, muligheder og ansvarsområder, og mange springer derfor hovedkulds ud i jobbet uden forberedelse. Af samme grund støder nytiltrådte ledere tit på overraskelser, negative udfordringer eller skuffelser i den første tid i det nye job. Ved at klæde dig ordentligt på til jobbet og afstemme forventninger med både dig selv, din nye chef og ikke mindst dine nye medarbejdere er der større chance for at komme godt fra start. Guiden her hjælper dig i gang, så du kan forberede dig bedre til dit nye job. GUIDEN ER OPDELT I TO HOVEDAFSNIT: Del 1: Før du starter sådan forbereder du dig Del 2: Kom godt fra start de første måneder Første del omhandler perioden fra, du har sagt ja til jobbet, til din første arbejdsdag. Selv om du endnu ikke har sat dine ben på virksomheden, kan du allerede nu begynde at tænke over det job, der venter dig, samt overveje, hvad du vil og kan bidrage med. Dine indledende overvejelser kan gøre den første tid i jobbet lettere. Anden del af guiden handler om perioden fra din første dag i jobbet og et par måneder frem. Selvom du ikke kan forudsige alt, hvad der venter dig i den første periode, kan en forventningsafstemning med dig selv og de mennesker, du skal arbejde sammen med, lette den første periode i dit nye job. Det hjælper guidens anden del dig med. Du kan læse guiden i sin helhed eller plukke de afsnit ud, som er mest relevante for dig. 2 Godt fra start i lederjobbet

3 FØR DU STARTER SÅDAN FORBEREDER DU DIG Allerede før du starter, vil du sikkert have opnået en vis viden om jobbet, og hvad der venter dig, fra din egen research, jobopslaget eller ansættelsesforløbet. Tiden før jobstart kan du med fordel bruge til at reflektere over dig selv og det skifte, du står overfor. På de næste sider finder du en række refleksionsspørgsmål, som kan hjælpe dig. Godt fra start i lederjobbet 3

4 DIN MOTIVATION: HVAD TILTRÆKKER DIG VED JOBBET? Spørg dig selv, hvorfor du har sagt ja til jobbet, og hvorfor det er det rigtige for dig. Hvad brænder du generelt for, og hvad forventer du at komme til at brænde for i jobbet? Hvad driver og motiverer dig i forhold til dit kommende job, og hvad er det især, du ser frem til? Mange ledere kan i et jobskifte være så forhippede på at forlade det gamle og nu uinteressante job, at de kun tænker over, hvad de er på vej væk fra og ikke over, hvor de er på vej hen. Ved at tænke over, hvad der motiverer og driver dig i det nye, kan du fra starten hjælpe dig selv med at være mere opmærksom på dine styrker og positive drivkræfter og dermed bringe dem i spil fra første dag i jobbet. SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING Hvorfor vil jeg gerne dette job? Hvad ser jeg allermest frem til i jobbet? Hvad er mine tre vigtigste styrker i forhold til jobbet? 4 Godt fra start i lederjobbet

5 HVAD BESTÅR JOBBET I? Hvis der findes en stillingsbeskrivelse for dit job, vil den i hovedtræk fortælle, hvad stillingen indeholder. Brug den som afsæt for dine egne tanker om jobbets indhold og som forberedelse til en forventningsafstemning med din nærmeste leder eller chef. Notér eventuelle spørgsmål eller uklare punkter ned og reflektér over, hvordan du vil gribe de opgaver og ansvarsområder an, som fremgår af stillingsbeskrivelsen. Tænk også over på forhånd, hvilke muligheder du ser i jobbet, og hvilke forhindringer og udfordringer du forestiller dig, der kan opstå undervejs. Du kan naturligvis ikke forudsige alt, men hvis du på forhånd har tænkt over konkrete udfordringer, gør du dig selv en tjeneste ved allerede nu at overveje, hvordan du vil håndtere dem. SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING Hvilke spørgsmål har jeg til stillingsbetegnelsen og til jobbet generelt? Hvordan kunne jeg tænke mig at gribe de forskellige opgaver an? Hvilke udfordringer forventer jeg at støde på, og hvordan kan de håndteres? Godt fra start i lederjobbet 5

6 Det handler først og fremmest om at kende sig selv, sine værdier og vide, hvad ens drømmejob er, og hvad man ønsker som leder. Morten Lindberg, Økonomidirektør CASE: FIND FØRST UD AF, HVAD DU SELV VIL Morten Lindberg har været økonomidirektør i fødevarevirksomheden Jeka Fish i to måneder. Han har i alt haft fem forskellige lederstillinger. Jeg har netop skiftet job og havde denne gang forberedt mig grundigt. Blandt andet fordi jeg havde en vanskelig start i mit forrige lederjob. Nu ved jeg, hvor stor forskel en grundig forberedelse kan have for en god start i et nyt lederjob, siger han. Da Morten Lindberg trådte ind i sit forrige lederjob, var positionen over ham ubesat, og han havde derfor ikke nogen chef. Det gjorde hans første tid i jobbet svær, da det var vanskeligt at få afklaret de præcise forventninger både til stillingen og til ham selv som person. Senere i jobbet overtog han selv chefstillingen midlertidigt, men beholdt samtidigt sit eget faste job. Men stadig med samme uafklarede forventninger og udfordringer. Jeg startede i et vakuum og kom derfor til at bruge lang tid på at tune mig ind på, hvad forventningerne var til min rolle, og hvad mine performancekrav var. Tid, der gik fra mine egentlige opgaver. Da jeg dengang heller ikke havde en præcis idé om, hvad jeg selv ville som leder, gjorde det min start svær, siger Morten Lindberg, som med den erfaring i rygsækken brugte lang tid på at forberede sig, da han næste gang skiftede job. Jeg har lært, hvor vigtigt det er selv at være afklaret med, hvad man gerne vil. Det handler først og fremmest om at kende sig selv, sine værdier og vide, hvad ens drømmejob er, og hvad man ønsker som leder. Hvis du er afklaret med de spørgsmål, kan du fra starten gå ind i en præcis forventningsafstemning med din kommende arbejdsgiver, når du søger et nyt job. For det betyder, at du kan stille mere præcise spørgsmål om jobbet og hurtigere få afklaret, om det er det rigtige for dig. Det gør det lettere at få en god start, da du kan gå mere målrettet ind i jobbet fra første dag, siger han. 6 Godt fra start i lederjobbet

7 HVIS JOBSKIFTET ER INTERNT, HVAD KOMMER DET TIL AT BETYDE FOR DINE RELATIONER TIL DIN TIDLIGERE CHEF, KOLLEGER OG MEDARBEJDERE? En sund relation bygger på gensidighed. Overvej, hvordan du generelt set ønsker, at dine relationer skal være fremover? Tænk ikke bare over, hvad dine relationer kan forvente af dig, men også, hvad du kan få brug for fra dem fremover i det nye job? Bliver du leder for dine tidligere kolleger, kommer jeres professionelle relation til at ændre sig. Overvej, om der kan være behov for, at du konkret italesætter, hvad du kan og vil dele med dem fremover. Alene det, at du sætter ord på, kan skabe større respekt omkring dig og din lederrolle og styrke jeres relation. Har du mulighed for det, så tag allerede nu en dialog med de af dine tidligere chefer, kolleger eller medarbejdere, som du vil få nye relationer til fremover. Tal med dem om den nye situation og dine overvejelser om jeres fremtidige forhold. Det vil skabe klarere linjer på forhånd og måske endda styrke jeres forhold til hinanden. SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING Hvordan vil jobskiftet påvirke mine relationer? Hvordan ønsker jeg, at vores relation bliver fremover? Hvem af mine relationer bør jeg tale med om den nye situation og hvad vil jeg sige til dem? Godt fra start i lederjobbet 7

8 HVILKEN LEDELSESSTIL PASSER TIL JOBBET? Har du været leder før, skal du tænke over, at du nu er på vej ind i en ny kontekst og derfor må regne med, at du ikke uden videre kan fortsætte samme ledelsespraksis som før. Tænk over din hidtidige ledelsesstil og de metoder, du typisk har brugt, og overvej, om de mon passer til den nye virkelighed. Har du ikke været leder før, er dette en god anledning til at begynde at overveje, hvilken ledelsesstil du tror, vil passe bedst til dig og til de opgaver og relationer, du vil få i det kommende job. Vil det være en demokratisk, delegerende og involverende ledelsesstil eller måske en mere autoritær, dirigerende og styrende ledelsesstil? Overvej, hvad jobbet kræver af dig som leder. Herunder hvilken type af opgaver du vil få, hvilken slags medarbejdere du får ansvar for, og hvordan det tilsammen matcher den ledelsesstil, som du kunne tænke dig at anvende. Din ledelsesstil afhænger selvfølgelig af din person, men lad dine nye omgivelser og opgaver afspejle sig i den. SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING Hvordan vil jeg beskrive min tidligere ledelsesstil? Hvilken ledelsesstil passer bedst til mine værdier? Hvilken ledelsesstil egner sig bedst til teamets/afdelingens eller organisationens opgaver? Hvilken ledelsesstil passer bedst til den enkelte medarbejder? 8 Godt fra start i lederjobbet

9 HVORDAN KOMMER MIT JOBSKIFTE TIL AT PÅVIRKE MIT PRIVATLIV? Dit jobskifte vil uundgåeligt komme til at påvirke dit privatliv i et eller andet omfang. Du kommer måske til at arbejde mere og måske på andre tidspunkter, end du har gjort tidligere. Måske får du flere rejsedage eller kortere eller længere transport til og fra arbejde. Endelig kan dit jobskifte også få betydning for dit privatliv, hvis nogle af dine kommende medarbejdere er tidligere nære kolleger, som du har haft en privat relation til. Overvej nu, hvordan I kan få et mere professionelt forhold til hinanden. Uanset hvordan jobskiftet kommer til at påvirke dit privatliv, så gør dig selv den tjeneste at overveje, hvordan du vil sikre dig en god balance mellem dit arbejdsliv og privatliv fremover. Afstem især forventninger med din familie, så den også er forberedt på de ændringer, der kommer til at ske, og som måske vil påvirke jer. SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING Hvordan kommer jobbet til at påvirke mit privatliv? Hvad kræver jobbet i forhold til for eksempel arbejdstid, transporttid, efteruddannelse, rejsedage? Hvad kan jeg gøre for at sikre, at mit arbejds- og privatliv hænger godt sammen? Godt fra start i lederjobbet 9

10 Min erfaring er, at det allervigtigste i et nyt lederjob handler om forventningsafstemningen. Tina Mollerup Laigaard, Kontorchef CASE: DU SKAL AFKLARE DIT STYRINGSRUM Tina Mollerup Laigaard har været kontorchef i Rigsrevisionen siden 2011 og haft 5-6 jobskift i løbet af sin karriere. I både den private og den offentlige sektor. Min erfaring er, at det allervigtigste i et nyt lederjob handler om forventningsafstemningen. Og den starter, før du begynder i jobbet. Nemlig allerede til jobsamtalen, siger Tina Laigaard. Hun mener, at det mest afgørende er at få afklaret, hvad ens såkaldte styringsrum er som leder. Hvilket blandt andet vil sige, hvor langt ens beføjelser og altså mandat går, da det formelle mandat nemlig ikke altid er det samme som det reelle. Men det drejer sig også om at spore sig ind på sin kommende chef. Spørg vedkommende, hvordan du kan få den bedst mulige start og bedst muligt understøtte ham eller hende som chef, siger hun, som selv har haft god erfaring med spørgsmålet: Hvis jeg skal være en succes for dig, hvad har jeg så opnået om to år? Et spørgsmål som i Tina Laigaards øjne er en god måde at få chefen til at konkretisere, hvad man bliver målt på. Styringsrummet vedrører dog også ens kommende lederteam, og derfor anbefaler hun, at man også her finder ud af, hvad forventningerne er til ens rolle og funktion i teamet. Forventningsafstemningen handler imidlertid også om at spore sig ind på kulturen i organisationen, som ligeledes er vigtig for at komme godt fra start. Kulturen kan være sværere at fornemme. Men det er min erfaring, at man får meget ud af at læse personalepolitikkerne og stille simple spørgsmål som, hvorvidt der for eksempel er fredagsbar og faste komme- og gåtider. For det er klare indikationer på, om det eksempelvis er en stram eller mere løs kultur, man træder ind i. Og den skal man også kunne navigere i som leder for at klare sig godt, siger hun. 10 Godt fra start i lederjobbet

11 HVILKE KOMPETENCER SKAL JEG NEDTONE ELLER HELT LÆGGE PÅ HYLDEN, NÅR JEG SKIFTER JOB? Du vil i dit nye job sandsynligvis komme til at bruge dine kompetencer på nye måder end i dit hidtidige job, og måske vil du opleve, at der er kompetencer, du slet ikke skal bruge længere. Er du gået fra at være specialist til at blive leder, skal du formentlig ikke længere være den fagligt dygtige ekspert med svar på alting, men til gengæld være god til at motivere, få det bedste frem i medarbejderne og få teamet til at spille bedst muligt sammen. SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING Hvilke kompetencer har jeg primært brugt i mit tidligere job? Hvilke kompetencer skal jeg primært bruge fremover? Hvilke kompetencer regner jeg med at få mindre brug for eller måske helt holde op med at bruge i jobbet? Godt fra start i lederjobbet 11

12 HVILKE NYE KOMPETENCER FÅR JEG BRUG FOR FOR AT KUNNE LØFTE OPGAVEN? Mangler du kompetencer for at kunne løfte dit nye job, har du måske allerede lagt en plan sammen med virksomheden for, hvordan og hvornår de skal udvikles. Det kan imidlertid også være, at du i forbindelse med din egne overvejelser er blevet opmærksom på kompetencer, du skal have udviklet. SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING På hvilke områder har jeg primært brug for at udvikle kompetencer? Hvilke kompetencer kan jeg udvikle på jobbet? Hvilke kompetencer forventer jeg, at jeg skal have styrket på anden vis (for eksempel gennem efteruddannelse, coaching etc.)? 12 Godt fra start i lederjobbet

13 KOM GODT FRA START DE FØRSTE MÅNEDER Du skal ikke kunne svare på alt, inden du starter. Selv om du gerne vil leve op til både egne og arbejdspladsens forventninger, så giv dig selv lov til at være nysgerrig og udforskende i den første periode. Husk derfor at lytte, stille spørgsmål og iagttage dine nye medarbejdere, din chef og dine kolleger. Skriv eventuelt løbende dine spørgsmål ned. På de næste sider finder du en række gode råd og spørgsmål, du kan reflektere over, så du kommer godt fra start. Godt fra start i lederjobbet 13

14 AFSTEM FORVENTNINGER MED DIN CHEF På en af dine første arbejdsdage vil din nærmeste leder eller chef formentlig invitere dig til møde, hvor I taler om jeres gensidige forventninger til hinanden og til jobbet. Sker det ikke, så tag selv initiativet til samtalen. En forventningsafstemning er et afgørende første skridt, når du starter i et nyt job. Den er dit fundament, som du kan tage udgangspunkt i og vende tilbage til i din løbende dialog med din nærmeste leder eller chef. En god forventningsafstemning bør dog ikke kun handle om opgaverne, men også om din rolle som leder samt din relation til din nærmeste leder eller chef. I det følgende får du inspiration til at foretage en god forventningsafstemning med din chef. VIRKSOMHEDENS FORVENTNINGER TIL DIG Din leder eller chef vil sandsynligvis fortælle dig, hvad han eller hun forventer af dig i jobbet. Nøjes ikke med kun at lytte, men vær nysgerrig og stil spørgsmål, så du får en mere præcis fornemmelse af, hvad der forventes af dig. Lyder noget uklart eller urealistisk, så sig det. DINE OPGAVER Find ud af, hvilke opgaver virksomheden har brug for, at du varetager, og tal med din chef om, hvordan du kan prioritere dem. Tænk over, hvilke opgaver du ikke længere skal udføre i forhold til dit tidligere job, eller som kommer til at fylde mindre fremover. På den måde kan du hjælpe dig selv med at få stillet skarpt på, hvad du konkret skal varetage. DINE MÅL Tag afsæt i virksomhedens aktuelle situation og find ud af, hvilke mål du skal nå og hvornår. Eksempelvis inden for de første tre måneder i jobbet. Du kan eventuelt bryde målene ned i delmål for overskuelighedens skyld. Hvis der er udarbejdet en stillings- eller funktionsbeskrivelse for jobbet, så stil spørgsmål til eventuelle uklare punkter, og bring også dine egne idéer i spil og kom med et forslag til, hvad du selv vil bidrage med. 14 Godt fra start i lederjobbet

15 DIN ROLLE SOM LEDER Husk på, at både de faglige og personlige kompetencer er vigtige i lederjobbet. Du er derfor højst sandsynlig ikke alene valgt til jobbet på grund af dine faglige kompetencer, men også for din personlighed. Spørg din chef, hvordan han eller hun forventer, at du udfylder lederrollen, og kom også med egne bud på, hvordan du har tænkt dig at agere som leder. DIT ANSVARSOMRÅDE Det er vigtigt at afklare dit præcise ansvarsområde som leder. Det fortæller dig, hvor langt dine beføjelser går, både økonomisk og over for kunder samt andre interne og eksterne interessenter, når du varetager virksomhedens interesser. I kan naturligvis ikke tage højde for enhver situation, men ved at indlede dialogen om grænserne for dit job tidligt, kan du få en fornemmelse af, hvad du kan tillade dig, og hvor langt dit mandat rækker. konflikter. Måske er der andre chefer, ledere eller en bestyrelse, som skal orienteres. DIN CHEF At have et godt samarbejde med din chef og være god til at lede opad kan gøre både dig og din chef til bedre ledere. Spørg derfor tidligt din chef, hvordan du bedst muligt kan støtte vedkommende. Hvad er hans eller hendes styrker og svagheder? Hvordan arbejder og leder vedkommende, og hvad er vigtigt for ham eller hende? Fortæl også din chef, hvordan han eller hun bedst leder dig. Betragt forventningsafstemningen som en anledning til, at I lærer hinanden bedre at kende og dermed finder ud af, hvordan I bedst kan supplere hinanden. Bidrag aktivt og kom med egne bud på, hvordan du vil støtte din chef til jeres fælles bedste og til gavn for arbejdspladsen. Med andre ord: Led op ad. Hvis du på forhånd er afklaret om, hvem du refererer til både formelt og reelt, og hvis du ved, om der eksempelvis er andre end din nærmeste leder, som du skal tage i ed forud for udmeldinger eller beslutninger, kan du undgå potentielle Godt fra start i lederjobbet 15

16 SPØRGSMÅL TIL DIN AFKLARING Hvad er jeg i tvivl om, og hvad har jeg brug for at få svar på for at kunne løse mine opgaver? Hvad skal der til, for at jeg trives og præsterer bedst muligt? Hvordan støtter min chef mig bedst muligt? Hvordan forestiller jeg mig, at jeg bedst muligt støtter min chef? 16 Godt fra start i lederjobbet

17 Konkret ville jeg starte med en-til-en samtale med alle medarbejderne. For at finde ud af, hvad det er for en medarbejdergruppe, og hvilke medarbejdertyper jeg har at gøre godt med. Pernille Aagaard, Afdelingsleder CASE: DU SKAL BÅDE LEDE NED OG LEDE OP Pernille Aagaard har været afdelingsleder for Teknisk Service i Furesø Kommune siden Det er hendes første lederjob, og hun har personaleansvar for 58 medarbejdere. Du skal starte med at finde ud af, hvad forventningerne er til dig. Hvorfor har din arbejdsgiver valgt dig, og ønsker man, at du skal være noget andet end din forgænger eller fortsætte, hvor vedkommende slap. Kend også strategien, inden du starter, og find ud af, om organisationen er på omgangshøjde med den. Jeg så strategien, før jeg startede, og kunne derfor forberede mig bedre. Til gengæld var der ingen, der fortalte mig, at organisationen ikke var på højde med strategien. Derfor kom jeg til at stille for høje krav til medarbejderne, og det gjorde min start sværere, siger Pernille Aagaard. Hvis hun skulle skifte lederjob i dag, ville hun starte med at minde sig selv om, at man som leder ikke kan have styr på det hele fra starten. At man skal være ydmyg og huske på, at det er i udfordringerne, at man udvikler sig. Konkret ville jeg starte med en-til-en samtale med alle medarbejderne. For at finde ud af, hvad det er for en medarbejdergruppe, og hvilke medarbejdertyper jeg har at gøre godt med. Hvem er udviklingsvillige, og hvem kræver mere holdningsbearbejdelse? Hvem er de mest selvkørende og bliver motiveret af mere ansvar, og hvem vil tværtimod helst have dig tæt på som leder, siger hun, som også ville melde klart ud, hvem hun er, og hvilke værdier hun lægger vægt på i sin ledelse. Endelig anbefaler Pernille Aagaard, at man leder op ad. Og fra starten får en god dialog med sin chef om, hvad succeskriterierne er for jobbet, og hvilken type samarbejde chefen ønsker. Find ud af, om din nye chef er en, der ønsker tæt rapportering eller tværtimod har det fint med, at du bare selv tager handling på tingene. Find også ud af, hvor langt dit mandat går, og om der er særlige resultater, som din chef gerne vil have medindflydelse på. Og også om der er plads til at være innovativ, eller om man bare forventer business as usual, siger hun, som slutter med at anbefale ledere i jobskifte at bruge tid på at opbygge nye netværk. Internt for at have erfarne ledere at støtte sig til og eksternt for at kunne sparre med udenforstående, når man står i svære situationer. Godt fra start i lederjobbet 17

18 AFSTEM FORVENTNINGER MED DINE MEDARBEJDERE Invitér dine nye medarbejdere til dialog kort tid efter, at du er startet i dit nye job. Signalér ydmyghed i forhold til din kommende ledelsesopgave og lyt til deres erfaringer og input til din nye opgave. Spørg dem konkret, hvad de forventer af dig som leder. Og vis i det hele taget interesse for deres arbejde og privatliv og signalér, at du oprigtigt ønsker at lære dem at kende. SPØRG FOR EKSEMPEL DINE MEDARBEJDERE OM: Hvad er dine opgaver? Hvad er vigtigt for dig, og hvad interesserer dig i jobbet? Hvad forventer du af mig som leder? TAG DE FØRSTE SKRIDT: HVORDAN VIL DU KONKRET GØRE? Når du kender dine egne og virksomhedens mål, har fået indblik i dine opgaver og er begyndt at etablere nye relationer omkring dig, kan du begynde at overveje, hvordan du konkret vil gribe ledelsesopgaven an. Undgå dog at træffe afgørende beslutninger i starten. Vent, indtil du har et større overblik. Som leder vil omgivelsernes øjne naturligt være rettet mod dig. Du er den, der skal sætte retningen og prioritere ressourcerne inden for dit ansvarsområde. Som ny leder vil du automatisk blive genstand for ekstra interesse. Du føler måske et forventningspres og kaster dig derfor over dine nye opgaver for at få skabt synlige resultater så hurtigt som muligt. Giv dig selv tid til at tænke over og finde ind til kernen af dine nye opgaver og din rolle som leder. Husk, at forberedelse og refleksion er vigtigt som leder, men også at ledelse er en disciplin, man lærer, imens man gør det gennem trial-and-error. FORTÆL DIN CHEF OG DINE MEDARBEJDERE, HVAD DU SYNES ER VIGTIGT Tænk højt og involvér både dine medarbejdere og din chef i dine overvejelser i forhold til den opgave, du står over for i dit nye job. Ingen forventer, at du kommer med en fiks og færdig programerklæring fra starten. En skitse eller løse tanker nedfældet på et stykke papir kan som regel være nok i første omgang. Byd ind, hvis du har relevant viden og indsigt, så omgivelserne får et indtryk af dig, og hvad du står for. LYT OG LÆR DINE MEDARBEJDERE ER SOM REGEL KLOGERE END DIG I starten af dit nye job vil du ofte være på bar bund i forhold til dine opgaver. Og efter din indledende forventningsafstemning kan det stadig være en god idé at minde dig selv om, at det i starten er vigtigt at lytte mere og tale mindre og lade andre om at være eksperter. Det gælder især dine medarbejdere, som helt sikkert sidder inde med nyttig viden og derfor kan være vigtige kilder til information. Brug dem og stil dem spørgsmål, så du kan suge så meget viden til dig som muligt. Måske er medarbejderne ikke vant til at dele viden og erfaringer med deres leder. Husk derfor at sige højt, at du værdsætter deres input. 18 Godt fra start i lederjobbet

19 Man kan forberede sig på meget, men det er ligesom med en gave. Du ved ikke, hvad du får, før du har pakket den op, Torben Kjær, Manager CASE: DE FØRSTE 100 DAGE ER DE VIGTIGSTE Torben Kjær er Manager for Document and Records Management i DONG Energy Wind Power og har i alt haft 15 lederskift i løbet af sin karriere. Det er min erfaring, at det man siger om, at de første 100 dage i et nyt lederjob er de vigtigste, er rigtigt. Det er sådan cirka så lang tid, man har til at få stillet de dumme spørgsmål, være nysgerrig, få organisationen ind under huden og også begynde at sætte sit eget præg, så man ikke bliver en del af tapetet, siger Torben Kjær. Han plejer at opstille en 100 dages plan for sig selv, når han begynder et nyt lederjob, som både har et fagligt og et personligt spor. På det faglige plan kan der først og fremmest være nogle presserende ting, man er nødt til at tage sig af. Sygdom, stressmeldinger og brande der skal slukkes. Dernæst handler det om at finde ud af, hvad det er for en medarbejdergruppe, man har fået, og hvad deres funktionsvilkår er, siger Torben Kjær, som også selv bestræber sig på at bruge de første 100 dage på at lære organisationens behov og kvalitetskrav at kende. Og endelig også spore sig ind på både produkterne og processerne. På det personlige plan har især tre ting været vigtige for mig, når jeg har skiftet lederjob. For det første, at jeg selv har lært at agere i processerne, dernæst at jeg har lært at tolke kulturen og endelig også fået fod på det lederteam, jeg har skullet indgå i, siger han og anbefaler, at man er både nysgerrig, ydmyg og modig fra starten og indstiller sig på, at man for en tid er trådt ud af komfortzonen. Man er nødt til at være omstillingsparat, når man træder ind i et nyt lederjob. Man kan forberede sig på meget, men det er ligesom med en gave. Du ved ikke, hvad du får, før du har pakket den op, siger han. Godt fra start i lederjobbet 19

20 FÅ OG GIV FEEDBACK Konstruktiv feedback øger dit kendskab til dig selv, åbner nye muligheder og opmuntrer til udvikling. Det kan derfor være med til at styrke dig i dit jobskifte. FEEDBACK FRA DIN CHEF Beslut dig for, om du ønsker at modtage feedback, og meld klart ud til din chef, hvis du gør. Tilbyd også din chef feedback den anden vej. Ønsker du ikke feedback, så indvi som minimum din nærmeste chef og eventuelt dine nærmeste lederkolleger i dine tanker om, hvordan du vil gribe din nye ledelsesopgave an, inden du præsenterer dine planer for dine medarbejdere. FEEDBACK FRA DINE MEDARBEJDERE Du er sandsynligvis spændt på at lære dine medarbejdere at kende, og de er mindst ligeså spændte på at møde dig og lære dig at kende. For nogle medarbejdere er det uvant at give lederen feedback. Hjælp dem fra starten med at give konkrete eksempler på, hvordan de kan gøre. På den måde viser du tillid og får samtidig en fornemmelse af, hvordan medarbejderne tager imod dine idéer og planer. Overvej nøje, hvad og hvor meget dine medarbejdere kan kapere på én gang. For nogen kan det virke overvældende både at skulle forholde sig til en ny chef og en masse nye idéer og holdninger på én og samme tid. Du behøver derfor ikke præsentere alle dine planer på én gang. Dosér hellere lidt ad gangen, opstil delmål og gør det tydeligt, hvad du mener, I skal nå, og hvad du forventer af medarbejderne. 20 Godt fra start i lederjobbet

21 HVEM KAN STØTTE DIG? Forvent ikke, at du kan klare og har styr på alting fra den første dag i dit nye lederjob. Før eller siden vil du komme i situationer, hvor du har brug for støtte og sparring. Enten til at løse en konkret opgave eller til, hvordan du mere overordnet skal udfylde lederrollen. Handler dit behov om støtte til opgaverne, vil du ofte få den bedste hjælp hos medarbejderne, som tit har større indsigt i opgaverne end du eller andre i virksomheden. Handler dit behov om selve lederrollen, vil din nærmeste leder eller chef eller dine lederkolleger ofte være der, hvor du skal søge sparring. Der kan dog være situationer, hvor det vil være mere naturligt at søge sparring hos udenforstående, for eksempel i dit netværk eller hos en uvildig sparringspartner. Som medlem af Lederne har du mulighed for at sparre med en af vores ledelsesrådgivere om dit jobskifte. Rådgiverne har selv en ledelsesmæssig baggrund som ledere og mange års erfaring med at hjælpe ledere godt fra start i lederjobbet. Du kan læse mere og bestille en sparring på Ledernes hjemmeside Ræk ud og gør den første tid i jobbet lettere for dig selv. Godt fra start i lederjobbet 21

22 MINE NOTER 22 Godt fra start i lederjobbet

23 MINE NOTER Godt fra start i lederjobbet 23

24 LEDERNE ET MEDLEMSKAB MED VÆRDI Når du bliver medlem af Lederne, bliver du en del af Danmarks eneste organisation og A-kasse med fokus på ledere og ledelse. Her står vi sammen om at sprede god ledelse og give dig de bedste forudsætninger for en succesful karriere som leder. Det skal kunne betale sig for dig at være medlem hos os. Derfor har vi hele tiden fokus på, at du som medlem får noget for dit kontingent. Vi arbejder derfor konstant på at udvikle nye services til dig, samtidig med at vi tilbyder kvalitet til en fornuftig pris. Som medlem af Lederne får du blandt andet adgang til: LederSparring få professionel sparring af en ledelsesrådgiver, når du står over for en ledelsesmæssig udfordring LederNetværk Det kan nemt koste kr. at være medlem af et professionelt netværk for ledere. Som medlem af Lederne er det gratis Karriererådgivning få afklaret dine karrieremuligheder og kom tættere på drømmejobbet med hjælp fra en karriererådgiver Juridisk rådgivning fra dag ét får du vores stærke juridiske team i ryggen Får du nyt job, læser vi din kontrakt igennem inden for 24 timer, så du ved, hvad du skriver under på Bliver du fyret, ser vi din opsigelse igennem inden for 24 timer, så du kan være sikker på at få, hvad du har ret til Økonomisk tryghed a-kasse og mulighed for at tegne en attraktiv lønsikring Lederne Vermlandsgade København S Tlf.:

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland

Virksomhedens sociale kapital 24-09-2014. Videncenter for arbejdsmiljø. Hvad er trivsel? Ledernes psykiske arbejdsmiljø. Socialpædagogerne Østjylland Videncenter for arbejdsmiljø -en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Ledernes psykiske arbejdsmiljø Viden, inspiration og værktøjer Socialpædagogerne Østjylland Formidler forskningsbaseret

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

30.10.2009 CA a-kasse 1

30.10.2009 CA a-kasse 1 Løn, kontrakt, forhandling 30.10.2009 CA a-kasse 1 Eftermiddagens program 14.25 Introduktion 14.30 Løn og kontrakt Marielle Høgenhaug, C3 Ledelse og Økonomi 15.10 Pause 15.20 Forhandlingsteknik Jimmy Buchmann,

Læs mere

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega

Den gode omsorgssamtale. tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale tips og råd til, hvordan du som tillidsvalgt støtter din kollega Den gode omsorgssamtale Indhold Pjecen er udarbejdet af Cabi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er det

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE KAPITEL 8 STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE En af de største vanskeligheder for ledere af selvledende medarbejdere er, hvordan de skal kunne hjælpe medarbejderne med at prioritere og afgrænse

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer

4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer 4R Rammer, Retning, Råderum og Relationer Formål: Varighed: Deltagere: Materialer: Konsulent: Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når der er sket

Læs mere

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008

Opdateret Lederskab. Når afvikling sker ud fra en god etik. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse. Nr. 7 2008 ISSN 1901- Nr. 7 2008 Tema: Medarbejder-udvikling eller -afvikling Når afvikling sker ud fra en god etik Ledelse af medarbejdere er en kongedisciplin for ledere. Medarbejder-udvikling er et plus-ord. Afvikling

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Skriv en ansøgning og et cv til et konkret stillingsopslag

Skriv en ansøgning og et cv til et konkret stillingsopslag Skriv en ansøgning og et cv til et konkret stillingsopslag Kar råd riere giv nin g Mål og krav Det at skrive et cv og en ansøgning kan for nogle være en stor udfordring dels får du mange forskellige råd

Læs mere

Kulturen på Åse Marie

Kulturen på Åse Marie Kulturen på Åse Marie Kultur er den komplekse helhed, der består af viden, trosretninger, kunst, moral, ret og sædvane, foruden alle de øvrige færdigheder og vaner, et menneske har tilegnet sig som medlem

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse

Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Manual Netværksgrupper Med fokus på Salmonellabekæmpelse Mette Vaarst Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring & Thorkild B. Nissen Økologisk

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Kvaliteter hos den synligt lærende elev

Kvaliteter hos den synligt lærende elev Kvaliteter hos den synligt lærende elev Taksonomisk opbygning af aspekter hos synligt lærende elever Jeg skaber forbindelser Jeg forbinder viden og tænkning for at skabe nye forståelser Jeg forbinder ikke

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE

NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE NEWPLACEMENT VI HJÆLPER DINE MEDARBEJDERE VIDERE HARTMANNS NEWPLACEMENT FRA OUTPLACEMENT TIL NEWPLACEMENT Organisatoriske nedskæringer, omstrukturering og tilpasning betyder ofte, at en større gruppe medarbejdere

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Lønsamtalen et ledelsesværktøj

Lønsamtalen et ledelsesværktøj Lønsamtalen et ledelsesværktøj Indholdsfortegnelse 1.Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen. 2 3. Løntilfredshed..2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse..3 4.1.1 Medarbejdervurdering 3 4.2 Gennemførsel.4

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger.

En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Ledelse Lederens opgaver En leders opgaver19 består i at planlægge, fordele og kontrollere arbejdet, samt at træffe de nødvendige beslutninger. Opgaverne kan lidt skarpt opdeles i følgende hovedarbejdsområder:

Læs mere

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN HOS OS! EN ARBEJDSPLADS MED ET PLUS FOR GODT ARBEJDSMILJØ DIT NYE FÆLLESSKAB DET ER MIN OPGAVE AT SØRGE FOR, AT DU OG DINE KOLLEGER FØLER JER HJEMME OG FÅR ET GODT ARBEJDSLIV I ALLIANCE+ Hjerteligt

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Sekretariatets kommentarer til scenariebeskrivelserne

Sekretariatets kommentarer til scenariebeskrivelserne Sekretariatets kommentarer til scenariebeskrivelserne Bilag 4 Denne kommentar er opbygget med først kort et indledende afsnit. Dernæst følger de 4 scenarier hver for sig det betyder, at nogle af kommentarerne

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN

GODE RÅD TIL SPECIALEPROCESSEN 5 trin i en god specialeproces: Den rigtige indstilling Tidlig start på forberedelsesfasen Planlægning af processen Gode arbejdsvaner Passende start på jobsøgningen Der er ingen universel løsning på, hvordan

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere