Resultatrapport for Tjørnegårdsskolen 2009/10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrapport for Tjørnegårdsskolen 2009/10"

Transkript

1 Tjørnegårdsskolen

2 1 Indledning Præsentation af skolen Skolens analyse og vurdering af data Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes faglige resultater undervejs i skoleforløbet Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes faglige resultater ved afslutningen af skoleforløbet Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes trivsel Skolens analyse og vurdering af data vedr. medarbejdernes trivsel Skolens analyse og vurdering af data vedr. skolens rammebetingelser Skolens analyse og vurdering af data vedr. skolens udgifter Skolens sammenfattende helhedsvurdering

3 1 Indledning Skolebestyrelsen har på møde d. 5. oktober 2010 drøftet og peget på udfordringer og løsninger ud fra ledelsens stikord vedr. data og vurderinger. Herefter har ledelsen udformet kommentarer, bemærkninger og sammenfattende helhedsvurdering som, efter drøftelse og kommentarer på møde d. 3. november 2010, er endelig udformet. 2 Præsentation af skolen Tjørnegårdsdistriktets værdier er: Anerkendelse, Udfordring og Ansvarlighed, Fordybelse og Indsigt samt Glæde, Tryghed og Fællesskab. Vi vil sikre børnene de bedste muligheder i fremtidens samfund ved at udvikle deres faglighed og samarbejdskompetencer, skærpe deres kommunikationskompetencer og innovative evner. Vi ønsker, at alle børn skal lære mere, og at alle børn skal trives, udfordres i skolen og udvikle selvværd. Pædagogikken Vi lægger vægt på, at børnene lærer, hvordan de kan lære, og at de bliver i stand til at påtage sig et medansvar for læringen. Vi afprøver og udvikler læringsforløb, hvor it understøtter børnenes arbejdsmetoder og styrker deres kommunikative og udtryksmæssige kompetencer. Vi bygger på undervisningsdifferentiering, læringsstile, mange intelligenser, elevplaner og evaluering. 2

4 Et nært pædagogisk samarbejde mellem skole og GFO/FC medvirker til, at børnene oplever en sammenhængende hverdag, ligesom vi prioriterer det givende samarbejde mellem klasserne i spor og trin. Se endvidere skolens læringsgrundlag. LP-modellen (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) I skoleåret har vi påbegyndt et treårigt skoleudviklingsprojekt: LP-modellen, der samler hele det pædagogiske personale i både skole og fritid om et fælles kompetenceløft og et fælles teoretisk (systemisk og relationelt) udgangspunkt. Gennem LP-modellen styrker vi arbejdet med inklusion, klasseledelse og identifikation af fremmende og hindrende faktorer i skolens læringsmiljø. Pædagogisk Udviklings Center (PUC) Vores PUC rummer skolebibliotekets kendte faciliteter og er samtidig centrum for personalets forberedelse og kompetenceudvikling og for skolens pædagogiske udvikling. Derfor er vores faglige vejledere indenfor it, læsning, matematik og børn med særlige forudsætninger også organiseret under PUC. PUC igangsætter løbende pædagogiske aktiviteter for både børn og voksne. PUC leder arbejdet i skolens fagudvalg og deltager i/står for overordnet prioritering og indkøb af læremidler. Faglige vejledere Tjørnegårdsskolens to læsevejledere arbejder med kollegavejledning og læseaktiviteter for børnene. Den tidlige læseindlæring lykkes rigtig godt. Stjernestunden, hvor forældrene om morgenen deltager i undervisningen og læser med deres børn, er et effektivt redskab. Matematikvejlederne har gennem arbejdet i fagudvalget blandt andet bidraget til indførelsen af nyt matematiksystem i indskoling et system, der lægger op til høj grad af værkstedsorganisering Vejlederne inden for Børn med særlige forudsætninger vejleder kolleger og iværksætter undervisningsforløb for børnene, hvilket udvikler sig til generelt øget undervisningsdifferentiering. Disse forløb indgår fremover i de almindelige årsplaner. Praktisk-musiske aktiviteter Vi vægter de praktisk-musiske aktiviteter på skolen højt, og vi udbyder valgfagene Kunst og kultur, Verdensborger, Alternativ idræt, Alternativ fysik og Drama, dans og musik. Fællesskabet og glæden prioriteres sammen med musikken bl.a. ved vores ugentlige fælles morgensang. 3

5 Lektiecafé To eftermiddage om ugen kan børnene på mellemtrinet og i udskolingen arbejde med deres lektier og få lærerhjælp på skolen. Ordningen er en stor succes og bruges af rigtig mange børn. Kost, sundhed og trivsel Børnene kan købe sunde mellemmåltider og frokostretter i 10- og 12frikvarteret. Samtidig satser vi på at gøre flere børn aktive i hverdagen. Med udfordrende udearealer og målrettede aktiviteter i fritiden understøtter vi denne indsats. Skolens tradition for venskabsklasser er medvirkende til børnenes trivsel, og vi har etableret legebande som styrker børnenes indbyrdes relationer yderligere. Idræts GFO GFO-Tjørnegård har i samarbejde med Dansk idrætsforbund uddannet hele personalet, så den er blevet certificeret som Idræts GFO. Dette betyder, at pædagogisk idræt og bevægelse er et væsentligt omdrejningspunkt for aktiviteter i GFO ens værksteder. GFO en samarbejder tæt med de andre Idræts-GFO er og idrætsklubber om fællesaktiviteter. Skole-hjem samarbejde Vi lægger meget vægt på at have et tæt og aktivt skole-hjem samarbejde. Vi opfordrer forældrene til at komme på skolen i hverdagen og til at være aktive i barnets skoleliv. Skole og GFO holder fælles forældremøder og skole-hjem samtaler hvilket underbygger helhedssynet på barnets skolegang. 4

6 3 Skolens analyse og vurdering af data 3.1 Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes faglige resultater undervejs i skoleforløbet Figur 1: Resultater for skolens elever ved de kommunale læsetest 2009/ Sikre & hurtige læsere Sikre & langsomme læsere Usikre læsere 1. klasse 67% 16% 17% 2. klasse 88% 7% 4% 3. klasse 91% 7% 1% 4. klasse 92% 3% 5% 5. klasse 9 3% 7% Tabel 1: Resultater de seneste tre år for skolens elever ved de kommunale læsetest sammenholdt med kommunegennemsnittet 2007/ / /10 GK 2009/10 Norm (2003) Sikre og hurtige 7 76% 67% 78% 56% Kommunal læsetest (1. kl.) Kommunal læsetest (3. kl.) Kommunal læsetest (5. kl.) Sikre og langsomme 21% 13% 16% 14% 19% Usikre 9% 17% 9% 25% Sikre og hurtige 97% 97% 91% 92% 71% Sikre og langsomme 2% 1% 7% 6% 18% Usikre 2% 1% 1% 2% Sikre og hurtige 64% 82% 9 77% 7 Sikre og langsomme 27% 13% 3% 16% Usikre 9% 5% 7% 12% 14% Vi oplever, at vores læseindlæring lykkes rigtig godt, hvilket også kan aflæses i ovenstående tabeller. Vi interesserer os for, om den øgede inklusion har haft negativ indflydelse på tallene for 1. klasse-børnene. Vi vil de kommende år følge udviklingen for disse børns læsning. I den forbindelse skal læsevejlederne i indskolingen arbejde med indsatsen allerede fra 0. klasse. Vi er tilfredse med at ligge så højt fra 2. - til 5. klasse. På 5. klassetrin ses læsevejledernes indsats tydeligst. 5

7 Figur 2: Resultater for skolens elever ved de kommunale matematiktest 2009/ Sikkert indlært Usikkert indlært Ikke indlært 1. klasse 77% 17% 6% 2. klasse 82% 18% 3. klasse 87% 6% 7% 4. klasse 77% 3% Tabel 2: Resultater de seneste tre år for skolens elever ved de kommunale matematiktest sammenholdt med kommunegennemsnittet 2007/ / /10 GK 2009/10 Norm Sikkert indlært 87% 89% 77% 91% 77% Kommunal matematiktest (1. kl.) Kommunal matematiktest (3. kl.) Kommunal matematiktest (4. kl.) Usikkert indlært 12% 9% 17% 7% 19% Ikke indlært 1% 2% 6% 2% 4% Sikkert indlært 84% 84% 87% 91% 77% Usikkert indlært 15% 16% 6% 7% 19% Ikke indlært 2% 7% 2% 4% Sikkert indlært 83% 95% 77% 86% 77% Usikkert indlært 16% 5% 11% 19% Ikke indlært 1% 3% 3% 4% Skolens matematikundervisning i indskolingen bygger blandt andet på brug af materialer, der er væsentlig anderledes i udformningen end de kommunale matematiktest. Dette vurderer vi kan være medvirkende årsag til årets resultater. Vi vil i det kommende år fokusere vores indsats for at forbedre resultaterne. Vi har skiftet matematiksystem og dermed ændret matematikundervisningen i indskolingen efter grundige overvejelse sammen med den faglige vejleder. Det er vores 1. år med faglig vejleder i matematik, og vi har en forventning om, at resultaterne i indskolingen forbedres i de kommende år, ligesom læsevejledernes indsats har afspejlet sig i læseresultaterne. 6

8 3.2 Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes faglige resultater ved afslutningen af skoleforløbet Tabel 3: Antal elever, der fik dispensation i forbindelse med de obligatoriske prøver ved FSA / / /10 GK 2009/10 Antal elever i 9. klasse i alt Antal elever, der aflagde en eller flere prøver på særlige prøvevilkår Antal elever, der var fritaget for deltagelse i en eller flere prøver Tabel 4: Gennemsnitskarakterer i de enkelte prøvediscipliner, seneste tre år Fag Prøvetype 2007/ / /10 GK 2009/10 Dansk Læsning 7,6 5,6 6,9 7,2 Mundtlig 9,1 8,2 8,4 8,3 Retskrivning 5,9 6,0 6,4 7,2 Skr. fremstilling 8,3 6,5 6,8 6,8 Engelsk Mundtlig 7,5 8,5 7,5 8,6 Fysik/kemi Praktisk/mund. 6,6 5,9 7,6 7,3 Matematik Færdighed 8,6 8,8 7,6 8,3 Problem 8,0 7,2 7,0 7,8 Obligatorisk projektopgave 8,9 8,6 Generelt ser vi karaktererne som særdeles tilfredsstillende især set i lyset af, at hver 5. elev er gået op på særlige vilkår. Vi har analyseret prøveresultaterne for de 10 elever, der er gået op på særlige vilkår. Vi konstaterer, at for enkelte har det betydet, at de med de vilkår bliver i stand til at få topkarakterer. Men samlet set trækker de gennemsnittet ned. Vores strategi for at forbedre resultaterne i fysik har båret frugt. Arbejdet i fysikfagudvalget er blevet forbedret i det forgangne år hvilket vi med tilfredshed kan se afspejle sig i resultaterne. 7

9 Figur 3: Spredningen i de obligatoriske prøvediscipliner ved FSA andel elever, der opnåede de enkelte karakterer Dansk læsning Dansk retskrivning 49% 45% 17% 13% 8% 9% 4% 19% 13% 13% 8% 2% Dansk mundtlig Dansk skriftlig fremstilling 36% 23% 19% 11% 8% 4% 28% 23% 9% 9% Engelsk mundtlig Fysik/kemi praktisk/mundtlig 23% 28% 26% 15% 23% 26% 25% 19% 8% 8% Matematik færdighed Matematik problemløsning 47% 43% 21% 15% 9% 4% 4% 17% 13% 13% 6% 8% Den obligatoriske projektopgave 28% 34% 15% 19% 4% 8

10 3.3 Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Tabel 5: Antal afgangselever de seneste tre årgange på skolen samt andelen, der er fraflyttet kommunen TJ GK i alt Årgang Antal afgangselever Andel fraflyttede Antal afgangselever Andel fraflyttede 2009/ ,3% 651 7,7% 2008/ , 579 8,8% 2007/ ,9% ,4% Tabel 6: Hvad laver de unge, der de seneste tre år afsluttede 9. klasse på skolen og fortsat bor i kommunen? (opgjort september 2010) 2009/ / /08 TJ GK i alt TJ GK i alt TJ GK i alt 9. kl. 2,1% 0,2% 0, 0, 0, 0, 10. kl. 29,8% 25,6% 0, 0,6% 0, 0,2% skoleår 0, 0,8% 0, 0,4% 0, 0, Grundskole i alt 31,9% 26,6% 0, 0,9% 0, 0,2% Erhvervsuddannelser 0, 2, 3,1% 6, 7,4% 4,6% Gymnasiale uddannelser 61,7% 65,2% 90,6% 84,7% 87, 87,8% Andre ungdomsuddannelser 0, 0, 0, 0,9% 0, 1, Ungdomsuddannelser i alt 61,7% 67,2% 93,8% 91,7% 94,4% 93,4% Andre uddannelser 0, 0,5% 0, 2,3% 0, 2, Uddannelse i alt 93,6% 94,3% 93,8% 94,9% 94,4% 95,6% Anden aktivitet end ungdomsuddannelse 0, 0,3% 1,6% 1,9% 0, 2,2% Midlertidige aktiviteter 2,1% 2,8% 0, 0,8% 0, 0,2% Tilmeldt uddannelse 0, 0, 0, 0,4% 0, 0,2% Ikke i gang 4,3% 2,5% 4,7% 2,1% 5,6% 1,8% Ikke under uddannelse i alt 6,4% 5,7% 6,3% 5,1% 5,6% 4,4% Total 100, 100, 100, 100, 100, 100, Vi sørger for, i lighed med tidligere år, at børnene i 8. klasse får en grundig præsentation af de mange muligheder for ungdomsuddannelser, hvilket afspejler sig i, at samtlige børn vælger ungdomsuddannelse efter 9. kl. Vi er overbeviste om, at børnene sammen med deres forældre og i samarbejde med lærerne/uu-nord træffer bevidste og kvalificerede valg af ungdomsuddannelse. 9

11 3.4 Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes trivsel Figur 4: Gennemsnitligt sygefravær, ulovligt fravær og bevilget fravær blandt eleverne på skolen (antal dage i skoleåret 2009/10) / / /10 GK 2009/10 Sygefravær 7 7 6,1 7,3 Ulovligt fravær 1 1 1,6 1,1 Bevilget fravær 3 4 3,4 3,6 Vi er glade for at konstatere at sygefraværet er lavt/faldende, hvilke vi ser som et godt tegn på elevernes trivsel. 3.5 Skolens analyse og vurdering af data vedr. medarbejdernes trivsel Figur 5: Korttids- og langtidssygefravær blandt medarbejdere på skolen (ekskl. GFO) 10, 8, 6, 4, 2, 0, 2007/ / /10 GK 2009/10 Korttidsfravær 2,7% 2,3% 2,7% 3,1% Langtidsfravær 2,1% 2, 1,3% 1,4% Fravær i alt 4,8% 4,3% 4, 4,5% Vi konstaterer at langtidsfraværet er faldende, og dermed er fraværet i alt faldet, hvilket vi glæder os over og tilskriver vores bestræbelser på at skabe en attraktiv arbejdsplads. 10

12 Figur 6: Korttids- og langtidssygefravær blandt medarbejdere i GFO Tjørnegård 10, 8, 6, 4, 2, 0, 2007/ / /10 GK 2009/10 Korttidsfravær 5, 3,3% 4,5% 4,2% Langtidsfravær 0,7% 4,3% 2,6% 2,4% Fravær i alt 5,8% 7,6% 7,1% 6,6% Langtidsfraværet knyttede sig til én person. Fraværet havde ikke tilknytning til trivslen på arbejdspladsen. Omsorgssamtalerne omkring korttidsfravær har ikke givet anledning til mistanke om mistrivsel på arbejdspladsen. Figur 7: Korttids- og langtidssygefravær blandt medarbejdere i GFO Miniklubben 10, 8, 6, 4, 2, 0, 2007/ / /10 GK 2009/10 Korttidsfravær 2,5% 2,7% 3,8% 4,2% Langtidsfravær 0,4% 0,7% 0, 2,4% Fravær i alt 2,9% 3,4% 3,8% 6,6% 3.6 Skolens analyse og vurdering af data vedr. skolens rammebetingelser Tabel 7: Antal elever, klasser og klassekvotient de seneste tre år sammenlignet med kommunegennemsnittet 2007/ / /10 GK 2009/10 Antal elever Antal klasser Klassekvotient Indskoling 23,3 22,8 22,5 23,4 Mellemtrin 23,5 23,2 23,4 23,5 Udskoling 21,4 20,0 19,8 21,0 Samlet 22,7 22,0 21,9 22,7 Grunden til at klassekvotienten ligger på 19,8 i udskolingen er, at vi i år har fire 9. klasser med få elever i hver. 11

13 Tabel 8: Antal børn med anden nationalitet end dansk samt antal børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog Antal tosprogede elever (opgjort på baggrund af skolens egen indberetning) Nord Europa 6 Europa 11 Mellem Østen 18 Antal tosprogede børn der modtager basisundervisning Antal tosprogede børn der modtager supplerende undervisning Antal tosprogede børn der har behov, men ikke modtager undervisning Asien 9 Øvrige lande 5 I alt Vi har et stigende antal tosprogede elever. Skolen bliver dermed et mere mangfoldigt sted at gå, hvilket vi ser som en stor kvalitet. Vi giver disse elever rigtig gode udfordringer/læring på linje med skolens øvrige elever. Tabel 9: Antal enkeltintegrerede elever på skolen de seneste tre år 2007/ / /10 GK 2009/10 Antal enkeltintegrerede elever Vi ser med stor bekymring og opmærksomhed på det faktum, at antallet af enkeltintegrerede elever er steget voldsomt samtidig med, at den tildelte ressource er faldet markant. Vi har i det forløbne skoleår tilpasset den specialpædagogiske indsats, så vi i så høj grad som muligt tilgodeser de enkeltintegrerede elevers behov. Vi arbejder med 3 støttepædagoger, der udfører store dele af den specialpædagogiske indsats i indskoling/gfo. Samtidig har vi en forventning om, at arbejdet med LP-modellen giver sig udslag i, at skolen bliver bedre og bedre rustet til at imødegå den fremtidige inklusionsopgave, hvor flere og flere støttekrævende elever skal rummes i normalundervisningen. Tabel 10: Andel af de planlagte lektioner, hvor klassen hhv. arbejdede selv eller fik fri 2009/10 GK 2009/10 Indskoling 0, 0, Andel af de planlagte lektioner hvor klassen arbejdede selv Mellemtrin 0, 0,1% Udskoling 0,3% 0,6% Indskoling 0, 0,1% Andel af de planlagte lektioner hvor klassen fik fri Mellemtrin 0, 0,2% Udskoling 0,8% 0,9% Tallene i ovenstående tabel viser vores prioritering af vikardækning i hele skoleforløbet. Ved udvælgelsen af vores vikarer sikrer vi, at der kan undervises kvalificeret i vikartimerne. 12

14 Figur 8: Skolens linjefagsdækning for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling i skoleåret 2009/10 Indskoling Mellemtrin Billedkunst 6 Hjemkundskab Musik Svømning Sløjd Håndarbejde Billedkunst Idræt 53% M usik Natur og Teknik Matematik Svømning Idræt Natur og Teknik 86% Kristendoms. 45% M atematik Historie 67% Kristendoms. Engelsk Historie Engelsk 67% 88% Dansk Dansk Udskoling Valgfag Hjemkundskab Idræt Fysik og Kemi Biologi Geografi Matematik Samfundsfag Kristendoms. Historie Fransk Tysk Engelsk Dansk 81% 83% Figur 9: Skolens linjefagsdækning de seneste tre år opdelt efter hhv. faggruppe og fase De humanistiske fag Naturfagene De praktisk/musiske fag 2007/08 88% 75% 77% 2008/09 93% 94% 92% 2009/10 94% 98% 88% GK 2009/10 93% 88% 81% Samlet Samlet Samlet Samlet /08 82% 76% 79% 88% 2008/09 93% 89% 93% 96% 2009/10 94% 91% 9 98% GK 2009/10 89% 87% 85% 95% 13

15 I indskolingen prioriterer vi få-lærer-princippet og teamarbejdet højere end linjefagsdækningen i historie, kristendom, billedkunst og idræt. På mellemtrinet er to lærere på barsel, hvilket giver sig udslag i den lavere linjefagsdækning i fagene håndarbejde, idræt, engelsk og kristendom. 3.7 Skolens analyse og vurdering af data vedr. skolens udgifter Figur 10: Skolens udgifter pr. elev de seneste tre regnskabsår sammenlignet med kommunegennemsnittet for regnskabsåret 2009 I alt - heraf: GK Lønninger Vidtgående specialundervisning Netværksmidler Undervisningsmidler Øvrige udgifter Udgifter i alt Efteruddannelse og kompetenceudvikling Vi konstaterer, at vi ligger på gennemsnittet inden for lønninger generelt, kompetenceudvikling, undervisningsmidler og øvrige udgifter. Udgifterne til vidtgående specialundervisning beror på det forholdsvist store antal børn, der modtager denne undervisning hos os. Hvad angår tildelingen af netværksmidler konstaterer vi derimod, at vi ligger væsentligt under gennemsnittet. 4 Skolens sammenfattende helhedsvurdering Vi vil fortage en meget nøje vurdering af de økonomiske rammer for at kunne fortage de bedste prioriteringer ud fra vores ønske om at opretholde børnenes trivsel og læring på samme høje niveau, samtidig med at vi bidrager til den attraktive arbejdsplads og dermed personalets trivsel. I forhold til vores resultater i matematik vil vi det kommende år støtte matematikvejlederens arbejde for at få viden om og redskaber til en forbedring af resultaterne. Vi er hidtil lykkedes rigtig godt med at sikre en høj grad af kompetent vikardækning i forbindelse med fravær dette bestræber vi os på at fortsætte med. Vi bekymres over den store inklusionsopgave men vurderer samtidig, at vi arbejder ambitiøst med opgaven gennem vores organisation af den specialpædagogiske indsats, arbejdet med LP-modellen, personalets kompetenceudvikling blandt andet med et fælles kursus i cooperative learning. Tildelingen af netværksmidler spiller en stor rolle i forhold til vores muligheder for at løse inklusionsopgaven. Derfor finder vi det nødvendigt at tildelingen fremover sker efter en nøgle, så vi mindst kommer op på gennemsnittet. Organiseringen af vores specialpædagogiske indsats forankres i dette skoleår. 14

16 Specialpædagogerne varetager størstedelen af opgaven med støtte til enkeltintegrerede børn i indskoling og fritid. Kompetenceniveauet ift. arbejdet med børn med særlige behov er blandt andet derfor hævet. De fysiske rammer i indskolingsområdet er forandret for at understøtte denne indsats. Vores relationsmedarbejder er fortsat en støtte for lærere og pædagoger i deres arbejde med at skabe gode læringsrammer for børn og unge. Hovedvægten ligger på læring af social karakter, og trivsel og inklusion udgør særlige fokusområder. Relationsmedarbejderen arbejder primært med det pædagogiske personales kompetenceudvikling med henblik på vedligehold og udvikling af gode relationer til børnene. Arbejdet med LP-modellen er i gang alle team arbejdet ud fra denne model, og det er vores forventning, at det i dette skoleår får en positiv effekt på både børnenes og de voksnes trivsel inklusion og børnenes faglige læring. Arbejdet med teampiloter som bidragydere i forhold til refleksive lærerprocesser i teamene er overtaget af LPmodellens tovholder-opgave. Niveauet i teamarbejdet er de sidste år forøget betragteligt til gavn for eleverne og deres trivsel og læring. Vi vil videreudvikle lærer/ledelse sparring vedrørende undervisning og opfølgning heraf. Vi vil fortsætte arbejdet med tydelig kommunikation af mål og forventninger fra ledelsen til medarbejdere og fra personale til børn og fra skole til hjem. Vi vil sætte fokus på øget inddragelse af børnene i tilrettelæggelse af undervisningen, således at det kan få en positiv effekt på børnenes tilfredshed med at gå i skole. Vi vil fortsat arbejde med udmøntningen af læringsgrundlaget. Et kommende indsatsområde vedr. sundhed og bevægelse bliver at etablere et udeområde for de ældste elever. Dette iværksættes i takt med, at de økonomiske midler tilvejebringes. Principperne for sundhed og bevægelse bliver i dette skoleår udmøntet i dagligdagen. 15

17

Resultatrapport 2010 Tranegårdskolen

Resultatrapport 2010 Tranegårdskolen Tranegårdsskolen 1 Indledning... 2 2 Præsentation af skolen... 2 3 Skolens analyse og vurdering af data... 5 3.1 Skolens analyse og vurdering af data vedr. elevernes faglige resultater undervejs i skoleforløbet...

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2012 KV12 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2012 Rammebetingelser Klassetrin 0-6 0-6 0 6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud på skolen nej Nej Nej Antal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af Søgårdsskolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Engbjergskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Engbjergskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 ENGBJERGSKOLEN 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Tjørnegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Tjørnegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Tjørnegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM 2014

FOLKESKOLEREFORM 2014 INFORMATIONSMØDE 2 FOR FORÆDLRENE DEN 10. JUNI 2014 SAMSØGADES SKOLE Tjek ind Velkomst v. Martin Præsentation af mødets program Mål for mødet PROGRAM 16.00 Tjek ind 16.10 Samsøgades Skole - version 2.0

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 3 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Dyssegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Dyssegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Dyssegårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 3 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 2.0 Gennemgang af faste nøgletal 2.1 Karakterer 2.2 Elev- og læreromsætning 2.3 Sygefravær blandt personalet 2.4 Vikardækning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Nordvestskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Nordvestskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skole-hjem kommunikation. Udskoling på Malling Skole

Skole-hjem kommunikation. Udskoling på Malling Skole Skole-hjem kommunikation Udskoling på Malling Skole Skolen ønsker en tæt og åben dialog med forældrene. Derfor inviterer vi til samtaler og forældremøder i løbet af skoleåret. Kommunikationen foregår fortrinsvist

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Resultatrapport - Hvidebækskolen

Resultatrapport - Hvidebækskolen Resultatrapport - Hvidebækskolen Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Skolens analyse og vurdering af data... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 4 Undervisning...

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Hillerødsholmskolen. Fællesskab og faglighed. Et godt sted at være - et godt sted at lære...

Hillerødsholmskolen. Fællesskab og faglighed. Et godt sted at være - et godt sted at lære... Hillerødsholmskolen Fællesskab og faglighed Et godt sted at være - et godt sted at lære... Hvorfor vælge Hillerødsholmskolen? Velkommen til Hillerødsholmskolen Der er mange gode grunde til at vælge vores

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Maglegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2012/2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Under udarbejdelse Rev.: 22.12.10 Vemmedrupskolen Virksomhedsplan 2011-2012 Der indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen

RAPPORT. Indhold. Resultatrapport Nyrup skolen Resultatrapport Nyrup skolen DATO 2. august 2012 SAGS NR. Indhold Indledning... 2 Præsentation af skolen... 2 Elevtal... 2 Personale... 3 Fravær... 3 Elevernes trivsel... 3 MANGLER - udarbejdes i oktober...

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Brændstrup Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Brændstrup Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Brændstrup Kristne Friskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 527009 Skolens navn: Brændstrup Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole På Kværkeby Friskole arbejder vi med en evalueringskultur, der giver os mulighed for at skabe de bedste rammer og det bedste læringsmiljø for vores elever. Vi ønsker

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Dyssegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Dyssegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Dyssegårdsskolen 2010/2011 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10

ca86f5c5-cf1b e-7e9ae632ec10 Elev-kvotienter: Tillagt antal timer 1 1,083 0,04500 1 23,00 23,50 0,50 Antal Antal elever 2 1,128 2 23,00 23,50 0,50 spor fra til antal 3 1,173 3 24,00 24,50 0,50 1 0 25 25 4 1,218 4 26,00 26,50 0,50

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08

Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Gjessø Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08 Dette er Gjessø Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2007/08. Her præsenteres skolens vurdering af en række data, der beskriver væsentlige forhold på

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Brændstrup Kristne Friskoleskole: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 527009 Skolens navn: Brændstrup Kristne Friskole 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere