IDA LØNSTATISTIK 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDA LØNSTATISTIK 2004"

Transkript

1 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING ÅRSSKIFTET. Side 1 af 48

2 Indholdsfortegnelse LØNSTATISTIK 2004 Forord, begreber og vejledende minimalløn pr. 1. januar LØNUDVIKLING Lønudvikling for privat og offentligt ansatte ingeniører AKADEMI Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. CIVIL Løn for civilingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. ANSÆTTELSESVILKÅR Arbejdstid, feriedage, efteruddannelse/kompetenceudvikling, Supplerende uddannelse, personalegoder, aktieløn og klausuler. LEDERE Løn for privat og offentligt ansatte i ledende stillinger. SELVSTÆNDIGE Årsindkomst for selvstændige. LØNFORHANDLING Tips til lønforhandling og guide til IDA-services om løn og arbejdsvilkår. DIPLOM, EKSPORT Løn for diplom og eksportingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. TEKNIKUM Løn for teknikumingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. BRANCHER Løn for privat ansatte fordelt på brancher og uddannelse, og offentligt ansatte i stat og amt/kommune. ØVRIG LØN OG INDTÆGT Bonus/resultatløn, tillæg, Total Reward løn, tillæg og indtægter ved bierhverv. Side 2 af 48

3 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle løn og andre arbejdsvilkår. Dette års lønstatistik viser, at lønudviklingen blandt IDAs medlemmer fortsat er pæn. På det private arbejdsmarked har der været en lønfremgang på 4,5 procent det seneste år. Lønudviklingen på det private område har dermed været 0,7 procentpoint større end sidste år. Det er et signal om, at konjunkturerne på ingeniørarbejdsmarkedet nu er mere positive end tidligere. På det offentlige område har lønstigningen været 4,3 procent. Der var året før en stigning på 4,8 procent. Lønudviklingen for både de privat og offentligt ansatte ingeniører ligger dermed fortsat over udviklingen på det generelle arbejdsmarked, som det seneste år har oplevet en fremgang på 2,9 procent (iflg. DA, Lønstatistik 3 kvartal 2004) Mange ingeniører har haft en lønstigning, der er større end de samlede gennemsnitlige stigninger. Især de nyuddannede opnår også i år pæne lønninger. Lønstigningen blandt de yngste årgange på både det private og offentlige arbejdsmarked er på seks procent eller derover. I denne pjece kan du se hovedresultaterne fra IDAs lønstatistik På IDAs portal, /Løn, kan du finde mere detaljerede analyser og supplerende statistikker om løn og arbejdsvilkår. God læselyst! Leif Dyrmose Formand Ansatte Ingeniørers Råd Side 3 af 48

4 GRUNDLAG Data til IDAs Lønstatistik 2004 er baseret på medlemmernes oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår for september Løn- og honorarforhold for de selvstændige medlemmer vedrører kalenderåret Lønstatistikkerne for offentligt og privat ansatte omfatter såvel fuldtids- som deltidsansatte lønmodtagere med ingeniørmæssig beskæftigelse. Kun medlemmer bosiddende i Danmark er medtaget. Topchefer dvs. administrerende direktør og øverste chef i en virksomhed indgår ikke i lønstatistikkerne for privat ansatte. Topcheferne indgår alene i lederlønstatistikken. Øvrige lederniveauer dvs. funktionsdirektør, afdelingschef, funktionsleder og projektleder indgår i statistikken på samme måde som tidligere, så tallene er direkte sammenlignelige med tidligere års lønstatistikker. SVARPROCENT IDAs lønstatistik giver et repræsentativt, aktuelt og detaljeret billede af løn og ansættelsesvilkår for ingeniører og personer med ingeniørmæssig beskæftigelse. Lønstatistikkens spørgeundersøgelse er gennemført blandt alle medlemmer der ultimo september 2004 er registreret som erhvervsaktive. Den samlede svarprocent er 54,7 som fremkommer således: Erhvervsaktive registreret: Besvarelser modtaget: Svarprocent 54,7 % Fordeling af besvarelser - personer der på undersøgelsestidspunktet ikke var erhvervsaktive - for sent modtagne besvarelser ufuldstændige besvarelser 358 Besvarelser der indgår i statistikken: Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige ,5 procent har benyttet sig af muligheden for at deltage i lønundersøgelsen via internettet. Sidste år svarede 62 procent elektronisk. BEGREBER PRIVAT ANSAT Løn dækker løn inkl. eget pensionsbidrag samt øvrige goder opgivet til skattevæsenet, men ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, resultatløn, bonus, tantieme, gratiale m.v. Eventuelle indtægter fra bibeskæftigelse eller selvstændigt bierhverv ikke indgår. Løn fra deltidsansættelse indgår i statistikken efter omregning til en fuldtidsstilling. Bruttoløn dækker løn og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttolønnen omfatter ikke overarbejdsbetaling, resultatløn, bonus, tantieme, gratiale m.v.. Side 4 af 48

5 Ledere er i lønstatistikken opdelt i 5 niveauer: topchef (administrerende direktør/øverste chef), funktionsdirektør, afdelingschef, funktionsleder og projektleder. Topcheferne indgår alene i statistikken vedrørende ledere (side 39-43). Alle øvrige tabeller og figurer er eksklusiv topchefer. OFFENTLIGT ANSATTE Skalaløn/basisløn er AC s skalaløn ekskl. eget pensionsbidrag, arbejdsgivers pensionsbidrag, overarbejdsbetaling, engangsvederlag, tillæg, indtægter fra bierhverv. For tjenestemænd er det lønrammeløn. Gennemsnitsløn beregnes ved at summere de individuelle lønninger og dividere med antallet af personer i den pågældende gruppe (aritmetisk gennemsnit). Fraktil defineres som den løn, der udgør den højeste løn for en given procentdel af den pågældende gruppe. Hvis fx 25% fraktilen er beregnet til kr , betyder det, at 25% i den pågældende gruppe har en løn på kr eller derunder. Fraktiler er beregnet af bruttoløn. Tillæg omfatter varige og midlertidige udlignings-, åremåls-, kvalifikations-, funktions- og cheflønstillæg mv., men ekskl. eget pensionsbidrag. Samlet pensionsbidrag er eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt ATP. Bruttoløn dækker skalaløn/basisløn, tillæg og samlet pensionsbidrag. Engangsvederlag og, overarbejds-/merarbejdsbetaling indgår ikke i bruttolønnen. SELVSTÆNDIGE Honorar pr. time er samlet honorar debiteret i 2003 divideret med samlede antal debiterbare timer eller samlede produktive tid, der er medgået til indtjening af det debiterede honorar. ALLE Af hensyn til anonymiteten og den statistiske usikkerhed er resultater for grupper med under fem besvarelser ikke gengivet. Side 5 af 48

6 Lønudvikling Figur 1: Lønudvikling for privat og offentligt ansatte ingeniører Lønstigningen fra september 2003 til september 2004 er beregnet som procentvis stigning i lønsummen for akademi-, civil-, teknikum-, eksport og diplomingeniører, uddannet fra Side 6 af 48

7 Tabel 1: Lønstigning i procent for privat og offentligt ansatte fordelt på uddannelser og dimittendår Dimittendår Akademi Civil Diplom Eksport Teknikum I alt Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig Privat Offentlig ,4 3,1 3,5 1, ,3 4,3 2,0 2, ,1 3,6 3,9 2, ,1 2,5 2,8 3, ,7 0,2 4,1 4, ,7 3,6 3,1 2, ,2 3,4 4,2 5, ,5 4,2 3,9 4, ,2 3,3 4,8 2, ,2 2,8 4,1 3, ,4 3,9 3,7 3, ,2 3,2 3,5 3, ,4 3,8 4,2 3, ,5 3,5 3,9 3, ,1 4,3 4,1 6, ,0 3,9 4,3 5, ,2 4,3 5,2 6, ,6 4,2 5,5 5, ,7 4,7 3,8 6, ,4-4,5 3,9 5,1 5, ,4 5,2 4,2 5, ,6-4,5 4,5 5,2 5, ,6 4,4 4,1 4, ,7-5,1 4,7 5,1 4, ,3 4,5 4,8 5, ,9-5,4 3,8 5,4 4, ,4 2,2 5,0 4, ,2-5,6 2,6 5,5 3, ,1 4,9 4,9 5, ,1-5,0 2,9 5,2 4, ,4 4,5 5,3 5,1 6,9 5,8 5,9-4,5 6,2 5,7 5, ,7-5,2 5,2 7,3 6,3 5,7-3,8-6,1 6, ,4-6,0 9,7 7,3 8,4 6, ,9 10, ,3 10,7 6,3 11,7 7, ,7 12, ,7 10,5 5,6 13,1 6, ,4 12, ,6 7,1 5,4 11,5 7, ,4 9, ,2 5,5 5,5 8,7 5, ,2 7,6 I alt 4,1 3,0 4,7 4,7 6,3 9,8 5,7-3,9 3,8 4,5 4,3 Lønstigningen fra september 2003 til september 2004 er beregnet som procentvis stigning i lønsummen for et interval på 3 årgange. Side 7 af 48

8 AKADEMI Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit. Side 8 af 48

9 Tabel 2: Privat ansatte akademiingeniører, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Side 9 af 48

10 Tabel 3: Privat ansatte akademiingeniører, bruttoløn fordelt på årgang og uddannelsesretning Bygning Elektro Kemi Maskin Anden/uoplyst Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Side 10 af 48

11 Tabel 4: Offentligt ansatte akademiingeniører, løn fordelt på årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet pensionsbidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Side 11 af 48

12 CIVIL Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit. Side 12 af 48

13 Tabel 5: Privat ansatte civilingeniører, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Side 13 af 48

14 Tabel 6: Privat ansatte civilingeniører, bruttoløn fordelt på årgang og uddannelsesretning Bygning Elektro Kemi Maskin Anden/uoplyst Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Side 14 af 48

15 Tabel 7: Offentligt ansatte civilingeniører, løn fordelt på årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet pensionsbidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Side 15 af 48

16 DIPLOM OG EKSPORT Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit. Side 16 af 48

17 Tabel 8: Privat ansatte diplom- og eksportingeniører, løn fordelt på årgang Diplom Eksport Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt I alt Side 17 af 48

18 Tabel 9: Privat ansatte diplom- og eksportingeniører, bruttoløn fordelt på årgang og uddannelsesretning Bygning Elektro Kemi Maskin Anden/uoplyst Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Enkeltårgange før 1996 er udeladt pga. for få besvarelser. I alt er baseret på alle årgange. Side 18 af 48

19 Tabel 10: Offentligt ansatte diplom og eksportingeniører, løn fordelt på årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet pensionsbidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt Enkeltårgange før 1997 er udeladt pga. for få besvarelser. I alt er baseret på alle årgange. Side 19 af 48

20 TEKNIKUM Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit. Side 20 af 48

21 Tabel 11: Privat ansatte teknikumingeniører, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Side 21 af 48

22 Tabel 12: Privat ansatte teknikumingeniører, bruttoløn fordelt på årgang og uddannelsesretning Bygning Elektro Kemi Maskin Produktion Anden/uoplyst Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Enkeltårgange efter 1997 er udeladt pga. for få besvarelser. I alt er baseret på alle årgange. Side 22 af 48

23 Tabel 13: Offentligt ansatte teknikumingeniører, løn fordelt på årgang Antal Skalaløn/basisløn Tillæg Samlet pensionsbidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Enkeltårgange efter 1997 er udeladt pga. for få besvarelser. I alt er baseret på alle årgange. Side 23 af 48

24 ØVRIG LØN OG INDTÆGT RESULTATLØN Tabel 14: Resultatløn Gennemsnitlig årlig resultatløn fordelt på årgang Privat ansat Offentlig ansat Procent Antal Resultatløn, kr. Procent Antal Resultatløn, kr. Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 33, , Resultatløn beløb der udbetales hvis i forvejen aftalte mål nås. Procent er andel af hver årgang, der har resultatløn. Gennemsnit af resultatløn er beregnet for beløb større end 0 kr. Side 24 af 48

25 TOTAL REWARD LØN Total Reward er en nyere lønpolitik, hvor medarbejderen har mulighed for at placere en procentvis del af sin løn på udvalgte goder. Tabel 15: Total Reward løn, privat ansatte Gennemsnitlig procentdel af lønnen der fås som Total Reward løn, fordelt på årgang Procent der har Total Reward Antal Procentdel af løn som Total Reward Før , ,1 10 6, ,1 32 3, ,3 38 6, ,3 46 4, ,9 69 3, ,5 76 3, ,2 67 4, ,0 53 3,8 I alt 2, ,2 Procent er andel af hver årgang, der har Total Reward løn. Den gennemsnitlige procent er beregnet for værdier større end 0 procent. Tabel 16: Total Reward goder, privat ansatte Fordeling af Total Reward goder blandt dem der har Total Reward løn Antal Procent Fri bil ,0 Fri telefon/mobil ,2 Aviser/tidsskrifter 76 19,3 Betalt hjemme-pc 96 24,4 Fri internetadgang ,6 Fagligt kontingent (IDA, IAK o.l.) 44 11,2 Ekstra pension 83 21,1 Ekstra ferietillæg 42 10,7 Andre goder 99 25,1 I alt der har Total Reward løn 394 Procent viser hvor mange af dem der har Total Reward løn, som har valgt det pågældende gode. Procentsummen er større end 100, da flere har mere end ét Total Reward gode. Side 25 af 48

26 TILLÆG M.M.FOR OFFENTLIGT ANSATTE Tabel 17: Engangsvederlag, offentligt ansatte Gennemsnitlig årligt engangsvederlag fordelt på årgang Procent Antal Vederlag, kr./år Før , , , , , , , , , I alt 14, Procent er andel af hver årgang, der har engangsvederlag. Gennemsnit er beregnet for beløb større end 0 kr. Tabel 18: Tillæg for rådighedsvagt, offentligt ansatte Gennemsnitlig månedligt tillæg for rådighedsvagt fordelt på årgang Rådighedsvagt Procent Antal tillæg, kr./måned Før , , , , , , , , , I alt 4, Procent er andel af hver årgang, der har tillæg for rådighedsvagt. Gennemsnit er beregnet for beløb større end 0 kr. Side 26 af 48

27 Tabel 19: Overarbejdsbetaling, offentligt ansatte Gennemsnitlig årlig betaling for overarbejde/merarbejde fordelt på årgang Procent Antal Overarbejdsbetaling, kr./år Før , , , , , , , , , I alt 9, Procent er andel af hver årgang, der har betaling for overarbejde/merarbejde. Gennemsnit er beregnet for beløb større end 0 kr. Side 27 af 48

28 Tabel 20: Anden arbejdsindkomst Gennemsnitlig årlig anden indkomst fordelt på årgang Privat ansat Offentlig ansat Procent Antal Anden indkomst, kr. Procent Antal Før , , , , , , , , , , , , , , , , , , I alt 8, , Anden indkomst, kr. Procent er andel af hver årgang, der har indkomst ved andet arbejde, fx konsulentjob, undervisning og deltagelse i udvalg og bestyrelser, forfattervirksomhed og lign.. Gennemsnit er beregnet for beløb større end 0 kr. Side 28 af 48

29 ANSÆTTELSESVILKÅR Tabel 21: Arbejdstid Gennemsnitligt antal timer om ugen, inkl. frokost Privat ansat Offentlig ansat Arbejdstid Antal Procent Antal Procent Under 35 timer 214 1, , timer , , timer , , timer , ,5 Over 50 timer 319 2,1 85 2,3 I alt , ,0 Gennemsnit 41,7 timer 39,7 timer Tabel 22: Ferie og feriefridage, privat ansatte Ferie- og fridage med løn ud over de faste fem uger Ferie- og fridage Antal Procent 0 dage ,5 1-3 dage ,2 4-5 dage ,6 6-8 dage 416 3,1 Over 8 dage 226 1,7 I alt ,0 Uoplyst antal ferie- og fridage er udeladt. Side 29 af 48

30 Tabel 23: Efteruddannelse og kompetenceudvikling Timeforbrug på kortere og længerevarende efteruddannelse fra oktober 2003 til september timer1-30 timer31-60 timerover 60 timer Antal timer Procent Gennemsnit Privat ansat Kortere målrettede forløb/kurser 38,2 39,5 16,9 5,4 30,3 Længerevarende uddannelsesforløb eller fjernundervisning 88,6 3,4 3,5 4,4 85,2 Efteruddannelse og kompetenceudvikling i alt 34,4 35,8 18,8 11,0 43,3 Offentlig ansat Kortere målrettede forløb/kurser 35,3 38,9 19,5 6,3 32,8 Længerevarende uddannelsesforløb eller fjernundervisning 88,6 3,3 3,3 4,8 90,7 Efteruddannelse og kompetenceudvikling i alt 30,8 35,7 21,1 12,4 45,5 Grundlag: Privat ansatte, ekskl. topchefer (15.313) og offentligt (3.773) ansatte. O timer er inkl. uoplyst svar. Gennemsnit er beregnet for dem der har brugt 1 time eller mere på efteruddannelse. Procenter summer vandret til 100%. Side 30 af 48

31 Tabel 24: Supplerende uddannelse Privat ansat Offentlig ansat Uddannelse Antal Procent Antal Procent MBA 105 0,7 17 0,5 Ph.D 613 4, ,4 Master 232 1, ,7 HD, Diplom , ,6 Merkonom 844 5, ,7 Anden , ,7 Ingen supplerende uddannelse , ,1 I alt , ,6 Procentsummen er større end 100, da det er muligt at have mere end én supplerende uddannelse. Tabel 25: Personalegoder Procentandel der har personalegoder Privat ansat Offentlig ansat Antal Procent Antal Procent Fri bil ,2 15 0,4 Fri telefon/mobil , ,3 Aviser/tidsskrifter , ,8 Betalt hjemme-pc , ,1 Fri internetadgang , ,6 Fagligt kontingent (IDA, IAK o.l.) 273 1,8 8 0,2 Ekstra pension 843 5,5 34 0,9 Ekstra ferietillæg 815 5,3 17 0,5 Andre goder , ,2 Ingen personalegoder , ,8 I alt , ,1 Procentsummen er større end 100, da flere har mere end ét personalegode For privat ansatte omfatter personalegoderne både goder der modtages som traditionelle personalegoder, og goder der modtages som såkaldt Total Reward aflønning. Side 31 af 48

32 Tabel 26: Aktieløn Procentandel af privat ansatte der modtager eller har aktielignende løn Aktieoption er/warrants (tegningsret ter) Medarbejde raktier Anden form for aktielignende løn Procent Ingen aktieløn Antal Før ,4 4,3 90, ,8 6,8 0,2 92, ,0 6,6 0,4 91, ,3 6,2 0,9 88, ,3 8,9 0,8 85, ,8 6,7 0,7 87, ,9 7,1 0,6 86, ,4 6,0 0,8 87, ,3 3,9 0,4 92, I alt 5,7 6,3 0,6 88, Procenter læses vandret og kan overstige 100, hvis der er flere former for aktieløn Tabel 27: Klausuler Procentandel af privat ansatte der er begrænset af klausuler Konkurrenc eklausul Kundeklaus ul Andre begrænsninger Procent Ingen klausuler Antal Før ,1 1,1 0,0 85, ,1 2,3 1,7 88, ,1 2,9 1,0 84, ,6 2,1 1,2 85, ,7 2,1 0,7 84, ,3 3,4 1,6 82, ,6 3,7 1,5 82, ,4 4,4 1,9 81, ,4 5,5 2,8 81, I alt 13,8 3,7 1,7 82, Procenter læses vandret og kan overstige 100, hvis der er flere former for klausuler. Side 32 af 48

33 BRANCHER Tabel 28: Privat ansatte, bruttoløn fordelt på brancher og årgang Maskin-, Jern og Den Kemiske Industri metalindustri Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Tabel 28 (fortsat): Privat ansatte, bruttoløn fordelt på brancher og årgang Telekommunikationsvirksom IT-virksomhed hed Konsulentvirksomhed Handelsvirksomhed Anden privat virksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Side 33 af 48

34 Tabel 29: Privat ansatte akademiingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang Den Kemiske Industri Maskin-, Jern og metalindustri Akademiingeniører Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Tabel 29 (fortsat): Privat ansatte akademiingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang IT-virksomhed Akademiingeniører Telekommunikationsvirksom hed Konsulentvirksomhed Handelsvirksomhed Anden privat virksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Side 34 af 48

35 Tabel 30: Privat ansatte civilingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang Den Kemiske Industri Maskin-, Jern og metalindustri Civilingeniører Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Tabel 30 (fortsat): Privat ansatte civilingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang IT-virksomhed Civilingeniører Telekommunikationsvirksom hed Konsulentvirksomhed Handelsvirksomhed Anden privat virksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Side 35 af 48

36 Tabel 31: Privat ansatte diplom og eksport ingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang Den Kemiske Industri Maskin-, Jern og metalindustri Diplom og Eksportingeniører Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Tabel 31 (fortsat): Privat ansatte diplom og eksport ingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang IT-virksomhed Diplom og Eksportingeniører Telekommunikationsvirksom hed Konsulentvirksomhed Handelsvirksomhed Anden privat virksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn I alt Side 36 af 48

37 Tabel 32: Privat ansatte teknikumingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang Månedsløn september 200 Den Kemiske Industri Maskin-, Jern og metalindustri Teknikumingeniører Den elektroniske industri Rådgivende Ingeniørvirksomhed Entreprenørvirksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Tabel 32 (fortsat): Privat ansatte teknikumingeniører, bruttoløn fordelt på brancher og årgang IT-virksomhed Teknikumingeniører Telekommunikationsvirksom hed Konsulentvirksomhed Handelsvirksomhed Anden privat virksomhed Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Side 37 af 48

38 Tabel 33: Offentligt ansatte i stat og amt/kommune, bruttoløn fordelt på uddannelse og årgang Staten I alt Akademi Civil Diplom Teknikum Anden/uoplyst Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Tabel 33 (fortsat): Offentligt ansatte i stat og amt/kommune, bruttoløn fordelt på uddannelse og årgang Amt/kommuner I alt Akademi Civil Diplom Teknikum Anden/uoplyst Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før I alt Side 38 af 48

39 LEDERE Bruttoløn er vist som 3 års glidende gennemsnit. Side 39 af 48

40 Tabel 34: Privat ansatte ledere, løn fordelt på ledelsesniveau Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef Funktionsleder Projektleder Ikke leder I alt Tabel 35: Privat ansatte ledere, bruttoløn fordelt på ledelsesniveau og uddannelse Akademi Civil Diplom Teknikum Øvrig I alt Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Topchef Funktionsdirektør Afdelingschef Funktionsleder Projektleder Ikke leder I alt Side 40 af 48

41 Tabel 36: Privat ansatte topchefer, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil I alt Topchefer er adm. direktører og øverste chefer. Tabel 37: Privat ansatte funktionsdirektører, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Side 41 af 48

42 Tabel 38: Privat ansatte afdelingschefer, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Tabel 39: Privat ansatte funktionsledere, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Side 42 af 48

43 Tabel 40: Privat ansatte projektledere, løn fordelt på årgang Antal Løn Arbg. pens. bidrag Bruttoløn 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Før I alt Tabel 41: Offentligt ansatte ledere, bruttoløn fordelt på ledelsesniveau og årgang Topchef /adm. direktør/øverste chef Funktionsdirektør Afdelingschef Kontorchef Funktionsleder Projektleder Ikke leder Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Antal Bruttoløn Før Total Side 43 af 48

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige 2006 l ø n s t a t i s t i k 2 0 0 6 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige

LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige LØNSTaTISTIK Privatansatte Offentligt ansatte selvstændige 27 l ø n s t a t i s t i k 2 7 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere

20 1 LØN STATI 0 STIK

20 1 LØN STATI 0 STIK 1 0 0 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2010 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2010 Da du i oktober besvarede spørgsmålene i årets dataindsamling, var du

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Indhold. Introduktion 4 Grundlag og begreber 5. Generelt Figur 1 Lønudvikling 6 Tabel 1 Privat ansattes lønstigninger 7

Indhold. Introduktion 4 Grundlag og begreber 5. Generelt Figur 1 Lønudvikling 6 Tabel 1 Privat ansattes lønstigninger 7 Indhold Introduktion 4 Grundlag og begreber 5 Generelt Figur 1 Lønudvikling 6 Tabel 1 Privat ansattes lønstigninger 7 Akademiingeniører Tabel 2 Privat ansattes månedsløn 10 Tabel 3 Privat ansattes månedsløn

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2016

IDA LØNSTATISTIK 2016 2 LØNSTATISTIK 2016 IDA LØNSTATISTIK 2016 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2016. Pjecen stilles til rådighed for medlemmerne som en pdf-fil online

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner.

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner. DdL Lønstatistik 2017 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Ansatte i kommuner/regioner Ansatte i staten Lønstatistik 2017 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken Oplysninger

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2015

IDA LØNSTATISTIK 2015 2 LØNSTATISTIK 2015 IDA LØNSTATISTIK 2015 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling for IDA medlemmer i 2015. I år trykkes pjecen ikke, men stilles i stedet til rådighed

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

LØNOGHONORARSTATISTIK2003

LØNOGHONORARSTATISTIK2003 LØNOGHONORARSTATISTIK2003 S E L V S T Æ N D I G E Kære IDA-medlem Som noget nyt har IDA i år indsamlet løn- og honoraroplysninger fra IDAs selvstændige medlemmer. 56% af de selvstændige medlemmer har

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner.

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner. DdL Lønstatistik 2018 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Ansatte i kommuner/regioner Ansatte i staten Lønstatistik 2018 for DdL-medlemmer Side 1 af 18 Om lønstatistikken Oplysninger

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001

STATSANSATTE PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE. lønstatistik 2001 PRIVAT ANSATTE KOMMUNALT ANSATTE STATSANSATTE lønstatistik 2001 I n d h o l d 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 2 Forord Grundlag Begreber Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling Privat

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018 Vilkår for privatansatte Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 1 Vilkår for privatansatte Indhold Vilkår for privatansatte...3 1. Karakteristika ved jobbet...

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland

IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland IDA LANDEGUIDE 2011 Grønland 1. LANDET 1. Opholdsland Grønland 68 100,0% I alt 68 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2017 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2017 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Løn på det private område

Løn på det private område Løn på det private område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2018 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2018 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2017 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Arkitektforbundets Lønstatistik 2007

Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 for Privatansatte Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet?

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet? LØNSTATISTIK 2011 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Marts 2019 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hovedresultater og forskelle fra sidste undersøgelse

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2011

IDA LØNSTATISTIK 2011 2011 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2011 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2011 Denne pjece indeholder de væsentligste resultater om løn og lønudvikling

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Februar 2018 Kønsbestemt lønforskel? Resume Denne analyse ser alene på de privatansatte

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Februar Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren. Tænk længere

Februar Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren. Tænk længere Februar 2019 Djøfs lønstatistik for ledere i uddannelsesog undervisningssektoren Tænk længere Nyhed Samlet lønstatistik for ledere i uddannelses- og undervisningssektoren I denne publikation får du en

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Tyskland

IDA LANDEGUIDE 2011 Tyskland IDA LANDEGUIDE 2011 Tyskland 1. LANDET 1. Opholdsland Tyskland 57 100,0% I alt 57 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 USA

IDA LANDEGUIDE 2011 USA IDA LANDEGUIDE 2011 USA 1. LANDET 1. Opholdsland USA 61 100,0% I alt 61 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Australien

IDA LANDEGUIDE 2011 Australien IDA LANDEGUIDE 2011 Australien 1. LANDET 1. Opholdsland Australien 16 100,0% I alt 16 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien

IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien IDA LANDEGUIDE 2011 Belgien 1. LANDET 1. Opholdsland Belgien 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Indien

IDA LANDEGUIDE 2011 Indien IDA LANDEGUIDE 2011 Indien 1. LANDET 1. Opholdsland Indien 10 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne

IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne IDA LADNEGUIDE 2011 Færøerne 1. LANDET 1. Opholdsland Færøerne 24 100,0% I alt 24 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Canada

IDA LANDEGUIDE 2011 Canada IDA LANDEGUIDE 2011 Canada 1. LANDET 1. Opholdsland Canada 13 100,0% I alt 13 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Oman

IDA LANDEGUIDE 2011 Oman IDA LANDEGUIDE 2011 Oman 1. LANDET 1. Opholdsland Oman 11 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2018 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2018 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS december 2018 Udarbejdet

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Indhold 1. Udfyld felterne Ledere i en region eller kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

Lønstatistik Privatansatte. Tænk længere

Lønstatistik Privatansatte. Tænk længere Lønstatistik 2015 Privatansatte Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2015 Privatansatte Pæne, men ikke prangende lønstigninger Flere iagttagere konstaterer for tiden, at opsvinget ikke er helt så godt

Læs mere

Lederløn Lederne December 2016

Lederløn Lederne December 2016 Lederløn 2016 Lederne December 2016 Lederløn 2016 20 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2016 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere med din uddannelse

Læs mere

IDA LAnderapport 2011 Norge

IDA LAnderapport 2011 Norge IDA LAnderapport 2011 Norge 1. LANDET 1. Opholdsland Norge 55 100,0% I alt 55 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten Lønstatistik 2012 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er

Lønstatistik for privatansatte ph.d.er Lønstatistik for privatansatte ph.d.er LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Lønbarometeret. Ordbog

Lønbarometeret. Ordbog Lønbarometeret Ordbog Anciennitet For kommuner og regioner kan du indtaste antal års anciennitet. Ancienniteten regnes som det antal år, du har haft arbejde i fast stilling som sygeplejerske eller radiograf

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Indhold 1. Udfyld felterne Ikke ledende i region/kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for at

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global + 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat.

Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Dato: 26. marts 2018 Sagsnr. 2018-0097721 Bestilling fra tidligere borgmester Ninna Thomsen af notat om lønbånd og aflønning

Læs mere

IDA Landerapport 2013

IDA Landerapport 2013 IDA Landerapport 0 UAE - Forenede Arabiske Emirater Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere