Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft"

Transkript

1 Cand. Merc. i finansiering Skrevet af: Vejleder: Svend Jakobsen Udviklingsmuligheder for variabelt forrentede lån med renteloft - med inspiration fra Adjustable Rate Mortgages Institut for Regnskab, Finansiering & Logistik Handelshøjskolen i Århus August 2005

2 Cand. Merc. i finansiering Side ii Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE: I FIGUROVERSIGT IV TABELOVERSIGT V BILAGSOVERSIGT VI EXECUTIVE SUMMARY VIII 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING FOKUS OG SYNSVINKEL VIGTIGE DEFINITIONER OVERORDNEDE DEFINITIONER FRA PROBLEMFORMULERINGENS KRITERIER TIL MÅLBARE RESULTATER AFGRÆNSNING EMPIRI OG ANVENDTE DATA: FREMSTILLINGENS DISPONERING PRÆSENTATION AF GARANTILÅN VARIABEL FORRENTNING RENTELOFT RENTECAP AUTOMATISK KONVERTERING RENTETILLÆG FØRTIDIG INDFRIELSE INSPIRATION TIL ALTERNATIVE LÅNEEGENSKABER: ADJUSTABLE RATE MORTGAGES BEGRÆNSNINGER I DEN VARIABLE FORRENTNING RENTECAPS TEASER EN RABAT PÅ RENTEN I DET FØRSTE ÅR FASTRENTEPERIODE I HYBRIDE ADJUSTABLE RATE MORTGAGES ALTERNATIVE LOFTER OG ANDRE LÅNEVILKÅR METODE TIL PRISFASTSÆTTELSE OG ANALYSE BEREGNING AF BETALINGSRÆKKER OG KURS FOR GARANTILÅN KURS OG BETALINGSRÆKKE FOR DEN VARIABELT FORRENTEDE OBLIGATION EFFEKTEN AF DEN INDBYGGEDE OPTION PRÆSENTATION AF RENTESTRUKTURMODELLEN VASICEKS RENTEMODEL 27

3 Cand. Merc. i finansiering Side iii HVAD SKAL RENTESTRUKTURMODELLEN BIDRAGE MED I PRISFASTSÆTTELSEN? BESTEMMELSE AF PARAMETRENE I VASICEK-MODELLEN MONTE CARLO SIMULATION EN NUMERISK METODE TIL PRISFASTSÆTTELSE PRISFASTSÆTTELSE VIA MONTE CARLO SIMULATION IMPLEMENTERING AF MONTE CARLO SIMULATION FRA METODE TIL SAMMENLIGNENDE ANALYSE 41 6 PRISFASTSÆTTELSE OG ANALYSE AF GARANTILÅN KURSNIVEAU, KURSRENTESAMMENHÆNG OG FORMUEEGENSKABER EFFEKTEN AF RENTETILLÆGGET SAMMENLIGNING AF YDELSER OG RENTERISIKO PERIODEOMKOSTNINGER FOR GARANTILÅN VURDERING AF GARANTILÅN OG VALG AF LÅN TIL VIDERE ANALYSE UNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR PRODUKTUDVIKLING EFFEKTEN AF ANDRE SPECIFIKATIONER AF RENTELOFTET BETYDNING AF STØRRELSEN AF RENTELOFTET BETYDNING AF LÆNGDEN AF RENTELOFTET KURSNIVEAUET FOR KOMBINATIONER AF LÆNGDE OG STØRRELSE AF RENTELOFT BETYDNINGEN AF AT TILFØJE ET RULLENDE LOFT KURSNIVEAUET FOR KOMBINATIONER AF RULLENDE LOFT OG LØBETIDSLOFT HYBRIDE GARANTILÅN EFFEKT AF AT BENYTTE EN TEASERRENTE 79 8 SAMLET VURDERING AF UDVIKLINGSMULIGHEDERNE FOR GARANTILÅN POSITIVE BIDRAG FRA DE ENKELTE LÅNEELEMENTER LAVERE BELASTNING FRA KURSTABET? FORBEDRING AF FORMUEEGENSKABERNE? MINDRE RENTERISIKO? LAVERE PERIODEOMKOSTNINGER PÅ 5 ÅRS SIGT? HVAD BETYDER FORTSAT PRODUKTUDVIKLING FOR LÅNTAGER? DE MARKEDSMÆSSIGE RAMMER FOR FORTSAT PRODUKTUDVIKLING ANBEFALINGER TIL VIDERE BRUG FORSLAG TIL YDERLIGERE UNDERSØGELSER KONKLUSION 92 LITTERATURLISTE: 94 BILAG

4 Cand. Merc. i finansiering Side iv Figuroversigt Figur 6.1: Kursrentesammenhæng v/ parallelle skift i rentestrukturen u/rentetillæg...45 Figur 7.1: Kursrentesammenhæng for forskellige niveauer af renteloftet...56 Figur 7.2: Kursrentesammenhæng for forskellige løbetider for renteloftet.62 Figur 7.3: Kursniveau for kombinationer af størrelse og løbetid for renteloftet..67 Figur 7.4: Kursrentesammenhæng for forskellige rullende lofter...69 Figur 7.5: Kursniveau for kombinationer af rullende lofter og løbetidslofter Figur 7.6: Kursrentesammenhæng for forskellige hybride garantilån Figur 7.7: Kursrentesammenhæng for forskellige teaserrenter...80

5 Cand. Merc. i finansiering Side v Tabeloversigt Tabel 5-1: Faktiske swaprenter og beregnede nulkuponpriser for løbetider på 1-10 år Tabel 5-2: Resultater af kalibreringer til Vasiceks rentemodel...35 Tabel 6-1: Startydelser og maksimale ydelser for danske garantilån (u/ rentetillæg) Tabel 6-2: Startydelse og maksimale ydelser for danske garantlån (m/ rentetillæg)...49 Tabel 6-3: Periodeomkostninger for danske (u/ rentetillæg) Tabel 6-4: Periodeomkostninger for danske lån (inkl. rentetillæg) Tabel 7-1: Modelkurser for forskellige niveauer af renteloftet ved parallelle renteskift...57 Tabel 7-2: Første nettoydelse og den maksimale nettoydelse for forskellige rentelofter Tabel 7-3: Periodeomkostninger for forskellige størrelser af renteloftet...60 Tabel 7-4: Modelkurser for forskellige længder af renteloftet Tabel 7-5: Startydelser og maksimale ydelser for forskellige løbetider for renteloftet Tabel 7-6: Periodeomkostninger for forskellige længder af renteloftet...66 Tabel 7-7: Modelkurser for forskellige rullende lofter Tabel 7-8: Startydelser og maksimale ydelser for forskellige rullende lofter...71 Tabel 7-9: Periodeomkostninger for rullende lofter Tabel 7-10: Modelkurser for hybride garantilån...75 Tabel 7-11: Startydelser og maksimale ydelser for forskellige fastrenteperioder Tabel 7-12: Periodeomkostninger for forskellige fastrenteperioder Tabel 7-13: Startydelser og maksimale ydelser for teaserrenter...80 Tabel 7-14: Periodeomkostninger for forskellige teaserrenter Tabel 8-1 Oversigt over positive bidrag til de forskellige kriterier....83

6 Cand. Merc. i finansiering Side vi Bilagsoversigt Bilag 1: Illustration af det historiske forløb for 3. og 6. mdr. CIBOR i perioden Bilag 2: Tabeller for den generelle konvergens i Monte Carlo simulationen med og uden antitetisk teknik. Bilag 3: Kopi af tal for CIBOR-renter fra Børsen d. 7. april Bilag 4: Supplerende talmæssigt materiale til analyse af de danske garantilån: Modelkurser, optionsværdier, ydelser og nøgletal for simulationens konvergens. Bilag 5: Supplerende talmæssigt materiale til analyse af størrelsen af renteloftet: Optionsværdier, ydelser og nøgletal for simulationens konvergens. Bilag 6: Supplerende talmæssigt til analyse af længden af renteloftet: Optionsværdier, ydelser og nøgletal for simulationens konvergens. Bilag 7: Supplerende talmæssigt til analyse af rullende lofter: Optionsværdier, ydelser og nøgletal for simulationens konvergens. Bilag 8: Supplerende talmæssigt til analyse af hybride garantilån: Optionsværdier, ydelser og nøgletal for simulationens konvergens. Bilag 9: Supplerende talmæssigt til analyse af teaserrenter: Optionsværdier, ydelser og nøgletal for simulationens konvergens. Bilag 10: Udskrift af Visual Basic program til Monte Carlo simulation: Grundmodel til beregning af modelkurser til kursrentesammenhæng.

7 Cand. Merc. i finansiering Side vii Bilag 11: Udskrift af Visual Basic program til Monte Carlo simulation: Grundmodel til beregning af anslåede indfrielseskurser og horisontomkostninger. Bilag 12: Til analyse af størrelsen af renteloftet: Udsnit af Visual Basic program til beregning af betalingsrækken. Bilag 13: Til analyse af længden af renteloftet: Udsnit af Visual Basic program til beregning af betalingsrækken. Bilag 14: Til analyse af rullende lofter: Udsnit af Visual Basic program til beregning af betalingsrækken. Bilag 15: Til analyse af hybride garantilån: Udsnit af Visual Basic program til beregning af betalingsrækken. Bilag 16: Til analyse af forskellige teaserrenter: Udsnit af Visual Basic program til beregning af betalingsrækken. Indhold af vedlagte dokumentations CD: 1. Historiske data for alle CIBOR-renter for perioden downloaded fra Nationalbankens hjemmeside: 2. Consumer Handbook Handbook on Adjustable Rate Mortgages udgivet af Federal Reserve Board Office of Thrift Supervision. 3. Danmarks Nationalbank: Værdipapirstatistik, marts 2005.

8 Cand. Merc. i finansiering Executive summary Side viii Executive summary The subject of this paper is to carry out an investigation of the consequences of altering or adding more features to the adjustable rate mortgages recent introduced to the Danish borrowers. Recent development in the Danish mortgages industry has given these borrowers an opportunity to take advantage of the current low level of the short 6 month CIBOR rate, and because of the fact, that the new products contain interest rate caps, this advantage can be exploited without risking larger increases in the interest rate. Due to fierce competition in this industry further product development can be expected. The purpose of this paper is to examine to which extent further innovations of this type of loan can make positive contributions to the supply of Danish mortgages. In order to decide which loan to choose all borrowers need to take several aspects into account. As well as the economic condition of the household the borrower must decide on an acceptable level of exposure to possible changes in the interest rate and on the acceptable level of losses due to the lower bond price at issuance. Furthermore the borrower must consider the expected loan period along with any desired effects on the bond price from changes in the interest rate and the total amount of costs for a given loan period. Measures of these aspects are the centre of the investigation and all new or existing loan features are evaluated with respect to these measures. The starting point of the investigation are the present types of Danish adjustable rate mortgages with interest rate caps of 5 and 6 percent. The ideas for further development originate from the present types of adjustable rate mortgages in the mortgage industry of the United States. The American types of adjustable rate mortgages also contain life of loan interest rate caps as well as periodic caps. In addition many of these loans also contain interest rate discounts or a fixed level of interest in the first period of the loan life. The model used to provide the necessary interest rates for the valuation of the adjustable rate mortgages is Vasiceks term structure model with mean reversion, and the numerical method used to value the loans is the Monte Carlo technique, which provides us with an expected value of all the bonds in question.

9 Cand. Merc. i finansiering Executive summary Side ix The preliminary analysis of the present Danish loans proves that the Danish adjustable rate mortgages with interest rate caps indeed brings advantages from fixed rate loans as well as advantages due to the adjustability of the interest rate together. The primary analysis recovers the consequences of altering or adding new features to an adjustable rate mortgage with a life of loan interest cap of 5 %. The common result of all of the analysis is that practically no feature can be added or altered with unambiguous improvements of the important criteria for loan decisions. If borrowers emphasizes the level of losses that originates from the issuance of the bonds, improvements of this criterion can be obtained in raising the level of the life of loan cap or shortening the maturity of the life of loan cap, whereas the addition of periodic caps, discounts of making the loans hybrid raises the level of losses. The price sensitivity to interest rate changes increases the more the interest rate payments resemble fixed rate payments. This is carried out by lowering the life of loan cap or through the making of hybrid adjustable rate mortgages. The interest rate risk is reduced trough the lowering of the interest rate caps and trough the lengthening of the maturity of these caps. Although the hybrid feature and the discount offerings puts a constrain on the coupon rate in the first period of the life of the loan, the immediate increase of the payments after this period brings more interest rate risk into the loan. The effects of any innovations on the total costs of holding the loan in a period of 5 years depends heavily on the level of interest in the next 5 years. Only the addition of periodic caps brings a reduction of these costs to all levels of the interest rate. If other features are considered borrowers must rely on their expectations to the future interest rate level. If interest rates are expected to fall a raise in the level of the life of loan cap, a shorter interest rate cap or a lower periodic cap will provide lower total costs. The direction of change in the life of loan interest rate cap or the length of this cap should be the same if the interest rates remain the same during the loan period. If positive changes occur then lower or longer caps, smaller periodic caps or longer hybrid periods will cause lower total periodic costs.

10 Cand. Merc. i finansiering Executive summary Side x Due to the fact that the addition or altering of almost any of the above mentioned features has adverse side effects, an expansion of the present supply of loan features gives raise to the opportunity of giving a precise priority to the different criteria and borrowers can choose loan features that seem tailored. On the other hand the increase of several alternatives necessitates, that borrowers are able to see through any possible adverse effects. This also facilitates the need for serious and thorough guidance from the Danish mortgage industry. There are large differences between the issuance and handling of mortgages in the United States compared to Denmark. While the Danish mortgage industry are subject to a principle of balance to ensure balance between the yearly payments received and made from the groups of bonds, the US industry can use the loans to issue different classes of securities. Due to the organisational and legal constraints in the Danish mortgage industry and in the light of the investigation results, the recommendations concerning any further innovations of mortgages is limited to varying the size or the length of interest rate caps and to adding periodic caps. Investigation of these features has proven them to be able to make positive contributions to some or most of the important criteria allthough not simultaniously and most importantly, at different costs all of these instruments can be used to better protect borrowers from unwanted effects from future interest rate increases.

11 Indledning Cand. Merc. i finansiering Side 1 1. Indledning Med Realkredit Danmarks lancering af FlexGaranti i efteråret 2004 blev interessen på det danske realkreditmarked og blandt de danske låntagere for alvor rettet mod variabelt forrentede lån med renteloft på hele lånets løbetid. Variabelt forrentede lån med renteloft har været en del af det danske udbud siden Totalkredit i foråret 2000 lancerede BoligXlånet; et 5-årigt variabelt forrentet lån med renteloft. De nærmeste konkurrenter til dette lån med renteloft var på dette tidspunkt selvstændige rentegarantier, som kunne købes i tilknytning til de populære rentetilpasningslån hos bl.a. Realkredit Danmark 1. Da variabelt forrentede lån med renteloft således har været et anvendt og kendt produkt i flere år, skal baggrunden for timingen og indholdet af Realkredit Danmarks produktudvikling ses i lyset af flere forskellige forhold. Lånemarkedet har i de sidste mange år været præget af en faldende kort rente, hvorfor rentetilpasningslån med forskellige løbetider har udgjort en voksende andel af alle nyudstedelser. Dette har sammen med stigende huspriser øget de danske husholdningers eksponering overfor stigninger i renten, da en stigning i renten både ville medføre en stigning i de månedlige ydelser samt risiko for udhuling af låntagers friværdi. I løbet af 2004 var alle realkreditinstitutter enige om, at der ventede en rentestigning forude, men der herskede uenighed om, hvornår denne rentestigning ville komme. Nogle mente, at rentestigningen kom inden udgangen af 2004 og anbefalede derfor fastforrentede obligationer eller i hvert fald kurssikring til decemberauktionen for rentetilpasningslån. Andre var af den overbevisning, at rentestigningen først ville komme efter årsskiftet til 2005 og anbefalede derfor stadig korte rentetilpasningslån. Behovet for et midterprodukt, som kunne udnytte den lave rente og samtidig dæmme op for eventuelle fremtidige rentestigninger, syntes klart. 1 Også Nykredit, Danske Kredit og BG Kredit tilbød selvstændige rentegarantier jf. Tørnes-Hansen, Stig og Lars Thomsen: Rentegarantier nye perspektiver på lån med rentetilpasning.

12 Indledning Cand. Merc. i finansiering Side 2 Sidst men ikke mindst øjnede Realkredit Danmark med lanceringen af FlexGarantien en chance for at tilbyde låntagerne i de store 6 % -serier, som på daværende tidspunkt endnu ikke havde været oplagte til konvertering, en alternativ kilde til finansiering uden risiko for en højere rente, end den de sad med i forvejen. Med Realkredit Danmarks produktudvikling startede et kapløb mellem de forskellige realkreditinstitutter om hurtigt at være i stand til at tilbyde lignende eller alternative produkter til låntagerne. BRFkredit og Nordea Kredit kunne hurtigt efter nyheden om FlexGaranti tilbyde deres egne varianter af denne lånetype, mens Totalkredit og Nykredit i den efterfølgende måned oprustede med nye BoligXlån og RenteMax med 30-årige rentelofter. Dette har betydet, at der allerede efter 1. kvartal 2005 er udestående rentegarantiobligationer for 112 mia. kr. mod ca. 30 mia. i oktober Med denne væsentlige udvikling af det danske udbud af realkreditlån er danske låntagere kommet et stort skridt i retning mod realkreditlån, hvor udnyttelse af den lave rente ved variabel forrentning og sikkerheden ved fast forrentning er kombineret i ét og samme lån. Spørgsmålet er, om udviklingen af denne lånetype er nået så langt, som det er muligt og fornuftigt, eller om der kan tilføjes yderligere låneegenskaber til at variere eller forbedre variabelt forrentede lån med renteloft. 2 Jf. Værdipapirstatistik, Marts 2005 fra Danmarks Nationalbank.

13 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 3 2. Problemformulering Med de variabelt forrentede lån med renteloft, der er tilgængelige for de danske låntagere er der formentlig kun repræsenteret en lille andel af de muligheder der er for at tilføje en eller anden form for begrænsning eller beskyttelse i forhold til den variable forrentning. Der er hård konkurrence blandt realkreditinstitutterne om at tiltrække låntagere i kampen om markedsandele. Dette er udviklingen siden FlexGarantiens introduktion et tydeligt eksempel på og med en formodning om, at denne konkurrencesituation fortsætter, kan man forvente, at realkreditinstitutterne vil fortsætte produktudviklingen mod mere kreative og måske også mere komplicerede lånetyper. Spørgsmålet er, om fortsat udvikling af variabelt forrentede lån med renteloft med en ændring af eksisterende eller tilføjelse af nye låneelementer kan lægge yderligere begrænsninger på kuponrenten uden andre væsentlige forringelser af lånets egenskaber? Formålet med denne fremstilling er derfor at undersøge, i hvilken udstrækning fortsat produktudvikling af variabelt forrentede lån med renteloft kan bidrage positivt til de økonomiske og risikomæssige kriterier, som den private låntager bør benytte i beslutningsprocessen for valg af lån til finansiering af fast ejendom. Ideelt set er der flere kriterier, der bør tages i betragtning, når en privat låntager skal vælge lånetype til finansiering af fast ejendom: 1) Forventningen til det fremtidige renteniveau, 2) låntagers økonomiske råderum her og nu og i fremtiden, 3) låntagers risikovillighed, 4) størrelsen af det kurstab, som opstår ved udstedelsen af de bagvedliggende obligationer, 5) lånets formueegenskaber samt 6) de samlede omkostninger, hvis lånet skal indfries før tid. Problemet med de tre førstnævnte kriterier er, at det er vanskeligt for såvel rådgiver som låntager at forudsige, hvad der venter i lånets løbetid. Derfor er det naturligt, at nogle låntagere vælger at lægge meget stor vægt på det nuværende lave renteniveau

14 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 4 og den lave korte rente, som giver låntager en sikker ydelsesbesparelse her og nu, mens der lægges mindre vægt på risikoen for, at ydelsen i et rentetilpasningslån eller et variabelt forrentet lån kan stige som følge af fremtidige rentestigninger. Et væsentligt og relevant kriterium, som kan dæmme op for dette dilemma, er en belysning af lånets renterisiko, som kan bruges til støtte for disse mere subjektive hensyn til låntagers økonomiske råderum og risikoprofil. Vurderingen af kurstab, formueegenskaber og de samlede omkostninger er mere objektiv og er præget af lånets konstruktion samt den markedsmæssige vurdering af lånet. Kurstabet har betydning for størrelsen af obligationshovedstolen i forhold til provenuet, mens lånets formueegenskaber har betydning for kursværdien af obligationsrestgælden, når renteniveauet falder eller stiger. Dette kan have betydning, hvis de samlede omkostninger skal gøres op for en lånehorisont, som er kortere end lånets løbetid. Undersøgelsen af effekterne af yderligere produktudvikling tager udgangspunkt i en gennemgang og analyse af garantilån med loft på hele løbetiden, og inspirationen til produktudviklingen hentes fra den amerikanske sektor for finansiering af fast ejendom. Her findes adjustable rate mortgages, der indeholder flere egenskaber, som er interessante at afprøve i sammenhæng med de danske produkter. Disse egenskaber analyseres og vurderes med udgangspunkt i de objektive kriterier for valg af lån, som skitseret ovenfor, nemlig størrelsen af kurstabet, lånets formueegenskaber, de samlede omkostninger for forskellige lånehorisonter samt lånets renterisiko. En afledt effekt af fortsat produktudvikling kunne være, at låntager præsenteres for flere valgmuligheder, bedre låneegenskaber eller større fleksibilitet, når der ønskes variabel forrentning sammen med en vis grad af beskyttelse mod rentestigninger. Fælles for det nuværende udbud er, at der ikke er mulighed for individuelle tilpasninger i de variabelt forrentede lån, hvor elementer som renteloftets størrelse og løbetid samt rentetillægget er standardiserede og fastlagt i den bagvedliggende serie. En udvidelse af de nuværende muligheder vil således være interessant for låntager, men da flere valgmuligheder eller alternative låneegenskaber kan gøre realkreditlån

15 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 5 mere komplekse og valget imellem forskellige lån mindre åbenlyst, vil eventuel produktudvikling også stille større krav til den rådgivning, som låntager modtager. Yderligere produktudvikling er også interessant for obligationsinvestorer. I sidste ende er det op til investorerne, om de vil tage nye typer af realkreditobligationer til sig, og hvordan sådanne realkreditobligationer vurderes prismæssigt. Fortsat produktudvikling vil stille nye og ofte større krav til denne gruppes evne til at vurdere de bagvedliggende obligationer, men med udviklingen kommer også mulighederne for investeringsobjekter, der passer til specifikke investeringsformål. Sidst men ikke mindst er problemstillingen yderst relevant for de udbydere, der opererer på realkreditmarkedet. Med en skærpet konkurrence blandt realkreditinstitutterne om at introducere nye og bedre lån for at erobre eller holde på markedsandele, vil produktudvikling og nytænkning mod flere og mere kreative og individuelle løsninger blive en vigtig konkurrenceparameter i kampen om de private kunder, og det er derfor relevant at undersøge, i hvilken retning yderligere produktudvikling kan ske. 2.1 Fokus og synsvinkel Fremstillingens problemstilling behandles primært set ud fra den private låntagers synsvinkel, da det er denne gruppes adgang til alternative låneegenskaber, som kan bidrage med bedre eller mere fleksible lån, der ses som det væsentligste. Udformningen af undersøgelsen bærer derfor præg af de kriterier for valg af lån, som låntager og/eller dennes rådgiver bør inddrage i beslutningsprocessen, hvis danske garantilån tilføjes alternative låneelementer. For at give afhandlingen og de afsluttende anbefalinger et mere realistisk præg, er det nødvendigt at have for øje, at komplekse lånetyper, som de belyste, ikke bliver nogen succes, hvis investorerne og markedet ikke kan eller vil opsuge de bagvedliggende obligationer. Den afsluttende vurdering berører derfor også mere markedsrelaterede synsvinkler.

16 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 6 Undersøgelsens altoverskyggende fokus er komparativ analyse. Undersøgelsen gør brug af sammenlignende analyser med henblik på at belyse og vurdere de relative effekter af at ændre eller tilføje nye låneegenskaber. Sammenligningerne foretages dels på tværs af forskellige danske lånetyper og dels som følsomhedsanalyser indenfor rammerne af de enkelte nuværende og alternative låneegenskaber. Fortolkningerne af de udførte sammenligninger og analyser tager udgangspunkt i de grundlæggende teorier og sammenhænge omkring prisdannelse for realkeditobligationer og optioner. 2.2 Vigtige definitioner Overordnede definitioner Garantilån eller variabelt forrentede lån med renteloft bruges som betegnelse for de lån, hvor renten skifter hyppigere, end der sker refinansiering. Totalkredits BoligXlån har f.eks. kvartårlige rentebetalinger med halvårlige rentejusteringer, men der sker ikke refinansiering hver gang renten justeres. Betegnelsen garantilån dækker således over alle de lån, som er udbudt i kølvandet på introduktionen af FlexGaranti, nemlig Nykredits RenteMax, BRFkredits Garantilån, Nordeas Rentegarantilån samt alle nye og gamle varianter af Totalkredits BoligXLån. I afhandlingen bruges rentetilpasningslån som betegnelse for de lån, hvor renten er fast indtil næste refinansiering. F.eks. er en F3 er et rentetilpasningslån, hvor renten er fast i tre år, indtil den næste refinansiering finder sted og en ny rente fastsættes ud fra låneauktionens skæringsrente. Til illustration af betydningen af den variable forrentning i garantilån, benyttes et fiktivt variabelt forrentet lån med en løbetid på 30 år, hvor der sker rentetilpasning - uden refinansiering - hvert halve år Fra problemformuleringens kriterier til målbare resultater Analysen og vurderingen af de forskellige lån og nye låneegenskaber foretages med udgangspunkt i de kriterier for låntagers valg af lån, som er skitseret i problemformuleringen, nemlig lånets kurstab, formueegenskaber, renterisiko, og samlede omkostninger. Inden analysen påbegyndes, er det fundet nødvendigt at slå fast, hvordan disse begreber definere og konkretiseres og kan transformeres til nogle

17 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 7 målbare kriterier for valg af lån. Fremgangsmåden for den præcise beregning af disse størrelser i analyserne kommenteres efter præsentationen af den numeriske metode i afsnit 5.4. Kurstab Forskellige låneegenskaber kan have stor indflydelse på den kurs, som de bagvedliggende obligationer udstedes til, hvilket har betydning for størrelsen af det kurstab, som forøger obligationsrestgælden. Denne belastning fra kurstabet har indflydelse på niveauet af ydelserne samt størrelsen af restgælden på forskellige horisonttidspunkter. Derfor indeholder samtlige analyser kommentarer til kurstabets betydning for lånenes fordelagtighed. Kurstabet vurderes ud fra det nuværende renteniveau, hvor forskelle i de behandlede låns egenskaber afspejler sig i højere eller lavere modelkurser. Udstedelseskursens betydning understreges ligeledes i forskellen mellem låneprovenuet og den obligationsrestgæld, som låntager skal afdrage på, hvor den ydelsesmæssige belastning kommer til udtryk i den forøgelse af nettoydelserne, som kan henregnes til kurstabet. Formueegenskaber Et andet aspekt af begrebet renterisiko følger af risikoen for en udhuling af husejernes friværdi, hvis renten stiger. Dette stiller krav til formueegenskaberne for de lån, som låntager skal vælge imellem. Formueegenskaberne for et lån afspejler sig i den rentefølsomhed, som kursen udviser ved ændringer eller skift i markedsrenten og/eller rentestrukturen, og er interessante, hvis låntager foretager en førtidig indfrielse af sit lån. Ved et fald i renterne er formueegenskaberne specielt interessante for den låntager, som gerne vil konvertere sit lån til en lavere rente. Ved generelle stigninger i renteniveauet er det af væsentlig betydning, om eller hvor meget kursen falder, for den låntager, som ønsker at opkonvertere. I undersøgelsens analyser illustreres formueegenskaberne gennem en beregning af modelkurserne for forskellige parallelle skift i rentestrukturen, ligesom formueegenskaberne afspejler sig ved beregning af anslåede indfrielseskurser i horisontanalysen jf. nedenfor. Kursrenteforløbet,

18 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 8 kursrentesammenhæng og rentefølsomhed er alle betegnelser, som bruges i sammenhæng med kvalifikationen af de behandlede låns formueegenskaber. Renterisiko Renterisikoen i garantilånene følger af den variable forrentning i lånet, og kan antage flere forskellige definitioner. Renterisikoen kan defineres som risikoen for, at referencerenten og dermed kuponrenten stiger over lånets løbetid og afhænger af det fremtidige renteniveau eller teoretisk af specifikationen af processen for den korte rente i en rentestrukturmodel. Det som er interessant for låntager er imidlertid konsekvensen af at renten stiger, og derfor måles renterisikoen i denne fremstilling som størrelsen af de stigninger, som nettoydelsen kan antage fra den 1. terminsydelse til den maksimale ydelse, som følger af størrelsen af renteloftet. Analyserne af renterisikoen i denne fremstilling siger derfor ikke noget om sandsynligheden for, at kuponrenten rammer renteloftet, men forholder sig kun til den risiko, der ligger i den maksimalt mulige stigning i nettoydelserne. Visse låneelementer belyses dog bedst ved inddragelse af den forventede ydelse fra simulationen på et givet tidspunkt. Omkostninger Renteniveauet kan også have stor betydning for niveauet af de omkostninger, som låntager har ved at holde lånet i en given lånehorisont. Disse omkostninger benævnes periodeomkostninger eller horisontomkostninger. Når der i denne fremstilling henvises til lånets omkostninger, er det udelukkende denne type omkostninger, der henføres til og ikke de omkostninger, som følger af den praktiske optagelse og afvikling af lånet jf. afgrænsningen nedenfor. 2.3 Afgrænsning Af hensyn til det primære fokus samt omfanget af denne fremstilling er det fundet relevant at foretage visse afgrænsninger i forhold til nogle ellers interessante forhold.

19 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 9 Alle de variabelt forrentede lån med renteloft over hele løbetiden tilbydes også med afdragsfrihed. Kursen for obligationer med afdragsfrihed ligger generelt lidt under den tilsvarende obligation, der ikke har afdragsfrihed. Det findes ikke relevant at inddrage diskussioner om afdragsfrihed i afhandlingen i forhold til en undersøgelse af mulighederne for produktudvikling, da afdragsfrihed ikke er af afgørende betydning for, om det kan anbefales at arbejde videre med udviklingen af variabelt forrentede obligationer med renteloft. Konverteringsrisikoen vurderes ikke at have den store indflydelse på prisfastsættelse af den del af garantilånene, som indeholder en rentecap. Konverteringsrisikoen har derimod en stor indflydelse på prisfastsættelsen af de fastforrentede lån, der sammenlignes med i analysen af de danske produkter og en mindre indflydelse på prisen for garantilån med automatisk konvertering. Da en realistisk indarbejdelse af konverteringsrisikoen kræver en omfattende model for låntagernes konverteringsadfærd 3, og da konverteringsrisikoen pr. definition er begrænset i de fleste variabelt forrentede lån, og formentlig ikke vil bidrage til en klarere sammenligning af effekten af produktudviklingen, er en sådan model ikke inkluderet i nedenstående prisfastsættelser. Den prismæssige effekt af konverteringsrisikoen for garantilån med automatisk konvertering har indtil videre vist sig at give et lille fradrag i kursen i forhold til garantilån med rentecap. I horisontanalysens beregning af anslåede indfrielseskurser er det dog fundet hensigtsmæssigt at inddrage konverteringskurser på de konvertérbare lån, hvis den beregnede modelkurs overstiger konverteringskursen. Der er ikke inkluderet nogle af de udgifter, som ellers er obligatoriske i forbindelse med optagelse og tilbagebetaling af danske realkreditlån. Ved optagelse af realkreditlån skal låntager betale tinglysnings- og stempelafgift, optagelsesgebyr og kurtage, mens der betales et administrationsbidrag i forbindelse med hver 3 Konverteringsadfærden bestemmes bl.a. ud fra debitorsammensætning, størrelsen af de forskellige lån, hvor mange lån i serien, der tidligere er indfriet, nutidsværdigevinst, restløbetid, burnout o.s.v. jf. Jakobsen, Svend og Mikkel Svenstrup: Hvad praktikere bør vide om modeller for konverteringsadfærd, FinansInvest7/99, s

20 Problemformulering Cand. Merc. i finansiering Side 10 terminsydelse. Disse omkostninger og gebyrer er faste eller afhængige af lånets størrelse og må antages at være nogenlunde lige store uanset lånetyper. 2.4 Empiri og anvendte data: Fremstillingen er et eksempel på en empirisk undersøgelse. Undersøgelsen bygger på en observation af det aktuelle udbud i Danmark af variabelt forrentede lån med renteloft og af den amerikanske version af variabelt forrentede lån med renteloft. Desuden benyttes observationer af paralleller og forskelle mellem det amerikanske og det danske realkreditsystem til at afrunde den samlede vurdering af de belyste udviklingsmuligheder. For at kunne foretage prisfastsættelser og analyser er det nødvendigt at estimere en række parametre til input i den valgte rentestrukturmodel. Til dette formål er der indhentet data for 6 mdr. CIBOR fra Nationalbanken 4, hvor ændringerne i denne rentesats er benyttet til at beregne en historisk volatilitet for 6 mdr. CIBOR. De øvrige parametre er fundet gennem kalibrering til den danske swapkurve, hvorfor data for denne rentekurve er indhentet fra Danske Bank Fremstillingens disponering Med henblik på at bringe fremstillingen fra problemformulering til undersøgelse og vurdering er fremstillingens overordnede disponering som følger: Eftersom udgangspunktet for produktudviklingen er det aktuelle udbud af variabelt forrentede lån med renteloft, består første del af fremstillingen af en præsentation af de låneegenskaber, som kendetegner de danske garantilån. Når formålet er at vurdere, hvordan en videreudvikling af de udvalgte produkter kunne foregå, er det nødvendigt at kende de karakteristiske egenskaber for det produkt, der bruges som kilde til inspiration. Af denne årsag er de elementer fra de amerikanske Adjustable Rate Mortgages også genstand for behandling i første del af fremstillingen. 4 Data er downloadet fra Nationalbankens hjemmeside og findes på vedlagte dokumentationscd. 5 Danske Banks Finanscenter i Vejle har oplyst swaprenter som anført i afsnit x.

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005.

Realkreditlån med renteloft. Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005. Realkreditlån med renteloft Svend Jakobsen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Handelshøjskolen i Århus 1. Februar 2005 Oversigt Behovet for de nye lån Typer af garantilån Valg af prisfastsættelsesmodel

Læs mere

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering

Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Realkreditmarkeder: - CF realkreditobligationer - Prisfastsættelse og kalibrering Jesper Lund Quantitative Research Nykredit Markets 3. maj 2006 Plan for præsentationen Rene variabelt forrentede obligationer

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Ugeseddel nr. 14 uge 21

Ugeseddel nr. 14 uge 21 Driftsøkonomi 2 Forår 2004 Matematik-Økonomi Investering og Finansiering Mikkel Svenstrup Ugeseddel nr. 14 uge 21 Forelæsningerne i uge 21 Vi afslutter emnet konverterbare obligationer og forsætter med

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Valgfrit afdragsfrie lån

Valgfrit afdragsfrie lån Valgfrit afdragsfrie lån Morten Nalholm nalholm@math.ku.dk Valgfrit afdragsfrie lån p. 1/32 Introduktion Prisfastsættelse Modellering af låntagerheterogenitet S.Jakobsen:"unødigt kompliceret" (om et RDs

Læs mere

Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering

Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering Projektbeskrivelse: En analyse af danske husholdningers valg af realkreditlån og -konvertering Baggrund for projektet: Med et samlet realkreditudlån på 2.292 mia. kr. (godt 20% mere end Danmarks BNP) ved

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006

Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Praktiske erfaringer om prepaymentmodellering Gustav Smidth Alm. Brand Børs 22. maj 2006 Agenda Teaser Modelsetup hos Alm. Brand Børs Rentestrukturmodel Prepaymentmodel Burnout Estimation / kalibrering

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

realkreditobligationer

realkreditobligationer Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer indledning Nationalbanken ser med tilfredshed på, at Folketinget 11. marts 2014 vedtog en lovændring 1, der indfører betinget løbetidsforlængelse for de realkreditobligationer,

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Copenhagen Business School Summer school August 17, 2005 Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Quantitative Research nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Tirsdag den 23. oktober 2012

Tirsdag den 23. oktober 2012 Tirsdag den 23. oktober 2012 Dagsorden Velkommen! Ejendomsinvestering hvorfor investering i fast ejendom? Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Udfordringer & muligheder i det danske

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015

Finansiering. v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit. 15. September 2015 Finansiering v. seniorøkonom Jeppe Borre, Nykredit 15. September 2015 Hvem er jeg? Uddannelse Cand. polit(kandidat i økonomi) Tidligere jobs Studenterjobs i Undervisningsministeriet og Realkreditrådet

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Kvantitativ Analyse nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer p. 1/20 Kurs-rente grafer 150 140 BND MBS 104 102 130 100

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Kandidatafhandling. Horisontberegninger

Kandidatafhandling. Horisontberegninger Kandidatafhandling Horisontberegninger - Et rådgivningsværktøj når låntager skal vælge mellem et 30-årigt fastforrentet konverterbart lån og et 1-årigt rentetilpasningslån Forfatter: Forfatter: Martin

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda 1. Indledning 2. Et overblik

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 29. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 01E, 31E og 81E Nykredit

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere