Din brugermanual SONY ERICSSON W380

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Nu kan du tage musikken med dig overalt. kan se hele udvalget ved at besøge This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... Sådan tænder du telefonen.. Sådan foretager og modtager du opkald Hjælp i telefonen Talemeddelelse.... Viderestilling af opkald... Flere opkald på samme tid..... Konferenceopkald.... Mine numre.... Accept af opkald Begrænsning af opkald..... Faste numre.... Opkaldstid og -pris... Visitkort...

3 Opladning af batteriet Telefonoversigt Menuoversigt.. 11 Navigering Genveje..... Aktivitetsmenu.... Filhåndtering... Telefonens sprog Indtastning af tekst Meddelelser SMS'er MMS'er.

4 Skabeloner. Talemeddelelser Mine venner.... Område- og celleinformation Opkald.... Kontakter... Grupper..... Opkaldsliste.... Hurtigopkald Billedbehandling Kamera

5 . 36 Overførsel af billeder Billeder Bærbar, håndfri stereo... Walkman -afspiller Radio.... PlayNowTM..... Ringesignaler og melodier MusicDJTM. Lydoptagelse.. Videoafspiller Spil... Programmer...

6 Opgaver.... Noter.... Timer, stopur og regnemaskine... Husk koder.... Profiler.. Dato og tid..... Temaer Låse. IMEI-nummer Fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Fejlmeddelelser.

7 Vigtige oplysninger Vejledning i sikker og effektiv brug Begrænset garanti FCC Statement Declaration of Conformity for W380i Tilslutningsmuligheder 46 Indstillinger Brug af internettet RSS-læser. Trådløs BluetoothTM-teknologi..... Ved hjælp af USB-kablet.... Synkronisering.... Opdateringstjeneste Indeks Flere funktioner Bevægelsesstyring.

8 .. 54 Alarmer Kalender Indholdsfortegnelse This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson W380i GSM 900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Publikationsnummer: Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringesignaler. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f. eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. BluetoothTM er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. og Sony Ericssons brug af mærket sker under licens. Liquid Identity-logoet, PlayNow, TrackID og MusicDJer varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro, M2, WALKMAN-navnet og WALKMAN-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. TrackID leveres af Gracenote Mobile MusicIDTM. Gracenote og Gracenote Mobile MusicID er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Gracenote, Inc. Microsoft, Windows, Outlook og Vista er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. T9TM Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9TM Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, og yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for SunTM JavaTM J2METM. 3 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren.

9 Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U. S. Commerce Department's Table of Denial Orders). Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i "Rights in Technical Data and Computer Software Clauses" i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk Tip Advarsel En tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. > Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med. Se Navigering på side 13. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. 4 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Introduktion Samling Isæt et SIM-kort og batteriet, inden du tager telefonen i brug. Sådan isættes SIM-kortet Sådan isætakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Sådan oplader du batteriet 2,5 t. 1 Tilslut opladeren til telefonen. Det tager ca. 2,5 timer at oplade batteriet helt. 2 Tag opladeren ud ved at vippe stikket opad. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Du kan oplade batteriet når som helst og i kortere eller længere tid end 2,5 timer. Du kan afbryde opladningen uden at beskadige batteriet. 8 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Telefonoversigt Skærm Walkman -afspillerens knap Valgtast Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel Tilbagetast Hukommelseskortstik (under dækslet) Internettast Valgtast Slettetast 10 Navigeringstast 1orrige nummer, når Walkman -afspilleren anvendes. Søger efter radiokanaler. Springer til næste nummer, når Walkman -afspilleren anvendes. Søger efter radiokanaler. Viser statusoplysninger i standby. Øger lydstyrken under et opkald, eller når du anvender Walkman -afspilleren. Forøger lysstyrken, når du bruger kameraet. Tryk to gange for at afvise et opkald Formindsker lydstyrken under et opkald, eller når du anvender Walkman -afspilleren. Formindsker lysstyrken, når du bruger kameraet 14 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Genveje Du kan bruge tastaturgenveje til at gå direkte til en menu. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevis. Sådan går du direkte til den syvende menu Vælg Menu, og tryk på fra standby. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk på,, eller fra standby for at gå direkte til en funktion. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Genveje fra standby. 2 Gå til en indstilling, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje tilføj foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem. Internet dine internetbogmærker. Sådan vælger du pop-up-tekster Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Nye hændelser > Pop-up fra standby. Filhåndtering Du kan bruge Filhåndtering til at håndtere objekter, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Du skal muligvis købe et hukommelseskort særskilt. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang til bestemte funktioner. Sådan åbnes aktivitetsmenuen Tryk på. Aktivitetsmenuens faner Nye hænd. viser mistede opkald og nye meddelelser. Disse kan også indstilles til at blive vist som pop-uptekster. Hukommelseskort Telefonen understøtter hukommelseskort af typen Memory Stick MicroTM (M2TM), der giver telefonen mere lagerplads. Det kan også bruges som en transportabel hukommelse sammen med andre kompatible enheder. Introduktion 15 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan isættes et hukommelseskort Sådan fjernes et hukommelseskort 1 Tag batteridækslet af. 2 Isæt hukommelseskortet, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 1 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne hukommelseskortet. 2 Sæt batteridækslet på plads. Sådan får du vist indstillinger for hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Filhåndtering > fanen På Memory Stick fra standby. 2 Vælg Mere. 16 Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Håndtering af filer Du kan flytte og kopiere filer mellem telefonen, en computer og et hukommelseskort. Filer gemmes først på hukommelseskortet og derefter i telefonens hukommelse. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan oprette undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Når du håndterer filer, kan du vælge mere end én eller alle filerne i en mappe på samme tid, hvilket gælder alle objekter undtagen Spil og Programmer. Hvis hukommelsen er fuld, kan du skaffe plads ved at slette noget af indholdet. Faner i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner, og ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på hukommelseskortet. På Memory Stick alt indhold på hukommelseskortet. I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse.

10 Sådan får du vist oplysninger om filer 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere > Oplysninger. Sådan flyttes en fil i filhåndteringen 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere > Håndter fil > Flyt. 4 Vælg en indstilling Sådan markerer du flere filer i en mappe Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. Gå til en mappe, og vælg Åbn. Vælg Mere > Marker > Marker flere. Vælg Marker for at markere filerne. Sådan slettes en fil fra filhåndteringen 1 Vælg Menu > Filhåndtering fra standby. 2 Find filen, og tryk på. Telefonens sprog Du kan vælge det sprog, der skal bruges i telefonen. Sådan skiftes sprog på telefonen 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Generelt > Sprog > Telefonens sprog fra standby. 2 Vælg en indstilling. Indtastning af tekst Du kan bruge multitap- (indtastning vha. flere tryk) eller T9TMtekstindtastning til indtastning af tekst. T9-tekstindtastningsmetoden benytter en indbygget ordbog. Introduktion 17 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan skiftes tekstinputmetode Tryk på og hold nede, mens du indtaster tekst. Sådan skiftes mellem store og små bogstaver Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tal Tryk på og hold mens du indtaster tekst. nede, Sådan indtastes tekst vha. flere tryk 1 Vælg f. eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Hvis vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til indtastning vha. flere tryk. 3 Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. 4 Tryk på for at tilføje et mellemrum, når du har skrevet et ord. Sådan føjes ord til den indbyggede ordbog 1 Vælg Mere > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. T9 Text Input. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Indsæt. Sådan indsættes punktum og komma Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtastes tekst vha. T9TM-tekstindtastning Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde nede for at skifte til T9-tekstindtastning. Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f. eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. Brug eller til at se forslagene. Tryk på for at godkende et forslag Introduktion This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være tændt og inden for et nets rækkevidde. Sådan foretages et opkald 1 Indtast et telefonnummer fra standby (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Vælg Kald op. Du kan foretage opkald til numrene på kontaktlisten og opkaldslisten. Se Kontakter på side 20 og Opkaldsliste på side 22. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk på eller. Sådan slås mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til igen. Sådan slår du højttaleren til under et opkald Vælg Mere > Slå højttaler til. Hold ikke telefonen ind til øret, mens højttaleren er aktiv. Det kan skade din hørelse. Sådan foretages internationale opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde den nede, indtil tegnet "+" vises. 2 Indtast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Vælg Kald op. Sådan kalder du et nummer op igen Vælg Prøv igen?, når Ja vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, udsendes et højt signal. Sådan ser du mistede opkald fra standby Tryk på, gå til fanen Nye hændelser, og vælg et nummer. Hvis pop-up er valgt: Vælg Opkald, gå til fanen Mistede, og vælg et nummer. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis et net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan besvares et opkald Vælg Svar. Sådan afvises et opkald Vælg Optaget. Opkald 19 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og vælg Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Nødopkaldsnumre. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse Sådan tilføjer du en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Vælg en nummerindstilling. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. 7 Vælg Gem. Sådan indsættes et objekt i en telefonkontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til en kontakt, og vælg Mere > Rediger kontakt. Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj. Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes. Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til kontakter. Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIMkortet. Standardkontakt Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. Hvis Kontakter er valgt som standard, får dine kontakter alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, vist. Hvis du vælger SIMkontakter som standard, vises navne og numre for kontakter, der er gemt på SIM-kortet.

11 Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstillinger > Avanceret > Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Alle eksisterende oplysninger på SIMkortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. 5 Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. Sådan kopieres navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan kaldes op til en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Sletning af kontakter Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og tryk på. Sådan sletter du alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Slet alle kontakter. Afsendelse af kontakter Sådan sender du en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Mere > Send kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Sådan kaldes op til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Du kan gå direkte til en kontakt fra standby ved at trykke på Se Hurtigopkald på side 23.. Sådan ringes til en SIMkontakt fra telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter > Mere > Indstillinger > SIM-kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Kald op. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Autogem på SIM. 3 Vælg en indstilling. SIM-kontakter SIM-kontakter kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på SIM-kortet Sådan tilføjer du en SIM-kontakt Vælg Menu > Kontakter fra standby. Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. Indtast navnet, og vælg OK. Indtast nummeret, og vælg OK. Opkald 21 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Hukomm.status. Sådan gemmes kontakter på hukommelseskortet 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Avanceret > Backup til M.S. Synkronisering af kontakter Kontakter kan synkroniseres med din computer og visse webprogrammer. Der er flere oplysninger under Synkronisering på side Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Grupper > Ny gruppe fra standby. Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. Vælg Ny for at finde og vælge en kontakts telefonnummer eller -adresse. Gentag trin 3 for at tilføje flere telefonnumre eller -adresser. Vælg Udført. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om de allerseneste opkald. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 Vælg Opkald fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til et navn eller et nummer, og vælg Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 Vælg Opkald fra standby, og gå til en fane. 2 Gå til nummeret, og vælg Mere > Gem nummer. 3 Vælg Ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller vælg en eksisterende kontakt, som nummeret skal føjes til. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser, som du vil sende meddelelser til. Se Meddelelser på side 27. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Se Accept af opkald på side Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan sletter du opkaldslisten Vælg Opkald > fanen Alle > Mere > Slet alle fra standby. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede fra standby. Sådan redigerer du nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemedd.nr. fra standby. 2 Rediger nummeret, og vælg OK. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til. Kontakterne kan gemmes i position 1-9. Sådan føjes kontakter til hurtigopkaldsnumre Vælg Menu > Kontakter fra standby. Vælg Indstillinger > Hurtigkald. Gå til et positionsnummer, og vælg Tilføj. Vælg en kontakt. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Se Begrænsning af opkald på side Sådan foretager du hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og vælg på Kald op. Indstillinger for viderestilling af opkald Der er følgende standardindstillinger: Viderestil altid viderestil alle opkald Hvis optaget hvis et opkald allerede er i gang Ingen kontakt Hvis telefonen er slukket, eller den ikke er inden for rækkevidde Intet svar Hvis der ikke svares inden for et bestemt tidsrum Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Talemedd.nr. fra standby. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Opkald 23 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan viderestilles opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Viderestil opkald fra standby. 2 Gå til en opkaldstype og en indstilling for viderestilling, og vælg Aktiver.

12 3 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK. Sådan besvares et nyt opkald Vælg Svar under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Sådan afvises et nyt opkald Vælg Optaget under opkaldet, og fortsæt det igangværende opkald. Sådan afbryder du et igangværende opkald og besvarer et nyt opkald Vælg Erstat aktive opk. under opkaldet. Håndtering af to taleopkald Du kan på samme tid have et igangværende opkald og et parkeret opkald. Sådan skiftes mellem to opkald Vælg Mere > Skift under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Mere > Forbind opkald under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Mere > Overfør opkald under opkaldet. Din forbindelse til de to opkald afbrydes (operatørafhængigt). Sådan afbryder du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Vælg Afsl opk > Ja. Sådan afslutter du begge opkald Vælg Afsl opk > Nej. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald på samme tid. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to første opkald. Opkald venter Når tjenesten Opkald venter er aktiveret, høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver fra standby. Sådan foretager du et nyt opkald 1 Vælg Mere > Parker under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op, og vælg Mere > Kald op. 24 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Modtagelse af taleopkald nr. 3 Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Hvis dit abonnement understøtter tjenesten ALS (Alternate Line Service), kan du foretage separate opkald med forskellige telefonnumre. Konferenceopkald Når du bruger et konferenceopkald, kan du føre en fælles samtale med op til fem personer. Sådan forbindes de to opkald. Vælg Mere > Forbind opkald under opkaldet. Sådan tilføjes en ny deltager 1 Vælg Mere > Parker under opkaldet. Derved parkeres de forbundne opkald. 2 Vælg Mere > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil ringe op, og vælg Kald op. 4 Vælg Mere > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Sådan frakobles en deltager 1 Vælg Mere > Afbryd deltager. 2 Vælg den deltager, du vil koble ud. Sådan starter du en privat samtale 1 Vælg Mere > Tal med under opkaldet, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Mere > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter > Indstillinger > Specielle numre > Mine numre fra standby. 2 Vælg en indstilling. Accept af opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen > Ny fra standby. 2 Gå til en kontakt, eller vælg Grupper. Se Grupper på side 22. Sådan accepterer du alle opkald Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle opkaldere fra standby. Opkald 25 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Faste numre Med funktionen Faste numre kan der kun foretages opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. De faste numre er beskyttet af PIN2koden. Når du anvender faste numre, kan du stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer, 112. Indstillinger for begrænsning af opkald Der er følgende standardindstillinger: Alle udgående alle udgående opkald Udgående int. alle udgående internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Alle indgående alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald fra standby. 2 Vælg en indstilling. 3 Indtast dit password, og vælg OK. Dele af numre kan gemmes. Hvis du f. eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre bruges, kan du ikke vise eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan bruges funktionen Faste numre 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Faste numre > Aktiver. 3 Indtast din PIN2-kode, og vælg OK. 4 Vælg OK igen for at bekræfte. Sådan gemmer du et fast nummer 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Specielle numre > Faste numre > Faste numre > Nyt nummer. 3 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. 26 Opkald This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid for dine opkald. Sådan kontrollerer du opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger > fanen Opkald > Tid og pris > Opkaldstimere fra standby. Meddelelser SMS'er SMS'er kan også indeholde enkle billeder, lydeffekter, animation og melodier. Inden brug af meddelelsesfunktionen Du skal have et servicecenternummer. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og det er som regel gemt på SIM-kortet. Hvis nummeret til servicecentret ikke er gemt på SIM-kortet, skal du selv indtaste det. Sådan indtastes et servicecenternummer 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS > Servicecenter fra standby.

13 Nummeret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke vises noget nummer, skal du vælge Rediger > Nyt servicecenter og indtaste nummeret inklusive det internationale "+"-præfiks og landekoden. 3 Vælg Gem. Afsendelse af meddelelser Få oplysninger om indtastning af bogstaver under Indtastning af tekst på side 17. Visitkort Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Mit visitkort. 3 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Vælg Mere > Tilføj symbol > Indsæt for at indsætte et symbol. 4 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Sådan sender du dit visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Indstillinger > Mit visitkort > Send mit visitkort. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Meddelelser 27 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan skriver og sender du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > SMS. fra standby. 2 Skriv meddelelsen, og vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem. Se Grupper på side 22. Sådan får du vist en SMS i indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan lukkes en SMS Tryk på. Sådan ringes til et nummer i en SMS Gå til telefonnummeret, og vælg Kald op, mens du får vist meddelelsen. Lagring og sletning af SMS'er SMS'er, du har modtaget, gemmes i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller flytte dem til Simkortet. Sådan gemmes en SMS på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Gemte meddel. Sådan gemmer du et objekt i en SMS 1 Vælg objektet, mens du får vist meddelelsen. 2 Vælg Mere > Anvend. 3 Vælg en indstilling. Sådan sletter du en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. Sådan vælges flere SMS'er 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Mere > Marker flere. 3 Vælg Marker for at markere meddelelserne. Sådan indsættes et objekt i en SMS 1 Vælg Mere > Tilføj objekt, mens du skriver meddelelsen. 2 Vælg en indstilling og derefter et objekt. Modtagelse af SMS'er Du får besked, når du modtager en meddelelse. Meddelelser, du har modtaget, er gemt i indbakken. Sådan får du vist en SMS fra standby Hvis aktivitetsmenuen er indstillet: skal du vælge Vis. Hvis popup er valgt: Følg instruktionerne på skærmen. 28 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. MMS'er MMS'er kan indeholde tekst, billeder, sider, lydoptagelser, signaturer og vedhæftede filer. Du kan sende MMS'er til en mobiltelefon eller en -adresse. Inden brug af MMS-funktionen Du skal angive en internetprofil og din meddelelsesservers adresse. Hvis du ikke har en internetprofil eller meddelelsesserver, kan du automatisk hente alle indstillingerne fra netoperatøren eller fra com/support. Sådan vælger du en internetprofil 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Vælg en profil. Sådan indstilles meddelelsesserverens adresse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > MMS-profil fra standby. 2 Gå til en profil, og vælg Mere > Rediger > Meddelelsesserver. 3 Vælg Rediger, og indtast adressen. Afsendelse af meddelelser Få oplysninger om indtastning af bogstaver under Indtastning af tekst på side 17. Sådan opretter og sender du en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > MMS fra standby. 2 Indtast teksten, og tryk på for at føje elementer til meddelelsen. 3 Vælg Fortsæt > Opslag i Kontakter. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Modtagelse af MMS'er Du kan vælge, hvordan MMS'er skal overføres. Der er følgende standardindstillinger for overførsel af MMS'er: Altid automatisk overførsel. Spørg ved roam spørg, om der skal overføres, hvis der ikke er forbindelse til eget net. Aldrig ved roam. overfør ikke, når der ikke er forbindelse til eget net. Spørg altid spørg, om der skal overføres. Fra nye meddelelser vises i Indbakke. Sådan indstilles automatisk overførsel 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS > Autooverfør fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan får du vist en MMS fra standby Hvis aktivitetsmenuen er indstillet: skal du vælge Vis. Hvis pop-up er valgt: Følg instruktionerne på skærmen. Meddelelser 29 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan får du vist en MMS fra indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan lukkes en MMS Tryk på. Sådan gemmes et objekt i en MMS Vælg Mere > Gem objekter, og vælg et objekt, mens du får vist en MMS. Sådan sletter du en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser fra standby, og vælg en mappe. 2 Gå til meddelelsen, og tryk på. Meddelelsesindstillinger Du kan angive standardværdier for alle meddelelser eller vælge indstillinger, hver gang du sender en meddelelse. Sådan vælger du indstillinger for en SMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > SMS fra standby. 2 Gå til en indstilling, og vælg Rediger. Sådan vælger du indstillinger for en MMS 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > MMS fra standby. 2 Gå til en indstilling, og vælg Rediger. 30 Indstillinger for afsendelse Du kan bede om en kvittering for, at meddelelsen er læst eller modtaget, og tildele en prioritet til en specifik meddelelse. Du kan også føje flere modtagere til meddelelsen. Sådan vælger du indstillinger for afsendelse 1 Vælg Mere > Avanceret, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager.

14 2 Gå til en indstilling, og vælg Rediger. Skabeloner Hvis du ofte bruger samme vendinger og billeder i en meddelelse, kan du gemme meddelelsen som en skabelon. Sådan bruges en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend > SMS. 3 Tilføj tekst, vælg Fortsæt, og vælg en modtager. Sådan bruges en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Anvend. 3 Vælg Fortsæt, og vælg en modtager, når meddelelsen er klar. Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan tilføjes en SMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > Tekst fra standby. 2 Indsæt tekst, eller vælg Mere for at tilføje objekter. Vælg OK. 3 Skriv en titel, og vælg OK. Sådan tilføjes en MMS-skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner > Ny skabelon > MMS fra standby. 2 Indtast teksten, og tryk på for at føje elementer til meddelelsen. 3 Vælg Gem, skriv en titel, og vælg OK. Sådan redigeres en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skabeloner fra standby. 2 Gå til en skabelon, og vælg Mere > Rediger skabelon > Gem. Sådan gemmes en meddelelse som en skabelon 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Skabeloner. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS'er. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Talemeddelelse fra standby. 2 Optag meddelelsen, og vælg Stop > Send > Opslag i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Du kan bruge standard- funktioner og den -adresse, du bruger på din computer, i telefonen. Inden brug af -funktionen -indstillinger skal angives på din telefon. Du kan få disse indstillinger sendt direkte til din telefon fra Sony Ericssons supportwebsted, eller du kan angive dem manuelt. -indstillinger ved hjælp af internettet Du kan modtage indstillinger på Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Meddelelser 31 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Angivelse af -indstillinger manuelt Du kan også indtaste e- mail-indstillinger manuelt. Det kræver, at du får indstillingsoplysningerne fra din udbyder: Indstillingstyper Forbindelsestype -adresse Indgående server Brugernavn Password Udgående server Eksempler POP3 eller IMAP4 eksempel. com mail.eksempel.com jsmith zx123 mail.eksempel.com Sådan angiver du -indstillinger 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indstillinger fra standby. 2 Angiv indstillingerne. Hjælp vises, når du angiver indstillinger. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din -udbyder eller gå til En -udbyder kunne være den virksomhed, der gav dig din adresse, f.eks. it-administratoren på din arbejdsplads eller en internetudbyder. Du kan finde indstillingsoplysninger i indstillingerne til dit -program på din computer eller i et dokument fra din udbyder. Der er mange forskellige -udbydere. De anvender forskellig terminologi og kræver forskellige oplysninger. Ikke alle tjenesteudbydere tillader -adgang. Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Skriv ny fra standby. 2 Vælg Tilføj > Indtast -adr. Indtast -adressen, og vælg OK. 3 Vælg Rediger, hvis du vil angive flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg Tilføj > Indtast -adr. Indtast -adressen, og vælg OK. Vælg Udført, når du er klar. 4 Tryk på for at gå til Emne:. Vælg Rediger, og indtast et emne. 5 Tryk på for at gå til Tekst:. Vælg Rediger, og indtast teksten. 6 Tryk på for at gå til Vedhæftede filer:. Vælg Tilføj, og vælg en fil, der skal vedhæftes. 7 Vælg Fortsæt > Send. Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke > Snd/mod fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. 32 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan gemmer du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Gem meddelelse > Gemt e- mail. Sådan besvarer du 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Svar. 3 Skriv svaret, og vælg OK. 4 Vælg Fortsæt > Send. Sådan vises en vedhæftet fil i en Vælg Mere > Vedhæftede filer > Vis, mens du får vist meddelelsen. Sådan gemmes en fil vedhæftet en Vælg Mere > Vedhæftede filer > Vis > Gem, mens du får vist meddelelsen. Valg af aktiv -konto Hvis du har flere konti, kan du vælge, hvilken der skal være aktiv. Sådan skifter du aktiv -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indstillinger fra standby. 2 Vælg en konto. Sådan sletter du en (POP3) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Marker til slet > Ja. Markerede meddelelser slettes, næste gang der oprettes forbindelse til serveren. Sådan sletter du en (IMAP4) 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indbakke fra standby. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Mere > Marker til slet > Ja. 3 Vælg Mere > Ryd indbakke. Markerede meddelelser vil blive slettet i telefonen og på serveren. Push- Du kan modtage besked i telefonen fra -serveren om, at du har modtaget nye e- mails. Sådan aktiverer du push- -besked 1 Vælg Menu > Meddelelser > > Indstillinger fra standby. 2 Gå til en konto for at redigere, og vælg Mere > Rediger konto > Avan. indstillinger > Push . 3 Vælg en indstilling. Meddelelser 33 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Mine venner Du kan oprette forbindelsen til og logge på Mine venner-serveren for at kommunikere online med chatmeddelelser.

15 Inden brug af Mine venner-funktionen Du skal indtaste serverindstillinger, hvis de ikke allerede findes i telefonen. Din tjenesteudbyder giver følgende standardindstillinger: brugernavn password serveradresse internetprofil Sådan logger du af Mine vennerserveren Vælg Mere > Log af. Sådan tilføjer du en chatkontakt 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Vælg Mere > Tilføj kontakt. Sådan sendes en chatmeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt, og vælg Chat. 3 Skriv meddelelsen, og vælg Send. Status Du kan vælge kun vise din status, f.eks. Glad eller Optaget, til dine kontakter. Du kan også vise din status til alle brugere på Mine venner-serveren. Sådan viser du din status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Mere > Indstill. > Vis min status fra standby. 2 Vælg en indstilling. Sådan opdaterer du din egen status 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Min status fra standby. 2 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Sådan angiver du serverindstillinger for Mine venner 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Konfig. fra standby. 2 Vælg Tilføj, og angiv indstillingerne. Sådan redigeres indstillingerne for Mine venner 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner fra standby. 2 Vælg Mere > Indstill. 3 Gå til indstillingen, og tryk på Vælg. Sådan logger du på Mine vennerserveren Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > Log på fra standby. 34 Meddelelser This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Chatgruppe En chatgruppe kan startes af tjenesteudbyderen, af en enkelt bruger af Mine venner eller af dig selv. Du kan gemme chatgrupper ved at gemme en invitation til chat eller ved at søge efter en bestemt chatgruppe. Sådan opretter du en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper fra standby. 2 Vælg Mere > Tilføj chatgruppe > Ny chatgruppe. 3 Vælg på kontaktlisten, hvem der skal inviteres, og vælg Fortsæt. 4 Indtast en kort invitation, og vælg Fortsæt > Send. Sådan tilføjes en chatgruppe 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Chatgrupper > Mere > Tilføj chatgruppe fra standby. 2 Vælg en indstilling. Fra du logger af, og til du logger på igen, gemmes samtaleforløbet, så du kan vende tilbage til chatmeddelelser fra tidligere samtaler. Sådan gemmes en samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Deltag i en samtale. 3 Vælg Mere > Avanceret > Gem samtale Sådan får du vist en gemt samtale 1 Vælg Menu > Meddelelser > Mine venner > fanen Samtaler fra standby. 2 Vælg Mere > Gemt samtale. Områdeog celleinformation Område- og celleinformation er SMS'er, f.eks. lokale trafikmeldinger, der sendes til abonnenter i et bestemt netområde. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Sådan slår du områdeinformation til 1 Vælg Menu > Meddelelser > Indstillinger > Områdeinfo fra standby. 2 Gå til Modtagelse, og vælg Rediger > Til. Meddelelser 35 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Billedbehandling Kamera Du kan tage billeder, som du kan vise, gemme eller sende. Zoom ud Zoom ind Tag billeder Slet Juster lysstyrke Skærmindstillinger Sådan aktiveres kameraet Vælg Menu > Kamera fra standby. Sådan tages et billede 1 Aktiver kameraet. 2 Vælg Tag bill. for at tage et billede. 3 Tryk på for at tage et billede mere. 4 Tryk på, og hold den nede, for at stoppe kameraet. Sådan bruges zoom Tryk på eller. Sådan justerer du lysstyrken Tryk på eller. Lagring og sletning af billeder Alle kamerabilleder gemmes i kameraalbummet. Sådan vises billeder 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til punkt, og vælg Vis. Sådan søger du efter kamerabilleder på en tidslinje 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Vælg Mere > Tidslinjeoversigtfor at gennemse kamerabilleder sorteret efter dato. 36 Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan slettes billeder 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. 2 Gå til punkt, og tryk på. Kameraindstillinger Du kan vælge forskellige indstillinger, før du tager et billede. Sådan vises indstillinger Vælg Mere, mens kameraet er aktiveret. Sådan får du vist oplysninger om indstillinger Gå til en indstilling, og vælg Info. Kameraets genveje Tast Genvej Optagetilstand Billedstørrelse Nat-tilstand Vejledning til taster kamerabilleder. Se Trådløs BluetoothTM-teknologi og Ved hjælp af USB-kablet på side 50. Du kan få vist, forbedre og organisere billeder på computeren ved at installere AdobeTM PhotoshopTM Album Starter Edition eller Sony Ericsson Media Manager. Disse programmer findes på den cd, der fulgte med telefonen, og kan også hentes fra Billedblog En billedblog er en personlig webside. Du kan sende billeder til en blog, hvis dit abonnement understøtter tjenesten. Webtjenester kan kræve en særskilt licensaftale mellem dig og tjenesteudbyderen. Desuden kan yderligere bestemmelser og/eller gebyrer være gældende. Kontakt din tjenesteudbyder. Overførsel af billeder Overførsel til og fra en computer Du kan bruge Bluetooth-teknologien og MMS'er til at overføre billeder til din computer. Du kan også bruge USB-kablet til at trække og slippe Sådan sender du kamerabilleder til en blog Vælg Menu > Filhåndtering > Kameraalbum fra standby. Gå til et billede, og vælg Mere > Send > Til blog. Tilføj titel og tekst. Vælg OK > Publicer. Billedbehandling 37 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan går du til en blogadresse fra kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter fra standby. 2 Gå til en kontakt. 3 Gå til en webadresse, og vælg Gå til. Sådan får du vist billederne i et diasshow 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Billeder fra standby.

16 Powered by TCPDF ( 2 Gå til et billede, og vælg Vis > Mere > Diasshow. Afsendelse og modtagelse Du kan sende og modtage billeder som en MMS, en eller ved hjælp af Bluetooth. Sådan sender du et billede 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Billeder fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Mere > Send. 3 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Billeder Du kan se, tilføje, redigere eller slette billeder i Filhåndtering. Følgende filtyper understøttes f.eks.: GIF, JPEG, BMP og PNG. Brug af billeder Du kan føje et billede til en kontakt, bruge det, når telefonen startes, som baggrund i standby eller som pauseskærm. Sådan vises billeder 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Billeder fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Vis. Sådan bruges billeder 1 Vælg Menu > Filhåndtering > Billeder fra standby. 2 Gå til et billede, og vælg Mere > Anvend som. 3 Vælg en indstilling. Sådan modtager du et billede Følg vejledningen, der vises. 38 Billedbehandling This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Underholdning Bærbar, håndfri stereo Sådan fortsætter du musikafspilningen Tryk på fra standby, og vælg Afspil. Sådan spoler du hurtigt frem eller tilbage Tryk på og hold eller nede, mens du lytter til musik. Sådan skifter du mellem spor Tryk på eller, mens du lytter til musik. Sådan ændrer du lydstyrken Tryk på eller. Taster til betjening af musik Musiktasterne bruges til at styre Walkman -afspilleren med telefonen lukket. Sådan starter du musikafspilningen Tryk på. Sådan stopper du musikafspilningen Tryk på. Sådan fortsætter du musikafspilningen Tryk på. Sådan spoler du hurtigt frem eller tilbage Tryk på og hold eller nede, mens du lytter til musik. Sådan skifter du mellem spor Tryk på eller, mens du lytter til musik. Du kan låse musiktasterne med musiktastlåsen. Se Musiktastlås på side 61. Sådan bruger du håndfrit udstyr Tilslut det bærbar, håndfri udstyr. Musikken stopper, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er afsluttet. Walkman -afspiller Sådan afspiller du musik 1 Vælg Menu > WALKMAN fra standby. 2 Gå til en titel, og vælg Afspil. Walkman -afspillerens knapper Følgende taster bruges til at styre Walkman -afspilleren med telefonen åben. Sådan stopper du musikafspilningen Tryk på. Underholdning 39 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Gennemgang af filer Musikfiler gemmes og kategoriseres. Kunstnere vis spor, du har overført ved hjælp af Media Manager. Albummer viser musikfiler efter album. Numre vis alle musikspor i telefonen og på hukommelseskortet. Afspilningslister dine egne lister med spor. Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere filer i Filhåndtering. Filer kan føjes til mere end én afspilningsliste. Hvis du sletter en afspilningsliste eller en fil fra en afspilningsliste, slettes filen ikke i hukommelsen. Kun referencen til filen slettes. Sådan opretter du en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Mere > Min musik fra standby. 2 Gå til Afspilningslister, og vælg Åbn. 3 Gå til Ny afspil.liste, og vælg Tilføj. 4 Indtast et navn, og vælg OK. 5 Gå til et spor, og vælg Marker. Sådan føjer du filer til en afspilningsliste 1 Vælg Menu > WALKMAN > Mere > Min musik fra standby. 2 Gå til Afspilningslister, og vælg Åbn. 3 Gå til afspilningslisten, og vælg Åbn. 4 Vælg Mere > Tilføj medie. 5 Gå til et spor, og vælg Marker. Gå til en afspilningsliste, og vælg Åbn. 3 Gå til sporet, og tryk på. Rul til en afspilningsliste, og tryk på. Gå til en titel, og vælg Mere > Fil > Send. starter automatisk, og installationsvinduet åbnes. 2 Vælg et sprog, og klik på OK. USB-kabel, der fulgte med telefonen. 2 Vælg Filoverførsel. Telefonen slukker og gør klar til filoverførsel. Ved hjælp af USB-kablet på side 50. på i øverste højre hjørne af vinduet Media Manager. TrackIDTM TrackIDTM er en gratis tjeneste, der kan anvendes til genkendelse af musik. Søg for at finde en radiokanal. Vælg Mere > Gem. Vælg en radiokanal. Vælg en indstilling. Tryk på eller for at ændre lydstyrken. 3 Vælg Gem. signaler undtagen alarmsignalet påvirkes. Vælg en indstilling. Gå til et ringesignal, og vælg Mere > Send. Indstillinger på side 46. Vælg musik på en liste. telefonregning eller dit taletidskort debiteres, når et køb accepteres. Sådan henter du en musikfil 1 Når du har lyttet til et musikeksempel, kan du erklære dig indforstået med vilkårene. 2 Vælg Ja for at overføre. 3 Der sendes en tekstmeddelelse som bekræftelse på betalingen, og filen er klar til overførsel. Underholdning 43 This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sådan modtager du en ringetone Følg vejledningen, der vises. Visse former for materiale, der er beskyttet af copyright, må ikke udveksles. En beskyttet fil har et nøglesymbol. Kontroller, at den modtagende enhed understøtter den overførselsmetode, du vælger. Sådan modtager du en melodi Følg vejledningen, der vises. Du kan ikke sende en polyfonisk melodi eller en MP3-fil i en SMS. MusicDJTM Du kan komponere og redigere dine egne melodier og bruge dem som ringesignaler. En melodi består af spor med fire bloktyper Trommer, Basser, Akkorder og Accenter. Et spor består af et antal musikblokke. Blokkene består af forudarrangerede lyde med forskellige karakteristika. Blokkene grupperes i Intro, Vers, Kor og Pause. Du kan komponere en melodi ved at føje musikblokke til sporene Sådan komponerer du en melodi Vælg Menu > Underholdning > MusicDJTM fra standby. Vælg indstillingerne Indsæt, Kopier eller Sæt ind for blokke.

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I

Din brugermanual SONY ERICSSON W350I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K770

Din brugermanual SONY ERICSSON K770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580

Din brugermanual SONY ERICSSON W580 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I

Din brugermanual SONY ERICSSON W580I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541

Din brugermanual SONY ERICSSON W380I http://da.yourpdfguides.com/dref/2738541 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere