This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user s guide Print only for private use."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende Opkald Meddelelser Billedbehandling Underholdning Tilslutningsmuligheder Flere funktioner Fejlfinding Vigtige oplysninger Indeks Du kan få support og oplysninger samt hente indhold på 1

3 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R2A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. 2

4 Lær din telefon at kende Højttaler Kameratast Volumenknap Valgtast Tilbagetast Åbning til Memory Stick Micro ( M2 ) Aktivitetsmenutast Mikrofon Navigeringstast Infrarød port Valgtast Slettetast Tænd/sluk-tast Oplader- og USB-stik 3

5 Menuoversigt PlayNow * Internettjenester* Underholdning Kamera Filhåndtering*** Fanen Alle Billeder... Fanen I telefonen Billeder... Fanen På Memory Stick Billeder... Opkald*** Fanen Alle Fanen Besvarede Fanen Udgående opkald Fanen Mistede Meddelelser Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger Kontakter** Indstillinger: Hurtigopkald Mit visitkort Grupper** SIM-kontakter** Specielle numre Avanceret Ny kontakt Organizer Kalender Opgaver Noter Regnemaskine Synkronisering Timer Stopur Programmer Husk koder Alarmer Onlinetjenester* Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Medieafspiller Alarmer Alarm Tilbagev. alarm Alarmsignal Indstillinger Generelt Lyde og alarmer Display Opkald Forbindelser* 4

6 Ikoner på statuslinjen Ikon Beskrivelse Viser signalstyrken på GSM-nettet. Viser batteriets status. Viser batteriets opladningsstatus. Du har mistet et indgående opkald. Opkalds- og meddelelsesfunktionens advarsler er slået fra, alarmen er stadig slået til. Du har modtaget en SMS. Du har modtaget en . Du har modtaget en MMS. Der er et opkald i gang. Du har en påmindelse om en aftale. Du har en påmindelse om en opgave. Det magiske ord er aktiveret. * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Indstillinger, når telefonkontakter er valgt som standard. Indstillingerne skifter, når SIM-kontakter er valgt som standard. *** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 11 Navigering i menuerne....der vises flere indstillinger. 5

7 Symboler i brugervejledningen Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: } Brug navigeringstasten til at rulle og vælge med % 11 Navigering i menuerne. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. % Se også side... Bemærk. Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Derfor er alle menuer muligvis ikke tilgængelige på din telefon. Du kan få flere oplysninger hos netoperatøren. Samling af telefonen For at kunne bruge telefonen skal du først isætte SIM-kortet og derefter isætte og oplade batteriet. Gem kontakterne på dit SIM-kort, inden du tager det ud af en anden telefon. Kontakterne kan være gemt i telefonens hukommelse % 20 Kontakter. 6

8 Sådan isætter du SIM-kortet 1 Skub dækslet op, og løft det af. 2 Isæt SIM-kortet. Kontroller, at det er anbragt under de sølvfarvede holdere. 3 Sæt batteriet i telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 4 Sæt dækslet på telefonen, og skub det på plads. 7

9 Sådan oplader du batteriet 30 min. 2,5 t. 1 Slut opladeren til telefonen. Lynsymbolet på stikket skal vende opad. 2 Der kan gå 30 minutter, før batteriikonet vises. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på for at aktivere skærmen, så du kan se, at opladningen er i gang. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. Taletiden eller standbytiden kan blive mærkbart kortere på grund af slitage, hvorfor det kan være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 71 Batteri. 8

10 Memory Stick Micro ( M2 ) Brug en Memory Stick Micro ( M2 ) til lagring af eksempelvis billeder. Der følger ikke en Memory Stick Micro ( M2 ) med telefonen. Du kan købe en Memory Stick Micro ( M2 ), så telefonen får mere lager. Hvis du bruger en Memory Stick Micro ( M2 ), kan du vælge at gemme alle billeder på Memory Stick Micro ( M2 ) automatisk % 38 Kameraindstillinger. Sådan isætter og fjerner du Memory Stick Micro ( M2 ) BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww BKB /y rrr S/N XXXXXXAABBCC yywwww 1 Skub dækslet op, og løft det af. 2 Sæt din Memory Stick Micro ( M2 ) i åbningen. 3 Tryk på kanten af Memory Stick Micro ( M2 ) for at frigøre den fra åbningen. 9

11 PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identification Number) fra netoperatøren for at aktivere telefonens tjenester. Hvert ciffer i PIN-koden vises som en *, med mindre den starter med nødopkaldsnumrene, f.eks. 112 eller 911. Det skyldes, at du altid skal kunne foretage nødopkald uden at indtaste en PIN-kode. % 20 Nødopkald. Tryk på for at rette fejl. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres SIM-kortet % 59 SIM-kortlås. Sådan tændes og slukkes telefonen 1 Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen. 2 Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. 3 Vælg sproget til telefonens menuer ved den første opstart. 4 } Ja hvis opsætningsguiden skal hjælpe dig med instruktioner og tip, eller } Nej. Der er også adgang til opsætningsguiden fra menusystemet, } Indstillinger } fanen Generelt } Guiden Opsætning. 10

12 Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. } Svar, når telefonen ringer for at besvare opkaldet. Yderligere oplysninger % 18 Sådan foretager og modtager du opkald. Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer indeholder faner, som vises på skærmen. Tryk på navigeringstasten i midten eller i en retning: Tryk på for at gå til skrivebordet eller vælge objekter. Tryk på,, eller for at bevæge dig gennem menuer og faner. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at afslutte en funktion eller et program. Tryk på, og hold den nede for at vende tilbage til standby. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at slette punkter. Gå til et menupunkt } Info for at få hjælp til bestemte funktioner. } Mere for at få adgang til en liste med indstillinger. 11

13 Genveje Du kan gå direkte til en funktion fra standby vha., eller. Sådan oprettes en standbygenvej 1, hvis der f.eks. ikke er defineret nogen genvej } Ja. 2 Gå til en funktion for at oprette en genvej til } Genvej. Sådan redigeres en standbygenvej 1 } Indstillinger } Generelt } Genveje og vælg en eksisterende genvej til, eller, som du vil redigere } Rediger. 2 Gå til og vælg en funktion } Genvej. Aktivitetsmenu Brug aktivitetsmenuen til at få vist og håndtere nye hændelser og til få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner du aktivitetsmenuen Tryk på og brug og til at vælge en fane. Aktivitetsmenuens faner Nye hændels. f.eks. mistede opkald og meddelelser. Mine genveje programmer, der kører i baggrunden og dine genveje. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Bogmærker dine internetbogmærker. } Indstillinger } Generelt } Nye hændelser } Pop-up, hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen. 12

14 Menuen Luk ned Brug menuen Luk ned til at slukke telefonen, gøre den lydløs eller aktivere en profil. Der er flere oplysninger om profiler i % 56 Profiler. Sådan åbner du menuen Luk ned Tryk på, og vælg en indstilling på listen. Filhåndtering Filer, f.eks. billeder, videoer, lyd, temaer, spil og programmer, gemmes i mapper i telefonens hukommelse.hvis der er isat en Memory Stick Micro ( M2 ), kan du gemme filerne på Memory Stick Micro ( M2 ). Filer, der ikke genkendes, gemmes i mappen Anden. Fanerne i Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner og ikoner, der viser, hvor filerne er gemt. Alle filer alt indhold i telefonen og på Memory Stick Micro ( M2 ). I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. På Memory Stick alt indhold på Memory Stick Micro ( M2 ). Filoplysninger Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. Du kan få vist filoplysningerne ved at markere filen } Mere } Oplysninger. 13

15 Sådan flytter eller kopierer du en fil 1 } Filhåndtering. Vælg en mappe, og gå til en fil } Mere } Håndter filer. 2 Vælg Flyt eller Kopier. 3 } Memory Stick eller } Telefonhukommelse. 4 Vælg en mappe, eller } Ny mappe giv mappen et navn } OK. 5 } Sæt ind. Sådan markeres flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere } Marker. 2 } Marker flere eller } Marker alle. gå til og } Marker eller } Fjern mrk, hvis du vil vælge filer. Sådan kontrollerer du hukommelsens status } Filhåndtering } Mere } Hukomm. status. Formatering af Memory Stick Micro ( M2 ) Du kan formatere en Memory Stick Micro ( M2 ), hvis den er beskadiget eller for at slette alle oplysningerne på den. Sådan formaterer du Memory Stick Micro ( M2 ) } Filhåndtering } Mere } Formater M.S. } Ja og indtast telefonens låsekode. Yderligere oplysninger % 60 Telefonlås. Overførsel af filer Yderligere oplysninger % 53 Overførsel af filer. 14

16 Sprog Vælg sproget til telefonens menuer og til indtastning. Sådan ændres telefonens sprog } Indstillinger } Generelt } Sprog } Telefonsprog, vælg et sprog. Tryk på 0000 i standby for engelsk, eller på 8888 for Automatisk sprog. Sådan vælger du indtastningssprog 1 } Indstillinger } Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til og } Marker for at vælge sprog. } Gem. Indtastning af bogstaver Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk Tryk på, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver og tal. Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på og hold nede for at skifte indtastningsmetode. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. 15

17 Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 Gå til en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere og tilføje et mellemrum. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælger du en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. 16

18 Indstillinger ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist indstillinger, mens der indtastes bogstaver. Udskiftning af Style-Up -dæksler Noget udstyr indeholder ekstra Style-Up -dæksler. Følg fremgangsmåderne i det følgende for at skifte dæksler. Sådan udskifter du frontdækslet 1 Find hakkerne i frontdækslets sider for at fjerne frontdækslet. 2 Løft frontdækslet af telefonen med tommel- og pegefingeren som vist i illustrationen. 3 Find hakkerne i bunden af frontdækslet, og hullerne i bunden af telefonens ramme, når det nye frontdæksel skal sætte på. 4 Anbring hakkene i hullerne, og sæt frontdækslet på plads. Sådan udskifter du bagdækslet % 7 Sådan isætter du SIM-kortet. 17

19 Opkald Sådan foretager og modtager du opkald Tænd telefonen og kontroller, at den er inden for nettets rækkevide, så der kan foretages og modtages opkald % 10 Sådan tændes og slukkes telefonen. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis nummeret er gemt i Kontakter, vises navn, nummer og billede. Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan foretages et opkald Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan kalder du op til et nummer op igen Hvis forbindelsen mistes, vises Prøv igen? } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når et opkald går igennem, høres et tydeligt signal. Sådan besvarer eller afviser du et opkald Åbn telefonen, eller } Svar hvis telefonen allerede er åben. Sådan afviser du et opkald Luk telefonen, } Optaget eller tryk to gange på volumenknappen hurtigt after hinanden. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på eller for at øge eller mindske lydstyrken under et opkald. 18

20 Sådan vælges flere indstillinger under et opkald } Mere, og vælg en indstilling. Sådan slår du mikrofonen fra Tryk på og hold nede. Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald } Mere } Slå højttaler til eller } Slå højttaler fra. Mistede opkald Hvis du mister et opkald, vises det i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Kald op for at kalde det mistede nummeret op. Mistede opkald: vises, hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up. } Ja for at få vist alle mistede opkald på en liste nu, eller } Nej for at få dem vist senere. Opkaldsliste Oplysninger om de sidste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten } Opkald fra standby, og vælg en fane. Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op. Sådan føjer du et nummer fra opkaldslisten til kontakter 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere } Gem nummer. 2 Vælg en kontakt, som nummeret skal føjes til, eller } Ny kontakt. 19

21 Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Tast f.eks. 112 } Kald op. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Vælg Kontakter for at få oplysninger, der er gemt i telefonens hukommelse, eller SIM-kontakter for navne og numre, der kun findes på SIM-kortet. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. Sådan tilføjes en kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Vælg Navn: } Tilføj indtast navnet } OK. 3 Vælg Nyt nummer: } Tilføj indtast nummeret } OK. 20

22 4 Hvis der er tale om telefonkontakter, skal der vælges en nummertype. Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol, og vælg symbolet } Indsæt, hvis du vil tilføje symboler som } Gem, hvis du vil gemme kontakten. Indtast tegnet + og landekoden ved alle numre. Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt 1 } Kontakter og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg den relevante fane, og vælg derefter Billede eller Ringesignal og } Tilføj. Vælg en fil og } Gem. Sådan angiver du standardnummeret for en kontakt } Kontakter og gå til kontakten } Mere } Standardnummer og vælge et nummer, for at angive det nummer, der skal vises først for en kontakt. Sådan tilføjer du dit eget visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort, og indtast oplysningerne til visitkortet } Gem. Sådan sender du dit visitkort } Kontakter } Indstillinger } Mit visitkort } Send mit visitkort. Sådan kalder du op til en telefonkontakt } Kontakter. Gå til eller indtast de første bogstaver i den kontakt, du vil kalde op. Brug eller til at vælge et nummer } Kald op. 21

23 Sådan kalder du op til en SIM-kontakt } Kontakter vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis SIM-kontakter er standard. } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter vælg navnet og nummeret på listen } Kald op, hvis Kontakter er standard. Håndtering af kontakter Kopier kontakter til og fra telefonens hukommelse og SIM-kortet. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopierer du SIM-kontakter til telefonens kontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan gemmer du automatisk på SIM-kortet 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Sådan tager du backup af kontakter på Memory Stick Micro ( M2 ) } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Tag backup til MS } Ja. 22

24 Sådan gendanner du kontakter fra Memory Stick Micro ( M2 ) } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Gendan fra MS } Ja } Ja. Sådan sender du kontakter } Mere } Send kontakt og vælg en overførselsmetode for at sende en kontakt, du har valgt. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. for at sende alle kontakter. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 } Kontakter, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Vælg en fane og rediger oplysningerne } Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt 1 Hvis SIM-kontakter er standard: } Kontakter, eller hvis Kontakter er standard: } Kontakter } Indstillinger } SIM-kontakter. 2 Vælg det navn, du vil redigere. 3 } Mere } Rediger kontakt og rediger navnet og nummeret. Sådan sletter du kontakter Tryk på for at slette en valgt kontakt. } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja for at slette alle kontakter. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Sådan kontrolleres hukommelsens status } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Antallet af poster, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. 23

25 Synkronisering af kontakter Yderligere oplysninger, % 48 Synkronisering. Hurtigopkald Du kan gemme telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen. Sådan angives eller erstattes hurtigopkaldsnumre 1 } Kontakter } Indstillinger } Hurtigopkald. 2 Gå til en position } Tilføj eller Erstat, og vælg et telefonnummer. Sådan foretages hurtigopkald Indtast et hurtigopkaldsnummer (1-9) fra standby } Kald op. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Sådan angiver du nummeret på din talemeddelelsestjeneste Tryk på og hold } Janede, indtast nummeret} OK. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan kalder du op til talemeddelelsestjenesten Tryk på og hold nede, hvis du har indtastet nummeret på din talemeddelelsestjeneste. Sådan kontrollerer du nummeret til din talemeddelelsestjeneste } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. 24

26 Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling } Aktiver. 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller tryk på } OK eller } Slå op for at vælge en kontakt. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Indstillinger } Opkald } Viderestil opkald } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere flere opkald samtidigt. Tjenesten Opkald venter Når den er aktiveret, høres et bip, når du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiverer du tjenesten Opkald venter } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Opkald venter } Aktiver. Sådan foretages et nyt opkald } Mere } Parker for at parkere det igangværende opkald. Indtast det nummer, du vil ringe op } Kald op. 25

27 Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager yderligere et opkald, kan du gøre følgende: } Svar og parkere det igangværende opkald. } Optaget for at afvise og fortsætte det igangværende opkald. } Erstat aktive opk. for at besvare og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Med et igangværende og et parkeret opkald kan du: } Mere } Skift for at skifte mellem de to opkald. } Mere } Forbind opkald for at tilslutte de to opkald. } Mere } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes. Kontakt netoperatøren for at kontrollere om denne funktion understøttes. } Afb. opk. } Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. } Nej for at afslutte begge opkald (operatørafhængigt). Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer Du kan starte en konference ved at forbinde et igangværende og et parkeret opkald. Parker konferencen for at kalde op til og tilføje op til fem deltagere, eller blot foretage yderligere et opkald. Sådan forbindes de to samtaler til en konference } Mere } Forbind opkald. 26

28 Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Mere } Parker for at parkere tilsluttede opkald. 2 } Mere } Tilføj opkald og kald den næste person op. 3 } Mere } Forbind opkald. 4 Gentag proceduren for at medtage flere deltagere. Sådan kobles en deltager ud } Mere } Udkobl deltager og vælg deltageren. Sådan startes en privat samtale 1 } Mere } Tal med og vælg deltageren. 2 } Mere } Forbind opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Du kan foretage forskellige opkald fra forskellige telefonnumre, hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer. Sådan vælges en linje } Indstillinger } Opkald og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje } Indstillinger } Display } Rediger linjenavn og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Opkaldstid Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Du kan kontrollere varigheden af det seneste opkald, udgående opkald og samlet tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Indstillinger } Opkald } Tid og pris } Opkaldstimer. Lukkede brugergrupper Du kan ringe billigere, hvis nettet understøtter lukkede brugergrupper. Du kan gemme ti grupper. Der kræves et indeksnummer fra netoperatøren. 27

29 Sådan tilføjes en gruppe } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Lukkede grupper } Rediger liste } Ny gruppe } Tilføj. Indtast navnet på brugergruppen, } Fortsæt. Indtast indeksnummeret, } Gem. Sådan ringer du op uden for en lukket brugergruppe } Indstillinger } Opkald } Håndter opkald } Lukkede grupper } Åbne opkald } Til. } Fra, hvis der kun må kaldes op inden for gruppen. Tonesignaler Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler under et opkald. Tryk på, eller for at sende signaler. Tryk på for rydde skærmen, når opkaldet er afsluttet. } Mere og vælg Deaktiver toner eller Slå toner til for at slå tonerne til eller fra under et opkald. Notesblok Noter et telefonnummer under et opkald. Når du afslutter opkaldet bliver nummeret stående på skærmen, så du kan kalde det op eller gemme det. Vise eller skjule eget nummer Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald. Sådan tillades det at eget nummer vises eller skjules 1 } Indstillinger } Opkald } Vis eller skjul nr. 2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller Netstandard. 28

30 Meddelelser Din telefon understøtter forskellige meddelelsestjenester. Kontakt din tjenesteudbyder vedrørende de tjenester, du kan bruge, eller besøg for at få flere oplysninger Hvis der ikke er ledig hukommelse, skal du slette meddelelser eller , før du kan modtage nye % 31 Lange meddelelser. Hvis du sender en SMS til en gruppe, betaler du for hvert medlem af gruppen. Tekstmeddelelser (SMS) SMS'er kan også indeholde enkle billeder, animation, melodier og lydeffekter. Før du starter Netoperatøren oplyser et servicecenternummer til afsendelse og modtagelse af SMS'er. Det findes muligvis allerede på SIM-kortet, men du kan også tilføje det selv. Sådan indtastes nummeret på servicecentret 1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Servicecenter. Nummeret vises, hvis det findes på SIM-kortet. 2 Hvis der ikke er noget nummer } Nyt servicecenter, og indtast nummeret inklusive det internationale + -tegn og landekoden } Gem. Sådan skriver og sender du en SMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Skriv din meddelelse. Sådan indsætter du et objekt i din meddelelse, } Mere } Tilføj objekt. 29

31 3 } Fortsæt. (Tryk på og } Ja for at gemme i Kladder, hvis du vil gemme meddelelsen til senere). 4 Vælg Indtast telefonnr. for at indtaste modtagerens telefonnummer eller Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe fra Kontakter. Du kan også vælge på listen med de senest anvendte modtagere. 5 } Mere } Avanceret vælg en indstilling } Rediger og vælg en indstilling } Udført } Send for at ændre standardindstillinger for din meddelelse, f.eks. anmode om en kvittering for, at meddelelsen er læst. Du kan konvertere din SMS til en MMS. } Mere } Til MMS, mens du skriver. Sådan kontrolleres leveringsstatus for en afsendt meddelelse } Meddelelser } Afsendte medd., og vælg en meddelelse } Vis } Mere } Detaljer. Modtagelse af meddelelser Hvis du modtager en SMS eller MMS, der er overført automatisk, vises den i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu. } Vis for at læse meddelelsen. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil læse meddelelsen. } Ja for at læse meddelelsen nu eller } Nej for at læse den senere. } Stop for at stoppe afspilningen eller læsningen af en MMS. Tryk på for at lukke meddelelsen. Sådan kalder du op til et nummer i en meddelelse Marker telefonnummeret, der vises i meddelelsen, } Kald op. 30

32 Sådan gemmer du et objekt i en SMS 1 Vælg objektet } Mere, mens du læser en meddelelse. 2 Vælg Anvend (det markerede telefonnummer vises) for at gemme telefonnummeret eller Gem billedefor at gemme et billede ellergem bogmærke for at gemme en webadresse. Sådan gemmer du meddelelser } Mere } Gem meddelelse } Gemte meddelelser (SIM-kort) eller } Skabeloner (telefon) for at gemme en valgt meddelelse. Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere for at gemme flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser. } Mere } Gem meddelelser. Sådan sletter du meddelelser Tryk på for at slette en valgt meddelelse. Vælg en meddelelse } Mere vælg Slet alle medd. eller Marker flere for at slette flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser, når flere meddelelser markeres. } Mere } Slet meddelelse. Lange meddelelser Det tilladte antal tegn i en SMS afhænger af sproget, der skrives på. Du kan sende en længere meddelelse ved at kæde to eller flere meddelelser sammen. Du skal betale for hver meddelelse i en lang sammenkædet meddelelse. Du modtager muligvis ikke alle dele af en lang meddelelse på én gang. Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange meddelelser, der kan sammenkædes. 31

33 Sådan slår du lange meddelelser til } Meddelelser } Indstillinger } SMS } Maks. SMS længde } Maks. tilgæng. Billedmeddelelser (MMS) MMS er kan indeholde tekst, billeder, videoklip, kamerabilleder, lydoptagelser og signaturer. De sendes via MMS (Multimedia Messaging Service) til en mobiltelefon eller via . Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS er. Før du starter % 46 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Oprettelse og afsendelse af MMS er Vælg at skrive tekst, og tilføj billeder, lyd, videoer, flere sider, en signatur og vedhæftede filer. Sådan opretter og sender du en MMS 1 } Meddelelser } Skriv ny } MMS. 2 } Mere for at føje et objekt til meddelelsen. } OK } Mere, mens du skriver, for at tilføje et objekt. 3 } Mere for at føje flere objekter til meddelelsen. Fortsæt, som når du sender en SMS, når du er klar til at sende, % 29 Sådan skriver og sender du en SMS. Du har de samme indstillinger, når du sender MMS er, som når du sender SMS er % 29 Tekstmeddelelser (SMS). 32

34 Sådan opretter din egen signatur til MMS er 1 } Meddelelser } Indstillinger } MMS. 2 } Signatur } Ny signatur og opret din signatur som en MMS. Sådan gemmer du et objekt i en MMS 1 Vælg objektet } Mere, mens du læser en meddelelse. 2 Vælg Anvend for at gemme et telefonnummer, eller Gem bogmærke for at gemme en webadresse, eller Gem objekter for at gemme, f.eks. et billede eller lyd. Automatisk overførsel Vælg, hvordan MMS'erne skal overføres. } Meddelelser } Indstillinger } MMS } Download auto. for at vælge en af følgende: Altid se automatisk overførte meddelelser. Spørg v. roaming bede om overførsel af andre meddelelser. Aldrig v. roam. overføre ikke andre meddelelser. Spørg altid bede om overførsel af meddelelser. Fra nye meddelelser vises som ikoner i indbakken. Vælg meddelelsen, } Vis for at hente den. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderens og modtagerens telefon skal have abonnementer, der understøtter MMS er. 33

35 Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 } Meddelelser } Skriv ny } Talemeddelelse. 2 Optag din meddelelse } Stop. 3 } Send for sende meddelelsen. 4 Vælg Tast -adr. for at indtaste en -adresse, Indtast telefonnr. for at indtaste en modtagers nummer, Opslag i Kontakter for at hente et nummer eller en gruppe i Kontakter eller vælg på listen med de senest anvendte modtagere. } Send. Modtagelse af talemeddelelser Talemeddelelsen vises i aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser er indstillet til Aktivitetsmenu, når du modtager en talemeddelelse, der er hentet automatisk. } Afspil for lytte til meddelelsen. Hvis Nye hændelser er indstillet til Pop-up, bliver du spurgt, om du vil høre talemeddelelsen. } Ja for at afspille meddelelsen nu eller } Nej for at afspille den senere. Tryk på for at lukke meddelelsen. Opret forbindelse til en POP3- eller IMAP4-mail-server for at sende og modtage med telefonen. Du kan bruge de samme -indstillinger som anvendes i computerens -program. Med en POP3- -konto overføres meddelelserne til alle computere eller enheder, der bruges til at få adgang med. Med en IMAP4- -konto, beholdes meddelelserne på serveren. 34

36 Før du starter % 46 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan skrives og sendes en 1 } Meddelelser } } Skriv ny. 2 } Tilføj for at få adgang til feltet Til:. Vælg Tast -adr. for at indtaste en -adresse eller Opslag i Kontakter for at hente en adresse under Kontakter. Du kan også vælge på listen med de senest anvendte modtagere. 3 Vælg Til, Cc eller Bcc for at tilføje flere modtagere. 4 } Udført når du er færdig med at vælge modtagere. 5 Skriv emnet } OK. Skriv teksten } OK. 6 } Tilføj og vælg filen } Udført for at tilføje en vedhæftet fil. 7 } Fortsæt. Vælg Send eller Mere for at få indstillingerne vist. Sådan modtager og læser du 1 } Meddelelser } } Indbakke. 2 } Snd/modt, hvis indbakken er tom. } Mere } Send og modtag, hvis indbakken ikke er tom. 3 Vælg en meddelelse } Vis for at læse den. Sådan besvares 1 Åbn -meddelelsen, og tryk på } Svar. 2 Vælg Skriv ny eller Medtag meddelelse. 3 Skriv din meddelelse } OK } Fortsæt } Send. 35

37 Sådan gemmer du et objekt i en Vælg objektet } Mere og vælg at gemme det, hvis du vil gemme en -adresse, et telefonnummer eller en webadresse. Vælg meddelelsen } Mere } Vedhæftede filer for at gemme en vedhæftet fil. Vælg den vedhæftede fil } Mere og vælg en indstilling. Sådan sletter du Tryk på for at slette en valgt meddelelse. Vælg en meddelelse } Mere } Marker flere for at gemme flere meddelelser i en mappe. Gå til og } Marker for at vælge meddelelser. } Mere } Slet meddelelse. Markerede meddelelser slettes, næste gang du opretter forbindelse til din -server. Brugere af IMAP4: } Mere } Ryd indbakke og vælg Med afs. & modt. eller Uden afs & modt for at slette meddelelser, næste gang du har forbindelse til serveren. Mine venner Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteyder eller på 36

38 Billedbehandling Kamera og videooptager Din telefon har et digitalkamera, som også kan fungerer som digital videooptager. Tag billeder og videoklip, som du kan gemme, sende eller bruge. Brug et billede som pauseskærm, baggrundsbillede eller til en kontakt. Sådan tager du billeder og optager videoklip 1 Tryk på fra standby for at starte kameraet. 2 Tryk på eller for at skifte mellem video og foto. 3 } Tag bill. for at tage et billede } Optag for at starte en videooptagelse. Du får muligvis sort skærm eller billedet forvrænges, hvis du forsøger at optage i kraftigt lys, f.eks. i direkte sollys eller i lyset fra en lampe. 37

39 Sådan bruger du zoom Tryk på og for at zoome ind og ud. Sådan justeres lysstyrken Brug volumenknappen til at forøge eller formindske lysstyrken. Kameraindstillinger } Mere for at få vist indstillingerne, når kameraet er aktiveret: Vis alle klip (video). Optagetilstand (video) vælg Til MMS eller Video i høj kvalitet: Videostørrelse vælg Stor 176x144 eller Lille 128x96. Nat-tilstand opnå en bedre billed- eller videokvalitet ved dårlige lysforhold med længere eksponeringstid. Effekter vælg forskellige effekter til billede eller video. Vis alle billeder (billeder). Optagetilstand (billeder) vælg Normal for at undgå ramme, Panorama for at kombinere flere billeder til ét bredt billede, Rammer for at føje en ramme til billedet eller Sekvens for at tage billeder hurtigt efter hinanden. Billedstørrelse vælg Stor 640x480, Mellem 320x240, Lille 160x120 eller Udvidet (for et digitalt forstørret billede). Selvtimer (billeder) billedet tages et par sekunder efter, at du trykker på kameraknappen. Billedkvalitet vælg billedkvaliteten Normal eller Fin. Lukkerlyd (billeder) for at vælge en anden lukkerlyd. Nulstil filnummer (billeder) for at nulstille filnummertælleren for billeder, der er gemt på Memory Stick Micro ( M2 ). Gem på vælg Memory Stick eller Telefonhukommelse. 38

40 Arkivering og afsendelse af billeder og videoklip Når du har taget et billede eller optaget et videoklip, gemmes det i telefonens hukommelse eller på Memory Stick Micro ( M2 ). Du kan sende billedet eller videoklippet med det samme i en MMS. Sådan udveksles billeder og videoklip med andre overførselsmetoder % 40 Udveksling af billeder og videoklip. Billeder og videoklip Telefonen leveres med et eller flere billeder og videoklip, som du kan slette og dermed frigøre hukommelse. Alle billeder og videoklip gemmes i Filhåndtering. Du kan bruge et billede som pauseskærm, baggrund eller til en telefonkontakt % 21 Sådan føjer du et billede eller ringesignal til en kontakt. Du kan sende og modtage billeder og videoklip vha. en overførselsmetode. Det antal billeder eller videoklip, der kan gemmes, afhænger af filernes størrelse. GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG, SVG-Tiny, MP4 og 3GP understøttes. Animationer håndteres som billeder. Sådan får du vist dine billeder og videoklip 1 } Filhåndtering og vælg Billeder eller Videoer. Billeder vises som miniaturer. 2 Vælg et billede eller videoklip } Vis. 3 Videoklip: } Afspil for at starte videoklippet. Sådan søger du efter kamerabilleder på en tidslinje 1 } Filhåndtering } Billeder } Kamerabilleder. 2 } Mere } Tidssøgning. Du kan nu gennemgå kamerabillederne sorteret efter dato på en tidslinje. 39

41 Udveksling af billeder og videoklip Du kan udveksle billeder og videoklip med dine venner vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder. Materiale, der er beskyttet af copyright, kan muligvis ikke udveksles. Du kan også overføre billeder og videoklip til en computer % 53 Overførsel af filer. Sådan sender du et billede eller videoklip 1 } Filhåndtering og vælg Billeder eller Videoer. 2 Vælg et billede eller videoklip } Mere } Send. Vælg en overførselsmetode. Sådan modtager og gemme du et billede eller videoklip % 29 Meddelelser fra en meddelelse, der indeholder filen. Hvis du bruger en anden overførselsmetode, skal du sikre dig, at overførselsmetoden er aktiveret, og følge den vejledning, der vises. Pauseskærm og baggrundsbillede Pauseskærmen aktiveres automatisk, når telefonen ikke har været benyttet i nogle sekunder. Efter yderligere et par sekunder aktiveres dvaletilstanden for at spare på strømmen. Hvis du har et billede som baggrundsbillede, vises det i standbytilstand. Sådan bruger du et billede 1 } Filhåndtering } Billeder, og vælg et billede. 2 } Mere } Anvend som, og vælg en indstilling. PhotoDJ og VideoDJ Besøg for at få oplysninger om at bruge PhotoDJ og VideoDJ i din telefon. 40

42 Underholdning Medieafspiller Du kan afspille musik og videoklip, som du har hentet eller modtaget i en MMS eller overført fra din computer. Følgende filtyper understøttes: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY og WAV (16 khz er maks. samplingfrekvens). Du kan også bruge 3GPP-kompatible streamede filer. Musik og videoklip Afspil musik og videoklip, du har gemt i telefonen. Oplysninger om f.eks. titel vises på det udvendige display, når telefonen er lukket. Sådan afspiller du musik eller viser videoklip } Medieafspiller og gennemgå melodierne ved at vælge Kunstnere, Melodier, Afsp.lister eller Videoer. Marker en titel } Afspil. Betjening af medieafspilleren } Stop for at holde pause i afspilningen af et nummer. } Pause for at holde pause i et videoklip Tryk på for at gå til næste nummer eller videoklip. Tryk på for at gå til forrige nummer eller videoklip. Tryk på eller, og hold den nede, for at gå hurtigt frem eller tilbage, når der afspilles musik eller videoklip. Tryk på } Afspil for at vælge et markeret nummer på en liste. Tryk på eller for at justere lydstyrken. Tryk på i Spiller nu for at gå til Medieafspiller-browseren. Tryk på, mens der holdes pause i et videoklip, for at afspille videoklippet ét billede ad gangen. Tryk på og hold nede for at afslutte. 41

43 Indstillinger for medieafspilleren } Mere, når der afspilles et nummer for at vælge følgende indstillinger: Minimer Brug andre programmer, mens der spilles musik. Oplysninger Vis oplysninger om det aktuelle nummer. Afspilning Vælg indstillinger for Bland og Løkke. Equalizer Indstil diskant og bas ved afspilning af musik. Sorter Vælg at sortere numre efter Kunstner, Titel eller Som oprettet. Send Send nummeret til en anden enhed. Slet Slet nummeret fra afspilningslisten. PlayNow } PlayNow for at høre en prøve på, købe og hente musik via internettet. % 46 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteyder eller på Ringesignaler, melodier, lyde og advarsler Telefonen leveres med melodier, der kan bruges som ringesignaler. Du kan udveksle melodier ved at vælge en overførselsmetode. En lydfil, der ikke kan angives som ringesignal, understøttes ikke eller er forbudt. Materiale, der er beskyttet af copyright, kan muligvis ikke udveksles. Sådan vælges en ringetone } Indstillinger } Lyde og alarmer } Ringesignal. Sådan aktiveres og deaktiveres ringetonen Tryk på og hold nede fra standby. Alle signaler undtagen alarmsignalet aktiveres eller deaktiveres. 42

44 Sådan indstiller du ringesignalets styrke } Indstillinger } Lyde og alarmer } Ringevolumen, og tryk på eller for at hæve eller sænke } Gem. Sådan indstiller du vibratoren 1 } Indstillinger } Lyde og alarmer } Vibrator. 2 Indstil denne advarsel til Til, Til hvis tavs eller Fra. Sådan vælges indstillinger for lyde og advarsler } Indstillinger } Lyde og alarmer du kan vælge: Meddelelsesalarm Vælg besked ved meddelelse. Tastelyd Vælg lyd ved tastetryk. Komponering af ringesignaler Komponer og rediger melodier, der kan bruges som ringesignaler, vha. MusicDJ. Sådan komponeres en melodi } Underholdning } MusicDJ Vælg at Indsæt, Kopier og Sæt ind blokke for at komponere. Brug,, eller til at flytte mellem blokkene. Tryk på for at slette en blok. } Mere for at få vist flere indstillinger. Sådan redigeres en melodi, du tidligere har oprettet } Filhåndtering } Lyde, og vælg en melodi } Mere } Rediger. Sådan sendes og modtages en melodi } Filhåndtering } Lyde, og vælg en melodi. } Mere } Send, og vælg en overførselsmetode. Følg vejledningen, der vises, når du modtager melodien. Du kan ikke sende en polyfonisk melodi eller en MP3- fil i en SMS. 43

45 Lydoptagelse Optag dine egne memoer eller opkald, som kan vælges som ringesignaler. I visse lande eller stater er det lovpligtigt at oplyse den eller de øvrige personer, der deltager i samtalen, om at den optages. Sådan startes en lydoptagelse } Underholdning } Optag lyd. Sådan aflyttes optagelser 1 } Filhåndtering } Lyde, og vælg en optagelse. 2 } Afspil for at høre optagelsen. Tryk på og for at gå til den tidligere eller næste optagelse. } Stop for at stoppe afspilningen. } Mere for at få vist indstillinger. Temaer, spil og programmer Telefonen leveres med prædefinerede temaer, spil og programmer. Du kan hente nyt indhold til telefonen. Du finder yderligere oplysninger på Sådan angiver du et tema } Filhåndtering } Temaer, vælg et tema } Indstil. Sådan sender du et tema } Filhåndtering } Temaer, vælg et tema } Mere } Send. Vælg en overførselsmetode. Sådan modtages og gemmes et tema Følg vejledningen, der vises, når du modtager temaet. 44

46 Sådan startes og afsluttes et spil } Underholdning } Spil, vælg et spil } Vælg. Tryk på, og hold den nede, for at afslutte spillet. Sådan starter og afslutter du et program } Filhåndtering } Programmer, vælg et program } Vælg. Tryk på, og hold den nede, for at afslutte programmet. Formater, der ikke genkendes, gemmes i mappen Anden. Sådan overføres et tema } Filhåndtering } Temaer, og gå til et direkte link } Gå til. % 46 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan hentes et spil } Underholdning } Spil, og gå til et direkte link } Gå til. % 46 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. Sådan overføres et program } Internettjenester } Mere } Gå til } Bogmærker og gå tiletdirekte link } Gå til. % 46 Indstillinger, hvis indstillingerne ikke allerede er i telefonen. 45

47 Tilslutningsmuligheder Indstillinger Indstillingerne for Meddelelser, Mine venner eller PlayNow skal vælges i telefonen, inden du kan bruge internettet. Indstillingerne er måske allerede angivet, når du køber telefonen. Kontakt din netoperatør eller tjenesteyder, hvis det ikke er tilfældet, eller besøg for at få flere oplysninger. Hvis du vil kunne bruge internettet og sende og modtage billed- og -meddelelser, kræves følgende: Et telefonabonnement, der understøtter datatransmission. Indstillinger, der er angivet i telefonen. Du skal måske også tilmelde dig som internet- og -bruger hos din tjenesteudbyder eller netoperatør. Valg af indstillinger Hvis indstillingerne ikke allerede er valgt på telefonen, kan du: Modtage dem i en meddelelse fra netoperatøren eller, tjenesteudbyderen, eller du kan besøge Indtaste eller redigere indstillingerne selv. Brug af internet Du kan browse på internettet vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Sådan vælges en internetprofil } Indstillinger } Forbindelser } Internetindst. } Internetprofiler og vælg en profil, der skal bruges. 46

48 Sådan startes browsing } Internettjenester og vælg en tjeneste eller } Mere for at få vist indstillinger. Sådan stoppes browsing } Mere } Afslut browser. Indstillinger når du browser } Mere for at få vist indstillinger. Menuen indeholder følgende indstillinger, men kan afhænge af websiden, du besøger. Hvis du vælger en -adresse, når du browser på en webside, kan du sende en SMS til den pågældende adresse. } Gå til for at få vist indstillinger: Sony Ericsson Går til den foruddefinerede webside. Bogmærker Opret, brug eller rediger bogmærker. Indtast URL-adr. Indtast webstedets adresse. Oversigt Oversigt over websteder, du tidligere har besøgt. } Værktøj for at få vist indstillinger: Tilføj bogmærke Tilføj et nyt bogmærke. Gem billede Gem et billede. Gem side Gem den aktuelle webside. Opdater side Opdater den aktuelle webside. Send link Send et link til den aktuelle webside. Foretag opkald Ring op, mens du browser. } Mere } Afslut opkald for at afslutte opkaldet og fortsætte med at browse. } Vis for at få vist indstillinger: Fuldskærm Vælg normal skærm eller fuldskærm. Kun tekst Vælg alt indhold eller kun tekst. Zoom Zoom ind eller ud på websiden. Zoom til normal Indstil zoom til standard. } Avanceret for at indtaste indstillinger for browseren. } Afslut browser For at afbryde forbindelsen, og gå i standby. 47

49 Sådan bruger du bogmærker } Internettjenester } Mere } Gå til } Bogmærker, og vælg et bogmærke } Mere. Vælg en indstilling. Internetsikkerhed Sikker browsing understøttes. Du kan slå sikkerheden i telefonen til, når du bruger en internetprofil. Godkendte certifikater Visse internettjenester, f.eks. banktjenester, kræver certifikater i telefonen. Telefonen indeholder muligvis allerede certifikater, når du køber den, men du kan også hente nye certifikater. Sådan kontrolleres certifikaterne i telefonen } Indstillinger } Forbindelser } Internetindst. } Sikkerhed } Godk.certifikat. Synkronisering Du kan synkronisere kontakter, aftaler, opgaver og noter via Bluetooth, den infrarøde port, internettjenester eller et USB-kabel. Besøg at overføre softwaren eller introduktionsvejledningerne til synkronisering. Synkronisering med enheder i nærheden Installer programmet til computersynkronisering, som du kan hente på Programmet indeholder oplysninger om hjælp. 48

50 Fjernsynkronisering via internet Du kan synkronisere online via en internettjeneste. Sådan indtastes indstillinger for fjernsynkronisering 1 } Organizer } Synkronisering og } Ja eller Ny konto. Indtast et navn for den nye konto } Fortsæt. 2 Indtast følgende indstillinger: Serveradresse Serverens URL. Brugernavn Brugernavn for kontoen. Password Password for kontoen. Forbindelse Vælg en internetprofil. Programmer Marker programmer, der skal synkronisere. Prog.indstillinger Vælg et program, og indtast et databasenavn samt evt. brugernavn og password. Synk.interval Angiv, hvor tit der skal synkroniseres. Ekstern start Vælg altid at acceptere, aldrig at acceptere eller altid at spørge, når der startes fra en tjeneste. Ekstern sikkerhed Indtast server-id og password. 3 } Gem for at gemme den nye konto. Sådan startes fjernsynkroniseringen } Organizer } Synkronisering, vælg en konto } Start. Bluetooth trådløs teknologi Med Bluetooth er det muligt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder. Du kan: Oprette forbindelse til flere enheder samtidigt. Synkronisere oplysninger med andre enheder. Bruge fjernbetjeningsfunktionen. Bruge en ekstern skærm. Udveksle objekter og spille spil mod andre spillere. 49

51 Der anbefales en afstand mellem to Bluetooth enheder på maksimalt 10 meter uden faste objekter imellem. Før du starter Aktiver Bluetooth for at kommunikere med andre enheder. Par din telefon med de Bluetooth enheder, du vil kommunikere med. Kontroller, om lokale love og bestemmelser begrænser brugen af Bluetooth. Hvis Bluetooth ikke er tilladt, skal du sikre, at Bluetooth funktionen er deaktiveret. Den Bluetooth radioudgangseffekt, der maksimalt tillades i telefonen, justeres automatisk jf. mulige lokale begrænsninger. Det betyder, at den maksimale afstand kan variere. Sådan aktiverer du Bluetooth i telefonen } Indstillinger } Forbindelser } Bluetooth } Aktiver. Sådan viser eller skjuler du din telefon } Indstillinger } Forbindelser } Bluetooth } Synlighed } Vis telefon eller Skjul telefon. Hvis du vælger at skjule den, kan andre enheder ikke opdage din telefon via Bluetooth. Sådan føjes en enhed til telefonbogen } Indstillinger } Forbindelser } Bluetooth } Mine enheder } Ny enhed for at søge efter tilgængelige enheder. Vælg en enhed på listen. Indtast om nødvendigt en passcode. 50

52 Sådan sparer du strøm } Indstillinger } Forbindelser } Bluetooth } Strømbesparelse } Til. Derved reduceres strømforbruget, når der anvendes én Bluetooth enhed. Slå den fra, når der anvendes flere Bluetooth enheder. Sådan tilføjer du et Bluetooth headset 1 } Indstillinger } Forbindelser } Bluetooth } Håndfri. 2 } Ja, hvis du tilføjer håndfrit Bluetooth udstyr for første gang, eller } Min håndfri } Ny håndfri enhed } Tilføj, hvis du tilføjer andet Bluetooth udstyr. Sørg for, at det håndfri udstyr er klar til at blive tilføjet. Infrarød port Telefonens infrarøde port kan bruges til udveksling af oplysninger med en anden enhed med infrarød kommunikation. Sådan aktiverer du telefonens infrarøde port } Indstillinger } Forbindelser } Infrarød port } Til eller } 10 minutter for at aktivere i 10 minutter. Sådan forbinder du to enheder Aktiver infrarød kommunikation på begge enheder. Kontroller, at den telefonens infrarøde port vender mod den anden enhed, og at afstanden højst er 20 cm. 51

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA

Kom godt i gang. Nokia N95-1. 9205522, 1. udgave DA Kom godt i gang Nokia N95-1 9205522, 1. udgave DA Taster og dele (fuld betjeningstilstand) Modelnummer: Nokia N95-1. Herefter kaldet Nokia N95. 1 Tænd/sluk-tast 2 Valgtaster og til at vælge kommandoer

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning PBS Flexi Mobil

Brugervejledning PBS Flexi Mobil Brugervejledning PBS lexi Mobil 1 GOD ORNØJELSE MED DIN NYE LEXI MOBIL! PBS lexi Mobil terminalen gennemfører transaktioner lynhurtigt stort set hvor som helst. Terminalen er baseret på den nyeste teknologi,

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til evercall Denne vejledning vedrører mobiltelefoni I denne vejledning finder du al nødvendig information vedr. overflytningen af

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Doro Secure 680. Dansk

Doro Secure 680. Dansk Doro Secure 680 Dansk A B C 1 2 3 ABC DEF 4 5 6 GHI JKL MNO 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 20 1. Ørestykke 2. Venstre funktionsknap 3. Opkaldsknap 4. Mikrofon 5. Hurtigvalg (Telecarefunktioner) 6. Telefonsvarer

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Doro PhoneEasy 608. Dansk

Doro PhoneEasy 608. Dansk Doro PhoneEasy 608 Dansk 1 13 2 3 4 5 12 11 14 15 16 17 18 19 20 6 10 7 9 8 Dansk 1. Ørestykke 2. Mikrofon 3. Piletaster 4. Venstre funktionstast 5. Opkaldstast 6. Hurtigvalgstaster 7. Telefonsvarer 8.

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 9 Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-E800

GPRS-TELEFON SGH-E800 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-E800 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual

KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual 3 KANSO M300 indeholder mobiltelefon hovedsæt (via USB) batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 1000 mah) USB-oplader brugermanual Behold emballagen hvis du skal transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse

Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse Oversigt over telefonen Telefonens bagside: Kameralinse og ekstern skærm med 4.000 farver Taster på siden ( Løft røret CKamera Hovedskærm (65.000 farver) Tastatur Navigation og, Læg på og ) til/fra c Mikrofon

Læs mere