LINK TIL FINANS C5. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINK TIL FINANS C5. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot"

Transkript

1 LINK TIL FINANS C5 Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsætning af AutoPilot...4 3a. Opsætning i C5 ver 4.2 og nyere...6 3a.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C a.2 Opret kassekladde til AutoPilot...6 3a.3 Afkryds importfelter...6 3b. Opsætning i C5 før ver b.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C b.2 Opret kassekladde til AutoPilot...7 3b.3 Afkryds importfelter Daglig brug af link til finans Synkronisering af adressekartoteker i AutoPilot og C Kunder Salgstransaktioner Leverandører Købstransaktioner Problemløsning...11 Appendiks A Importfelter i C5 nyere end ver Appendiks B Importfelter i C5 ældre end ver Appendiks C Linkfildefinitioner...15 Udgivet den 3. januar 2011 Copyright Korsgaard EDB ApS 2 af 16

3 1. Indledning Opstart Virksomheden skal beslutte sig for en dato, fra og med hvilken AutoPilot skal overtage dannelsen af salgsposteringer. I det følgende kaldes denne dato for startdatoen. Skal AutoPilot linke købsposteringer skal denne dato også gælde for disse. Forudsætninger Brug af AutoPilot link til finans baserer sig på følgende forudsætninger: Link af salg. 1. Samtlige fakturaer skrives i AutoPilot. De må ikke samtidig skrives i finanssystemet, dette sørger linket for. 2. Nye kunder oprettes i AutoPilot De må ikke samtidig oprettes i finanssystemet, dette sørger linket for. Link af køb. 1. Nye leverandører oprettes i AutoPilot. De må ikke samtidig oprettes i finanssystemet, dette sørger linket for. 2. Alt køb af fremmed arbejde og udlæg registreres i AutoPilot. Det må ikke samtidig registreres i finanssystemet, dette sørger linket for. Copyright Korsgaard EDB ApS 3 af 16

4 2. Opsætning af AutoPilot Konfiguration > Licens: Indtast licenskode for Link til finans. Indtast startdato for link af salg. Debitorfakturaer, der har en fakturadato før denne dato, skal manuelt indtastes i finanssystemet. Debitorer + fakturaer dateret på startdatoen eller senere, linkes automatisk til finanssystemet. Hvis AutoPilot skal linke køb: Indtast startdato for link af køb. Efter startdatoen skal kreditorfakturaer kun registreres i AutoPilot. Konfiguration > Filplacering: Indtast sti- og filnavn for linkfilerne. Der findes 3 linkfiler en der linker posteringer til finanssystemets kassekladde, en der linker nye kunder ind i finanssystemets debitorkartotek samt en der linker nye leverandører ind i finanssystemets kreditorkartotek. Vi foreslår sti- og filnavnene C:/finans, C:/ kreditor og C:/debitor. Filernes efternavn skal være csv, txt eller kom alt efter hvad din version af C5 foretrækker. Konfiguration > Valgmuligheder > finans: Vælg finanssystem. 0=Navigator; 1=Concorde (C5); 2= B3; 3=Navision Financials Sæt flueben i: Inkluder sagsnr. i beskrivelsesfelt i linkfil Konfiguration > Diverse: Indtast bogføringsgrupperne for debitorer og kreditorer. Fx D1 og K1 ->Aflæses i C5 her: Debitor/Tilpasning/Grupper/Debitorgrp og Kreditor/Tilpasning/Grupper/Kreditorgrp Indtast kladdenavnet: AutoPilot. Konfiguration > Nummerserier >Indstilling af nummerserier: Indtast FakturaNummer. AutoPilot danner fortløbende fakturanumre, som linkes til finans, hvor bilagsnummer sættes lig med fakturanummeret. Det indtastede nummer skal være et tal, og det bliver det første fakturanummer. Indtast BilagsNummer. AutoPilot danner forløbende bilagsnumre ved registrering af et køb, og numrene linkes til finans. Det indtastede nummer skal være et tal, og det bliver det første bilagsnummer. Obs: Vælg numre som ikke falder sammen med andre nummerserie, f.eks. vedrørende bilag, som ikke tastes i AutoPilot, men direkte i finansen. Copyright Korsgaard EDB ApS 4 af 16

5 Basis > Finans > Finanskontoplan: Opret sagsrelaterede finanskonti, herunder Vedr. salg Konto for honorarindtægter med moms Konto for honorarindtægter uden moms Konto for videresalg af fremmed arbejde med moms Konto for videresalg af fremmed arbejde uden moms Konto for salg af kørsel Konto for salg af reproduktion Debitor samlekonto Øreafrundingskonto Konto for udgående moms Vedr. køb Konto for køb af fremmed arbejde med moms Konto for køb af fremmed arbejde uden moms Konto for køb af udlæg med moms Konto for indgående moms Kreditor samlekonto Konto for køb af udlæg uden moms Basis > Finans > Fixering > Fixering af finanskonti: Fixér finanskonti med særlig betydning Basis > Moms/valuta > Moms: Tilknyt momskonti til momskoderne Basis > Moms/valuta > Moms: Udfyld link koderne for ind- og udgående moms. - Ikke kontonumre men fx Salg eller U25 -> Aflæses i C5 under Finans/Tilpasning/Momskoder. Basis > Priser udlæg > Finansgrupper: Opret finansgrupper med finanskonti. Udfyld udgiftskonto for de finansgrupper, hvor der ligger et køb bag udlægget. Indtægtskonto skal udfyldes. Basis > Priser udlæg > Prislister udlæg: Opret udlæg evt. med forslagspriser og tilknyt korrekt finansgruppe. For udlæg tilknyttet udgiftskonti fjernes flueben fra : Forbrug registreres på timeseddel. AutoPilot er nu sat op til brug af Link til finans. Copyright Korsgaard EDB ApS 5 af 16

6 3a. Opsætning i C5 ver 4.2 og nyere 3a.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C5 For at kunne anvende link til finans med C5 skal man have ret til at åbne menupunktet Tilpasning. Denne rettighed har man fx hvis man er medlem af den C5 brugergruppe der har administrators rettigheder. Se evt. afsnittet 5 Problemløsning senere i manualen. 3a.2 Opret kassekladde til AutoPilot Vælg Finans/Tilpasning/Kladdenavne: Tryk F2 og udfyld felterne: Navn=AutoPilot Betegnelse=Fakturaer fra AutoPilot Minimum=1 Maximum= Bilag=1 3a.3 Afkryds importfelter Inden du importerer data til C5, skal du udpege de felter der skal bruges ved importen, og vælge de tegntyper og formater som felterne indeholder*. Det sidste skal kontrolleres/indstilles under hver at de tre importtyper: Kunder, leverandører og fianstransaktioner. Se evt. appendiks bag i manualen. For at sikre at alle importfelterne har den rigtige type (DB), og ikke er markerede i forvejen, anbefales det at felterne først slettes [Slet felter] og derefter indsættes igen [Alle felter] inden afkrydsning. (sæt ikke x i Felterne med i filen ). Herved slettes også eventuelle udtryk knyttet til felterne. Kunder 1. Vælg Debitorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Debitorkartotek Kartotek: CustTable 2. Kontroller tegntyper og formater. Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Account, Name, Address1, ZipCity, Phone, Fax, Group Leverandører 1. Vælg Kreditorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kreditorkartotek Kartotek: VendTable 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Account, Name, Address1, ZipCity, Phone, Group, Payment Finanstransaktioner 1. Vælg Generelt/Periodisk/Data-manipulation: Tryk Alt+H og vælg kartoteket LedJour 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Name, LineNumer, Date_, Voucher, AccountType, Account, Txt, AmountCur, Currency, ExchRate, Vat, DueDate, InvoiceNumber - Hvis link af afdeling er tilvalgt i konfiguration afkryses feltet Department ligeledes. Når importfelterne én gang er afkrydset er denne indstilling gemt og man har ikke behov for at røre ved dem igen. --- *) Handling = Import,insert Talformat = Filtype = CSV Felt adskiller =, Tegntabel = ASCII Tekst symbol = " Dato-formatering = 2008/02/15 (tryk evt.alt-h for at vælge) Copyright Korsgaard EDB ApS 6 af 16

7 3b. Opsætning i C5 før ver b.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C5 For at kunne anvende link til finans med C5 skal man have ret til at åbne menupunktet Tilpasning. Denne rettighed har man fx hvis man er medlem af den C5 brugergruppe der har administrators rettigheder. Se evt. afsnittet 5 Problemløsning senere i manualen. 3b.2 Opret kassekladde til AutoPilot Vælg Finans/Tilpasning/Kladdenavne: Tryk F2 og udfyld felterne: Navn=AutoPilot Betegnelse=Fakturaer fra AutoPilot Minimum=1 Maximum= Bilag=1 3b.3 Afkryds importfelter Inden du importerer data til C5, skal du udpege de felter der skal bruges ved importen, og vælge de tegntyper og formater som felterne indeholder*. Det sidste skal kontrolleres/indstilles under hver at de tre importtyper: Kunder, leverandører og fianstransaktioner. Se evt. appendiks bag i manualen. For at sikre at alle importfelterne har den rigtige type (DB), og ikke er markerede i forvejen, anbefales det at felterne først slettes [Slet felter] og derefter indsættes igen [Alle felter] inden afkrydsning. (sæt ikke x i Felterne med i filen ). Herved slettes også eventuelle udtryk knyttet til felterne Kunder 1. Vælg Debitorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Debitorkartotek Kartotek: DebKart 2. Kontroller tegntyper og formater. Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Konto, Navn, Adresse1, PostBy, Telefon, Telefax, Gruppe Leverandører 1. Vælg Kreditorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kreditorkartotek Kartotek: KreKart 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Konto, Navn, Adresse1, PostBy, Telefon, Gruppe, Betaling. Finanstransaktioner 1. Vælg Finans/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kassekladde Kartotek: FinKladde 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Navn, Linienr, Dato, Bilag, Kontotype, Konto, Tekst, BeløbVAL, Valuta, Valutakurs, Moms, Forfald, Faktura Hvis link af afdeling er tilvalgt i konfiguration afkryses feltet Afdeling ligeledes. Når importfelterne én gang er afkrydset er denne indstilling gemt og man har ikke behov for at røre ved dem igen. --- *) Handling = Import,insert Filtype = CSV Tegntabel = ASCII Copyright Korsgaard EDB ApS 7 af 16

8 4. Daglig brug af link til finans Den løbende anvendelse af Link til finans består i 2 simple arbejdsgange, der typisk udføres en gang om måneden: 1. Eksport af data fra AutoPilot dannelse af linkfiler. 2. Import af disse data til finanssystemet indlæsning af linkfiler. Man kan trække 4 linkfiler ud fra AutoPilot. En fil med kundeoplysninger, en fil med leverandøroplysninger samt filer med finanstransaktioner for enten køb eller salg. Inden import bør man altid kontrollere at der importeres til det korrekte kartotek. Se opsætning s. 6 og 7 Kunder: CustTable eller DebKart. Leverandører: VendTable eller KreKart. Finanstransaktioner: LedJour eller FinKladde. 4.1 Synkronisering af adressekartoteker i AutoPilot og C5 AdresseID på kunder/leverandører i hhv. AutoPilot og C5 skal være identiske. Bemærk at rettelser i AutoPilot ikke automatisk overføres til finansprogrammet. Hvis en debitor tildeles et andet ID i AutoPilot skal debitorens ID manuelt rettes til det samme i C5. Debitor/Periodisk/Ændre kontonummer Hvis en kreditor tildeles et andet ID i AutoPilot skal kreditorens ID manuelt rettes til det samme i C5. Kreditor/Periodisk/Ændre kontonummer Hvis en finanskonto tildeles et andet kontonummer i AutoPilot skal kontoen i C5 manuelt rettes til det samme nummer. Finans/Periodisk/Ændre kontonummer 4.2 Kunder Dannelse af linkfil vedr. nye kunder Under Administration > Finans > Link: Klik på [Udlæs nye kunder til linkfil] for at danne en linkfil, som indeholder alle de kunder, der er oprettet i AutoPilot siden sidste gang, denne linkfil blev dannet Filen er nu klar til indlæsning i C5. Indlæsning af kunde-linkfilen 1. Åbn Debitorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Debitorkartotek 2. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Debitor.csv 3. Tryk [OK] 4. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. Copyright Korsgaard EDB ApS 8 af 16

9 4.3 Salgstransaktioner Dannelse af linkfil vedr. salgstransaktioner Under Administration > Finans > Link til finans ses de finanstransaktioner, som AutoPilot har dannet for henholdsvis salgs- og købstransaktioner. 1. Vælg [Vis salgstransaktioner] - for at få vist en liste over alle salgstransaktioner. 2. Markér en linie. Linkfilen vil indeholde transaktioner til og med bilagsdatoen i den markerede linie. 3. Vælg [Dan transaktionsfil salg], nederst til venstre i billedet. Der er nu dannet en linkfil, som indeholder salgstransaktioner. Samtidig blev de valgte finanstransaktioner slettet i listen og overført som en kørsel i kørselsarkivet. Linkfilen kan til enhver tid genskabes fra kørselsarkivet. Indlæsning af salgs-linkfilen 1. Kassekladden AutoPilot skal være tom. 2. Åbn Generelt/Periodisk/Data-manipulation : Tryk Alt+H og vælg LedJour / Dansk: FinKladde I udgaver af C5 før 4.2 kan man evt. vælge Finans/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kassekladde 3. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Finans.csv 4. Tryk [OK] 5. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Når indlæsningen er afsluttet er kassekladden AutoPilot fyldt med data klar til bogføring. Kladden skal bogføres, før man kan indlæse næste kørsel. Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. 4.4 Leverandører Dannelse af linkfil vedr. nye leverandører Under Administration > Finans > Link: Klik på [Udlæs nye leverandører til linkfil] for at danne en linkfil, som indeholder alle de leverandører, der er oprettet i AutoPilot siden sidste gang, denne linkfil blev dannet Filen er nu klar til indlæsning i C5. Indlæsning af leverandør-linkfilen 1. Åbn Kreditorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kreditorkartotek 2. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Kreditor.csv 3. Tryk [OK] 4. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. Copyright Korsgaard EDB ApS 9 af 16

10 4.5 Købstransaktioner Dannelse af linkfil vedr. købstransaktioner Under Administration > Finans > Link til finans ses de finanstransaktioner, som AutoPilot har dannet for henholdsvis salgs- og købstransaktioner. 1. Vælg [Vis købstransaktioner] - for at få vist en liste over alle købstransaktioner. 2. Markér en linie. Linkfilen vil indeholde transaktioner til og med bilagsdatoen i den markerede linie. 3. Vælg [Dan transaktionsfil køb], nederst til venstre i billedet. Der er nu dannet en linkfil, som indeholder købstransaktioner. Samtidig blev de valgte finanstransaktioner slettet i listen og overført som en kørsel i kørselsarkivet. Linkfilen kan til enhver tid genskabes fra kørselsarkivet. Indlæsning af købs-linkfilen 1. Kassekladden AutoPilot skal være tom. 2. Åbn Generelt/Periodisk/Data-manipulation : Tryk Alt+H og vælg LedJour / Dansk: FinKladde I udgaver af C5 før 4.2 kan man evt. vælge Finans/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kassekladde 3. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Finans.csv 4. Tryk [OK] 5. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Når indlæsningen er afsluttet er kassekladden AutoPilot fyldt med data klar til bogføring. Kladden skal bogføres, før man kan indlæse næste kørsel. Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. Copyright Korsgaard EDB ApS 10 af 16

11 5. Problemløsning 1. Fejlmeddelelsen: Der er læst xx poster, der IKKE kunne indsættes (p.g.a. entydigt index) kan forekomme i flere situationer: Indlæsning af en debitor/kreditorer hvor AutoPilot-ID er det samme som et eksisterende C5- kontonr. Indlæsning af flere debitorer/kreditorer end der er licens til (over 100 ved C5 Light). Hvis felttypen ikke er DB for alle felterne i importvinduet. Hvis kassekladden ikke er tom ved import af finanstransaktioner. Hvis der er afkrydset et forkert antal importfelter (eller hvis linkfilen har forkert antal felter). Hvis en eller flere af linjerne er i citationstegn. Kan ske hvis man har åbnet linkfilen fx i et regneark. 2. Fejlmeddelelsen: Gruppe skal angives kan forekomme hvis der ikke er det korrekte antal felter i linkfilen med debitorer. Dette kan fx skyldes at linkfilen er udlæst til et forkert finanssystem. Lignende fejl genereres også, hvis der ikke er afkrydset det korrekte antal importfelter. Hvis der er citationstegn i et af felterne i linkfilen vil C5 også opfatte dette som om der er et ekstra felt i filen. 3. Fejlmeddelelsen: For lidt hukommelse til afvikling af kørslen forekommer hvis der er valgt et andet tegn end komma (,) som feltadskiller i manipulationsdialogen. 4. Fejlmeddelelsen: Definitionen indeholder fejl betyder at der er en konflikt mellem de definitioner der er valgt for dato-formatering, tal format og felt adskiller. Ud for de felter der giver problemer vil der stå: opsætnings konf 5. Hvis der er indsat beregninger eller faste værdier i kolonnen 'Udtryk' ud for et eller flere af importfelterne (også selv om der ikke er flueben ud for felterne) kan det forårsage ændringer i de importerede data. Husk anbefalingen om at slette alle felter og sætte dem ind igen. 6. Hvis man mangler en knap (fx Alle felter ) eller et menupunkt, kan man gøre det synligt ved at gå i Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brugerprofiler og sætte flueben ud for det ønskede interface-element. Dette kan kun gøres hvis man er administrator 7. Hvis man ikke kan åbne menupunktet Tilpasning skal man have administratorrettigheder, det får man på følgende måde: Log ind som supervisor i C5. (Hvis logon dialogen ikke vises kan man skifte bruger uder Generelt/Dagligt/Skift brugertype) Åbn menupunktet: Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brugere og Grupper Markér brugerens navn og dernæst administratorgruppen og klik (tryk evt. <F5>) for at sætte et flueben. Herved knyttes brugeren til administratorgruppen. 8. Når man ved importen udpeger den ønskede linkfil i stifinder, så virker det ikke, hvis man går via Netværkssteder. I stedet for skal man oprette et netværksdrev. 9. Hvis du bliver bedt om at gemme kørslen under en import: Svar Nej 10. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Copyright Korsgaard EDB ApS 11 af 16

12 11. Ved import af databasefelter i importvinduet skal du ikke sætte flueben ved 'Felterne med i filen'. 12. Hvis I har besøg af en revisor eller anden person som arbejder i C5, så kan vedkommende have behov for at ændre i import-indstillingerne. Bed ham om at efterlade opsætningen den stand som han fandt den. Udlever evt. denne manual, så han nemt kan kontrollere at opsætningen af import igen er korrekt. Copyright Korsgaard EDB ApS 12 af 16

13 Appendiks A Importfelter i C5 nyere end ver. 4.2 Importfelter til kassekladde: Department kan evt. være valgt Importfelter til debitorkartotek Importfelter til kreditorkartotek Copyright Korsgaard EDB ApS 13 af 16

14 Appendiks B Importfelter i C5 ældre end ver. 4.2 Importfelter til kassekladde: Afdeling kan evt. være valgt Importfelter til debitorkartotek Importfelter til kreditorkartotek Copyright Korsgaard EDB ApS 14 af 16

15 Appendiks C Linkfildefinitioner Nedenstående tabeller beskriver de filer, der dannes når man har valgt Finanssystem: Concorde i Konfiguration > Valgmuligheder. Finanstransaktioner Filen udlæses herfra: Administration > Finans > Link til finans -> [Dan transaktionsfil salg] eller [Dan transaktionsfil køb] Filnavn: Valgfrit (Standard: finans.csv). Filtype: Kommasepareret, 1 record pr. linie. Feltnr. Kolonnenavn Format Bemærkninger 1 Kladdenavn Tekst, ingen kvalifikator Navnet på kassekladden. 2 Linienummer Tal 3 Dato yyyy/mm/dd Fakturadato 4 Bilagsnummer Tal 5 Posteringstype Tal 0 = finanspostering, 1 = debitorpostering, 2 = kreditorpostering 6 Kontonummer Tekst, kvalifikator: Kontonummer 7 Afdeling Tekst, kvalifikator: Afdelingsbetegnelse Skal konfigureres. 8 Beskrivelse Tekst, kvalifikator: Posteringstekst. 9 Beløb Tal Beløb 10 Valutakode Tekst, ingen kvalifikator Valutakode, f.eks. EURO. 11 Kurs Tal Kursen på den valgte valuta. 12 Momskode Tekst, ingen kvalifikator F.eks. Salg eller U25 13 Forfaldsdato yyyy/mm/dd 14 Fakturanummer Tekst, kvalifikator: Fakturanummer Debitor Filen udlæses herfra: Basis > Organisation > Kunder og leverandører -> [Udlæs nye kunder til linkfil] Eller herfra: Administration > Finans > Link til finans -> [Udlæs nye kunder til linkfil] Filnavn: Valgfrit (Standard: debitor.csv). Filtype: Kommasepareret, 1 record pr. linie. Feltnr. Kolonnenavn Format Bemærkninger 1 ID Tekst, kvalifikator: 2 Firmanavn på fakturaen Tekst, kvalifikator: 3 Gade Tekst, kvalifikator: 4 Postnr+By Tekst, kvalifikator: 5 Telefon Tekst, kvalifikator: 6 Fax Tekst, kvalifikator: 7 Debitorbogføringsgruppe Tekst, ingen kvalifikator Fx Debitor Copyright Korsgaard EDB ApS 15 af 16

16 Kreditor Filen udlæses herfra: Basis > Organisation > Kunder og leverandører -> [Udlæs nye leverandører til linkfil] Eller herfra: Administration > Finans > Link til finans -> [Udlæs nye leverandører til linkfil] Filnavn: Valgfrit (Standard: kreditor.csv). Filtype: Kommasepareret, 1 record pr. linie. Feltnr. Kolonnenavn Format Bemærkninger 1 ID Tekst, kvalifikator: 2 Firmanavn på fakturaen Tekst, kvalifikator: 3 Gade Tekst, kvalifikator: 4 Postnr+By Tekst, kvalifikator: 5 Telefon Tekst, kvalifikator: 6 Kreditorbogføringsgruppe Tekst, kvalifikator: Fx Kreditor 7 Betalingsbetingelser Tekst, kvalifikator: Copyright Korsgaard EDB ApS 16 af 16

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

C5 integration. PATINA Integration C5 Brugervejledning. Introduktion. Systemopsætning. C5 integrations funktioner. Adgangskontrol

C5 integration. PATINA Integration C5 Brugervejledning. Introduktion. Systemopsætning. C5 integrations funktioner. Adgangskontrol C5 integration Introduktion Det har generelt været et ønske fra Patinabrugere, at kunne koble fakturasystemet i Patina sammen med klinikkens økonomisystem. Det er nu muligt for klinikker, der anvender

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012 KVIVKGUIDE TIL SAGSBUDGETKLADDE MED UDLÆSNING/INDLÆSNING VIA EXCEL Indtastningen af Sagsplanlægningslinjer på både ressourcer og finans kan foretages via en Sagsbudgetkladde, hvor budgettet på flere sager/sagsopgaver

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring

AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose. Mappe- og filstyring AutoPilot Sagsøkonomi, planlægning og prognose Mappe- og filstyring MAPPESTYRING AutoPilot mappestyring er en programudvidelse, der giver dig adgang til en sags filer på serveren med et enkelt klik. Ved

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg 06.06.2017 ØSY/TIE Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning for FMS_PBS

Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS Vejledning for FMS_PBS... 1 Introduktion... 1 Demokunde... 1 Systemkrav... 1 Installation... 2 Import af kartotek for kunder og vareliste... 3 Betalingsoplysninger til PBS... 4 Supplerende

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

CapLegal Sagsopsætning

CapLegal Sagsopsætning CapLegal Sagsopsætning 1 Indhold Indledning...3 Opsætning af hjælpe tabeller til sagsbehandling....3 Sagsopsætning...3 Generelt...4 Nummerering...5 Tekstbehandling...5 Standardværdier...5 Bogføring...5

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning. Valuta

AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning. Valuta AutoPilot Sagsøkonomi og planlægning Valuta Indholdsfortegnelse 1. Valuta...2 Formål...2 Forudsætninger...2 Udgivet den 31. marts 2008 Side 1 af 11 sider 1. Valuta Formål 1. Som udgangspunkt håndterer

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Delfi Connect / Delfi Com

Delfi Connect / Delfi Com Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere