LINK TIL FINANS C5. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LINK TIL FINANS C5. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot"

Transkript

1 LINK TIL FINANS C5 Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsætning af AutoPilot...4 3a. Opsætning i C5 ver 4.2 og nyere...6 3a.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C a.2 Opret kassekladde til AutoPilot...6 3a.3 Afkryds importfelter...6 3b. Opsætning i C5 før ver b.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C b.2 Opret kassekladde til AutoPilot...7 3b.3 Afkryds importfelter Daglig brug af link til finans Synkronisering af adressekartoteker i AutoPilot og C Kunder Salgstransaktioner Leverandører Købstransaktioner Problemløsning...11 Appendiks A Importfelter i C5 nyere end ver Appendiks B Importfelter i C5 ældre end ver Appendiks C Linkfildefinitioner...15 Udgivet den 3. januar 2011 Copyright Korsgaard EDB ApS 2 af 16

3 1. Indledning Opstart Virksomheden skal beslutte sig for en dato, fra og med hvilken AutoPilot skal overtage dannelsen af salgsposteringer. I det følgende kaldes denne dato for startdatoen. Skal AutoPilot linke købsposteringer skal denne dato også gælde for disse. Forudsætninger Brug af AutoPilot link til finans baserer sig på følgende forudsætninger: Link af salg. 1. Samtlige fakturaer skrives i AutoPilot. De må ikke samtidig skrives i finanssystemet, dette sørger linket for. 2. Nye kunder oprettes i AutoPilot De må ikke samtidig oprettes i finanssystemet, dette sørger linket for. Link af køb. 1. Nye leverandører oprettes i AutoPilot. De må ikke samtidig oprettes i finanssystemet, dette sørger linket for. 2. Alt køb af fremmed arbejde og udlæg registreres i AutoPilot. Det må ikke samtidig registreres i finanssystemet, dette sørger linket for. Copyright Korsgaard EDB ApS 3 af 16

4 2. Opsætning af AutoPilot Konfiguration > Licens: Indtast licenskode for Link til finans. Indtast startdato for link af salg. Debitorfakturaer, der har en fakturadato før denne dato, skal manuelt indtastes i finanssystemet. Debitorer + fakturaer dateret på startdatoen eller senere, linkes automatisk til finanssystemet. Hvis AutoPilot skal linke køb: Indtast startdato for link af køb. Efter startdatoen skal kreditorfakturaer kun registreres i AutoPilot. Konfiguration > Filplacering: Indtast sti- og filnavn for linkfilerne. Der findes 3 linkfiler en der linker posteringer til finanssystemets kassekladde, en der linker nye kunder ind i finanssystemets debitorkartotek samt en der linker nye leverandører ind i finanssystemets kreditorkartotek. Vi foreslår sti- og filnavnene C:/finans, C:/ kreditor og C:/debitor. Filernes efternavn skal være csv, txt eller kom alt efter hvad din version af C5 foretrækker. Konfiguration > Valgmuligheder > finans: Vælg finanssystem. 0=Navigator; 1=Concorde (C5); 2= B3; 3=Navision Financials Sæt flueben i: Inkluder sagsnr. i beskrivelsesfelt i linkfil Konfiguration > Diverse: Indtast bogføringsgrupperne for debitorer og kreditorer. Fx D1 og K1 ->Aflæses i C5 her: Debitor/Tilpasning/Grupper/Debitorgrp og Kreditor/Tilpasning/Grupper/Kreditorgrp Indtast kladdenavnet: AutoPilot. Konfiguration > Nummerserier >Indstilling af nummerserier: Indtast FakturaNummer. AutoPilot danner fortløbende fakturanumre, som linkes til finans, hvor bilagsnummer sættes lig med fakturanummeret. Det indtastede nummer skal være et tal, og det bliver det første fakturanummer. Indtast BilagsNummer. AutoPilot danner forløbende bilagsnumre ved registrering af et køb, og numrene linkes til finans. Det indtastede nummer skal være et tal, og det bliver det første bilagsnummer. Obs: Vælg numre som ikke falder sammen med andre nummerserie, f.eks. vedrørende bilag, som ikke tastes i AutoPilot, men direkte i finansen. Copyright Korsgaard EDB ApS 4 af 16

5 Basis > Finans > Finanskontoplan: Opret sagsrelaterede finanskonti, herunder Vedr. salg Konto for honorarindtægter med moms Konto for honorarindtægter uden moms Konto for videresalg af fremmed arbejde med moms Konto for videresalg af fremmed arbejde uden moms Konto for salg af kørsel Konto for salg af reproduktion Debitor samlekonto Øreafrundingskonto Konto for udgående moms Vedr. køb Konto for køb af fremmed arbejde med moms Konto for køb af fremmed arbejde uden moms Konto for køb af udlæg med moms Konto for indgående moms Kreditor samlekonto Konto for køb af udlæg uden moms Basis > Finans > Fixering > Fixering af finanskonti: Fixér finanskonti med særlig betydning Basis > Moms/valuta > Moms: Tilknyt momskonti til momskoderne Basis > Moms/valuta > Moms: Udfyld link koderne for ind- og udgående moms. - Ikke kontonumre men fx Salg eller U25 -> Aflæses i C5 under Finans/Tilpasning/Momskoder. Basis > Priser udlæg > Finansgrupper: Opret finansgrupper med finanskonti. Udfyld udgiftskonto for de finansgrupper, hvor der ligger et køb bag udlægget. Indtægtskonto skal udfyldes. Basis > Priser udlæg > Prislister udlæg: Opret udlæg evt. med forslagspriser og tilknyt korrekt finansgruppe. For udlæg tilknyttet udgiftskonti fjernes flueben fra : Forbrug registreres på timeseddel. AutoPilot er nu sat op til brug af Link til finans. Copyright Korsgaard EDB ApS 5 af 16

6 3a. Opsætning i C5 ver 4.2 og nyere 3a.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C5 For at kunne anvende link til finans med C5 skal man have ret til at åbne menupunktet Tilpasning. Denne rettighed har man fx hvis man er medlem af den C5 brugergruppe der har administrators rettigheder. Se evt. afsnittet 5 Problemløsning senere i manualen. 3a.2 Opret kassekladde til AutoPilot Vælg Finans/Tilpasning/Kladdenavne: Tryk F2 og udfyld felterne: Navn=AutoPilot Betegnelse=Fakturaer fra AutoPilot Minimum=1 Maximum= Bilag=1 3a.3 Afkryds importfelter Inden du importerer data til C5, skal du udpege de felter der skal bruges ved importen, og vælge de tegntyper og formater som felterne indeholder*. Det sidste skal kontrolleres/indstilles under hver at de tre importtyper: Kunder, leverandører og fianstransaktioner. Se evt. appendiks bag i manualen. For at sikre at alle importfelterne har den rigtige type (DB), og ikke er markerede i forvejen, anbefales det at felterne først slettes [Slet felter] og derefter indsættes igen [Alle felter] inden afkrydsning. (sæt ikke x i Felterne med i filen ). Herved slettes også eventuelle udtryk knyttet til felterne. Kunder 1. Vælg Debitorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Debitorkartotek Kartotek: CustTable 2. Kontroller tegntyper og formater. Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Account, Name, Address1, ZipCity, Phone, Fax, Group Leverandører 1. Vælg Kreditorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kreditorkartotek Kartotek: VendTable 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Account, Name, Address1, ZipCity, Phone, Group, Payment Finanstransaktioner 1. Vælg Generelt/Periodisk/Data-manipulation: Tryk Alt+H og vælg kartoteket LedJour 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Name, LineNumer, Date_, Voucher, AccountType, Account, Txt, AmountCur, Currency, ExchRate, Vat, DueDate, InvoiceNumber - Hvis link af afdeling er tilvalgt i konfiguration afkryses feltet Department ligeledes. Når importfelterne én gang er afkrydset er denne indstilling gemt og man har ikke behov for at røre ved dem igen. --- *) Handling = Import,insert Talformat = Filtype = CSV Felt adskiller =, Tegntabel = ASCII Tekst symbol = " Dato-formatering = 2008/02/15 (tryk evt.alt-h for at vælge) Copyright Korsgaard EDB ApS 6 af 16

7 3b. Opsætning i C5 før ver b.1 Forudsætning for anvendelse af link til finans med C5 For at kunne anvende link til finans med C5 skal man have ret til at åbne menupunktet Tilpasning. Denne rettighed har man fx hvis man er medlem af den C5 brugergruppe der har administrators rettigheder. Se evt. afsnittet 5 Problemløsning senere i manualen. 3b.2 Opret kassekladde til AutoPilot Vælg Finans/Tilpasning/Kladdenavne: Tryk F2 og udfyld felterne: Navn=AutoPilot Betegnelse=Fakturaer fra AutoPilot Minimum=1 Maximum= Bilag=1 3b.3 Afkryds importfelter Inden du importerer data til C5, skal du udpege de felter der skal bruges ved importen, og vælge de tegntyper og formater som felterne indeholder*. Det sidste skal kontrolleres/indstilles under hver at de tre importtyper: Kunder, leverandører og fianstransaktioner. Se evt. appendiks bag i manualen. For at sikre at alle importfelterne har den rigtige type (DB), og ikke er markerede i forvejen, anbefales det at felterne først slettes [Slet felter] og derefter indsættes igen [Alle felter] inden afkrydsning. (sæt ikke x i Felterne med i filen ). Herved slettes også eventuelle udtryk knyttet til felterne Kunder 1. Vælg Debitorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Debitorkartotek Kartotek: DebKart 2. Kontroller tegntyper og formater. Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Konto, Navn, Adresse1, PostBy, Telefon, Telefax, Gruppe Leverandører 1. Vælg Kreditorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kreditorkartotek Kartotek: KreKart 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Konto, Navn, Adresse1, PostBy, Telefon, Gruppe, Betaling. Finanstransaktioner 1. Vælg Finans/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kassekladde Kartotek: FinKladde 2. Kontroller tegntyper og -formater Se nedenfor* 3. Afkryds felterne: Navn, Linienr, Dato, Bilag, Kontotype, Konto, Tekst, BeløbVAL, Valuta, Valutakurs, Moms, Forfald, Faktura Hvis link af afdeling er tilvalgt i konfiguration afkryses feltet Afdeling ligeledes. Når importfelterne én gang er afkrydset er denne indstilling gemt og man har ikke behov for at røre ved dem igen. --- *) Handling = Import,insert Filtype = CSV Tegntabel = ASCII Copyright Korsgaard EDB ApS 7 af 16

8 4. Daglig brug af link til finans Den løbende anvendelse af Link til finans består i 2 simple arbejdsgange, der typisk udføres en gang om måneden: 1. Eksport af data fra AutoPilot dannelse af linkfiler. 2. Import af disse data til finanssystemet indlæsning af linkfiler. Man kan trække 4 linkfiler ud fra AutoPilot. En fil med kundeoplysninger, en fil med leverandøroplysninger samt filer med finanstransaktioner for enten køb eller salg. Inden import bør man altid kontrollere at der importeres til det korrekte kartotek. Se opsætning s. 6 og 7 Kunder: CustTable eller DebKart. Leverandører: VendTable eller KreKart. Finanstransaktioner: LedJour eller FinKladde. 4.1 Synkronisering af adressekartoteker i AutoPilot og C5 AdresseID på kunder/leverandører i hhv. AutoPilot og C5 skal være identiske. Bemærk at rettelser i AutoPilot ikke automatisk overføres til finansprogrammet. Hvis en debitor tildeles et andet ID i AutoPilot skal debitorens ID manuelt rettes til det samme i C5. Debitor/Periodisk/Ændre kontonummer Hvis en kreditor tildeles et andet ID i AutoPilot skal kreditorens ID manuelt rettes til det samme i C5. Kreditor/Periodisk/Ændre kontonummer Hvis en finanskonto tildeles et andet kontonummer i AutoPilot skal kontoen i C5 manuelt rettes til det samme nummer. Finans/Periodisk/Ændre kontonummer 4.2 Kunder Dannelse af linkfil vedr. nye kunder Under Administration > Finans > Link: Klik på [Udlæs nye kunder til linkfil] for at danne en linkfil, som indeholder alle de kunder, der er oprettet i AutoPilot siden sidste gang, denne linkfil blev dannet Filen er nu klar til indlæsning i C5. Indlæsning af kunde-linkfilen 1. Åbn Debitorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Debitorkartotek 2. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Debitor.csv 3. Tryk [OK] 4. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. Copyright Korsgaard EDB ApS 8 af 16

9 4.3 Salgstransaktioner Dannelse af linkfil vedr. salgstransaktioner Under Administration > Finans > Link til finans ses de finanstransaktioner, som AutoPilot har dannet for henholdsvis salgs- og købstransaktioner. 1. Vælg [Vis salgstransaktioner] - for at få vist en liste over alle salgstransaktioner. 2. Markér en linie. Linkfilen vil indeholde transaktioner til og med bilagsdatoen i den markerede linie. 3. Vælg [Dan transaktionsfil salg], nederst til venstre i billedet. Der er nu dannet en linkfil, som indeholder salgstransaktioner. Samtidig blev de valgte finanstransaktioner slettet i listen og overført som en kørsel i kørselsarkivet. Linkfilen kan til enhver tid genskabes fra kørselsarkivet. Indlæsning af salgs-linkfilen 1. Kassekladden AutoPilot skal være tom. 2. Åbn Generelt/Periodisk/Data-manipulation : Tryk Alt+H og vælg LedJour / Dansk: FinKladde I udgaver af C5 før 4.2 kan man evt. vælge Finans/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kassekladde 3. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Finans.csv 4. Tryk [OK] 5. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Når indlæsningen er afsluttet er kassekladden AutoPilot fyldt med data klar til bogføring. Kladden skal bogføres, før man kan indlæse næste kørsel. Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. 4.4 Leverandører Dannelse af linkfil vedr. nye leverandører Under Administration > Finans > Link: Klik på [Udlæs nye leverandører til linkfil] for at danne en linkfil, som indeholder alle de leverandører, der er oprettet i AutoPilot siden sidste gang, denne linkfil blev dannet Filen er nu klar til indlæsning i C5. Indlæsning af leverandør-linkfilen 1. Åbn Kreditorer/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kreditorkartotek 2. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Kreditor.csv 3. Tryk [OK] 4. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. Copyright Korsgaard EDB ApS 9 af 16

10 4.5 Købstransaktioner Dannelse af linkfil vedr. købstransaktioner Under Administration > Finans > Link til finans ses de finanstransaktioner, som AutoPilot har dannet for henholdsvis salgs- og købstransaktioner. 1. Vælg [Vis købstransaktioner] - for at få vist en liste over alle købstransaktioner. 2. Markér en linie. Linkfilen vil indeholde transaktioner til og med bilagsdatoen i den markerede linie. 3. Vælg [Dan transaktionsfil køb], nederst til venstre i billedet. Der er nu dannet en linkfil, som indeholder købstransaktioner. Samtidig blev de valgte finanstransaktioner slettet i listen og overført som en kørsel i kørselsarkivet. Linkfilen kan til enhver tid genskabes fra kørselsarkivet. Indlæsning af købs-linkfilen 1. Kassekladden AutoPilot skal være tom. 2. Åbn Generelt/Periodisk/Data-manipulation : Tryk Alt+H og vælg LedJour / Dansk: FinKladde I udgaver af C5 før 4.2 kan man evt. vælge Finans/Tilpasning/Vedligehold/Import/Kassekladde 3. Tryk på [Udfør] og angiv linkfilens sti- og filnavn Sti- og filnavn kan aflæses i Konfiguration > Licens. Filnavnet er typisk: Finans.csv 4. Tryk [OK] 5. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Når indlæsningen er afsluttet er kassekladden AutoPilot fyldt med data klar til bogføring. Kladden skal bogføres, før man kan indlæse næste kørsel. Efter indlæsning af linkfilen i C5 skal den slettes i Windows Stifinder. Hvis ikke det er sket, vil AutoPilot gøre opmærksom på, at filen ikke er slettet, når man forsøger at danne en ny linkfil. Copyright Korsgaard EDB ApS 10 af 16

11 5. Problemløsning 1. Fejlmeddelelsen: Der er læst xx poster, der IKKE kunne indsættes (p.g.a. entydigt index) kan forekomme i flere situationer: Indlæsning af en debitor/kreditorer hvor AutoPilot-ID er det samme som et eksisterende C5- kontonr. Indlæsning af flere debitorer/kreditorer end der er licens til (over 100 ved C5 Light). Hvis felttypen ikke er DB for alle felterne i importvinduet. Hvis kassekladden ikke er tom ved import af finanstransaktioner. Hvis der er afkrydset et forkert antal importfelter (eller hvis linkfilen har forkert antal felter). Hvis en eller flere af linjerne er i citationstegn. Kan ske hvis man har åbnet linkfilen fx i et regneark. 2. Fejlmeddelelsen: Gruppe skal angives kan forekomme hvis der ikke er det korrekte antal felter i linkfilen med debitorer. Dette kan fx skyldes at linkfilen er udlæst til et forkert finanssystem. Lignende fejl genereres også, hvis der ikke er afkrydset det korrekte antal importfelter. Hvis der er citationstegn i et af felterne i linkfilen vil C5 også opfatte dette som om der er et ekstra felt i filen. 3. Fejlmeddelelsen: For lidt hukommelse til afvikling af kørslen forekommer hvis der er valgt et andet tegn end komma (,) som feltadskiller i manipulationsdialogen. 4. Fejlmeddelelsen: Definitionen indeholder fejl betyder at der er en konflikt mellem de definitioner der er valgt for dato-formatering, tal format og felt adskiller. Ud for de felter der giver problemer vil der stå: opsætnings konf 5. Hvis der er indsat beregninger eller faste værdier i kolonnen 'Udtryk' ud for et eller flere af importfelterne (også selv om der ikke er flueben ud for felterne) kan det forårsage ændringer i de importerede data. Husk anbefalingen om at slette alle felter og sætte dem ind igen. 6. Hvis man mangler en knap (fx Alle felter ) eller et menupunkt, kan man gøre det synligt ved at gå i Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brugerprofiler og sætte flueben ud for det ønskede interface-element. Dette kan kun gøres hvis man er administrator 7. Hvis man ikke kan åbne menupunktet Tilpasning skal man have administratorrettigheder, det får man på følgende måde: Log ind som supervisor i C5. (Hvis logon dialogen ikke vises kan man skifte bruger uder Generelt/Dagligt/Skift brugertype) Åbn menupunktet: Generelt/Tilpasning/Adgangskontrol/Brugere og Grupper Markér brugerens navn og dernæst administratorgruppen og klik (tryk evt. <F5>) for at sætte et flueben. Herved knyttes brugeren til administratorgruppen. 8. Når man ved importen udpeger den ønskede linkfil i stifinder, så virker det ikke, hvis man går via Netværkssteder. I stedet for skal man oprette et netværksdrev. 9. Hvis du bliver bedt om at gemme kørslen under en import: Svar Nej 10. Klik på [Fortsæt] ud for Kørselspause Copyright Korsgaard EDB ApS 11 af 16

12 11. Ved import af databasefelter i importvinduet skal du ikke sætte flueben ved 'Felterne med i filen'. 12. Hvis I har besøg af en revisor eller anden person som arbejder i C5, så kan vedkommende have behov for at ændre i import-indstillingerne. Bed ham om at efterlade opsætningen den stand som han fandt den. Udlever evt. denne manual, så han nemt kan kontrollere at opsætningen af import igen er korrekt. Copyright Korsgaard EDB ApS 12 af 16

13 Appendiks A Importfelter i C5 nyere end ver. 4.2 Importfelter til kassekladde: Department kan evt. være valgt Importfelter til debitorkartotek Importfelter til kreditorkartotek Copyright Korsgaard EDB ApS 13 af 16

14 Appendiks B Importfelter i C5 ældre end ver. 4.2 Importfelter til kassekladde: Afdeling kan evt. være valgt Importfelter til debitorkartotek Importfelter til kreditorkartotek Copyright Korsgaard EDB ApS 14 af 16

15 Appendiks C Linkfildefinitioner Nedenstående tabeller beskriver de filer, der dannes når man har valgt Finanssystem: Concorde i Konfiguration > Valgmuligheder. Finanstransaktioner Filen udlæses herfra: Administration > Finans > Link til finans -> [Dan transaktionsfil salg] eller [Dan transaktionsfil køb] Filnavn: Valgfrit (Standard: finans.csv). Filtype: Kommasepareret, 1 record pr. linie. Feltnr. Kolonnenavn Format Bemærkninger 1 Kladdenavn Tekst, ingen kvalifikator Navnet på kassekladden. 2 Linienummer Tal 3 Dato yyyy/mm/dd Fakturadato 4 Bilagsnummer Tal 5 Posteringstype Tal 0 = finanspostering, 1 = debitorpostering, 2 = kreditorpostering 6 Kontonummer Tekst, kvalifikator: Kontonummer 7 Afdeling Tekst, kvalifikator: Afdelingsbetegnelse Skal konfigureres. 8 Beskrivelse Tekst, kvalifikator: Posteringstekst. 9 Beløb Tal Beløb 10 Valutakode Tekst, ingen kvalifikator Valutakode, f.eks. EURO. 11 Kurs Tal Kursen på den valgte valuta. 12 Momskode Tekst, ingen kvalifikator F.eks. Salg eller U25 13 Forfaldsdato yyyy/mm/dd 14 Fakturanummer Tekst, kvalifikator: Fakturanummer Debitor Filen udlæses herfra: Basis > Organisation > Kunder og leverandører -> [Udlæs nye kunder til linkfil] Eller herfra: Administration > Finans > Link til finans -> [Udlæs nye kunder til linkfil] Filnavn: Valgfrit (Standard: debitor.csv). Filtype: Kommasepareret, 1 record pr. linie. Feltnr. Kolonnenavn Format Bemærkninger 1 ID Tekst, kvalifikator: 2 Firmanavn på fakturaen Tekst, kvalifikator: 3 Gade Tekst, kvalifikator: 4 Postnr+By Tekst, kvalifikator: 5 Telefon Tekst, kvalifikator: 6 Fax Tekst, kvalifikator: 7 Debitorbogføringsgruppe Tekst, ingen kvalifikator Fx Debitor Copyright Korsgaard EDB ApS 15 af 16

16 Kreditor Filen udlæses herfra: Basis > Organisation > Kunder og leverandører -> [Udlæs nye leverandører til linkfil] Eller herfra: Administration > Finans > Link til finans -> [Udlæs nye leverandører til linkfil] Filnavn: Valgfrit (Standard: kreditor.csv). Filtype: Kommasepareret, 1 record pr. linie. Feltnr. Kolonnenavn Format Bemærkninger 1 ID Tekst, kvalifikator: 2 Firmanavn på fakturaen Tekst, kvalifikator: 3 Gade Tekst, kvalifikator: 4 Postnr+By Tekst, kvalifikator: 5 Telefon Tekst, kvalifikator: 6 Kreditorbogføringsgruppe Tekst, kvalifikator: Fx Kreditor 7 Betalingsbetingelser Tekst, kvalifikator: Copyright Korsgaard EDB ApS 16 af 16

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere