Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Velkomst Formanden bød velkommen til årets sidste møde. En særlig velkomst til det nye PU-medlem Bent K. Andersen Han bød ligeledes Niels Fredskild og Dora Andersen fra Skrydstrup MR velkommen. De deltager under pkt Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Provstiudvalgets svar på anmodning fra Skydstrup MR om møde med PU Sag: Skydstrup egård (599) - Skrydstrup Orientering fra Skydstrup MR. Provstiudvalgets svar på anmodning fra Skydstrup MR om møde med PU Niels Fredskild indledte med et historisk rids af sagsforløbet. Dernæst gjorde han rede for den økonomiske status, hvor der de seneste 3 år har været et overskud på driften. Redegørelse omkring dette er sendt med ansøgning. Den fri kassebeholdning er derfor større, end den bør være, således at der er kr., som kan indgå i projektet. Der er optaget kr. mindre i lån til orglet end oprindelig budgetteret. Der er kirke- og præsteembedskaptaler i stiftet på ,73 kr., som kan frigives. 5,8 mio. kr. er det reducerede beløb. og der kan ikke laves en større besparelse. PU har bevilget 4,5 mio. kr. til projektet. Det vil sige, at der i alt er 4, kr kr kr ,73 kr. = , 73 kr. Forskellen er: kr ,73 kr. = ,27 kr. Ud fra ovenstående redegørelse anmoder Skrydstrup MR om PU's godkendelse af et beløb på 5,6 mio. kr. til finansiering af projektet. Efter at formand og næstformand for Skrydstrup MR har forladt provstiudvalgsmødet, besluttes det i PU, at sagen tages op til genbehandling straks. På baggrund af ovenstående redegørelse og de ændrede finansieringssoplysningerer fra Skrydstrup MR godkender provstiudvalget det reviderede forslag til ombygning af den eksisterende præstegård til sognehus til et beløb på max. 5,6 mio. kr. 5 Forespørgsel om salg af graverbolig Sag: 2011 Graverbolig (774) - Øsby Provstiudvalget beslutter, at der indtil videre ikke kan godkendes et salg af graverboligen på under kr. Forespørgsel om salg af graverbolig 6 Erklæring om ejendomsberigtigelse fra landinspektør Sag: Jordstykke i Vilstrup (562) - Vilstrup Provstiudvalget tager sagen til efterretning. Erklæring om ejendomsberigtigelse fra landinspektør Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 Vilstrup kirke. Aftale om møde Sag: Varmeanlæg (586) - Vilstrup Formanden gav en orientering fra mødet. Vilstrup kirke. Aftale om møde Udskiftning af varmeanlæg - Mødenotat fra den Salg af ejendommen Kragedalsvej 17, Vojens Sag: Vedsted præstegård - salg af Kragedalsvej 17 (810) - Vedsted Salg af ejendommen Kragedalsvej 17, Vojens Vedsted MR ansøger PU om godkendelse af salget og godgørelse af et beløb på kr., som ikke kan finansieres via salgsprovenuet. PU godkender salget på kr. og anmodningen om finansiering af det manglende salgsprovenu m.m. på i alt kr. PU vil herefter anmode Haderslev stift om oprettelse af et stiftslån på kr., som afdrages over 5 år med 1. termin i Svar Ha. Stift vedr. Vedsted MR - Kragedalsvej 17 i Vojens er solgt 9 Sommersted kirkegårdsvedtægt 2011 til godkendelse i PU Sag: Kirkegårdsvedtægt (845) - Sommersted Godkendt af provstiudvalget. Sommersted kirkegårdsvedtægt 2011 til godkendelse i PU 10 Oksenvad kirkegårdsvedtægt til godkendelse af PU Sag: Kirkegårdsvedtægter (742) - Oksenvad Godkendt af provstiudvalget. Oksenvad kirkegårdsvedtægt til godkendelse af PU Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 11 Ansøgning om lån i forbindelse med renovering i Nustrup Præstegård. Sag: Nustrup Præstegård (821) - Nustrup Ansøgning om lån i forbindelse med renovering i Nustrup Præstegård. PU bevilgede lånet på kr. til renovering af køkken og bad, trapper og døre samt arkitekthonorar i Nustrup præstegård. PU vil herefter anmode Haderslev stift om oprettelse af et stiftslån på kr., som afdrages over 5 år med 1. termin i Sag og overslagspris fra arkitekt Overslagspris på renovering af køkken, bad, trapper og døre, arkitekthonorar kr. inkl. moms. 12 MR ansøger om ændring af kirkegårdsvedtægt Sag: Kirkegårdsvedtægt (840) - Jegerup MR ansøger om ændring af kirkegårdsvedtægt Fredningsperioden for urnegravsteder ønskes ændret fra 15 til 10 år. 13 Sagsmateriale og overslagspris fra arkitekt Sag: Højrup kirke - døbefont fra Flensborg Museum (724) - Højrup Sagsmateriale og overslagspris fra arkitekt Provstiudvalget godkender ændringen. Gør dog opmærksom på, at den ændrede kirkegårdsvedtægt altid skal sendes med ind til PU i forbindelse med, at MR anmoder om godkendelse af ændringer. Jævnfør gældende regler sendes sagen hermed videre til behandling i Haderslev stift. PU godkender, at der må bruges kr. af kassebeholdingen til dækning af omkostningerne ved en ny placering af døbefonden. 14 Svar til MR vedr. etapeopdeling af nyt sognehus i Hoptrup Sag: Nyt sognehus (575) - Hoptrup Genoptagelse af sagen jf. PU-beslutning Det blev aftalt, at der afholdes et møde med arkitekt og menighedsråd samt formand og provst. Svar til MR vedr. etapeopdeling af nyt sognehus i Hoptrup 15 Ny materialeplads - udtalelser Ha. stift, Nationalmuseet og konsulenter Sag: Hjerndrup kirkegård - ny materialeplads (717) - Hjerndrup Ny materialeplads - udtalelser Ha. stift, Nationalmuseet og konsulenter Ha. stift oplyser, at anlægget er uden for kirkediget, hvorfor sagen hører under domprovstiets kompetence. Provstiudvalget bekræftede sin godkendelse fra mødet den af etableringen af en ny materialeplads, idet der anmodes om, at der tages hensyn til konsulenternes anbefalinger. Da området er fredet, er godkendelsen betinget af kommunens og Fredningsnævnets godkendelse. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 16 Anmodning fra landinspektør om arealoverførsel Sag: 2011 Arealoverførsel Halk Ejerlav, Halk Matr. nr. 25 og 304 (844) - Halk Anmodning fra landinspektør om arealoverførsel 17 Maskinkonsulent - aftaleskrivelse Sag: 2011 Maskinkonsulent - rådgivning af MR (836) - Haderslev Stift Provstiudvalget godkendte sagen og anbefaler menighedsrådene at gøre brug af maskinkonsulenten ved større indkøb, Der kan rekvireres hjælp ved henvendelse til PU. Maskinkonsulent - aftaleskrivelse Svar til MR vedr. ansøgning om køb af ejendommen Præstegårdsvej 1, Fole Sag: Nyt kirkehus (167) - Fole Svar til MR vedr. ansøgning om køb af ejendommen Præstegårdsvej 1, Fole Provstiudvalget til efterretning. MR ansøger om køb af ejendommen Præstegårdsvej 1, Fole Køb af ejendom Præstegårdsvej 1, Fole Regnskabsinstruks Bevtoft MR Sag: 2011 Regnskabsinstruks (837) Regnskabsinstruks Bevtoft MR 20 Materialeplads, rep. af dige mv. ved Grarup kirke Sag: Grarup MR - renovering af dige m.m. (355) - Grarup Materialeplads, rep. af dige mv. ved Grarup kirke MR ansøger om godkendelse af udgifter til rep. PU besluttede at frigive ,08 kr. til restfinansiering af projektet. Idet der henvises til principbeslutning i PU, besluttede provstiudvalget, at beløbet på kr ,40 kr. skal indbetales som ekstraordinært afdrag på øvrige lån i stiftet. Referat, Side: 5

6 Mødepunkt 21 Gl Ha. MR ansøger om tilskud i forbindelse med præsteindsættelse Sag: Tilskud i forbindelse med præsteindsættelse (850) - Gammel Haderslev Provstiudvalget godkendte et beløb på kr. af 5% midlerne til brug i forbindelse med indsættelse af ny præst. Gl Ha. MR ansøger om tilskud i forbindelse med præsteindsættelse 22 Eventuelt Husk kalender - aftale mødedatoer for Hjerndrup MR - likviditetsproblemer (855): Formanden orienterer om ovenstående. Det blev besluttet, at domprovsten og formanden afholder et møde med dem desangående. Middelfart - morgenandagt - FM-båndet - Digital DAB-kanal Der var enighed i PU om ikke at foretage sig noget i den forbindelse. Mødedatoer kl : 12. januar 15. februar 21. marts 28. marts - budgetsamråd i Vojens 18. april 14. maj 14. juni 27. august 30. august - budgetsamråd i Hammelev 27. september 25. oktober 22. november. Provstisekretæren orienterede om valg af yderligere en bankforbindelse, jf kroners grænsen i pengeinstitutterne. Det blev aftalt at afholde et visionsmøde for provstiudvalget den fra i Hammelev. Helge C. Jacobsen indtræder i udvalget i stedet for Rasmus Hejsel. Betænkning 1527 vedr. provstestillingen og provstiets funktion er sendt til høring, og høringssvaret skal være ministeriet i hænde inden udgangen af januar 2012, hvorfor den vil være et punkt på dagsordenen til PU-mødet den Provstidagen den i Vojens blev drøftet. Provstiudvalget har med stor glæde noteret sig, at graveren i Nustrup er blevet udpeget som årets mentor. Referat, Side: 6

7 Orientering 23 Fuldmagter advokatfirma vedr. Lerte, Sommersted matr. 113 og 43 Sag: Sommersted - salg af jord ved klokkemuseet (318) - Sommersted Fuldmagter advokatfirma vedr. Lerte, Sommersted matr. 113 og Ha. stift bevilling af låneforhøjelse. Sag: Domkirkepladsen nr. 5 og nr. 3. (540) - Haderslev Vor Frue Domsogn Ha. stift bevilling af låneforhøjelse. Låneforhøjelse på kr. Stiftslånet er herefter på i alt kr. 25 Invitation til kursusdag for provstisekretærer og byggesagsbehandlere Sag: Provstisekretær, kursus (583) Invitation til kursusdag for provstisekretærer og byggesagsbehandlere Invitation orienteringsmøde provstisekretærer fra Ha. stift Orienteringsmøde den Nyt fra Haderslev Stiftsråd november 2011 Sag: Nyt fra Haderslev Stiftsråd 2011 (662) Nyt fra Haderslev Stiftsråd november Mødenotat kl vedr. multibygning Sag: Ny multibygning (754) - Vedsted Mødenotat kl vedr. multibygning Referat, Side: 7

8 Orientering 28 Gram præstegård - frigivelse af kapitaler til udvidelse og renovering Sag: Ombygning af præstegård (762) - Gram Gram præstegård - frigivelse af kapitaler til udvidelse og renovering 29 Program for fællesmøde mellem PU og stiftsråd 2. nov. kl. 17 Sag: Stiftsrådet og PU (775) - Haderslev Stift Program for fællesmøde mellem PU og stiftsråd 2. nov. kl. 17 Endnu et bilag til fællesmøde mellem PU og stiftsråd 2.november kl Aftale om igangsættelse af ombygning af graverboligen til sognehus Sag: Ombygning af graverbolig (814) - Vilstrup Aftale om igangsættelse af ombygning af graverboligen til sognehus Igangsætning af ombygning af graverbolig i Vilstrup Svarbrev fra Ha. Stift vedr. ombygning af graverbolig - salgsprovenu 31 Kvartalsrapport nr fra Fjelstrup Sag: Kvartalsrapporter 2011 (826) Kvartalsrapport nr fra Fjelstrup 32 Tibud fra revisor - årsafslutning for regnskabsåret 2011 Sag: Årsafslutning 2011 (830) Tibud fra revisor - årsafslutning for regnskabsåret 2011 Referat, Side: 8

9 Orientering 33 Orientering fra stiftet vedr. møde med MR Sag: Ha. kommune og golfklub - mageanlæg og handel med jord (835) - Gammel Haderslev Orientering fra stiftet vedr. møde med MR 34 Brev til alle provstier vedr. fremsendelse af børnebøger Line og Livet Sag: Den folkekirkelige Udviklingsfond (839) Brev til alle provstier vedr. fremsendelse af børnebøger Line og Livet 35 Konstituering Nustrup MR - uændret i 2011 Sag: Konstituering Nustrup MR (842) - Nustrup Konstituering Nustrup MR - uændret i DO-IT - kursus i Løgumkloster Sag: IT-kursus (846) - Kirkeministeriet DO-IT - kursus i Løgumkloster 37 Anmodning fra landinspektør om tinglysning af vandledning Sag: Deklaration vandforsyningsledning Moltrup Bygade 40, Moltrup (847) - Moltrup Anmodning fra landinspektør om tinglysning af vandledning Referat, Side: 9

10 Orientering 38 Haderslev Kommune - lokalplan tillæg rekreativt område ved Tamdrup Strand Sag: Kommune- og lokalplaner (8) - Haderslev Stift Haderslev Kommune - lokalplan tillæg rekreativt område ved Tamdrup Strand Haderslev kommune - lokalplan tillæg boligområde ved Gl. Hørregårdsvej 39 eindsamling - rundsendelse til MR Sag: eindsamling (849) eindsamling - rundsendelse til MR Referat, Side: 10

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. august 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. august 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. august 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Der var afbud fra Gunvor S. Hansen. Øvrige var mødt. 2 Godkendelse

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus

Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus Haderslev Domprovsti 2. september 2013 Menighedsrådene i Haderslev Domprovsti Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere