Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev"

Transkript

1 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november Kl Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende PU-medlem Erik Høgh var fraværende. 2 Brev til PU-medlemmerne fra biskoppen Sag: Stiftsrådet (125) PU drøftede biskoppens betragtninger og bekræftede, at PU-kassen kan finansiere præsternes konvent på Breklum o.lign. Brev til PU-medlemmerne fra biskoppen Principielle spørgsmål om PUK-kassernes medfinanciering af præsternes efterudd. mv. 3 Indbydelse til PU - festgudstjeneste Sag: Nyt orgel (229) - Skrydstrup Sogn Arne Rudbeck og Kim Eriksen repræsenterer PUudvalget til festgudstjenesten. Indbydelse til PU - festgudstjeneste Indvielse af det nye orgel i Skydstrup kl. 14. Festgudstjeneste med biskop Niels Henrik Arendt 4 Domsognet: Salg af jordareal ved rundkørsel Sag: Domsognet: Salg af jordareal ved rundkørsel (630) - Haderslev Vor Frue Domsogn PU tog sagen til efterretning. Domsognet: Salg af jordareal ved rundkørsel Formanden anmoder pu om indstilling Rasmus Hejsel anbefaler sagen Domsognet - salg af jord ved rundkørsel Domsognet søger om tilladelse til salg af jord uden offentligt udbud, men til højestebydende af de to indkomne tilbud. Pris kr Formanden indhenter PU-medlemmernes holdning Formanden indhenter PU-medlemmernes holdning, så sagen umiddelbart kan behandles. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Kirkeministeriet giver tilladelse til salg uden offentligt udbud Sag: Arealerhvervelse i forbindelse med vejprojekt (460) - Haderslev Vor Frue Domsogn Beslutning PU tog Kirkeministeriets godkendelse til efterretning. Kirkeministeriet giver tilladelse til salg uden offentligt udbud 6 Domkirkepladsen 5 og 3. Sag: Domkirkepladsen nr. 5 og nr. 3. (540) - Haderslev Vor Frue Domsogn Afgørelse fra Kulturarvstyrelsen til orientering Tilladelse til at etablere en fast glasvæg på bjælken over den eksisterende foldevæg på 1. sal i forsamlingslokalet. Og i stueetagen at etablere en dobbeltdør svarende til den eksisterende dobbeltdør. På mødet forelå udtalelser fra kgl. bygningsinspektør Niels Vium. Disse vil blive indarbejdet i PU's godkendelsesskrivelse. Der oprettes et stiftsslån til midlertidig finansiering, idet den endelige finansiering vil bestå af salgsprovenu fra jordsalg og ejendomssalg. Dokumenter i sagen om indretning/renovering af Domkirkepladsen 5 og ombygning Den gamle Latinskole Stiftet sender udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. Begge har ingen afgørende bemærkninger til projeket. Vedlagt er også en revideret økonomisk oversigt fra arkitekten. Haderslev Domsogn - indretning/renovering af Domkirkepladsen 5 (Stiftets sags nr. 10/5630) Stiftet sender det supplerende materiale, som de har modtaget direkte fra menighedsrådet og sendt til konsulenterne Domsognet vedr. Domkirkepladsen 3 og 5 MR fremsender den formelle godkendelse i menighedsrådet af projektet. Mere materiale vedrørende Domkirkepladsen 5 Mail fra Cathrine Lerche Jørgensen Cathrine L. Jørgensen henleder PU på, at det nu er PU, der skal foretage den endelige godkendelse af projektet. Materiale vedr. Domkirkepladsen 3-5 Materiale sendt af arkitekten til stiftet. Stiftet sender til orientering for provstiudvalget. Materiale vedr. Domkirkepladsen 3-5 sendt til stiftet Arkitekt har fremsendt supplerende materiale til stiftet. Sendes til provstiet. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 7 Renovering af 1. etage Fjelstrup præstegård Sag: Fjelstrup præstegård - renovering af 1. sal (634) - Fjelstrup Sogn Renovering af 1. etage i Fjelstrup præstegård Beslutning PU accepterer, at MR går videre med projektet og hyrer en teknisk rådgiver til at udfærdige projektmateriale og indhente priser, som skal ligge til grund for PU's godkendelse. Herefter vil finansiering og igangsættelse blive drøftet med MR. Fjelstrup notat - samtale med Niels Maagaard Provsten anmoder menighedsrådet lave en oversigt over midler der ville kunne frigøres til renoveringen. 8 Fjelstrup - regnskab graverhus - præstegårdens fremtid Sag: Ombygning graverhus (66) - Fjelstrup Sogn Fjelstrup - lånedokument Lånedokument på kr ,19 sendes til MR's underskrift. PU tog Niels Maagaards redegørelse til efterretning. PU er indforstået med, at de overskydende anlægsmidler, bevilget til renovering af graverhuset, henlægges til den kommende finansiering af renoveringen af 1. etage af Fjelstrup præstegård. Fjelstrup - graverbolig - forhøjelse Haderslev Stift spørger, om der der behov for yderligere lån af stiftsmidlerne, eller om forhøjelsen afholdes af kirkekassen. Vedr. graverbolig - opstilling over det totale forbrug og præstegården Kasserer Niels Maagaard fremsender: Talopstilling af forbrug i forbindelse med renovering af graverboligen. Brev til Haderslev og Kolding provstier, hvori begge MR ønsker en orientering om, hvordan fordeling af eksisterende midler for og fremtidig styring af Fjelstrup præstegård skal foregå. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 9 Sommersted præstegård - Provstiudvalgets godkendelse Sag: Præstegård - renovering (498) - Sommersted Sogn Provstiudvalgets godkendelse Provstiudvalget tager menighedsrådets bemærkninger til bygningsinspektør Mogens Svennings skrivelse til efterretning og godkender projektet for istandsættelse af Sommersted præstegård. Samtidig tilkendegiver provstiudvalget dog, at projektet først kan iværksættes, når finansieringen er helt på plads. Beslutning MR får tilladelse til at gå videre med en projektering, idet PU forventer, at finansieringen kan holdes indenfor salgsprovenúet af de 2 ejendomme. PU er af den opfattelse, at der skal knyttes teknisk rådgivning til projekter af denne størrelse - også for at kunne fremskaffe et gennemarbejdet prisoverslag. PU gør allerede nu opmærksom på, at der skal indhentes flere tilbud på totalentreprisen. Sommersted præstegård - istandsættelse Svarbrev fra Sommersted og Oksenvad MR ang PU's godkendelse af projektet. Vender tilbage med forslag til finansiering. Sommersted præstegård - Finansiering af istandsættelse Svarbrev fra Knud Erik Hansen vedr. finansiering af istandsættelse. 10 Varmeafregning Sommersted Sogn Sag: Varmeafregning (640) - Sommersted Sogn MR har fået en varmeafregning, "som godt kan tage pusten!". PU er indstillet på at yde hjælp til varmeregningen af 5% midlerne. Størrelsen af tilskuddet vil afhænge af en regnskabsanalyse og konkret forhandling med MR. PU's formand gør opmærksom på 5%-midler, og at MR skal sendes en ansøgning - gerne senest Varmeafregning Varmeafregning MR sender kopi af brev sendt til Kim Frandsen, ServiceCenter, Vojens og Haderslev Kommune v/borgmester Jens Chr. Gjesing. 11 Moms Regnskabssyn - Forslag fra revisor Sag: Budget 2011 (533) PU indstiller at spørge revisor om, hvad vi gør her. Moms Regnskabssyn - Forslag fra revisor Oplæg til erklæring fra menighedsrådsformand og kasserer omkring håndtering af nye momsregler for Udkast til tidslinie for regnskabssyn. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 12 Varme i Hoptrup kirke - Kedel udskiftes i uge 46 Sag: Hoptrup kirke - udskiftning af kedel (349) - Hoptrup Sogn Varme i Hoptrup kirke - Kedel udskiftes i uge 46 Skrivelse fra Peter Heissel, formand for Hoptrup Menighedsråd om udskiftning af eksisterende kedel i uge 46. Beslutning PU tager til efterretning, at MR udskifter kedlen til varmeanlægget. PU vil anmode Stiftet om at oprette et lån (oplyst ca kr.), der afdrages over 5 år med 1. afdrag juni termin Stiftet sender konsulentudtalelser Der foreligger nu udtalelser fra varmekonsulenten, den kgl. bygningsinspektør og nationalmuseet. Alle tre peger på sammenhængen med det nye sognehus, hvorfor der er usikkerhed om anbefalingen. Stiftet foreslår møde om sagen. 13 Hoptrup præstegård - Rådgivning vedr. istandsættelse Sag: Renovering af Hoptrup præstegård (629) - Hoptrup Sogn Hoptrup præstegård - Rådgivning vedr. istandsættelse Arkitekt Mogens Svennings rådgivning vedr. istandsættelse vedr. præsteskifte. Rådgivningsbrev, faktura og plantegninger. MR får tilladelse til at udarbejde et projektforslag via en teknisk rådgiver på baggrund af arkitekt Mogens Svennings notater. PU understreger, at der skal indhentes flere tilbud på istandsættelsen af præstegården. Endvidere bevilges kr. af 5% midlerne til præsteskiftet, idet midler til præstegårdens istandsættelse fremkommer i anden sammenhæng. 14 Hoptrup - Nyt sognehus - Konsulentudtalelser Sag: Nyt sognehus (575) - Hoptrup Sogn PU er enig med Stiftet i, at der er behov for et møde med MR og konsulenterne om sognehusets udformning og anvendelse. Konsulentudtalelser Stiftet sender konsulentudtalelser og foreslår, at sagen drøftes på møde. Konsulenterne finder mange positive elementer i forslaget, men kan ikke anbefale det, som det foreligger. 15 Forpagtningskontrakt Hans Aage Skjøth Sag: Forpagtningskontrakt Hans Aage Skjøth (647) - Gram Sogn Forpagtningskontrakt Hans Aage Skjøth Forpagtningskontrakt Hans Aage Skjøth, Marbækvej 3 g Landbomarken, Tiset. PU godkender forpagtningskontrakten under forbehold af følgende ændringer: I 3 skal der stå: betales hver den , første gang den Derved bortfalder 4, som forekommer misvisende med det anførte minus. Såfremt MR og forpagteren ikke ønsker denne ændring med fuld betaling forud, kræver PU nemlig, at der stilles bankgaranti. Referat, Side: 5

6

7 Mødepunkt 17 Fole MR - Forpagtning Wim Wesselink Sag: Forpagtning (641) - Fole Sogn Svar fra PU's formand - forpagtning Wim Wesselink Forpagtningskontrakt med Wim Wesselink Bankgaranti eller betaling helårligt forud. Svar fra PU's formand - Wim Wesselink Betaling helårligt forud for forpagtningskontrakt med Wim Wesselink. Spørgsmål fra MR, om PU vil fravige kravet. Beslutning Provstiudvalget drøftede proceduren for behandlingen af forpagtningskontrakter i PU. Disse vil fremover kun blive forelagt PU til behandling, når de indeholder specielle problemstillinger. Alle kontrakter vil dog blive forelagt Arne Rudbeck, der fremover vil virke som intern konsulent på disse sager. Ud fra PU's beslutning om, at der enten skal foreligge en bankgaranti, eller at betaling sker helårligt forud, må MR genforhandle kontrakten iflg. reglerne. Forpagtning Wim Wesselink Spørgsmål fra MR vedr. forpagtningskontrakt med Wim Wesselink. Svar fra PU's formand - Wim Wesselink Spørgsmål fra MR vedr. forpagtningskontrakt med Wim Wesselink. Svar fra MR, Sune Christensen vedr. Wim Wesselink Annoncen er udformet med et krav om helårlig betaling forud. 18 Forpagtningskontrakt Mandus Andresen Sag: Forpagtning Mandus Andresen (642) - Gram Sogn PU godkender forpagtningskontrakten. Forpagtningskontrakt Mandus Andresen Forpagtningskontrakt Mandus Andresen, Ribe Landevej, Gram 19 Forpagtningskontrakt Thorvald E. Nielsen Sag: Forpagtningskontrakt Thorvald E. Nielsen (644) - Gram Sogn Forpagtningskontrakt Thorvald E. Nielsen Forpagtningskontrakt Thorvald E. Nielsen, Gl. Campingplads. 20 Forpagtningskontrakt Jens Wraa Nielsen Sag: Forpagtningskontrakt Jens Wraa Nielsen (643) - Gram Sogn Forpagtningskontrakt Jens Wraa Nielsen Forpagtningskontrakt Jens Wraa Nielsen, Gl. Kirkevej, Gram PU godkender forpagtningskontrakten under forbehold af følgende ændringer: I 3 skal der stå: betales hver den , første gang den Derved bortfalder 4, som forekommer misvisende med det anførte minus. Såfremt MR og forpagteren ikke ønsker denne ændring med fuld betaling forud, kræver PU nemlig, at der stilles bankgaranti. PU godkender forpagtningskontrakten under forbehold af følgende ændringer: I 3 skal der stå: betales hver den , første gang den Derved bortfalder 4, som forekommer misvisende med det anførte minus. Såfremt MR og forpagteren ikke ønsker denne ændring med fuld betaling forud, kræver PU nemlig, at der stilles bankgaranti. Referat, Side: 7

8 Mødepunkt 21 Forpagtningskontrakt Hans Oluf Juhl Sag: Forpagtningskontrakt Hans Oluf Juhl (645) - Gram Sogn Forpagtningskontrakt Hans Oluf Juhl Forpagtningskontakt Hans Oluf Juhl, Råstedhøjvej og v/kirken, Gram. 22 Forpagtningskontrakt Viggo Jessen Sag: Forpagtningskontrakt Viggo Jessen (646) - Gram Sogn Forpagtningskontrakt Viggo Jessen Forpagtningskontrakt Viggo Jensen, v/industrivej. 23 Forpagtningskontrakt Nis Arne Hjort Sag: Forpagtningskontrakt Nis Arne Hjort (648) - Maugstrup Sogn Beslutning PU godkender forpagtningskontrakten under forbehold af følgende ændringer: I 3 skal der stå: betales hver den , første gang den Derved bortfalder 4, som forekommer misvisende med det anførte minus. Såfremt MR og forpagteren ikke ønsker denne ændring med fuld betaling forud, kræver PU nemlig, at der stilles bankgaranti. PU godkender forpagtningskontrakten under forbehold af følgende ændringer: I 3 skal der stå: betales hver den , første gang den Derved bortfalder 4, som forekommer misvisende med det anførte minus. Såfremt MR og forpagteren ikke ønsker denne ændring med fuld betaling forud, kræver PU nemlig, at der stilles bankgaranti. PU kan ikke godkende kontrakten. PU kræver iflg. reglerne, at forpagtningsafgiften betales helårligt forud, eller der stilles bankgaranti. Forpagtningskontrakt Nis Arne Hjort Forpagtningskontrakt Nis Arne Hjort, Haderslevvej 27, Vojens. 24 Kirkegårdstakster 2011 Sag: Takster 2011 for vedligeholdelse af gravsteder m.m. (653) - Haderslev Stift Kirkegårdstakster 2011 Kirkegårdstakster 2011 A4 format Kirkegårdstakster 2011 A5 folder 25 Grarup Kirke - Etablering af materialeplads mv. Sag: Grarup MR - renovering af dige m.m. (355) - Grarup Sogn I forhold til de udsendte kirkegårdstakster 2011 blev PU opmærksom på, at det ikke er anført, at tallene i 36 er vejledende priser, idet MR har mulighed for at tilrette disse priser for medlemmer af Folkekirken. Takstbladet vil herefter igen blive fremsendt til MR og Stiftet. Rasmus Hejsel kunne oplyse, at en tilsvarende udarbejdelse af nye takster for kirkegården i Haderslev er ved at blive udarbejdet. PU forventer, at disse takster for Haderslev By indsendes til PU's godkendelse, så de senest vil kunne være gældende fra 1. april PU tog kassererens skrivelse til efterretning, og godkendte, at ,08 kr. indsættes på den anførte konto og prohiberes. Grarup Kirke - Etablering af materialeplads mv. Godkendelse af modtagne ligningsmidler i 2010 Referat, Side: 8

9 Mødepunkt 26 Vilstrup Sognehus - omlægning af stråtag Sag: Vedrørende finansiering af stråtag på sognehus og bullade (361) - Vilstrup Sogn Beslutning PU godkender, at overskuddet fra anlægsrammen på kr ,44 overføres til kassebeholdningen som driftsmidler. Vilstrup Sognehus - omlægning af stråtag MR ansøger om godkendelse af, at overskud på kr forbliver i kassebeholdningen. 27 Vilstrup Kirke - restaurering Sag: Kirkerestaurering (437) - Vilstrup Sogn PU godkender, at de allerede bevilgede kr. af 5% midlerne hæves til kr., der nu udbetales til kirkekassen. Vilstrup Kirke - restaurering MR ansøger om dækning af arkitektbistand fra 5% midlerne. PU har bevilget at betale kr. af 5% midlerne til dækning af arkitektbestand. 28 Vilstrup Kirke - udskiftning af olietank Sag: Varmeanlæg (586) - Vilstrup Sogn PU bevilgede kr ,00 af 5% midlerne til udskiftning af olietanken. Vilstrup Kirke - udskiftning af olietank MR fremsender regning på kr ,00 for midlertidig udskiftning af olietanken. 29 Henlæggelse til renoverning af Hammelev Præstegård Sag: Præstegård evt. renovering (617) - Hammelev Sogn PU godkender, at der af anlægsrammen til sognehuset og renovering af præstegården henlægges kr til den forestående renovering af Hammelev præstegård. Henlæggelse til renoverning af Hammelev Præstegård MR ansøger om lov til at henlægge kr til renovering. 30 Hammelev - renovering præstegård - byggeregnskab nyt sognehus Sag: Hammelev - byggeregnskab for nyt sognehus i Hammelev (654) - Hammelev Sogn PU tog byggeregnskabet til efterretning. Hammelev - renovering præstegård - byggeregnskab nyt sognehus Arkitekt Bent Tofts opgørelse over udgifterne til opførelse af sognehuset i Hammelev. Referat, Side: 9

10 Mødepunkt Beslutning 31 PU-møder 2011 Følgende PU-møder i 2011 blev aftalt: Torsdag, den 27. januar kl Torsdag, den 24. februar kl Tirsdag, den 22. marts kl med efterfølgende budgetmøde kl Torsdag, den 28. april kl Torsdag, den 26. maj kl Tirsdag, den 21. juni kl Torsdag, den 25. august kl med efterfølgende budgetmøde kl Torsdag, den 22. september kl Torsdag, den 27. oktober kl Torsdag, den 24. november kl Eventuelt Takkebrev fra Aase Carstensen. Udlev. af lønbreve. Udlev. af blanketter - diæter. Arne Rudbeck afleverede sit forslag til analyseskema. Forslag til forbedringer er et pkt. på næste PUmøde. Referat, Side: 10

11 Orientering 33 OVERSIGT OVER PROVSTIARBEJDE Sag: Stiftsrådet (125) OVERSIGT OVER PROVSTIARBEJDE 34 Sommersted - Stift godkender anvendelse af provenu Sag: Salg af forpagtergård (97) - Sommersted Sogn Stift godkender anvendelse af provenu Stiftet meddeler MR, at ansøgning om anvendelse af provenu kan imødekommes. Ny afdragsprofil for lån Sommersted sogns menighedsråd PU anmoder stiftet om at ændre fradragsvilkårene for lånet. Sommersted præsteembede - ændring i afdragsvilkår (frasalg af forpagergårdens bygning) Skrivelse fra Haderslev Stift til MR, hvori det bevilliges, at afdragsvilkårene for det oprindelige lån ændres. Referat, Side: 11

12 Orientering 35 Salg af orgel i Skrydstrup Sag: Nyt orgel (229) - Skrydstrup Sogn Salg af orgel i Skrydstrup Skrydstrup menioghedsråd anmoder om provstiudvalgets principielle godkendelse af et salg af det eksisterende orgel til orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen for kr. Provstiudvalgets svar om salg af orgel i Skrydstrup Provstiudvalget støtter at menighedsrådet sælger det gamle orgel til orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen til en pris af kr. Byggemødereferat Hns Lund redegør for problemerne/overvejelserne om salg af Skrydstrup kirkes orgel til orgelbygger Byggemødereferat Byggemødereferat af 19. oktober 2010 Byggemødereferat Byggemødereferat Byggemødereferat Byggemødereferat Højrup Kirke - Referat af byggemøde Sag: Varmeanlæg og nye vinduer (396) - Højrup Sogn Referat af byggemøde Referat af byggemøde Referat af byggemøde 12. oktober 2010 Højrup Kirke - byggereferat Byggemødereferat af 20. oktober 2010 Referat, Side: 12

13 Orientering 37 Bevtoft anmodning om udbetaling af 5 % midler - kombinationsmaskine Sag: 5% Midler, ansøgninger (122) Der er overført kr. til MR af 5%'s midlerne den Bevtoft anmodning om udbetaling af 5 % midler - kombinationsmaskine MR anmoder om udbetaling af 5% midler kr til kombinationsmaskine. Regning foreligger, og PU har bevilget pengene, hvorfor de nu udbetales. 38 Vilstrup - lånedokument Sag: Vedrørende finansiering af stråtag på sognehus og bullade (361) - Vilstrup Sogn Vilstrup - lånedokument Lånedokument på kr sendes af Stiftet til MR til underskrift. 39 Lån til kirkegårdsudvidelse m.m. Sag: Kirkegårdsudvidelse/mandskabsbygning (47) - Sønder Starup Sogn Lån til kirkegårdsudvidelse m.m. Provstiudvalget skriver til menighedsrådet om fastlæggelsen af det endelige lån til kirkegårdsudvidelsen. Ophævelse af fredskovspligt - tilladelse Skov- og Naturstyrelsen giver i brev af tilladelse til at fredskovspligten ophæves på det areal, hvor der skal etableres kirkegårdsudvidelse. Stiftet om menighedsrådets accept af rådgivningsaftale Stiftet noterer sig at menighedsrådet har tiltrådt rådgivningsfatalen med arkitekten. 40 Stiftets besvarelse ændring af status for Vojens Sognegård Sag: Ombygning af præstegård til sognegård (127) - Vojens Sogn Besvarelse vedr. ændring af status for Sognegård fra Haderslev Stift af Referat, Side: 13

14 Orientering 41 Grarup kirke - renovering af dige, anlæggelse af materialeplads m.m. Sag: Grarup MR - renovering af dige m.m. (355) - Grarup Sogn Stiftet kan godkende, at diget ved Grarup kirke renoveres, og der etableres kørerampe ved kirkegården, som foreslået af +M Arkitekter. Grarup kirke - renovering af dige, anlæggelse af materialeplads m.m. Stiftet sender kopi af skrivelse til MR vedr. renovering af dige mv. til orientering. 42 Afhændelse af matr. nr. 37 (område ved Erlev Bjerge) Sag: Arealerhvervelse i forbindelse med vejprojekt (460) - Haderslev Vor Frue Domsogn Afhændelse af matr. nr. 37 (område ved Erlev Bjerge) Skrivelse fra Haderslev Stift vedr. afhændelse af matr. nr. 37 til Falck. Sagen er videresendt til Kirkeministeriet for afgørelse om offentligt udbud eller ej. 43 Budget formålskontering til PU Sag: Budget 2011 (533) Budget formålskontering til PU Skrivelse fra Kirkeministeriet, Torben Stærgaard til PU ang. udførelse af evt. rettelser til Økonomiportalen Formålskontering - vedr. Provsti og PUK-kasse Budget formålskontering til MR Formålsfordeling af lønudgiften i 2011 på ny kontoplan. Vejledning om rettelser af oplysninger i Økonomiportalen. Kommunen: Godkendt budget 2011 Kommunen meddeler at have gogkendt provstiets forslag til budget for 2011 og har fastsat en uændret kirkeskatteprocent på 0,95 % Formålskontering alle menighedsråd i Haderslev Domprovsti Referat, Side: 14

15 Orientering 44 Vonsbæk kirke - renovering af orgel - besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet afventes Sag: Orgel, istandsættelse (538) - Vonsbæk Sogn Vonsbæk kirke - renovering af orgel - besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet afventes Udtalelse fra Nationalmuseet af Udtalelse fra kgl. bygningsinspektør Niels Vium Udtalelse fra orgelkonsulent Torben Krebs. 45 Svar til Karlo Theisen fra NHA Sag: Klage kirkegård (588) - Vojens Sogn Svar til Karlo Theisen fra NHA 46 Rådgivning fra Mogens Svenning Sag: Præstegård evt. renovering (617) - Hammelev Sogn Rådgivning fra Mogens Svenning Rådgivning fra bygningskonsulent Mogens Svenning. Bygningskonsulenten opstiller 3 forskellige muligheder for nyindretning af Hammelev præstegård. Faktura for rådgivning på kr ,68 til betaling af PUK-kassen. 47 Vedrørende forslag til kursusdag hos Brandsoft Sag: Provstisekretær Lone Nordvang Hein (619) Vedrørende forslag til kursusdag hos Brandsoft Der er svaret at Lone Hein sikkert gerne vil deltage. Datoer for kursusdag Referat, Side: 15

16 Orientering 48 Hoptrup præstegård Sag: Renovering af Hoptrup præstegård (629) - Hoptrup Sogn Hoptrup præstegård Anmodning om rådgivning sendt til stiftet Hoptrup menighedsråds anmodning om rådgivning fra bygningskonsulenten sendt til stiftet. Stiftet kvitterer Stiftet kvitterer for modtagelse af anmodning om konsulentbistand 49 Fokus på læsning - SCKKs læsekampagne Sag: Fokus på læsning - SCKKs læsekampagne (628) SV: Fokus på læsning - SCKKs læsekampagne Agnete Bording Fokus på læsning - SCKKs læsekampagne 50 Vojens MR Flytning af konto Sag: Vojens: Flytning af konto (631) - Vojens Sogn SV: Flytning af konto 51 Fole kirkes omgivelser - skovrejsning på matr. nr. 55 Fole Sag: Fole kirkes omgivelser - skovrejsning på matr. nr. 55 Fole (632) - Fole Sogn Fole kirkes omgivelser - skovrejsning på matr. nr. 55 Fole Stiftets svar til kommunen Stiftet svarede kommunen, at de kirkelige myndigheder ingen indvendinger har til skovrejsning på matr. nr. 55 Fole. Referat, Side: 16

17 Orientering 52 Enkeltmandsvalg Fole Sogn Sag: Enkeltmandsvalg - årligt (638) - Fole Sogn enkeltmandsvalg 53 Efterlysning budget 2011 og takstblad Sag: Efterlysning budget 2011 og takstblad (649) - Vedsted Sogn Efterlysning budget 2011 og takstblad MRefterlyser budget 2011 og takstblad for de nye kirkegårdstakster Formandens svar Formandens svar til MR. 54 Sommersted MR - Overgang til elektronisk kirkegårdsprotokol Sag: Elektronisk kirkegårsprotokol (636) - Sommersted Sogn Overgang til elektronisk kirkegårdsprotokol - godkendelse 55 Bjerning MR - Ny mailadresse Sag: Menighedsråd (652) - Bjerning Sogn Ny mailadresse MR v/benthe Johanneson har fået ny mailadresse 56 Vojens Visionsdag - anmodning om udbetaling af 5% midler Sag: 5% Midler, ansøgninger (122) MR anmoder om udbetaling af 5% midler på kr ,67 til dækning af diverse bilag vedr. Visionsdag Regning foreligger, og PU har bevilget pengene, hvorfor de nu udbetales den Vojens Visionsdag 5% midler - anmodning om udbetaling af diverse bilag MR anmoder om udbetaling af 5% midler kr ,67 vedr. Visionsdag i Vojens Sognegård den Regning foreligger, og PU har bevilget pengene, hvorfor de nu udbetales den Referat, Side: 17

18 Orientering 57 Skrydstrup kirks omgivelser - forkøbsret - forsvarets ejendom matr. 321, 566 og 589 Skrydstrup Sag: Sognegård (599) - Skrydstrup Sogn Skrydstrup kirks omgivelser - forkøbsret - forsvarets ejendom matr. 321, 566 og 589 Skrydstrup Menighedsrådet har modtaget en henvendelse fra Forsvaret om en forkøbsret til noget jord vest for kirken. Menighedsrådet er umiddelbart af den opfattelse, at det er uaktuelt for menighedsrådet at erhverve til kirken. MR vil ikke bruge forkøbsret Skrydstrup menighedsråd meddeler, at man ikke ønsker at gøre brug af sin forkøbsret. Referat, Side: 18

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 7. oktober 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Beslutning Der var afbud fra Erik Høegh. Følgende havde forfald

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 16.30 Mødested: Storegade 93 1. tv. Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende Fraværende Rasmus Hejsel. Øvrige mødt. 2 Stiftet kvitter for

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. marts 2011. Kl. 16.00 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Kim Eriksen var forsinket og kom kl. 16.20 til pkt. 8, 9, 10 og pkt. 4,

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. oktober 2008. Kl. 19.00-22.00 Mødested: Domprovsteboligen Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Gunvor Steensbech Hansen havde meldt afbud.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Åbningsbalance 2011 oplæg v/revisor, PWC Revisor havde meldt afbud pga. sygdom.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Kim Eriksen. Øvrige mødt. 2 5% midler til

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud Hanne Hovmøller. 2 Beholdningseftersyn Sag: Årsregnskab

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 11. maj 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 11. maj 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 11. maj 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende. Alle var mødt. Margrethe Wind orienterede om Energimærkning.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. august 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende: Afbud fra Ulla Toft. Der var takkekort fra Lis Lind og

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Velkomst Formanden bød velkommen til årets sidste møde. En særlig velkomst til

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. juni 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Afbud fra Bent K. Andersen. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. juni Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. juni Kl. Kl Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. juni 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende. Alle mødt. 2 Regulativ organist Sag: Organist (74) - Øsby Sogn Regulativ

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 30. maj 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. april 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. maj 2012. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. maj 2012. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. maj 2012. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. marts 2009. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende. Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat. Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. august 2011. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. april Kl. Kl Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. april Kl. Kl Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. april 2009. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende. Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Godkendelse og underskrift af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 29. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 29. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 29. oktober 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Bent K. Andersen havde forud for mødet givet besked om, at han kommer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. september 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. september 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. september 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Alle mødt. 2 Godkendelse af referat. Provstiudvalget skal godkende

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 26. november 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. januar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. januar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. januar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. januar 2008. Kl. kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Der var afbud fra Gunvor S. Hansen. Øvrige var mødt. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 5. februar 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Erik Høgh og Ulla Toft. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovsten pga. ferie. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Præstegården i Halk Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. april 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. april 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. april 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Ulla Toft. 2 Godkendelse af referat fra mødet 14. februar

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. august 2013. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. august 2013. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. august 2013. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var afbud fra Ulla Toft. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 1. maj 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 1. maj 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 1. maj 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. februar 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Chr. Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Det fastholdes

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. juni 2016. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Provstiudvalgsformanden indledte mødet med at byde Torben Hjul Andersen

Læs mere

PU møde 10. marts Kl Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

PU møde 10. marts Kl Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg PU møde 10. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra møde den 18. februar 2015. Beslutning

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9.

1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet fra pkt. 9. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 16. marts 2016. Kl. 15.00 Mødested: Vedsted Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt, dog undtaget Lars-Peter Melchiorsen, som var forsinket. Han deltog i mødet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Underskrives 2 Tilføjelser til

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovst Torben Hjul Andersen. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1 Afbud fra Der var afbud fra domprovst Torben Hjul Andersen. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 21. september 2016. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra domprovst Torben Hjul Andersen. 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat forberedende budgetsamrådsmøde i Haderslev Domprovsti Torsdag d. 13. marts 2008 kl. 19.00 i Starup sognehus

Referat forberedende budgetsamrådsmøde i Haderslev Domprovsti Torsdag d. 13. marts 2008 kl. 19.00 i Starup sognehus Referat forberedende budgetsamrådsmøde i Haderslev Domprovsti Torsdag d. 13. marts 2008 kl. 19.00 i Starup sognehus Der var til mødet følgende dagsorden: 1. Velkomst 2. Budgetproceduren for 2009 a. Årets

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 8. oktober 2013. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 4. september

Læs mere

1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen.

1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 18. juni 2015. Kl. 13.00-16.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Bent K. Andersen, Erik Høgh og Lars-Peter Melchiorsen.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Anmodning om optagelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. april 2011. Kl. 17,00 Mødested: Næstmark 19 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417)

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Christian X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 16. marts Kl Mødested: Christian X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 16. marts 2016. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Christian X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2011.

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Afbud fra Elli. Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

2 Velkomst til ny provstisekretær Formanden bød velkommen til den nye provstisekretær Jette Wiese Madsen.

2 Velkomst til ny provstisekretær Formanden bød velkommen til den nye provstisekretær Jette Wiese Madsen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. 2 Velkomst til ny provstisekretær Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254

2 Postlisten PUK drift Kr. 1.155.079 Udviklingspuljen Kr. 650.823 5% Kr. 3.090.254 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 21. maj 2014. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla Jeppesen,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 22. august 2016. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Knud Erik Hansen, som fremover overlader det til den

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. juni 2013. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Thore Jensen deltager under punkt 3. Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Ternevænget 17, Ribe Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2012 Beslutning Referatet blev godkendt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Diæter til præsterepræsentanten

Læs mere

Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg. PU møde 9. marts Kl Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing

Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg. PU møde 9. marts Kl Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg PU møde 9. marts 2016. Kl. 15.30 Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden. 2 Vedtagelse af ordensregelment

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. april 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 5. marts2013 Beslutning Godkendt og underskrevet. Ved

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Morten Thaysen Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6. Mødepunkt 1

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118

Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg. PU møde 23. august Kl Mødested: Chr. X's Alle 118 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 23. august 2017. Kl. 15.00-17.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere: John Bagger-Petersen, Julie Rebel, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, Ulla

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 13. maj Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 13. maj Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem. Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 13. maj 2014. Kl. 16,30 Mødested: Folkehjem Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen og Jens Kvist Stiftets kommunikationsmedarbejder Birthe Jørgensen deltog

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus. Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 13. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Backhaus Mødet flyttet til kl. 15.00 på Backhaus. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 9. december 2014 Beslutning

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var Peder Frederiksen, Margit Bisgård, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh, Susan Aaen, Betty

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 25. januar 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4.

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6, Fredericia Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget

Læs mere

Deltagere Eigil Saxe, John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, referent Beate Andreassen.

Deltagere Eigil Saxe, John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, referent Beate Andreassen. Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 24. juni. Kl. 18.00 Mødested: Chr. X's Alle 118 Deltagere Eigil Saxe, John Bagger-Petersen, Vibeke Lentz, Hans-Christian Jørgensen, referent Beate Andreassen.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 22. april 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Ansøgning om tilladelse til at overskride

Læs mere

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 18.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere