Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskolerne mærker Thors hammer"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år. Lov om deltid koster lønmodtagerne rettigheder Med regeringens forslag om deltid risikerer deltidsansatte at miste rettigheder som ATP, pension, sygeløn og sociale sikringsordninger. Slut med servicejob til ældre ledige Regeringen vil smække pengekassen i for servicejob-ordninger, som ellers har hjulpet tusindevis af ældre ledige ind på arbejdsmarkedet. 5 millioner kr. mindre til fagligt ulandsarbejde Ulandssekretariatet slipper tilsyneladende nådigt med kun at skulle undvære fem millioner kr. til fagligt arbejde i den fattige del af verden. Undskyld vores ekspertise LO s formand, Hans Jensen, erkender skamfuldt, at LO er blandt de mange, der har gjort sig skyldige i at vide noget om det, vi har med at gøre. Erhvervsuddannelse Erhvervsskolerne mærker Thors hammer Både Teknisk Skoleforening, Handelsskoleforeningen og LO advarer regeringen mod at svinge sparekniven over i forvejen udpinte erhvervsuddannelser. Hvis erhvervsskolerne kun leverer discountuddannelser, vil faglig uddannet arbejdskraft blive en mangelvare og byggesjusk mere reglen end undtagelsen. BŒde elever og l¾rere pœ landets tekniske skoler og handelsskoler frygter, at tirsdag den 29. januar bliver en sort dag. Den dag vil finansminister Thor Pedersen pr¾sentere VK-regeringens finanslovforslag, der skal indeholde samlede besparelser pœ syv milliarder kroner. If lge kilder t¾t pœ regeringen vil sparekniven ramme ekstra hœrdt pœ netop erhvervsuddannelserne. De tekniske skoler og handelsskolerne skal if lge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kroner pœ driften i Œr. Det er en besparelse pœ fire procent. Alarm Sparekravene fœr bœde Teknisk Skoleforening og Handelsskolernes forening til at slœ alarm og advare regeringen mod at gennemf re sœ voldsomme nedsk¾ringer pœ erhvervsuddannelserne. Konsekvensen af fire procents besparelser vil if lge skoleforeningerne uundgœeligt betyde f¾rre undervisningstimer, fyringer af l¾rere, mindre efteruddannelse af personalet og mere l¾rerfri undervisning, hvor eleverne s¾ttes i gang med et projekt og sœ ellers uden faglig vejledning passer sig selv. Hvis sparekravene til landets knap 50 tekniske skoler, der tilsammen har Œrselever, holder stik, skal der spares 240 millioner kroner. Formanden for Teknisk Skoleforening, Peter Kay Mortensen, kalder det opr rende, at VK-regeringen presser de tekniske skoler sœ hœrdt konomisk. Ð Kvaliteten af erhvervsuddannelserne vil blive dœrligere. Eller sagt pœ en anden mœde sœ vil de problemer, vi kender i dag med byggesjusk, v¾re vand om nogle Œr. SŒ voldsomme besparelser vil betyde, at hœndv¾rkere ikke l¾ngere vil kunne deres kram, fordi kvaliteten i uddannelserne smuldrer, fastslœr Peter Kay Mortensen. Udspil 17. januar 2002 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Michael Bræmer, Gitte Redder, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard og Anette Bindslev. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Færre undervisningstimer Allerede i dag er det gennemsnitlige antal undervisningstimer skœret fra 37 timer til 30 timer pœ de tekniske skoler, for at tilpasse skolernes konomi til tidligere besparelser og effektiviseringer. Endnu f¾rre undervisningstimer vil v¾re uholdbart, mener sekretariatsleder i Teknisk Skoleforening J rn Ibsen. Han peger pœ, at der allerede er skœret ind til benet pœ vedligeholdelse af skolerne, undervisningsmaterialer osv. Ð Der kan kun spares pœ undervisningen, og derfor vil det ramme lige ned i kvaliteten pœ uddannelserne, siger J rn Ibsen.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Han bakkes op af direkt ren pœ fagh jskolen i K benhavn, Leif Bille. Ð Meget undervisning pœ en teknisk skole er sidemandsopl¾ring, hvor en l¾rer vejleder elever ved for eksempel en drejeb¾nk. Eller man l¾rer en optiker-elev at lave briller. Selvstudium ved en drejeb¾nk er en absurd tanke, og vi kan ikke pœ samme tid spare penge og tilbyde god undervisning, siger Leif Bille og fastslœr, at tekniske skoler i dag har dobbelt sœ mange elever pr. l¾rer som i 1980Õerne, og samtidig er antallet af lektioner faldet. Leif Bille understreger, at erhvervslivet ikke fortsat kan fœ den samme vare, hvis der sk¾res 4 procent i faste kroner pœ erhvervsuddannelserne. Ð Hvis varen skal produceres til billigere pris, sœ bliver det anderledes uddannede elever, som vi kan sluse ud pœ arbejdsmarkedet. Kvalitet og konomi h¾nger sammen, siger Leif Bille. Leder af Teknisk Skole i Ish j, Benny Hestbech, understreger, at hvis der gennemf res sœ markante taxameter-besparelser, bliver det tvingende n dvendigt for arbejdsmarkedets parter at s¾tte sig ned med politikerne og prioritere, hvad der skal undervises i, og hvad der skal smides ud af skemaet. Ð Det ender i den rene middelmœdighed, hvis vi skal spare og samtidig leve op til lovens krav om indhold pœ uddannelserne, siger Benny Hestbech. Tæt på løftebrud PŒ Danmarks 56 handelskoler skal der spares cirka 200 millioner kroner, hvis regeringen gennemf rer en fire procents besparelse. N¾stformand i Handelsskolernes Bestyrelsesforening, HK-formand John Dahl, kalder det foruroligende, at den nye borgerlige regering vil presse citronen yderligere. Ð Det er tankev¾kkende at op til folketingsvalget var borgerlige politikere parate til at for¾re os s¾kke af guld. Det n¾rmer sig l ftebrud, hvis de sk¾rer sœ massivt i vores budgetter, mener John Dahl. Han efterlyser en grundig diskusion mellem politikere og skoleledere om fremtidens skolestrukturer og indholdet af undervisningen. Ð Hvis politikerne tror, at man kan presse nye strukturer og fusioner mellem skoler frem ved at svinge sparekniven, tager de fejl. I dag pœl¾gges handelsskolerne flere opgaver, de skal udbyde nye uddannelser og samtidig spare. For at fœ konomien til at h¾nge nogenlunde sammen bruger mange skoler ressourcer pœ at opfinde mœder at tjene penge pœ for at d¾kke underskud. Den gœr ikke i l¾ngden, siger John Dahl. Ð Allerede nu er der et stort frafald af elever pœ handelsskolerne. De dropper ud, fordi der er en faldende kvalitet i undervisningen. Set i det lys er de kommende besparelser ogsœ ufornuftige. Det er halsl st at forringe vilkœrene for erhvervsuddannelserne, nœr erhvervslivet hele tiden eftersp rger veluddannet arbejdskraft, fastslœr han. Nej tak til discount-uddannelser LO-formand Hans Jensen n¾gter at tro pœ, at regeringen vil gennemf - re, hvad han kalder en Òlivsfarlig og samfundsskadende man vreó.

3 LO s nyhedsbrev side 3 Ð Fagligt uddannet arbejdskraft vil blive en mangelvare i fremtiden, hvis regeringen v¾lger at spare sœ voldsomt pœ erhvervsskolerne. Erhvervsuddannelser vil fœ et blakket ry, og mange unge vil frav¾lge dem alene af den grund. Det betyder, at flere vil forblive ufagl¾rte fremfor at fœ en kompetencegivende uddannelse. Ikke alene lader regeringen de unge i stikken ved at give dem f¾rre reelle uddannelsesmuligheder, men regeringen lader ogsœ samfundet i stikken ved at st¾kke de faglige uddannelser, mener Hans Jensen. Ð De faglige uddannelser skal ikke v¾re discount-uddannelser, som unge mennesker v¾lger af n d. Smertegr¾nsen er allerede nœet, og hvis vi vil g re det attraktivt at v¾lge en hœndv¾rkeruddannelse, mœ der ikke spares en krone mere. Trodser regeringen almindelig sund fornuft, sœ vil vi om fœ Œr stœ uden tilstr¾kkelig faglig arbejdskraft pœ en lang r¾kke omrœder, advarer Hans Jensen. Han kalder det en kortsigtet besparelse, der vil koste samfundet dyrt pœ lang sigt. Venstres uddannelsespolitiske ordf rer Gitte Lillelund Bech vil ikke udtale sig om indholdet i finanslovforslaget, men siger: Ð Venstre gik til valg pœ at styrke erhvervsuddannelserne. Is¾r handelsskolerne er klemt, og jeg ser gerne en bedre konomi. Yderligere oplysninger hos LO-konsulent Astrid Dahl på telefon Yderligere kommentarer hos LO-formand Hans Jensen på telefon Overenskomster Lov om deltid koster lønmodtagerne rettigheder Det store flertal af Danmarks knap deltidsansatte er beskyttet af overenskomsterne mod lave arbejdstider. Minimumsgrænserne sikrer dem rettigheder som ATP, pension, sygeløn og sociale sikringsordninger. Den beskyttelse vil regeringen fjerne med sit forslag om deltid. Regeringen har sendt et udkast til lov om deltid til h ring, som vil g re alle overenskomster med bestemmelser om deltid ugyldige. Hvis forslaget bliver gennemf rt, vil det fratage deltidsansatte enhver form for beskyttelse. En arbejdsgiver kan derefter uden videre tvinge en medarbejder ned under de minimumsgr¾nser, som overenskomsterne i dag har for den ugentlige arbejdstid. Og dermed mister l nmodtageren sine rettigheder i forhold til ATP, pension, sygel n og sociale sikringsordninger. Det er deltidsansatte pœ det danske arbejdsmarked, som er truet af regeringens lovforslag. Skemaet pœ n¾ste side viser, hvad der stœr pœ spil for dem. 96 procent har adgang til deltid Det er faktisk kun 4 procent af de besk¾ftigede pœ den overenskomstd¾kkede del af arbejdsmarkedet, som ikke har adgang til deltid overho-

4 LO s nyhedsbrev side 4 Rettighed Dagpenge ved arbejdsløshed Funktionærlovens beskyttelse ATP Syge- og barselsdagpenge Arbejdsmarkedspension Delpension Ansættelsesbevis Krav Mindst 8 ugentlige arbejdstimer for deltidsforsikrede (1258 timer i tre år). 12 timer for fuldtidsforsikrede (1924 timer i tre år). Man skal have en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer for at nyde godt af de beskyttende bestemmelser under funktionærloven. F.eks. beskyttelse i ansættelsen og løn under sygdom. Man skal have mindst 9 ugentlige arbejdstimer for at blive omfattet af ordningen. Man kan ikke få dagpenge under sygdom, barsel og adoption, hvis den ugentlige arbejdstid er mindre end 9,2 timer i gennemsnit over 13 uger timers ugentlig arbejdstid på det offentlige område. Betingelsen for at kunne gå på delpension er, at jobbet udgør mindst 12 ugentlige arbejdstimer. Mindst 8 ugentlige arbejdstimer. Adgang til deltid på det danske arbejdsmarked (privat og offentligt), pct. Uhindret adgang 17 Adgang med visse begrænsninger 79 Regulering af timetal (typisk mindstegrænser) 67 Øvrige forhold 12 Ingen adgang bortset fra sociale kapitler og senioraftaler 4 Kilde: Overenskomstaftaler for DA/LO, Finanssektorens Arbejdsgiverforening/Finansforbundet, SALA/LO, Kooperationen/LO, Staten/CFU, KL-ARF-KK-FK/KTO samt egne beregninger. vedet. Og det tal er endda h jt sat, fordi l nmodtagere pœ en del af disse overenskomster alligevel godt kan arbejde pœ deltid, hvis de f.eks. er omfattet af sociale kapitler og senioraftaler. 17 procent er ikke begr¾nset i forhold til deltidsarbejde overhovedet. De er typisk ansat inden for kontor- og butiksomrœdet, i finanssektoren eller pœ transportomrœdet. De sidste 79 procent har mulighed for deltid med visse begr¾nsninger Ð typisk de minimumstimetal, der er beskrevet ovenfor, og som har til formœl at beskytte deres rettigheder. Brud på internationale regler LO pœpeger i sit h ringssvar til besk¾ftigelsesministeren, at det foreslœede indgreb i overenskomsterne pœ arbejdsmarkedet Œbenlyst strider mod den internationale arbejdsorganisation ILOÕs konventioner om foreningsfrihed og retten til at f re kollektive forhandlinger. LO opfordrer derfor ministeren til at lade ILO se pœ forslaget. LO advarer kraftigt mod at frems¾tte et sœ vidtgœende forslag, der ogsœ vil g re fremtidige aftalte overenskomstbestemmelser ugyldige, med henvisning til et udokumenteret behov hos 4 procent af arbejdsstyrken. LO opfordrer i stedet til at lade arbejdsmarkedets parter gennemf re et analysearbejde om behovet for andre arbejdstidsbestemmelser end de eksisterende. Yderlige oplysninger: Leder af juridisk sektion, Leo Lybæk Hansen, tlf

5 LO s nyhedsbrev side 5 Servicejob Slut med servicejob til ældre ledige Regeringen smækker pengekassen i for servicejob-ordningen, erfarer Udspil. Ordningen har ellers hjulpet tusindevis af ældre ledige ind på arbejdsmarkedet, og afskaffelsen af servicejob-ordningen kan kun betyde, at regeringen har nye spændende initiativer på vej til ældre langtidsledige. ldre langtidsledige kan godt vinke farvel til endnu en mulighed for igen at fœ fodf¾ste pœ arbejdsmarkedet. Regeringen forventer i l bet af kort tid at frems¾tte forslag i Folketinget om at oph¾ve den to Œr gamle fors gsordning, erfarer Udspil. If lge den nuv¾rende aftale skulle ordningen l be til udgangen af F r fors get om servicejob har fœet lov til at l be fors gstiden ud, har VK-regeringen sœledes besluttet at afskaffe den. LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum beklager, at regeringen vil del¾gge en ordning i sin vorden, og som er en stor hj¾lp for en del af de ¾ldre langtidsledige, der ellers har overh¾ngende risiko for permanent at forlade arbejdsmarkedet. Ð Mens det vrimler med triste menneskelige historier om ¾ldre ledige, der har meget sv¾rt ved at fœ fast arbejde, sm¾kker regeringen d ren i for en ordning, der indtil i dag har hjulpet tusindvis af ¾ldre ledige ind pœ arbejdsmarkedet. Det kan jo kun v¾re, fordi regeringen har andre og bedre initiativer pœ vej for de arbejdsl se seniorer, og dem er vi naturligvis sp¾ndt pœ at dr fte med regeringen, siger Tine Aurvig Br ndum. Brandærgerligt Hun kalder det dog brand¾rgerligt, at der ikke er kommet mere gang i servicejob-ordningen, som indtil i dag har givet fast job til ¾ldre ledige. Det er under en tredjedel af det antal offentlige servicejob, som bl.a. er aftalt med kommunerne. Det er is¾r kommunerne, der har svigtet og ikke levet op til de indgœedede aftaler om at oprette det n dvendige antal servicejob. Ordningen havde jo det dobbelte samfundsm¾ssige sigte, at den l fter den kommunale service pœ bestemte omrœder samtidig med, at flere seniorer fœr fast tilknytning pœ arbejdsmarkedet. Konsekvensen af den kommunale langsommelighed er, at i stedet for at hj¾lpe disse mennesker tilbage i Opgørelse over servicejob, 1. januar 2000 til 31. december 2001 Kommuner Amt 501 Stat 328 Sociale institutioner og humanitære organisationer 469 Antal ledige servicejob og job under påbegyndt formidling -457 Antal annulerede/forældede ordrer -293 Antal servicejobstillinger besat Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Stigende behov for målrettede tilbud til ældre ledige Behovet for særlig målrettede tilbud til de ældre ledige er, som det ses af skemaet, ikke blevet mindre. Tallene viser, hvor stor en andel af ledige i de forskellige aldersgrupper, som i det pågældende år har været uden job i mere end 80 procent af året år 2,9 2,7 2, år 5,7 5,9 5, år 12,4 10,9 12, år 14,5 16,6 16,6 Kilde: Danmarks Statistik. ordin¾rt job og g re et nyttigt stykke arbejde i kommunerne til gavn for borgerne, er de henvist til passiv fors rgelse. Servicejob-ordningen begyndte i Œr 2000 og var ment som en hœndsr¾kning til lidt ¾ldre langtidsledige, der ofte har sv¾rere end yngre ledige ved at fœ nyt job. Ordningen giver stat, amter og kommuner samt humanit¾re organisationer mulighed for at fœ tilskud til at ans¾tte langtidsledige, der er fyldt 48 Œr, i servicejob. Tilskuddet er Œrligt kroner pr. helœrsstilling. FormŒlet er at styrke serviceniveauet pœ udvalgte serviceomrœder, og servicejobbene er stillinger pœ ordin¾re l n- og ans¾ttelsesvilkœr. Besparelse på 700 millioner kr. PŒ det oprindelige finanslovforslag for 2002 var der afsat godt 1 milliard kroner til servicejob. VK-regeringen kan altsœ spare cirka 700 millioner kroner pœ at nedl¾gge ordningen, fordi der ikke oprettes flere servicejob. Statstilskuddet til de allerede oprettede servicejob forts¾tter, indtil ans¾ttelsesforholdet oph rer. Ð Jeg kunne forstœ, at regeringen ville afskaffe ordningen, hvis virksomhederne i stor stil efterspurgte det sœkaldte ÒgrŒ guldó. Men virkeligheden er jo ikke, at de private arbejdsgivere er ved at falde over hinanden i deres iver for at ans¾tte ledige mennesker over 50 Œr Ð snarere tv¾rtimod. I dag er der markant overledighed blandt folk over 50 Œr, og mange bliver uanset kvalifikationer og erfaring sorteret fra alene pœ grund en for¾ldet dœbsattest. Derfor forekommer det ikke gennemt¾nkt, at et af de fœ mœlrettede initiativer for at fœ de ¾ldre ledige tilbage pœ arbejdsmarkedet nu sandsynligvis afskaffes, siger Tine Br ndum. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Kim Knudsen på telefon Yderligere kommentarer: Tine Brøndum på telefon Finanslov 5 millioner kr. mindre til fagligt ulandsarbejde Det lykkedes ikke i første omgang Venstre at få fjernet hele tilskuddet på 50 millioner kr. til fagbevægelsens ulandshjælp. Ulandssekretariatet slipper tilsyneladende nådigt med kun at skulle undvære fem millioner kr. til at uddanne tillidsmænd og til at forbedre arbejdsmiljøet i den fattige del af verden. Ulandssekretariatet, der er fagbev¾gelsens bistandsorganisation, risikerer at blive beskœret med 10 procent pœ n¾ste Œrs finanslov. Sidste Œr modtog Ulandssekretariatet 50 millioner kroner fra Danida, sœ regeringens nedsk¾ring betyder, at der bliver fem millioner kroner mindre at g re godt med i u-landene. Ulandssekretariatet deler sk¾bne med landets vrige NGOÕer, der ligeledes if lge Udspils oplysninger mœ n jes med ti procent f¾rre st ttekroner.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Bidrag til demokratisk udvikling Ulandssekretariatet blev oprettet i 1987 af Danmarks to st rste hovedorganisationer, LO og FTF (Funktion¾rernes og Tjenestem¾ndenes F¾llesrŒd). FormŒlet var og er at st tte udviklingen i fagbev¾gelsen i Afrika, Asien og Latinamerika og at bidrage til en demokratisk udvikling i omrœderne. I dag har Ulandssekretariatet is¾r projekter i Asien, og det besk¾ftiger sig f rst og fremmest med uddannelse af tillidsm¾nd og med arbejdsmilj, der ofte er et ukendt begreb i modtagerlandene. PŒ nuv¾rendede tidspunkt er ti danskere, hovedsagelig folk med en faglig baggrund, udsendt af Ulandssekretariatet. En v¾sentlig del af Ulandssekretariatets arbejde bestœr af sœkaldt multilaterale projekter. Et fagforbund under LO eller FTF samarbejder med sin s sterorganisation i et uland om et konkret projekt. Typisk tilh rer modtagerlandene gruppen af de allerfattigste lande i verden (i Œr 2000 defineret som lande med en bruttonationalindkomst pœ under USD 2.077). Ulandssekretariatet gennemf rer ogsœ projekter i samarbejde med Frie Faglige Internationale (FFI), som er den st rste internationale faglige sammenslutning af hovedorganisationer. FFIÕs tre regionalorganisationer for Afrika, Asien og Latinamerika er ligeledes vigtige samarbejdspartnere. En torn i øjet på regeringen Ulandssekretariatet er tilsyneladende en torn i jet pœ regeringen. I sidste uge var der forlydender om, at regeringen ville sk¾re hele tilskuddet til fagbev¾gelsens ulandshj¾lp v¾k. Den plan er nu tilsyneladende skrinlagt. Men Venstres udenrigspolitiske ordf rer Troels Lund Poulsen er ikke tilfreds. Til Jyllands-Posten udtalte han forleden: ÒLykkes det ikke at fœ gjort noget ved det her i f rste omgang, mœ det ske senereó. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Erik Nielsen på telefon Holdningen Undskyld vores ekspertise Af LO-formand Hans Jensen Nu ligger det ikke til mig at krybe langs v¾ggen og beklage. Alligevel fristes jeg i disse dage til at sige undskyld pœ hele fagbev¾gelsens vegne. Det skal ikke ske igen, og vi skal nok forbedre os i det nye Œr. Vi skal fors ge at kaste al l¾rdom og ekspertise af os. For vi er nemlig i LO blandt de mange, der har gjort sig skyldige i at vide noget om det, vi har med at g re. Vi ved en hel del om arbejdsmarkedet, hvilke konsekvenser det fœr, nœr man laver reglerne om, og hvad der skal til for at opretholde og forny verdens mest mobile, fleksible og dynamiske arbejdsmarked. Ja, faktisk kan man godt sige, at vi er en slags eksperter. Og den slags bryder regeringen sig som bekendt ikke synderligt om Ð og endnu mindre nœr det drejer sig om eksperter, som den ikke er enige med. Faktisk bryder regeringen sig sœ lidt om at fœ gode rœd og forslag, at den som en af sine f rste gerninger har sat n¾sten hundrede rœd, n¾vn og centre

8 LO s nyhedsbrev side 8 pœ porten. Anders Fogh Rasmussen og hans ministre har ikke brug for eksperternes rœd om blandt andet narkobek¾mpelse, transport og naturforvaltning. Den nye borgerlige regering kan selv og ved bedst. Nuvel. Det mœ andre g re sig kloge pœ visdommen i. I LO er vi mere bekymrede over, at regeringens egenrœdighed er godt pœ vej til Ð under falsk varebetegnelse Ð at del¾gge gode arbejdspladser og varigt at skade grundl¾ggende principper i det danske aftalesystem. En ting er, at man nsker at regere uden, at sagkundskaben blander sig. Noget andet Ð og langt mere alvorligt Ð er, at regeringen tydeligvis har valgt at regere pœ den ene parts pr¾misser Ð nemlig arbejdsgivernes. Samtlige lovinitiativer pœ besk¾ftigelsesministerens omrœde tr¾kker i retning af arbejdsgivernes interesser. Om det er regeringens planer om deltid eller arbejdsmilj et eller indsatsen over for de ledige, sœ er det alt sammen nye initiativer, der gœr l nmodtagernes interesser imod. Desv¾rre er det med et vist held lykkedes regeringen at s¾lge initiativerne som forbedringer. Realiteterne er det modsatte Ð at man ensidigt har taget arbejdsgivernes parti. Tag deltiden som eksempel. Som beskrevet i Udspil i dag, sœ er det kun fire procent af l nmodtagerne, der i dag ikke har fuld adgang til deltid. Over to tredjedele (79 pct.) af l nmodtagerne har fri mulighed for at gœ ned i tid dog med den begr¾nsning, at de ikke kan gœ under det minimum af timer, der skal til for at opretbolde ret til f.eks. sygel n, pension, social sikring mv. For 17 procent er retten til deltid i dag helt fri for l nmodtagerne. Det er altsœ yderst begr¾nset, hvad regeringens lovinitiativ betyder af mere frihed til selv at v¾lge. Derimod fœr arbejdsgiverne frie h¾nder til at diktere nedsat tid, hvis han nsker at spare pœ l nudgifterne. Der er en mening med reglerne. De er et overenskomstm¾ssigt gode, som vi har k¾mpet for. Reglerne er til for at beskytte arbejdstageren mod at skulle tvinges ned i tid og dermed at skulle sammens¾tte sit arbejdsliv ved hj¾lp en stribe forskellige ans¾ttelser. Reglerne om deltid har intet som helst med Òstive systemeró eller Òfagforenings-betonÓ at g re. Nu kunne man sige, at det er forventeligt, at en regering af den farve og med det flertal, vil favorisere arbejdsgiversiden. Og nœr vi protesterer mod lovinitiativerne, er det ikke af manglende respekt for de demokratiske grundvilkœr. Men vi frygter simpelthen den polarisering af det danske samfund, som de er et udtryk for. En polarisering, som kun vil skubbe til konflikter, der tr¾kker udviklingen i den forkerte retning. Den danske model med aftaler pœ arbejdsmarkedet er ikke naturgiven. Den er et resultat af mange Œrs arbejde for at udvikle arbejdsmarkedet og samarbejdet pœ virksomhederne. Den f¾lles forstœelse har siden midten af 80Õerne v¾ret en vigtig brik i en konomi, som er pr¾get af lav inflation og ikke mindst et arbejdsmarked, som er langt mere dynamisk, end regeringen nsker at give det udseende af. Det er ikke visioner og fremtidstro, der mangler fra vores side, men vi vil ikke v¾re med til en ensidighed, der truer den danske model og den danske tolerance. Og Ð undskyld Ð det er faktisk det, vi har forstand pœ.

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Data warehousing og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Arkitektur og Virtual Reality

Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams (93 11 17) og Bj rn Popp (93 12 47) Vejleder: Peter B gh Andersen Indhold Kurzfassung 2 Indledning

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Kultur og religion i palliationen

Kultur og religion i palliationen Kultur og religion i palliationen Lommebog udarbejdet af medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben: Irene Hou Dziemieszka Johansen Natasja Holk Lønborg Bramsen Anni Mundbjerg Jette Elkær Januar

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

InstallationshŒndbog

InstallationshŒndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation mœ reproduceres, opbevares i elektroniske anl¾g eller overf res i nogen form eller pœ nogen mœde - det v¾re sig mekanisk,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere