Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskolerne mærker Thors hammer"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år. Lov om deltid koster lønmodtagerne rettigheder Med regeringens forslag om deltid risikerer deltidsansatte at miste rettigheder som ATP, pension, sygeløn og sociale sikringsordninger. Slut med servicejob til ældre ledige Regeringen vil smække pengekassen i for servicejob-ordninger, som ellers har hjulpet tusindevis af ældre ledige ind på arbejdsmarkedet. 5 millioner kr. mindre til fagligt ulandsarbejde Ulandssekretariatet slipper tilsyneladende nådigt med kun at skulle undvære fem millioner kr. til fagligt arbejde i den fattige del af verden. Undskyld vores ekspertise LO s formand, Hans Jensen, erkender skamfuldt, at LO er blandt de mange, der har gjort sig skyldige i at vide noget om det, vi har med at gøre. Erhvervsuddannelse Erhvervsskolerne mærker Thors hammer Både Teknisk Skoleforening, Handelsskoleforeningen og LO advarer regeringen mod at svinge sparekniven over i forvejen udpinte erhvervsuddannelser. Hvis erhvervsskolerne kun leverer discountuddannelser, vil faglig uddannet arbejdskraft blive en mangelvare og byggesjusk mere reglen end undtagelsen. BŒde elever og l¾rere pœ landets tekniske skoler og handelsskoler frygter, at tirsdag den 29. januar bliver en sort dag. Den dag vil finansminister Thor Pedersen pr¾sentere VK-regeringens finanslovforslag, der skal indeholde samlede besparelser pœ syv milliarder kroner. If lge kilder t¾t pœ regeringen vil sparekniven ramme ekstra hœrdt pœ netop erhvervsuddannelserne. De tekniske skoler og handelsskolerne skal if lge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kroner pœ driften i Œr. Det er en besparelse pœ fire procent. Alarm Sparekravene fœr bœde Teknisk Skoleforening og Handelsskolernes forening til at slœ alarm og advare regeringen mod at gennemf re sœ voldsomme nedsk¾ringer pœ erhvervsuddannelserne. Konsekvensen af fire procents besparelser vil if lge skoleforeningerne uundgœeligt betyde f¾rre undervisningstimer, fyringer af l¾rere, mindre efteruddannelse af personalet og mere l¾rerfri undervisning, hvor eleverne s¾ttes i gang med et projekt og sœ ellers uden faglig vejledning passer sig selv. Hvis sparekravene til landets knap 50 tekniske skoler, der tilsammen har Œrselever, holder stik, skal der spares 240 millioner kroner. Formanden for Teknisk Skoleforening, Peter Kay Mortensen, kalder det opr rende, at VK-regeringen presser de tekniske skoler sœ hœrdt konomisk. Ð Kvaliteten af erhvervsuddannelserne vil blive dœrligere. Eller sagt pœ en anden mœde sœ vil de problemer, vi kender i dag med byggesjusk, v¾re vand om nogle Œr. SŒ voldsomme besparelser vil betyde, at hœndv¾rkere ikke l¾ngere vil kunne deres kram, fordi kvaliteten i uddannelserne smuldrer, fastslœr Peter Kay Mortensen. Udspil 17. januar 2002 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Michael Bræmer, Gitte Redder, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard og Anette Bindslev. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Færre undervisningstimer Allerede i dag er det gennemsnitlige antal undervisningstimer skœret fra 37 timer til 30 timer pœ de tekniske skoler, for at tilpasse skolernes konomi til tidligere besparelser og effektiviseringer. Endnu f¾rre undervisningstimer vil v¾re uholdbart, mener sekretariatsleder i Teknisk Skoleforening J rn Ibsen. Han peger pœ, at der allerede er skœret ind til benet pœ vedligeholdelse af skolerne, undervisningsmaterialer osv. Ð Der kan kun spares pœ undervisningen, og derfor vil det ramme lige ned i kvaliteten pœ uddannelserne, siger J rn Ibsen.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Han bakkes op af direkt ren pœ fagh jskolen i K benhavn, Leif Bille. Ð Meget undervisning pœ en teknisk skole er sidemandsopl¾ring, hvor en l¾rer vejleder elever ved for eksempel en drejeb¾nk. Eller man l¾rer en optiker-elev at lave briller. Selvstudium ved en drejeb¾nk er en absurd tanke, og vi kan ikke pœ samme tid spare penge og tilbyde god undervisning, siger Leif Bille og fastslœr, at tekniske skoler i dag har dobbelt sœ mange elever pr. l¾rer som i 1980Õerne, og samtidig er antallet af lektioner faldet. Leif Bille understreger, at erhvervslivet ikke fortsat kan fœ den samme vare, hvis der sk¾res 4 procent i faste kroner pœ erhvervsuddannelserne. Ð Hvis varen skal produceres til billigere pris, sœ bliver det anderledes uddannede elever, som vi kan sluse ud pœ arbejdsmarkedet. Kvalitet og konomi h¾nger sammen, siger Leif Bille. Leder af Teknisk Skole i Ish j, Benny Hestbech, understreger, at hvis der gennemf res sœ markante taxameter-besparelser, bliver det tvingende n dvendigt for arbejdsmarkedets parter at s¾tte sig ned med politikerne og prioritere, hvad der skal undervises i, og hvad der skal smides ud af skemaet. Ð Det ender i den rene middelmœdighed, hvis vi skal spare og samtidig leve op til lovens krav om indhold pœ uddannelserne, siger Benny Hestbech. Tæt på løftebrud PŒ Danmarks 56 handelskoler skal der spares cirka 200 millioner kroner, hvis regeringen gennemf rer en fire procents besparelse. N¾stformand i Handelsskolernes Bestyrelsesforening, HK-formand John Dahl, kalder det foruroligende, at den nye borgerlige regering vil presse citronen yderligere. Ð Det er tankev¾kkende at op til folketingsvalget var borgerlige politikere parate til at for¾re os s¾kke af guld. Det n¾rmer sig l ftebrud, hvis de sk¾rer sœ massivt i vores budgetter, mener John Dahl. Han efterlyser en grundig diskusion mellem politikere og skoleledere om fremtidens skolestrukturer og indholdet af undervisningen. Ð Hvis politikerne tror, at man kan presse nye strukturer og fusioner mellem skoler frem ved at svinge sparekniven, tager de fejl. I dag pœl¾gges handelsskolerne flere opgaver, de skal udbyde nye uddannelser og samtidig spare. For at fœ konomien til at h¾nge nogenlunde sammen bruger mange skoler ressourcer pœ at opfinde mœder at tjene penge pœ for at d¾kke underskud. Den gœr ikke i l¾ngden, siger John Dahl. Ð Allerede nu er der et stort frafald af elever pœ handelsskolerne. De dropper ud, fordi der er en faldende kvalitet i undervisningen. Set i det lys er de kommende besparelser ogsœ ufornuftige. Det er halsl st at forringe vilkœrene for erhvervsuddannelserne, nœr erhvervslivet hele tiden eftersp rger veluddannet arbejdskraft, fastslœr han. Nej tak til discount-uddannelser LO-formand Hans Jensen n¾gter at tro pœ, at regeringen vil gennemf - re, hvad han kalder en Òlivsfarlig og samfundsskadende man vreó.

3 LO s nyhedsbrev side 3 Ð Fagligt uddannet arbejdskraft vil blive en mangelvare i fremtiden, hvis regeringen v¾lger at spare sœ voldsomt pœ erhvervsskolerne. Erhvervsuddannelser vil fœ et blakket ry, og mange unge vil frav¾lge dem alene af den grund. Det betyder, at flere vil forblive ufagl¾rte fremfor at fœ en kompetencegivende uddannelse. Ikke alene lader regeringen de unge i stikken ved at give dem f¾rre reelle uddannelsesmuligheder, men regeringen lader ogsœ samfundet i stikken ved at st¾kke de faglige uddannelser, mener Hans Jensen. Ð De faglige uddannelser skal ikke v¾re discount-uddannelser, som unge mennesker v¾lger af n d. Smertegr¾nsen er allerede nœet, og hvis vi vil g re det attraktivt at v¾lge en hœndv¾rkeruddannelse, mœ der ikke spares en krone mere. Trodser regeringen almindelig sund fornuft, sœ vil vi om fœ Œr stœ uden tilstr¾kkelig faglig arbejdskraft pœ en lang r¾kke omrœder, advarer Hans Jensen. Han kalder det en kortsigtet besparelse, der vil koste samfundet dyrt pœ lang sigt. Venstres uddannelsespolitiske ordf rer Gitte Lillelund Bech vil ikke udtale sig om indholdet i finanslovforslaget, men siger: Ð Venstre gik til valg pœ at styrke erhvervsuddannelserne. Is¾r handelsskolerne er klemt, og jeg ser gerne en bedre konomi. Yderligere oplysninger hos LO-konsulent Astrid Dahl på telefon Yderligere kommentarer hos LO-formand Hans Jensen på telefon Overenskomster Lov om deltid koster lønmodtagerne rettigheder Det store flertal af Danmarks knap deltidsansatte er beskyttet af overenskomsterne mod lave arbejdstider. Minimumsgrænserne sikrer dem rettigheder som ATP, pension, sygeløn og sociale sikringsordninger. Den beskyttelse vil regeringen fjerne med sit forslag om deltid. Regeringen har sendt et udkast til lov om deltid til h ring, som vil g re alle overenskomster med bestemmelser om deltid ugyldige. Hvis forslaget bliver gennemf rt, vil det fratage deltidsansatte enhver form for beskyttelse. En arbejdsgiver kan derefter uden videre tvinge en medarbejder ned under de minimumsgr¾nser, som overenskomsterne i dag har for den ugentlige arbejdstid. Og dermed mister l nmodtageren sine rettigheder i forhold til ATP, pension, sygel n og sociale sikringsordninger. Det er deltidsansatte pœ det danske arbejdsmarked, som er truet af regeringens lovforslag. Skemaet pœ n¾ste side viser, hvad der stœr pœ spil for dem. 96 procent har adgang til deltid Det er faktisk kun 4 procent af de besk¾ftigede pœ den overenskomstd¾kkede del af arbejdsmarkedet, som ikke har adgang til deltid overho-

4 LO s nyhedsbrev side 4 Rettighed Dagpenge ved arbejdsløshed Funktionærlovens beskyttelse ATP Syge- og barselsdagpenge Arbejdsmarkedspension Delpension Ansættelsesbevis Krav Mindst 8 ugentlige arbejdstimer for deltidsforsikrede (1258 timer i tre år). 12 timer for fuldtidsforsikrede (1924 timer i tre år). Man skal have en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer for at nyde godt af de beskyttende bestemmelser under funktionærloven. F.eks. beskyttelse i ansættelsen og løn under sygdom. Man skal have mindst 9 ugentlige arbejdstimer for at blive omfattet af ordningen. Man kan ikke få dagpenge under sygdom, barsel og adoption, hvis den ugentlige arbejdstid er mindre end 9,2 timer i gennemsnit over 13 uger timers ugentlig arbejdstid på det offentlige område. Betingelsen for at kunne gå på delpension er, at jobbet udgør mindst 12 ugentlige arbejdstimer. Mindst 8 ugentlige arbejdstimer. Adgang til deltid på det danske arbejdsmarked (privat og offentligt), pct. Uhindret adgang 17 Adgang med visse begrænsninger 79 Regulering af timetal (typisk mindstegrænser) 67 Øvrige forhold 12 Ingen adgang bortset fra sociale kapitler og senioraftaler 4 Kilde: Overenskomstaftaler for DA/LO, Finanssektorens Arbejdsgiverforening/Finansforbundet, SALA/LO, Kooperationen/LO, Staten/CFU, KL-ARF-KK-FK/KTO samt egne beregninger. vedet. Og det tal er endda h jt sat, fordi l nmodtagere pœ en del af disse overenskomster alligevel godt kan arbejde pœ deltid, hvis de f.eks. er omfattet af sociale kapitler og senioraftaler. 17 procent er ikke begr¾nset i forhold til deltidsarbejde overhovedet. De er typisk ansat inden for kontor- og butiksomrœdet, i finanssektoren eller pœ transportomrœdet. De sidste 79 procent har mulighed for deltid med visse begr¾nsninger Ð typisk de minimumstimetal, der er beskrevet ovenfor, og som har til formœl at beskytte deres rettigheder. Brud på internationale regler LO pœpeger i sit h ringssvar til besk¾ftigelsesministeren, at det foreslœede indgreb i overenskomsterne pœ arbejdsmarkedet Œbenlyst strider mod den internationale arbejdsorganisation ILOÕs konventioner om foreningsfrihed og retten til at f re kollektive forhandlinger. LO opfordrer derfor ministeren til at lade ILO se pœ forslaget. LO advarer kraftigt mod at frems¾tte et sœ vidtgœende forslag, der ogsœ vil g re fremtidige aftalte overenskomstbestemmelser ugyldige, med henvisning til et udokumenteret behov hos 4 procent af arbejdsstyrken. LO opfordrer i stedet til at lade arbejdsmarkedets parter gennemf re et analysearbejde om behovet for andre arbejdstidsbestemmelser end de eksisterende. Yderlige oplysninger: Leder af juridisk sektion, Leo Lybæk Hansen, tlf

5 LO s nyhedsbrev side 5 Servicejob Slut med servicejob til ældre ledige Regeringen smækker pengekassen i for servicejob-ordningen, erfarer Udspil. Ordningen har ellers hjulpet tusindevis af ældre ledige ind på arbejdsmarkedet, og afskaffelsen af servicejob-ordningen kan kun betyde, at regeringen har nye spændende initiativer på vej til ældre langtidsledige. ldre langtidsledige kan godt vinke farvel til endnu en mulighed for igen at fœ fodf¾ste pœ arbejdsmarkedet. Regeringen forventer i l bet af kort tid at frems¾tte forslag i Folketinget om at oph¾ve den to Œr gamle fors gsordning, erfarer Udspil. If lge den nuv¾rende aftale skulle ordningen l be til udgangen af F r fors get om servicejob har fœet lov til at l be fors gstiden ud, har VK-regeringen sœledes besluttet at afskaffe den. LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum beklager, at regeringen vil del¾gge en ordning i sin vorden, og som er en stor hj¾lp for en del af de ¾ldre langtidsledige, der ellers har overh¾ngende risiko for permanent at forlade arbejdsmarkedet. Ð Mens det vrimler med triste menneskelige historier om ¾ldre ledige, der har meget sv¾rt ved at fœ fast arbejde, sm¾kker regeringen d ren i for en ordning, der indtil i dag har hjulpet tusindvis af ¾ldre ledige ind pœ arbejdsmarkedet. Det kan jo kun v¾re, fordi regeringen har andre og bedre initiativer pœ vej for de arbejdsl se seniorer, og dem er vi naturligvis sp¾ndt pœ at dr fte med regeringen, siger Tine Aurvig Br ndum. Brandærgerligt Hun kalder det dog brand¾rgerligt, at der ikke er kommet mere gang i servicejob-ordningen, som indtil i dag har givet fast job til ¾ldre ledige. Det er under en tredjedel af det antal offentlige servicejob, som bl.a. er aftalt med kommunerne. Det er is¾r kommunerne, der har svigtet og ikke levet op til de indgœedede aftaler om at oprette det n dvendige antal servicejob. Ordningen havde jo det dobbelte samfundsm¾ssige sigte, at den l fter den kommunale service pœ bestemte omrœder samtidig med, at flere seniorer fœr fast tilknytning pœ arbejdsmarkedet. Konsekvensen af den kommunale langsommelighed er, at i stedet for at hj¾lpe disse mennesker tilbage i Opgørelse over servicejob, 1. januar 2000 til 31. december 2001 Kommuner Amt 501 Stat 328 Sociale institutioner og humanitære organisationer 469 Antal ledige servicejob og job under påbegyndt formidling -457 Antal annulerede/forældede ordrer -293 Antal servicejobstillinger besat Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Stigende behov for målrettede tilbud til ældre ledige Behovet for særlig målrettede tilbud til de ældre ledige er, som det ses af skemaet, ikke blevet mindre. Tallene viser, hvor stor en andel af ledige i de forskellige aldersgrupper, som i det pågældende år har været uden job i mere end 80 procent af året år 2,9 2,7 2, år 5,7 5,9 5, år 12,4 10,9 12, år 14,5 16,6 16,6 Kilde: Danmarks Statistik. ordin¾rt job og g re et nyttigt stykke arbejde i kommunerne til gavn for borgerne, er de henvist til passiv fors rgelse. Servicejob-ordningen begyndte i Œr 2000 og var ment som en hœndsr¾kning til lidt ¾ldre langtidsledige, der ofte har sv¾rere end yngre ledige ved at fœ nyt job. Ordningen giver stat, amter og kommuner samt humanit¾re organisationer mulighed for at fœ tilskud til at ans¾tte langtidsledige, der er fyldt 48 Œr, i servicejob. Tilskuddet er Œrligt kroner pr. helœrsstilling. FormŒlet er at styrke serviceniveauet pœ udvalgte serviceomrœder, og servicejobbene er stillinger pœ ordin¾re l n- og ans¾ttelsesvilkœr. Besparelse på 700 millioner kr. PŒ det oprindelige finanslovforslag for 2002 var der afsat godt 1 milliard kroner til servicejob. VK-regeringen kan altsœ spare cirka 700 millioner kroner pœ at nedl¾gge ordningen, fordi der ikke oprettes flere servicejob. Statstilskuddet til de allerede oprettede servicejob forts¾tter, indtil ans¾ttelsesforholdet oph rer. Ð Jeg kunne forstœ, at regeringen ville afskaffe ordningen, hvis virksomhederne i stor stil efterspurgte det sœkaldte ÒgrŒ guldó. Men virkeligheden er jo ikke, at de private arbejdsgivere er ved at falde over hinanden i deres iver for at ans¾tte ledige mennesker over 50 Œr Ð snarere tv¾rtimod. I dag er der markant overledighed blandt folk over 50 Œr, og mange bliver uanset kvalifikationer og erfaring sorteret fra alene pœ grund en for¾ldet dœbsattest. Derfor forekommer det ikke gennemt¾nkt, at et af de fœ mœlrettede initiativer for at fœ de ¾ldre ledige tilbage pœ arbejdsmarkedet nu sandsynligvis afskaffes, siger Tine Br ndum. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Kim Knudsen på telefon Yderligere kommentarer: Tine Brøndum på telefon Finanslov 5 millioner kr. mindre til fagligt ulandsarbejde Det lykkedes ikke i første omgang Venstre at få fjernet hele tilskuddet på 50 millioner kr. til fagbevægelsens ulandshjælp. Ulandssekretariatet slipper tilsyneladende nådigt med kun at skulle undvære fem millioner kr. til at uddanne tillidsmænd og til at forbedre arbejdsmiljøet i den fattige del af verden. Ulandssekretariatet, der er fagbev¾gelsens bistandsorganisation, risikerer at blive beskœret med 10 procent pœ n¾ste Œrs finanslov. Sidste Œr modtog Ulandssekretariatet 50 millioner kroner fra Danida, sœ regeringens nedsk¾ring betyder, at der bliver fem millioner kroner mindre at g re godt med i u-landene. Ulandssekretariatet deler sk¾bne med landets vrige NGOÕer, der ligeledes if lge Udspils oplysninger mœ n jes med ti procent f¾rre st ttekroner.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Bidrag til demokratisk udvikling Ulandssekretariatet blev oprettet i 1987 af Danmarks to st rste hovedorganisationer, LO og FTF (Funktion¾rernes og Tjenestem¾ndenes F¾llesrŒd). FormŒlet var og er at st tte udviklingen i fagbev¾gelsen i Afrika, Asien og Latinamerika og at bidrage til en demokratisk udvikling i omrœderne. I dag har Ulandssekretariatet is¾r projekter i Asien, og det besk¾ftiger sig f rst og fremmest med uddannelse af tillidsm¾nd og med arbejdsmilj, der ofte er et ukendt begreb i modtagerlandene. PŒ nuv¾rendede tidspunkt er ti danskere, hovedsagelig folk med en faglig baggrund, udsendt af Ulandssekretariatet. En v¾sentlig del af Ulandssekretariatets arbejde bestœr af sœkaldt multilaterale projekter. Et fagforbund under LO eller FTF samarbejder med sin s sterorganisation i et uland om et konkret projekt. Typisk tilh rer modtagerlandene gruppen af de allerfattigste lande i verden (i Œr 2000 defineret som lande med en bruttonationalindkomst pœ under USD 2.077). Ulandssekretariatet gennemf rer ogsœ projekter i samarbejde med Frie Faglige Internationale (FFI), som er den st rste internationale faglige sammenslutning af hovedorganisationer. FFIÕs tre regionalorganisationer for Afrika, Asien og Latinamerika er ligeledes vigtige samarbejdspartnere. En torn i øjet på regeringen Ulandssekretariatet er tilsyneladende en torn i jet pœ regeringen. I sidste uge var der forlydender om, at regeringen ville sk¾re hele tilskuddet til fagbev¾gelsens ulandshj¾lp v¾k. Den plan er nu tilsyneladende skrinlagt. Men Venstres udenrigspolitiske ordf rer Troels Lund Poulsen er ikke tilfreds. Til Jyllands-Posten udtalte han forleden: ÒLykkes det ikke at fœ gjort noget ved det her i f rste omgang, mœ det ske senereó. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Erik Nielsen på telefon Holdningen Undskyld vores ekspertise Af LO-formand Hans Jensen Nu ligger det ikke til mig at krybe langs v¾ggen og beklage. Alligevel fristes jeg i disse dage til at sige undskyld pœ hele fagbev¾gelsens vegne. Det skal ikke ske igen, og vi skal nok forbedre os i det nye Œr. Vi skal fors ge at kaste al l¾rdom og ekspertise af os. For vi er nemlig i LO blandt de mange, der har gjort sig skyldige i at vide noget om det, vi har med at g re. Vi ved en hel del om arbejdsmarkedet, hvilke konsekvenser det fœr, nœr man laver reglerne om, og hvad der skal til for at opretholde og forny verdens mest mobile, fleksible og dynamiske arbejdsmarked. Ja, faktisk kan man godt sige, at vi er en slags eksperter. Og den slags bryder regeringen sig som bekendt ikke synderligt om Ð og endnu mindre nœr det drejer sig om eksperter, som den ikke er enige med. Faktisk bryder regeringen sig sœ lidt om at fœ gode rœd og forslag, at den som en af sine f rste gerninger har sat n¾sten hundrede rœd, n¾vn og centre

8 LO s nyhedsbrev side 8 pœ porten. Anders Fogh Rasmussen og hans ministre har ikke brug for eksperternes rœd om blandt andet narkobek¾mpelse, transport og naturforvaltning. Den nye borgerlige regering kan selv og ved bedst. Nuvel. Det mœ andre g re sig kloge pœ visdommen i. I LO er vi mere bekymrede over, at regeringens egenrœdighed er godt pœ vej til Ð under falsk varebetegnelse Ð at del¾gge gode arbejdspladser og varigt at skade grundl¾ggende principper i det danske aftalesystem. En ting er, at man nsker at regere uden, at sagkundskaben blander sig. Noget andet Ð og langt mere alvorligt Ð er, at regeringen tydeligvis har valgt at regere pœ den ene parts pr¾misser Ð nemlig arbejdsgivernes. Samtlige lovinitiativer pœ besk¾ftigelsesministerens omrœde tr¾kker i retning af arbejdsgivernes interesser. Om det er regeringens planer om deltid eller arbejdsmilj et eller indsatsen over for de ledige, sœ er det alt sammen nye initiativer, der gœr l nmodtagernes interesser imod. Desv¾rre er det med et vist held lykkedes regeringen at s¾lge initiativerne som forbedringer. Realiteterne er det modsatte Ð at man ensidigt har taget arbejdsgivernes parti. Tag deltiden som eksempel. Som beskrevet i Udspil i dag, sœ er det kun fire procent af l nmodtagerne, der i dag ikke har fuld adgang til deltid. Over to tredjedele (79 pct.) af l nmodtagerne har fri mulighed for at gœ ned i tid dog med den begr¾nsning, at de ikke kan gœ under det minimum af timer, der skal til for at opretbolde ret til f.eks. sygel n, pension, social sikring mv. For 17 procent er retten til deltid i dag helt fri for l nmodtagerne. Det er altsœ yderst begr¾nset, hvad regeringens lovinitiativ betyder af mere frihed til selv at v¾lge. Derimod fœr arbejdsgiverne frie h¾nder til at diktere nedsat tid, hvis han nsker at spare pœ l nudgifterne. Der er en mening med reglerne. De er et overenskomstm¾ssigt gode, som vi har k¾mpet for. Reglerne er til for at beskytte arbejdstageren mod at skulle tvinges ned i tid og dermed at skulle sammens¾tte sit arbejdsliv ved hj¾lp en stribe forskellige ans¾ttelser. Reglerne om deltid har intet som helst med Òstive systemeró eller Òfagforenings-betonÓ at g re. Nu kunne man sige, at det er forventeligt, at en regering af den farve og med det flertal, vil favorisere arbejdsgiversiden. Og nœr vi protesterer mod lovinitiativerne, er det ikke af manglende respekt for de demokratiske grundvilkœr. Men vi frygter simpelthen den polarisering af det danske samfund, som de er et udtryk for. En polarisering, som kun vil skubbe til konflikter, der tr¾kker udviklingen i den forkerte retning. Den danske model med aftaler pœ arbejdsmarkedet er ikke naturgiven. Den er et resultat af mange Œrs arbejde for at udvikle arbejdsmarkedet og samarbejdet pœ virksomhederne. Den f¾lles forstœelse har siden midten af 80Õerne v¾ret en vigtig brik i en konomi, som er pr¾get af lav inflation og ikke mindst et arbejdsmarked, som er langt mere dynamisk, end regeringen nsker at give det udseende af. Det er ikke visioner og fremtidstro, der mangler fra vores side, men vi vil ikke v¾re med til en ensidighed, der truer den danske model og den danske tolerance. Og Ð undskyld Ð det er faktisk det, vi har forstand pœ.

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Euroen er en stærk valuta

Euroen er en stærk valuta LO s nyhedsbrev nr. 9 / 2000 Medlemshvervning.......... 3 Mere end halvdelen af de uorganiserede lønmodtagere har aldrig fået tilbud om medlemskab af en faglig organisation, viser ny Gallup-undersøgelse

Læs mere

Forandringens vinde blæser fra øst

Forandringens vinde blæser fra øst N y h e d s b rev ti l LO s amter og sektio ner #6 / Juni 2000 LO og DA enige om formidlingscentre....... side 3 Men de nye enheder skal placeres så tæt som muligt på de lokale koordinationsudvalg i kommunerne

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere

lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Magasin om det rummelige arbejdsmarked Nr. 19 april 2012 6. årgang lige muligheder for alle altid Stort puslespil om reform Fleksjob bidrager til vækst Løgn om indvandrere Indhold Fleksicurity nr. 19,

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN

MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN DANSK El-FORBUND MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN DEF Kongres 2014 MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN Kære venner! Kære kollegaer! Kære elektrikere! Kære delegerede!

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis:

Aalborg Universitet. ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002. Forfattere: Synopsis: Titel: ÓTypehuskatalogÓ Tema: ÓModeller og kommunikationó Projektperiode: 1. september 2001 til 27. maj 2002 Forfattere: Kurt RenŽ Madsen Johnny H. Ryser Synopsis: Der udvikles et web typehuskatalog for

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Bedre at investere i aktier end at tippe

Bedre at investere i aktier end at tippe N y h e d s b rev t i l L O s amt e r o g se k t io n er # 2 / ma rt s 2 00 0 Lokale partnerskaber kan sikre fastholdelse........ 2 Forsøg i 33 kommuner dokumenterer, at sygemeldte og sygdomstruede kan

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne

Gode erfaringer med indvandrere i sosu-uddannelserne N y h e d s b rev til LO s amter og sekt ioner #10 / november 2001 Ligestilling som valgkamp-tema......... side 3 Deltagerne i FL-uddannelsen inviterede en række kvindelige kandidater med på en bus-tour

Læs mere

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18

CO-Magasinet RHED PÅ SMS SIDE 16 INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 17 PAS P RE KVINDER I BESTY HAN ER NY PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 18 CO-Magasinet Nr/År 02/2012 INDUSTRIENS NYE OVERENSKOMSTER ER I HUS SIDE 4-9 ERSTATNING FOR FERIE UNDER DYNEN SIDE 10 DANSKE NOTER SIDE 11 RART AT HAV NOGET HÅNDGRIBELIGT SIDE 12-13 FÅ LAVER KØNSOPDELT

Læs mere