Erhvervsskolerne mærker Thors hammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskolerne mærker Thors hammer"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 1/2002 Indhold Erhvervsskolerne mærker Thors hammer De tekniske skoler og handelsskolerne skal ifølge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kr. i år. Lov om deltid koster lønmodtagerne rettigheder Med regeringens forslag om deltid risikerer deltidsansatte at miste rettigheder som ATP, pension, sygeløn og sociale sikringsordninger. Slut med servicejob til ældre ledige Regeringen vil smække pengekassen i for servicejob-ordninger, som ellers har hjulpet tusindevis af ældre ledige ind på arbejdsmarkedet. 5 millioner kr. mindre til fagligt ulandsarbejde Ulandssekretariatet slipper tilsyneladende nådigt med kun at skulle undvære fem millioner kr. til fagligt arbejde i den fattige del af verden. Undskyld vores ekspertise LO s formand, Hans Jensen, erkender skamfuldt, at LO er blandt de mange, der har gjort sig skyldige i at vide noget om det, vi har med at gøre. Erhvervsuddannelse Erhvervsskolerne mærker Thors hammer Både Teknisk Skoleforening, Handelsskoleforeningen og LO advarer regeringen mod at svinge sparekniven over i forvejen udpinte erhvervsuddannelser. Hvis erhvervsskolerne kun leverer discountuddannelser, vil faglig uddannet arbejdskraft blive en mangelvare og byggesjusk mere reglen end undtagelsen. BŒde elever og l¾rere pœ landets tekniske skoler og handelsskoler frygter, at tirsdag den 29. januar bliver en sort dag. Den dag vil finansminister Thor Pedersen pr¾sentere VK-regeringens finanslovforslag, der skal indeholde samlede besparelser pœ syv milliarder kroner. If lge kilder t¾t pœ regeringen vil sparekniven ramme ekstra hœrdt pœ netop erhvervsuddannelserne. De tekniske skoler og handelsskolerne skal if lge Udspils oplysninger spare tilsammen cirka 440 millioner kroner pœ driften i Œr. Det er en besparelse pœ fire procent. Alarm Sparekravene fœr bœde Teknisk Skoleforening og Handelsskolernes forening til at slœ alarm og advare regeringen mod at gennemf re sœ voldsomme nedsk¾ringer pœ erhvervsuddannelserne. Konsekvensen af fire procents besparelser vil if lge skoleforeningerne uundgœeligt betyde f¾rre undervisningstimer, fyringer af l¾rere, mindre efteruddannelse af personalet og mere l¾rerfri undervisning, hvor eleverne s¾ttes i gang med et projekt og sœ ellers uden faglig vejledning passer sig selv. Hvis sparekravene til landets knap 50 tekniske skoler, der tilsammen har Œrselever, holder stik, skal der spares 240 millioner kroner. Formanden for Teknisk Skoleforening, Peter Kay Mortensen, kalder det opr rende, at VK-regeringen presser de tekniske skoler sœ hœrdt konomisk. Ð Kvaliteten af erhvervsuddannelserne vil blive dœrligere. Eller sagt pœ en anden mœde sœ vil de problemer, vi kender i dag med byggesjusk, v¾re vand om nogle Œr. SŒ voldsomme besparelser vil betyde, at hœndv¾rkere ikke l¾ngere vil kunne deres kram, fordi kvaliteten i uddannelserne smuldrer, fastslœr Peter Kay Mortensen. Udspil 17. januar 2002 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Michael Bræmer, Gitte Redder, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard og Anette Bindslev. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Færre undervisningstimer Allerede i dag er det gennemsnitlige antal undervisningstimer skœret fra 37 timer til 30 timer pœ de tekniske skoler, for at tilpasse skolernes konomi til tidligere besparelser og effektiviseringer. Endnu f¾rre undervisningstimer vil v¾re uholdbart, mener sekretariatsleder i Teknisk Skoleforening J rn Ibsen. Han peger pœ, at der allerede er skœret ind til benet pœ vedligeholdelse af skolerne, undervisningsmaterialer osv. Ð Der kan kun spares pœ undervisningen, og derfor vil det ramme lige ned i kvaliteten pœ uddannelserne, siger J rn Ibsen.

2 LO s nyhedsbrev side 2 Han bakkes op af direkt ren pœ fagh jskolen i K benhavn, Leif Bille. Ð Meget undervisning pœ en teknisk skole er sidemandsopl¾ring, hvor en l¾rer vejleder elever ved for eksempel en drejeb¾nk. Eller man l¾rer en optiker-elev at lave briller. Selvstudium ved en drejeb¾nk er en absurd tanke, og vi kan ikke pœ samme tid spare penge og tilbyde god undervisning, siger Leif Bille og fastslœr, at tekniske skoler i dag har dobbelt sœ mange elever pr. l¾rer som i 1980Õerne, og samtidig er antallet af lektioner faldet. Leif Bille understreger, at erhvervslivet ikke fortsat kan fœ den samme vare, hvis der sk¾res 4 procent i faste kroner pœ erhvervsuddannelserne. Ð Hvis varen skal produceres til billigere pris, sœ bliver det anderledes uddannede elever, som vi kan sluse ud pœ arbejdsmarkedet. Kvalitet og konomi h¾nger sammen, siger Leif Bille. Leder af Teknisk Skole i Ish j, Benny Hestbech, understreger, at hvis der gennemf res sœ markante taxameter-besparelser, bliver det tvingende n dvendigt for arbejdsmarkedets parter at s¾tte sig ned med politikerne og prioritere, hvad der skal undervises i, og hvad der skal smides ud af skemaet. Ð Det ender i den rene middelmœdighed, hvis vi skal spare og samtidig leve op til lovens krav om indhold pœ uddannelserne, siger Benny Hestbech. Tæt på løftebrud PŒ Danmarks 56 handelskoler skal der spares cirka 200 millioner kroner, hvis regeringen gennemf rer en fire procents besparelse. N¾stformand i Handelsskolernes Bestyrelsesforening, HK-formand John Dahl, kalder det foruroligende, at den nye borgerlige regering vil presse citronen yderligere. Ð Det er tankev¾kkende at op til folketingsvalget var borgerlige politikere parate til at for¾re os s¾kke af guld. Det n¾rmer sig l ftebrud, hvis de sk¾rer sœ massivt i vores budgetter, mener John Dahl. Han efterlyser en grundig diskusion mellem politikere og skoleledere om fremtidens skolestrukturer og indholdet af undervisningen. Ð Hvis politikerne tror, at man kan presse nye strukturer og fusioner mellem skoler frem ved at svinge sparekniven, tager de fejl. I dag pœl¾gges handelsskolerne flere opgaver, de skal udbyde nye uddannelser og samtidig spare. For at fœ konomien til at h¾nge nogenlunde sammen bruger mange skoler ressourcer pœ at opfinde mœder at tjene penge pœ for at d¾kke underskud. Den gœr ikke i l¾ngden, siger John Dahl. Ð Allerede nu er der et stort frafald af elever pœ handelsskolerne. De dropper ud, fordi der er en faldende kvalitet i undervisningen. Set i det lys er de kommende besparelser ogsœ ufornuftige. Det er halsl st at forringe vilkœrene for erhvervsuddannelserne, nœr erhvervslivet hele tiden eftersp rger veluddannet arbejdskraft, fastslœr han. Nej tak til discount-uddannelser LO-formand Hans Jensen n¾gter at tro pœ, at regeringen vil gennemf - re, hvad han kalder en Òlivsfarlig og samfundsskadende man vreó.

3 LO s nyhedsbrev side 3 Ð Fagligt uddannet arbejdskraft vil blive en mangelvare i fremtiden, hvis regeringen v¾lger at spare sœ voldsomt pœ erhvervsskolerne. Erhvervsuddannelser vil fœ et blakket ry, og mange unge vil frav¾lge dem alene af den grund. Det betyder, at flere vil forblive ufagl¾rte fremfor at fœ en kompetencegivende uddannelse. Ikke alene lader regeringen de unge i stikken ved at give dem f¾rre reelle uddannelsesmuligheder, men regeringen lader ogsœ samfundet i stikken ved at st¾kke de faglige uddannelser, mener Hans Jensen. Ð De faglige uddannelser skal ikke v¾re discount-uddannelser, som unge mennesker v¾lger af n d. Smertegr¾nsen er allerede nœet, og hvis vi vil g re det attraktivt at v¾lge en hœndv¾rkeruddannelse, mœ der ikke spares en krone mere. Trodser regeringen almindelig sund fornuft, sœ vil vi om fœ Œr stœ uden tilstr¾kkelig faglig arbejdskraft pœ en lang r¾kke omrœder, advarer Hans Jensen. Han kalder det en kortsigtet besparelse, der vil koste samfundet dyrt pœ lang sigt. Venstres uddannelsespolitiske ordf rer Gitte Lillelund Bech vil ikke udtale sig om indholdet i finanslovforslaget, men siger: Ð Venstre gik til valg pœ at styrke erhvervsuddannelserne. Is¾r handelsskolerne er klemt, og jeg ser gerne en bedre konomi. Yderligere oplysninger hos LO-konsulent Astrid Dahl på telefon Yderligere kommentarer hos LO-formand Hans Jensen på telefon Overenskomster Lov om deltid koster lønmodtagerne rettigheder Det store flertal af Danmarks knap deltidsansatte er beskyttet af overenskomsterne mod lave arbejdstider. Minimumsgrænserne sikrer dem rettigheder som ATP, pension, sygeløn og sociale sikringsordninger. Den beskyttelse vil regeringen fjerne med sit forslag om deltid. Regeringen har sendt et udkast til lov om deltid til h ring, som vil g re alle overenskomster med bestemmelser om deltid ugyldige. Hvis forslaget bliver gennemf rt, vil det fratage deltidsansatte enhver form for beskyttelse. En arbejdsgiver kan derefter uden videre tvinge en medarbejder ned under de minimumsgr¾nser, som overenskomsterne i dag har for den ugentlige arbejdstid. Og dermed mister l nmodtageren sine rettigheder i forhold til ATP, pension, sygel n og sociale sikringsordninger. Det er deltidsansatte pœ det danske arbejdsmarked, som er truet af regeringens lovforslag. Skemaet pœ n¾ste side viser, hvad der stœr pœ spil for dem. 96 procent har adgang til deltid Det er faktisk kun 4 procent af de besk¾ftigede pœ den overenskomstd¾kkede del af arbejdsmarkedet, som ikke har adgang til deltid overho-

4 LO s nyhedsbrev side 4 Rettighed Dagpenge ved arbejdsløshed Funktionærlovens beskyttelse ATP Syge- og barselsdagpenge Arbejdsmarkedspension Delpension Ansættelsesbevis Krav Mindst 8 ugentlige arbejdstimer for deltidsforsikrede (1258 timer i tre år). 12 timer for fuldtidsforsikrede (1924 timer i tre år). Man skal have en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer for at nyde godt af de beskyttende bestemmelser under funktionærloven. F.eks. beskyttelse i ansættelsen og løn under sygdom. Man skal have mindst 9 ugentlige arbejdstimer for at blive omfattet af ordningen. Man kan ikke få dagpenge under sygdom, barsel og adoption, hvis den ugentlige arbejdstid er mindre end 9,2 timer i gennemsnit over 13 uger timers ugentlig arbejdstid på det offentlige område. Betingelsen for at kunne gå på delpension er, at jobbet udgør mindst 12 ugentlige arbejdstimer. Mindst 8 ugentlige arbejdstimer. Adgang til deltid på det danske arbejdsmarked (privat og offentligt), pct. Uhindret adgang 17 Adgang med visse begrænsninger 79 Regulering af timetal (typisk mindstegrænser) 67 Øvrige forhold 12 Ingen adgang bortset fra sociale kapitler og senioraftaler 4 Kilde: Overenskomstaftaler for DA/LO, Finanssektorens Arbejdsgiverforening/Finansforbundet, SALA/LO, Kooperationen/LO, Staten/CFU, KL-ARF-KK-FK/KTO samt egne beregninger. vedet. Og det tal er endda h jt sat, fordi l nmodtagere pœ en del af disse overenskomster alligevel godt kan arbejde pœ deltid, hvis de f.eks. er omfattet af sociale kapitler og senioraftaler. 17 procent er ikke begr¾nset i forhold til deltidsarbejde overhovedet. De er typisk ansat inden for kontor- og butiksomrœdet, i finanssektoren eller pœ transportomrœdet. De sidste 79 procent har mulighed for deltid med visse begr¾nsninger Ð typisk de minimumstimetal, der er beskrevet ovenfor, og som har til formœl at beskytte deres rettigheder. Brud på internationale regler LO pœpeger i sit h ringssvar til besk¾ftigelsesministeren, at det foreslœede indgreb i overenskomsterne pœ arbejdsmarkedet Œbenlyst strider mod den internationale arbejdsorganisation ILOÕs konventioner om foreningsfrihed og retten til at f re kollektive forhandlinger. LO opfordrer derfor ministeren til at lade ILO se pœ forslaget. LO advarer kraftigt mod at frems¾tte et sœ vidtgœende forslag, der ogsœ vil g re fremtidige aftalte overenskomstbestemmelser ugyldige, med henvisning til et udokumenteret behov hos 4 procent af arbejdsstyrken. LO opfordrer i stedet til at lade arbejdsmarkedets parter gennemf re et analysearbejde om behovet for andre arbejdstidsbestemmelser end de eksisterende. Yderlige oplysninger: Leder af juridisk sektion, Leo Lybæk Hansen, tlf

5 LO s nyhedsbrev side 5 Servicejob Slut med servicejob til ældre ledige Regeringen smækker pengekassen i for servicejob-ordningen, erfarer Udspil. Ordningen har ellers hjulpet tusindevis af ældre ledige ind på arbejdsmarkedet, og afskaffelsen af servicejob-ordningen kan kun betyde, at regeringen har nye spændende initiativer på vej til ældre langtidsledige. ldre langtidsledige kan godt vinke farvel til endnu en mulighed for igen at fœ fodf¾ste pœ arbejdsmarkedet. Regeringen forventer i l bet af kort tid at frems¾tte forslag i Folketinget om at oph¾ve den to Œr gamle fors gsordning, erfarer Udspil. If lge den nuv¾rende aftale skulle ordningen l be til udgangen af F r fors get om servicejob har fœet lov til at l be fors gstiden ud, har VK-regeringen sœledes besluttet at afskaffe den. LOÕs n¾stformand Tine Aurvig Br ndum beklager, at regeringen vil del¾gge en ordning i sin vorden, og som er en stor hj¾lp for en del af de ¾ldre langtidsledige, der ellers har overh¾ngende risiko for permanent at forlade arbejdsmarkedet. Ð Mens det vrimler med triste menneskelige historier om ¾ldre ledige, der har meget sv¾rt ved at fœ fast arbejde, sm¾kker regeringen d ren i for en ordning, der indtil i dag har hjulpet tusindvis af ¾ldre ledige ind pœ arbejdsmarkedet. Det kan jo kun v¾re, fordi regeringen har andre og bedre initiativer pœ vej for de arbejdsl se seniorer, og dem er vi naturligvis sp¾ndt pœ at dr fte med regeringen, siger Tine Aurvig Br ndum. Brandærgerligt Hun kalder det dog brand¾rgerligt, at der ikke er kommet mere gang i servicejob-ordningen, som indtil i dag har givet fast job til ¾ldre ledige. Det er under en tredjedel af det antal offentlige servicejob, som bl.a. er aftalt med kommunerne. Det er is¾r kommunerne, der har svigtet og ikke levet op til de indgœedede aftaler om at oprette det n dvendige antal servicejob. Ordningen havde jo det dobbelte samfundsm¾ssige sigte, at den l fter den kommunale service pœ bestemte omrœder samtidig med, at flere seniorer fœr fast tilknytning pœ arbejdsmarkedet. Konsekvensen af den kommunale langsommelighed er, at i stedet for at hj¾lpe disse mennesker tilbage i Opgørelse over servicejob, 1. januar 2000 til 31. december 2001 Kommuner Amt 501 Stat 328 Sociale institutioner og humanitære organisationer 469 Antal ledige servicejob og job under påbegyndt formidling -457 Antal annulerede/forældede ordrer -293 Antal servicejobstillinger besat Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Stigende behov for målrettede tilbud til ældre ledige Behovet for særlig målrettede tilbud til de ældre ledige er, som det ses af skemaet, ikke blevet mindre. Tallene viser, hvor stor en andel af ledige i de forskellige aldersgrupper, som i det pågældende år har været uden job i mere end 80 procent af året år 2,9 2,7 2, år 5,7 5,9 5, år 12,4 10,9 12, år 14,5 16,6 16,6 Kilde: Danmarks Statistik. ordin¾rt job og g re et nyttigt stykke arbejde i kommunerne til gavn for borgerne, er de henvist til passiv fors rgelse. Servicejob-ordningen begyndte i Œr 2000 og var ment som en hœndsr¾kning til lidt ¾ldre langtidsledige, der ofte har sv¾rere end yngre ledige ved at fœ nyt job. Ordningen giver stat, amter og kommuner samt humanit¾re organisationer mulighed for at fœ tilskud til at ans¾tte langtidsledige, der er fyldt 48 Œr, i servicejob. Tilskuddet er Œrligt kroner pr. helœrsstilling. FormŒlet er at styrke serviceniveauet pœ udvalgte serviceomrœder, og servicejobbene er stillinger pœ ordin¾re l n- og ans¾ttelsesvilkœr. Besparelse på 700 millioner kr. PŒ det oprindelige finanslovforslag for 2002 var der afsat godt 1 milliard kroner til servicejob. VK-regeringen kan altsœ spare cirka 700 millioner kroner pœ at nedl¾gge ordningen, fordi der ikke oprettes flere servicejob. Statstilskuddet til de allerede oprettede servicejob forts¾tter, indtil ans¾ttelsesforholdet oph rer. Ð Jeg kunne forstœ, at regeringen ville afskaffe ordningen, hvis virksomhederne i stor stil efterspurgte det sœkaldte ÒgrŒ guldó. Men virkeligheden er jo ikke, at de private arbejdsgivere er ved at falde over hinanden i deres iver for at ans¾tte ledige mennesker over 50 Œr Ð snarere tv¾rtimod. I dag er der markant overledighed blandt folk over 50 Œr, og mange bliver uanset kvalifikationer og erfaring sorteret fra alene pœ grund en for¾ldet dœbsattest. Derfor forekommer det ikke gennemt¾nkt, at et af de fœ mœlrettede initiativer for at fœ de ¾ldre ledige tilbage pœ arbejdsmarkedet nu sandsynligvis afskaffes, siger Tine Br ndum. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Kim Knudsen på telefon Yderligere kommentarer: Tine Brøndum på telefon Finanslov 5 millioner kr. mindre til fagligt ulandsarbejde Det lykkedes ikke i første omgang Venstre at få fjernet hele tilskuddet på 50 millioner kr. til fagbevægelsens ulandshjælp. Ulandssekretariatet slipper tilsyneladende nådigt med kun at skulle undvære fem millioner kr. til at uddanne tillidsmænd og til at forbedre arbejdsmiljøet i den fattige del af verden. Ulandssekretariatet, der er fagbev¾gelsens bistandsorganisation, risikerer at blive beskœret med 10 procent pœ n¾ste Œrs finanslov. Sidste Œr modtog Ulandssekretariatet 50 millioner kroner fra Danida, sœ regeringens nedsk¾ring betyder, at der bliver fem millioner kroner mindre at g re godt med i u-landene. Ulandssekretariatet deler sk¾bne med landets vrige NGOÕer, der ligeledes if lge Udspils oplysninger mœ n jes med ti procent f¾rre st ttekroner.

7 LO s nyhedsbrev side 7 Bidrag til demokratisk udvikling Ulandssekretariatet blev oprettet i 1987 af Danmarks to st rste hovedorganisationer, LO og FTF (Funktion¾rernes og Tjenestem¾ndenes F¾llesrŒd). FormŒlet var og er at st tte udviklingen i fagbev¾gelsen i Afrika, Asien og Latinamerika og at bidrage til en demokratisk udvikling i omrœderne. I dag har Ulandssekretariatet is¾r projekter i Asien, og det besk¾ftiger sig f rst og fremmest med uddannelse af tillidsm¾nd og med arbejdsmilj, der ofte er et ukendt begreb i modtagerlandene. PŒ nuv¾rendede tidspunkt er ti danskere, hovedsagelig folk med en faglig baggrund, udsendt af Ulandssekretariatet. En v¾sentlig del af Ulandssekretariatets arbejde bestœr af sœkaldt multilaterale projekter. Et fagforbund under LO eller FTF samarbejder med sin s sterorganisation i et uland om et konkret projekt. Typisk tilh rer modtagerlandene gruppen af de allerfattigste lande i verden (i Œr 2000 defineret som lande med en bruttonationalindkomst pœ under USD 2.077). Ulandssekretariatet gennemf rer ogsœ projekter i samarbejde med Frie Faglige Internationale (FFI), som er den st rste internationale faglige sammenslutning af hovedorganisationer. FFIÕs tre regionalorganisationer for Afrika, Asien og Latinamerika er ligeledes vigtige samarbejdspartnere. En torn i øjet på regeringen Ulandssekretariatet er tilsyneladende en torn i jet pœ regeringen. I sidste uge var der forlydender om, at regeringen ville sk¾re hele tilskuddet til fagbev¾gelsens ulandshj¾lp v¾k. Den plan er nu tilsyneladende skrinlagt. Men Venstres udenrigspolitiske ordf rer Troels Lund Poulsen er ikke tilfreds. Til Jyllands-Posten udtalte han forleden: ÒLykkes det ikke at fœ gjort noget ved det her i f rste omgang, mœ det ske senereó. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Erik Nielsen på telefon Holdningen Undskyld vores ekspertise Af LO-formand Hans Jensen Nu ligger det ikke til mig at krybe langs v¾ggen og beklage. Alligevel fristes jeg i disse dage til at sige undskyld pœ hele fagbev¾gelsens vegne. Det skal ikke ske igen, og vi skal nok forbedre os i det nye Œr. Vi skal fors ge at kaste al l¾rdom og ekspertise af os. For vi er nemlig i LO blandt de mange, der har gjort sig skyldige i at vide noget om det, vi har med at g re. Vi ved en hel del om arbejdsmarkedet, hvilke konsekvenser det fœr, nœr man laver reglerne om, og hvad der skal til for at opretholde og forny verdens mest mobile, fleksible og dynamiske arbejdsmarked. Ja, faktisk kan man godt sige, at vi er en slags eksperter. Og den slags bryder regeringen sig som bekendt ikke synderligt om Ð og endnu mindre nœr det drejer sig om eksperter, som den ikke er enige med. Faktisk bryder regeringen sig sœ lidt om at fœ gode rœd og forslag, at den som en af sine f rste gerninger har sat n¾sten hundrede rœd, n¾vn og centre

8 LO s nyhedsbrev side 8 pœ porten. Anders Fogh Rasmussen og hans ministre har ikke brug for eksperternes rœd om blandt andet narkobek¾mpelse, transport og naturforvaltning. Den nye borgerlige regering kan selv og ved bedst. Nuvel. Det mœ andre g re sig kloge pœ visdommen i. I LO er vi mere bekymrede over, at regeringens egenrœdighed er godt pœ vej til Ð under falsk varebetegnelse Ð at del¾gge gode arbejdspladser og varigt at skade grundl¾ggende principper i det danske aftalesystem. En ting er, at man nsker at regere uden, at sagkundskaben blander sig. Noget andet Ð og langt mere alvorligt Ð er, at regeringen tydeligvis har valgt at regere pœ den ene parts pr¾misser Ð nemlig arbejdsgivernes. Samtlige lovinitiativer pœ besk¾ftigelsesministerens omrœde tr¾kker i retning af arbejdsgivernes interesser. Om det er regeringens planer om deltid eller arbejdsmilj et eller indsatsen over for de ledige, sœ er det alt sammen nye initiativer, der gœr l nmodtagernes interesser imod. Desv¾rre er det med et vist held lykkedes regeringen at s¾lge initiativerne som forbedringer. Realiteterne er det modsatte Ð at man ensidigt har taget arbejdsgivernes parti. Tag deltiden som eksempel. Som beskrevet i Udspil i dag, sœ er det kun fire procent af l nmodtagerne, der i dag ikke har fuld adgang til deltid. Over to tredjedele (79 pct.) af l nmodtagerne har fri mulighed for at gœ ned i tid dog med den begr¾nsning, at de ikke kan gœ under det minimum af timer, der skal til for at opretbolde ret til f.eks. sygel n, pension, social sikring mv. For 17 procent er retten til deltid i dag helt fri for l nmodtagerne. Det er altsœ yderst begr¾nset, hvad regeringens lovinitiativ betyder af mere frihed til selv at v¾lge. Derimod fœr arbejdsgiverne frie h¾nder til at diktere nedsat tid, hvis han nsker at spare pœ l nudgifterne. Der er en mening med reglerne. De er et overenskomstm¾ssigt gode, som vi har k¾mpet for. Reglerne er til for at beskytte arbejdstageren mod at skulle tvinges ned i tid og dermed at skulle sammens¾tte sit arbejdsliv ved hj¾lp en stribe forskellige ans¾ttelser. Reglerne om deltid har intet som helst med Òstive systemeró eller Òfagforenings-betonÓ at g re. Nu kunne man sige, at det er forventeligt, at en regering af den farve og med det flertal, vil favorisere arbejdsgiversiden. Og nœr vi protesterer mod lovinitiativerne, er det ikke af manglende respekt for de demokratiske grundvilkœr. Men vi frygter simpelthen den polarisering af det danske samfund, som de er et udtryk for. En polarisering, som kun vil skubbe til konflikter, der tr¾kker udviklingen i den forkerte retning. Den danske model med aftaler pœ arbejdsmarkedet er ikke naturgiven. Den er et resultat af mange Œrs arbejde for at udvikle arbejdsmarkedet og samarbejdet pœ virksomhederne. Den f¾lles forstœelse har siden midten af 80Õerne v¾ret en vigtig brik i en konomi, som er pr¾get af lav inflation og ikke mindst et arbejdsmarked, som er langt mere dynamisk, end regeringen nsker at give det udseende af. Det er ikke visioner og fremtidstro, der mangler fra vores side, men vi vil ikke v¾re med til en ensidighed, der truer den danske model og den danske tolerance. Og Ð undskyld Ð det er faktisk det, vi har forstand pœ.

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere

Dårligt dansk og manglende uddannelse blokerer for job til nydanskere LO s nyhedsbrev nr. 02/ 2001 Indholdsfortegnelse Barrierer for job til udlændinge. 1 Manglende anerkendelse af udenlandske uddannelser og dårlige danskkundskaber er to af de væsentligste barrierer for,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Opsøgende arbejde giver pote

Opsøgende arbejde giver pote LO s nyhedsbrev nr. 21/ 2000 Indholdsfortegnelse Opsøgende arbejde virker...... 1 Direkte kontakt til virksomheder og medlemmer er vejen frem, hvis fagbevægelsen vil øge overenskomstdækningen på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Hver tiende lærling i skolepraktik

Hver tiende lærling i skolepraktik LO s nyhedsbrev nr. 17/2001 Indholdsfortegnelse Hver tiende i skolepraktik..... 1 Op mod hver tiende elev på erhvervsuddannelserne starter i dag i skolepraktik fremfor i en traditionel læreplads. Useriøst

Læs mere

Nye løntal er ikke alarmerende

Nye løntal er ikke alarmerende LO s nyhedsbrev nr. 15/2001 Indholdsfortegnelse Nye løntal ej alarmerende..... 1 Den årlige lønstigningstakt hoppede i 2. kvartal i år fra 3,7 til 4,9 procent. Det fik arbejdsgiverne til at tale om truende

Læs mere

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid

Danskerne siger nej til regeringens forslag om deltid LO s nyhedsbrev nr. 5/2002 Indhold Danskerne siger nej til deltid.. 1 Kun 22 procent af danskerne mener, det er i orden, at regeringen ønsker at gennemføre en lov om deltid. 60 procent mener derimod, at

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

Nej til illusioner Ja til visioner

Nej til illusioner Ja til visioner LO s nyhedsbrev nr. 17 / 2000 Indhold Nej til illusioner - Ja til visioner............ 1 Vælgernes nej til euroen er ikke i sig selv en økonomisk katastrofe for Danmark. Konksekvenserne af nej et, er først

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling

Hjælp til selvhjælp. Indhold. Arbejdskraft. Løsning på flere fronter. Flere får særbehandling LO s nyhedsbrev nr. 20/2001 Indhold Hjælp til selvhjælp.......... 1 Rekrutteringsproblemerne i den offentlige sektor kan løses ved at kombinere seniorpolitik og integration af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Skattetrykket er faldet

Skattetrykket er faldet LO s nyhedsbrev nr. 21/2001 Indhold Skatten falder............. 1 Den nuværende regering har modsat de borgerlige forgængere sænket skattetrykket Beskæftigelsesrekord........ 3 Antallet af beskæftigede

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur

1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur 1. Sammenfatning af hłringssvar vedr. forslag til ny klubstruktur Forslaget til den ny juniorklub- og ungdomsklubstruktur har v ret sendt i hłring hos de berłrte institutioner i perioden fra 16. marts

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Datawarehouse og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU

Det er nu, lønmodtagernes rettigheder skal på dagsordenen i EU Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #5 / Oktober 2002 Ny model svigter de tungeste ledige...... Side 2 LO Vejle Amt har set på det nye aktiveringssystem i Holland, som er præget af privatisering, sortering

Læs mere

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger LO S NYHEDSBREV 17 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO:Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger... 1 Efterårets debat om næste års finanslov er i fuld gang. Også LO har

Læs mere

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999

LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 LO s Årsberetning 1999-2000 August 1999 Landsorganisationen i Danmark Indhold LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde

Hvad er den væsentligste årsag til ønsket om at gå på efterløn? Lyst til mere fritid. Højt arbejdstempo/krævende arbejde LO S NYHEDSBREV 19 1998 Efterløn I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Garantibevis og nedsat arbejdstid kan holde seniorerne på arbejdsmarkedet...................1 Skal de ældste på arbejdsmarkedet overtales

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Hver femte aktiveringskrone. retur til statskassen

Hver femte aktiveringskrone. retur til statskassen LO s nyhedsbrev nr. 09/2001 Indholdsfortegnelse Hver femte aktiveringskrone gik retur............. 1 Arbejdsformidlingen sendte sidste år mere end 2,2 milliarder aktiveringskroner retur til statskassen.

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job?

Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Hvem er de unge uden uddannelse og job og hvordan sikres det, at flere får en uddannelse og et job? Senior markedsleder Helle Engelund, COWI 1 Problemstillingen I de senere år er der kommet stigende politisk

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Den lave euro-kurs giver fælles fordele

Den lave euro-kurs giver fælles fordele Nyhedsbrev til LO s amter og sektioner #4 / Juli 2000 Den fælles valuta Den lave euro-kurs giver fælles fordele Euroen har fungeret godt, og EU som helhed regner med over 3 pct. vækst i år. Derfor er den

Læs mere

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne?

LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? LOs uddannelsesoplæg: Hvad mener eksperterne? DEBATOPLÆG OKTOBER 2003 Eksperter til inspiration Indhold LO vil i de kommende Œr fortsat g re en stor indsats pœ uddannelsesomrœdet. I et samfund hvor forandringerne

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999

LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 LO s Årsberetning 1998-99 September 1999 Landsorganisationen i Danmark LO s Årsberetning 1998-99 er udgivet af Landsorganisationen i Danmark Illustration: Knud Andersen, Skønvirke Tryk: Jydsk Centraltrykkeri

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik 2018-2021 - Politikken Introduktion til Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitikken for Tønder Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget formulerede i november 2016

Læs mere

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer?

Rummelige miljøgodkendelser. Lovgivningsmæssige hindringer? Rummelige miljøgodkendelser Lovgivningsmæssige hindringer? Baggrund Retsgrundlaget Rummelighed hindringer eller muligheder? INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Notat. 1. juni 2011 11/003134

Notat. 1. juni 2011 11/003134 Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt

Læs mere

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år

300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år LO S NYHEDSBREV 23 1998 Jobskifte I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 300.000 lønmodtagere har skiftet job det sidste halve år........ 1 Hver tiende lønmodtager har fået nyt arbejde fra april til oktober

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r

Forsøg vil slække på lediges re t t i g h e d e r LO S NYHEDSBREV 21 1999 Frie regioner I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Forsøg vil slække de lediges rettigheder.......... 1 Et forsøg med Fri-regioner vil indebære en alvorlig risiko for at svække

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag

Psykiatriplan for Randers Kommune. - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden. Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - Med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag 1 1 Mission for Psykiatriomr det Missionen beskriver, hvorfor socialpsykiatrien er sat i verden. Missionen

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.: for ejendommen S¾lger Jytte Vibeke Paris Adresse Solvang 17 Postnr. og by 2640 Hedehusene Dato 20.10.2014 Udl bsdato 20.10.2015 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88 4681

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans

Viborg Kommunes Borgmester ikke mente at de udfaldstruede var Kommunens problem. Man kan jo stille sig det spørgsmål, om borgmesteren ikke også er ans 2012 var et år der også stod i krisens tegn. Den førte politik der gav danskerne skattelettelser, og den udefra kommende økonomiske stagnation, viste sit sande jeg i den offentlige sektor, der bygger på

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 3 april 2009. Ledigheden. Side 1 af 13 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. Februar 2007 Februar 2008 Februar 2009 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthj lp I alt Pct. Randers 1.590 3,4 858 1,9 1.299 99 1.398 3,01

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r

Tvinges til forkerte. p r i o r i t e r i n g e r LO S NYHEDSBREV 6 1999 Arbejdsmarkedsreform I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Tvinges til forkerte prioriteringer................ 1 De regionale Arbejdsmarkedsråds prioriteringer for aktiveringsindsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget

Forslag. Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Til lovforslag nr. L 118 Folketinget Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. april 2017 Forslag til Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

Lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond LOV nr 384 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010167 Senere ændringer til

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere