- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx"

Transkript

1 Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

2 Læsevejledning - Stx, Hhx, Htx og Hf giver et overblik på institutionsniveau, uanset elevernes bopæl. Tallene er opdelt i fem overordnede grupperinger: - Udvikling i antal elever - Elevernes forudsætninger fra grundskolen - Hvor går de hen efter gennemført ungdomsuddannelse - Elever, der forlod skolen i Elever, der forlod skolen i 2007 Fælles for alle tabeller i de tre første afsnit er, at celler med færre end fem cpr-numre er diskretioneret eller lig nul. Alle tal er hentet fra Danmarks Statistik eller Undervisningsministeriets database og er de tal, som institutionerne selv har indberettet. NB: Hvis uddannelsesinstitutionen er fusioneret efter 2005 er tallene akkumulerede for de fusionerede institutioner. Bemærk desuden, at der, hvor der ikke er data eller få observationer, er tabellerne ikke medtaget for den pågældende institution. Udvikling i antal elever Tabel 1: Udvikling i antal elever Tabellen viser antallet af nye elever i den angivne periode, samt fuldførte og afbrudte. For de afbrudte elever er angivet gennemsnitlig studietid i måneder. For de elever, der fuldførte, er angivet deres gennemsnitsalder. Fuldførelsesprocenten er for årene de faktiske fuldførelsesprocenter på grundforløbene, mens de i årene 2012 og frem er modelberegnede. Elevernes forudsætning fra grundskolen Tabel 2: Karaktergennemsnit fra grundskolen Tabellen viser karaktergennemsnittet fra grundskolen på de elever, der kommer ind og for dem, der gennemfører eller afbryder. Der vil ikke nødvendigvis være 100 % personsammenfald mellem gruppen tilgang og fuldførte og afbrudte.

3 Hvor går de hen efter gennemført ungdomsuddannelse Tabel 3: Status 27 mdr. efter endt eksamen Tabellen viser, hvor elever, der har gennemført deres gymnasiale uddannelse, befinder sig 27 måneder efter i årene Kategorien uoplyst/ukendt indeholder bl.a. dem i beskæftigelse, dem, der er ledige samt personer, der er bosat i udlandet. Elever, der forlod skolen i 2005 Tabel 4: Fuldførte tilknytning til arbejdsmarkedet i 2012 Tabellen viser arbejdsmarkedstilknytningen i 2012 for de elever, der gennemførte deres ungdomsuddannelse i Tabel 5: Fuldførte indkomstfordeling i 2013 Tabellen viser indkomstfordelingen i 2013 for de elever, der gennemførte deres ungdomsuddannelse i Tabel 6: Fuldførte højest fuldførte uddannelse, 2013 Tabellen viser det højest fuldførte uddannelsesniveau i 2013 for de elever, der gennemførte deres ungdomsuddannelse Tabel 7: Fuldførte igangværende uddannelse Tabellen viser antallet af de elever, der gennemførte deres ungdomsuddannelse i 2005, der er under uddannelse i 2013, fordelt efter uddannelsestype. Kategorien Har afsluttet uddannelse eller er ikke påbegyndt indeholder dem, der allerede har afsluttet uddannelse, enten den pågældende ungdomsuddannelse eller anden uddannelse. Tabel 8: Afbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet, 2012 Tabellen viser arbejdsmarkedstilknytningen i 2012 for de elever, der afbrød deres gymnasielle uddannelse i Tabel 9: Afbrudte indkomstfordeling, 2013 Tabellen viser indkomstfordelingen i 2013 for de elever, der afbrød deres gymnasiale uddannelse i Tabel 10: Afbrudte højest fuldførte uddannelse, 2013 Tabellen viser det højest fuldførte uddannelsesniveau i 2013 for de elever, der afbrød deres gymnasiale uddannelse i Tabel 11: Afbrudte igangværende uddannelse, 2013 Tabellen viser antallet af de elever, der afbrød deres gymnasiale uddannelse i 2005, der er under uddannelse i 2013, fordelt efter uddannelsestype. Kategorien Ikke under uddannelse indeholder dem, der også allerede har afsluttet en uddannelse uanset niveau. 3

4 Elever, der forlod skolen i 2007 Tabel 12: Fuldførte tilknytning til arbejdsmarkedet, 2012 Tabellen viser arbejdsmarkedstilknytningen i 2012 for de elever, der gennemførte deres gymnasiale uddannelse i Tabel 13: Fuldførte Indkomstfordeling, 2013 Tabellen viser indkomstfordelingen i 2013 for de elever, der gennemførte deres gymnasiale uddannelse i Tabel 14: Fuldførte højest fuldførte uddannelse, 2013 Tabellen viser det højest fuldførte uddannelsesniveau i 2013 for de elever, der gennemførte deres gymnasiale uddannelse i Tabel 15: Fuldførte igangværende uddannelse, 2013 Tabellen viser antallet af de elever, der gennemførte en gymnasial uddannelse i 2007, der er under uddannelse i 2013, fordelt efter uddannelsestype. Kategorien Har afsluttet uddannelse eller er ikke påbegyndt indeholder dem, der allerede har afsluttet uddannelse, enten den pågældende eller anden uddannelse. Tabel 16: Afbrudte tilknytning til arbejdsmarkedet, 2012 Tabellen viser arbejdsmarkedstilknytningen i 2012 for de elever, der afbrød deres gymnasiale uddannelse i Tabel 17: Afbrudte indkomstfordeling, 2013 Tabellen viser indkomstfordelingen i 2013 for de elever, der afbrød en gymnasial uddannelse i Tabel 18: Afbrudte højest fuldførte uddannelse, 2013 Tabellen viser det højest fuldførte uddannelsesniveau i 2013 for de elever, der afbrød en gymnasial uddannelse i Tabel 19: Afbrudte igangværende uddannelse, 2013 Tabellen viser antallet af de elever, der afbrød en gymnasial uddannelse i 2007, der er under uddannelse i 2013, fordelt efter uddannelsestype. Kategorien Ikke under uddannelse indeholder dem, der også allerede har afsluttet en uddannelse uanset niveau. 4

5 Herning Gymnasium stx Udviklingen i antal stx elever på Herning Gymnaium Tabel 1 viser antallet af nye studerende, fuldførte og afbrud fra Herning Gymnasium. Det bemærkes at tallene for det enkelte år ikke er for samme population, da eleverne typisk er påbegyndt tre år før fuldførelse. Herning Gymnasium har i perioden haft en stigning på 36 % i tilgangen af elever Tabel 1 Udviklingen i antal elever på Herning Gymnasium Tilgang Fuldførte Afbrudte Afbrudte, gns. studietid (mdr.) 10,4 12,4 10,6 9,9 11,3 10,3 13,4 8,7 Fuldførte, gns. alder 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,7 19,7 Fuldførelsesprocent 89% 85% 88% 93% 89% 90% 88% 88% Fuldførelsesprocent Region Midtjylland 85% 87% 86% 87% 85% 86% 84% 85% Fuldførelsesprocent hele landet 84% 86% 86% 86% 85% 85% 84% 85% Kilde: Ministeriet for Børn og Unge, Databanken Elevernes forudsætninger på Herning Gymnasium fra grundskolen Tabel 2 viser gennemsnitskarakteren opnået i grundskolen for elever på Herning Gymnasium fordelt på grupperne tilgang, fuldførte og afbrudte. Tallene i det enkelte år er ikke samme population, da eleverne typisk er tre år om at afslutte stx. Tabel 2 Karaktergennemsnit fra grundskole KGS-gns, tilgang 7,7 7,6 7,7 8 7,8 8,1 8,1 8,2 KGS-gns, fuldførte 8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 8,1 8 KGS-gns, afbrudte 7 7,1 6,5 6,8 6,6 6,6 6,7 6,8 Kilde: Ministeriet for Børn og Unge, Databanke 5

6 Hvor går studenterne hen efter endt eksamen på Herning Gymnasium? I de resterende tabeller følges det enkelte cpr nummer. Således at alle cpr numre, der har taget eksamen fra Herning Gymnasium medtages uanset hvilken region de bor i efterfølgende. Celler med mindre end frem cpr-numre er diskretioneret eller lig nul. Tabel 3 viser, hvor studenterne befinder sig 27 mdr. efter studentereksamen. Med udgangspunkt i tabel 3 ser det ud til, at stadig flere unge påbegynder en bachelor uddannelse inden for de første 27 mdr. efter afsluttet ungdomsuddannelse, så over halvdelen af eleverne har påbegyndt en bachelor uddannelse. Tabel 3 Status 27 mdr. efter fuldført ungdomsuddannelse Erhvervsfaglige 5,7% 2,5% 3,4% 3,0% 3,7% Korte videregående 4,2% 6,1% 5,0% 4,5% 4,7% 6,1% Mellemlange videregående 26,9% 25,4% 20,7% 30,9% 26,4% 18,2% Bachelor 41,0% 47,5% 55,4% 47,9% 51,4% 54,5% /ukendt 22,2% 18,4% 19,0% 13,2% 14,6% 17,5% Total pct ,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Kilde: Ministeriet for Børn og Unge, Databanken 1 Tallene summerer ikke altid op til 100 %, da nogle er bortdiskretioneret, idet nogle har færre end fem elever 6

7 Eleverne der i 2005 eller 2007 forlod Herning Gymnasium De følgende tabeller viser, hvordan det er gået elever, som afsluttede deres ungdomsuddannelse på Herning Gymnasium i For afgangseleverne fra 2005 er indhentet data, som karakteriserer netop denne årgang. Tallene er 2012-tal i den første tabel, og 2013 tal i de sidste tre tabeller. De valgte parametre er: Arbejdsmarkedsstatus Bruttoindkomst Højest fuldførte uddannelse Igangværende uddannelse Årgang 2005 s tilknytning til arbejdsmarkedet Tilknytningen til arbejdsmarkedet er inddelt efter beskæftigelse og dels indkomst. Tabel 4 og 5 viser fordeling efter dels niveau og type af beskæftigelse, dels indkomst i kr. Som sammenligningsgrundlag anvendes for begge tabeller gennemsnittet for studenter fra alle gymnasier i Region Midtjylland i Tabel 4 Fuldførte 2005, tilknytning til arbejdsmarkedet, 2012 Arbejdsmarkedsstatus Selvstændig og medarbejdende ægtefælle Topleder og lønmodtager på højeste niveau lønmodtager (mellemniveau) Lønmodtager (grundniveau) Øvrige lønmodtagere Under uddannelse, uden for arbejdsstyrken eller ledig Ikke bosiddende i Danmark eller uoplyst Total Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 1% 39% 6% 17% 5% 28% 4% 100% Region Midtjylland pct. (STX RM) 2% 32% 7% 23% 3% 28% 5% 100% 7

8 Årgang 2005 s indkomst i 2013 Tabel 5 Fuldførte 2005, indkomstfordeling, 2013 Under kr kr kr kr kr. Over kr. Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. Region Midtjylland pct. (STX) 12% 25% 26% 26% 9% 3% 0% 100% 15% 25% 23% 26% 7% 2% 1% 100% Det ses, at den største indkomstgruppe ligger i intervallerne kr og kr. Største afvigelse fra gennemsnittet ses i intervallet under kr., hvor Herning Gymnasiums dimittender ligger tre procentpoint under gennemsnittet i Region Midtjylland. Årgang 2005 s højst fuldførte uddannelse Tabel 6 angiver, det registrerede uddannelsesniveau i For årgang 2005 på Herning Gymnasium viser det sig, at der er otte procentpoint flere end regionsgennemsnittet, som har fuldført en mellemlang videregående uddannelse. Samtidigt ses, at der er en lidt større andel, som har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse. Tabel 6 Fuldførte 2005, højeste fuldførte uddannelse, 2013 Højest fuldførte uddannelse Grundskolen Almengymnasiale Erhvervsfaglige Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 0% 10% 4% 3% 35% 19% 27% 3% 100% Region Midtjylland pct. (STX) 0% 12% 6% 5% 27% 19% 26% 4% 100% < 8

9 Antallet af årgang 2005 der stadig er under uddannelse Tabel 7 Fuldførte 2005, igangværende uddannelse, 2013 Igangværende uddannelse Forberedende Gymnasiale Erhvervs-faglige Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående Forsker Har afsluttet uddannelse eller er ikke påbegyndt Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 0% 0% 1% 1% 6% 2% 20% 3% 68% 100% Andel i pct. (STX i RM) 0% 0% 1% 1% 5% 3% 20% 2% 68% 100% Eleverne der i 2005 forlod Herning Gymnasium uden eksamen Af de 20 elever, som i 2005 forlod Herning Gymnasium uden eksamen, er otte i beskæftigelse i Tabel 8 Afbrudte 2005 tilknytning til arbejdsmarkedet i 2012 Arbejdsmarkedsstatus Beskæftigede Under uddannelse, Ledig eller uden for arbejdsstyrken Ikke bosiddende i Danmark eller uoplyst Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 40% 50% % Andel i pct. (STX i RM) 64% 32% 4% 100% 9

10 Tabel 9 Afbrudte 2005 indkomstfordeling i 2013 Bruttoindkomst Under kr. Over kr. Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 55% 45% 0% 100% Andel i pct. (STX i RM) 44% 56% 0% 100% Tabel 10 viser, at 75 % har fået mindst en ungdomsuddannelse otte år efter de forlod Herning Gymnasium. Tabel 10 Afbrudte 2005, højest fuldførte uddannelse, 2013 Højest fuldførte uddannelse Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 15% 60% 15% 10% 100% Andel i pct. (STX i RM) 27% 48% 20% 5% 100% 10

11 Tabel 11 Afbrudte 2005, igangværende uddannelse, 2013 Igangværende uddannelse Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Ikke under uddannelse Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 0% 35% 65% 100% Andel i pct. (STX i RM) 0% 28% 72% 100% Årgang 2007 s tilknytning til arbejdsmarkedet i 2012 Tilknytningen til arbejdsmarkedet er inddelt efter dels beskæftigelse og dels indkomst. Tabel 12 og 13 viser fordeling efter dels niveau og type af beskæftigelse, dels indkomst i kr. Som sammenligningsgrundlag anvendes for begge tabeller gennemsnittet for studenter fra alle gymnasier i Region Midtjylland i Tabel 12 Fuldførte 2007, tilknytning til arbejdsmarkedet, 2012 Arbejdsmarkedsstatus Selvstændig og medarbejdende ægtefælle Topleder og lønmodtager på højeste niveau lønmodtager (mellemniveau) Lønmodtager (grundniveau) Øvrige lønmodtagere Under uddannelse, uden for arbejdsstyrken eller ledig Ikke bosiddende i Danmark Total Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 1% 20% 4% 34% 8% 28% 5% 100% Region Midtjylland pct. (STX RM) 1% 18% 5% 33% 4% 34% 4% 100% 11

12 Årgang 2007 s indkomst i 2013 Tabel 13 Fuldførte 2007, indkomstfordeling, 2013 Under kr kr kr kr kr. Over kr. Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. Region Midtjylland pct. (STX) 22% 46% 19% 10% 1% 1% 0% 100% 23% 47% 19% 9% 1% 0% 1% 100% Det ses, at den største indkomstgruppe ligger i intervallet kr. Indkomstniveauet svarer stort set regionsgennemsnittet. Årgang 2007 s højst fuldførte uddannelse i 2013 Tabel 14 angiver, det registrerede uddannelsesniveau i For årgang 2007 på Herning Gymnasium viser det sig, at der er 4 procentpoint flere end regionsgennemsnittet, som har fuldført anden uddannelse end den almengymnasiale. Samtidigt ses, at der er en lidt større andel, som har gennemført en mellemlang videregående uddannelse. Tabel 14 Fuldførte 2007, højeste fuldførte uddannelse, 2013 Højest fuldførte uddannelse Grundskolen Almengymnasiale Erhvervsfaglige Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 0% 23% 1% 7% 23% 34% 8% 2% 100% Region Midtjylland pct. (STX) 0% 27% 4% 5% 20% 35% 6% 3% 100% 12

13 Antallet af årgang 2007 der stadig er under uddannelse Tabel 15 Fuldførte 2007, igangværende uddannelse, 2013 Igangværende uddannelse Forberedende Erhvervsgymnasiale Erhvervs-faglige Korte videregående Mellemlange videregående Bachelor Lange videregående Forsker Har afsluttet uddannelse eller er ikke påbegyndt Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 0% 0% 3% 0% 13% 8% 36% 0% 40% 100% Andel i pct. (STX i RM) 0% 0% 2% 1% 14% 8% 36% 0% 38% 100% Eleverne der i 2007 forlod Herning Gymnasium uden eksamen Af de 24 elever, som i 2007 forlod Herning Gymnasium uden eksamen, er 14 i beskæftigelse i Tabel 16 Afbrudte 2007, tilknytning til arbejdsmarkedet, 2012 Arbejdsmarkedsstatus Beskæftigede Under uddannelse, Ledig eller uden for arbejdsstyrken Ikke bosiddende i Danmark Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 58% 38% 4% 100% Andel i pct. (STX i RM) 53% 40% 7% 100% 13

14 Tabel 17 Afbrudte 2007, indkomstfordeling, 2013 Bruttoindkomst Under kr. Over kr. Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 54% 46% 0% 100% Andel i pct. (STX i RM) 49% 49% 2% 100% Tabel 19 viser, at 83 % har fået mindst en ungdomsuddannelse seks år efter de forlod Herning Gymnasium. Tabel 18 afbrudte 2007, højest fuldførte uddannelse, 2013 Højest fuldførte uddannelse Grundskole Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 17% 75% 8% 0% 100% Andel i pct. (STX i RM) 37% 55% 6% 3% 100% 14

15 Tabel 19 afbrudte 2007, igangværende uddannelse, 2013 Igangværende uddannelse Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Ikke under uddannelse Herning Gymnasium Herning Gymnasium i pct. 0% 33% 67% 100% Andel i pct. (STX i RM) 0% 25% 75% 100% 15

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BORNHOLM KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØBENHAVNS KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 7: Uddannelsesprofiler - Vil de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger være opnået i kommunerne og regionen i 2015/2020?

Læs mere

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009 Omlægning af børnechecken vil få social slagside I 2008 var knap 11.000 unge i alderen 15-17 år hverken i gang med en uddannelse eller i job. Analysen viser, at regeringens forslag om at omlægge børnefamilieydelsen

Læs mere

Dimittendanalyse for social- og sundhedshjælper, socialog sundhedsassistent årgang 2008, 2009, 2010 og 2011. Pædagogisk assistent årgang 2011

Dimittendanalyse for social- og sundhedshjælper, socialog sundhedsassistent årgang 2008, 2009, 2010 og 2011. Pædagogisk assistent årgang 2011 Dimittendanalyse for social- og sundhedshjælper, socialog sundhedsassistent årgang 2008, 2009, 2010 og 2011. Pædagogisk assistent årgang 2011 Indhold Status efter 1, 2, 3 og 4 år... 2 Videre... 3 Social

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE FREDERIKSBERG KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Rødovre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Rødovre Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE?

VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 15. maj 2006 af Niels Glavind Resumé: VEJEN TIL GYMNASIET - HVEM GÅR VIA 10. KLASSE? 10. klassernes fremtid er et af de mange elementer, som er i spil i forbindelse med diskussionerne om velfærdsreformer.

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse for unge

Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge Uddannelse og beskæftigelse for unge 2014 Ved udgangen af 2014 var 5.795 eller 65 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Notat: Forlist, men ikke fortabt

Notat: Forlist, men ikke fortabt 1 Notat: Forlist, men ikke fortabt Tænketanken DEA sætter i denne analyse fokus på de unge på kanten. Det handler om de unge, som af forskellige årsager aldrig rigtig får fat i hverken uddannelse eller

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns økonomiske opvækstvilkår har enorm betydning for, hvilken uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning de efterfølgende får som unge. Analysen viser,

Læs mere

Notat som opfølgning på aftalekredsmøde den 8. december 2015

Notat som opfølgning på aftalekredsmøde den 8. december 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Notat som opfølgning på aftalekredsmøde den 8. december 2015 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Øje på uddannelse. Årgang 1988

Øje på uddannelse. Årgang 1988 Øje på uddannelse, 2011/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web: www.lo.dk ISBN Print: 978-87-7735-178-5 ISBN Elektronisk:

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti

Befolkning og folkekirke Næstved Provsti Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 2.361 2.212 4.573 2.223

Læs mere

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat

Befolkning og folkekirke Halk-Grarup Pastorat Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 31 24 55 27 22 49 05-09

Læs mere

Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2015 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionsskolen k-u-b-a 2015. Elevernes beskæftigelse 4. mdr. efter ophold på skolen Andet 2% Ved ikke 6% Grundskole 3% Gymasiel

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

VÆK FRA SKOLEBÆNKEN OG HVA SÅ? METTE DEDING, SFI

VÆK FRA SKOLEBÆNKEN OG HVA SÅ? METTE DEDING, SFI VÆK FRA SKOLEBÆNKEN OG HVA SÅ? METTE DEDING, SFI 95%-MÅLSÆTNINGEN & NEET-GRUPPEN Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor skal 95 procent af en ungdomsårgang gennemføre

Læs mere

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE

FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FAKTAARK: INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE Dette faktaark indeholder nøgletal om indvandrere og efterkommere i Danmark. Der er fokus på befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse. Faktaboks 1 Udvalgte nøgletal

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelsesvalget pr. 17. marts 2013 er en opgørelse over

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden. Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse Tilbagetrækningsreformens betydning for beskæftigelsen Maj 6 Analysens hovedkonklusioner I maj blev der indgået en aftale om senere tilbagetrækning. Aftalen

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg

Bilag: Arbejdsstyrken i Aalborg Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i Kommune har 95.800 personer i arbejdsstyrken

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lihme Sogn

Befolkning og folkekirke Lihme Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 12 15 27 10 14 24 05-09

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GRIBSKOV KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre.

Overordnet set kan der ikke udpeges enkeltstående byer, som ligger generelt dårligt endsige generelt godt på samtlige parametre. Midt i statistikken Baggrundsrapport om bystørrelser 2011 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indhold Resumé...2 Befolkningsudvikling i byerne...3 Region Midtjylland...4 Favrskov Kommune... 16 Hedensted

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Unges flyttemønstre. Hovedkonklusioner:

Unges flyttemønstre. Hovedkonklusioner: U n g es f l y t temønstre Unges flyttemønstre Rettelse: I den første udgave af analysen og i Momentum-artiklen var angivet, at andelen af unge, som flytter tilbage til oprindelseskommunen er 14,1 pct.

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2014

AFBRUDSRAPPORTEN 2014 AFBRUDSRAPPORTEN 2014 UU Aarhus-Samsø/Job & Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af UU Aarhus-Samsø, der er en afdelingen under Job & Uddannelse, Jobcenter Aarhus. Rapporten

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

De nyuddannede og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen

De nyuddannede og arbejdsmarkedet. Thomas Michael Nielsen De nyuddannede og arbejdsmarkedet Thomas Michael Nielsen De nyuddannede og arbejdsmarkedet Udgivet af Danmarks Statistik November 2004 Oplag: 700 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr.

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Frafald og fuldførelse på videregående uddannelser

Frafald og fuldførelse på videregående uddannelser 5 Frafald og fuldførelse på videregående uddannelser Af Mette Skak-Nielsen, Marianne Houbiers og Marianne Mackie (red.) Øget globalisering stiller stigende uddannelseskrav 1. Indledning En globaliseret

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af grundforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning SOSU-Lederforeningen har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et grundforløb på landets social- og sundhedsskoler i

Læs mere

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015. Gladsaxe Kommune

Kvalitetsrapport 2015. Gladsaxe Kommune Kvalitetsrapport 2015 Gladsaxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Mål og resultatmål... 5 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 5 4. Folkeskolen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Temadag 10. september 2008 Bornholms Vækstforum Indhold Befolkning... 3 Menneskelige ressourcer... 4 Beskæftigelse... 8 Økonomisk vækst... 9 Trafikal tilgængelighed... 11 Udgivet

Læs mere

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016 LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 216 Sammenfatning Danmark har mindre økonomisk ulighed end de fleste lande, vi normalt sammenligner os med 1. På OECD s opgørelse over ulighed er Danmark

Læs mere

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021 Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluering af initiativ 4.2.6 Målretning af

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Slagelse Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Slagelse Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Københavns Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Københavns Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99

Team Succes Vestre Engvej 10, 1. Sal, Vejle 7100 E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 75 73 22 99 Team Succes Vestre Engvej, 1. Sal, Vejle E-mail: info@team-succe.dk Tlf. Nr.: 5 3 99 Udarbejdet af foreningen Team Succes daglige ledelse Statusrapport for årgang /11 Denne statusrapport er udarbejdet

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Køge Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Køge Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Det danske uddannelsessystem. Alder År ISCED 1) 26 20 25 19 Ph d 8.970. Mellemlange videregående uddannelser 70.381

Det danske uddannelsessystem. Alder År ISCED 1) 26 20 25 19 Ph d 8.970. Mellemlange videregående uddannelser 70.381 Uddannelse 1 Det danske uddannelsessystem De ordinære uddannelser omfatter uddannelser, der går fra børnehaveklassen til lange uddannelser og forskningsuddannelser (Ph.d.). Figuren nedenfor giver et billedet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ringsted Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ringsted Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Fattigdom i Odense Kommune

Fattigdom i Odense Kommune Fattigdom i Odense Kommune 2011-2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hovedkonklusioner... 2 3. Fattige i Odense fordelt på karakteristika... 3 4. Udviklingen i fattigdom i Odense... 5 Bilag 1: Metode...

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2. Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3

Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2. Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3 Den socioøkonomiske reference for grundskolekarakterer en læsevejledning Indhold Hvad er den socioøkonomiske reference?... 2 Hvordan læses den socioøkonomiske reference?... 3 Hvordan kan man bruge den

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED

STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED Til Beskæftigelsesregion Syddanmark Dokumenttype Appendiks til rapport om strukturanalyse Dato November 2012 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK STRUKTURANALYSE AF DET FYNSKE ARBEJDSMARKED APPENDIKS STRUKTURANALYSE

Læs mere

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet

Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet Analysenotat: Dimittendernes regionale mobilitet Baggrund Professionshøjskolerne uddanner 4 ud af 10 dimittender på de videregående uddannelser og er karakteriseret ved at udbyde uddannelser i hele landet

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE November 2014 UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE UNGE UDEN UDDANNELSE - ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 03 Dato 2014-11-12 Udarbejdet af HELW, TONH Kontrolleret af MJBJ, SKNN Godkendt

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere