Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage"

Transkript

1 Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

2 Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne] (herefter benævnt Kunden) og MultiLine A/S Kirkebjergvej Sorø CVR nr.: (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 38

3 Bilagsfortegnelse bilag A bilag B : Kravspecifikation : Leverandørens tilbud Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Tilbudsliste indeholdende SKIs varelinjespecifikke mindstekrav og Leverandørens priser Side 3 af 38

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende Rammeaftale Rammeaftalens omfang og forpligtigelse Kundens forpligtelse af Rammeaftalen Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Leverancen Generelt Leveringstidspunkt Afbestillings- og returret Emballage, pakning, håndtering og transport Generel garanti Tredjemands rettigheder Prisgaranti Miljø og arbejdsmiljø Misligholdelse Leverandørens forsinkelse, herunder delvis forsinkelse (restordre) Leverandørens forsinkelse Leverandørens afværgepligt Kundens afbestilling Mangler Mangelsbegrebet og Kundens rettigheder Kundens reklamation over mangler Afhjælpning ved konkret Leverance Omlevering Dækningskøb Ophævelse Kundens ophævelse for den konkrete leverance Kundens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens organisation Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Dokumentationspligt Priser og prisregulering Priser Prisregulering Fakturering Manglende fremsendelse af elektronisk faktura Betalingsbetingelser Samarbejde Leverandørstatistik Drifts- og statusmøder Eskalering til KL ved kommunale kunders manglende overholdelse af aftageforpligtelsen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Side 4 af 38

5 11. Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse og uden virkning Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Underskrifter Side 5 af 38

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Bestilling forstås Kundens direkte bestilling af varer/produkter/ydelser hos Leverandøren på grundlag af Rammeaftalen. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag A til Aftalen. Kunden kan anvende begrebet rekvirent om de decentrale indkøbere, der foretager de konkrete indkøb og som varetager den daglige drift af aftalen. Rekvirenten er i nærværende Rammeaftale en delmængde af Kunden. Kunden har ret til ophævelse af Rammeaftalen, mens en rekvirent alene har ret til ophævelse af konkrete Leverancer, jf. pkt.5.3. Ved Kommune forstås den af Rammeaftalen forpligtede Kunde, inkl. de kommunale selvejende institutioner som på tidspunktet for tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har tilsluttet sig den forpligtende rammeaftale ved eget cvr.nr. i Kommunens tilslutning De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning fremgår af bilag A til Aftalen under den tilsluttede Kommunes cvr.nr Ved Leverance forstås Leverandørens konkrete levering af varer/produkter/ydelser i henhold til Kundens Bestilling. Ved Leverandøren forstås den af Rammeaftalen forpligtede Leverandør Ved Parterne forstås Leverandøren og Kunden Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S , med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Rammeaftalen er en del af en overordnet rammeaftale indgået mellem SKI og Leverandøren ("Aftalen") i henhold til hvilken, Kunden via en Tilslutningsaftale har forpligtet sig til at gøre brug af Aftalen, hvilket sker ved brug af Rammeaftalen. Ved Tilslutningsaftale forstås den mellem SKI og Kunden indgåede aftale omkring Kundens Side 6 af 38

7 tilslutning til nærværende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen er alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde. Tilslutningsaftalen er således ikke en del af aftaleforholdet mellem SKI og Leverandøren, eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare, produkt, og ydelse som synonymer. Side 7 af 38

8 2. Forpligtende Rammeaftale SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr. 2012/S , er der indgået en Aftale mellem SKI og Leverandøren, som regulerer forholdet mellem SKI og Leverandøren. Forud herfor har SKI indgået en række Tilslutningsaftaler, der regulerer forholdet mellem SKI og hver af de kunder, der har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen. På den baggrund er der indgået en række enslydende forpligtende rammeaftaler med en række kunder, som har forpligtet sig til at gøre brug af nærværende Rammeaftale. Rammeaftalerne indgås særskilt med hver enkelt tilsluttet Kunde. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale giver Kunden fuldmagt til SKI til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af Kunden. Underskrift af samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler vil ske på en gang med elektronisk signering fra SKI s side. Ved Leverandørens underskrift af Rammeaftalen i form af underskriftsbilag til Rammeaftalen, underskriver Leverandøren med sin elektroniske underskrift på underskriftsbilaget samtlige kundespecifikke forpligtende Rammeaftaler. Aftalen mellem SKI og Leverandøren indgås samtidig med underskriften af de forpligtende Rammeaftaler. Aftalen regulerer alene forholdet mellem SKI og Leverandøren. Forpligtende rammeaftaler indgås således særskilt med hver enkelt kunde. Kunden hæfter alene for egne forhold, idet de forpligtende rammeaftaler ikke er indbyrdes afhængige. Rammeaftalen regulerer forholdet mellem Kunden og Leverandøren i forhold til konkrete Leverancer samt Parternes forhold i Rammeaftalens varighed. Anvendelse af Rammeaftalen sker ved direkte køb på Rammeaftalen i form af en konkret Bestilling fra Kunden til Leverandøren om levering af en konkret Leverance. Side 8 af 38

9 3. Rammeaftalens omfang og forpligtigelse Rammeaftalen sortiment dækker området forbrugsartikler, nærmere bestemt - Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage. Nedenfor er produktkategorierne indeholdt i bilag B. Rammeaftalen dækker over Kundernes generelle indkøb af varer under disse kategorier Fødevareemballage Alufolie Bagepapir Bakker Bakker & Forme i alu Bakker til madudbringning Bokse Burgertilbehør cellofanpose Fade alu Fadpapir Film Fødevareposer & Lommer Kagepapir Lågfolie Mellemlægspapir Muffinsforme Papæsker Poser Skåle Slikposer Sprøjteposer Svejsefilm til fødevarer Transport Engangsservice og borddækningsartikler Bestik Bæger Engangsbeklædning Engangshandsker Glas Rørepinde Sugerør Tallerken Æggebæger Lys Papirduge Spisestykker Serviet Tandstik Tilbehør, Te- og kaffe Rammeaftalens fulde sortiment fremgår af Bilag B. Side 9 af 38

10 3.1. Kundens forpligtelse af Rammeaftalen Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til de udbudte varer og ydelser, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens sortiment, som er angivet i bilag B. Aftageforpligtelsen gælder dog udelukkende, når kundens indkøbsbehov omfatter håndtering eller indtagelse af fødevarer eller drikkevarer. Kunden forpligter sig ikke til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed, trods den indmeldte forventede volumen i Tilslutningsaftalen. Leverandøren er dog i sin ret til at forespørge Kunden, såfremt Leverandøren har tvivl om Kundens anvendelse af nærværende Rammeaftale, jf. punkt Såfremt Kundens konkrete indkøbsbehov medfører, at Kunden har behov for varer, som falder udenfor Rammeaftalens sortiment, er Kundens indkøb af varerne ikke omfattet af Rammeaftalen eller af Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. Såfremt dele af Kundens behov kan opfyldes af Rammeaftalen, er Kunden forpligtet til at anvende Rammeaftalen for indkøb af disse dele. Eksempel Kunden har behov for en bakke. Kunden køber normalt bakke xx, men bakke xx er ikke på Rammeaftalen, derimod er der en bakke yy som opfylder de samme behov i en sådan situation er Kunden forpligtiget til at anvende Rammeaftalen. Er der ikke noget produkt i Rammeaftalen der opfylder samme behov som bakke xx, er Kunden ikke forpligtiget til at anvende Rammeaftalen. Kunden er ikke forpligtet til at indkøbe produkter til sine eventuelle serviceleverandører gennem anvendelsen af Rammeaftalen (f.eks. ved outsourcing), såfremt serviceleverandørerne selv møder med de pågældende varer som en del af serviceaftalen med Kunden. Kunden er ikke forpligtet til at indkøbe produkter til sine eventuelle serviceleverandører gennem anvendelsen af Rammeaftalen (f.eks. ved outsourcing), såfremt serviceleverandørerne selv møder med de pågældende varer som en del af serviceaftalen med Kunden Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Rammeaftalen indeholder en leveringsforpligtelse for Leverandøren til at levere de specificerede varer jf. bilag B, i henhold til betingelserne i nærværende Rammeaftale samt bilag. Leverandøren forpligter sig til, såfremt Kundens behov kan dækkes indenfor Rammeaftalens sortiment, at sælge Kunden de varer, der ligger inden for Rammeaftalen jf. bilag B. Såfremt Kunden har eksisterende maskiner og værktøjer, hvor de tilbudte bakker til madudbringning ikke passer, har Leverandøren ret, men ikke pligt, til at forsøge at afhjælpe, uden omkostning for Kunden. Side 10 af 38

11 Hvis Leverandøren ikke kan eller ikke ønsker at afhjælpe Kundens behov for justering af maskiner og værktøjer, er Kunden fritaget for sin aftageforpligtelse for produktgruppen "Bakker til madudbringning". Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af Kunden og dennes eventuelle rekvirenter/decentrale indkøbere, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne. Leverandøren skal i et rimeligt omfang yde kunden bistand i forbindelse med Kundernes implementering og brug af aftalen, samt anvendelse af produkterne, uden omkostning for kunden. Leverandøren skal tilbyde kunden mulighed for årsdisponering/afgivelse af fast bestilling. Leverandøren er forpligtiget til i hele Rammeaftalen varighed at have en leveringssikkerhed på minimum 98 % af alle Leverancer, målt over en 3 måneders periode. Leverandøren skal anvende et formaliseret system for kundereklamationer for at sikre, at disse behandles seriøst. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. I tilfælde af klager og kundereklamationer, skal Leverandøren altid underrette den kontraktansvarlige hos Kunden pr. mail. Såfremt Kunden bliver opmærksom på, at Leverandøren har overtrådt forpligtelsen i ovenstående, er Kunden berettiget til at fremsende en skriftlig meddelelse til Leverandøren med angivelse af de faktiske omstændigheder, der udgør tilsidesættelse af forpligtelsen, og med indskærpelse af, at fremtidige overtrædelser vil kunne føre til ophævelse af Rammeaftalen. Side 11 af 38

12 4. Leverancen 4.1. Generelt Leverandøren skal levere de varer, der fremgår af Kundens Bestilling. Bestilling skal kunne foretages via Kundens eget indkøbssystem, telefonisk, pr. mail, fax og ved skriftlig henvendelse. Levering finder sted, når Leverancen er overgivet til Kunden på den i bestillingen angivne adresse og Kunden har kvitteret herfor. Varer omfattet af Rammeaftalen skal leveres delivered duty paid (DDP) jf. Incoterms 2010 på det leveringssted- og tidspunkt, der er angivet i punkt 4.2. Ønsker Kunden ordrebekræftelser, skal Leverandøren uden ugrundet ophold levere sådan til Kunden. Varerne skal leveres på den eller de adresse(r), som er oplyst af Kunden i forbindelse med bestilling. Varerne leveres frit til det i bestillingen anviste sted, såfremt det er i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne. Varerne skal leveres indenfor normal arbejdstid. Levering udenfor normal arbejdstid kan aftales særskilt mellem Parterne. Det er Leverandørens ansvar at kende de enkelte kunders normale arbejdstid Dellevering er, med mindre andet er aftalt, ikke acceptabelt. Hvis Kunden har accepteret dellevering, skal dette tydeligt fremgå af følgeseddel og faktura. Kunden må som udgangspunkt ikke bestille mindre af en vare end Leverandørens mindste salgsenhed, og Kunden skal som udgangspunkt afgive en minimumsbestilling pr. levering på DKK 200 eksklusiv. moms. Såfremt Kunden bestiller for et beløb mindre end minimumsbestillingen, er Leverandøren berettiget til at opkræve et gebyr på DKK 75 eksklusiv moms for den pågældende levering. Kunden er berettiget til at købe i anbrud, såfremt leverandørens mindste salgsenhed er for stor i forhold til Kundens konkrete indkøbsbehov. Eksempel; kunden ønsker at købe 2 stk. (mindste forseglede enhed er 1 stk.) af en kolli på 20 stk.(mindste salgsenhed). Såfremt anbrudsprisen differentierer, fremgår dette af tilbudslisten, Rammeaftalens bilag B. Såfremt Kundens bestilling omfatter varer til adresser på Færøerne eller i Grønland, er leveringsstedet Kundens transportør i udskibningshavnen i Danmark. Side 12 af 38

13 4.2. Leveringstidspunkt Varerne skal leveres under overholdelse af følgende: Der skal være 2 ugentlige leverancer på faste leveringsdage, såfremt Kunden har foretaget en bestilling. De 2 ugentlige leveringsdage fastsættes af Leverandøren, ved opstart af Rammeaftalen, der skal minimum være én hverdag mellem de 2 faste leveringsdage. Kunden har ikke mulighed for levering på andre dage, end de 2 faste ugentlige leveringsdage. Falder leveringsdagen på en helligdag, har kunden dog mulighed for levering først kommen hverdag herefter. Kunden har mulighed for bestilling af varer til levering næste faste leveringsdag, indtil kl dagen før leveringsdagen. Afgives bestillingen på en dag, der ikke er en Arbejdsdag, anses bestillingen for afgivet den førstkommende Arbejdsdag inden kl Såfremt Kunden i bestillingen har angivet specifik leveringsdato eller leveringstidspunkt for Leverancen, skal varerne leveres under overholdelse af denne angivelse, medmindre det angivne leveringstidspunkt er i konflikt med de ovenfor anførte frister i forbindelse med bestilling og levering på 2 faste ugentlige leveringsdage Afbestillings- og returret Kunden er ved meddelelse til Leverandøren berettiget til at afbestille varer indtil kl dagen før leveringsdagen. Leverandøren har ikke krav på afbestillingsgebyr eller anden kompensation i anledning af afbestillingen. Kunden er berettiget til at returnere varer, der indgår i Leverancen indenfor 30 Dage, såfremt de returnerede varer er i ubeskadiget og gensalgbar stand. Såfremt varerne blev leveret med såvel ydre emballage som inder emballage, herunder f.eks. plastik- eller folie-forsegling, der forudsættes fjernet inden brug, er det endvidere et krav, at inder emballagen ikke er brudt. Leverandøren skal afhente returvarerne hos Kunden senest 5 Arbejdsdage efter modtagelsen af Kundens meddelelse. Kunden skal have et varsel på mindst 1 Arbejdsdag, og afhentning skal ske inden for kundens normale arbejdstid. Leverandøren skal endvidere senest 5 Arbejdsdage efter afhentning udstede kreditnota til Kunden på det fulde beløb for de returnerede varer Side 13 af 38

14 4.4. Emballage, pakning, håndtering og transport I forbindelse med levering skal Leverandøren sikre, at produktet bliver emballeret, pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivningen og gældende transportbestemmelser. For alle forhold henvises til nedenstående med eventuelle fremtidige ændringer: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008: Indretning af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 1992: Anvendelse af tekniske hjælpemidler Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 16. december 1992: Manuel håndtering AT-vejledning D.3.1, september 2005: Løft, træk og skub og AT-vejledning A.1.15, november 2008: Arbejdspladsens indretning og inventar Enhver leverance af produkter skal uden på forsendelsen ledsages af en følgeseddel påført Kundens reference, EAN-nummer, leveringsstedets navn og adresse samt nøjagtig angivelse af leverancens indhold. Leverandøren skal endvidere følge Kundens eventuelle instrukser for brug af stregkode Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen og varerne opfylder alle krav og beskrivelser, der er indeholdt i Rammeaftalen, herunder i bilag A og bilag B Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelsen af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen. Leverandøren er forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Kunden som følge af forhold, der kan henregnes til Leverandøren. Hvis tredjemands rettigheder hindrer Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen i et omfang, som er væsentligt for Kunden, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve Rammeaftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af Rammeaftalen tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser om priser og regulering heraf jf. Aftalens bilag C. Side 14 af 38

15 4.8. Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljø regler, -love, -bekendtgørelser, EUdirektiver mv. på leveringstidspunktet. Ved sin underskrift på nærværende Rammeaftale erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet, som kan have betydning for udførelsen af nærværende Rammeaftale eller tilsvarende national myndighed samt, at Leverandøren overholder den, for Leverandøren gældende arbejdsmiljølovgivning. Side 15 af 38

16 5. Misligholdelse Dansk rets almindelige regler gælder om ansvar og misligholdelse, herunder reglerne om adgang til ophævelse, afhjælpning og erstatning, med mindre andet følger af Rammeaftalen. Leverandøren skal straks skriftligt meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Såfremt Leverandøren i øvrigt får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden skriftlig meddelelse herom. Underretning kan i overensstemmelse hermed udskydes, så længe underretning måtte stride mod præceptive retsregler. Kunden og Leverandøren er herudover forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden om forhold af betydning for Rammeaftalens opfyldelse Leverandørens forsinkelse, herunder delvis forsinkelse (restordre) Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forhold, som Leverandøren ikke er ansvarlig for. Dette gælder uanset om det er hele Leverancen, der er forsinket eller blot en del heraf (delvis forsinkelse/restordre) Leverandørens afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller forsinkelse må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at informere Kunden om forsinkelsen, samt den forventede varighed, foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Kundens afbestilling Kunden kan afbestille varer, der ikke leveres efter den aftalte Leveringsdato, som angivet i punkt 4.2. Kunden kan endvidere afbestille varer omfattet af situationer, som anført i punkt 5.2.4, hvor det ikke er muligt for Leverandøren at afhjælpe indenfor rimelig tid. Kunden skal på tidspunktet for den aftale Leveringsdato beslutte hvorvidt Kunden ønsker at benytte sig af sin afbestillingsret. Såfremt Kunden ikke afbestiller, anses Kunden for at fasthol- Side 16 af 38

17 de sit krav på levering, indtil Kunden måtte ophæve Bestillingen i henhold til Rammeaftalens punkt Mangler Mangelsbegrebet og Kundens rettigheder Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens varer ikke opfylder de afgivne garantier (indeståelser) i punkt , hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente, herunder angivelser i kravspecifikationen (bilag A), Leverandørens tilbud (bilag B), Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske tegninger, markedsføringsmateriale eller lignende dokumentation, eller hvis Leverancen ikke i øvrigt er i overensstemmelse med god skik i branchen. Kunden er berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen, såfremt Leverancen er behæftet med fejl eller mangler. Kundens adgang til afhjælpning fremgår af punkt nedenfor. Kundens adgang til at hæve som følge af mangler fremgår af punkt 5.3 nedenfor. Herudover gælder dansk rets almindelige regler Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden meddele Leverandøren dette inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen, herunder f.eks. krav om afhjælpning eller omlevering. Efter afhjælpningsperioden kan Kunden gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser, jf. punkt Afhjælpning ved konkret Leverance Leverandøren er forpligtet til at yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler, for forhold som kan henføres til Leverandøren. Leverandøren er således forpligtiget til at iværksætte afhjælpning snarest efter modtagelse af reklamation og senest indenfor 48 timer. Afhjælpning af fejl og mangler omfatter eksempelvis udskiftning af defekte dele med dele, som skal være nye eller fungere og fremtræde som nye Omlevering Kunden kan, når denne har reklameret over mangler ved Leverancen, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig omkostninger for Leverandøren og/eller nedsættelse af ydelsens anvendelighed, kræve omlevering. Side 17 af 38

18 Omlevering skal gennemføres uden unødigt ophold og efter aftale med Kunden Dækningskøb Såfremt Kunden ophæver en Leverance med virkning for forsinkede eller mangelfulde varer i henhold til punkt er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb på anden vis. Sådanne dækningskøb er undtaget fra Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen. Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren skal betale 100 % af Kundens eventuelle meromkostninger ved dækningskøbet, opgjort som forskellen mellem den fakturerede pris for de ved dækningskøbet anskaffede varer, og den pris, som Leverandøren ved rettidig og/eller mangelfri levering kunne have faktureret for de af ophævelsen omfattede varer. Det er en betingelse for omkostningsdækningen i afsnittet oven for, at de således anskaffede varer i art og omfang samt kvalitet svarer til de af ophævelsen omfattede varer. Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter forsinkelsen modtaget skriftligt påkrav om betaling af dækningskøb, bortfalder Kundens ret til dækning af købet. Betaling af dækningskøb fritager ikke Leverandøren for pligten til at opfylde Rammeaftalen. Betaling af dækningskøb medfører ikke, at Kunden er afskåret fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, jf. punkt 5. Kunden har ret til at modregne dækningskøbet i sine betalinger til Leverandøren Ophævelse Kunden eller Leverandøren kan med virkning for fremtiden uden varsel skriftligt ophæve Rammeaftalen, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side, jf. punkt og Rammeaftalen kan alene hæves med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen. Kunden eller Leverandøren kan helt eller delvist hæve en konkret Leverance, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse for denne fra den anden Parts side, jf. punkt og Kundens ophævelse for den konkrete leverance Kunden kan ophæve for den konkrete Leverance, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Følgende ikke udtømmende - forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve for den konkrete Leverance: Side 18 af 38

19 a) Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering jf. pkt b) Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt , og Leverandøren ikke har afhjulpet manglerne, jf. pkt Ophævelse omfatter alene de mangelfulde dele af Leverancen. c) Såfremt misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholde l- se, samlet set er væsentlige for Kunden, d) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtr æ- der i den konkrete Leverance. e) Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling, f) Leverandørens åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Leverancens rette opfyldelse i fare. g) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Leverancens rette opfyldelse i alvorlig fare. Kunden skal tilbagelevere de varer, der er omfattet af ophævelsen, i den stand, hvori de findes hos Kunden, og det påhviler Leverandøren at hente disse. Ved ophævelse skal Leverandøren straks tilbagebetale vederlaget for de varer, som er omfattet af ophævelsen, uden fradrag. Kunden er berettiget til at udøve tilbageholdsret i de af ophævelsen omfattede maskiner, indtil det tidspunkt hvor tilbagebetalingen er sket Kundens ophævelse af Rammeaftalen Følgende ikke-udtømmende- forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden: a) Såfremt en eller flere af Leverandørens indeståender i Rammeaftalens punkt svigter, og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette; b) Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Rammeaftalen; c) Leverandørens rekonstruktion, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i fare; d) Leverandørens gentagne eller alvorlig svigt i overholdelsen af Rammeaftalen kan påtales af Kunden. e) Leverandørens ophør med den virksomhed, som Rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Rammeaftalens rette opfyldelse i alvorlig fare; Side 19 af 38

20 f) Manglende overholdelse af dokumentationskravet i Rammeaftalens punkt 7; g) Manglende overholdelse af kravet om opretholdelse af ansvarsforsikring i henhold til Rammeaftalens punkt 10; h) Hvis tredjemands rettigheder hindre enten Leverandørens opfyldelse af Rammeaftalen eller Kundens brug af det leverede i et omfang, som er væsentligt for Kunden, er Kunden berettiget til skriftligt at hæve Rammeaftalen med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, Kunden lider som følge af denne ophævelse. i) Hvis leverandøren gentagende gange overtræder sine samarbejdesforpligtigelser i punkt 9. j) Leverandørens gentagne misligholdelse af Rammeaftalen som for Kunden samlet set er væsentlig misligholdelse. Kunden kan alene hæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete leverance Leverandøren er berettiget til at ophæve den konkrete Leverance, såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til den konkrete Leverance. Der foreligger bl.a. væsentlig misligholdelse fra Kundens side i følgende tilfælde: a) Ved Kundens fordringshavermora (f.eks. hvis Kunden ikke er i stand til at modtage Leverancen inden for det aftalte tidsrum for levering, som følge af forhold, som Kunden hæfter for); Kundens eventuelle fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler. Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren for den forsinkede del af Kundens betaling berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens til enhver tid gældende regler for morarenter. Leverandøren er berettiget til at ophæve den del af Leverancen, som den manglende betaling vedrører, såfremt Leverandøren overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden en fastsat frist, der ikke kan være mindre end 10 Arbejdsdage, vil medføre ophævelse, såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden den fastsatte påkravsfrists udløb Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandøren er berettiget til at ophæve Rammeaftalen med virkning for fremtiden, såfremt Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser iht. Rammeaftalen. Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Leverandøren til at ophæve Rammeaftalen med Kunden med virkning for fremtiden: Side 20 af 38

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere